Referatet bliver nu udsendt via (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referatet bliver nu udsendt via e-mail (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post)."

Transkript

1 HILLERØD OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken, reg 6300 knr Til smlige medlemmer i klubben. Hillerød, den 2. mr 2011 Der hr i år være hld generlrsmling den 22. ebrur Reere bliver nu udsend vi emil (medlemmer, der ikke hr mil, mdger r pr. ps). Hvis du i løbe åre skier emildresse, er de lige så vigig meddele s de såsm dresseski g ny elennummer. Knrllér derr srks på vres hjemmeside under Medlemmer, m der er nge, du skl hve ree eller slee. Send dereer en mil il sekreæren med reelser på dressen Derudver vil der ligge eksemplrer reere i klubben sm på vres hjemmeside: Med venlig hilsen OZ1ET, Henning, sekreær Kningen r 2011 Periden 1. jnur il 31. deember uændre, kr. 200, Beløbe kn indbeles il kssereren, i din lkle bnk eller vi nebnk på vres kn: Bnkkn: Hndelsbnken, reg.nr k.nr Klip her udyld g gem EDR Hillerød deling Kningen 1. Jnur il 31. Deember 2011 kr. 200, Medlem nr. Cll vn Husk plyse nvn g/eller Cll når du beler vi bnk eller nebnk! Beløbe er indbel vi bnk/nebnk den / 2011 Bnkkn: Hndelsbnken, reg.nr k.nr eller Beløbe er indbel il kssereren den / 2011 Hvrr herved kvieres

2 HILLERØD d. OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken reg k.nr Reer rdinær generlrsmling i klubbens lkler Tirsdg den 22. ebrur 2011 kl. 19:30 Dgsrden i henhld il vedægerne: 1. Vlg dirigen. 2. rmnden lægger berening. 3. Kssereren remlægger de reviderede regnskb. 4. remlæggelse budge r de kmmende regnskbsår, herunder sæelse kningen sm behndling indkmne rslg, der vedrører budgemæssige ændringer.. Vlg besyrelse, revisr sm supplener, jv Indkmne rslg. 7. Evenuel. d 1. rmnden OZ1V Jørgen, bød rsmlingen velkmmen. reslg OZ6UP, Knud sm dirigen. Knud mdg vlge, knserede generlrsmlingen vr lvlig indvrsle vi udsend indkldelse il medlemmerne. Derudver vr indkldelsen nnnere i OZ. Gv dereer rde il rmnden. d 2. rmnden remlgde sin berening (se bilg 1). Bereningen gdkend uden kmmenrer. d 3. Regnskbe remlg kssereren (se bilg 2). Åre indæg... kr ,. Åre udgi kr ,4. Åre underskud kr ,90. reningens kiver pr. 31. de. 2010: Bnk: kr ,10 g ksse: kr ,3. Årsgen il underskudde er den sre kivie med ny rdigrej g renvering nenner. Regnskbe gdkend uden kmmenrer. d 4. Budgee remlg (se bilg 2). Besyrelsen reslg kningene uændre s il kr. 200,00 årlig. Vedge. d. På vlg i år er rmnd, sekreær g udvlgsmedlemmer. På vlg hver år er revisr, revisrsupplen sm en øknmiudvlgssupplen. ølgende er således bleve vlg: rmnd: OZ1V Jørgen. Sekreær: OZ1ET Henning. Øknmiudvlge: Udvlgsmedlem: OZ0CT Chrisin. Udvlgsmedlem: OZ2JP Jhnny. Revisr: OZ1W Ger. Revisrsupplen: OZ1BUS Søren. Supplen il øknmiudvlge: OZ1ISU Jhnnes. d 6. d 7. rslg il vedægændring (Se bilg 3). Vedge. OZ1HTU Bern undrede sig ver åre kningen ørs skulle beles eer generlrsmlingen. Jørgen eersøge eksr hænder il hjælp ved J. OZ6ZU km med ilsgn. OZ6ZU reslg mn kunne rrngere rieneringsløb g ev. rævejg med spejderne ør J. OZ1V reslg besøge Helsingør d. r se på mikrnrsærker. OZ1BUS Søren ger med. Der blev eerlys ngle ekniske redrg. Dee ger besyrelsen il eerrening. OZ1V Jørgen remhævede hvr vigig de er, vi år rnyelse i reningen med ilgng unge medlemmer. Dirigenen sluede generlrsmlingen med kke rsmlingen r gd r rden. OZLT Tmmy

3 Bilg 1 Hillerød, den 22. ebrur 2011 rmndens berening ørs vil jeg gerne byde vre nye medlemmer velkmmen sm medlemmer i Hillerød delingen OZ1EDR. Jeg håber I vil øle jer velkmne. Skl vi hilse på OZ2JP, Jhnny, OZ7EC, Erik, OZ1LOM, Erik g OZ1TAE, Tge.. Velkmmen!!! De er i øvrig med sr glæde g ilredshed jeg kn byde jer lle velkmmen. Eer års rbejde er vi ærdige med renveringen såvel lkler sm eknisk udsyr. De beyder, vi nu kn ge på pgven ske nye g yngre medlemmer il klubben. Jeg vil her benye lejligheden il kke medlemmer g besyrelse r hve gjr de mulig præsenere vres nye klub, g r gd rdens skyld ingen nævn ingen glem i den smmenhæng. Åre 2010 hr ligne de regående år. Der hr på de ugenlige mødeener være e pæn remmøde medlemmerne, dg med én undgelse, nemlig den en, hvr vi sd re g glede på hinnden. å men de vr en undgelse. Vi kn lige nu knsere remgng i medlemslle på rds én udmeldelse. Måske må vi lligevel imødese e pr yderligere udmeldelser r vre ældse medlemmer, på grund lder g helbred. Hver kluben er der livlig kivie enen i rdirumme eller i værksede eller ved kekpperne. De er ikke lid de evenuel plnlge kivieer gennemøres eer plnen, men så sker der nge nde. Besyrelsesmøder D de lese r besyrelsen sm regel er il sede ved den ugenlige mødeen, bliver de g il gså id il en snk m reningens virke g gøremål. I åre løb være hld 4 rdinære besyrelsesmøder g eksrrdinære besyrelsesmøder på mødeener. redrg g ndre kivieer Der hr være hld i l re redrg siden sidse generlrsmling: OZ0T, rnk rle den 26. kber m SDRRdi. OZ7TA, Jørgen rle den 16. nvember m Ombygning Cmpuersrømrsyninger, OZ7TA Jørgen vise s den 2. jnur hvrdn mn bygger PC srømrsyninger m. remmøde hr være pæn il lle redrgene, men ingen rekrder. T Vide ener ved OZ7DK blev ikke il nge. T værksedsener ved OZ1V blev ikke il nge. Der hr være livlig byggekivie i råre 2010 i rbindelse med SDRprjeke mdgere er bleve prøve r de grundlæggende unkiner. OZ7TA s redrg m PCsrømrsyninger hr medør ny kivie i værksede. Vi ræer mbygningen næse irsdg, g nye delgere er velkmne. I den rbindelse vil jeg gerne sige k il Tge g Thms rdi de hr påge sig pgven med hjælpe s med mbygningen. OZ7TA hr ilbud kmme igen. Vi vil evenuel udnye ilbudde ved bede hm m smle p på mulighederne r yderligere udnyelse denne gris ressure. Mrseræning Mrseræningen srede med 12 delgere, men er nu nede på 4 delgere. Vi nvender Kk s mede i il psse rm med egnhsigheden 20 rd pr. minu g den reelle hsighed på 10 rd pr. minu under indlæringen

4 egnene. Slu hsigheden skulle gerne ende på 20/20 rd pr. minu. Meden er den rigige, men sdigvæk er der kun én vej rem, nemlig dglig ræning. Vi år se, hvrdn g hvrnår de ender. Rdi kivie Eer vres suesulde delgelse i Cnesen CQ WrldWide RTTY WPX 2009 (240 siner g. 199 kldesignler i 40 DXCClnde), så hr kivieen 2010 være præge beskeden pbkning r medlemsside il de rsøg på delgelse, sm Brin hr lg p il senes her i jnur/ebrur. Men der hr være kør lere neser med klubbens kldesignl. Her skl nævnes: 14 1 ebrur CQ Wrld Wide WPX RTTY Cnes Mr CQ Wrld Wide WPX SSB Cnes Juli IARU H Wrld Chmpinship vember Ukrnin DX Cnes 13. vember OK OM DX CW / SSB Cnes Jeg vil gerne her kke Brin r hns sre inds r give s mulighed r blive rdikive. Men min prdring il s lle smmen må igen være, vi ger s lid mere smmen, når der bliver kld il kivie på rdirnen. De gælder gså 2 meer g 70 m kivieeserne. Rdirum/dep Vres rdirum er nu ærdig, Der er mle gulv g s grdiner p. Cmpuerne er igen bleve pgrdere g mrkere. Vi hr nu én 2.8 GHz mskine, én 1,8 GHz mskine begge il brug r Hkivieer, g én 1 Ghz mskine il VH/UH kivieer. Vi vil dg ikke sige nej, hvis vi år e gd ilbud/dnin på/ nyere g ikke minds hurigere mpuere. Sm e kurisum kn den gmle rmnd uden beregning verdrge klubben en ujiu Siemens Primergy B210 DulPressr Server. Den vil egne sig udmærke sm il g bkup server. (Jeg ik den OZ1AKY Jens, sm ikke mene, rederikssund klubben hvde plds il den). Rdisiner Vi hr i øjeblikke 3 siner kørende, nemlig Bjørns APRS sin, vres gmle Kenwd TS770 VH/UHsin g vres nye Kenwd TS870 Hsin. I den rbindelse vil jeg gerne kke OZ3TT, Ben T r de generøse ilbud hn km med kr. r TS870 i bye med Yesu TOE, sm vr bleve reprere r e ilsvrende beløb. Jeg er sikker på, lle er enige med mig i, Kenwd`en er en rigig gd sin, sm vi rhåbenlig kn hve glæde i mnge år. Jeg skl dg ikke undlde nævne, næse sin på vejen er en ny/nyere VH/UH sin. Inerne Tnken m kble vre mpuere på sklens inerne er bleve il virkelighed. Sklen hr eblere e åben neværk, Vi hr s en rådløs ruer p med en eksern nenne. Den leverer så e signl vi kbel il vres se mpuere, g il en inern rådløs ruer, der så igen levere signl il vres bærbre mpuere. Der hel klr muligheden r inerne pkbling beyder, vi nu kn pnå mere inegrin mellem mpuer g rdi. En ereisk mulighed er gså eblere jernsyring Hrdien hjemmer. Men der søder vi måske ind i vnskeligheder i rhld il sklens åbne neværk. Her skl jeg benye lejligheden il kke vres spnsr Bjørn r levering l il neværke. Bjørn hr i øvrig løs Knud sm vres insllør.

5 Anenner Vi hr nu vndre plriserede nenner, g ldre plrisere nenner il VH g UH. Den ene ldree nenne kn desuden køre på 6meer. I 2010 hr vi h Hnennen nede igen r reprin. Smidig hr vi s en næsen ærdig 6meer bem p. Vi vr heldige med å e gd ilbud på en li, så vi kunne eerse nennerne, nedge g psæe Hbemen g 6meer bemen igen på en weekend. Jeg gerne her benye lejligheden il kke lle, der medvirkede i denne weekend. Værksede Vres værksed er nu pdere med en 1.3 Ghz rekvensæller g en Bnn Signl generr med klibrere enur. Vi kn med ndre rd rege kvliive målinger på mdgere. Værksede hr gså åe sin egen 80 Mhz mpuer il værkseds prgrmmer g med inernedgng. Vi mngler sdig å in srere vres mnge kmpnener. Alle er velkmne il delge. Vi vil måske igen rsøge gennemøre én eller lere ener med en gennemgng brugen måleinsrumener g værkøj. Biblieke, Priner g Kpirumme g Hjemsede r APRSsyseme Der er nker m, når vi skl køre phne nes med rdier, så vil de være en mege sr rdel benye de gmle perørrum igen il rmåle. Priner g kpimskine kn sgens være i rdirumme. Og der er plds il både rdi g mpuer i de lille rum. Brin g jeg hr prøve være i smme rum under en nes. De gik nu mege gd, men lligevel...!!!! Ke g sdvnds pliik Den nye kerdning med beling ungere in, men de vil ksseren nk kmme ind på. Sdvndsslge går ikke så hurig, men il gengæld år I rigige sdvnd il den høje pris á 6 kr. Smidig er i med il søe klubben. OZ1EDR y Sidse år sgde jeg ølgende; Besyrelsen hr beslue udgive e nyhedsbrev 812 gnge m åre, eller eer behv. rmåle er kmme i knk med lle medlemmer med emil på den mes direke måde. Hvis lle åbner deres psksse g læser den indkmne ps, så er rmåle pyld. Udgngs punke er den kuelle udgve delingsny r OZ g nde relevn s. Vi håber OZ1EDR y vil blive læs hver gng g vel mdge. Der er ikke ngen, der hr regere, så vi ved ikke, m de verhvede giver mening udsende de. Kmmenrer udbedes!!!! Eer jeg skrev de ørse numre rem il smmererien, så blev Henning g jeg enige m, vi ville sæe s smmen g skrive nyhedsbreve il jer il udgivelse mkring d. ørse i hver måned. Smidig ville vi øre derne så lng rem i iden, så Henning i prinippe bl kunne plukke se g klenderen ud il delingsny, g øje sin egen eerskri il. Så lene den grund kn vi sgens ræe. Men de ville nu være rr vide m nyhedsbreve er ligeså uundværlig sm OZ!! Hjemmesiden Hjemmesiden er nu endelig kmme i luen i en hel ny g rhåbenlig bedre udgve. r de kn vi kke Brin g Bjørn. Uden jeres medvirken hvde vi nk sdig den gmle hjemmeside. A grunde jeg ikke øler mig i snd il redegøre r er vedligehldelsen ilbge hs Henning. Jeg giver så en hånd med, med hensyn il de indhldsmæssige. Vi prøver eer bedse evne, hlde den pdere ikke minds punke Sidse y. De er nken, pdere den hver irsdg under klubenen, men de ungerer ikke hel endnu. Opderingen klres p.

6 på dg il dg bsis. Er der ønsker m ny på hjemmesiden eller kmmenrer i øvrig, så kn I bl henvende il webmser Henning eller rmnden. Dee vr en gennemgng delingens kivieer i åre løb. Hvis vi kigger lid remd, kn vi se ølgende i hrisnen: SDRbyggeprjeke, der sdig hr ver 40 mører r kreds 2 på millisen, er ikke e lyn prjek. Men i mrgen ger OZ6YM, Plle g jeg på sprke liv i prjeke. Plle skulle gerne i gng med ærdiggøre prgrmmeringen VO en g Båndpsilere under sin ur il vrmere himmelsrøg. Så kn vi inden smmererien præsenere den del prjeke. I mr vil vi indklde il srmøde i rederikssund il en snk m de videre rløb. JOTA 2011 Vi ser nu på delge i JOTA den 116. kber De vil indebære, klubben delger i rrngemene smidig med, vi år lue nge vres rdiudsyr g nennegrej. E siderdne rmål er å knk il mulige nye g især yngre medlemmer. Til rmåle er der neds e JOTAudvlg, sm i dg hr ølgende medlemmer: OZBD, Bjørn, OZ2JP, Jhnny, OZLT Tmmy, OZ1TAE Tge g OZ1V Jørgen. Vi kn gd bruge minds é medlem mere! Udvlge hr udrbejde e brev g e prgrm r en rieneringsen hs en spejder rp g e byggeprjek r den kuelle spejdergruppe i sepember g kber måned. (merile udleveres il gennemsyn nu) OZ1EDR s remid Sidse år sluede jeg min berening med ølgende rd: Til slu vil jeg gerne kke lle ingen nævn, ingen glem, der i åre løb hr være med il yde en inds i klubben g bidrge med udsyr g værkøj, g dermed hr medvirke il, vi i dg sår med en kiv deling, sm vi r kn være sle g glæde s ver, men sm vi gså lle må yde en inds r, så vi kn hlde den i live. Dee i gælder r, men besyrelsen hr ge hul på emne OZ1EDR s remid men vil gerne hve jeres hjælp. De hndler kr g gd m nye yngre medlemmer. JOTA er e ilgene. Men udver denne kivie hr vi være inde på emner sm knk il lkesklerne (Bysklen sm den ørse), knk il de ekniske skler, knk il enligheden i lmindelighed g knk il rdimører i Hillerød g megn ved brev eller persnlig knk. Vi kn ikke de hele på én gng, men den nye besyrelse vil rbejde videre med disse emner g lle de gde idéer I kmmer med i en g remver. Til undersøelse disse kivieer, hr vi udrbejde en ny lder, sm I kn å med hjem il brug r jer i jeres giin r hbbyen.

7 g ( 4 : n :3D 9.4. d : C vr r IL. s n I 1 D D ) 6 ) 3 q q, *. 0. J d ) q, i e 'i q ; e r ) s, 0 d 13, d x, m I 7 p q, g ( J J r 3 B il vr J, 3r" ) 30) :.!) 6' g I, r ) ( 3 GI lr ET ' ul ' (Jl (JI l l r j l r ' l p l!'lp P!'lP ( { 6 ur l ll J I l lu, l rrr ( 1 lu l ur lrrl lll9 lq, 6 lr lljl lul ;( q, 6 0 D (Jl : d GI ( I O s) (JI u s. Ol! 7( (.'l I { b (/l CE 3L q l 2 e n, l

8 Bilg 3 rslg il vedægændring rems besyrelsen på den rdinære generlrsmling irsdg den 22. ebrur Generlrsmling Sk. 4. Indkldelse il generlrsmling sker senes 14 dge ør hldelse ved brev il medlemmerne sm ev. i OZ. Rees il: Sk. 4. Indkldelse il generlrsmling sker senes 14 dge ør hldelse vi emil/brev il medlemmerne sm i OZ. Sk.11. Reer de på generlrsmlingen vedgne besluninger, vlg besyrelse, kningensæelse, evenuelle vedægændringer mv. udsendes smmen med kningenpkrævningen senes 14 dge eer generlrsmlingen, j. 4 sk. 2. Rees il: Sk.11. Reer de på generlrsmlingen vedgne besluninger, vlg besyrelse, kningensæelse, evenuelle vedægændringer mv. udsendes vi emil/brev smmen med kningenpkrævningen senes 14 dge eer generlrsmlingen, j. 4 sk. 2.

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: 6300-1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx 452500 Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, 42020237 Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr. 25 93

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere