Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)"

Transkript

1 Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens navn Orientering er en idræt, hvor deltagerne ud fra indtegninger på kortet skal opsøge et antal afmærkede poster i terrænet på deres vej fra start til mål. Er rækkefølgen af posterne angivet, skal denne følges. Når orientering dyrkes som konkurrenceidræt, er tiden afgørende. Det tilstræbes, at mesterskaber afvikles i ukendt terræn. Orientering er en idræt, hvor deltagerne ud fra indtegninger på kortet skal opsøge et antal afmærkede poster i terrænet på deres vej fra start til mål. Er rækkefølgen af posterne angivet, skal denne følges. Når orientering dyrkes som konkurrenceidræt, er tiden afgørende. Det tilstræbes, at mesterskaber afvikles i ukendt terræn Baner Klasserne fordeles på baner, der beskrives ved længde, antallet poster samt en af følgende sværhedsgrader: grøn/begynder, hvid/let, gul/mellemsvær og sort/svær. Klasserne gul/mellemsvær, blå/svær og sort/svær. Se kommentar under (nr. 15), forudsat vedtagelse af og Kontrolsystem Ved et kontrolsystem forstås et system som består af kontrolkort og postenheder, og som bruges til at verificere deltagerens besøg på posterne. Ved et kontrolsystem forstås et system, som bruges til at verificere, at deltageren har været ved posterne Da konventionelt kontrolkort kun sjældent benyttes kan denne bestemmelse generaliseres og forenkles Kontrolkort Ved kontrolkortet forstås deltageres elektroniske eller konventionelle kontrolkort. Et elektronisk kontrolkort kan indrettes således, at det både kan anvendes til kontrol og tidtagning, men skal Forslag 1: 1.8 Kontrolenhed Kontrolenhed (chip) Ved kontrolenhed forstås Ad 1. Da 99 % af alle konkurrencer afvikles ved brug af chip bør dette afsnit vendes og forenkles 1

2 suppleres med muligheden for en mekanisk backupmarkering. deltagernes elektroniske chip eller et papir kontrolkort. Forslag Deltagerens kontrolenhed Ved deltagerens kontrolenhed forstås den elektroniske kontrolenhed (oftest SI- eller EMIT-brik) eller et kontrolkort af papir som deltageren anvender til at dokumentere sit besøg på posterne. Som backupsystem kan anvendes backupkort monteret på deltagerens elektroniske kontrolenhed (EMIT) eller der kan foretages klip i kortet med en mekanisk stiftklemme monteret på posten (SI) Ad 2: Bør justeres, så det tydeligt fremgår at der oftest anvendes elektronisk klippekontrol og tage højde for, at SI ikke har mekanisk backupmarkering, Åben for begge forslag, men forslag 1 prioriteres Postenhed Ved postenheden forstås den elektroniske eller mekaniske enhed, der er monteret på posten, og som deltageren skal benytte til markering i sit kontrolkort. En elektronisk postenhed skal suppleres med en mekanisk del eller enhed til brug for en eventuel backupmarkering. 1.9 Post En post er den afmærkning, der anvendes i terrænet, se Posten skal være forsynet med en kontrolenhed, som deltageren skal benytte til at opnå kvittering for besøget ved posten. Ved anvendelse af elektronisk kontrolenhed (så som SI- eller EMIT-brik) skal denne suppleres med en mekanisk enhed, fx stiftklemme, der benyttes, hvis den elektroniske fejler Stævne Ved et stævne forstås et arrangement åbent for deltagere fra flere klubber, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser, der er fordelt på baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Stævner klassificeres efter den klasseinddeling, der tilbydes, og med indtil 5 stjerner for den kvalitet og service, der ydes. Forslag 1: Ved et stævne forstås et arrangement åbent for deltagere fra flere klubber, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser, der er fordelt på baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Stævner klassificeres efter den klasseinddeling, der tilbydes, og med indtil 5 stjerner for den kvalitet og service, der ydes. Forslag 2: Ved et stævne forstås et arrangement åbent for deltagere fra flere klubber, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser, der er fordelt på Bør forenkles - og den med stjernerne er der alligevel ingen der bruger til noget fornuftigt - så lad os slippe af med det system IKKE se forslag under 3.2 2

3 Discipliner Som konkurrenceidræt afvikles orientering i følgende internationale mesterskabsdiscipliner: lang, mellem, sprint og stafet samt i de nationale mesterskabsdiscipliner: ultralang, nat og hold. Vinderen af Danmarksturneringen er mester i DM hold. Orientering kan også afvikles som konkurrence- og motionsløb i discipliner som eksempelvis pointløb, stjerneløb, holdløb, punktorientering og etapeløb. Andre discipliner eller kombinationer heraf kan forekomme. baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Ved et stævne forstås et orienteringsarrangement, åbent for deltagere uden for den arrangerende klub, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser Sidste stykke uændret Som konkurrenceidræt afvikles orientering i følgende internationale mesterskabsdiscipliner: lang, mellem, sprint og stafet samt i de nationale mesterskabsdiscipliner: ultralang, nat og hold. Vinderen af Danmarksturneringen er mester i DM hold. Orientering kan også afvikles som konkurrence- og motionsløb i discipliner som eksempelvis pointløb, stjerneløb, holdløb, punktorientering og etapeløb. Andre discipliner eller kombinationer heraf kan forekomme. Det er jo ikke nogen lærebog og der er ingen værdi i præcisionen Fairness Deltagerne i klasser med betegnelsen: E, A, AM og AK skal i alle konkurrencer med individuel start orientere selvstændigt. Hængning, samløb eller andet samarbejde med andre er ikke tilladt. Dette gælder, uanset om den anden person selv er deltager i konkurrencen eller er en udenforstående. Hængning foreligger, når en deltager over længere delstræk, mellem flere poster eller i flere perioder bevidst følger efter en anden deltager og drager fordel heraf. Resten af paragraffen er uændret Deltagerne i klasser med betegnelsen: E, A, AM og AK skal i alle konkurrencer med individuel start orientere selvstændigt.. Hængning, Samløb eller andet samarbejde med andre er ikke tilladt. Dette gælder, uanset om den anden person selv er deltager i konkurrencen eller er en udenforstående. Hængning foreligger, når en deltager over længere delstræk, mellem flere poster eller i flere perioder bevidst følger efter en anden deltager og drager fordel heraf. Resten af paragraffen er uændret IOF har slettet bestemmelserne om hængning, da det ikke er anset for muligt at definere, hvornår hængning har fundet sted; SOFT har fulgt trop. Der ses ikke nogen gode grunde til, at bibeholde reglen i Danmark. Giver ingen værdi, specielt fordi 3

4 9 3.2 Klassifikation af stævner Stævner inddeles i 3 kategorier. Det sker ud fra den klasseinddeling, der er pålagt eller valgt af stævnet. Der er følgende muligheder: A-stævner, der følger klasseinddelingen for mesterskaber. Se afsnit 4. B-stævner, der følger baneinddelingen for Danmarksturneringen. Se afsnit 5. C-stævner, der har fri klasse- og baneinddeling. Se afsnit 6. Stævnets kvalitet og service beskrives med 1 til 5 stjerner efter følgende kriterier, idet krav på de lavere niveauer også skal være opfyldt: Drop *-systemet. A-stævner, der følger klasseinddelingen for mesterskaber. Se afsnit 4. B-stævner, der følger baneinddelingen for Danmarksturneringen. Se afsnit 5. C-stævner, der har fri klasse- og baneinddeling. Se afsnit 6 som konsekvensændring, såfremt pkt. 20 nedenfor vedtages det giver anledning til at arrangører vælger en stjerne, som ikke giver præmier til U- løbere. der er også et forkert mix i,hvad der tilbydes under de forskellige stjerner. Hvorfor skal det først være ved 4 stjerner man forpligter sig til at have børnebane. Arrangørerne skal bare i indbydelsen skrive hvad der tilbydes. *-systemet anses for så indarbejdet i klubberne, at det er mest hensigtsmæssigt at bibeholde det. Kortet er ikke ældre end 5 år, og der er mulighed for tilmelding via O-service. Stævnet har egen hjemmeside med adgang til indbydelsen, instruktionen og resultatlisten. + kortet er ikke ældre end 3 år og der anvendes et elektronisk kontrolsystem. + kortet er godkendt af kortkonsulent. På stævnepladsen er der adgang til kiosk og primitivt toilet. Der er præmier til vinderne i klasserne til og med H -16 og D -16, + kortet er nyrevideret eller nytegnet til stævnet. Der er ordnede toiletforhold på stævnepladsen med mulighed for desinficering af hænder. Ved stævner, der afvikles i dagslys, tilbydes en gratis børnebane. Præmier til de første 3 i klasserne til Følgende tilføjelse foreslås under **: Der er præmier til vinderne i klasserne til og med H -16 og D -16. Børnebane er nævnt i (danmarks- og forbundsmesterskaber) og 5 (Bstævner/danmarksturneringen); det foreslås, at pligten til børnebaner også nævnes specifikt i 4.2 (Øvrige A- stævner) og 6 (C-stævner) 4

5 og med H -16 og D -16, + kortet er trykt eller printet på godkendt tryksted. Der er 2 toiletter til individuelt brug på stævneplads for hver 300 deltagere og mindst 2 ved start, såfremt denne er beliggende mere end 400 meter fra stævneplads. Stævnet yder service med førstehjælp, pressetelt, speakning, hvis dette er tilladt, og giver adgang til omklædning og bad. Der er præmier eller medaljer til vinderen i alle klasser. Stævnekontrollanten påser, at stævnet lever op til den af forbundet ved tildelingen foreskrevne eller af stævneleder valgte indplacering Indbydelsen Stævneleder skal offentliggøre en indbydelse på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Samtidig skal der etableres link fra stævnekalenderen på forbundets hjemmeside og fra O-service til indbydelsen. Sker der efterfølgende rettelser i indbydelsen, skal disse fremhæves og dato for opdatering angives. Indbydelsen skal i nedenstående rækkefølge indeholde følgende punkter: 1. Arrangør, den arrangerende klub. 2. Navn og klassifikation for stævnet. 3. Dato, stævnedato, åbningstid. 4. Løbsområde, skovens navn. 5. Mødested, stævnecenter og stævneplads samt indbyrdes afstande. 6. Kortet, målestok, fremstillings- og/eller revisionsår, kvalitetsmærke, ækvidistance og fremstillingsmåde. 7. Terrænbeskrivelse. 8. Klasser, klasseinddeling, Forslag 1: Der er alt for meget manual for arrangører i denne og for mange unødvendige krav. Det er stævnets egen interesse at indbydelsen kommer ud og gerne tidligt; men om det lige er 10 uger før og om man samtidig får det på O-service - det er en fin guide for arrangører, men behøver ikke være med i reglement Forslag 2: Jeg går ind for 10 ugers-fristen og mener godt, at reglementet kan signalere, at 10 uger før et A-, B- eller C-stævne er det seneste en indbydelse til stævner offentliggøres. Forslag 3: Indbydelsen skal i nedenstående rækkefølge indeholde mindst følgende punkter: Forslag 4: Punkt 9. i indbydelsen ændres til: 5

6 deltagerbegrænsning, seedning, banelængder og præmier, åbne klasser/vakante starter, herunder salgstidsrum og priser. 9. Kontrol, anvendelse af elektronisk eller konventionelt kontrolkort, herunder hvilket elektronisk system. 10. Start, startmetode og tidspunkt for 1. start. 11. Afstande, indbyrdes afstand mellem omklædning, parkering, stævneplads og start(er). 12. Børnebane, åbningstid, præmier, gebyr. 13. Service, børneaktivering, overnatning, bespisning etc. 14. Tilmelding, tilmeldingsfrist, startafgift og lejeafgift for elektronisk kontrolkort, tilmeldingsadresse, herunder telefon og samt arrangørens registrerings- og kontonummer, samt oplysninger om navneanmeldelse og gebyr herfor. 15. Stævneleder, navn, klub og adresse, herunder telefon og Banelægger, navn og klub. 17. Kontrollanter, navne og klub på stævnekontrollant og banekontrollant. 18. Dommer, navn og klub på dommer eller juryformand. 9. Kontrolsystem, herunder hvilket elektronisk system Punkt 9 indstilles. Indbydelsen skal på stævnedagen ophænges på stævnepladsen sammen med instruktionen, eventuelt i form af en sammenskrivning af indbydelse og instruktion, således at kun de på stævnedagen relevante oplysninger medtages. Indbydelsen skal på stævnedagen ophænges på stævnepladsen sammen med instruktionen, eventuelt i form af en sammenskrivning af indbydelse og instruktion, således at kun de på stævnedagen relevante oplysninger medtages. sammen med 3.7 (instruktionen) 10 A 3.6 Tilmelding og startafgift En deltagers klub har ansvaret for, at tilmelding sker rettidig, i den rigtige klasse og på en bane, der passer til deltagerens orienteringsmæssige og 6

7 fysiske kvalifikationer. Tilmelding skal ske via O-service, eller såfremt dette ikke er muligt på den af arrangøren foreskrevne måde. Tilmeldingen skal indeholde deltagerens for- og efternavn samt klasse. Ønsker deltageren at benytte sit eget elektroniske kontrolkort, skal dettes nummer oplyses. Står en tilmeldingen registeret i O-service på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb, hæfter klubben for betaling af startafgiften. På stævnedagen skal der kunne købes vakante starter i almindelige klasser eller starter i særlige åbne klasser. Stævneleder bestemmer selv antallet og fordeling af de starter, der udbydes uden forhåndstilmelding, og er berettiget til at opkræve en højere startafgift herfor. Start i anden deltagers navn kan kun ske med tilladelse fra stævneleder. Startafgifter skal senest 10 dage efter tilmeldingsfristens udløb være indbetalt til den af arrangøren oplyste bankkonto. Forslag 1 (vedr. 2. stykke): Tilmelding skal ske via O-service eller såfremt dette ikke er muligt på den måde, der er foreskrevet af arrangøren foreskrevne måde. Tilmeldingen skal indeholde deltagerens for- og efternavn samt klasse. Ønsker deltageren at benytte sin t egen t elektroniske kontrolkort, enhed, skal enhedens identifikation (briknummer) skal dettes nummer oplyses. Står en tilmeldingen registeret i O-service på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb, hæfter klubben for betaling af startafgiften. Forslag 2: (næstsidste stykke ændres til): Start i anden deltagers navn er tilladt, hvis man opfylder klassens betingelser; navneændringen foretages ved henvendelse på stævnekontoret før start. Forslag 3: Startafgifter bør fremover gradueres efter banernes længde. Ikke kun efter junior/senior. Det skal ikke være en stævneleders afgørelse enten skal det være muligt eller ikke og det er reglementet der afgør det og ikke det enkelte arrangement. Jeg anbefaler at det er tilladt. - IKKE startafgifters størrelse er ikke reglementsbestemt 7

8 Instruktion Instruktionen skal offentliggøres på stævnets hjemmeside senest 72 timer før stævnets start. Instruktionen skal i nedenstående rækkefølge indeholde følgende punkter. 1. Kørevejledning, mødested, stævnecenter og stævneplads. 2. Oversigt, omklædning, bad og toilet, samt øvrige servicefunktioner. 3. Afstande, endelig afstand til stævneplads og til start(er) samt type af afmærkning. 4. Klasser, endelige banelængder og postantal, radioposter samt væskedepoter. 5. Kontrol, herunder sted for udlevering af kontrolkort og backup. 6. Kortet, kortskifte, tvungne overgange, forbudte områder, passager og ruter samt specielle signaturer, eventuelle rettelser. 7. Postbeskrivelser, placering heraf på kortet, løse ved start. 8. Start, fremkald, kontrol og kortudlevering, samt for sent startende. 9. Mål, maxtid, inddragelse af kortet, væske. 10. Overtrækstøj, transport og i givet fald udlevering. 11. Præmier, til hvem, tidspunkt og sted for overrækkelse. 12. Ordensregler ude og inde. 13. Dispensationer for stævnet og eventuelle rettelser i forhold til indbydelsen. 14. Dommer, dommer/jurys træffetid og sted. Instruktion skal ophænges sammen med indbydelsen på stævnepladsen og ved start. Stævneleder kan dog vælge at lave en sammenskrivning, så alene de på stævnedagen relevante oplysninger medtages. Instruktionen skal i nedenstående rækkefølge indeholde mindst følgende punkter. Forslag 1: Punkt 5 i instruktionen ændres til: 5. Kontrolsystem, herunder sted for udlevering af lejede kontrolenheder, backupkort eller kontrolkort Forslag 2: Instruktion skal ophænges sammen med indbydelsen på stævnepladsen. og ved start. Stævneleder kan dog vælge at lave en sammenskrivning, så alene de på stævnedagen relevante oplysninger medtages Jeg mindes ikke at have set andet end en frisk instruktion ophængt på stævnepladsen. Det er sjældent den hænger ved start. Reaktion: Jo, den bør også være ved start, sammen med startlisterne. Instruktionen skal være der, så man også ved start kan læse vigtig information om særlige forhold, man som løber skal være opmærksom på. med tilføjelsen: og ved start. 8

9 Startlisten Forudgående stykker uændret: Startintervallet i en klasse skal være mindst 2 minutter. Er der i en klasse mere end 75 tilmeldte deltagere kan startintervallet nedsættes til 1 minut. For klasser med fri start (put & run) oplyses startinterval. Startintervallet i en klasse skal være mindst 2 minutter. 1 minut. Er der i en klasse mere end 75 tilmeldte deltagere kan startintervallet nedsættes til 1 minut. For klasser med fri start (put & run) oplyses startinterval. Startinterval bør være afhængigt af hvilken type stævne det er - denne sætning: Startintervallet i en klasse skal være mindst 2 minutter. Er der i en klasse mere end 75 tilmeldte deltagere kan startintervallet nedsættes til 1 minut. bør derfor overgå til særbestemmelser for bestemte stævner. 2 min kan være rimelig nok til et DM; men ikke et C-løb Individuel start 13 Deltagerne startes indenfor klassen med et fast tidsinterval. Deltageren fremkaldes 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt. Forsiden af kortet og den på kortet indtegnede bane må ikke være synlig for deltageren før i startøjeblikket. Deltagere på baner med sværhedsgraderne grøn/begynder og hvid/let må se kortet og den indtegnede bane 2 minutter før starttidspunktet. 1. stykke uændret 2. stykke: Deltageren fremkaldes 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt. Kortet må ikke ses af deltageren før end i startøjeblikket, hvor kortet udleveres. Deltagere på baner med sværhedsgraderne grøn/begynder og hvid/let får kortet udleveret 2 minutter før starttidspunktet. Tekstjustering Poster stykke uændret Posten skal monteres på et fritstående stativ. Øverst på stativet monteres postenheden. Umiddelbar herunder og synligt fra to sider placeres postens kodetal skrevet i sort på lys baggrund. Cifrene skal have en stregtykkelse på 5-10 mm og være mellem 50 og 100 mm høje. Kodetallet må ikke være mindre end 31. Posten skal monteres på et fritstående stativ. Øverst på stativet monteres postenheden postens kontrolenhed. Umiddelbart herunder og synligt fra to sider placeres postens kodetal skrevet i sort på lys baggrund. Cifrene skal have en stregtykkelse på 5-10 mm og være mellem 50 og 100 mm høje. Kodetallet må ikke være mindre end 31 Tekstjustering 9

10 14 A 3.13 Kortet 1. stk. uændret Kortet skal være i målestok 1: eller 1:15.000, medmindre andet foreskrives af særlige regler for disciplinen eller stævnet eller tilsiges af traditionen. For 60+ løbere anbefales det at printe kortene i 1: Argument: Bedre læsbarhed, så løberne ikke bommer så meget. Det er trods alt de ældre, som holder sporten gående i DK. I Norge er det allerede indført. IKKE Evt. initiativ fra IOF afventes. Ved stævner i meget detaljerige områder (mange veje, stier, grøfter, moser og kurver) kan arrangøren søge dispensation stk. uændret Sværhedsgraden Til hver bane knyttes en farvekode, der udtrykker banens sværhedsgrad. Der er 4 trin i skalaen for sværhedsgraden. Farve kode Grøn Hvid Gul Sort Beskrivelse Svær. Delstrækkene skal så vidt muligt bryde terrænets ledelinier og give anledning til flere forskellige vejvalg. De orienteringstekniske letteste vejvalg må ikke være de hurtigste. Banen skal stille krav om deltagernes brug af flere orienteringsteknikker. Posterne skal placeres uden eller før opfang på en sådan måde, at banebilledet bliver varieret. Til hver bane knyttes en farvekode, der udtrykker banens sværhedsgrad. Der er 4 5 trin i skalaen for sværhedsgraden. Blå Banerne lægges i samme terræntype og efter samme retningslinjer som baner med betegnelsen svær/sort. For at tilgodese deltagernes høje alder og dermed ofte nedsatte mobilitet skal følgende dog undgås: voldsomt kuperet terræn og svært fremkommeligt terræn, herunder terræn med brede og/eller dybe grøfter uden spang eller anden passagemulighed. Jeg synes det er sørgeligt, at man ikke kan forstå, at ældre løbere, dvs. især H 85 og D 75 ikke har brug for den anførte banelængde og sværhedsgrad. Ved det netop afholdte DM-lang var ude i over 2 timer på sin bane. Han havde ingen bom, men da han ikke er i stand til at passere brede grøfter, vådområder o.l. og må tage et i nogle tilfælde meget langt udenomsvejvalg for at undgå de værste forhindringer, tager det lang tid. Dette fremmer jo ikke de ældstes lyst til at deltage. Er det forbudt at være gammel? Forslag udarbejdet efter den svenske model for sværhedsgrad Blå. til anvendelse for klasserne D 60 og H 70 og ældre. Nødvendige konsekvensændringer vil blive foretaget 10

11 Indtegninger på kortet Forudgående stykker uændret Forbudte områder, der ikke allerede er vist på kortet som ISOM 2000, signatur 528, eller ISSOM 2005 signatur 201, 304.1, 309, 421, 521.1, 524, 526.1, og 534 skal indtegnes med lodrette linier i violet banefarve. 7. afsnit Forbudte områder opdateres således: Forbudte områder, der ikke allerede er vist på kortet som ISOM 2000, signatur 528, eller ISSOM 2007 signatur 201, 304.1, 309, 421, 521.1, 524, 526.1, 528.1, 534 og 714 skal indtegnes med lodrette linjer (709) i violet banefarve. Kortudvalgets opdatering Sidste 2 stykker uændret 16 A Internationale mesterskabsklasser Banerne for disciplinerne Lang, Mellem og Sprint samt Stafet til klasserne D -20, H -20, D 21- og H 21- følger de internationale regler med vindertider angivet i minutter. Ved vindertider forstås gennemsnittet af de 3 bedste tider i de respektive klasser. Klasse Sværhedsgrad Lang Mellem Sprint Stafet D -20 Sort Svær *) 3 x 25-30, 35-45, *) i alt D 21- Sort Svær *) 3 x , i alt *) H -20 Sort Svær 12-15**) 3 x 25-30, **) i alt H 21- Sort Svær 12-15**) 3 x 30-60, i alt **) *) Anvender samme bane **) Anvender samme bane Forslag fra Helge Lang Petersen, Eliteudvalget, og landstræneren; justeret af PLANudv. 11

12 Nationale mesterskabsklasser Banelængden er angivet med et vejledende interval i kilometer. Det endelige antal baner og banelængderne fastlægges og godkendes af banekontrollanten ud fra terrænets beskaffenhed og det forventede deltagerantal. Banelængden er angivet med et vejledende interval i kilometer. Det endelige antal baner og banelængderne fastlægges og godkendes af banekontrollanten ud fra terrænets beskaffenhed og det forventede deltagerantal. Banelængden er angivet med forventet vindertid i minutter som anført i skemaet nedenfor. Ved vindertider forstås gennemsnittet af de 3 bedste tider i de respektive klasser. Forslag til vindertider i bilag 1 til dette udkast. Det endelige antal baner og banelængderne fastlægges og godkendes af banekontrollanten ud fra terrænets beskaffenhed og det forventede deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfristen udløber fredag 2 uger før stævnet. Det er ikke tilladt at udbyde vakante starter. Forslag fra Eliteudvalget Eftertilmelding kan foretages indtil 72 timer før stævnets start. Stævneleder er berettiget til at opkræve op til 3 x startafgiften for hver eftertilmelding. Den forhøjede startafgift kan dog kun opkræves af indtil 5 løbere, hvis der er tale om en klubs samlede tilmelding. Eftertilmelding kan foretages indtil timer før. Sidste stykke uændret Seedning og deltagerbegrænsning Ved alle individuelle discipliner foretager forbundet seedning i klasserne D -20, H -20 og D 21- og H 21-. I forbindelse med seedningen skal det sikres, at deltagere fra samme klub ikke starter lige efter hinanden. Hvis det er nødvendigt for en fair konkurrence, kan forbundet begrænse antallet af deltagere i Ved alle individuelle discipliner foretager forbundet seedning i klasserne D -20, H -20 og D 21- og H 21-. I forbindelse med seedningen skal det sikres, at deltagere fra samme klub ikke starter lige efter 12

13 en af de nævnte klasser eller nedsætte startintervallet mellem de deltagere, der ikke er omfattet af seedningen. hinanden. De ti bedst (top 10) placerede på den aktuelle rangliste tages ud til Rød Startgruppe ( Red start group ). Landsholdsledelsen har dog ret til at indplacere andre løbere i Rød Startgruppe ( Red start group). Der foretages normal lodtrækning blandt disse og de placeres på de sidste startpladser. Lodtrækningen må først foretages efter at tilmeldingsfristen er udløbet, således at alle tilmeldte (både rettidigt tilmeldte og eftertilmeldte) indgår i lodtrækningen. For alle øvrige trækkes lod som i alle andre klasser. Nyt 2. stykke foreslået af Eliteudvalget Hvis det er nødvendigt for en fair konkurrence, kan forbundet begrænse antallet af deltagere i en af de nævnte klasser eller nedsætte startintervallet mellem de deltagere, der ikke er omfattet af seedningen. 19 A 4.2 Regler om øvrige A-stævner For øvrige A-stævner gælder reglerne om Danmarks- og Forbundsmesterskaber med følgende undtagelser og tilføjelser Klasser og baner Ved øvrige A-stævner i disciplinerne Lang, Mellem, Sprint, Ultralang og Stafet skal der udbydes samme klasser og baner som til et Danmarks- og Forbundsmesterskab. Ved Lang skal der yderligere udbydes klasser med sværhedsgrad B og C og baner med reduceret længde, betegnet AM og AK. Samtlige klasser og baner fremgår af nedenstående skema: Mellem baneskemaerne for dagstævner og natstævner indsættes: Ved øvrige A-stævner, der afvikles i dagslys, skal der tilbydes en gratis afmærket børnebane uden forhåndstilmelding som introduktion til orientering. 13

14 19 B 5. Regler om B-stævner 5.1 Danmarksturneringen 5. Regler om B-stævner Danmarksturneringen 5.1 Danmarksturneringen I særskilt dokument findes forslag til generel ændring af divisionsturneringens format. som konsekvensændring såfremt pkt. 20 nedenfor vedtages. Eventuelle konsekvensændringer for nummereringen i afsnit 5 foretages Regler om øvrige B-stævner For øvrige B-stævner gælder banefordelingen for åbne klasser i forbindelse med divisionsmatcher. 5.2 Regler om øvrige B-stævner For øvrige B-stævner gælder banefordelingen for åbne klasser i forbindelse med divisionsmatcher. Hvad er et Øvrigt B-stævne? Dette virker overflødigt - dermed kan hele afsnit 5 omdøbes til Danmarksturneringen - så er det da til at finde ud af C-stævner Hvis den arrangerende klub får tildelt et C-stævne eller selv vælger at indbyde til et sådant stævne, gælder reglerne i almindelig del med de tilføjelser og undtagelser, arrangørerne finder hensigtsmæssige. Den arrangerende klub har ret og pligt til at opbygge og udvikle stævnet ud fra stævnets eventuelle tradition eller foreliggende koncept. Efter stævnet foretages en evaluering af stævnet, som bør dokumenteres i elektronisk form, der videregives til næste års arrangør. 6.1 C-stævner Hvis den arrangerende klub får tildelt et C- stævne eller selv vælger at indbyde til et sådant stævne, gælder reglerne i almindelig del med de tilføjelser og undtagelser, arrangørerne finder hensigtsmæssige. Den arrangerende klub har ret og pligt til at opbygge og udvikle stævnet ud fra stævnets eventuelle tradition eller foreliggende koncept. Efter stævnet foretages en evaluering af stævnet, som bør dokumenteres i elektronisk form, der videregives til næste års arrangør. Nyt sidste stykke De to sidste afsnit bør udelades - virker noget overflødigt og overformynderisk. Begge forslag indstilles 14

15 Ved C-stævner, der afvikles i dagslys, skal der tilbydes en gratis afmærket børnebane uden forhåndstilmelding som introduktion til orientering Nøglepersoner Til ethvert stævne skal der mindst udpeges en stævneleder, en stævnekontrollant, en banekontrollant samt en dommer eller en jury. Der kan tilknyttes en ungdomsbanerådgiver Kontrollanter Stævne- og banekontrollanter til Danmarks- og Forbundsmesterskaber og stævner hvori indgår WREkonkurrencer samt Danmarksturneringens finalerunde udpeges senest 12 måneder før stævnet af forbundet. Kontrollanterne til et sådant stævne må ikke være medlem af den arrangerende klub og skal have deltaget i forbundets uddannelse af kontrollanter. Til alle andre stævner udpeger stævneleder en stævnekontrollant og en banekontrollant. Til alle stævner med ungdomsbanerådgiver udpeges denne af Børne- & Ungeudvalget Banekontrollanten og ungdomsbanerådgiveren Banekontrollanten skal arbejde uafhængigt af banelægger og korttegner. Det er banekontrollantens ansvar ud fra det endelige kort, det forventede deltagerantal og ved besøg i terrænet at kontrollere og godkende placeringen af start(er), poster og Til ethvert stævne skal der mindst udpeges en stævneleder, en stævnekontrollant, en banekontrollant samt en dommer eller en jury. Der kan tilknyttes en ungdomsbanerådgiver. 7.2 Kontrollanter Stævne- og banekontrollanter til Danmarks- og Forbundsmesterskaber og stævner hvori indgår WRE-konkurrencer samt Danmarksturneringens finalerunde udpeges senest 12 måneder før stævnet af forbundet. Kontrollanterne til et sådant stævne må ikke være medlem af den arrangerende klub og skal have deltaget i forbundets uddannelse af kontrollanter. Til alle andre stævner udpeger stævneleder en stævnekontrollant og en banekontrollant. Til alle stævner med ungdomsbanerådgiver udpeges denne af Børne- & Ungeudvalget. 7.4 Banekontrollanten og ungdomsbanerådgiveren Banekontrollanten skal arbejde uafhængigt af banelægger og korttegner. Det er banekontrollantens ansvar ud fra det endelige kort, det forventede deltagerantal, idet ordet kan ikke sikrer, at en ungdomsbanerådgiver udpeges og så er ordningen illusorisk; egnet til en vejledning konsekvensændring iflg. 7.1 Alle 3 ændringer indstilles konsekvensændringer iflg

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere