JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. Juni Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. Juni 2010 8. Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh.red. Stig Holsting Rørdams Have 13, st Kgs. Lyngby Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab og selskabet arbejder for udbredelsen af kendskabet hertil. Selskabet arbejder i nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting. Formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Billedet på forsiden af bladet er malt af den svenske maler, Richard Berg i I sin Okkult Dagbog skriver Strindberg 22. sept. 1906: kom ud på Kungsgatan, så et rædselsfuldt portræt af mig selv. Måske var det dette billede, som ikke faldt i hans smag. SOMMERMØDET 2010 Søndag d. 22. august kl i Møstings Hus Andebakkestien 5, Frederiksberg Program: Rektor em. Ove Kreisberg: Johannes Jørgensen som prosadigter med særligt henblik på Is-blomster. Forskningsbibliotekar Jesper Düring Jørgensen: Fra Klokke Roland til Barbar-kvinder - Den tyske krigspropaganda og Johannes Jørgensen under Den første Verdenskrig. Stig Holsting: Johannes Jørgensen og kvinder i hans liv. Kunstnerisk indslag: Komponisten Ulrik Damm synger egne kompositioner til J.J. tekster. Et stort udvalg af nye og antikvariske bøger til salg. Sandwish og drikkevarer kan købes. Gratis adgang. 2

3 GUDS KVÆRN AUGUST STRINDBERG OG JOHANNES JØRGENSEN af Stig Holsting Da den svenske digter og dramatiker August Strindberg i foråret 1912 lå for døden i sin lejlighed i Stockholm, var Johannes Jørgensen i byen indbudt af den svenske katolske sammenslutning Concordia Catholica. Hans ankomst til Sveriges hovedstad (19. marts) var blevet bemærket, og aviserne havde stort opsatte artikler om ham. Svenska Dagbladet noterer, at han på sit hotelværelse sidder og læser i Strindbergs digte. Avisen skriver bl.a.: De äro ingen ny bekantskap, han känner dem alla förut och har följt Strindbergs produktion sedan 80-talets stormtider. - Jag läste Röda rummet, då den först kom ut, sade hr J. och den gjorde ett djupt intryck på mig.. Utopier i verkligheten läste jag 1885 och tilltalades ofantlig af dess ideer. Det var en omvärdering af alla värden före Nietzsche. Den nihilistiska sidan i denna bok grep mig djupt. Med stort interesse har jag okså läst Inferno, Till Damaskus, Legender, Die Beichte eines Thoren, Svarta Fanor. Dette korte citat rummer allerede essensen af forholdet mellem Johannes Jørgensen og Strindberg, som han i sin tidlige ungdom havde dyrket og i en vis udstrækning også havde stiftet bekendtskab med, da Strindberg under sit Lyngbyophold ( ) kæmpede for at realisere sine dramatiske ideer ved københavnske teatre. Det personlige forhold på dette tidspunkt mellem de to forfattere, hvor Strindberg allerede var et kendt men omstridt navn, mens Jørgensen kun havde udgivet sine første to famlende litterære arbejder, var kun på et flygtigt plan. Da Strindberg fik sit skuespil Frøken Julie opført i Studentersamfundets lokaler i Badstuestræde i København i 1889, var Johannes Jørgensen til stede og var bagefter vidne til forfatterens aparte reaktioner skinsyg, som han var på sin kone, Siri von Essen, der havde spillet titelrollen. Johannes Jørgensen var altså i marts 1912 på sit første besøg i Stockholm, tilfældigvis samtidig med, at hans svenske digterkollega stredes med døden (Strindberg døde 14. maj). Det var en omstændighed, Johannes Jørgensen sandsynligvis ikke var klar over, for han havde trang til at opsøge ham, stod måske også en dag neden for svenskerens vinduer i Blå tornet 3

4 i Drottninggatan 85 men var blevet afvist af ham efter den 24. marts at have sendt ham et postkort. I dagbogen for disse dage noterer Johannes Jørgensen ganske vist, at en A.S. ringer til ham to gange for at meddele, at en dame, Anna Lenah Elgstrøm vil komme til byen og opsøge ham, men om denne A.S. skal være August Strindberg er nok tvivlsomt. Det var i hvert fald ikke den svenske digter der mest optog hans tanker under stockholmsopholdet ( marts). Anna Lenah Elgstrøm er i øvrigt den ene af bidragsyderne til den svenske presses omtale af Johannes Jørgensens besøg i den svenske hovedstad. Strindbergs navn er forbavsende fraværende i hans dagbøger fra de dage. En dag møder han på gaden Strindbergs sidste hustru, Harriet Bosse, så et eller andet nærmere bekendtskab har der altså været, selvom hun da for længst havde brudt ægteskabet med Strindberg og indgået et nyt. Men under alle omstændigheder ville en afvisende reaktion fra Strindbergs side ikke være en ualmindelig attitude for ham. Når han havde lagt noget bag sig, var han konsekvent. Det var fortid og der var ikke mere at sige. Ja selv sin søn afviste han, og skriver herom i sin bog Ensom fra 1903: Jeg vidste, at han ville finde mig kedelig; at han vilde møde op med Anskuelser fra et fremmed Land, med en helt anden Verdensbetragtning end min. Disse ord kunne have været møntet på Jørgensen - ja på enhver, som uopfordret opsøgte ham. I Ensom skriver han endvidere og løfter måske lidt af sløret, der kan være med Den dødsmærkede Strindberg til at forklare hans afvisning af Johannes Jørgensen: Den Ensomhed, hvori jeg lever, er i Harmoni med Naturens Skindød, - men sommetider bliver den for vanskelig at bære. Jeg længes efter Mennesker, men i min Ensomhed er jeg blevet saa ømfindtlig, som om min Sjæl var hudløs, og jeg er saa forvænt ved selv at faa Lov til at styre mine Tanker og Følelser, at jeg knap kan holde ud at komme i Berøring med en anden; ja, hvert fremmed Menneske, der nærmer sig mig, virker næsten kvælende paa mig, paa grund af den aandelige Atmosfære, der omgiver ham og ligesom trænger ind paa min. Det var en tilstand, som blev mere fremherskende efter infernoperiodens voldsomme omvæltninger i slutningen af 1890erne. 4

5 Det var ikke første gang, Johannes Jørgensen havde kontaktet ham, men det skal vi vende tilbage til. I sine ganske unge år efter sin ankomst til København, beskriver Johannes Jørgensen i sine erindringer, hvordan Strindbergs portræt sammen med Georg Brandes står på hans bord. Svenskeren var oprøreren, nihilisten, som med romanen Röda rummet havde gjort op med alle borgerskabets dyder og normer, som det hele livet igennem blev hans princip, uanset hvilke standpunkter han ellers lige for tiden forfægtede. Johannes Jørgensen omtaler dette opgør som en omvurdering af Værdierne, at tænke nye Tanker, som Strindberg selv formulerede det i bogen Utopier i Virkeligheden. At Strindberg derved fik stor indflydelse på den unge Johannes oprørstrang er ikke sært. Det var jo i den store Oppositions dage, jeg var bleven Student. Henrik Ibsen lagde den ene Torpedo efter den anden under Samfundsskaren, Georg Brandes var endnu ikke bleven Aristokrat og Overmenneske, i Sverige stod Forfatteren af Giftas anklaget for Blasfemi. I min Dagbog staar de Ord optegnede, hvormed Strindberg den 21. oktober 1884 paa Stockholms Banegaard besvarede den Ovation, der blev bragt ham: det glæder mig, at vi nu kan begynde at faa Luft i Lungerne! Da jeg rejste bort, kunde man knap trække vejret i Sverige! Det var den følelse, ogsaa jeg havde, naar jeg ved de konservative Middagsborde maatte sidde og høre alt det angrebet, jeg saa op til og beundrede - alt det, der var nyt og friskt og modigt - alt det, hvorfor fra nu af August Strindberg mer end nogen anden blev mig det rødtluende Symbol. Først Röda rummet, saa Sömngängarnätter på vakre dagar, saa Utopier i Virkeligheden blev mine Evangelier. ( Den røde Stjærne s. 100). Som bekendt udviklede Johannes Jørgensen i disse år ikke kun et stærkt socialt engagement, som han bevarede hele livet, men han affærdigede også sin gudstro, som han havde med hjemmefra. Hans gamle Tro er forsvunden som en Kyst forsvinder bag Havet står der i hans roman En Fremmed, som oprindelig var tænkt som en anarkismens Bibel. Denne tilstand kulminerede i 1889, som han siden betegner som sit værste år. Fra da af begyndte en ubevidst længsel efter at finde og definere en dybere mening med tilværelsen. Hans dagbøger afslører en langsom tilnærmelse til det, der senere førte ham fra panteismens naturdyrkelse til en søgning efter en personlig Gud. Det er dog tvivlsomt, om han virkelig nogensinde afsvor sin tro. I sine mest kriseprægede perioder kunne han nok påkalde Herren, værre var det dog ikke, men livet blandt de unge nihilister og strejfturene gennem Københavns lettere kvindelige klientel døvede hans samvittighed for en stund men var til gengæld også til sidst en medvirkende årsag til den eksistentielle krise, som førte ham tilbage til troens inderlighed. I februar 1896 konverterede Johannes Jørgensen til katolicismen og håbede 5

6 derved at bringe åndelig klarhed ind i sit liv. Samtidig kastede han sig ud i rasende verbale slagsmål med sine tidligere åndsfæller, vel lige så meget i et forsøg på at klare sine egne stadige tvivl. Hans bøger fra den tid bærer præg deraf, men selv siger han også, at konversionen ikke bragte ham den indre fred, han havde håbet på. I 1897 udkom så Strindbergs bog INFER- NO, der er et dokument over en paranoid sjæls kamp mod indre dæmoner. Den er skrevet i Paris, hvor Strindberg boede efter bruddet med sin anden hustru, Frida Uhl. Bogen gjorde et stort indtryk på Johannes Jørgensen, måske især fordi Strindberg slutter sin bog af med nærmest at erklære sig som overbevist katolik. Strindberg skriver følgende i Inferno: Den 20. maj. En ven, som jeg ikke har set i seks Aar, er ankommen til Lund og har faaet en Lejlighed i det Hus, hvor jeg bor. Man kan tænke sig min Sindsbevægelse, da jeg erfarer, at han nylig er bleven omvendt til Katolicismen. Han laaner mig et Eksemplar af den katolske Bønnebog, som jeg har mistet forrige Aar, og da jeg atter gennemlæser de latinske Hymner og Lovsange, føler jeg mig ligesom vendt tilbage til Hjemmet. Den 21. maj. Efter en Række Samtaler angaaende Moderkirken har min Ven afsendt et Brev til det belgiske Kloster, hvor hans Daab foregik, med Anmodning om et Tilflugtssted for Forfatteren af denne Bog. Man forestiller sig Johannes Jørgensens overraskelse set på baggrund af han ungdoms dyrkelse af samfunds- og Som Johannes Jørgensen havde haft sit tårn, boede Strindberg i de sidste år af sit liv i Blå torn i Stockholm, og her døde han den 14. maj moralomstyrteren Strindberg. Men han havde da også glemt svenskerens utrættelige omskiftelighed. Johannes Jørgensen skriver i sine erindringer følgende: Det var i Juni 1897, at Strindberg skrev disse Linjer i sidste Kapitel af Inferno I denne Sindstilstand traf han i Lund Dr. Brand, som netop var blevet Katholik Og en Række Samtaler om Katholicismen afsætter som Resultat et Brev til et belgisk Kloster om Refugium for den i helvedes Kredse saa længe omtumlede Synder. Det belgiske Kloster var intet andet end Maredsous, og Strindberg havde virkelig en Dag staaet udenfor dets Port og banket paa. Der er, mig bekendt, ingen Skildring fra den svenske Digters egen 6

7 Haand af dette hans Klosterophold, som ogsaa kun var kortvarigt. Men Dom Ursmar Berlièere havde fortalt mig derom den første dag syntes han ogsaa at føle sig veltilmode i Klostret, gik langsomt gennem Gangene og mumlede hen for sig: Pax, pax! Men Uroen i den store Digters Sjæl viste sig snart at være stærkere end hans Trang til Fred Efter kun faa Dages Ophold flygtede Strindberg fra Maredsous - som jeg i sin Tid fra Beuron. Og han vendte aldrig tilbage. Klosteret nævner Strindberg selv ved navn i sin Okkult Dagbog, hvor han også sysler med planer om at søge et andet kloster i Sydeuropa. Det blev dog som så meget andet Strindberg overvejede ikke til noget. Nogle har skoset Johannes Jørgensen for at ville have omvendt Strindberg i sidste øjeblik. Det er forkert og vidner om manglende forståelse for hans åndelige spændvidde. Johannes Jørgensen havde den største respekt for selvrevseren Strindberg. Var han en større Synder end dem, der aldrig har anklaget sig selv for nogen Ting? spørger Jørgensen og siger, idet han ser sig i spejlet: - jeg vidste, hvordan det smagte at være nær ved at dø af Gru for sig selv - som Basilisken for Spejlet. I grunden havde Johannes Jørgensen og Strindberg mere til fælles end der skilte dem, og Jørgensens tro var ikke så statisk og homogen, som hans litteratur lader ane. Begge kunne de udbryde med Strindbergs ord: Kristus forfølger mig!. Begge var de urolige sjæle, der havde svært ved at finde ro samme sted og Begge brugte de Ahasverusmotivet i deres digtning som en selvspejling i denne uro. Under sit stockholmbesøg havde Jørgensen tilmed ideer til en roman under denne titel. Strindbergs Ahasverus knytter dog hænderne i trods mod skæbnen: Ahasverus står i stäven, Spanar mot den gråa vägg, Ögat dävet, knuten näven, Munnen vass i vitnat skägg.- Inga syner ser han hägra, Minnena ha slocknat ut, Hoppet självt det synes vägra; leva måste han i nu t, Detta nu som är en plåga, Utan mening, utan mål, Svarslöst som en galen fråga, Gött som flintan utan stål. To steder digter Johannes Jørgensens Ahasverusskikkelsen ind i sit eget liv. I digtet Ahasverus står der bl.a.: Ene vandrer jeg ad Vejen, syg, med Saar af Torn og Tjørn - ak, hvad vilde mine Tanker mellem Dagens stærke Børn. Og i digtet Mørke appellerer han til menneskers forståelse: Regnens vege Dryp sig blander med den lyse Melodi - lyt, I mennesker derinde - Ahasverus gaar forbi. Begge digte står i Bekendelser fra

8 Badstuestræde 11 i København (Stemanns Gaard), i Studentersamfundets store sal på første sal, hvor den unge Johannes Jørgensen overværede uropførelsen af Strindbergs skuespil Frøken Julie 14. marts (Foto sh) I sin bog Legender, som udkom lige efter Inferno i 1898, skriver Strindberg om sin tro, men det er en tro uden håb, han føler sig udstødt - forbandet for at tilhøre et folk, som ved Reformationen har afskrevet sig førstefødselsretten. Det, der skilte ham fra Johannes Jørgensen, var arten af hans skrupuløsitet. Jørgensen kunne ikke leve uden udsigten til tilgivelse; Strindbergs selverkendelse var så sønderslidende, at han ikke turde gå længere end til Vievandskarret, han vovede sig ikke højere op i Kirken. Han følte sig ikke værdig. Hvor 8 Johannes Jørgensens altid hudløse samvittighed og dybe skrupuløse temperament hindrede ham i at bryde med kirken, hindrede samme kræfter Strindberg i at tage skridtet ind i kirken, og han var i virkeligheden på en evig flugt fra sig selv. I Legender skriver han efter at have gjort sin åndelige skyld op: jeg föredrager att betala mina skulder själv genom lidanden og i skuespillet Til Damaskus som også udkom i Infernoperioden 1898, fuldender han tankegangen og lader sit alter ego, Den Ukendte, slutte af med at

9 sige, da kvinden vil have ham med ind i kirken: Naa ja, jeg kan jo altid gaa gennem Kirken - men stanse gør jeg ikke!. Han erkender yderligere sin egen åndelige brist ved i stykket at lade en dominikaner sige til ham og derved præcisere hans dilemma for ham: Du vil ikke, at han [Kristus] skal lide for dig - saa lid selv! Strindberg kendte altså udmærket Johannes Jørgensen. I slutningen af Inferno nævner han Johannes Jørgensen, og at han har læst bogen om hans ophold i benediktinerklosteret i Beuron. Efter i Paris at have læst om Strindbergs religiøse kampe og hans frygt for at nærme sig alteret i kirken Saint Germain l Auxerrois må det siges at være en naturlig reaktion hos Johannes Jørgensen at kontakte Strindberg. Han kender jo så godt de følelser, som Strindberg giver udtryk for i Legender - han har selv gennemlevet dem alle sammen. Strindberg bruger flere steder udtrykket Guds Kværn om de kræfter, som slider i ham, og hvis kendere af Johannes Jørgensens litteratur genkender udtrykket, er det ikke sært, for Jørgensen benytter det som titel på 6. bog i sit erindringsværk, og i bogen Brig Marie af Svendborg (1925) står udtrykket som overskrift for en samling af digte skrevet i de svære år inden bruddet med hustruen i Begge følte, at deres sjæle blev kørt gennem en kværn. Ifølge Mit Livs Legende sender han Strindberg sin nyligt udkomne bog Vor Frue af Danmark og får som svar: Jeg haaber en Gang at naa frem til det Standpunkt, hvor De nu staar. Det var i år 1900 blot to år efter, at Strindberg havde skrevet sit meget katolskprægede drama Til Damaskus der måske mere end nogen af hans andre arbejder afspejler hans længsel efter den religiøse ro, en længsel, som han alligevel skyder fra sig. Forklaringen finder man måske i bogen Ensom, hvor han skriver - efter at have erklæret, at vor kultur er udsprunget af katolicismen: Jeg er ikke katolik, jeg har aldrig været det, for jeg kan ikke binde mig til en bekendelse. Alt dette ved Johannes Jørgensen også udmærket, og han gør sig naturligvis heller ingen ideer om at bringe Strindberg på andre tanker. I 1908 udsender Strindberg sin En blå Bok, der er en bekendelse til den svenske 1700tals mystiker Emanuel Swedenborg ( Läraren och ledaren ). Swedenborg har blivit min Virgilius, som ledsagar mig igenom helvetet, och jag följer honom blint. Väl er han en fruktansvärd straffare, men förstår lika väl att trösta, och han förekommer mig mindre sträng än de protestantiska läsarna skriver Strindberg. Ifølge Swedenborg er alle vore lidelser forudbestemte faktorer, som skal berede os vejen til det evige liv. Det kunne Johannes Jørgensen som katolik ikke nødvendigvis samstemme i, men det var for ham heller ikke pointen i hans forhold til Strindberg. Herefter skriver Johannes Jørgensen i en anmeldelse af En blå bok i tidsskriftet Bogvennen i 1909 måske den smukkeste og tillige mest klare karakteristik af Strindbergs univers og afslører derved en krystalklar forståelse 9

10 for sin svenske kollega - og hans dilemma. Hvert af disse Smaakapitler indeholder en Tanke, en Stemning, et Minde, et Indfald eller et Udfald, et Glimt af Geni eller et Udslag af Galenskab. Der er vidunderlige Skønheder i denne Bog - og pyramidalske Absurditeter. Der er Per Degn-Syllogismer, og der er Blink af hint Tænkerdybsind, der virker som et Fyr i Natten. Men En blå Bok indeholder også det, som vel blev Strindbergs trosbekendelse indtil døden som f.eks. følgende: Nyhedningerne sidder inde i deres lille Pose, og da de ikke ser andet end Hedninger om sig, saa indbilder de sig, at det er paa det sidste med Kristendommen, eller at den allerede er forbi. Til Trods herfor staar den i Flor som aldrig før, og alting maa, enten det vil eller ej, tjene Evangelium Den Troende er den frie Tænker, i Modsætning til Fritænkeren, der har sluppen Luftledningen og derfor bliver ubrugelig i Samlivet. Citaterne har Johannes Jørgensen selv hentet ud af Strindberg tekst naturligvis, fordi han finder dem dækkende for svenskerens nyfundne standpunkt, og fordi de står i skærende kontrast til Strindbergs tidligere holdning, som den unge oprørske Johannes i sin tid harmonerede med. Disse oprørstendenser havde Strindberg nu afsvoret og bar sit tunge skyldkompleks derfor, men hans åndelige pendul svingede ustandselig fra Swedenborg til spiritisme, fra spiritisme til katolicisme og herfra tilbage til Swedenborg alt sammen betinget af øjeblikkelige stemninger eller pludselige paranoide indfald eller som ovenfor citeret efter J.J.: pyramidalske Absurditeter. Men Johannes Jørgensen slutter sin anmeldelse af En blå Bok med følgende: Og for slige Liniers Skyld tilgiver man ham alle Sorte Faner og mangen triviel Side i hans Blaabog. Da Johannes Jørgensen under sit ophold i Stockholm i 1912 anmodede om et møde med Strindberg, svarede denne afvisende (ifølge erindringerne - dagbogen meddeler intet om et afslag) - nu er de kommet for langt fra hinanden. Svaret er under alle omstændigheder typisk for Strindberg - hans flugt fra sig selv fik ham til at føle afstanden for stor til Jørgensen, som jo i alles bevidsthed stod som eksponent for den klippefaste tro, om end det var langt fra hans egen selvforståelse. Ifølge Johannes Jørgensens dagbogsoptegnelser (fra marts) er det ikke Strindberg eller forholdet til den svenske kollega der optager hans tanker men i højere grad forholdet til en svensk beundrerinde, som han bevarede forbindelsen med op i sin høje alderdom. Måske kunne en samtale mellem de to digtere have klarlagt et og andet for dem begge. Måske havde de kunnet mødes i Søren Kierkegaards ord om, at den dybeste selvforståelse sker i det religiøse. Men så langt kom det altså ikke, og den 14. maj døde den svenske digter i sin lejlighed i Drottninggatan. Ahasverus var alligevel nået hjem. Men da havde Johannes Jørgensen for længst forladt Stockholm. Da Strindberg den 19. maj blev begravet sad Johannes Jørgensen 10

11 nede i Rom med sin kone og søn og var således lovligt forhindret i at deltage i den storstilede hyldest af den svenske digter på hans sidste rejse. Den 6. maj, få dage før Strindbergs død, noterer Johannes Jørgensen i sin dagbog, at han er ved at skrive en artikel til et tysk tidsskrift om Strindberg, måske helt uvidende om svenskerens nært forestående død. Meddelelsen om dødsfaldet når ham i hvert fald først den 22. maj. Efter Strindbergs eget ønske fik han et krucifiks med sig i graven og sin brune kappe lagt over kisten - et næsten franciskansk træk. På hans grav satte man også efter hans eget ønske et enkelt kors med den latinske indskrift: o crux, ave, spes unica (O, kors, vær hilset, du eneste håb). Johannes Jørgensen har utvivlsomt kunnet følge sin svenske digterkollega heri, og ifølge hans erindringer fundet trøst derved. Strindbergs grav med trækorset og den latinske indskrift. Litteratur: Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende, ( Den røde Stjærne 1. bog og Ved den skønne Tempeldør 5. bog 1918). - :Utrykte dagbøger på Det Kgl. Bibliotek i København (Bog ). - : Essays. Inferno s Gyldendal : Gamle Adresser. Gamle Stier s Gyldendal : Orion over Assisi. August Strindberg: En blå Bok. S Gyldendal Harry Jacobsen: Strindberg i firsernes København. Gyldendal August Strindberg: Helvede (Inferno) dansk overs. Kbh : Til Damaskus. Skuespil. Dansk overs. Værker, bd. VIII. Kbh : Ensom - : Legender Svenska Dagbladet 20. og 22. marts

12 Sommerudstillingen i Johannes Jørgensens Hus. Bestyrelsen for Johannes Jørgensens Hus i Svendborg har valgt at forlænge udstillingsperioden for sidste års temaudstilling - Johannes Jørgensen i portræt og karikatur med endnu en sæson, da interessen har været stor. Sidste år måtte vi desværre konstatere, at det ikke var muligt at låne Johan Rohdes portræt af digteren fra 1922, som hænger på Frederiksborgmuseet i Hillerød. Derfor er det en glæde at kunne meddele alle interesserede, at huset i mellemtiden har erhvervet en kopi af dette maleri i naturlig størrelse, således at samlingen af portrætter nu må anses at være så komplet, som det er muligt. Som det vil være bekendt for besøgende i huset, ejer man i forvejen Johan Rohdes originalskitse til maleriet. Kopien er skænket huset af Johannes Jørgensen Selskabet og udført af selskabets formand. Udover denne udstilling er der i år også arrangeret en aktuel udstilling i museets nye montre med en gennemgang af nyheder. Disse omfatter biografien over forfatteren Halldor Laxnes, Aage Jørgensens bog om Danske nobelpristabere og Kaj Nykjær Jensens artikel i Svendborg Museums årbog for 2009 om Brig Marie af Svendborg. Endelig har man ophængt en permanent gennemgang af Carl Nielsens arbejde med melodier til Johannes Jørgensen tekster med scanninger af originalmanuskripterne fra Det Kgl. Bibliotek. Dette er gjort, for at besøgende i huset herved kan danne sig et indtryk af spændvidden i denne del af digterens virke. KORREKTION I Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. I noterne til Johannes Jørgensens digt Paludan-Müller (Nyhedsbrevet fra marts 2010) korrigerede jeg fejl i to senere udgaver af digtet. Ulykkeligvis har jeg selv lavet en tredje, nemlig i digtets II. del, strofe 1; sidste linie. Der skal stå Lys og ikke Lyst. Kort sagt: Det kan anbefales at holde sig til originaludgaven af digtet i bogen Af det Dybe. Willy Frendrup KORREKTION II Og nu, hvor vi alligevel er ved at korrigere os selv: På bagsiden af samme nummer af Nyhedsbrevet bragte vi et billede fra Ny Adelgade i København der i billedteksten angives som huset, hvor Paludan-Müller boede indtil sin død. Fotografen har imidlertid vendt sig den gale vej og fotograferede det forkerte hus. Billedet her skulle vise det rette hus. (Foto sh) ISSN

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. søndag i fasten. Salmevalg

2. søndag i fasten. Salmevalg 2. søndag i fasten Salmevalg Som tørstige hjort monne skrige, 410 Dommer over levende og døde, 276 Kvindelil, din tro er stor, 158 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere