Randers Lokalforening. Nyhedsblad nr Oktober årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Lokalforening. Nyhedsblad nr. 25 - Oktober 2009-11. årgang"

Transkript

1 Randers Lokalforening Nyhedsblad nr Oktober årgang

2 Kære medlemmer! Så er efterårsferien forbi, og vi melder os til en ny travl politisk sæson. Byrådsvalget og regionrådsvalget skal som bekendt afvikles den 17 november. Vi synes selv, at vi har et godt hold på 7 mennesker, som hver især ville kunne klare opgaven at være byrådspolitiker hvis de bliver valgt. Fra bestyrelsens side har vi fået lavet valgfoldere, hvori vi har beskrevet nogle af de vigtigste mærkesager, vi vil arbejde for at få gennemført, når vi er valgt. Vi satser på at få valgt 3 af vore kandidater til byrådet. Det er måske højt at satse, vil nogen mene. Vi har lavet valgforbud med Venstre og det Konservative Folkeparti. Hvis vi kan opnå 4600 stemmer, vil de give 3 mandater til os i valgforbundet. Venstre får 11 og de Konservative skulle gerne have 2.Dermed kan vi tælle til 16 mandater. Som er nødvendig for et borgerligt flertal, men det kræver et stort benarbejde, og at alle mand kommer af hus. Det har på mange måder været en bevægende sommer og efterår, med mange kulturelle indslag. Lad mig nævne i flæng: Irakernes kirkebesættelse med efterfølgende arrestation af 17 unge mænd, der måske ikke kan sendes hjem fordi de har løjet om deres identitet. Muslimer i Århus der ansøger om at restaurere lokaler, hvor det efterfølgende kommer frem, at lokalerne skal anvendes til en stor Moske og da ramadanen var ophørt blev der kaldt til bøn på Arabisk med højtalere ud i fire verdenshjørner, til stor irritation for de omkringboende. Jeg forstår simpelthen ikke at byggemagistraten i Århus ikke stopper det, når ansøgningen er lavet på et falsk grundlag. Fortsættes nederst på side 4 2

3 Frank Nørgård Jeg er 38 år, og gift med Rikke. Vi har tre dejlige sønner på henholdsvis 9 år, 5 år og 8 mdr. Den del af fritiden som ikke går med politik, bruges på familien samt hus, have og hestene på vores lille gård. Derudover har jeg en lille italiensk bil fra 1979, som jeg kører til træf med enkelte gange i sommerhalvåret. Jeg er udlært elektronikmekaniker på Grundfos i Bjerringbro, og har arbejdet der efterfølgende i knap 16 år. Inden kommunesammenlægningen var jeg medlem af Purhus Byråd. Det var en spændende tid, især fordi der i den periode skulle diskuteres hvem Purhus kommune skulle lægges sammen med. Det blev som sagt Randers, og et stort arbejde blev startet op. Jeg genopstiller til Randers Byråd, fordi jeg mener efterhånden at have den erfaring der skal til for at være med til at drive en stor kommune som Randers. Det at være med til at forvalte et milliard budget mener jeg kræver en vis portion erfaring. Jeg synes selvfølgelig også det er et meget spændende hverv, som giver en mængde udfordringer. Jeg har i de foregående 4 år primært arbejdet for er forbedring af daginstitutionernes dagligdag. Der blev ved kommunesammenlægningen skåret kraftigt i deres budgetter, og man er nået dertil hvor jeg ikke finder det forsvarligt længere. Jeg har også arbejdet for at der skulle oprettes flere såkaldte oldekoller, da flere og flere ældre sidder i hver sin lejlighed eller hus og er utrygge. Det kan være pga. helbredet, men i mindst ligeså høj grad pga. den stigende kriminalitet, bl.a. hjemmerøverier. Jeg vil også arbejde for, at Randers får en langt bedre infrastruktur, især omkring Randersbro som er en enorm flaskehals i myldretiden. 3

4 Mange erhvervsdrivende har enslydende nævnt de trafikale problemer som en hindring i at udvide eller etablerer sig i Randers. Det skal der gøres noget ved. Jeg vil til sidst nævne, at jeg under samtlige budgetforhandlinger har forsøgt at få modersmålsundervisningen afskaffet som et kommunalt tilbud. Jeg mener bestemt ikke det er en kommunal kerneopgave. Pengene skulle i stedet bruges til lektiehjælp for de elever som har problemer med lektierne, og hvor forældrene ikke magter at hjælpe. Den sidste tid er det kommet på mode, at nærmest enhver større by skal have sin egne Stormoské. Det skal Randers bestemt ikke, det vil jeg til hver en tid bekæmpe med næb og klør. Hvor mange gange har vi ikke set og hørt hvilke antivestlig propaganda der hver fredag udgydes fra disse moskéer. Jeg håber dette fortæller lidt om hvem jeg er, og hvad jeg står for. Frank Nørgaard Fortsat fra side 2 Gadeskyderier i København, Århus og Odense, overfald og voldtægt af unge piger, ja, det er næsten dagligdags begivenheder her i vores førhen så fredelig land. Noget af det mest groteske er, at hvis der kommer turister, der ligner rockere med tatoveringer, kørende på motorcykler ind i København er der stor sandsynlighed for, at de vil blive beskudt af andengenerations indvandrere. Det må jo være fordi de i dagligdagen fører krig med rockere og andre grupperinger. Jeg læste et sted at de Radikale kalder det kulturberigelse. Jeg tror, at vi kunne finde en mindre positiv betegnelse. Med venlig hilsen Børge Olsen 4

5 Børge Olsen Jeg er 63 år,gift og har 2 voksne børn, som for længst er flyttet hjemmefra. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende siden Jeg har tidligere været medlem af Randers byråd i to perioder, fra 89 til 97. Dengang var jeg medlem af socialudvalget. Det er et vigtigt udvalg, i særdeleshed for Dansk Folkeparti fordi vores landspolitiske mærkesager er på ældreområdet. Nu har Randers kommune delt udvalget, således at der er et separat ældreudvalg. Hvis der fra Dansk Folkepartis side skulle blive valgt tre personer til byrådet og vi dermed kunne blive tungen på vægtskålen, vil vi stille krav om mindst to formandsposter og den ene skulle gerne være formand for ældreudvalget. Igennem det politiske arbejde skal vi gøre borgerne opmærksomme på, at vi er repræsenteret i byrådet og arbejde på at få størst muligt indflydelse. Det gøres ved at fastholde Dansk Folkepartis politik og ikke ved at tækkes andre partiers på bekostning af vor egen. Ligeledes skal vi holde et vågent øje med kommunens økonomi; gives der tillægsbevillinger, skal vi komme med forslag om kompenserende besparelser. Hvis ikke det fastholdes, vil vi hvert år komme ud i sparerunder der vil give uro og være til stor skade for den randrusianske befolkning. Det er vigtigt, at vi fastholder budgetterne på kærneområderne. Det er ikke der, der skal spares hvis der er lavvande i kassen. Skulle vi komme ud for manglende likviditet, må der ses på de forskellige arbejdsgange, ses på om 5

6 ikke arbejdet kan tilrettelægges på en mere rationel måde, for derigennem at frigøre resurser, som i sidste ende kan gavne budgetterne. Udover dette er det erhvervspolitikken og skatteområdet, der har min store interesse. Vi skal hele tiden holde øje med de mange nye love og ofte bureaukratiske regler, som kan være en økonomisk byrde for erhvervslivet. Det samme er tilfældet med skattestigninger for den enkelte lønmodtager. Dermed forringes den disponible indkomst, hvilket i sidste ende er til skade for forbruget og beskæftigelsen. Får vi en for høj kommuneskat, vil vi få svært ved at tiltrække nye skatteborgere til Randers og det er meget vigtigt hvis vi ønsker at udvikle kommunen. Uden udvikling er der ikke mulighed for en ny folkeskole i Romalt, nordtribune på stadion eller en bro over fjorden. Jeg nævner det blot som eksempel, på hvilke emner folkevalgte skal håndtere. Der er selvfølgelig også en lang række andre sager der politisk skal tages stilling til. En stemme på Børge Olsen til kommunevalget er tryghed for, at der vil blive arbejdet for sagen 6

7 Tanja Lauenborg Jeg er en ung, frisk og seriøs pige med et stort varmt hjerte, som brænder for at gøre Danmark og specielt Randers til et bedre sted at være. Derfor har jeg en vision om at komme i Randers byråd til november Jeg har været politisk engageret siden jeg var 13 år og min politiske overbevisning har der aldrig været tvivl om. Jeg har været elevrådsformand siden 2003 og til nu på diverse skoler. For øjeblikket sidder jeg i Randers social- og sundhedsskoles skolebestyrelse, hvor jeg sidder som talerør for 462 elever. Min post som elevrådsformand har også givet mig muligheden for at komme med i LUU (Lokal uddannelse udvalget) hvor jeg er med i et udvalg omkring "Retningslinjer for elever/lærlinge i region Midtjylland". Jeg har gået på handelsskolen i Randers og fik en uddannelse inden for det merkantile område. Jeg går ind for mere politik og mindre snak. Det er brug for nye, friske, unge kræfter i Randers byråd, og det mener jeg at "Tanja Lauenborg" er svaret på. I Dansk Folkeparti Ungdom er jeg næstformand for DFU Øst. Til dagligt er jeg ved at uddanne mig til Social- og sundhedshjælper (færdig uddannet den 30/ ) med speciale i social pædagogik, som er et led i min uddannelse som social rådgiver. Det betyder at jeg er i praktik i Randers hjemmepleje lige nu, så jeg ved godt, hvad det vil sige, når en er ensom, hvordan systemet kan svigte, tidsplanerne, arbejdsmiljøet for offentlige ansatte, men også 7

8 alle de succeshistorier, som desværre aldrig når pressen. I min fritid hjælper jeg til nede i "frivillighuset", som jeg vil komme ind på senere, går i kirke og tager til diverse sports- og kulturarrangementer. Jeg går til valg med tre mærkesager: 1) Kultur-livet i Randers 2) Integration 3) Ældre omsorg Kultur er mange ting, og har mange forskellige betydninger for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt, at der er tilbud til samtlige borgere i Ny Randers kommune. Jeg tror, at noget af det, som har gjort, at Randers har fået et bedre ry i Danmark anno 2009 i forhold til 1990'erne, hvor Randers var kendt som "voldens by" eller "rockerbyen" er, at vi har fået Randers på landkortet med mange positive aspekter. Det er alle de små ting i hverdagen, såvel som det er store ting. Specielt sidst i 1990'erne skete der en masse på kultur området. Den 7. maj 1996 blev Randers HK stiftet. I dag ligger holdet i den bedste danske håndbold liga, og vi kan i dag være stolte af, at de blev sølvvindere i den europæiske Cup turneringen CITY Cup i Randers regnskov åbnede den 13. juni Det er en stor turistattraktion, som har givet Randers et positivt omdømme. Den 1. januar 2003 var det fodboldens tur. Byens samlede fodboldhold kom til at hedde: Randers FC. De ligger også i den bedste liga, SAS-ligaen. Jeg har tidligere sagt: "Jeg går til valg på, at Essex park Randers SKAL bygges færdig. Det kan kun gå for langsomt! Jeg synes, det er uacceptabelt, at Randers, der har et godt hold som Randers FC, der har kvalificeret sig på bedste vis til europæisk fodbold, ikke kan komme til at spille på det nuværende Essex Park Randers, da kapaciteten ikke er stor nok. Det er virkelig ærgerligt og synd for byens hold, klub og borgere! Sport er noget, der interesserer borgerne i Randers og derfor vil jeg kæmpe til det sidste punktum, for at få den bygget 100 % færdig!" Men der skal samtidig være plads til de mindre sports- 8

9 grene, som naturligvis også skal støttes. Her tænker jeg på badminton, basket etc. Jeg lægger meget stor vægt på integrationen, da jeg mener, at det er en vigtig faktor, for at få den del af borgerne ud i det danske samfund. Jeg mener, at vi alle har et medansvar for en god integration, og netop derfor har jeg valgt, at blive frivillig i "Frivillighuset" i Østergade, Randers. Arbejdet består af hjælp til lektier i alle fag, undervisning i den danske kultur, sprogtræning, hjælp med breve og formularer, lave jobansøgninger, give dem mulighed for at opbygge et netværk, deltage i sociale arrangementer, fortælle om hvordan det danske system er opbygget og om hvordan man begår sig i det danske samfund osv. osv. Alle de smil og den glæde man oplever, gør arbejdet det hele værd. Det er en af de ting, som jeg ønsker at støtte, da jeg synes, det er et godt tiltag til den gode integration. Hvis jeg skulle være så privilegeret at komme ind i Randers byråd til november, vil jeg anbefale Anders Buhl (V) som borgmester. Han er en dygtig politiker, som jeg er sikker på, er den absolut bedste mand til at lede Randers i den rigtige retning. 9

10 Arne Johannessen 65 år. teknisk uddannet handels uddannet exam. assurandør 6 år som selvstændig 15 år i servicesektoren 1 periode i Sønderhald byråd fritid: jæger.. 10

11 Morten Grosbøl Jeg er 69 år, pensionist og jeg bor Skelvangsvej 79/3/th, Randers NV. Jeg har været gift med Frida i 36 år og har to børn, en dreng, der er arkitekt og en pige, der er sopran i den Kongelige Opera. Jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti under muhammedkrisen, fordi jeg syntes, at nu kunne det være nok og fordi jeg ønskede at yde mit bidrag til udviklingen. Ud over det politiske er min hovedinteresse svæveflyvning, som jeg begyndte på sidste år og hvor jeg netop er gået solo - dvs må flyve alene uden instruktør. Jeg har været så heldig, at jeg livet igennem har haft mulighed for at beskæftige mig med det, der lige interesserede mig for tiden. Det har givet mig en spændende tilværelse, hvor jeg har haft mulighed for at sætte mig ind i mange ting, som jeg mener vil være nyttige, hvis jeg skulle blive valgt. Efterfølgende ridser jeg lige hovedpunkterne op. Jeg vil uddybe nogle af punkterne og min politik på vor hjemmeside Realeksamen 1956 Ud at sejle som messedreng Radiotelegrafistelev, Svendborg Navigationsskole Radiotelegrafist DFDS 11

12 Aalborg Seminarium Lærer i Grønland, Eqalugarssuit og Julianehaab Lærer, Himmerlands Ungdomsskole, Haubro, Aars Lærer, Mølleskolen, Grenaa SG-Elektrik, Grenaa. Udvikler computerstyringer Konsulent, Dansk teknologicenter for Handicappede Brusgaard Produktionshøjskole, Randers, IT-chef Selvstændig. Computerbutik i Grenaa Pensionist Grenaa - medlem af DF Pensionist Randers 12

13 Lars Krogsdorf-Jensen Født i 1962, gift, et barn fra tidligere forhold. Bosiddende i Jennumparken i Randers. Arbejder som ERPprogrammør, primært indenfor revisorbranchen. Jeg har gennem mit 30-årige arbejdsliv tilegnet mig en bred erhvervserfaring indenfor forskellige brancher. Mine holdninger bygger på en lang livserfaring gennem mit aktive voksenliv. Derfor mener jeg bl.a. at: Det er de ældre, vi kan takke for det velfærdssamfund, vi kender i dag. Derfor har de også fortjent en værdig alderdom. Vi er forpligtiget til at give vore børn og unge de bedste betingelser. Det er dem, der skal føre vort samfund videre. De syge og handicappede skal også have mulighed for at kunne eksistere i vort samfund. Infrastrukturen er vigtig i ethvert samfund, både lokalt og nationalt. Muligheden for transport til og fra virksomheder m.m. skal sikre vækst i erhvervslivet. Budgetoverskridelser, nedskæringer og lukning af institutioner er hverdagsvendinger, som vi kender alt for godt. Det kræver rationalisering og styring at undgå dette. Der er mange forhold, som skal ændres, og ting tager tid, men 13

14 det er min klare overbevisning, at kæmper man for sagen, vil det også lykkedes. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at fremme muligheden for at ovennævnte punkter gennemføres i den rigtige retning. Stem på Lars Krogsdorf-Jensen, Dansk Folkeparti selvfølgelig. Frivillige bidrag til DF-Randers Inden længe starter valgkampen, og dertil skal vi bruge en hel del penge til brochurer, plakater, flyers, annoncer og alt det andet der skal medvirke til at få vore kandidater valgt ind i byrådet. Vi opretter derfor en valgfond, og det skulle glæde os meget, hvis vore medlemmer ville give et økonomisk bidrag til valgkampen. Måske kender I også en virksomhed, som kunne tænke sig at sponsorere nogle tusinde kroner til det gode formål. Men husk at reglerne er således, at sponsorer ikke kan forvente modydelser, og beløbet kan ikke gives til enkeltpersoner, men skal gives til lokalforeningen, som videregiver midlerne til kandidaterne. Bidrag - store som små - skal være hjertelig velkomne på vor bankkonto ( Østjysk Bank A/S) Indbetalingen kan ske via netbank, ved henvendelse i egen bank, eller på posthuset, eller direkte i Østjysk Bank på Østervold ved at oplyse kontonummer. Ligeledes kan vi godt bruge lidt hjælp til at uddele brochurer, opsætning af valgplakater i lygtepæle, stille op på gader og stræder for at fremme DFs sag, så derfor appellerer vi til vore medlemmer om at hjælpe og støtte vore kandidater med det praktiske. Interesserede kan melde sig til formanden på tlf eller til den enkelte kandidat. På forhånd tak for jeres positive medvirken til at DF-Randers får succes ved valget den 17 november. Med venlig hilsen p.b.v. Børge Olsen 14

15 Karin Middelboe Carlson Jeg er 53 år og har siden kommunesammenlægningen arbejdet i Social- og arbejdsmarked afdelingen i Randers Kommune i afdelingen Førtidspension/ Handicapbiler som kontorassistent. Men mit daglige arbejde strækker sig også rundt i det sociale sekretariat, kontanthjælps afdelingen og kommunens journalkontor. Jeg kommer fra en kontorstilling på Langå Kommune, hvor jeg fra 1997 til december 2006 administrativt styrede de Forebyggende hjemmebesøg tilbudt borgere fra deres fyldte 75 år. Jeg hører til dem, der gerne vil have orden i tingene, for så kan tiden altid bruges mere rationelt. Ønsker og målsætninger for: Ældre: At hjemmeplejen bliver stillet mere frit med hensyn til fordelingen af de visiterede timer henholdsvis til rengøring og personlig pleje og at borgeren kommer mere i centrum. Hvis kommunen havde en bedre økonomi, så jeg også gerne, at alders folkepensionister fik permanent gratis buskort. Børn/familie: Jeg er meget bekymret over det store antal problemfyldte familier, som rammes af skilsmisse, problembørn, børn der mishandles hjemme eller i daginstitutioner samt endelig de familier, hvor familieproblemerne ender med drab af den ene forælder. Disse problemer må og skal fjernes fra familierne. Så derfor har jeg gået med en tanke om, at samfundet skulle have en 15

16 lov, lig med den der tilbydes de ældre over 75 år. Hvorledes den skal foranstaltes overlader jeg til regeringen. Unge: Syge/handicappede: Jeg ser gerne, at uddannelsesstøtten følger den unge: d.v.s. selv om den unge kun er 17 år, når han/hun påbegynder en uddannelse, skal støtten starte, men dette kræver, at myndighedsalderen bliver sat ned til evt. 16 år. Skal efter min mening have de bedst mulige vilkår, jeg tolererer ikke besparelser på dette område, uden at kommunalbestyrelsen har forespurgt sig i de respektive afdelinger, om der er mulighed for besparelser på evt. enkelte områder. Indvandrere: Kommunalpolitikken på dette område skal overholdes i forhold til regeringens målsætning og vedtagelser på området. Trafik: Økonomi: Jeg tilslutter mig ønsket om en hurtig løsning af bro-problemet over Gudenåen. Alle ønskelige tiltag i kommunen skal overvejes grundigt og fornuftigt og prioriteres i overensstemmelse med hvad har vi råd til her og nu og måske senere. Giv mig din stemme den 17. november og jeg skal gøre mit til, at vi får en fornuftig kommune Deadline for næste blad er 15 januar 2010 Eventuelle indlæg sendes til Morten Grosbøl Skelvangsvej 79/3/th 8920 Randers NV 16

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds.

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds. Kandidater til Skolebestyrelsen 2014-2018 Kære forældre Der er kampvalg til skolebestyrelsen på Vaarst- Fjellerad Skole. Kandidaterne til det forskudte valg er listet i alfabetisk rækkefølge her: Kandidat

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Tillykke med kommunalvalget til Frank, Anders og Morten

Tillykke med kommunalvalget til Frank, Anders og Morten Randers Lokalforening, Nyhedsblad nr.: 40, 16. årgang, februar 2014. Tillykke med kommunalvalget til Frank, Anders og Morten Læs i bladet: Portræt af Frank Nørgaard En dag på kontoret Kommunalvalget Ved

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 [Skriv tekst] Information om Ældrerådet i Ringsted Kommune Hvad er et Ældreråd? Alle kommuner skal nedsætte

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Erling Jensen, Socialdemokratiet

Erling Jensen, Socialdemokratiet Erling Jensen, Socialdemokratiet Den 52-årige faglige medarbejder i 3F stiller op i Sønderborg Kommune. Han er gift med Sabine, og de har en dreng på 22 år, der studerer i Aarhus. Erling lægger meget vægt

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Vi ønsker alle elever & forældre en god sommerferie og håber at sommerferien vil være fyldt med oplevelser, som vil kunne give inspiration og kræfter til det kommende skoleår.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater Avedøre Skole Skolebestyrelsesvalg Præsentation af kandidater 1 Skolebestyrelsesvalg I anledning af nedlæggelsen af Enghøjskolen afholdes der valg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole. Der skal vælges

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016

Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016 idnkaldes til lokalkomite mø Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016 2016 er startet med fuld fart på. Heldigvis kører alle vores mange aktiviteter og tilbud videre i år. Det er rigtigt

Læs mere

6. BLÆKREGNING ma1x 2009 Afleveringsfrist: Fredag den 11. december 2009 kl. 23.30 i Lectio under Opgaver

6. BLÆKREGNING ma1x 2009 Afleveringsfrist: Fredag den 11. december 2009 kl. 23.30 i Lectio under Opgaver Med denne blækregning afrunder vi mini AT forløbet om kommunalvalg 2009 som blev afholdt tirsdag den 24. november. Øvelse 1 Redegør KORT for Største Brøks og d Hondts metode til mandatfordeling med udgangspunkt

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste 1 2 Hvem er jeg? Tak fordi jeg må tage lidt af din tid og præsentere mig selv og mine idéer til fremtidens kommune. Mit

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). FC Hjørring: Virksomhederne bør sponsore i egen interesse side 2 Vendsyssel Teater: Sponsering betyder mere satsning på kvalitet side 4 Nordjyske

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014

Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014 Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014 Odense er udfordret. I de gode gamle dage var Odense Danmarks industriby nummer 1. Der var gang i den i Odense i 40 erne, 50 erne

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere