NYHEDSBREV NR (FEB. - APR.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 1-2012 (FEB. - APR.)"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR (FEB. - APR.)

2 Adressesiden LANDSKOMITE: Landsformand: Tommy Petersen Bakkedraget 6, Blovstrød 3450 Allerød Tlf.: / Mobil: Formand for Gideonithustruerne: Kirsten Rosendahl Ahornvej Odense SV Tlf.: Kirkekontaktleder: Carl C. Madsen Søtoften Sæby Tlf.: Områdeleder distrikt Øst: Claus Baj-Jensen Skt. Hans Gade Roskilde Tlf.: / Mobil: Områdeleder distrikt Nord: Gunnar Jørgensen Nobilislunden 62, Romalt 8960 Randers SØ Tlf.: Områdeleder distrikt Midt/syd: Dan Myhre Park Allé Tarm Tlf.: / Mobil: Landskasserer: Knud Mellergaard Vilhelm Becks Vej 21, Elling 9900 Frederikshavn Tlf.: GIDEONITTERNES BIBELFOND: Girokonto: (01) Bankkonto: Danske Bank, Reg. nr konto nr CVR nr.: MATERIALECENTRALEN: Birthe og Jan Erdal Kirkegade Ikast Tlf.: Bankkonto: Vestjysk Bank Reg.nr konto nr Carl C. Madsen* LANDSREVISOR: NYHEDSBREVET og INTERNET: Tommy Petersen* KONFERENCEKOMITE: Gunnar Jørgensen* (formand) Eigil Andersen Fornæsvej , Randers SV Tlf.: Lis Lundegaard (sekretær) Hybenvej 3, Hørby, 9300 Sæby Tlf.: Knud Mellergaard* Hans Midtgaard Himmerlandsparken 13 nr. 22, 9600 Aars Tlf.: John Aaen Strandvej 99A, 9970 Strandby Tlf.: *(Se adresse andet sted på siden) DEADLINE FOR NÆSTE NYHEDSBREV: 30. MARTS Side 2 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

3 INDHOLD Daglig bedekalender 2012 Side Tag den ud af bladet og brug den... dagligt Læs også... NYT FRA GRUPPERNE - Esbjerg, Horsens, Herning og Silkeborg GRATIS DELTAGELSE i LANDSKONFERNCEN - med hjælp fra gruppen... 7 GUDS ORD VIRKER - 4 gode vidnesbyrd oversat af Hans Midtgaard... 8 og 13 NYT FRA GIDEONITTERNES TESTAMENTELAGER - Nye lokaler m.m NYT FRA GIDEONITTERNES MAILBOX - en opløftende mail er modtaget FORBØNSEMNER - fra Landskomiteen VI MINDES Knud Ravn, Esbjerg-grp. Kirsten Bach Pedersen, Horsens-grp FØDSELSDAGSKALENDEREN GideonitBladet ønsker tillykke VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER - 5 nye medlemmer TILBAGEMELDINGER FRA LANDSKONFERENCEN - bl.a. om rygning VIGTIGE DATOER M.V. FOR GIDEONIT-GRUPPEN FACTS OM GIDEONIT-TJENESTEN (PR. 31. JULI 2011) HELE VERDEN: DANMARK: Antal sprog der uddeles på Gideonitlande Grupper Gideonitter Gideonithustruer Uddelt sidste år...78,99 mio....ca Uddelte NT/Bibler i alt...1,6 mia....1,6 mio. Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 3

4 ESBJERG HORSENS Nyt fra Esbjerg Gruppen. Gud velsigner tjenesten her i vores område, hvor vi besøger ca. 55 skoler. Jeg vil kort sige, at i 2011 har Åge Kristensen besøgt 6 nye skoler i vort område, og alle skolerne har sagt ja tak til at få Gideonitternes Nye Testamente ind på deres skoler. Det er vi Gud taknemmelig for. Det må da være en 100 % forretning. Ja, vi møder stor åbenhed for evangeliet, så lad os få ordet ud, mens der er tid, som Jesus siger i Markus 16, 15: Så sagde han til dem:»gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.«åge har været flittig i år først på bibeluddeling i Århus i april, hvor flere skoler blev åbnet for Testamentet, også her i efteråret med at hjælpe Horsens gruppen med at komme ind på skolerne der, og han har mange dejlige vidnesbyrd at fortælle fra skolerne. Mvh. Carsten Ladefoged Esbjerg Gruppen Uddelinger i Horsens med hjælp fra Esbjerg-gruppen Den 16 november om morgenen lidt før klokken otte var fire Gideonitter samlet hos Ronald Bach Petersen. De tre var fra Horsens, den fjerde var mig fra Esbjerg/Varde. Jeg havde lovet at hjælpe gruppen med at tale med de forskellige ledere på byens skoler. For at gøre en ellers lang historie kort, vil jeg kun fortælle om besøget på det ene gymnasium. Ved alle skoler var det kun mig, der var fast deltager. En ad gangen fra Horsens kom så med mig ind på den enkelte skole. De to andre sad så i bilen og bad. Ved et af gymnasierne mødte de vicerektoren i døren til skolen. Hvad kan jeg gøre for jer? Var hans spørgsmål. Vi fremførte vores ærinde. Og han havde lidt tid til os. Da vi viste ham brevet fra biskoppen i Aarhus med en anbefaling af vores arbejde, var svaret straks: Ja, hvornår kan I komme? - Det kan vi i dag. Side 4 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

5 - Så kom klokken 11,20. Da de kom tilbage til bilen, lød et: - Nå, det var et nej? - Det var et Ja, vi skal hente testamenterne, nu skal der uddeles. Jeg kørte direkte ind i skolegården og hen foran hoveddøren. En lidt vred pedel dukkede op. - I har ikke lov til at holde der. - Jo det har vi da, det er da tilladt at læsse varer af. Lidt efter fik også han et testamente, og nu var han meget positiv: - Tusind tak, nu har jeg noget at læse i. Nogle af skolens elever så optrinnet og spurgte, om de også måtte få et testamente. Det måtte de gerne, og uddelingen startede derfor i skolegården. Et par kvikke elever bar resten af testamenterne ind i skolen, hvor uddelingen skulle foregå. Ved trappen til kantinen fik nu en stor del af eleverne deres testamente. Fem minutter inde i uddelingen dukkede rektoren op. Hun kom med et vredt: - Hvad laver I her? Hvem har givet jer lov til det? Hun blev dog meget formildet, da hun hørte, at det var blevet bestemt indenfor den sidste time. Jo, de var velkomne. Det blev til i alt 321 uddelte testamenter på det gymnasium. En pige kom smilende hen til mig. Hun fortalte mig, at hun havde fået et testamente af mig i foråret. Jo, hun havde været på efterskole i Brørup ved Skanderborg. Hun kunne da tydeligt huske mig. Efter uddelingen var de inde hos sekretæren for at sige tak. De talte lidt med hende. Hun så også, at de havde anbefaling med fra stiftets biskop. sagde: jeg er gift med stedets provst. I er meget velkomne igen næste år. I alt denne dag blev der uddelt 364 testamenter. De forskellige skoler fik jo også til deres skolenævn, som lige skulle kontaktes. Det er skønt, når en ny gruppe kommer godt i gang med at uddele GUDS LEVEN- DE ORD. Hilsen Aage Kristensen Esbjerg gruppen HERNING En opmuntring fra Herning-gruppen Vi var ude på en kristen efterskole med testamenter til eleverne. Forstanderen sagde, at han var glad for, at vi kom med Guds ord til eleverne hvert år. Han sagde, at I år skulle vi også have noget af skolen. Så gav han os en bog hver. Bogen hedder Hvad vil du med Jesus. Det er en fantastisk bog med vidnesbyrd, om hvad Jesus formår. Bogen er skrevet af Busach, som levede i Østtyskland under kommuniststyret. For mig er det trosstyrkende at tænke på, at Guds ord er levende og formår at hjælpe enhver, der tager imod det. Venner: lad os arbejde, mens det er tid. Nu smilede hun ekstra meget, idet hun Fortsættes på næste side... Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 5

6 fortsat fra forrige side Fat mod, landets folk! siger Herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger Hærskarers Herre. (Haggajs Bog 2, 4b) Kærlig hilsen Kaj Jensen Herning-gruppen SILKEBORG Hilsen fra Silkeborg-Gruppen Torsdag de. 10 november var for os en stor dag. Det var dagen, hvor vi måtte komme på Silkeborg Gymnasium for at dele testamenter ud til eleverne, som der er 1300 af. Da vi kontaktede Rektor, var vi straks velkommen. Dagen begyndte med kaffe og rundstykker kl kl holdt vi fælles bedemøde for dagen. kl kørte vi samlet til gymnasiet for at gøre klar. Rektor var optaget, men der var gjort klar til, at vi kom. kl myldrede eleverne til deres store frikvarter, og selv om vi havde fået hjælp af Johs. fra Herning, fik vi alle nok at se til. Efter ca. 15 minutter fik vi lov til at fortælle over højtaleren, hvem vi var, og hvorfor vi var der, så hvis man ikke havde fået et testamente, da man gik ind i kantinen, kunne man få en, når man gik ud. Kl kunne vi pakke sammen, sige farvel og tak, vi kommer igen, samt gøre status: Der var 583 elever som ønskede at modtage et testamente. Vi kørte alle glade hjem. Så må vi alle bede om - at ordet må blive læst - at Helligånden vil levendegøre ordet - at nogle må modtage Jesus som deres Frelser. Hilsen Henning Thorlund Silkeborg-Gruppen Herning-gruppen på Silkeborg Gymnasium Side 6 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

7 GRATIS Gideonit landskonferencedeltagere fra hver gruppe i Danmark. Landskomiteen stiler efter flere deltagere til den årlige landskonference. Nytårshilsen 2012 fra landskomiteen I landskomiteen har vi drøftet forskellige tiltag for at få flere deltagere med på vores årlige Gideonit-landskonference. Vi vil gerne opfordre hver gruppe til at drøfte dette emne på et gruppemøde. Fra landskomiteen vil vi opfordre gruppen til i fællesskab at betale for at sende en deltager - eller endnu bedre et ægtepar - af sted til landskonferencen i Frederikshavn, den september Fra gruppen må man gerne anmode deltagerne om at være med på hele konferencen og efterfølgende rapportere retur til gruppen med seneste nyt. Vi synes, at det må være en gruppes fælles opgave at blive repræsenteret og få frisk opdateret viden med tilbage til gruppen. Det vil derfor være naturligt, at gruppen også er fælles om at dække udgiften hertil. Så kunne det jo tænkes, at 2 eller 3 par gerne vil med. Det vil være meget fint, så kunne man eksempelvis lade deltagerne dele den resterende udgift efter gruppens fælles bidrag. Vi håber, at I vil tage rigtigt godt imod denne opfordring og være med i bøn om, at Gideonit-tjenestens formål med at vinde mennesker for Kristus må forøges i Danmark. Kærlig hilsen, på vegne af landskomiteen Dan Bech Myhre Vi nåede ikke op på 300 medlemmer i Men det kan sagtens nås i Vi skal bare have tre nye medlemmer i hver gruppe i år for at nå målet. Vi vil hermed opfordre alle til en ekstra indsats i 2012 for at skaffe nye medlemmer. Hvem er de tre nye medlemmer i DIN gruppe? Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 7

8 Guds ord virker... Opmuntring for en studerende Jeg vil bare takke jer for jeres arbejde. Jeg er ny studerende og har i den seneste tid oplevet vanskeligheder i mit trosliv. Jeg havde næsten opgivet alt håb. Da jeg begyndte på Minnesota Universitet, lod jeg ikke bare min Bibel blive hjemme, men også mit åndelige liv. Jeg syntes studielivet var meget hårdt i de første uger, men en dag fik jeg imidlertid et Nyt Testamente af nogle gideonitter. Oversat af Hans Midtgaard Jeg opdagede, at Jesus Kristus er min Herre og min Frelser, og at Han ønskede at redde mig under den mørkeste periode i mit liv. Han har lovet, at Han er vejen, sandheden og livet. Tak for jeres tjeneste med at hjælpe alle dem, som er fortabte til at finde den rette vej ved at læse i Livet Ord. Jeres hengivne (navnet er kendt af Redaktionen på hovedkontoret) Jeg lagde det på mit skrivebord og glemte det nogle dage. En aften fik jeg lyst til at læse i det. Ved bare at gøre det, blev ilden for Kristus i mig genoplivet. Min mor har nu lovet mig at sende min egen Bibel med posten. Mange tak for jeres hjælp til mig i mit liv med Kristus. Ashley Tak for Livets Ord Jeg er kinesisk statsborger og er for tiden fængslet i Namibia. Da jeg gik på universitet for omkring 18 år siden, fortalte min professor mig om Gud, men senere var jeg på grund af mit arbejde langt væk fra Gud og Bibelen. Mit liv var fyldt med verdslige ønsker og private ambitioner. Da jeg blev fængslet, fik jeg en chance for at læse i en gideonit-bibel midt i en mørk, desperat og isoleret situation. Det blev en oase for mig i al min tristhed og bitterhed. Fem servitricer mødte deres Frelser Syv mænd søgte om medlemskab som gideonitter, mens de var i en restaurant i El Salvador en søndag eftermiddag. Da de fem servitricer i restauranten ikke havde særlig travlt den pågældende eftermiddag, gik én af gideonitterne over til dem for at tilbyde dem Nye Testamenter. Han viste dem siderne med henvisninger til hjælp i særlige situationer foran i Testamentet og fortsatte med at vise dem vejen til Frelse bagerst. Derefter spurgte han dem om nogen ønskede at tage imod Jesus, og han blev meget velsignet, da hver af de unge damer bad synderes bøn. Pris Gud for kraften i Hans Ord og Helligåndens ledelse. Bruce Chadwick, USA zone 7 (taler ved Landsstævnet i Viborg i 2007) Olympiadedeltager fandt en mening med sit liv Kelly Clark var olympiadedeltager i snow- Side 8 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

9 Gideonitter og Gideonithustruer Daglig bedekalender 2012 Oversat og bearbejdet af Hans Midtgaard og Tommy S. Petersen Flere steder i bedekalenderen står der en stjerne: * Det betyder, at man kan se en detaljeret liste over navne og lande m.v. i den internationale bedekalender. Den kan findes på Vælg en lokation, f.eks. Europe West og klik derefter på theconnection>>. Når du har logget dig ind, vælger du Resources / Ressource Center. Under International Outreach Forms & Logos finder du Form Daily Prayer Calendar. 1. Vores internationale præsident Dennis J. Donelly. Executivkomitéen. Internationale og nationale lederkonferencer. At alt i tjenesten gøres til Guds ære og herliggørelse. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Aalborg-gruppen, Kina 2. Vores internationale vicepræsident Dr. W.E.G. Bill Thomas. Den internationale konference i juli og programkomitéen. Styrke, beskyttelse og forudberedte opgaver for alle vore medlemmer. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Aars-gruppen, Iran. 3. Vores internationale kasserer David W. Martin. Finanskomitéen*. At vi må nå målet for bibelfonden på 99,4 millioner US-$ eller mere. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Bornholmgruppen, Algeriet 4. Vores internationale åndelige leder Michael F. Steiner. At alle medlemmer vil leve op til de syv åndelige mål og forbedre deres virke som personlige vidner. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Esbjerg-gruppen, Marokko 5. Vore nye adm. direktør Craig A. Warner. Teamet og de ansatte på vor internationale hovedkontor. Nationale ledere og de forskellige teams på de nationale hovedkontorer. Alle steder hvor vore Testamenter trykkes. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Frederikshavn-gruppen, Usbekistan 6. Kirkeprogrammet at grupperne internationalt vil tage kontakt og udvide relationerne til deres præster lokalt. At alle grupper vil afholde kirkerepræsentationer i de kirker, de besøgte sidste år og planlægge yderligere tre præsentationer i år. At flere Gideonitter vil kvalificere sig til kirkerepræsentationer, så hver gruppe får flere kvalificerede talere. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Mellemamerika og Caribien (Region 1)*, Haderslev-gruppen, Nord Korea 7. Australien - administrerende leder David M. Jarett At Helligånden må lede beslutningerne og det daglige lederskab i tjenesten i hele verden. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Sydamerika (Region 2)*, Herning-gruppen, Irak Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 9

10 8. De Britiske øer - administrerende leder Andrew Knight Syge og efterladte medlemmer samt enker og enkemænd i Gideonit-tjenesten. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Sydamerika (Region 2)*, Hjørring-gruppen, Afghanistan 9. Finland - administrerende leder Jorma Halonen Nationale konferencer, heriblandt alle deltagere, talere og internationale repræsentanter, som er involveret. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, Horsens-gruppen, Saudi Arabien 10. Tyskland - administrerende leder Eberhard Rothstein Alle publikationer, papirer, internetsider, træning og andre aktiviteter, at de i sidste ende må føre til flere sjæle frelst gennem uddelingen af Guds ord. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, København City-gruppen, Yemen 11. Japan - administrerende leder Shuu Arai At ufrelste mennesker vil tage imod en gave i form af Guds ord, og at de, der allerede er vundet for Kristus må vokse i nåde og kendskab til Guds ord og dele deres tro. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, København Nord-gruppen, Somalia 12. Uddeling af Testamenter for at nå vore mål at uddele 83,5 millioner i år. At der fortsat er åbne døre på hoteller og moteller, skoler, undervisningssteder, fængsler, hospitaler og alderdomshjem samt politiet, militæret og brandvæsenet. For menigheder, præster og missionærer, at de må forkynde budskabet om frelse ved Kristi blod. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vesteuropa (Region 3)*, København Syd&Vest-gruppen, Tunesien 13. Korea - administrerende leder Seung T. Yang Stærkt åndeligt lederskab og en fornemmelse af de stigende påtrængende behov i alle grupper, særligt i de svage grupper, hvor der måtte være behov for at være mere målrettet og dedikeret. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Næstved-gruppen, Libyen 14. Norge - administrerende leder Per Inge Langeland At Bibler og bibeldele ikke må blive forsinket i forsendelse eller told eller på anden måde forhindret i at nå frem. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Nørresundby-gruppen, Turkmenistan 15. Kina - administrerende leder River Liu For en åndelig fornyelse i alle Gideonit-lande og for de kristne samfund i alle Gideonit-lande, at de må vokse i antal og styrke. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Odense-gruppen, Mauretanien 16. Sydafrika - administrerende leder Roald Rodseth For statsledere over hele verden, at de må komme til tro på Jesus Kristus - og lede efter Guds vilje. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østeuropa og Mellemøsten (Region 4)*, Randers-gruppen, Comorerne Side 10 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

11 17. Sverige - administrerende leder Johnny Albenius For de, som er i fare for at miste livet ved selvmord, sygdom eller af andre grunde, at de må blive nået med evangeliet i tide. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Roskildegruppen, Djibouti 18. Mindebibelkort Programmet: Udstilling af kortene i alle åbne kirker. Mere brug af kortene blandt vore medlemmer og støttepartnere. To præsentationer af gideonit kortene i hver gruppe hver måned. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Silkeborg-gruppen, Maldiverne 19. At vi må bevare vor åndelige integritet i vort medlemskab og stå vagt om vore kerneværdier. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Sønderborg-gruppen 20. Tidligere internationale, nationale ansatte og gruppernes afgåede formænd m.v. At Herren fortsat vil bruge disse tidligere aktives færdigheder til Hans ære og herliggørelse. At nå unge mennesker hurtigere med evangeliet med det formål, at de engagerer sig i en livstidstjeneste som aktive troende. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Vestafrika (Region 5)*, Thisted-gruppen 21.Gideonitter og Gideonithustruer, som har et ledelsesansvar nationalt og i de enkelte grupper samt medlemmer i Brasilien, Nigeria, Filippinerne og Island For øgede muligheder for at vidne, når vi deler Guds ord, og at enhver, der modtager et Ny Testamente, vil komme til tro på Kristus. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Vejle-gruppen 22. Programmet for medlemskab. At nå vort mål på nye medlemmer på verdensplan og 300 medlemmer i alt i Danmark i At flere præster anbefaler deres medlemmer til gideonit tjeneste blandt deres kvalificerede og motiverede mænd i menighederne. At alle medlemmer har et hjerte for at spotte emner og er følsomme overfor Guds ledelse, samt at de er frimodige til at invitere emner til at blive Gideonitter og sammen med deres hustruer blive aktive i gideonit tjenesten. At alle medlemmer betaler deres medlemsgebyr inden 31. december. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Viborg-gruppen 23. I.O.C.-medlemmer: Formand Perrin T.Prescot m.fl.* Nationale I.O.C. konferencer og lederskabs træningsseminarer, Århus-gruppen 24. Gideonit-hustruerne: International formand: Luanne Triplett International næstformand: Lisa Ingle Øvrige Gideonithustruer med et særligt ansvar*, Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Genåbning af Kolding-gruppen 25. Gideonit-hustruerne: International sekretær: Cindy Davis International åndelig leder: Mary Lynn Barrett Frelse for personalet i sundhedsvæsenet og at de må bruge de hvide Hospitalstestamenter i deres personlige andagter og sammen med deres patienter. Fortsat åbne døre på hospitaler og lægeklinikker samt fængsler og krisecentre m.v. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Østafrika (Region 6)*, Åbning af en ny gruppe i Hillerød Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 11

12 26. Kirkerelationer Internationalt at knytte kontakt til evangeliske og Bibeltro kirker i alle gruppernes områder. Forbedre kvaliteten af kirkepræsentationer, og at vor tjeneste udvikles overfor vore kirker. At grupperne har en årlig inspirerende præste-sammenkomst. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. Vores egen Landskonference i Frederikshavn sept Vores konferencekomite: Gunnar Jørgensen, Eigil Andersen, Lis Lundegaard, Knud Mellergaard, Hans Midtgaard, John Aaen 27. Skriftuddeling At arbejde frem mod at uddele 120 millioner Testamenter pr. år på verdensplan og i Danmark i år. Særlig vægt på skoler og læreanstalter samt besøg på hoteller, sygehuse to gange hvert år. Målet er en Bibel på hvert værelse og et Testamente i hver hånd - personligt afleveret af aktive Gideonitter. At grupperne samvittighedsfuldt indberetter deres skriftuddelinger online. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. Vores Landskomite: Tommy Petersen, Kirsten Rosendahl, Carl C. Madsen, Claus Baj-Jensen, Gunnar Jørgensen, Dan Myhre, Knud Mellergaard 28. Topkvalitet i arbejdet At udvikle personligt og i fællesskab en korpsånd, hvor kvalitet i tjenesten på verdensplan og 100% helhjertethed og engagement er målet. At medlemmerne personligt stræber efter en korpsånd med kvalitet i tjenesten og fremskridt og mere frimodighed i den personlige vidnetjeneste og uddeling af Ny Testamenter. At vore medlemmer forstår verdens åndelige sult og betydningen af hvad hver enkeltes indsats betyder for at nå de fortabte. høsten er stor, men arbejderne er få. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. 29. Personlig aktiv deltagelse Stræbe mod at 100% af vore medlemmer, Gideonitter Gideonithustruer i hver gruppe deltager i vore aktiviteter. At hvert medlem må udvikle en øget følelse af at tilhøre organisationen. En øget brug af de personlige arbejdstestamenter til mindst én pr. måned for hvert medlem. Gideonitter og Gideonithustruer fra lande i Asien og Stillehavsområdet (Region 7)*. 30. Tros-offer-program, (som er én af de primære måder at støtte Gideonittjenesten på i 194 lande.) At vi må nå eller overstige vor indsamlingsmål på 35,2 millioner US $ i år. At nå og overstige indsamlinger i nationale og internationale konferencer. Effektive præstesamlinger med inspiration, der fremmer gruppernes forhold til kirkerne. At støttepartnere og medlemmer fortsat giver generøst. 31. Rejser i medfør af I.O.C. At Gud forsat velsigner uddelinger af Hans Ord i I.O.C. landene. At Herren fortsat vil åbne døre for Gideonitternes tjeneste i nuværende og nye lande. Beskyttelse for dem, der tjener i deres opgaver i disse lande, eller områder, hvor det at dele evangeliets budskab kan være forbundet med risiko. Bed for Harald Brötell og Tor Torkelsen, som besøger grupperne i Danmark.. Side 12 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

13 board og havde et spændende liv, men hun følte en indre tomhed. En aften bankede hun på hoteldøren til én af sin sportskammerater og bad hende fortælle mere om Gud, da hun mente, at hun var en kristen. I året 2002 vandt Kelly olympisk guld, og to år efter var hun på det olympiske snowboardhold i Vancouver. Jeg troede, en kristen gik i kirke og levede efter nogle regler og alle slags religiøse ting, sagde hun, men det drejer sig om at have et levende forhold til Jesus. Kelly voksede op i bjergbyen Mt.Snow i USA, og tidligt blev hun en passioneret snowboarder. Allerede som 18-årig deltog hun i sin første olympiade i Salt Lake City i en kvindedisciplin og vandt her sin første guldmedalje. Udover olympiaden blev hun også vinder af US-Open og andre mesterskaber. Jeg havde mange succesoplevelser, fortalte Kelly, jeg vandt alle de titler, jeg kunne drømme om. Jeg troede, at når jeg havde succes, så er man lykkelig. Jeg havde al mulig succes, jeg kunne forestille mig, men det tilfredsstillede mig ikke virkelig. Under mesterskaberne i 2004 sad Kelly på sit hotelværelse og skrev dagbog. Hvis dette var, hvad livet kunne tilbyde hende, så havde hun fået nok af det. Hun var ligeglad med, om hun vågnede næste dag og troede også andre var det. Da var der en episode ved mesterskaberne, der var med til at ændre hendes liv. Hun nåede finalen, som hun plejede. Men da én af hendes konkurrenter ikke gjorde, så overhørte Kelly en samtale, da en ven forsikrede om på en næsten spøgefuld måde: Hej, det er i orden. Gud elsker dig alligevel. Denne uskyldige bemærkning påvirkede Kelly på en måde, hun ikke kunne ignorere. Hun gik tilbage til sit hotelværelse og åbnede den Bibel, som Gideonitterne havde anbragt og begyndte at læse. Men hun vidste ikke, hvor hun skulle begynde og det sagde hende ikke rigtig noget. Da var det, hun bankede på hoteldøren til én af sine sportskammerater. I tiden derefter brugte Kelly de næste uger med at tænke på Herren og undersøge det, Jesus Kristus kunne tilbyde. Det endte med, at hun forstod, at Gud virkelig er til, og at han elskede hende, samt at han allerede virkede i hendes liv. Hun blev en efterfølger af Kristus, og hun lod bag sig den opslidende meningsløshed, hun havde oplevet i de seneste år. Jeg fik mit selvværd fra det, jeg gjorde, og hele min identitet var pakket ind i snowboarding, og den succes jeg oplevede ; sagde Kelly. Efter hun blev en kristen, begyndte hun at lære, at hun ikke skulle gøre noget for at opnå Guds kærlighed og for, at hendes liv havde et formål. Det endte med at jeg blev mere frigjort fra min snowboarding, forklarede Kelly. Jeg behøvede ikke længere at tage fra stævne til stævne for at have det godt med mig selv. Det havde jeg uanset, hvad jeg gjorde. Og derfor blev min snowboarding afgørende ændret. Jeg blev mere frigjort. Nu kan jeg virkelig nyde det igen: Fra The Baptist Press med tilladelse Hvem er de tre nye medlemmer i DIN gruppe? Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 13

14 NYT fra Gideonitternes testamentelager. Nye lokaler til testamentelageret Efter at vi i flere år har haft vores testamentelager ved firmaet Sadurén i Støvring, er virksomheden nu blevet solgt, og vi skal finde nye egnede lokaler til vores testamentelager. Sadurén har stillet lagerplads til rådighed ganske gratis, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med firmaet. Vi er derfor ikke glade for denne nyhed. Men når Gud lukker en dør, åbner han andre muligheder. Vi har sendt et nødråb ud til alle Gideonitgrupper, om nogen skulle kende til egnede lokaler Flere har henvendt sig med mulige løsninger. Tak for alle henvendelser. Vi arbejder med flere muligheder, og har endnu ikke fundet en endelig løsning. Vi har dog en forventning om, at vi i løbet af meget kort tid vil have en ny lokalitet til vores testamentelager. Fugtskadede Ny Testamenter er (næsten) reddet Vi fik os en slem overraskelse sidste forår, da vi opdagede, at en stor del af vore små Ny Testamenter (hvide og lyseblå) havde været udsat for fugt. Men takket være en indsats fra mange Gideonitter og Gideonithustruer i hele landet, er det lykkedes os at redde langt de fleste bøger, så de kan blive uddelt og gøre gavn i landets skoler og gymnasier m.m. Mange har lagt en meget stor indsats i denne redningsaktion, og det har ikke været spildt arbejde. Tak til alle, som har bidraget til den positive løsning af opgaven. Læs eventuelt i sidste Gideonitblad (nr ) på side 9, hvordan de fugtskadede Ny Testamenter bør behandles. Knud Mellergaard fører regnskab med, hvor mange af disse Ny Testamenter, vi har tilbage. Hvis du har nogle af disse fugtskadede Ny Testamenter, som ikke kan reddes, og som skal kasseres, så kontakt Knud Mellergaard (se side 2), så han kan bibeholde en god lagerstyring. Husk: Ny Testamenter bestilles via Gideonitternes hjemmeside. Gå ind på Vælg Gideonitadgang i menuen til venstre og indtast adgangskode. (Hvis du ikke har en adgangskode, kan du få tilsendt en fra Webmaster.) Klik på Bestilling af Ny Testamenter ved Gideonitternes testamentelager Næste udlevering er d. 20. marts. Side 14 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

15 NYT fra Gideonitternes mail-box. Goddag Gideonitterne (Modtaget d. 28. november 2011 på ) Jeg modtog for efterhånden fem til seks år siden, da jeg endnu gik på gymnasiet, en kompakt udgave af jeres Nye Testamente. I mange år lå det på hylden, men er i dag, hvor jeg er begyndt at læse teologi på Aarhus Universitet, blevet en daglig følgesvend for mig. Især i mit daglige arbejde med at lære nytestamentlig græsk er den ganske praktisk, fordi den ikke fylder så meget tasken eller jakken. Men også i fritiden er jeg ved at gøre den til en naturlig følgesvend i min lomme. Tak skal I have! Mange af mine medstuderende kommenterer da også jævnligt, hvor praktisk bogen er, og jeg vil i den anledning opfordre jer til at dele jeres Nye Testamenter ud på universitetet, ligesom I gør det på landets gymnasier. Eller rammer min opfordring helt ved siden af jeres formål? Med venlige hilsener J. P. (Navnet forkortet af red.) Forbønsemner fra Landskomiteen: Bed for: Landskonferencen i Frederikshavn d september. At alle grupper bliver repræsenteret ved landskonferencen. At vi snart må nå 300 medlemmer. Åbning i de skoler, som pt. er lukket for Gideonitterne. Nye grupper, så hele Danmark er dækket ind Flere godkendte Gideonit-talere= flere præsentationer i kirkerne = flere indsamlede midler = flere Ny Testamenter = flere sjæle frelst. Tak for: at langt de fleste fugtskadede NT er blevet reddet. Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 15

16 Knud Ravn Vi mindes Vor kære Gideonit, Knud Ravn fra Esbjerg-gruppen sov stille ind den 25. oktober 2011, mens hans kære Martha, hustru gennem 57 år, holdt ham i hånden. Knud blev Gideonit den 26 november 1974, og er således en af de længstværende gideonitter i Danmark. Knud har siden 1995 været delvis lammet af en blodprop. Det var svært for Knud, at han ikke mere kunne tage ud for at dele Testamenter ud. Det er dog ikke så mange år siden, Knud var med Aage på Fanø, hvor han fik lov til at være med ved en uddeling. Knud var en sand evangelist. Da de flyttede til Esbjerg, kørte han Kohberg rugbrød i en lille varevogn. En civil jakke og en kasse Testamenter var med i bilen, og han var rigtig god til at dele Testamenter ud i en klasse undervejs. Knud var en meget ivrig Gideonit. Selv om hans firma voksede, havde han altid tid til at være aktiv med uddelingerne. Knud og Martha var også altid med til vore møder. Hans søn sagde ved mindesamværet, at Gideonitterne var hans faders hjertebarn. Sønnen fortalte også, at Knud havde været en rigtig dejlig far for de tre børn. Knud blev begravet med husets sidste Gideonittestamente og et emblem på. Knud og Martha lærte tidligt deres børn at bede til Gud. Sønnesønnen Peter talte så varmt om sin farfars iver efter at føre mennesker til Kristus, at Far - Poul blev dybt berørt. Knud var kort før sin død på sygehuset. Her foreslog han, at firesengsstuen skulle bede Fadervor, før de lagde sig til at sove. Det var nu mest mig, der bad, indrømmede Knud. Knud ville ikke forstå, at vi ikke skulle dele vore Testamenter ud til alle mennesker. De havde da så stor brug for at få evangeliet. Det var en stor mand i en lille krop, vi tog afsked med. Vi glæder os over, at Knud ikke skal lide mere. Han har fuldført løbet og været et stort vidnesbyrd for os andre. Vore tanker er med Martha, hans hustru. Vi vil også tænke på hans tre børn og svigerbørn, hans otte børnebørn og de fire oldebørn. Ære være Knuds minde. På gruppens vegne. Karen Ryde Side 16 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

17 Kirsten Bach Pedersen Vi mindes Jesus har beredt en bolig. Onsdag den 16. november 2011 blev en dag, jeg aldrig vil glemme. Først havde vi 5 skolebesøg, som gav et velsignet resultat. Jeg tænker på den uddeling på Statsgymnasiet, hvor der blev uddelt 321 N.T., en glæde som jeg kunne dele med Kirsten trods hendes meget svære sygdom. Hun var klar til at møde Jesus og modtage den bolig, som han har beredt der, hvor der er lovsang, glæde og ingen sygdom og smerte. Vi kunne sammen dele et ord og takke Ham, som har al magten i himlen og på jorden. Derfor kunne Kirsten glæde sig over Horsens-gruppen, som nu er godt i gang. Kirsten sagde: "Det bliver sværere for Ronald end mig, for jeg er i hans hånd, og min tid her er kort, og jeg ser frem med tak til det, som Jesus har beredt, og ønsker Guds velsignelse over Gideonittjenesten". Kirsten gik hjem til Jesus søndag den 20. november Tirsdag den 22. november var der mindesamvær hos Ronald & Kirsten,. Her kom familie og venner fra nær og fjern for at sige farvel og på gensyn til Kirsten. Jeg var med et par af vores fælles venner fra Varde, Vagn & Birthe. Vi havde et fredfyldt og velsignet samvær hos Ronald. Ære være Kirstens minde. Aage Kristensen ******************************************** Har du et personligt NT klar til brug? - i din lomme, i din taske, i din bil? ******************************************** Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 17

18 FØDSELSDAGS- KALENDEREN FEBRUAR 2012: 5. Anna Lise Frank Præstelunden Brande 80 år MARTS 2011: 7. Gunna Lund Søgade 14 E 4180 Sorø 70 år 18. Tommy Petersen Bakkedraget Allerød 50 år 20. Hans Donslund Gråbølle Farsø 85 år MARTS 2011: 20. Knud Jensen Klokkerbakken 83, Hasle 8210 Århus V 85 år 29. Arne Th. Larsen Præstegårdsvej 15, Farstrup 9240 Nibe 80 år 30. Lilli Nielsen Brombærvej Brovst 80 år APRIL 2012: 11. Birgit Andreasen H. Bergstedsvej Sæby 70 år Gideonitter og Gideonitustruer ønsker hjertelig tillykke! VELKOMMEN til nye medlemmer Esbjerg-gruppen: Agnes Kathrine Jessen Morbærlunden Esbjerg Ø Otto Jessen Morbærlunden Esbjerg Ø Herning-gruppen: Erna Kristensen Dyssevænget 20, Rækker Mølle 6900 Skjern Svend Åge Kristensen Dyssevænget 20, Rækker Mølle 6900 Skjern Roskilde-gruppen: Gunna Lund Søgade 14 E 4180 Sorø Side 18 Gideonitternes Nyhedsbrev nr

19 Tilbagemeldinger fra Landskonferencen 2011 I år fik konferencekomiteen mange nyttige tilbagemeldinger fra en del af de danske deltagere. Tak til alle, som gav sig tid til at udfylde og aflevere det lille skema. Tilbagemeldinger er altid et nyttigt og brugbart redskab, ikke kun til den afgående komite, men især til næste konferencekomite, så vores konferencer forhåbentlig bliver bedre år for år. Efter vores Landskonference får vi hvert år også en tilbagemelding fra den internationale repræsentant. Man kan sige, at Landskonferencen er en slags eksamen for konferencekomiteen, hvor der bliver givet karakter efter, hvor godt konferencen forløb. Charles R. Warren, som var international gæst i år, gav os også en tilbagemelding, hvor han blandt andet var meget glad for udflugten/sejlturen om fredagen, og i øvrigt havde rosende ord til programmets indhold og undervisningen. Det er naturligvis altid godt at få ros for et godt forarbejde og afvikling, men det er mindst lige så nyttigt, når der bliver påpeget ting, som kan forbedres. Blandt andet nævnte Charles, at der ikke var så mange præster, som deltog i middagen fredag aften. Det er desværre et kendt problem, som vi støder på år efter år, at vi inviterer mange præster, men kun få af dem deltager i aftenprogrammet. Desuden fik vi fem forslag til undervisningsemner, som vi kan bruge i de kommende års konferencer. Og så nævnte han et punkt, som vi nok ikke har tænkt så meget på i Danmark: Gideonitter bør ikke ryge. As Gideons we do not smoke, skrev han. Charles observerede ved et par lejligheder, at der blev røget blandt Gideonitterne. Der er en regel inden for The Gideons International, at Gideonitter ikke drikker alkohol eller ryger. Det kan måske nok virke lidt fremmed for os danskere. Men vi skal huske på, at Gideonitterne i Danmark ikke er en selvstændig organisation, men er en del af The Gideons International. Organisationen The Gideons International opererer i 194 lande med hvert sit særpræg og hver sin kultur. Derfor kan nogen regler virke fremmedartede for os, mens andre regler, som virker selvfølgelige for os, kan virke mærkelige i en anden region af verden. Lad os derfor huske dette, især når vi er sammen med Gideonitter fra andre lande. Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. (1 Kor 10,31-32) Tommy S. Petersen Gideonitternes Nyhedsbrev nr Side 19

20 VIGTIGE DATOER M.V. FOR GIDEONIT-GRUPPEN: JANUAR-MARTS: Nye medlemmer mand-til-mand brug: TO BE OR NOT TO BE GIDEONIT Send ansøgning om andel i høstoffer. APRIL: Formanden i din Gideonit-gruppe modtager valgrapport fra Gardar Ragnarsson. Hoteller (gen-)besøges. PRAKTISKE OPLYSNINGER: Ved dødsfald: Oplysning om navn, adresse, medlemsnummer, gruppe, dato for afgåelse ved døden samt navn på evt. efterlevende ægtefælle (som så muligvis vil modtage et kondolencebrev fra The Gideons), sendes til: Gardar Ragnarsson, Lemkær 4, Kirke Hørup, 6470 Sydals, tlf.: Adresseændring samt ny og nyt tlf.nr.: Meldes ligeledes til Gardar Ragnarsson. Ansøgning om medlemskab: Indmeldelsesformular sendes til: Tommy S. Petersen. Oplysninger til side 2 bedes venligst vedlagt på løst ark. (Ved tvivlsspørgsmål, spørg evt. Tommy S. Petersen). Kontingent (kr. 250,-/125,-) sendes til: Knud Mellergaard. NB: Følgende bliver videresendt til The Gideons: Valgrapport, ansøgning om medlemskab, meddelelse om dødsfald samt adresseændring.

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Missions-Nyt. 52. årgang

Missions-Nyt. 52. årgang Missions-Nyt 52. årgang ang,, nr.. 3 - efterår år 2010 Missions-Nyt 52. årgang, nr. 3 - Efterår 2010 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Efterår 2007. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Svend Lohse Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Missions-Nyt 49. årgang, nr. 3 - Efterår 2007 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 -

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 GRATIS MAGASIN BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 Hvad kan vi bruge dét til? Den nye teknik - kort fortalt Side 6-7 Manden bag KKR/TV Side 8-9 Betanias TV vision Side 14-15 LÆS OGSÅ OM:

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission

Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission Krøbling blev helbredt Krøbling blev helbredt ved kampagne i den tanzanianske landsby Nguruka, fortæller Hannah og Egon Falk. Læs side 5 Håb og tro til katastroferamte

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Til kamp for de kristne værdier

Til kamp for de kristne værdier I dette nummer... Det sker i Holstebro Selvom gennemsnitalderen er høj og Holstebro menighed ligger i et område, som fra Christiansborg betegnes som Udkantsdanmark, har de på ingen måde lagt sig ned. Til

Læs mere