Minedrift i lille skala kom godt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minedrift i lille skala kom godt i gang"

Transkript

1 Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit

2 Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer er ansøgte eller meddelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til mineraler. De orange markeringer i havet vest for Grønland, er efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til kulbrinter.

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 HVILKE REGLER OG VILKÅR GÆLDER... 4 EFTERFORSKNINGSTILLADELSE... 5 ANSØGNINGEN... 5 HVAD DÆKKER EFTERFORSKNINGSTILLADELSEN... 6 Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter... 7 Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse... 7 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til... 8 Rapportering... 8 UDNYTTELSELSESTILLADELSE... 9 HVEM KAN FÅ EN UDNYTTELSESTILLADELSE... 9 ANSØGNINGEN... 9 HVAD DÆKKER UDNYTTELSESTILLADELSEN Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Rapportering REGLER FOR ALLE RÅSTOFAKTIVITETER FELTREGLERNE TILSYN REFERENCELISTE MINIGUIDE TIL OVERSIGTSKORTET VIGTIGE OMRÅDER FOR DYRELIVET BILAG 1 ANSØGNINGSSKEMA, EFTERFORSKNINGSTILLADELSE BILAG 2 ANSØGNINGSSKEMA, UDNYTTELSESTILLADELSE Udarbejdet af Råstofdirektoratet Marts 2009

4 Indledning Fra marts 2009 gælder et nyt sæt standardvilkår for småskala mineralefterforskning og -udnyttelse i Grønland. Vilkårene er udarbejdet i medfør af råstofloven og gælder for personer, som er bosiddende og fuldt skattepligtige i Grønland. Det nye sæt standardvilkår er: Standardvilkår for tilladelser til småskala efterforskning efter mineraler Standardvilkår for tilladelser til småskala udnyttelse af mineraler Reglerne er rettet mod personer, der ønsker at påbegynde aktiviteter med efterforskning og udnyttelse af mineraler i et omfang, der overstiger, hvad der er tilladt efter råstoflovens 32. ( 32 giver den fastboende befolkning ret til at bryde og indsamle mineralske råstoffer uden tilladelse efter råstofloven, dog med visse begrænsninger.) Dette hæfte beskriver kort de nye standardvilkår, hvad der skal til for at opnå en tilladelse til småskala mineralaktiviteter og de regler der gælder for feltarbejde. Såfremt der måtte findes afvigelser mellem beskrivelserne i dette hæfte og de gældende regler, er det de til enhver tid gældende regler, der skal følges. Hvilke regler og vilkår gælder Hvis du enten ønsker at ansøge om en småskala tilladelse til efterforskning eller udnyttelse eller du ønsker at udføre aktiviteter som rettighedshaver af en småskala tilladelse, er der nogle regler og vilkår som du skal overholde. Den lov og de regelsæt, der gælder, er: Lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven) Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland, november 2000 Standardvilkår for tilladelser til småskala efterforskning efter mineraler Standardvilkår for tilladelser til småskala udnyttelse af mineraler Alle reglerne findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Reglerne er kort beskrevet i dette hæfte med størst vægt på standardvilkårene. Du er altid meget velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet med uddybende spørgsmål og kommentarer. Vores kontaktoplysninger finder du på side 13.

5 Efterforskningstilladelse Råstofloven kræver, at du først ansøger og får meddelt en efterforskningstilladelse, før du kan ansøge om og få meddelt en udnyttelsestilladelse. Formålet med efterforskningstilladelsen er, at du påviser og afgrænser den forekomst du ønsker at udnytte. Der er ingen betingelser om at du skal være rettighedshaver for en efterforskningstilladelse i en bestemt periode før du søger om en udnyttelsestilladelse. Før du ansøger om en udnyttelsestilladelse, skal du dog have afgrænset og beskrevet den mineralforekomst du ønsker at udnytte. Rettighedshaveren til en efterforskningstilladelse har ikke ret til at sælge de mineraler der brydes og indsamles inden for tilladelsens område. Det kræver, at du ansøger om og får meddelt en udnyttelsestilladelse for det pågældende område. Ansøgningen Blanketten til ansøgning om en efterforskningstilladelse kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Blanketten findes desuden i bilag 1 i dette hæfte. Alle felter i afsnittene 1-3 og 5 skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde feltet i afsnit 4, hvis Råstofdirektoratet allerede har information om økonomisk og teknisk formåen samt tidligere aktiviteter i henhold til råstofloven. Dog skal feltet altid udfyldes med de oplysninger Råstofdirektoratet anmoder om. Råstofdirektoratet kan i øvrigt bede om andre eller uddybende oplysninger, som i givet fald skal besvares. Ansøgningen skal indleveres til Råstofdirektoratet sammen med et gebyr på kr. Gebyret skal være Råstofdirektoratet i hænde senest 14 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis du ikke får meddelt en efterforskningstilladelse, får du gebyret tilbage. Fra venstre: Tugtupit og Lazurit

6 Ansøgningsfrister Ansøgningerne behandles i ansøgningsgrupper. En måned er opdelt i to grupper: Fra den og fra den /31. (undtaget 1. juli 31. august, der regnes som en gruppe). Hvis en ansøgning er Råstofdirektoratet i hænde efter kl vestgrønlandsk tid, vil ansøgningen blive registreret den efterfølgende arbejdsdag under den forudsætning at ansøgningen er korrekt udfyldt. Flere ansøgninger om samme område Hvis Råstofdirektoratet modtager to eller flere ansøgninger om det samme område er der tale om et overlap. Hvis ansøgningerne er modtaget i forskellige ansøgningsgrupper (se afsnittet herover), vil den første ansøgning blive behandlet først. Ansøgningerne er ikke-konkurrerende. Hvis ansøgningerne derimod er modtaget i samme ansøgningsgruppe, er der tale om konkurrerende ansøgninger. Ansøgerne vil få mulighed for at ændre det ansøgte område. Hvis begge/alle vælger at opretholde ansøgningen om det oprindelige område, vil ansøgningerne blive vurderet i forhold til hinanden. Landsstyret kan, til enhver tid, vælge ikke at meddele en efterforskningstilladelse, såfremt der er gyldig grund hertil. Hvad dækker efterforskningstilladelsen En efterforskningstilladelse er en tilladelse til en person (rettighedshaveren) til at søge efter mineralforekomster inden for et præcist defineret område. Tilladelsen er personlig rettighedshaveren må derfor ikke sælge eller på anden måde overdrage tilladelsen uden godkendelse fra Landsstyret. Hver rettighedshaver må højst have 5 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i alt, i samme kalenderår. Områderne må gerne ligge op ad hinanden. Tilladelsesperioden for efterforskningstilladelsen må ikke omfatte mere end 2 kalenderår. Efter tilladelsens udløb kan man ansøge om det samme område på ny. Det ansøgte område skal være firkantet. Det må ikke være større end 1 km 2 og længste side må ikke være længere end 2 km. Tilladelsen dækker kun det område du har fået meddelt i din tilladelse. Hvis din tilladelse ligger helt ud til vandet, afgrænses den af middelvandstanden, medmindre andet er angivet. Tilladelsen omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra kulbrinter (olie og gas) og radioaktive grundstoffer. Hvis du får meddelt en tilladelse får du samtidig en række forpligtelser. Standardvilkårene og feltreglerne beskriver nogle af disse forpligtelser: Det er bl.a. rettighedshaverens pligt at sikre at alle aktiviteter foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forsvarligt. Det er vigtigt, at du overholder bestemmelserne for din tilladelse. Reglerne er lavet for både at sikre dit helbred, men også at sikre vores følsomme arktiske natur. Bemærk, at en efterforskningstilladelse ikke giver ret til at sælge eller overdrage mineraler uden tilladelse.

7 En efterforskningstilladelse gives med eneret, men andre personer må gerne være på området og indsamle og bryde råstoffer i det begrænsede omfang, som det er tilladt alle i Grønland efter råstoflovens 32. Hvis du er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Følgende aktiviteter kan udføres inden for den meddelte tilladelse: Geologiske undersøgelsesaktiviteter. Efterforskningsaktiviteter ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, maskiner eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor og brækstænger. Korttidsopbevaring af mineraler eller brændstof eller andre stoffer eller materialer til brug for udførelse af efterforskningsaktiviteter. Transport af personer eller gods til eller fra tilladelsesområdet ved anvendelse af mindre, lette motordrevne køretøjer, herunder snescootere med påhængsvogne, eller mindre søfartøjer. Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at aktiviteterne udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Råstofdirektoratet kan give særlig tilladelse til følgende aktiviteter: Efterforskningsaktiviteter ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder redskaber, udstyr, maskiner, brændstoftanke eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor eller brækstænger monteret på egne stativer eller på mindre, lette selvkørende maskiner (f.eks. minigravere). Boring, brydning, gravning, flytning, læsning, aflæsning eller lokaltransport ved anvendelse af mindre, lette, selvkørende maskiner og lignende køretøjer, herunder minigravere, minikraner, minilæssere og minidumpere. Langtidsopbevaring, oplagring eller deponering af mineraler, brændstof eller andre stoffer eller materialer. Placering af mindre, flytbar beboelsesindretning i eller ved tilladelsesområdet og anvendelse af den til brug for indkvartering. Ændring af terræn til brug for udførelse af efterforskningsaktiviteter, herunder ved anlæggelse af oplagringsplads, indkvarteringsplads eller midlertidig arbejdsvej.

8 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Visse aktiviteter er ikke tilladte og der kan ikke opnås en tilladelse til at udføre dem. Det gælder bl.a. følgende: Anvendelse af værktøj, redskaber, udstyr, stoffer eller materialer, som indeholder radioaktive grundstoffer. Anvendelse af eksplosiver. Anvendelse af kemiske metoder til efterforskning eller adskillelse af mineraler. Hvis du er i tvivl om du må udføre en bestemt aktivitet, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Rapportering Hvis du er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse har du pligt til at indsende en årlig rapport og en afslutningsrapport til Råstofdirektoratet senest den 15. januar det efterfølgende år. Årsrapporten skal afleveres hvert år. Afslutningsrapporten, der er en rapportering af de samlede efterforskningsaktiviteter i hele tilladelsesperioden, afleveres når efterforskningstilladelsen udløber eller hvis den leveres tilbage før udløb. Årsrapporten skal indeholde følgende oplysninger o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Efterforskningssted o Mineralernes art, kvalitet, mængde og anslået værdi o Udførte efterforskningsaktiviteter Afslutningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Efterforskningssted o Mineralernes art, kvalitet, mængde og anslået værdi o Udførte efterforskningsaktiviteter Alle oplysninger, som Råstofdirektoratet modtager, er fortrolige i 5 år fra modtagelsen eller så længe en tilladelse om efterforskning eller udnyttelse opretholdes. Efter anmodning fra Råstofdirektoratet skal mineralprøver, mineraler osv. som rettighedshaver har i sin besiddelse, udleveres. Alle udgifter der er forbundet med afrapportering, indsendelse af prøver osv. afholdes af rettighedshaver.

9 Udnyttelselsestilladelse En udnyttelsestilladelse er en eneretstilladelse til at bryde, indsamle og sælge mineraler inden for et givent tilladelsesområde. I tilladelsen er nærmere angivet hvilket område og hvilke mineraler der må brydes. En rettighedshaver har altså flere rettigheder med en udnyttelsestilladelse end med en efterforskningstilladelse. Hvem kan få en udnyttelsestilladelse Hvis du er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse kan du få meddelt en udnyttelsestilladelse efter ansøgning hvis: Der er påvist og afgrænset en forekomst inden for tilladelsesområdet angivet i din efterforskningstilladelse; og Vilkårene og forpligtelserne i efterforskningstilladelsen er opfyldt En korrekt udfyldt ansøgning skal være modtaget af Råstofdirektoratet inden efterforskningstilladelsen udløber. Rettighedshaver skal bl.a. være myndig, bosiddende og fuld skattepligtig i Grønland. Ansøgningen Blanketten til ansøgning om en udnyttelsestilladelse kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Blanketten findes desuden i bilag 2 i dette hæfte. Alle felter i afsnittene 1-3 og 5 skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde feltet i afsnit 4, hvis Råstofdirektoratet allerede har information om økonomisk og teknisk formåen samt tidligere aktiviteter i henhold til råstofloven. Dog skal feltet altid udfyldes med de oplysninger Råstofdirektoratet anmoder om. Råstofdirektoratet kan i øvrigt bede om andre eller uddybende oplysninger, som i givet fald skal udleveres. Ansøgningen skal indleveres til Råstofdirektoratet sammen med et gebyr på kr. Gebyret skal være Råstofdirektoratet i hænde senest 14 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis du ikke får meddelt en udnyttelsestilladelse, får du gebyret tilbage. Landsstyret kan, til enhver tid, vælge ikke at meddele en udnyttelsestilladelse, såfremt der er gyldig grund hertil.

10 Hvad dækker udnyttelsestilladelsen En udnyttelsestilladelse, er en tilladelse til en person (rettighedshaveren) til at bryde og indsamle mineraler inden for et præcist defineret tilladelsesområde. Tilladelsen er personlig tilladelsen kan derfor ikke sælges eller på anden måde overdrages uden godkendelse fra Råstofdirektoratet. En rettighedshaver må højst have 5 udnyttelses- og efterforskningstilladelser i alt, i samme kalenderår. Områderne må gerne ligge op ad hinanden. Tilladelsesperioden for en udnyttelsestilladelse er 30 år. Det ansøgte område skal være firkantet. Det må ikke være større end 1 km 2 og længste side må ikke være længere end 2 km. Tilladelsen dækker kun det område der er meddelt i tilladelsen. Hvis tilladelsen ligger helt ud til vandet, afgrænses den af middelvandstanden, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Tilladelsen omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra kulbrinter og radioaktive grundstoffer, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Hvis du får meddelt en tilladelse får du en række rettigheder men også en række pligter. Standardvilkårene og feltreglerne beskriver disse rettigheder og forpligtelser: Det er bl.a. rettighedshaverens pligt at sikre sig at alle aktiviteter foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Det er vigtigt at du overholder bestemmelserne for din tilladelse. Reglerne er lavet for både at sikre dit helbred, men også for at sikre vores følsomme arktiske natur. Tilladelsen giver ret til at bryde og sælge de mineraler der er angivet i tilladelsen. Andre personer må gerne opholde sig på området, men må ikke indsamle de mineraler som rettighedshaveren har ret til at bryde. Hvis du er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Fra venstre: Lys charnockite, rød igaliko-sandsten, grå rapakivi-granit og mørk kakortokite

11 Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. En rettighedshaver kan udføre følgende aktiviteter uden en særlig tilladelse: Geologiske undersøgelsesaktiviteter. Udnyttelsesaktiviteter ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, maskiner eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor og brækstænger. Korttidsopbevaring af mineraler eller brændstof eller andre stoffer eller materialer til brug for udførelse af udnyttelsesaktiviteter. Transport af personer eller gods til eller fra tilladelsesområdet ved anvendelse af mindre, lette motordrevne køretøjer, herunder snescootere med påhængsvogne, eller mindre søfartøjer. Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. En rettighedshaver kan udføre følgende aktiviteter med en særlig tilladelse: Udnyttelsesaktiviteter ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder redskaber, udstyr, maskiner, brændstoftanke eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor eller brækstænger monteret på egne stativer eller på mindre, lette selvkørende maskiner (f.eks. minigravere). Boring, brydning, gravning, flytning, læsning, aflæsning eller lokaltransport ved anvendelse af mindre, lette, selvkørende maskiner og lignende køretøjer, herunder minigravere, minikraner, minilæssere og minidumpere. Langtidsopbevaring, oplagring eller deponering af mineraler, brændstof eller andre stoffer eller materialer. Placering af mindre, flytbar beboelsesindretning i eller ved tilladelsesområdet og anvendelse af den til brug for indkvartering. Ændring af terræn til brug for udførelse af udnyttelsesaktiviteter, herunder ved anlæggelse af oplagringsplads, indkvarteringsplads eller midlertidig arbejdsvej. Anvendelse af eksplosiver.

12 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Visse aktiviteter ikke tilladte og der kan ikke opnås en tilladelse til at udføre dem. Det gælder følgende: Anvendelse af værktøj, redskaber, udstyr, stoffer eller materialer, som indeholder radioaktive grundstoffer. Anvendelse af kemiske metoder til udnyttelse eller adskillelse af mineraler. Hvis du er i tvivl om du må udføre en bestemt aktivitet, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Rapportering Når du har en udnyttelsestilladelse har du pligt til at indsende en årlig rapport og en afslutningsrapport til Råstofdirektoratet senest den 15. januar det efterfølgende år. Årsrapporten skal bl.a. indeholde følgende oplysninger o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Udnyttelsessted o Mineralernes art, grad af forarbejdning, kvalitet, mængde og værdi o Solgte og eksporterede mineraler Afslutningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Udnyttelsessted o Mineralernes art, grad af forarbejdning, kvalitet, mængde og værdi o Solgte og eksporterede mineraler Ved eksport af mineraler skal rettighedshaveren indsende en kopi af Skattestyrelsens udførselsangivelser med kopi af fakturaer og eksporttilladelse til Råstofdirektoratet. Alle oplysninger, som Råstofdirektoratet modtager, er fortrolige i 5 år fra modtagelsen eller så længe en tilladelse om efterforskning eller udnyttelse opretholdes. Efter anmodning fra Råstofdirektoratet skal mineralprøver, mineraler osv. som rettighedshaver har i sin besiddelse, udleveres. Alle udgifter der er forbundet med afrapportering, indsendelse af prøver osv. afholdes af rettighedshaver.

13 Regler for alle råstofaktiviteter Der gælder en række regler for hvordan man skal forholde sig når man er i felten. Reglerne gælder både for udnyttelses- og efterforskningstilladelserne og er samlet i hæftet Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland), eller i daglig tale Feltreglerne. Feltreglerne Råstofdirektoratet har udarbejdet en række feltregler, der skal overholdes ved råstofaktiviteter i Grønland. Reglerne omhandler transport til og fra tilladelsesområdet, fortidsminder og arkæologiske genstande, opbevaring af brændstof, lejr i felten, affald, oprydning og beredskab. Herudover er der særlige regler for aktiviteter i områder af særlig vigtighed for dyrelivet. Generelt gælder dog altid, at feltarbejde kan udføres under hensyntagen til følgende: Arbejdet skal foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de konkrete forhold Dyrelivet må ikke unødigt forstyrres Overflade og vegetation må ikke unødigt beskadiges. Ved prøvetagning i vegetationsdækkede områder skal tørven således afgraves fra prøvetagningsstedet, og umiddelbart efter prøvetagningen lægges tilbage i det tilbagefyldte hul Risikoen for forurening og anden skadelig indvirkning på miljøet skal begrænses mest muligt Arbejdet må ikke frembyde fare for andre personer eller anden mands ejendom Andres jagt, fangst, fiskeri eller anden virksomhed må ikke hindres eller vanskeliggøres unødigt Fortidsminder, opmålingsfixpunkter samt målestationer og andre anlæg må ikke beskadiges. Feltreglerne findes på Råstofdirektoratets hjemmeside. Det anbefales at du gør dig godt bekendt med reglerne. Du er altid velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet for nærmere information og spørgsmål om reglerne.

14 Tilsyn Råstofdirektoratet har bemyndigelse til at føre tilsyn med alle efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til mineraler i Grønland. Det gælder naturligvis også for tilladelser i lille skala. Ved ethvert tilsyn vil der blive lagt vægt på, at aktiviteterne overholder reglerne. Derfor vil nedenstående emner blive gennemgået: Personlige værnemidler. Brand- og førstehjælpsudstyr. Generel sikkerhed på området. Kommunikationsudstyr. Miljøsikkerhed. Køretøjer og veje Flydemoler og kajanlæg Brændstofanlæg Bygninger Sprængstofdepoter, dette er kun tilladt under en udnyttelsestilladelse Andre emner kan blive gennemgået. Referenceliste Herunder er en henvisning til hvor du kan finde de regler, der er skitseret i hæftet. Herudover kan du finde kontaktinformation til Råstofdirektoratet og linket til vort tilladelseskortet. På Råstofdirektoratets hjemmeside kan du downloade standardvilkår, feltregler og ansøgningsskemaer til småskala efterforskning og udnyttelse. På Råstofdirektoratets engelske hjemmeside findes et kort over Grønland med afmærkning af de efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, der allerede er meddelt. Det direkte link til tilladelseskortet er I kapitlet herefter er en miniguide til hvordan du anvender kortet. Kontaktinformation: Råstofdirektoratet Imaneq 29 Postboks Nuuk Telefon: Fax: Kontoret er åbent mandag til fredag mellem kl og

15 Miniguide til oversigtskortet Hvis du har adgang til Internet, kan du zoome ind på Råstofdirektoratets licenskort. Her kan du orientere dig om hvilke områder, der allerede er meddelt licenser til. Licenskort findes på denne hjemmeside: (Det kan være nødvendigt at genopfriske siden for at få kortet stort.) For at zoome ind på et bestemt landområde klikkes på ikonet. Med musen tegner du en kasse omkring det område du er interesseret i. Vent et øjeblik og kortet opdateres. Fortsæt med at tegne kasser med musen indtil du kan se det område du er interesseret i detaljeret nok. Hvis du vil zoome lidt ud, skal du klikke på dette ikon: starte forfra med at zoome, skal du klikke på dette ikon:. og derefter på kortet. Hvis du vil Hvis du er tvivl om et bestemt område allerede er ansøgt eller meddelt som efterforsknings- eller udnyttelsestilladelse, er du velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet.

16 Vigtige områder for dyrelivet Herunder er et eksempel på et oversigtskort hvor vigtige områder for dyrelivet er afmærket. Tilladelsesområdet er markeret med blå/lilla, og beskyttede områder er markeret som prikker eller med farvemarkeringer, se signaturforklaringen til højre for kortet. For at få oplysningerne om de særlige områder for dyrelivet frem skal Special area vælges. Andre områder Herefter kan du vælge at det kun skal være beskyttede områder (Protected areas), følsomme områder (Sensitive areas), Ramsar-områder (Ramsar areas, der er områder beskyttet under den internationale Ramsar-konvention) eller fuglekolonier (Bird colonies). Der zoomes ind på et område på samme måde som anvist i afsnittet herover. Under Special area kan andre typer områder vælges. Under andre områder er bl.a. jagtområder (Hunting areas) og græsningsområder (grazing areas).

17 BILAG 1 Ansøgningsskema, efterforskningstilladelse Ansøgningsskema til småskalaefterforskningstilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 201 Ansøger flere personer om meddelelse af en småskalaefterforskningstilladelse i fællesskab, skal ansøgningen indeholde oplysningerne, der nævnes nedenfor, for hver af ansøgerne. 1 Oplysninger om ansøger Navn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Mail (evt.): CPR-nr.: 2 Afgrænsning af område Her skal ansøgeren angive kommune og koordinater i decimalgrader med fire decimalers nøjagtighed. Eksempel 3 Krav til rettighedshaveren Opfylder du/i kravene til rettighedshaveren i standardvilkårenes punkt 901a-c? Ja Nej a. Er du/i fast bosiddende og fuldt skattepligtige i Grønland?

18 b. Er du/i myndige og ikke under lavværgemål? c. Har du/i rådighed over dit/jeres bo, og er du/i ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed? 4 Andre forhold vedrørende ansøgningen Her kan ansøgeren oplyse om andre forhold vedrørende ansøgningen, herunder forholdene nævnt i standardvilkårenes punkt 306, i det omfang RD har meddelt, at ansøgninger skal indeholde oplysninger om sådanne forhold. 5 Betaling Her skal ansøgeren oplyse om den vedlagte dokumentation for indbetaling af ansøgningsgebyret. Dato: Underskrift: Navn:

19 BILAG 2 Ansøgningsskema, udnyttelsestilladelse Ansøgningsskema for småskala udnyttelsestilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 203 Ansøger flere personer om meddelelse af en småskala udnyttelsestilladelse i fællesskab, skal ansøgningen indeholde oplysningerne, der nævnes nedenfor, for hver af ansøgerne. 1 Ansøgeren Navn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Mail (evt.): CPR-nr.: 2 Afgrænsning af område Her skal ansøgeren angive kommune og koordinater i decimalgrader med fire decimalers nøjagtighed. Eksempel 3 Krav til rettighedshaveren Opfylder du/i kravene til rettighedshaveren i standardvilkårenes punkt 1001? Ja Nej a. Er du/i fast bosiddende og fuldt skattepligtige i

20 Grønland? b. Er du/i myndige og ikke under lavværgemål? c. Har du/i rådighed over dit/jeres bo og er du/i ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed? Oplysninger om ansøgerens erfaring og sagkundskab vedrørende udnyttelse af mineraler: Ja Nej Hvis ja, uddyb Har du/i tidligere foretaget forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineraler? Har du/i modtaget undervisning eller deltaget i kurser eller på anden måde fået viden om udnyttelse af mineraler? Oplysninger om ansøgerens økonomiske baggrund: Vedlæg venligst din/jeres seneste årsopgørelse. 4 Andre forhold vedrørende ansøgningen Her kan ansøgeren oplyse om andre forhold vedrørende ansøgningen.

21 5 Betaling Her skal ansøgeren oplyse om den vedlagte dokumentation for indbetaling af ansøgningsgebyret. Dato: Underskrift: Navn:

22 Fedtsten Tugtupit

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere