Referatet bliver nu udsendt via (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referatet bliver nu udsendt via e-mail (medlemmer, der ikke har mail, modtager fortsat pr. post)."

Transkript

1 HILLERØD OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken, reg 6300 knr Til smlige medlemmer i klubben. Hillerød, den 2. mr 2011 Der hr i år være hld generlrsmling den 22. ebrur Reere bliver nu udsend vi emil (medlemmer, der ikke hr mil, mdger r pr. ps). Hvis du i løbe åre skier emildresse, er de lige så vigig meddele s de såsm dresseski g ny elennummer. Knrllér derr srks på vres hjemmeside under Medlemmer, m der er nge, du skl hve ree eller slee. Send dereer en mil il sekreæren med reelser på dressen Derudver vil der ligge eksemplrer reere i klubben sm på vres hjemmeside: Med venlig hilsen OZ1ET, Henning, sekreær Kningen r 2011 Periden 1. jnur il 31. deember uændre, kr. 200, Beløbe kn indbeles il kssereren, i din lkle bnk eller vi nebnk på vres kn: Bnkkn: Hndelsbnken, reg.nr k.nr Klip her udyld g gem EDR Hillerød deling Kningen 1. Jnur il 31. Deember 2011 kr. 200, Medlem nr. Cll vn Husk plyse nvn g/eller Cll når du beler vi bnk eller nebnk! Beløbe er indbel vi bnk/nebnk den / 2011 Bnkkn: Hndelsbnken, reg.nr k.nr eller Beløbe er indbel il kssereren den / 2011 Hvrr herved kvieres

2 HILLERØD d. OZ1EDR Mødelkle: Bysklen, Crlsbergvej, kælderen Psdresse: rmndens dresse Bnk: Hndelsbnken reg k.nr Reer rdinær generlrsmling i klubbens lkler Tirsdg den 22. ebrur 2011 kl. 19:30 Dgsrden i henhld il vedægerne: 1. Vlg dirigen. 2. rmnden lægger berening. 3. Kssereren remlægger de reviderede regnskb. 4. remlæggelse budge r de kmmende regnskbsår, herunder sæelse kningen sm behndling indkmne rslg, der vedrører budgemæssige ændringer.. Vlg besyrelse, revisr sm supplener, jv Indkmne rslg. 7. Evenuel. d 1. rmnden OZ1V Jørgen, bød rsmlingen velkmmen. reslg OZ6UP, Knud sm dirigen. Knud mdg vlge, knserede generlrsmlingen vr lvlig indvrsle vi udsend indkldelse il medlemmerne. Derudver vr indkldelsen nnnere i OZ. Gv dereer rde il rmnden. d 2. rmnden remlgde sin berening (se bilg 1). Bereningen gdkend uden kmmenrer. d 3. Regnskbe remlg kssereren (se bilg 2). Åre indæg... kr ,. Åre udgi kr ,4. Åre underskud kr ,90. reningens kiver pr. 31. de. 2010: Bnk: kr ,10 g ksse: kr ,3. Årsgen il underskudde er den sre kivie med ny rdigrej g renvering nenner. Regnskbe gdkend uden kmmenrer. d 4. Budgee remlg (se bilg 2). Besyrelsen reslg kningene uændre s il kr. 200,00 årlig. Vedge. d. På vlg i år er rmnd, sekreær g udvlgsmedlemmer. På vlg hver år er revisr, revisrsupplen sm en øknmiudvlgssupplen. ølgende er således bleve vlg: rmnd: OZ1V Jørgen. Sekreær: OZ1ET Henning. Øknmiudvlge: Udvlgsmedlem: OZ0CT Chrisin. Udvlgsmedlem: OZ2JP Jhnny. Revisr: OZ1W Ger. Revisrsupplen: OZ1BUS Søren. Supplen il øknmiudvlge: OZ1ISU Jhnnes. d 6. d 7. rslg il vedægændring (Se bilg 3). Vedge. OZ1HTU Bern undrede sig ver åre kningen ørs skulle beles eer generlrsmlingen. Jørgen eersøge eksr hænder il hjælp ved J. OZ6ZU km med ilsgn. OZ6ZU reslg mn kunne rrngere rieneringsløb g ev. rævejg med spejderne ør J. OZ1V reslg besøge Helsingør d. r se på mikrnrsærker. OZ1BUS Søren ger med. Der blev eerlys ngle ekniske redrg. Dee ger besyrelsen il eerrening. OZ1V Jørgen remhævede hvr vigig de er, vi år rnyelse i reningen med ilgng unge medlemmer. Dirigenen sluede generlrsmlingen med kke rsmlingen r gd r rden. OZLT Tmmy

3 Bilg 1 Hillerød, den 22. ebrur 2011 rmndens berening ørs vil jeg gerne byde vre nye medlemmer velkmmen sm medlemmer i Hillerød delingen OZ1EDR. Jeg håber I vil øle jer velkmne. Skl vi hilse på OZ2JP, Jhnny, OZ7EC, Erik, OZ1LOM, Erik g OZ1TAE, Tge.. Velkmmen!!! De er i øvrig med sr glæde g ilredshed jeg kn byde jer lle velkmmen. Eer års rbejde er vi ærdige med renveringen såvel lkler sm eknisk udsyr. De beyder, vi nu kn ge på pgven ske nye g yngre medlemmer il klubben. Jeg vil her benye lejligheden il kke medlemmer g besyrelse r hve gjr de mulig præsenere vres nye klub, g r gd rdens skyld ingen nævn ingen glem i den smmenhæng. Åre 2010 hr ligne de regående år. Der hr på de ugenlige mødeener være e pæn remmøde medlemmerne, dg med én undgelse, nemlig den en, hvr vi sd re g glede på hinnden. å men de vr en undgelse. Vi kn lige nu knsere remgng i medlemslle på rds én udmeldelse. Måske må vi lligevel imødese e pr yderligere udmeldelser r vre ældse medlemmer, på grund lder g helbred. Hver kluben er der livlig kivie enen i rdirumme eller i værksede eller ved kekpperne. De er ikke lid de evenuel plnlge kivieer gennemøres eer plnen, men så sker der nge nde. Besyrelsesmøder D de lese r besyrelsen sm regel er il sede ved den ugenlige mødeen, bliver de g il gså id il en snk m reningens virke g gøremål. I åre løb være hld 4 rdinære besyrelsesmøder g eksrrdinære besyrelsesmøder på mødeener. redrg g ndre kivieer Der hr være hld i l re redrg siden sidse generlrsmling: OZ0T, rnk rle den 26. kber m SDRRdi. OZ7TA, Jørgen rle den 16. nvember m Ombygning Cmpuersrømrsyninger, OZ7TA Jørgen vise s den 2. jnur hvrdn mn bygger PC srømrsyninger m. remmøde hr være pæn il lle redrgene, men ingen rekrder. T Vide ener ved OZ7DK blev ikke il nge. T værksedsener ved OZ1V blev ikke il nge. Der hr være livlig byggekivie i råre 2010 i rbindelse med SDRprjeke mdgere er bleve prøve r de grundlæggende unkiner. OZ7TA s redrg m PCsrømrsyninger hr medør ny kivie i værksede. Vi ræer mbygningen næse irsdg, g nye delgere er velkmne. I den rbindelse vil jeg gerne sige k il Tge g Thms rdi de hr påge sig pgven med hjælpe s med mbygningen. OZ7TA hr ilbud kmme igen. Vi vil evenuel udnye ilbudde ved bede hm m smle p på mulighederne r yderligere udnyelse denne gris ressure. Mrseræning Mrseræningen srede med 12 delgere, men er nu nede på 4 delgere. Vi nvender Kk s mede i il psse rm med egnhsigheden 20 rd pr. minu g den reelle hsighed på 10 rd pr. minu under indlæringen

4 egnene. Slu hsigheden skulle gerne ende på 20/20 rd pr. minu. Meden er den rigige, men sdigvæk er der kun én vej rem, nemlig dglig ræning. Vi år se, hvrdn g hvrnår de ender. Rdi kivie Eer vres suesulde delgelse i Cnesen CQ WrldWide RTTY WPX 2009 (240 siner g. 199 kldesignler i 40 DXCClnde), så hr kivieen 2010 være præge beskeden pbkning r medlemsside il de rsøg på delgelse, sm Brin hr lg p il senes her i jnur/ebrur. Men der hr være kør lere neser med klubbens kldesignl. Her skl nævnes: 14 1 ebrur CQ Wrld Wide WPX RTTY Cnes Mr CQ Wrld Wide WPX SSB Cnes Juli IARU H Wrld Chmpinship vember Ukrnin DX Cnes 13. vember OK OM DX CW / SSB Cnes Jeg vil gerne her kke Brin r hns sre inds r give s mulighed r blive rdikive. Men min prdring il s lle smmen må igen være, vi ger s lid mere smmen, når der bliver kld il kivie på rdirnen. De gælder gså 2 meer g 70 m kivieeserne. Rdirum/dep Vres rdirum er nu ærdig, Der er mle gulv g s grdiner p. Cmpuerne er igen bleve pgrdere g mrkere. Vi hr nu én 2.8 GHz mskine, én 1,8 GHz mskine begge il brug r Hkivieer, g én 1 Ghz mskine il VH/UH kivieer. Vi vil dg ikke sige nej, hvis vi år e gd ilbud/dnin på/ nyere g ikke minds hurigere mpuere. Sm e kurisum kn den gmle rmnd uden beregning verdrge klubben en ujiu Siemens Primergy B210 DulPressr Server. Den vil egne sig udmærke sm il g bkup server. (Jeg ik den OZ1AKY Jens, sm ikke mene, rederikssund klubben hvde plds il den). Rdisiner Vi hr i øjeblikke 3 siner kørende, nemlig Bjørns APRS sin, vres gmle Kenwd TS770 VH/UHsin g vres nye Kenwd TS870 Hsin. I den rbindelse vil jeg gerne kke OZ3TT, Ben T r de generøse ilbud hn km med kr. r TS870 i bye med Yesu TOE, sm vr bleve reprere r e ilsvrende beløb. Jeg er sikker på, lle er enige med mig i, Kenwd`en er en rigig gd sin, sm vi rhåbenlig kn hve glæde i mnge år. Jeg skl dg ikke undlde nævne, næse sin på vejen er en ny/nyere VH/UH sin. Inerne Tnken m kble vre mpuere på sklens inerne er bleve il virkelighed. Sklen hr eblere e åben neværk, Vi hr s en rådløs ruer p med en eksern nenne. Den leverer så e signl vi kbel il vres se mpuere, g il en inern rådløs ruer, der så igen levere signl il vres bærbre mpuere. Der hel klr muligheden r inerne pkbling beyder, vi nu kn pnå mere inegrin mellem mpuer g rdi. En ereisk mulighed er gså eblere jernsyring Hrdien hjemmer. Men der søder vi måske ind i vnskeligheder i rhld il sklens åbne neværk. Her skl jeg benye lejligheden il kke vres spnsr Bjørn r levering l il neværke. Bjørn hr i øvrig løs Knud sm vres insllør.

5 Anenner Vi hr nu vndre plriserede nenner, g ldre plrisere nenner il VH g UH. Den ene ldree nenne kn desuden køre på 6meer. I 2010 hr vi h Hnennen nede igen r reprin. Smidig hr vi s en næsen ærdig 6meer bem p. Vi vr heldige med å e gd ilbud på en li, så vi kunne eerse nennerne, nedge g psæe Hbemen g 6meer bemen igen på en weekend. Jeg gerne her benye lejligheden il kke lle, der medvirkede i denne weekend. Værksede Vres værksed er nu pdere med en 1.3 Ghz rekvensæller g en Bnn Signl generr med klibrere enur. Vi kn med ndre rd rege kvliive målinger på mdgere. Værksede hr gså åe sin egen 80 Mhz mpuer il værkseds prgrmmer g med inernedgng. Vi mngler sdig å in srere vres mnge kmpnener. Alle er velkmne il delge. Vi vil måske igen rsøge gennemøre én eller lere ener med en gennemgng brugen måleinsrumener g værkøj. Biblieke, Priner g Kpirumme g Hjemsede r APRSsyseme Der er nker m, når vi skl køre phne nes med rdier, så vil de være en mege sr rdel benye de gmle perørrum igen il rmåle. Priner g kpimskine kn sgens være i rdirumme. Og der er plds il både rdi g mpuer i de lille rum. Brin g jeg hr prøve være i smme rum under en nes. De gik nu mege gd, men lligevel...!!!! Ke g sdvnds pliik Den nye kerdning med beling ungere in, men de vil ksseren nk kmme ind på. Sdvndsslge går ikke så hurig, men il gengæld år I rigige sdvnd il den høje pris á 6 kr. Smidig er i med il søe klubben. OZ1EDR y Sidse år sgde jeg ølgende; Besyrelsen hr beslue udgive e nyhedsbrev 812 gnge m åre, eller eer behv. rmåle er kmme i knk med lle medlemmer med emil på den mes direke måde. Hvis lle åbner deres psksse g læser den indkmne ps, så er rmåle pyld. Udgngs punke er den kuelle udgve delingsny r OZ g nde relevn s. Vi håber OZ1EDR y vil blive læs hver gng g vel mdge. Der er ikke ngen, der hr regere, så vi ved ikke, m de verhvede giver mening udsende de. Kmmenrer udbedes!!!! Eer jeg skrev de ørse numre rem il smmererien, så blev Henning g jeg enige m, vi ville sæe s smmen g skrive nyhedsbreve il jer il udgivelse mkring d. ørse i hver måned. Smidig ville vi øre derne så lng rem i iden, så Henning i prinippe bl kunne plukke se g klenderen ud il delingsny, g øje sin egen eerskri il. Så lene den grund kn vi sgens ræe. Men de ville nu være rr vide m nyhedsbreve er ligeså uundværlig sm OZ!! Hjemmesiden Hjemmesiden er nu endelig kmme i luen i en hel ny g rhåbenlig bedre udgve. r de kn vi kke Brin g Bjørn. Uden jeres medvirken hvde vi nk sdig den gmle hjemmeside. A grunde jeg ikke øler mig i snd il redegøre r er vedligehldelsen ilbge hs Henning. Jeg giver så en hånd med, med hensyn il de indhldsmæssige. Vi prøver eer bedse evne, hlde den pdere ikke minds punke Sidse y. De er nken, pdere den hver irsdg under klubenen, men de ungerer ikke hel endnu. Opderingen klres p.

6 på dg il dg bsis. Er der ønsker m ny på hjemmesiden eller kmmenrer i øvrig, så kn I bl henvende il webmser Henning eller rmnden. Dee vr en gennemgng delingens kivieer i åre løb. Hvis vi kigger lid remd, kn vi se ølgende i hrisnen: SDRbyggeprjeke, der sdig hr ver 40 mører r kreds 2 på millisen, er ikke e lyn prjek. Men i mrgen ger OZ6YM, Plle g jeg på sprke liv i prjeke. Plle skulle gerne i gng med ærdiggøre prgrmmeringen VO en g Båndpsilere under sin ur il vrmere himmelsrøg. Så kn vi inden smmererien præsenere den del prjeke. I mr vil vi indklde il srmøde i rederikssund il en snk m de videre rløb. JOTA 2011 Vi ser nu på delge i JOTA den 116. kber De vil indebære, klubben delger i rrngemene smidig med, vi år lue nge vres rdiudsyr g nennegrej. E siderdne rmål er å knk il mulige nye g især yngre medlemmer. Til rmåle er der neds e JOTAudvlg, sm i dg hr ølgende medlemmer: OZBD, Bjørn, OZ2JP, Jhnny, OZLT Tmmy, OZ1TAE Tge g OZ1V Jørgen. Vi kn gd bruge minds é medlem mere! Udvlge hr udrbejde e brev g e prgrm r en rieneringsen hs en spejder rp g e byggeprjek r den kuelle spejdergruppe i sepember g kber måned. (merile udleveres il gennemsyn nu) OZ1EDR s remid Sidse år sluede jeg min berening med ølgende rd: Til slu vil jeg gerne kke lle ingen nævn, ingen glem, der i åre løb hr være med il yde en inds i klubben g bidrge med udsyr g værkøj, g dermed hr medvirke il, vi i dg sår med en kiv deling, sm vi r kn være sle g glæde s ver, men sm vi gså lle må yde en inds r, så vi kn hlde den i live. Dee i gælder r, men besyrelsen hr ge hul på emne OZ1EDR s remid men vil gerne hve jeres hjælp. De hndler kr g gd m nye yngre medlemmer. JOTA er e ilgene. Men udver denne kivie hr vi være inde på emner sm knk il lkesklerne (Bysklen sm den ørse), knk il de ekniske skler, knk il enligheden i lmindelighed g knk il rdimører i Hillerød g megn ved brev eller persnlig knk. Vi kn ikke de hele på én gng, men den nye besyrelse vil rbejde videre med disse emner g lle de gde idéer I kmmer med i en g remver. Til undersøelse disse kivieer, hr vi udrbejde en ny lder, sm I kn å med hjem il brug r jer i jeres giin r hbbyen.

7 g ( 4 : n :3D 9.4. d : C vr r IL. s n I 1 D D ) 6 ) 3 q q, *. 0. J d ) q, i e 'i q ; e r ) s, 0 d 13, d x, m I 7 p q, g ( J J r 3 B il vr J, 3r" ) 30) :.!) 6' g I, r ) ( 3 GI lr ET ' ul ' (Jl (JI l l r j l r ' l p l!'lp P!'lP ( { 6 ur l ll J I l lu, l rrr ( 1 lu l ur lrrl lll9 lq, 6 lr lljl lul ;( q, 6 0 D (Jl : d GI ( I O s) (JI u s. Ol! 7( (.'l I { b (/l CE 3L q l 2 e n, l

8 Bilg 3 rslg il vedægændring rems besyrelsen på den rdinære generlrsmling irsdg den 22. ebrur Generlrsmling Sk. 4. Indkldelse il generlrsmling sker senes 14 dge ør hldelse ved brev il medlemmerne sm ev. i OZ. Rees il: Sk. 4. Indkldelse il generlrsmling sker senes 14 dge ør hldelse vi emil/brev il medlemmerne sm i OZ. Sk.11. Reer de på generlrsmlingen vedgne besluninger, vlg besyrelse, kningensæelse, evenuelle vedægændringer mv. udsendes smmen med kningenpkrævningen senes 14 dge eer generlrsmlingen, j. 4 sk. 2. Rees il: Sk.11. Reer de på generlrsmlingen vedgne besluninger, vlg besyrelse, kningensæelse, evenuelle vedægændringer mv. udsendes vi emil/brev smmen med kningenpkrævningen senes 14 dge eer generlrsmlingen, j. 4 sk. 2.

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: 6300-1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent.

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent. Reserveret Post nmrk Så er det tid til betling f kontingent. Hvidovre LQ hl&itqi,ie 19.ÅRGANG AlN(JHqs.en A ') te1re rt EBRUAR 21 265 Hvidovre Medlemmerne hr i læsende stund fået tilsendt opkrævningen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt. SANDARDBEINGELSER 1 GENERELLE BESEMMELSER 11 Disse beingelse nendes i lle fohold imellem Kunden og X, mminde nde e skiflig fl 12 Fo indgå fle m X skl undeskieen/ undeskiene fo Kunden æe egningsbeeige De

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015 Generalfrsamling i Sundby friskle tirsdag den 28. april 2015 Ref.: Helle Nielsen Ca. 18 hjem repræsenteret 31 persner tilstede 1. Valg af dirigent: Bestyrelsens frslag vedtaget - Henrik Jensen Generalfrsamlingen

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker

Patienters oplevelser i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker Pener opleveler Regon Hovedden umodgeler og ulner Telefonurvey med 1.940 pener Udrbejde f Enheden for Brugerunderøgeler på vegne f Koncern Pln, Udvlng og Kvle Aprl 2012 Trne Øerbye Rmdl Pernlle Vng Sørenen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen Referat af Engesvang Bldklub Generalfrsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen FU sørger fr referent, annncering, dirigenter, kaffe- g kagebrd hele dagen. Tidspunkter fr de enkelte afdelinger:

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

I forældrenes fodspor

I forældrenes fodspor D Indig Nummer 18 31. okober 26 I forældrene fodpor A f C h e f k o n u l e n D v i d J e n e n, d j @ d i. d k 3 Finlnd om koleekempel Finlnd udløer i dg de fglige poenile i lng flere koleelever, end

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere