Minedrift i lille skala kom godt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minedrift i lille skala kom godt i gang"

Transkript

1 Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit

2 Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer er ansøgte eller meddelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til mineraler. De orange markeringer i havet vest for Grønland, er efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til kulbrinter.

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 HVILKE REGLER OG VILKÅR GÆLDER... 4 EFTERFORSKNINGSTILLADELSE... 5 ANSØGNINGEN... 5 HVAD DÆKKER EFTERFORSKNINGSTILLADELSEN... 6 Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter... 7 Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse... 7 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til... 8 Rapportering... 8 UDNYTTELSELSESTILLADELSE... 9 HVEM KAN FÅ EN UDNYTTELSESTILLADELSE... 9 ANSØGNINGEN... 9 HVAD DÆKKER UDNYTTELSESTILLADELSEN Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Rapportering REGLER FOR ALLE RÅSTOFAKTIVITETER FELTREGLERNE TILSYN REFERENCELISTE MINIGUIDE TIL OVERSIGTSKORTET VIGTIGE OMRÅDER FOR DYRELIVET BILAG 1 ANSØGNINGSSKEMA, EFTERFORSKNINGSTILLADELSE BILAG 2 ANSØGNINGSSKEMA, UDNYTTELSESTILLADELSE Udarbejdet af Råstofdirektoratet Marts 2009

4 Indledning Fra marts 2009 gælder et nyt sæt standardvilkår for småskala mineralefterforskning og -udnyttelse i Grønland. Vilkårene er udarbejdet i medfør af råstofloven og gælder for personer, som er bosiddende og fuldt skattepligtige i Grønland. Det nye sæt standardvilkår er: Standardvilkår for tilladelser til småskala efterforskning efter mineraler Standardvilkår for tilladelser til småskala udnyttelse af mineraler Reglerne er rettet mod personer, der ønsker at påbegynde aktiviteter med efterforskning og udnyttelse af mineraler i et omfang, der overstiger, hvad der er tilladt efter råstoflovens 32. ( 32 giver den fastboende befolkning ret til at bryde og indsamle mineralske råstoffer uden tilladelse efter råstofloven, dog med visse begrænsninger.) Dette hæfte beskriver kort de nye standardvilkår, hvad der skal til for at opnå en tilladelse til småskala mineralaktiviteter og de regler der gælder for feltarbejde. Såfremt der måtte findes afvigelser mellem beskrivelserne i dette hæfte og de gældende regler, er det de til enhver tid gældende regler, der skal følges. Hvilke regler og vilkår gælder Hvis du enten ønsker at ansøge om en småskala tilladelse til efterforskning eller udnyttelse eller du ønsker at udføre aktiviteter som rettighedshaver af en småskala tilladelse, er der nogle regler og vilkår som du skal overholde. Den lov og de regelsæt, der gælder, er: Lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven) Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland, november 2000 Standardvilkår for tilladelser til småskala efterforskning efter mineraler Standardvilkår for tilladelser til småskala udnyttelse af mineraler Alle reglerne findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Reglerne er kort beskrevet i dette hæfte med størst vægt på standardvilkårene. Du er altid meget velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet med uddybende spørgsmål og kommentarer. Vores kontaktoplysninger finder du på side 13.

5 Efterforskningstilladelse Råstofloven kræver, at du først ansøger og får meddelt en efterforskningstilladelse, før du kan ansøge om og få meddelt en udnyttelsestilladelse. Formålet med efterforskningstilladelsen er, at du påviser og afgrænser den forekomst du ønsker at udnytte. Der er ingen betingelser om at du skal være rettighedshaver for en efterforskningstilladelse i en bestemt periode før du søger om en udnyttelsestilladelse. Før du ansøger om en udnyttelsestilladelse, skal du dog have afgrænset og beskrevet den mineralforekomst du ønsker at udnytte. Rettighedshaveren til en efterforskningstilladelse har ikke ret til at sælge de mineraler der brydes og indsamles inden for tilladelsens område. Det kræver, at du ansøger om og får meddelt en udnyttelsestilladelse for det pågældende område. Ansøgningen Blanketten til ansøgning om en efterforskningstilladelse kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Blanketten findes desuden i bilag 1 i dette hæfte. Alle felter i afsnittene 1-3 og 5 skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde feltet i afsnit 4, hvis Råstofdirektoratet allerede har information om økonomisk og teknisk formåen samt tidligere aktiviteter i henhold til råstofloven. Dog skal feltet altid udfyldes med de oplysninger Råstofdirektoratet anmoder om. Råstofdirektoratet kan i øvrigt bede om andre eller uddybende oplysninger, som i givet fald skal besvares. Ansøgningen skal indleveres til Råstofdirektoratet sammen med et gebyr på kr. Gebyret skal være Råstofdirektoratet i hænde senest 14 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis du ikke får meddelt en efterforskningstilladelse, får du gebyret tilbage. Fra venstre: Tugtupit og Lazurit

6 Ansøgningsfrister Ansøgningerne behandles i ansøgningsgrupper. En måned er opdelt i to grupper: Fra den og fra den /31. (undtaget 1. juli 31. august, der regnes som en gruppe). Hvis en ansøgning er Råstofdirektoratet i hænde efter kl vestgrønlandsk tid, vil ansøgningen blive registreret den efterfølgende arbejdsdag under den forudsætning at ansøgningen er korrekt udfyldt. Flere ansøgninger om samme område Hvis Råstofdirektoratet modtager to eller flere ansøgninger om det samme område er der tale om et overlap. Hvis ansøgningerne er modtaget i forskellige ansøgningsgrupper (se afsnittet herover), vil den første ansøgning blive behandlet først. Ansøgningerne er ikke-konkurrerende. Hvis ansøgningerne derimod er modtaget i samme ansøgningsgruppe, er der tale om konkurrerende ansøgninger. Ansøgerne vil få mulighed for at ændre det ansøgte område. Hvis begge/alle vælger at opretholde ansøgningen om det oprindelige område, vil ansøgningerne blive vurderet i forhold til hinanden. Landsstyret kan, til enhver tid, vælge ikke at meddele en efterforskningstilladelse, såfremt der er gyldig grund hertil. Hvad dækker efterforskningstilladelsen En efterforskningstilladelse er en tilladelse til en person (rettighedshaveren) til at søge efter mineralforekomster inden for et præcist defineret område. Tilladelsen er personlig rettighedshaveren må derfor ikke sælge eller på anden måde overdrage tilladelsen uden godkendelse fra Landsstyret. Hver rettighedshaver må højst have 5 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i alt, i samme kalenderår. Områderne må gerne ligge op ad hinanden. Tilladelsesperioden for efterforskningstilladelsen må ikke omfatte mere end 2 kalenderår. Efter tilladelsens udløb kan man ansøge om det samme område på ny. Det ansøgte område skal være firkantet. Det må ikke være større end 1 km 2 og længste side må ikke være længere end 2 km. Tilladelsen dækker kun det område du har fået meddelt i din tilladelse. Hvis din tilladelse ligger helt ud til vandet, afgrænses den af middelvandstanden, medmindre andet er angivet. Tilladelsen omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra kulbrinter (olie og gas) og radioaktive grundstoffer. Hvis du får meddelt en tilladelse får du samtidig en række forpligtelser. Standardvilkårene og feltreglerne beskriver nogle af disse forpligtelser: Det er bl.a. rettighedshaverens pligt at sikre at alle aktiviteter foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forsvarligt. Det er vigtigt, at du overholder bestemmelserne for din tilladelse. Reglerne er lavet for både at sikre dit helbred, men også at sikre vores følsomme arktiske natur. Bemærk, at en efterforskningstilladelse ikke giver ret til at sælge eller overdrage mineraler uden tilladelse.

7 En efterforskningstilladelse gives med eneret, men andre personer må gerne være på området og indsamle og bryde råstoffer i det begrænsede omfang, som det er tilladt alle i Grønland efter råstoflovens 32. Hvis du er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Følgende aktiviteter kan udføres inden for den meddelte tilladelse: Geologiske undersøgelsesaktiviteter. Efterforskningsaktiviteter ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, maskiner eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor og brækstænger. Korttidsopbevaring af mineraler eller brændstof eller andre stoffer eller materialer til brug for udførelse af efterforskningsaktiviteter. Transport af personer eller gods til eller fra tilladelsesområdet ved anvendelse af mindre, lette motordrevne køretøjer, herunder snescootere med påhængsvogne, eller mindre søfartøjer. Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at aktiviteterne udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Råstofdirektoratet kan give særlig tilladelse til følgende aktiviteter: Efterforskningsaktiviteter ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder redskaber, udstyr, maskiner, brændstoftanke eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor eller brækstænger monteret på egne stativer eller på mindre, lette selvkørende maskiner (f.eks. minigravere). Boring, brydning, gravning, flytning, læsning, aflæsning eller lokaltransport ved anvendelse af mindre, lette, selvkørende maskiner og lignende køretøjer, herunder minigravere, minikraner, minilæssere og minidumpere. Langtidsopbevaring, oplagring eller deponering af mineraler, brændstof eller andre stoffer eller materialer. Placering af mindre, flytbar beboelsesindretning i eller ved tilladelsesområdet og anvendelse af den til brug for indkvartering. Ændring af terræn til brug for udførelse af efterforskningsaktiviteter, herunder ved anlæggelse af oplagringsplads, indkvarteringsplads eller midlertidig arbejdsvej.

8 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Visse aktiviteter er ikke tilladte og der kan ikke opnås en tilladelse til at udføre dem. Det gælder bl.a. følgende: Anvendelse af værktøj, redskaber, udstyr, stoffer eller materialer, som indeholder radioaktive grundstoffer. Anvendelse af eksplosiver. Anvendelse af kemiske metoder til efterforskning eller adskillelse af mineraler. Hvis du er i tvivl om du må udføre en bestemt aktivitet, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Rapportering Hvis du er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse har du pligt til at indsende en årlig rapport og en afslutningsrapport til Råstofdirektoratet senest den 15. januar det efterfølgende år. Årsrapporten skal afleveres hvert år. Afslutningsrapporten, der er en rapportering af de samlede efterforskningsaktiviteter i hele tilladelsesperioden, afleveres når efterforskningstilladelsen udløber eller hvis den leveres tilbage før udløb. Årsrapporten skal indeholde følgende oplysninger o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Efterforskningssted o Mineralernes art, kvalitet, mængde og anslået værdi o Udførte efterforskningsaktiviteter Afslutningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Efterforskningssted o Mineralernes art, kvalitet, mængde og anslået værdi o Udførte efterforskningsaktiviteter Alle oplysninger, som Råstofdirektoratet modtager, er fortrolige i 5 år fra modtagelsen eller så længe en tilladelse om efterforskning eller udnyttelse opretholdes. Efter anmodning fra Råstofdirektoratet skal mineralprøver, mineraler osv. som rettighedshaver har i sin besiddelse, udleveres. Alle udgifter der er forbundet med afrapportering, indsendelse af prøver osv. afholdes af rettighedshaver.

9 Udnyttelselsestilladelse En udnyttelsestilladelse er en eneretstilladelse til at bryde, indsamle og sælge mineraler inden for et givent tilladelsesområde. I tilladelsen er nærmere angivet hvilket område og hvilke mineraler der må brydes. En rettighedshaver har altså flere rettigheder med en udnyttelsestilladelse end med en efterforskningstilladelse. Hvem kan få en udnyttelsestilladelse Hvis du er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse kan du få meddelt en udnyttelsestilladelse efter ansøgning hvis: Der er påvist og afgrænset en forekomst inden for tilladelsesområdet angivet i din efterforskningstilladelse; og Vilkårene og forpligtelserne i efterforskningstilladelsen er opfyldt En korrekt udfyldt ansøgning skal være modtaget af Råstofdirektoratet inden efterforskningstilladelsen udløber. Rettighedshaver skal bl.a. være myndig, bosiddende og fuld skattepligtig i Grønland. Ansøgningen Blanketten til ansøgning om en udnyttelsestilladelse kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Blanketten findes desuden i bilag 2 i dette hæfte. Alle felter i afsnittene 1-3 og 5 skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde feltet i afsnit 4, hvis Råstofdirektoratet allerede har information om økonomisk og teknisk formåen samt tidligere aktiviteter i henhold til råstofloven. Dog skal feltet altid udfyldes med de oplysninger Råstofdirektoratet anmoder om. Råstofdirektoratet kan i øvrigt bede om andre eller uddybende oplysninger, som i givet fald skal udleveres. Ansøgningen skal indleveres til Råstofdirektoratet sammen med et gebyr på kr. Gebyret skal være Råstofdirektoratet i hænde senest 14 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis du ikke får meddelt en udnyttelsestilladelse, får du gebyret tilbage. Landsstyret kan, til enhver tid, vælge ikke at meddele en udnyttelsestilladelse, såfremt der er gyldig grund hertil.

10 Hvad dækker udnyttelsestilladelsen En udnyttelsestilladelse, er en tilladelse til en person (rettighedshaveren) til at bryde og indsamle mineraler inden for et præcist defineret tilladelsesområde. Tilladelsen er personlig tilladelsen kan derfor ikke sælges eller på anden måde overdrages uden godkendelse fra Råstofdirektoratet. En rettighedshaver må højst have 5 udnyttelses- og efterforskningstilladelser i alt, i samme kalenderår. Områderne må gerne ligge op ad hinanden. Tilladelsesperioden for en udnyttelsestilladelse er 30 år. Det ansøgte område skal være firkantet. Det må ikke være større end 1 km 2 og længste side må ikke være længere end 2 km. Tilladelsen dækker kun det område der er meddelt i tilladelsen. Hvis tilladelsen ligger helt ud til vandet, afgrænses den af middelvandstanden, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Tilladelsen omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra kulbrinter og radioaktive grundstoffer, medmindre andet er angivet i tilladelsen. Hvis du får meddelt en tilladelse får du en række rettigheder men også en række pligter. Standardvilkårene og feltreglerne beskriver disse rettigheder og forpligtelser: Det er bl.a. rettighedshaverens pligt at sikre sig at alle aktiviteter foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Det er vigtigt at du overholder bestemmelserne for din tilladelse. Reglerne er lavet for både at sikre dit helbred, men også for at sikre vores følsomme arktiske natur. Tilladelsen giver ret til at bryde og sælge de mineraler der er angivet i tilladelsen. Andre personer må gerne opholde sig på området, men må ikke indsamle de mineraler som rettighedshaveren har ret til at bryde. Hvis du er i tvivl om noget, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Fra venstre: Lys charnockite, rød igaliko-sandsten, grå rapakivi-granit og mørk kakortokite

11 Tilladelsen giver ret til følgende aktiviteter Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. En rettighedshaver kan udføre følgende aktiviteter uden en særlig tilladelse: Geologiske undersøgelsesaktiviteter. Udnyttelsesaktiviteter ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, maskiner eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor og brækstænger. Korttidsopbevaring af mineraler eller brændstof eller andre stoffer eller materialer til brug for udførelse af udnyttelsesaktiviteter. Transport af personer eller gods til eller fra tilladelsesområdet ved anvendelse af mindre, lette motordrevne køretøjer, herunder snescootere med påhængsvogne, eller mindre søfartøjer. Aktiviteter, der kræver særlig tilladelse Rettighedshaveren skal altid sikre sig, at alle aktiviteter udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. En rettighedshaver kan udføre følgende aktiviteter med en særlig tilladelse: Udnyttelsesaktiviteter ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder redskaber, udstyr, maskiner, brændstoftanke eller beholdere. Boring eller brydning ved anvendelse af mindre, flytbare hjælpemidler, herunder boremaskiner, fræsemaskiner, trykluftbor eller brækstænger monteret på egne stativer eller på mindre, lette selvkørende maskiner (f.eks. minigravere). Boring, brydning, gravning, flytning, læsning, aflæsning eller lokaltransport ved anvendelse af mindre, lette, selvkørende maskiner og lignende køretøjer, herunder minigravere, minikraner, minilæssere og minidumpere. Langtidsopbevaring, oplagring eller deponering af mineraler, brændstof eller andre stoffer eller materialer. Placering af mindre, flytbar beboelsesindretning i eller ved tilladelsesområdet og anvendelse af den til brug for indkvartering. Ændring af terræn til brug for udførelse af udnyttelsesaktiviteter, herunder ved anlæggelse af oplagringsplads, indkvarteringsplads eller midlertidig arbejdsvej. Anvendelse af eksplosiver.

12 Aktiviteter der ikke kan gives tilladelse til Visse aktiviteter ikke tilladte og der kan ikke opnås en tilladelse til at udføre dem. Det gælder følgende: Anvendelse af værktøj, redskaber, udstyr, stoffer eller materialer, som indeholder radioaktive grundstoffer. Anvendelse af kemiske metoder til udnyttelse eller adskillelse af mineraler. Hvis du er i tvivl om du må udføre en bestemt aktivitet, er det vigtigt, at du kontakter Råstofdirektoratet! Rapportering Når du har en udnyttelsestilladelse har du pligt til at indsende en årlig rapport og en afslutningsrapport til Råstofdirektoratet senest den 15. januar det efterfølgende år. Årsrapporten skal bl.a. indeholde følgende oplysninger o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Udnyttelsessted o Mineralernes art, grad af forarbejdning, kvalitet, mængde og værdi o Solgte og eksporterede mineraler Afslutningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: o Tilladelsesnummer o Rettighedshavers navn og adresse o Udnyttelsessted o Mineralernes art, grad af forarbejdning, kvalitet, mængde og værdi o Solgte og eksporterede mineraler Ved eksport af mineraler skal rettighedshaveren indsende en kopi af Skattestyrelsens udførselsangivelser med kopi af fakturaer og eksporttilladelse til Råstofdirektoratet. Alle oplysninger, som Råstofdirektoratet modtager, er fortrolige i 5 år fra modtagelsen eller så længe en tilladelse om efterforskning eller udnyttelse opretholdes. Efter anmodning fra Råstofdirektoratet skal mineralprøver, mineraler osv. som rettighedshaver har i sin besiddelse, udleveres. Alle udgifter der er forbundet med afrapportering, indsendelse af prøver osv. afholdes af rettighedshaver.

13 Regler for alle råstofaktiviteter Der gælder en række regler for hvordan man skal forholde sig når man er i felten. Reglerne gælder både for udnyttelses- og efterforskningstilladelserne og er samlet i hæftet Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland), eller i daglig tale Feltreglerne. Feltreglerne Råstofdirektoratet har udarbejdet en række feltregler, der skal overholdes ved råstofaktiviteter i Grønland. Reglerne omhandler transport til og fra tilladelsesområdet, fortidsminder og arkæologiske genstande, opbevaring af brændstof, lejr i felten, affald, oprydning og beredskab. Herudover er der særlige regler for aktiviteter i områder af særlig vigtighed for dyrelivet. Generelt gælder dog altid, at feltarbejde kan udføres under hensyntagen til følgende: Arbejdet skal foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de konkrete forhold Dyrelivet må ikke unødigt forstyrres Overflade og vegetation må ikke unødigt beskadiges. Ved prøvetagning i vegetationsdækkede områder skal tørven således afgraves fra prøvetagningsstedet, og umiddelbart efter prøvetagningen lægges tilbage i det tilbagefyldte hul Risikoen for forurening og anden skadelig indvirkning på miljøet skal begrænses mest muligt Arbejdet må ikke frembyde fare for andre personer eller anden mands ejendom Andres jagt, fangst, fiskeri eller anden virksomhed må ikke hindres eller vanskeliggøres unødigt Fortidsminder, opmålingsfixpunkter samt målestationer og andre anlæg må ikke beskadiges. Feltreglerne findes på Råstofdirektoratets hjemmeside. Det anbefales at du gør dig godt bekendt med reglerne. Du er altid velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet for nærmere information og spørgsmål om reglerne.

14 Tilsyn Råstofdirektoratet har bemyndigelse til at føre tilsyn med alle efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til mineraler i Grønland. Det gælder naturligvis også for tilladelser i lille skala. Ved ethvert tilsyn vil der blive lagt vægt på, at aktiviteterne overholder reglerne. Derfor vil nedenstående emner blive gennemgået: Personlige værnemidler. Brand- og førstehjælpsudstyr. Generel sikkerhed på området. Kommunikationsudstyr. Miljøsikkerhed. Køretøjer og veje Flydemoler og kajanlæg Brændstofanlæg Bygninger Sprængstofdepoter, dette er kun tilladt under en udnyttelsestilladelse Andre emner kan blive gennemgået. Referenceliste Herunder er en henvisning til hvor du kan finde de regler, der er skitseret i hæftet. Herudover kan du finde kontaktinformation til Råstofdirektoratet og linket til vort tilladelseskortet. På Råstofdirektoratets hjemmeside kan du downloade standardvilkår, feltregler og ansøgningsskemaer til småskala efterforskning og udnyttelse. På Råstofdirektoratets engelske hjemmeside findes et kort over Grønland med afmærkning af de efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, der allerede er meddelt. Det direkte link til tilladelseskortet er I kapitlet herefter er en miniguide til hvordan du anvender kortet. Kontaktinformation: Råstofdirektoratet Imaneq 29 Postboks Nuuk Telefon: Fax: Kontoret er åbent mandag til fredag mellem kl og

15 Miniguide til oversigtskortet Hvis du har adgang til Internet, kan du zoome ind på Råstofdirektoratets licenskort. Her kan du orientere dig om hvilke områder, der allerede er meddelt licenser til. Licenskort findes på denne hjemmeside: (Det kan være nødvendigt at genopfriske siden for at få kortet stort.) For at zoome ind på et bestemt landområde klikkes på ikonet. Med musen tegner du en kasse omkring det område du er interesseret i. Vent et øjeblik og kortet opdateres. Fortsæt med at tegne kasser med musen indtil du kan se det område du er interesseret i detaljeret nok. Hvis du vil zoome lidt ud, skal du klikke på dette ikon: starte forfra med at zoome, skal du klikke på dette ikon:. og derefter på kortet. Hvis du vil Hvis du er tvivl om et bestemt område allerede er ansøgt eller meddelt som efterforsknings- eller udnyttelsestilladelse, er du velkommen til at kontakte Råstofdirektoratet.

16 Vigtige områder for dyrelivet Herunder er et eksempel på et oversigtskort hvor vigtige områder for dyrelivet er afmærket. Tilladelsesområdet er markeret med blå/lilla, og beskyttede områder er markeret som prikker eller med farvemarkeringer, se signaturforklaringen til højre for kortet. For at få oplysningerne om de særlige områder for dyrelivet frem skal Special area vælges. Andre områder Herefter kan du vælge at det kun skal være beskyttede områder (Protected areas), følsomme områder (Sensitive areas), Ramsar-områder (Ramsar areas, der er områder beskyttet under den internationale Ramsar-konvention) eller fuglekolonier (Bird colonies). Der zoomes ind på et område på samme måde som anvist i afsnittet herover. Under Special area kan andre typer områder vælges. Under andre områder er bl.a. jagtområder (Hunting areas) og græsningsområder (grazing areas).

17 BILAG 1 Ansøgningsskema, efterforskningstilladelse Ansøgningsskema til småskalaefterforskningstilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 201 Ansøger flere personer om meddelelse af en småskalaefterforskningstilladelse i fællesskab, skal ansøgningen indeholde oplysningerne, der nævnes nedenfor, for hver af ansøgerne. 1 Oplysninger om ansøger Navn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Mail (evt.): CPR-nr.: 2 Afgrænsning af område Her skal ansøgeren angive kommune og koordinater i decimalgrader med fire decimalers nøjagtighed. Eksempel 3 Krav til rettighedshaveren Opfylder du/i kravene til rettighedshaveren i standardvilkårenes punkt 901a-c? Ja Nej a. Er du/i fast bosiddende og fuldt skattepligtige i Grønland?

18 b. Er du/i myndige og ikke under lavværgemål? c. Har du/i rådighed over dit/jeres bo, og er du/i ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed? 4 Andre forhold vedrørende ansøgningen Her kan ansøgeren oplyse om andre forhold vedrørende ansøgningen, herunder forholdene nævnt i standardvilkårenes punkt 306, i det omfang RD har meddelt, at ansøgninger skal indeholde oplysninger om sådanne forhold. 5 Betaling Her skal ansøgeren oplyse om den vedlagte dokumentation for indbetaling af ansøgningsgebyret. Dato: Underskrift: Navn:

19 BILAG 2 Ansøgningsskema, udnyttelsestilladelse Ansøgningsskema for småskala udnyttelsestilladelse, jf. standardvilkårenes punkt 203 Ansøger flere personer om meddelelse af en småskala udnyttelsestilladelse i fællesskab, skal ansøgningen indeholde oplysningerne, der nævnes nedenfor, for hver af ansøgerne. 1 Ansøgeren Navn: Adresse: Telefon: Mobiltelefon: Mail (evt.): CPR-nr.: 2 Afgrænsning af område Her skal ansøgeren angive kommune og koordinater i decimalgrader med fire decimalers nøjagtighed. Eksempel 3 Krav til rettighedshaveren Opfylder du/i kravene til rettighedshaveren i standardvilkårenes punkt 1001? Ja Nej a. Er du/i fast bosiddende og fuldt skattepligtige i

20 Grønland? b. Er du/i myndige og ikke under lavværgemål? c. Har du/i rådighed over dit/jeres bo og er du/i ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed? Oplysninger om ansøgerens erfaring og sagkundskab vedrørende udnyttelse af mineraler: Ja Nej Hvis ja, uddyb Har du/i tidligere foretaget forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineraler? Har du/i modtaget undervisning eller deltaget i kurser eller på anden måde fået viden om udnyttelse af mineraler? Oplysninger om ansøgerens økonomiske baggrund: Vedlæg venligst din/jeres seneste årsopgørelse. 4 Andre forhold vedrørende ansøgningen Her kan ansøgeren oplyse om andre forhold vedrørende ansøgningen.

21 5 Betaling Her skal ansøgeren oplyse om den vedlagte dokumentation for indbetaling af ansøgningsgebyret. Dato: Underskrift: Navn:

22 Fedtsten Tugtupit

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009 Status pr. 1. januar 2009 2 Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement Høringssvar afgivet af små skala operatørerne "Ice Cold Gems" i forbindelse med "Redegørelse om samfundsmæssig perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv" Generelt kommentar: Man bør

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

19. november 2009 EM 2009/120. 1) Afgift for overdragelse af rettigheder til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer.

19. november 2009 EM 2009/120. 1) Afgift for overdragelse af rettigheder til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. 19. november 2009 EM 2009/120 Problemstillinger råstofloven: 1) Afgift for overdragelse af rettigheder til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. I oktober i år kunne pressen berette, at

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2014 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med udarbejdelse af en modeltilladelse for tilladelse med eneret til forundersøgelse og udnyttelse

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

KARL OVERGAARDS MINDEFOND

KARL OVERGAARDS MINDEFOND J.nr. 21006397 ANL/ds/anl Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark

Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen I henhold til 12, stk. 1, litra a,

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere