JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. Juni Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. Juni 2010 8. Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh.red. Stig Holsting Rørdams Have 13, st Kgs. Lyngby Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab og selskabet arbejder for udbredelsen af kendskabet hertil. Selskabet arbejder i nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting. Formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Billedet på forsiden af bladet er malt af den svenske maler, Richard Berg i I sin Okkult Dagbog skriver Strindberg 22. sept. 1906: kom ud på Kungsgatan, så et rædselsfuldt portræt af mig selv. Måske var det dette billede, som ikke faldt i hans smag. SOMMERMØDET 2010 Søndag d. 22. august kl i Møstings Hus Andebakkestien 5, Frederiksberg Program: Rektor em. Ove Kreisberg: Johannes Jørgensen som prosadigter med særligt henblik på Is-blomster. Forskningsbibliotekar Jesper Düring Jørgensen: Fra Klokke Roland til Barbar-kvinder - Den tyske krigspropaganda og Johannes Jørgensen under Den første Verdenskrig. Stig Holsting: Johannes Jørgensen og kvinder i hans liv. Kunstnerisk indslag: Komponisten Ulrik Damm synger egne kompositioner til J.J. tekster. Et stort udvalg af nye og antikvariske bøger til salg. Sandwish og drikkevarer kan købes. Gratis adgang. 2

3 GUDS KVÆRN AUGUST STRINDBERG OG JOHANNES JØRGENSEN af Stig Holsting Da den svenske digter og dramatiker August Strindberg i foråret 1912 lå for døden i sin lejlighed i Stockholm, var Johannes Jørgensen i byen indbudt af den svenske katolske sammenslutning Concordia Catholica. Hans ankomst til Sveriges hovedstad (19. marts) var blevet bemærket, og aviserne havde stort opsatte artikler om ham. Svenska Dagbladet noterer, at han på sit hotelværelse sidder og læser i Strindbergs digte. Avisen skriver bl.a.: De äro ingen ny bekantskap, han känner dem alla förut och har följt Strindbergs produktion sedan 80-talets stormtider. - Jag läste Röda rummet, då den först kom ut, sade hr J. och den gjorde ett djupt intryck på mig.. Utopier i verkligheten läste jag 1885 och tilltalades ofantlig af dess ideer. Det var en omvärdering af alla värden före Nietzsche. Den nihilistiska sidan i denna bok grep mig djupt. Med stort interesse har jag okså läst Inferno, Till Damaskus, Legender, Die Beichte eines Thoren, Svarta Fanor. Dette korte citat rummer allerede essensen af forholdet mellem Johannes Jørgensen og Strindberg, som han i sin tidlige ungdom havde dyrket og i en vis udstrækning også havde stiftet bekendtskab med, da Strindberg under sit Lyngbyophold ( ) kæmpede for at realisere sine dramatiske ideer ved københavnske teatre. Det personlige forhold på dette tidspunkt mellem de to forfattere, hvor Strindberg allerede var et kendt men omstridt navn, mens Jørgensen kun havde udgivet sine første to famlende litterære arbejder, var kun på et flygtigt plan. Da Strindberg fik sit skuespil Frøken Julie opført i Studentersamfundets lokaler i Badstuestræde i København i 1889, var Johannes Jørgensen til stede og var bagefter vidne til forfatterens aparte reaktioner skinsyg, som han var på sin kone, Siri von Essen, der havde spillet titelrollen. Johannes Jørgensen var altså i marts 1912 på sit første besøg i Stockholm, tilfældigvis samtidig med, at hans svenske digterkollega stredes med døden (Strindberg døde 14. maj). Det var en omstændighed, Johannes Jørgensen sandsynligvis ikke var klar over, for han havde trang til at opsøge ham, stod måske også en dag neden for svenskerens vinduer i Blå tornet 3

4 i Drottninggatan 85 men var blevet afvist af ham efter den 24. marts at have sendt ham et postkort. I dagbogen for disse dage noterer Johannes Jørgensen ganske vist, at en A.S. ringer til ham to gange for at meddele, at en dame, Anna Lenah Elgstrøm vil komme til byen og opsøge ham, men om denne A.S. skal være August Strindberg er nok tvivlsomt. Det var i hvert fald ikke den svenske digter der mest optog hans tanker under stockholmsopholdet ( marts). Anna Lenah Elgstrøm er i øvrigt den ene af bidragsyderne til den svenske presses omtale af Johannes Jørgensens besøg i den svenske hovedstad. Strindbergs navn er forbavsende fraværende i hans dagbøger fra de dage. En dag møder han på gaden Strindbergs sidste hustru, Harriet Bosse, så et eller andet nærmere bekendtskab har der altså været, selvom hun da for længst havde brudt ægteskabet med Strindberg og indgået et nyt. Men under alle omstændigheder ville en afvisende reaktion fra Strindbergs side ikke være en ualmindelig attitude for ham. Når han havde lagt noget bag sig, var han konsekvent. Det var fortid og der var ikke mere at sige. Ja selv sin søn afviste han, og skriver herom i sin bog Ensom fra 1903: Jeg vidste, at han ville finde mig kedelig; at han vilde møde op med Anskuelser fra et fremmed Land, med en helt anden Verdensbetragtning end min. Disse ord kunne have været møntet på Jørgensen - ja på enhver, som uopfordret opsøgte ham. I Ensom skriver han endvidere og løfter måske lidt af sløret, der kan være med Den dødsmærkede Strindberg til at forklare hans afvisning af Johannes Jørgensen: Den Ensomhed, hvori jeg lever, er i Harmoni med Naturens Skindød, - men sommetider bliver den for vanskelig at bære. Jeg længes efter Mennesker, men i min Ensomhed er jeg blevet saa ømfindtlig, som om min Sjæl var hudløs, og jeg er saa forvænt ved selv at faa Lov til at styre mine Tanker og Følelser, at jeg knap kan holde ud at komme i Berøring med en anden; ja, hvert fremmed Menneske, der nærmer sig mig, virker næsten kvælende paa mig, paa grund af den aandelige Atmosfære, der omgiver ham og ligesom trænger ind paa min. Det var en tilstand, som blev mere fremherskende efter infernoperiodens voldsomme omvæltninger i slutningen af 1890erne. 4

5 Det var ikke første gang, Johannes Jørgensen havde kontaktet ham, men det skal vi vende tilbage til. I sine ganske unge år efter sin ankomst til København, beskriver Johannes Jørgensen i sine erindringer, hvordan Strindbergs portræt sammen med Georg Brandes står på hans bord. Svenskeren var oprøreren, nihilisten, som med romanen Röda rummet havde gjort op med alle borgerskabets dyder og normer, som det hele livet igennem blev hans princip, uanset hvilke standpunkter han ellers lige for tiden forfægtede. Johannes Jørgensen omtaler dette opgør som en omvurdering af Værdierne, at tænke nye Tanker, som Strindberg selv formulerede det i bogen Utopier i Virkeligheden. At Strindberg derved fik stor indflydelse på den unge Johannes oprørstrang er ikke sært. Det var jo i den store Oppositions dage, jeg var bleven Student. Henrik Ibsen lagde den ene Torpedo efter den anden under Samfundsskaren, Georg Brandes var endnu ikke bleven Aristokrat og Overmenneske, i Sverige stod Forfatteren af Giftas anklaget for Blasfemi. I min Dagbog staar de Ord optegnede, hvormed Strindberg den 21. oktober 1884 paa Stockholms Banegaard besvarede den Ovation, der blev bragt ham: det glæder mig, at vi nu kan begynde at faa Luft i Lungerne! Da jeg rejste bort, kunde man knap trække vejret i Sverige! Det var den følelse, ogsaa jeg havde, naar jeg ved de konservative Middagsborde maatte sidde og høre alt det angrebet, jeg saa op til og beundrede - alt det, der var nyt og friskt og modigt - alt det, hvorfor fra nu af August Strindberg mer end nogen anden blev mig det rødtluende Symbol. Først Röda rummet, saa Sömngängarnätter på vakre dagar, saa Utopier i Virkeligheden blev mine Evangelier. ( Den røde Stjærne s. 100). Som bekendt udviklede Johannes Jørgensen i disse år ikke kun et stærkt socialt engagement, som han bevarede hele livet, men han affærdigede også sin gudstro, som han havde med hjemmefra. Hans gamle Tro er forsvunden som en Kyst forsvinder bag Havet står der i hans roman En Fremmed, som oprindelig var tænkt som en anarkismens Bibel. Denne tilstand kulminerede i 1889, som han siden betegner som sit værste år. Fra da af begyndte en ubevidst længsel efter at finde og definere en dybere mening med tilværelsen. Hans dagbøger afslører en langsom tilnærmelse til det, der senere førte ham fra panteismens naturdyrkelse til en søgning efter en personlig Gud. Det er dog tvivlsomt, om han virkelig nogensinde afsvor sin tro. I sine mest kriseprægede perioder kunne han nok påkalde Herren, værre var det dog ikke, men livet blandt de unge nihilister og strejfturene gennem Københavns lettere kvindelige klientel døvede hans samvittighed for en stund men var til gengæld også til sidst en medvirkende årsag til den eksistentielle krise, som førte ham tilbage til troens inderlighed. I februar 1896 konverterede Johannes Jørgensen til katolicismen og håbede 5

6 derved at bringe åndelig klarhed ind i sit liv. Samtidig kastede han sig ud i rasende verbale slagsmål med sine tidligere åndsfæller, vel lige så meget i et forsøg på at klare sine egne stadige tvivl. Hans bøger fra den tid bærer præg deraf, men selv siger han også, at konversionen ikke bragte ham den indre fred, han havde håbet på. I 1897 udkom så Strindbergs bog INFER- NO, der er et dokument over en paranoid sjæls kamp mod indre dæmoner. Den er skrevet i Paris, hvor Strindberg boede efter bruddet med sin anden hustru, Frida Uhl. Bogen gjorde et stort indtryk på Johannes Jørgensen, måske især fordi Strindberg slutter sin bog af med nærmest at erklære sig som overbevist katolik. Strindberg skriver følgende i Inferno: Den 20. maj. En ven, som jeg ikke har set i seks Aar, er ankommen til Lund og har faaet en Lejlighed i det Hus, hvor jeg bor. Man kan tænke sig min Sindsbevægelse, da jeg erfarer, at han nylig er bleven omvendt til Katolicismen. Han laaner mig et Eksemplar af den katolske Bønnebog, som jeg har mistet forrige Aar, og da jeg atter gennemlæser de latinske Hymner og Lovsange, føler jeg mig ligesom vendt tilbage til Hjemmet. Den 21. maj. Efter en Række Samtaler angaaende Moderkirken har min Ven afsendt et Brev til det belgiske Kloster, hvor hans Daab foregik, med Anmodning om et Tilflugtssted for Forfatteren af denne Bog. Man forestiller sig Johannes Jørgensens overraskelse set på baggrund af han ungdoms dyrkelse af samfunds- og Som Johannes Jørgensen havde haft sit tårn, boede Strindberg i de sidste år af sit liv i Blå torn i Stockholm, og her døde han den 14. maj moralomstyrteren Strindberg. Men han havde da også glemt svenskerens utrættelige omskiftelighed. Johannes Jørgensen skriver i sine erindringer følgende: Det var i Juni 1897, at Strindberg skrev disse Linjer i sidste Kapitel af Inferno I denne Sindstilstand traf han i Lund Dr. Brand, som netop var blevet Katholik Og en Række Samtaler om Katholicismen afsætter som Resultat et Brev til et belgisk Kloster om Refugium for den i helvedes Kredse saa længe omtumlede Synder. Det belgiske Kloster var intet andet end Maredsous, og Strindberg havde virkelig en Dag staaet udenfor dets Port og banket paa. Der er, mig bekendt, ingen Skildring fra den svenske Digters egen 6

7 Haand af dette hans Klosterophold, som ogsaa kun var kortvarigt. Men Dom Ursmar Berlièere havde fortalt mig derom den første dag syntes han ogsaa at føle sig veltilmode i Klostret, gik langsomt gennem Gangene og mumlede hen for sig: Pax, pax! Men Uroen i den store Digters Sjæl viste sig snart at være stærkere end hans Trang til Fred Efter kun faa Dages Ophold flygtede Strindberg fra Maredsous - som jeg i sin Tid fra Beuron. Og han vendte aldrig tilbage. Klosteret nævner Strindberg selv ved navn i sin Okkult Dagbog, hvor han også sysler med planer om at søge et andet kloster i Sydeuropa. Det blev dog som så meget andet Strindberg overvejede ikke til noget. Nogle har skoset Johannes Jørgensen for at ville have omvendt Strindberg i sidste øjeblik. Det er forkert og vidner om manglende forståelse for hans åndelige spændvidde. Johannes Jørgensen havde den største respekt for selvrevseren Strindberg. Var han en større Synder end dem, der aldrig har anklaget sig selv for nogen Ting? spørger Jørgensen og siger, idet han ser sig i spejlet: - jeg vidste, hvordan det smagte at være nær ved at dø af Gru for sig selv - som Basilisken for Spejlet. I grunden havde Johannes Jørgensen og Strindberg mere til fælles end der skilte dem, og Jørgensens tro var ikke så statisk og homogen, som hans litteratur lader ane. Begge kunne de udbryde med Strindbergs ord: Kristus forfølger mig!. Begge var de urolige sjæle, der havde svært ved at finde ro samme sted og Begge brugte de Ahasverusmotivet i deres digtning som en selvspejling i denne uro. Under sit stockholmbesøg havde Jørgensen tilmed ideer til en roman under denne titel. Strindbergs Ahasverus knytter dog hænderne i trods mod skæbnen: Ahasverus står i stäven, Spanar mot den gråa vägg, Ögat dävet, knuten näven, Munnen vass i vitnat skägg.- Inga syner ser han hägra, Minnena ha slocknat ut, Hoppet självt det synes vägra; leva måste han i nu t, Detta nu som är en plåga, Utan mening, utan mål, Svarslöst som en galen fråga, Gött som flintan utan stål. To steder digter Johannes Jørgensens Ahasverusskikkelsen ind i sit eget liv. I digtet Ahasverus står der bl.a.: Ene vandrer jeg ad Vejen, syg, med Saar af Torn og Tjørn - ak, hvad vilde mine Tanker mellem Dagens stærke Børn. Og i digtet Mørke appellerer han til menneskers forståelse: Regnens vege Dryp sig blander med den lyse Melodi - lyt, I mennesker derinde - Ahasverus gaar forbi. Begge digte står i Bekendelser fra

8 Badstuestræde 11 i København (Stemanns Gaard), i Studentersamfundets store sal på første sal, hvor den unge Johannes Jørgensen overværede uropførelsen af Strindbergs skuespil Frøken Julie 14. marts (Foto sh) I sin bog Legender, som udkom lige efter Inferno i 1898, skriver Strindberg om sin tro, men det er en tro uden håb, han føler sig udstødt - forbandet for at tilhøre et folk, som ved Reformationen har afskrevet sig førstefødselsretten. Det, der skilte ham fra Johannes Jørgensen, var arten af hans skrupuløsitet. Jørgensen kunne ikke leve uden udsigten til tilgivelse; Strindbergs selverkendelse var så sønderslidende, at han ikke turde gå længere end til Vievandskarret, han vovede sig ikke højere op i Kirken. Han følte sig ikke værdig. Hvor 8 Johannes Jørgensens altid hudløse samvittighed og dybe skrupuløse temperament hindrede ham i at bryde med kirken, hindrede samme kræfter Strindberg i at tage skridtet ind i kirken, og han var i virkeligheden på en evig flugt fra sig selv. I Legender skriver han efter at have gjort sin åndelige skyld op: jeg föredrager att betala mina skulder själv genom lidanden og i skuespillet Til Damaskus som også udkom i Infernoperioden 1898, fuldender han tankegangen og lader sit alter ego, Den Ukendte, slutte af med at

9 sige, da kvinden vil have ham med ind i kirken: Naa ja, jeg kan jo altid gaa gennem Kirken - men stanse gør jeg ikke!. Han erkender yderligere sin egen åndelige brist ved i stykket at lade en dominikaner sige til ham og derved præcisere hans dilemma for ham: Du vil ikke, at han [Kristus] skal lide for dig - saa lid selv! Strindberg kendte altså udmærket Johannes Jørgensen. I slutningen af Inferno nævner han Johannes Jørgensen, og at han har læst bogen om hans ophold i benediktinerklosteret i Beuron. Efter i Paris at have læst om Strindbergs religiøse kampe og hans frygt for at nærme sig alteret i kirken Saint Germain l Auxerrois må det siges at være en naturlig reaktion hos Johannes Jørgensen at kontakte Strindberg. Han kender jo så godt de følelser, som Strindberg giver udtryk for i Legender - han har selv gennemlevet dem alle sammen. Strindberg bruger flere steder udtrykket Guds Kværn om de kræfter, som slider i ham, og hvis kendere af Johannes Jørgensens litteratur genkender udtrykket, er det ikke sært, for Jørgensen benytter det som titel på 6. bog i sit erindringsværk, og i bogen Brig Marie af Svendborg (1925) står udtrykket som overskrift for en samling af digte skrevet i de svære år inden bruddet med hustruen i Begge følte, at deres sjæle blev kørt gennem en kværn. Ifølge Mit Livs Legende sender han Strindberg sin nyligt udkomne bog Vor Frue af Danmark og får som svar: Jeg haaber en Gang at naa frem til det Standpunkt, hvor De nu staar. Det var i år 1900 blot to år efter, at Strindberg havde skrevet sit meget katolskprægede drama Til Damaskus der måske mere end nogen af hans andre arbejder afspejler hans længsel efter den religiøse ro, en længsel, som han alligevel skyder fra sig. Forklaringen finder man måske i bogen Ensom, hvor han skriver - efter at have erklæret, at vor kultur er udsprunget af katolicismen: Jeg er ikke katolik, jeg har aldrig været det, for jeg kan ikke binde mig til en bekendelse. Alt dette ved Johannes Jørgensen også udmærket, og han gør sig naturligvis heller ingen ideer om at bringe Strindberg på andre tanker. I 1908 udsender Strindberg sin En blå Bok, der er en bekendelse til den svenske 1700tals mystiker Emanuel Swedenborg ( Läraren och ledaren ). Swedenborg har blivit min Virgilius, som ledsagar mig igenom helvetet, och jag följer honom blint. Väl er han en fruktansvärd straffare, men förstår lika väl att trösta, och han förekommer mig mindre sträng än de protestantiska läsarna skriver Strindberg. Ifølge Swedenborg er alle vore lidelser forudbestemte faktorer, som skal berede os vejen til det evige liv. Det kunne Johannes Jørgensen som katolik ikke nødvendigvis samstemme i, men det var for ham heller ikke pointen i hans forhold til Strindberg. Herefter skriver Johannes Jørgensen i en anmeldelse af En blå bok i tidsskriftet Bogvennen i 1909 måske den smukkeste og tillige mest klare karakteristik af Strindbergs univers og afslører derved en krystalklar forståelse 9

10 for sin svenske kollega - og hans dilemma. Hvert af disse Smaakapitler indeholder en Tanke, en Stemning, et Minde, et Indfald eller et Udfald, et Glimt af Geni eller et Udslag af Galenskab. Der er vidunderlige Skønheder i denne Bog - og pyramidalske Absurditeter. Der er Per Degn-Syllogismer, og der er Blink af hint Tænkerdybsind, der virker som et Fyr i Natten. Men En blå Bok indeholder også det, som vel blev Strindbergs trosbekendelse indtil døden som f.eks. følgende: Nyhedningerne sidder inde i deres lille Pose, og da de ikke ser andet end Hedninger om sig, saa indbilder de sig, at det er paa det sidste med Kristendommen, eller at den allerede er forbi. Til Trods herfor staar den i Flor som aldrig før, og alting maa, enten det vil eller ej, tjene Evangelium Den Troende er den frie Tænker, i Modsætning til Fritænkeren, der har sluppen Luftledningen og derfor bliver ubrugelig i Samlivet. Citaterne har Johannes Jørgensen selv hentet ud af Strindberg tekst naturligvis, fordi han finder dem dækkende for svenskerens nyfundne standpunkt, og fordi de står i skærende kontrast til Strindbergs tidligere holdning, som den unge oprørske Johannes i sin tid harmonerede med. Disse oprørstendenser havde Strindberg nu afsvoret og bar sit tunge skyldkompleks derfor, men hans åndelige pendul svingede ustandselig fra Swedenborg til spiritisme, fra spiritisme til katolicisme og herfra tilbage til Swedenborg alt sammen betinget af øjeblikkelige stemninger eller pludselige paranoide indfald eller som ovenfor citeret efter J.J.: pyramidalske Absurditeter. Men Johannes Jørgensen slutter sin anmeldelse af En blå Bok med følgende: Og for slige Liniers Skyld tilgiver man ham alle Sorte Faner og mangen triviel Side i hans Blaabog. Da Johannes Jørgensen under sit ophold i Stockholm i 1912 anmodede om et møde med Strindberg, svarede denne afvisende (ifølge erindringerne - dagbogen meddeler intet om et afslag) - nu er de kommet for langt fra hinanden. Svaret er under alle omstændigheder typisk for Strindberg - hans flugt fra sig selv fik ham til at føle afstanden for stor til Jørgensen, som jo i alles bevidsthed stod som eksponent for den klippefaste tro, om end det var langt fra hans egen selvforståelse. Ifølge Johannes Jørgensens dagbogsoptegnelser (fra marts) er det ikke Strindberg eller forholdet til den svenske kollega der optager hans tanker men i højere grad forholdet til en svensk beundrerinde, som han bevarede forbindelsen med op i sin høje alderdom. Måske kunne en samtale mellem de to digtere have klarlagt et og andet for dem begge. Måske havde de kunnet mødes i Søren Kierkegaards ord om, at den dybeste selvforståelse sker i det religiøse. Men så langt kom det altså ikke, og den 14. maj døde den svenske digter i sin lejlighed i Drottninggatan. Ahasverus var alligevel nået hjem. Men da havde Johannes Jørgensen for længst forladt Stockholm. Da Strindberg den 19. maj blev begravet sad Johannes Jørgensen 10

11 nede i Rom med sin kone og søn og var således lovligt forhindret i at deltage i den storstilede hyldest af den svenske digter på hans sidste rejse. Den 6. maj, få dage før Strindbergs død, noterer Johannes Jørgensen i sin dagbog, at han er ved at skrive en artikel til et tysk tidsskrift om Strindberg, måske helt uvidende om svenskerens nært forestående død. Meddelelsen om dødsfaldet når ham i hvert fald først den 22. maj. Efter Strindbergs eget ønske fik han et krucifiks med sig i graven og sin brune kappe lagt over kisten - et næsten franciskansk træk. På hans grav satte man også efter hans eget ønske et enkelt kors med den latinske indskrift: o crux, ave, spes unica (O, kors, vær hilset, du eneste håb). Johannes Jørgensen har utvivlsomt kunnet følge sin svenske digterkollega heri, og ifølge hans erindringer fundet trøst derved. Strindbergs grav med trækorset og den latinske indskrift. Litteratur: Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende, ( Den røde Stjærne 1. bog og Ved den skønne Tempeldør 5. bog 1918). - :Utrykte dagbøger på Det Kgl. Bibliotek i København (Bog ). - : Essays. Inferno s Gyldendal : Gamle Adresser. Gamle Stier s Gyldendal : Orion over Assisi. August Strindberg: En blå Bok. S Gyldendal Harry Jacobsen: Strindberg i firsernes København. Gyldendal August Strindberg: Helvede (Inferno) dansk overs. Kbh : Til Damaskus. Skuespil. Dansk overs. Værker, bd. VIII. Kbh : Ensom - : Legender Svenska Dagbladet 20. og 22. marts

12 Sommerudstillingen i Johannes Jørgensens Hus. Bestyrelsen for Johannes Jørgensens Hus i Svendborg har valgt at forlænge udstillingsperioden for sidste års temaudstilling - Johannes Jørgensen i portræt og karikatur med endnu en sæson, da interessen har været stor. Sidste år måtte vi desværre konstatere, at det ikke var muligt at låne Johan Rohdes portræt af digteren fra 1922, som hænger på Frederiksborgmuseet i Hillerød. Derfor er det en glæde at kunne meddele alle interesserede, at huset i mellemtiden har erhvervet en kopi af dette maleri i naturlig størrelse, således at samlingen af portrætter nu må anses at være så komplet, som det er muligt. Som det vil være bekendt for besøgende i huset, ejer man i forvejen Johan Rohdes originalskitse til maleriet. Kopien er skænket huset af Johannes Jørgensen Selskabet og udført af selskabets formand. Udover denne udstilling er der i år også arrangeret en aktuel udstilling i museets nye montre med en gennemgang af nyheder. Disse omfatter biografien over forfatteren Halldor Laxnes, Aage Jørgensens bog om Danske nobelpristabere og Kaj Nykjær Jensens artikel i Svendborg Museums årbog for 2009 om Brig Marie af Svendborg. Endelig har man ophængt en permanent gennemgang af Carl Nielsens arbejde med melodier til Johannes Jørgensen tekster med scanninger af originalmanuskripterne fra Det Kgl. Bibliotek. Dette er gjort, for at besøgende i huset herved kan danne sig et indtryk af spændvidden i denne del af digterens virke. KORREKTION I Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. I noterne til Johannes Jørgensens digt Paludan-Müller (Nyhedsbrevet fra marts 2010) korrigerede jeg fejl i to senere udgaver af digtet. Ulykkeligvis har jeg selv lavet en tredje, nemlig i digtets II. del, strofe 1; sidste linie. Der skal stå Lys og ikke Lyst. Kort sagt: Det kan anbefales at holde sig til originaludgaven af digtet i bogen Af det Dybe. Willy Frendrup KORREKTION II Og nu, hvor vi alligevel er ved at korrigere os selv: På bagsiden af samme nummer af Nyhedsbrevet bragte vi et billede fra Ny Adelgade i København der i billedteksten angives som huset, hvor Paludan-Müller boede indtil sin død. Fotografen har imidlertid vendt sig den gale vej og fotograferede det forkerte hus. Billedet her skulle vise det rette hus. (Foto sh) ISSN

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

DANSK (HISTORIE) OPGAVEN

DANSK (HISTORIE) OPGAVEN DANSK (HISTORIE) OPGAVEN Hærværk Tom Kristensen Jeg har længtes mod skibskatastrofer / og mod hærværk og pludselig død Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Ole Jastrau... 3 Sjælens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere