Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet"

Transkript

1 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

2 q 2 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER Hvorfor vente? Hver dag er cirka mennesker sygemeldt på grund af lidelser i bevægeapparatet. Samtidig er hver ottende dansker på arbejdsmarkedet kortuddannet eller ufaglært. De hører til dem, der er dårligst beskyttede mod økonomiske og sociale følger af disse lidelser i arme, ben, knæ, skuldre, ryg og nakke. Mange får ikke løn under længerevarende sygdom, men sygedagpenge fra kommunen, der langt fra dækker den tidligere løn. De risikerer at blive fyret efter få måneders sygemelding og at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Mange af disse mennesker svigtes af sundhedsvæsenet. Af alle de patienter, som de danske hospitaler i 1999 behandlede for lidelser eller skader i bevægeapparatet - arme, ben, ryg, skuldre, knæ og led - var ufaglærte sygemeldte i længst tid. I gennemsnit var ufaglærte sygemeldt en uge mere end andre, mens de ventede på at blive behandlet. Nogle grupper især kvinder var sygemeldte i op til 17 dage mere end gennemsnittet. Mere end hver fjerde var sygemeldt over to måneder. Det kan næsten virke som et princip om længst mulig ventetid! Det vil vi ikke finde os i. Vores erfa-

3 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER 3 q ringer og resultater viser, at sådan behøver det heller ikke at være. Et - ofte urealistisk - mål om behandling af den dårlige ryg eller, hvad det måtte være, kan i mange tilfælde erstattes af et mål om at komme videre i livet. Det kræver en hurtig afklaring af, hvad man fejler herunder at finde ud af, hvem der har behov for en hospitalsbehandling. Frem for kun at se på borgeren som patient, kan man fokusere på personens styrker og muligheder. Hurtig kontakt til sundhedssektoren er en vigtig del af denne afklaring. Måske er det et mere skånsomt arbejde, der skal til for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Måske kan arbejdspladsen indrettes bedre. Hjælpen og afklaringen skal ske via en tidlig koordineret indsats, som ved længerevarende sygdom involverer både egen læge, arbejdsmarkedets parter herunder virksomhederne, kommunens socialafdelinger og amternes/regionernes sygehusvæsen. Vi håber, at vi med denne pjece kan inspirere både sundheds- og sociale myndigheder, lokale politikere, vores egne lokale afdelinger og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter til at tænke og handle anderledes end vi er vant til. Vi håber også, at pjecen kan være til inspiration ved de politiske drøftelser af det fremtidige sundhedssystem i forbindelse med strukturreformen. Venlig hilsen Forbundssekretær i 3F Ulla Sørensen Udgivet af 3F, September 2005 Tekst og redigering: Lene Petersen, Hans Dankert, Erwin Næs. Layout: Lars Thomsen Tryk: 3F-TRYK Varenr.: 6029

4 q 4 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER Den skæve ventetid Lidelser i bevægeapparatet - arme, ben, knæ, skuldre, ryg og nakke - er en af de hyppigste årsager til, at vi sygemelder os fra arbejdet. Hver dag er cirka mennesker sygemeldt af den grund. Ofte giver smerter i bevægeapparatet anledning til lange sygemeldinger. Sundhedsvæsenet svigter borgere med disse slags sygdomme, som følge af den måde som systemet er indrettet på. Det resulterer i unødigt lange ventetider på relevant behandling. Ventetid er mere end venteliste Ventetid er mere end at stå på venteliste til en operation. Der er også forløbsventetid. Det er den tid, der går, fra man bliver sygemeldt, til man kommer på sygehuset eller til speciallæge. Det er den skjulte ventetid, mens man går til forskellige undersøgelser for at finde ud af, hvad man fejler - eller blive udredt. Sygemelding i forbindelse med forløbsventetiden varierer mellem de forskellige grupper i befolkningen. Og det er den, der er problemet. Når først man er kommet på venteliste til en operation på et sygehus, er ventetiden dog ens for alle. Ufaglærte venter længst Ufaglærte og kortuddannede er i gennemsnit sygemeldt én til to uger mere end alle andre, mens de venter. Det skyldes formentlig, at mange ufaglærte har sværere ved at passe et fysisk krævende arbejde, når det gør ondt i kroppen. Jo længere vi er sygemeldte, jo større risiko for at få en fyreseddel, og jo sværere bliver det at komme i arbejde igen. Ingen tager ansvar Mange af disse patienter ryger ind i et tomrum. En form for Bermudatrekant, hvor ansvaret forsvinder. Hvem har ansvaret for, at der sker noget - den praktiserende læge, den kommunale sagsbehandler, det lokale sygehusvæsen? I denne trekant skvulper disse sårbare patienter rundt i lange perioder uden planer og overblik over situationen, og risikerer at gå til bunds ligesom skibe og fly i den berygtede Bermuda-trekant. Risikerer arbejdsløshed Det mest belastende problem for patienten behøver ikke at være selve sygdommen, men ventetiden. Det er svært at gå og vente i uvished. Hvad fejler jeg, hvor længe skal jeg være sygemeldt?. Samtidig er der stor fare for at blive fyret og miste fodfæstet på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed kan nemlig gøre selve sygdomsforløbet værre, og øge risikoen for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Det har alvorlige konsekvenser for patienten - men også for de offentlige kasser. BERMUDA-TREKANTEN Praktiserende læge Patienten Arbejdspladsen Det lokale sygehusvæsen Kommunens sagsbehandler VIDSTE DU AT... langt sygefravær er farligt, seks ud af ti, der er syge i mere end tre måneder, er seks år senere udstødt fra arbejdsmarkedet. Mere end hver tiende er blevet førtidspensioneret.

5 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER 5 q Så længe går de sygemeldt - FØR de får kontakt til sygehussektoren for sygdomme i bevægeapparatet (dvs. sygdomme i arme, ben, knæ, skuldre, ryg og nakke) Kvindelige arbejdere (tidligere KAD ere): Fremstillingsfag: Specialarbejdere (tidligere SiD ere): Øvrige a-kasser: Byggefag: Ikke-forsikrede: HK ere: Metalarbejdere: Selvstændige: Funktionærer og tjenestemænd: Tekniske funktionærer: Akademikere: Gennemsnit for alle: 40,8 dage 34 dage 30,4 dage 27,1 dage 27 dage 24,3 dage 21 dage 20,2 dage 17,3 dage 14,8 dage 13,2 dage 6,3 dage 23,9 dage Note: Tallene viser det gennemsnitlige sygefravær i antal dage forud for undersøgelse/behandling for alle kontakter til den offentlige sygehussektor i 1999 for personer mellem år, der er privat beskæftiget. Kilde: Specialarbejdernes sygdomsmønster: Sygefravær og ventetider på undersøgelse i den offentlige sygehussektor i 1999 fordelt på arbejdsløshedskasser, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsnotat, februar 2002.

6 q 6 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER Ny opfattelse af sygdom er nødvendig Sundhedsvæsenet er ikke lige for alle, når bestemte grupper skal vente længere end andre. 3F mener ikke, det behøver at være sådan. Vi har i de senere år sat fokus på medlemmernes ventetid og vej gennem sundhedsvæsenet, især når det gælder mennesker med lidelser og skader i bevægeapparatet. Målet er at få ændret sundheds- og socialvæsenets måder at gribe sagerne an på. Vores medlemmer skal have bedre muligheder for at blive hurtigere udredt, så de kan fastholde deres arbejde, også selv om de har lidelser i bevægeapparatet. Hurtig udredning - er behandling nødvendig? Vi mener, at den første og vigtigste beslutning, der skal træffes - hurtigst muligt - er, om personen overhovedet har brug for medicinsk behandling eller undersøgelse. Tilbuddet skal være en hurtig screening eller udredning - og egen læge er her nøglepersonen. Kun to procent af alle, der sygemeldes med en dårlig ryg, har brug for en operation. Alt for mange med smertetilstande sendes igennem den lange og udmarvende tur gennem sundhedsvæsenet, fra undersøgelse til undersøgelse, før der tages stilling til diagnose og behandling. Mange ender alligevel med ikke at blive behandlet, og undervejs bliver mange mere syge og fokuserede på deres lidelse. Det peger på et klart behov for alternative tilbud til langt de fleste med smerter i bevægeapparatet. Nyt mål - at komme videre med livet Mange vil være bedre tjent med at se andre muligheder for sig selv end at være patient, når de først er blevet helbredsmæssigt afklaret. En hurtig helbredsmæssig afklaring er en forudsætning for at komme tilbage til arbejdet. Indsatsen skal dreje sig om, hvordan de kommer videre med deres liv. Hvordan man kan udnytte patientens styrker frem for at fokusere på svaghederne. Det kræver hurtig adgang til en specialist, der kan forklare, hvad man fejler, og hvordan man skal leve med det. Men det kræver først og fremmest et bedre samarbejde mellem de eksisterende aktører - praktiserende læger, kommunernes socialforvaltninger, speciallæger, arbejdsmarkedets parter - herunder ikke mindst virksomhederne. Kommunen og den praktiserende læge Når den praktiserende læge sygemelder patienten, må det ikke ske i et ansvarstomt rum uden den nødvendige støtte og uden en grundig samtale og handlingsplan. Kroniske smerter viser sig ofte at være tilstande som man desværre skal lære at leve med. Derfor bør sygedagpengekontoret i kommunen og egen læge tidligt samarbejde om, at der hurtigt lægges en plan, så borgeren kan komme videre i sit liv. Det kræver også et samarbejde med arbejdspladsen. Arbejdspladsens rolle Det er vigtigt, at arbejdspladsen støtter sygemeldte medarbejdere. Det kan ske på mange måder. For eksempel gennem personalepolitikker om socialt ansvar, fastholdelse i arbejde og rummelighed. Fremgangsmåden kan være rundbordssamtaler, hvor man samler de relevante aktører for i fællesskab at finde frem til en løsning, når der er risiko for udstødning fra arbejdspladsen. Man kan overveje delvis sygemelding. Man kan lave handlingsplaner for, hvordan virksomheden nedbringer sit sygefravær. Det gælder om at have aftalte fremgangsmåder for, hvordan virksomheden fastholder sygemeldte medarbejdere. Arbejdsfastholdelse Vi mener, at der i amterne eller VIDSTE DU AT... kun to procent af alle, der sygemeldes med en dårlig ryg, ender på operationsbordet.

7 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER 7 q regionerne skal dannes enheder, der kan tage hånd om denne opgave. Enheden skal tage udgangspunkt i borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet - ikke hans dårlige ryg eller hendes dårlige skuldre. Løsningen på den enkelte borgers problem kan være at få ændret arbejdsforholdene i virksomheden eller at få ham eller hende omplaceret til mere skånsomt arbejde. Nøglen er en tidlig, koordineret indsats. Resultater af vores sundhedspolitiske arbejde Samarbejde med seks kommuner i Vejle amt og syv kommuner i Århus amt. Dialog med flere kommuner om bedre behandling af borgere med problemer med arme, ben, knæ, skuldre, ryg og nakke. 3F har skabt et landsdækkende netværk af forskere og praktikere f.eks. læger, fysioterapeuter og andre, der arbejder med lidelser i bevægeapparatet, især ryggen. Udbredelse af den nye, socialmedicinske erkendelse, at patienterne skal screenes hurtigt for, om de har brug for undersøgelser og behandling. Dokumentation, viden og erfaringer om sygdom og arbejdsfastholdelse.

8 q 8 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER De gode erfaringer Kommunerne og virksomhederne spiller en nøglerolle for at få syge tilbage på arbejdsmarkedet. De kommuner, der er gået foran, har gode, praktiske erfaringer med, hvad der virker: Længerevarende sygedagpengeforløb samles hos specialiserede medarbejdere. Hurtig screening (udvælgelse) af de borgere, der har brug for en særlig indsats. Hurtig og klar afgørelse af, hvilke borgere, der ikke har brug for medicinsk udredning. Fordeling af sygedagpenge-sager efter virksomhed - og ikke CPRnummer. Det giver kommunen et overblik over virksomhedernes produktion af syge og kan give en bedre dialog med virksomheder og faglige organisationer. Hyppig konsultation med lægekonsulenter for at finde de sårbare sygemeldte. Nært samarbejde med virksomheder og faglige organisationer. Samarbejde med kommuner og amter 3F s sundhedsprojekt har været fødselshjælper for to større projekter - et i Vejle amt for seks kommuner, og et i Århus amt for syv kommuner. Formålet er at finde konkrete modeller for den tidlige, koordinerede indsats i den offentlige helhedsbehandling. Projekterne baserer sig på, at borgere med lidelser, der ikke kræver specialisters medvirken, heller ikke skal ind i lange forløb med undersøgelser. På den anden side skal borgere, der har brug for behandling, have hurtig og ordentlig hjælp. Erfaringer fra Vejle I Vejle amt har flere kommuner oprettet et team for arbejdsfastholdelse (TAF) ved langvarigt sygefravær på grund af rygbesvær. Ideen er, at patienten med langvarigt sygefravær (fire uger) efter en screening får en fast kontaktperson. Kontaktpersonen kan være koordinator overfor både virksomhed, kommune og egen læge. Teamet træffer hurtigt afgørelse om diagnose og eventuel behandling. Så aftaler kontaktpersonen og patienten en plan for arbejdsfastholdelse og rehabilitering på arbejdspladsen. Her inddrages naturligvis også virksomheden. Erfaringer fra Århus I Århus Amt opretter amtet et særligt Rygcenter på Silkeborg Sygehus/Hammel Neurocenter, med udgangspunkt i sygehusets eksisterende reumatologiske afdeling. Centret skal dække syv kommuner i den vestlige del af amtet. Formålet med centret er at sikre, at folk kommer hurtigt tilbage til arbejdet, at mindske sygefraværet og brugen af sundhedsydelser og sociale ydelser. 3F foreslår Hidtil har vores medlemmer - og mange andre - oplevet forløb i sundhedsvæsenet, der næsten har haft længst mulig ventetid som princip. Det skal afløses af tidlig, koordineret indsats, afklaring og eventuel handlingsplan. Ingen skal længere sendes formålsløst rundt i systemet. Et - ofte urealistisk - mål om behandling og helbredelse kan i mange tilfælde erstattes af et mål om at komme videre i livet, via arbejdsfastholdelse. Patienter med komplicerede lidelser i bevægeapparatet skal have en personlig koordinator, der sørger for at holde den røde tråd i udredningsforløbet og sikrer samarbejdet mellem de forskellige instanser. Oprettelse af tværfaglige hold med læge, kiropraktor, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgivere og praktiserende læger. Målet er hurtig koordineret indsats overfor patienter med lidelser i bevægeapparatet, herunder en tidlig lægelig udredning. Udlevering af ryg-, skulder-håndbøger, der skal udstikke behandlingsvejledninger til alle involverede. Centre for bevægeapparat-lidelser, på udvalgte sygehuse. Forskning i bedre behandlingsmåder. Landsdækkende og lokale analyser, der skal give overblik over patienternes forløb. Øget information om behandlingsmuligheder, med vægt på den enkeltes ressourcer. Praktiserende læger skal blive bedre til at rådgive ved smertetilstande, hvor behandling i traditionel forstand ikke har noget perspektiv. Aftaler mellem virksomheder og kommuner om sygefravær og fastholdelse - såkaldte sociale partnerskabsaftaler. Aktiv inddragelse af lokale fagforeninger i arbejdet med medlemmernes sundhedsproblemer.

9 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER 9 q

10 q 10 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER Offentligt sundhedsvæsen under pres 3F mener, at det offentlige sundhedsvæsen svigter sit ansvar for at hjælpe blandt andet særligt sårbare mennesker med lidelser i bevægeapparatet. Det er vores erfaring, at sundhedsvæsenet ikke er tilstrækkelig opmærksomt på de lidelser, som vores medlemmer har. Alligevel er vi klart tilhængere af det offentlige sundhedsvæsen, og de løsningsforslag og visioner, vi fremlægger i denne pjece, retter sig udelukkende mod det. Sundhedsforsikringer - private sygeforsikringer til behandling på privathospitaler - breder sig i disse år. Nogle får dem tilbudt via arbejdspladsen. Også mange ufaglærte og kortuddannede har - eller ønsker - en privat sygeforsikring. A- og B-borgere? Vi frygter, at udviklingen af den private del af sundhedsvæsenet, der er udenfor offentlig styring og politisk indflydelse, vil ende med at inddele danskerne i A- og B-borgere, når de højtuddannede og vellønnede forsvinder ud af de offentlige sygehussenge. Tilbage er så kun de svagere grupper til at råbe op, hvis nedskæringer gør behandlingerne på de offentlige sygehuse dårligere. Den bedste måde at sikre, at det ikke sker, er gennem udvikling af det offentlige sundhedssystem for at opnå en høj kvalitet og standard, som gør, at det offentlige sundhedssystem er til for alle. Vi håber, at vi med denne pjece kan bidrage til en sådan udvikling af sundhedssystemet.

11 SUNDHEDSPOLITISKE UDFORDRINGER 11 q Hvis du vil vide mere Når ryggen smerter - vær tryg ved din ryg, bog af Aage Indahl, udgivet med støtte fra SiD og KAD, 2004, på forlaget Munksgaard Danmark. Sundhed som fryns, pjece udgivet af KAD, juli Sundt fravær, pjece udgivet af SiD/KAD, maj Hvorfor vente?, pjece udgivet af SiD/KAD, januar Yderligere oplysninger og materiale kan fås ved henvendelse til: Erwin Næs, koordinationssekretariatet i 3F, telefon: Hans Dankert, social og miljøpolitisk sekretariat i 3F, telefon:

12

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg. Sygemeldte medlemmer af a-kasser. Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes?

Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg. Sygemeldte medlemmer af a-kasser. Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes? Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg Sygemeldte medlemmer af a-kasser Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes? Rapport udarbejdet af Julie Maria Sand for Koordinationsudvalget i

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere