!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!"

Transkript

1 !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet!

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM? (1. del) Allerede da jeg var 11, siger Yeimi, havde jeg brug for en kørestol for at komme omkring. Jeg er ude af stand til at klare enkle opgaver, som for eksempel at løfte selv lette ting. Læs hvordan Yeimi og tre andre unge klarer alvorlige helbredsproblemer. (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du kan retlede din teenager 10 INTERVIEW En jødisk kvinde fortæller hvorfor hun efterprøvede sin tro 12 GLIMT FRA GAMMEL TID Kyros den Store 14 HVAD SIGER BIBELEN? Guds natur 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Slangestjernens seende skelet BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 5 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA Ifølge en rapport fra USA s ministerium for national sikkerhed har sikkerhedsfolk i lufthavne i løbet af de sidste ti ar konfiskeret omkring 50 millioner ulovlige genstande. Alene i 2011 hindrede sikkerhedsfolk at mere end 1200 skydevaben blev taget med om bord. De fleste ejermænd sagde at de simpelt hen havde glemt at de bar vaben. NORGE Denlutherskekirkeerikke længere Norges officielle statskirke. For første gang nogen sinde har det norske storting vedtaget en ændring af grundloven for at løsne bandene mellem kirke og stat. TJEKKIET I en undersøgelse gav to tredjedele af de ansatte i Tjekkiet udtryk for at de føler sig forpligtede til at besvare arbejdsrelaterede opkald, s eller sms er i fritiden. Mere end en tredjedel synes at det er uhøfligt ikke at svare tilbage med det samme. BRASILIEN Undervisningsmyndighederne er begyndt at indsætte elektroniske chips i skoleuniformer i et forsøg pa at bekæmpe pjækkeri. En forælder modtager en sms nar sensorer registrerer at barnet ankommer til skolen, og en anden sms hvis barnet er mere end 20 minutter forsinket. Sikkerhedskontrol i en lufthavn: Universal Images Group/age fotostock; kirke: Cephas Picture Library/Alamy; oplagret korn: AP Photo/Altaf Qadri INDIEN Tiltrodsforatderidesidste 20 ar er sket en 50 procents stigning i fødevareproduktionen, og at der er oplagret 71 millioner tons ris og hvede, kæmper Indien stadig med at brødføde befolkningen. Kun cirka 40 procent af det oplagrede korn nar ud til de indiske hjem. Problemet skyldes til dels korruption og spild. 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN Hvordan du kan retlede din teenager UDFORDRINGEN I jeres familie har I en regel om at mobiltelefoner skal være slukkede klokken 21, men to gange i denne uge har du grebet din datter i at sms e efter midnat. Din søn har faetatvideathanskal være hjemme klokken 22, men i gar kom han igen først hjem efter klokken 23. Din teenager kan gøre det bedre. Men først madu finde ud af hvorfor han eller hun tilsyneladende blæser pa dine regler. Det der ser ud til at være et udtryk for direkte trods, er maske ikke saalvorligtment. HVORFOR DET SKER Uklare grænser. Nogle teenagere ignorerer regler for at findeudafhvaddekanslippeafstedmed.hvisforeksempelforældreneharsagtatdetf ar konsekvenser hvis deres teenager overtræder en bestemt regel, kan teenageren forsøge at afprøve grænser for at se om de vil gøre som de har sagt. Er sadanne teenagere ved at blive forhærdede rebeller? Ikke nødvendigvis. De er dog mere tilbøjelige til at tage let pa husreglerne hvis forældrene ikke hver gang lader børnene mærke konsekvenserne, eller hvis grænserne ikke er blevet klart formuleret. Stive regler. Nogleforældresøgeratf a kontrol over deres halvvoksne barn ved at opstille en endeløs række af regler. Nar deres barn sa overtræder dem, bliver forældrene vrede og opstiller endnu flere regler. Men det gør kun det hele værre. Jo mere kontrol du søger at fa, jo mere vil din teenager sla sig i tøjret, forklarer bogen Parent/Teen Breakthrough og tilføjer: At ville kontrollere alting er som at forsøge at smøre et blødt stykke brød med hardt smør: Man ødelægger bare brødet, og det bliver ikke bedre af at du lægger flere kræfter i nar du smører. Passende retledning kan være løsningen. At retlede adskiller sig fra at straffe. Dybest set betyder det at retlede at man underviser. Hvordan kan du lære din teenager at rette sig efter dine regler? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Udtryk dig klart. Teenagere har brug for at vide præcis hvad der forventes af dem, og hvilke følger det far hvis de ikke gør som du siger. Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7. Forslag: Lav en liste over husreglerne. Spørg dernæst dig selv: Er der for mange? Er der for fa? Er nogen af dem blevet overflødige? Burde jeg ændre nogen af reglerne alt efter hvor ansvarligt mit teenagebarn har været? Vær konsekvent. Hvis unge har overtradt en regel i sidste uge, og slap af sted med det, men begar en lignende fejl i denne uge, som saf ar konsekvenser, kan de blive forvirrede. Princip fra Bibelen: Mattæus 5:37. Forslag: Sørg for at konsekvensen star bedre mal med forbrydelsen. Hvis en teenager for eksempel kommer senere hjem end aftalt, kan konsekvensen være at han eller hun skal være tidligere hjemme næste gang. Vær rimelig. Vis at du er fleksibel ved at give dit barn mere frihed efterhandensomhanellerhungørsigfor- tjent til det. Princip fra Bibelen: Filipperne 4:5. Forslag: Sæt dig sammen med din teenager og tal om regler. Du kan endda spørge om han eller hun har forslag til hvilke konsekvenser bestemte overtrædelser skal have. Teenagere er langt mere tilbøjelige til at overholde regler som de selv har været med til at opstille. Opbyg dit barns karakter. Du skal ikke blot have som mal at fa dit teenagebarn til at adlyde, men ogsa hjælpe ham til at lytte til sin samvittighed en indre fornemmelse af hvad der er rigtigt eller forkert. (Se rammen Opbyg en god personlighed ). Princip fra Bibelen: 1Peter3:16. Forslag: Hent hjælp i Bibelen. Her finder man de bedste rad med hensyn til at give klog belæring og til at give den uerfarne kløgt og den unge mand [eller kvinde] kundskab og omtanke. Ordsprogene 1:1-4, da. aut. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Hvad et menneske end sar, dette skal han ogsahøste. Galaterne 6:7. Lad jeres ja betyde ja, og jeres nej, nej. Mattæus 5:37. Lad jeres rimelighed blive kendt. Filipperne 4:5. Bevar en god samvittighed. 1Peter3:16. OPBYG EN GOD PERSONLIGHED Hjælp dit barn til at tænke over hvilke egenskaber han eller hun gerne vil være kendt for. Nar unge star over for en udfordring,kandelæreattræffe gode beslutninger hvis de stiller sig selv følgende spørgsmal: ˇ Hvilken slags person vil jeg gerne være? Kolossenserne 3:10. ˇ Hvad vil en der har en kristen personlighed, gøre hvis han eller hun star over for denne udfordring? Ordsprogene 10:1. I Bibelen er der mange eksempler pamændogkvinder fra det virkelige liv der ud fra deres handlinger kunne karakteriseres som enten gode eller onde. (1 Korinther 10:11; Jakob 5:10, 11) Brug disse eksempler til at hjælpe din søn eller datter til at tillægge sig nogle positive egenskaber. (Se Vagn op! for oktober 2012, side 25). V agn op! Maj

6 HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! Mine venner plejede at følge mig hjem efter mørkets frembrud. Men en aften var jeg sa træt at jeg ringede efter en taxa. Taxachaufføren kørte mig dog ikke hjem. I stedet kørte han mig hen til et øde sted, hvor han forsøgte at voldtage mig. Jeg skreg af mine lungers fulde kraft, sahan tradte nogle skridt tilbage. Da han nærmede sig endnu engang, skreg jeg igen og løb væk. Førhen tænkte jeg ofte: Hvadhjælperdetatskrige? Men jeg har fundet ud af at det virker! KARIN. Navnene er ændret. IMANGE lande er kriminalitet en konstant lurende fare. I et land har en dommer udtalt: Det er en sørgelig kendsgerning at det ikke er et spørgsmal om man bliver et offer, men om hvornar det sker. Andre steder er kriminalitet maske ikke sa udbredt. Men selv sadanne steder er det uklogt at være ligeglad, for ligegyldighed kan gøre en mere sarbar. Hvordan kan du øge sikkerheden for dig og din familie, uanset om du lever i et omrade med høj eller lav kriminalitet? Et praktisk skridt du kan tage, er at følge dette princip fra Bibelen: De kloge ser en fare forude og undgar den, men de tabelige fortsætter og kommer i vanskeligheder. (Ordsprogene 22:3, New Century Version) Politiet slar til lyd for at man matage nogle forholdsregler for at undga at blive offer for kriminalitet. Fysisk overlast og materielle tab er kun nogle af de følger kriminalitet kan fa. Mange far varige psykiske og følelsesmæssige m en. Det er derfor vigtigt at vi gør hvad vi med rimelighed kan for at øge vores sikkerhed. Med det i tanke kan du overveje hvordan du kan beskytte dig mod fire former for kriminalitet røveri, seksuelle overgreb, it-kriminalitet og identitetstyveri.

7 RØVERI Hvad er det? Det er at stjæle noget fra nogen med magt eller med trusler om vold. Hvordan pavirker det folk? Efter en stribe væbnede røverier i Storbritannien lagde en anklager mærke til at selvom ofrene ikke havde lidt fysisk skade, havde de alle faet psykiske eftervirkninger. Adskillige af dem fortalte at de konstant havde angst- og søvnproblemer, siger hun, og næsten alle sagde at det de havde oplevet, havde pavir- ket deres arbejdsliv i alvorlig grad. Hvad kan du gøre? Vær vagtsom. Tyve udnytter alle muligheder. De gar efter dem der er uopmærksomme. Hold derfor et vagent øje med dem der iagttager dig, vær opmærksom pa dine omgivelser, og svæk ikke dine sanser eller din dømmekraft ved at drikke dig beruset eller tage stoffer. Nar en person drikker alkohol eller tager stoffer, er det sværere at tænke klart og vurdere om en situation er ved at blive farlig, oplyser et sundhedsleksikon. Beskyt det du ejer. Du ma sikre din bil samt døre og vinduer i din bolig. Luk aldrig fremmede ind. Stil værdifulde ting sade ikke er synlige udefra; skilt ikke med dem. Hos de ydmyge er der visdom, star der i Ordsprogene 11:2. Tyve, deriblandt desperate børn, gar ofte efter dem der skilter med smykker og elektronisk udstyr. Søg rad. Darens vej er ret i hans egne øjne, men den der hører par ad er v ıs. (Ordsprogene 12:15) Hvis du er pa rejse, safølgder ad der gives af dem der kender lokalomradet, og som du mener du kan have tiltro til, for eksempel politiet. De kan fortælle dig om steder du skal undga, og hvordan du kan beskytte dig selv og dine ejendele. Tyve udnytter alle muligheder; vær opmærksom p a dine omgivelser SEKSUELLE OVERGREB Hvad er det? Et seksuelt overgreb er ikke begrænset til voldtægt, men indbefatter ogsa andre former for seksuel kontakt hvor der indgar tvang, pres eller trusler. Hvordan pavirker det folk? Det mest sørgelige er at man ikke kun pines under selve overfaldet, forklarer et offer for voldtægt. Det forfølger og plager dig længe efter og ændrer dit syn pa tilværelsen. Det vender ogsaopognedp a din families liv. Et offer er selvfølgelig ikke ansvarlig for det seksuelle overgreb. Ansvaret ligger hos overfaldsmanden. Hvad kan du gøre? Ignorer ikke din fornemmelse. Hvis et sted eller en person far dig til at føle dig utryg eller urolig sag adinvej, lyderet rad fra politiet i North Carolina, USA. Lad ingen overbevise dig om at du skal blive, hvis din intuition fortæller dig det modsatte. Optræd roligt og bestemt; vær fokuseret. Seksuelle krænkere gar efter dem der er uopmærksomme og derfor er lette ofre. Sag abeslutsomtogm alrettet, og vær pavagt. Reager hurtigt. Skrig. (5 Mosebog 22:25-27) Flygt eller øv modstand ved at V agn op! Maj

8 gøre noget uventet. Løb om muligt hen til et sikkert sted, og ring til politiet. IT-KRIMINALITET Hvad er det? It-kriminalitet sigter til kriminalitet panettet.detom- fatter svindel med skatter, sociale ydelser, kreditkort og forudbetalte varer der ikke leveres. Det indbefatter ogsa svindelnumre, som fup-investeringer og bedrageriske online-auktioner. Hvordan pavirker det folk? It-kriminalitet har store omkostninger for ofrene og samfundet som et hele. Det løber op i milliarder af kroner. Læg mærke til hvad Sandra oplevede. Hun modtog en som hun troede kom fra hendes bank. I mailen blev hunbedtomatopdateresinebankoplysninger. Faminutterefterathunhavde sendt sine personlige oplysninger, sahun til sin skræk at der var blevet overført mere end kroner fra hendes konto til en udenlandsk bank. Det gik hurtigt op for Sandra at hun var blevet snydt. Hvad kan du gøre? Vær forsigtig! Bliv ikke ført bag lyset af hjemmesider der ser professionelle ud. Husk at lovlige pengeinstitutter aldrig vil bede dig om at sende fortrolige oplysninger til dem i en . Inden du køber eller investerer online, ma du finde ud af hvilket omdømme firmaet har. Den uerfarne tror hvert ord, men den kloge overvejer sine skridt, siger Ordsprogene 14:15. Vær desuden papasselig med firmaer der har adresse i udlandet. Hvis der opstar problemer, kan det nemlig være vanskeligere at fademløst. Undersøg firmaet og dets købspolitik. Spørg dig selv: Hvad er firmaets fysiske De fleste ofre for seksuelle overgreb kender deres overfaldsmand. Flere oplysninger findes i kapitlet Hvordan kan jeg beskytte mig mod seksuelle krænkere? pa side 228 i bogen Unge spørger Svar der duer, bind 1. Denne bog findes online pa adresse? Er telefonnummeret rigtigt? Er der skjulte omkostninger forbundet med mit køb? Hvornar vil min vare blive leveret? Kan varen returneres eller refunderes? Vær mistænksom hvis et tilbud ser for godt ud til at være sandt. Tyve panet- tet gar først og fremmest efter dem der er begærlige, og dem der vil have noget uden at betale for det. Lokkemaden kan være en stor sum penge for en minimal indsats, et lanelleretkreditkortselvommanhar darlig kreditværdighed, eller et stort afkast pa en investering med lav risiko. Tag dig tid til at vurdere palideligheden af ethvert investeringstilbud, siger den amerikanske Federal Trade Commission (FTC). Jo højere et afkast der stilles i udsigt, jo større er risikoen. Lad dig ikke presse til at foretage en bindende investering før du er sikker pa at den er palidelig. IDENTITETSTYVERI Hvad er det? Identitetstyveri indbefatter at man ulovligt far fat i oplysninger om andres identitet og misbruger dem for at bega svindel eller andre forbrydelser. Hvordan pavirker det folk? Tyve kan bruge din identitet til at fa et kreditkort, oprette nyekontielleroptagel an. Derefter stifter de stor gæld i dit navn. Og selv hvis du senere far slettet gælden, kan dit økonomiske omdømme være plettet i arevis. At fa ødelagt sin kreditværdighed har indflydelse paalt deterværreendatf astj alet sine penge, siger et offer. Hvad kan du gøre? Beskyt følsomme oplysninger. Hvis du bruger netbank eller handler panettet,m a du jævnlig ændre dine adgangskoder, især hvis du har brugt en offentlig computer. Og som nævnt tidligere bør du være meget mistænksom hvis du bliver anmodet om at sende følsomme personlige oplysninger i en . r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

9 Tyve bruger ikke blot computere til at stjæle folks identitet. De benytter alle metoder til at fafatp a personlige oplysninger, for eksempel kontoudtog, checkhæfter, kreditkort og cpr-numre. Pas derfor godt pa disse ting og makuler alle følsomme oplysninger inden du kasserer dem. Hvis du mener at noget af ovennævnte er blevet væk eller stjalet, skal du med det samme give besked. Hold øje med dine konti. At være vagtsom er et effektivt vaben imod... identitetstyveri, udtaler FTC, og tilføjer: Detgørenstorforskelatmantidligtopdager et muligt identitetstyveri. Tjek derfor jævnlig dine konti, og vær opmærksom pa mistænkelige pengeoverførsler. Hvis din bank opdager en usædvanlig transaktion pa din konto, vil den muligvis spærre dit kort og kontakte dig. Det er dog vigtigt at du i din netbank, eller sa snart du modtager et kontoudtog, grundigt tjekker alle bevægelser pa dine bankkonti og kreditkortkonti. Der gives selvfølgelig ingen garantier i denne verden. Selv de mest forsigtige bliver ofre for forbrydelser. Vi kan dog altidhavegavnafatladeosledeafdenvisdom der findes i Bibelen, og som hjælper os til at bedømme tingene rigtigt. Forlad den ikke, sa vil den vogte dig. Elsk den, sa vil den værne dig. (Ordsprogene 4:6) Og dertil kommer at Bibelen lover at kriminalitet vil blive afskaffet. Gud lover at der vil komme en ny verden uden kriminalitet Snart vil kriminalitet blive afskaffet Hvorfor kan vi have tillid til at Gud vil afskaffe kriminalitet? Tænk over følgende: Gud ønsker at afskaffe kriminalitet. Jeg, Jehova, elsker ret, hader røveri sammen med uretfærdighed. Esajas 61:8. Han har magt til at fjerne kriminalitet. Han er ophøjet i styrke og ret, han krænker aldrig retfærdighed. Job 37:23, da. aut. Han har lovet at fjerne de onde og bevare de retfærdige. De onde udryddes nemlig. De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt paden. Salme 37:9, 29. Han har lovet sine tjenere at de vil komme til at leve i en fredelig ny verden. De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred. Salme37:11. Gør disse ord indtryk padig?hvisdeter tilfældet, sa kunne du maske tage dig tid til at undersøge Bibelen for at lære mere om Guds hensigt med menneskeheden. Ingen anden bog indeholder sa megen praktisk visdom. Og ingen anden bog giver os et reelt hab om at verden en dag vil blive fri for kriminalitet. Flere oplysninger findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Fa et gratis eksemplar af Jehovas Vidner, eller læs den online pa V agn op! Maj

10 INTERVIEW RACQUEL HALL En jødisk kvinde fortæller hvorfor hun efterprøvede sin tro Racquel Halls mor var jødisk israeler, og hendes far var østriger og havde konverteret til jødedommen. Hendes mormor og morfar var zionister der havde emigreret til Israel i 1948, det ar landet blev en uafhængig stat. Vagn op! har spurgt Racquel hvad der fik hende til at tage sin jødiske tro op til fornyet overvejelse. Fortæl lidt om din baggrund. Jeg er født i 1979 i USA. Da jeg var tre ar, blev mine forældre skilt. Min mor oplærte mig i de jødiske traditioner og sendte mig pa jødiske skoler, kaldet yeshiva er. Da jeg var syv, flyttede vi et ar til Israel, hvor jeg gik i skole i en kibbutz, et landbrugskollektiv. Derefter flyttede mor og jeg til Mexico. Selvom der ikke var nogen synagoge i omradet, fulgte jeg de jødiske skikke. Jeg tændte stearinlys i forbindelse med sabbatten, læste op fra vores tora ogbadtilgudvedhjælpafen bønnebog, kaldet siddur. I skolen sagde jeg ofte til mine kammerater at min religion var den oprindelige. Jeg havde aldrig læst i det der almindeligviskaldesdetnyetestamente, som mest handler om Jesu Kristi tjeneste og lære. Af frygt for at jeg skulle blive besmittet af denne lære, havde min mor faktisk advaret mig mod at læse Det Nye Testamente. Hvorfor besluttede du at læse Det Nye Testamente? Som 17- arig flyttede jeg tilbage til USA for at færdiggøre min uddannelse. En af mine bekendte, der sagde at han var kristen, fortalte mig at mit liv ville være tomt uden Jesus. De der tror p ajesus,erfortabte, svarede jeg. Har du nogen sinde læst Det Nye Testamente? spurgte han. Næ, svarede jeg. Han sagde: Udtaler du dig sa ikke om noget du ikke kender til? Hans ord gik tæt pa, for jeg har altid betragtet det som dumt at udtale sig om noget man ikke kender til. Efter denne irette-

11 sættelse tog jeg hans bibel med hjem og begyndte at læse Det Nye Testamente. Hvordan blev du pavirket af det du læste? Jeg opdagede til min overraskelse at de der havde skrevet Det Nye Testamente, var jøder. Og jo mere jeg læste, jo mere fik jeg opfattelsen af at Jesus var en venlig, ydmyg jøde der ønskede at hjælpe mennesker og ikke udnytte dem. Jeg gik endda pabiblioteketog lante bøger om emnet. Der var dog ingen af dem der overbeviste mig om at Jesus var Messias. Nogle af dem omtalte ham som Gud og det kunne jeg slet ikke forsta. For hvem havde Jesus egentlig bedt til sigselv?oghvadmereer, Jesus døde jo. Men Bibelen siger om Gud: Du dør ikke. 1 Hvordan fandt du svar? Sandheden modsiger ikke sig selv, og jeg var besluttet paat finde sandheden. Mens ta- rernetrilledenedadminekinder, bad jeg inderligt til Gud, og for første gang bad jeg uden min bønnebog. Jeg var lige blevet færdig med at bede da det bankede padøren.detvarto Jehovas Vidner. De gav mig en af deres brochurer. Denne brochure og efterfølgende drøftelser overbeviste mig om at Jehovas Vidners tro er baseret pa Bibelen. For eksempel tror Jehovas Vidner ikke at Jesus er en del af en treenighed, men at han er Guds søn 2 og Guds skaberværks begyndelse. 3 Kort efter vendte jeg tilbage til Mexico, hvor jeg fortsatte med at undersøge profetierne om Messias sammen med Jehovas Vidner. Jeg var forbløffet over hvor mange profetier der findes! Men jeg var stadig noget skeptisk. Jeg tænkte: Var Jesus den eneste der passede pa den beskrivelse?, og Hvad nu hvis han blot var en dygtig skuespiller der spillede rollen godt? Hvadvardetderoverbeviste dig? Jehovas Vidner viste mig nogle profetier som ingen bedrager kunne fatilatg aiopfyldelse. For eksempel udtalte profeten Mika mere end 700 ar i forvejen at Messias skulle fødes i Betlehem i Judæa. 4 Hvem kan selv bestemme hvor man skal fødes? Esajas skrev at Messias ville blive slaet ihjel som en foragtet forbryder, men at han alligevel ville blive begravet hos de rige. 5 Alle disse profetier blev opfyldt pajesus. Noget af det der til sidst overbeviste mig, havde at gøre med Jesu afstamning. Bibelen siger at Messias skulle være en efterkommer af kong David. 6 Ioldtidenopbevaredejøderneoffentligeogprivate slægtsregistre, sahvisjesus ikke havde været i Davids slægtslinje, ville hans fjender have rabt det ud fra tagene. Men det gjorde de ikke, for detvarubestrideligtatjesus var i slægt med David. Folkeskarerne kaldte ham endda Davids søn. 7 I ar 70 e.v.t. 37 ar efter Jesu død ødelagde romerske styrker Jerusalem, og slægtsregistrene gik enten tabt eller blev ødelagt. For at man kunne udpege Messias pa baggrund af hans slægtslinje, matte han altsafremst aførar 70. Hvordan pavirkede det dig da du blev klar over alt dette? IFemteMosebog18:18,19 blev det forudsagt at Gud ville lade en profet som Moses fremsta i Israel. Enhver der ikke vil høre pamineordsom han taler i mit navn, ham vil jeg selv kræve til ansvar, sagde Gud. Mit dybtgaende studium af hele Bibelen overbeviste mig om at Jesus fra Nazaret var den profet. 1. Habakkuk 1: Johannes 1: Abenbaringen 3: Mika 5:2; Mattæus 2:1. 5. Esajas 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Esajas 9:6, 7; Lukas 1: I Mattæusevangeliet, kapitel 1, er der en optegnelse over Jesu slægtslinje pa faderens side, og i Lukasevangeliet, kapitel 3, hans slægtslinje pa moderens side. 7. Mattæus 21:9. V agn op! Maj

12 GLIMT FRA GAMMEL TID KYROS DEN STORE KYROS DEN STORE Kyros grav Der skete noget tilsyneladende umuligt natten mellem den 5. og 6. oktober 539 f.v.t., ifølge vores kalender, med byen Babylon, hovedstaden i det babyloniske rige. Denne skæbnesvangre nat blev byen indtaget af en hær bestaende af medere og persere som blev anført af perserkongen Kyros, ogsa kendt under navnet Kyros den Store. Han benyttede en genial strategi. KORTE FAKTA ) Kyros menes at være født cirka 600 f.v.t. Han døde i kamp omkring 530 f.v.t. ) Kyros grav kan stadig ses i Pasargadae, en by i oldtidens Persien der er grundlagt af Kyros, og som nu er et arkæologisk udgravningsomrade i Iran. ) Kyroscylinderen er et 23 centimeter langt kileskriftdokument til minde om Kyros erobring af Babylonogudfrielsenaflandflygtige, deriblandt jøderne. Cylinderen er blevet kaldt et af de mest betydningsfulde fund inden for bibelsk arkæologi. ) Det iranske folk nærer stadig stor agtelse for Kyros. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; cylinder: The Trustees of the British Museum HVORDAN KYROS INDTOG BABYLON Da Kyros besluttede at indtage Babylon, var det allerede den mest glorværdige by i Mellemøsten ja, maske i hele verden, siger bogen Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylon la ved Eufratfloden, som fyldte de voldgravederomgavbyensvældigemure enkombination af forsvarsværker der gjorde at byen tilsyneladende var uindtagelig. Nord for Babylon bortledte Kyros mænd Eufratfloden, sa vandstanden i floden, der løb gennem byen, faldt. Derefter vadede soldaterne gennem flodlejet frem til portene, som man havde ladet sta abne, og de indtog Babylon uden at møde større modstand. Ifølge de græske historikere Herodot og Xenofon følte babylonierne sig sa sikre bag byens forsvarsværker at mange af dem festede den nat angrebet fandt sted, deriblandt kongen! (Se rammen Skriften pa væggen ). Kyros erobring af byen var desuden en opfyldelse af nogle forbløffende bibelprofetier. Kyroscylinderen

13 Kyros erobring af Babylon var forudsagt i Bibelen FORBLØFFENDE FORUDSIGELSER Esajas profetier er særlig bemærkelsesværdige fordi de blev nedskrevet cirka 200 ar forinden maske 150 ar før Kyros blev født! Læg mærke til følgende profetier: ˇ En mand ved navn Kyros ville indtage Babylon og udfri jøderne. Esajas 44:28; 45:1. ˇ Eufrats vande ville udtørre, og det beredte vejen for Kyros hær. Esajas 44:27. ˇ Man ville lade byportene sta abne. Esajas 45:1. ˇ Babylons militære styrker ville holde op med at kæmpe. Jeremias 51:30; Esajas 13:1, 7. EN MIRAKULØS UDFRIELSE Tidligere, i 607 f.v.t., havde babylonierne jævnet Jerusalem med jorden og ført de fleste af de overlevende i fangenskab. Hvor længe ville jøderne blive holdt i fangenskab? Gud havde sagt at nar de halvfjerds ar var til ende, ville han kræve Babylons konge og landet d er til regnskab og gøre det til ødemarker for stedse. Jeremias 25:12. Som nævnt erobrede Kyros Babylon i 539 f.v.t. Kort efter frigav han jøderne, som begyndte at ankomme til deres hjemland i ar 537 f.v.t. præcis 70 ar efter at de kom i fangenskab. (Ezra 1:1-4) Hvad angar Babylon, blev denne by med tiden til ødemarker hvilket igen er en bekræftelse af at Bibelens profetier er nøjagtige. HVORFOR BURDE DET INTERESSERE DIG? Tænk over dette: Bibelen forudsagde (1) at jødernes fangenskab ville vare i 70 ar, (2) at Kyros ville indtage Babylon samt specifikke og vigtige detaljer i hans strategi, og (3) at Babylon til sidst ville ligge øde hen. En sadan forudviden kunne ikke stamme fra mennesker! Det er mere fornuftigt at drage denne konklusion: Aldrig er en profeti blevet fremført ved et menneskes vilje, men mennesker udtalte ord fra Gud. (2 Peter 1:21) Ja, Bibelen fortjenervirkeligatvibrugertidp a at undersøge den. SKRIFTEN P A VÆGGEN Den nat Kyros foretog sit overraskelsesangreb, festede den babyloniske kong Belsazzar med et tusind af sine stormænd. Pludselig kom en hand mirakuløst til syne. Mens alle kiggede, skrev handen pakalkenp avæggeni paladset MENE, MENE, TEKEL og PARSIN. Daniel5:1,5,25. Profeten Daniel tydede gaden for den skrækslagne Belsazzar. Kort fortalt sagde Daniel til kongenatdervargjortendep a hansrige,athanvarblevet vejet pavægtenogfundetforlet,og at Babylon var blevet givet til mederne og perserne. (Daniel 5:26-28) Hvert eneste ord gik i opfyldelse. Helt frem til i dag bruger man panoglesprogstadig talemaden skriften pavæggen, som angiver et varsel om undergang eller en uundgaeligogugun- stig udvikling. Udtrykket sigter til en mønt- og vægtenhed. En detaljeret forklaring findes i kapitel 7 i bogen Giv agt pa Daniels profeti!, udgivet af Jehovas Vidner. V agn op! Maj

14 HVAD SIGER BIBELEN? GUDS NATUR GUDS NATUR Hvilken slags legeme har Gud? Gud er en and. Johannes 4:24. HVAD BIBELEN SIGER Bibelen beskriver Gud som en and. (2 Korinther 3:17) Som en and star han langt over os, og vi kan ikke med vores fysiske sanser fatte hvor stor han er. Han er evighedens Konge, den uforgængelige, læser vi i Første Timoteusbrev 1:17. I Bibelen star der ogsa: Ingen har nogen sinde set Gud. 1 Johannes 4:12. Vores Skaber star sa langt over os at vi slet ikke kan gøre os noget begreb om hvordan han ser ud. Med hvem kan I sammenligne Gud, og hvad kan I stille op som hans lige? siges der i Esajas 40:18. Selv det ærefrygtindgydende univers blegner i sammenligning med den Almægtige. Esajas 40:22, 26. Der findes dog intelligente skabninger som kan se Gud og endda tale med ham ansigt til ansigt. Det kan de fordi de er ander og bor i den andelige himmel. (1 Kongebog 22:21; Hebræerne 1:7) Om disse overmenneskelige skabninger, der ogsa kaldes engle, sagde Jesus Kristus at de hele tiden ser min himmelske Faders ansigt. Mattæus 18:10. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Er Gud alle steder? HVAD BIBELEN SIGER Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, som en slags upersonlig kraft. Jesu ord, som vi kan læse i Mattæus 6:9 og 18:10, viser derimod at Gud er en person en Fader oghanbefindersigihimmelen, detsted hvor han bor. 1 Kongebog 8:43. Ved slutningen af sit liv sagde Jesus: Jeg forlader verden og gar til Faderen. (Johannes 16:28) Efter sin død og efter at han var blevet oprejst som en and, steg Kristus op i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person. Hebræerne 9:24. Disse kendsgerninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første fordi vi kan lære noget om Gud og komme nær til ham da han er en person. (Jakob 4:8) For det andet fordi sandheden om Gud værner os mod falsk tilbedelse, som for eksempel tilbedelse af livløse billeder og genstande. Børnlille, vogt jer for afguderne, siger Første Johannesbrev 5:21. I skal derfor bede saledes: Vor Fader i himlene. Mattæus 6:9. I hvilken forstand blev mennesket skabt i Guds billede? HVAD BIBELEN SIGER Som mennesker kan vi genspejle Guds egenskaber, blandt andet hans kærlighed, retfærdighed og visdom. Bibelen siger: Bliv Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed. Efeserne 5:1, 2. Gud skabte os med en fri vilje, som sætter os i stand til at vælgedetrettefremfordeturetteogatgiveudtrykforkærlighed til andre pa mange forskellige mader. (1 Korinther 13:4-7) Vi kan ogsa være kreative, nyde skønhed og fyldes med ærefrygt over den forunderlige verden der omgiver os. Frem for alt har vi en evne til at forsta andelige begreber, et naturligt ønske om atlærevoresskaberoghansviljemedosatkende. Mattæus 5:3. Hvordan Bibelens ord kan hjælpe os. Jo mere vi lærer om Gud og efterligner ham, jo mere lever vi padenm ade han oprindelig havde tiltænkt det. Derved opnar vi større livsglæde sammen med ægte tilfredshed og indre fred. (Esajas 48:17, 18) Ja, Gud ved at hans vindende egenskaber rører menneskers hjerte, drager de oprigtige til ham og leder dem pa vejen til evigt liv. Johannes 6:44; 17:3. Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem. 1Mosebog1:27. V agn op! Maj

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Slangestjernens seende skelet Krystallignende buler pa skelettet fungerer som mikrolinser af høj kvalitet Slangestjerne: Fotosearch.com; indsat: Med tilladelse af professor Joanna Aizenberg, Harvard S LANGESTJERNEN, der lever pa rev, har en forbløffende form for panser paoversiden.dennedelaf skelettet er besat med mikroskopiske linser der gør dyrets panser til et sammensat øje. Tænk over dette: Da forskere undersøgte slangestjernens skeletplader, sade etusædvanligtmønster af tætsiddende krystalklare buler, der alle var tyndere end et menneskehar, oplyser tidsskriftet Natural History. Disse krystallignende buler, der bestar af calciumkarbonat (kalkspat), viste sig at være mikrolinser af høj kvalitet som fokuserer lyset pa hvad der synes at være lysfølsomme nerver lige under pladerne. Desuden har linserne den helt rigtige form til at danne det ønskede billede. Joanna Aizenberg, der er kemiker, siger om slangestjernens skjold der tjener to formal, at det er et eksempel pa et vigtigt princip: inden for biologien optimeres materialer ofte til at have flere funktioner. Ved at lære noget om slangestjernens biologi har forskere opfundet en enkel og billig metode til at fremstille enheder af mikrolinser af calciumkarbonat. Sadanne enheder har mange anvendelsesmuligheder, blandt andet inden for telekommunikation, hvor de benyttes til at lede lyssignaler gennem optiske fibre. Hvad mener du? Er slangestjernens seende skelet et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Scan koden, eller gaindp a g13 05-D

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Studie. Den store strid

Studie. Den store strid Studie 3 Den store strid 20 Åbent spørgsmål Enten/eller Hvad er sandt af følgende udsagn: Min tro bestemmer mine handlinger eller Mine handlinger bestemmer min tro? Begrund dit svar. Kan du komme på eksempler

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00.

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. 7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. Salmer: Vinderslev kl. 8.30: 750-51/ 44-49 Hinge kl.9.30: 750-51- 512/ 44-428- 49 Vium kl.11: 750-51- 512/ 36-428-

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (kap. 18, v. 31-43): Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere