!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!"

Transkript

1 !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet!

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM? (1. del) Allerede da jeg var 11, siger Yeimi, havde jeg brug for en kørestol for at komme omkring. Jeg er ude af stand til at klare enkle opgaver, som for eksempel at løfte selv lette ting. Læs hvordan Yeimi og tre andre unge klarer alvorlige helbredsproblemer. (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du kan retlede din teenager 10 INTERVIEW En jødisk kvinde fortæller hvorfor hun efterprøvede sin tro 12 GLIMT FRA GAMMEL TID Kyros den Store 14 HVAD SIGER BIBELEN? Guds natur 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Slangestjernens seende skelet BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 5 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA Ifølge en rapport fra USA s ministerium for national sikkerhed har sikkerhedsfolk i lufthavne i løbet af de sidste ti ar konfiskeret omkring 50 millioner ulovlige genstande. Alene i 2011 hindrede sikkerhedsfolk at mere end 1200 skydevaben blev taget med om bord. De fleste ejermænd sagde at de simpelt hen havde glemt at de bar vaben. NORGE Denlutherskekirkeerikke længere Norges officielle statskirke. For første gang nogen sinde har det norske storting vedtaget en ændring af grundloven for at løsne bandene mellem kirke og stat. TJEKKIET I en undersøgelse gav to tredjedele af de ansatte i Tjekkiet udtryk for at de føler sig forpligtede til at besvare arbejdsrelaterede opkald, s eller sms er i fritiden. Mere end en tredjedel synes at det er uhøfligt ikke at svare tilbage med det samme. BRASILIEN Undervisningsmyndighederne er begyndt at indsætte elektroniske chips i skoleuniformer i et forsøg pa at bekæmpe pjækkeri. En forælder modtager en sms nar sensorer registrerer at barnet ankommer til skolen, og en anden sms hvis barnet er mere end 20 minutter forsinket. Sikkerhedskontrol i en lufthavn: Universal Images Group/age fotostock; kirke: Cephas Picture Library/Alamy; oplagret korn: AP Photo/Altaf Qadri INDIEN Tiltrodsforatderidesidste 20 ar er sket en 50 procents stigning i fødevareproduktionen, og at der er oplagret 71 millioner tons ris og hvede, kæmper Indien stadig med at brødføde befolkningen. Kun cirka 40 procent af det oplagrede korn nar ud til de indiske hjem. Problemet skyldes til dels korruption og spild. 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN Hvordan du kan retlede din teenager UDFORDRINGEN I jeres familie har I en regel om at mobiltelefoner skal være slukkede klokken 21, men to gange i denne uge har du grebet din datter i at sms e efter midnat. Din søn har faetatvideathanskal være hjemme klokken 22, men i gar kom han igen først hjem efter klokken 23. Din teenager kan gøre det bedre. Men først madu finde ud af hvorfor han eller hun tilsyneladende blæser pa dine regler. Det der ser ud til at være et udtryk for direkte trods, er maske ikke saalvorligtment. HVORFOR DET SKER Uklare grænser. Nogle teenagere ignorerer regler for at findeudafhvaddekanslippeafstedmed.hvisforeksempelforældreneharsagtatdetf ar konsekvenser hvis deres teenager overtræder en bestemt regel, kan teenageren forsøge at afprøve grænser for at se om de vil gøre som de har sagt. Er sadanne teenagere ved at blive forhærdede rebeller? Ikke nødvendigvis. De er dog mere tilbøjelige til at tage let pa husreglerne hvis forældrene ikke hver gang lader børnene mærke konsekvenserne, eller hvis grænserne ikke er blevet klart formuleret. Stive regler. Nogleforældresøgeratf a kontrol over deres halvvoksne barn ved at opstille en endeløs række af regler. Nar deres barn sa overtræder dem, bliver forældrene vrede og opstiller endnu flere regler. Men det gør kun det hele værre. Jo mere kontrol du søger at fa, jo mere vil din teenager sla sig i tøjret, forklarer bogen Parent/Teen Breakthrough og tilføjer: At ville kontrollere alting er som at forsøge at smøre et blødt stykke brød med hardt smør: Man ødelægger bare brødet, og det bliver ikke bedre af at du lægger flere kræfter i nar du smører. Passende retledning kan være løsningen. At retlede adskiller sig fra at straffe. Dybest set betyder det at retlede at man underviser. Hvordan kan du lære din teenager at rette sig efter dine regler? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Udtryk dig klart. Teenagere har brug for at vide præcis hvad der forventes af dem, og hvilke følger det far hvis de ikke gør som du siger. Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7. Forslag: Lav en liste over husreglerne. Spørg dernæst dig selv: Er der for mange? Er der for fa? Er nogen af dem blevet overflødige? Burde jeg ændre nogen af reglerne alt efter hvor ansvarligt mit teenagebarn har været? Vær konsekvent. Hvis unge har overtradt en regel i sidste uge, og slap af sted med det, men begar en lignende fejl i denne uge, som saf ar konsekvenser, kan de blive forvirrede. Princip fra Bibelen: Mattæus 5:37. Forslag: Sørg for at konsekvensen star bedre mal med forbrydelsen. Hvis en teenager for eksempel kommer senere hjem end aftalt, kan konsekvensen være at han eller hun skal være tidligere hjemme næste gang. Vær rimelig. Vis at du er fleksibel ved at give dit barn mere frihed efterhandensomhanellerhungørsigfor- tjent til det. Princip fra Bibelen: Filipperne 4:5. Forslag: Sæt dig sammen med din teenager og tal om regler. Du kan endda spørge om han eller hun har forslag til hvilke konsekvenser bestemte overtrædelser skal have. Teenagere er langt mere tilbøjelige til at overholde regler som de selv har været med til at opstille. Opbyg dit barns karakter. Du skal ikke blot have som mal at fa dit teenagebarn til at adlyde, men ogsa hjælpe ham til at lytte til sin samvittighed en indre fornemmelse af hvad der er rigtigt eller forkert. (Se rammen Opbyg en god personlighed ). Princip fra Bibelen: 1Peter3:16. Forslag: Hent hjælp i Bibelen. Her finder man de bedste rad med hensyn til at give klog belæring og til at give den uerfarne kløgt og den unge mand [eller kvinde] kundskab og omtanke. Ordsprogene 1:1-4, da. aut. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Hvad et menneske end sar, dette skal han ogsahøste. Galaterne 6:7. Lad jeres ja betyde ja, og jeres nej, nej. Mattæus 5:37. Lad jeres rimelighed blive kendt. Filipperne 4:5. Bevar en god samvittighed. 1Peter3:16. OPBYG EN GOD PERSONLIGHED Hjælp dit barn til at tænke over hvilke egenskaber han eller hun gerne vil være kendt for. Nar unge star over for en udfordring,kandelæreattræffe gode beslutninger hvis de stiller sig selv følgende spørgsmal: ˇ Hvilken slags person vil jeg gerne være? Kolossenserne 3:10. ˇ Hvad vil en der har en kristen personlighed, gøre hvis han eller hun star over for denne udfordring? Ordsprogene 10:1. I Bibelen er der mange eksempler pamændogkvinder fra det virkelige liv der ud fra deres handlinger kunne karakteriseres som enten gode eller onde. (1 Korinther 10:11; Jakob 5:10, 11) Brug disse eksempler til at hjælpe din søn eller datter til at tillægge sig nogle positive egenskaber. (Se Vagn op! for oktober 2012, side 25). V agn op! Maj

6 HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! Mine venner plejede at følge mig hjem efter mørkets frembrud. Men en aften var jeg sa træt at jeg ringede efter en taxa. Taxachaufføren kørte mig dog ikke hjem. I stedet kørte han mig hen til et øde sted, hvor han forsøgte at voldtage mig. Jeg skreg af mine lungers fulde kraft, sahan tradte nogle skridt tilbage. Da han nærmede sig endnu engang, skreg jeg igen og løb væk. Førhen tænkte jeg ofte: Hvadhjælperdetatskrige? Men jeg har fundet ud af at det virker! KARIN. Navnene er ændret. IMANGE lande er kriminalitet en konstant lurende fare. I et land har en dommer udtalt: Det er en sørgelig kendsgerning at det ikke er et spørgsmal om man bliver et offer, men om hvornar det sker. Andre steder er kriminalitet maske ikke sa udbredt. Men selv sadanne steder er det uklogt at være ligeglad, for ligegyldighed kan gøre en mere sarbar. Hvordan kan du øge sikkerheden for dig og din familie, uanset om du lever i et omrade med høj eller lav kriminalitet? Et praktisk skridt du kan tage, er at følge dette princip fra Bibelen: De kloge ser en fare forude og undgar den, men de tabelige fortsætter og kommer i vanskeligheder. (Ordsprogene 22:3, New Century Version) Politiet slar til lyd for at man matage nogle forholdsregler for at undga at blive offer for kriminalitet. Fysisk overlast og materielle tab er kun nogle af de følger kriminalitet kan fa. Mange far varige psykiske og følelsesmæssige m en. Det er derfor vigtigt at vi gør hvad vi med rimelighed kan for at øge vores sikkerhed. Med det i tanke kan du overveje hvordan du kan beskytte dig mod fire former for kriminalitet røveri, seksuelle overgreb, it-kriminalitet og identitetstyveri.

7 RØVERI Hvad er det? Det er at stjæle noget fra nogen med magt eller med trusler om vold. Hvordan pavirker det folk? Efter en stribe væbnede røverier i Storbritannien lagde en anklager mærke til at selvom ofrene ikke havde lidt fysisk skade, havde de alle faet psykiske eftervirkninger. Adskillige af dem fortalte at de konstant havde angst- og søvnproblemer, siger hun, og næsten alle sagde at det de havde oplevet, havde pavir- ket deres arbejdsliv i alvorlig grad. Hvad kan du gøre? Vær vagtsom. Tyve udnytter alle muligheder. De gar efter dem der er uopmærksomme. Hold derfor et vagent øje med dem der iagttager dig, vær opmærksom pa dine omgivelser, og svæk ikke dine sanser eller din dømmekraft ved at drikke dig beruset eller tage stoffer. Nar en person drikker alkohol eller tager stoffer, er det sværere at tænke klart og vurdere om en situation er ved at blive farlig, oplyser et sundhedsleksikon. Beskyt det du ejer. Du ma sikre din bil samt døre og vinduer i din bolig. Luk aldrig fremmede ind. Stil værdifulde ting sade ikke er synlige udefra; skilt ikke med dem. Hos de ydmyge er der visdom, star der i Ordsprogene 11:2. Tyve, deriblandt desperate børn, gar ofte efter dem der skilter med smykker og elektronisk udstyr. Søg rad. Darens vej er ret i hans egne øjne, men den der hører par ad er v ıs. (Ordsprogene 12:15) Hvis du er pa rejse, safølgder ad der gives af dem der kender lokalomradet, og som du mener du kan have tiltro til, for eksempel politiet. De kan fortælle dig om steder du skal undga, og hvordan du kan beskytte dig selv og dine ejendele. Tyve udnytter alle muligheder; vær opmærksom p a dine omgivelser SEKSUELLE OVERGREB Hvad er det? Et seksuelt overgreb er ikke begrænset til voldtægt, men indbefatter ogsa andre former for seksuel kontakt hvor der indgar tvang, pres eller trusler. Hvordan pavirker det folk? Det mest sørgelige er at man ikke kun pines under selve overfaldet, forklarer et offer for voldtægt. Det forfølger og plager dig længe efter og ændrer dit syn pa tilværelsen. Det vender ogsaopognedp a din families liv. Et offer er selvfølgelig ikke ansvarlig for det seksuelle overgreb. Ansvaret ligger hos overfaldsmanden. Hvad kan du gøre? Ignorer ikke din fornemmelse. Hvis et sted eller en person far dig til at føle dig utryg eller urolig sag adinvej, lyderet rad fra politiet i North Carolina, USA. Lad ingen overbevise dig om at du skal blive, hvis din intuition fortæller dig det modsatte. Optræd roligt og bestemt; vær fokuseret. Seksuelle krænkere gar efter dem der er uopmærksomme og derfor er lette ofre. Sag abeslutsomtogm alrettet, og vær pavagt. Reager hurtigt. Skrig. (5 Mosebog 22:25-27) Flygt eller øv modstand ved at V agn op! Maj

8 gøre noget uventet. Løb om muligt hen til et sikkert sted, og ring til politiet. IT-KRIMINALITET Hvad er det? It-kriminalitet sigter til kriminalitet panettet.detom- fatter svindel med skatter, sociale ydelser, kreditkort og forudbetalte varer der ikke leveres. Det indbefatter ogsa svindelnumre, som fup-investeringer og bedrageriske online-auktioner. Hvordan pavirker det folk? It-kriminalitet har store omkostninger for ofrene og samfundet som et hele. Det løber op i milliarder af kroner. Læg mærke til hvad Sandra oplevede. Hun modtog en som hun troede kom fra hendes bank. I mailen blev hunbedtomatopdateresinebankoplysninger. Faminutterefterathunhavde sendt sine personlige oplysninger, sahun til sin skræk at der var blevet overført mere end kroner fra hendes konto til en udenlandsk bank. Det gik hurtigt op for Sandra at hun var blevet snydt. Hvad kan du gøre? Vær forsigtig! Bliv ikke ført bag lyset af hjemmesider der ser professionelle ud. Husk at lovlige pengeinstitutter aldrig vil bede dig om at sende fortrolige oplysninger til dem i en . Inden du køber eller investerer online, ma du finde ud af hvilket omdømme firmaet har. Den uerfarne tror hvert ord, men den kloge overvejer sine skridt, siger Ordsprogene 14:15. Vær desuden papasselig med firmaer der har adresse i udlandet. Hvis der opstar problemer, kan det nemlig være vanskeligere at fademløst. Undersøg firmaet og dets købspolitik. Spørg dig selv: Hvad er firmaets fysiske De fleste ofre for seksuelle overgreb kender deres overfaldsmand. Flere oplysninger findes i kapitlet Hvordan kan jeg beskytte mig mod seksuelle krænkere? pa side 228 i bogen Unge spørger Svar der duer, bind 1. Denne bog findes online pa adresse? Er telefonnummeret rigtigt? Er der skjulte omkostninger forbundet med mit køb? Hvornar vil min vare blive leveret? Kan varen returneres eller refunderes? Vær mistænksom hvis et tilbud ser for godt ud til at være sandt. Tyve panet- tet gar først og fremmest efter dem der er begærlige, og dem der vil have noget uden at betale for det. Lokkemaden kan være en stor sum penge for en minimal indsats, et lanelleretkreditkortselvommanhar darlig kreditværdighed, eller et stort afkast pa en investering med lav risiko. Tag dig tid til at vurdere palideligheden af ethvert investeringstilbud, siger den amerikanske Federal Trade Commission (FTC). Jo højere et afkast der stilles i udsigt, jo større er risikoen. Lad dig ikke presse til at foretage en bindende investering før du er sikker pa at den er palidelig. IDENTITETSTYVERI Hvad er det? Identitetstyveri indbefatter at man ulovligt far fat i oplysninger om andres identitet og misbruger dem for at bega svindel eller andre forbrydelser. Hvordan pavirker det folk? Tyve kan bruge din identitet til at fa et kreditkort, oprette nyekontielleroptagel an. Derefter stifter de stor gæld i dit navn. Og selv hvis du senere far slettet gælden, kan dit økonomiske omdømme være plettet i arevis. At fa ødelagt sin kreditværdighed har indflydelse paalt deterværreendatf astj alet sine penge, siger et offer. Hvad kan du gøre? Beskyt følsomme oplysninger. Hvis du bruger netbank eller handler panettet,m a du jævnlig ændre dine adgangskoder, især hvis du har brugt en offentlig computer. Og som nævnt tidligere bør du være meget mistænksom hvis du bliver anmodet om at sende følsomme personlige oplysninger i en . r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

9 Tyve bruger ikke blot computere til at stjæle folks identitet. De benytter alle metoder til at fafatp a personlige oplysninger, for eksempel kontoudtog, checkhæfter, kreditkort og cpr-numre. Pas derfor godt pa disse ting og makuler alle følsomme oplysninger inden du kasserer dem. Hvis du mener at noget af ovennævnte er blevet væk eller stjalet, skal du med det samme give besked. Hold øje med dine konti. At være vagtsom er et effektivt vaben imod... identitetstyveri, udtaler FTC, og tilføjer: Detgørenstorforskelatmantidligtopdager et muligt identitetstyveri. Tjek derfor jævnlig dine konti, og vær opmærksom pa mistænkelige pengeoverførsler. Hvis din bank opdager en usædvanlig transaktion pa din konto, vil den muligvis spærre dit kort og kontakte dig. Det er dog vigtigt at du i din netbank, eller sa snart du modtager et kontoudtog, grundigt tjekker alle bevægelser pa dine bankkonti og kreditkortkonti. Der gives selvfølgelig ingen garantier i denne verden. Selv de mest forsigtige bliver ofre for forbrydelser. Vi kan dog altidhavegavnafatladeosledeafdenvisdom der findes i Bibelen, og som hjælper os til at bedømme tingene rigtigt. Forlad den ikke, sa vil den vogte dig. Elsk den, sa vil den værne dig. (Ordsprogene 4:6) Og dertil kommer at Bibelen lover at kriminalitet vil blive afskaffet. Gud lover at der vil komme en ny verden uden kriminalitet Snart vil kriminalitet blive afskaffet Hvorfor kan vi have tillid til at Gud vil afskaffe kriminalitet? Tænk over følgende: Gud ønsker at afskaffe kriminalitet. Jeg, Jehova, elsker ret, hader røveri sammen med uretfærdighed. Esajas 61:8. Han har magt til at fjerne kriminalitet. Han er ophøjet i styrke og ret, han krænker aldrig retfærdighed. Job 37:23, da. aut. Han har lovet at fjerne de onde og bevare de retfærdige. De onde udryddes nemlig. De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt paden. Salme 37:9, 29. Han har lovet sine tjenere at de vil komme til at leve i en fredelig ny verden. De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred. Salme37:11. Gør disse ord indtryk padig?hvisdeter tilfældet, sa kunne du maske tage dig tid til at undersøge Bibelen for at lære mere om Guds hensigt med menneskeheden. Ingen anden bog indeholder sa megen praktisk visdom. Og ingen anden bog giver os et reelt hab om at verden en dag vil blive fri for kriminalitet. Flere oplysninger findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Fa et gratis eksemplar af Jehovas Vidner, eller læs den online pa V agn op! Maj

10 INTERVIEW RACQUEL HALL En jødisk kvinde fortæller hvorfor hun efterprøvede sin tro Racquel Halls mor var jødisk israeler, og hendes far var østriger og havde konverteret til jødedommen. Hendes mormor og morfar var zionister der havde emigreret til Israel i 1948, det ar landet blev en uafhængig stat. Vagn op! har spurgt Racquel hvad der fik hende til at tage sin jødiske tro op til fornyet overvejelse. Fortæl lidt om din baggrund. Jeg er født i 1979 i USA. Da jeg var tre ar, blev mine forældre skilt. Min mor oplærte mig i de jødiske traditioner og sendte mig pa jødiske skoler, kaldet yeshiva er. Da jeg var syv, flyttede vi et ar til Israel, hvor jeg gik i skole i en kibbutz, et landbrugskollektiv. Derefter flyttede mor og jeg til Mexico. Selvom der ikke var nogen synagoge i omradet, fulgte jeg de jødiske skikke. Jeg tændte stearinlys i forbindelse med sabbatten, læste op fra vores tora ogbadtilgudvedhjælpafen bønnebog, kaldet siddur. I skolen sagde jeg ofte til mine kammerater at min religion var den oprindelige. Jeg havde aldrig læst i det der almindeligviskaldesdetnyetestamente, som mest handler om Jesu Kristi tjeneste og lære. Af frygt for at jeg skulle blive besmittet af denne lære, havde min mor faktisk advaret mig mod at læse Det Nye Testamente. Hvorfor besluttede du at læse Det Nye Testamente? Som 17- arig flyttede jeg tilbage til USA for at færdiggøre min uddannelse. En af mine bekendte, der sagde at han var kristen, fortalte mig at mit liv ville være tomt uden Jesus. De der tror p ajesus,erfortabte, svarede jeg. Har du nogen sinde læst Det Nye Testamente? spurgte han. Næ, svarede jeg. Han sagde: Udtaler du dig sa ikke om noget du ikke kender til? Hans ord gik tæt pa, for jeg har altid betragtet det som dumt at udtale sig om noget man ikke kender til. Efter denne irette-

11 sættelse tog jeg hans bibel med hjem og begyndte at læse Det Nye Testamente. Hvordan blev du pavirket af det du læste? Jeg opdagede til min overraskelse at de der havde skrevet Det Nye Testamente, var jøder. Og jo mere jeg læste, jo mere fik jeg opfattelsen af at Jesus var en venlig, ydmyg jøde der ønskede at hjælpe mennesker og ikke udnytte dem. Jeg gik endda pabiblioteketog lante bøger om emnet. Der var dog ingen af dem der overbeviste mig om at Jesus var Messias. Nogle af dem omtalte ham som Gud og det kunne jeg slet ikke forsta. For hvem havde Jesus egentlig bedt til sigselv?oghvadmereer, Jesus døde jo. Men Bibelen siger om Gud: Du dør ikke. 1 Hvordan fandt du svar? Sandheden modsiger ikke sig selv, og jeg var besluttet paat finde sandheden. Mens ta- rernetrilledenedadminekinder, bad jeg inderligt til Gud, og for første gang bad jeg uden min bønnebog. Jeg var lige blevet færdig med at bede da det bankede padøren.detvarto Jehovas Vidner. De gav mig en af deres brochurer. Denne brochure og efterfølgende drøftelser overbeviste mig om at Jehovas Vidners tro er baseret pa Bibelen. For eksempel tror Jehovas Vidner ikke at Jesus er en del af en treenighed, men at han er Guds søn 2 og Guds skaberværks begyndelse. 3 Kort efter vendte jeg tilbage til Mexico, hvor jeg fortsatte med at undersøge profetierne om Messias sammen med Jehovas Vidner. Jeg var forbløffet over hvor mange profetier der findes! Men jeg var stadig noget skeptisk. Jeg tænkte: Var Jesus den eneste der passede pa den beskrivelse?, og Hvad nu hvis han blot var en dygtig skuespiller der spillede rollen godt? Hvadvardetderoverbeviste dig? Jehovas Vidner viste mig nogle profetier som ingen bedrager kunne fatilatg aiopfyldelse. For eksempel udtalte profeten Mika mere end 700 ar i forvejen at Messias skulle fødes i Betlehem i Judæa. 4 Hvem kan selv bestemme hvor man skal fødes? Esajas skrev at Messias ville blive slaet ihjel som en foragtet forbryder, men at han alligevel ville blive begravet hos de rige. 5 Alle disse profetier blev opfyldt pajesus. Noget af det der til sidst overbeviste mig, havde at gøre med Jesu afstamning. Bibelen siger at Messias skulle være en efterkommer af kong David. 6 Ioldtidenopbevaredejøderneoffentligeogprivate slægtsregistre, sahvisjesus ikke havde været i Davids slægtslinje, ville hans fjender have rabt det ud fra tagene. Men det gjorde de ikke, for detvarubestrideligtatjesus var i slægt med David. Folkeskarerne kaldte ham endda Davids søn. 7 I ar 70 e.v.t. 37 ar efter Jesu død ødelagde romerske styrker Jerusalem, og slægtsregistrene gik enten tabt eller blev ødelagt. For at man kunne udpege Messias pa baggrund af hans slægtslinje, matte han altsafremst aførar 70. Hvordan pavirkede det dig da du blev klar over alt dette? IFemteMosebog18:18,19 blev det forudsagt at Gud ville lade en profet som Moses fremsta i Israel. Enhver der ikke vil høre pamineordsom han taler i mit navn, ham vil jeg selv kræve til ansvar, sagde Gud. Mit dybtgaende studium af hele Bibelen overbeviste mig om at Jesus fra Nazaret var den profet. 1. Habakkuk 1: Johannes 1: Abenbaringen 3: Mika 5:2; Mattæus 2:1. 5. Esajas 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Esajas 9:6, 7; Lukas 1: I Mattæusevangeliet, kapitel 1, er der en optegnelse over Jesu slægtslinje pa faderens side, og i Lukasevangeliet, kapitel 3, hans slægtslinje pa moderens side. 7. Mattæus 21:9. V agn op! Maj

12 GLIMT FRA GAMMEL TID KYROS DEN STORE KYROS DEN STORE Kyros grav Der skete noget tilsyneladende umuligt natten mellem den 5. og 6. oktober 539 f.v.t., ifølge vores kalender, med byen Babylon, hovedstaden i det babyloniske rige. Denne skæbnesvangre nat blev byen indtaget af en hær bestaende af medere og persere som blev anført af perserkongen Kyros, ogsa kendt under navnet Kyros den Store. Han benyttede en genial strategi. KORTE FAKTA ) Kyros menes at være født cirka 600 f.v.t. Han døde i kamp omkring 530 f.v.t. ) Kyros grav kan stadig ses i Pasargadae, en by i oldtidens Persien der er grundlagt af Kyros, og som nu er et arkæologisk udgravningsomrade i Iran. ) Kyroscylinderen er et 23 centimeter langt kileskriftdokument til minde om Kyros erobring af Babylonogudfrielsenaflandflygtige, deriblandt jøderne. Cylinderen er blevet kaldt et af de mest betydningsfulde fund inden for bibelsk arkæologi. ) Det iranske folk nærer stadig stor agtelse for Kyros. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; cylinder: The Trustees of the British Museum HVORDAN KYROS INDTOG BABYLON Da Kyros besluttede at indtage Babylon, var det allerede den mest glorværdige by i Mellemøsten ja, maske i hele verden, siger bogen Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylon la ved Eufratfloden, som fyldte de voldgravederomgavbyensvældigemure enkombination af forsvarsværker der gjorde at byen tilsyneladende var uindtagelig. Nord for Babylon bortledte Kyros mænd Eufratfloden, sa vandstanden i floden, der løb gennem byen, faldt. Derefter vadede soldaterne gennem flodlejet frem til portene, som man havde ladet sta abne, og de indtog Babylon uden at møde større modstand. Ifølge de græske historikere Herodot og Xenofon følte babylonierne sig sa sikre bag byens forsvarsværker at mange af dem festede den nat angrebet fandt sted, deriblandt kongen! (Se rammen Skriften pa væggen ). Kyros erobring af byen var desuden en opfyldelse af nogle forbløffende bibelprofetier. Kyroscylinderen

13 Kyros erobring af Babylon var forudsagt i Bibelen FORBLØFFENDE FORUDSIGELSER Esajas profetier er særlig bemærkelsesværdige fordi de blev nedskrevet cirka 200 ar forinden maske 150 ar før Kyros blev født! Læg mærke til følgende profetier: ˇ En mand ved navn Kyros ville indtage Babylon og udfri jøderne. Esajas 44:28; 45:1. ˇ Eufrats vande ville udtørre, og det beredte vejen for Kyros hær. Esajas 44:27. ˇ Man ville lade byportene sta abne. Esajas 45:1. ˇ Babylons militære styrker ville holde op med at kæmpe. Jeremias 51:30; Esajas 13:1, 7. EN MIRAKULØS UDFRIELSE Tidligere, i 607 f.v.t., havde babylonierne jævnet Jerusalem med jorden og ført de fleste af de overlevende i fangenskab. Hvor længe ville jøderne blive holdt i fangenskab? Gud havde sagt at nar de halvfjerds ar var til ende, ville han kræve Babylons konge og landet d er til regnskab og gøre det til ødemarker for stedse. Jeremias 25:12. Som nævnt erobrede Kyros Babylon i 539 f.v.t. Kort efter frigav han jøderne, som begyndte at ankomme til deres hjemland i ar 537 f.v.t. præcis 70 ar efter at de kom i fangenskab. (Ezra 1:1-4) Hvad angar Babylon, blev denne by med tiden til ødemarker hvilket igen er en bekræftelse af at Bibelens profetier er nøjagtige. HVORFOR BURDE DET INTERESSERE DIG? Tænk over dette: Bibelen forudsagde (1) at jødernes fangenskab ville vare i 70 ar, (2) at Kyros ville indtage Babylon samt specifikke og vigtige detaljer i hans strategi, og (3) at Babylon til sidst ville ligge øde hen. En sadan forudviden kunne ikke stamme fra mennesker! Det er mere fornuftigt at drage denne konklusion: Aldrig er en profeti blevet fremført ved et menneskes vilje, men mennesker udtalte ord fra Gud. (2 Peter 1:21) Ja, Bibelen fortjenervirkeligatvibrugertidp a at undersøge den. SKRIFTEN P A VÆGGEN Den nat Kyros foretog sit overraskelsesangreb, festede den babyloniske kong Belsazzar med et tusind af sine stormænd. Pludselig kom en hand mirakuløst til syne. Mens alle kiggede, skrev handen pakalkenp avæggeni paladset MENE, MENE, TEKEL og PARSIN. Daniel5:1,5,25. Profeten Daniel tydede gaden for den skrækslagne Belsazzar. Kort fortalt sagde Daniel til kongenatdervargjortendep a hansrige,athanvarblevet vejet pavægtenogfundetforlet,og at Babylon var blevet givet til mederne og perserne. (Daniel 5:26-28) Hvert eneste ord gik i opfyldelse. Helt frem til i dag bruger man panoglesprogstadig talemaden skriften pavæggen, som angiver et varsel om undergang eller en uundgaeligogugun- stig udvikling. Udtrykket sigter til en mønt- og vægtenhed. En detaljeret forklaring findes i kapitel 7 i bogen Giv agt pa Daniels profeti!, udgivet af Jehovas Vidner. V agn op! Maj

14 HVAD SIGER BIBELEN? GUDS NATUR GUDS NATUR Hvilken slags legeme har Gud? Gud er en and. Johannes 4:24. HVAD BIBELEN SIGER Bibelen beskriver Gud som en and. (2 Korinther 3:17) Som en and star han langt over os, og vi kan ikke med vores fysiske sanser fatte hvor stor han er. Han er evighedens Konge, den uforgængelige, læser vi i Første Timoteusbrev 1:17. I Bibelen star der ogsa: Ingen har nogen sinde set Gud. 1 Johannes 4:12. Vores Skaber star sa langt over os at vi slet ikke kan gøre os noget begreb om hvordan han ser ud. Med hvem kan I sammenligne Gud, og hvad kan I stille op som hans lige? siges der i Esajas 40:18. Selv det ærefrygtindgydende univers blegner i sammenligning med den Almægtige. Esajas 40:22, 26. Der findes dog intelligente skabninger som kan se Gud og endda tale med ham ansigt til ansigt. Det kan de fordi de er ander og bor i den andelige himmel. (1 Kongebog 22:21; Hebræerne 1:7) Om disse overmenneskelige skabninger, der ogsa kaldes engle, sagde Jesus Kristus at de hele tiden ser min himmelske Faders ansigt. Mattæus 18:10. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Er Gud alle steder? HVAD BIBELEN SIGER Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, som en slags upersonlig kraft. Jesu ord, som vi kan læse i Mattæus 6:9 og 18:10, viser derimod at Gud er en person en Fader oghanbefindersigihimmelen, detsted hvor han bor. 1 Kongebog 8:43. Ved slutningen af sit liv sagde Jesus: Jeg forlader verden og gar til Faderen. (Johannes 16:28) Efter sin død og efter at han var blevet oprejst som en and, steg Kristus op i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person. Hebræerne 9:24. Disse kendsgerninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første fordi vi kan lære noget om Gud og komme nær til ham da han er en person. (Jakob 4:8) For det andet fordi sandheden om Gud værner os mod falsk tilbedelse, som for eksempel tilbedelse af livløse billeder og genstande. Børnlille, vogt jer for afguderne, siger Første Johannesbrev 5:21. I skal derfor bede saledes: Vor Fader i himlene. Mattæus 6:9. I hvilken forstand blev mennesket skabt i Guds billede? HVAD BIBELEN SIGER Som mennesker kan vi genspejle Guds egenskaber, blandt andet hans kærlighed, retfærdighed og visdom. Bibelen siger: Bliv Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed. Efeserne 5:1, 2. Gud skabte os med en fri vilje, som sætter os i stand til at vælgedetrettefremfordeturetteogatgiveudtrykforkærlighed til andre pa mange forskellige mader. (1 Korinther 13:4-7) Vi kan ogsa være kreative, nyde skønhed og fyldes med ærefrygt over den forunderlige verden der omgiver os. Frem for alt har vi en evne til at forsta andelige begreber, et naturligt ønske om atlærevoresskaberoghansviljemedosatkende. Mattæus 5:3. Hvordan Bibelens ord kan hjælpe os. Jo mere vi lærer om Gud og efterligner ham, jo mere lever vi padenm ade han oprindelig havde tiltænkt det. Derved opnar vi større livsglæde sammen med ægte tilfredshed og indre fred. (Esajas 48:17, 18) Ja, Gud ved at hans vindende egenskaber rører menneskers hjerte, drager de oprigtige til ham og leder dem pa vejen til evigt liv. Johannes 6:44; 17:3. Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem. 1Mosebog1:27. V agn op! Maj

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Slangestjernens seende skelet Krystallignende buler pa skelettet fungerer som mikrolinser af høj kvalitet Slangestjerne: Fotosearch.com; indsat: Med tilladelse af professor Joanna Aizenberg, Harvard S LANGESTJERNEN, der lever pa rev, har en forbløffende form for panser paoversiden.dennedelaf skelettet er besat med mikroskopiske linser der gør dyrets panser til et sammensat øje. Tænk over dette: Da forskere undersøgte slangestjernens skeletplader, sade etusædvanligtmønster af tætsiddende krystalklare buler, der alle var tyndere end et menneskehar, oplyser tidsskriftet Natural History. Disse krystallignende buler, der bestar af calciumkarbonat (kalkspat), viste sig at være mikrolinser af høj kvalitet som fokuserer lyset pa hvad der synes at være lysfølsomme nerver lige under pladerne. Desuden har linserne den helt rigtige form til at danne det ønskede billede. Joanna Aizenberg, der er kemiker, siger om slangestjernens skjold der tjener to formal, at det er et eksempel pa et vigtigt princip: inden for biologien optimeres materialer ofte til at have flere funktioner. Ved at lære noget om slangestjernens biologi har forskere opfundet en enkel og billig metode til at fremstille enheder af mikrolinser af calciumkarbonat. Sadanne enheder har mange anvendelsesmuligheder, blandt andet inden for telekommunikation, hvor de benyttes til at lede lyssignaler gennem optiske fibre. Hvad mener du? Er slangestjernens seende skelet et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Scan koden, eller gaindp a g13 05-D

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

!#2 EN UNIK HJEMMESIDE !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

www.centerforhistorieformidling.dk

www.centerforhistorieformidling.dk TEKST 131: Uddrag af Det nye Testamente 1 Ifølge Det nye Testamente forbød Jesus brugen af vold for at fremme sin sag (Lukas 22,3-4; Johannes 18,7-11; Mattæus 26,47-6). Kun to passager i Det Nye Testamente

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

!"#2. Hvad er. en god far?

!#2. Hvad er. en god far? !"#2 MARTS 2013 Hvad er en god far? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvad er en god far? SIDE 4-7 r UNGE SPØRGER HVORDAN KAN JEG HOLDE OP MED AT UDSKYDE TINGENE?

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere