Referatet bliver nu udsendt via (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referatet bliver nu udsendt via e-mail (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post)."

Transkript

1 HILLERØD OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken, reg 6300 knr Til smlige medlemmer i klubben. Hillerød, den 2. mr 2011 Der hr i år være hld generlrsmling den 22. ebrur Reere bliver nu udsend vi emil (medlemmer, der ikke hr mil, mdger r pr. ps). Hvis du i løbe åre skier emildresse, er de lige så vigig meddele s de såsm dresseski g ny elennummer. Knrllér derr srks på vres hjemmeside under Medlemmer, m der er nge, du skl hve ree eller slee. Send dereer en mil il sekreæren med reelser på dressen Derudver vil der ligge eksemplrer reere i klubben sm på vres hjemmeside: Med venlig hilsen OZ1ET, Henning, sekreær Kningen r 2011 Periden 1. jnur il 31. deember uændre, kr. 200, Beløbe kn indbeles il kssereren, i din lkle bnk eller vi nebnk på vres kn: Bnkkn: Hndelsbnken, reg.nr k.nr Klip her udyld g gem EDR Hillerød deling Kningen 1. Jnur il 31. Deember 2011 kr. 200, Medlem nr. Cll vn Husk plyse nvn g/eller Cll når du beler vi bnk eller nebnk! Beløbe er indbel vi bnk/nebnk den / 2011 Bnkkn: Hndelsbnken, reg.nr k.nr eller Beløbe er indbel il kssereren den / 2011 Hvrr herved kvieres

2 HILLERØD d. OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken reg k.nr Reer rdinær generlrsmling i klubbens lkler Tirsdg den 22. ebrur 2011 kl. 19:30 Dgsrden i henhld il vedægerne: 1. Vlg dirigen. 2. rmnden lægger berening. 3. Kssereren remlægger de reviderede regnskb. 4. remlæggelse budge r de kmmende regnskbsår, herunder sæelse kningen sm behndling indkmne rslg, der vedrører budgemæssige ændringer.. Vlg besyrelse, revisr sm supplener, jv Indkmne rslg. 7. Evenuel. d 1. rmnden OZ1V Jørgen, bød rsmlingen velkmmen. reslg OZ6UP, Knud sm dirigen. Knud mdg vlge, knserede generlrsmlingen vr lvlig indvrsle vi udsend indkldelse il medlemmerne. Derudver vr indkldelsen nnnere i OZ. Gv dereer rde il rmnden. d 2. rmnden remlgde sin berening (se bilg 1). Bereningen gdkend uden kmmenrer. d 3. Regnskbe remlg kssereren (se bilg 2). Åre indæg... kr ,. Åre udgi kr ,4. Åre underskud kr ,90. reningens kiver pr. 31. de. 2010: Bnk: kr ,10 g ksse: kr ,3. Årsgen il underskudde er den sre kivie med ny rdigrej g renvering nenner. Regnskbe gdkend uden kmmenrer. d 4. Budgee remlg (se bilg 2). Besyrelsen reslg kningene uændre s il kr. 200,00 årlig. Vedge. d. På vlg i år er rmnd, sekreær g udvlgsmedlemmer. På vlg hver år er revisr, revisrsupplen sm en øknmiudvlgssupplen. ølgende er således bleve vlg: rmnd: OZ1V Jørgen. Sekreær: OZ1ET Henning. Øknmiudvlge: Udvlgsmedlem: OZ0CT Chrisin. Udvlgsmedlem: OZ2JP Jhnny. Revisr: OZ1W Ger. Revisrsupplen: OZ1BUS Søren. Supplen il øknmiudvlge: OZ1ISU Jhnnes. d 6. d 7. rslg il vedægændring (Se bilg 3). Vedge. OZ1HTU Bern undrede sig ver åre kningen ørs skulle beles eer generlrsmlingen. Jørgen eersøge eksr hænder il hjælp ved J. OZ6ZU km med ilsgn. OZ6ZU reslg mn kunne rrngere rieneringsløb g ev. rævejg med spejderne ør J. OZ1V reslg besøge Helsingør d. r se på mikrnrsærker. OZ1BUS Søren ger med. Der blev eerlys ngle ekniske redrg. Dee ger besyrelsen il eerrening. OZ1V Jørgen remhævede hvr vigig de er, vi år rnyelse i reningen med ilgng unge medlemmer. Dirigenen sluede generlrsmlingen med kke rsmlingen r gd r rden. OZLT Tmmy

3 Bilg 1 Hillerød, den 22. ebrur 2011 rmndens berening ørs vil jeg gerne byde vre nye medlemmer velkmmen sm medlemmer i Hillerød delingen OZ1EDR. Jeg håber I vil øle jer velkmne. Skl vi hilse på OZ2JP, Jhnny, OZ7EC, Erik, OZ1LOM, Erik g OZ1TAE, Tge.. Velkmmen!!! De er i øvrig med sr glæde g ilredshed jeg kn byde jer lle velkmmen. Eer års rbejde er vi ærdige med renveringen såvel lkler sm eknisk udsyr. De beyder, vi nu kn ge på pgven ske nye g yngre medlemmer il klubben. Jeg vil her benye lejligheden il kke medlemmer g besyrelse r hve gjr de mulig præsenere vres nye klub, g r gd rdens skyld ingen nævn ingen glem i den smmenhæng. Åre 2010 hr ligne de regående år. Der hr på de ugenlige mødeener være e pæn remmøde medlemmerne, dg med én undgelse, nemlig den en, hvr vi sd re g glede på hinnden. å men de vr en undgelse. Vi kn lige nu knsere remgng i medlemslle på rds én udmeldelse. Måske må vi lligevel imødese e pr yderligere udmeldelser r vre ældse medlemmer, på grund lder g helbred. Hver kluben er der livlig kivie enen i rdirumme eller i værksede eller ved kekpperne. De er ikke lid de evenuel plnlge kivieer gennemøres eer plnen, men så sker der nge nde. Besyrelsesmøder D de lese r besyrelsen sm regel er il sede ved den ugenlige mødeen, bliver de g il gså id il en snk m reningens virke g gøremål. I åre løb være hld 4 rdinære besyrelsesmøder g eksrrdinære besyrelsesmøder på mødeener. redrg g ndre kivieer Der hr være hld i l re redrg siden sidse generlrsmling: OZ0T, rnk rle den 26. kber m SDRRdi. OZ7TA, Jørgen rle den 16. nvember m Ombygning Cmpuersrømrsyninger, OZ7TA Jørgen vise s den 2. jnur hvrdn mn bygger PC srømrsyninger m. remmøde hr være pæn il lle redrgene, men ingen rekrder. T Vide ener ved OZ7DK blev ikke il nge. T værksedsener ved OZ1V blev ikke il nge. Der hr være livlig byggekivie i råre 2010 i rbindelse med SDRprjeke mdgere er bleve prøve r de grundlæggende unkiner. OZ7TA s redrg m PCsrømrsyninger hr medør ny kivie i værksede. Vi ræer mbygningen næse irsdg, g nye delgere er velkmne. I den rbindelse vil jeg gerne sige k il Tge g Thms rdi de hr påge sig pgven med hjælpe s med mbygningen. OZ7TA hr ilbud kmme igen. Vi vil evenuel udnye ilbudde ved bede hm m smle p på mulighederne r yderligere udnyelse denne gris ressure. Mrseræning Mrseræningen srede med 12 delgere, men er nu nede på 4 delgere. Vi nvender Kk s mede i il psse rm med egnhsigheden 20 rd pr. minu g den reelle hsighed på 10 rd pr. minu under indlæringen

4 egnene. Slu hsigheden skulle gerne ende på 20/20 rd pr. minu. Meden er den rigige, men sdigvæk er der kun én vej rem, nemlig dglig ræning. Vi år se, hvrdn g hvrnår de ender. Rdi kivie Eer vres suesulde delgelse i Cnesen CQ WrldWide RTTY WPX 2009 (240 siner g. 199 kldesignler i 40 DXCClnde), så hr kivieen 2010 være præge beskeden pbkning r medlemsside il de rsøg på delgelse, sm Brin hr lg p il senes her i jnur/ebrur. Men der hr være kør lere neser med klubbens kldesignl. Her skl nævnes: 14 1 ebrur CQ Wrld Wide WPX RTTY Cnes Mr CQ Wrld Wide WPX SSB Cnes Juli IARU H Wrld Chmpinship vember Ukrnin DX Cnes 13. vember OK OM DX CW / SSB Cnes Jeg vil gerne her kke Brin r hns sre inds r give s mulighed r blive rdikive. Men min prdring il s lle smmen må igen være, vi ger s lid mere smmen, når der bliver kld il kivie på rdirnen. De gælder gså 2 meer g 70 m kivieeserne. Rdirum/dep Vres rdirum er nu ærdig, Der er mle gulv g s grdiner p. Cmpuerne er igen bleve pgrdere g mrkere. Vi hr nu én 2.8 GHz mskine, én 1,8 GHz mskine begge il brug r Hkivieer, g én 1 Ghz mskine il VH/UH kivieer. Vi vil dg ikke sige nej, hvis vi år e gd ilbud/dnin på/ nyere g ikke minds hurigere mpuere. Sm e kurisum kn den gmle rmnd uden beregning verdrge klubben en ujiu Siemens Primergy B210 DulPressr Server. Den vil egne sig udmærke sm il g bkup server. (Jeg ik den OZ1AKY Jens, sm ikke mene, rederikssund klubben hvde plds il den). Rdisiner Vi hr i øjeblikke 3 siner kørende, nemlig Bjørns APRS sin, vres gmle Kenwd TS770 VH/UHsin g vres nye Kenwd TS870 Hsin. I den rbindelse vil jeg gerne kke OZ3TT, Ben T r de generøse ilbud hn km med kr. r TS870 i bye med Yesu TOE, sm vr bleve reprere r e ilsvrende beløb. Jeg er sikker på, lle er enige med mig i, Kenwd`en er en rigig gd sin, sm vi rhåbenlig kn hve glæde i mnge år. Jeg skl dg ikke undlde nævne, næse sin på vejen er en ny/nyere VH/UH sin. Inerne Tnken m kble vre mpuere på sklens inerne er bleve il virkelighed. Sklen hr eblere e åben neværk, Vi hr s en rådløs ruer p med en eksern nenne. Den leverer så e signl vi kbel il vres se mpuere, g il en inern rådløs ruer, der så igen levere signl il vres bærbre mpuere. Der hel klr muligheden r inerne pkbling beyder, vi nu kn pnå mere inegrin mellem mpuer g rdi. En ereisk mulighed er gså eblere jernsyring Hrdien hjemmer. Men der søder vi måske ind i vnskeligheder i rhld il sklens åbne neværk. Her skl jeg benye lejligheden il kke vres spnsr Bjørn r levering l il neværke. Bjørn hr i øvrig løs Knud sm vres insllør.

5 Anenner Vi hr nu vndre plriserede nenner, g ldre plrisere nenner il VH g UH. Den ene ldree nenne kn desuden køre på 6meer. I 2010 hr vi h Hnennen nede igen r reprin. Smidig hr vi s en næsen ærdig 6meer bem p. Vi vr heldige med å e gd ilbud på en li, så vi kunne eerse nennerne, nedge g psæe Hbemen g 6meer bemen igen på en weekend. Jeg gerne her benye lejligheden il kke lle, der medvirkede i denne weekend. Værksede Vres værksed er nu pdere med en 1.3 Ghz rekvensæller g en Bnn Signl generr med klibrere enur. Vi kn med ndre rd rege kvliive målinger på mdgere. Værksede hr gså åe sin egen 80 Mhz mpuer il værkseds prgrmmer g med inernedgng. Vi mngler sdig å in srere vres mnge kmpnener. Alle er velkmne il delge. Vi vil måske igen rsøge gennemøre én eller lere ener med en gennemgng brugen måleinsrumener g værkøj. Biblieke, Priner g Kpirumme g Hjemsede r APRSsyseme Der er nker m, når vi skl køre phne nes med rdier, så vil de være en mege sr rdel benye de gmle perørrum igen il rmåle. Priner g kpimskine kn sgens være i rdirumme. Og der er plds il både rdi g mpuer i de lille rum. Brin g jeg hr prøve være i smme rum under en nes. De gik nu mege gd, men lligevel...!!!! Ke g sdvnds pliik Den nye kerdning med beling ungere in, men de vil ksseren nk kmme ind på. Sdvndsslge går ikke så hurig, men il gengæld år I rigige sdvnd il den høje pris á 6 kr. Smidig er i med il søe klubben. OZ1EDR y Sidse år sgde jeg ølgende; Besyrelsen hr beslue udgive e nyhedsbrev 812 gnge m åre, eller eer behv. rmåle er kmme i knk med lle medlemmer med emil på den mes direke måde. Hvis lle åbner deres psksse g læser den indkmne ps, så er rmåle pyld. Udgngs punke er den kuelle udgve delingsny r OZ g nde relevn s. Vi håber OZ1EDR y vil blive læs hver gng g vel mdge. Der er ikke ngen, der hr regere, så vi ved ikke, m de verhvede giver mening udsende de. Kmmenrer udbedes!!!! Eer jeg skrev de ørse numre rem il smmererien, så blev Henning g jeg enige m, vi ville sæe s smmen g skrive nyhedsbreve il jer il udgivelse mkring d. ørse i hver måned. Smidig ville vi øre derne så lng rem i iden, så Henning i prinippe bl kunne plukke se g klenderen ud il delingsny, g øje sin egen eerskri il. Så lene den grund kn vi sgens ræe. Men de ville nu være rr vide m nyhedsbreve er ligeså uundværlig sm OZ!! Hjemmesiden Hjemmesiden er nu endelig kmme i luen i en hel ny g rhåbenlig bedre udgve. r de kn vi kke Brin g Bjørn. Uden jeres medvirken hvde vi nk sdig den gmle hjemmeside. A grunde jeg ikke øler mig i snd il redegøre r er vedligehldelsen ilbge hs Henning. Jeg giver så en hånd med, med hensyn il de indhldsmæssige. Vi prøver eer bedse evne, hlde den pdere ikke minds punke Sidse y. De er nken, pdere den hver irsdg under klubenen, men de ungerer ikke hel endnu. Opderingen klres p.

6 på dg il dg bsis. Er der ønsker m ny på hjemmesiden eller kmmenrer i øvrig, så kn I bl henvende il webmser Henning eller rmnden. Dee vr en gennemgng delingens kivieer i åre løb. Hvis vi kigger lid remd, kn vi se ølgende i hrisnen: SDRbyggeprjeke, der sdig hr ver 40 mører r kreds 2 på millisen, er ikke e lyn prjek. Men i mrgen ger OZ6YM, Plle g jeg på sprke liv i prjeke. Plle skulle gerne i gng med ærdiggøre prgrmmeringen VO en g Båndpsilere under sin ur il vrmere himmelsrøg. Så kn vi inden smmererien præsenere den del prjeke. I mr vil vi indklde il srmøde i rederikssund il en snk m de videre rløb. JOTA 2011 Vi ser nu på delge i JOTA den 116. kber De vil indebære, klubben delger i rrngemene smidig med, vi år lue nge vres rdiudsyr g nennegrej. E siderdne rmål er å knk il mulige nye g især yngre medlemmer. Til rmåle er der neds e JOTAudvlg, sm i dg hr ølgende medlemmer: OZBD, Bjørn, OZ2JP, Jhnny, OZLT Tmmy, OZ1TAE Tge g OZ1V Jørgen. Vi kn gd bruge minds é medlem mere! Udvlge hr udrbejde e brev g e prgrm r en rieneringsen hs en spejder rp g e byggeprjek r den kuelle spejdergruppe i sepember g kber måned. (merile udleveres il gennemsyn nu) OZ1EDR s remid Sidse år sluede jeg min berening med ølgende rd: Til slu vil jeg gerne kke lle ingen nævn, ingen glem, der i åre løb hr være med il yde en inds i klubben g bidrge med udsyr g værkøj, g dermed hr medvirke il, vi i dg sår med en kiv deling, sm vi r kn være sle g glæde s ver, men sm vi gså lle må yde en inds r, så vi kn hlde den i live. Dee i gælder r, men besyrelsen hr ge hul på emne OZ1EDR s remid men vil gerne hve jeres hjælp. De hndler kr g gd m nye yngre medlemmer. JOTA er e ilgene. Men udver denne kivie hr vi være inde på emner sm knk il lkesklerne (Bysklen sm den ørse), knk il de ekniske skler, knk il enligheden i lmindelighed g knk il rdimører i Hillerød g megn ved brev eller persnlig knk. Vi kn ikke de hele på én gng, men den nye besyrelse vil rbejde videre med disse emner g lle de gde idéer I kmmer med i en g remver. Til undersøelse disse kivieer, hr vi udrbejde en ny lder, sm I kn å med hjem il brug r jer i jeres giin r hbbyen.

7 g ( 4 : n :3D 9.4. d : C vr r IL. s n I 1 D D ) 6 ) 3 q q, *. 0. J d ) q, i e 'i q ; e r ) s, 0 d 13, d x, m I 7 p q, g ( J J r 3 B il vr J, 3r" ) 30) :.!) 6' g I, r ) ( 3 GI lr ET ' ul ' (Jl (JI l l r j l r ' l p l!'lp P!'lP ( { 6 ur l ll J I l lu, l rrr ( 1 lu l ur lrrl lll9 lq, 6 lr lljl lul ;( q, 6 0 D (Jl : d GI ( I O s) (JI u s. Ol! 7( (.'l I { b (/l CE 3L q l 2 e n, l

8 Bilg 3 rslg il vedægændring rems besyrelsen på den rdinære generlrsmling irsdg den 22. ebrur Generlrsmling Sk. 4. Indkldelse il generlrsmling sker senes 14 dge ør hldelse ved brev il medlemmerne sm ev. i OZ. Rees il: Sk. 4. Indkldelse il generlrsmling sker senes 14 dge ør hldelse vi emil/brev il medlemmerne sm i OZ. Sk.11. Reer de på generlrsmlingen vedgne besluninger, vlg besyrelse, kningensæelse, evenuelle vedægændringer mv. udsendes smmen med kningenpkrævningen senes 14 dge eer generlrsmlingen, j. 4 sk. 2. Rees il: Sk.11. Reer de på generlrsmlingen vedgne besluninger, vlg besyrelse, kningensæelse, evenuelle vedægændringer mv. udsendes vi emil/brev smmen med kningenpkrævningen senes 14 dge eer generlrsmlingen, j. 4 sk. 2.

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

$nft-nyt. Kommende aktiviteter. for folket. for bddfolket Flittige. medlemmer. ved. fardiggore. benzin. dieselhuset. inden. vinteren. naede. det.

$nft-nyt. Kommende aktiviteter. for folket. for bddfolket Flittige. medlemmer. ved. fardiggore. benzin. dieselhuset. inden. vinteren. naede. det. Psbesrgebld 57016,(8245Anc). Nr. 1/99 Februr eru 1253 Kmmende kivieer. nf-ny fr flke den 7 februrkl. er derfselvsfes fr brn.allefarmulighed fr slail snden.miske er deren ki nden,hvemved?. Hvisikke,er der

Læs mere

Projektets mål og rammer. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

Projektets mål og rammer. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger Prjekplanlægning g prjeksyring sa kunikain i g ra gruppen Prjekes ål g raer Indhld: Prjekes ålgraer Akiviesdiagra Hvr lang id ager en giver pgave? - hvrdan an gæer kvaliicere Tidsplan Jusering a idsplan

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

EN LILLE BOG FOR BØRN. s GANSKE S,.flRLIG tr4 A/S. Landsforeninsen for Marfon syndrom

EN LILLE BOG FOR BØRN. s GANSKE S,.flRLIG tr4 A/S. Landsforeninsen for Marfon syndrom EN LILLE BOG FOR BØRN s GANSKE S,.flRLIG tr4 A/S Lndsfreninsen fr Mrfn syndrm Udgivet f Lndsfreningen fr Mrfn Syndrm med tilldelse givet f den engelske Mrfn Frening. 2. plg L997. Tryk: Jydsk Centrltrykkeri

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99.

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99. Det Dnske Spejderkorps Regnskb: 212-1-1-212-12-31 Driftsregnskb Indtcegter Reliseret Budget Medlemskontinqenter 96.725 93. Tilskud fr Kommunen Lokletilskud Medlemstilskud *1 Kursustilskud *3 Andre tilskud

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Projektledelse (management) Projektarbejde. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Projektets mål og rammer

Projektledelse (management) Projektarbejde. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Projektets mål og rammer Prjekledelse (anageen) Prjekeer g deres ål g raer Manageen a id (idsplaner) Manageen a ennesker HVAD? Prjekarbejde E prjek er karakerisere ved: En unik engangspgave, s indehlder ange g kplekse akivieer

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: 6300-1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE ffiff 4 Å +t+ I I * g# ii ** ilåf i TI 5 C V IT T IOI KøiilHAVil (CAPNIIAON) JUN 3. - 4,- 5. 2005 VJL Mdern Squre Dne Pul Bristw, Brn Wise, USA! '** :rrs**"t B Lne Blume, DK '' r: " ;M : å,' Kenny Reese,

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN EFTERÅR 2013 Tirsdag d. 17. september 2013, kl. 19.00 i fælleshuset Efren ved Kllegium 6 1. Valg af dirigent - Kllegianerrådet indstiller Nanna Ravn Rasmussen, 3, 3. Vedtaget

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

Den effektive beskatning af opsparingsafkast i Danmark

Den effektive beskatning af opsparingsafkast i Danmark Den effekive beskning f opspringsfks i Dnmrk Jesper Gregers Lin De Økonomiske Råds Sekreri Lrs Hgen Pedersen De Økonomiske Råds Sekreri Peer Birch Sørensen Dnmrks Nionlbnk Working Pper 2010:5 Sekrerie

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

Att blev ikke,som vi havde tænkt os. En 4. piads Fyn. I ser nærmere på piaceringerne i Roskilde, vil det nok

Att blev ikke,som vi havde tænkt os. En 4. piads Fyn. I ser nærmere på piaceringerne i Roskilde, vil det nok Redktrens side: Att blev ikke,sm vi hvde tænkt s. n 4. pids Fyn Rundt, en 5. plds i Herts Cup, men DM i Rskilde gv bnus: Mkker blev nr. 1. Det vr meget ækkert. Hvis ser nærmere på piceringerne i Rskilde,

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Lidt om trigonometriske funktioner

Lidt om trigonometriske funktioner DEN TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE MATEMATIK TRIGNMETRISKE FUNKTINER EFTERÅRET 000 Lid m rignmeriske funkiner Funkinerne cs g sin De rignmeriske funkiner defines i den elemenære maemaik ved

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye år har nu trådt sine første skridt. Hospitalsenheden Vest Staben. Se, hvad der er på tapetet hos Staben på de næste sider

Nyhedsbrev. Det nye år har nu trådt sine første skridt. Hospitalsenheden Vest Staben. Se, hvad der er på tapetet hos Staben på de næste sider Nyhedsbrev Nr. 1 9. januar 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Det nye år har nu trådt sine første skridt Se, hvad der er på tapetet hs Staben på de næste sider Skema i kpirum Kørsel g arbejdstider Opdateret

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Opgørelse af forbedri ngsværdier

Opgørelse af forbedri ngsværdier 305 Opgrese rberi ngsværier ( r ( 9r Askrivningskrve % 90 BO 70 ; q r æ q r 0 50 40 30 20 10 0 35 An ) Askrivningskrven er en grisk isin hvrn rberinger i en nesbig skrives ver rskeige år. Krven brges i

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 30.08.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Henrik Østergaard Fraværende: Jesper Wendelbe, Mads Rasmussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19:30

Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19:30 HILLERØD afd. OZ1EDR Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: Handelsbanken reg. 6300 kt.nr. 1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere