DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

2 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på 500 BRT og derunder side 19 Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Skibe, hvis BRT i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført under største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 517.

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Bjkr. = bjærgningskran Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum Tk. = tankskib er indrettet som kølelastrum Ud. = uddybningsfartøj

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3 7. Summen af tallene i kolonnerne 3 7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over 500 BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3 7. Summen af tallene i kolonnerne 3 7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk Søulykke Statistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3 7. Summen af tallene i kolonnerne 3 7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER I 65 tilfælde er handelsskibe på 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 4 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 12 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". 10 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag", og blandt disse er vanskelige besejlingsforhold og strømsvigt ofte forekommende. er henført under denne årsag skyldes i de fleste tilfælde fejl begået i det andet skib. Af de 21 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: uforsigtig navigering, direkte fejlnavigering og vagthavende faldet i søvn. I 16 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib, og i 2 tilfælde, at det ikke har været muligt at klarlægge årsagen til en stedfunden brand. Den 31. december 1975 var der registreret 956 danske handelsskibe mellem 20 og 500 BRT. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 2 Andet havari 1 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER 500 I 22 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. I 1 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 6 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" såsom selvantændelse i ladning, påsejling, svigtende omstyring og lodsers fejlvurdering. De under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes bl.a. forhold som fejlnavigering, mangelfuld udkig og mangelfuld agtpågivenhed ved manøvrering. At 6 sager rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1975 var der registreret 459 danske handelsskibe over 500 BRT. 10

11 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto registertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk 1 Maskinhavari 2 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 106 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 26 tilfælde er skibet forlist. Af de 28 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker er de fleste kollisioner, som skyldes fejl begået i det andet skib. Af de 27 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 28 ulykker rubriceres under "Uopklaret", skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1975 var der registreret 1819 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvands afmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto registertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne 1517 fremgår, at der i året 1975 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på 500 BRT og derunder Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Ialt: 35 (39) 35 (31) 10 (11) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. Blandt ulykkestilfælde opført under "Andet arbejde" og "Anden årsag" kan nævnes fald fra stilling og snublet på landgang. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på 500 BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over 500 BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 7 7 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Fiskeskibe Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 6 6 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R

20 ADOLF JENSEN M.Havundersøgelsesskib Påsejling havn 17.november Påsejlet til ankers af ERIK EGEDE af. ANN CHARLOTT M.Lst Kristiansund Piræus Fiskemel Havari Biscayabugten 27.januar Brest 30.januar Dårligt vejr. Skade på overbygning m.v. ANN CHARLOTT Skagen M.Lst Lübeck Montrose Hvede Rødsand 7.maj Korsør 15.september Mangelfuld navigering. ANN CHARLOTT Skagen M.Lst Skagen Tunis Jutesække Jammerbugten 12.juni Svendborg 20.juni Mangelfuld navigering. ANNE METTE Odense M.Lst Tripoli red 27.februar Antwerpen 8.april Påsejlet til ankers af M/S ULISSE I af Panama. Søforklafra U.I foreligger ikke. ANNETTE DANIA M.Lst Hamburg Lidköping Soja Trollhättan 14.april Fredericia 23.april Kollideret med svensk Bgs. RIM. fra R. foreligger ikke. ARTEMIS Marstal M.Lst Frederiksværk Linde Jernplader Isefjord 10.september Vanskelige besejlingsforhold. 20

21 ASTRID BRAM MING Frederikshavn M.Lst Ghent Göteborg Stykgods 24.oktober Frederikshavn 31.oktober Grundstødt under en af lodsen beordret vigemanøvre for et andet skib. ATLANTIC PROCTOR M.Lst Sfax (Tunis) Island Salt Stornoway 2.januar Glasgow 18.januar Vejrforholdene. 1 omkommet. BALLEN Ålborg M.Lst Grimstad Jernplader Kattegat 24.januar Ålborg 19.februar Føreren forlod broen og faldt i søvn på sit lukaf. BELINDA JO Egernsund M.Lst Brake Hamburg Ballast Hamburg 26.marts Sønderborg 21.april Kollideret med cypriotisk ARMONIKOS, som var under bugsering. fra A. foreligger ikke. BLÅHVAL SM.Lst Julianehåb Sydprøven Stykgods Maskinhavari Julianehåb Fjord 1.april Julianehåb 2.april Isforekomster. Blev bugseret i havn. BORINGIA Stege SM.Lst Nørresundby Neksø Cement Sprunget læk Kattegat 13.august 15.august Uopklaret. Sprunget læk. Forlist. 21

22 BÆVEREN Sdp. 12 Göteborg Fredericia Ballast Sprunget læk Kattegat 24.august Frederikshavn 27.august Uopklaret. Forlist under bugsering. CAP VILLANO Svendborg M.Lst Ijmuiden Jern Eksplosion/ Brand 7.november Assens 14.november Benzindunk opbevaret i reservekammer slået læk under slingerage. Dampe antændt. 2 omkommet. C. HERUP Marstal M.Lst Lissabon Neustadt Gødning Østersøen 24. november Ærøskøbing 1.december Vind og strøm. CLEMENS Assens SM.Lst Lübeck Malmö Salt Sundet 1. oktober Sagen ikke afsluttet. DORTE STEEN Assens SM.Lst Kristiansund Tromsø Tørfisk Brønnoysund 6.april Hammerfest 15.april Gav plads for et modgående fartøj og grundstødte i det smalle sund. ELISABETH BOYE Marstal M.Lst Pasajes Par Ballast Den engelske Kanal 1. december Amsterdam 22.december Vejrforholdene. ESKIMO M.Lst Tórshavn Skorpen Fjord 15.februar Tórshavn 24.februar Ukendskab til de lokale strømforhold. 22

23 EVA VIKING Hanstholm M.Lst Vismar Århus Tunø 23. januar Århus 18. marts Mangelfuld navigering. EVA VIKING Hanstholm M.Lst Karlskrona Ballen Skærver Kalverev Puller 14. maj Århus 23. maj Uforsigtig navigering. FINHVAL SM.Lst Itivdlek Holsteinsborg Amerdloq 4.januar Holsteinsborg 13. januar Vejrforholdene. FROST M.Fry Gloucester, USA Cuxhaven 11. februar Tórshavn 24.februar Kollideret i tåge med hollandsk FRANZISKA. FYRIS Ålborg M.Lst Tuborg Havn Ved Tuborg Havn l.juli Kollideret med sejlfartøj, som sejlede på tværs af løbet. GERDA BRES M.Lst Fowey Halden Porcelænsler Lækage Den engelske Kanal 18.februar Halden 26.februar Lækage formentlig opstået ved berøring af duc d'albe under havnemanøvre. 23

24 GERD JUNCHER Mariager M.Lst Leixoes Malmö Brosten Sundet 26.oktober Nykøbing Falster 31.oktober Manglende omhu ved navigeringen. HANNE KANSAS M.Lst Lindiane Lorient Biscayabugten 29.juli Dunkerque 4.august Kollideret med M/S HERMES af Hamburg. fra H. foreligger ikke. HØJRIS Hirtshals M.Lst Stralsund Oslo Salt Skagerrak 10.juni Ålborg 30.juli Kollideret med svensk OCEAN af Smögen. IDALITH Ærøskøbing M.Lst Rotterdam Lidköping Majs Vänern 30.marts Ærøskøbing 9.april Uforsigtig navigering. INGRID FREM M.Lst Talamone Jeddah Eksplosion Det røde Hav 28.september Jeddah 6.oktober Fejlnavigering. JAMBO M.Lf Frederikssund Brand Roskilde Fjord 28.april 18.juni Kortslutning i akkumulatoranlægget. JOTUN Næstved M.Lst Fossing (Norge) Sarpsborg Papir Brand Sarpsborg 10.april Svendborg 16.april Uopklaret. Brand i aptering. 24

25 JYTTE DANIA M.Lst Karlstad Goteborg Jernkæder Vanern 5.august Fredericia 12.august Magnetiske forstyrrelser på kompasset. JYTTE KANSAS M.Lst Tunis Ghazquet Zinkkoncentrat Kæntring Tunisbugten 9.marts 18.marts Pludselig opstået forøgelse af ladningens fugtighedsindhold. Forlist. KARNA Ålborg SM.Lst Bergen Hermansværk Sukker Sognefjord 10.juni Ærøskøbing 13.august Vagthavende faldet i søvn. KIRSTEN FRANK Vejle M.Lst Northwich Valkom Soda Maskinhavari Østersøen 27.december Lovisa 30.december Kamhjul til smøreoliepumpe knækket. KÄTHE MAC M.Tk Kalundborg Stigsnæs Ballast Store Bælt 6.marts Svendborg 11.marts Kollideret i tåge med svensk M/S STENA SCANDINAVICA. fra S.S. foreligger ikke. LAKSEN Nørresundby M.Lst Randers Holbæk Lecabeton Isefjord 25.september Ålborg 8.oktober Havari på roranordning. LEISE NOVA M.Lst Northwich Kastrup Soda Havari Den engelske Kanal 11.januar Slagside opstået som følge af vandindtrængen gennem utæt pejlrør. Søgt nødhavn. 25

26 LOKE Næstved M.Lst Hamburg Bilbao Stykgods Cuxhaven red 25.januar Bilbao 5.februar Påsejlet til ankers af M/S LYNN af Bremen. fra LYNN foreligger ikke. LOLLAND Spodsbjerg M.Pa.Fg Spodsbjerg Tårs Tårs havn 1.december Nakskov 18.december Grundstødt under omsvajning på grund af stærk blæst. LYNGSAA Ålborg M.Lst Nakskov Goole Brand Goole 29.november Goole 3.december Uopklaret. Brand i aptering. MARGRETHE HØYER Odense M.Tk Stigsnæs Århus Benzin Tunø Knob 27.december Svendborg 6.januar 1976 Vagthavende styrmand faldet i søvn. MERC CONTRAC TOR Hals M.Lst Sölvesborg Fakse Ladeplads Østersøen 12.december 19.december Vanskelige besejlingsforhold. MERC SCANDI NAVIA Dragør M.Lst Antwerpen Beirut Stykgods Albert dok (Antwerpen) 12.februar Antwerpen 17.februar Kollideret med Lgt. EISENHO WER under udsejling fra Antwerpen. fra E. foreligger ikke. 26

27 MERC SELANDIA Dragør M.Lst Felixstowe Tripolis Stykgods Brand Den engelske Kanal 9.januar Svendborg 31.januar Lækage på brandolierør. Skibet forladt af besætningen. MINDE Marstal M.Lst Stenungsund Kiel Skærver Brand StoreBælt 22.februar Nyborg 26.februar Uopklaret. Brand opstået i aptering agter. MONSUNEN Svendborg M.Lst Brand Svendborg flydedok 23.maj Svendborg 26.maj Uforsigtighed ved tobaksrygning i køjen. Brand opstået i lukaf. MOSS MAROC Odense M.Lst Leixoes Dublin Stykgods Atlanterhavet 25.juni Dublin 30.juni Kollideret i tåge med M/S CAMINO af Barcelona. fra C. foreligger ikke. NORDVIKINGUR Glyvrar M.Lst Egedesminde Holsteinsborg Maskinhavari Grønlands V.kyst 3.september Holsteinsborg 24.september Fiskegarn i skruen; skrueaksel knækket. PETER SIF M.Lst Brand Skagen havn 13.april Fredericia 18.april Manglende kendskab til oliefyrskomfuret. Brand opstået i kabys. 27

28 PORTUS M.Patr Kalkbrænderihavnen Toldboden s havn 2.november Grundstødt ved opfyldningsområde. RANDI STEVNS Svendborg M.Lst Foderstoffer Brand Atlanterhavet 21.oktober Lissabon Sagen ikke afsluttet. STAR Frederikshavn M.Lst Algier Cartagena Ballast Middelhavet 9.juli Algier 17.juli Påsejlet algiersk fiskebåd. STELLA POLA RIS Frederiksværk Sm.Lst Frederiksværk Varberg Tørnet kaj Hundested 23.september Fejlmanøvrering. STENA Hvidovre M.Sdp Pumpeplads Hvidovre havn Sorte Rende 18.november Grundberøring på grund af for stort dybgående. STEVNSNÆS Thurø M.Lst Aberdeen San Carlos 18.juli Newcastle 30.juli Kollideret i tåge med hollandsk RICHMOND VI. fra R. foreligger ikke. 28

29 SUSANNE THOL STRUP Køge M.Lst Antwerpen Fredericia Propan Fænø Sund 14.januar Fredericia 10.februar Tågebanker omkring ledefyret ved Skærbækværket. TELANK Sæby M.Lst Koldbrzeg Ålborg Skærver Øresund 17.juni Ålborg 24.juni Vagthavende styrmand faldet i søvn. THORSHAVN Tórshavn M.Pa Tórshavn Klakksvík Passagerer LervigFjord 7.august Tórshavn 14.august Tåge. Kollideret med SM. PERLA af Nólsoy. TOVE BRAMMING Svendborg M.Lst Kiel Kalundborg Kalundborg Fjord 29.oktober Frederikshavn 31.oktober Mangelfuld navigering. UJARAK SM.Sdp Atangmik Napassok Grønlands V.kyst 12.september Sukkertoppen 18.september Fejlnavigering. Grundstødt på skær. VESTHOLM Søby M.Lst Belfast Karlshamn Ballast Pentland Firth 16.april Ærøskøbing 12.maj Fejl ved autopiloten. 29

30 VILLA Nørresundby M.Lst Rønne Grenå Stenmel Kalkgrund 8.januar Grenå 14.januar Fejlmanøvre. 30

31 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T

32 ARDAL Marstal M.Lst Bremen Tripoli Stykgods Maskinhavari Den engelske Kanal 15.juni Le Havre 18.juni Brud på stempel og defekt trykleje. Bugseret til nødhavn. BASRA M.Lst Holtenau Århus Stykgods Århus Bugt 23.august Århus 25.august Bundberøring. BLIKUR Tórshavn M.Lst Runavík Tvøroyri Påsejling Tvøroyri havn 5.marts Tvøroyri 6.marts Fejlmanøvre. Påsejlet VESTNES, som lå ved kaj. EGYPTIAN M.Lst Messina Dover Stykgods Den engelske Kanal 5.juli Rotterdam 11.juli Kollideret i tåge med fransk T/T GIRONDE. fra G. foreligger ikke. ENGLAND M.Pa Brand havn 4.oktober Selvantændelse i affaldskasse. ESSO CALLUNDA Kalundborg M.Tk Rotterdam Kingsnorth Olie 28.september Stockholm 8.oktober Vejr og strømforhold. Grundstødt under indsejling til Sheerness. GRØNLAND M.Lst Stykgods Grønlandshavnen 18.april Ålborg 21.april Vindforholdene. Påsejlet M/S BAMSA DAN af under havnemanøvre. 32

33 HEERING MILLE M.Lst Rocky Point Point Comfort Matagorda Ship Channel 22.juni Rotterdam 25.juli Vanskelige besejlingsforhold. JAKOB MÆRSK D.Tk. JYTTE STEN Assens M.Lst Kharg Island Leixoes Råolie Izmir Termini Imerese Ballast Leixoes red 29.januar Middelhavet 29.april 17.februar Ålborg 21.maj lige lodsers fejlvurdering af besejlingsforholdene. Brud på tanke medførte gasudsivning og eksplosionsbrand. Skibet udbrændt og forlist. 7 omkommet. Vagthavende styrmand faldet i søvn. KARIN BEWA M.Lst Falkenberg Algier Hvede Sprunget læk Kattegat 26.marts Frederikshavn 1.april Uopklaret. Tog vand ind i agterste lastebrønde. KIS BEWA M.Lst Rørdal Rotterdam Ballast Store Bælt 8.december Fredericia 11.december Fejlnavigering. LINDINGER CORAL M.Lst Banjul Las Palmas Maskinhavari Atlanterhavet 13.juli Dakar 16.juli Plejlstang brudt sammen som følge af fejlmontering. 33

34 LITA BEWA M.Lst Casablanca Gdansk Appelsiner Kielerkanalen 28.april Fredericia 7.maj Kollideret i tåge med vesttysk SIEGERLAND. fra S. foreligger ikke. METTE CHRI STENSEN M.Lst Norrköping Santos Korn Kielerkanalen 6.februar Flensburg 13.februar Påsejlet agterfra af jugoslavisk IVO VOJNOVIC. fra I.V. foreligger ikke. METTE MO Ebeltoft M.Pa Odden Ebeltoft Passagerer, biler Brand Kattegat 7.maj Rørprop i dieseloliesystemet blæst ud, hvorved udstrømmende olie antændtes. MISSOURI M.Lst Benghazi Palamos Benghazi 21.april 12.maj Grundstødt under forsøg på at undgå et større antal ankerliggere ud for Benghazi havn. NAJADEN Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Sundet 19.maj Helsingør 21.maj Tåge. Kollideret med M.Fg. BETULA af Helsingborg. SIMBA M.Lst Abidjan Århus Den engelske Kanal 25.august Århus 28.august Kollideret med M/S KAPITAN ZIOLKOWSKI af Stettin. fra K.Z. foreligger ikke. SURREY M.Lst Grimsby Grådyb 6.maj 16.maj Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S NORDIAN af Århus. 34

35 TORM GUNHILD M.Lst Alexandria Piræus Stykgods Piræus 3.november Athen 6.november Fejlnavigering. V.U.HAMMERS HEIB Sandevåg M.Lst Tórshavn Grønland Brand Atlanterhavet 28.november Tórshavn 1.december Brud på brandolierør. 35

36

37 F I S K E S K I B E

38 ABELIA Lundeborg Svendborg Lundeborg Påsejling Lundeborg havn 12.juli Føreren spirituspåvirket. Påsejlet 2 lystfartøjer, som lå ved kaj. AINO Qorqut 26.oktober 22.december Mangelfuld udkig i det andet skib. Kollideret med ELSE RONE af. AMIGO Egernsund SM Sønderborg Brand Østersøen 18.februar Kortslutning ved akkumulatorbatteri. ANNA GERDA Listed Østermarie Kæntring Østersøen 13.oktober Rønne 16.oktober Vejrforholdene. Kæntret på grund af vand i lastrummene. Forlist, men senere bjærget. ANNA T Tvøroyri Tvøroyri Fiskeri 19.august Tvøroyri 21.august Kollideret med polsk trawler BIALA af Gdynia. fra B. foreligger ikke. AXEL BOEL Hirtshals M Hirtshals Egersund Ballast Egersund 14.oktober Hirtshals 28.oktober Kollideret med GRØNØY af Karmøy. fra G. foreligger ikke. 38

39 BAUNHOLM Hirtshals På fiskeri Skagerrak 24.oktober Frederikshavn 27.oktober Mangelfuld udkig i det andet skib. Påsejlet af KAREN NORD FISK af Skagen. Forlist. BENTE Neksø Neksø Sprunget læk Østersøen 13.december Rønne 17.december Motoren løbet løbsk, værket mellem plankerne rystedes ud. Forlist. BIRGITTE DAHL Thyborøn SM. Thyborøn 29.august Lemvig 25.september Fejlbedømmelse af afstand til opankret skib. Kollideret med SM. ESTER JENSEN af, der lå opankret. BIRGITTE THO MAS Thyborøn SM Thyborøn Påsejling 20.juni Lemvig 30.juni Mangelfuld udkig. Påsejlet GLENNA af, som lå opankret. BREIDANES Tvøroyri SM Tvøroyri Tvøroyrifjorden 10.februar Tvøroyri 10.februar Tåge. Kollideret med LAKSAFOSSUR af Frodba. BREUM Skagen Skagen Skagen havn 18.december Frederikshavn 2.januar 1976 Kollideret med LIMFJORDEN, som ikke holdt behørig udkig. 39

40 BÚGVIN Tórshavn M Tórshavn Sprunget læk Færøerne 7.februar Tórshavn 11.februar Ramt uidentificeret genstand. Sunket under bugsering til nødhavn. CAPRICORN M Brand 12.marts 25.marts Fejl i ensretter. Brand opstået i maskinrummet. Forlist. CLAUS ELSE BETH Neksø Neksø Sprunget læk Østersøen 26.juni Rønne 2.juli Vejrforholdene. Sprunget læk. Forlist. DORTHEA Hvide Sande M Thyborøn Lemvig Limfjorden 22.januar Skrogets dårlige forfatning. ELKALIT SM Hammerhavnen Påsejling Hammerhavnen 23.juni Rønne 25.juni Hasarderet manøvrering. Påsejlet tysk Lf., som lå ved kaj. ELSE RONE Qorqut 26.oktober 22.december Mangelfuld udkig. Kollideret med motorbåd AINO. ELSE RONE Napassok Grønlands V.kyst 6.december 26.januar 1976 Mangelfuld navigering. Forlist. 40

41 E.N.P.JAKOB SEN Frederikshåb Qorqut Kød Påsejling 8.juni Frederikshåb 22.september Fejl i kobling. Under havnemanøvre påsejlet BIRGITHE HEINRICH, K'FMASSOK og Lf. BLUE BELL. ERIK EGEDE M Påsejling Fiskenæs Banke 20.september 26.september Vagthavende styrmand ikke holdt behørig udkig. Påsejlet isfjeld. ERIK EGEDE M Påsejling havn 17.november 19.december Vejrforholdene. Påsejlet ADOLF JENSEN af. ESRA Sukkertoppen Sermilinguak Sukkertoppen Angmarqoq 27.november Sukkertoppen 13.april 1976 Grundstødt på undersøisk skær i usigtbart vejr. ESTHER JENSEN SM På fiskeri Påsejling 29.august 27.januar 1976 Påsejlet til ankers af SM. BIRGITTE DAHL af Thyborøn. EXPO Hirtshals M På fiskeri Påsejling 6.februar Hirtshals 17.februar Fejlbedømmelse af afstand. Påsejlet ANITHA WENZEL af, der lå opankret. EXPO Hirtshals M Flekkerø Akstholmsundet 17.november Hirtshals 6.februar Vanskelige besejlings og strømforhold. Løb på et skær. 41

42 FALCON Rødvig SM Tørnet mole Køge havn 29.juli Omstyringsmekanismen til maskinen defekt. Påsejlet havnekaj under havnemanøvre. FISKENES Hanstholm M Hanstholm Kæntring 10.august Thisted 26.august Forringet stabilitet som følge af ophobning af vand på fordæk. Forlist. FROYUR Oyndafjord M Kæntring Runavík havn 21.november Tórshavn 2.december Sagen ikke afsluttet. GERTH PLATOU Napassoq SM Napassoq Kangiafjorden 12.maj Sukkertoppen 8.august Føreren lod styrehuset ubemandet. GITTE POLAR Hirtshals På fiskeri Brand 11.november Hirtshals 20.november Uopklaret. Brand opstået i maskinrummet. GRETHE HOLM Skagen M Skagen Påsejling Skagen havn 15.oktober Frederikshavn 22.oktober Svigtende omstyring. Påsejlede under havnemanøvre erne FALKEN, C.F.JENSEN, THYHOLM og FREM, alle af Skagen og alle liggende fortøjet ved kaj. 42

43 GRETHE RØNN Hvide Sande Hvide Sande Hvide Sande havn 18.maj Ringkøbing 24.maj Undladt at føre lanterner. Kollideret med THYLAND af Hvide Sande. HEDEKÆR Kæntring 28.juli 6.august Ringe stabilitet på grund af dyb nedlastning i forbindelse med vandindtrængen. Forlist. HELSING Hirtshals 22.juni 11.september Manglende agtpågivenhed. Kollideret i tåge med PETER MARLENE af. HENNING BRINK Grenå SM Grenå Kattegat 2.oktober Grenå 13.oktober Kollideret med M/S AUBERG af Brake. fra A. foreligger ikke. HORNSNÆS Hirtshals Hirtshals havn 27.juni Hirtshals 14.juli Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med STRØMFJORD af Hirtshals. INGER Thorsminde SM Thorsminde Vestkysten 6.november Vejrforholdene. 43

44 INGRID Odense På fiskeri Store Bælt 24.februar Kerteminde 28.februar Tåge. Kollideret med M/S KNARDAL af Bergen. Forlist. 1 omkommet. JANE RØNN Sillerslev Påsejling Sallingsund 11.september Nykøbing Mors 7.oktober Påsejlet bropille ved brobyggeriet i Sallingsund. JEAN ENEVOLD SEN SM Rantzausminde Flæskholm 19.april Ukendskab til farvandet. JEDI LUNDHOLM Strandby SM Hanstholm 10.juni Thisted 11.juni Vagthavende faldet i søvn. Kollideret med LISDONE af Hanstholm. J.E.MIKKELSEN Agger SM Thyborøn Forlis Motorstop, kastede anker og bordfyldtes i det hårde vejr. Forlist. 3 omkommet. JENNY JENSEN Hanstholm M Fraserburgh Sprunget læk 16.februar Thisted 20.februar Uopklaret. Skibet sprunget læk. Forlist. JOHNNY BOY Hanstholm Hanstholm Brand Skagerrak 24.september Thisted 29.september Brand opstået i maskinrummet. Forlist. 44

45 JONNA OLESEN SM Thyborøn Sprunget læk 2.januar 21.marts Påsejlet ukendt drivende genstand. Forlist. JØRN Hirtshals SM Hirtshals Påsejling 18.maj Hjørring 28.maj Påsejlet til ankers af MINORIS af Skagen. Forlist. KAMI Skagen På fiskeri 25.oktober Skagen 30.oktober Kollideret med SAINT LOUIS II af Boulogne sur Mer. fra S.L.II foreligger ikke. KAREN GRØN BJERG Grådyb Barre 7.oktober 13.januar 1976 Grundstødt som følge af styresvigt. KAREN NORD FISK Skagen Skagen Skagerrak 24.oktober Frederikshavn 27.oktober Mangelfuld udkig. Kollideret med BAUNHOLM af Hirtshals, som forliste. KASSANDRA Hirtshals M.Pf På fiskeri Sprunget læk Atlanterhavet 13.november Hjørring 20.november Uopklaret. Forlist. 45

46 KIRSTEN JEP SEN Skagen SM Skagen Østersøen 23.februar Skagen 28.februar Undladt at holde behørig udkig. Kollideret med SILVERSTAR af Rødvig. LEIKUR Tórshavn M Davisstrædet 24.januar 28.januar Kollideret med SISSIMUT af under overførsel af maskinreservedele. LENE POLARIS Hirtshals M Hirtshals Påsejling Hirtshals havn 22.august Hjørring 28.august Svigtende omstyring. Påsejlet norsk Fg. CHRISTIAN IV, som lå ved kaj. LILLI Skælskør SM Kalundborg Skælskør Sprunget læk Store Bælt 4.april Korsør 23.april Uopklaret. Sprunget læk. Forlist. LIMFJORDEN Skagen Skagen Skagen havn 18.december Frederikshavn 2.januar 1976 Mangelfuld udkig. Kollideret med BREUM af Skagen. LIS BAK M På fiskeri 10.juni 19.juni Kollideret med hollandsk trawler K.W.221. fra K.W.221 foreligger ikke. LONE ERLING juni 2.juli Kollideret med M/S CORISSIA af Wilhelmsstadt. fra C. foreligger ikke. 46

47 LONE RØNNE Skagen SM Hanstholm Hanstholm 11.april 24.april Uforsigtig navigering. Kollideret med TRINBAKT 57 af Hanstholm. LUCIA WINTER BERG Hals Brand 25.november Uopklaret. Brand i ovn i lukaf forude. LYNGHOLM Thyborøn Påsejling Rønne havn 6.februar Lemvig 25.februar Undladt at koble skruen fra før start af motor. Påsejlet SM. GUNBORG af Borga. MAREN KNAK Thyborøn SM Thyborøn Påsejling Høfde ved Thyborøn 10.juli Lemvig 15.juli Påsejlet høfde 54 i tåge. MARTINE M Grådyb Barre 7.oktober 12.februar Vejrforholdene. MICHAEL GEOR GE Hanstholm M Egersund Abelnes Norges S.kyst 23.januar Thisted 27.februar Nedsat sigtbarhed som følge af sne og sludbyger. 47

48 MICHAEL GEOR GE Hanstholm M.Pf Lerwick Lerwick red 5.august Frederikshavn 15.august Styremaskinesvigt. MINNA SM juli 11.september Kollideret med hollandsk trawler U.K.155. fra U.K.155 foreligger ikke. MINNA Brand 5.september 11.september Uopklaret. Brand opstået i maskinrum. Forlist. MONICA Hanstholm På fiskeri Sprunget læk 8.august Thisted 9. september Motoren løb løbsk. Forlist. MONICA Århus 14 Århus Sletterhage 22.januar Århus 29.januar Motorstop. MOTZFELDT K'agssimiut K'agssimiut K'agssimiut 14.marts Julianehåb 9.maj Revet løs ved isdrift og grundstødt. Forlist. MÅGEN Neksø SM. 5 Påsejling Neksø havn 28.april Rønne l.maj Påsejlet ved kaj af PRIMO af Rødvig. Sunket. 48

49 NICOLINE SM På fiskeri 5.oktober 16.oktober Påsejlet til ankers af ukendt skib. NORDFARID Strendur SM Fuglefjord Strendur S.f.Lorvík 19.juli Tórshavn 10.november Mangelfuld navigering. NORDINGUR Klakksvík M På fiskeri 29.november Klakksvík 11.december Kollideret med SCOTTISH PRINCESS af Aberdeen. fra S.P. foreligger ikke. NORDLYSET Thorsminde SM Thorsminde 17.oktober Lemvig 22.oktober Uopklaret. Kollideret med PENTLAND FIRTH af Thyborøn. OLYMPOS Skagen M Skagen Skagerrak 2.september Frederikshavn 26.september Kollideret med SØLVSKJÆR af Egersund. fra S. foreligger ikke. OTEL Hanstholm Hanstholm Sprunget læk 31.august Thisted 8.september Sprunget læk. Forlist. PENTLAND FIRTH Thyborøn SM Thyborøn 17.oktober Lemvig 22.oktober Uopklaret. Kollideret med NORDLYSET af Thorsminde. 49

50 PERLA Nólsoy SM Klakksvík LervigFjord 7.august Tórshavn 14.august Tåge. Kollideret med M/S THORSHAVN af Tórshavn. Bugseret til nødhavn. PETER MARLENE juni 29.juli Manglende agtpågivenhed. Kollideret i tåge med HELSING af. PIA NIELSEN Skagen Skagen Korsør Hatter Rev 5.august Frederikshavn 27.august Mangelfuld navigering samt mangel på fornødne søkort. PRIMO Rødvig SM Påsejling Neksø havn 28.april Rønne 13.maj Føreren beruset. Påsejlet MÅGEN af Neksø, som lå ved kaj. REX Strandby På fiskeri Kattegat 8.august Frederikshavn 15.august Påsejlet af M/S GVARDEISK af Tallin. fra G. foreligger ikke. REYNSATINDUR Sandavág M Tobermory Atlanterhavet 6.januar Tórshavn 6.februar Dårligt vejr og vanskelige besejlingsforhold. SCAVENIUS Skagen SM Skagen havn 3.december Skagen 12.december Kollideret med svensk LAGUNA. fra L. foreligger ikke. 50

51 SICATO Eksplosion 15.september Uopklaret. Eksplosion i hjælpemotorrum. SILVERSPRING M Sprunget læk 14.september 25.september Lækage opstået i maskinrum. Forlist. SILVERSTAR Rødvig På fiskeri Kriegers Flak 23.februar StoreHeddinge 16.maj Manglende udkig i det andet skib. Kollideret med KIRSTEN JEPSEN af Skagen. SISIMIUT M Davisstrædet 24.januar 28.januar Kollideret med LEIKUR af Tórshavn under overførsel af maskinreservedele. SISIMUT M På fiskeri Havari Holsteinsborgdybet 29.juli Holsteinsborg 31.juli For ringe fart under udsætning af trawl, som derved kom i skruen. SIVERTH HEIL MANN M Brand 20.december Uopklaret. Brand i skod ved gennemføring af aftræksrør fra olieovn. 51

52 SOLEA Vág SM Tørnet mole Sand havn 26.november Fejl ved rorledning i forbindelse med vejrforholdene. Tørnet mole under anløb af Sand havn. SUSANNEKLAUS Bønnerup Strand Bønnerup Strand Brand Kattegat 21.oktober Grenå 25.oktober Brand udbrudt omkring udstødsrør i maskinrum. Udbrændt. SVALBARD Hanstholm Aberdeen Forlis 1.marts Thisted 6.marts Sprunget læk i agterstævnen under fiskeri. Forlist. TENNAH Hanstholm M Grenå Hanstholm Kattegat 25.februar Thisted 14.maj Manglende omhu ved navigeringen. THYBAK Hanstholm På fiskeri Sprunget læk 15.juli Thisted 12.august Sprunget læk. Forlist. THYLAND Hvide Sande Hvide Sande Hvide Sande havn 18.maj Ringkøbing 24.maj Kollideret med GRETHE RØNN af Hvide Sande, som ikke førte lanterner. 52

53 TOBIS Hirtshals M Lerwick Lerwick red 28.september Hjørring 7.oktober Den vagthavende var beruset. TORNAK Grønlands V.kyst 12.september 26.september Fejlnavigering. TOVE Lemvig SM Påsejling 26.juni Lemvig 3.juli Påsejlet til ankers af M/S NORDLICHT af Hamburg. fra N. foreligger ikke. TRULLE VANG GAARD Sæby M Sæby Påsejling Sæby red 15.marts Sæby 24.april Skibet tog bunden og mistede herved styrefart. Påsejlede havnemolen i Sæby. TUMMAS T Tvøroyri M Nordafar Brand Færingehavn 10.oktober 23.oktober Fejl ved elradiator. Brand opstået i lukaf. TUMMAS T Tvøroyri M Grønland Færøerne Brand Atlanterhavet 18.december Tórshavn 15.januar 1976 Uopklaret. Brand formentlig opstået i elinstallationen. 53

54 UPERNAVIK M august 4.september Kollideret med HOMEWARD af Grimsby, der lå opankret uden at føre ankerlys. VESTNES Tvøroyri M. Påsejling Tvøroyri havn 5.marts Tvøroyri 6.marts Påsejlet ved kaj af M/S BLI KUR af Tórshavn. ZAREPTA Hvide Sande SM Hvide Sande Jyllands V.kyst 21.maj Ringkøbing 22.maj Vagthavende fisker faldet i søvn. 54

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Klubstandere, alfabetisk ordnet

Klubstandere, alfabetisk ordnet Klubstandere, alfabetisk ordnet Landsforeninger Danmarks Fritidssejler Union Danmarks Tursejlerforening Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Dansk Sejlunion Foreningen til Langturssejladsens Fremme J-klubben

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

101 Højer Bådklub. 103 Ribe Sejlklub. 104 Fanø Sejlklub. 105 Esbjerg Søsport. 106 Varde Sejlklub innlandet. 107 Bork Havn.

101 Højer Bådklub. 103 Ribe Sejlklub. 104 Fanø Sejlklub. 105 Esbjerg Søsport. 106 Varde Sejlklub innlandet. 107 Bork Havn. 101 Højer Bådklub 103 Ribe Sejlklub 104 Fanø Sejlklub 105 Esbjerg Søsport 106 Varde Sejlklub innlandet 107 Bork Havn 108 Stauning Havn 109 Ringkøbing Havn 110 Hvide Sande Bådeklub 111 Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010.

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Vi starter alle spilledage kl. 19.00 Vær omklædt og klar til at spille kl. 19.00 på dine spilledage. Finalerne spilles

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Dansk færgeoversigt 2016

Dansk færgeoversigt 2016 Dansk færgeoversigt 2016 Michael Koefoed-Hansen Starnia Dansk færgeoversigt 2016 Af Michael Koefoed-Hansen 1. udgave, 1. oplag 2016: Michael Koefoed-Hansen og Starnia ISBN 978-87-998843-0-8 Layout: Michael

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere