Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning..."

Transkript

1 RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011

2 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen ÆGTESKAB, SKILSMISSE, ARV... 4 Ægteskab - Eksempel på indledning... 4 Historisk... 4 Lovgivning... 5 Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... 8 Historisk... 9 Lovgivning... 9 Ægteskaber indgået i udlandet... 9 Underholdsbidrag Børn i forbindelse med skilsmisse Forældremyndighed Samvær med barnet Børnebidrag Fakta om skilsmisse Arveret FAMILIELIV OG FAMILIEPLANLÆGNING FAMILIEPLANLÆGNING Læge-undersøgelse Abort Fakta om abort Barnløshed Børn og unge i Danmark Skole og fritid Fakta børn og ligestilling VOLD OG VOLDTÆGT Generelt om emnerne vold og voldtægt Fakta vold Fakta voldtægt Beskyttelse og hjælp vold Beskyttelse og hjælp voldtægt ØKONOMI, AFTALER OG ARBEJDSLIV Arbejde Løn/økonomi Aftaler KILDER BILAG Eksempel på en introduktion til undervisningen Flere fakta vold og voldtægt

3 1. Indledning Undervisningens Temaer og budskaber Undervisningernes temaer er faste. Fokus er ligestilling og rettigheder på områder, hvor kvinder og mænd, der mangler viden har en særlig social og økonomisk risiko. Der tales om følgende emner i undervisningen: Mænds og kvinders rettigheder og pligter m.h.t. familie: Ægteskab, Skilsmisse, Fælleseje/særeje Økonomi: ret til egen bankkonto, Aftaler/underskrift på lån Reproduktive rettigheder: prævention, abort Vold: (fakta) lovgivning, dokumentation, hjælpemuligheder Voldtægt: (fakta): lovgivning, anmeldelse, hjælpemuligheder Der kan tales om: Arv, Arbejdsmarked, Børneopdragelse (ligestilling drenge og piger), deltagelse i samfunds- og foreningslivet. Hovedbudskaberne er: I dansk lov er kvinder og mænd ligeværdige. Det betyder, at der ikke bliver taget særlige hensyn til køn. En kvinde har de samme rettigheder og pligter som en mand. En hustru har de samme rettigheder og pligter som hendes ægtemand. Far har de samme rettigheder og pligter som mor. 3

4 Ligestilling gælder også for børn. Det betyder, at i dansk lov er drenge og piger ligeværdige og har de samme rettigheder. Uanset om man er mand eller kvinde, dreng eller pige, så er der altid steder, hvor man kan henvende sig og få hjælp til at bruge sine rettigheder. Præsentation af undervisningen Rettighedskampagnen er sat i gang af Minister for Ligestilling, og underviserne repræsenterer Minister for Ligestilling Hvem der har ansvaret for Rettighedskampagnen dvs. Minister for Ligestilling Hvad rettighedskampagnen går ud på Hvad der er formålet med kampagnen Hvad i mener med begrebet ligestilling mellem kvinder og mænd For eksempel på undervisernes introduktion se i bilag 2. Ægteskab, skilsmisse, Arv Ægteskab - Eksempel på indledning Synes du, at ægteskab kun skal indgås, hvis man elsker hinanden? Det er i hvert fald en holdning som mange i Danmark har i dag at man gifter sig af kærlighed, ikke på grund af f.eks. penge, social status eller fordi familien ønsker det. Sådan har det ikke altid været. Historisk 4

5 Historisk set har ægteskabet i Danmark mest været til for at knytte bånd mellem 2 familier, og blot få generationer tilbage, var det helt almindeligt, at ægteskabet blev aftalt mellem mandens og kvindens familie. Men i løbet af de sidste 100 år, er det blevet sådan, at de fleste betragter det at blive gift, som en beslutning, der kun skal tages af de 2, der skal giftes. Tidligere afhang både kvinder og mænds status i høj grad af om de var gift. Især kvinder, der var ugifte fik en lav status, fordi kvinder kun fik værdi i samfundet ved at være Hustru og Mor. Det var også sådan, at når man blev gift, blev det forventet, at manden skulle forsørge familien. Hvorimod kvinden skulle være derhjemme og tage sig af børn og hjem. Hvis en gift kvinde arbejdede, blev det set som et tegn på, at hendes mand var en dårlig forsørger. I de sidste 40 år har dansk kultur og holdningen til ægteskab forandret sig meget: Det er almindeligt, at både kvinder og mænd uddanner sig, og venter med at få børn til, de har gjort deres uddannelse færdig. Mange bor sammen i nogle år og får måske børn sammen, før de gifter sig. Selvom det ikke længere er almindeligt at gifte sig på grund af religion, moralske årsager eller hensyn til familien, har ægteskabet stadig stor betydning i det danske samfund, både kulturelt og juridisk. Undervisningen vil bl.a. handle om ægteskabets juridiske betydning, det vil sige dansk lovgivning, og hvad det helt praktisk betyder, når man gifter sig. Lovgivning I dansk lov er ægteskab et socialt og økonomisk fællesskab mellem to personer. 5

6 Loven udtrykker et ægteskabsideal, hvor begge ægtefæller er ansvarlige og uafhængige individer, der samarbejder til familiens bedste. Derfor har en hustru de samme juridiske rettigheder og pligter som en ægtemand Indgåelse af ægteskab For at et ægteskab er gyldigt, skal det indgås af en myndighed, der har vielseskompetence. Det kan foregå enten på rådhuset, i en folkekirke eller hos et trossamfund, som har fået tillagt denne kompetence. Hvis du er i tvivl om de danske myndigheder betragter dig som gift eller ugift, kan du f.eks. kontakte Borgerservice og spørge, hvad de har registreret om din ægteskabelige status. Det er ulovligt at blive gift, hvis man: Er gift i forvejen Hvis man ikke selv har været til stede, og f.eks. er blevet repræsenteret af en advokat Er under 18 år Er i nært slægtskab med den man skal giftes med, dvs. i op eller nedstigende linje. Hvis man er gift i udlandet, anerkendes ægteskabet i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt indgået efter indgåelseslandets lov, dog ikke hvis ægteskabet strider mod fundamentale danske retsprincipper. Det vil f.eks. sige at ægteskab indgået uden medvirken af en offentlig myndighed, ægteskab indgået ved stedfortræder eller et barneægteskab (under 15 år) ikke anerkendes i Danmark. Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet I Danmark har begge ægtefæller de samme rettigheder og pligter. Begge har pligt til at forsørge hinanden, det kaldes gensidig forsørgerpligt. Det behøver ikke ske ved at have lønarbejde det kan også ske ved at arbejde i hjemmet. I juridisk forstand bidrager man som 6

7 hjemmearbejdende husmor også til forsørgelsen af sin mand. Er man gift har man automatisk fælles forældremyndighed og skal sammen bestemme over fælles børn. Fælleseje Udgangspunktet i et ægteskab er, at man har fælleseje. Det vil sige, at hvis et ægtepar ikke gør noget, men bare gifter sig, så får de automatisk formuefællesskab - også kaldet fælleseje. Fælleseje omfatter alt, hvad man hver for sig ejer ved ægteskabets indgåelse. Det kan være et hus eller ejerlejlighed, en bil, en opsparing, et musikanlæg eller et smykke. Fælleseje omfatter også alt, man køber eller får mens man er gift - ting, opsparing, arv, gevinster eller gaver. Fælleseje får først får betydning, hvis man skilles (eller dør). Fælleseje betyder, at ægtepar ved skilsmisse (eller død): Ligeligt skal dele det de ejer Det er den positive formue, der bliver delt. Det vil sige værdien af det ægteparret ejer, fratrukket deres gæld. Personlig gæld (negativ formue) skal ikke deles. Eksempel på deling: Et par er gift. Da de blev gift ejede manden et sommerhus til kr. og en bil til kr. Konen ejede en lejlighed til 1. million kr., men havde til gengæld også en gæld på kr., fordi hun lånte penge i banken, da hun købte lejligheden. 7

8 Hvis de bliver skilt ser regnestykket sådan ud: Fælleseje Kvinde Mand Ejer + kr kr kr Skylder - kr kr. 0 Positiv formue kr kr Beløb til ægtefælle kr kr Særeje Hvis man ikke ønsker fælleseje, kan man oprette en ægtepagt om særeje enten før man bliver gift eller under ægteskabet. Hvis man vil oprette et særeje, mens man er gift, skal ægtefællen, uanset om det er en kvinde eller mand, give sin tilladelse. Man kan også oprette et testamente, hvor man bestemmer, at alt, hvad éns børn engang skal arve, skal tilhøre børnene som deres særeje. Det vil sige, at man sikrer, at børnene ikke skal af med halvdelen af arven i tilfælde af en skilsmisse. Det er samme regler uanset om, man vil sikre sin datter eller søn. Når det gælder gaver f.eks. til en datter eller søn, kan man også bestemme, at der skal være særeje. Det gør man ved at oprette et gavebreve, som dateres og underskrives af den der giver gaven, og den der får gaven. Skilsmisse - eksempel på indledning I det danske samfund er der et ideal om et livslangt ægteskab, hvor begge parter er tilfredse. Derfor tilbyder de fleste kommuner også gratis rådgivning til ægtepar, der har problemer i ægteskabet, og som ønsker at undgå skilsmisse. I Danmark har både mænd og kvinder ret til at blive skilt. Retten til skilsmisse er etableret, fordi man som samfund vil give både mænd og kvinder mulighed for at gå fra et ulykkeligt ægteskab. 8

9 Historisk Skilsmisse er et forholdsvis nyt fænomen. For indtil 50 år siden var det få, der blev skilt, og skilsmisse var forbundet med skam og tab af status. 1960erne og 1970erne var en periode, hvor både kvinder og mænd fik større mulighed for at uddanne sig og få vellønnede job. Det var med til at forandre de traditionelle familiemønstre, og det blev mere almindeligt at blive skilt. I Danmark i dag er der stadig et ideal om det lykkelige ægteskab, der varer livet ud. Men mange danskere mener samtidigt, at det er acceptabelt at blive skilt, hvis ægteskabet er ulykkeligt for den ene eller begge parter. Lovgivning Ønsker man ikke længere at være gift, kan man blive separeret og skilt ved at sende en ansøgning herom til Statsforvaltningen. Både manden og kvinden har ret til at beslutte, at de ønsker at blive separeret eller skilt. Som hovedregel har man ret til skilsmisse efter 1 års separation, men hvis ægtefællerne er enige om skilsmisse, behøver man kun at være separeret i 6 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis der er utroskab/og eller vold i ægteskabet. Her kan den krænkede ægtefælle få skilsmisse med det samme. Når Statsforvaltningen har modtaget ansøgningen om skilsmisse, bliver man sammen med sin ægtefælle indkaldt til et møde. På mødet skal man blandt andet indgå aftale om økonomisk bidrag til ægtefællen, fordeling af bolig, aftaler om at se børnene og børnebidrag. Ægteskaber indgået i udlandet Husk! hvis man er gift i Danmark, så er det de danske regler, der gælder i forhold til skilsmisse og arv. Hvis man er gift i udlandet, er 9

10 udgangspunktet, at det pågældende lands regler, der gælder i forhold til bodeling efter skilsmisse og arv. Også selvom ægteskabet er anerkendt i Danmark. Hvis for eksempel et tyrkisk par indgår ægteskab i Tyrkiet og efter at have boet der nogle år flytter til Danmark, hvor de senere bliver skilt, vil udgangspunktet være, at bodelingen skal ske efter tyrkisk ret. Underholdsbidrag Ved separation og skilsmisse kan den ene ægtefælle blive pålagt at skulle betale et løbende månedligt bidrag til den anden, det kaldes et ægtefællebidrag eller underholdsbidrag. Når retten pålægger den ene part at betale ægtefællebidrag, er det normalt fordi, der er stor forskel på ægtefællernes indkomst. Man skal ikke forvente, at man kan blive forsørget efter skilsmisse. Børn i forbindelse med skilsmisse Hvis man har et eller flere børn, påtager man sig et ansvar, og der følger en række pligter med. At have forældremyndighed over et barn vil sige, at man har pligt til at sørge for barnet og ret til at bestemme de ting, der har med barnet at gøre. Det kan f.eks. være, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, og i hvilken skole barnet skal gå. Med forældremyndigheden følger også en pligt til at deltage i forældremøder i dagsinstitutioner og skoler og i andre aktiviteter, der vedrører barnets hverdag. Forældremyndighed Udgangspunktet er, at man har fælles forældremyndighed. Det betyder, at selvom man er skilt og ikke længere bor sammen, skal begge forældre stadig i fællesskab tage ansvar for barnet. 10

11 Samvær med barnet Barnets samvær med den af forældrene, der ikke har barnet boende, er et fælles ansvar mellem forældrene. Børnebidrag Forældre har pligt til at forsørge deres børn, til de fylder 18 år. Den af forældrene, der ikke har barnet boende, skal som udgangspunkt betale børnebidrag til den forælder, der forsørger barnet. Fakta om skilsmisse Det årlige antal skilsmisse er omkring , hvilket svarer til, at cirka hvert tredje ægteskab i dag ikke holder livet ud. Arveret I Danmark arver kvinder og mænd på samme måde. Børn og efterkommere har ret til at arve forældrenes værdier (ting og penge) efter deres død, og de arver lige meget uanset, om de er piger eller drenge. Hvis man ikke har børn eller efterkommere, er det normalt ægtefællen, der arver det hele. Med mindre man opretter et testamente, der bestemmer, at værdierne skal deles på en anden måde. 11

12 En samlever bliver ikke betragtet som en pårørende, og vedkommende får derfor heller ikke del i evt. ulykkesforsikring etc. Samlevere arver kun hinanden, hvis de har udarbejdet testamente. Husk! hvis man er gift i Danmark, så er det de danske regler, der gælder i forhold til arv. Hvis man er gift i udlandet, er udgangspunktet, at det er pågældende lands regler, der gælder i forhold til arv. 3. Familieliv og familieplanlægning Familieplanlægning Familieplanlægning handler om, hvad man kan gøre, hvis man ikke ønsker at få børn. I Danmark bestemmer kvinder og mænd over deres (egen) krop. Både kvinder og mænd har ret til at købe prævention, og kvinder kan vælge at få en abort. Både kvinder og mænd kan få gratis vejledning og oplysning om graviditet, prævention og børnesundhed hos egen læge eller på præventionsklinikken i den kommune, hvor man bor. Det vil sige, at man blandt andet kan få svar på spørgsmål om: menstruation og hvornår man kan få børn om at være gravid og at føde hvordan man undgår at få børn Alle kvinder, der ønsker en abort, har ret til en støttesamtale før og efter aborten Mange tænker, at familieplanlægning kun er Mange mener, at familieplanlægning kun er relevant for kvinder. Men der skal både en mand og kvinde til at skabe et barn. Mange mænd har stået i en situation, hvor de er blevet fædre, selvom de ikke havde planlagt eller ønsket det. Mange mænd har også været i en situation, hvor 12

13 de er blevet ulykkelige, fordi deres partner har valgt at få en abort Derfor er det en god ide, at både kvinder og mænd bruger de muligheder, der er for at få viden om prævention. Det er også en god ide at tale med sin partner om de forventninger, man har i forhold til at stifte familie. Læge-undersøgelse Man kan vælge at gå alene til lægen eller tage sin ægtefælle eller en anden voksen med. Læger og alle andre, der arbejder med sundhed, har tavshedspligt. Derfor kan man være sikker på, at det man taler om hos lægen, ikke bliver fortalt til andre heller ikke éns ægtefælle. Når man ser statistikken er mænd mindre tilbøjelige til at opsøge en læge, og mænd dør tidligere end kvinder. Det er et samfundsproblem. Mange sygdomme kan forebygges, hvis man kommer i behandling hos en læge. Uanset hvilket fysisk problem, man har som mand eller kvinde, skal man huske, at lægen sandsynligvis kan hjælpe, og at lægen har haft patienter før med samme eller værre problemer. Man skal også huske, at lægen har tavshedspligt og ikke giver oplysninger videre. Abort Hvis en kvinde bliver gravid og ikke ønsker at føde barnet, kan hun få en abort inden 12. uge. Det vil sige at få afbrudt sin graviditet på hospitalet. Efter 12. graviditetsuge kan der kun gives tilladelse til abort, hvis der er særlige grunde af helbredsmæssig eller social art, der taler for abort, eller hvis der er mistanke om misdannelser hos fosteret. Tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge søges gennem den praktiserende læge. 13

14 Fakta om abort Siden legaliseringen af aborten i juni 1973 er antallet af aborter faldet fra til under , knap en halvering af abortraten. Abortraten i Danmark er 12,0, hvilket vil sige at 12 ud af 1000 kvinder i den fødedygtige alder får en abort. Blandt etniske minoriteter er abortraten 29,0. Barnløshed Op mod hvert syvende par har svært ved at få børn. Hvis et ægtepar ønsker børn, men kvinden ikke kan blive gravid, kan det have at gøre både med manden og med kvinden. Derfor er det vigtigt, at begge parter søger hjælp hos deres læge, så de kan blive udredt og evt. komme i behandling. Undersøgelser peger på, at forhold som forurening generelt har nedsat mænds evne til at få børn. Børn og unge i Danmark Efter dansk lovgivning er drenge og piger, kvinder og mænd lige meget værd og skal behandles ligeværdigt. Det betyder at: Kvinder og mænd skal have samme muligheder i familien og på arbejdsmarkedet: Både fædre og mødre har ret til barselsorlov, og man deler forældremyndigheden over børnene Alle børn, både drenge og piger får lige muligheder, i forhold til dagtilbud (vuggestue, børnehave), uddannelse og fritidsaktiviteter, samt at ingen børn bliver afskåret fra at få et godt liv som voksne Både drenge og piger har pligt til at gå i skole Danmark i mindst 9. år, og at de har 14

15 samme rettigheder i forhold til deres skoleog fritidsliv. På trods af loven, er der i de fleste familier, uanset om de er danske eller ej, bestemte normer for, hvordan piger og drenge skal opføre sig. Piger bliver typisk opdraget til at være mere stille, fornuftige og sociale end drenge. Drenge lærer, at de skal være vilde, konkurrenceprægede, og at de ikke, i samme grad som piger, må vise, at de er bange eller kede af det. Forskning viser, at mødre ubevidst behandler deres drenge og piger meget forskelligt, allerede fra de er nyfødte. Piger får mere kropskontakt, mens drengene får flere grin. Forskning viser også, at voksne ofte taler forskelligt til drenge og piger både mht. emner, stemmeføring og kropssprog. Man taler med piger om relationer og udseende, og der bliver brugt lange sætninger og ord. Drenge bliver oftere spurgt om målbare ting som hvor mange og hvor meget, og de får flere korte kommandoer som "Gå ud!", "Stop nu!", "Ti stille!" Som voksen klarer man sig bedst, hvis man har i gennem sin barndom har udviklet mange forskellige kompetencer. Derfor er det vigtigt, at piger får mulighed for at lære selvstændighed, mod, initiativ og tro på sig selv. Og det er ligeså vigtigt, at drenge lærer empati, hjælpsomhed, positiv kropskontakt og sprog. Som forældre skal man være opmærksom på, at man selv og samfundet højst sandsynligt ubevidst behandler drenge og piger forskelligt. Derfor er det en god ide at: Holde øje med, at éns barn bliver behandlet som et barn, ikke et køn. 15

16 Styrke pigers handlekraft og selvtillid bl.a. ved at lade dem fylde i rummet og lege vildt. Styrke drenges sociale intelligens og sprog ved at lære dem socialt ansvar, at tale om både glæder og nederlag, og at hjælpe andre. Skole og fritid Et godt børneliv både som pige og som dreng, betyder, at man kan være med i sociale aktiviteter f.eks. børnefødselsdage, venne-/venindebesøg og lejrskole. Det er derfor vigtigt, at man giver sine børn mulighed herfor uanset om de er drenge eller piger. Hvis man har spørgsmål om barnets skolegang, kan man altid henvende sig til klasselæreren. Fakta børn og ligestilling Undersøgelser har vist: At næsten dobbelt så mange piger som drenge skal hjælpe til derhjemme f.eks. med opvask, hænge vasketøj op, og gøre rent. flere 11-årige drenge end piger får lommepenge. I børnehaver fik drengene både mere skæld ud og mere ros end pigerne, og drengene fik i højere grad hjælp uden at have spurgt først. 16

17 4. vold og voldtægt Generelt om emnerne vold og voldtægt Vold og voldtægt er kriminalitetsformer, der er i mange år har været tabuiseret og skjult. Vi ved fra undersøgelser og statistik, at det er kriminalitet, der eksisterer i alle kulturer og i alle samfundslag. Det er kriminalitet, der kan ramme både kvinder, mænd og børn, og som uanset køn og alder har meget alvorlige konsekvenser for ofret. Hvis man skal stoppe kriminalitet, skal man stoppe forbryderen. Derfor er det vigtigt, at både kvinder og mænd har en holdning, der gør det muligt for ofre at fortælle om overgreb, og anmelde til politiet. Statistisk Vold og andre former for overgreb er et alvorligt samfundsproblem. Man skønner, at 50 % af alle kvinder i Danmark på et tidspunkt i deres liv har været udsat for overgreb. 1 Mænd bliver også udsat for vold og voldtægt. Cirka 1 % af henvendelserne til Voldtægtscentre er fra mænd. Det reelle tal er formentlig langt større, da mange mænd ikke søger hjælp, fordi de skammer sig og er bange for omverdenens reaktion. Fakta vold Det er ulovligt og strafbart at udsætte både voksne og børn for fysisk, psykisk eller seksuel vold. 1 I Schweiz er det tilsvarende tal ca. 10 % lavere, primært fordi færre kvinder angiver at have været udsat for trusler, Vold og overgreb mod kvinder, Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard, Københavns Universitet/ Justitsministeriets Forskningsenhed Februar

18 Hvert år skønnes kvinder og mænd at blive udsat for fysisk vold af deres tidligere el. nuværende partner (ca. 2/3 af de mænd bliver udsat for vold fra en mandlig partner). Blandt de unge (16 24 år) skønnes piger og drenge hvert år at blive udsat for fysisk vold fra deres kæreste. Hvis vi medregner den psykisk og seksuelle vold bliver tallene endnu højere. Mindst børn skønnes at leve i voldsramte familier, hvor der er partnervold (far eller mor bliver slået). Mange børn er også selv udsat for vold. Forskning viser, at det er lige så ødelæggende og traumatiserende for børn at overhøre eller se vold mod en primær omsorgsperson, som det er selv at være udsat for vold. Fakta voldtægt Det er ulovligt, at tvinge sig til sex ved at bruge vold eller trusler. Den danske kvindebevægelse kæmpede i mange år for at få sat voldtægt på den politiske dagsorden og bryde det tabu og den skam, der herskede mht. til seksuel udnyttelse af kvinder og børn. Lovgivning om voldtægt er en vigtig milepæle i danske kvinders vej mod retlig ligestilling. Dansk lovgivning slår fast, at kvinder har lige så meget ret til deres egen krop og seksualitet, som mænd har. Hvis en kvinde siger klart nej og bliver tvunget til sex, er det voldtægt og ulovligt uanset: Hvor kvinden befinder sig - også selvom det er på en bar eller i gerningsmandens soveværelse 18

19 Hvordan kvinden har klædt - også selvom hun er klædt i miniskørt og nedringet bluse. Hvor mange sexpartnere, hun tidligere har haft også selvom hun har haft sex med mange mænd Hvilken tilknytning hun har til gerningsmanden også selvom hun er gift med ham eller er hans kæreste Det skønnes at der er ca voldtægter om året, og at procent af alle gifte kvinder er blevet voldtaget af deres mænd. Der blev anmeldt 543 voldtægter i 2004 Alle former for voldtægt er ulovlige og strafbare. Mange voldtægter bliver ikke anmeldt, typisk fordi offeret: Føler skam, Er angst for konsekvenserne, hvis andre får det at vide Frygter at andre vil tro, det er løgn Beskyttelse og hjælp vold Hvis man er udsat for vold, kan man altid kontakte politiet. Man kan også ringe til Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Man kan få øjeblikkelig hjælp ved at ringe til hotline for voldsramte kvinder på telefon hele døgnet. Der findes en række krisecentre i Danmark, hvor man kan bo sammen med sine børn i sikkerhed i en periode. Kvindekrisecentre er et døgntilbud til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold. Centrene tilbyder akut krisehjælp og kan blandt andet hjælpe med at kontakte politi, læge, skadestue og sociale myndigheder. Der er også tilbud til mænd, der er voldelige. Forskellige steder i landet er der psykologisk behandling, hvor voldelige mænd kan lære andre måder at reagere på end ved at være voldelige. Man bliver henvist gennem egen læge eller sagsbehandler i kommunen. 19

20 Det er vigtigt at have dokumentation, hvis man er udsat for vold. Så det er en god ide at fortælle det f.eks. til sin læge. Beskyttelse og hjælp voldtægt Hvis man har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt, bør man hurtigst muligt henvende sig til det Center for Voldtægtsofre, der er tættest på. Det er en åben, akut modtagelse for kvinder og mænd, der er blevet udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Centrene samler spor, sørger for at forebygge kønssygdomme og graviditet i forbindelse med overfald, og vejleder manden eller kvinden i forhold til psykiske reaktioner og fremtidig hjælp. Centrene anmelder ikke til politiet, med mindre man selv giver tilladelse. Hvis man selv anmelder til politiet, vil politiet sørge for at man bliver undersøgt af læge, man vil derefter blive afhørt om det der er sket. I den forbindelse bliver man tilbudt bistandsadvokat. Man kan altid henvende sig til LOKKs hotline på Økonomi, aftaler og arbejdsliv Dansk lov giver kvinder og mænd samme rettigheder, forpligtelser og muligheder i arbejdslivet. Langt de fleste kvinder i Danmark arbejder, også selvom de bliver gift eller har børn. Loven giver kvinder og mænd samme rettigheder i arbejdslivet, det betyder: Ligeløn for lige arbejde - kvinder og mænd har ret til samme løn, når de udfører samme arbejde Ingen forskelsbehandling af kvinder og mænd - man må ikke lægge vægt på medarbejdernes køn, når man ansætter og afskediger eller vælger, hvem der skal være chefer. 20

21 Der gælder samme regler i forhold til etnisk baggrund, religion, seksuel orientering og alder. Arbejde Loven giver kvinder og mænd samme pligter i arbejdslivet. Det betyder: Selvforsørgelse både kvinder og mænd skal forsørge sig selv. Opkvalificering både kvinder og mænd skal uddanne sig, hvis det kan hjælpe dem til at få et job Aktiv indsats for at få et arbejde både kvinder og mænd skal arbejde aktivt på at få et job. Det kan for eksempel være stillingsannoncer eller man kan få hjælp til at søge jobs på Jobcentrene i den kommune, man bor i. Løn/økonomi Løn for eget arbejde er personlig ejendom, uanset om man er mand eller kvinde. Alle voksne har ret til at have egen økonomi det vil sige deres egne penge og en bankkonto, som kun de har adgang til. I en hvilken som helst bank kan man få sin egen bankkonto. Aftaler Man skal være forsigtig, når man underskriver aftaler. Skriftlige aftaler er bindende, og både kvinder og mænd står til ansvar, når de har underskrevet. Hvis man på grund af sproget ikke forstår aftalen, så skal man ikke underskrive, før man har fået en tolk til at oversætte aftalen. Det gælder for alle aftaler både vedrørende arbejde men også skriftlige aftaler om økonomi, arv, ægteskab og skilsmisse. Det er ofte også en god idé at få hjælp fra en advokat. Har man et juridisk problem, kan man henvende sig til en retshjælp eller Advokatvagten. Her giver jurister anonym rådgivning. Det er gratis eller 21

22 koster meget lidt. Dette kan der læses mere om på 6. Kilder Dit barn bor i Danmark, Børns Vilkår 2005 Med barnet i centrum, Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning, Familiestyrelsen 2007 JÄMSTÄLLD I FINLAND, Information för invandrarkvinnan och mannen, Minoritetsombudsmannens byrå Studiematerial, ELEKTRA, Sanna Mohr, 2004/2005 Fryshuset/Elektra. Medborger i Danmark, Schultz forlag Familie, køn og rettigheder i Danmark, Minister for Ligestilling, januar

23 7. Bilag Eksempel på en introduktion til undervisningen Minister for Ligestilling gennemfører i øjeblikket en rettighedskampagne for indvandrerkvinder. Det er en undervisningskampagne, hvor vi kommer ud på sprogskoler for at oplyse mænd og kvinder om deres rettigheder og muligheder i Danmark bl.a. i forhold til familieliv, økonomi og sundhed. Undervisningen i dag handler om ligestilling mellem kvinder og mænd. Minister for Ligestilling har sat rettighedskampagnen i gang, fordi det danske samfund har brug for, at både kvinder og mænd uddanner sig og arbejder og er bevidste om, at de kan træffe deres egne valg i livet. Derfor skal alle vide, at uanset om man er født i Danmark eller et andet sted i verden, og uanset om man er kvinde eller mand, så har man i Danmark, ret til selv at bestemme over sin egen krop og sit eget liv. Husk det uanset om du er kvinde eller mand, Du har ret til selv at bestemme f.eks. om du vil giftes eller have børn. Du har ret til at uddanne dig og til at arbejde, og til at bestemme over de penge, du tjener. Ligestilling i Danmark betyder, at kvinder og mænd er lige meget værd. Og at kvinder og mænd, piger og drenge skal have de samme muligheder. Derfor giver dansk lov kvinder og mænd samme rettigheder og pligter. Det er meget vigtigt at huske, at Dansk lov bestemmer, at kvinder og mænd har samme status og rettigheder. Det betyder bl.a. at kvinder og mænd har ret til at få den samme løn for samme arbejde og til frit at vælge uddannelse og arbejde. Det betyder også, at kvinder og mænd 23

24 har samme frihed til at vælge om de vil giftes, hvem de vil giftes med, vil skilles, eller bo alene. Selvom loven bestemmer, at kvinder og mænd er lige, er der mange, der mener, at der ikke er ligestilling i Danmark. Det kan være fordi, de har oplevet, at der blev gjort forskel på drenge og piger i skolen eller i hjemmet. Det kan også være fordi, deres forældre forventede, at pigerne skulle hjælpe til derhjemme, mens drengene havde frihed til mere. Nogle mænd har f.eks. prøvet at skulle betale for at komme ind på et diskotek, mens det var gratis for kvinder. Eller har oplevet en arbejdsgiver, der giver kvindelige ansatte bedre mulighed for at tage barsel eller gå tidligt, fordi man skal hente børn. Nogle kvinder har f.eks. prøvet at blive talt ned til af mandlige studiekammerater, kollegaer eller chefer eller blive valgt fra til en opgave, fordi de er kvinder. I Danmark har vi et ideal et grundlæggende ønske om ligestilling mellem kvinder og mænd og selvom vi er kommet langt, er der stadig kvinder og mænd, der oplever at blive diskrimineret på grund af deres køn. Ligestilling er ikke noget, der kommer af sig selv. Vi skal hele tiden arbejde for at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd, sådan som vores mødre og fædre gjorde fordi de ønskede, at kvinder og kvinder skulle have de samme rettigheder. Og ligesom dem, der kom før os, skal vi give noget videre til vores døtre og sønner. Formålet med ligestillingsministerens rettighedskampagne, det vil sige undervisningen i dag, er at give jer information om ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark, så i, uanset jeres køn kan bruge de rettigheder, som det danske samfund giver jer. Vi håber, at i kan bruge informationerne til at rådgive andre. F.eks. når i hjælper jeres døtre og 24

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Tak for i dag Mødegang 2 28.02.17/DHH Sikring af

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 (og 2) Dagens program Velkomst og præsentation Jurist: Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.50 18.05 Hvad har barnet behov for Netværk Orlovsmuligheder Tak for

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Tak for i dag Mødegang 2 04.11.15/DHH Sikring af

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Forældres roller i forhold til unge etniske minoriteters kærester, ægteskaber og skilsmisser

Forældres roller i forhold til unge etniske minoriteters kærester, ægteskaber og skilsmisser Forældres roller i forhold til unge etniske minoriteters kærester, ægteskaber og skilsmisser Anika Liversage Seniorforsker SFI det Nationale Forskningscenter for Velfærd LOKKs årskonference, november 2012

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? Hvad står jeg for? Hvem er jeg? Vil jeg giftes? Og med hvem? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 252 Offentligt MDCC En kort causerende indledning til de problemstillinger, der eksisterer i sammenhæng med skilsmisse og forældremyndighed i Danmark. Hvorfor drikker

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 17 Offentligt 29.september 2016 Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Definitioner "Ære...det er svært at forklare.

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund. Gå-hjem-møde, 6. oktober 2014

Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund. Gå-hjem-møde, 6. oktober 2014 Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund Gå-hjem-møde, 6. oktober 2014 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Mangel på viden blandt fagfolk Midler om skilsmissebørn, Egmont Fonden Projekt påbegyndt i 2013 UNDERSØGELSENS

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere