Wireless thermostat user guide BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING GUIDE D UTILISATION HANDLEIDING BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wireless thermostat user guide BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING GUIDE D UTILISATION HANDLEIDING BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Wireless thermostat user guide DE DK FR NL SE BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING GUIDE D UTILISATION HANDLEIDING BRUKSANVISNING 05 I 2014

2 43 DK VIGTIGT! Før arbejdet påbegyndes, skal installatøren læse denne installations- og betjeningsvejledning grundigt, og sørge for, at alle instruktioner deri er forstået og fulgt. Termostaten må kun monteres, betjenes og vedligeholdes af særligt uddannet personale. Personale under uddannelse må kun håndtere produktet under tilsyn af en erfaren montør. Forudsat ovennævnte vilkår er overholdt, påtager producenten sig ansvaret for udstyret i henhold til gældende lovbestemmelser. Alle instruktioner i denne installations- og betjeningsvejledning skal følges under arbejde med kontrolenheden. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. Producenten kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af inkompetent anvendelse af kontrolenheden. Enhver ændring eller modificering er forbudt af sikkerhedsmæssige årsager. Vedligeholdelse må kun udføres af serviceværksteder, der er godkendt af producenten. Kontrolenhedens funktionalitet afhænger af model og udstyr. Denne installationsfolder er en del af produktet og skal være tilgængelig. ANVENDELSE Termostaterne i "BT"-serien er udviklet til at kontrollere og styre alle typer opvarmningsinstallationer. Kontrolenhederne er konstrueret til anvendelse i beboelsesrum, kontorområder og industrianlæg. Kontrollér før betjening, at installationen overholder de eksisterende bestemmelser, så korrekt anvendelse af installationen er sikret. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet påbegyndes, skal strømforsyningen afbrydes! Al installations- og ledningsføringsarbejde i forbindelse med termostaten må kun udføres i strømløs tilstand. Apparatet må kun tilsluttes og tages i anvendelse af kvalificeret personale. Sørg for at overholde gældende sikkerhedsbestemmelser. Termostaterne er hverken stænk- eller dryptætte. De skal derfor monteres på et tørt sted. Følertilslutningerne og 230 V-tilslutningerne må under ingen omstændigheder ombyttes! Ombytning af disse tilslutninger kan medføre livstruende elektriske farer eller ødelæggelse af apparatet og de tilsluttede følere eller andre apparater.

3 44 Indhold 1 Præsentation Tastatur Display og indikatorlampe 46 2 Første installation Installation af batterier Justering af klokkeslæt og dato RF-installation Start Definition af funktionstilstand Manuel tilstand, komfort Manuel tilstand, reduceret OFF-tilstand Automatisk tilstand Programtilstand Timertilstand Ferietilstand Specialfunktion Tastaturlåsfunktion Information Parametermenu Tekniske specifikationer 56 7 Fejlfinding og løsning 57

4 45 1 Præsentation Elektronisk programmerbar termostat med LCD-display, der er særligt udformet til at styre forskellige typer opvarmningssystemer. Det bliver din bedste partner, når du vil optimere dit energiforbrug og øge din komfort. - Moderne design med soft touch-materiale - Forenklet ledningsføring og installation - Funktion til let programoprettelse - Kan programmeres ugentligt i trin på 30 min. - Funktion til midlertidig tilsidesættelse - Frostbeskyttelsesfunktion - Funktion til ferie eller modtagelse - Permanent EEPROM-hukommelse - 2 AAA-batterier giver 2 års driftslevetid - Udgang til 2 ledninger for at få maksimal anvendelsesmulighed - 2 parametermenuer (bruger og installatør) Valg - Ekstern føler med flere reguleringsmuligheder (gulv, kombineret ) 1.1 Tastatur Minustast (-) Plustast (+) Valideringstast (OK) Statusindika tor

5 46 Venstre navigationstast ( ) Højre navigationstast ( ) Escape-tast ( ) Redigeringstast () 1.2 Display og indikatorlampe Fast rød (når baggrundsbelysning er tændt): Opvarmningsbehov Blinker grønt: Du skal validere Blinker rødt: Fejl i føler eller batterier Aktuel ugedag 17. Driftstilstandsmenu (ramme om aktiv tilstand). 18. Programnummer eller parameternummer, hvis der vises "4". 19. Installationsparametermenu. 20. RF-transmissionslogo. 21. Anvendt følertype og vist temperatur. Regulering => Intern eller ekstern omgivelsesføler. Regulering => Gulvføler. Regulering => Intern føler med gulvbegrænsning. Visning af udendørstemperatur 22. Indikation af opvarmningsbehov. 23. Indikator for svage batterier. 24. Indikator for C- eller F-enhed

6 Indstilling eller målt temperatur, hvis der vises "5". Parameterværdi, hvis der vises "4". 26. Funktion til midlertidig tilsidesættelse er aktiveret, eller "ITCS"-funktion ved blink. 27. Tids- eller parametertitel, hvis der vises "4". 28. Program for den aktuelle dag (den aktuelle tidsbjælke blinker) 29. Piktogram for programoprettelse, programtilstand i normal driftstilstand. 30. Tastelåsindikator 2. Første installation I dette afsnit får du vejledning til opsætning af termostaten den første gang. 2.1 Installation af batterier Åbn de to siders låg, og indsæt de 2 medfølgende alkaliske AAA-batterier (eller fjern det lille beskyttelsesmærkat, hvis batterierne allerede er monteret i rummet) Luk de to siders låg. Nu foreslår termostaten, at du indstiller klokkeslæt og dato Justering af klokkeslæt og dato Når en værdi blinker, kan du justere den med tasterne (-) og (+), og når værdien er fundet, valideres den med tasten (OK). Termostaten skifter automatisk til den næste værdi. Bemærk! Du kan altid gå tilbage til den forrige værdi: Tryk på escape-tasten ( ). Rækkefølge for justering af klokkeslæt og dato: Klokkeslæt/dag: Justering af time Justering af minut Justering af dag (1 = Mandag) Dato: Justering af dagens nummer Justering af månedens nummer (01 til 12) Justering af år (århundrede) Justering af år Derefter vises meddelelsen "Save" (Gem) og en blinkende grøn indikatorlampe, og du skal trykke på (OK) for at validere klokkeslættet og datoen. Du kan altid åbne justeringerne af klokkeslæt og dato ved at trykke på redigeringstasten ( ) og holde den nede i 2 sekunder i normal driftstilstand. 2.3 RF-installation Når du vil konfigurere termostaten med modtageren, skal du først indstille modtageren i tilstanden» RF init «. (Se modtagerfolderen angående dette. Kun RF-modtagere med samme interval er kompatible)

7 48 På termostaten skal du nu trykke på redigeringstasten ( ) og holde den nede i 10 sekunder, og derefter skal parameteren» ini «blive vist. Termostaten sender nu radiokonfigurationssignalet til modtageren. Kontrollér for god modtagelse på modtageren (vises ved en grøn indikatorlampe, der blinker). Når konfigurationen af forbindelsen mellem modtageren og termostaten er foretaget, skal du trykke på redigeringstasten ( ) for at gå tilbage til hovedskærmen. Nu kan du tjekke RF-afstanden. Gå til det rum, der skal reguleres. Anbring termostaten på den endelige placering (på væg eller bord...), og indstil derefter termostaten i komforttilstand (indstil temperatur i position 37 C). Luk døren, og gå til modtageren for at kontrollere, om termostatens nye status er modtaget. (Opvarmning vises generelt med en rød indikatorlampe). Gå nu tilbage til termostaten, og sluk den. Se igen på modtageren, og kontrollér, at den er slukket (den røde indikatorlampe skal være slukket) o o Hvis RF-signalerne blev modtaget korrekt, kan du justere indstillingstemperaturen efter behov. Hvis RF-signalerne ikke blev modtaget korrekt, skal installationen kontrolleres (modtagerplacering, afstand...) * Installationen kan gøres lettere ved at have termostaten i nærheden af modtageren under konfigurationstilstanden. (En mindsteafstand på > 1 meter skal overholdes) 2.4 Start Termostaten er nu klar til drift. Standardfunktionstilstanden indstilles automatisk med programmet "P1", der er indbygget som standard. Mandag til Fredag 20 C 18 C 07:00 09:00 17:00 23:00 Lørdag og Søndag 20 C 18 C 08:00 23:00

8 49 Bemærk: Du kan tilpasse dit program efter behov. Se næste afsnit "Definition af funktionstilstand", kapitlet "Program" for at få yderligere forklaring Programmets aktuelle trin Fulgt program kl kk l t På ethvert tidspunkt, når baggrundsbelysningen er slukket, kan du trykke på tasten (OK) for at tænde baggrundsbelysningen, og derefter skal du trykke på tasten (OK) igen for at få vist den aktuelle indstillingstemperatur. 3 Definition af funktionstilstand Aktuelt Hvordan ændres funktionstilstanden? Åbn det lille låg i midten for at få adgang til navigationstasterne ( ) eller ( ). Du kan nu trykke på disse taster for at få vist funktionstilstandslinjen. Flyt rammemarkøren til den ønskede funktionstilstand, og tryk på (OK) for at skifte til den valgte funktionstilstand. 3.1 Manuel tilstand, komfort I manuel funktionstilstand følges komfortindstillingstemperaturen på alle tidspunkter. Når du trykker på tasterne (-) eller (+), begynder komfortindstillingstemperaturen at blinke, og så kan den justeres. 3.2 Manuel tilstand, reduceret I manuel funktionstilstand følges den reducerede indstillingstemperatur på alle tidspunkter. Når du trykker på tasterne (-) eller (+), begynder den reducerede indstillingstemperatur at blinke, og så kan den justeres. 3.3 OFF-tilstand Brug denne tilstand, hvis du har brug for at slukke for installationen. Vær forsigtig: I denne tilstand kan installationen fryse. Når displayet er slukket, kan du når som helst trykke på tasten (OK) for i nogle få sekunder at få vist aktuel temperatur og tid.

9 50 Genstart installationen ved at bruge navigationstasterne ( ) eller ( ). 3.4 Automatisk tilstand I denne tilstand vil termostaten følge det valgte program (indbygget eller tilpasset) ifølge det aktuelle klokkeslæt og indstillingstemperaturerne komfort og reduceret. Indtil næste programtrin kan du let tilsidesætte den aktuelle programtemperatur ved at ændre værdien med (-) eller (+). Indstillingstemperaturen blinker. Det lille håndlogo vises, når tilsidesættelsesfunktionen er aktiv. Hvis håndlogoet blinker, er ITCS i gang. 3.5 Programtilstand Aktuel dag Fulgt program Dagens program Når du skifter til programtilstand, er den første handling at vælge programnummeret med tasterne (-) eller (+). Du kan vælge mellem et indbygget program P1 til P9 eller et brugerprogram U1 til U4. Hvis du vælger et indbygget program (P1 til P9). Du kan kun se og vælge programmet: P1: Morgen, aften og weekend P2: Morgen, middag, aften og weekend P3: Dag og weekend P4: Aften og weekend P5: Morgen, aften (badeværelse) P6: Morgen, eftermiddag og weekend P7: (kontor) P8: og lørdag (forretning) P9: Weekend (hus nummer to) (Se anneksdelene, hvor der findes en komplet beskrivelse af det indbyggede program) Brug navigationstasterne ( ) eller ( ) til at ændre den viste programdag. Tryk på tasten (OK) for at bekræfte dit valg og gå tilbage til hovedskærmen (i AUTO-tilstand) Hvis du vælger et brugerprogram (U1 til U4). Som ovenfor kan du vælge programmet og se det, men du kan også tilpasse det. Standardindstilling: U1, U2, U3, U4 = Komfort hele ugen Tryk på redigeringstasten ( ) for at tilpasse et brugerprogram.

10 51 Symboler og forklaring for programoprettelse: Dagens første trin ( Komforttemp.) Timen for opvågning skal justeres. Dagens midtertrin ( Timen for at gå skal justeres. Reduceret temp.) Dagens midtertrin ( Timen for retur skal justeres Komforttemp.) Dagens sidste trin ( Timen for at sove skal justeres. Reduceret temp.) Programtrinnet er 30 minutter Hver gang en værdi eller et ikon blinker, opfordres du til at vælge med tasterne (- ) eller (+), og når valget er foretaget, skal du trykke på tasten (OK) for at gå til det følgende trin. Programoprettelsen starter altid med dagen 1 (mandag). Når du har trykket på tasten ( ), vises følgende på displayet: Du kan nu justere timen for det første trin i programmet med (-) eller (+). Tryk på (OK) for at validere og gå til det følgende trin. Du opfordres nu til at vælge typen af det næste trin i programmet (blinkende ikoner). Der er to mulige valg: Det første valg er at vælge soveikonet. (Slut på dagen) Det andet valg er at vælge gåikonet for at føje et trin til programmet i løbet af dagen. Når valget er foretaget, skal du trykke på (OK) for at validere. Derefter kan du justere trintimen med (-) eller (+).

11 52 Når trintimen er indstillet, skal du trykke på (OK) for at gå til næste trin. Du opfordres straks til at justere timen for returtrinnet med (-) eller (+). Tryk på (OK) for at validere og gå til det følgende trin. Du opfordres igen til at vælge typen af det næste trin i programmet (blinkende ikoner). Der er to mulige valg: Det første valg er at vælge soveikonerne. (Slut på dagen) Det andet valg er at vælge gåikonerne for at føje endnu et trin til programmet i løbet af dagen. Når valget er foretaget, skal du trykke på (OK) for at validere, og du kan justere timen for dette trin med (-) eller (+), Tryk på (OK) for at validere og afslutte redigeringen af den første dag. Du kan nu vælge at kopiere den programdag, du lige har oprettet, til de efterfølgende dage. Skift valget "Yes" (Ja) eller "no" (Nej) med (-) eller (+), og valider valget med (OK). Hvis du vælger "no" (Nej), opfordres du til at oprette et program for tirsdag (gentag den forrige procedure for at oprette det). Hvis du vælger "Yes" (Ja), får du mulighed for at kopiere programmet til den følgende dag (til tirsdag, til onsdag og op til den sidste dag i ugen (7 = søndag).

12 53 Når du trykker på (OK) på den sidste dag (7 = søndag), opfordres du til at gemme dit program med "SAVE" (GEM). Derefter vises meddelelsen "Save" (Gem) og en blinkende grøn indikatorlampe: Tryk på tasten (OK) for at gemme programmet og returnere til driftstilstand AUTO ifølge dit brugerprogram. Tryk på escape-tasten ( ) for at slette ændringerne af dit brugerprogram og gå tilbage til driftstilstand. 3.6 Timertilstand I timertilstand kan du justere temperaturen og varigheden for en bestemt tid. Denne funktion kan bruges, når du bliver hjemme i flere dage, eller hvis du ønsker at tilsidesætte programmet i en tid (modtagelse...) Du kan først justere varigheden i timer "H", hvis det er under 24 timer, og derefter i dage "d" med (-) eller (+). Tryk på (OK) for at validere. (Kan justeres 1 time til 99 dage) Anden gang kan du justere den ønskede indstillingstemperatur med (-) eller (+). Tryk på (OK) for at starte funktionen. (Standardværdien er 22 C) Logoet slutning. blinker, og antallet af resterende timer/dage vises, indtil periodens Hvis du ønsker at stoppe timerfunktionen før slutningen, angives varighedsperioden til "no" (Nej) med tasten (-). 3.7 Ferietilstand Med ferietilstand kan du indstille frostbeskyttelsestemperaturen til et antal dage, du vælger Du kan justere varigheden i dage "d" med (-) eller (+). Tryk på (OK) for at starte (kan justeres 1 til 99 dage) Indstillingstemperaturen for frostbeskyttelse er fast og kan justeres i parametermenu nummer 06 HG. Se kapitel 6. (Standardværdien er 10 C) Logoet blinker, og antallet af resterende dage vises, indtil periodens slutning. Hvis du ønsker at stoppe feriefunktionen før slutningen, angives varighedsperioden til "no" (Nej) med tasten (-).

13 54 4 Specialfunktion 4.1 Tastaturlåsfunktion Brug denne funktion til at forhindre alle ændringer af dine indstillinger (på et børneværelse, i et offentligt område ) Tastaturlåsfunktionen aktiveres ved først at trykke på escape-tasten ( ) og holde den nede og derefter trykke på redigeringstasten ( ) samtidigt. Logoet " " vises på skærmen. Gentag den samme procedure for at låse tastaturet op. 4.2 Information Med denne funktion kan du hurtigt få vist alle aktuelle temperaturer for de sondefølere, der er sluttet til termostaten (gulv, ekstern eller udendørs føler), ved at trykke flere gange på escape-tasten ( ). Denne rullefunktion er kun tilgængelig på hovedskærmen. Du kan se: Den aktuelle indstillingstemperatur, som termostaten følger. Omgivelsestemperaturen Hvis der er tilsluttet en ekstern føler: Gulvtemperaturen, hvis den bruges som gulvføler. Udendørstemperaturen, hvis den bruges som udendørsføler. Hvis parameteren "SenS" er indstillet til "Air" (Luft), bruges den eksterne føler som en udendørstemperaturføler 5 Parametermenu Din termostat har en parametermenu og for at kunne indtaste i denne menu, skal du trykke på redigeringstasten ( ) og holde den nede i 5 sekunder. Derefter åbnes parametermenuen, og den første parameterskærm vises: Du kan nu med navigationstasterne ( ) eller ( ) vælge en parameter, der skal justeres. Når parameteren er valgt, skiftes værdien med tasten (OK), den ændres med (-) eller (+), og derefter skal du bekræfte justeringen med (OK). Parametermenuen afsluttes ved at vælge parameteren» End «(Slut) og trykke på (OK).

14 55 N Standardværdi og andre muligheder 00 RF INI: Radiokonfiguration Sender radioforbindelsessignalet for at tildele denne RF Thermostat med dens RFmodtager. Du skal også samtidigt indstille modtageren i radiokonfigurationstilstand (på en almindelig modtager trykkes på knappen, og den holdes nede, indtil den grønne lampe lyser, se modtagerfolder) 01 deg: Enhed for viste temperaturer C Celsius F Fahrenheit 02 : Valg af tidsursenhed 24H (24:00) 12H (12:00 AM/PM) 03 dst: Skift mellem sommertid Sommer<->Vinter YES automatisk skift ifølge dato. no intet automatisk skift af sommertid. 04 AirC: Kalibrering af den interne sonde Kalibrering skal foretages efter én arbejdsdag med den samme indstillingstemperatur i overensstemmelse med følgende beskrivelse: Anbring et termometer i rummet i en afstand på 1,5 meter fra gulvet (ligesom termostaten), og kontrollér den reelle temperatur i rummet efter en time. Når du åbner kalibreringsparameteren, vises "no" (Nej) til højre for at angive, at der ikke er foretaget kalibrering. Værdien, der vises på termometeret, angives ved at bruge tasterne (-) eller (+) for at angive den virkelige værdi. Tryk derefter på (OK) for at bekræfte. Meddelelsen "Yes" (Ja) skal vises. Værdien gemmes i den interne hukommelse. Hvis du har brug for at slette en kalibrering, skal du trykke på escape-tasten ( ). Den gamle værdi slettes, og meddelelsen "no" (Nej) vises. * Bemærk: Det er kun det opvarmningselement, der styres af termostaten, som må bruges under hele kalibreringstrinnet. 05 OutC, AMbC, FlrC: Kalibrering af den eksterne ledningsforbundne sonde Samme kalibreringsmetode som beskrevet under parameter "04 AirC" herover. 06 HG: Frostbeskyttelsestemperaturen, der bruges i ferietilstand Standardværdi 10 C. Brug tasterne (-) eller (+) til at ændre indstillingstemperaturen for frostbeskyttelse. Tryk derefter på (OK) for at bekræfte. 07 ITCS: YES, no Det intelligente temperaturkontrolsystem vil aktivere din installation på forhånd (højst 2 timer) for at sikre den ønskede temperatur på den time, der er programmeret ifølge dit ugentlige program. Dette automatiske kontrolsystem fungerer på følgende måde: Når du starter termostaten den første gang, vil den måle den tid, som installationen bruger til at nå den indstillede temperatur. Termostaten vil måle den tid igen ved hver programændring for at kompensere for den eksterne temperaturs ændringer og påvirkninger. Du kan nu programmere termostaten uden at skulle justere temperaturen på forhånd, fordi termostaten gør det automatisk for dig. 08 Clr ALL: Nulstil til fabriksindstilling Tryk på tasten (OK), og hold den nede i 10 sekunder for at nulstille de indstillede

15 56 temperaturer og brugerparametre i denne menu til fabrikkens standardindstillinger. Brugerprogrammer nulstilles også. Bemærk: Sørg for, at du har alle de nødvendige elementer til genopsætning af din installation, før du bruger denne funktion. 09 Programversion VErS 10 Slut: Afslut parametermenuen Tryk på tasten (OK) for at afslutte installationsparametermenuen og vende tilbage til normal betjening. 6 Tekniske specifikationer Miljømæssige: Driftstemperatur: Forsendelses- og opbevaringstemperatur: Elektrisk beskyttelse Installationskategori Forureningsgrad 0 C-40 C -10 C til +50 C IP30 Klasse II 2 Målt temperaturnøjagtighed 0,1 C Indstillingstemperaturområde Komfort, Reduceret 5 C til 35 C med trin på 0,5 C Ferie (frostbeskyttelse) 10 C (kan justeres) Timer 5 C til 35 C Proportionalbånd (PWM Reguleringsegenskaber 2 C for en cyklus på 10 min.) eller hysterese på 0,5 C Strømforsyning 2 AAA LR03 1,5 V Alkalisk Driftslevetid ~2 år Følerelementer: Intern og ekstern (valg) NTC 10k ved 25 C Radiofrekvens 868 MHz, <10 mw. Programversion Vist i parametermenuen. Vers xxx Normer og godkendelse: Termostaten er udformet i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: EN : 2003 EN : 2002 EN : 2004 EN : 2001 EN /2 EN /3 R&TTE 1999/5/EF Lavspænding 2006/95/EF EMC 2004/108/EF

16 57 7 Fejlfinding og løsning Batteriproblem Følerproblem Min BT DP-01 starter ikke Kontrollér, om beskyttelsesmærkatet på batterierne er fjernet. Kontrollér batteriernes retning. Kontrollér batteriernes kapacitet Indikatorlampen på min BT DP-01 blinker rødt Logoet blinker (omgivelsesføler) Kontakt din installatør eller sælger. Logoet blinker (gulvføler) Kontrollér følerens tilslutning. Afbryd føleren, og kontrollér den med et ohmmeter (værdien skal være omkring 10 kohm) Batteriniveauet er for lavt Logoet blinker (batterier) Udskift batterierne. Min BT DP-01 virker til at fungere korrekt, men opvarmningen fungerer ikke korrekt På modtageren: Kontrollér god modtagelse af RF-signal Udgang Kontrollér tilslutningerne. Kontrollér opvarmningselementets strømforsyning. Kontakt din installatør. Kontrollér følgende punkter. Modtageren skal anbringes i en afstand af minimum 50 cm RFfra alle andre elektriske eller trådløse materialer (GSM, Wi-Fi..) kommunikation Modtageren må ikke være fastgjort på en metaldel eller for tæt på hydrauliske rør (kobber ) Min BT DP-01 virker til at fungere korrekt, men temperaturen i rummet var aldrig i overensstemmelse med programmet. Kontrollér uret. Er forskellen mellem temperaturen i komfort og reduceret for høj? Program Er trinnet i programmet for kort? Kontakt din installatør for at kontrollere og justere reguleringsparametrene i opvarmningssystemet.

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

KOMBINERET OG KOMBINERET FROSTFRI

KOMBINERET OG KOMBINERET FROSTFRI KOMBINERET OG KOMBINERET FROSTFRI DA 345678 001234 001234 001234 001234 001234 001234 001234 012345 SLUK/TÆND (med display) PRODUKT PÅ STANDBY: For at slukke for produkterne TOTAL NO FROST (frostfri)

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Hvad er Vigi Fall Faldalarm?

Hvad er Vigi Fall Faldalarm? Hvad er Vigi Fall Faldalarm? Vigi Fall er verdens første fuldautomatiske faldalarm, der registrerer alle typer af fald Vigi Fall sender fuldautomatisk information og alarm videre i tilfælde af fald uden

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

C: Rullehjul D: Batterirum E: Tænd/Sluk Knap F: Forbindelsesknap G: Optisk bevægelsessensor

C: Rullehjul D: Batterirum E: Tænd/Sluk Knap F: Forbindelsesknap G: Optisk bevægelsessensor Produktoplysninger Modtager Mus Tastatur A: Indikator B: Forbindelsesknap Installation C: Rullehjul D: Batterirum E: Tænd/Sluk Knap F: Forbindelsesknap G: Optisk bevægelsessensor H: Batterirum I: Forbindelsesknap

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere