Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser Medlemsmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 27 Januar 2005 Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar Ægteskab uden Grænser Formand: Jannik Sahlholdt Næstformand: Ida Møller Nielsen RÅDGIVNING: Ida Møller Nielsen, Jannik Sahlholdt, Philip Hollingbery, Christina Reves. Telefonrådgivningen på DRC: mandag kl Äktenskap utan Gränser: tirsdage kl Ægteskab uden Grænser: fredage/søndage kl eller via mail: MEDLEMSSERVICE: Philip Hollingbery. eller telefon ARRANGEMENTER: Christina Reves, Tina Raff, Anne Sophie Ribeiro TALSMÆND: Ida Møller Nielsen tlf , Jannik Sahlholdt tlf , Erik Lemcke tlf & WEBMASTER: Niels Henriksen HJEMMESIDEN: Erik Lemcke NYHEDSBREV: Anne-Marie Voldborg, Ansvarsh. redaktør, Skovskellet 1, 2840 Holte & Anne Sophie Ribeiro FRIVILLIGE: Tina Raff Godt Nytår! Det er igen tid til at betale sit årskontingent. Bestyrelsen håber på at I kære medlemmer bliver ved med at støtte os og de mange aktive medlemmer i vores stræben efter at få en mere menneskelig udlændingelov. Mange medlemmer giver nemlig større indflydelse og flere aktiviteter. Jeg minder om at for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen skal man ifølge de nuværende vedtægter indbetale medlemskontingentet inden 1. februar. Kontingentet på Kr. 250,- for par og Kr. 125,- for enkeltpersoner kan indbetales via Kreditornummer eller Giro Kontingentbetalingen kan tilmeldes PBS. Betaling via HomeBanking: Brug "Regningsbetaling" hvor igennem alm. girokort indbetales. Vælg kortart 01. Husk at angive Navn(e) og adressen på de(n) person(er) som medlemskabet er for, i rubrikken "Meddelelse til modtager". Hvis du mister vores indbetalingskort, kan du bruge foreningens Giro: Hvis du bruger overførsel, brug reg. nr. 1551, med kontonr Hvis du/i har betalt kontingentet indenfor de sidste 4 måneder, eller du/i er medlem i Äktenskap utan Gränser, eller du/i er blevet fritaget for kontingent på grund af personlige omstændigheder, behøver du/i ikke betale. Medlemsmøder Bestyrelsen planlægger et større møde. Herom hører I mere i næste nyhedsbrev som forventes at udkomme midt i februar.

2 Fra Redaktøren Med dette nyhedsbrev sender bestyrelsen kontingentgiroen, indkaldelse til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer, et urevideret regnskab og budgettet for Dette sendes nu på én gang for at spare på portoudgifterne. Bestyrelsen håber at se jer den 5. Marts. Herudover handler nyhedsbrevet om Hvidbogen om afslag på ægtefællesammenføring og her beder vi om jeres hjælp. Uden den kender vi ikke den måde Udlændingestyrelsen administrerer udlændingeloven på. Advokat Tage Gøttsche har et tilbud til foreningens medlemmer, der har boet i et andet EU-land og nu ønsker at vende hjem til Danmark. Bestyrelsens kontakt med pressen og politikere. Âktenskap utan gränsers hilsen. Vores medlem, kærlighedsflygtning Louise Vinther Alis holdt foreningens tale på Rådhuspladsen på Krystalnatten og bestyrelsen har en advarsel til alle danskere. Ny webmaster. En hjertelig og kæmpe stor tak til Jens Ilsøe som fik foreningens webside på fod igen og som har styret den gennem længere tid. Denne konstante kæmpe arbejdsindsats blev desværre for stor og tog for mange timer. Hvis vi var i en forsamling ville jeg opfordre at vi klappede rigtig kraftigt og længe for Jens. Niels Henriksen har overtaget opgaven. Tusind tak. Institut for Menneskerettigheder, DRC og ÆUG i Danmark og Sverige samarbejder om at redigere en Hvidbog om afslag på ægtefællesammenføring. Har du fået afslag, eller er flyttet til Sverige, pga. udlændingeloven så bidrag til Hvidbogen. Har du venner som har fået afslag eller har måttet flytte til Sverige, så send en SMS og bed dem til at bidrage til Hvidbogen. Hvidbogen er din mulighed for at dokumentere uretfærdighederne i udlændingeloven. Så hvis du er utilfreds med udlændingeloven og er flyttet til Sverige pga. af den eller har fået et afslag så skulle du tage og bidrage med din situation. Oplysninger om hvidbogen Institut for menneskerettigheder har besluttet at udarbejde en hvidbog hvor der sættes fokus på de afslag der gives, når der søges om ægtefællesammenføring. For at kunne gennemføre undersøgelsen er det nødvendigt at indsamle oplysninger fra mange af de personer der har fået afslag. Hvis du har fået afslag med begrundelse i en af de kategorier der er omtalt i bilaget bedes du kontakte Maria Ventegodt Liisberg på Institut For Menneskerettigheder på tlf Ud over personer der har fået afslag indgår der også personer der har valgt at flytte til f. eks. Sverige, fordi de på forhånd ved at de ikke vil kunne opfylde et eller flere af kravene i udlændingeloven. For at gennemføre undersøgelsen har vi brug for en kopi af din ansøgning og det afslag din ægtefælle har fået. Dataene bedes sendt i en lukket kuvert til Maria Ventegodt Liisberg på Institut For Menneskerettigheder, Strandgade 56, 1401 København K. Det materiale der tilsendes vil blive behandlet fortroligt og vil blive makuleret efter udgivelsen af hvidbogen. For at kunne udarbejde hvidbogen er der brug for et antal personer i de forskellige kategorier. Derfor bedes du udenpå det lukkede materiale anføre hvilken af kategorierne du har fået afslag pga. Det fremsendte materiale vil blive anonymiseret, så det ikke vil være muligt at genkende de personer der indgår i undersøgelsen. Afslagsindsamlingen foretages i december og januar. Behandling af materialet og udarbejdelsen af hvidbogen sker frem til marts, hvor hvidbogen er planlagt udgivet. Indsamlingen af dataene forgår i et samarbejde mellem ÆUG i Danmark og Sverige og DRC. Vi håber meget at du, såfremt du har fået et afslag på ægtefællesammenføring, vil deltage og dermed bidrage til at belyse hvordan udlændingeloven virker i praksis Erik Lemcke, på vegne af ÆUG's bestyrelse. 2

3 Bilag: Kategorier i hvidbogen: 1. Afslag pga. 24 års reglen 1.a Danske statsborgere - etniske danskere 1.b Personer med anden etnisk baggrund, som er født og opvokset i DK 1.c Personer med anden etnisk baggrund, som er indvandret og ikke er født i DK. 2. Afslag pga. Tilknytningskravet - 28 års reglen 2.a Danske statsborgere - etniske danskere 2.b Danske statsborgere med anden etnisk baggrund og personer med permanent opholdstilladelse som ikke er fyldt 28 år og er gift med en fra familiens hjemland 2.c Danske statsborgere med anden etnisk baggrund som er fyldt 28 år, men endnu ikke har boet 28 år i Danmark 2.d Personer med permanent opholdstilladelse som er fyldt 28 år, men endnu ikke har boet 28 år i Danmark 3. Afslag pga. proforma ægteskab 4. Afslag af økonomiske grunde 4.a Indtægtskravet opfyldes ikke 4.b Er selvstændig og kan ikke opfylde de særlige krav til selvstændige 4.c Kan ikke opnå bankgaranti 5. Afslag pga. sociale ydelser 6. Afslag pga. boligkravet 6.a Afslag pga. manglende opfyldelse af boligkravet 6.b Heraf afslag i situationer hvor der er en fremlejeaftaler på over 3 år) 7. Afslag afvist pga. mangelfuld vejledning i offentlige instanser sagsbehandling 8. Afslag og udvisning af den ene part selvom der er fælles børn i Danmark 9. Ansøgere der har valgt at flytte fra Danmark / blive i udlandet fordi de ved, at ikke opfylder et eller flere af kravene 10. Afslag på ansøgninger hvor der er søgt efter EU-reglerne 3

4 Ægteskab uden grænser er blevet kontaktet af Advokat Tage Gøttsche, som har et tilbud til medlemmer af Ægteskab uden grænser, der har boet i et andet EU-land og nu ønsker at vende hjem til Danmark. Kan I ikke rigtig overskue hvilke rettigheder I har som brugere af arbejdskraftens frie bevægelighed eller vil I gerne have hjælp til at udfylde ansøgningerne så læs mere om tilbudet her. Jeg vil gerne i denne forbindelse påpege at tilbudet skal ses som et supplement til vores rådgivning og at man selvfølgelig stadig er velkommen til at ringe til Ægteskab uden grænsers rådgivningslinie eller sende sine spørgsmål til Af Jannik Sahlholdt, Formand for Ægteskab uden grænser Planlæg jeres hjemrejse til Danmark i god tid. 10 ofte stillede spørgsmål. 1. Hvor lang tid skal vi opholde os i et EU land før jeg kan få min udenlandske ægtefælle med til Danmark uden at skulle opfylde Udlændingelovens krav. 2. Hvad er forskellen på et opholdsbevis efter EU reglerne og en tilladelse til familiesammenføring efter Udlændingeloven. 3. Skal min udenlandske ægtefælle have visum ved tilbagerejsen, og hvad er betingelserne for det. 4. Hvilke krav skal jeg/vi opfylde i form af arbejde, bolig eller andet. 5. Er det nok, at jeg søger arbejde i Danmark, eller skal jeg have fået et arbejde, når vi rejser tilbage. 6. Gælder de samme regler hvis jeg vil tilmelde mig et studium i Danmark i stedet for at arbejde. 7. Hvordan får min ægtefælle en arbejdstilladelse og hvor lang tid tager det. 8. Hvad er forskellen på en arbejdstilladelse og et opholdsbevis efter EU reglerne. 9. Har min ægtefælle krav på gratis sprogundervisning når vi vender tilbage. 10. Hvor lang tid går der inden min ægtefælle kan få et CPR. Nr. med ret til gratis lægehjælp, mulighed for oprettelse af en bankkonto, til at få et lånerkort til biblioteket osv. Hvis I er i tvivl om et eller flere af disse spørgsmål, og er medlemmer af Ægteskab uden grænser, kan I nu få rådgivning og hjælp til at udfærdige en korrekt ansøgning til Udlændingestyrelsen af en advokat, som kun beskæftiger sig med denne type sager. I bør få svar på ansøgningen i løbet af en måned. Efter aftale med Ægteskab uden grænser er rådgivning i form af besvarelse af jeres indledende spørgsmål gratis. Videre rådgivning, herunder at udfylde jeres ansøgning til Udlændingestyrelsen og at følge op på sagsbehandlingstiden i Styrelsen koster kr. Der skal føres nogle retssager, før Udlændingestyrelsen bøjer sig, og begynder at følge EU reglerne. For de af jer, som har mod på det, og tilsammen tjener så mange penge, at I ikke behøver søge fri proces (over kr.) er det vigtigt at tegne en familieforsikring i forbindelse med, at I vender hjem. Forsikringen dækker jeres udgifter til en retssag med en selvrisiko (det beløb I selv skal betale) på kr. For de af jer, som ikke har en indkomst af denne størrelse og derfor skal søge fri proces vil Ægteskab uden grænser og jeg i fællesskab skrue en økonomisk løsning sammen for jer, hvis jeres sag er egnet som en principsag. Og det behøver ikke, som rygterne siger, tage en 7-8 år at føre en retssag. Advokat Tage Gøttsche. Kontakt mig med brev til adressen: Nørrebrogade 14, DK-8000 Århus C. Telefon:

5 Kontakten med pressen. Talsmændene varetager kontakten med pressen, politikere og myndigheder for foreningen. Vores mål er at bidrage til information om de uretfærdigheder som udlændingeloven skaber, så loven i den sidste ende bliver ændret. I den forbindelse er pressens interesse for hvad der sker på udlændingeområdet meget vigtig. Hvis der ikke er artikler i såvel den danske som udenlandske presse der fortæller enkelt-historier og samtidig giver et overblik over lovens urimeligheder så vil politikkerne i den sidste ende ikke ændre loven. Talsmændene bliver ofte interviewet som baggrundsinformation, men for at få pressen til at skrive om sagen, skal der næsten altid være en eller flere personer der er kommet i klemme i loven. Uden det ingen god presse- historie. Derfor er en af talsmændenes opgave at finde ægtepar der er villige til at fortælle deres historie til såvel TV som aviser. Som regel finder vi personerne til interviewet ved direkte henvendelse, men der er situationer hvor vi på hjemmesiden annoncerer efter par til interview. Vi ved at der er nogle af vores medlemmer der ikke synes det er en god ide at vi annoncerer efter kandidater til interview eller TV udsendelser. Men i bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at uden pressens interesse forbliver udlændingeloven som den er i dag. Så derfor er vi meget glade for at fortælle, at vi siden Gil-Robles rapport i juni har haft en meget stor interesse fra pressen ikke mindst fra Udenlandske medier. Der har f.eks. været TV hold fra ikke mindre end 6 TV stationer herunder BBC World, TV5 i Frankrig samt Tysk og Svensk TV og 2 TV stationer planlægger at komme. Herudover har der være artikler i New York Times og Los Angels times. Det politiske arbejde Talsmændene Jannik Sahlholdt og Erik Lemcke har i uge 48 haft møde med udlændingeordførerne fra Enhedslisten: Søren Søndergård, Kristendemokraterne: Bodil Kornbek, Socialdemokraterne: Anne Marie Meldgård, og Socialistisk Folkeparti: Kamal Qureshi. Møderne har været af meget forskellig karakter, men i alle tilfælde meget konstruktive. Enhedslisten ved Søren Søndergård: Fandt udlændingeloven helt urimelig og arbejdede for at få den ændret. På basis af samtalen var han villig til at stille konkrete spørgsmål i folketinget til integrationsministeren. Kristendemokraterne ved Bodil Kornbek fandt udlændingeloven såvel inhuman som uliberal. Det må være enhver danskers ret frit at gifte sig og bo i Danmark. Kristendemokraterne har netop stillet forslag om 24 års-reglens afskaffelse. Socialdemokraterne ved Anne Marie Meldgård fortalte at de var villige til ændringer af udlændingeloven, hvis de efter et valg fik regeringsmagten, men at 24 års reglen stod fast, men at praksis kunne ændres. Anne Marie Meldgård lyttede til vores synspunkter blandt andet om, at det var 28 års-reglen som i praksis forhindrede alle danskere med udenlandsk baggrund i at gifte sig med person fra familiens hjemland indtil de havde opholdt sig i 28 år. Hun var ikke enig med os. Socialistisk Folkeparti ved Kamal Qureshi. Kamal Qureshi og ÆuG har længe haft et samarbejde med det formål at ændre udlændingeloven. SF har netop stillet Forslag til folketingsbeslutning om sikring af unges ret til selvbestemmelse ved valg af partner, forhindring af tvangsægteskaber og reel hjælp til unge, der er truet af denne tvang. 5

6 En mere udførlig redegørelse kommer i næste nyhedsbrev. Nyt fra Äktenskap utan gränser i Malmö. Malmö, 7. december 2004 Kære medlemmer i Äktenskap Utan Gränser i Sverige Så er 2004 ved at nærme sig sin slutning og vi kan se tilbage på året der gik som en hektisk periode for vores lille forening. Der har været stort pres på rådgivningen både på den danske og svenske side, da ca. 60 par om måneden i gennemsnit har måttet flytte over sundet. Hertil kommer de par, der har slået sig ned i andre EU-lande fx Tyskland, par som efter hård kamp har kunnet blive i DK, samt par, der har besluttet at vende tilbage til Danmark efter et ophold i Sverige. Vi har haft telefonrådgivning 2-3 gange om ugen, samt holdt åbent kontor hver tirsdag aften, og vi har ikke haft ret mange stille øjeblikke. Dertil kommer den stadige strøm af spørgsmål via og FORUM, hvor også medlemmer har givet en stor hånd med. Tak for det. Omvendt ser det ud med de sociale aktiviteter. Vi har afholdt flere arrangementer, hvor der har været lidt for få fremmødte. Det har heldigvis været hyggeligt alligevel. Dog har vi i bestyrelsen besluttet, at vi fremover vil bruge kræfterne anderledes, så de først og fremmest kommer rådgivningen til gode. Vores kerneaktiviteter bliver derfor fremover Rådgivningskontoret, med fast ugentlig åbningstid, samt telefontid på telefon Oplysningsaktiviteter med udgivelse af foldere og opdatering på hjemmeside Presse og lobbyarbejde sammen med ÆUG.dk Vores kerne-emner for rådgivning, oplysnings- og pressearbejdet bliver fremover Visumregler til Sverige Alternativ dokumentation til manglende Pas Regler for ansøgning om EU opholdstilladelse i Sverige for medfølgende mand/ kone med anden nationalitet end EU eller dansk Arbejdsmarked og A-kasseregler i Sverige Vielse i Sverige, hvor og hvordan Børn, barsel og fødsel i Sverige Læge og sygedagpenge i Sverige Boligspørgsmål, dog ikke formidling af værelser Advokatbistand og juridisk assistance til at flytte tilbage til Danmark (DRC) EU oplysning om migration og jobsøgning Endelig har vi fastsat datoen for næste Årsmøde i Äktenskap utan Gränser i Sverige. Vi afholder årsmødet i Malmø den 2 april Sæt allerede nu X i din nye kalender for Vi vil gerne se rigtig mange, som har lyst til at sætte deres præg på foreningens fremtidige arbejde. Derfor indbetal venligst kontingentet for God Jul og Godt Nytår fra bestyrelsen: Torben Estermann, Mette Munkhaus Olsen, Vinnie Pamba Ogwan g, Jacob Hansen, Christina Reves og Niels Erik Hansen (DRC i Kbh.) 6

7 Krystalnatten Også i år var mange mennesker mødt op til fakkeltoget I København hvor vores medlem, kærlighedsflygtning Louise Vinther Alis holdt foreningens tale på Rådhuspladsen. For jer som ikke var tilstede ved demonstrationen kommer denne rammende tale her: God aften og vel mødt Jeg hedder Louise Alis og jeg står her i aften på vegne af alle os kærlighedsflygtninge i Sverige. Vi har nemlig oplevet en snert af hvad jøderne må have følt den gang de statsløse og ofte familieløse blev sejlet over sundet en kold nattetime. Vi har oplevet følelsen af at blive tvunget til at rive rødderne op og tage til udlandet pga. intolerance i vores hjemland. Unge kvinder og mænd, der står overfor at skulle igennem enorme praktiske og følelsesmæssige prøvelser, de håbløse ansøgninger, venten i månedsvis, usikkerhed om fremtiden, at skulle flytte fra familie og venner Og alt dette bøvl skal gennemgås mens ens følelsesliv mest af alt er præget af ensomme nætter, tårer i egne kolde hænder og kærlighed gennem et telefonrør. Men i aften er vi her på grund af jødeforfølgelsen og som protest mod nazisme og raceforfølgelse i alle afskygninger. Og derfor vil jeg gerne vende tilbage til filmen Schindlers Liste og i den forbindelse min ven Nihat. Før jeg skulle tale i aften satte jeg mig ned og gravede frem af gemmerne alt hvad jeg kan huske om 2 verdenskrig og forbrydelserne fra den gang. Det første der faldt mig ind var en scene i Schindler s Liste, der fik mig til at græde utrøsteligt. Det er den scene, hvor nogle af de første jøder bliver ført bort og dermed bliver adskilt fra deres ægtefæller. Jeg græd og græd og græd. Jeg kunne ikke forestille mig en ondere skæbne, end at gå en usikker fremtid i møde og så uden den man elsker ved sin side. Jeg græd da jeg så filmen, jeg græd da det overgik mig selv og det piner mig stadig når jeg gennem foreningen Ægteskab uden Grænser til stadighed hører om unge ulykkelige kvinder og mænd i samme situation. Nihat er meget oplyst og veluddannet og derudover er han kurder og dermed også en del af en forfulgt minoritet. Han har en gang spurgt mig: Hvorfor skal vi blive ved med at se oscarvindende film om anden verdenskrig og jødeforfølgelse? Hvad med alle de andre forbrydelser mod menneskeheden? Og man kan jo godt forstå ham. Det er sjældent man hører om de lidelser og den tortur som fx kurdere rundt omkring i mellemøsten gennemgår og har gennemgået i gennem mange år. Og jeg må fortælle ham, at det ikke er fordi vi synes det er mindre synd for kurdere eller andre forfulgte minoriteter.

8 Det er fordi det er vigtigt for os i Europa ikke at glemme! Det der skete dengang for uhyggeligt få generationer siden er en del af vores fællessamvittighed, det er vores fælles ansvar at noget lignende aldrig sker igen. I alle lande i Europa var der frivillige nazistsympatisører, hvilket jo er en uhyggelig realitet, når man ser tilbage. Mange forfærdelige ting skulle gennemgås før vi nu er kommet videre og kun kan se tilbage med foragt og lettelse over at det er fortid. Vi fik en vigtig og dyr lektie. I Danmark har vi altid set os som heldige, fordi vi under besættelsen ikke vidnede så megen gru som så mange andre lande, her var ingen skyttegrave, ingen koncentrationslejre og ingen soldater i krig. Vi var forholdsvis heldige, men måske derfor har vi ikke lært lektien??? Måske har vi i Danmark ikke som de andre Europæiske lande lært lektien om hvor farligt det kan være at tro, at nogle mennesker er bedre end andre. Hvor farligt det kan være at dele mennesker op i første og anden rang. Hvor farligt det kan være at forfølge udvalgte racer og give særlige rettigheder til andre I de sidste år har det trukket i en meget kedelig retning i Danmark. For at give et eksempel på dette vil jeg citere en embedsmand jeg talte med. Jeg ringede ind til integrationsministeriet for at høre hvilke muligheder jeg og min mand havde for at få lov til at bo i Danmark, men de kunne ikke rigtig hjælpe mig. Samtalen gik ingen steder og til sidst spurgte jeg i frustration: Er der slet ingen ting at gøre? Og svaret lød Du skulle ikke have giftet dig med en udlænding. Altså budskabet fra integrationsministeriet er: Gift dig med en af dine egne eller lad vær at gifte dig overhovedet Og så bliver jeg forvirret, for hvis en muslimsk far siger disse ord til sin datter: Gift dig med en af dine egne så er det tvangsægteskab og forkasteligt, men når en embedsmand siger det samme til en dansk pige så er det succesfuld integrationspolitik. Hvad er forskellen??? Ja, som sagt har det trukket i en kedelig retning i Danmark gennem længere tid. Jeg vil gerne også ha lov at citere en af de anonyme, som er med til at hjælpe flygtninge under jorden og dermed risikerer fængselsstraf. Jeg står med MetroExpressen fra 1. okt. Det er blevet koldt i Danmark Og hvor er det sandt. Bare for at tage et af de nyeste eksempler på dette, så er Amnesty International for tiden i gang med en kampagne i Danmark. Amnesty opfordrer den danske regering til at lave lovgivning imod tortur, for det har vi ikke nogen lovgivning om i Danmark overhovedet. Til gengæld har vi love der på flest mulig måder gør det svært for ikkedanskere at komme ind i landet, det være sig flygtninge såvel som danskeres udenlandske ægtefæller. Og i den forbindelse vil jeg gerne tillade mig at lave en parallel til nazismen, for når en regering laver love, der gør alt hvad de kan for at få et land med Flest muligt hvide, Flest muligt lyshårede med blå øjne, Flest muligt kristne, Et land med andre rettigheder til Jens end til Yasin, Så er det kun midlerne, der adskiller.. (*) Mange tak * De sidste tre ord fjernet af redaktionen.

9

Kontakt til medierne.

Kontakt til medierne. Nyhedsbrev nr. 38-7. Januar 2007 Kontakt til medierne. Bestyrelsen har igennem årene været kontaktet af journalister og studerende der gerne ville komme i kontakt med medlemmer. De søgte ganske specifikke

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger! Nyhedsbrev nr. 52 - november 2009 Er du dansker i Sverige? Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn

Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination http://www.drcenter.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere