Rantzausminde Bådelaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rantzausminde Bådelaug"

Transkript

1 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr Husk Kontingent (Se side 3)

2 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf Mob Næstformand Niels Jørgen Rasmussen, Stenbukken 51,Svgb. Tlf Mob Kasserer/Referant: Poul Hansen, Kystvænget 17, Svendborg Tlf Bankkonto: Reg Konto Bestyrelsesmedlem : Erling Hansen, Juulsgårdsvej 57, Svendborg Tlf Bladet: Ole Madsen, Nordgade 12, Ollerup Tlf Mob Suppleant: Erling Nissen, Tankefuldvej 39, Svendborg Tlf Slibemaskinen: Ole Madsen Tlf Rantzausminde Bådelaug er medl. af Danske Tursejlere Odensevej 197 A, 5600 Fåborg. Tlf.; Rantzausminde Bådelaug s medlemmer kan tegne medlemskab i DT for 315,00 kr. (p.t.), hvilket samtidig indeholder ansvarsforsikring på medlemmets båd. Deadline for næste blad er 30. april 2013 Side 2

3 Tag straks og klip denne side ud og sæt den på opslagstavlen -eller tast den ind med det samme! klip Kontingent for 2013 er 100 kr. Hvis du har adgang til netbank, vil vi gerne have, at du overfører pengene til Rantzausminde Bådelaugs bankkonto. Reg Konto Husk at anføre navn,så er du automatisk registreret hos bådelauget. Betalingsfrist 15. februar. Denne betalingsform er nemmest og billigst for både dig og bådelauget. Med venlig hilsen og godt nytår Poul Hansen, kasserer. Side 3

4 Information fra bestyrelsen. Så har vi atter taget hul på et nyt år og kan så småt begynde at se frem til lysere tider. Bestyrelse og Brugerudvalg ønsker hermed alle medlemmer i RBL et rigtigt godt Nytår. 1. Beddingsanlæg. I det forgangne år har der jo på opfordring af havneadministrationen, været sat focus på reetablering af beddingsanlægget. Dette skyldtes, at man ifølge havnefolkene gentagne gange har modtaget henvendelser fra LAG fiskeri, som oplyste, at man stadig lå inde med midler, som efter deres mening ville være oplagte til beddingsanlægget. Der blev efterfølgende afholdt flere og gode positive møder, havnen og repræsentanter fra Rantzausminde Bådelaug/Brugerudvalg imellem, - på fiskernes vegne. Det blev fra starten fra brugerside slået fast, at et sådan projekt ikke måtte belaste hverken Havnens økonomi eller andre vedligeholdelsesprojekter, hvilket i givet fald så vil føre til øget brugerbetaling. Dette bekræftede havneadministrationen. Det har desværre senere vist sig, at LAG fiskeri-fonden kun kan give støtte med et tilskud på 60%, de resterende 40% skulle finansieres andet steds fra, hvilket ikke vil være realistisk. Derfor blev det i samråd med havnen besluttet at skrinlægge projektet. 2. Pensionistordning i kommunens havne. Som omtalt i forrige medlemsblad arbejder Havneadministrationen stadig med afvikling af pensionist ordningen hvor pensionister med bådplads i en af kommunens havne uden for sæsonen og Weekends kan overnatte gratis på øerne, til fordel for en rabatordning, hvor overnatningstaksten fra Havneadministrationens side foreslås til ca. kr. 100,- også gældende i Weekends, dog kun uden for sæsonen. Brugerudvalget er på den baggrund i kontakt med havneadministrationen, og foreslår en mere retfærdig ordning, hvor alle både, uanset størrelse betaler 50% af gæstepladslejen. 3. Legepladsprojektet. Brugerudvalget arbejder fortsat med etablering af legeplads i området bag grillpladsen, dog med en placering længere mod vest end oprindelig planlagt, da man såfremt ansøgningen godkendes, pg.a. niveauforskellen, derved undgås en kostbar nedgravning i terrænet. Fortsættes Side 4

5 Hudes Plads 1, Svendborg. Telefon Mail: Side 5

6 Information fra bestyrelsen. Fortsat 4. Kommende arrangementer. Bestyrelsen har haft kontakt til Christian Liebergreen, som i øjeblikket er på en single hand non stop jordomsejling i sin Sagitta 35, - Jonna, og forventer atter at være tilbage i Danmark i Maj/Juni måned. Christian er opvokset herude i Rantzausminde, og har gået i skole på den lokale, ligesom han tilbragte det meste af sin fritid i drenge årene nede i havnen. Han har lovet os at give et foredrag om turen, når han atter er hjemme. Skulle nogen have interesse i at følge Christian på sin færden kan I Google S/Y Jonna på nettet. 5. Jubilæum er også året, hvor Rantzausminde Bådelaug d 24 September kan fejre sit 40 års jubilæum. Bestyrelsen vil derfor lægge hovederne i blød for på en eller anden måde at fejre begivenheden, ligesom vi også vil opfordrer jer medlemmer til at komme med gode forslag. Med venlig hilsen Lasse//- Side 6

7 Rantzausminde Bådelaug takker medlemmer og annoncører for året der er gået og håber på fortsat medlemskab (og støtte fra annoncørerne) i Bådelauget har en meget stabil medlemsskare på omkring 110 medlemmer. Mange forbliver medlemmer indtil de afhænder deres båd, ja nogle vælger endda fortsat at støtte Bådelauget efter de aktive sejlerår. I 2012 afgik et af vore mangeårige medlemmer Kaj Pedersen, Kullinggade ved døden. Æret være Kaj Pedersens minde! Der er de sidste par år kommet nye unge medlemmer i Rantzausminde Bådelaug, og det er vi meget glade for. Vi håber de føler sig godt tilpas i Bådelauget -ja så godt tilpas, at de vil anbefale medlemskab til andre. Ja, det er faktisk en opgave for os alle, at vi prøver at hverve nye medlemmer. En hel del af vore medlemmer (op mod halvdelen) er også medlemmer i Danske Tursejlere. Når man er medlem af Bådelauget, får man et billigere medlemskab (pt. 315 kr) af Danske Tursejlere -og så har man automatisk en ansvarsforsikring. Bådelaugets fornemmeste opgave er at varetage bådejernes interesser overfor havneadministationen, og være med til at støtte det sociale sammenhold blandt vore medlemmer. I dette år er det 40 år siden Bådelauget blev stiftet, og vi glæder os over en trofast medlemsskare og ser fremad med fortrøstning om, at vi fortsat kan varetage vore medlemmers interesser i Rantzausminde Havn. Godt nytår. Poul Side 7

8 Aktivitetskalender Generalforsamling Strandgården, onsdag den 20. marts kl Se side 8 og 10 Standerhejsning den lørdag 27 april kl Tag ægtefælle/kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen. Foreningen er vært med en lille en til næsen, og vi har allerede på dette tidlige tidspunkt bestilt godt vejr HUSK at sætte et kryds i kalenderen, der er jo længe til!! Side 8

9 Indkaldelse til generalforsamling: Rantzausminde Bådelaug afholder Generalforsamling Onsdag d. 20. marts kl På Strandgården 1: Valg af dirigent. 2: Formandens beretning. 3: Regnskabsaflæggelse. 4: Budget og fastsættelse af kontingent. 5: Behandling af indkomne forslag. 6: Valg til bestyrelsen. (På valg er Jesper, Erling og Poul, alle modtager genvalg) 7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (På valg er Erling Nissen) 8: Valg af 2 revisorer. (På valg er Mogens Krüger-Olsen og Karl Poulsgård) 9: Valg af 1 revisorsuppleant. (På valg er Leif Sølvason) 10: Eventuelt. Side 9

10 Side 10

11 Indkaldelse til generalforsamling fortsat Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. (sidste frist tirsdag d. 12. marts 2013) Efter generalforsamlingen vil Bådelauget være vært ved et lille arrangement. Med venlig hilsen hestyrelsen for Rantzausminde Bådelaug Vinter stemning Side 11

12 Side 12

13 Standernedtagning den 13. oktober Det er næsten ikke til at tro det, MEN, atter i år skinnede solen da vi skulle have vores stander ned, helt fantastisk at vi kan være så heldige (næsten) hvert år, det fine vejr var også skyld i at så mange dejlige medlemmer var mødt op for at hygge sig sammen. Efterhånden er det jo blevet en tradition at vi skal have kaffe og æbleskiver når vi tager standeren ned, og det manglede vi heller ikke denne gang, bestyrelsen havde alle en kande kaffe med og Ole kom med varme/lune æbleskiver og der var god afsætning. Efter at formanden havde budt velkommen og snakket lidt om Bådelaug, sæson, vind og vejr, han nævnte bl.a. at det var dejligt at så mange var mødt op denne dag og opfordrede medlemmerne til at gøre det samme når vi lavede et eller andet arrangement, for der manglede der ofte tilhørere (der var flere der nikkede) så var det tid til hygge, flasken med en En Enkelt gik rundt, en kop varm kaffe og en æbleskive gled også ned rundt omkring, solen skinnede så lysten til en øl/vand var der også, der blev sagt mange kloge ord, og løst mange problemer rundt omkring. Alt i alt en rigtig god eftermiddag. Formand Jesper byder velkommen Fortsættes næste side Side 13

14 Side 14

15 Standernedtagning fortsat Store og små lytter til formandens velkomst Tid til lidt godt til ganen Vejret var rigtig flot Det nye færgelook kom lige forbi Side 15

16 Grillbaren ønsker godt nytår. Vi ses til sommer. Side 16

17 Aktivitetskalender??????? Hovsa!!! Den er tom denne gang?? Ingen foredrag eller andre arrangementer?? Ja kære medlemmer, hvad skal vi gøre for at der kommer nogen flere når vi laver et eller andet arrangement, vi har tænkt på mange ting, nogle kan være gratis og andre ting kan koste et par tusinde (en foredragsholder fra for eks. Jylland der skal have honorar og kørepenge, er ikke gratis). Kan vi være det bekendt? Har vi for eks. fået en foredragsholder, der stiller op gratis, bruger en aften på os, så kan vi altså ikke være bekendt at der kun kommer bestyrelsen plus nogle ganske få andre tilhørere. Hvad skal vi arrangere? er der ikke nogen der har nogle gode forslag, vi i bestyrelsen efterlyser gode idéer, kender I til noget der kan have interesse for Jer selv og andre, så kom frem med det (vi har allerede fået forslag fra Louis Eriksen - tak for det), vi har foreløbig en aftale med Christian Liebergreen om hans jordomsejling når han engang kommer hjem. Så har Bådelauget som tidligere nævnt 40 års jubilæum i år, og det skal vel fejres på en eller anden måde HVORDAN?? Er der nogen der har nogen gode idéer til et eller andet arrangement i den sammenhæng?, Ja kære venner det var lidt stof til eftertanke, vi glæder os til at høre fra dig. På bestyrelsens vegne Ole Madsen Side 17

18 Nu også dagens ret mellem kl. 11,00 og 17,00 til 48,00 kr. Møllemarksvej Svendborg Side 18

19 Foredrag af Havbiolog Nanna Rask Onsdag den 10. oktober kl På Rantzauisminde Efterskole Det var ikke fordi at vi ikke kunne være i lokalet, faktisk var vi ikke ret mange, 17 var mødt op til foredraget, heraf 3 fra skolen, hvor var det dog ærgerlig at der ikke var flere der fik lov til at opleve denne aften, for det var virkelig et godt foredrag, selvom vi har færdes på havet i mange år, og stadig er derude næsten daglig, så er der virkelig mange ting der sker under overfladen, som vi ikke aner en pind om, tro mig. Men det rådede Nanna bod på., hun fortalte blandt andet om planter og dyreliv i havet omkring Sydfyn og planer for naturen i fremtiden, da nu nationalparken er droppet. Vi så billeder og plancher af alle mulige planter og små dyr som det mylder dernede, det er fødekæden til det hele, hun fortalte om iltsvind, hvordan det opstod og hvad skade det gjorde Endvidere fortalte hun om sejlads med bl.a. Vandscootere og omkring påvirkningerne af dyrelivet heraf. En stor tak til Nanna for en rigtig god og informativ aften og til Rantzauisminde Efterskole for gæstfrihed, kaffe og kage. Fortsættes næste side Side 19

20 Nanna fortæller om de mystiske ting derne- Der lyttes til Nanna, og der var rigtig god Skolen gav aftenskaffen og kage, tak for det Nanna får sig en sludder med de fremmødte Side 20

21 Side 21

22 Husk! Hvis du oplyser Bådelauget om din bådplads og telefonnr. er det til hjælp for dig selv hvis der skulle ske noget med din båd, send disse oplysninger samt mailadresse til vi er nogen der er på havnen næsten daglig og kan evt. give dig besked hvis der er sket noget. I disse moderne tider kan vi jo også bruge din adresse hvis Bådlauget har noget spændende at fortælle, eller evt. ændringer i noget vi har arrangeret, så kære venner send en mail til Ole Madsen OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du 10% i rabat på skibsmaling mm. Side 22

23 Så blev det jul igen!! Traditionen tro blev der fra fiske husene inviteret på Gløgg og æbleskiver. Som sædvanlig var det Mikkel og Leif der havde fundet køkkengrejet frem, og Sternthaler Glüwien var hentet hjem fra Tyskland og Æbleskiverne var købt, klokken nærmede sig 1030, der begyndte at blive liv mellem husene, og så var der gang i kopperne, skønt med en kop varm Gløgg og en Æbleskive. Selvom vejret var rigtigt flot så var det alligevel halvkoldt. Vi havde et par rigtige gode timer, tak for det Mikkel og Leif. Jeg tror det gentager sig til næste år, så er du i nærheden til den tid, kan jeg kun anbefale dig at deltage. :-) Mikkel er klar i Kabyssen Leif står for udskænkningen Sludderen går og humøret fejler ikke noget hos de gamle drenge Side 23

24 Håndværkervænget 6, Tved, 5700 Svendborg Tlf

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere