NYHEDSBREV NR (FEB. - APR.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 1-2012 (FEB. - APR.)"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR (FEB. - APR.)

2 Adressesiden LANDSKOMITE: Landsformand: Tommy Petersen Bakkedraget 6, Blovstrød 3450 Allerød Tlf.: / Mobil: Formand for Gideonithustruerne: Kirsten Rosendahl Ahornvej Odense SV Tlf.: Kirkekontaktleder: Carl C. Madsen Søtoften Sæby Tlf.: Områdeleder distrikt Øst: Claus Baj-Jensen Skt. Hans Gade Roskilde Tlf.: / Mobil: Områdeleder distrikt Nord: Gunnar Jørgensen Nobilislunden 62, Romalt 8960 Randers SØ Tlf.: Områdeleder distrikt Midt/syd: Dan Myhre Park Allé Tarm Tlf.: / Mobil: Landskasserer: Knud Mellergaard Vilhelm Becks Vej 21, Elling 9900 Frederikshavn Tlf.: GIDEONITTERNES BIBELFOND: Girokonto: (01) Bankkonto: Danske Bank, Reg. nr konto nr CVR nr.: MATERIALECENTRALEN: Birthe og Jan Erdal Kirkegade Ikast Tlf.: Bankkonto: Vestjysk Bank Reg.nr konto nr Carl C. Madsen* LANDSREVISOR: NYHEDSBREVET og INTERNET: Tommy Petersen* KONFERENCEKOMITE: Gunnar Jørgensen* (formand) Eigil Andersen Fornæsvej , Randers SV Tlf.: Lis Lundegaard (sekretær) Hybenvej 3, Hørby, 9300 Sæby Tlf.: Knud Mellergaard* Hans Midtgaard Himmerlandsparken 13 nr. 22, 9600 Aars Tlf.: John Aaen Strandvej 99A, 9970 Strandby Tlf.: *(Se adresse andet sted på siden) DEADLINE FOR NÆSTE NYHEDSBREV: 30. MARTS Side 2 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

3 INDHOLD Daglig bedekalender 2012 Side Tag den ud af bladet og brug den... dagligt Læs også... NYT FRA GRUPPERNE - Esbjerg, Horsens, Herning og Silkeborg GRATIS DELTAGELSE i LANDSKONFERNCEN - med hjælp fra gruppen... 7 GUDS ORD VIRKER - 4 gode vidnesbyrd oversat af Hans Midtgaard... 8 og 13 NYT FRA GIDEONITTERNES TESTAMENTELAGER - Nye lokaler m.m NYT FRA GIDEONITTERNES MAILBOX - en opløftende mail er modtaget FORBØNSEMNER - fra Landskomiteen VI MINDES Knud Ravn, Esbjerg-grp. Kirsten Bach Pedersen, Horsens-grp FØDSELSDAGSKALENDEREN GideonitBladet ønsker tillykke VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER - 5 nye medlemmer TILBAGEMELDINGER FRA LANDSKONFERENCEN - bl.a. om rygning VIGTIGE DATOER M.V. FOR GIDEONIT-GRUPPEN FACTS OM GIDEONIT-TJENESTEN (PR. 31. JULI 2011) HELE VERDEN: DANMARK: Antal sprog der uddeles på Gideonitlande Grupper Gideonitter Gideonithustruer Uddelt sidste år...78,99 mio....ca Uddelte NT/Bibler i alt...1,6 mia....1,6 mio. Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 3

4 ESBJERG HORSENS Nyt fra Esbjerg Gruppen. Gud velsigner tjenesten her i vores område, hvor vi besøger ca. 55 skoler. Jeg vil kort sige, at i 2011 har Åge Kristensen besøgt 6 nye skoler i vort område, og alle skolerne har sagt ja tak til at få Gideonitternes Nye Testamente ind på deres skoler. Det er vi Gud taknemmelig for. Det må da være en 100 % forretning. Ja, vi møder stor åbenhed for evangeliet, så lad os få ordet ud, mens der er tid, som Jesus siger i Markus 16, 15: Så sagde han til dem:»gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.«åge har været flittig i år først på bibeluddeling i Århus i april, hvor flere skoler blev åbnet for Testamentet, også her i efteråret med at hjælpe Horsens gruppen med at komme ind på skolerne der, og han har mange dejlige vidnesbyrd at fortælle fra skolerne. Mvh. Carsten Ladefoged Esbjerg Gruppen Uddelinger i Horsens med hjælp fra Esbjerg-gruppen Den 16 november om morgenen lidt før klokken otte var fire Gideonitter samlet hos Ronald Bach Petersen. De tre var fra Horsens, den fjerde var mig fra Esbjerg/Varde. Jeg havde lovet at hjælpe gruppen med at tale med de forskellige ledere på byens skoler. For at gøre en ellers lang historie kort, vil jeg kun fortælle om besøget på det ene gymnasium. Ved alle skoler var det kun mig, der var fast deltager. En ad gangen fra Horsens kom så med mig ind på den enkelte skole. De to andre sad så i bilen og bad. Ved et af gymnasierne mødte de vicerektoren i døren til skolen. Hvad kan jeg gøre for jer? Var hans spørgsmål. Vi fremførte vores ærinde. Og han havde lidt tid til os. Da vi viste ham brevet fra biskoppen i Aarhus med en anbefaling af vores arbejde, var svaret straks: Ja, hvornår kan I komme? - Det kan vi i dag. Side 4 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

5 - Så kom klokken 11,20. Da de kom tilbage til bilen, lød et: - Nå, det var et nej? - Det var et Ja, vi skal hente testamenterne, nu skal der uddeles. Jeg kørte direkte ind i skolegården og hen foran hoveddøren. En lidt vred pedel dukkede op. - I har ikke lov til at holde der. - Jo det har vi da, det er da tilladt at læsse varer af. Lidt efter fik også han et testamente, og nu var han meget positiv: - Tusind tak, nu har jeg noget at læse i. Nogle af skolens elever så optrinnet og spurgte, om de også måtte få et testamente. Det måtte de gerne, og uddelingen startede derfor i skolegården. Et par kvikke elever bar resten af testamenterne ind i skolen, hvor uddelingen skulle foregå. Ved trappen til kantinen fik nu en stor del af eleverne deres testamente. Fem minutter inde i uddelingen dukkede rektoren op. Hun kom med et vredt: - Hvad laver I her? Hvem har givet jer lov til det? Hun blev dog meget formildet, da hun hørte, at det var blevet bestemt indenfor den sidste time. Jo, de var velkomne. Det blev til i alt 321 uddelte testamenter på det gymnasium. En pige kom smilende hen til mig. Hun fortalte mig, at hun havde fået et testamente af mig i foråret. Jo, hun havde været på efterskole i Brørup ved Skanderborg. Hun kunne da tydeligt huske mig. Efter uddelingen var de inde hos sekretæren for at sige tak. De talte lidt med hende. Hun så også, at de havde anbefaling med fra stiftets biskop. sagde: jeg er gift med stedets provst. I er meget velkomne igen næste år. I alt denne dag blev der uddelt 364 testamenter. De forskellige skoler fik jo også til deres skolenævn, som lige skulle kontaktes. Det er skønt, når en ny gruppe kommer godt i gang med at uddele GUDS LEVEN- DE ORD. Hilsen Aage Kristensen Esbjerg gruppen HERNING En opmuntring fra Herning-gruppen Vi var ude på en kristen efterskole med testamenter til eleverne. Forstanderen sagde, at han var glad for, at vi kom med Guds ord til eleverne hvert år. Han sagde, at I år skulle vi også have noget af skolen. Så gav han os en bog hver. Bogen hedder Hvad vil du med Jesus. Det er en fantastisk bog med vidnesbyrd, om hvad Jesus formår. Bogen er skrevet af Busach, som levede i Østtyskland under kommuniststyret. For mig er det trosstyrkende at tænke på, at Guds ord er levende og formår at hjælpe enhver, der tager imod det. Venner: lad os arbejde, mens det er tid. Nu smilede hun ekstra meget, idet hun Fortsættes på næste side... Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 5

6 fortsat fra forrige side Fat mod, landets folk! siger Herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger Hærskarers Herre. (Haggajs Bog 2, 4b) Kærlig hilsen Kaj Jensen Herning-gruppen SILKEBORG Hilsen fra Silkeborg-Gruppen Torsdag de. 10 november var for os en stor dag. Det var dagen, hvor vi måtte komme på Silkeborg Gymnasium for at dele testamenter ud til eleverne, som der er 1300 af. Da vi kontaktede Rektor, var vi straks velkommen. Dagen begyndte med kaffe og rundstykker kl kl holdt vi fælles bedemøde for dagen. kl kørte vi samlet til gymnasiet for at gøre klar. Rektor var optaget, men der var gjort klar til, at vi kom. kl myldrede eleverne til deres store frikvarter, og selv om vi havde fået hjælp af Johs. fra Herning, fik vi alle nok at se til. Efter ca. 15 minutter fik vi lov til at fortælle over højtaleren, hvem vi var, og hvorfor vi var der, så hvis man ikke havde fået et testamente, da man gik ind i kantinen, kunne man få en, når man gik ud. Kl kunne vi pakke sammen, sige farvel og tak, vi kommer igen, samt gøre status: Der var 583 elever som ønskede at modtage et testamente. Vi kørte alle glade hjem. Så må vi alle bede om - at ordet må blive læst - at Helligånden vil levendegøre ordet - at nogle må modtage Jesus som deres Frelser. Hilsen Henning Thorlund Silkeborg-Gruppen Herning-gruppen på Silkeborg Gymnasium Side 6 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

7 GRATIS Gideonit landskonferencedeltagere fra hver gruppe i Danmark. Landskomiteen stiler efter flere deltagere til den årlige landskonference. Nytårshilsen 2012 fra landskomiteen I landskomiteen har vi drøftet forskellige tiltag for at få flere deltagere med på vores årlige Gideonit-landskonference. Vi vil gerne opfordre hver gruppe til at drøfte dette emne på et gruppemøde. Fra landskomiteen vil vi opfordre gruppen til i fællesskab at betale for at sende en deltager - eller endnu bedre et ægtepar - af sted til landskonferencen i Frederikshavn, den september Fra gruppen må man gerne anmode deltagerne om at være med på hele konferencen og efterfølgende rapportere retur til gruppen med seneste nyt. Vi synes, at det må være en gruppes fælles opgave at blive repræsenteret og få frisk opdateret viden med tilbage til gruppen. Det vil derfor være naturligt, at gruppen også er fælles om at dække udgiften hertil. Så kunne det jo tænkes, at 2 eller 3 par gerne vil med. Det vil være meget fint, så kunne man eksempelvis lade deltagerne dele den resterende udgift efter gruppens fælles bidrag. Vi håber, at I vil tage rigtigt godt imod denne opfordring og være med i bøn om, at Gideonit-tjenestens formål med at vinde mennesker for Kristus må forøges i Danmark. Kærlig hilsen, på vegne af landskomiteen Dan Bech Myhre Vi nåede ikke op på 300 medlemmer i Men det kan sagtens nås i Vi skal bare have tre nye medlemmer i hver gruppe i år for at nå målet. Vi vil hermed opfordre alle til en ekstra indsats i 2012 for at skaffe nye medlemmer. Hvem er de tre nye medlemmer i DIN gruppe? Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 7

8 Guds ord virker... Opmuntring for en studerende Jeg vil bare takke jer for jeres arbejde. Jeg er ny studerende og har i den seneste tid oplevet vanskeligheder i mit trosliv. Jeg havde næsten opgivet alt håb. Da jeg begyndte på Minnesota Universitet, lod jeg ikke bare min Bibel blive hjemme, men også mit åndelige liv. Jeg syntes studielivet var meget hårdt i de første uger, men en dag fik jeg imidlertid et Nyt Testamente af nogle gideonitter. Oversat af Hans Midtgaard Jeg opdagede, at Jesus Kristus er min Herre og min Frelser, og at Han ønskede at redde mig under den mørkeste periode i mit liv. Han har lovet, at Han er vejen, sandheden og livet. Tak for jeres tjeneste med at hjælpe alle dem, som er fortabte til at finde den rette vej ved at læse i Livet Ord. Jeres hengivne (navnet er kendt af Redaktionen på hovedkontoret) Jeg lagde det på mit skrivebord og glemte det nogle dage. En aften fik jeg lyst til at læse i det. Ved bare at gøre det, blev ilden for Kristus i mig genoplivet. Min mor har nu lovet mig at sende min egen Bibel med posten. Mange tak for jeres hjælp til mig i mit liv med Kristus. Ashley Tak for Livets Ord Jeg er kinesisk statsborger og er for tiden fængslet i Namibia. Da jeg gik på universitet for omkring 18 år siden, fortalte min professor mig om Gud, men senere var jeg på grund af mit arbejde langt væk fra Gud og Bibelen. Mit liv var fyldt med verdslige ønsker og private ambitioner. Da jeg blev fængslet, fik jeg en chance for at læse i en gideonit-bibel midt i en mørk, desperat og isoleret situation. Det blev en oase for mig i al min tristhed og bitterhed. Fem servitricer mødte deres Frelser Syv mænd søgte om medlemskab som gideonitter, mens de var i en restaurant i El Salvador en søndag eftermiddag. Da de fem servitricer i restauranten ikke havde særlig travlt den pågældende eftermiddag, gik én af gideonitterne over til dem for at tilbyde dem Nye Testamenter. Han viste dem siderne med henvisninger til hjælp i særlige situationer foran i Testamentet og fortsatte med at vise dem vejen til Frelse bagerst. Derefter spurgte han dem om nogen ønskede at tage imod Jesus, og han blev meget velsignet, da hver af de unge damer bad synderes bøn. Pris Gud for kraften i Hans Ord og Helligåndens ledelse. Bruce Chadwick, USA zone 7 (taler ved Landsstævnet i Viborg i 2007) Olympiadedeltager fandt en mening med sit liv Kelly Clark var olympiadedeltager i snow- Side 8 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

9 Gideonitter og Gideonithustruer Daglig bedekalender 2012 Oversat og bearbejdet af Hans Midtgaard og Tommy S. Petersen Flere steder i bedekalenderen står der en stjerne: * Det betyder, at man kan se en detaljeret liste over navne og lande m.v. i den internationale bedekalender. Den kan findes på Vælg en lokation, f.eks. Europe West og klik derefter på theconnection>>. Når du har logget dig ind, vælger du Resources / Ressource Center. Under International Outreach Forms & Logos finder du Form Daily Prayer Calendar. 1. Vores internationale præsident Dennis J. Donelly. Executivkomitéen. Internationale og nationale lederkonferencer. At alt i tjenesten gøres til Guds ære og herliggørelse. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Aalborg-gruppen, Kina 2. Vores internationale vicepræsident Dr. W.E.G. Bill Thomas. Den internationale konference i juli og programkomitéen. Styrke, beskyttelse og forudberedte opgaver for alle vore medlemmer. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Aars-gruppen, Iran. 3. Vores internationale kasserer David W. Martin. Finanskomitéen*. At vi må nå målet for bibelfonden på 99,4 millioner US-$ eller mere. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Bornholmgruppen, Algeriet 4. Vores internationale åndelige leder Michael F. Steiner. At alle medlemmer vil leve op til de syv åndelige mål og forbedre deres virke som personlige vidner. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Esbjerg-gruppen, Marokko 5. Vore nye adm. direktør Craig A. Warner. Teamet og de ansatte på vor internationale hovedkontor. Nationale ledere og de forskellige teams på de nationale hovedkontorer. Alle steder hvor vore Testamenter trykkes. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Frederikshavn-gruppen, Usbekistan 6. Kirkeprogrammet at grupperne internationalt vil tage kontakt og udvide relationerne til deres præster lokalt. At alle grupper vil afholde kirkerepræsentationer i de kirker, de besøgte sidste år og planlægge yderligere tre præsentationer i år. At flere Gideonitter vil kvalificere sig til kirkerepræsentationer, så hver gruppe får flere kvalificerede talere. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Haderslev-gruppen, Nord Korea 7. Australien - administrerende leder David M. Jarett At Helligånden må lede beslutningerne og det daglige lederskab i tjenesten i hele verden. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Sydamerika (Region 2)*, Herning-gruppen, Irak Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 9

10 8. De Britiske øer - administrerende leder Andrew Knight Syge og efterladte medlemmer samt enker og enkemænd i Gideonit-tjenesten. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Sydamerika (Region 2)*, Hjørring-gruppen, Afghanistan 9. Finland - administrerende leder Jorma Halonen Nationale konferencer, heriblandt alle deltagere, talere og internationale repræsentanter, som er involveret. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, Horsens-gruppen, Saudi Arabien 10. Tyskland - administrerende leder Eberhard Rothstein Alle publikationer, papirer, internetsider, træning og andre aktiviteter, at de i sidste ende må føre til flere sjæle frelst gennem uddelingen af Guds ord. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, København City-gruppen, Yemen 11. Japan - administrerende leder Shuu Arai At ufrelste mennesker vil tage imod en gave i form af Guds ord, og at de, der allerede er vundet for Kristus må vokse i nåde og kendskab til Guds ord og dele deres tro. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, København Nord-gruppen, Somalia 12. Uddeling af Testamenter for at nå vore mål at uddele 83,5 millioner i år. At der fortsat er åbne døre på hoteller og moteller, skoler, undervisningssteder, fængsler, hospitaler og alderdomshjem samt politiet, militæret og brandvæsenet. For menigheder, præster og missionærer, at de må forkynde budskabet om frelse ved Kristi blod. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, København Syd&Vest-gruppen, Tunesien 13. Korea - administrerende leder Seung T. Yang Stærkt åndeligt lederskab og en fornemmelse af de stigende påtrængende behov i alle grupper, særligt i de svage grupper, hvor der måtte være behov for at være mere målrettet og dedikeret. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Næstved-gruppen, Libyen 14. Norge - administrerende leder Per Inge Langeland At Bibler og bibeldele ikke må blive forsinket i forsendelse eller told eller på anden måde forhindret i at nå frem. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Nørresundby-gruppen, Turkmenistan 15. Kina - administrerende leder River Liu For en åndelig fornyelse i alle Gideonit-lande og for de kristne samfund i alle Gideonit-lande, at de må vokse i antal og styrke. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Odense-gruppen, Mauretanien 16. Sydafrika - administrerende leder Roald Rodseth For statsledere over hele verden, at de må komme til tro på Jesus Kristus - og lede efter Guds vilje. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Randers-gruppen, Comorerne Side 10 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

11 17. Sverige - administrerende leder Johnny Albenius For de, som er i fare for at miste livet ved selvmord, sygdom eller af andre grunde, at de må blive nået med evangeliet i tide. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Roskildegruppen, Djibouti 18. Mindebibelkort Programmet: Udstilling af kortene i alle åbne kirker. Mere brug af kortene blandt vore medlemmer og støttepartnere. To præsentationer af gideonit kortene i hver gruppe hver måned. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Silkeborg-gruppen, Maldiverne 19. At vi må bevare vor åndelige integritet i vort medlemskab og stå vagt om vore kerneværdier. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Sønderborg-gruppen 20. Tidligere internationale, nationale ansatte og gruppernes afgåede formænd m.v. At Herren fortsat vil bruge disse tidligere aktives færdigheder til Hans ære og herliggørelse. At nå unge mennesker hurtigere med evangeliet med det formål, at de engagerer sig i en livstidstjeneste som aktive troende. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Thisted-gruppen 21.Gideonitter og Gideonithustruer, som har et ledelsesansvar nationalt og i de enkelte grupper samt medlemmer i Brasilien, Nigeria, Filippinerne og Island For øgede muligheder for at vidne, når vi deler Guds ord, og at enhver, der modtager et Ny Testamente, vil komme til tro på Kristus. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Vejle-gruppen 22. Programmet for medlemskab. At nå vort mål på nye medlemmer på verdensplan og 300 medlemmer i alt i Danmark i At flere præster anbefaler deres medlemmer til gideonit tjeneste blandt deres kvalificerede og motiverede mænd i menighederne. At alle medlemmer har et hjerte for at spotte emner og er følsomme overfor Guds ledelse, samt at de er frimodige til at invitere emner til at blive Gideonitter og sammen med deres hustruer blive aktive i gideonit tjenesten. At alle medlemmer betaler deres medlemsgebyr inden 31. december. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Viborg-gruppen 23. I.O.C.-medlemmer: Formand Perrin T.Prescot m.fl.* Nationale I.O.C. konferencer og lederskabs træningsseminarer, Århus-gruppen 24. Gideonit-hustruerne: International formand: Luanne Triplett International næstformand: Lisa Ingle Øvrige Gideonithustruer med et særligt ansvar*, Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Genåbning af Kolding-gruppen 25. Gideonit-hustruerne: International sekretær: Cindy Davis International åndelig leder: Mary Lynn Barrett Frelse for personalet i sundhedsvæsenet og at de må bruge de hvide Hospitalstestamenter i deres personlige andagter og sammen med deres patienter. Fortsat åbne døre på hospitaler og lægeklinikker samt fængsler og krisecentre m.v. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Åbning af en ny gruppe i Hillerød Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 11

12 26. Kirkerelationer Internationalt at knytte kontakt til evangeliske og Bibeltro kirker i alle gruppernes områder. Forbedre kvaliteten af kirkepræsentationer, og at vor tjeneste udvikles overfor vore kirker. At grupperne har en årlig inspirerende præste-sammenkomst. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. Vores egen Landskonference i Frederikshavn sept Vores konferencekomite: Gunnar Jørgensen, Eigil Andersen, Lis Lundegaard, Knud Mellergaard, Hans Midtgaard, John Aaen 27. Skriftuddeling At arbejde frem mod at uddele 120 millioner Testamenter pr. år på verdensplan og i Danmark i år. Særlig vægt på skoler og læreanstalter samt besøg på hoteller, sygehuse to gange hvert år. Målet er en Bibel på hvert værelse og et Testamente i hver hånd - personligt afleveret af aktive Gideonitter. At grupperne samvittighedsfuldt indberetter deres skriftuddelinger online. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. Vores Landskomite: Tommy Petersen, Kirsten Rosendahl, Carl C. Madsen, Claus Baj-Jensen, Gunnar Jørgensen, Dan Myhre, Knud Mellergaard 28. Topkvalitet i arbejdet At udvikle personligt og i fællesskab en korpsånd, hvor kvalitet i tjenesten på verdensplan og 100% helhjertethed og engagement er målet. At medlemmerne personligt stræber efter en korpsånd med kvalitet i tjenesten og fremskridt og mere frimodighed i den personlige vidnetjeneste og uddeling af Ny Testamenter. At vore medlemmer forstår verdens åndelige sult og betydningen af hvad hver enkeltes indsats betyder for at nå de fortabte. høsten er stor, men arbejderne er få. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. 29. Personlig aktiv deltagelse Stræbe mod at 100% af vore medlemmer, Gideonitter Gideonithustruer i hver gruppe deltager i vore aktiviteter. At hvert medlem må udvikle en øget følelse af at tilhøre organisationen. En øget brug af de personlige arbejdstestamenter til mindst én pr. måned for hvert medlem. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. 30. Tros-offer-program, (som er én af de primære måder at støtte Gideonittjenesten på i 194 lande.) At vi må nå eller overstige vor indsamlingsmål på 35,2 millioner US $ i år. At nå og overstige indsamlinger i nationale og internationale konferencer. Effektive præstesamlinger med inspiration, der fremmer gruppernes forhold til kirkerne. At støttepartnere og medlemmer fortsat giver generøst. 31. Rejser i medfør af I.O.C. At Gud forsat velsigner uddelinger af Hans Ord i I.O.C. landene. At Herren fortsat vil åbne døre for Gideonitternes tjeneste i nuværende og nye lande. Beskyttelse for dem, der tjener i deres opgaver i disse lande, eller områder, hvor det at dele evangeliets budskab kan være forbundet med risiko. Bed for Harald Brötell og Tor Torkelsen, som besøger grupperne i Danmark.. Side 12 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

13 board og havde et spændende liv, men hun følte en indre tomhed. En aften bankede hun på hoteldøren til én af sin sportskammerater og bad hende fortælle mere om Gud, da hun mente, at hun var en kristen. I året 2002 vandt Kelly olympisk guld, og to år efter var hun på det olympiske snowboardhold i Vancouver. Jeg troede, en kristen gik i kirke og levede efter nogle regler og alle slags religiøse ting, sagde hun, men det drejer sig om at have et levende forhold til Jesus. Kelly voksede op i bjergbyen Mt.Snow i USA, og tidligt blev hun en passioneret snowboarder. Allerede som 18-årig deltog hun i sin første olympiade i Salt Lake City i en kvindedisciplin og vandt her sin første guldmedalje. Udover olympiaden blev hun også vinder af US-Open og andre mesterskaber. Jeg havde mange succesoplevelser, fortalte Kelly, jeg vandt alle de titler, jeg kunne drømme om. Jeg troede, at når jeg havde succes, så er man lykkelig. Jeg havde al mulig succes, jeg kunne forestille mig, men det tilfredsstillede mig ikke virkelig. Under mesterskaberne i 2004 sad Kelly på sit hotelværelse og skrev dagbog. Hvis dette var, hvad livet kunne tilbyde hende, så havde hun fået nok af det. Hun var ligeglad med, om hun vågnede næste dag og troede også andre var det. Da var der en episode ved mesterskaberne, der var med til at ændre hendes liv. Hun nåede finalen, som hun plejede. Men da én af hendes konkurrenter ikke gjorde, så overhørte Kelly en samtale, da en ven forsikrede om på en næsten spøgefuld måde: Hej, det er i orden. Gud elsker dig alligevel. Denne uskyldige bemærkning påvirkede Kelly på en måde, hun ikke kunne ignorere. Hun gik tilbage til sit hotelværelse og åbnede den Bibel, som Gideonitterne havde anbragt og begyndte at læse. Men hun vidste ikke, hvor hun skulle begynde og det sagde hende ikke rigtig noget. Da var det, hun bankede på hoteldøren til én af sine sportskammerater. I tiden derefter brugte Kelly de næste uger med at tænke på Herren og undersøge det, Jesus Kristus kunne tilbyde. Det endte med, at hun forstod, at Gud virkelig er til, og at han elskede hende, samt at han allerede virkede i hendes liv. Hun blev en efterfølger af Kristus, og hun lod bag sig den opslidende meningsløshed, hun havde oplevet i de seneste år. Jeg fik mit selvværd fra det, jeg gjorde, og hele min identitet var pakket ind i snowboarding, og den succes jeg oplevede ; sagde Kelly. Efter hun blev en kristen, begyndte hun at lære, at hun ikke skulle gøre noget for at opnå Guds kærlighed og for, at hendes liv havde et formål. Det endte med at jeg blev mere frigjort fra min snowboarding, forklarede Kelly. Jeg behøvede ikke længere at tage fra stævne til stævne for at have det godt med mig selv. Det havde jeg uanset, hvad jeg gjorde. Og derfor blev min snowboarding afgørende ændret. Jeg blev mere frigjort. Nu kan jeg virkelig nyde det igen: Fra The Baptist Press med tilladelse Hvem er de tre nye medlemmer i DIN gruppe? Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 13

14 NYT fra Gideonitternes testamentelager. Nye lokaler til testamentelageret Efter at vi i flere år har haft vores testamentelager ved firmaet Sadurén i Støvring, er virksomheden nu blevet solgt, og vi skal finde nye egnede lokaler til vores testamentelager. Sadurén har stillet lagerplads til rådighed ganske gratis, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med firmaet. Vi er derfor ikke glade for denne nyhed. Men når Gud lukker en dør, åbner han andre muligheder. Vi har sendt et nødråb ud til alle Gideonitgrupper, om nogen skulle kende til egnede lokaler Flere har henvendt sig med mulige løsninger. Tak for alle henvendelser. Vi arbejder med flere muligheder, og har endnu ikke fundet en endelig løsning. Vi har dog en forventning om, at vi i løbet af meget kort tid vil have en ny lokalitet til vores testamentelager. Fugtskadede Ny Testamenter er (næsten) reddet Vi fik os en slem overraskelse sidste forår, da vi opdagede, at en stor del af vore små Ny Testamenter (hvide og lyseblå) havde været udsat for fugt. Men takket være en indsats fra mange Gideonitter og Gideonithustruer i hele landet, er det lykkedes os at redde langt de fleste bøger, så de kan blive uddelt og gøre gavn i landets skoler og gymnasier m.m. Mange har lagt en meget stor indsats i denne redningsaktion, og det har ikke været spildt arbejde. Tak til alle, som har bidraget til den positive løsning af opgaven. Læs eventuelt i sidste Gideonitblad (nr ) på side 9, hvordan de fugtskadede Ny Testamenter bør behandles. Knud Mellergaard fører regnskab med, hvor mange af disse Ny Testamenter, vi har tilbage. Hvis du har nogle af disse fugtskadede Ny Testamenter, som ikke kan reddes, og som skal kasseres, så kontakt Knud Mellergaard (se side 2), så han kan bibeholde en god lagerstyring. Husk: Ny Testamenter bestilles via Gideonitternes hjemmeside. Gå ind på Vælg Gideonitadgang i menuen til venstre og indtast adgangskode. (Hvis du ikke har en adgangskode, kan du få tilsendt en fra Webmaster.) Klik på Bestilling af Ny Testamenter ved Gideonitternes testamentelager Næste udlevering er d. 20. marts. Side 14 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

15 NYT fra Gideonitternes mail-box. Goddag Gideonitterne (Modtaget d. 28. november 2011 på ) Jeg modtog for efterhånden fem til seks år siden, da jeg endnu gik på gymnasiet, en kompakt udgave af jeres Nye Testamente. I mange år lå det på hylden, men er i dag, hvor jeg er begyndt at læse teologi på Aarhus Universitet, blevet en daglig følgesvend for mig. Især i mit daglige arbejde med at lære nytestamentlig græsk er den ganske praktisk, fordi den ikke fylder så meget tasken eller jakken. Men også i fritiden er jeg ved at gøre den til en naturlig følgesvend i min lomme. Tak skal I have! Mange af mine medstuderende kommenterer da også jævnligt, hvor praktisk bogen er, og jeg vil i den anledning opfordre jer til at dele jeres Nye Testamenter ud på universitetet, ligesom I gør det på landets gymnasier. Eller rammer min opfordring helt ved siden af jeres formål? Med venlige hilsener J. P. (Navnet forkortet af red.) Forbønsemner fra Landskomiteen: Bed for: Landskonferencen i Frederikshavn d september. At alle grupper bliver repræsenteret ved landskonferencen. At vi snart må nå 300 medlemmer. Åbning i de skoler, som pt. er lukket for Gideonitterne. Nye grupper, så hele Danmark er dækket ind Flere godkendte Gideonit-talere= flere præsentationer i kirkerne = flere indsamlede midler = flere Ny Testamenter = flere sjæle frelst. Tak for: at langt de fleste fugtskadede NT er blevet reddet. Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 15

16 Knud Ravn Vi mindes Vor kære Gideonit, Knud Ravn fra Esbjerg-gruppen sov stille ind den 25. oktober 2011, mens hans kære Martha, hustru gennem 57 år, holdt ham i hånden. Knud blev Gideonit den 26 november 1974, og er således en af de længstværende gideonitter i Danmark. Knud har siden 1995 været delvis lammet af en blodprop. Det var svært for Knud, at han ikke mere kunne tage ud for at dele Testamenter ud. Det er dog ikke så mange år siden, Knud var med Aage på Fanø, hvor han fik lov til at være med ved en uddeling. Knud var en sand evangelist. Da de flyttede til Esbjerg, kørte han Kohberg rugbrød i en lille varevogn. En civil jakke og en kasse Testamenter var med i bilen, og han var rigtig god til at dele Testamenter ud i en klasse undervejs. Knud var en meget ivrig Gideonit. Selv om hans firma voksede, havde han altid tid til at være aktiv med uddelingerne. Knud og Martha var også altid med til vore møder. Hans søn sagde ved mindesamværet, at Gideonitterne var hans faders hjertebarn. Sønnen fortalte også, at Knud havde været en rigtig dejlig far for de tre børn. Knud blev begravet med husets sidste Gideonittestamente og et emblem på. Knud og Martha lærte tidligt deres børn at bede til Gud. Sønnesønnen Peter talte så varmt om sin farfars iver efter at føre mennesker til Kristus, at Far - Poul blev dybt berørt. Knud var kort før sin død på sygehuset. Her foreslog han, at firesengsstuen skulle bede Fadervor, før de lagde sig til at sove. Det var nu mest mig, der bad, indrømmede Knud. Knud ville ikke forstå, at vi ikke skulle dele vore Testamenter ud til alle mennesker. De havde da så stor brug for at få evangeliet. Det var en stor mand i en lille krop, vi tog afsked med. Vi glæder os over, at Knud ikke skal lide mere. Han har fuldført løbet og været et stort vidnesbyrd for os andre. Vore tanker er med Martha, hans hustru. Vi vil også tænke på hans tre børn og svigerbørn, hans otte børnebørn og de fire oldebørn. Ære være Knuds minde. På gruppens vegne. Karen Ryde Side 16 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

17 Kirsten Bach Pedersen Vi mindes Jesus har beredt en bolig. Onsdag den 16. november 2011 blev en dag, jeg aldrig vil glemme. Først havde vi 5 skolebesøg, som gav et velsignet resultat. Jeg tænker på den uddeling på Statsgymnasiet, hvor der blev uddelt 321 N.T., en glæde som jeg kunne dele med Kirsten trods hendes meget svære sygdom. Hun var klar til at møde Jesus og modtage den bolig, som han har beredt der, hvor der er lovsang, glæde og ingen sygdom og smerte. Vi kunne sammen dele et ord og takke Ham, som har al magten i himlen og på jorden. Derfor kunne Kirsten glæde sig over Horsens-gruppen, som nu er godt i gang. Kirsten sagde: "Det bliver sværere for Ronald end mig, for jeg er i hans hånd, og min tid her er kort, og jeg ser frem med tak til det, som Jesus har beredt, og ønsker Guds velsignelse over Gideonittjenesten". Kirsten gik hjem til Jesus søndag den 20. november Tirsdag den 22. november var der mindesamvær hos Ronald & Kirsten,. Her kom familie og venner fra nær og fjern for at sige farvel og på gensyn til Kirsten. Jeg var med et par af vores fælles venner fra Varde, Vagn & Birthe. Vi havde et fredfyldt og velsignet samvær hos Ronald. Ære være Kirstens minde. Aage Kristensen ******************************************** Har du et personligt NT klar til brug? - i din lomme, i din taske, i din bil? ******************************************** Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 17

18 FØDSELSDAGS- KALENDEREN FEBRUAR 2012: 5. Anna Lise Frank Præstelunden Brande 80 år MARTS 2011: 7. Gunna Lund Søgade 14 E 4180 Sorø 70 år 18. Tommy Petersen Bakkedraget Allerød 50 år 20. Hans Donslund Gråbølle Farsø 85 år MARTS 2011: 20. Knud Jensen Klokkerbakken 83, Hasle 8210 Århus V 85 år 29. Arne Th. Larsen Præstegårdsvej 15, Farstrup 9240 Nibe 80 år 30. Lilli Nielsen Brombærvej Brovst 80 år APRIL 2012: 11. Birgit Andreasen H. Bergstedsvej Sæby 70 år Gideonitter og Gideonitustruer ønsker hjertelig tillykke! VELKOMMEN til nye medlemmer Esbjerg-gruppen: Agnes Kathrine Jessen Morbærlunden Esbjerg Ø Otto Jessen Morbærlunden Esbjerg Ø Herning-gruppen: Erna Kristensen Dyssevænget 20, Rækker Mølle 6900 Skjern Svend Åge Kristensen Dyssevænget 20, Rækker Mølle 6900 Skjern Roskilde-gruppen: Gunna Lund Søgade 14 E 4180 Sorø Side 18 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

19 Tilbagemeldinger fra Landskonferencen 2011 I år fik konferencekomiteen mange nyttige tilbagemeldinger fra en del af de danske deltagere. Tak til alle, som gav sig tid til at udfylde og aflevere det lille skema. Tilbagemeldinger er altid et nyttigt og brugbart redskab, ikke kun til den afgående komite, men især til næste konferencekomite, så vores konferencer forhåbentlig bliver bedre år for år. Efter vores Landskonference får vi hvert år også en tilbagemelding fra den internationale repræsentant. Man kan sige, at Landskonferencen er en slags eksamen for konferencekomiteen, hvor der bliver givet karakter efter, hvor godt konferencen forløb. Charles R. Warren, som var international gæst i år, gav os også en tilbagemelding, hvor han blandt andet var meget glad for udflugten/sejlturen om fredagen, og i øvrigt havde rosende ord til programmets indhold og undervisningen. Det er naturligvis altid godt at få ros for et godt forarbejde og afvikling, men det er mindst lige så nyttigt, når der bliver påpeget ting, som kan forbedres. Blandt andet nævnte Charles, at der ikke var så mange præster, som deltog i middagen fredag aften. Det er desværre et kendt problem, som vi støder på år efter år, at vi inviterer mange præster, men kun få af dem deltager i aftenprogrammet. Desuden fik vi fem forslag til undervisningsemner, som vi kan bruge i de kommende års konferencer. Og så nævnte han et punkt, som vi nok ikke har tænkt så meget på i Danmark: Gideonitter bør ikke ryge. As Gideons we do not smoke, skrev han. Charles observerede ved et par lejligheder, at der blev røget blandt Gideonitterne. Der er en regel inden for The Gideons International, at Gideonitter ikke drikker alkohol eller ryger. Det kan måske nok virke lidt fremmed for os danskere. Men vi skal huske på, at Gideonitterne i Danmark ikke er en selvstændig organisation, men er en del af The Gideons International. Organisationen The Gideons International opererer i 194 lande med hvert sit særpræg og hver sin kultur. Derfor kan nogen regler virke fremmedartede for os, mens andre regler, som virker selvfølgelige for os, kan virke mærkelige i en anden region af verden. Lad os derfor huske dette, især når vi er sammen med Gideonitter fra andre lande. Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. (1 Kor 10,31-32) Tommy S. Petersen Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 19

20 VIGTIGE DATOER M.V. FOR GIDEONIT-GRUPPEN: JANUAR-MARTS: Nye medlemmer mand-til-mand brug: TO BE OR NOT TO BE GIDEONIT Send ansøgning om andel i høstoffer. APRIL: Formanden i din Gideonit-gruppe modtager valgrapport fra Gardar Ragnarsson. Hoteller (gen-)besøges. PRAKTISKE OPLYSNINGER: Ved dødsfald: Oplysning om navn, adresse, medlemsnummer, gruppe, dato for afgåelse ved døden samt navn på evt. efterlevende ægtefælle (som så muligvis vil modtage et kondolencebrev fra The Gideons), sendes til: Gardar Ragnarsson, Lemkær 4, Kirke Hørup, 6470 Sydals, tlf.: Adresseændring samt ny og nyt tlf.nr.: Meldes ligeledes til Gardar Ragnarsson. Ansøgning om medlemskab: Indmeldelsesformular sendes til: Tommy S. Petersen. Oplysninger til side 2 bedes venligst vedlagt på løst ark. (Ved tvivlsspørgsmål, spørg evt. Tommy S. Petersen). Kontingent (kr. 250,-/125,-) sendes til: Knud Mellergaard. NB: Følgende bliver videresendt til The Gideons: Valgrapport, ansøgning om medlemskab, meddelelse om dødsfald samt adresseændring.

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere