Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide"

Transkript

1 Kom godt i gang med X-Point Brugerguide

2 Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point Indledning Start af X-Point Installation og start kort Trin 1; Præsentation af opgaven Trin 2; Indlæs adressedata fra WEB-DIRECT Trin 3 Berigelse af data Trin 4 Aggregering af værdier Trin 5 Inddele i grupper Trin 6. Vise salgsudviklingen for den samlede gruppering Afslutning X-Point Brugerguide Version 1.0 side 2

3 1. Kom godt i gang med X-Point 1.1 Indledning Skulle du være gået i stå under din 7 dages demoadgang eller i forbindelse med at du har købt en fuld licens til programmet, kommer her en praktisk test, der viser dig vejen igennem et tænkt eksempel, der gerne skulle give et godt indtryk at hvad du bl.a. kan bruge X-point til. Efterfølgende kan du prøve med dine egne input og gennemgå samme procedure og derefter prøve at eksperimentere med de mange andre muligheder som X-point giver. Du finder flere eksempler og informationsguider på eller under menupunktet Hjælp i selve programmet. Denne guide beskriver kun et tænkt eksempel, som kan bruges som kickstarter. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 3

4 2. Start af X-Point 2.1 Installation og start kort Når du har installeret programmet starter du programmet. Det vindue du arbejder i ser ud som følger: Figur 1. X-point startbillede. X-point viser i sin udgangsposition Kort & Matrikelstyrelsens kort over Danmark uden Færøerne og Grønland (du kan altså ikke indlæse emner/adresser fra disse områder), der ikke er inkluderet i løsningen. I højre side findes et mindre kort, der anvendes til at vise din position, hvis du vælger at zoome ind på en del af kortet. Desuden findes et panel med forskellige funktioner, som vi senere skal vende tilbage til. Øverst findes en række knapper eller værktøjer, som giver adgang til yderligere funktioner (disse findes også i rullemenuerne, hvis man ønsker at anvende dem i stedet). 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven I det følgende eksempel viser vi, hvordan salget i en virksomhed, der sælger udstillingsmateriel til tøjforretninger, har udviklet sig. Virksomheden Bøjle & Gine A/S er startet op i København og i de første år var stort set alle kunder orienteret der. Som årene går, udvider virksomheden aktiviteten til resten af landet. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 4

5 Lad os prøve at se på en grafisk fremstilling af virksomhedens salgsmæssige udvikling. 2.3 Trin 2; Indlæs adressedata fra WEB-DIRECT I eksemplet har vi foretaget et markedsudvalg i marketing- og kreditværktøjet WEB-DIRECT på branchen Tøjforretninger. Vi har medtaget 1046 virksomheder, som vi i eksemplet her, siger, er vores kunder. I WEBDIRECT er alle emner i databasen allerede geokodet præcist til X-point. Men du kunne også have taget et udtræk fra din egen kundedatabase; der skal bare være en valid adresse og et postnummer på emnerne. Du importerer markedsudvalget ved enten at klikke på Importer brikker Figur 2. Menu i X-Point Importer brikker den lille knap med det røde flag (knap 10 fra venstre øverst) eller bruger menupunktet Data. Du vælger Importer fra WEB-DIRECT og derefter punktet Markedsudvalg. For at du kan anvende WEB-DIRECT kræves at du har købt en licens til dette program. Du skal minimum have en licens til WEB-DIRECT mail versionen. Har du ikke det endnu, så kontakt venligst KOB A/S. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 5

6 WEB-DIRECT starter automatisk og følgende billede åbner sig: Figur 2. WEB-DIRECT For dem der allerede er bekendt med brugen af WEB-DIRECT foretages markedsudvalg helt som sædvanligt. For dem der ikke har anvendt sig af programmet før, er programmet pr. automatik åbnet under fanebladet Markedsudvalg. I venstre side af programvinduet (browseren) finder du en række knapper, der, hvis du klikker på dem, åbner en række underliggende mapper (eller søgemuligheder). I dette tilfælde vælger vi knappen NACE-oversigt. Et vindue med en hierarkisk branchestruktur åbnes herefter og da vi i dette tilfælde skal finde Tøjforretningerne, klikker vi på + under koden , derefter på + under koden og til sidst under koden , hvor teksten til koden afslører at vi har fundet branchen Detail med Beklædningsartikler. Klik et flueben i afkrydsningsfeltet og hele branchen er markeret. Når der er markeret klikker du OK og der er nu udvalgt ca virksomheder (da WEB-DIRECT opdateres online, kan antallet naturligvis variere, afhængig hvornår du foretager dit udvalg). I højre side af vinduet lige over dit søgeresultat, findes en knap X-point (ikke at forveksle med fanebladet X-point QUICK), som du nu klikker på. Herefter åbnes et nyt vindue Datafelter, med mulighed for at afmærke de felter du ønsker at eksportere til X-point. Enkelte felter er forud valgt for dig, KOB-nummer og Firmanavn. Til disse oplysninger er allerede knyttet geokodningen, der er grundlaget for indlæsningen af punkterne i X-Point. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 6

7 Bruger du andre filer, f.eks. fra dit eget CRM- eller ERP-System (kundedatabase), skal du blot sørge for at du altid medtager adresse og postnummer. Alle andre data er valgfrie og afhænger af hvad du vil bruge X-point til. Figur 3. Datafelter i WEB-DIRECT Der er flere faneblade med mange andre datafelter til eksport, men adgangen afhænger af hvilken version af WEB-DIRECT du abonnerer på. I eksemplet her henter vi blot de basale data, dvs. navn, adresse, kommunekode og telefonnummer, idet vi efterfølgende vil berige data med vore egne salgsresultater. Du kan nu prøve at indlæse filen i X-point. Når du har markeret dine eksportfelter, klikker du på OK knappen og et lille vindue åbnes, hvor du får mulighed for at navngive dit udvalg med et sigende navn. Klik på OK og data eksporteres til X-point. Afhængig af din internetforbindelse, kan det tage op til et stykke tid, da der er tale om en temmelig stor fil. Tiden afhænger desuden af hvor mange datafelter du har valgt. Ved f.eks. en 2 MB forbindelse, tager det omkring et minut for en fil af denne størrelsesorden. Efter eksport af data åbnes nu et nyt vindue med følgende udseende: X-Point Brugerguide Version 1.0 side 7

8 Figur 4. Vinduet Importér fra WEB-DIRECT. Da vi i dette tilfælde kun medtog Kommunekode og Telefonnummer til vores eksportfil som yderligere data, vil vinduet se ud som ovenstående. Har du imidlertid valgt at tilføje andre data under Datafeltvinduet, vil der for hver af disse, dannes en linje for hver datatype i ovenstående vindue. Hver linje har et forud udfyldt afkrydsningsfelt, som bestemmer om data skal medtages i indlæsningen i X-point. Betydningen kommer vi tilbage til. Du kan nu klikke på knappen Udfør og data indlæses i kortet som et antal punkter, der viser koncentrationen af de indlæste adresser. Resultatet ses nedenfor i figur 5. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 8

9 Figur 5. Udførelse af punktindlæsning Efter indlæsningen af dine punkter kan du nu med cursoren pege på de enkelte punkter og for hvert punkt, vil der dukke en tekstboks op, der viser de data du har indlæst fra filen. For at få vist alle data, skal du første gang dobbeltklikke et tilfældigt sted på kortet Man kunne f.eks. forestille sig at et ejendomsmæglerfirma havde indlæst alle de huse firmaet havde til salg, og i sin indlæste fil indsatte salgsopstillingen for hver ejendom. Man kunne ligeledes, ved hjælp af Ikon/billede funktionen, indsætte et billede af ejendommen eller f.eks. logoet for ejendomsmæglerfirmaet. Da vi har indlæst omkring 1000 punkter er f.eks. København tæt besat, men du kan let zoome ind enten ved hjælp af zoomfunktionen + eller -, der er placeret øverst i venstre side af kortet, eller blot ved at markere et område, ved at holde venstre musetast nede. Forstørrelsesglasset med en firkant i midten bringer kortet tilbage til udgangspositionen. Hånden gør at du kan flytte kortet rundt i visningsvinduet og kikkertsigtet vender tilbage til vis/markeringstilstand. Du kan også blot pege på et punkt på det lille kort, som så vil fokusere det store kort med dette punkt som centrum. 2.4 Trin 3 Berigelse af data For at få noget konstruktivt ud af data, ud over at se hvorledes emnerne/kunderne fordeler sig hen over landet, vil det næsten altid være nødvendigt at berige data. Dette kunne udmærket ske i WEB-DIRECT. Man kunne f.eks. forestille sig at man ville se hvorledes indtjeningen havde udviklet sig for Tøjforretningerne. Så skulle man have valgt at eksportere Årets Resultat med fra WEB- DIRECT. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 9

10 Ønsker man flere års resultater, vil følgende proces under alle omstændigheder være nødvendige. Den fil du har eksporteret fra WEB-DIRECT er en såkaldt txt-fil eller tekstfil, hvilket blot betyder at den er egnet til at importere i mange forskellige programmer, her i blandt f.eks. MS Excel. Det er da også i Excel at vi nu vil berige filen med vore salgsoplysninger på de enkelte virksomheder. Er du ikke så erfaren i brugen af Excel kan du med fordel hente tekstfilen Test1Tøj.txt, der findes under menupunktet Hjælp/Eksempler. Ellers kan du åbne din nyligt eksporterede fil fra den mappe du har eksporteret til. Den vil, hvis du ikke har ændret på din default indstilling ligge under C:\Dokumenter\KOB Downloads\. Det kan være en god ide at oprette en speciel mappe, hvor dine importerede filer altid lægges hen, enten fordi du er mere fortrolig med denne placering (f.eks. på dit skrivebord), eller fordi andre skal have adgang til dem (F.eks. på et fællesdrev). Du kan oprette en X-point mappe og ændre fra stien til den nuværende placering og til denne mappe under menupunktet Værktøjer og indstillinger. I dette vindue vælger du fanebladet Stier og her kan du indskrive stien til den mappe du ønsker dine importerede filer overført til i nederste skrivebare felt Definitionsfolder for KOBZONE. Når du er fortrolig med placeringen af dine tekstfiler, kan du åbne dem vha. Excel. Start Excel og find din fil ved at ændre filtypenavnet til Tekstfiler. Klik på den ønskede fil, hvorefter Excels tekstimport guide startes. Husk at filen under trin 1 skal være en Windows (ANSI) filoprindelse. Er den ikke det ændrer du den bare hertil i rullemenu vinduet. Filen er allerede ordnet således at Excel genkender formatet, så du skal blot klikke på næste, hvorefter trin 2 dukker op. Data er stadig ordnede og hvis du er tilfreds med udseendet, trykker du igen på næste og derefter udfør. Så åbnes excelarket med de ordnede data og vi er nu klar til at berige vore emner. I princippet kunne dette være din egen fil fra dit CRM- eller ERP-system, men ellers tilføjer du nu kolonner med salgstal for de enkelte virksomheder (Fiktive). Opret en kolonne med overskriften Salg1, Salg2 og fortsæt til Salg5. Indtast eller kopier nogle forskellige summer ind for de enkelte emner og gem derefter filen igen i samme format som hidtil. Hvis du ikke vil igennem denne proces, kan du anvende dig af ovenfor nævnte fil Test1Tøj.txt, som allerede er beriget, fra rullemenuen Hjælp. 2.5 Trin 4 Aggregering af værdier Vi vil nu med de berigede data forsøge at vise en grafisk udvikling af Bøjle & Gine A/S salg over de seneste 5 år. Med aggregering menes blot at vi i bestemte fast definerede områder får en X-Point Brugerguide Version 1.0 side 10

11 opsummering (sum) af alle de værdier, der hører hjemme i hvert område (F.eks. en kommune). Du er velkommen til at anvende den fil du eksporterede fra WEB-DIRECT, men her vil vi benytte filen Test1Tøj.txt, hvor data allerede er beriget på en meningsfyldt måde til dette eksempel. og for at du kan spare lidt tid, og komme hurtigt i gang med dine egne filer. Du skal først slette de indlæste punkter fra før, hvilket lettest gøres ved at bruge skraldespandsikonet, der er det næstsidste i værktøjslinjen. Da vi jo har beriget txt-filen, er vi nødt til at indlæse den igen med de nye data i. Når importvinduet åbnes, vil du nu se at der er tilføjet 5 linier i dette (Salg1, salg2 osv.), som alle er markerede. Vi lader alle felterne importere i X-point ved at klikke på udfør igen og punkterne indlæses på ny. Derefter klikker du på Aggregér punkter, fra enten menuen data eller ikonet Importér punkter og henter igen filen Tøj.txt. Herefter åbnes et vindue Vælg fil, som vises nedenfor: Figur 6. Aggregér punkter vælg fil X-Point Brugerguide Version 1.0 side 11

12 Vinduet giver dig mulighed for at redigere i filen (hvilket vi undlader her), samt vælge hvilket briklag du vil benytte. Da vi i vores fil i dette tilfælde medtog kommunekode og postnummer ud af de forskellige prædefinerede briklag, vælger vi Kommune. Læg mærke til kortet bagved, hvor der nu lægger kommunezoner på med en sort streg. Husk også at feltet Filhoved skal være markeret, da vi ellers får en standardbetegnelse som overskrift til vore data. Vi vil jo gerne vise vore egne dataoverskrifter, som er mere sigende. Klik på næste og et nyt vindue åbnes, som vist nedenfor i figur 7. Figur 7 Bestemmelse af briklag og værdier Hvis du nu klikker på de blå overskrifter i hver kolonne, vil du få vist forskellige valgmuligheder, afhængig af hvilke data X-point bedst kan definere ud fra datasættet i hver kolonne. Da vi kun vil koncentrere os om at vise salgsudviklingen aggregeret i alle kommunerne i dette eksempel, vælger du ud for kolonnen med kommunekoderne muligheden Kommune og derefter for hver af de 5 kolonner med salgsoplysninger Værdi. Nu har vi tilsidesat alle de øvrige data i filen og bestemt briklaget til at være kommunerne og at der skal beregnes aggregerede værdier for hvert af de 5 år med salgsoplysningerne i. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 12

13 Klik næste og der vises et vindue med en blå bjælke og to valgmuligheder for enten at vælge Definér brikegenskaber eller importér brikegenskaber. Prikken er default sat i den første, hvilket vi også vælger her. Klik næste og et nyt vindue vises som i figur 8. Figur 8 Definition af brikegenskaber Her kan du indstille hvor mange og hvilke farver du vil anvende i den farveskala, der skal illustrere dine salgsoplysninger. Vi lader farveskalaen være på 8 intervaller. Du kan også vælge om intervallerne skal være opdelt lineært, eksponentielt, brugerdefineret eller som en kvartil. Vi lader den være lineær i dette tilfælde. Vi kan altid justere skalaen senere hvis det viser sig at være nødvendigt. Klik næste og et nyt vindue åbnes, hvor værdierne for intervallerne vises. Alle 0 eller manglende værdier vises her med mørkeblå farve, men ellers er der autobestemt intervaller op til som det højeste i dette tilfælde. Vil du senere justere dette indskrives blot en ny værdi i fra Til felterne. (I denne fil er der mange små værdier og man opnår måske derfor ikke den ønskede klare difference mellem de forskellige områder. Man kunne så indsnævre intervallerne i bunden og gøre dem større i toppen, hvor der typisk er færre). Vi lader dem indtil videre være og klikker Udfør. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 13

14 Kortet farvelægges nu og nederst i det lille vindue til højre, skulle der gerne stå Salg1, (hvis der står værdi, er det fordi du ikke har klikket filhoved af under aggregeringen af data) altså det første år, hvor der stort set kun var værdier i det Storkøbenhavnske område, på nær nogle enkelte spredte kunder andre steder. Kun de kommuner hvor der ligger en virksomhed er farvet, da alle Udefinerede som udgangspunkt ingen farve får. Prøv at zoome ind på det indre København. Da vi jo har brugt default-indstillingerne for Brikværdiegenskaberne vil du opleve at farverne fra område til område ikke ændrer sig synderligt. Det skyldes at København og enkelte andre af de store bykommuner, er så dominerende i de aggregerede værdier, at den valgte farveskala ikke kommer til sin ret. Fjern eventuelt dine punkter igen, ved at klikke på Skraldespandsikonet, da de kan genere udsynet. Det er derfor en god ide at tilpasse sine egne Brikværdiegenskaber i forhold til det datasæt der arbejdes med, så man får et nuanceret og sigende billede af lagene. Hvis du klikker på det lille firfarvede ikon Brikegenskaber, kan du nu atter gå ind i dine brikegenskaber og ændre på din farveskala. Vil du undgå at bruge for meget tid på dette ligger der i din mappe med testfiler en lille txt-fil, der hedder Test A Tøj Brikværdiegenskaber.txt. Du henter filen ved at klikke på importér" knappen. Laver du dine egne Brikværdiegenskaber, kan du ligeledes gemme disse ved at anvende knappen Eksport og så kan de anvendes til andre indlæsninger. Du er nødt til at ændre på Brikværdierne for de enkelte år. Prøv at skifte år i rullemenuen briklag nederst i højre side af kortet. Du vil nu kunne præsentere ledelsen eller de øvrige medarbejdere i Bøjle & Gine A/S for en sigende præsentation af virksomhedens salgsmæssige udvikling over de seneste 5 år. Sætter du kikkertsigtet på en kommune, vil du ligesom med dine punkter, nu få alle de anvendte totalværdier for alle årene, samt et count for det antal virksomheder der indgår i optællingen i kommunen. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 14

15 Figur 9 Uddrag af Københavnsområdet, med importerede brikegenskaber og visning af værdier Når du er tilfreds med resultatet, skal du huske at gemme dit arbejde, enten fra menupunktet Filer/Gem eller hvis du lukker programmet. Dit arbejde gemmes som en.xpa eller xpoint-fil, hvilket betyder at du nu kan anvende den direkte uden at skulle igennem importfunktioner, tilpasning af brikværdier etc. De ovenfor gemte xpa-filer findes i øvrigt i rullemenuen hjælp. 2.6 Trin 5 Inddele i grupper Efter at have aggregeret data og set på udviklingen i Bøjle & Gine A/S salgsudvikling over en periode opdelt efter nogle fast definerede områder (kommuner), vil vi nu prøve at inddele data i en anden gruppering. Opgave: Gine & Bøjle A/S vil gerne se hvor godt de forskellige sælgere performer. Hver af de nu efterhånden 9 sælgere har et sammenhængende antal kommuner som sit ansvarsområde. Det betyder at vi skal tilføre vort dataark Test1Tøj.txt en ny kolonne ved endnu engang at åbne filen i Excel, efter tidligere foreskreven metode. Når filen er åbnet, indsættes en kolonne efter at have sorteret filen i kommunekodeorden.. Første område varetages af Tine (København og Frederiksberg kommune). Da emnerne i filen jo er sorteret efter kommuner indskrives Tine blot i første felt i den nyindsatte kolonne (sælger), derefter markeres feltet og ved at sætte markøren i 14 hjørnet af cellen med Tine kan man holde musetasten nede og trække (kopiere) samme navn ned igennem kolonnen indtil man når sidste emne, her den sidste virksomhed der ligger i X-Point Brugerguide Version 1.0 side 15

16 Frederiksberg kommune. Det samme gør men med yderligere 8 intervaller/områder af en passende størrelse, hvor der til hvert tildeles et navn/en sælger. Vil du ikke bruge tid på dette kan du benytte dig af txt-filen Test2 Tøj.txt, som allerede er inddelt. Den ligger ligeledes under rullemenuen Hjælp. Hvis du importerer den ved hjælp af ikonet Importér punkter vil du få importguiden forfra, hvilket er nødvendigt for at gruppere dine data. Anvender du derimod menupunktet Data får du ikke mulighed for at ordne data forfra, men starter i trin 2 af punktimporten. (Quickimport). Figur 10. Genimport af punkter med listepanelet opdelt i sælgere. Gå videre fra første trin uden at ændre på noget. I trin to skal du atter give dine kolonner overskrifter og der benytter du de passende overskrifter, der åbner sig i rullemenuen, når du klikker på de blå felter øverst i hver kolonne. I nogle tilfælde vil X-point selv forsøge at determinere hvilken type data der er tale om, men det behøver ikke at være korrekt. Når du når til den nyindsatte kolonne Sælgerkode, skal du vælge gruppe, som overskrift. Efter at have indlæst alle punkterne igen, vil du se at der i panelet i højre side er dukket 9 grupper op med navn efter hver af de sælgere vi tidligere indsatte i vores txt-fil. Vi tager nu udgangspunkt i filen Test2 Tøj 2.txt, men du er selvfølgelig velkommen til at arbejde videre med din egen fil. Hvis du prøver at højreklikke på de enkelte grupper (Sælgernavne), vil en menu åbne sig med forskellige muligheder. Bl.a. kan du prøve Vis/Skjul punkter, hvorefter du nu kun kan se de X-Point Brugerguide Version 1.0 side 16

17 punkter der er dedikeret til denne gruppe/sælger. Højreklikker du igen på gruppen, kan du igen skjule gruppen, og alle punkterne dukker atter op på kortet. Figur 11. Autoformatering af grupper. I billedet ovenfor har vi valgt at højreklikke på hovedgruppen sælger i panelet til højre og derefter vælge Autoformater alle grupper, hvorved en automatisk farvekodning tildeles hver gruppe og de punkter der tilhører den enkelte gruppe eller sælger om man vil, har nu fået sin egen figur og farve. Ved højreklik på en gruppe, findes desuden et menupunkt, der hedder Sæt egenskaber for medlemmer. Klikker du på denne åbnes indstillingerne for netop denne gruppe. Prøv at vælge fanebladet Figur og prøv nu at sætte figuren til en anden farve og måske et andet billede end den default valgte røde prik. Så bestemmer du selv hvorledes dine punkter skal tage sig ud. Gør dette for samtlige 9 sælgergrupper med forskellige figurer og farver. Gå derefter tilbage til kortet og vis en enkelt gruppe eller alle grupper (ved at skjule de enkelte grupperinger) og du får nu en grafisk fremstilling af de enkelte sælgeres kunder, med forskellige farver og figurer. I nedenstående billede har vi endda valgt at sætte et KOB logo ind på Fyn, der i dette tilfælde er sælger Monica s område, blot for at vise at der er utallige muligheder for at vælge billeder eller ikoner fra ethvert register på din computer eller fra Internettet. Man kunne for eksempel forestille sig at man kendte sine konkurrenters kunder. Disse kunne så markeres med konkurrentens logo, for at vise markedsandelene i et bestemt område. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 17

18 Figur 12. Valgfrie punkter og ikoner Husk igen at gemme dit arbejde som en xpa-fil, når du er tilfreds med resultatet. Den tilsvarende xpa-fil findes i øvrigt også under Hjælp. 2.7 Trin 6. Vise salgsudviklingen for den samlede gruppering Sidste del af øvelsen går ud på at vi ønsker at definere vore egne Sælgerområder, det vil sige at Bøjle & Gine A/S i dag har 9 sælgere, der har opdelt landet i ni områder. Da ingen af de kendte briklag, Amter, Kommuner, Sogne eller postnumre lever op til denne fordeling, vil vi nu skabe ni sammenhængende områder, der hver viser det samlede salg af virksomhedens produkter i hvert Sælgerområde. Vi vælger at gøre dette på basis af kommunebriklaget, som vi jo har arbejdet med i de tidligere eksempler. Det er muligt at få X-point til at skabe dit helt eget briklag, hvorved du nøjagtig i disse lag kan få Xpoint til automatisk at aggregere dine data i hvert område, men da vi ikke her er i besiddelse af et sådant lag for Bøjle & Gine A/S, vil vi vise at det også kan lade sig gøre uden et specialfremstillet briklag. Blot skal grundlaget for inddelingen være et af de kendte briklag som ovenfor nævnt. For at gøre dette skal vi dels behandle vores datafil Test2 Tøj.txt endnu engang i MS Excel og dels skabe en Klyngedefinitionsfil, der kobler hver kommune til en sælger. Klyngedefinitionsfilen udformes lettest ved at tage en af de kendte klyngedefinitionsfiler, som f.eks. den der hedder kommune.txt og som ligger i destinationsmappen C:\Programmer\Xpoint\ Brick Codes\"Alternativt kan du hente den på under Hjælp som de øvrige hjælpefiler. Filen X-Point Brugerguide Version 1.0 side 18

19 åbnes i Excel som en almindelig tekstfil, efter samme princip som tidligere beskrevet. Der er i denne fil 3 kolonner, en kommunekodekolonne, en kommunenavn kolonne og en amtskode kolonne. Du kan nu udskifte eller tilføje en kolonne og ud for hver kommune indsætte navnet for den enkelte sælger, der har ansvaret for den enkelte kommune. Når du har gjort dette på alle kommunekoder, gemmes filen. I dette tilfælde har vi kaldt filen TestB Klyngedefinition Tøjsælger.txt, som ligeledes kan hentes samme sted som de øvrige hjælpefiler, hvis du ikke selv vil bruge tid på at etablere filen. Næste skridt er at sammentælle værdierne for hver sælger for hvert år. Dette foretages ligeledes i excel, hvor du beregner totalværdierne for hver sælgers samlede område for hvert år. (Du kan med fordel bruge sum funktionen i Excel) Da X-point kun kan aggregere data i et briklag, men ikke i en klynge af brikker i briklaget, som vi nu forsøger, er det nødvendigt for dig at indføre totalværdien for hver enhed/emne i filen Test2 Tøj.txt. Det vil sige når du har beregnet totalværdierne erstattes de enkelte delsalgsværdier ud for hver kunde med denne værdi, således at f.eks. alle Tine s kunder får værdien i salg1, i salg2 osv. (Tallene svarer til den beregnede værdi for netop Tines kunder). Husk at gemme filen igen som en tekstfil. Ønsker du ikke at bruge tid på dette kan du med fordel hente filen Test3 Tøj.txt samme sted som tidligere beskrevet. Nu importeres alle punkterne, som vi jo har bevaret i denne fil, fra de tidligere filer, på nøjagtig samme måde som under afsnit 3 og de data du ønsker, skal vises, når du efterfølgende peger på et punkt på kortet medtages, ved at ændre i de blå overskrifter under importen. Når dette er veludført vælger vi igen aggregere data fra menupunktet Data. Da data jo nu hentes fra Test3 Tøj.txt, hvor vi indførte totalsummerne for salget for hvert salgsområde, skal du følge denne fremgangsmåde. I første importvindue angives Briklaget kommune. Husk at Filhoved skal være markeret. Sørg for at de kolonner hvor salgsdata fremkommer, får den blå overskrift Værdi, nøjagtig som da vi lavede kommune kort aggregeringen. Vælg ligeledes Sælgerkolonnen, som klynge og undlad at ændre ved de øvrige kolonner. Når du klikker Næste åbnes et Dobbeltvindue, nøjagtig som før, hvor der er mulighed for at hente en fil ved at klikke på knappen ud for det hvide felt øverst i venstre hjørne. Nu finder vi frem til vores nyligt skabte Klyngedefinitionsfil, Test B Klyngedefinition Tøjsælger.txt og bruger den. Klik på næste og du får nu mulighed for at sætte blå overskrifter på klyngedefinitionsfilen. Du vælger kommune ud for kolonnen med kommunekoder og klynge ud for kolonnen med sælgernavnene. Som vist i figur 13 nedenfor. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 19

20 Figur 13. Vinduet hvor du angiver klyngedefinitionsfilen. Når du klikker på næste vil filen blive indlæst og du får igen mulighed for at definere brikegenskaberne, efter samme princip som tidligere anvist, eller importere dine egne brikegenskaber. Vi vælger her det første, da vi endnu ikke har en egnet fil med Brikværdiegenskaber til værdier af denne størrelse. Du kan blot trykke dig videre uden at ændre i Brikværdiegenskaberne indtil kortet vises. Vi kan altid senere justere på disse egenskaber, hvis det skulle blive nødvendigt. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 20

21 Figur 14. De samlede sælgerområder Kortet viser nu salget det første år, og læg mærke til at kun Nordsjælland og København har en anden farveværdiskala end det øvrige land. Det skyldes jo at Bøjle & Gine A/S, stort set intet salg havde til den øvrige del af landet, det første år. For at gøre udsynet bedre fjerne vi alle punkterne vha. skraldespandsikonet, som vist i næste figur. Figur 15. Salget år 1 uden punkter X-Point Brugerguide Version 1.0 side 21

22 Vi ser at hele Tine og Oles område er sammenhængende. Selv de kommuner, hvor der tidligere ingen kunder/salg var, er også farvet, således at vi viser et helt sammenhængende sælgerområde med samme farve og værdi. Figur 16. Salget år 2 Klikker du nu videre i det lille rullepanelvindue nederst i højre hjørne til værdi2, bliver yderligere en del af kortet farvemarkeret, som tegn på at Bøjle & Gine A/S udvider salget til Lolland-Falster og Fyn. Du kan nu præcis som før med kommunerne, vise salgsudviklingen i de 5 år for hvert af områderne. Vær dog opmærksom på at det kan være nødvendigt at justere på Brikværdiegenskaberne, hvilket lettest gøres for hvert år vha. det lille firfarvede ikon. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 22

23 Figur 17. Salget år 5 Når du synes at din farveskala er sigende og på en fornuftig måde angiver udviklingen i salget hos Bøjle & Gine A/S, skal du igen huske at gemme dit arbejde som en xpa-fil, hvilket betyder at du nu er klar til at fremvise analysen for ledelsen. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 23

24 3. Afslutning Denne introduktion skulle meget gerne have givet dig mere blod på tanden til at foretage yderligere analyser og præsentationer, således at det passer til din virksomheds behov og ønsker. Er der stadig uklarheder, er du altid velkommen til at kontakte vore konsulenter. X-Point Brugerguide Version 1.0 side 24

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Quick Start Guide X-Point

Quick Start Guide X-Point Quick Start Guide X-Point Indhold 1. Heading one...fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Heading two...fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1.1 Heading three...fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1.2 Corporate

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Dokumenter som alle kan skrive i Udover meddelelser (breve og konferenceindlæg) er det muligt at oprette dokumenter og præsentationer på SkoleKom.

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Bilinfo Generel Brugervejledning

Bilinfo Generel Brugervejledning Bilinfo Generel Brugervejledning Opret ny bil Hvis man har behov for at oprette en bil helt fra bunden, skal man enten: 1) I menuen Biler vælge Opret ny bil (*) 2) I Egne Biler på fanebladdet Detaljer

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere