Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende."

Transkript

1 Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. 2 Foreningens vision, mål og værdier Foreningen er for danske kræftpatienter, der søger til udlandet, overvejer det eller tidligere har gjort det for at blive helbredt for deres kræftsygdom, livsforlænget eller for at få en tålelig livskvalitet. Og deres pårørende. Foreningen fokuserer på konventionel kræftbehandling. Foreningen vil arbejde for, at det i fremtiden bliver let, problemløst og gratis at blive behandlet for sin kræftsygdom i udlandet. Foreningen vil arbejde for, at der ikke må være tale om vilkårlig forskelsbehandling eller ubegrundede hindringer for patienters ønske om at blive behandlet i udlandet. 1

2 Foreningen vil arbejde for, at den enkelte patients økonomi, viden og sprogkundskaber må ikke være afgørende for muligheden for at blive behandlet i udlandet. Foreningen vil også til gavn for de patienter, der søger behandling i udlandet arbejde for, at der skabes et samarbejde mellem sundhedsmyndigheder og det sundhedsfaglige personale i Danmark og i udlandet, således at udveksling af elektroniske patientjournaler og adgang til oplysninger om behandlingsmuligheder og sundhedspersonale i udlandet lettes. 3 Foreningens formål 1. At hjælpe andre i samme situation 2. At informere generelt om behandlingsmuligheder i udlandet 3. At skabe kontakt mellem tidligere, nuværende og nye patienter og deres pårørende 4. At arbejde for, at behandling i udlandet som udgangspunkt ikke kræver forhåndsgodkendelse, at udgifter til behandling betales direkte af de danske myndigheder, og at omkostninger til transport og ophold refunderes 5. At påvirke og informere politikere, læger, myndigheder og offentligheden om, at danske patienter bør have mulighed for at blive behandlet i udlandet, uanset deres økonomiske situation 6. At fremme samarbejdet mellem danske og udenlandske læger om danske patienters behandling i udlandet 7. At fremme samarbejdet mellem danske og udenlandske sundhedsmyndigheder om danske patienters behandling i udlandet 2

3 4 Medlemmer Som medlemmer i foreningen optages personer, der aktuelt, potentielt eller tidligere har søgt kræftbehandling i udlandet, deres pårørende samt andre interesserede personer eller organisationer, der kan tilslutte sig foreningens vision, mål og værdier og formål, jf. 2 og 3. 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og fastsætter foreningens vedtægter. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes med 3 ugers varsel, afholdes én gang om året senest med udgangen af 2. kvartal. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning godkendelse heraf 3. Fremlæggelse af regnskab godkendelse heraf 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt På generalforsamlingen har alle fremmødte én stemme hver. 3

4 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. dog 9 og 10. Valgbare til bestyrelsen og som interne revisorer er alle medlemmer, der er mødt frem på generalforsamlingen eller har ladet sig repræsentere ved fuldmagt. Dirigenten kan afgøre afstemningsformen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig anmodning herom fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og gennemføres under tilsvarende bestemmelser som ved den ordinære generalforsamling. 6 Foreningens organisation og virke Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5-8 personer. Til bestyrelsen kan yderligere vælges op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv fordelingen af opgaver imellem sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan beslutte at udvide bestyrelsesmøderne med frivillige, arbejdsgruppemedlemmer og repræsentanter for lokale netværk eller 4

5 lokalforeninger, som arbejder for foreningens vision, mål og værdier og formål, Jf. 2 og 3. Bestyrelsen skal arbejde for at søge formålene opfyldt gennem afholdelse af regelmæssige og gratis informationsmøder gennem henvendelser til politikere, læger og de sundhedsfaglige myndigheder i Danmark og EU, gennem deltagelse i den offentlige debat og gennem deltagelse i møder og konferencer i Danmark og EU for at bidrage til at fremme patientmobilitet og -involvering, samarbejdet mellem sundhedsmyndigheder og det sundhedsfaglige samarbejde over grænserne. Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling, hvor foreningens formål og virke er til debat. Der orienteres om det forløbne års arbejde og lægges strategier for det kommende år. Såfremt det skulle blive aktuelt forelægger bestyrelsen forslag til kontingent til vedtagelse på generalforsamlingen Indkaldelse med dagsorden samt efterfølgende regnskab for det forløbne år og referat af generalforsamlingen lægges ind på foreningens hjemmeside. 7 Regnskab og økonomi Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet føres af bestyrelsens kasserer. Foreningens midler skal i størst muligt omfang være anbragt på bankkonto. Regnskabet revideres af to interne revisorer, eller en ekstern ulønnet revisor eller en lønnet registreret eller statsautoriseret revisor i prioriteret rækkefølge. 5

6 8 Tegningsregler og hæftelse Foreningen tegnes af formanden - eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen med sin formue. De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 9 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling. Ændringsforslag tilsendes formanden senest den 1. april til behandling på den kommende generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 10 Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå til Kræftens Bekæmpelse. Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. maj

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere