Randers Lokalforening. Nyhedsblad nr Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Lokalforening. Nyhedsblad nr. 25 - Oktober 2009-11. årgang"

Transkript

1 Randers Lokalforening Nyhedsblad nr Oktober årgang

2 Kære medlemmer! Så er efterårsferien forbi, og vi melder os til en ny travl politisk sæson. Byrådsvalget og regionrådsvalget skal som bekendt afvikles den 17 november. Vi synes selv, at vi har et godt hold på 7 mennesker, som hver især ville kunne klare opgaven at være byrådspolitiker hvis de bliver valgt. Fra bestyrelsens side har vi fået lavet valgfoldere, hvori vi har beskrevet nogle af de vigtigste mærkesager, vi vil arbejde for at få gennemført, når vi er valgt. Vi satser på at få valgt 3 af vore kandidater til byrådet. Det er måske højt at satse, vil nogen mene. Vi har lavet valgforbud med Venstre og det Konservative Folkeparti. Hvis vi kan opnå 4600 stemmer, vil de give 3 mandater til os i valgforbundet. Venstre får 11 og de Konservative skulle gerne have 2.Dermed kan vi tælle til 16 mandater. Som er nødvendig for et borgerligt flertal, men det kræver et stort benarbejde, og at alle mand kommer af hus. Det har på mange måder været en bevægende sommer og efterår, med mange kulturelle indslag. Lad mig nævne i flæng: Irakernes kirkebesættelse med efterfølgende arrestation af 17 unge mænd, der måske ikke kan sendes hjem fordi de har løjet om deres identitet. Muslimer i Århus der ansøger om at restaurere lokaler, hvor det efterfølgende kommer frem, at lokalerne skal anvendes til en stor Moske og da ramadanen var ophørt blev der kaldt til bøn på Arabisk med højtalere ud i fire verdenshjørner, til stor irritation for de omkringboende. Jeg forstår simpelthen ikke at byggemagistraten i Århus ikke stopper det, når ansøgningen er lavet på et falsk grundlag. Fortsættes nederst på side 4 2

3 Frank Nørgård Jeg er 38 år, og gift med Rikke. Vi har tre dejlige sønner på henholdsvis 9 år, 5 år og 8 mdr. Den del af fritiden som ikke går med politik, bruges på familien samt hus, have og hestene på vores lille gård. Derudover har jeg en lille italiensk bil fra 1979, som jeg kører til træf med enkelte gange i sommerhalvåret. Jeg er udlært elektronikmekaniker på Grundfos i Bjerringbro, og har arbejdet der efterfølgende i knap 16 år. Inden kommunesammenlægningen var jeg medlem af Purhus Byråd. Det var en spændende tid, især fordi der i den periode skulle diskuteres hvem Purhus kommune skulle lægges sammen med. Det blev som sagt Randers, og et stort arbejde blev startet op. Jeg genopstiller til Randers Byråd, fordi jeg mener efterhånden at have den erfaring der skal til for at være med til at drive en stor kommune som Randers. Det at være med til at forvalte et milliard budget mener jeg kræver en vis portion erfaring. Jeg synes selvfølgelig også det er et meget spændende hverv, som giver en mængde udfordringer. Jeg har i de foregående 4 år primært arbejdet for er forbedring af daginstitutionernes dagligdag. Der blev ved kommunesammenlægningen skåret kraftigt i deres budgetter, og man er nået dertil hvor jeg ikke finder det forsvarligt længere. Jeg har også arbejdet for at der skulle oprettes flere såkaldte oldekoller, da flere og flere ældre sidder i hver sin lejlighed eller hus og er utrygge. Det kan være pga. helbredet, men i mindst ligeså høj grad pga. den stigende kriminalitet, bl.a. hjemmerøverier. Jeg vil også arbejde for, at Randers får en langt bedre infrastruktur, især omkring Randersbro som er en enorm flaskehals i myldretiden. 3

4 Mange erhvervsdrivende har enslydende nævnt de trafikale problemer som en hindring i at udvide eller etablerer sig i Randers. Det skal der gøres noget ved. Jeg vil til sidst nævne, at jeg under samtlige budgetforhandlinger har forsøgt at få modersmålsundervisningen afskaffet som et kommunalt tilbud. Jeg mener bestemt ikke det er en kommunal kerneopgave. Pengene skulle i stedet bruges til lektiehjælp for de elever som har problemer med lektierne, og hvor forældrene ikke magter at hjælpe. Den sidste tid er det kommet på mode, at nærmest enhver større by skal have sin egne Stormoské. Det skal Randers bestemt ikke, det vil jeg til hver en tid bekæmpe med næb og klør. Hvor mange gange har vi ikke set og hørt hvilke antivestlig propaganda der hver fredag udgydes fra disse moskéer. Jeg håber dette fortæller lidt om hvem jeg er, og hvad jeg står for. Frank Nørgaard Fortsat fra side 2 Gadeskyderier i København, Århus og Odense, overfald og voldtægt af unge piger, ja, det er næsten dagligdags begivenheder her i vores førhen så fredelig land. Noget af det mest groteske er, at hvis der kommer turister, der ligner rockere med tatoveringer, kørende på motorcykler ind i København er der stor sandsynlighed for, at de vil blive beskudt af andengenerations indvandrere. Det må jo være fordi de i dagligdagen fører krig med rockere og andre grupperinger. Jeg læste et sted at de Radikale kalder det kulturberigelse. Jeg tror, at vi kunne finde en mindre positiv betegnelse. Med venlig hilsen Børge Olsen 4

5 Børge Olsen Jeg er 63 år,gift og har 2 voksne børn, som for længst er flyttet hjemmefra. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende siden Jeg har tidligere været medlem af Randers byråd i to perioder, fra 89 til 97. Dengang var jeg medlem af socialudvalget. Det er et vigtigt udvalg, i særdeleshed for Dansk Folkeparti fordi vores landspolitiske mærkesager er på ældreområdet. Nu har Randers kommune delt udvalget, således at der er et separat ældreudvalg. Hvis der fra Dansk Folkepartis side skulle blive valgt tre personer til byrådet og vi dermed kunne blive tungen på vægtskålen, vil vi stille krav om mindst to formandsposter og den ene skulle gerne være formand for ældreudvalget. Igennem det politiske arbejde skal vi gøre borgerne opmærksomme på, at vi er repræsenteret i byrådet og arbejde på at få størst muligt indflydelse. Det gøres ved at fastholde Dansk Folkepartis politik og ikke ved at tækkes andre partiers på bekostning af vor egen. Ligeledes skal vi holde et vågent øje med kommunens økonomi; gives der tillægsbevillinger, skal vi komme med forslag om kompenserende besparelser. Hvis ikke det fastholdes, vil vi hvert år komme ud i sparerunder der vil give uro og være til stor skade for den randrusianske befolkning. Det er vigtigt, at vi fastholder budgetterne på kærneområderne. Det er ikke der, der skal spares hvis der er lavvande i kassen. Skulle vi komme ud for manglende likviditet, må der ses på de forskellige arbejdsgange, ses på om 5

6 ikke arbejdet kan tilrettelægges på en mere rationel måde, for derigennem at frigøre resurser, som i sidste ende kan gavne budgetterne. Udover dette er det erhvervspolitikken og skatteområdet, der har min store interesse. Vi skal hele tiden holde øje med de mange nye love og ofte bureaukratiske regler, som kan være en økonomisk byrde for erhvervslivet. Det samme er tilfældet med skattestigninger for den enkelte lønmodtager. Dermed forringes den disponible indkomst, hvilket i sidste ende er til skade for forbruget og beskæftigelsen. Får vi en for høj kommuneskat, vil vi få svært ved at tiltrække nye skatteborgere til Randers og det er meget vigtigt hvis vi ønsker at udvikle kommunen. Uden udvikling er der ikke mulighed for en ny folkeskole i Romalt, nordtribune på stadion eller en bro over fjorden. Jeg nævner det blot som eksempel, på hvilke emner folkevalgte skal håndtere. Der er selvfølgelig også en lang række andre sager der politisk skal tages stilling til. En stemme på Børge Olsen til kommunevalget er tryghed for, at der vil blive arbejdet for sagen 6

7 Tanja Lauenborg Jeg er en ung, frisk og seriøs pige med et stort varmt hjerte, som brænder for at gøre Danmark og specielt Randers til et bedre sted at være. Derfor har jeg en vision om at komme i Randers byråd til november Jeg har været politisk engageret siden jeg var 13 år og min politiske overbevisning har der aldrig været tvivl om. Jeg har været elevrådsformand siden 2003 og til nu på diverse skoler. For øjeblikket sidder jeg i Randers social- og sundhedsskoles skolebestyrelse, hvor jeg sidder som talerør for 462 elever. Min post som elevrådsformand har også givet mig muligheden for at komme med i LUU (Lokal uddannelse udvalget) hvor jeg er med i et udvalg omkring "Retningslinjer for elever/lærlinge i region Midtjylland". Jeg har gået på handelsskolen i Randers og fik en uddannelse inden for det merkantile område. Jeg går ind for mere politik og mindre snak. Det er brug for nye, friske, unge kræfter i Randers byråd, og det mener jeg at "Tanja Lauenborg" er svaret på. I Dansk Folkeparti Ungdom er jeg næstformand for DFU Øst. Til dagligt er jeg ved at uddanne mig til Social- og sundhedshjælper (færdig uddannet den 30/ ) med speciale i social pædagogik, som er et led i min uddannelse som social rådgiver. Det betyder at jeg er i praktik i Randers hjemmepleje lige nu, så jeg ved godt, hvad det vil sige, når en er ensom, hvordan systemet kan svigte, tidsplanerne, arbejdsmiljøet for offentlige ansatte, men også 7

8 alle de succeshistorier, som desværre aldrig når pressen. I min fritid hjælper jeg til nede i "frivillighuset", som jeg vil komme ind på senere, går i kirke og tager til diverse sports- og kulturarrangementer. Jeg går til valg med tre mærkesager: 1) Kultur-livet i Randers 2) Integration 3) Ældre omsorg Kultur er mange ting, og har mange forskellige betydninger for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt, at der er tilbud til samtlige borgere i Ny Randers kommune. Jeg tror, at noget af det, som har gjort, at Randers har fået et bedre ry i Danmark anno 2009 i forhold til 1990'erne, hvor Randers var kendt som "voldens by" eller "rockerbyen" er, at vi har fået Randers på landkortet med mange positive aspekter. Det er alle de små ting i hverdagen, såvel som det er store ting. Specielt sidst i 1990'erne skete der en masse på kultur området. Den 7. maj 1996 blev Randers HK stiftet. I dag ligger holdet i den bedste danske håndbold liga, og vi kan i dag være stolte af, at de blev sølvvindere i den europæiske Cup turneringen CITY Cup i Randers regnskov åbnede den 13. juni Det er en stor turistattraktion, som har givet Randers et positivt omdømme. Den 1. januar 2003 var det fodboldens tur. Byens samlede fodboldhold kom til at hedde: Randers FC. De ligger også i den bedste liga, SAS-ligaen. Jeg har tidligere sagt: "Jeg går til valg på, at Essex park Randers SKAL bygges færdig. Det kan kun gå for langsomt! Jeg synes, det er uacceptabelt, at Randers, der har et godt hold som Randers FC, der har kvalificeret sig på bedste vis til europæisk fodbold, ikke kan komme til at spille på det nuværende Essex Park Randers, da kapaciteten ikke er stor nok. Det er virkelig ærgerligt og synd for byens hold, klub og borgere! Sport er noget, der interesserer borgerne i Randers og derfor vil jeg kæmpe til det sidste punktum, for at få den bygget 100 % færdig!" Men der skal samtidig være plads til de mindre sports- 8

9 grene, som naturligvis også skal støttes. Her tænker jeg på badminton, basket etc. Jeg lægger meget stor vægt på integrationen, da jeg mener, at det er en vigtig faktor, for at få den del af borgerne ud i det danske samfund. Jeg mener, at vi alle har et medansvar for en god integration, og netop derfor har jeg valgt, at blive frivillig i "Frivillighuset" i Østergade, Randers. Arbejdet består af hjælp til lektier i alle fag, undervisning i den danske kultur, sprogtræning, hjælp med breve og formularer, lave jobansøgninger, give dem mulighed for at opbygge et netværk, deltage i sociale arrangementer, fortælle om hvordan det danske system er opbygget og om hvordan man begår sig i det danske samfund osv. osv. Alle de smil og den glæde man oplever, gør arbejdet det hele værd. Det er en af de ting, som jeg ønsker at støtte, da jeg synes, det er et godt tiltag til den gode integration. Hvis jeg skulle være så privilegeret at komme ind i Randers byråd til november, vil jeg anbefale Anders Buhl (V) som borgmester. Han er en dygtig politiker, som jeg er sikker på, er den absolut bedste mand til at lede Randers i den rigtige retning. 9

10 Arne Johannessen 65 år. teknisk uddannet handels uddannet exam. assurandør 6 år som selvstændig 15 år i servicesektoren 1 periode i Sønderhald byråd fritid: jæger.. 10

11 Morten Grosbøl Jeg er 69 år, pensionist og jeg bor Skelvangsvej 79/3/th, Randers NV. Jeg har været gift med Frida i 36 år og har to børn, en dreng, der er arkitekt og en pige, der er sopran i den Kongelige Opera. Jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti under muhammedkrisen, fordi jeg syntes, at nu kunne det være nok og fordi jeg ønskede at yde mit bidrag til udviklingen. Ud over det politiske er min hovedinteresse svæveflyvning, som jeg begyndte på sidste år og hvor jeg netop er gået solo - dvs må flyve alene uden instruktør. Jeg har været så heldig, at jeg livet igennem har haft mulighed for at beskæftige mig med det, der lige interesserede mig for tiden. Det har givet mig en spændende tilværelse, hvor jeg har haft mulighed for at sætte mig ind i mange ting, som jeg mener vil være nyttige, hvis jeg skulle blive valgt. Efterfølgende ridser jeg lige hovedpunkterne op. Jeg vil uddybe nogle af punkterne og min politik på vor hjemmeside Realeksamen 1956 Ud at sejle som messedreng Radiotelegrafistelev, Svendborg Navigationsskole Radiotelegrafist DFDS 11

12 Aalborg Seminarium Lærer i Grønland, Eqalugarssuit og Julianehaab Lærer, Himmerlands Ungdomsskole, Haubro, Aars Lærer, Mølleskolen, Grenaa SG-Elektrik, Grenaa. Udvikler computerstyringer Konsulent, Dansk teknologicenter for Handicappede Brusgaard Produktionshøjskole, Randers, IT-chef Selvstændig. Computerbutik i Grenaa Pensionist Grenaa - medlem af DF Pensionist Randers 12

13 Lars Krogsdorf-Jensen Født i 1962, gift, et barn fra tidligere forhold. Bosiddende i Jennumparken i Randers. Arbejder som ERPprogrammør, primært indenfor revisorbranchen. Jeg har gennem mit 30-årige arbejdsliv tilegnet mig en bred erhvervserfaring indenfor forskellige brancher. Mine holdninger bygger på en lang livserfaring gennem mit aktive voksenliv. Derfor mener jeg bl.a. at: Det er de ældre, vi kan takke for det velfærdssamfund, vi kender i dag. Derfor har de også fortjent en værdig alderdom. Vi er forpligtiget til at give vore børn og unge de bedste betingelser. Det er dem, der skal føre vort samfund videre. De syge og handicappede skal også have mulighed for at kunne eksistere i vort samfund. Infrastrukturen er vigtig i ethvert samfund, både lokalt og nationalt. Muligheden for transport til og fra virksomheder m.m. skal sikre vækst i erhvervslivet. Budgetoverskridelser, nedskæringer og lukning af institutioner er hverdagsvendinger, som vi kender alt for godt. Det kræver rationalisering og styring at undgå dette. Der er mange forhold, som skal ændres, og ting tager tid, men 13

14 det er min klare overbevisning, at kæmper man for sagen, vil det også lykkedes. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at fremme muligheden for at ovennævnte punkter gennemføres i den rigtige retning. Stem på Lars Krogsdorf-Jensen, Dansk Folkeparti selvfølgelig. Frivillige bidrag til DF-Randers Inden længe starter valgkampen, og dertil skal vi bruge en hel del penge til brochurer, plakater, flyers, annoncer og alt det andet der skal medvirke til at få vore kandidater valgt ind i byrådet. Vi opretter derfor en valgfond, og det skulle glæde os meget, hvis vore medlemmer ville give et økonomisk bidrag til valgkampen. Måske kender I også en virksomhed, som kunne tænke sig at sponsorere nogle tusinde kroner til det gode formål. Men husk at reglerne er således, at sponsorer ikke kan forvente modydelser, og beløbet kan ikke gives til enkeltpersoner, men skal gives til lokalforeningen, som videregiver midlerne til kandidaterne. Bidrag - store som små - skal være hjertelig velkomne på vor bankkonto ( Østjysk Bank A/S) Indbetalingen kan ske via netbank, ved henvendelse i egen bank, eller på posthuset, eller direkte i Østjysk Bank på Østervold ved at oplyse kontonummer. Ligeledes kan vi godt bruge lidt hjælp til at uddele brochurer, opsætning af valgplakater i lygtepæle, stille op på gader og stræder for at fremme DFs sag, så derfor appellerer vi til vore medlemmer om at hjælpe og støtte vore kandidater med det praktiske. Interesserede kan melde sig til formanden på tlf eller til den enkelte kandidat. På forhånd tak for jeres positive medvirken til at DF-Randers får succes ved valget den 17 november. Med venlig hilsen p.b.v. Børge Olsen 14

15 Karin Middelboe Carlson Jeg er 53 år og har siden kommunesammenlægningen arbejdet i Social- og arbejdsmarked afdelingen i Randers Kommune i afdelingen Førtidspension/ Handicapbiler som kontorassistent. Men mit daglige arbejde strækker sig også rundt i det sociale sekretariat, kontanthjælps afdelingen og kommunens journalkontor. Jeg kommer fra en kontorstilling på Langå Kommune, hvor jeg fra 1997 til december 2006 administrativt styrede de Forebyggende hjemmebesøg tilbudt borgere fra deres fyldte 75 år. Jeg hører til dem, der gerne vil have orden i tingene, for så kan tiden altid bruges mere rationelt. Ønsker og målsætninger for: Ældre: At hjemmeplejen bliver stillet mere frit med hensyn til fordelingen af de visiterede timer henholdsvis til rengøring og personlig pleje og at borgeren kommer mere i centrum. Hvis kommunen havde en bedre økonomi, så jeg også gerne, at alders folkepensionister fik permanent gratis buskort. Børn/familie: Jeg er meget bekymret over det store antal problemfyldte familier, som rammes af skilsmisse, problembørn, børn der mishandles hjemme eller i daginstitutioner samt endelig de familier, hvor familieproblemerne ender med drab af den ene forælder. Disse problemer må og skal fjernes fra familierne. Så derfor har jeg gået med en tanke om, at samfundet skulle have en 15

16 lov, lig med den der tilbydes de ældre over 75 år. Hvorledes den skal foranstaltes overlader jeg til regeringen. Unge: Syge/handicappede: Jeg ser gerne, at uddannelsesstøtten følger den unge: d.v.s. selv om den unge kun er 17 år, når han/hun påbegynder en uddannelse, skal støtten starte, men dette kræver, at myndighedsalderen bliver sat ned til evt. 16 år. Skal efter min mening have de bedst mulige vilkår, jeg tolererer ikke besparelser på dette område, uden at kommunalbestyrelsen har forespurgt sig i de respektive afdelinger, om der er mulighed for besparelser på evt. enkelte områder. Indvandrere: Kommunalpolitikken på dette område skal overholdes i forhold til regeringens målsætning og vedtagelser på området. Trafik: Økonomi: Jeg tilslutter mig ønsket om en hurtig løsning af bro-problemet over Gudenåen. Alle ønskelige tiltag i kommunen skal overvejes grundigt og fornuftigt og prioriteres i overensstemmelse med hvad har vi råd til her og nu og måske senere. Giv mig din stemme den 17. november og jeg skal gøre mit til, at vi får en fornuftig kommune Deadline for næste blad er 15 januar 2010 Eventuelle indlæg sendes til Morten Grosbøl Skelvangsvej 79/3/th 8920 Randers NV 16

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juni 2010 Genoprettelse? Hvorfor blive frivillig bisidder? Genoprettelse? Forsidefoto:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19. HOLSTEBRO KOMMUNE PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET 2013 MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.00 www.socialdemokraterne-holstebro.dk PRIORITERING

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere