!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!"

Transkript

1 !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet!

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM? (1. del) Allerede da jeg var 11, siger Yeimi, havde jeg brug for en kørestol for at komme omkring. Jeg er ude af stand til at klare enkle opgaver, som for eksempel at løfte selv lette ting. Læs hvordan Yeimi og tre andre unge klarer alvorlige helbredsproblemer. (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du kan retlede din teenager 10 INTERVIEW En jødisk kvinde fortæller hvorfor hun efterprøvede sin tro 12 GLIMT FRA GAMMEL TID Kyros den Store 14 HVAD SIGER BIBELEN? Guds natur 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Slangestjernens seende skelet BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 5 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA Ifølge en rapport fra USA s ministerium for national sikkerhed har sikkerhedsfolk i lufthavne i løbet af de sidste ti ar konfiskeret omkring 50 millioner ulovlige genstande. Alene i 2011 hindrede sikkerhedsfolk at mere end 1200 skydevaben blev taget med om bord. De fleste ejermænd sagde at de simpelt hen havde glemt at de bar vaben. NORGE Denlutherskekirkeerikke længere Norges officielle statskirke. For første gang nogen sinde har det norske storting vedtaget en ændring af grundloven for at løsne bandene mellem kirke og stat. TJEKKIET I en undersøgelse gav to tredjedele af de ansatte i Tjekkiet udtryk for at de føler sig forpligtede til at besvare arbejdsrelaterede opkald, s eller sms er i fritiden. Mere end en tredjedel synes at det er uhøfligt ikke at svare tilbage med det samme. BRASILIEN Undervisningsmyndighederne er begyndt at indsætte elektroniske chips i skoleuniformer i et forsøg pa at bekæmpe pjækkeri. En forælder modtager en sms nar sensorer registrerer at barnet ankommer til skolen, og en anden sms hvis barnet er mere end 20 minutter forsinket. Sikkerhedskontrol i en lufthavn: Universal Images Group/age fotostock; kirke: Cephas Picture Library/Alamy; oplagret korn: AP Photo/Altaf Qadri INDIEN Tiltrodsforatderidesidste 20 ar er sket en 50 procents stigning i fødevareproduktionen, og at der er oplagret 71 millioner tons ris og hvede, kæmper Indien stadig med at brødføde befolkningen. Kun cirka 40 procent af det oplagrede korn nar ud til de indiske hjem. Problemet skyldes til dels korruption og spild. 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN Hvordan du kan retlede din teenager UDFORDRINGEN I jeres familie har I en regel om at mobiltelefoner skal være slukkede klokken 21, men to gange i denne uge har du grebet din datter i at sms e efter midnat. Din søn har faetatvideathanskal være hjemme klokken 22, men i gar kom han igen først hjem efter klokken 23. Din teenager kan gøre det bedre. Men først madu finde ud af hvorfor han eller hun tilsyneladende blæser pa dine regler. Det der ser ud til at være et udtryk for direkte trods, er maske ikke saalvorligtment. HVORFOR DET SKER Uklare grænser. Nogle teenagere ignorerer regler for at findeudafhvaddekanslippeafstedmed.hvisforeksempelforældreneharsagtatdetf ar konsekvenser hvis deres teenager overtræder en bestemt regel, kan teenageren forsøge at afprøve grænser for at se om de vil gøre som de har sagt. Er sadanne teenagere ved at blive forhærdede rebeller? Ikke nødvendigvis. De er dog mere tilbøjelige til at tage let pa husreglerne hvis forældrene ikke hver gang lader børnene mærke konsekvenserne, eller hvis grænserne ikke er blevet klart formuleret. Stive regler. Nogleforældresøgeratf a kontrol over deres halvvoksne barn ved at opstille en endeløs række af regler. Nar deres barn sa overtræder dem, bliver forældrene vrede og opstiller endnu flere regler. Men det gør kun det hele værre. Jo mere kontrol du søger at fa, jo mere vil din teenager sla sig i tøjret, forklarer bogen Parent/Teen Breakthrough og tilføjer: At ville kontrollere alting er som at forsøge at smøre et blødt stykke brød med hardt smør: Man ødelægger bare brødet, og det bliver ikke bedre af at du lægger flere kræfter i nar du smører. Passende retledning kan være løsningen. At retlede adskiller sig fra at straffe. Dybest set betyder det at retlede at man underviser. Hvordan kan du lære din teenager at rette sig efter dine regler? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Udtryk dig klart. Teenagere har brug for at vide præcis hvad der forventes af dem, og hvilke følger det far hvis de ikke gør som du siger. Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7. Forslag: Lav en liste over husreglerne. Spørg dernæst dig selv: Er der for mange? Er der for fa? Er nogen af dem blevet overflødige? Burde jeg ændre nogen af reglerne alt efter hvor ansvarligt mit teenagebarn har været? Vær konsekvent. Hvis unge har overtradt en regel i sidste uge, og slap af sted med det, men begar en lignende fejl i denne uge, som saf ar konsekvenser, kan de blive forvirrede. Princip fra Bibelen: Mattæus 5:37. Forslag: Sørg for at konsekvensen star bedre mal med forbrydelsen. Hvis en teenager for eksempel kommer senere hjem end aftalt, kan konsekvensen være at han eller hun skal være tidligere hjemme næste gang. Vær rimelig. Vis at du er fleksibel ved at give dit barn mere frihed efterhandensomhanellerhungørsigfor- tjent til det. Princip fra Bibelen: Filipperne 4:5. Forslag: Sæt dig sammen med din teenager og tal om regler. Du kan endda spørge om han eller hun har forslag til hvilke konsekvenser bestemte overtrædelser skal have. Teenagere er langt mere tilbøjelige til at overholde regler som de selv har været med til at opstille. Opbyg dit barns karakter. Du skal ikke blot have som mal at fa dit teenagebarn til at adlyde, men ogsa hjælpe ham til at lytte til sin samvittighed en indre fornemmelse af hvad der er rigtigt eller forkert. (Se rammen Opbyg en god personlighed ). Princip fra Bibelen: 1Peter3:16. Forslag: Hent hjælp i Bibelen. Her finder man de bedste rad med hensyn til at give klog belæring og til at give den uerfarne kløgt og den unge mand [eller kvinde] kundskab og omtanke. Ordsprogene 1:1-4, da. aut. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Hvad et menneske end sar, dette skal han ogsahøste. Galaterne 6:7. Lad jeres ja betyde ja, og jeres nej, nej. Mattæus 5:37. Lad jeres rimelighed blive kendt. Filipperne 4:5. Bevar en god samvittighed. 1Peter3:16. OPBYG EN GOD PERSONLIGHED Hjælp dit barn til at tænke over hvilke egenskaber han eller hun gerne vil være kendt for. Nar unge star over for en udfordring,kandelæreattræffe gode beslutninger hvis de stiller sig selv følgende spørgsmal: ˇ Hvilken slags person vil jeg gerne være? Kolossenserne 3:10. ˇ Hvad vil en der har en kristen personlighed, gøre hvis han eller hun star over for denne udfordring? Ordsprogene 10:1. I Bibelen er der mange eksempler pamændogkvinder fra det virkelige liv der ud fra deres handlinger kunne karakteriseres som enten gode eller onde. (1 Korinther 10:11; Jakob 5:10, 11) Brug disse eksempler til at hjælpe din søn eller datter til at tillægge sig nogle positive egenskaber. (Se Vagn op! for oktober 2012, side 25). V agn op! Maj

6 HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! Mine venner plejede at følge mig hjem efter mørkets frembrud. Men en aften var jeg sa træt at jeg ringede efter en taxa. Taxachaufføren kørte mig dog ikke hjem. I stedet kørte han mig hen til et øde sted, hvor han forsøgte at voldtage mig. Jeg skreg af mine lungers fulde kraft, sahan tradte nogle skridt tilbage. Da han nærmede sig endnu engang, skreg jeg igen og løb væk. Førhen tænkte jeg ofte: Hvadhjælperdetatskrige? Men jeg har fundet ud af at det virker! KARIN. Navnene er ændret. IMANGE lande er kriminalitet en konstant lurende fare. I et land har en dommer udtalt: Det er en sørgelig kendsgerning at det ikke er et spørgsmal om man bliver et offer, men om hvornar det sker. Andre steder er kriminalitet maske ikke sa udbredt. Men selv sadanne steder er det uklogt at være ligeglad, for ligegyldighed kan gøre en mere sarbar. Hvordan kan du øge sikkerheden for dig og din familie, uanset om du lever i et omrade med høj eller lav kriminalitet? Et praktisk skridt du kan tage, er at følge dette princip fra Bibelen: De kloge ser en fare forude og undgar den, men de tabelige fortsætter og kommer i vanskeligheder. (Ordsprogene 22:3, New Century Version) Politiet slar til lyd for at man matage nogle forholdsregler for at undga at blive offer for kriminalitet. Fysisk overlast og materielle tab er kun nogle af de følger kriminalitet kan fa. Mange far varige psykiske og følelsesmæssige m en. Det er derfor vigtigt at vi gør hvad vi med rimelighed kan for at øge vores sikkerhed. Med det i tanke kan du overveje hvordan du kan beskytte dig mod fire former for kriminalitet røveri, seksuelle overgreb, it-kriminalitet og identitetstyveri.

7 RØVERI Hvad er det? Det er at stjæle noget fra nogen med magt eller med trusler om vold. Hvordan pavirker det folk? Efter en stribe væbnede røverier i Storbritannien lagde en anklager mærke til at selvom ofrene ikke havde lidt fysisk skade, havde de alle faet psykiske eftervirkninger. Adskillige af dem fortalte at de konstant havde angst- og søvnproblemer, siger hun, og næsten alle sagde at det de havde oplevet, havde pavir- ket deres arbejdsliv i alvorlig grad. Hvad kan du gøre? Vær vagtsom. Tyve udnytter alle muligheder. De gar efter dem der er uopmærksomme. Hold derfor et vagent øje med dem der iagttager dig, vær opmærksom pa dine omgivelser, og svæk ikke dine sanser eller din dømmekraft ved at drikke dig beruset eller tage stoffer. Nar en person drikker alkohol eller tager stoffer, er det sværere at tænke klart og vurdere om en situation er ved at blive farlig, oplyser et sundhedsleksikon. Beskyt det du ejer. Du ma sikre din bil samt døre og vinduer i din bolig. Luk aldrig fremmede ind. Stil værdifulde ting sade ikke er synlige udefra; skilt ikke med dem. Hos de ydmyge er der visdom, star der i Ordsprogene 11:2. Tyve, deriblandt desperate børn, gar ofte efter dem der skilter med smykker og elektronisk udstyr. Søg rad. Darens vej er ret i hans egne øjne, men den der hører par ad er v ıs. (Ordsprogene 12:15) Hvis du er pa rejse, safølgder ad der gives af dem der kender lokalomradet, og som du mener du kan have tiltro til, for eksempel politiet. De kan fortælle dig om steder du skal undga, og hvordan du kan beskytte dig selv og dine ejendele. Tyve udnytter alle muligheder; vær opmærksom p a dine omgivelser SEKSUELLE OVERGREB Hvad er det? Et seksuelt overgreb er ikke begrænset til voldtægt, men indbefatter ogsa andre former for seksuel kontakt hvor der indgar tvang, pres eller trusler. Hvordan pavirker det folk? Det mest sørgelige er at man ikke kun pines under selve overfaldet, forklarer et offer for voldtægt. Det forfølger og plager dig længe efter og ændrer dit syn pa tilværelsen. Det vender ogsaopognedp a din families liv. Et offer er selvfølgelig ikke ansvarlig for det seksuelle overgreb. Ansvaret ligger hos overfaldsmanden. Hvad kan du gøre? Ignorer ikke din fornemmelse. Hvis et sted eller en person far dig til at føle dig utryg eller urolig sag adinvej, lyderet rad fra politiet i North Carolina, USA. Lad ingen overbevise dig om at du skal blive, hvis din intuition fortæller dig det modsatte. Optræd roligt og bestemt; vær fokuseret. Seksuelle krænkere gar efter dem der er uopmærksomme og derfor er lette ofre. Sag abeslutsomtogm alrettet, og vær pavagt. Reager hurtigt. Skrig. (5 Mosebog 22:25-27) Flygt eller øv modstand ved at V agn op! Maj

8 gøre noget uventet. Løb om muligt hen til et sikkert sted, og ring til politiet. IT-KRIMINALITET Hvad er det? It-kriminalitet sigter til kriminalitet panettet.detom- fatter svindel med skatter, sociale ydelser, kreditkort og forudbetalte varer der ikke leveres. Det indbefatter ogsa svindelnumre, som fup-investeringer og bedrageriske online-auktioner. Hvordan pavirker det folk? It-kriminalitet har store omkostninger for ofrene og samfundet som et hele. Det løber op i milliarder af kroner. Læg mærke til hvad Sandra oplevede. Hun modtog en som hun troede kom fra hendes bank. I mailen blev hunbedtomatopdateresinebankoplysninger. Faminutterefterathunhavde sendt sine personlige oplysninger, sahun til sin skræk at der var blevet overført mere end kroner fra hendes konto til en udenlandsk bank. Det gik hurtigt op for Sandra at hun var blevet snydt. Hvad kan du gøre? Vær forsigtig! Bliv ikke ført bag lyset af hjemmesider der ser professionelle ud. Husk at lovlige pengeinstitutter aldrig vil bede dig om at sende fortrolige oplysninger til dem i en . Inden du køber eller investerer online, ma du finde ud af hvilket omdømme firmaet har. Den uerfarne tror hvert ord, men den kloge overvejer sine skridt, siger Ordsprogene 14:15. Vær desuden papasselig med firmaer der har adresse i udlandet. Hvis der opstar problemer, kan det nemlig være vanskeligere at fademløst. Undersøg firmaet og dets købspolitik. Spørg dig selv: Hvad er firmaets fysiske De fleste ofre for seksuelle overgreb kender deres overfaldsmand. Flere oplysninger findes i kapitlet Hvordan kan jeg beskytte mig mod seksuelle krænkere? pa side 228 i bogen Unge spørger Svar der duer, bind 1. Denne bog findes online pa adresse? Er telefonnummeret rigtigt? Er der skjulte omkostninger forbundet med mit køb? Hvornar vil min vare blive leveret? Kan varen returneres eller refunderes? Vær mistænksom hvis et tilbud ser for godt ud til at være sandt. Tyve panet- tet gar først og fremmest efter dem der er begærlige, og dem der vil have noget uden at betale for det. Lokkemaden kan være en stor sum penge for en minimal indsats, et lanelleretkreditkortselvommanhar darlig kreditværdighed, eller et stort afkast pa en investering med lav risiko. Tag dig tid til at vurdere palideligheden af ethvert investeringstilbud, siger den amerikanske Federal Trade Commission (FTC). Jo højere et afkast der stilles i udsigt, jo større er risikoen. Lad dig ikke presse til at foretage en bindende investering før du er sikker pa at den er palidelig. IDENTITETSTYVERI Hvad er det? Identitetstyveri indbefatter at man ulovligt far fat i oplysninger om andres identitet og misbruger dem for at bega svindel eller andre forbrydelser. Hvordan pavirker det folk? Tyve kan bruge din identitet til at fa et kreditkort, oprette nyekontielleroptagel an. Derefter stifter de stor gæld i dit navn. Og selv hvis du senere far slettet gælden, kan dit økonomiske omdømme være plettet i arevis. At fa ødelagt sin kreditværdighed har indflydelse paalt deterværreendatf astj alet sine penge, siger et offer. Hvad kan du gøre? Beskyt følsomme oplysninger. Hvis du bruger netbank eller handler panettet,m a du jævnlig ændre dine adgangskoder, især hvis du har brugt en offentlig computer. Og som nævnt tidligere bør du være meget mistænksom hvis du bliver anmodet om at sende følsomme personlige oplysninger i en . r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

9 Tyve bruger ikke blot computere til at stjæle folks identitet. De benytter alle metoder til at fafatp a personlige oplysninger, for eksempel kontoudtog, checkhæfter, kreditkort og cpr-numre. Pas derfor godt pa disse ting og makuler alle følsomme oplysninger inden du kasserer dem. Hvis du mener at noget af ovennævnte er blevet væk eller stjalet, skal du med det samme give besked. Hold øje med dine konti. At være vagtsom er et effektivt vaben imod... identitetstyveri, udtaler FTC, og tilføjer: Detgørenstorforskelatmantidligtopdager et muligt identitetstyveri. Tjek derfor jævnlig dine konti, og vær opmærksom pa mistænkelige pengeoverførsler. Hvis din bank opdager en usædvanlig transaktion pa din konto, vil den muligvis spærre dit kort og kontakte dig. Det er dog vigtigt at du i din netbank, eller sa snart du modtager et kontoudtog, grundigt tjekker alle bevægelser pa dine bankkonti og kreditkortkonti. Der gives selvfølgelig ingen garantier i denne verden. Selv de mest forsigtige bliver ofre for forbrydelser. Vi kan dog altidhavegavnafatladeosledeafdenvisdom der findes i Bibelen, og som hjælper os til at bedømme tingene rigtigt. Forlad den ikke, sa vil den vogte dig. Elsk den, sa vil den værne dig. (Ordsprogene 4:6) Og dertil kommer at Bibelen lover at kriminalitet vil blive afskaffet. Gud lover at der vil komme en ny verden uden kriminalitet Snart vil kriminalitet blive afskaffet Hvorfor kan vi have tillid til at Gud vil afskaffe kriminalitet? Tænk over følgende: Gud ønsker at afskaffe kriminalitet. Jeg, Jehova, elsker ret, hader røveri sammen med uretfærdighed. Esajas 61:8. Han har magt til at fjerne kriminalitet. Han er ophøjet i styrke og ret, han krænker aldrig retfærdighed. Job 37:23, da. aut. Han har lovet at fjerne de onde og bevare de retfærdige. De onde udryddes nemlig. De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt paden. Salme 37:9, 29. Han har lovet sine tjenere at de vil komme til at leve i en fredelig ny verden. De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred. Salme37:11. Gør disse ord indtryk padig?hvisdeter tilfældet, sa kunne du maske tage dig tid til at undersøge Bibelen for at lære mere om Guds hensigt med menneskeheden. Ingen anden bog indeholder sa megen praktisk visdom. Og ingen anden bog giver os et reelt hab om at verden en dag vil blive fri for kriminalitet. Flere oplysninger findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Fa et gratis eksemplar af Jehovas Vidner, eller læs den online pa V agn op! Maj

10 INTERVIEW RACQUEL HALL En jødisk kvinde fortæller hvorfor hun efterprøvede sin tro Racquel Halls mor var jødisk israeler, og hendes far var østriger og havde konverteret til jødedommen. Hendes mormor og morfar var zionister der havde emigreret til Israel i 1948, det ar landet blev en uafhængig stat. Vagn op! har spurgt Racquel hvad der fik hende til at tage sin jødiske tro op til fornyet overvejelse. Fortæl lidt om din baggrund. Jeg er født i 1979 i USA. Da jeg var tre ar, blev mine forældre skilt. Min mor oplærte mig i de jødiske traditioner og sendte mig pa jødiske skoler, kaldet yeshiva er. Da jeg var syv, flyttede vi et ar til Israel, hvor jeg gik i skole i en kibbutz, et landbrugskollektiv. Derefter flyttede mor og jeg til Mexico. Selvom der ikke var nogen synagoge i omradet, fulgte jeg de jødiske skikke. Jeg tændte stearinlys i forbindelse med sabbatten, læste op fra vores tora ogbadtilgudvedhjælpafen bønnebog, kaldet siddur. I skolen sagde jeg ofte til mine kammerater at min religion var den oprindelige. Jeg havde aldrig læst i det der almindeligviskaldesdetnyetestamente, som mest handler om Jesu Kristi tjeneste og lære. Af frygt for at jeg skulle blive besmittet af denne lære, havde min mor faktisk advaret mig mod at læse Det Nye Testamente. Hvorfor besluttede du at læse Det Nye Testamente? Som 17- arig flyttede jeg tilbage til USA for at færdiggøre min uddannelse. En af mine bekendte, der sagde at han var kristen, fortalte mig at mit liv ville være tomt uden Jesus. De der tror p ajesus,erfortabte, svarede jeg. Har du nogen sinde læst Det Nye Testamente? spurgte han. Næ, svarede jeg. Han sagde: Udtaler du dig sa ikke om noget du ikke kender til? Hans ord gik tæt pa, for jeg har altid betragtet det som dumt at udtale sig om noget man ikke kender til. Efter denne irette-

11 sættelse tog jeg hans bibel med hjem og begyndte at læse Det Nye Testamente. Hvordan blev du pavirket af det du læste? Jeg opdagede til min overraskelse at de der havde skrevet Det Nye Testamente, var jøder. Og jo mere jeg læste, jo mere fik jeg opfattelsen af at Jesus var en venlig, ydmyg jøde der ønskede at hjælpe mennesker og ikke udnytte dem. Jeg gik endda pabiblioteketog lante bøger om emnet. Der var dog ingen af dem der overbeviste mig om at Jesus var Messias. Nogle af dem omtalte ham som Gud og det kunne jeg slet ikke forsta. For hvem havde Jesus egentlig bedt til sigselv?oghvadmereer, Jesus døde jo. Men Bibelen siger om Gud: Du dør ikke. 1 Hvordan fandt du svar? Sandheden modsiger ikke sig selv, og jeg var besluttet paat finde sandheden. Mens ta- rernetrilledenedadminekinder, bad jeg inderligt til Gud, og for første gang bad jeg uden min bønnebog. Jeg var lige blevet færdig med at bede da det bankede padøren.detvarto Jehovas Vidner. De gav mig en af deres brochurer. Denne brochure og efterfølgende drøftelser overbeviste mig om at Jehovas Vidners tro er baseret pa Bibelen. For eksempel tror Jehovas Vidner ikke at Jesus er en del af en treenighed, men at han er Guds søn 2 og Guds skaberværks begyndelse. 3 Kort efter vendte jeg tilbage til Mexico, hvor jeg fortsatte med at undersøge profetierne om Messias sammen med Jehovas Vidner. Jeg var forbløffet over hvor mange profetier der findes! Men jeg var stadig noget skeptisk. Jeg tænkte: Var Jesus den eneste der passede pa den beskrivelse?, og Hvad nu hvis han blot var en dygtig skuespiller der spillede rollen godt? Hvadvardetderoverbeviste dig? Jehovas Vidner viste mig nogle profetier som ingen bedrager kunne fatilatg aiopfyldelse. For eksempel udtalte profeten Mika mere end 700 ar i forvejen at Messias skulle fødes i Betlehem i Judæa. 4 Hvem kan selv bestemme hvor man skal fødes? Esajas skrev at Messias ville blive slaet ihjel som en foragtet forbryder, men at han alligevel ville blive begravet hos de rige. 5 Alle disse profetier blev opfyldt pajesus. Noget af det der til sidst overbeviste mig, havde at gøre med Jesu afstamning. Bibelen siger at Messias skulle være en efterkommer af kong David. 6 Ioldtidenopbevaredejøderneoffentligeogprivate slægtsregistre, sahvisjesus ikke havde været i Davids slægtslinje, ville hans fjender have rabt det ud fra tagene. Men det gjorde de ikke, for detvarubestrideligtatjesus var i slægt med David. Folkeskarerne kaldte ham endda Davids søn. 7 I ar 70 e.v.t. 37 ar efter Jesu død ødelagde romerske styrker Jerusalem, og slægtsregistrene gik enten tabt eller blev ødelagt. For at man kunne udpege Messias pa baggrund af hans slægtslinje, matte han altsafremst aførar 70. Hvordan pavirkede det dig da du blev klar over alt dette? IFemteMosebog18:18,19 blev det forudsagt at Gud ville lade en profet som Moses fremsta i Israel. Enhver der ikke vil høre pamineordsom han taler i mit navn, ham vil jeg selv kræve til ansvar, sagde Gud. Mit dybtgaende studium af hele Bibelen overbeviste mig om at Jesus fra Nazaret var den profet. 1. Habakkuk 1: Johannes 1: Abenbaringen 3: Mika 5:2; Mattæus 2:1. 5. Esajas 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Esajas 9:6, 7; Lukas 1: I Mattæusevangeliet, kapitel 1, er der en optegnelse over Jesu slægtslinje pa faderens side, og i Lukasevangeliet, kapitel 3, hans slægtslinje pa moderens side. 7. Mattæus 21:9. V agn op! Maj

12 GLIMT FRA GAMMEL TID KYROS DEN STORE KYROS DEN STORE Kyros grav Der skete noget tilsyneladende umuligt natten mellem den 5. og 6. oktober 539 f.v.t., ifølge vores kalender, med byen Babylon, hovedstaden i det babyloniske rige. Denne skæbnesvangre nat blev byen indtaget af en hær bestaende af medere og persere som blev anført af perserkongen Kyros, ogsa kendt under navnet Kyros den Store. Han benyttede en genial strategi. KORTE FAKTA ) Kyros menes at være født cirka 600 f.v.t. Han døde i kamp omkring 530 f.v.t. ) Kyros grav kan stadig ses i Pasargadae, en by i oldtidens Persien der er grundlagt af Kyros, og som nu er et arkæologisk udgravningsomrade i Iran. ) Kyroscylinderen er et 23 centimeter langt kileskriftdokument til minde om Kyros erobring af Babylonogudfrielsenaflandflygtige, deriblandt jøderne. Cylinderen er blevet kaldt et af de mest betydningsfulde fund inden for bibelsk arkæologi. ) Det iranske folk nærer stadig stor agtelse for Kyros. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; cylinder: The Trustees of the British Museum HVORDAN KYROS INDTOG BABYLON Da Kyros besluttede at indtage Babylon, var det allerede den mest glorværdige by i Mellemøsten ja, maske i hele verden, siger bogen Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylon la ved Eufratfloden, som fyldte de voldgravederomgavbyensvældigemure enkombination af forsvarsværker der gjorde at byen tilsyneladende var uindtagelig. Nord for Babylon bortledte Kyros mænd Eufratfloden, sa vandstanden i floden, der løb gennem byen, faldt. Derefter vadede soldaterne gennem flodlejet frem til portene, som man havde ladet sta abne, og de indtog Babylon uden at møde større modstand. Ifølge de græske historikere Herodot og Xenofon følte babylonierne sig sa sikre bag byens forsvarsværker at mange af dem festede den nat angrebet fandt sted, deriblandt kongen! (Se rammen Skriften pa væggen ). Kyros erobring af byen var desuden en opfyldelse af nogle forbløffende bibelprofetier. Kyroscylinderen

13 Kyros erobring af Babylon var forudsagt i Bibelen FORBLØFFENDE FORUDSIGELSER Esajas profetier er særlig bemærkelsesværdige fordi de blev nedskrevet cirka 200 ar forinden maske 150 ar før Kyros blev født! Læg mærke til følgende profetier: ˇ En mand ved navn Kyros ville indtage Babylon og udfri jøderne. Esajas 44:28; 45:1. ˇ Eufrats vande ville udtørre, og det beredte vejen for Kyros hær. Esajas 44:27. ˇ Man ville lade byportene sta abne. Esajas 45:1. ˇ Babylons militære styrker ville holde op med at kæmpe. Jeremias 51:30; Esajas 13:1, 7. EN MIRAKULØS UDFRIELSE Tidligere, i 607 f.v.t., havde babylonierne jævnet Jerusalem med jorden og ført de fleste af de overlevende i fangenskab. Hvor længe ville jøderne blive holdt i fangenskab? Gud havde sagt at nar de halvfjerds ar var til ende, ville han kræve Babylons konge og landet d er til regnskab og gøre det til ødemarker for stedse. Jeremias 25:12. Som nævnt erobrede Kyros Babylon i 539 f.v.t. Kort efter frigav han jøderne, som begyndte at ankomme til deres hjemland i ar 537 f.v.t. præcis 70 ar efter at de kom i fangenskab. (Ezra 1:1-4) Hvad angar Babylon, blev denne by med tiden til ødemarker hvilket igen er en bekræftelse af at Bibelens profetier er nøjagtige. HVORFOR BURDE DET INTERESSERE DIG? Tænk over dette: Bibelen forudsagde (1) at jødernes fangenskab ville vare i 70 ar, (2) at Kyros ville indtage Babylon samt specifikke og vigtige detaljer i hans strategi, og (3) at Babylon til sidst ville ligge øde hen. En sadan forudviden kunne ikke stamme fra mennesker! Det er mere fornuftigt at drage denne konklusion: Aldrig er en profeti blevet fremført ved et menneskes vilje, men mennesker udtalte ord fra Gud. (2 Peter 1:21) Ja, Bibelen fortjenervirkeligatvibrugertidp a at undersøge den. SKRIFTEN P A VÆGGEN Den nat Kyros foretog sit overraskelsesangreb, festede den babyloniske kong Belsazzar med et tusind af sine stormænd. Pludselig kom en hand mirakuløst til syne. Mens alle kiggede, skrev handen pakalkenp avæggeni paladset MENE, MENE, TEKEL og PARSIN. Daniel5:1,5,25. Profeten Daniel tydede gaden for den skrækslagne Belsazzar. Kort fortalt sagde Daniel til kongenatdervargjortendep a hansrige,athanvarblevet vejet pavægtenogfundetforlet,og at Babylon var blevet givet til mederne og perserne. (Daniel 5:26-28) Hvert eneste ord gik i opfyldelse. Helt frem til i dag bruger man panoglesprogstadig talemaden skriften pavæggen, som angiver et varsel om undergang eller en uundgaeligogugun- stig udvikling. Udtrykket sigter til en mønt- og vægtenhed. En detaljeret forklaring findes i kapitel 7 i bogen Giv agt pa Daniels profeti!, udgivet af Jehovas Vidner. V agn op! Maj

14 HVAD SIGER BIBELEN? GUDS NATUR GUDS NATUR Hvilken slags legeme har Gud? Gud er en and. Johannes 4:24. HVAD BIBELEN SIGER Bibelen beskriver Gud som en and. (2 Korinther 3:17) Som en and star han langt over os, og vi kan ikke med vores fysiske sanser fatte hvor stor han er. Han er evighedens Konge, den uforgængelige, læser vi i Første Timoteusbrev 1:17. I Bibelen star der ogsa: Ingen har nogen sinde set Gud. 1 Johannes 4:12. Vores Skaber star sa langt over os at vi slet ikke kan gøre os noget begreb om hvordan han ser ud. Med hvem kan I sammenligne Gud, og hvad kan I stille op som hans lige? siges der i Esajas 40:18. Selv det ærefrygtindgydende univers blegner i sammenligning med den Almægtige. Esajas 40:22, 26. Der findes dog intelligente skabninger som kan se Gud og endda tale med ham ansigt til ansigt. Det kan de fordi de er ander og bor i den andelige himmel. (1 Kongebog 22:21; Hebræerne 1:7) Om disse overmenneskelige skabninger, der ogsa kaldes engle, sagde Jesus Kristus at de hele tiden ser min himmelske Faders ansigt. Mattæus 18:10. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Er Gud alle steder? HVAD BIBELEN SIGER Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, som en slags upersonlig kraft. Jesu ord, som vi kan læse i Mattæus 6:9 og 18:10, viser derimod at Gud er en person en Fader oghanbefindersigihimmelen, detsted hvor han bor. 1 Kongebog 8:43. Ved slutningen af sit liv sagde Jesus: Jeg forlader verden og gar til Faderen. (Johannes 16:28) Efter sin død og efter at han var blevet oprejst som en and, steg Kristus op i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person. Hebræerne 9:24. Disse kendsgerninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første fordi vi kan lære noget om Gud og komme nær til ham da han er en person. (Jakob 4:8) For det andet fordi sandheden om Gud værner os mod falsk tilbedelse, som for eksempel tilbedelse af livløse billeder og genstande. Børnlille, vogt jer for afguderne, siger Første Johannesbrev 5:21. I skal derfor bede saledes: Vor Fader i himlene. Mattæus 6:9. I hvilken forstand blev mennesket skabt i Guds billede? HVAD BIBELEN SIGER Som mennesker kan vi genspejle Guds egenskaber, blandt andet hans kærlighed, retfærdighed og visdom. Bibelen siger: Bliv Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed. Efeserne 5:1, 2. Gud skabte os med en fri vilje, som sætter os i stand til at vælgedetrettefremfordeturetteogatgiveudtrykforkærlighed til andre pa mange forskellige mader. (1 Korinther 13:4-7) Vi kan ogsa være kreative, nyde skønhed og fyldes med ærefrygt over den forunderlige verden der omgiver os. Frem for alt har vi en evne til at forsta andelige begreber, et naturligt ønske om atlærevoresskaberoghansviljemedosatkende. Mattæus 5:3. Hvordan Bibelens ord kan hjælpe os. Jo mere vi lærer om Gud og efterligner ham, jo mere lever vi padenm ade han oprindelig havde tiltænkt det. Derved opnar vi større livsglæde sammen med ægte tilfredshed og indre fred. (Esajas 48:17, 18) Ja, Gud ved at hans vindende egenskaber rører menneskers hjerte, drager de oprigtige til ham og leder dem pa vejen til evigt liv. Johannes 6:44; 17:3. Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem. 1Mosebog1:27. V agn op! Maj

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Slangestjernens seende skelet Krystallignende buler pa skelettet fungerer som mikrolinser af høj kvalitet Slangestjerne: Fotosearch.com; indsat: Med tilladelse af professor Joanna Aizenberg, Harvard S LANGESTJERNEN, der lever pa rev, har en forbløffende form for panser paoversiden.dennedelaf skelettet er besat med mikroskopiske linser der gør dyrets panser til et sammensat øje. Tænk over dette: Da forskere undersøgte slangestjernens skeletplader, sade etusædvanligtmønster af tætsiddende krystalklare buler, der alle var tyndere end et menneskehar, oplyser tidsskriftet Natural History. Disse krystallignende buler, der bestar af calciumkarbonat (kalkspat), viste sig at være mikrolinser af høj kvalitet som fokuserer lyset pa hvad der synes at være lysfølsomme nerver lige under pladerne. Desuden har linserne den helt rigtige form til at danne det ønskede billede. Joanna Aizenberg, der er kemiker, siger om slangestjernens skjold der tjener to formal, at det er et eksempel pa et vigtigt princip: inden for biologien optimeres materialer ofte til at have flere funktioner. Ved at lære noget om slangestjernens biologi har forskere opfundet en enkel og billig metode til at fremstille enheder af mikrolinser af calciumkarbonat. Sadanne enheder har mange anvendelsesmuligheder, blandt andet inden for telekommunikation, hvor de benyttes til at lede lyssignaler gennem optiske fibre. Hvad mener du? Er slangestjernens seende skelet et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Scan koden, eller gaindp a g13 05-D

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

!"#2. Køber vi for meget?

!#2. Køber vi for meget? !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Nyttige råd i nedgangstider

Nyttige råd i nedgangstider Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr. 36 8. årgang Juni 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere