Ribe Kunstforening Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Kunstforening Generalforsamling"

Transkript

1 Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ragna Weidinger, Tove Børsting og Bent Mortensen genopstiller; Joan Kjær nyopstiller 6. Valg af suppleanter: Karen Munk Nielsen genopstiller; Karen Reinke nyopstiller 7. Valg af revisorer: Jonna Skov og Svend Aage Jensen genopstiller 8. Indkomne forslag 9. Beretning om årets gang på Ribe Kunstmuseum 10. Eventuelt

2 Beretning 2014 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning til generalforsamlingen 2014 om foreningens virksomhed fra maj 2013 til maj 2014 vil som sædvanlig handle om foreningens organisatoriske forhold, aktiviteter og fremtidsperspektiver. Foreningens organisatoriske forhold Ribe Kunstforening har medio maj betalende medlemmer. Sidste år på samme tidspunkt havde vi 604 betalende medlemmer, så der er tale om en nedgang. Vi håber, at nogle af de 31 restancer kommer ind med forsinkelse, idet der har været visse problemer med indbetalinger (herom senere). Hertil kommer museets personale på ca. 15 personer, som ifølge samarbejdsaftalen mellem kunstforeningen og kunstmuseet er gratis medlemmer. Til medlemmer og venner (kunstforeningerne i Tønder, Vejen, Esbjerg og Varde) trykker vi 500 exp. af medlemsbladet. De blade, som ikke bringes eller sendes ud (vi sender ca. 100 blade pr. gang), sættes i brochureholderen i garderoben på museet til fri afbenyttelse for museets gæster. Vi tror stadig, at det er en god målretning af reklame for foreningen over for potentielle nye medlemmer ved siden af medlemmernes anbefalinger over for venner og bekendte. Der er god afsætning af blade på museet. For tiden betaler ca. 170 medlemmer via betalingsservice. Det er især kassereren glad for, og vi opfordrer alle til at tilmelde sig den service. Her må vi dog beskæmmet bøje hovedet og undskylde det besvær, nogle medlemmer tilsyneladende har haft med kontingentbetalingen. De medlemmer, der plejede at overføre kontingentet direkte til vor bankkonto, har fået deres indbetaling ført tilbage, fordi vi har skiftet bank; nogle har ikke fået indbetalingskort fra NETS; nogle har fået en rykker (hvor vi har glemt at skrive kontingentbeløbet på UNDSKYLD!). Af disse årsager har en del ikke fået deres medlemskort i første omgang. Medlemskortet blev, ligesom sidste år, udsendt med bladet lige efter påske, men da påsken faldt så sent i år, skete udsendelsen først sidst i april, hvilket er meget sent. Præcist hvor mange der har haft hvilke problemer, har vi ikke tal på, men da vi sendte medlemskort ud, så der ud til at være ca. 50 restanter, hvilket der altså har været flere forklaringer på. Vi vil bestræbe os på at kontrollere tingene bedre næste gang. Vi minder om, at medlemskortet skal forevises ved besøg på museet, hvis man vil gratis ind, og at det er personligt, dvs at det ikke gælder for evt. medfølgende gæster. Vi sender mails ud til 138 mailadresser, der dækker ca. 190 medlemmer. Hvis man står på maillisten, får man tilsendt påmindelser om arrangementer og evt. hastebeskeder. Man tilmelder sig maillisten ved at kontakte Ragna Weidinger på Vi tror, at mange ønsker at støtte kunstmuseet via deres medlemskab af kunstforeningen. Derfor har vi ikke haft betænkeligheder ved igen at give museet tilsagn om økonomisk støtte. Denne gang har vi lovet museet kr. til en ny og udvidet udgave af bogen Fabrikanten og hans slot, som har været og vil være en god reklame for museet. Foreningen har været glad for i sin tid at kunne forære den i julegave til alle medlemmer og indtil nu at have kunnet give den i velkomstgave til nye medlemmer, og dette sidste vil vi gerne kunne fortsætte med. Afhængigt af museets revisors gode råd vil de kr. måske ikke optræde som en foræring, men som betaling for et antal eksemplarer af bogen.

3 På det organisatoriske plan samarbejder kunstforeningen med museet ved at udpege 3 kompetente personer til museets bestyrelse. Vi har fra 1. febr at regne udpeget Hans Edvard Nørregaard- Nielsen, Ingrid Ilsøe og Joan Kjær. Vi glæder os med museet over, at det nu kan drage nytte af Nørregaard-Nielsens kunstfaglige kompetencer og netværk, og over at Ingrid Ilsøe og Joan Kjær fortsætter deres indsats i museets bestyrelse. Ribe Kunstforening har et godt samarbejde med Ribe Kunstmuseum. Vi er meget glade for vores fælles foredrag, hvor museet sørger for indholdet, mens foreningen sørger for rammerne. I praksis betyder det, at Dagmar Warming skaffer foredragsholderne, og at foreningen betaler lokaleleje og deltagerne betaler en lille entre. Vi har også et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om at arrangere og formidle foredrags- og rejsetilbud til vores medlemmer. I det forløbne år har der mest været tale om formidling af tilbud. Vi har også haft et samarbejde med Det Antikvariske Selskab om udflugt til Föhr, som begge parter har været glade for. Foreningens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har vi afholdt flg. arrangementer: Udflugter: d. 16/6 Malt og Vejen (keramikeren Randi Platz; Susette Holten-udstilling på VKM) d. 14/9 Föhr (øens historie og Museum Kunst der Westküste) sammen med AS d. 10/11 Torstrup og Tistrup (maleren Hans Tyrrestrup; Janus Bygningen) d. 1/3 Vejle og Vindelev (Powerkvinder på VKM; Knud Nielsen; Tørskind) d. 3/5 Højer (Jytte Lysgård, Ghita Beck Svendsen, Mogens Davidsen) Ved korte udflugter vælger vi kør selv-modellen, fordi den er billig. Når vi foreslår en betalingsmodel, mener vi, at det er lettere for medlemmer at bede om kørelejlighed. Ved længere udflugter vælger vi bus-modellen, der har den fordel, at vi kan ordne praktiske ting og give informationer i bussen, hvilket giver en fornemmelse af at være sammen på tur. Foredrag: d. 25/9 Bente Bramming: Længsel hos Lundbye (sammen med RKM) d. 30/10 Ettore Rocca: Umiddelbarhed. Kierkegaard læst af Lundbye (med RKM) d. 27/11 Jan Gorm Madsen: Kunstneren Lundbye (sammen med RKM) d. 25/3 Henrik Wivel: Vejen ad hvilken (sammen med RKM) Fortællinger: d. 3/11 Hvad stuerne gemmer (Hanne Poulsen: Gutte Eriksen; Lise Johannessen: Jens Pedersen; Lis Bøggild: Gerda Wegener; Karen M. Nielsen og Allan V. Jensen: Peter Ilsted) d. 26/1 Hvad stuerne gemmer (Søren Mulvad: ikon; Hanne Termansen: Peter Hansen; Ragna Weidinger: Preben Hornung; Bent Mortensen: Niels Holbak) d. 23/2 Hvad stuerne gemmer (Lone Vind: Herman Stilling; Valter Petersen: Anne Kjærsgaard; Lisbeth Bunde og Vita Hørup : Hans Bunde; Jane Bottelet: Lars Olsen).

4 Foreningens fremtidsperspektiver Vi skal ikke have en vækstplan bare for vækstens skyld eller en strategiplan for at kunne slå andre. Vi vil bare støt og roligt opfylde foreningens hovedformål: at bidrage til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturelle værdier i Ribe og støtte museet. Det gør vi med vores aktiviteter og økonomi. Det betyder dog ikke, at medlemstallet er ligegyldigt. Det er godt for museet at kunne skrive et højt medlemstal i den årlige rapport til Kulturstyrelsen som bevis på lokal opbakning til museet og som argument for et berettiget ønske om myndighedernes, herunder kommunens, bevågenhed. For foreningslivets og fællesskabets skyld vil vi gerne involvere og aktivere så mange som muligt. I den henseende er Hvad stuerne gemmer et godt tiltag som måske engang kan munde ud i en stor udstilling af Ribe-borgeres kæreste eje. Taksigelser Bestyrelsen takker museets ledelse og personale for hjælp og godt samarbejde. Tak til Sydvestjyske Museer for lån af lokale i Quedens Gård. Tak til Det Antikvariske Selskab for godt samarbejde omkring Föhr-turene. Tak til vores revisorer Jonna Skov og Svend Aage Jensen. Tak til vores bladuddelingshjælpere Ingeborg Wonsbek, Jonna Schönemann, Karen Reinke, Lise og Arne Johannessen og Kurt Madsen. Som formand vil jeg også gerne takke den øvrige bestyrelse for engagement og arbejdsomhed. Særlig tak Det er vist ikke så tit, at suppleanter i en bestyrelse påtager sig større opgaver, men det har Edith Nissen gjort. I det år, hun har været suppleant i kunstforeningens bestyrelse, har hun passet medlemskartoteket, hvilket er meget tidkrævende i visse perioder. På trods af sit fuldtidsjob har Edith givet bestyrelsesarbejdet en chance. Det siger hele bestyrelsen tak for. Hvor længe må man sidde i en bestyrelse? Tove Børsting har siddet så længe i museets bestyrelse de sidste 7 år som udpeget af kunstforeningen at hun selv synes, at nu må det være nok. For den energi og tid, som hun har lagt i posten som bindeled mellem de to bestyrelser, siger bestyrelsen hende stor tak. Heldigvis bliver hun i foreningens bestyrelse mange år endnu.

5 Ribe Kunstforening Regnskab for Indtægter Medlemskontingent kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udflugter kr ,00 kr ,00 kr ,50 Medlemsbladet kr. 200,00 kr. 797,50 kr. 675,00 Arrangementer kr. - kr ,45 kr ,00 Indtægter i alt kr ,00 kr ,95 kr ,50 Udgifter Arrangementer kr ,05 kr ,65 kr ,50 Udflugter kr ,20 kr ,35 kr ,50 Porto kr ,00 kr ,45 kr ,00 Medlemsblad kr ,50 kr ,10 kr ,75 Kontorartikler kr ,46 kr ,78 kr ,57 Tilskud Ribe Kunstmuseum kr ,00 kr ,19 kr ,00 Gaver og præmier kr ,37 kr ,09 kr ,00 Lokaleudgifter/generalforsamling kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annoncering kr ,25 kr ,50 kr ,00 Diverse udgifter kr. 507,87 kr. - kr. - Bank- og servicegebyrer kr ,82 kr ,40 kr ,61 Homepage - Internet kr. 45,00 kr. 147,67 kr. 147,91 Direkte udgifter i alt kr ,52 kr ,18 kr , Årets indtægter kr ,00 kr ,95 kr ,50 Årets udgifter kr ,52 kr ,18 kr ,84 Årets resultat kr ,48 kr ,23 kr ,66

6 Ribe Kunstforening Status pr. 31. december Aktiver Bankkonto kr ,78 kr ,83 kr ,04 Bankkonto kr ,64 kr ,11 kr ,13 Aktiver i alt kr ,42 kr ,94 kr ,17 Passiver Egenkapital Egenkapital 1. januar kr ,94 kr ,17 kr ,51 Årets resultat kr ,48 kr ,23 kr ,66 Egenkapital i alt kr ,42 kr ,94 kr ,17 Passiver i alt kr ,42 kr ,94 kr ,17 Ribe, den 15. januar 2014

7 Ribe Kunstforening Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Beholdning Primo kr ,94 kr ,94 kr ,94 Indtægter: Medlemskontingent kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udflugter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Medlemsbladet kr. 500,00 kr. 200,00 kr. 200,00 Arrangementer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Indtægter i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udgifter: Arrangementer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udflugter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Porto kr ,00 kr ,00 kr ,00 Medlemsblad kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontorartikler kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilskud Ribe Kunstmuseum kr ,00 kr ,00 kr ,00 Gaver og præmier kr ,00 kr ,00 kr ,00 Lokaleudgifter/generalforsamling kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annoncering kr ,00 kr ,00 kr ,00 Diverse udgifter kr. - kr. 500,00 kr. 500,00 Bank- og servicegebyrer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Homepage - Internet kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 500,00 Direkte udgifter i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Budgetteret overskud kr ,00 kr ,00 kr ,00 Budgetteret beholdning ultimo kr ,94 kr ,94 kr ,94

8 Generalforsamling i Ribe Kunstforening Søndag, den 25.maj kl. 15 på Ribe Kunstmuseum Generalforsamlingen indledtes med velkomst ved formanden og fællessang: Du er ikke alene, akkompagneret af bestyrelsesmedlem Kent Ibsen Andersen. 60 medlemmer deltog. Formanden giver et overblik over mødets forløb: dagsorden, Lars Bollerslevs præsentation af sit kunstneriske virke, tilbud og gaver fra Kunstmuseet og årets medlemsgevinster. 1. Valg af dirigent: Ib Laursen foreslås og vælges. Ib Laursen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning om årets virksomhed: Bent Mortensen indleder med at mindes afdøde bestyrelsesmedlem Lene Beck. Beretningen godkendes og kan ses på Kunstforeningens hjemmeside. 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab: Regnskabet godkendes. Se det påkunstforeningens hjemmeside. 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent med 200 kr. for enkeltpersoner, 350 kr. for par. Forslaget vedtages. Ragna Weidinger fremlægger budget for de kommende år. Det viser en stabil udvikling. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bent Mortensen, Tove Børsting og Ragna Weidinger genvælges og Joan Kjær nyvælges. 6. Valg af suppleanter: Karen Munk Nielsen genvælges og Karen Reinke nyvælges. 7. Valg af revisorer: Jonna Skov og Svend Aage Jensen genvælges. 8. Indkomne forslag: Ingen. 9. Beretning om årets gang på Ribe Kunstmuseum: Joan Kjær, der er i Kunstmuseets bestyrelse, fortæller om året gang: Om de fire særudstillinger, besøgstal, nyerhvervelser, forskningsprojekter, formidling med andre museer og økonomi. Hele Kunstmuseets beretning kan ses på Kunstmuseets hjemmeside. 10. Eventuelt: Et medlem spørger til lodtrækning af kunst. Bent Mortensen gennemgår hvordan: 3 præmier trækkes blandt de fremmødte, 3 præmier trækkes blandt alle medlemmer, 1 præmie trækkes blandt dem, der har skaffet nye medlemmer. Medlemmet foreslår en anden form, som vil blive overvejet.

9 Efter generalforsamlingen en lille pause med servering af kaffe og sødt. Kunstneren Lars Bollerslev gav os derefter en levende gennemgang af sit kunstneriske virke med en flot billedpræsentation. Eftermiddagen sluttede med lodtrækning af præmier. Referat Lene Abildgaard, d. 26. maj 2014

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere