Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide"

Transkript

1 Kom godt i gang med X-Point Brugerguide

2 Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point Indledning Start af X-Point Installation og start kort Trin 1; Præsentation af opgaven Trin 2; Indlæs adressedata fra WEB-DIRECT Trin 3 Berigelse af data Trin 4 Aggregering af værdier Trin 5 Inddele i grupper Trin 6. Vise salgsudviklingen for den samlede gruppering Afslutning X-Point Brugerguide Version 1.0 side 2

3 1. Kom godt i gang med X-Point 1.1 Indledning Skulle du være gået i stå under din 7 dages demoadgang eller i forbindelse med at du har købt en fuld licens til programmet, kommer her en praktisk test, der viser dig vejen igennem et tænkt eksempel, der gerne skulle give et godt indtryk at hvad du bl.a. kan bruge X-point til. Efterfølgende kan du prøve med dine egne input og gennemgå samme procedure og derefter prøve at eksperimentere med de mange andre muligheder som X-point giver. Du finder flere eksempler og informationsguider på eller under menupunktet Hjælp i selve programmet. Denne guide beskriver kun et tænkt eksempel, som kan bruges som kickstarter. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 3

4 2. Start af X-Point 2.1 Installation og start kort Når du har installeret programmet starter du programmet. Det vindue du arbejder i ser ud som følger: Figur 1. X-point startbillede. X-point viser i sin udgangsposition Kort & Matrikelstyrelsens kort over Danmark uden Færøerne og Grønland (du kan altså ikke indlæse emner/adresser fra disse områder), der ikke er inkluderet i løsningen. I højre side findes et mindre kort, der anvendes til at vise din position, hvis du vælger at zoome ind på en del af kortet. Desuden findes et panel med forskellige funktioner, som vi senere skal vende tilbage til. Øverst findes en række knapper eller værktøjer, som giver adgang til yderligere funktioner (disse findes også i rullemenuerne, hvis man ønsker at anvende dem i stedet). 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven I det følgende eksempel viser vi, hvordan salget i en virksomhed, der sælger udstillingsmateriel til tøjforretninger, har udviklet sig. Virksomheden Bøjle & Gine A/S er startet op i København og i de første år var stort set alle kunder orienteret der. Som årene går, udvider virksomheden aktiviteten til resten af landet. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 4

5 Lad os prøve at se på en grafisk fremstilling af virksomhedens salgsmæssige udvikling. 2.3 Trin 2; Indlæs adressedata fra WEB-DIRECT I eksemplet har vi foretaget et markedsudvalg i marketing- og kreditværktøjet WEB-DIRECT på branchen Tøjforretninger. Vi har medtaget 1046 virksomheder, som vi i eksemplet her, siger, er vores kunder. I WEBDIRECT er alle emner i databasen allerede geokodet præcist til X-point. Men du kunne også have taget et udtræk fra din egen kundedatabase; der skal bare være en valid adresse og et postnummer på emnerne. Du importerer markedsudvalget ved enten at klikke på Importer brikker Figur 2. Menu i X-Point Importer brikker den lille knap med det røde flag (knap 10 fra venstre øverst) eller bruger menupunktet Data. Du vælger Importer fra WEB-DIRECT og derefter punktet Markedsudvalg. For at du kan anvende WEB-DIRECT kræves at du har købt en licens til dette program. Du skal minimum have en licens til WEB-DIRECT mail versionen. Har du ikke det endnu, så kontakt venligst KOB A/S. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 5

6 WEB-DIRECT starter automatisk og følgende billede åbner sig: Figur 2. WEB-DIRECT For dem der allerede er bekendt med brugen af WEB-DIRECT foretages markedsudvalg helt som sædvanligt. For dem der ikke har anvendt sig af programmet før, er programmet pr. automatik åbnet under fanebladet Markedsudvalg. I venstre side af programvinduet (browseren) finder du en række knapper, der, hvis du klikker på dem, åbner en række underliggende mapper (eller søgemuligheder). I dette tilfælde vælger vi knappen NACE-oversigt. Et vindue med en hierarkisk branchestruktur åbnes herefter og da vi i dette tilfælde skal finde Tøjforretningerne, klikker vi på + under koden , derefter på + under koden og til sidst under koden , hvor teksten til koden afslører at vi har fundet branchen Detail med Beklædningsartikler. Klik et flueben i afkrydsningsfeltet og hele branchen er markeret. Når der er markeret klikker du OK og der er nu udvalgt ca virksomheder (da WEB-DIRECT opdateres online, kan antallet naturligvis variere, afhængig hvornår du foretager dit udvalg). I højre side af vinduet lige over dit søgeresultat, findes en knap X-point (ikke at forveksle med fanebladet X-point QUICK), som du nu klikker på. Herefter åbnes et nyt vindue Datafelter, med mulighed for at afmærke de felter du ønsker at eksportere til X-point. Enkelte felter er forud valgt for dig, KOB-nummer og Firmanavn. Til disse oplysninger er allerede knyttet geokodningen, der er grundlaget for indlæsningen af punkterne i X-Point. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 6

7 Bruger du andre filer, f.eks. fra dit eget CRM- eller ERP-System (kundedatabase), skal du blot sørge for at du altid medtager adresse og postnummer. Alle andre data er valgfrie og afhænger af hvad du vil bruge X-point til. Figur 3. Datafelter i WEB-DIRECT Der er flere faneblade med mange andre datafelter til eksport, men adgangen afhænger af hvilken version af WEB-DIRECT du abonnerer på. I eksemplet her henter vi blot de basale data, dvs. navn, adresse, kommunekode og telefonnummer, idet vi efterfølgende vil berige data med vore egne salgsresultater. Du kan nu prøve at indlæse filen i X-point. Når du har markeret dine eksportfelter, klikker du på OK knappen og et lille vindue åbnes, hvor du får mulighed for at navngive dit udvalg med et sigende navn. Klik på OK og data eksporteres til X-point. Afhængig af din internetforbindelse, kan det tage op til et stykke tid, da der er tale om en temmelig stor fil. Tiden afhænger desuden af hvor mange datafelter du har valgt. Ved f.eks. en 2 MB forbindelse, tager det omkring et minut for en fil af denne størrelsesorden. Efter eksport af data åbnes nu et nyt vindue med følgende udseende: X-Point Brugerguide Version 1.0 side 7

8 Figur 4. Vinduet Importér fra WEB-DIRECT. Da vi i dette tilfælde kun medtog Kommunekode og Telefonnummer til vores eksportfil som yderligere data, vil vinduet se ud som ovenstående. Har du imidlertid valgt at tilføje andre data under Datafeltvinduet, vil der for hver af disse, dannes en linje for hver datatype i ovenstående vindue. Hver linje har et forud udfyldt afkrydsningsfelt, som bestemmer om data skal medtages i indlæsningen i X-point. Betydningen kommer vi tilbage til. Du kan nu klikke på knappen Udfør og data indlæses i kortet som et antal punkter, der viser koncentrationen af de indlæste adresser. Resultatet ses nedenfor i figur 5. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 8

9 Figur 5. Udførelse af punktindlæsning Efter indlæsningen af dine punkter kan du nu med cursoren pege på de enkelte punkter og for hvert punkt, vil der dukke en tekstboks op, der viser de data du har indlæst fra filen. For at få vist alle data, skal du første gang dobbeltklikke et tilfældigt sted på kortet Man kunne f.eks. forestille sig at et ejendomsmæglerfirma havde indlæst alle de huse firmaet havde til salg, og i sin indlæste fil indsatte salgsopstillingen for hver ejendom. Man kunne ligeledes, ved hjælp af Ikon/billede funktionen, indsætte et billede af ejendommen eller f.eks. logoet for ejendomsmæglerfirmaet. Da vi har indlæst omkring 1000 punkter er f.eks. København tæt besat, men du kan let zoome ind enten ved hjælp af zoomfunktionen + eller -, der er placeret øverst i venstre side af kortet, eller blot ved at markere et område, ved at holde venstre musetast nede. Forstørrelsesglasset med en firkant i midten bringer kortet tilbage til udgangspositionen. Hånden gør at du kan flytte kortet rundt i visningsvinduet og kikkertsigtet vender tilbage til vis/markeringstilstand. Du kan også blot pege på et punkt på det lille kort, som så vil fokusere det store kort med dette punkt som centrum. 2.4 Trin 3 Berigelse af data For at få noget konstruktivt ud af data, ud over at se hvorledes emnerne/kunderne fordeler sig hen over landet, vil det næsten altid være nødvendigt at berige data. Dette kunne udmærket ske i WEB-DIRECT. Man kunne f.eks. forestille sig at man ville se hvorledes indtjeningen havde udviklet sig for Tøjforretningerne. Så skulle man have valgt at eksportere Årets Resultat med fra WEB- DIRECT. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 9

10 Ønsker man flere års resultater, vil følgende proces under alle omstændigheder være nødvendige. Den fil du har eksporteret fra WEB-DIRECT er en såkaldt txt-fil eller tekstfil, hvilket blot betyder at den er egnet til at importere i mange forskellige programmer, her i blandt f.eks. MS Excel. Det er da også i Excel at vi nu vil berige filen med vore salgsoplysninger på de enkelte virksomheder. Er du ikke så erfaren i brugen af Excel kan du med fordel hente tekstfilen Test1Tøj.txt, der findes under menupunktet Hjælp/Eksempler. Ellers kan du åbne din nyligt eksporterede fil fra den mappe du har eksporteret til. Den vil, hvis du ikke har ændret på din default indstilling ligge under C:\Dokumenter\KOB Downloads\. Det kan være en god ide at oprette en speciel mappe, hvor dine importerede filer altid lægges hen, enten fordi du er mere fortrolig med denne placering (f.eks. på dit skrivebord), eller fordi andre skal have adgang til dem (F.eks. på et fællesdrev). Du kan oprette en X-point mappe og ændre fra stien til den nuværende placering og til denne mappe under menupunktet Værktøjer og indstillinger. I dette vindue vælger du fanebladet Stier og her kan du indskrive stien til den mappe du ønsker dine importerede filer overført til i nederste skrivebare felt Definitionsfolder for KOBZONE. Når du er fortrolig med placeringen af dine tekstfiler, kan du åbne dem vha. Excel. Start Excel og find din fil ved at ændre filtypenavnet til Tekstfiler. Klik på den ønskede fil, hvorefter Excels tekstimport guide startes. Husk at filen under trin 1 skal være en Windows (ANSI) filoprindelse. Er den ikke det ændrer du den bare hertil i rullemenu vinduet. Filen er allerede ordnet således at Excel genkender formatet, så du skal blot klikke på næste, hvorefter trin 2 dukker op. Data er stadig ordnede og hvis du er tilfreds med udseendet, trykker du igen på næste og derefter udfør. Så åbnes excelarket med de ordnede data og vi er nu klar til at berige vore emner. I princippet kunne dette være din egen fil fra dit CRM- eller ERP-system, men ellers tilføjer du nu kolonner med salgstal for de enkelte virksomheder (Fiktive). Opret en kolonne med overskriften Salg1, Salg2 og fortsæt til Salg5. Indtast eller kopier nogle forskellige summer ind for de enkelte emner og gem derefter filen igen i samme format som hidtil. Hvis du ikke vil igennem denne proces, kan du anvende dig af ovenfor nævnte fil Test1Tøj.txt, som allerede er beriget, fra rullemenuen Hjælp. 2.5 Trin 4 Aggregering af værdier Vi vil nu med de berigede data forsøge at vise en grafisk udvikling af Bøjle & Gine A/S salg over de seneste 5 år. Med aggregering menes blot at vi i bestemte fast definerede områder får en X-Point Brugerguide Version 1.0 side 10

11 opsummering (sum) af alle de værdier, der hører hjemme i hvert område (F.eks. en kommune). Du er velkommen til at anvende den fil du eksporterede fra WEB-DIRECT, men her vil vi benytte filen Test1Tøj.txt, hvor data allerede er beriget på en meningsfyldt måde til dette eksempel. og for at du kan spare lidt tid, og komme hurtigt i gang med dine egne filer. Du skal først slette de indlæste punkter fra før, hvilket lettest gøres ved at bruge skraldespandsikonet, der er det næstsidste i værktøjslinjen. Da vi jo har beriget txt-filen, er vi nødt til at indlæse den igen med de nye data i. Når importvinduet åbnes, vil du nu se at der er tilføjet 5 linier i dette (Salg1, salg2 osv.), som alle er markerede. Vi lader alle felterne importere i X-point ved at klikke på udfør igen og punkterne indlæses på ny. Derefter klikker du på Aggregér punkter, fra enten menuen data eller ikonet Importér punkter og henter igen filen Tøj.txt. Herefter åbnes et vindue Vælg fil, som vises nedenfor: Figur 6. Aggregér punkter vælg fil X-Point Brugerguide Version 1.0 side 11

12 Vinduet giver dig mulighed for at redigere i filen (hvilket vi undlader her), samt vælge hvilket briklag du vil benytte. Da vi i vores fil i dette tilfælde medtog kommunekode og postnummer ud af de forskellige prædefinerede briklag, vælger vi Kommune. Læg mærke til kortet bagved, hvor der nu lægger kommunezoner på med en sort streg. Husk også at feltet Filhoved skal være markeret, da vi ellers får en standardbetegnelse som overskrift til vore data. Vi vil jo gerne vise vore egne dataoverskrifter, som er mere sigende. Klik på næste og et nyt vindue åbnes, som vist nedenfor i figur 7. Figur 7 Bestemmelse af briklag og værdier Hvis du nu klikker på de blå overskrifter i hver kolonne, vil du få vist forskellige valgmuligheder, afhængig af hvilke data X-point bedst kan definere ud fra datasættet i hver kolonne. Da vi kun vil koncentrere os om at vise salgsudviklingen aggregeret i alle kommunerne i dette eksempel, vælger du ud for kolonnen med kommunekoderne muligheden Kommune og derefter for hver af de 5 kolonner med salgsoplysninger Værdi. Nu har vi tilsidesat alle de øvrige data i filen og bestemt briklaget til at være kommunerne og at der skal beregnes aggregerede værdier for hvert af de 5 år med salgsoplysningerne i. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 12

13 Klik næste og der vises et vindue med en blå bjælke og to valgmuligheder for enten at vælge Definér brikegenskaber eller importér brikegenskaber. Prikken er default sat i den første, hvilket vi også vælger her. Klik næste og et nyt vindue vises som i figur 8. Figur 8 Definition af brikegenskaber Her kan du indstille hvor mange og hvilke farver du vil anvende i den farveskala, der skal illustrere dine salgsoplysninger. Vi lader farveskalaen være på 8 intervaller. Du kan også vælge om intervallerne skal være opdelt lineært, eksponentielt, brugerdefineret eller som en kvartil. Vi lader den være lineær i dette tilfælde. Vi kan altid justere skalaen senere hvis det viser sig at være nødvendigt. Klik næste og et nyt vindue åbnes, hvor værdierne for intervallerne vises. Alle 0 eller manglende værdier vises her med mørkeblå farve, men ellers er der autobestemt intervaller op til som det højeste i dette tilfælde. Vil du senere justere dette indskrives blot en ny værdi i fra Til felterne. (I denne fil er der mange små værdier og man opnår måske derfor ikke den ønskede klare difference mellem de forskellige områder. Man kunne så indsnævre intervallerne i bunden og gøre dem større i toppen, hvor der typisk er færre). Vi lader dem indtil videre være og klikker Udfør. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 13

14 Kortet farvelægges nu og nederst i det lille vindue til højre, skulle der gerne stå Salg1, (hvis der står værdi, er det fordi du ikke har klikket filhoved af under aggregeringen af data) altså det første år, hvor der stort set kun var værdier i det Storkøbenhavnske område, på nær nogle enkelte spredte kunder andre steder. Kun de kommuner hvor der ligger en virksomhed er farvet, da alle Udefinerede som udgangspunkt ingen farve får. Prøv at zoome ind på det indre København. Da vi jo har brugt default-indstillingerne for Brikværdiegenskaberne vil du opleve at farverne fra område til område ikke ændrer sig synderligt. Det skyldes at København og enkelte andre af de store bykommuner, er så dominerende i de aggregerede værdier, at den valgte farveskala ikke kommer til sin ret. Fjern eventuelt dine punkter igen, ved at klikke på Skraldespandsikonet, da de kan genere udsynet. Det er derfor en god ide at tilpasse sine egne Brikværdiegenskaber i forhold til det datasæt der arbejdes med, så man får et nuanceret og sigende billede af lagene. Hvis du klikker på det lille firfarvede ikon Brikegenskaber, kan du nu atter gå ind i dine brikegenskaber og ændre på din farveskala. Vil du undgå at bruge for meget tid på dette ligger der i din mappe med testfiler en lille txt-fil, der hedder Test A Tøj Brikværdiegenskaber.txt. Du henter filen ved at klikke på importér" knappen. Laver du dine egne Brikværdiegenskaber, kan du ligeledes gemme disse ved at anvende knappen Eksport og så kan de anvendes til andre indlæsninger. Du er nødt til at ændre på Brikværdierne for de enkelte år. Prøv at skifte år i rullemenuen briklag nederst i højre side af kortet. Du vil nu kunne præsentere ledelsen eller de øvrige medarbejdere i Bøjle & Gine A/S for en sigende præsentation af virksomhedens salgsmæssige udvikling over de seneste 5 år. Sætter du kikkertsigtet på en kommune, vil du ligesom med dine punkter, nu få alle de anvendte totalværdier for alle årene, samt et count for det antal virksomheder der indgår i optællingen i kommunen. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 14

15 Figur 9 Uddrag af Københavnsområdet, med importerede brikegenskaber og visning af værdier Når du er tilfreds med resultatet, skal du huske at gemme dit arbejde, enten fra menupunktet Filer/Gem eller hvis du lukker programmet. Dit arbejde gemmes som en.xpa eller xpoint-fil, hvilket betyder at du nu kan anvende den direkte uden at skulle igennem importfunktioner, tilpasning af brikværdier etc. De ovenfor gemte xpa-filer findes i øvrigt i rullemenuen hjælp. 2.6 Trin 5 Inddele i grupper Efter at have aggregeret data og set på udviklingen i Bøjle & Gine A/S salgsudvikling over en periode opdelt efter nogle fast definerede områder (kommuner), vil vi nu prøve at inddele data i en anden gruppering. Opgave: Gine & Bøjle A/S vil gerne se hvor godt de forskellige sælgere performer. Hver af de nu efterhånden 9 sælgere har et sammenhængende antal kommuner som sit ansvarsområde. Det betyder at vi skal tilføre vort dataark Test1Tøj.txt en ny kolonne ved endnu engang at åbne filen i Excel, efter tidligere foreskreven metode. Når filen er åbnet, indsættes en kolonne efter at have sorteret filen i kommunekodeorden.. Første område varetages af Tine (København og Frederiksberg kommune). Da emnerne i filen jo er sorteret efter kommuner indskrives Tine blot i første felt i den nyindsatte kolonne (sælger), derefter markeres feltet og ved at sætte markøren i 14 hjørnet af cellen med Tine kan man holde musetasten nede og trække (kopiere) samme navn ned igennem kolonnen indtil man når sidste emne, her den sidste virksomhed der ligger i X-Point Brugerguide Version 1.0 side 15

16 Frederiksberg kommune. Det samme gør men med yderligere 8 intervaller/områder af en passende størrelse, hvor der til hvert tildeles et navn/en sælger. Vil du ikke bruge tid på dette kan du benytte dig af txt-filen Test2 Tøj.txt, som allerede er inddelt. Den ligger ligeledes under rullemenuen Hjælp. Hvis du importerer den ved hjælp af ikonet Importér punkter vil du få importguiden forfra, hvilket er nødvendigt for at gruppere dine data. Anvender du derimod menupunktet Data får du ikke mulighed for at ordne data forfra, men starter i trin 2 af punktimporten. (Quickimport). Figur 10. Genimport af punkter med listepanelet opdelt i sælgere. Gå videre fra første trin uden at ændre på noget. I trin to skal du atter give dine kolonner overskrifter og der benytter du de passende overskrifter, der åbner sig i rullemenuen, når du klikker på de blå felter øverst i hver kolonne. I nogle tilfælde vil X-point selv forsøge at determinere hvilken type data der er tale om, men det behøver ikke at være korrekt. Når du når til den nyindsatte kolonne Sælgerkode, skal du vælge gruppe, som overskrift. Efter at have indlæst alle punkterne igen, vil du se at der i panelet i højre side er dukket 9 grupper op med navn efter hver af de sælgere vi tidligere indsatte i vores txt-fil. Vi tager nu udgangspunkt i filen Test2 Tøj 2.txt, men du er selvfølgelig velkommen til at arbejde videre med din egen fil. Hvis du prøver at højreklikke på de enkelte grupper (Sælgernavne), vil en menu åbne sig med forskellige muligheder. Bl.a. kan du prøve Vis/Skjul punkter, hvorefter du nu kun kan se de X-Point Brugerguide Version 1.0 side 16

17 punkter der er dedikeret til denne gruppe/sælger. Højreklikker du igen på gruppen, kan du igen skjule gruppen, og alle punkterne dukker atter op på kortet. Figur 11. Autoformatering af grupper. I billedet ovenfor har vi valgt at højreklikke på hovedgruppen sælger i panelet til højre og derefter vælge Autoformater alle grupper, hvorved en automatisk farvekodning tildeles hver gruppe og de punkter der tilhører den enkelte gruppe eller sælger om man vil, har nu fået sin egen figur og farve. Ved højreklik på en gruppe, findes desuden et menupunkt, der hedder Sæt egenskaber for medlemmer. Klikker du på denne åbnes indstillingerne for netop denne gruppe. Prøv at vælge fanebladet Figur og prøv nu at sætte figuren til en anden farve og måske et andet billede end den default valgte røde prik. Så bestemmer du selv hvorledes dine punkter skal tage sig ud. Gør dette for samtlige 9 sælgergrupper med forskellige figurer og farver. Gå derefter tilbage til kortet og vis en enkelt gruppe eller alle grupper (ved at skjule de enkelte grupperinger) og du får nu en grafisk fremstilling af de enkelte sælgeres kunder, med forskellige farver og figurer. I nedenstående billede har vi endda valgt at sætte et KOB logo ind på Fyn, der i dette tilfælde er sælger Monica s område, blot for at vise at der er utallige muligheder for at vælge billeder eller ikoner fra ethvert register på din computer eller fra Internettet. Man kunne for eksempel forestille sig at man kendte sine konkurrenters kunder. Disse kunne så markeres med konkurrentens logo, for at vise markedsandelene i et bestemt område. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 17

18 Figur 12. Valgfrie punkter og ikoner Husk igen at gemme dit arbejde som en xpa-fil, når du er tilfreds med resultatet. Den tilsvarende xpa-fil findes i øvrigt også under Hjælp. 2.7 Trin 6. Vise salgsudviklingen for den samlede gruppering Sidste del af øvelsen går ud på at vi ønsker at definere vore egne Sælgerområder, det vil sige at Bøjle & Gine A/S i dag har 9 sælgere, der har opdelt landet i ni områder. Da ingen af de kendte briklag, Amter, Kommuner, Sogne eller postnumre lever op til denne fordeling, vil vi nu skabe ni sammenhængende områder, der hver viser det samlede salg af virksomhedens produkter i hvert Sælgerområde. Vi vælger at gøre dette på basis af kommunebriklaget, som vi jo har arbejdet med i de tidligere eksempler. Det er muligt at få X-point til at skabe dit helt eget briklag, hvorved du nøjagtig i disse lag kan få Xpoint til automatisk at aggregere dine data i hvert område, men da vi ikke her er i besiddelse af et sådant lag for Bøjle & Gine A/S, vil vi vise at det også kan lade sig gøre uden et specialfremstillet briklag. Blot skal grundlaget for inddelingen være et af de kendte briklag som ovenfor nævnt. For at gøre dette skal vi dels behandle vores datafil Test2 Tøj.txt endnu engang i MS Excel og dels skabe en Klyngedefinitionsfil, der kobler hver kommune til en sælger. Klyngedefinitionsfilen udformes lettest ved at tage en af de kendte klyngedefinitionsfiler, som f.eks. den der hedder kommune.txt og som ligger i destinationsmappen C:\Programmer\Xpoint\ Brick Codes\"Alternativt kan du hente den på under Hjælp som de øvrige hjælpefiler. Filen X-Point Brugerguide Version 1.0 side 18

19 åbnes i Excel som en almindelig tekstfil, efter samme princip som tidligere beskrevet. Der er i denne fil 3 kolonner, en kommunekodekolonne, en kommunenavn kolonne og en amtskode kolonne. Du kan nu udskifte eller tilføje en kolonne og ud for hver kommune indsætte navnet for den enkelte sælger, der har ansvaret for den enkelte kommune. Når du har gjort dette på alle kommunekoder, gemmes filen. I dette tilfælde har vi kaldt filen TestB Klyngedefinition Tøjsælger.txt, som ligeledes kan hentes samme sted som de øvrige hjælpefiler, hvis du ikke selv vil bruge tid på at etablere filen. Næste skridt er at sammentælle værdierne for hver sælger for hvert år. Dette foretages ligeledes i excel, hvor du beregner totalværdierne for hver sælgers samlede område for hvert år. (Du kan med fordel bruge sum funktionen i Excel) Da X-point kun kan aggregere data i et briklag, men ikke i en klynge af brikker i briklaget, som vi nu forsøger, er det nødvendigt for dig at indføre totalværdien for hver enhed/emne i filen Test2 Tøj.txt. Det vil sige når du har beregnet totalværdierne erstattes de enkelte delsalgsværdier ud for hver kunde med denne værdi, således at f.eks. alle Tine s kunder får værdien i salg1, i salg2 osv. (Tallene svarer til den beregnede værdi for netop Tines kunder). Husk at gemme filen igen som en tekstfil. Ønsker du ikke at bruge tid på dette kan du med fordel hente filen Test3 Tøj.txt samme sted som tidligere beskrevet. Nu importeres alle punkterne, som vi jo har bevaret i denne fil, fra de tidligere filer, på nøjagtig samme måde som under afsnit 3 og de data du ønsker, skal vises, når du efterfølgende peger på et punkt på kortet medtages, ved at ændre i de blå overskrifter under importen. Når dette er veludført vælger vi igen aggregere data fra menupunktet Data. Da data jo nu hentes fra Test3 Tøj.txt, hvor vi indførte totalsummerne for salget for hvert salgsområde, skal du følge denne fremgangsmåde. I første importvindue angives Briklaget kommune. Husk at Filhoved skal være markeret. Sørg for at de kolonner hvor salgsdata fremkommer, får den blå overskrift Værdi, nøjagtig som da vi lavede kommune kort aggregeringen. Vælg ligeledes Sælgerkolonnen, som klynge og undlad at ændre ved de øvrige kolonner. Når du klikker Næste åbnes et Dobbeltvindue, nøjagtig som før, hvor der er mulighed for at hente en fil ved at klikke på knappen ud for det hvide felt øverst i venstre hjørne. Nu finder vi frem til vores nyligt skabte Klyngedefinitionsfil, Test B Klyngedefinition Tøjsælger.txt og bruger den. Klik på næste og du får nu mulighed for at sætte blå overskrifter på klyngedefinitionsfilen. Du vælger kommune ud for kolonnen med kommunekoder og klynge ud for kolonnen med sælgernavnene. Som vist i figur 13 nedenfor. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 19

20 Figur 13. Vinduet hvor du angiver klyngedefinitionsfilen. Når du klikker på næste vil filen blive indlæst og du får igen mulighed for at definere brikegenskaberne, efter samme princip som tidligere anvist, eller importere dine egne brikegenskaber. Vi vælger her det første, da vi endnu ikke har en egnet fil med Brikværdiegenskaber til værdier af denne størrelse. Du kan blot trykke dig videre uden at ændre i Brikværdiegenskaberne indtil kortet vises. Vi kan altid senere justere på disse egenskaber, hvis det skulle blive nødvendigt. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 20

21 Figur 14. De samlede sælgerområder Kortet viser nu salget det første år, og læg mærke til at kun Nordsjælland og København har en anden farveværdiskala end det øvrige land. Det skyldes jo at Bøjle & Gine A/S, stort set intet salg havde til den øvrige del af landet, det første år. For at gøre udsynet bedre fjerne vi alle punkterne vha. skraldespandsikonet, som vist i næste figur. Figur 15. Salget år 1 uden punkter X-Point Brugerguide Version 1.0 side 21

22 Vi ser at hele Tine og Oles område er sammenhængende. Selv de kommuner, hvor der tidligere ingen kunder/salg var, er også farvet, således at vi viser et helt sammenhængende sælgerområde med samme farve og værdi. Figur 16. Salget år 2 Klikker du nu videre i det lille rullepanelvindue nederst i højre hjørne til værdi2, bliver yderligere en del af kortet farvemarkeret, som tegn på at Bøjle & Gine A/S udvider salget til Lolland-Falster og Fyn. Du kan nu præcis som før med kommunerne, vise salgsudviklingen i de 5 år for hvert af områderne. Vær dog opmærksom på at det kan være nødvendigt at justere på Brikværdiegenskaberne, hvilket lettest gøres for hvert år vha. det lille firfarvede ikon. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 22

23 Figur 17. Salget år 5 Når du synes at din farveskala er sigende og på en fornuftig måde angiver udviklingen i salget hos Bøjle & Gine A/S, skal du igen huske at gemme dit arbejde som en xpa-fil, hvilket betyder at du nu er klar til at fremvise analysen for ledelsen. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 23

24 3. Afslutning Denne introduktion skulle meget gerne have givet dig mere blod på tanden til at foretage yderligere analyser og præsentationer, således at det passer til din virksomheds behov og ønsker. Er der stadig uklarheder, er du altid velkommen til at kontakte vore konsulenter. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 24

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere