Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning..."

Transkript

1 RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011

2 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen ÆGTESKAB, SKILSMISSE, ARV... 4 Ægteskab - Eksempel på indledning... 4 Historisk... 4 Lovgivning... 5 Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... 8 Historisk... 9 Lovgivning... 9 Ægteskaber indgået i udlandet... 9 Underholdsbidrag Børn i forbindelse med skilsmisse Forældremyndighed Samvær med barnet Børnebidrag Fakta om skilsmisse Arveret FAMILIELIV OG FAMILIEPLANLÆGNING FAMILIEPLANLÆGNING Læge-undersøgelse Abort Fakta om abort Barnløshed Børn og unge i Danmark Skole og fritid Fakta børn og ligestilling VOLD OG VOLDTÆGT Generelt om emnerne vold og voldtægt Fakta vold Fakta voldtægt Beskyttelse og hjælp vold Beskyttelse og hjælp voldtægt ØKONOMI, AFTALER OG ARBEJDSLIV Arbejde Løn/økonomi Aftaler KILDER BILAG Eksempel på en introduktion til undervisningen Flere fakta vold og voldtægt

3 1. Indledning Undervisningens Temaer og budskaber Undervisningernes temaer er faste. Fokus er ligestilling og rettigheder på områder, hvor kvinder og mænd, der mangler viden har en særlig social og økonomisk risiko. Der tales om følgende emner i undervisningen: Mænds og kvinders rettigheder og pligter m.h.t. familie: Ægteskab, Skilsmisse, Fælleseje/særeje Økonomi: ret til egen bankkonto, Aftaler/underskrift på lån Reproduktive rettigheder: prævention, abort Vold: (fakta) lovgivning, dokumentation, hjælpemuligheder Voldtægt: (fakta): lovgivning, anmeldelse, hjælpemuligheder Der kan tales om: Arv, Arbejdsmarked, Børneopdragelse (ligestilling drenge og piger), deltagelse i samfunds- og foreningslivet. Hovedbudskaberne er: I dansk lov er kvinder og mænd ligeværdige. Det betyder, at der ikke bliver taget særlige hensyn til køn. En kvinde har de samme rettigheder og pligter som en mand. En hustru har de samme rettigheder og pligter som hendes ægtemand. Far har de samme rettigheder og pligter som mor. 3

4 Ligestilling gælder også for børn. Det betyder, at i dansk lov er drenge og piger ligeværdige og har de samme rettigheder. Uanset om man er mand eller kvinde, dreng eller pige, så er der altid steder, hvor man kan henvende sig og få hjælp til at bruge sine rettigheder. Præsentation af undervisningen Rettighedskampagnen er sat i gang af Minister for Ligestilling, og underviserne repræsenterer Minister for Ligestilling Hvem der har ansvaret for Rettighedskampagnen dvs. Minister for Ligestilling Hvad rettighedskampagnen går ud på Hvad der er formålet med kampagnen Hvad i mener med begrebet ligestilling mellem kvinder og mænd For eksempel på undervisernes introduktion se i bilag 2. Ægteskab, skilsmisse, Arv Ægteskab - Eksempel på indledning Synes du, at ægteskab kun skal indgås, hvis man elsker hinanden? Det er i hvert fald en holdning som mange i Danmark har i dag at man gifter sig af kærlighed, ikke på grund af f.eks. penge, social status eller fordi familien ønsker det. Sådan har det ikke altid været. Historisk 4

5 Historisk set har ægteskabet i Danmark mest været til for at knytte bånd mellem 2 familier, og blot få generationer tilbage, var det helt almindeligt, at ægteskabet blev aftalt mellem mandens og kvindens familie. Men i løbet af de sidste 100 år, er det blevet sådan, at de fleste betragter det at blive gift, som en beslutning, der kun skal tages af de 2, der skal giftes. Tidligere afhang både kvinder og mænds status i høj grad af om de var gift. Især kvinder, der var ugifte fik en lav status, fordi kvinder kun fik værdi i samfundet ved at være Hustru og Mor. Det var også sådan, at når man blev gift, blev det forventet, at manden skulle forsørge familien. Hvorimod kvinden skulle være derhjemme og tage sig af børn og hjem. Hvis en gift kvinde arbejdede, blev det set som et tegn på, at hendes mand var en dårlig forsørger. I de sidste 40 år har dansk kultur og holdningen til ægteskab forandret sig meget: Det er almindeligt, at både kvinder og mænd uddanner sig, og venter med at få børn til, de har gjort deres uddannelse færdig. Mange bor sammen i nogle år og får måske børn sammen, før de gifter sig. Selvom det ikke længere er almindeligt at gifte sig på grund af religion, moralske årsager eller hensyn til familien, har ægteskabet stadig stor betydning i det danske samfund, både kulturelt og juridisk. Undervisningen vil bl.a. handle om ægteskabets juridiske betydning, det vil sige dansk lovgivning, og hvad det helt praktisk betyder, når man gifter sig. Lovgivning I dansk lov er ægteskab et socialt og økonomisk fællesskab mellem to personer. 5

6 Loven udtrykker et ægteskabsideal, hvor begge ægtefæller er ansvarlige og uafhængige individer, der samarbejder til familiens bedste. Derfor har en hustru de samme juridiske rettigheder og pligter som en ægtemand Indgåelse af ægteskab For at et ægteskab er gyldigt, skal det indgås af en myndighed, der har vielseskompetence. Det kan foregå enten på rådhuset, i en folkekirke eller hos et trossamfund, som har fået tillagt denne kompetence. Hvis du er i tvivl om de danske myndigheder betragter dig som gift eller ugift, kan du f.eks. kontakte Borgerservice og spørge, hvad de har registreret om din ægteskabelige status. Det er ulovligt at blive gift, hvis man: Er gift i forvejen Hvis man ikke selv har været til stede, og f.eks. er blevet repræsenteret af en advokat Er under 18 år Er i nært slægtskab med den man skal giftes med, dvs. i op eller nedstigende linje. Hvis man er gift i udlandet, anerkendes ægteskabet i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt indgået efter indgåelseslandets lov, dog ikke hvis ægteskabet strider mod fundamentale danske retsprincipper. Det vil f.eks. sige at ægteskab indgået uden medvirken af en offentlig myndighed, ægteskab indgået ved stedfortræder eller et barneægteskab (under 15 år) ikke anerkendes i Danmark. Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet I Danmark har begge ægtefæller de samme rettigheder og pligter. Begge har pligt til at forsørge hinanden, det kaldes gensidig forsørgerpligt. Det behøver ikke ske ved at have lønarbejde det kan også ske ved at arbejde i hjemmet. I juridisk forstand bidrager man som 6

7 hjemmearbejdende husmor også til forsørgelsen af sin mand. Er man gift har man automatisk fælles forældremyndighed og skal sammen bestemme over fælles børn. Fælleseje Udgangspunktet i et ægteskab er, at man har fælleseje. Det vil sige, at hvis et ægtepar ikke gør noget, men bare gifter sig, så får de automatisk formuefællesskab - også kaldet fælleseje. Fælleseje omfatter alt, hvad man hver for sig ejer ved ægteskabets indgåelse. Det kan være et hus eller ejerlejlighed, en bil, en opsparing, et musikanlæg eller et smykke. Fælleseje omfatter også alt, man køber eller får mens man er gift - ting, opsparing, arv, gevinster eller gaver. Fælleseje får først får betydning, hvis man skilles (eller dør). Fælleseje betyder, at ægtepar ved skilsmisse (eller død): Ligeligt skal dele det de ejer Det er den positive formue, der bliver delt. Det vil sige værdien af det ægteparret ejer, fratrukket deres gæld. Personlig gæld (negativ formue) skal ikke deles. Eksempel på deling: Et par er gift. Da de blev gift ejede manden et sommerhus til kr. og en bil til kr. Konen ejede en lejlighed til 1. million kr., men havde til gengæld også en gæld på kr., fordi hun lånte penge i banken, da hun købte lejligheden. 7

8 Hvis de bliver skilt ser regnestykket sådan ud: Fælleseje Kvinde Mand Ejer + kr kr kr Skylder - kr kr. 0 Positiv formue kr kr Beløb til ægtefælle kr kr Særeje Hvis man ikke ønsker fælleseje, kan man oprette en ægtepagt om særeje enten før man bliver gift eller under ægteskabet. Hvis man vil oprette et særeje, mens man er gift, skal ægtefællen, uanset om det er en kvinde eller mand, give sin tilladelse. Man kan også oprette et testamente, hvor man bestemmer, at alt, hvad éns børn engang skal arve, skal tilhøre børnene som deres særeje. Det vil sige, at man sikrer, at børnene ikke skal af med halvdelen af arven i tilfælde af en skilsmisse. Det er samme regler uanset om, man vil sikre sin datter eller søn. Når det gælder gaver f.eks. til en datter eller søn, kan man også bestemme, at der skal være særeje. Det gør man ved at oprette et gavebreve, som dateres og underskrives af den der giver gaven, og den der får gaven. Skilsmisse - eksempel på indledning I det danske samfund er der et ideal om et livslangt ægteskab, hvor begge parter er tilfredse. Derfor tilbyder de fleste kommuner også gratis rådgivning til ægtepar, der har problemer i ægteskabet, og som ønsker at undgå skilsmisse. I Danmark har både mænd og kvinder ret til at blive skilt. Retten til skilsmisse er etableret, fordi man som samfund vil give både mænd og kvinder mulighed for at gå fra et ulykkeligt ægteskab. 8

9 Historisk Skilsmisse er et forholdsvis nyt fænomen. For indtil 50 år siden var det få, der blev skilt, og skilsmisse var forbundet med skam og tab af status. 1960erne og 1970erne var en periode, hvor både kvinder og mænd fik større mulighed for at uddanne sig og få vellønnede job. Det var med til at forandre de traditionelle familiemønstre, og det blev mere almindeligt at blive skilt. I Danmark i dag er der stadig et ideal om det lykkelige ægteskab, der varer livet ud. Men mange danskere mener samtidigt, at det er acceptabelt at blive skilt, hvis ægteskabet er ulykkeligt for den ene eller begge parter. Lovgivning Ønsker man ikke længere at være gift, kan man blive separeret og skilt ved at sende en ansøgning herom til Statsforvaltningen. Både manden og kvinden har ret til at beslutte, at de ønsker at blive separeret eller skilt. Som hovedregel har man ret til skilsmisse efter 1 års separation, men hvis ægtefællerne er enige om skilsmisse, behøver man kun at være separeret i 6 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis der er utroskab/og eller vold i ægteskabet. Her kan den krænkede ægtefælle få skilsmisse med det samme. Når Statsforvaltningen har modtaget ansøgningen om skilsmisse, bliver man sammen med sin ægtefælle indkaldt til et møde. På mødet skal man blandt andet indgå aftale om økonomisk bidrag til ægtefællen, fordeling af bolig, aftaler om at se børnene og børnebidrag. Ægteskaber indgået i udlandet Husk! hvis man er gift i Danmark, så er det de danske regler, der gælder i forhold til skilsmisse og arv. Hvis man er gift i udlandet, er 9

10 udgangspunktet, at det pågældende lands regler, der gælder i forhold til bodeling efter skilsmisse og arv. Også selvom ægteskabet er anerkendt i Danmark. Hvis for eksempel et tyrkisk par indgår ægteskab i Tyrkiet og efter at have boet der nogle år flytter til Danmark, hvor de senere bliver skilt, vil udgangspunktet være, at bodelingen skal ske efter tyrkisk ret. Underholdsbidrag Ved separation og skilsmisse kan den ene ægtefælle blive pålagt at skulle betale et løbende månedligt bidrag til den anden, det kaldes et ægtefællebidrag eller underholdsbidrag. Når retten pålægger den ene part at betale ægtefællebidrag, er det normalt fordi, der er stor forskel på ægtefællernes indkomst. Man skal ikke forvente, at man kan blive forsørget efter skilsmisse. Børn i forbindelse med skilsmisse Hvis man har et eller flere børn, påtager man sig et ansvar, og der følger en række pligter med. At have forældremyndighed over et barn vil sige, at man har pligt til at sørge for barnet og ret til at bestemme de ting, der har med barnet at gøre. Det kan f.eks. være, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, og i hvilken skole barnet skal gå. Med forældremyndigheden følger også en pligt til at deltage i forældremøder i dagsinstitutioner og skoler og i andre aktiviteter, der vedrører barnets hverdag. Forældremyndighed Udgangspunktet er, at man har fælles forældremyndighed. Det betyder, at selvom man er skilt og ikke længere bor sammen, skal begge forældre stadig i fællesskab tage ansvar for barnet. 10

11 Samvær med barnet Barnets samvær med den af forældrene, der ikke har barnet boende, er et fælles ansvar mellem forældrene. Børnebidrag Forældre har pligt til at forsørge deres børn, til de fylder 18 år. Den af forældrene, der ikke har barnet boende, skal som udgangspunkt betale børnebidrag til den forælder, der forsørger barnet. Fakta om skilsmisse Det årlige antal skilsmisse er omkring , hvilket svarer til, at cirka hvert tredje ægteskab i dag ikke holder livet ud. Arveret I Danmark arver kvinder og mænd på samme måde. Børn og efterkommere har ret til at arve forældrenes værdier (ting og penge) efter deres død, og de arver lige meget uanset, om de er piger eller drenge. Hvis man ikke har børn eller efterkommere, er det normalt ægtefællen, der arver det hele. Med mindre man opretter et testamente, der bestemmer, at værdierne skal deles på en anden måde. 11

12 En samlever bliver ikke betragtet som en pårørende, og vedkommende får derfor heller ikke del i evt. ulykkesforsikring etc. Samlevere arver kun hinanden, hvis de har udarbejdet testamente. Husk! hvis man er gift i Danmark, så er det de danske regler, der gælder i forhold til arv. Hvis man er gift i udlandet, er udgangspunktet, at det er pågældende lands regler, der gælder i forhold til arv. 3. Familieliv og familieplanlægning Familieplanlægning Familieplanlægning handler om, hvad man kan gøre, hvis man ikke ønsker at få børn. I Danmark bestemmer kvinder og mænd over deres (egen) krop. Både kvinder og mænd har ret til at købe prævention, og kvinder kan vælge at få en abort. Både kvinder og mænd kan få gratis vejledning og oplysning om graviditet, prævention og børnesundhed hos egen læge eller på præventionsklinikken i den kommune, hvor man bor. Det vil sige, at man blandt andet kan få svar på spørgsmål om: menstruation og hvornår man kan få børn om at være gravid og at føde hvordan man undgår at få børn Alle kvinder, der ønsker en abort, har ret til en støttesamtale før og efter aborten Mange tænker, at familieplanlægning kun er Mange mener, at familieplanlægning kun er relevant for kvinder. Men der skal både en mand og kvinde til at skabe et barn. Mange mænd har stået i en situation, hvor de er blevet fædre, selvom de ikke havde planlagt eller ønsket det. Mange mænd har også været i en situation, hvor 12

13 de er blevet ulykkelige, fordi deres partner har valgt at få en abort Derfor er det en god ide, at både kvinder og mænd bruger de muligheder, der er for at få viden om prævention. Det er også en god ide at tale med sin partner om de forventninger, man har i forhold til at stifte familie. Læge-undersøgelse Man kan vælge at gå alene til lægen eller tage sin ægtefælle eller en anden voksen med. Læger og alle andre, der arbejder med sundhed, har tavshedspligt. Derfor kan man være sikker på, at det man taler om hos lægen, ikke bliver fortalt til andre heller ikke éns ægtefælle. Når man ser statistikken er mænd mindre tilbøjelige til at opsøge en læge, og mænd dør tidligere end kvinder. Det er et samfundsproblem. Mange sygdomme kan forebygges, hvis man kommer i behandling hos en læge. Uanset hvilket fysisk problem, man har som mand eller kvinde, skal man huske, at lægen sandsynligvis kan hjælpe, og at lægen har haft patienter før med samme eller værre problemer. Man skal også huske, at lægen har tavshedspligt og ikke giver oplysninger videre. Abort Hvis en kvinde bliver gravid og ikke ønsker at føde barnet, kan hun få en abort inden 12. uge. Det vil sige at få afbrudt sin graviditet på hospitalet. Efter 12. graviditetsuge kan der kun gives tilladelse til abort, hvis der er særlige grunde af helbredsmæssig eller social art, der taler for abort, eller hvis der er mistanke om misdannelser hos fosteret. Tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge søges gennem den praktiserende læge. 13

14 Fakta om abort Siden legaliseringen af aborten i juni 1973 er antallet af aborter faldet fra til under , knap en halvering af abortraten. Abortraten i Danmark er 12,0, hvilket vil sige at 12 ud af 1000 kvinder i den fødedygtige alder får en abort. Blandt etniske minoriteter er abortraten 29,0. Barnløshed Op mod hvert syvende par har svært ved at få børn. Hvis et ægtepar ønsker børn, men kvinden ikke kan blive gravid, kan det have at gøre både med manden og med kvinden. Derfor er det vigtigt, at begge parter søger hjælp hos deres læge, så de kan blive udredt og evt. komme i behandling. Undersøgelser peger på, at forhold som forurening generelt har nedsat mænds evne til at få børn. Børn og unge i Danmark Efter dansk lovgivning er drenge og piger, kvinder og mænd lige meget værd og skal behandles ligeværdigt. Det betyder at: Kvinder og mænd skal have samme muligheder i familien og på arbejdsmarkedet: Både fædre og mødre har ret til barselsorlov, og man deler forældremyndigheden over børnene Alle børn, både drenge og piger får lige muligheder, i forhold til dagtilbud (vuggestue, børnehave), uddannelse og fritidsaktiviteter, samt at ingen børn bliver afskåret fra at få et godt liv som voksne Både drenge og piger har pligt til at gå i skole Danmark i mindst 9. år, og at de har 14

15 samme rettigheder i forhold til deres skoleog fritidsliv. På trods af loven, er der i de fleste familier, uanset om de er danske eller ej, bestemte normer for, hvordan piger og drenge skal opføre sig. Piger bliver typisk opdraget til at være mere stille, fornuftige og sociale end drenge. Drenge lærer, at de skal være vilde, konkurrenceprægede, og at de ikke, i samme grad som piger, må vise, at de er bange eller kede af det. Forskning viser, at mødre ubevidst behandler deres drenge og piger meget forskelligt, allerede fra de er nyfødte. Piger får mere kropskontakt, mens drengene får flere grin. Forskning viser også, at voksne ofte taler forskelligt til drenge og piger både mht. emner, stemmeføring og kropssprog. Man taler med piger om relationer og udseende, og der bliver brugt lange sætninger og ord. Drenge bliver oftere spurgt om målbare ting som hvor mange og hvor meget, og de får flere korte kommandoer som "Gå ud!", "Stop nu!", "Ti stille!" Som voksen klarer man sig bedst, hvis man har i gennem sin barndom har udviklet mange forskellige kompetencer. Derfor er det vigtigt, at piger får mulighed for at lære selvstændighed, mod, initiativ og tro på sig selv. Og det er ligeså vigtigt, at drenge lærer empati, hjælpsomhed, positiv kropskontakt og sprog. Som forældre skal man være opmærksom på, at man selv og samfundet højst sandsynligt ubevidst behandler drenge og piger forskelligt. Derfor er det en god ide at: Holde øje med, at éns barn bliver behandlet som et barn, ikke et køn. 15

16 Styrke pigers handlekraft og selvtillid bl.a. ved at lade dem fylde i rummet og lege vildt. Styrke drenges sociale intelligens og sprog ved at lære dem socialt ansvar, at tale om både glæder og nederlag, og at hjælpe andre. Skole og fritid Et godt børneliv både som pige og som dreng, betyder, at man kan være med i sociale aktiviteter f.eks. børnefødselsdage, venne-/venindebesøg og lejrskole. Det er derfor vigtigt, at man giver sine børn mulighed herfor uanset om de er drenge eller piger. Hvis man har spørgsmål om barnets skolegang, kan man altid henvende sig til klasselæreren. Fakta børn og ligestilling Undersøgelser har vist: At næsten dobbelt så mange piger som drenge skal hjælpe til derhjemme f.eks. med opvask, hænge vasketøj op, og gøre rent. flere 11-årige drenge end piger får lommepenge. I børnehaver fik drengene både mere skæld ud og mere ros end pigerne, og drengene fik i højere grad hjælp uden at have spurgt først. 16

17 4. vold og voldtægt Generelt om emnerne vold og voldtægt Vold og voldtægt er kriminalitetsformer, der er i mange år har været tabuiseret og skjult. Vi ved fra undersøgelser og statistik, at det er kriminalitet, der eksisterer i alle kulturer og i alle samfundslag. Det er kriminalitet, der kan ramme både kvinder, mænd og børn, og som uanset køn og alder har meget alvorlige konsekvenser for ofret. Hvis man skal stoppe kriminalitet, skal man stoppe forbryderen. Derfor er det vigtigt, at både kvinder og mænd har en holdning, der gør det muligt for ofre at fortælle om overgreb, og anmelde til politiet. Statistisk Vold og andre former for overgreb er et alvorligt samfundsproblem. Man skønner, at 50 % af alle kvinder i Danmark på et tidspunkt i deres liv har været udsat for overgreb. 1 Mænd bliver også udsat for vold og voldtægt. Cirka 1 % af henvendelserne til Voldtægtscentre er fra mænd. Det reelle tal er formentlig langt større, da mange mænd ikke søger hjælp, fordi de skammer sig og er bange for omverdenens reaktion. Fakta vold Det er ulovligt og strafbart at udsætte både voksne og børn for fysisk, psykisk eller seksuel vold. 1 I Schweiz er det tilsvarende tal ca. 10 % lavere, primært fordi færre kvinder angiver at have været udsat for trusler, Vold og overgreb mod kvinder, Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard, Københavns Universitet/ Justitsministeriets Forskningsenhed Februar

18 Hvert år skønnes kvinder og mænd at blive udsat for fysisk vold af deres tidligere el. nuværende partner (ca. 2/3 af de mænd bliver udsat for vold fra en mandlig partner). Blandt de unge (16 24 år) skønnes piger og drenge hvert år at blive udsat for fysisk vold fra deres kæreste. Hvis vi medregner den psykisk og seksuelle vold bliver tallene endnu højere. Mindst børn skønnes at leve i voldsramte familier, hvor der er partnervold (far eller mor bliver slået). Mange børn er også selv udsat for vold. Forskning viser, at det er lige så ødelæggende og traumatiserende for børn at overhøre eller se vold mod en primær omsorgsperson, som det er selv at være udsat for vold. Fakta voldtægt Det er ulovligt, at tvinge sig til sex ved at bruge vold eller trusler. Den danske kvindebevægelse kæmpede i mange år for at få sat voldtægt på den politiske dagsorden og bryde det tabu og den skam, der herskede mht. til seksuel udnyttelse af kvinder og børn. Lovgivning om voldtægt er en vigtig milepæle i danske kvinders vej mod retlig ligestilling. Dansk lovgivning slår fast, at kvinder har lige så meget ret til deres egen krop og seksualitet, som mænd har. Hvis en kvinde siger klart nej og bliver tvunget til sex, er det voldtægt og ulovligt uanset: Hvor kvinden befinder sig - også selvom det er på en bar eller i gerningsmandens soveværelse 18

19 Hvordan kvinden har klædt - også selvom hun er klædt i miniskørt og nedringet bluse. Hvor mange sexpartnere, hun tidligere har haft også selvom hun har haft sex med mange mænd Hvilken tilknytning hun har til gerningsmanden også selvom hun er gift med ham eller er hans kæreste Det skønnes at der er ca voldtægter om året, og at procent af alle gifte kvinder er blevet voldtaget af deres mænd. Der blev anmeldt 543 voldtægter i 2004 Alle former for voldtægt er ulovlige og strafbare. Mange voldtægter bliver ikke anmeldt, typisk fordi offeret: Føler skam, Er angst for konsekvenserne, hvis andre får det at vide Frygter at andre vil tro, det er løgn Beskyttelse og hjælp vold Hvis man er udsat for vold, kan man altid kontakte politiet. Man kan også ringe til Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Man kan få øjeblikkelig hjælp ved at ringe til hotline for voldsramte kvinder på telefon hele døgnet. Der findes en række krisecentre i Danmark, hvor man kan bo sammen med sine børn i sikkerhed i en periode. Kvindekrisecentre er et døgntilbud til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold. Centrene tilbyder akut krisehjælp og kan blandt andet hjælpe med at kontakte politi, læge, skadestue og sociale myndigheder. Der er også tilbud til mænd, der er voldelige. Forskellige steder i landet er der psykologisk behandling, hvor voldelige mænd kan lære andre måder at reagere på end ved at være voldelige. Man bliver henvist gennem egen læge eller sagsbehandler i kommunen. 19

20 Det er vigtigt at have dokumentation, hvis man er udsat for vold. Så det er en god ide at fortælle det f.eks. til sin læge. Beskyttelse og hjælp voldtægt Hvis man har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt, bør man hurtigst muligt henvende sig til det Center for Voldtægtsofre, der er tættest på. Det er en åben, akut modtagelse for kvinder og mænd, der er blevet udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Centrene samler spor, sørger for at forebygge kønssygdomme og graviditet i forbindelse med overfald, og vejleder manden eller kvinden i forhold til psykiske reaktioner og fremtidig hjælp. Centrene anmelder ikke til politiet, med mindre man selv giver tilladelse. Hvis man selv anmelder til politiet, vil politiet sørge for at man bliver undersøgt af læge, man vil derefter blive afhørt om det der er sket. I den forbindelse bliver man tilbudt bistandsadvokat. Man kan altid henvende sig til LOKKs hotline på Økonomi, aftaler og arbejdsliv Dansk lov giver kvinder og mænd samme rettigheder, forpligtelser og muligheder i arbejdslivet. Langt de fleste kvinder i Danmark arbejder, også selvom de bliver gift eller har børn. Loven giver kvinder og mænd samme rettigheder i arbejdslivet, det betyder: Ligeløn for lige arbejde - kvinder og mænd har ret til samme løn, når de udfører samme arbejde Ingen forskelsbehandling af kvinder og mænd - man må ikke lægge vægt på medarbejdernes køn, når man ansætter og afskediger eller vælger, hvem der skal være chefer. 20

21 Der gælder samme regler i forhold til etnisk baggrund, religion, seksuel orientering og alder. Arbejde Loven giver kvinder og mænd samme pligter i arbejdslivet. Det betyder: Selvforsørgelse både kvinder og mænd skal forsørge sig selv. Opkvalificering både kvinder og mænd skal uddanne sig, hvis det kan hjælpe dem til at få et job Aktiv indsats for at få et arbejde både kvinder og mænd skal arbejde aktivt på at få et job. Det kan for eksempel være stillingsannoncer eller man kan få hjælp til at søge jobs på Jobcentrene i den kommune, man bor i. Løn/økonomi Løn for eget arbejde er personlig ejendom, uanset om man er mand eller kvinde. Alle voksne har ret til at have egen økonomi det vil sige deres egne penge og en bankkonto, som kun de har adgang til. I en hvilken som helst bank kan man få sin egen bankkonto. Aftaler Man skal være forsigtig, når man underskriver aftaler. Skriftlige aftaler er bindende, og både kvinder og mænd står til ansvar, når de har underskrevet. Hvis man på grund af sproget ikke forstår aftalen, så skal man ikke underskrive, før man har fået en tolk til at oversætte aftalen. Det gælder for alle aftaler både vedrørende arbejde men også skriftlige aftaler om økonomi, arv, ægteskab og skilsmisse. Det er ofte også en god idé at få hjælp fra en advokat. Har man et juridisk problem, kan man henvende sig til en retshjælp eller Advokatvagten. Her giver jurister anonym rådgivning. Det er gratis eller 21

22 koster meget lidt. Dette kan der læses mere om på 6. Kilder Dit barn bor i Danmark, Børns Vilkår 2005 Med barnet i centrum, Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning, Familiestyrelsen 2007 JÄMSTÄLLD I FINLAND, Information för invandrarkvinnan och mannen, Minoritetsombudsmannens byrå Studiematerial, ELEKTRA, Sanna Mohr, 2004/2005 Fryshuset/Elektra. Medborger i Danmark, Schultz forlag Familie, køn og rettigheder i Danmark, Minister for Ligestilling, januar

23 7. Bilag Eksempel på en introduktion til undervisningen Minister for Ligestilling gennemfører i øjeblikket en rettighedskampagne for indvandrerkvinder. Det er en undervisningskampagne, hvor vi kommer ud på sprogskoler for at oplyse mænd og kvinder om deres rettigheder og muligheder i Danmark bl.a. i forhold til familieliv, økonomi og sundhed. Undervisningen i dag handler om ligestilling mellem kvinder og mænd. Minister for Ligestilling har sat rettighedskampagnen i gang, fordi det danske samfund har brug for, at både kvinder og mænd uddanner sig og arbejder og er bevidste om, at de kan træffe deres egne valg i livet. Derfor skal alle vide, at uanset om man er født i Danmark eller et andet sted i verden, og uanset om man er kvinde eller mand, så har man i Danmark, ret til selv at bestemme over sin egen krop og sit eget liv. Husk det uanset om du er kvinde eller mand, Du har ret til selv at bestemme f.eks. om du vil giftes eller have børn. Du har ret til at uddanne dig og til at arbejde, og til at bestemme over de penge, du tjener. Ligestilling i Danmark betyder, at kvinder og mænd er lige meget værd. Og at kvinder og mænd, piger og drenge skal have de samme muligheder. Derfor giver dansk lov kvinder og mænd samme rettigheder og pligter. Det er meget vigtigt at huske, at Dansk lov bestemmer, at kvinder og mænd har samme status og rettigheder. Det betyder bl.a. at kvinder og mænd har ret til at få den samme løn for samme arbejde og til frit at vælge uddannelse og arbejde. Det betyder også, at kvinder og mænd 23

24 har samme frihed til at vælge om de vil giftes, hvem de vil giftes med, vil skilles, eller bo alene. Selvom loven bestemmer, at kvinder og mænd er lige, er der mange, der mener, at der ikke er ligestilling i Danmark. Det kan være fordi, de har oplevet, at der blev gjort forskel på drenge og piger i skolen eller i hjemmet. Det kan også være fordi, deres forældre forventede, at pigerne skulle hjælpe til derhjemme, mens drengene havde frihed til mere. Nogle mænd har f.eks. prøvet at skulle betale for at komme ind på et diskotek, mens det var gratis for kvinder. Eller har oplevet en arbejdsgiver, der giver kvindelige ansatte bedre mulighed for at tage barsel eller gå tidligt, fordi man skal hente børn. Nogle kvinder har f.eks. prøvet at blive talt ned til af mandlige studiekammerater, kollegaer eller chefer eller blive valgt fra til en opgave, fordi de er kvinder. I Danmark har vi et ideal et grundlæggende ønske om ligestilling mellem kvinder og mænd og selvom vi er kommet langt, er der stadig kvinder og mænd, der oplever at blive diskrimineret på grund af deres køn. Ligestilling er ikke noget, der kommer af sig selv. Vi skal hele tiden arbejde for at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd, sådan som vores mødre og fædre gjorde fordi de ønskede, at kvinder og kvinder skulle have de samme rettigheder. Og ligesom dem, der kom før os, skal vi give noget videre til vores døtre og sønner. Formålet med ligestillingsministerens rettighedskampagne, det vil sige undervisningen i dag, er at give jer information om ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark, så i, uanset jeres køn kan bruge de rettigheder, som det danske samfund giver jer. Vi håber, at i kan bruge informationerne til at rådgive andre. F.eks. når i hjælper jeres døtre og 24

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining i etniske minoritetsfamilier 1 Hvorfor Social kontrol?...4 Indledning... 4 Formål og metode...5 Tag signalerne alvorligt...7 Hvad er social

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: Kvinder og pension ÅRGANG 122 NR. 5 DECEMBER 2006 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere