Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)"

Transkript

1 Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens navn Orientering er en idræt, hvor deltagerne ud fra indtegninger på kortet skal opsøge et antal afmærkede poster i terrænet på deres vej fra start til mål. Er rækkefølgen af posterne angivet, skal denne følges. Når orientering dyrkes som konkurrenceidræt, er tiden afgørende. Det tilstræbes, at mesterskaber afvikles i ukendt terræn. Orientering er en idræt, hvor deltagerne ud fra indtegninger på kortet skal opsøge et antal afmærkede poster i terrænet på deres vej fra start til mål. Er rækkefølgen af posterne angivet, skal denne følges. Når orientering dyrkes som konkurrenceidræt, er tiden afgørende. Det tilstræbes, at mesterskaber afvikles i ukendt terræn Baner Klasserne fordeles på baner, der beskrives ved længde, antallet poster samt en af følgende sværhedsgrader: grøn/begynder, hvid/let, gul/mellemsvær og sort/svær. Klasserne gul/mellemsvær, blå/svær og sort/svær. Se kommentar under (nr. 15), forudsat vedtagelse af og Kontrolsystem Ved et kontrolsystem forstås et system som består af kontrolkort og postenheder, og som bruges til at verificere deltagerens besøg på posterne. Ved et kontrolsystem forstås et system, som bruges til at verificere, at deltageren har været ved posterne Da konventionelt kontrolkort kun sjældent benyttes kan denne bestemmelse generaliseres og forenkles Kontrolkort Ved kontrolkortet forstås deltageres elektroniske eller konventionelle kontrolkort. Et elektronisk kontrolkort kan indrettes således, at det både kan anvendes til kontrol og tidtagning, men skal Forslag 1: 1.8 Kontrolenhed Kontrolenhed (chip) Ved kontrolenhed forstås Ad 1. Da 99 % af alle konkurrencer afvikles ved brug af chip bør dette afsnit vendes og forenkles 1

2 suppleres med muligheden for en mekanisk backupmarkering. deltagernes elektroniske chip eller et papir kontrolkort. Forslag Deltagerens kontrolenhed Ved deltagerens kontrolenhed forstås den elektroniske kontrolenhed (oftest SI- eller EMIT-brik) eller et kontrolkort af papir som deltageren anvender til at dokumentere sit besøg på posterne. Som backupsystem kan anvendes backupkort monteret på deltagerens elektroniske kontrolenhed (EMIT) eller der kan foretages klip i kortet med en mekanisk stiftklemme monteret på posten (SI) Ad 2: Bør justeres, så det tydeligt fremgår at der oftest anvendes elektronisk klippekontrol og tage højde for, at SI ikke har mekanisk backupmarkering, Åben for begge forslag, men forslag 1 prioriteres Postenhed Ved postenheden forstås den elektroniske eller mekaniske enhed, der er monteret på posten, og som deltageren skal benytte til markering i sit kontrolkort. En elektronisk postenhed skal suppleres med en mekanisk del eller enhed til brug for en eventuel backupmarkering. 1.9 Post En post er den afmærkning, der anvendes i terrænet, se Posten skal være forsynet med en kontrolenhed, som deltageren skal benytte til at opnå kvittering for besøget ved posten. Ved anvendelse af elektronisk kontrolenhed (så som SI- eller EMIT-brik) skal denne suppleres med en mekanisk enhed, fx stiftklemme, der benyttes, hvis den elektroniske fejler Stævne Ved et stævne forstås et arrangement åbent for deltagere fra flere klubber, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser, der er fordelt på baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Stævner klassificeres efter den klasseinddeling, der tilbydes, og med indtil 5 stjerner for den kvalitet og service, der ydes. Forslag 1: Ved et stævne forstås et arrangement åbent for deltagere fra flere klubber, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser, der er fordelt på baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Stævner klassificeres efter den klasseinddeling, der tilbydes, og med indtil 5 stjerner for den kvalitet og service, der ydes. Forslag 2: Ved et stævne forstås et arrangement åbent for deltagere fra flere klubber, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser, der er fordelt på Bør forenkles - og den med stjernerne er der alligevel ingen der bruger til noget fornuftigt - så lad os slippe af med det system IKKE se forslag under 3.2 2

3 Discipliner Som konkurrenceidræt afvikles orientering i følgende internationale mesterskabsdiscipliner: lang, mellem, sprint og stafet samt i de nationale mesterskabsdiscipliner: ultralang, nat og hold. Vinderen af Danmarksturneringen er mester i DM hold. Orientering kan også afvikles som konkurrence- og motionsløb i discipliner som eksempelvis pointløb, stjerneløb, holdløb, punktorientering og etapeløb. Andre discipliner eller kombinationer heraf kan forekomme. baner med forskellig sværhedsgrad og længde. Ved et stævne forstås et orienteringsarrangement, åbent for deltagere uden for den arrangerende klub, hvor deltagerne tilbydes konkurrence i udskrevne klasser Sidste stykke uændret Som konkurrenceidræt afvikles orientering i følgende internationale mesterskabsdiscipliner: lang, mellem, sprint og stafet samt i de nationale mesterskabsdiscipliner: ultralang, nat og hold. Vinderen af Danmarksturneringen er mester i DM hold. Orientering kan også afvikles som konkurrence- og motionsløb i discipliner som eksempelvis pointløb, stjerneløb, holdløb, punktorientering og etapeløb. Andre discipliner eller kombinationer heraf kan forekomme. Det er jo ikke nogen lærebog og der er ingen værdi i præcisionen Fairness Deltagerne i klasser med betegnelsen: E, A, AM og AK skal i alle konkurrencer med individuel start orientere selvstændigt. Hængning, samløb eller andet samarbejde med andre er ikke tilladt. Dette gælder, uanset om den anden person selv er deltager i konkurrencen eller er en udenforstående. Hængning foreligger, når en deltager over længere delstræk, mellem flere poster eller i flere perioder bevidst følger efter en anden deltager og drager fordel heraf. Resten af paragraffen er uændret Deltagerne i klasser med betegnelsen: E, A, AM og AK skal i alle konkurrencer med individuel start orientere selvstændigt.. Hængning, Samløb eller andet samarbejde med andre er ikke tilladt. Dette gælder, uanset om den anden person selv er deltager i konkurrencen eller er en udenforstående. Hængning foreligger, når en deltager over længere delstræk, mellem flere poster eller i flere perioder bevidst følger efter en anden deltager og drager fordel heraf. Resten af paragraffen er uændret IOF har slettet bestemmelserne om hængning, da det ikke er anset for muligt at definere, hvornår hængning har fundet sted; SOFT har fulgt trop. Der ses ikke nogen gode grunde til, at bibeholde reglen i Danmark. Giver ingen værdi, specielt fordi 3

4 9 3.2 Klassifikation af stævner Stævner inddeles i 3 kategorier. Det sker ud fra den klasseinddeling, der er pålagt eller valgt af stævnet. Der er følgende muligheder: A-stævner, der følger klasseinddelingen for mesterskaber. Se afsnit 4. B-stævner, der følger baneinddelingen for Danmarksturneringen. Se afsnit 5. C-stævner, der har fri klasse- og baneinddeling. Se afsnit 6. Stævnets kvalitet og service beskrives med 1 til 5 stjerner efter følgende kriterier, idet krav på de lavere niveauer også skal være opfyldt: Drop *-systemet. A-stævner, der følger klasseinddelingen for mesterskaber. Se afsnit 4. B-stævner, der følger baneinddelingen for Danmarksturneringen. Se afsnit 5. C-stævner, der har fri klasse- og baneinddeling. Se afsnit 6 som konsekvensændring, såfremt pkt. 20 nedenfor vedtages det giver anledning til at arrangører vælger en stjerne, som ikke giver præmier til U- løbere. der er også et forkert mix i,hvad der tilbydes under de forskellige stjerner. Hvorfor skal det først være ved 4 stjerner man forpligter sig til at have børnebane. Arrangørerne skal bare i indbydelsen skrive hvad der tilbydes. *-systemet anses for så indarbejdet i klubberne, at det er mest hensigtsmæssigt at bibeholde det. Kortet er ikke ældre end 5 år, og der er mulighed for tilmelding via O-service. Stævnet har egen hjemmeside med adgang til indbydelsen, instruktionen og resultatlisten. + kortet er ikke ældre end 3 år og der anvendes et elektronisk kontrolsystem. + kortet er godkendt af kortkonsulent. På stævnepladsen er der adgang til kiosk og primitivt toilet. Der er præmier til vinderne i klasserne til og med H -16 og D -16, + kortet er nyrevideret eller nytegnet til stævnet. Der er ordnede toiletforhold på stævnepladsen med mulighed for desinficering af hænder. Ved stævner, der afvikles i dagslys, tilbydes en gratis børnebane. Præmier til de første 3 i klasserne til Følgende tilføjelse foreslås under **: Der er præmier til vinderne i klasserne til og med H -16 og D -16. Børnebane er nævnt i (danmarks- og forbundsmesterskaber) og 5 (Bstævner/danmarksturneringen); det foreslås, at pligten til børnebaner også nævnes specifikt i 4.2 (Øvrige A- stævner) og 6 (C-stævner) 4

5 og med H -16 og D -16, + kortet er trykt eller printet på godkendt tryksted. Der er 2 toiletter til individuelt brug på stævneplads for hver 300 deltagere og mindst 2 ved start, såfremt denne er beliggende mere end 400 meter fra stævneplads. Stævnet yder service med førstehjælp, pressetelt, speakning, hvis dette er tilladt, og giver adgang til omklædning og bad. Der er præmier eller medaljer til vinderen i alle klasser. Stævnekontrollanten påser, at stævnet lever op til den af forbundet ved tildelingen foreskrevne eller af stævneleder valgte indplacering Indbydelsen Stævneleder skal offentliggøre en indbydelse på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Samtidig skal der etableres link fra stævnekalenderen på forbundets hjemmeside og fra O-service til indbydelsen. Sker der efterfølgende rettelser i indbydelsen, skal disse fremhæves og dato for opdatering angives. Indbydelsen skal i nedenstående rækkefølge indeholde følgende punkter: 1. Arrangør, den arrangerende klub. 2. Navn og klassifikation for stævnet. 3. Dato, stævnedato, åbningstid. 4. Løbsområde, skovens navn. 5. Mødested, stævnecenter og stævneplads samt indbyrdes afstande. 6. Kortet, målestok, fremstillings- og/eller revisionsår, kvalitetsmærke, ækvidistance og fremstillingsmåde. 7. Terrænbeskrivelse. 8. Klasser, klasseinddeling, Forslag 1: Der er alt for meget manual for arrangører i denne og for mange unødvendige krav. Det er stævnets egen interesse at indbydelsen kommer ud og gerne tidligt; men om det lige er 10 uger før og om man samtidig får det på O-service - det er en fin guide for arrangører, men behøver ikke være med i reglement Forslag 2: Jeg går ind for 10 ugers-fristen og mener godt, at reglementet kan signalere, at 10 uger før et A-, B- eller C-stævne er det seneste en indbydelse til stævner offentliggøres. Forslag 3: Indbydelsen skal i nedenstående rækkefølge indeholde mindst følgende punkter: Forslag 4: Punkt 9. i indbydelsen ændres til: 5

6 deltagerbegrænsning, seedning, banelængder og præmier, åbne klasser/vakante starter, herunder salgstidsrum og priser. 9. Kontrol, anvendelse af elektronisk eller konventionelt kontrolkort, herunder hvilket elektronisk system. 10. Start, startmetode og tidspunkt for 1. start. 11. Afstande, indbyrdes afstand mellem omklædning, parkering, stævneplads og start(er). 12. Børnebane, åbningstid, præmier, gebyr. 13. Service, børneaktivering, overnatning, bespisning etc. 14. Tilmelding, tilmeldingsfrist, startafgift og lejeafgift for elektronisk kontrolkort, tilmeldingsadresse, herunder telefon og samt arrangørens registrerings- og kontonummer, samt oplysninger om navneanmeldelse og gebyr herfor. 15. Stævneleder, navn, klub og adresse, herunder telefon og Banelægger, navn og klub. 17. Kontrollanter, navne og klub på stævnekontrollant og banekontrollant. 18. Dommer, navn og klub på dommer eller juryformand. 9. Kontrolsystem, herunder hvilket elektronisk system Punkt 9 indstilles. Indbydelsen skal på stævnedagen ophænges på stævnepladsen sammen med instruktionen, eventuelt i form af en sammenskrivning af indbydelse og instruktion, således at kun de på stævnedagen relevante oplysninger medtages. Indbydelsen skal på stævnedagen ophænges på stævnepladsen sammen med instruktionen, eventuelt i form af en sammenskrivning af indbydelse og instruktion, således at kun de på stævnedagen relevante oplysninger medtages. sammen med 3.7 (instruktionen) 10 A 3.6 Tilmelding og startafgift En deltagers klub har ansvaret for, at tilmelding sker rettidig, i den rigtige klasse og på en bane, der passer til deltagerens orienteringsmæssige og 6

7 fysiske kvalifikationer. Tilmelding skal ske via O-service, eller såfremt dette ikke er muligt på den af arrangøren foreskrevne måde. Tilmeldingen skal indeholde deltagerens for- og efternavn samt klasse. Ønsker deltageren at benytte sit eget elektroniske kontrolkort, skal dettes nummer oplyses. Står en tilmeldingen registeret i O-service på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb, hæfter klubben for betaling af startafgiften. På stævnedagen skal der kunne købes vakante starter i almindelige klasser eller starter i særlige åbne klasser. Stævneleder bestemmer selv antallet og fordeling af de starter, der udbydes uden forhåndstilmelding, og er berettiget til at opkræve en højere startafgift herfor. Start i anden deltagers navn kan kun ske med tilladelse fra stævneleder. Startafgifter skal senest 10 dage efter tilmeldingsfristens udløb være indbetalt til den af arrangøren oplyste bankkonto. Forslag 1 (vedr. 2. stykke): Tilmelding skal ske via O-service eller såfremt dette ikke er muligt på den måde, der er foreskrevet af arrangøren foreskrevne måde. Tilmeldingen skal indeholde deltagerens for- og efternavn samt klasse. Ønsker deltageren at benytte sin t egen t elektroniske kontrolkort, enhed, skal enhedens identifikation (briknummer) skal dettes nummer oplyses. Står en tilmeldingen registeret i O-service på tidspunktet for tilmeldingsfristens udløb, hæfter klubben for betaling af startafgiften. Forslag 2: (næstsidste stykke ændres til): Start i anden deltagers navn er tilladt, hvis man opfylder klassens betingelser; navneændringen foretages ved henvendelse på stævnekontoret før start. Forslag 3: Startafgifter bør fremover gradueres efter banernes længde. Ikke kun efter junior/senior. Det skal ikke være en stævneleders afgørelse enten skal det være muligt eller ikke og det er reglementet der afgør det og ikke det enkelte arrangement. Jeg anbefaler at det er tilladt. - IKKE startafgifters størrelse er ikke reglementsbestemt 7

8 Instruktion Instruktionen skal offentliggøres på stævnets hjemmeside senest 72 timer før stævnets start. Instruktionen skal i nedenstående rækkefølge indeholde følgende punkter. 1. Kørevejledning, mødested, stævnecenter og stævneplads. 2. Oversigt, omklædning, bad og toilet, samt øvrige servicefunktioner. 3. Afstande, endelig afstand til stævneplads og til start(er) samt type af afmærkning. 4. Klasser, endelige banelængder og postantal, radioposter samt væskedepoter. 5. Kontrol, herunder sted for udlevering af kontrolkort og backup. 6. Kortet, kortskifte, tvungne overgange, forbudte områder, passager og ruter samt specielle signaturer, eventuelle rettelser. 7. Postbeskrivelser, placering heraf på kortet, løse ved start. 8. Start, fremkald, kontrol og kortudlevering, samt for sent startende. 9. Mål, maxtid, inddragelse af kortet, væske. 10. Overtrækstøj, transport og i givet fald udlevering. 11. Præmier, til hvem, tidspunkt og sted for overrækkelse. 12. Ordensregler ude og inde. 13. Dispensationer for stævnet og eventuelle rettelser i forhold til indbydelsen. 14. Dommer, dommer/jurys træffetid og sted. Instruktion skal ophænges sammen med indbydelsen på stævnepladsen og ved start. Stævneleder kan dog vælge at lave en sammenskrivning, så alene de på stævnedagen relevante oplysninger medtages. Instruktionen skal i nedenstående rækkefølge indeholde mindst følgende punkter. Forslag 1: Punkt 5 i instruktionen ændres til: 5. Kontrolsystem, herunder sted for udlevering af lejede kontrolenheder, backupkort eller kontrolkort Forslag 2: Instruktion skal ophænges sammen med indbydelsen på stævnepladsen. og ved start. Stævneleder kan dog vælge at lave en sammenskrivning, så alene de på stævnedagen relevante oplysninger medtages Jeg mindes ikke at have set andet end en frisk instruktion ophængt på stævnepladsen. Det er sjældent den hænger ved start. Reaktion: Jo, den bør også være ved start, sammen med startlisterne. Instruktionen skal være der, så man også ved start kan læse vigtig information om særlige forhold, man som løber skal være opmærksom på. med tilføjelsen: og ved start. 8

9 Startlisten Forudgående stykker uændret: Startintervallet i en klasse skal være mindst 2 minutter. Er der i en klasse mere end 75 tilmeldte deltagere kan startintervallet nedsættes til 1 minut. For klasser med fri start (put & run) oplyses startinterval. Startintervallet i en klasse skal være mindst 2 minutter. 1 minut. Er der i en klasse mere end 75 tilmeldte deltagere kan startintervallet nedsættes til 1 minut. For klasser med fri start (put & run) oplyses startinterval. Startinterval bør være afhængigt af hvilken type stævne det er - denne sætning: Startintervallet i en klasse skal være mindst 2 minutter. Er der i en klasse mere end 75 tilmeldte deltagere kan startintervallet nedsættes til 1 minut. bør derfor overgå til særbestemmelser for bestemte stævner. 2 min kan være rimelig nok til et DM; men ikke et C-løb Individuel start 13 Deltagerne startes indenfor klassen med et fast tidsinterval. Deltageren fremkaldes 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt. Forsiden af kortet og den på kortet indtegnede bane må ikke være synlig for deltageren før i startøjeblikket. Deltagere på baner med sværhedsgraderne grøn/begynder og hvid/let må se kortet og den indtegnede bane 2 minutter før starttidspunktet. 1. stykke uændret 2. stykke: Deltageren fremkaldes 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt. Kortet må ikke ses af deltageren før end i startøjeblikket, hvor kortet udleveres. Deltagere på baner med sværhedsgraderne grøn/begynder og hvid/let får kortet udleveret 2 minutter før starttidspunktet. Tekstjustering Poster stykke uændret Posten skal monteres på et fritstående stativ. Øverst på stativet monteres postenheden. Umiddelbar herunder og synligt fra to sider placeres postens kodetal skrevet i sort på lys baggrund. Cifrene skal have en stregtykkelse på 5-10 mm og være mellem 50 og 100 mm høje. Kodetallet må ikke være mindre end 31. Posten skal monteres på et fritstående stativ. Øverst på stativet monteres postenheden postens kontrolenhed. Umiddelbart herunder og synligt fra to sider placeres postens kodetal skrevet i sort på lys baggrund. Cifrene skal have en stregtykkelse på 5-10 mm og være mellem 50 og 100 mm høje. Kodetallet må ikke være mindre end 31 Tekstjustering 9

10 14 A 3.13 Kortet 1. stk. uændret Kortet skal være i målestok 1: eller 1:15.000, medmindre andet foreskrives af særlige regler for disciplinen eller stævnet eller tilsiges af traditionen. For 60+ løbere anbefales det at printe kortene i 1: Argument: Bedre læsbarhed, så løberne ikke bommer så meget. Det er trods alt de ældre, som holder sporten gående i DK. I Norge er det allerede indført. IKKE Evt. initiativ fra IOF afventes. Ved stævner i meget detaljerige områder (mange veje, stier, grøfter, moser og kurver) kan arrangøren søge dispensation stk. uændret Sværhedsgraden Til hver bane knyttes en farvekode, der udtrykker banens sværhedsgrad. Der er 4 trin i skalaen for sværhedsgraden. Farve kode Grøn Hvid Gul Sort Beskrivelse Svær. Delstrækkene skal så vidt muligt bryde terrænets ledelinier og give anledning til flere forskellige vejvalg. De orienteringstekniske letteste vejvalg må ikke være de hurtigste. Banen skal stille krav om deltagernes brug af flere orienteringsteknikker. Posterne skal placeres uden eller før opfang på en sådan måde, at banebilledet bliver varieret. Til hver bane knyttes en farvekode, der udtrykker banens sværhedsgrad. Der er 4 5 trin i skalaen for sværhedsgraden. Blå Banerne lægges i samme terræntype og efter samme retningslinjer som baner med betegnelsen svær/sort. For at tilgodese deltagernes høje alder og dermed ofte nedsatte mobilitet skal følgende dog undgås: voldsomt kuperet terræn og svært fremkommeligt terræn, herunder terræn med brede og/eller dybe grøfter uden spang eller anden passagemulighed. Jeg synes det er sørgeligt, at man ikke kan forstå, at ældre løbere, dvs. især H 85 og D 75 ikke har brug for den anførte banelængde og sværhedsgrad. Ved det netop afholdte DM-lang var ude i over 2 timer på sin bane. Han havde ingen bom, men da han ikke er i stand til at passere brede grøfter, vådområder o.l. og må tage et i nogle tilfælde meget langt udenomsvejvalg for at undgå de værste forhindringer, tager det lang tid. Dette fremmer jo ikke de ældstes lyst til at deltage. Er det forbudt at være gammel? Forslag udarbejdet efter den svenske model for sværhedsgrad Blå. til anvendelse for klasserne D 60 og H 70 og ældre. Nødvendige konsekvensændringer vil blive foretaget 10

11 Indtegninger på kortet Forudgående stykker uændret Forbudte områder, der ikke allerede er vist på kortet som ISOM 2000, signatur 528, eller ISSOM 2005 signatur 201, 304.1, 309, 421, 521.1, 524, 526.1, og 534 skal indtegnes med lodrette linier i violet banefarve. 7. afsnit Forbudte områder opdateres således: Forbudte områder, der ikke allerede er vist på kortet som ISOM 2000, signatur 528, eller ISSOM 2007 signatur 201, 304.1, 309, 421, 521.1, 524, 526.1, 528.1, 534 og 714 skal indtegnes med lodrette linjer (709) i violet banefarve. Kortudvalgets opdatering Sidste 2 stykker uændret 16 A Internationale mesterskabsklasser Banerne for disciplinerne Lang, Mellem og Sprint samt Stafet til klasserne D -20, H -20, D 21- og H 21- følger de internationale regler med vindertider angivet i minutter. Ved vindertider forstås gennemsnittet af de 3 bedste tider i de respektive klasser. Klasse Sværhedsgrad Lang Mellem Sprint Stafet D -20 Sort Svær *) 3 x 25-30, 35-45, *) i alt D 21- Sort Svær *) 3 x , i alt *) H -20 Sort Svær 12-15**) 3 x 25-30, **) i alt H 21- Sort Svær 12-15**) 3 x 30-60, i alt **) *) Anvender samme bane **) Anvender samme bane Forslag fra Helge Lang Petersen, Eliteudvalget, og landstræneren; justeret af PLANudv. 11

12 Nationale mesterskabsklasser Banelængden er angivet med et vejledende interval i kilometer. Det endelige antal baner og banelængderne fastlægges og godkendes af banekontrollanten ud fra terrænets beskaffenhed og det forventede deltagerantal. Banelængden er angivet med et vejledende interval i kilometer. Det endelige antal baner og banelængderne fastlægges og godkendes af banekontrollanten ud fra terrænets beskaffenhed og det forventede deltagerantal. Banelængden er angivet med forventet vindertid i minutter som anført i skemaet nedenfor. Ved vindertider forstås gennemsnittet af de 3 bedste tider i de respektive klasser. Forslag til vindertider i bilag 1 til dette udkast. Det endelige antal baner og banelængderne fastlægges og godkendes af banekontrollanten ud fra terrænets beskaffenhed og det forventede deltagerantal Tilmelding Tilmeldingsfristen udløber fredag 2 uger før stævnet. Det er ikke tilladt at udbyde vakante starter. Forslag fra Eliteudvalget Eftertilmelding kan foretages indtil 72 timer før stævnets start. Stævneleder er berettiget til at opkræve op til 3 x startafgiften for hver eftertilmelding. Den forhøjede startafgift kan dog kun opkræves af indtil 5 løbere, hvis der er tale om en klubs samlede tilmelding. Eftertilmelding kan foretages indtil timer før. Sidste stykke uændret Seedning og deltagerbegrænsning Ved alle individuelle discipliner foretager forbundet seedning i klasserne D -20, H -20 og D 21- og H 21-. I forbindelse med seedningen skal det sikres, at deltagere fra samme klub ikke starter lige efter hinanden. Hvis det er nødvendigt for en fair konkurrence, kan forbundet begrænse antallet af deltagere i Ved alle individuelle discipliner foretager forbundet seedning i klasserne D -20, H -20 og D 21- og H 21-. I forbindelse med seedningen skal det sikres, at deltagere fra samme klub ikke starter lige efter 12

13 en af de nævnte klasser eller nedsætte startintervallet mellem de deltagere, der ikke er omfattet af seedningen. hinanden. De ti bedst (top 10) placerede på den aktuelle rangliste tages ud til Rød Startgruppe ( Red start group ). Landsholdsledelsen har dog ret til at indplacere andre løbere i Rød Startgruppe ( Red start group). Der foretages normal lodtrækning blandt disse og de placeres på de sidste startpladser. Lodtrækningen må først foretages efter at tilmeldingsfristen er udløbet, således at alle tilmeldte (både rettidigt tilmeldte og eftertilmeldte) indgår i lodtrækningen. For alle øvrige trækkes lod som i alle andre klasser. Nyt 2. stykke foreslået af Eliteudvalget Hvis det er nødvendigt for en fair konkurrence, kan forbundet begrænse antallet af deltagere i en af de nævnte klasser eller nedsætte startintervallet mellem de deltagere, der ikke er omfattet af seedningen. 19 A 4.2 Regler om øvrige A-stævner For øvrige A-stævner gælder reglerne om Danmarks- og Forbundsmesterskaber med følgende undtagelser og tilføjelser Klasser og baner Ved øvrige A-stævner i disciplinerne Lang, Mellem, Sprint, Ultralang og Stafet skal der udbydes samme klasser og baner som til et Danmarks- og Forbundsmesterskab. Ved Lang skal der yderligere udbydes klasser med sværhedsgrad B og C og baner med reduceret længde, betegnet AM og AK. Samtlige klasser og baner fremgår af nedenstående skema: Mellem baneskemaerne for dagstævner og natstævner indsættes: Ved øvrige A-stævner, der afvikles i dagslys, skal der tilbydes en gratis afmærket børnebane uden forhåndstilmelding som introduktion til orientering. 13

14 19 B 5. Regler om B-stævner 5.1 Danmarksturneringen 5. Regler om B-stævner Danmarksturneringen 5.1 Danmarksturneringen I særskilt dokument findes forslag til generel ændring af divisionsturneringens format. som konsekvensændring såfremt pkt. 20 nedenfor vedtages. Eventuelle konsekvensændringer for nummereringen i afsnit 5 foretages Regler om øvrige B-stævner For øvrige B-stævner gælder banefordelingen for åbne klasser i forbindelse med divisionsmatcher. 5.2 Regler om øvrige B-stævner For øvrige B-stævner gælder banefordelingen for åbne klasser i forbindelse med divisionsmatcher. Hvad er et Øvrigt B-stævne? Dette virker overflødigt - dermed kan hele afsnit 5 omdøbes til Danmarksturneringen - så er det da til at finde ud af C-stævner Hvis den arrangerende klub får tildelt et C-stævne eller selv vælger at indbyde til et sådant stævne, gælder reglerne i almindelig del med de tilføjelser og undtagelser, arrangørerne finder hensigtsmæssige. Den arrangerende klub har ret og pligt til at opbygge og udvikle stævnet ud fra stævnets eventuelle tradition eller foreliggende koncept. Efter stævnet foretages en evaluering af stævnet, som bør dokumenteres i elektronisk form, der videregives til næste års arrangør. 6.1 C-stævner Hvis den arrangerende klub får tildelt et C- stævne eller selv vælger at indbyde til et sådant stævne, gælder reglerne i almindelig del med de tilføjelser og undtagelser, arrangørerne finder hensigtsmæssige. Den arrangerende klub har ret og pligt til at opbygge og udvikle stævnet ud fra stævnets eventuelle tradition eller foreliggende koncept. Efter stævnet foretages en evaluering af stævnet, som bør dokumenteres i elektronisk form, der videregives til næste års arrangør. Nyt sidste stykke De to sidste afsnit bør udelades - virker noget overflødigt og overformynderisk. Begge forslag indstilles 14

15 Ved C-stævner, der afvikles i dagslys, skal der tilbydes en gratis afmærket børnebane uden forhåndstilmelding som introduktion til orientering Nøglepersoner Til ethvert stævne skal der mindst udpeges en stævneleder, en stævnekontrollant, en banekontrollant samt en dommer eller en jury. Der kan tilknyttes en ungdomsbanerådgiver Kontrollanter Stævne- og banekontrollanter til Danmarks- og Forbundsmesterskaber og stævner hvori indgår WREkonkurrencer samt Danmarksturneringens finalerunde udpeges senest 12 måneder før stævnet af forbundet. Kontrollanterne til et sådant stævne må ikke være medlem af den arrangerende klub og skal have deltaget i forbundets uddannelse af kontrollanter. Til alle andre stævner udpeger stævneleder en stævnekontrollant og en banekontrollant. Til alle stævner med ungdomsbanerådgiver udpeges denne af Børne- & Ungeudvalget Banekontrollanten og ungdomsbanerådgiveren Banekontrollanten skal arbejde uafhængigt af banelægger og korttegner. Det er banekontrollantens ansvar ud fra det endelige kort, det forventede deltagerantal og ved besøg i terrænet at kontrollere og godkende placeringen af start(er), poster og Til ethvert stævne skal der mindst udpeges en stævneleder, en stævnekontrollant, en banekontrollant samt en dommer eller en jury. Der kan tilknyttes en ungdomsbanerådgiver. 7.2 Kontrollanter Stævne- og banekontrollanter til Danmarks- og Forbundsmesterskaber og stævner hvori indgår WRE-konkurrencer samt Danmarksturneringens finalerunde udpeges senest 12 måneder før stævnet af forbundet. Kontrollanterne til et sådant stævne må ikke være medlem af den arrangerende klub og skal have deltaget i forbundets uddannelse af kontrollanter. Til alle andre stævner udpeger stævneleder en stævnekontrollant og en banekontrollant. Til alle stævner med ungdomsbanerådgiver udpeges denne af Børne- & Ungeudvalget. 7.4 Banekontrollanten og ungdomsbanerådgiveren Banekontrollanten skal arbejde uafhængigt af banelægger og korttegner. Det er banekontrollantens ansvar ud fra det endelige kort, det forventede deltagerantal, idet ordet kan ikke sikrer, at en ungdomsbanerådgiver udpeges og så er ordningen illusorisk; egnet til en vejledning konsekvensændring iflg. 7.1 Alle 3 ændringer indstilles konsekvensændringer iflg

16 mål samt antallet af baner og banernes sværhedsgrad og længde. Banekontrollanten skal endvidere godkende print eller trykkvalitet, påførte forbudte områder, passager eller ruter samt indtegning af baner, og eventuelt påtryk af postbeskrivelser. Kontrollen omfatter tillige postbeskrivelserne, kodetal, klargøring og pakning af kort og montering af postbeskrivelser - herunder procedure for fremstilling og udlevering af løse postbeskrivelser. Endelig påhviler det banekontrollanten at sikre, at start, poster og mål er placeret og opsat korrekt, herunder om det valgte materiel, der skal benyttes i skoven, er funktionsdygtigt og opfylder kravene til farver, størrelse, montering på stativ samt refleks. Opstår der væsentlig usikkerhed eller uoverensstemmelser, skal banekontrollanten straks underrette stævnekontrollanten. Ungdomsbanerådgiveren bør vejlede banelæggeren om lette og begynderbaner, her under om krav i h. t. pkt om sværhedsgrad. Vejledningen kan foregå alene på baggrund af et orienteringskort med påtrykt bane. Banekontrollanten og ungdomsbanerådgiveren må ikke deltage i konkurrencen. og ved besøg i terrænet at kontrollere og godkende placeringen af start(er), poster og mål samt antallet af baner og banernes sværhedsgrad og længde. Banekontrollanten skal endvidere godkende print eller trykkvalitet, påførte forbudte områder, passager eller ruter samt indtegning af baner, og eventuelt påtryk af postbeskrivelser. Kontrollen omfatter tillige postbeskrivelserne, kodetal, klargøring og pakning af kort og montering af postbeskrivelser - herunder procedure for fremstilling og udlevering af løse postbeskrivelser. Endelig påhviler det banekontrollanten at sikre, at start, poster og mål er placeret og opsat korrekt, herunder om det valgte materiel, der skal benyttes i skoven, er funktionsdygtigt og opfylder kravene til farver, størrelse, montering på stativ samt refleks. Opstår der væsentlig usikkerhed eller uoverensstemmelser, skal banekontrollanten straks underrette stævnekontrollanten. Ungdomsbanerådgiveren bør vejlede banelæggeren om lette og begynderbaner, her under om krav i h. t. pkt om sværhedsgrad. Vejledningen kan foregå alene på baggrund af et orienteringskort med påtrykt bane. Banekontrollanten og ungdomsbanerådgiveren må ikke deltage i konkurrencen Dommer eller jury Til Danmarks- & Forbundsmesterskaber og stævner, hvor i 7.5 Dommer eller jury Til Danmarks- & Forbundsmesterskaber og 16

17 indgår WRE konkurrencer, etableres en jury bestående af en formand og tre repræsentanter for deltagerne. Stævnekontrollanten (IOF Event Adviseren) er automatisk formand for juryen, men uden stemmeret. De 3 jurymedlemmer udpeges af stævnekontrollant (IOF Adviser) og stævneleder i fællesskab - blandt deltagerne når startlisten foreligger. Ved udpegningen af jury skal der tilstræbes spredning i alder, køn og geografi. Ingen medlemmer af juryen må være medlem af den arrangerende klub eller tilhøre samme klub. Til alle andre stævner udpeger den arrangerende klub en dommer. Dommer til en divisionsmatch må ikke være medlem af den arrangerende klub eller en klub, som deltager i samme division i samme kreds. Dommer eller juryformand træder i funktion fra tidspunktet for udsendelse af indbydelse. Hvervet som dommer eller som jurymedlem afskærer ikke fra deltagelse i stævnet. Såfremt en dommer eller et jurymedlem er part i en sag eller i øvrigt har væsentlig interesse i sagens udfald må vedkommende hverken deltage i behandlingen af den pågældende sag eller i afgørelsen af denne. Såfremt en dommer ikke kan behandle og afgøre en sag udpeger stævnelederen en anden dommer i sagen blandt deltagerne i stævnet. Såfremt et jurymedlem ikke kan behandle og afgøre en sag sker behandling og afgørelse af sagen ved de resterende jurymedlemmer. stævner, hvor i indgår WRE konkurrencer, etableres en jury bestående af en formand og tre repræsentanter for deltagerne. Stævnekontrollanten (IOF Event Adviseren) er automatisk formand for juryen, men uden stemmeret. De 3 jurymedlemmer udpeges af stævnekontrollant (IOF Adviser) og stævneleder i fællesskab - blandt deltagerne når startlisten foreligger. Ved udpegningen af jury skal der tilstræbes spredning i alder, køn og geografi. Ingen medlemmer af juryen må være medlem af den arrangerende klub eller tilhøre samme klub. Til alle andre stævner udpeger den arrangerende klub en dommer. Dommer til en divisionsmatch må ikke være medlem af den arrangerende klub eller en klub, som deltager i samme division i samme kreds. Dommer eller juryformand træder i funktion fra tidspunktet for udsendelse af indbydelse. Hvervet som dommer eller som jurymedlem afskærer ikke fra deltagelse i stævnet. Såfremt en dommer eller et jurymedlem er part i en sag eller i øvrigt har væsentlig interesse i sagens udfald må vedkommende hverken deltage i behandlingen af den pågældende sag eller i afgørelsen af denne. Såfremt en dommer ikke kan behandle og afgøre en sag udpeger stævnelederen en anden dommer i sagen blandt deltagerne i stævnet. Såfremt et jurymedlem ikke kan behandle og afgøre en sag sker behandling og afgørelse af sagen ved de resterende jurymedlemmer. 17

18 Udgået eller diskvalifikation En deltager er udgået, hvis kontrolkortet er tabt, eller hvis der ved mål mangler læsbar markering i kontrolkortet og i backupsystemet, eller hvis den for stævnet fastsatte maxtid er overskredet. En deltager skal diskvalificeres, hvis posterne ikke er opsøgt i opgivne rækkefølge, eller deltageren har krænket skovlukninger, forbudte områder, passager eller ruter, som er angivet på kortet af korttegner med signatur eller banelægger med violet banefarve. Tilsvarende gælder, hvis en tvungen overgang eller afmærkninger på banen ikke er fulgt, hvis reglerne om fairness ikke er overholdt, eller hvis en deltager i øvrigt har overtrådt reglementets regler eller anvisninger i instruktionen. 1. stykke: En deltager er udgået, hvis kontrolkortet er tabt, eller hvis der ved deltagerens kontrolenhed er mistet eller hvis der i mål mangler læsbar markering af en post i kontrolkortet enheden og i backupsystemet, eller hvis den for stævnet fastsatte maxtid er overskredet. 1. stykke skal ændres, så reglementet er tidssvarende og afspejler vores virkelighed og skal derfor reflektere brugen af elektronisk klippekontrol. Hvis en af deltagerne på et stafethold udgår eller diskvalificeres, er hele holdet udgået eller diskvalificeret. Diskvalifikation af et stafethold sker endvidere, hvis deltagerne ikke starter i den rigtige rækkefølge, eller hvis en deltager starter i en anden deltagers navn. Et udgået eller diskvalificeret hold, der selv anerkender fejlen, tages ikke ud af stævnet, men pålægges snarest muligt en forsinkelse ved næste skifte på 30 minutter. For deltagere i alle klasser - undtagen i klasserne: E og A, AK og AM - kan en dommer eller jury i stedet for at notere deltageren som udgået eller diskvalificeret, pålægge deltageren en tidsstraf. For deltagere i alle klasser - undtagen i klasserne: E og A, AK og AM - kan en dommer eller jury i stedet for at notere deltageren som udgået eller diskvalificeret, pålægge deltageren en tidsstraf. Sidste stykke ( For deltagere en tidsstraf. ) bør udgå, da bestemmelsen ikke er set anvendt Indstilling: Bestemmelsen opretholdes med følgende formulering: For deltagere i B- og C-klasser kan en dommer eller jury i stedet for at notere deltageren som udgået eller diskvalificeret, pålægge deltageren en 18

19 tidsstraf Omstart eller annullering Er der begået en arrangørfejl, kan funktionslederen ved start tillade en omstart. 2. & 3. stykke uændret 7.7 Omstart eller a Annullering Er der begået en arrangørfejl, kan funktionslederen ved start tillade en omstart. Første stykke/sætning ( Er der begået en arrangørfejl, kan funktionslederen ved start tillade en omstart ) bør udgå. Det er for upræcist, hvad en arrangørfejl er og hvorledes en omstart afholdes. Dermed bør begrebet Omstart også udgå af overskriften for dette afsnit Klage Klage over en anden deltagers overtrædelse af reglementets regler, herunder anvisninger i instruktionen, på kortet eller i kortnormen, eller over en notering af deltager som udgået, en pålagt diskvalifikation eller anden sanktion, kan indgives af den eller de deltagere, der er direkte berørt af overtrædelsen. 2. og 3. stykke uændret Klage over en anden deltagers overtrædelse af reglementets regler, herunder anvisninger i instruktionen, på kortet eller i kortnormen, eller over en notering af deltager som udgået, en pålagt diskvalifikation eller anden sanktion, kan indgives af den eller de deltagere, der er direkte berørt af overtrædelsen. Første stykke skal udvides til at indeholde deltagernes mulighed for at klage over arrangørfejl, der kan påvirke konkurrencen og så skal det gøres mere læsevenligt. En eller flere deltagere i et arrangement kan indgive klage over: en anden deltagers overtrædelse af reglementets regler, herunder anvisninger i instruktionen og på løbskortet, en notering af en deltager som udgået, en pålagt diskvalifikation, en fejl fra arrangørens side, fx en overtrædelse af reglementet, som påvirker konkurrencen, forudsat de(n) pågældende deltager(e) er direkte berørt af overtrædelsen., idet bemærkes at det reelt nye er sidste punkt om arrangørfejl. 19

20 Ikrafttræden Dette reglement er vedtaget på hovedbestyrelses møde den 17. november 2010 og træder i kraft den 1. januar 2011 Hovedbestyrelsen vedtog samtidig, at administration af Reglement 2011 og kompetencen til at give dispensationer henlægges til Planudvalget. 8.3 Ikrafttræden Dette reglement er vedtaget på hovedbestyrelses møde den 17. november november 2012 og træder i kraft den 1. januar Hovedbestyrelsen vedtog samtidig, at administration af Reglement og kompetencen til at give dispensationer henlægges til Planudvalget. Forslaget nedenfor vedr. individuelle mesterskabsklasser er udarbejdet på grundlag af input fra Helge Lang Petersen, Eliteudvalget, og Kent Lodberg, OK Pan. Reglement 2013 Bilag 1 til Udkast 2 20

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund MTBO Reglement 2015 Dansk Orienterings-Forbund Indhold Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Orientering... 4 1.3 Deltager... 4 1.4 Klasser... 4 1.5 Baner...

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O

Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O Værd at vide Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O Dansk Orienterings-Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, dof@do-f.dk, februar 2008 Forord Dette er en vejledning for dig

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2014

Fynsk Sprint Cup 2014 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2014 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Vårsamling i Danmark 8/9-11. mars 2012

Vårsamling i Danmark 8/9-11. mars 2012 Vårsamling i Danmark 8/9-11. mars 2012 Målet for vårsamlingen: Vi ønsker å utvikle og styrke miljøet i klubben, gjennom samvær og felles aktiviteter. Det er også til hensikt å få et godt treningsutbytte

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK Hjemmesidemanual Version 1.4 Historik: 24-06-2006 1.0: Dokument oprettet 25-06-2006 1.1: Kort og Statistik tilføjet 23-07-2006 1.2: Indholdsfortegnelse og Arrangementer tilføjet 25-10-2010 1.3: Udvidet

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret Observatørrapport Kalenderløb og DAF-certificeret Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark,

Læs mere

Condes 9 nye funktioner

Condes 9 nye funktioner Condes 9 nye funktioner Banelægning Sløjfer / Sommerfugle Man kan skabe en bane med sløjfer eller sommerfugle ved at indsætte en sløjfe i banen. Hvis du kender stafetbaner, ligner dette meget at indsætte

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Brug af Emit til Divisions match (m.v.).

Brug af Emit til Divisions match (m.v.). Brug af Emit til Divisions match (m.v.). Opdateret: 1-6-2011. Denne vejledning er baseret på: etiming version 1.9 mdivision version 1.13 Brug af MTR4 læse enhed Installation: Følgende erfaringer gælder

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Dato: DAF-observatør:

Observatørrapport. Løbsnavn: Dato: DAF-observatør: Observatørrapport Løbsnavn: Dato: DAF-observatør: 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved med at være. Der er kommet mange andre

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia Promotor: Dansk Taekwondo Klub ArrangÄr: 04-11-2011 Fredericia Taekwondo Klub Dato: 26-11-2011 Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter Ny Billeshavevej 1-3 Strib 5500 Middelfart Regler: DTaF s regler

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Feltsport og orientering. Danske Politimesterskaber i. den 29. - 30. april og 1. maj 2014. Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København

Feltsport og orientering. Danske Politimesterskaber i. den 29. - 30. april og 1. maj 2014. Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København Danske Politimesterskaber i Feltsport og orientering den 29. - 30. april og 1. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Dear all On behalf of Danish Police Sports Federation

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Regler for mountainbike

Regler for mountainbike Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK Tirsdag den 11. august 2015 i Bygholm ark! NYuHmEeD d 2015 Hovedsponsor N spurt! Sponsorer Arrangører FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK FORTRÆNING Der tilbydes fortræning i uge 31 og 32. Søg yderligere

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere