Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport"

Transkript

1 Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport Februar 2015

2 Bilagsrapport Bilag 1 Interviewguide for personlige interview Bilag 2 Spørgeskema til medlemsklubberne Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Bilag 4 Spørgeskemaundersøgelsens resultater set i forhold til klubbernes størrelse Bilag 5 Interviewemner for fokusgruppemøder 1

3 Bilag 1 Interviewguide for personlige interview Baggrund 1. Hvad er din historie med SVØM? (Hvor længe slagne vej - klub, region, sektion, forbund?) 2. Tidligere beskæftigelse og idrætserfaringer (frivillig), uddannelsesmæssig baggrund? 3. Hvad er din motivation for at arbejde/engagere dig i SVØM? Hvad demotiverer dig? SVØMs produkter og fremtid 4. Hvordan vurderer du brugernes (klubberne? Udøverne?) tilfredshed med SVØM? 5. Har SVØM nogen problemer nu? - På sigt? 6. Hvilke aktiviteter og produkter fungerer godt/skal opprioriteres? 7. Hvilke aktiviteter og produkter fungere mindre godt/skal nedprioriteres? 8. Hvordan ser du SVØMs fremtid? o Bør SVØM overveje nye fokusområder? Hvis ja, hvilke? Strategi og handleplaner 9. Hvad er efter din mening SVØMs centrale formål? 10. Hvilke(t) konkret(e) mål er dine øjne SVØMs vigtigste? a. Er disse realistiske af nå og hvornår? 11. Hvordan opfatter du SVØMs overordnede strategier? b. Har du kendskab til strategierne? c. Hvilke punkter ser du som centrale? Hænger strategierne sammen? 12. Hvordan understøtter dine opgaver SVØMs strategi og handleplaner? 13. Hvilke successer har SVØM haft? o Hvad har virket/ikke virket ift. klubberne? Organisering 14. Hvilke fordele/ulemper ser du ved den nuværende opgavefordeling og struktur? o Mindre/store sektioner og regioner, 15. Hvordan skaber unionen værdi for klubberne? (Hvordan) kan der skabes yderligere værdi for klubberne? 16. Hvad kan gøre unionen mere effektiv? hvorfor? 17. Hvilke overordnede principper skal være gældende for en eventuel fremtidig organisering af SVØM? 18. Kan der skabes en mere enkel og tættere sammenbunden organisation? 19. Potentialer og barrierer ved implementering af en ny organisationsstruktur? Samarbejde og ledelse 20. Hvor let/svært er det at træffe beslutninger i SVØM? a. Korte/lange kommandoveje? b. Dine frihedsgrader? Andet du ønsker at tilføje? 2

4 Bilag 2 Kære formand i (xx-klub) Fremtidig organisering af Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunion har en vision om at være Danmarks bedste idrætsorganisation. Derfor har bestyrelsen valgt at igangsætte projekt "Fremtidig Organisering" for at tilpasse organisationen til nutiden og fremtiden og undersøge: Hvad virker, og hvad virker ikke, i forhold til medlemsklubberne. Som led i projektet udsendes dette spørgeskema til alle medlemsklubber for at få jeres holdning til: Hvilke aktiviteter og tilbud fra Dansk Svømmeunion bør opprioriteres - og hvilke bør nedprioriteres? Har Dansk Svømmeunion den rette strategi og opgavefordeling? Hvordan kan Dansk Svømmeunion blive mere beslutningsdygtig, moderne og attraktiv for medlemsklubberne? Hvorfor er min mening vigtig? Spørgeskemaundersøgelsen er et vigtigt baggrundsmateriale for at konsulentfirmaet TSE Consulting kan udarbejde et forslag til den fremtidige organisering af Dansk Svømmeunion. Som resultat af projektet skal der udarbejdes et oplæg, som sendes til høring blandt alle medlemsklubber, inden oplægget behandles på generalforsamlingen i april Det er derfor vigtigt, at du besvarer spørgeskemaet for at give jeres holdning til kende og dermed sætte jeres præg på unionens fremtidige organisering. Det tager ca minutter at svare på spørgsmålene, og jeres klub deltager anonymt. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen. Hvis du svarer på spørgeskemaet senest den 12. september, deltager din klub i lodtrækning om 3 x 2 gratis pladser til Aqua Konference På forhånd tak for din deltagelse i undersøgelsen. Jørgen Hansen Direktør TSE Consulting Scandinavia T : E: W: 3

5 Indledende spørgsmål Hvad er din primære funktion i klubben? (Angiv kun ét svar) (1) Formand (2) Næstformand (3) Kasserer (4) Sekretær (5) Bestyrelsesmedlem (6) Udvalgsformand (7) Udvalgsmedlem (8) Ansat leder eller administrator (9) Træner/instruktør (10) Holdleder (11) Anden funktion Hvor længe har du siddet i bestyrelsen i din klub? (Angiv kun ét svar) (1) Under 1 år (2) 1-3 år (3) 4-6 år (4) 7-9 år (5) år (6) Over 12 år (7) Ved ikke/jeg sidder ikke i bestyrelsen 4

6 Hvor længe har din klub været medlem af Dansk Svømmeunion? (Angiv kun ét svar) (1) Under 1 år (2) 1-2 år (3) 3-4 år (4) 5-6 år (5) 7-8 år (6) Over 8 år (7) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Min klub tilbyder aktiviteter indenfor følgende vandidrætter: (Angiv gerne flere svar) (1) Svømning (2) Åbent vand svømning (3) Vandpolo (4) Synkrosvømning (5) Udspring (6) Livredning (7) Andre idrætter - angiv hvilken anden idræt Er din klub en enstrenget klub med vandidræt, som den eneste aktivitet - eller er klubben en afdeling i en flerstrenget idrætsforening, der har andre idrætsaktiviteter end vandidræt under sig? (Angiv kun ét svar) (1) Klubben er en enstrenget klub udelukkende med vandidræt (2) Klubben er en afdeling i en flerstrenget idrætsforening (3) Ved ikke 5

7 Har din klub overvejende fokus på elite- eller breddeaktiviteter? (Angiv kun ét svar) (1) Mest fokus på eliteaktiviteter (2) Mest fokus på breddeaktiviteter (3) Stort set lige stor fokus på elite- og breddeaktiviteter (4) Andet - angiv hvilket andet fokus, din klub har Unionens tilbud til klubberne I hvilken grad mener du, at Dansk Svømmeunions tilbud til din klub har udviklet sig i en positiv retning i de seneste 5 år? (Angiv kun ét svar) (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) Hverken/eller (4) I ringe grad (5) Slet ikke (6) Ved ikke 6

8 Nedenfor er vist en række af Dansk Svømmeunions tilbud/aktiviteter. Har din klub gjort brug af/deltaget i disse tilbud/aktiviteter indenfor de sidste 3 år? (Angiv kun ét svar i hver linje) Ja Nej Ved ikke Aqua Camp (1) (2) (3) Aqua School (1) (2) (3) Aqua Champ (mærkesystem) (1) (2) (3) Åbent vand aktiviteter (1) (2) (3) Unionens kursustilbud (1) (2) (3) Undervisningsmateriale (bøger, DVD mv.) (1) (2) (3) Netværksmøder (1) (2) (3) Temamøder (1) (2) (3) Aqua Konferencer (1) (2) (3) Aqua Clinics (1) (2) (3) 7

9 Du har i forrige spørgsmål angivet, at din klub har gjort brug af/deltaget i følgende aktiviteter/tilbud Hvor tilfreds er din klub med nedenstående? (Angiv kun ét svar i hver linje) Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Aqua Camp (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aqua School (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aqua Champ (mærkesystem) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Åbent vand aktiviteter (1) (2) (3) (4) (5) (6) Unionens kursustilbud (1) (2) (3) (4) (5) (6) Undervisningsmateriale (bøger, DVD mv.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Netværksmøder (1) (2) (3) (4) (5) (6) Temamøder (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aqua Konferencer (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aqua Clinics (1) (2) (3) (4) (5) (6) Har du forslag til andre aktiviteter, som Dansk Svømmeunion kunne tilbyde? (Angiv kun ét svar) (1) Noter gerne dine forslag til andre aktiviteter her: _ (2) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 8

10 Klubbernes udfordringer i forhold til frivillige I hvilken grad oplever din klub udfordringer i forhold til at få frivillige til at engagere sig i klubben? (Angiv kun ét svar) (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) Både/og (4) I mindre grad (5) Slet ikke (6) Ved ikke Hvad er den største udfordring i din klub i forhold til at rekruttere frivillige? (Angiv kun ét svar) (1) At de ikke finder opgaverne relevante (2) At de ikke har tid til at være frivillige (3) At det er vanskeligt at komme i kontakt med dem (4) At de ikke føler deres arbejde værdsat i tilstrækkelig grad (5) Andet - angiv hvilken udfordring: Savner din klub, at der er bedre mulighed for at komme i kontakt med andre medlemsklubber og udveksle ideer, indgå samarbejde mv.? (Angiv kun ét svar) (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 9

11 Har du forslag til, på hvilken måde medlemsklubberne kunne udveksle ideer, indgå samarbejde mv.? (Angiv kun ét svar) (1) Noter gerne dine forslag her: (2) Ved ikke Klubbernes faciliteter Hvor tilfreds er din klub med jeres faciliteter til at dyrke vandidræt (kvaliteten, vandtiden, mv.)? (Angiv kun ét svar) (1) Meget tilfredse (2) Tilfredse (3) Hverken/eller (4) Utilfredse (5) Meget utilfredse (6) Ved ikke Du har i forrige spørgsmål angivet, at din klub var utilfreds / meget utilfredse med jeres faciliteter til at dyrke vandidræt (kvaliteten, vandtid, mv.). Hvem skulle primært varetage opgaven med at forbedre vandidrætternes faciliteter? (Angiv kun ét svar) (1) Regionen, som klubben er medlem af (2) Dansk Svømmeunion (3) Sektionen, som klubben er medlem af (4) Den lokale kommune (5) Medlemsklubberne (6) Andre - angiv hvilken anden organisation (7) Ved ikke 10

12 Har du forslag til, hvordan facilitetsproblemerne kunne afhjælpes? (Angiv kun ét svar) (1) Noter gerne dine forslag her: (2) Ved ikke Ville din klub kunne tiltrække flere medlemmer, hvis I havde bedre faciliteter til at dyrke vandidræt? (Angiv kun ét svar) (1) Ja, helt sikkert (2) Ja, det tror jeg (3) Ved ikke/ikke relevant (4) Nej, det tror jeg ikke (5) Nej, helt sikkert ikke Du har i forrige spørgsmål angivet, at bedre faciliteter sandsynligvis ikke ville tiltrække flere medlemmer til din klub. Hvad er i stedet vigtigt for din klub for at tiltrække flere medlemmer? (Angiv kun ét svar) (1) Noter gerne dine forslag her: (2) Ved ikke Unionens udfordringer og organisering Overordnet set - mener du, at der er behov for en ændring i organiseringen af Dansk Svømmeunion? (Angiv kun ét svar) (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 11

13 Nedenfor beder vi om din holdning til behovet for ændring af Dansk Svømmeunions forskellige organisatoriske niveauer. Hvor enig er du i følgende udsagn? (Angiv kun ét svar i hver linje) I høj I nogen Hverken/ I ringe Slet Ved ikke/ grad grad eller grad ikke ikke relevant Der er behov for ændring i medlemsklubberne Der er behov for ændring af breddesektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Der er behov for ændring af de mindre sektioner (synkro, vandpolo, udspring, (1) (2) (3) (4) (5) (6) livredning) Der er behov for ændringer i opbygningen af unionens (1) (2) (3) (4) (5) (6) bestyrelse Der er behov for ændring af unionens administration (1) (2) (3) (4) (5) (6) 12

14 Du har i forrige spørgsmål angivet, at du 'i høj grad' eller 'i nogen grad' mener, der er behov for ændringer i Dansk Svømmeunion på nedenstående organisatoriske niveauer. Du bedes nu uddybe, hvorfor der er behov for ændringer på dette niveau. Medlemsklubberne Breddesektionen De mindre sektioner Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion Administrationen i Dansk Svømmeunion 13

15 Har du yderligere kommentarer til den nuværende organisering af Dansk Svømmeunion? (1) Noter gerne dine kommentarer her: (2) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Hvis din klub havde de rette faciliteter og ledig vandtid, ville I så tilbyde andre vandidrætter? (Angiv kun ét svar i hver linje) Ja Måske Nej Ved ikke Åbent vand svømning (1) (2) (3) (4) Vandpolo (1) (2) (3) (4) Synkrosvømning (1) (2) (3) (4) Udspring (1) (2) (3) (4) Livredning (1) (2) (3) (4) Udover faciliteterne - Hvad er de øvrige barrierer for, at din klub ville tilbyde andre vandidrætter end jeres hovedaktivitet? (Angiv gerne flere svar) (1) Klubben har ikke frivillige til at varetage denne opgave (2) Det har ikke min klubs interesse (3) Klubben har ikke (adgang til) de rette trænere (4) Klubben ved ikke, hvad det kræver at igangsætte disse aktiviteter (5) Klubben har ikke økonomi til at tilbyde andre vandidrætter (6) Klubben ønsker at prioritere tiden og ressourcer på de(n) nuværende hovedaktivitet(er) (7) Klubben mangler inspiration og støtte til at gå i gang med nye vandidrætter (8) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse (9) Andre barrierer - angiv her 14

16 Hvis du kunne bestemme, hvordan Dansk Svømmeunion skulle prioritere sine ressourcer, skulle følgende vandidrætter: (Angiv kun ét svar i hver linje) Have de samme Opprioriteres ressourcer som i Nedprioriteres Ved ikke dag Svømning (1) (2) (3) (4) Åbent vand svømning (1) (2) (3) (4) Vandpolo (1) (2) (3) (4) Synkrosvømning (1) (2) (3) (4) Udspring (1) (2) (3) (4) Livredning (1) (2) (3) (4) Hvis du kunne bestemme, hvordan Dansk Svømmeunion skulle prioritere sine ressourcer, hvordan ville du fordele midlerne mellem bredde- og eliteaktiviteter? (Angiv kun ét svar) Bruge alle ressourcer på bredde Lige fordeling af ressourcerne Bruge alle ressourcer på elite (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15

17 Strategi og kommunikation Vi beder nu om din holdning til Dansk Svømmeunions strategi. Nedenfor præsenterer vi dig for ti opgaver. Du bedes udvælge de fem opgaver, som Dansk Svømmeunion bør prioritere højest. Prioriter de fem vigtigste opgaver med 1, 2, 3, 4 og 5, hvor 1 er den højeste, og 5 er den laveste prioritet. Afholde internationale mesterskaber i Danmark (som f.eks. EM i Herning 2013) Udvikle og styrke frivilligheden i medlemsklubberne Sikre rammerne for elitesporten, så Danmark kan markere sig som en stærk svømmenation på internationalt plan Arbejde for at forbedre medlemsklubbernes faciliteter og nedbringe ventelister Sætte de overordnede rammer for talentudviklingen inden for vandidrætterne Være en synlig og respekteret aktør i idræts- og sundhedsdebatten Øge antallet af medlemmer Øge antallet af medlemsklubber i unionen Lære danskerne at svømme og dermed redde liv Tilbyde de rette aktivitetstilbud til medlemsklubberne Hvis du mener, at Dansk Svømmeunion har andre vigtige opgaver, som ikke er nævnt ovenfor, kan du skrive dem her. (1) Noter: (2) Ved ikke 16

18 Bør unionen efter din mening prioritere at skabe nye eller forbedre de nuværende aktiviteter/projekter? Bør kun skabe nye projekter Bør prioritere begge dele lige højt Bør kun forbedre nuværende projekter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nedenfor beder vi dig om din holdning til kommunikationen mellem din klub og Dansk Svømmeunion Hvor enig er du i følgende udsagn? (Angiv kun ét svar i hver linje) Meget enig Enig Hverken/ eller Uenig Meget uenig Ved ikke SVØMs bestyrelse er ofte synlige ved arrangementer, (1) (2) (3) (4) (5) (6) som min klub deltager i SVØMs administration er ofte synlige ved arrangementer, (1) (2) (3) (4) (5) (6) som min klub deltager i Jeg kender de overordnede principper i SVØMs politiske (1) (2) (3) (4) (5) (6) program SVØMs politiske program er bestemmende for udviklingen (1) (2) (3) (4) (5) (6) i min klub SVØM er god til at kommunikere deres strategi (1) (2) (3) (4) (5) (6) ud til min klub 17

19 Har din klub deltaget i generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion inden for de sidste 5 år? (Angiv kun ét svar) (1) Min klub har deltaget i generalforsamlingen inden for de sidste 5 år (2) Min klub har ikke deltaget i generalforsamlingen indenfor de sidste 5 år (3) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Hvorfor har din klub ikke deltaget i generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion inden for de sidste 5 år? (Angiv gerne flere svar) (1) Min klub får alligevel ikke indflydelse på beslutningerne (2) Vi prioriterer at bruge tiden på vores egen klub (3) Der drøftes ikke emner, der er relevante for vores klub/vores vandidræt (4) Det er kun de store klubbers interesser, der varetages på generalforsamlingen (5) Det er stort set de samme emner, der drøftes hvert år på generalforsamlingen (6) Det er kun eliteklubbernes interesser, der varetages på generalforsamlingen (7) Det er for kedeligt (8) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Har din klub deltaget i områdemøderne i din sektion inden for de sidste 5 år? (Angiv kun ét svar) (1) Min klub har deltaget i områdemøderne inden for de sidste 5 år (2) Min klub har ikke deltaget i områdemøderne indenfor de sidste 5 år (3) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 18

20 Hvorfor har din klub ikke deltaget i områdemøderne i din sektion inden for de sidste 5 år? (Angiv gerne flere svar) (1) Min klub får alligevel ikke indflydelse på beslutningerne (2) Vi prioriterer at bruge tiden på vores egen klub (3) Der drøftes ikke emner, der er relevante for vores klub/vores vandidræt (4) Det er kun de store klubbers interesser, der varetages på områdemøderne (5) Det er stort set de samme emner, der drøftes hvert år på områdemøderne (6) Det er kun eliteklubbernes interesser, der varetages på områdemøderne (7) Det er for kedeligt (8) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Dansk Svømmeunion og DGI Svømning Er din klub også medlem af DGI Svømning? (Angiv kun ét svar) (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Hvis du sammenligner Dansk Svømmeunion (= SVØM) og DGI Svømning (= DGI), hvilken organisation er mest attraktiv for jeres klub? (Angiv kun ét svar) SVØM er klart mest attraktiv SVØM og DGI er lige attraktive DGI er klart mest attraktiv (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 19

21 Nævn den vigtigste årsag til, at DGI Svømning efter din mening er mere attraktiv for din klub end Dansk Svømmeunion. (1) Noter gerne den vigtigste årsag her: (2) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Nedenfor beder vi om din generelle holdning til, om Dansk Svømmeunion (= SVØM) eller DGI Svømning (= DGI) er bedst indenfor følgende områder: (Angiv kun ét svar i hver linje) Altid Oftest Lige Oftest Altid Ved SVØM SVØM gode DGI DGI ikke Spotkurser (1) (2) (3) (4) (5) (6) Trænerkurser (1) (2) (3) (4) (5) (6) Lederkurser (1) (2) (3) (4) (5) (6) Være synlig i min klub (1) (2) (3) (4) (5) (6) Mærkesystemet (1) (2) (3) (4) (5) (6) Afvikle stævner og turneringer (1) (2) (3) (4) (5) (6) Konsulentbistand (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tilbyde aktiviteter, der er målrettet min klubs behov Tilbyde aktiviteter på det rette tidspunkt Udvikle nye vandaktiviteter Bistand til dialog med kommunen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) En rimelig kontingentstruktur (1) (2) (3) (4) (5) (6) 20

22 Har du andre kommentarer til, hvad henholdsvis SVØM og DGI er bedst til? (1) Noter gerne dine andre kommentarer her: (2) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse I hvor høj grad benytter din klub nedenstående organisationer til udvikling af klubbens aktiviteter? (Angiv kun ét svar i hver linje) I høj I nogen I ringe Slet Ved grad grad grad ikke ikke Regionen, som klubben er medlem af Den sektion, som klubben er medlem af (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) Dansk Svømmeunion (1) (2) (3) (4) (5) DGI Svømning (1) (2) (3) (4) (5) Danmarks Idrætsforbund (1) (2) (3) (4) (5) Den lokale kommune (1) (2) (3) (4) (5) Noter gerne i feltet herunder, hvis jeres klub bruger andre organisationer til udvikling af klubbens aktiviteter (1) Noter gerne andre organisationer her: (2) Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 21

23 Synes du generelt, at Dansk Svømmeunion og DGI Svømning burde samarbejde mere for at imødekomme klubbernes behov? (Angiv kun ét svar) (1) Ja, helt sikkert (2) Ja, det tror jeg (3) Ved ikke (4) Nej, det tror jeg ikke (5) Nej, helt sikkert ikke 22

24 Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelsens resultater I det følgende præsenteres besvarelserne på de spørgsmål, som indgik i spørgeskemaundersøgelsen. 124 klubber har gennemført hele spørgeskemaet, mens 8 klubber har besvaret dele af det, hvorfor antallet af respondenter for de enkelte spørgsmål vil variere. Spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet Formålet med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse er at generalisere resultaterne fra det udsnit af dem, der har svaret på undersøgelsen (stikprøven), ud til en større gruppe. For at foretage korrekte og valide generaliseringer, skal stikprøven på centrale punkter afspejle den samlede gruppe og dermed have en høj repræsentativitet. I dette projekt betyder det, at de 132 medlemsklubber i SVØM, der har besvaret (hele eller dele af) spørgeskemaet, på en række centrale punkter skal have de samme kendetegn som alle 268 klubber i unionen. I udgangspunktet er det ikke fast, hvilke punkter der kan være tale om, men i denne undersøgelse har TSE undersøgt repræsentativiteten i spørgeskemaundersøgelsen ud fra følgende parametre: Klubstørrelse Andelen af konkurrencesvømmere Region Nedenstående tabel viser, at stikprøven er repræsentativ i forhold til region, men at den samtidig er skæv for klubstørrelse og antal konkurrencesvømmere. Tabellen viser således, at andelen af store klubber og konkurrenceorienterede klubber er betydeligt større i stikprøven end i populationen. Dette betyder, at resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har en skævhed (overrepræsentativitet) i forhold til de store og konkurrenceorienterede klubbers holdninger. Spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet målt på klubstørrelse, andel af konkurrencesvømmere og region Stikprøve Population Gennemsnitlig klubstørrelse Antal Gennemsnitligt antal konkurrencesvømmere Antal Region Region Nord 11 % 12 % Region Midt 27 % 26 % Region Syd 20 % 19 % Region Sjælland Nord 23 % 23 % Region Sjælland Syd 19 % 20 % 23

25 Da det ofte er relativt store klubber, der har mange konkurrencesvømmere, redegør konklusionerne i bilag 4 også for skævheden i forhold til andelen af konkurrencesvømmere. Det er derfor vigtigt, at der tages forbehold for dette, når spørgeskemaundersøgelsens resultater fortolkes og for det videre arbejde med den fremtidige organisering af SVØM. I bilag 4 er vist en oversigt over, hvilke resultater fra spørgeskemaundersøgelsen der er forskellige på henholdsvis de mindre klubbers (under 500 medlemmer) og de større klubbers (over 500 medlemmer) holdninger. 1. Respondentens primære rolle i klubben Tabellen nedenfor viser, hvilken rolle respondenten primært har haft i den pågældende klub. Det ses her, at fire ud af fem respondenter er formænd i deres pågældende klubber. Antal Procent Formand % Næstformand 4 3 % Kasserer 3 2 % Sekretær 0 0 % Bestyrelsesmedlem 4 3 % Udvalgsformand 3 2 % Udvalgsmedlem 1 1 % Ansat leder/administrator 10 8 % Træner/instruktør 2 1 % Holdleder 0 0 % I alt % 2. Respondentens tid i bestyrelsen Nedenstående tabel viser, hvor lang tid respondenten har siddet i bestyrelsen i den pågældende klub. Den hyppigste længde for, hvor længe respondenten har siddet i bestyrelsen, er 1-3 år, hvorefter hyppigheden falder. Det skal dog bemærkes, at hele 22 % har siddet i bestyrelsen i over 12 år, hvilket bryder med den faldende tendens. Antal Procent Under 1 år 6 5 % 1-3 år % 4-6 år % 7-9 år % år 9 7 % Over 12 år % Ved ikke/sidder ikke i bestyrelsen 5 3 % I alt % 24

26 3. Længden af klubbens medlemskab af Dansk Svømmeunion Nedenstående tabel viser, hvor længe den pågældende klub har været medlem af Dansk Svømmeunion. Det ses nedenfor, at næsten to ud af tre klubber har været medlem i mere end otte år. Antal Procent Under 1 år 7 5 % 1-2 år 8 6 % 3-4 år % 5-6 år 3 2 % 7-8 år 1 1 % Over 8 år % Ved ikke/ønsker ikke at oplyse % I alt % 4. Klubbernes udbud af vandidrætter Nedenstående figur viser andelen af klubber, som udbyder de nævnte vandidrætter. Figuren viser, at det kun er fem procent af de danske svømmeklubber, som ikke tilbyder klassisk svømning. De mindre vandidrætter, undtagen synkro, udbydes af cirka en ud af dem klubber, mens kun en ud af ti klubber udbyder synkrosvømning. Desuden udbyder en ud af tre klubber andre aktiviteter end de seks herunder, hvoraf triatlon, vandgymnastik/aquafitness, undervandsrugby og aquabike/aquaspinning er de hyppigst udbudte andre vandidrætter. 100% 95% 80% 60% 40% 20% 24% 19% 9% 18% 22% 33% 0% Svømning Åbent vand Vandpolo Synkro Udspring Livredning Andre idrætter 25

27 5. Enstrenget eller flerstrenget forening Nedenstående tabel viser, at 69 % af klubberne i denne undersøgelse kun udbyder vandidrætter, mens 31 % af klubberne er en afdeling i en flerstrenget idrætsforening, dvs. at klubben også udbyder andre idrætter end vandidrætter, eksempelvis fodbold, håndbold, el. lign. Antal Procent Klubben er en enstrenget klub udelukkende med vandidræt % Klubben er en afdeling i en flerstrenget idrætsforening % I alt % 6. Elite- eller breddefokus I figuren nedenfor ses det, at næsten hver anden klub har mest fokus på breddeaktiviteter, mens ni ud af ti klubber har lige stort fokus på begge eller mest fokus på breddeaktiviteter. Kun en ud af ti klubber har mest fokus på eliteaktiviteter. Antal Procent Mest fokus på eliteaktiviteter % Lige stort fokus på bredde- og eliteaktiviteter % Mest fokus på breddeaktiviteter % I alt % 7. Udviklingen i Dansk Svømmeunions tilbud til medlemsklubberne de sidste fem år Nedenstående figur viser, at næsten hver anden medlemsklub synes, at tilbuddene i høj grad eller i nogen grad har udviklet sig positivt i løbet af de sidste fem år. I den modsatte ende synes cirka en ud af seks medlemsklubber, at tilbuddene i ringe grad eller slet ikke har udviklet sig positivt, mens omkring hver tredje siger hverken/eller eller ved ikke. 40% 35% 34% 30% 25% 23% 20% 15% 14% 12% 14% 10% 5% 4% 0% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke Ved ikke 26

28 8. Aktiviteter anvendelse og tilfredshed Nedenstående figur viser, hvor mange klubber, der har gjort brug af/deltaget i de pågældende aktiviteter sammenholdt med, hvor tilfreds klubberne har været med den pågældende aktivitet. Det ses eksempelvis, at 42 % af medlemsklubberne har benyttet aktiviteten Aqua Camp og at 94 % af de klubber, som har gjort brug af Aqua Camp, har været meget tilfredse eller tilfredse med aktiviteten. Generelt kan det fremhæves, at der er relativt stor tilfredshed med Dansk Svømmeunions aktiviteter, men at tilbuddene samtidig kun anvendes af cirka halvdelen af klubberne (kursustilbuddene undtaget). Andel af klubberne, der har deltaget i/gjort brug af aktiviteten Andelen af klubberne, som er tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteten 100% 94% 90% 80% 70% 76% 86% 79% 76% 66% 71% 80% 75% 84% 72% 60% 50% 40% 30% 42% 26% 45% 36% 54% 51% 41% 49% 31% 20% 10% 0% I spørgeskemaet kunne klubberne angive, hvilke andre aktiviteter de gerne ville have Dansk Svømmeunion til at udbyde samt om de ønskede ændringer i forhold til de eksisterende aktiviteter. Følgende er en liste over de nævnte forslag: Flere og mere fleksible kurser Kurser indenfor vandgymnastik/aqua fitness Kurser om samarbejde mellem klub og kommune Flere ideer til simple arrangementer for bredden Niveaudelte svømmestævner Kurser indenfor vandpolo Åbent vand camps Organisatoriske og administrative kurser (for bestyrelser, administrationer, osv.) Kurser om triatlon 27

29 9. Udfordringer ift. rekruttering af frivillige Nedenstående figur viser, hvorvidt den enkelte klub oplever udfordringer i forhold til at få frivillige til at engagere sig i klubben. Undersøgelsen viser, at syv ud af ti klubber oplever, at der i høj grad eller i nogen grad er udfordringer i forhold til dette. Kun to procent angiver, at der slet ikke er udfordringer hermed. 60% 40% 32% 38% 20% 0% 16% 11% 2% I høj grad I nogen grad Både/og I mindre grad Slet ikke Respondenterne blev ligeledes spurgt, hvad den største udfordring er for den pågældende klub. I nedenstående figur fremgår disse resultater. Her angiver to ud af tre klubber, at den største udfordring er, at de frivillige angiver at de ikke har tid. Derudover angiver tolv procent af klubberne, at det er svært at komme i kontakt med de frivillige. 80% 60% 64% 40% 20% 0% At de ikke har tid til at være frivillige 12% At det er vanskeligt at komme i kontakt med dem 3% 1% At de ikke føler deres arbejde værdsat i tilstrækkelig grad At de ikke finder opgaverne relevante 20% Andet En ud af fem klubber angiver, at det er en anden udfordring, som er den største. De mest nævnte fremgår nedenfor: Matche deres kompetencer med de behov, som vi har Opgaverne skal være defineret klart fra start Forståelse hos forældre af, at kontingentet dækker alt, så der ikke er behov for frivillige At vi ikke får dem spurgt De frivillige er ikke kvalificerede nok til at bestride de tunge poster i de store klubber 28

30 10. Netværksmuligheder blandt klubberne Nedenstående tabel viser blandt andet, at tre ud af ti klubber savner bedre muligheder for at udveksle ideer, indgå samarbejder, osv. på tværs af medlemsklubber. Antal Procent Ja, der mangler muligheder for at komme i kontakt med andre medl. klubber % Nej, der mangler ikke muligheder for at komme i kontakt med andre medl. klubber % Ved ikke % I alt % Samtidig blev klubberne bedt om at angive, hvorvidt de havde forslag til måder, hvorpå man kunne skabe bedre rammer for videnudveksling på tværs af medlemsklubberne. Nedenstående er eksempler herpå: Flere uformelle netværk mellem klubber med samme behov Flere trænerfællesskaber Videnudveksling om effektiv administration Netværk for frivilligkoordinatorer 11. Medlemsklubbernes syn på deres faciliteter Nedenstående figur opsummerer klubbernes holdninger til deres faciliteter. Det ses her, at tre ud af fem klubber er tilfredse eller meget tilfredse med deres faciliteter. I modsætning hertil er kun en ud af fire klubber utilfredse eller meget utilfredse med deres faciliteter. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 19% 15% 14% 8% Meget tilfredse Tilfredse Hverken/eller Utilfredse Meget utilfredse Af de 27 % af klubberne (34 klubber), som angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med faciliteterne angiver stort set alle klubberne, at det bør være den lokale kommune, som primært skulle varetage opgaven med at forbedre faciliteterne for den pågældende klub. Kun i få tilfælde nævner klubberne, at det bør være SVØM eller medlemsklubberne selv, der bør stå for den opgave. 29

31 Klubberne er i forlængelse heraf blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan faciliteterne for den pågældende klub kan forbedres. Listen herunder opsummerer de angivne forslag: Bygge flere svømmehaller Klubberne bør have adgang til svømmehallen i den offentlige åbningstid Større fokus fra forbundet på, at bassinerne skal have den rigtige størrelse og form Bedre omklædningsrum Øget fokus på, at elitesvømmere brander kommunen udadtil Flere faciliteter til forebyggende styrketræning og sociale aktiviteter 12. Tiltrække flere medlemmer I forlængelse af spørgsmålet ovenfor blev klubberne bedt om at vurdere, hvorvidt forbedrede faciliteter ville medføre flere medlemmer i klubben. Resultatet kan ses i figuren nedenfor. 60% 57% 50% 40% 30% 23% 20% 10% 0% 5% Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Ved ikke/ikke relevant 14% 1% Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke I figuren ovenfor ses det, at fire ud af fem klubber mener, at de ville kunne tiltrække flere medlemmer, hvis blot faciliteterne blev forbedret. De 15 % af klubberne, som ovenfor har angivet, at de ikke tror forbedrede faciliteter vil føre til flere medlemmer blev herefter spurgt i et åbent kommentarfelt, hvad der i stedet skulle til for at kunne skaffe flere medlemmer. Nedenfor fremgår de nævnte alternativer: Samarbejde/fusionering med naboklubberne i kommunen Flere medlemstilbud til de voksne svømmere Større trænerkapacitet Klar vision og strategi At flere mennesker kender til klubbens eksistens Svømning skal profileres mere i medierne 30

32 13. Organiseringen i Dansk Svømmeunion I nedenstående tabel opsummeres klubbernes holdning til, hvorvidt der er behov for en ændring i organiseringen af Dansk Svømmeunion: Antal Procent Ja, der er behov for ændring af Dansk Svømmeunion % Nej, der er ikke behov for ændring af Dansk Svømmeunion % Ved ikke % I alt % Ovenfor ses det, at cirka en ud af fire medlemsklubber mener, at der er behov for ændring af Dansk Svømmeunion, ligesom at en tilsvarende fjerdedel ikke synes, at der er behov for ændringer. Endelig kan lidt over halvdelen ikke tage stilling til det og har svaret Ved ikke. Vi spurgte efterfølgende de klubber, som svarede ja til behovet for at ændre organiseringen af Dansk Svømmeunion, hvilke dele af organisationen de ønsker at ændre. Respondenter, der svarede nej eller ved ikke, har derfor ikke fået det pågældende spørgsmål. Eksempelvis mener 62 % af de klubber, som ønsker at ændre organiseringen af Dansk Svømmeunion, at der i nogen grad eller i høj grad er behov for ændring af breddesektionen. Det er her vigtigt at slå fast, at det er 62 % af de 23 %, som ønskede at ændre organiseringen af Dansk Svømmeunion, og dermed ikke 62 % af alle klubber. Antal Procent Ændring af medlemsklubberne % Ændring af breddesektionen % Ændring af de mindre sektioner (udspring, synkro, vandpolo og livredning) % Ændring af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion % Ændring af administrationen i Dansk Svømmeunion % I alt % De medlemsklubber, som ovenfor angav, at der i høj grad eller i nogen grad var brug for ændringer af organiseringen på fem forskellige parametre blev efterfølgende bedt om at uddybe, hvorfor de mener, at der er behov for ændringer på de pågældende niveauer. Kommentarerne er opsummereret herunder. Medlemsklubberne Klubberne skal gøres mere synlige for hinanden Klubberne bør være større, så stordriftsfordele kan udnyttes Klubberne skal skabe mere balance mellem bredde og elite Klubberne mangler indsigt i viden og indsigt i unionens aktiviteter og målsætninger Klubberne skal samarbejde noget mere 31

33 Breddesektionen Virker som et ekstra lag mellem klubberne og udviklingskonsulenterne Gør det endnu mere lokalt og nærværende Selvom vi er breddeklub har vi ikke vores fokus på breddesektionen Har svært ved at se målet/missionen med breddesektionen Breddesektionen bør hjælpe med udvikling af klubben Skal være mere synlig i Vestdanmark Brug for en selvstændig strategi for bredden For stor afstand mellem kursusafdelingen og breddesektionen Det er svært at komme i kontakt med folk fra breddesektionen Synes ikke der er den samme nærhed ift. den tidligere struktur De mindre sektioner For få ressourcer Dårligt organiseret Synlighed ift. de klubber, som endnu ikke udbyder de pågældende vandidrætter Bestyrelsen Bestyrelsen er usynlig for medlemsklubberne Bestyrelsen bør være til stede ved breddearrangementerne Mindre topstyring Man burde have taleret for bestyrelsen Flere professionelle bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen bør bestå af direkte valgte repræsentanter fra de mindre sektioner Målsætninger skal udarbejdes som fælles mål for både elite- og breddearbejdet Der bør nedsættes ad hoc udvalg i bestyrelsen med repræsentanter fra de mindre sektioner Det ville give god mening, at der blev valgt en repræsentant fra hver region Viljen til forandring og nytænkning er begrænset For meget fokus på eliten Administrationen Konsulenterne må gerne være mere synlige Administrationen er for anonym Der bør være et administrationskontor i både Vestdanmark og Østdanmark Hurtigere respons på mailkontakt mellem klub og administration Der er en tendens til at se ned på klubber, som ikke er elite Konsulenterne bør have speciale indenfor én disciplin indenfor de mindre sektioner, eksempelvis udspring, synkro, el. lign. 32

34 14. Udbud af nye vandidrætter Nedenstående figur viser, om klubberne ville udbyde de pågældende vandidrætter, hvis de havde tilstrækkelig vandtid og trænerkapacitet og samtidig ikke udbyder vandidrætten i forvejen. Svarkategorien ved ikke er udeladt af oversigtsmæssige årsager. Det ses at cirka 30 % af klubberne ville udbyde åbent vand aktiviteter og livredning. Cirka 20 % af klubberne ville udbyde udspring, 15 % af klubberne ville udbyde vandpolo, mens kun 10 % af klubberne ville udbyde synkrosvømning. 60% 50% 40% 30% 20% Ja Måske Nej 10% 0% Åbent vand Vandpolo Synkro Udspring Livredning Klubberne blev samtidig bedt om at angive, hvilke andre barrierer der er for, at klubben vil tilbyde andre aktiviteter end de aktiviteter, som de allerede tilbyder. Nedenstående tabel opsummerer resultaterne. Antal Procent Klubben har ikke frivillige til at varetage denne opgave % Det har ikke min klubs interesse % Klubben har ikke adgang til de rette trænere % Klubben ved ikke, hvad det kræver at igangsætte nye aktiviteter % Klubben har ikke økonomi til at tilbyde andre vandaktiviteter % Klubben ønsker at prioritere ressourcerne på de nuværende aktiviteter % Klubben mangler inspiration og støtte til at gå i gang med nye vandidrætter % Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 8 6 % Andre barrierer % I alt % Det ses ovenfor, at de to klart største barrierer for, at klubberne vil tilbyde andre aktiviteter, end de nuværende, er, at klubberne ønsker at prioritere ressourcerne på de nuværende aktiviteter (52 %) og at klubberne ikke har frivillige til at varetage denne opgave (45 %). Endelig siger cirka en ud af tre klubber også, at de ikke har adgang til de rette trænere (32 %). 33

35 Omkring en ud af fire klubber angiver samtidig, at der er andre væsentlige barrierer end de ovenfor nævnte. Nedenstående er en opsummering af barrierer, som ikke relaterer sig til manglende faciliteter: Vi har koordineret med naboklubberne, så vi udbyder hver vores vandidræt (synkro, udspring, vandpolo, osv.) Klubben mangler medlemmer, der ønsker at udøve de mindre vandidrætter 15. Prioritering af ressourcer på forskellige vandidrætter I spørgeskemaet blev klubberne bedt om at forholde sig til, hvordan Dansk Svømmeunion bør prioritere sine ressourcer mellem nedenstående seks vandaktiviteter. Klubberne kunne angive, at den pågældende vandaktivitet burde opprioriteres, samme fordeling som i dag og nedprioriteres, som det fremgår af nedenstående figur. Endelig kunne klubberne også svare ved ikke. Denne kategori er dog udeladt af figuren for at gøre denne mere overskuelig. 60% Opprioriteres Samme fordeling som i dag Nedprioriteres 50% 40% 30% 20% 10% 0% Svømning Åbent vand Vandpolo Synkro Udspring Livredning Først og fremmest bør det bemærkes at det gælder for alle vandaktiviteter med undtagelse af livredning at søjlen Samme fordeling som i dag er det hyppigst angivne svar, hvilket tyder på, at klubberne i nogen grad ønsker at bevare den fordeling, som der er i dag. En anden fremgangsmåde i forhold til analyse af resultaterne kunne være at sammenligne opprioritering og nedprioritering inden for de enkelte vandaktiviteter. I så fald kan det ses, at forholdet mellem de tre søjler for svømning, åben vand og livredning antyder, at disse tre aktiviteter burde opprioriteres, hvis man ændrer på den nuværende fordeling. Mere uklart bliver det for vandpolo og udspring, selvom der også her er en antydning af, at de to områder bør opprioriteres snarere end at nedprioriteres. Endelig er der synkro, hvor flere klubber ønsker at nedprioritere denne vandaktivitet snarere end at opprioritere den. 34

36 16. Ressourcefordeling mellem bredde og elite Nedenstående figur viser, hvordan klubberne ønsker fordelingen af ressourcer mellem bredde- og elitearbejdet i Dansk Svømmeunion: 50% 45% 40% 30% 20% 16% 19% 10% 2% 9% 9% 0% Bruge alle ressourcer på bredde Lige fordeling af ressourcerne Bruge alle ressourcer på elite Ovenstående bør ses som en meget tydelig indikation på, at ressourcen bør fordeles ligeligt mellem bredde- og elitearbejdet. Tæt ved halvdelen af klubberne ønsker en helt ligelig fordeling af ressourcerne mellem bredde- og elitearbejdet. Den resterende del af klubberne ønsker enten at støtte bredden mere end eliten eller omvendt og andelen af klubber, som ønsker det ene alternativ frem for det andet er meget tæt på at være helt lige store. 17. Dansk Svømmeunions prioritering af opgaver I spørgeskemaundersøgelsen blev klubberne præsenteret for ti forskellige opgaver, som relaterer sig arbejdet i Dansk Svømmeunion. Klubberne blev herefter bedt om at udvælge den vigtigste opgave, den næst vigtigste opgave, osv. indtil de havde prioriteret fem ud af de ti opgaver. Nedenstående tabel opsummerer resultaterne fra dette spørgsmål. 35

37 Opgave Prioritering Klubber Lære danskerne at svømme og dermed redde liv 1 (1) 83 (36) Sikre rammerne for elitesvømningen 2 (3) 81 (18) Udvikle og styrke frivilligheden i medlemsklubberne 3 (4) 80 (18) Arbejde for at forbedre medlemsklubbernes faciliteter og nedbringe 4 (2) 79 (22) ventelister Tilbyde de rette aktivitetstilbud til medlemsklubberne 5 (6) 75 (8) Afholde internationale mesterskaber i Danmark (som f.eks. EM i Herning 6 (7) 75 (8) 2013) Være en synlig og respekteret aktør i idræts- og sundhedsdebatten 7 (8) 65 (5) Sætte de overordnede rammer for talentudviklingen inden for 8 (5) 52 (9) vandidrætterne Øge antallet af medlemmer i unionen 9 (9) 25 (1) Øge antallet af medlemsklubber i unionen 10 (10) 10 (0) En vurdering af de Dansk Svømmeunions vigtigste opgaver kan ske på mange måder på baggrund af de angivne svar fra medlemsklubberne. Ovenstående tabel rummer to forskellige opgørelsesmetoder. Den primære optælling, som er markeret med fed i tabellen, er beregnet ved at tælle alle de klubber, der har prioriteret den pågældende aktivitet som enten 1, 2, 3, 4 eller 5. Eksempelvis har 83 ud af 126 klubber angivet, at opgaven lære danskerne at svømme og dermed redde liv enten bør have prioriteten 1, 2, 3, 4 eller 5. Den sekundære optælling, som er angivet i parentes, er beregnet ved kun at tælle de klubber, som har angivet den pågældende aktivitet som den vigtigste eller med andre ord har givet opgaven prioriteten 1. Eksempelvis har 36 ud af 126 klubber angivet, at opgaven lære danskerne at svømme og dermed redde liv bør være unionens vigtigste opgave fremadrettet. Desuden kan det bemærkes, at klubberne vurderer netop denne opgave til at være den vigtigste uanset optællingsmetode (angivet ved 1 (1) i tabellen). Klubberne kunne ligeledes angive, hvis de ikke synes nogle af de ti ovennævnte opgaver var blandt de vigtigste fremtidige opgaver for unionen. En opsummering af de andre forslag følger herunder: Påvirke kommuner og landspolitikere, så svømning får bedre betingelser Samarbejde med det danske uddannelsessystem, så unge svømmere kan være elitesvømmere og samtidig få en relevant ungdoms og videregående uddannelse Optimerer markedsføringen over for klubberne Sikre bedre og mere målrettet samarbejde med DGI 36

38 18. Skabe nye projekter eller forbedre de eksisterende? Nedenstående figur opsummerer klubbernes holdning til, hvorvidt Dansk Svømmeunion i de kommende år bør prioritere at udvikle og skabe nye projekter eller forbedre de nuværende projekter: 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% Bør kun skabe nye projekter 4% 8% Bør prioritere begge dele lige højt 13% 6% 2% Bør kun forbedre nuværende projekter Det ses tydeligt ovenfor, at næsten to ud af tre klubber ønsker, at Dansk Svømmeunion skal prioritere begge dele lige højt. Der er derudover en svag tendens til, at Dansk Svømmeunion bør forbedre nuværende projekter (21 %) i stedet for at udvikle og skabe nye (14 %). 19. Synlighed og kommunikation i Dansk Svømmeunion I spørgeskemaet blev klubberne bedt om at forholde sig til synligheden af og kommunikationen med Dansk Svømmeunion. I tabellen nedenfor følger en række påstande og klubbernes grad af enighed i disse: SVØMs bestyrelse er ofte synlige ved arrangementer, som min klub deltager i SVØMs administration er ofte synlige ved arrangementer, som min klub deltager i Jeg kender de overordnede principper i SVØMs politiske program SVØMs politiske program er bestemmende for udviklingen i min klub SVØM er god til at kommunikere deres strategi ud til min klub Enig/ meget enig Neutral/ ved ikke Uenig/ meget uenig 10 % 45 % 45 % 19 % 45 % 37 % 24 % 40 % 36 % 10 % 42 % 39 % 17 % 43 % 39 % 37

39 Det ses blandt andet i ovenstående tabel, at minimum en ud af tre klubber er uenige eller meget uenige med ovenstående udsagn. Det bør især bemærkes, at kun en ud af fire klubber kender de overordnede principper i det politiske program, mens det politiske program kun er bestemmende for udviklingen af den enkelte medlemsklub i en ud af ti tilfælde. 20. Deltagelse i generalforsamling og områdemøderne I nedenstående tabel ses det, hvor mange klubber der har deltaget mindst én gang på henholdsvis generalforsamling og områdemøder i de sportslige sektioner i løbet af de sidste fem år. Ja Nej Ved ikke Har deltaget i generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion 35 % 52 % 12 % Har deltaget i områdemødet i én af de sportslige sektioner 53 % 31 % 16 % Det ses ovenfor, at cirka en ud tre klubber har deltaget på generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion i løbet af de sidste fem år. Lidt over halvdelen af klubberne har ikke deltaget, mens en ud af ti ikke ved det. Anderledes ser det ud på områdemøderne i de sportslige sektioner, hvor klubberne er mere tilbøjelige til at deltage. Her har lidt over hver anden deltaget, mens det kun er en ud af tre klubber, som ikke har deltaget. De klubber, som ikke har deltaget i de pågældende forsamlinger, blev herefter bedt om at uddybe, hvorfor de ikke har deltaget. Resultaterne er opsummeret i nedenstående figur. Områdemøderne Generalforsamlingen Vi prioriterer at bruge tiden på vores egen klub 53% 58% Det er kun eliteklubbernes interesser, der varetages Det er kun de store klubbers interesser, der varetages 8% 8% 18% 17% Min klub får alligevel ikke indflydelse 11% Emnerne, der drøftes, er ikke relevante for vores klub 13% 11% De samme emner drøftes hvert år Det er for kedeligt 3% 2% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 38

40 Fælles for klubberne, som hverken deltager til generalforsamlingerne eller områdemøderne, er, at de hellere vil prioritere at bruge tiden på deres egen klub. Ellers gælder det for cirka en ud af fem af de adspurgte klubber, at de har en opfattelse af, at det udelukkende er de store klubber og de elitestærke klubbers interesser, som bliver varetaget på generalforsamlingen. For områdemøderne handler det i højere grad om, at emnerne, der drøftes, ikke er relevante for den pågældende klub, hvilket er meget logisk, hvis den pågældende vandaktivitet ikke har klubbens interesse. 21. Medlemskab af DGI I spørgeskemaet angiver 96 af de adspurgte klubber (77 %), at de udover at være medlem af Dansk Svømmeunion også er medlem af DGI. I forlængelse heraf skulle klubberne med medlemskab begge steder angive, om henholdsvis Dansk Svømmeunion eller DGI er mest attraktiv for den pågældende klub. 30% 25% 26% 27% 20% 17% 15% 11% 10% 5% 7% 6% 5% 0% SVØM er klart mest attraktiv SVØM og DGI er lige attraktive DGI er klart mest attraktiv Her ses det, at 54 klubber i større eller mindre grad finder Dansk Svømmeunion mest attraktiv, mens DGI foretrækkes af 18 % af de adspurgte klubber. Endelig svarer 27 %, at de to er lige attraktive. I tillæg hertil blev de klubber, som foretrak DGI, bedt om at angive den største årsag til, hvorfor DGI skulle være mere attraktiv end Dansk Svømmeunion. Svarene følger herunder: DGI har flere kurser DGI gør mere for bredden DGI er kreative og dygtige til at få leg ind i svømmeundervisningen DGI er gode til at følge tidens trends Kurserne er mere fleksible hos DGI DGI er mere synlige i nærområdet DGI s stævnekoncept passer godt til vores klub Prisen på DGI s tilbud er lavere end Dansk Svømmeunions Muligheden for at afholde spotkurser i egen klub i DGI-regi Kontakten med DGI er hurtigere og nemmere end med SVØM 39

41 På det konkrete aktivitetsniveau blev klubberne bedt om at forholde sig til, om henholdsvis Dansk Svømmeunion eller DGI er bedst til at løse nedenstående tolv opgaver. De liggende søjler angiver, hvor mange klubber synes henholdsvis SVØM eller DGI er bedst til at løse den pågældende opgave. Eksempelvis synes lidt over halvdelen af klubberne, at SVØM kontingentstruktur er mest rimelig, mens lidt under halvdelen synes at DGI s er mest rimelig. For at lette overblikket er svarene lige gode og ved ikke udeladt af figuren. Svarene følger herunder. SVØM DGI Rimelig kontingentstruktur Bistand til dialog med kommune Udvikle nye vandaktiviteter Timing i aktiviteterne Målrettede aktiviteter Konsulentbistand Afvikle stævner og turneringer Mærkesystemet Være synlig i min klub Lederkurser Trænerkurser Spotkurser 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Her kan det konkluderes, at Dansk Svømmeunion er bedst på syv af de tolv områder: rimelig kontingentstruktur, bistand til dialog med kommunen, konsulentbistand, afvikle stævner og turneringer, mærkesystemet, synlighed i klubberne og lederkurserne. I modsætning hertil er DGI bedst på fem af de tolv punkter: udvikle nye vandaktiviteter, tilbyde de rette aktiviteter på det rette tidspunkt, tilbyde målrettede aktiviteter, trænerkurser og spotkurser. 22. Udvikling af klubbens aktiviteter I nedenstående figur er det skitseret, hvilke organisationer klubberne bruger til at udvikle klubbens aktiviteter. Procenten er udtryk for de klubber, som har angivet, at de i høj grad eller i nogen grad har brugt den pågældende organisation til at udvikle aktiviteterne: 40

42 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 54% 45% 37% 35% 12% SVØM DGI DIF Regionen Sektionen Kommunen Ud fra figuren ses det, at Dansk Svømmeunion er den organisation, som klubberne oftest bruger til at udvikle aktiviteterne. To ud af tre klubber angiver de har brugt unionen, lidt over halvdelen af klubberne angiver, at de har brugt kommunen, mens lidt under halvdelen angiver, at de har brugt DGI. Ud over de seks ovennævnte organisationer angiver klubberne, at de også bruger følgende organisationer: Samarbejde med andre svømmeklubber og lokale idrætsforeninger Andre foreninger i vores flerstrengede forening Andre personer, der kan udvikle vores aktiviteter, men som ikke nødvendigvis kommer fra svømmeverdenen Privat konsulentbistand Eksterne konsulenter, eksempelvis Sports House Selvstændige fysioterapeuter Videoanalysefirmaer Dansk Handicap Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Atletikforbund Dansk Skiforbund 41

43 23. Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion og DGI Som det sidste spørgsmål i spørgeskemaet skulle klubberne angive, om Dansk Svømmeunion og DGI bør øge samarbejdet med henblik på at imødekomme klubbernes behov. 60% 50% 48% 40% 30% 20% 23% 17% 10% 0% Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Ved ikke Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke 9% 3% Syv ud af ti klubber ønsker ifølge resultaterne fra undersøgelsen, at Dansk Svømmeunion og DGI i højere grad samarbejder for bedre at kunne imødekomme klubbernes behov. Kun en ud af otte klubber synes det er en dårlig idé. 42

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Hovedrapport

Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Hovedrapport Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Hovedrapport Februar 2015 1 Indhold 1 Resumé... 2 2 Baggrund og projektets formål... 5 3 Om projektet... 7 4 Dansk Svømmeunions udfordringer... 10 5 Nuværende organisering

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Svømmeklubben Tempo og Vejle Svømmeklub Triton fusionerer til: Vejle Svømmeklub. (Arbejdstitel)

Svømmeklubben Tempo og Vejle Svømmeklub Triton fusionerer til: Vejle Svømmeklub. (Arbejdstitel) Svømmeklubben Tempo og Vejle Svømmeklub Triton fusionerer til: Vejle Svømmeklub (Arbejdstitel) Center for vandaktiviteter i Vejle Kommune Talentudviklings-kraftcenter under Dansk Svømmeunion Baggrundsinformation

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Et af målene I DAF Strategiplan 2014-16 er at foretage en årlig foreningsundersøgelse blandt

Et af målene I DAF Strategiplan 2014-16 er at foretage en årlig foreningsundersøgelse blandt Indhold Besvarelserne... 2 Dansk Atletik Forbunds foreningsundersøgelse... 3 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 3 Hvad var foreningernes samlede indtægter i seneste regnskabsår?...

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 10. september, 2005 Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12 Bilag 1: Forslag 4 Side 1 af 12 Bilag 2: Spørgeskema Et spørgeskema sendt pr. mail til alle skoler: 255 skoler i alt, heraf 158 svar. Svarprocent 62 %. Se spørgsmålene herunder: Hvilken type efterskole

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Selvevaluering 2010/11

Selvevaluering 2010/11 Fra værdigrundlaget: Vi tilstræber at skabe rammer: for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv Selvevalueringen tager

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012.

Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012. Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012. Dagsorden Helle Jakobsen bød velkommen og præsenterede Breddesektionen. 1. Valg af dirigent Susanne Glasius blev valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

GRATIS PR TIL DIN FORENING. Breddeidrætsevaluering - Mariagerfjord Kommune

GRATIS PR TIL DIN FORENING. Breddeidrætsevaluering - Mariagerfjord Kommune GRATIS PR TIL DIN FORENING Breddeidrætsevaluering - Mariagerfjord Kommune PR-ekspert rykker ud i foreningerne Mange idrætsforeninger fortæller, at de kæmper med at lave reklame, der sælger på linje med

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Status for Politisk Program

Status for Politisk Program BILAG TIL PUNKT 4. Status for Politisk Program 2012-2016 Dansk Svømmeunions Bestyrelse Indhold 1. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen.... 2 1.1. Dansk Svømmeunion bakker

Læs mere