Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI"

Transkript

1 Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION /AMB

2 Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER SØG INDBERETNING NY INDBERETNING INDLÆS FIL INDTAST INDBETALINGER UIDENTIFICEREDE INDBETALINGER SØG INDBETALINGER TILBAGEBETALING ARKIVERING MANUEL MATCH AF BETALING REGULERINGER Document1

3 1. Indberetninger Menuen Indberetninger anvendes til at indtaste og fremsende nye indberetninger, søge efter indberetninger samt finde og genanvende tidligere indberetninger. Vi indberetter for arbejdsgiveren, vi modtager tilligemed en indbetaling via konto eller check. Indberetningen og indbetalingen indtastes i PI systemet og fremsendes efterfølgende til forsikringssystemet uden om PBS (men i PBS format). Fremsendelsen sker dog først, når indberetningen kan matches med en indbetaling, se afsnittet Afstemning. Indberetningsmenuen har to undermenuer: Søg indberetning Ny indberetning Document1

4 2. Søg Indberetning Søg efter tidligere indberetninger, giver mulighed for at se eller genanvende tidligere indberetninger. Opsætning af kriterier Det er her muligt at søge på CVR-nr. samt på dato interval. Herudover kan vælges følgende status på Interne indberetninger: Gemt: Indberetningen er gemt men ikke godkendt. Stadig mulighed for at rette i indberetningen. Godkendt: Indberetningen er klar og afventer en betaling, den kan matches med. Stadig mulighed for at rette i indberetningen. Afstemt: Indberetningen er blevet matchet med en indbetaling. Der er ikke længere mulighed for at rette i den Udlignet: Indberetningen er blevet sendt til forsikringssystemet. Valg Alt efter hvilken status den enkelte indberetning har, er det muligt at foretage følgende: Hent: Henter en kopi af indberetningen og der kan laves en ny indberetning med genbrug af gamle oplysninger Ændre: Henter indberetningen, mulighed for at lave rettelser til denne Vis: Viser indberetningen, ikke mulighed for rettelser Slet: Sletter indberetningen Document1

5 3. Ny Indberetning Dette er selve kernen i systemet, det er her alle indberetninger indtastes, og afsendes. Det er vigtigt ved indtastning at anvende tasten tab (eller piletaster) for at springe fra felt til felt. Brug af tasten enter, medfører at der bliver indsat en ny linie efter første linie. Start Start med at indtaste CVR-nr. efterfulgt af TAB, herefter vil følgende skærmbillede komme frem, med følgende kolonner til rådighed: Indtastning CPR-nr. Skal udfyldes Kan indtastes med eller uden bindestreg Bidrag i kr. Skal udfyldes Det samlede pensionsbidrag Fra dato Skal udfyldes Kan udfyldes ved at anvende knappen Fremskriv datoer Til Dato Fagforening Skal udfyldes Oplysning om medarbejderens fagtilhør. Frit felt Ingen krav til, hvad feltet udfyldes med. Feltet er ment som en hjælp ved indtastning, hvis der ønskes sortering i en bestemt orden f.eks. medarbejderkode. Sker der efterfølgende en sortering af feltet kan man altid komme tilbage til oprindelig indtastning Document1

6 Funktioner: På skærmbilledet findes 4 funktionsknapper, som anvendes således: Fremskriv datoer: Mulighed for automatisk at få indsat fra og til dato, på de indtastede indberetninger. Bemærk at såfremt der ved indtastningen er indsat en dato, overskrives denne ved aktivering af Fremskriv datoer. Skal ikke alle indberetninger have samme dato, er det herefter muligt manuelt at ændre den enkelte indberetning. Gem: Send indberetning: Gemmer indberetningen, bemærk at indberetningen kun bliver gemt, den bliver ikke sendt. Det er en god ide, løbende at gemme en igangværende indberetning. Når indberetningen gemmes bliver den tildelt et ID-nummer, dette er en hjælp, når der senere skal findes tilbage til indberetningen igen. Derfor noteres dette IDnummer på indberetningslisten/advis. Indberetningen sendes til et vente-bibliotek, for efterfølgende match med en indbetaling, se efterfølgende afsnit Afstemning. Sortering Hvis der trykkes på en vilkårlig overskrift over den enkelte kolonne sorteres kolonnerne efter denne. Ved at trykke på linien Returner til oprindelig sortering, vendes tilbage til oprindelig sortering. Oplysning om Sum Ved at trykke på summes indberetningen. Kan bruges som tjek for, at indberetningen beløbsmæssigt er korrekt. Indsæt og slet linie Ved at trykke på Ved at trykke på indsættes ny linie slettes linien Document1

7 4. Indlæs fil Der er arbejdsgivere der ønsker at indberette på en diskette/fil. Det vil sige at vi i stedet for en indberetningsliste modtager en diskette eller en fil via mail. Indlæsning af fil TRIN HANDLING 1. Diskette indsættes. 2. Der vælges Indlæs fil / Find fil 3. Tryk på Gennemse (Browse) 4. Vælg den ønskede fil. 5. Er filen uden fejl, kommer en pop-up boks med ID-nr., samt total for indberetning. ID-nr. noteres på disketten. 6. Er der fejl på disketten uden at de er alvorlige, indlæses filen i indberetningsbilledet. Det er herefter muligt at validere indberetningen på normal vis, og rette fejlene. ID-nr. registreres som på fejlfri diskette. 7. Er der så alvorlige fejl i formatet, at disketten ikke kan indlæses (f.eks. pga. formatfejl, manglende CVR-nr. eller pensionsselskabets navn), kommer en boks ud med oplysning om, at disketten ikke kan indlæses, og med oplysning om fejlen. 8. Ved alvorlige fejl, tages der kontakt til arbejdsgiveren, og vi modtager en ny diskette Document1

8 4.a Filer med records adskilt af linieskift En fil skal indeholde 3 typer records, som følger: TYPE = 1 Arbejdsgiver startrecord TYPE = 5 Arbejdstager record TYPE = 5 Arbejdstager record TYPE = 99 Arbejdsgiver slutrecord Krav til records Indberetningsdata placeres i en tekstfil, dvs. en fil, som umiddelbart kan læses med eksempelvis Notepad/Notesblok-programmet under Windows Tegnsættet er dansk ASCII, codepage 850 ISO Hver logisk record svarer til én linie, alle linier afsluttes med vognretur/linieskift svarende til ASCII Indenfor en record/linie adskilles de enkelte dataelementer med semikolon (;) Formatet anvendes til indberetninger til flere forskellige pensionsselskaber. Såfremt et felt ikke er relevant for et specifikt selskab, eller såfremt det kan være tomt i en given sammenhæng, skal der i filen forekomme 2 separatorer (;) til angivelse af at feltet kan forekomme, men ikke er udfyldt. De forskellige typer records er beskrevet herunder: Type 1 Record Dataindhold Type Længde Bemærkning System/formatidentifikation Streng 3 Værdi: PI1 Pensionsselskabs identifikation Streng 3 Værdi: PNN Recordtype Heltal 1 Værdi: 1 Arbejdsgivers CVR-nr Streng 8 Overholder modulus 11 check Arbejdsgivers navn Streng max. 80 Type 99 Record Dataindhold Type Længde Bemærkning System/formatidentifikation Streng 3 Værdi: PI1 Pensionsselskabs identifikation Streng 3 Værdi: PNN Recordtype Heltal 2 Værdi: 99 Antal detailrecords indberetning Heltal variabel længde Ex: 200 Samlet beløb i indberetning Decimaltal variabel længde Ex: ,25 Type 5 Record Dataindhold Type Længde Bemærkning System/formatidentifikation Streng 3 Værdi: PI1 Pensionsselskabs identifikation Streng 3 Værdi: PNN Recordtype Heltal 1 Værdi: 5 CPR-nr Streng 10 Uden bindestreg overholder modulus 11 check Pensionsbidrag Decimaltal max 6 Ex: 1500,50 karakterer før komma Bidragsprocent Decimaltal Ex. 5,50 Fra-periode Dato 8 Format: yyyymmdd Til-periode Dato 8 Format: yyyymmdd Pensionsgivende løn Heltal max. 6 cifre Skal være tomt, da ikke relevant 1 En given codepage definerer værdier for alle tegn, der kan forekomme i en indberetning, herunder specielt også nationale tegn som f.eks. æ, ø, å, ü osv Document1

9 Dataindhold Type Længde Bemærkning Regulering Decimaltal max 6 cifre før Skal være tomt, da ikke relevant komma Forsikringsaftale Streng 5 Skal være tomt, da ikke relevant Overenskomstnummer Streng 2 Skal være tomt, da ikke relevant Pensionsgruppe Streng 5 Skal være tomt, da ikke relevant Fagforeningstilhør Streng 2 Ex. 03 Arbejdsgivers CVR-nr Heltal 8 Skal være tomt, da ikke relevant Eksempel: PI1;PNN;1; ;Firma A/S PI1;PNN;5; ;1170,00;5,80; ; ;150000;;;;;02; PI1;PNN;5; ; 1731,21;; ; ;;;;;;03; PI1;PNN;99;2;2901, Document1

10 4.b Filer i XML-format Filen skal indeholde et XML-træ, der skal overholde følgende generelle krav: Generelle krav til XML-træ Indberetningsdata/XML-træ placeres i en tekstfil, dvs. en fil, som umiddelbart kan læses med eksempelvis Notepad/Notesblok-programmet under Windows. Tegnsæt er dansk ASCII, codepage 850 ISO En record for én arbejdstager er specificeret imellem de to tags <INDBERETNING> og </INDBERETNING> Formatet anvendes til indberetninger til flere forskellige pensionsselskaber. Såfremt et dataelement ikke er relevant for et specifikt selskab, eller såfremt det kan være tomt i en given sammenhæng, skal tag et for det pågældende dataelement være tomt, hvilket kan skrives på en af de to følgende måder: <PGL></PGL> eller </PGL> XML-træet skal være opbygget således: <?xml version= 1.0?> <DATAINDHOLD> <SYSTEM>data</SYSTEM> <PENSIONSSELSKAB>data</PENSIONSSELSKAB> <ARBEJDSGIVER> <CVR>data</CVR> <NAVN>data</NAVN> </ARBEJDSGIVER> <ANTALRECORDS>data</ANTALRECORDS> <BELOB>data</BELOB> <INDBERETNING record= 1 > <CPR>data</CPR> <BIDRAG>data</BIDRAG> <BIDRAGSPROCENT>data</BIDRAGSPROCENT> <FRADATO>data</FRADATO> <TILDATO>data</TILDATO> <PGL>data</PGL> <REGULERING_SPECBELOB>data</REGULERING_SPECBELOB> <FORSIKRING>data</FORSIKRING> <OVERENSKOMST>data</OVERENSKOMST> <PENSIONSGRUPPE>data</PENSIONSGRUPPE> <FAGFORENING>data</FAGFORENING> <ARBCVR>data</ARBCVR> </INDBERETNING> <INDBERETNING record= 2 > <CPR>data</CPR> <BIDRAG>data</BIDRAG> <BIDRAGSPROCENT>data</BIDRAGSPROCENT> <FRADATO>data</FRADATO> <TILDATO>data</TILDATO> <PGL>data</PGL> <REGULERING_SPECBELOB>data</REGULERING_SPECBELOB> <FORSIKRING>data</FORSIKRING> <OVERENSKOMST>data</OVERENSKOMST> <PENSIONSGRUPPE>data</PENSIONSGRUPPE> <FAGFORENING>data</FAGFORENING> <ARBCVR>data</ARBCVR> </INDBERETNING>.. 2 En given codepage definerer værdier for alle tegn, der kan forekomme i en indberetning, herunder specielt også nationale tegn som f.eks. æ, ø, å, ü osv Document1

11 .. </DATAINDHOLD> Beskrivelse af felter i XML-træ: Dataelement Type Længde Bemærkning SYSTEM Streng 3 System/formatidentifikation Værdi: PI1 PENSIONSSELSKAB Streng 3 Pensionsselskabs identifikation Værdi: PNN ARBEJDSGIVER/CVR Streng 8 Arbejdsgivers CVR-nr. Overholder modulus 8 check ARBEJDSGIVER/NAVN Streng max. 80 Arbejdsgivers Navn ANTALRECORDS Heltal variabel Antal arbejdstager records lgd. BELOB Decimaltal variabel lgd. Ex: 200 Samlet bidragsbeløb for denne indberetning Ex: ,25 INDBERETNING/CPR Streng 10 Arbejdstager CPR-nr. Uden bindestreg overholder modulus 11 check INDBERETNING/BIDRAG Decimaltal max 6 cifre før komma Indbetalt bidrag for denne arbejdstager Ex: 1500,50 INDBERETNING/BIDRAGSPROCENT Decimaltal max Pensionsbidragsprocent 2 cifre før komma INDBERETNING/FRADATO Dato 8 Fra-periode Format: yyyymmdd INDBERETNING/TILDATO Dato 8 Til-periode Format: yyyymmdd INDBERETNING/PGL Heltal max. 6 cifre Skal være tomt, da ikke relevant INDBERETNING/REGULERING_SPECBELOB Decimaltal max 6 cifre før komma Skal være tomt, da ikke relevant INDBERETNING/FORSIKRING Streng 5 Skal være tomt, da ikke relevant INDBERETNING/OVERENSKOMST Streng 2 Skal være tomt, da ikke relevant INDBERETNING/PENSIONSGRUPPE Streng 5 Skal være tomt, da ikke relevant INDBERETNING/FAGFORENING Streng 2 Fagforeningstilhør INDBERETNING/ARBCVR Streng 8 Skal være tomt, da ikke relevant Document1

12 5. Indtast indbetalinger Alle indbetalinger indtastes i PI systemet. Både indbetalinger via bank samt checks. Efterfølgende matches automatisk, hvis der findes en indberetning med samme CVR-nr. og samme beløbsstørrelse. Registrering af indbetaling Indbetalingen registreres under Indbetaling/Indtast betaling. Der indtastes CVR-nr., Beløb og Valørdato. Valørdatoen fastlåses, så den ikke skal indtastes igen til næste indbetaling(-er), hvis det er samme dato. Skal der skiftes valørdato skal man gå ud af billedet og så ind igen, for at nulstille datoen. Der angives en total for indbetalt under valørdatoen, så der er mulighed for at stemme det indbetalte af. Indbetaling fra banklister Bogført dato er valørdatoen. Ved afslutning af indtastning af en bankliste, tjekkes at sum på bankliste stemmer med sum på det indtastede. Der tages højde for eventuelt andre beløb der er indtastet med samme valørdato. Manglende CVR-nr. Mangler der CVR-nr. på indbetaling, registreres indbetalingen med PNN s CVR-nr. Se forretningsgang Uidentificerede indbetalinger Document1

13 6. Uidentificerede indbetalinger Det hænder, at vi modtager en indbetaling, hvor vi ikke kan identificere indsenderen/arbejdsgiveren. Følgende forretningsgang er lavet, for at indbetalingen kan placeres og registreres ved modtagelsen. Indtastning af betaling Indbetalingen indtastes som normalt, dog benyttes PNN s CVR-nr. som identifikation. PNN: Match TRIN HANDLING 1. Der findes en indberetning med samme beløb som indbetalingen på selskabets CVR-nr. 2. Det undersøges hos arbejdsgiveren, der har indberettet, at der er indbetalt et beløb af samme størrelse uden identifikation. Firmaet orienteres om korrekt indbetalingsgang. 3. Indbetalingen ændres til det korrekte CVR-nr. Gå ind under Søg indbetaling og vælg Ændre. Herefter indtastes det korrekte CVR-nr. i stedet for selskabets. 4. Herefter foretages et maskinelt match hvis ellers alt andet er OK Document1

14 7. Søg indbetalinger Søg indbetaling Der er mulighed for at søge indbetaling(-er) under Indbetaling/Søg indbetaling. Der kan søges på et enkelt CVRnr., på indbetalinger på en bestemt valørdato eller udligningsdato, betalingstype og/eller status på indbetalingen. Kun fantasien sætter grænser! Ønskes et udskrift af det søgte, trykkes på knappen Print, og der genereres en pæn udskrift Document1

15 8. Tilbagebetaling Det kan være nødvendigt, at skulle tilbagebetale en indbetaling eller en del af en indbetaling fra en arbejdsgiver, da der kan være tale om fejlindbetalinger mm. Tilbageførsel TRIN HANDLING 1. Der laves en tilbagebetaling på beløbet under Indbetalinger - negativt fortegn. 2. Eventuel indberetning slettes, hvis hele indbetalingen skal tilbagebetales. 3. Kopi af tilbagebetaling afleveres til Regnskab. 4. Sagen gives videre til en sagsbehandler, som sørger for tilbagebetaling til arbejdsgiver Document1

16 9. Arkivering Det er vigtigt at indberetningslister, banklister samt checklister bliver arkiveret på en nem, sikker og overskuelig måde. Bilagene er vigtig dokumentation, og skal kunne fremfindes på et vilkårligt tidspunkt. Bilagsnummer Hver indberetningsliste bliver tilkendt et bilagsnummer, i forbindelse med at indberetningen gemmes eller godkendes. Indberetningsdato Indberetningen af en liste bliver registreret med en indberetningsdato. Indberetningsdatoen fastlåses den dag, hvor indberetningen godkendes. Indberetningslister TRIN HANDLING 1. Ved tildeling af bilagsnummer noteres nummeret i øverste højre hjørne på indberetningslisten. 2. Indberetningslisterne gemmes i et chartek for hver indberetningsdato. 3. Inden for hver indberetningsdato gemmes listerne i bilagsnummer-orden. 4. Chartekkene arkiveres i en kasse i indberetningsdato-orden. Indbetalinger Bank-/Checklister TRIN HANDLING 1. Bank- og checklister (checkliste udfyldt af Receptionen med CVR-nr og beløb) arkiveres efter indtastning i valørdato i en mappe. Valørdatoen svarer til den dato der benyttes ved indtastning af indbetalingerne Document1

17 10. Manuel match af betaling Normalt foretages et maskinel match mellem en indberetning og en indbetaling, hvis CVR-nr. og beløb stemmer overens. I andre tilfælde kan det være muligt at lave et manuelt match. Hvornår? Er der mere end 1 betaling på samme CVR-nr., skal der foretages et manuelt match (f.eks. regulering).og på samme vis, hvis der er mere end 1 indberetning på samme CVR-nr. foretages et manuelt match. Match TRIN HANDLING 1. Der vælges Afstemning/manuel afstemning 2. Der kan sorteres på den enkelte overskrift for eventuelt at finde dem, der skal manuelt matches. 3. De ønskede indberetninger og indbetalinger der ønskes matchet klikkes til. Totalen skal give 0, for at match kan gennemføres. CVR-nr. på indberetning og indbetaling skal fortsat være det samme. Der kan ikke foretages et match på en indberetning og indbetaling med forskellige CVRnr. Tryk herefter på Match og matchet gennemføres Document1

18 11. Reguleringer Regulering benyttes, hvis der er en difference mellem en indberetning og indbetaling som er af en ubetydelig størrelse, men skal defineres af hensyn til afstemningen. Grænse for reguleringens størrelse Reguleringens størrelse kan max være +/- 2 kr. Større differencer udredes med virksomheden. Regulering Regulering indtastes under Indtast betaling type: regulering. Indbetalingen får valørdato svarende til d.d. Manuel match Efterfølgende laves et manuelt match se eventuelt forretningsgang for Manuel match. Afstemning af reguleringer I forbindelse med afstemning af betalingerne, kan en samlet oversigt over foretagne reguleringer findes ved Søg betaling vælg Regulering under Betalingstype. Valørdato/udligningsdato kan vælges efter behov Document1

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER IDEP.web Brugervejledning En løsning til: INDBERETNING TIL AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER INDBERETNING TIL SKAT AF: EU-SALG UDEN MOMS (TIDLIGERE BENÆVNT LISTESYSTEMET)

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Ratepensioner i Skat Nova 2015

Ratepensioner i Skat Nova 2015 Ratepensioner i Skat Nova 2015 18. maj 2016 Indhold 1 Beskrivelse felt 21 ratepension i Skat Nova 2015.8 og tidligere versioner... 2 1.1 Eksempel hvor den ene ægtefælle har virksomhed og herudover lønindkomst,

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo)

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Vejledning HR-centret 14.10.2014 Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Ansættelse på timeløn kan ske, når ansættelsen varer under 1 måned og skal ske når timetallet er under 8 timer

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Opret og rediger protokol

Opret og rediger protokol Eksamen Protokoller Opret protokol (genvej: Alt + M og E-P-O) RE127 Opret eksamensprotokol: Felter markeret med * (stjerne) er obligatoriske og skal udfyldes. 1 Status: Administrativ enhed*: Termin*: Eksamenstype*:

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Vejledning til TEA befordring

Vejledning til TEA befordring Vejledning til TEA befordring 1 Tabulex Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Registrering af befordringskriterier... 3 Afstand... 3 Befordringskode... 4 Rute...

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Præsentation af Unik Bolig 4 version 4.2.0 Den 3. og 5. november præsenterede vi den nye version af Unik Bolig 4 for 275 deltagere fra 140 kunder. Præsentationen foregik på Centerbakken i Vejle og i DR

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere