Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening"

Transkript

1 Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/ Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker og opleve Lavens dejlige fællesskab Juletræstænding: med julemand og musik Nytårskur: 100 år gamle billeder, hygge, samt champagne Fastelavn: 2 tønder og mange udklædte børn, voksentønde til næste år Sankt Hans: bålet blev flyttet så ingen dyr kom til skade, smuk tale om fællesskab af Mette Breinholt Sommerfest: musik, dans og hygge. TUSIND tak til Stig og Lene for det donerede æblecider. Æblepressedag: alle fik saft med hjem. Borgerforeningen har nu kværn og presser der kan lejes Lokalråd er blevet stiftet på opfordring fra det gamle lokalråd ved sidste generalforsamling. Over til Stig Holten Søsamling: området forskønnes, styr på ejerne af kano og kajakker, Kajak kursus af LLIF Nye investeringer: ny kajak brugervenlig. Ny kano der er lettere at transportere. Dette er i strid med paragraf, da der kun må bruges renter Himmelbjergruten: Nogle lodsejere i Gl. Laven vil ikke medvirke til den optimale udformning af ruten. Den nuværende rute er midlertidig idet Silkeborg kommune stadig arbejder på aftale med lodsejerne. Verserende sager om nedlæggelse af stier i Gl. Laven: Sagerne ligger nu ved ankestyrelsen. Stierne må indtil ankestyrelsens kendelse frit befærdes. Formandsberetningen er godkendt!

2 Regnskab Der er overskud for andet år i træk Spørgsmål til gartnerløn: hvorfor er det posteret dette år? Svar fra kasserer: regnskabet går fra oktober til oktober. Gartner er i år Bente Jensen, som gør det gratis. Spørgsmål til leje af lokale på Kjærsmølle. Svar: dette er en etårig aftale, som blev sat i stand med tidligere ejere. Samme aftale er fortsat med de nye ejere af Kjærsmølle. Lokalet er fugtigt, og man kunne med fordel finde et andet sted. Kontakt endelig borgerforeningen, hvis i har plads til opbevaring. Regnskabet er godkendt Indkomne forslag Punkt 1 Forslag til vedtægtsændringer Ændring i kontingent til 50 kr. pr enlig pensionist, da enkelte havde pointeret at der ikke var rabat til denne segmentgruppe. Diskussion lød på at der var risiko for at miste overskuddet i foreningen, samt at pensionister nu bliver gratis medlemmer når de runder 75 år. Afstemning: 2 for ændring 16 imod ændring Kontingentet forbliver uændret Punkt 2 Indkøb er ekstra kajak, samt to skørter, så to kan følges på søen uden at skulle låne Diskussion lød på prisen for anskaffelse af ny kajak, evt. Brugt kajak. Lettere nervøsitet for at miste overskuddet i foreningen. General konsensus om at det er godt at støtte de aktive grupper i lokalområdet og give frie tøjler til foreningen i at gøre dette. Ulf: har en kajak, som han gerne låner ud fra garagen (Himmelbjergvej 9F) Afstemning: 18 for indkøb 1 imod Punkt 3 Forslag til nyt logo som findes ved logokonkurrence

3 Forslaget skulle være rejst af Line, men hun husker ikke at have foreslået logokonkurrence. Bestyrelsen tager beslutningen til fort kommende møde måske skal der nedsættes et udvalg med borgerforeningsrepræsentanter og andre interessenter Punkt 4 Forslag til indkøb af et Sauna- telt Ide om flydende sauna, men dette er ikke blevet en realitet kommunen vil ikke stille bådplads til rådighed. Foreningen føler ikke de har tid og energi til fondssøgning. Afstemning: 6 for 7 imod Punkt 5 Forslag til at oprette et selvstændigt ældreråd, som kan kontaktes af borger- og lokalforeningen. Når der er brug for at varetage de ældres interesser. Det kan være der er brug for hjælp, måske nogen i lokalområdet kan hjælpe. Diskussionen og forslag: Kan dette tages op blandt de ældre på nytårskuren. Kig på trygfondens nabohjælp. Liste med numre man kan trække på. Der er begrænsninger på hvilken type hjælp man må yde hvis man ikke er uddannet. Vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer Ændring af vedtægternes paragraf 8: Nuværende formulering: 8. Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober eller november måned. Indvarslingen til generalforsamlingen sker ved annonce i de lokale blade eller ved brev til medlemmerne mindst 14 dage før dens afholdelse. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasserens beretning 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 5. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsessuppleanter 6. Valg af revisor 7. Evt.

4 Forslag til ændret tekst: 8. Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober eller november måned. Indvarslingen til generalforsamlingen sker ved annoncering på byens infotavle samt opslag på byens hjemmeside, senest 14 dage før dens afholdelse. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasserens beretning 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 5. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor 8. Evt. Ændring enstemmigt vedtaget Ændring af vedtægternes paragraf 14: Forslag til ændringer i den nye tekst. Nuværende formulering: 14. Bortset fra mindre beløb til dækning af løbende udgifter mv. skal salg og investeringer godkendes af generalforsamlingen. Dog må den til enhver siddende bestyrelse disponere over op til 75% af den årlige renteindtægt, primært til velgørende formål som f.eks. idræts eller spejderarbejde i Laven- Linå området, eller anden almennyttig formål som skønnes at kunne godkendes på generalforsamlingen. Indestående på bankkonti kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening. Foreningens økonomi forestås i øvrigt af bestyrelsen ved dens kasserer. Forslag til ændret tekst: 14. Den til enhver tid siddende bestyrelse har ret til at sælge og indkøbe inventar, som skønnes at være i medlemmernes interesse. Dog må den årlige nettoudgift til investeringer, ikke overstige årets kontingent indtægt. Investeringsbehov som skønnes at overstige kontingent indtægten, skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningens økonomi forestås af bestyrelsen ved dens kasserer. Denne bestyrer foreningens bankkonto via netbank. Efter længere diskussion omkring formuleringen foreslås følgende ny tekst: 14. Udover foreningens drift og afholdelse af arrangementer, har den til enhver tid siddende bestyrelse ret til at sælge og indkøbe aktiver, som skønnes at være i medlemmernes interesse. Dog må den årlige nettoudgift til investeringer ikke overstige 75% af det foregående års kontingent indtægt, og må ikke overstige foreningens egenkapital.

5 Foreningens økonomi forestås af bestyrelsen ved dens kasserer. Den reviderede tekst er enstemmigt godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bodil Larsen og Bente Jensen er på valg og genopstiller ikke. Ingen vil opstille, hvilket vil sige, at der for første gang ikke kan vælges en fuld bestyrelse. Teknisk set kan bestyrelsen bestå af 5 medlemmer, men nuværende medlemmer mener at dette er for få, da arbejdsbyrden bliver for stor. Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at godkende at et/to bestyrelsesmedlem/- mer kan findes uden godkendelse af generalforsamlingen. Bestyrelsens arbejde er tungt kunne der måske i fremtiden uddelegeres til andre event grupper. Valg af suppleanter: Bodil Larsen Per Jensen Opstiller og vælges Valg er revisor: Flemming genopstiller EVT. Opfordring til tilsyn af opslagstavlerne, lågen sidder fast. SVAR: Stig har lige høvlet dem, og de virker nu igen. Stier: Med henvisning til de andre stisager i Gl. Laven blev borgerforeningen opfordret til at holde øje med Rangstedvejen, som der den vej, der går over højderyggen nedenfor Gl. Kol (fra Dynæsstien til Møgelø) med udsigt over Bomholt Vig. Diskussion om stykket Byens jord (marken på hjørnet overfor Himmelbjergvej 14-20). Stykket har været offentligt, men Lars Pagh har vundet hævd på det. En evt. sag skal i civilretten, dette er utroligt dyrt, og derfor har Lars fået brugsret på jorden. Laven Børnehave: Forældrebestyrelsen opfordrer alle til at komme til mødet d. 6. November kl. 19 i Laven børnehave for at vise støtte til børnehaven og lokalområdet.

6 Laven Netkøbmand: Der arbejdes på at oprette en Netkøbmand i Laven. Midlertidigt i nr Køb varer på nettet inden kl. 10, som kan hentes samme eftermiddag fra kl. 16 Der kommer information på hjemmesiden og ved flyers. Tak for i aften!

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere