Kampen om læsernes gunst raser hos de nye gratisaviser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om læsernes gunst raser hos de nye gratisaviser."

Transkript

1 GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Kampen om læsernes gunst raser hos de nye gratisaviser. Selvom 75% af arbejdstiden bruges foran computerskærmen er god ergonomi stadig et problem. Hvis jeg sagde noget sendte folk blikke til hinanden siger offer for mobning. BAROMETER 5. nummer oktober 2006

2 INDHOLD BAR arbejdsmiljø Grafisk BARometer er magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche. Det udgives af Grafisk BAR (Det Grafiske Branchearbejdsmiljøråd). Ordet Barometer kommer af det græske baros som betyder tyngde, vægt. Nogle lægger vægt på arbejdsmiljø, andre føler, det er en byrde. Vi mener, at arbejdsmiljø skal have samme vægt, som andre vigtige forhold i virksomheden. Et barometer er også et instrument, som udmåler trykket i atmosfæren. Overført til arbejdsmiljø giver barometret et billede af, hvordan det står til. Er trykket lavt på barometret, er det tegn på dårlig trivsel på arbejdspladsen og sygefravær. Svinger trykket lidt op på arbejdsmiljøet, så medarbejderne holder op med at brokke sig og Arbejdstilsynet kun kommer med et enkelt eller to påbud, svarer det til, at barometret står på ustadigt og foranderligt. Men det er først, når der gøres en systematisk indsats for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelse, at trykket ryger helt i top og barometret står på smukt. Berøringsangst giver bagslag Paradoksalt nok erkender de fleste virksomheder, at mobning florerer, men de færreste oplever det som et problem hos dem. Dårlige erfaringer har dog i de seneste år fået flere arbejdspladser til at gøre en forebyggende indsats mod mobning Før deadline Mens aviskrigen raser blandt de nye gratisaviser, knokler redaktionerne for at vinde læsernes og annoncørernes gunst. Vi tog stress pulsen hos 24 timer og fik en snak om trivsel og arbejdsmiljø på en avis med en uvis fremtid. Sid pænt! Der er brugt formuer på indretning og tilpasning af arbejdspladser for ergonomiens skyld. Alligevel modtog Arbejdsskadestyrelsen i 2005 over 6000 erhvervsrelaterede diagnoser, hvoraf en del muligvis kunne være undgået med lidt større opmærksomhed på gode arbejdsmanérer. En gammel dreng Det er de færreste som kan fejre 40 års jubilæum indenfor samme branche. Men det kan Erling Schrøder. Vi tog en snak med efterlønneren om arbejdsmiljø, helbred og behovet for at de unge kæmper videre Arbejdsmiljø over hele linien Årets største arbejdsmiljøkonference løb af stablen i september. Mere end 80 forskellige temaer var programsat til to intensive dage i arbejdsmiljøet tegn. Vi var med og talte med en række af de tilstedeværende. BAROMETER 5. nummer oktober 2006

3 SYNSPUNKT En fokuseret indsats bærer frugt Danske virksomheder arbejder godt med arbejdsmiljø. Men det er vigtig, at vi hele tiden sørger for at have et vist fokus på området så de gode resultater ikke pludselig sættes over styr. Derfor bør alle virksomhed med regelmæssige mellemrum spørge sig selv, hvordan sætter vi i fællesskab yderligere fokus på arbejdsmiljøet? Og hvordan arbejder vi strategisk mod løsninger der kan nedbringe sygefraværet og være med til at skabe bedre trivsel for alle? Andre vigtige diskussioner er af strategisk art. De kan gå på om vi får evalueret vores anstrengelser og sørger for at forankre en sikkerheds- og sundhedskultur. Således at det psykiske miljø kan rumme folks forskellighed og vi oplever en reduktion i ulykker og sygefravær. Spørgsmålene er tydeligvis mange. Svarene finder vi først når man tager sig tid og samarbejder om en fokuseret indsats. Hvis vi skal mobning og konflikter til livs, skal sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget uddannes til at turde gribe ind. De skal lære at se tegnene hos kollegaer og medarbejdere. Viden om hvordan man håndterer konflikter og optakt til konflikter kan være med til at gøre det lettere at tage affære. Og ligeså vigtigt også give leder og medarbejdere viden om, hvornår man ikke skal blande sig. Ingen i en virksomhed kan være tjent med at kollegaer og medarbejdere må sygemelde sig. Tallene viser også deres tydelige sprog hvor alt for mange langtidssygemeldte ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet eller kun kan vende tilbage i begrænset omfang. Det psykiske arbejdsmiljø og stress har meget fokus i disse tider. Og samtidigt med at vi nu arbejder på dette væsentlige område må vi ikke glemme de gamel dyder. Vi skal stadig have styr på tunge løft, hvordan vi sidder og støjniveau i både produktion og administration. At der er så mange områder kræver fokuseret og gennemtænkt indsats. I dette nummer af Grafisk BARometer har vi igen blandet en pose af artikler til inspiration i jeres praktiske arbejde. Brug dem til få yderligere viden. Og meget gerne til at få en diskussion - om I kan gøre det lidt bedre? Formålet er til fælles gavn. Af Lone Alstrup, EmballageIndustrien Udgiver: Grafisk BAR - Studiestræde 3, 2 sal København K - Telefon: Redaktion: Carsten Bøg (Ansvarshavende) - Redaktør: Jeanette Stenild - Design: Michael Svendsen - Illustrationer: Gitte Skov Fotos: Thomas Busk, Jan August Pallesen - Tryk: Svendborg Tryk - Oplag: Udgivelse: Nr. 5, 2006, 2. årgang - Udgives 4 gange årligt ISSN: Papir - ISSN: Online Kontakt til redaktionen: eller tlf.: Magasinet er Svanemærket BAROMETER 5. nummer oktober

4 Berøringsangst giver bagslag De fleste erkender at mobning eksisterer på arbejdspladser, men de færreste virksomheder anser det som problem hos dem. Mangel på forebyggelse og konfliktløsning kan få fatale konsekvenser for dem som udsættes for mobning. Folk som mobbes, er godt klar over, at noget er galt. Mange har dog svært ved at sætte præcise ord på, hvad det er. Derfor vender de tingene indad og begynder at spekulere på, om det er dem, der er underlige, siger Inger Lise Eriksen-Jensen. Hun er virksomhedskonsulent i det århusianske psykologfirma Specular, som arbejder med forebyggelse og behandling af mobningsramte. Af de mere end 600 personer jeg har været i kontakt med siden 1992, er kun to blevet på arbejdspladsen efter mobning. Det viser noget om, at virksomheder er dårlige til at forebygge og gribe ind i tide, siger Inger Lise Eriksen-Jensen. Statistisk set er konsekvenserne af mobning ofte langt værre end blot arbejdspladsskifte og nye kolleger. Op mod 55% af dem som mobbes bliver langtidssyge og forlader arbejdspladsen, ofte uden omgivelserne er klar over årsagen. Mange føler, det er flovt at blive mobbet eller har svært ved, at kalde det de oplever for mobning. Det kan skyldes, at der ikke er lydhørhed i virksomhederne om tingene eller fordi omgivelserne har et negativt indtryk af ordet, siger Inger Lise Eriksen-Jensen. Dårlig håndtering af problemerne Hvis en person over længere tid udsættes for sårende, negative eller krænkende handlinger, som han ikke kan sige fra overfor, er der tale om mobning. Hvordan den konkrete mobning foregår varierer fra sted til sted og i forhold til menneskers sind. Alligevel opdeles mobning i to grupper; konfliktrelateret mobning og rovmobning. Konfliktrelateret mobning opstår ofte mellem kolleger eller medarbejdere på samme organisatoriske niveau og tager udgangspunkt i en uforløst arbejdskonflikt. Rovmobning sker, når én part udsætter en anden for en vedvarende og ondsindet chikane. I sin værste form figurerer rovmobning fra leder mod medarbejder. Når ledere mobber er det ofte meget udsigtsløst for den enkelte medarbejder. Det skyldes på den ene side, at lederen normalt er den person, man som ansat skal have tillid til og på den anden side det skævvredne magtforhold, når der foregår mobning fra leder mod medarbejder, siger Inger Lise Eriksen-Jensen. Langt de fleste mobbesituationer opstår dog mellem kolleger eller medarbejdere. Det kræver ledere, der tør tage hul på problemerne, hvilket i følge Inger Lise Eriksen-Jensen langt fra er tilfældet. En del ledere ved ikke, hvad de skal stille op, hvis konflikten mellem medarbejdere tilspidses og den ene part udsættes for mobning. Derfor vælger de, at feje tingene ind under tæppet, frem for at gå aktivt ind og få løst problemet, siger Inger Lise Eriksen-Jensen. Konfliktmægler Lene Holmsgaard som er tilknyttet Center for Konfliktløsning mener, at folk skal blive bedre til at løse problemerne på en konstruktiv måde. I en virksomhed bør man give hinanden 4 BAROMETER 5. nummer oktober 2006

5 håndslag på og måske lave en form for konfliktkondeks for medarbejdernes ageren. Ledere skal på den ene side lægge ører til medarbejdernes problemer, men det handler i høj grad også om, at kolleger lærer at lytte til hinanden og tale om tingene. Er der behov, skal lederen naturligvis evne at tage dialogen med både dem som føler sig krænket berettiget eller uberettiget - og dem som ikke opfører sig ordentligt. Udgangspunktet er dog, at folk selv tager ansvar og kender virksomhedens kodeks, hvis man da har et sådant, siger Lene Holmsgaard. Et skjult problem Inger Lise Eriksen-Jensen mærker en øget interesse for mobbeproblematikken i dagens Danmark, men det er stadig et område, som lever i det usagte på mange arbejdspladser. Det har kørt i det skjulte meget længe. Jeg har igennem årene hørt mange virksomheder nægte at betragte mobning som et problem også selvom der har været meget konkrete eksempler, siger Inger Lise Eriksen- Jensen. Der er dog tegn på, at flere virksomheder erkender behovet for hjælp til at håndtere og forebygge mod konflikter. For Lene Holmsgaard kommer dette til udtryk ved en øget efterspørgsel på hendes bistand som konfliktmægler. Mange virksomheder er helt klart blevet mere opmærksomme på konflikter mellem medarbejdere og risikoen ved, at problemer udvikler sig. Det får flere til at tænke i forebyggelse mod de situationer, som kan udvikle sig til mere og andet end bare enkeltstående konflikter. Ledelserne er med andre ord blevet mere villige til at gribe ind, før tingene kører af sporet, siger Lene Holmsgaard. Det kan være en udfordring at forebygge, for mobning foregår ikke efter en fast skabelon, selvom der er sammenfald i mobberes adfærd. Variationer over temaet findes alt efter om det er en kontorarbejdsplads, et værksted, en kvinde eller mandsdomineret virksomhed. Et andet aspekt i mobningssammenhæng er forskellen mellem kvinders og mænds reaktion. I følge Inger Lise Eriksen-Jensen har kvinder tendens til hurtigere at erkende og rapportere mobning end mænd. For de tavse mænd er det desværre en dårlig løsning. Mænd holder det mere ind til kroppen og prøver at tage det i stiv arm. Og det er farligt. Mænd som udsættes for mobning oplever oftere en social deroute end kvinder gør, måske fordi de lader mobningen florere i længere tid, inden de gør noget ved problemet. Uarbejdsdygtighed og på lang sigt førtidspension- er den direkte konsekvens af mobning for en del mænd, siger Inger Lise Eriksen- Jensen. BAROMETER 5. nummer oktober 2006

6 Fakta om mobning Folk der mobbes har risiko for at udvikle både fysiske og psykiske symptomer. Undersøgelser viser, at hovedpine, muskelspændinger, følelse af stress, ængstelse over banale ting, angsttilstand og egentlig depression kan være helbredsmæssige konsekvenser af mobning. (kilde: AMI) Mobning skyldes ofte et dårligt arbejdsmiljø, hvor konflikter, stress og frustrationer trives. Dette forårsages typisk af dårlig arbejdsorganisering og ansvarsfordeling i virksomheden, samt en svag eller svigtende ledelse og lav moral blandt medarbejdere og ledere. (kilde: HK/privat) Vejen frem De fleste kan nok blive enige om, at konflikter er svære at undgå på arbejdspladser. Et er dog enkeltstående kontroverser, noget andet decideret chikane og mobning. Jeg tror ikke på en verden, hvor alting er evig harmoni og lige præcis derfor er forebyggelse det allervigtigste. Lederne skal vide, hvordan man håndterer konflikter mellem medarbejdere. Det handler om ledelsesmæssig intelligens. Opmærksomhed på problemet og ikke mindst regler for, hvad man accepterer og hvordan man omgås hinanden i virksomheden. Ledere skal være i stand til at stille de rigtige spørgsmål til medarbejderne, i stedet for være bange for indblanding i konflikten. Vejen frem starter på virksomhedsniveau, hvor man tager stilling til, hvad man gør, hvis folk mobbes og hvad der skal ske med dem, som udøver mobning, siger Inger Lise Eriksen-Jensen. For at nå dertil, mener hun, at der skal være mere åbenhed omkring mobning, frem for at se det som et tabu. Et sted at starte er at få en grundviden om, hvad mobning i det hele taget er. For viden er første skridt til forebyggelse. Hvis du vil vide mere På Arbejdstilsynets hjemmeside findes vejledning til de virksomheder, der ønsker at forholde sig aktivt til mobning. Se - søg på vejledninger. Vejledningen hedder D.4.2 Mobning og seksuel chikane. På kan der også hentes råd og information om mobning. BAROMETER 5. nummer oktober 2006

7 40-årig kvinde udsat for mobning i Ministerium Det kom som et chok. Jeg har aldrig prøvet at være udsat for mobning tidligere, så jeg var ret tyndhudet, da jeg pludselig befandt mig i en situation, hvor jeg blev frosset ud. Det startede med, at min chef stoppede og to af afdelingens souschefer i en periode overtog hans funktion. Jeg havde tidligere en stærk tilknytning til den ene af de to souschefer, men da hun blev forfremmet, ændrede hun fuldstændig attitude og ville ikke længere tale med mig. På en eller anden måde fik hun påvirket de øvrige kolleger til heller ikke at tale med mig og pludselig var jeg helt isoleret fra det kollegiale. Det var forfærdeligt, for jeg har altid været vellidt. Efter to måneder blev jeg sygemeldt. Jeg græd hele tiden, fik angstanfald og orkede ikke noget. Før var jeg meget aktiv med sport, venner osv. Oplevelsen har gjort mig mere skeptisk og nu to år efter, føler jeg stadig ikke, jeg er parat til at arbejde igen. Jeg frygter simpelthen at ende i en lignende situation. 49-årig kvinde tidligere afdelingssekretær i fagforbund I forbindelse med omstruktureringer blev jeg overflyttet til en anden afdeling og fik en ny chef. Jeg var nødt til at tage en del kurser, for at lære det nye arbejdsområde at kende. Derfor var jeg væk en uge næsten hver måned i starten, hvilket var til stor irritation for min chef. Efter seks måneder i den ny afdeling fik jeg en mundtlig advarsel, hvor jeg blev kritiseret for en masse blandt andet at sjuske med tingene, min væremåde, gå efter arbejdstid uden aftale og tale dårligt om min arbejdsplads. Det kom som lyn fra en klar himmel. Jeg havde været ansat i syv år uden nogle bemærkninger og med ét var jeg helt håbløs. Jeg følte mig som en taber. Efter advarslen begyndte min chef blandt andet at overhøre mine telefonsamtaler, mens han noterede, hvad jeg sagde. Jeg begyndte at isolere mig, blev usikker og fik angsttilfælde over selv de mest almindelige ting, fx om kaffen til kollegerne var for tynd eller stærk, om jeg var for længe på toilettet eller om mit tøj var i orden. Mine kolleger så, hvad der foregik, men ingen sagde noget. Da jeg endelig talte fortroligt med en kollega, blev det refereret til chefen. Det sårede mig meget. Enden på det hele var, at jeg blev syg og til sidst afskediget. I dag 6 år efter er jeg på førtidspension, fordi jeg helt har mistet troen på mig selv. Når jeg ser tilbage, forstår jeg stadig ikke, hvad der skete og hvordan jeg kunne have undgået det. 51-årig kvinde var ansat i produktionsvirksomhed Virksomheden blev solgt til et investeringsselskab og vi fik ny ledelse og arbejdsopgaverne blev omstruktureret. Jeg havde været ansat som marketingsassistent i 12 år, og skulle i den ny organisation også passe receptionen og tage telefonen udover mine øvrige arbejdsopgaver. Et års tid efter omstruktureringen gik jeg ned med stress og var sygemeldt i fire måneder. Da jeg kommer tilbage, var de fleste af mine arbejdsopgaver taget fra mig og jeg blev sat til at skrive kuverter, arkivere og sende pakker. Folk begyndte at bagtale mig og beskylde mig for at sylte kunderne og ikke lave mit arbejde. Når jeg kom ind i salgsafdelingen, blev folk helt stille. Jeg prøvede at sige til mine kolleger, at de skulle være lidt søde, men responsen var bare, at jeg skulle tage og passe mit arbejde. Hvis jeg sagde noget, sendte folk blikke til hinanden. Jeg begyndte at have konstant hovedpine, fik let til tårer og havde svært ved at koncentrere mig. Kulminationen var, at jeg blev fyret. I virkeligheden var det en mulighed for at komme videre. Men det har sat sine spor. Jeg er blevet mere forbeholden overfor folk, hvor jeg før var meget glad, kreativ og aktiv, er jeg i dag mere stille. Min selvtillid er også mindre end tidligere. Set i bakspejlet burde jeg have sagt mere fra, når folk talte grimt eller ignorerede mig. Det gjorde jeg bare ikke. BAROMETER 5. nummer oktober

8 Før deadline Aviskrigen raser. Det er en kamp om læsernes gunst og annoncørernes penge, som stiller høje krav til det redaktionelle indhold og journalisternes produktionsevne hos de nye gratisaviser. På 24 Timer kæmper man dagligt om at indfri forventningerne før deadline. Folk siver ind i de to storrum på tredje sal i Politikens hus på Rådhuspladsen. Det er mandag og i løbet af dagen vil omkring 55 medarbejdere gå ind af døren til redaktionen for at give deres bidrag til produktionen af gratisavisen 24 Timer. Ved nogle af de lyse borde, som er placeret i grupper med fire arbejdsstationer, er dagens produktion allerede i gang. Redaktionschef Marianne Gram er også for længst mødt ind. Hun har det daglige ansvar for to af avisens redaktioner og vil gerne være på forkant med tingene, inden dagens møder starter om en halv time. Der er ikke tid til nølen; for 24 Timer - Jyllands Postens og Politikens fælles satsning skal levere varen hver dag og gerne sætte dagsordenen for de øvrige medier. Ifølge uret er dagens første redaktionsmøde startet for ti minutter siden, men Marianne Gram står ensomt ved den høje pult, mens den øvrige redaktionsledelse stadig går rundt og indsamler bud på, hvad morgendagens forsidehistorie skal være. Efter en kortvarig debat bliver de syv redaktionsansvarlige enige om, at historien om dyremisbrug er mest i øjenfaldende som forsidehistorie. Planlægning af avisens øvrige indhold begynder. - Vi har rigeligt til at fylde en avis med, siger Marianne Gram en halv time senere. De øvrige ledere nikker indforstået og gruppen spreder sig. Samtidig i det store redaktionslokale spirer aktiviteterne. Journalisterne prøver at få hold på arbejdet. Det kan være en udfordring på en nyhedsredaktion, når man endnu ikke ved, hvad dagen bringer af væsentlige nyheder, som til enhver tid ødelægger al planlægning. Det er dog en del af spillet for nyhedsjournalister. - Der er dage, hvor tingene har været væmmelige, fordi vi har været presset på tid, men det er en del af deadlinekulturen, man må ligesom vænne sig til det, siger Jonas Hüttel, ass. nyhedsredaktør, inden han kaster sig over indholdsdisponeringen af avisen. Det er et puslespil, som skal falde i hak med antallet af reklameindrykninger. Jonas er ansvarshavende for morgenens avis, også han er kommet tidligt i dag. Og han ved det bliver en lang dag. Forbrugerredaktionen holder møde i kantinen. Idéerne fyger ind over det runde bord og diskuteres livligt, mens kaffekopperne klirrer. Pludselig går batterierne lidt døde. De skarpe og nye idéer hænger ikke altid på træerne. Under alle omstændigheder gælder det om, at være god til at sælge sin historie. Og det kan Edit Rasmussen, men hun er også en af de garvede journalister på redaktionen, som i høj grad ellers består af unge journalister. - Jeg er udlånt fra Jyllands Posten og synes helt sikkert, dette er anderledes. Vi arbejder meget i teams, mens jeg før mere passede mit eget. Det er spændende med noget nyt, fortæller Edit Rasmussen i en skrivepause. Tillidsmand Kristian Kornø er enig og synes ikke, at det at være med fra starten betyder, at folk nødvendigvis arbejder i døgndrift, 8 BAROMETER 5. nummer oktober 2006

9 BAROMETER 5. nummer oktober 2006

10 Arbejdsmiljøet er ikke bare en færdig plan. Hvis man forventer det, er man naiv. selvom der har været sene dage. - Cirka halvdelen af 24 Timers medarbejdere er udlånt af de store etablerede avishuse, hvor man har nogle meget ordnede arbejdsforhold. Det betyder, at folk er ret gode og vant til at gå hjem til normal fyraften. Hvis der var en forventning om, at man blev hængende til sent ud på natten ville det ikke blive accepteret, siger Kristian Kornø. Marianne Grams frokostmøde er aflyst. Det giver hende en halv time til status over freelancernes aktiviteter, kommende artikler og øvrige administrative opgaver. - Jeg har prøvet at være med til at sætte mange ting i gang, men det er ikke hver dag, man er med til så stor en satsning som 24 timer, siger hun imellem to e- mails. Med over 15 års erfaring fra nogle af landets største bladhuse har Marianne Gram masser af erfaring at høste af, også når det kommer til udbrændthed hos medarbejderne. - Lige nu arbejder vi bare derudaf. Vi har været i gang i en måned og alle er stadig forventningsfulde og engagerede. Men det kan nok ikke forventes at vare ved på samme niveau. Efter en 3-4 måneder regner vi med, at der kommer en udbrændthedsperiode hos nogle medarbejdere, siger Marianne Gram. Om det er de unge eller de erfarne medarbejdere som først brænder ud, er ikke til at spå om, for lige nu er gejsten stor hos alle. En time til journalisternes deadline, så skal materialet videre til de redigerende. Produktionen af dagens historier er i fuld gang. De skrivende hænger over tasterne, mens telefonerne kimer forgæves hos de journalister som er ude på opgave. Et par småmøder er i gang rundt om de lange konferenceborde, hvis de da ikke lige klares stående ved arbejdsstationerne. Dagens avissider tages ned af opslagstavlen og ryger i skaldespanden. Et nyt hold medarbejdere begynder så småt at indfinde sig i det forreste storrum, i takt med at uret nærmer sig Det er de redigerende og layouterne. Dem som giver avisen sin endelig form. Nyhedsredaktøren er forsinket. Der mangler den sidste disponering af avisen, derfor briefes de redigerende et kvarter senere end normalt. Der er trængsel om det høje bord, som er centrum for planlægningen af 24 Timers redaktionelle indhold. Hver mand og kvinde venter på sin ordre, klar med kuglepen og blok, som flittigt bruges til at notere alle detaljer om de enkelte artikler. Erfaringen lyser ud af folk og det tager kun 5 minutter at fordele avisens indhold. Fyldt med nektar til aftenens arbejde, summer arbejdsbierne ned foran skærmene og giver sig i kast med at finde de rigtige ordspil til rubrikkerne og rette de værste sprogbrølere i artiklerne. Hvis alt kører på skinner er arbejdsdagen overstået klokken 20.45, hvor avisen skal i trykken. Aftensmad med familien er en luksus, som de redigerende kun har tre ud af ugens syv dage. - Vi ynder at sige, at der ikke er noget, som hedder overarbejde. Det skal lade sig gøre at hente børn, være sammen med familien og lave andet end at arbejde. Derfor bør den enkelte selv administrere tiden, siger Poul Madsen, chefredaktør, fra sit lille kontor. Inde i det tilstødende redaktionslokale ligger stilheden som en usynlig mur over de producerende medarbejdere. På sportsredaktionen er de sidste artikler ved at være klar til videreekspedition. Emrah Sütcu klør sig i håret, mens han laver de sidste formuleringer på skærmen. - Der er ikke en etableret kultur herinde. Det gør på den ene side, at man har indflydelse, hvilket er dejligt. På den anden side mangler vi nogle gange rutiner, som vi kan læne os op ad, siger Emrah Sütcu. Det bliver dog ikke denne mandag, at de faste rammer og rutiner kommer. Ledelsen tror på en løbende udvikling er fordrende for medarbejdernes og avisens udvikling, frem for fastelåste rammer. - Vi vil selvfølgelig altid sætte nogle normer og rammer for tingene, men det er meget den enkelte medarbejder, som skal udfylde hullet. Vi prøver at skabe nogle forhold, hvor folk har indflydelse, frem for en meget hierarkisk organisationsstruktur, som virker hæmmende for folks virke, siger Poul Madsen. Han tilføjer, at arbejdsmiljøet er en proces, hvor delmål skal indfries, samtidig med at man hele tiden udvikler nye målsætninger. - Arbejdsmiljøet er ikke bare en færdig plan. Hvis man forventer det, er man naiv, konstaterer han. Ledelsen er gået hjem for en time siden. Ti timers intensivt arbejde foran skærmene begynder nu at bære frugt. 18 ud af 32 sider af morgenens avis hænger allerede på opslagstavlen. Pauser er sat på stand by og de sultne indtager nu aftensmaden foran computeren. Vittighederne fyger hen over bordene, mens flere sider 10 BAROMETER 5. nummer oktober 2006

11 4671 BAROMETER 5. nummer oktober

12 tager form. Halvanden time til deadline synes ikke at stresse layouterne. Assisterende nyhedsredaktør, Jonas Hüttel har fast rutegang mellem de redigerende og sin stol. - Jeg hjælper med at få de sidste ender bundet. Vi mangler et par ting i en af artiklerne og jeg prøver at finde oplysningerne, siger han, mens han Googler videre på computeren. Alle hjælper med de sidste korrekturer og hver gang en ny side er gennemlæst bliver den hængt op. Ergonomi er på dette tidspunkt en by i Rusland. Korslagte ben, foroverbøjede rygge og spændte skuldre er scenariet. Et interview med en svensk fodboldspiller på TV3 drøner ud af højtalerne på fladskærmen i redaktionsrummet. Ingen hører efter og den fremmede stemme ender som muzakken i et supermarked. I løbet af den sidste halve time er der kun kommet én avisside mere på opslagstavlen. Selvom deadline allerede i løbet af de første uger er rykket et par timer, er tid stadig en begrænsning. Ti minutter før deadline mangler de sidste syv sider. Nyhedsredaktøren tripper rundt mellem opslagstavlen, layouterne, de redigerende og printeren parat til at hive den næste side ud til ophængning. - Se kun efter de store ting nu, lyder beskeden til korrekturlæserne. Der er ikke tid til feinschmeckeri. Er der nogle, som kan tjekke sider?, når en af de redigerende lige at spørge, inden en kollega straks går mod printeren og hiver siden ud til gennemlæsning. Alles blik er rettet mod skærme eller printeren. Det er nu! Trykkeriet og distributionen venter allerede i den anden ende, hvis avisen skal ud til tiden i morgen. Rødvinen er åbnet, folk hænger omkring den høje nyhedsdisk. Snakken går i små grupper. Det er første gang man mærker, at der er mange mennesker tilstede i det store lokale. Tirsdagens avis er sendt videre til trykkeriet. Endnu en deadline er nået, næsten uden forsinkelser. - Plejer er død og det er fedt her. Alt for mange steder er der faste rammer for, hvordan man gør, smiler Jonas Hüttel og ligner en der er helt færdig med dagens tørn. 12 BAROMETER 5. nummer oktober 2006

13 Sid pænt - men ikke for længe! Danskere døjer med besvær og smerter i ryg, nakke, skulder og underarme. Udover manglende motion er en af de store syndere dårlig arbejdsergonomi. Hver femte dansker bruger 75% af arbejdstiden foran computeren og til trods for, at der er brugt mange ressourcer på forbedringer af arbejdsstationer, vejledninger til brug af computer osv. glemmer vi let i en travl hverdag, at et godt fysisk helbred ikke fremmes af dårlige vaner og uvarierede arbejdsstillinger. BAROMETER 5. nummer oktober

14 Muskel og ledsmerter udgør 47% af de anmeldte arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark. Årsagen skyldes oftest monotont arbejde. (kilde: AMI) 14 BAROMETER 5. nummer oktober 2006

15 Mange korte pauser er bedre end få lange. I 2005 modtog Arbejdsskadestyrelsen anmeldelser med diagnoser som myoser, nakke- og skuldersygdomme, over- og underarmssygdomme, albue- og håndsygdomme. Hold afstand Alle undersøgelser peger på, at det er mest optimalt at sidde omkring 60 cm fra skærmen. Har man problemer med at se ordentligt ved denne afstand, kan det skyldes behov for skærmbriller eller at skærmen er for lille, har en dårlig opløsning eller at man har valgt nogle elendige farver til skrift og baggrund. Se ned på computeren Skærmen bør vinkles så meget, at man kigger en smule nedad. Nakkens naturlige svaj er nedad ikke opad, selvom mange fejlagtigt tror, at computerskærmen bør være i niveau med øjnene. Når øjnene kigger nedad holdes tårefilmen fugtig, fordi man automatisk blinker mere. Undersøgelser viser, at graden af øjenbesvær og problemer med nakke og skulder er proportionelt med antallet af arbejdstimer foran computer. (kilde: AMI) Stive nakker og spændte skuldre Det skal være muligt at hvile underarmen naturligt på bordpladen uden hverken at læne sig forover eller løfte skulderleddet. Passer arbejdsbordets højde ikke, er der risiko for, at man belaster skuldermusklerne. Den runde ryg Det er vigtigt, at ryggen ligesom nakken holdes i et naturligt svaj. Sidder eller står man forkert belastes lændemusklerne. Variation i arbejdsstilling mellem siddende og stående er én måde at hjælpe ryggen. Ligesom man kan overveje at indføre pausegymnastikken på arbejdspladerne igen. Med andre ord bør man have mulighed for og være opmærksom på, at bevægelse også når man sidder er godt. Arbejdsstolen er heller ikke helt ligegyldig. Derfor kan det svare sig at undersøge markedet og prøve sig frem om man har det bedst med en stol med lændestøtte, uden ryglæn, kort eller dybt sæde osv. BAROMETER 5. nummer oktober

16 Spændte muskler øger risikoen for arbejdsbetinget muskelbesvær. Biofeedback- som er et apparat, der laver en elektronisk måling af muskelspænding kan øge bevidstheden om, hvilke arbejdsstillinger, der belaster mest og hjælper på vej til at få fjernet de dårlige vaner. (kilde: AMI) Dobbelt så mange kvinder som mænd klager over smerter i nakke og skuldre. Nakke og skuldersmerter plager over halvdelen af kvinder i jobs med kontorarbejde, service, rengøring o.l. (kilde: AMI) Rygsmerter er den lidelse som koster flest sygedage i Danmark. Ondt i lænden tegner sig for hver ottende sygemelding. Det svarer til, at danskere bliver hjemme fra arbejde af den grund. (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø) Hæv og sænk En kontorstol med hjul skal køre glat henover gulvet. Stolehjul kan købes så de passer til underlaget. Forkerte hjul gør bevægelse besværlig og belastende for kroppen. Stolen skal kunne justeres i forhold til bordhøjden. Har man et hæve/sænke bord, er det vigtigt at stolen passer til. Det rigtige forhold mellem stol og bord er, når bordpladen er nogle centimeter under albuehøjde uden, at skulderen presses opad. Det er vigtigt, at den enkelte selv tilpasser bord og stol til arbejdet. Sid som på en sadel Nogle sværger til den såkaldte rytterstilling. Grundideen er, at man kan stå-sidde ved bordet, hvilket frigør halebenet fra sædet, og dermed belastes ryggen mindst muligt og der åbnes op for blodgennemstrømning til ben og fødder. Stole lavet efter dette princip har typisk et lille sæde, ingen eller blot et lille ryglæn til periodevis aflastning. Plastikmus og genvejstaster Computermus findes i alle afskygninger. En god idé er, hvis virksomheden indkøber forskellige typer, som kan bruges på skift hos medarbejderne. Det gør det lettere for den enkelte at finde en, som passer perfekt og samtidig giver det mulighed for at variere arbejdsstillingen. Computermusen bør i stedet for en fast plads ved siden af tastaturet, lægges midtfor. Skulderen bliver nemlig mindre belastet, når bevægelsen holdes inde foran kroppen. Genvejstaster er en overset god opfindelse, da hyppig og forkert brug af computermusen kan medføre underarmssmerter. For mere information se: BAROMETER 5. nummer oktober 2006

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere