Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser Medlemsmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 27 Januar 2005 Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar Ægteskab uden Grænser Formand: Jannik Sahlholdt Næstformand: Ida Møller Nielsen RÅDGIVNING: Ida Møller Nielsen, Jannik Sahlholdt, Philip Hollingbery, Christina Reves. Telefonrådgivningen på DRC: mandag kl Äktenskap utan Gränser: tirsdage kl Ægteskab uden Grænser: fredage/søndage kl eller via mail: MEDLEMSSERVICE: Philip Hollingbery. eller telefon ARRANGEMENTER: Christina Reves, Tina Raff, Anne Sophie Ribeiro TALSMÆND: Ida Møller Nielsen tlf , Jannik Sahlholdt tlf , Erik Lemcke tlf & WEBMASTER: Niels Henriksen HJEMMESIDEN: Erik Lemcke NYHEDSBREV: Anne-Marie Voldborg, Ansvarsh. redaktør, Skovskellet 1, 2840 Holte & Anne Sophie Ribeiro FRIVILLIGE: Tina Raff Godt Nytår! Det er igen tid til at betale sit årskontingent. Bestyrelsen håber på at I kære medlemmer bliver ved med at støtte os og de mange aktive medlemmer i vores stræben efter at få en mere menneskelig udlændingelov. Mange medlemmer giver nemlig større indflydelse og flere aktiviteter. Jeg minder om at for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen skal man ifølge de nuværende vedtægter indbetale medlemskontingentet inden 1. februar. Kontingentet på Kr. 250,- for par og Kr. 125,- for enkeltpersoner kan indbetales via Kreditornummer eller Giro Kontingentbetalingen kan tilmeldes PBS. Betaling via HomeBanking: Brug "Regningsbetaling" hvor igennem alm. girokort indbetales. Vælg kortart 01. Husk at angive Navn(e) og adressen på de(n) person(er) som medlemskabet er for, i rubrikken "Meddelelse til modtager". Hvis du mister vores indbetalingskort, kan du bruge foreningens Giro: Hvis du bruger overførsel, brug reg. nr. 1551, med kontonr Hvis du/i har betalt kontingentet indenfor de sidste 4 måneder, eller du/i er medlem i Äktenskap utan Gränser, eller du/i er blevet fritaget for kontingent på grund af personlige omstændigheder, behøver du/i ikke betale. Medlemsmøder Bestyrelsen planlægger et større møde. Herom hører I mere i næste nyhedsbrev som forventes at udkomme midt i februar.

2 Fra Redaktøren Med dette nyhedsbrev sender bestyrelsen kontingentgiroen, indkaldelse til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer, et urevideret regnskab og budgettet for Dette sendes nu på én gang for at spare på portoudgifterne. Bestyrelsen håber at se jer den 5. Marts. Herudover handler nyhedsbrevet om Hvidbogen om afslag på ægtefællesammenføring og her beder vi om jeres hjælp. Uden den kender vi ikke den måde Udlændingestyrelsen administrerer udlændingeloven på. Advokat Tage Gøttsche har et tilbud til foreningens medlemmer, der har boet i et andet EU-land og nu ønsker at vende hjem til Danmark. Bestyrelsens kontakt med pressen og politikere. Âktenskap utan gränsers hilsen. Vores medlem, kærlighedsflygtning Louise Vinther Alis holdt foreningens tale på Rådhuspladsen på Krystalnatten og bestyrelsen har en advarsel til alle danskere. Ny webmaster. En hjertelig og kæmpe stor tak til Jens Ilsøe som fik foreningens webside på fod igen og som har styret den gennem længere tid. Denne konstante kæmpe arbejdsindsats blev desværre for stor og tog for mange timer. Hvis vi var i en forsamling ville jeg opfordre at vi klappede rigtig kraftigt og længe for Jens. Niels Henriksen har overtaget opgaven. Tusind tak. Institut for Menneskerettigheder, DRC og ÆUG i Danmark og Sverige samarbejder om at redigere en Hvidbog om afslag på ægtefællesammenføring. Har du fået afslag, eller er flyttet til Sverige, pga. udlændingeloven så bidrag til Hvidbogen. Har du venner som har fået afslag eller har måttet flytte til Sverige, så send en SMS og bed dem til at bidrage til Hvidbogen. Hvidbogen er din mulighed for at dokumentere uretfærdighederne i udlændingeloven. Så hvis du er utilfreds med udlændingeloven og er flyttet til Sverige pga. af den eller har fået et afslag så skulle du tage og bidrage med din situation. Oplysninger om hvidbogen Institut for menneskerettigheder har besluttet at udarbejde en hvidbog hvor der sættes fokus på de afslag der gives, når der søges om ægtefællesammenføring. For at kunne gennemføre undersøgelsen er det nødvendigt at indsamle oplysninger fra mange af de personer der har fået afslag. Hvis du har fået afslag med begrundelse i en af de kategorier der er omtalt i bilaget bedes du kontakte Maria Ventegodt Liisberg på Institut For Menneskerettigheder på tlf Ud over personer der har fået afslag indgår der også personer der har valgt at flytte til f. eks. Sverige, fordi de på forhånd ved at de ikke vil kunne opfylde et eller flere af kravene i udlændingeloven. For at gennemføre undersøgelsen har vi brug for en kopi af din ansøgning og det afslag din ægtefælle har fået. Dataene bedes sendt i en lukket kuvert til Maria Ventegodt Liisberg på Institut For Menneskerettigheder, Strandgade 56, 1401 København K. Det materiale der tilsendes vil blive behandlet fortroligt og vil blive makuleret efter udgivelsen af hvidbogen. For at kunne udarbejde hvidbogen er der brug for et antal personer i de forskellige kategorier. Derfor bedes du udenpå det lukkede materiale anføre hvilken af kategorierne du har fået afslag pga. Det fremsendte materiale vil blive anonymiseret, så det ikke vil være muligt at genkende de personer der indgår i undersøgelsen. Afslagsindsamlingen foretages i december og januar. Behandling af materialet og udarbejdelsen af hvidbogen sker frem til marts, hvor hvidbogen er planlagt udgivet. Indsamlingen af dataene forgår i et samarbejde mellem ÆUG i Danmark og Sverige og DRC. Vi håber meget at du, såfremt du har fået et afslag på ægtefællesammenføring, vil deltage og dermed bidrage til at belyse hvordan udlændingeloven virker i praksis Erik Lemcke, på vegne af ÆUG's bestyrelse. 2

3 Bilag: Kategorier i hvidbogen: 1. Afslag pga. 24 års reglen 1.a Danske statsborgere - etniske danskere 1.b Personer med anden etnisk baggrund, som er født og opvokset i DK 1.c Personer med anden etnisk baggrund, som er indvandret og ikke er født i DK. 2. Afslag pga. Tilknytningskravet - 28 års reglen 2.a Danske statsborgere - etniske danskere 2.b Danske statsborgere med anden etnisk baggrund og personer med permanent opholdstilladelse som ikke er fyldt 28 år og er gift med en fra familiens hjemland 2.c Danske statsborgere med anden etnisk baggrund som er fyldt 28 år, men endnu ikke har boet 28 år i Danmark 2.d Personer med permanent opholdstilladelse som er fyldt 28 år, men endnu ikke har boet 28 år i Danmark 3. Afslag pga. proforma ægteskab 4. Afslag af økonomiske grunde 4.a Indtægtskravet opfyldes ikke 4.b Er selvstændig og kan ikke opfylde de særlige krav til selvstændige 4.c Kan ikke opnå bankgaranti 5. Afslag pga. sociale ydelser 6. Afslag pga. boligkravet 6.a Afslag pga. manglende opfyldelse af boligkravet 6.b Heraf afslag i situationer hvor der er en fremlejeaftaler på over 3 år) 7. Afslag afvist pga. mangelfuld vejledning i offentlige instanser sagsbehandling 8. Afslag og udvisning af den ene part selvom der er fælles børn i Danmark 9. Ansøgere der har valgt at flytte fra Danmark / blive i udlandet fordi de ved, at ikke opfylder et eller flere af kravene 10. Afslag på ansøgninger hvor der er søgt efter EU-reglerne 3

4 Ægteskab uden grænser er blevet kontaktet af Advokat Tage Gøttsche, som har et tilbud til medlemmer af Ægteskab uden grænser, der har boet i et andet EU-land og nu ønsker at vende hjem til Danmark. Kan I ikke rigtig overskue hvilke rettigheder I har som brugere af arbejdskraftens frie bevægelighed eller vil I gerne have hjælp til at udfylde ansøgningerne så læs mere om tilbudet her. Jeg vil gerne i denne forbindelse påpege at tilbudet skal ses som et supplement til vores rådgivning og at man selvfølgelig stadig er velkommen til at ringe til Ægteskab uden grænsers rådgivningslinie eller sende sine spørgsmål til Af Jannik Sahlholdt, Formand for Ægteskab uden grænser Planlæg jeres hjemrejse til Danmark i god tid. 10 ofte stillede spørgsmål. 1. Hvor lang tid skal vi opholde os i et EU land før jeg kan få min udenlandske ægtefælle med til Danmark uden at skulle opfylde Udlændingelovens krav. 2. Hvad er forskellen på et opholdsbevis efter EU reglerne og en tilladelse til familiesammenføring efter Udlændingeloven. 3. Skal min udenlandske ægtefælle have visum ved tilbagerejsen, og hvad er betingelserne for det. 4. Hvilke krav skal jeg/vi opfylde i form af arbejde, bolig eller andet. 5. Er det nok, at jeg søger arbejde i Danmark, eller skal jeg have fået et arbejde, når vi rejser tilbage. 6. Gælder de samme regler hvis jeg vil tilmelde mig et studium i Danmark i stedet for at arbejde. 7. Hvordan får min ægtefælle en arbejdstilladelse og hvor lang tid tager det. 8. Hvad er forskellen på en arbejdstilladelse og et opholdsbevis efter EU reglerne. 9. Har min ægtefælle krav på gratis sprogundervisning når vi vender tilbage. 10. Hvor lang tid går der inden min ægtefælle kan få et CPR. Nr. med ret til gratis lægehjælp, mulighed for oprettelse af en bankkonto, til at få et lånerkort til biblioteket osv. Hvis I er i tvivl om et eller flere af disse spørgsmål, og er medlemmer af Ægteskab uden grænser, kan I nu få rådgivning og hjælp til at udfærdige en korrekt ansøgning til Udlændingestyrelsen af en advokat, som kun beskæftiger sig med denne type sager. I bør få svar på ansøgningen i løbet af en måned. Efter aftale med Ægteskab uden grænser er rådgivning i form af besvarelse af jeres indledende spørgsmål gratis. Videre rådgivning, herunder at udfylde jeres ansøgning til Udlændingestyrelsen og at følge op på sagsbehandlingstiden i Styrelsen koster kr. Der skal føres nogle retssager, før Udlændingestyrelsen bøjer sig, og begynder at følge EU reglerne. For de af jer, som har mod på det, og tilsammen tjener så mange penge, at I ikke behøver søge fri proces (over kr.) er det vigtigt at tegne en familieforsikring i forbindelse med, at I vender hjem. Forsikringen dækker jeres udgifter til en retssag med en selvrisiko (det beløb I selv skal betale) på kr. For de af jer, som ikke har en indkomst af denne størrelse og derfor skal søge fri proces vil Ægteskab uden grænser og jeg i fællesskab skrue en økonomisk løsning sammen for jer, hvis jeres sag er egnet som en principsag. Og det behøver ikke, som rygterne siger, tage en 7-8 år at føre en retssag. Advokat Tage Gøttsche. Kontakt mig med brev til adressen: Nørrebrogade 14, DK-8000 Århus C. Telefon:

5 Kontakten med pressen. Talsmændene varetager kontakten med pressen, politikere og myndigheder for foreningen. Vores mål er at bidrage til information om de uretfærdigheder som udlændingeloven skaber, så loven i den sidste ende bliver ændret. I den forbindelse er pressens interesse for hvad der sker på udlændingeområdet meget vigtig. Hvis der ikke er artikler i såvel den danske som udenlandske presse der fortæller enkelt-historier og samtidig giver et overblik over lovens urimeligheder så vil politikkerne i den sidste ende ikke ændre loven. Talsmændene bliver ofte interviewet som baggrundsinformation, men for at få pressen til at skrive om sagen, skal der næsten altid være en eller flere personer der er kommet i klemme i loven. Uden det ingen god presse- historie. Derfor er en af talsmændenes opgave at finde ægtepar der er villige til at fortælle deres historie til såvel TV som aviser. Som regel finder vi personerne til interviewet ved direkte henvendelse, men der er situationer hvor vi på hjemmesiden annoncerer efter par til interview. Vi ved at der er nogle af vores medlemmer der ikke synes det er en god ide at vi annoncerer efter kandidater til interview eller TV udsendelser. Men i bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at uden pressens interesse forbliver udlændingeloven som den er i dag. Så derfor er vi meget glade for at fortælle, at vi siden Gil-Robles rapport i juni har haft en meget stor interesse fra pressen ikke mindst fra Udenlandske medier. Der har f.eks. været TV hold fra ikke mindre end 6 TV stationer herunder BBC World, TV5 i Frankrig samt Tysk og Svensk TV og 2 TV stationer planlægger at komme. Herudover har der være artikler i New York Times og Los Angels times. Det politiske arbejde Talsmændene Jannik Sahlholdt og Erik Lemcke har i uge 48 haft møde med udlændingeordførerne fra Enhedslisten: Søren Søndergård, Kristendemokraterne: Bodil Kornbek, Socialdemokraterne: Anne Marie Meldgård, og Socialistisk Folkeparti: Kamal Qureshi. Møderne har været af meget forskellig karakter, men i alle tilfælde meget konstruktive. Enhedslisten ved Søren Søndergård: Fandt udlændingeloven helt urimelig og arbejdede for at få den ændret. På basis af samtalen var han villig til at stille konkrete spørgsmål i folketinget til integrationsministeren. Kristendemokraterne ved Bodil Kornbek fandt udlændingeloven såvel inhuman som uliberal. Det må være enhver danskers ret frit at gifte sig og bo i Danmark. Kristendemokraterne har netop stillet forslag om 24 års-reglens afskaffelse. Socialdemokraterne ved Anne Marie Meldgård fortalte at de var villige til ændringer af udlændingeloven, hvis de efter et valg fik regeringsmagten, men at 24 års reglen stod fast, men at praksis kunne ændres. Anne Marie Meldgård lyttede til vores synspunkter blandt andet om, at det var 28 års-reglen som i praksis forhindrede alle danskere med udenlandsk baggrund i at gifte sig med person fra familiens hjemland indtil de havde opholdt sig i 28 år. Hun var ikke enig med os. Socialistisk Folkeparti ved Kamal Qureshi. Kamal Qureshi og ÆuG har længe haft et samarbejde med det formål at ændre udlændingeloven. SF har netop stillet Forslag til folketingsbeslutning om sikring af unges ret til selvbestemmelse ved valg af partner, forhindring af tvangsægteskaber og reel hjælp til unge, der er truet af denne tvang. 5

6 En mere udførlig redegørelse kommer i næste nyhedsbrev. Nyt fra Äktenskap utan gränser i Malmö. Malmö, 7. december 2004 Kære medlemmer i Äktenskap Utan Gränser i Sverige Så er 2004 ved at nærme sig sin slutning og vi kan se tilbage på året der gik som en hektisk periode for vores lille forening. Der har været stort pres på rådgivningen både på den danske og svenske side, da ca. 60 par om måneden i gennemsnit har måttet flytte over sundet. Hertil kommer de par, der har slået sig ned i andre EU-lande fx Tyskland, par som efter hård kamp har kunnet blive i DK, samt par, der har besluttet at vende tilbage til Danmark efter et ophold i Sverige. Vi har haft telefonrådgivning 2-3 gange om ugen, samt holdt åbent kontor hver tirsdag aften, og vi har ikke haft ret mange stille øjeblikke. Dertil kommer den stadige strøm af spørgsmål via og FORUM, hvor også medlemmer har givet en stor hånd med. Tak for det. Omvendt ser det ud med de sociale aktiviteter. Vi har afholdt flere arrangementer, hvor der har været lidt for få fremmødte. Det har heldigvis været hyggeligt alligevel. Dog har vi i bestyrelsen besluttet, at vi fremover vil bruge kræfterne anderledes, så de først og fremmest kommer rådgivningen til gode. Vores kerneaktiviteter bliver derfor fremover Rådgivningskontoret, med fast ugentlig åbningstid, samt telefontid på telefon Oplysningsaktiviteter med udgivelse af foldere og opdatering på hjemmeside Presse og lobbyarbejde sammen med ÆUG.dk Vores kerne-emner for rådgivning, oplysnings- og pressearbejdet bliver fremover Visumregler til Sverige Alternativ dokumentation til manglende Pas Regler for ansøgning om EU opholdstilladelse i Sverige for medfølgende mand/ kone med anden nationalitet end EU eller dansk Arbejdsmarked og A-kasseregler i Sverige Vielse i Sverige, hvor og hvordan Børn, barsel og fødsel i Sverige Læge og sygedagpenge i Sverige Boligspørgsmål, dog ikke formidling af værelser Advokatbistand og juridisk assistance til at flytte tilbage til Danmark (DRC) EU oplysning om migration og jobsøgning Endelig har vi fastsat datoen for næste Årsmøde i Äktenskap utan Gränser i Sverige. Vi afholder årsmødet i Malmø den 2 april Sæt allerede nu X i din nye kalender for Vi vil gerne se rigtig mange, som har lyst til at sætte deres præg på foreningens fremtidige arbejde. Derfor indbetal venligst kontingentet for God Jul og Godt Nytår fra bestyrelsen: Torben Estermann, Mette Munkhaus Olsen, Vinnie Pamba Ogwan g, Jacob Hansen, Christina Reves og Niels Erik Hansen (DRC i Kbh.) 6

7 Krystalnatten Også i år var mange mennesker mødt op til fakkeltoget I København hvor vores medlem, kærlighedsflygtning Louise Vinther Alis holdt foreningens tale på Rådhuspladsen. For jer som ikke var tilstede ved demonstrationen kommer denne rammende tale her: God aften og vel mødt Jeg hedder Louise Alis og jeg står her i aften på vegne af alle os kærlighedsflygtninge i Sverige. Vi har nemlig oplevet en snert af hvad jøderne må have følt den gang de statsløse og ofte familieløse blev sejlet over sundet en kold nattetime. Vi har oplevet følelsen af at blive tvunget til at rive rødderne op og tage til udlandet pga. intolerance i vores hjemland. Unge kvinder og mænd, der står overfor at skulle igennem enorme praktiske og følelsesmæssige prøvelser, de håbløse ansøgninger, venten i månedsvis, usikkerhed om fremtiden, at skulle flytte fra familie og venner Og alt dette bøvl skal gennemgås mens ens følelsesliv mest af alt er præget af ensomme nætter, tårer i egne kolde hænder og kærlighed gennem et telefonrør. Men i aften er vi her på grund af jødeforfølgelsen og som protest mod nazisme og raceforfølgelse i alle afskygninger. Og derfor vil jeg gerne vende tilbage til filmen Schindlers Liste og i den forbindelse min ven Nihat. Før jeg skulle tale i aften satte jeg mig ned og gravede frem af gemmerne alt hvad jeg kan huske om 2 verdenskrig og forbrydelserne fra den gang. Det første der faldt mig ind var en scene i Schindler s Liste, der fik mig til at græde utrøsteligt. Det er den scene, hvor nogle af de første jøder bliver ført bort og dermed bliver adskilt fra deres ægtefæller. Jeg græd og græd og græd. Jeg kunne ikke forestille mig en ondere skæbne, end at gå en usikker fremtid i møde og så uden den man elsker ved sin side. Jeg græd da jeg så filmen, jeg græd da det overgik mig selv og det piner mig stadig når jeg gennem foreningen Ægteskab uden Grænser til stadighed hører om unge ulykkelige kvinder og mænd i samme situation. Nihat er meget oplyst og veluddannet og derudover er han kurder og dermed også en del af en forfulgt minoritet. Han har en gang spurgt mig: Hvorfor skal vi blive ved med at se oscarvindende film om anden verdenskrig og jødeforfølgelse? Hvad med alle de andre forbrydelser mod menneskeheden? Og man kan jo godt forstå ham. Det er sjældent man hører om de lidelser og den tortur som fx kurdere rundt omkring i mellemøsten gennemgår og har gennemgået i gennem mange år. Og jeg må fortælle ham, at det ikke er fordi vi synes det er mindre synd for kurdere eller andre forfulgte minoriteter.

8 Det er fordi det er vigtigt for os i Europa ikke at glemme! Det der skete dengang for uhyggeligt få generationer siden er en del af vores fællessamvittighed, det er vores fælles ansvar at noget lignende aldrig sker igen. I alle lande i Europa var der frivillige nazistsympatisører, hvilket jo er en uhyggelig realitet, når man ser tilbage. Mange forfærdelige ting skulle gennemgås før vi nu er kommet videre og kun kan se tilbage med foragt og lettelse over at det er fortid. Vi fik en vigtig og dyr lektie. I Danmark har vi altid set os som heldige, fordi vi under besættelsen ikke vidnede så megen gru som så mange andre lande, her var ingen skyttegrave, ingen koncentrationslejre og ingen soldater i krig. Vi var forholdsvis heldige, men måske derfor har vi ikke lært lektien??? Måske har vi i Danmark ikke som de andre Europæiske lande lært lektien om hvor farligt det kan være at tro, at nogle mennesker er bedre end andre. Hvor farligt det kan være at dele mennesker op i første og anden rang. Hvor farligt det kan være at forfølge udvalgte racer og give særlige rettigheder til andre I de sidste år har det trukket i en meget kedelig retning i Danmark. For at give et eksempel på dette vil jeg citere en embedsmand jeg talte med. Jeg ringede ind til integrationsministeriet for at høre hvilke muligheder jeg og min mand havde for at få lov til at bo i Danmark, men de kunne ikke rigtig hjælpe mig. Samtalen gik ingen steder og til sidst spurgte jeg i frustration: Er der slet ingen ting at gøre? Og svaret lød Du skulle ikke have giftet dig med en udlænding. Altså budskabet fra integrationsministeriet er: Gift dig med en af dine egne eller lad vær at gifte dig overhovedet Og så bliver jeg forvirret, for hvis en muslimsk far siger disse ord til sin datter: Gift dig med en af dine egne så er det tvangsægteskab og forkasteligt, men når en embedsmand siger det samme til en dansk pige så er det succesfuld integrationspolitik. Hvad er forskellen??? Ja, som sagt har det trukket i en kedelig retning i Danmark gennem længere tid. Jeg vil gerne også ha lov at citere en af de anonyme, som er med til at hjælpe flygtninge under jorden og dermed risikerer fængselsstraf. Jeg står med MetroExpressen fra 1. okt. Det er blevet koldt i Danmark Og hvor er det sandt. Bare for at tage et af de nyeste eksempler på dette, så er Amnesty International for tiden i gang med en kampagne i Danmark. Amnesty opfordrer den danske regering til at lave lovgivning imod tortur, for det har vi ikke nogen lovgivning om i Danmark overhovedet. Til gengæld har vi love der på flest mulig måder gør det svært for ikkedanskere at komme ind i landet, det være sig flygtninge såvel som danskeres udenlandske ægtefæller. Og i den forbindelse vil jeg gerne tillade mig at lave en parallel til nazismen, for når en regering laver love, der gør alt hvad de kan for at få et land med Flest muligt hvide, Flest muligt lyshårede med blå øjne, Flest muligt kristne, Et land med andre rettigheder til Jens end til Yasin, Så er det kun midlerne, der adskiller.. (*) Mange tak * De sidste tre ord fjernet af redaktionen.

9

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Valget mellem vold og udvisning

Valget mellem vold og udvisning Valget mellem vold og udvisning Når en familiesammenført kvinde bliver udsat for vold af sin ægtefælle sætter det hende i et meget vanskeligt dilemma. Hvis hun forlader sin voldelige mand, mister hun sin

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Ægtefællesammenføring. i Danmark. Udredning nr. 1

Ægtefællesammenføring. i Danmark. Udredning nr. 1 Ægtefællesammenføring i Danmark Udredning nr. 1 Institut for Menneskerettigheder 2004 Ægtefællesammenføring i Danmark Udredning nr. 1 Institut for Menneskerettigheder Nationale kontrolorganer 2 Ægtefællesammenføring

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige.

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige. Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet hos eksildanskere i. Undersøgelsen er foretaget i perioden efterår 29 - sommer 2 på Ægteskab uden Grænsers hjemmeside. Tak til alle, der

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober.

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober. Nyhedsbrev nr. 42 - september 2007 Aflysning! The Quarrymen kommer ikke til København den 12. oktober. Vi havde bedt jer om at sætte kryds i kalenderen den 12. oktober fordi the Quarrymen ville komme til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere