Minedrift i lille skala kom godt i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minedrift i lille skala kom godt i gang"

Transkript

1 Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit

2 Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer er ansøgte eller meddelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til mineraler. De orange markeringer i havet vest for Grønland, er efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til kulbrinter.

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 HVILKE REGLER OG VILKÅR GÆLDER... 4 EFTERFORSKNINGSTILLADELSE... 5 ANSØGNINGEN... 5 HVAD DÆKKER EFTERFORSKNINGSTILLADELSEN... 6 Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter... 7 Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse... 7 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til... 8 Rapportering... 8 UDNYTTELSELSESTILLADELSE... 9 HVEM KAN FÅ EN UDNYTTELSESTILLADELSE... 9 ANSØGNINGEN... 9 HVAD DÆKKER UDNYTTELSESTILLADELSEN Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Rapportering REGLER FOR ALLE RÅSTOFAKTIVITETER FELTREGLERNE TILSYN REFERENCELISTE MINIGUIDE TIL OVERSIGTSKORTET VIGTIGE OMRÅDER FOR DYRELIVET BILAG 1 ANSØGNINGSSKEMA, EFTERFORSKNINGSTILLADELSE BILAG 2 ANSØGNINGSSKEMA, UDNYTTELSESTILLADELSE Udarbejdet af Råstofdirektoratet Marts 2009

4 Indledning Fra marts 2009 gælder et nyt sæt standardvilkår for småskala mineralefterforskning og -udnyttelse i Grønland. Vilkårene er udarbejdet i medfør af råstofloven og gælder for personer, som er bosiddende og fuldt skattepligtige i Grønland. Det nye sæt standardvilkår er: Standardvilkår for tilladelser til småskala efterforskning efter mineraler Standardvilkår for tilladelser til småskala udnyttelse af mineraler Reglerne er rettet mod personer, der ønsker at påbegynde aktiviteter med efterforskning og udnyttelse af mineraler i et omfang, der overstiger, hvad der er tilladt efter råstoflovens 32. ( 32 giver den fastboende befolkning ret til at bryde og indsamle mineralske råstoffer uden tilladelse efter råstofloven, dog med visse begrænsninger.) Dette hæfte beskriver kort de nye standardvilkår, hvad der skal til for at opnå en tilladelse til småskala mineralaktiviteter og de regler der gælder for feltarbejde. Såfremt der måtte findes afvigelser mellem beskrivelserne i dette hæfte og de gældende regler, er det de til enhver tid gældende regler, der skal følges. Hvilke regler og vilkår gælder Hvis du enten ønsker at ansøge om en småskala tilladelse til efterforskning eller udnyttelse eller du ønsker at udføre aktiviteter som rettighedshaver af en småskala tilladelse, er der nogle regler og vilkår som du skal overholde. Den lov og de regelsæt, der gælder, er: Lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven) Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland, november 2000 Standardvilkår for tilladelser til småskala efterforskning efter mineraler Standardvilkår for tilladelser til småskala udnyttelse af mineraler Alle reglerne findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Reglerne er kort beskrevet i dette hæfte med størst vægt på standardvilkårene. Du er altid meget velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet med uddybende spørgsmål og kommentarer. Vores kontaktoplysninger finder du på side 13.

5 Efterforskningstilladelse Råstofloven kræver, at du først ansøger og får meddelt en efterforskningstilladelse, før du kan ansøge om og få meddelt en udnyttelsestilladelse. Formålet med efterforskningstilladelsen er, at du påviser og afgrænser den forekomst du ønsker at udnytte. Der er ingen betingelser om at du skal være rettighedshaver for en efterforskningstilladelse i en bestemt periode før du søger om en udnyttelsestilladelse. Før du ansøger om en udnyttelsestilladelse, skal du dog have afgrænset og beskrevet den mineralforekomst du ønsker at udnytte. Rettighedshaveren til en efterforskningstilladelse har ikke ret til at sælge de mineraler der brydes og indsamles inden for tilladelsens område. Det kræver, at du ansøger om og får meddelt en udnyttelsestilladelse for det pågældende område. Ansøgningen Blanketten til ansøgning om en efterforskningstilladelse kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Blanketten findes desuden i bilag 1 i dette hæfte. Alle felter i afsnittene 1-3 og 5 skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde feltet i afsnit 4, hvis Råstofdirektoratet allerede har information om økonomisk og teknisk formåen samt tidligere aktiviteter i henhold til råstofloven. Dog skal feltet altid udfyldes med de oplysninger Råstofdirektoratet anmoder om. Råstofdirektoratet kan i øvrigt bede om andre eller uddybende oplysninger, som i givet fald skal besvares. Ansøgningen skal indleveres til Råstofdirektoratet sammen med et gebyr på kr. Gebyret skal være Råstofdirektoratet i hænde senest 14 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis du ikke får meddelt en efterforskningstilladelse, får du gebyret tilbage. Fra venstre: Tugtupit og Lazurit

6 Ansøgningsfrister Ansøgningerne behandles i ansøgningsgrupper. En måned er opdelt i to grupper: Fra den og fra den /31. (undtaget 1. juli 31. august, der regnes som en gruppe). Hvis en ansøgning er Råstofdirektoratet i hænde efter kl vestgrønlandsk tid, vil ansøgningen blive registreret den efterfølgende arbejdsdag under den forudsætning at ansøgningen er korrekt udfyldt. Flere ansøgninger om samme område Hvis Råstofdirektoratet modtager to eller flere ansøgninger om det samme område er der tale om et overlap. Hvis ansøgningerne er modtaget i forskellige ansøgningsgrupper (se afsnittet herover), vil den første ansøgning blive behandlet først. Ansøgningerne er ikke-konkurrerende. Hvis ansøgningerne derimod er modtaget i samme ansøgningsgruppe, er der tale om konkurrerende ansøgninger. Ansøgerne vil få mulighed for at ændre det ansøgte område. Hvis begge/alle vælger at opretholde ansøgningen om det oprindelige område, vil ansøgningerne blive vurderet i forhold til hinanden. Landsstyret kan, til enhver tid, vælge ikke at meddele en efterforskningstilladelse, såfremt der er gyldig grund hertil. Hvad dækker efterforskningstilladelsen En efterforskningstilladelse er en tilladelse til en person (rettighedshaveren) til at søge efter mineralforekomster inden for et præcist defineret område. Tilladelsen er personlig rettighedshaveren må derfor ikke sælge eller på anden måde overdrage tilladelsen uden godkendelse fra Landsstyret. Hver rettighedshaver må højst have 5 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i alt, i samme kalenderår. Områderne må gerne ligge op ad hinanden. Tilladelsesperioden for efterforskningstilladelsen må ikke omfatte mere end 2 kalenderår. Efter tilladelsens udløb kan man ansøge om det samme område på ny. Det ansøgte område skal være firkantet. Det må ikke være større end 1 km 2 og længste side må ikke være længere end 2 km. Tilladelsen dækker kun det område du har fået meddelt i din tilladelse. Hvis din tilladelse ligger helt ud til vandet, afgrænses den af middelvandstanden, medmindre andet er angivet. Tilladelsen omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra kulbrinter (olie og gas) og radioaktive grundstoffer. Hvis du får meddelt en tilladelse får du samtidig en række forpligtelser. Standardvilkårene og feltreglerne beskriver nogle af disse forpligtelser: Det er bl.a. rettighedshaverens pligt at sikre at alle aktiviteter foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forsvarligt. Det er vigtigt, at du overholder bestemmelserne for din tilladelse. Reglerne er lavet for både at sikre dit helbred, men også at sikre vores følsomme arktiske natur. Bemærk, at en efterforskningstilladelse ikke giver ret til at sælge eller overdrage mineraler uden tilladelse.

7 En efterforskningstilladelse gives med eneret, men andre personer må gerne være på området og indsamle og bryde råstoffer i det begrænsede omfang, som det er tilladt alle i Grønland efter råstoflovens 32. Hvis du er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Følgende aktiviteter kan udføres inden for den meddelte tilladelse: Geologiske undersøgelsesaktiviteter. Efterforskningsaktiviteter ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, maskiner eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor og brækstænger. Korttidsopbevaring af mineraler eller brændstof eller andre stoffer eller materialer til brug for udførelse af efterforskningsaktiviteter. Transport af personer eller gods til eller fra tilladelsesområdet ved anvendelse af mindre, lette motordrevne køretøjer, herunder snescootere med påhængsvogne, eller mindre søfartøjer. Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at aktiviteterne udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Råstofdirektoratet kan give særlig tilladelse til følgende aktiviteter: Efterforskningsaktiviteter ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder redskaber, udstyr, maskiner, brændstoftanke eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor eller brækstænger monteret på egne stativer eller på mindre, lette selvkørende maskiner (f.eks. minigravere). Boring, brydning, gravning, flytning, læsning, aflæsning eller lokaltransport ved anvendelse af mindre, lette, selvkørende maskiner og lignende køretøjer, herunder minigravere, minikraner, minilæssere og minidumpere. Langtidsopbevaring, oplagring eller deponering af mineraler, brændstof eller andre stoffer eller materialer. Placering af mindre, flytbar beboelsesindretning i eller ved tilladelsesområdet og anvendelse af den til brug for indkvartering. Ændring af terræn til brug for udførelse af efterforskningsaktiviteter, herunder ved anlæggelse af oplagringsplads, indkvarteringsplads eller midlertidig arbejdsvej.

8 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Visse aktiviteter er ikke tilladte og der kan ikke opnås en tilladelse til at udføre dem. Det gælder bl.a. følgende: Anvendelse af værktøj, redskaber, udstyr, stoffer eller materialer, som indeholder radioaktive grundstoffer. Anvendelse af eksplosiver. Anvendelse af kemiske metoder til efterforskning eller adskillelse af mineraler. Hvis du er i tvivl om du må udføre en bestemt aktivitet, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Rapportering Hvis du er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse har du pligt til at indsende en årlig rapport og en afslutningsrapport til Råstofdirektoratet senest den 15. januar det efterfølgende år. Årsrapporten skal afleveres hvert år. Afslutningsrapporten, der er en rapportering af de samlede efterforskningsaktiviteter i hele tilladelsesperioden, afleveres når efterforskningstilladelsen udløber eller hvis den leveres tilbage før udløb. Årsrapporten skal indeholde følgende oplysninger o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Efterforskningssted o Mineralernes art, kvalitet, mængde og anslået værdi o Udførte efterforskningsaktiviteter Afslutningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Efterforskningssted o Mineralernes art, kvalitet, mængde og anslået værdi o Udførte efterforskningsaktiviteter Alle oplysninger, som Råstofdirektoratet modtager, er fortrolige i 5 år fra modtagelsen eller så længe en tilladelse om efterforskning eller udnyttelse opretholdes. Efter anmodning fra Råstofdirektoratet skal mineralprøver, mineraler osv. som rettighedshaver har i sin besiddelse, udleveres. Alle udgifter der er forbundet med afrapportering, indsendelse af prøver osv. afholdes af rettighedshaver.

9 Udnyttelselsestilladelse En udnyttelsestilladelse er en eneretstilladelse til at bryde, indsamle og sælge mineraler inden for et givent tilladelsesområde. I tilladelsen er nærmere angivet hvilket område og hvilke mineraler der må brydes. En rettighedshaver har altså flere rettigheder med en udnyttelsestilladelse end med en efterforskningstilladelse. Hvem kan få en udnyttelsestilladelse Hvis du er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse kan du få meddelt en udnyttelsestilladelse efter ansøgning hvis: Der er påvist og afgrænset en forekomst inden for tilladelsesområdet angivet i din efterforskningstilladelse; og Vilkårene og forpligtelserne i efterforskningstilladelsen er opfyldt En korrekt udfyldt ansøgning skal være modtaget af Råstofdirektoratet inden efterforskningstilladelsen udløber. Rettighedshaver skal bl.a. være myndig, bosiddende og fuld skattepligtig i Grønland. Ansøgningen Blanketten til ansøgning om en udnyttelsestilladelse kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Blanketten findes desuden i bilag 2 i dette hæfte. Alle felter i afsnittene 1-3 og 5 skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde feltet i afsnit 4, hvis Råstofdirektoratet allerede har information om økonomisk og teknisk formåen samt tidligere aktiviteter i henhold til råstofloven. Dog skal feltet altid udfyldes med de oplysninger Råstofdirektoratet anmoder om. Råstofdirektoratet kan i øvrigt bede om andre eller uddybende oplysninger, som i givet fald skal udleveres. Ansøgningen skal indleveres til Råstofdirektoratet sammen med et gebyr på kr. Gebyret skal være Råstofdirektoratet i hænde senest 14 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis du ikke får meddelt en udnyttelsestilladelse, får du gebyret tilbage. Landsstyret kan, til enhver tid, vælge ikke at meddele en udnyttelsestilladelse, såfremt der er gyldig grund hertil.

10 Hvad dækker udnyttelsestilladelsen En udnyttelsestilladelse, er en tilladelse til en person (rettighedshaveren) til at bryde og indsamle mineraler inden for et præcist defineret tilladelsesområde. Tilladelsen er personlig tilladelsen kan derfor ikke sælges eller på anden måde overdrages uden godkendelse fra Råstofdirektoratet. En rettighedshaver må højst have 5 udnyttelses- og efterforskningstilladelser i alt, i samme kalenderår. Områderne må gerne ligge op ad hinanden. Tilladelsesperioden for en udnyttelsestilladelse er 30 år. Det ansøgte område skal være firkantet. Det må ikke være større end 1 km 2 og længste side må ikke være længere end 2 km. Tilladelsen dækker kun det område der er meddelt i tilladelsen. Hvis tilladelsen ligger helt ud til vandet, afgrænses den af middelvandstanden, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Tilladelsen omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra kulbrinter og radioaktive grundstoffer, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Hvis du får meddelt en tilladelse får du en række rettigheder men også en række pligter. Standardvilkårene og feltreglerne beskriver disse rettigheder og forpligtelser: Det er bl.a. rettighedshaverens pligt at sikre sig at alle aktiviteter foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Det er vigtigt at du overholder bestemmelserne for din tilladelse. Reglerne er lavet for både at sikre dit helbred, men også for at sikre vores følsomme arktiske natur. Tilladelsen giver ret til at bryde og sælge de mineraler der er angivet i tilladelsen. Andre personer må gerne opholde sig på området, men må ikke indsamle de mineraler som rettighedshaveren har ret til at bryde. Hvis du er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Fra venstre: Lys charnockite, rød igaliko-sandsten, grå rapakivi-granit og mørk kakortokite

11 Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. En rettighedshaver kan udføre følgende aktiviteter uden en særlig tilladelse: Geologiske undersøgelsesaktiviteter. Udnyttelsesaktiviteter ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, maskiner eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor og brækstænger. Korttidsopbevaring af mineraler eller brændstof eller andre stoffer eller materialer til brug for udførelse af udnyttelsesaktiviteter. Transport af personer eller gods til eller fra tilladelsesområdet ved anvendelse af mindre, lette motordrevne køretøjer, herunder snescootere med påhængsvogne, eller mindre søfartøjer. Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. En rettighedshaver kan udføre følgende aktiviteter med en særlig tilladelse: Udnyttelsesaktiviteter ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder redskaber, udstyr, maskiner, brændstoftanke eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor eller brækstænger monteret på egne stativer eller på mindre, lette selvkørende maskiner (f.eks. minigravere). Boring, brydning, gravning, flytning, læsning, aflæsning eller lokaltransport ved anvendelse af mindre, lette, selvkørende maskiner og lignende køretøjer, herunder minigravere, minikraner, minilæssere og minidumpere. Langtidsopbevaring, oplagring eller deponering af mineraler, brændstof eller andre stoffer eller materialer. Placering af mindre, flytbar beboelsesindretning i eller ved tilladelsesområdet og anvendelse af den til brug for indkvartering. Ændring af terræn til brug for udførelse af udnyttelsesaktiviteter, herunder ved anlæggelse af oplagringsplads, indkvarteringsplads eller midlertidig arbejdsvej. Anvendelse af eksplosiver.

12 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Visse aktiviteter ikke tilladte og der kan ikke opnås en tilladelse til at udføre dem. Det gælder følgende: Anvendelse af værktøj, redskaber, udstyr, stoffer eller materialer, som indeholder radioaktive grundstoffer. Anvendelse af kemiske metoder til udnyttelse eller adskillelse af mineraler. Hvis du er i tvivl om du må udføre en bestemt aktivitet, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Rapportering Når du har en udnyttelsestilladelse har du pligt til at indsende en årlig rapport og en afslutningsrapport til Råstofdirektoratet senest den 15. januar det efterfølgende år. Årsrapporten skal bl.a. indeholde følgende oplysninger o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Udnyttelsessted o Mineralernes art, grad af forarbejdning, kvalitet, mængde og værdi o Solgte og eksporterede mineraler Afslutningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Udnyttelsessted o Mineralernes art, grad af forarbejdning, kvalitet, mængde og værdi o Solgte og eksporterede mineraler Ved eksport af mineraler skal rettighedshaveren indsende en kopi af Skattestyrelsens udførselsangivelser med kopi af fakturaer og eksporttilladelse til Råstofdirektoratet. Alle oplysninger, som Råstofdirektoratet modtager, er fortrolige i 5 år fra modtagelsen eller så længe en tilladelse om efterforskning eller udnyttelse opretholdes. Efter anmodning fra Råstofdirektoratet skal mineralprøver, mineraler osv. som rettighedshaver har i sin besiddelse, udleveres. Alle udgifter der er forbundet med afrapportering, indsendelse af prøver osv. afholdes af rettighedshaver.

13 Regler for alle råstofaktiviteter Der gælder en række regler for hvordan man skal forholde sig når man er i felten. Reglerne gælder både for udnyttelses- og efterforskningstilladelserne og er samlet i hæftet Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland), eller i daglig tale Feltreglerne. Feltreglerne Råstofdirektoratet har udarbejdet en række feltregler, der skal overholdes ved råstofaktiviteter i Grønland. Reglerne omhandler transport til og fra tilladelsesområdet, fortidsminder og arkæologiske genstande, opbevaring af brændstof, lejr i felten, affald, oprydning og beredskab. Herudover er der særlige regler for aktiviteter i områder af særlig vigtighed for dyrelivet. Generelt gælder dog altid, at feltarbejde kan udføres under hensyntagen til følgende: Arbejdet skal foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de konkrete forhold Dyrelivet må ikke unødigt forstyrres Overflade og vegetation må ikke unødigt beskadiges. Ved prøvetagning i vegetationsdækkede områder skal tørven således afgraves fra prøvetagningsstedet, og umiddelbart efter prøvetagningen lægges tilbage i det tilbagefyldte hul Risikoen for forurening og anden skadelig indvirkning på miljøet skal begrænses mest muligt Arbejdet må ikke frembyde fare for andre personer eller anden mands ejendom Andres jagt, fangst, fiskeri eller anden virksomhed må ikke hindres eller vanskeliggøres unødigt Fortidsminder, opmålingsfixpunkter samt målestationer og andre anlæg må ikke beskadiges. Feltreglerne findes på Råstofdirektoratets hjemmeside. Det anbefales at du gør dig godt bekendt med reglerne. Du er altid velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet for nærmere information og spørgsmål om reglerne.

14 Tilsyn Råstofdirektoratet har bemyndigelse til at føre tilsyn med alle efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til mineraler i Grønland. Det gælder naturligvis også for tilladelser i lille skala. Ved ethvert tilsyn vil der blive lagt vægt på, at aktiviteterne overholder reglerne. Derfor vil nedenstående emner blive gennemgået: Personlige værnemidler. Brand- og førstehjælpsudstyr. Generel sikkerhed på området. Kommunikationsudstyr. Miljøsikkerhed. Køretøjer og veje Flydemoler og kajanlæg Brændstofanlæg Bygninger Sprængstofdepoter, dette er kun tilladt under en udnyttelsestilladelse Andre emner kan blive gennemgået. Referenceliste Herunder er en henvisning til hvor du kan finde de regler, der er skitseret i hæftet. Herudover kan du finde kontaktinformation til Råstofdirektoratet og linket til vort tilladelseskortet. På Råstofdirektoratets hjemmeside kan du downloade standardvilkår, feltregler og ansøgningsskemaer til småskala efterforskning og udnyttelse. På Råstofdirektoratets engelske hjemmeside findes et kort over Grønland med afmærkning af de efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, der allerede er meddelt. Det direkte link til tilladelseskortet er I kapitlet herefter er en miniguide til hvordan du anvender kortet. Kontaktinformation: Råstofdirektoratet Imaneq 29 Postboks Nuuk Telefon: Fax: Kontoret er åbent mandag til fredag mellem kl og

15 Miniguide til oversigtskortet Hvis du har adgang til Internet, kan du zoome ind på Råstofdirektoratets licenskort. Her kan du orientere dig om hvilke områder, der allerede er meddelt licenser til. Licenskort findes på denne hjemmeside: (Det kan være nødvendigt at genopfriske siden for at få kortet stort.) For at zoome ind på et bestemt landområde klikkes på ikonet. Med musen tegner du en kasse omkring det område du er interesseret i. Vent et øjeblik og kortet opdateres. Fortsæt med at tegne kasser med musen indtil du kan se det område du er interesseret i detaljeret nok. Hvis du vil zoome lidt ud, skal du klikke på dette ikon: starte forfra med at zoome, skal du klikke på dette ikon:. og derefter på kortet. Hvis du vil Hvis du er tvivl om et bestemt område allerede er ansøgt eller meddelt som efterforsknings- eller udnyttelsestilladelse, er du velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet.

16 Vigtige områder for dyrelivet Herunder er et eksempel på et oversigtskort hvor vigtige områder for dyrelivet er afmærket. Tilladelsesområdet er markeret med blå/lilla, og beskyttede områder er markeret som prikker eller med farvemarkeringer, se signaturforklaringen til højre for kortet. For at få oplysningerne om de særlige områder for dyrelivet frem skal Special area vælges. Andre områder Herefter kan du vælge at det kun skal være beskyttede områder (Protected areas), følsomme områder (Sensitive areas), Ramsar-områder (Ramsar areas, der er områder beskyttet under den internationale Ramsar-konvention) eller fuglekolonier (Bird colonies). Der zoomes ind på et område på samme måde som anvist i afsnittet herover. Under Special area kan andre typer områder vælges. Under andre områder er bl.a. jagtområder (Hunting areas) og græsningsområder (grazing areas).

17 BILAG 1 Ansøgningsskema, efterforskningstilladelse Ansøgningsskema til småskalaefterforskningstilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 201 Ansøger flere personer om meddelelse af en småskalaefterforskningstilladelse i fællesskab, skal ansøgningen indeholde oplysningerne, der nævnes nedenfor, for hver af ansøgerne. 1 Oplysninger om ansøger Navn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Mail (evt.): CPR-nr.: 2 Afgrænsning af område Her skal ansøgeren angive kommune og koordinater i decimalgrader med fire decimalers nøjagtighed. Eksempel 3 Krav til rettighedshaveren Opfylder du/i kravene til rettighedshaveren i standardvilkårenes punkt 901a-c? Ja Nej a. Er du/i fast bosiddende og fuldt skattepligtige i Grønland?

18 b. Er du/i myndige og ikke under lavværgemål? c. Har du/i rådighed over dit/jeres bo, og er du/i ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed? 4 Andre forhold vedrørende ansøgningen Her kan ansøgeren oplyse om andre forhold vedrørende ansøgningen, herunder forholdene nævnt i standardvilkårenes punkt 306, i det omfang RD har meddelt, at ansøgninger skal indeholde oplysninger om sådanne forhold. 5 Betaling Her skal ansøgeren oplyse om den vedlagte dokumentation for indbetaling af ansøgningsgebyret. Dato: Underskrift: Navn:

19 BILAG 2 Ansøgningsskema, udnyttelsestilladelse Ansøgningsskema for småskala udnyttelsestilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 203 Ansøger flere personer om meddelelse af en småskala udnyttelsestilladelse i fællesskab, skal ansøgningen indeholde oplysningerne, der nævnes nedenfor, for hver af ansøgerne. 1 Ansøgeren Navn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Mail (evt.): CPR-nr.: 2 Afgrænsning af område Her skal ansøgeren angive kommune og koordinater i decimalgrader med fire decimalers nøjagtighed. Eksempel 3 Krav til rettighedshaveren Opfylder du/i kravene til rettighedshaveren i standardvilkårenes punkt 1001? Ja Nej a. Er du/i fast bosiddende og fuldt skattepligtige i

20 Grønland? b. Er du/i myndige og ikke under lavværgemål? c. Har du/i rådighed over dit/jeres bo og er du/i ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed? Oplysninger om ansøgerens erfaring og sagkundskab vedrørende udnyttelse af mineraler: Ja Nej Hvis ja, uddyb Har du/i tidligere foretaget forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineraler? Har du/i modtaget undervisning eller deltaget i kurser eller på anden måde fået viden om udnyttelse af mineraler? Oplysninger om ansøgerens økonomiske baggrund: Vedlæg venligst din/jeres seneste årsopgørelse. 4 Andre forhold vedrørende ansøgningen Her kan ansøgeren oplyse om andre forhold vedrørende ansøgningen.

21 5 Betaling Her skal ansøgeren oplyse om den vedlagte dokumentation for indbetaling af ansøgningsgebyret. Dato: Underskrift: Navn:

22 Fedtsten Tugtupit

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen 25. juni 2013 Indhold Ansøgningsprocedurer og standardvilkår

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

27. september 2012 EM 2012/112. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. september 2012 EM 2012/112. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. september 2012 EM 2012/112 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT :: LANDSTINGETS OMBUDSMAND Klage over påbud om overholdelse af råstofloven A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer Vejledning i de nye indrejseregler til USA Den 12. januar 2009 trådte de amerikanske myndigheders nye indrejseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA) i kraft. Dette betyder at alle rejsende

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2017

Mineralefterforskning i Grønland 2017 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2017 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2017 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2017 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juni 2017

Læs mere

Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqafik Råstofdirektoratet. GIS i Råstofsektoren. Stedfæstelse af geologisk data og licensforhold

Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqafik Råstofdirektoratet. GIS i Råstofsektoren. Stedfæstelse af geologisk data og licensforhold Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqafik Råstofdirektoratet GIS i Råstofsektoren Stedfæstelse af geologisk data og licensforhold Disposition Datatyper Værktøjer og metoder i dag Fremtidige udfordringer

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Områdets afgrænsning. Generelt om adgang og benyttelse

Områdets afgrænsning. Generelt om adgang og benyttelse Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om anden kulturarvbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat I medfør af 24, stk. 5 i Inatsisartutlov

Læs mere

Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017.

Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017. 1 Gå ind på sitet: https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/menu.aspx 2 Klik på Indsend høringssvar

Læs mere

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Oktober 2010 Rev. februar 2013 I henhold til 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Standard-model for invitationsskrivelse i forbindelse med udbud af turismekoncessioner

Standard-model for invitationsskrivelse i forbindelse med udbud af turismekoncessioner Standard-model for invitationsskrivelse i forbindelse med udbud af turismekoncessioner Invitation til ansøgning om koncessioner til et afgrænset geografisk område efter Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 06. april 2010 FM 2010/89 Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 1. Inatsisartutloven skal værne om kulturminder

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Vores STRAKS-behandling er stadigvæk muligt følgende er en vejledning i brugen af Byg og Miljø til STRAKS-behandling.

Vores STRAKS-behandling er stadigvæk muligt følgende er en vejledning i brugen af Byg og Miljø til STRAKS-behandling. Vores STRAKS-behandling er stadigvæk muligt følgende er en vejledning i brugen af Byg og Miljø til STRAKS-behandling. En ansøgning i Byg og Miljø er som udgangspunkt en almindelig ansøgning. Du skal derfor

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement Høringssvar afgivet af små skala operatørerne "Ice Cold Gems" i forbindelse med "Redegørelse om samfundsmæssig perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv" Generelt kommentar: Man bør

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Suite West Hastings Street Tel: (604) Vancouver, B.C. V6E 3X1 Fax: (604)

Suite West Hastings Street Tel: (604) Vancouver, B.C. V6E 3X1 Fax: (604) 23. juni 2016 Tina Landbo Olsen natsisileritooq Jurist Legal Adviser Aatsitassanut kummatissanullu Naalakkersuisoqarfik Råstofdepartementet Ministry of Mineral Resources Postboks 930, 3900 Nuuk Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres):

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres): Børne- og Ungeafdelingen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Boern.unge@holstebro.dk Ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Holstebro Kommune 1. Stamdata for virksomheden

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8 1. Velkomstsiden.... 2 2. Ansøg om gravetilladelse.... 3 2.1 Vælg vejmyndighed.... 3 2.2 Vælg ansøgningstype.... 3 2.3 Udfyld kontaktinformation... 4 2.4 Marker gravestedet på kort.... 5 2.5 Gravestedsdetaljer....

Læs mere

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009 Status pr. 1. januar 2009 2 Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Aalborg Universitet. Erhverv og Miljøvurdering Hansen, Anne Merrild. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Erhverv og Miljøvurdering Hansen, Anne Merrild. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Erhverv og Miljøvurdering Hansen, Anne Merrild Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Trin for Trin guide til en S1 autorisation

Trin for Trin guide til en S1 autorisation Trin for Trin guide til en S1 autorisation Autorisationssystemet MAB Her ses forsiden af Miljøstyrelsens IT system (MAB). Til venstre ses en liste over gyldige autorisationer. I dette tilfælde er der en

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere