Appaloosa horse club Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appaloosa horse club Danmark"

Transkript

1 I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år Indholdsfortegnelse Bestyrelsesmøde Generalforsamling Generalforsamling..5 1

2 Referat fra bestyrelsesmøde ApHCDK 6. februar 2014 kl 20 Tilstede via Skype: Anne Bang, Christina Jylov og Lene Munk Andersen Dagsorden: 1. Bestyrelsen konstituerer sig 2. Informationsmateriale i forbindelse med Hest og Rytter Messe i Herning Eventuelt 1. Bestyrelsen konstituerer sig Præsident; Christina Jylov (CJ) Kasserer; Anne Bang (AB) Sekretær; Lene Munk Andersen (LMA) 2. Informationsmateriale i forbindelse med Hest og Rytter Messe i Herning 2014 AB afhenter aktiver (Tøj, brochurer, flyers og pokaler) hos tidligere Præsident Anna Hanusova AB udformer ny brochure 3. Eventuelt Ingenting under eventuelt 2

3 Referat fra generalforsamling ApHCDK 2. februar 2014 kl 20 Tilstede via Skype: Anna Hanusova, Bettina Lindström, Anne Bang og Lene Munk Andersen 1. Valg af dirigent og referent Lene Munk Andersen foreslog Anne Bang som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Anne Bang blev valgt. Anne Bang takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet i.h.t. vedtægterne og at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne. Anne Bang foreslog Lene Munk Andersen som referent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Lene Munk Andersen blev valgt. 2. Formandens beretning Præsident Anne Hanusova aflagde bestyrelsens beretning for året 2013 Beretningens referat: Til trods for det beskedne medlemstal, har ApHCDK medlemmer profileret sig ved både western og distance stævner samt ved deltagelse i Dyrskuer i Der er i øjeblikket kun en enkelt avlshingst i Danmark og det er generelt svært at fremme racen. Der har ingen kandidater været til High Point titlen Præsidenten takker bestyrelsen og medlemmerne, og overgiver bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat Der var ingen kommentarer til beretningen, som godkendes 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Kasserer Bettina Lidström gennemgår regnskabet. Der spørges til Klubbens aktiver i form af tøj og lignende som ikke figurerer i regnskabet. Regneskabet godkendes. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget Kasserer Bettina Lidström fremlagde budgettet. Der var ingen spørgsmål til budgettet.budgettet godkendes 5. Godkendelse af næste års kontingent Kontingent for 2015 forbliver 300 kr for enkelt medlem og 600 kr for husstand (giver 2 stemmer) 6. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer Forslag om ændring af trofætype til ApHCDK Highpoint hest, vedtages. Såfremt Trofæ uddeles fremover er det til enhver tid den siddende bestyrelse, som beslutter trofætypen 7. Valg af bestyrelse Følgende 3 personer blev foreslået og indvalgt til bestyrelsen 3

4 Christina Jylov, Anne Bang og Lene Munk Andersen 8. Nedsættelse af evt. udvalg Med henblik på medlemstallet fandt Generalforsamlingen det unødvendigt at nedsætte udvalg. 9. Eventuelt Ingenting under eventuelt Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden. 4

5 Generalforsamling for ApHCDK 23. februar 2013 kl. 12 på Højbo Ranch 1. Valg af dirigent og referent Bettina Lidström valgt som dirigent, Anna Søgaard valgt som referent 2. Formandens beretning Formanden aflagde beretning: Det havde været både et godt og dårligt år for ApHCDK. Godt år: De få appaloosaer der blev showet i 2012 har opnået rigtig gode resultater til både ride- og kvæg shows i DWF regi samt til Working Cowboy Challenge og kunne med succes konkurrere mod de mange quartere, paints og andre racer. ApHCDK har i 2012 levet op til formålet om at udbrede kendskab til racen, ApHCDK deltog i oktober 2012 i Kulturnatten på Nationalmuseet i KBH, hvor vi viste vores heste frem, børnene havde mulighed for at male krigsmaling på vores heste og vi fik lov at speake om racen og uddele flyers. Dårligt år: der er meget lidt gang i avlen og salg/køb af appaloosa heste, det er umuligt at konkurrere på markedet med andre westernracer. Medlemstallet i ApHCDK er ikke optimalt og medlemmer har været meget passive. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Kasserer har fremlagt regnskabet og regnskabet blev godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget Kasserer har fremlagt budget og budget blev godkendt. Der hersker enighed om at klubben er nødt til at spare for at klubbens økonomi holder i længden. I punkt 6 diskuteres mulige besparelser, herunder følgende forslag: - At spare bronze-hest trofæe væk. - Et af medlemmer e vil gerne sponsorere noget af hjemmesiden 5. Fastsættelse af kontingent Kontingentfor 2013 vil forblive uændret, dvs. 300,- for aktive medlemmer, støttemedlemskab 100,- 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Fonde: Klubben kunne søge midler fra diverse fonde Der var mellem de fremmødte enighed om at det skal prøves, selvom det er rigtig svært i disse tider. Jan S.: måske kan man finde en fond som vil sponsorere bronzehesten da beløbet er overskuelig for en fond og formålet er meget konkret. Jan S. og Anne B. prøver at kigge på nogle muligheder. Bronzehest: Forslag om at spare bronzehesten væk, for at give bedre økonomi. Der skal være en gulerod for dem der viser appaloosaer frem og dermed bidrager til at fremme racen... Derfor synes generalforsamlingen, at det er vigtigt at der er noget som belønner den bedste appaloosa i DK i det år der gik. Generalforsamlingen er enig om at bronzehesten er for dyr. Derfor vil vi ansøge hos forskellige fonde om de vil sponsorere bronzehesten. Bestyrelsen vil samtidig overveje alternativer til bronzehesten, hvis man ikke finde en sponsor. I stedet for bronzehesten kunne man belønne årets high point appaloosa med f. Eks. en bæltespænde/plakette/dækken med brodering/broderede badges til at se på jakker. Disse muligheder vil være økonomisk væsentligt billigere. DCirka omkostning for dække: maks. 700,-det vil være billigere end bronzehest. 5

6 Hjemmeside: Hjemmeside udgift er ret høj. Der er forskellige løsningsmuligheder. Vi kan finde en, der vil gerne sponsorere noget af hjemmesiden. En af ApHCDKs medlemmer vil gerne sponsorere noget af hjemmesiden, hvis nødvendigt. DWF har tilbudt at ApHCDK kan have hjemmeside som underside til DWFs hjemmeside. Der er andre muligheder som f. Eks. Gratis hjemmesider... Kender man nogen bland sine medlemmer/bestyrelsen som er prof. til hjemmesiden kan man få det billigere/gratis. Vi som medlemmer skal være meget bedre til at sende opdateringer og inputs. Der er også mulighed for at uploade videoer på hjemmesiden. Fortsætte med nyhedsbreve, sende billeder med lille kommentar. Alt opdatering sendes til: og så vil der blive sørget for opdatering. Der er betalt for opdateringer, derfor må man gerne sende opdateringer til den ovennævnte mailadresse. Hjemmesiden er betalt frem til oktober Bestyrelsen vil overveje de forskellige alternativer og beslutte inden juli 2013 hvordan vi forholder os til hjemmesiden i fremtiden. Stormøde: kunne man lave et stormøde? Med alle der har appyer, folk som har været tidligere med i ApHCDK/som har haft appyer... Vi skal have fat i nye medlemmer. Det vil være en stor hjælp hvis de gamle/erfarne appaloosa mennesker kunne komme og dele ud af deres erfaring. Ja, det er mulighed, men det kræver en del ressourcer, arbejde... Bankkonto: Klubben har ikke så stor bankbeholdning og så godt som ingen bevægelser på kontoen, men betaler en del penge om året for dette. Beslutningen er at bankkonto lukkes... Kasserer opretter en underkonto ApHCDK under sin privat bankkonto. På den måde sparer klubben bankgebyrer. 7. Valg af bestyrelse Sekretær er på valg: Mette ønsker ikke at genopstille, men da der ikke er andre interesserede, fortsætter Mette som sekretær indtil der bliver fundet en ny sekretær. Præsident er på valg: Anna genopstiller og er valgt. 8. Nedsættelse af udvalg Der blev nedsat et fondsudvalg bestående af Jan S. og Anne B. Ved næste bestyrelsesmøde ser vi hvor mange medlemmer vi har... og om der er behov for at nedsætte yderligere udvalg. 9. Evt. Invitation til Dyrenes dag i Slagelse: søndag den 23. juni 2013, Ja, vi vil deltage. Anna giver svar til Erling og skriver på hjemmesiden at vi deltager. Roskilde Dyrskue: Vi prøver at stille op med 3 års hoppe/showheste? Man kan lave stand ved stalden med hestene med flyers, info osv. en uofficiel stand. Store hestedag er en mulighed ang. stand. Det er nemmere til Store hestedag... Anna undersøger ang. dyrskue/hestedag. 6

7 Uddeling af Bronzehest trofæ: High point appaloosa for året 2012 blev hoppen Obis Bright Angel, ejet og showet af Anna Søgaard Hanusova. Obis Bright Angel har ved 2 DWF shows optjent point i showmanship at halter og trail at halter. Efter omregning af DWF placeringer til appaloosa point samlede Obis Bright Angel 5 appaloosa point. På anden pladsen sluttede appaloosa hoppe Benjaco Natane, ejet og showet af Bettina Lidström. Som besluttet på denne generalforsamling søger ApHCDK en sponsor allerede for denne bronzehest. Bliver der ikke fundet nogen sponsor, bliver der sørget for en anden præmie til High point appaloosaen 2012, som vil være bedre i overensstemmelse med ApHCDKs økonomiske situation. 7

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013

Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013 Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013 Mødested: Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Højby skole - bordtennis kælderen Til stede: Chanette Saaby, Lars Bjerrum, Gitte Vang

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere