Randers Lokalforening. Nyhedsblad nr Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Lokalforening. Nyhedsblad nr. 25 - Oktober 2009-11. årgang"

Transkript

1 Randers Lokalforening Nyhedsblad nr Oktober årgang

2 Kære medlemmer! Så er efterårsferien forbi, og vi melder os til en ny travl politisk sæson. Byrådsvalget og regionrådsvalget skal som bekendt afvikles den 17 november. Vi synes selv, at vi har et godt hold på 7 mennesker, som hver især ville kunne klare opgaven at være byrådspolitiker hvis de bliver valgt. Fra bestyrelsens side har vi fået lavet valgfoldere, hvori vi har beskrevet nogle af de vigtigste mærkesager, vi vil arbejde for at få gennemført, når vi er valgt. Vi satser på at få valgt 3 af vore kandidater til byrådet. Det er måske højt at satse, vil nogen mene. Vi har lavet valgforbud med Venstre og det Konservative Folkeparti. Hvis vi kan opnå 4600 stemmer, vil de give 3 mandater til os i valgforbundet. Venstre får 11 og de Konservative skulle gerne have 2.Dermed kan vi tælle til 16 mandater. Som er nødvendig for et borgerligt flertal, men det kræver et stort benarbejde, og at alle mand kommer af hus. Det har på mange måder været en bevægende sommer og efterår, med mange kulturelle indslag. Lad mig nævne i flæng: Irakernes kirkebesættelse med efterfølgende arrestation af 17 unge mænd, der måske ikke kan sendes hjem fordi de har løjet om deres identitet. Muslimer i Århus der ansøger om at restaurere lokaler, hvor det efterfølgende kommer frem, at lokalerne skal anvendes til en stor Moske og da ramadanen var ophørt blev der kaldt til bøn på Arabisk med højtalere ud i fire verdenshjørner, til stor irritation for de omkringboende. Jeg forstår simpelthen ikke at byggemagistraten i Århus ikke stopper det, når ansøgningen er lavet på et falsk grundlag. Fortsættes nederst på side 4 2

3 Frank Nørgård Jeg er 38 år, og gift med Rikke. Vi har tre dejlige sønner på henholdsvis 9 år, 5 år og 8 mdr. Den del af fritiden som ikke går med politik, bruges på familien samt hus, have og hestene på vores lille gård. Derudover har jeg en lille italiensk bil fra 1979, som jeg kører til træf med enkelte gange i sommerhalvåret. Jeg er udlært elektronikmekaniker på Grundfos i Bjerringbro, og har arbejdet der efterfølgende i knap 16 år. Inden kommunesammenlægningen var jeg medlem af Purhus Byråd. Det var en spændende tid, især fordi der i den periode skulle diskuteres hvem Purhus kommune skulle lægges sammen med. Det blev som sagt Randers, og et stort arbejde blev startet op. Jeg genopstiller til Randers Byråd, fordi jeg mener efterhånden at have den erfaring der skal til for at være med til at drive en stor kommune som Randers. Det at være med til at forvalte et milliard budget mener jeg kræver en vis portion erfaring. Jeg synes selvfølgelig også det er et meget spændende hverv, som giver en mængde udfordringer. Jeg har i de foregående 4 år primært arbejdet for er forbedring af daginstitutionernes dagligdag. Der blev ved kommunesammenlægningen skåret kraftigt i deres budgetter, og man er nået dertil hvor jeg ikke finder det forsvarligt længere. Jeg har også arbejdet for at der skulle oprettes flere såkaldte oldekoller, da flere og flere ældre sidder i hver sin lejlighed eller hus og er utrygge. Det kan være pga. helbredet, men i mindst ligeså høj grad pga. den stigende kriminalitet, bl.a. hjemmerøverier. Jeg vil også arbejde for, at Randers får en langt bedre infrastruktur, især omkring Randersbro som er en enorm flaskehals i myldretiden. 3

4 Mange erhvervsdrivende har enslydende nævnt de trafikale problemer som en hindring i at udvide eller etablerer sig i Randers. Det skal der gøres noget ved. Jeg vil til sidst nævne, at jeg under samtlige budgetforhandlinger har forsøgt at få modersmålsundervisningen afskaffet som et kommunalt tilbud. Jeg mener bestemt ikke det er en kommunal kerneopgave. Pengene skulle i stedet bruges til lektiehjælp for de elever som har problemer med lektierne, og hvor forældrene ikke magter at hjælpe. Den sidste tid er det kommet på mode, at nærmest enhver større by skal have sin egne Stormoské. Det skal Randers bestemt ikke, det vil jeg til hver en tid bekæmpe med næb og klør. Hvor mange gange har vi ikke set og hørt hvilke antivestlig propaganda der hver fredag udgydes fra disse moskéer. Jeg håber dette fortæller lidt om hvem jeg er, og hvad jeg står for. Frank Nørgaard Fortsat fra side 2 Gadeskyderier i København, Århus og Odense, overfald og voldtægt af unge piger, ja, det er næsten dagligdags begivenheder her i vores førhen så fredelig land. Noget af det mest groteske er, at hvis der kommer turister, der ligner rockere med tatoveringer, kørende på motorcykler ind i København er der stor sandsynlighed for, at de vil blive beskudt af andengenerations indvandrere. Det må jo være fordi de i dagligdagen fører krig med rockere og andre grupperinger. Jeg læste et sted at de Radikale kalder det kulturberigelse. Jeg tror, at vi kunne finde en mindre positiv betegnelse. Med venlig hilsen Børge Olsen 4

5 Børge Olsen Jeg er 63 år,gift og har 2 voksne børn, som for længst er flyttet hjemmefra. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende siden Jeg har tidligere været medlem af Randers byråd i to perioder, fra 89 til 97. Dengang var jeg medlem af socialudvalget. Det er et vigtigt udvalg, i særdeleshed for Dansk Folkeparti fordi vores landspolitiske mærkesager er på ældreområdet. Nu har Randers kommune delt udvalget, således at der er et separat ældreudvalg. Hvis der fra Dansk Folkepartis side skulle blive valgt tre personer til byrådet og vi dermed kunne blive tungen på vægtskålen, vil vi stille krav om mindst to formandsposter og den ene skulle gerne være formand for ældreudvalget. Igennem det politiske arbejde skal vi gøre borgerne opmærksomme på, at vi er repræsenteret i byrådet og arbejde på at få størst muligt indflydelse. Det gøres ved at fastholde Dansk Folkepartis politik og ikke ved at tækkes andre partiers på bekostning af vor egen. Ligeledes skal vi holde et vågent øje med kommunens økonomi; gives der tillægsbevillinger, skal vi komme med forslag om kompenserende besparelser. Hvis ikke det fastholdes, vil vi hvert år komme ud i sparerunder der vil give uro og være til stor skade for den randrusianske befolkning. Det er vigtigt, at vi fastholder budgetterne på kærneområderne. Det er ikke der, der skal spares hvis der er lavvande i kassen. Skulle vi komme ud for manglende likviditet, må der ses på de forskellige arbejdsgange, ses på om 5

6 ikke arbejdet kan tilrettelægges på en mere rationel måde, for derigennem at frigøre resurser, som i sidste ende kan gavne budgetterne. Udover dette er det erhvervspolitikken og skatteområdet, der har min store interesse. Vi skal hele tiden holde øje med de mange nye love og ofte bureaukratiske regler, som kan være en økonomisk byrde for erhvervslivet. Det samme er tilfældet med skattestigninger for den enkelte lønmodtager. Dermed forringes den disponible indkomst, hvilket i sidste ende er til skade for forbruget og beskæftigelsen. Får vi en for høj kommuneskat, vil vi få svært ved at tiltrække nye skatteborgere til Randers og det er meget vigtigt hvis vi ønsker at udvikle kommunen. Uden udvikling er der ikke mulighed for en ny folkeskole i Romalt, nordtribune på stadion eller en bro over fjorden. Jeg nævner det blot som eksempel, på hvilke emner folkevalgte skal håndtere. Der er selvfølgelig også en lang række andre sager der politisk skal tages stilling til. En stemme på Børge Olsen til kommunevalget er tryghed for, at der vil blive arbejdet for sagen 6

7 Tanja Lauenborg Jeg er en ung, frisk og seriøs pige med et stort varmt hjerte, som brænder for at gøre Danmark og specielt Randers til et bedre sted at være. Derfor har jeg en vision om at komme i Randers byråd til november Jeg har været politisk engageret siden jeg var 13 år og min politiske overbevisning har der aldrig været tvivl om. Jeg har været elevrådsformand siden 2003 og til nu på diverse skoler. For øjeblikket sidder jeg i Randers social- og sundhedsskoles skolebestyrelse, hvor jeg sidder som talerør for 462 elever. Min post som elevrådsformand har også givet mig muligheden for at komme med i LUU (Lokal uddannelse udvalget) hvor jeg er med i et udvalg omkring "Retningslinjer for elever/lærlinge i region Midtjylland". Jeg har gået på handelsskolen i Randers og fik en uddannelse inden for det merkantile område. Jeg går ind for mere politik og mindre snak. Det er brug for nye, friske, unge kræfter i Randers byråd, og det mener jeg at "Tanja Lauenborg" er svaret på. I Dansk Folkeparti Ungdom er jeg næstformand for DFU Øst. Til dagligt er jeg ved at uddanne mig til Social- og sundhedshjælper (færdig uddannet den 30/ ) med speciale i social pædagogik, som er et led i min uddannelse som social rådgiver. Det betyder at jeg er i praktik i Randers hjemmepleje lige nu, så jeg ved godt, hvad det vil sige, når en er ensom, hvordan systemet kan svigte, tidsplanerne, arbejdsmiljøet for offentlige ansatte, men også 7

8 alle de succeshistorier, som desværre aldrig når pressen. I min fritid hjælper jeg til nede i "frivillighuset", som jeg vil komme ind på senere, går i kirke og tager til diverse sports- og kulturarrangementer. Jeg går til valg med tre mærkesager: 1) Kultur-livet i Randers 2) Integration 3) Ældre omsorg Kultur er mange ting, og har mange forskellige betydninger for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt, at der er tilbud til samtlige borgere i Ny Randers kommune. Jeg tror, at noget af det, som har gjort, at Randers har fået et bedre ry i Danmark anno 2009 i forhold til 1990'erne, hvor Randers var kendt som "voldens by" eller "rockerbyen" er, at vi har fået Randers på landkortet med mange positive aspekter. Det er alle de små ting i hverdagen, såvel som det er store ting. Specielt sidst i 1990'erne skete der en masse på kultur området. Den 7. maj 1996 blev Randers HK stiftet. I dag ligger holdet i den bedste danske håndbold liga, og vi kan i dag være stolte af, at de blev sølvvindere i den europæiske Cup turneringen CITY Cup i Randers regnskov åbnede den 13. juni Det er en stor turistattraktion, som har givet Randers et positivt omdømme. Den 1. januar 2003 var det fodboldens tur. Byens samlede fodboldhold kom til at hedde: Randers FC. De ligger også i den bedste liga, SAS-ligaen. Jeg har tidligere sagt: "Jeg går til valg på, at Essex park Randers SKAL bygges færdig. Det kan kun gå for langsomt! Jeg synes, det er uacceptabelt, at Randers, der har et godt hold som Randers FC, der har kvalificeret sig på bedste vis til europæisk fodbold, ikke kan komme til at spille på det nuværende Essex Park Randers, da kapaciteten ikke er stor nok. Det er virkelig ærgerligt og synd for byens hold, klub og borgere! Sport er noget, der interesserer borgerne i Randers og derfor vil jeg kæmpe til det sidste punktum, for at få den bygget 100 % færdig!" Men der skal samtidig være plads til de mindre sports- 8

9 grene, som naturligvis også skal støttes. Her tænker jeg på badminton, basket etc. Jeg lægger meget stor vægt på integrationen, da jeg mener, at det er en vigtig faktor, for at få den del af borgerne ud i det danske samfund. Jeg mener, at vi alle har et medansvar for en god integration, og netop derfor har jeg valgt, at blive frivillig i "Frivillighuset" i Østergade, Randers. Arbejdet består af hjælp til lektier i alle fag, undervisning i den danske kultur, sprogtræning, hjælp med breve og formularer, lave jobansøgninger, give dem mulighed for at opbygge et netværk, deltage i sociale arrangementer, fortælle om hvordan det danske system er opbygget og om hvordan man begår sig i det danske samfund osv. osv. Alle de smil og den glæde man oplever, gør arbejdet det hele værd. Det er en af de ting, som jeg ønsker at støtte, da jeg synes, det er et godt tiltag til den gode integration. Hvis jeg skulle være så privilegeret at komme ind i Randers byråd til november, vil jeg anbefale Anders Buhl (V) som borgmester. Han er en dygtig politiker, som jeg er sikker på, er den absolut bedste mand til at lede Randers i den rigtige retning. 9

10 Arne Johannessen 65 år. teknisk uddannet handels uddannet exam. assurandør 6 år som selvstændig 15 år i servicesektoren 1 periode i Sønderhald byråd fritid: jæger.. 10

11 Morten Grosbøl Jeg er 69 år, pensionist og jeg bor Skelvangsvej 79/3/th, Randers NV. Jeg har været gift med Frida i 36 år og har to børn, en dreng, der er arkitekt og en pige, der er sopran i den Kongelige Opera. Jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti under muhammedkrisen, fordi jeg syntes, at nu kunne det være nok og fordi jeg ønskede at yde mit bidrag til udviklingen. Ud over det politiske er min hovedinteresse svæveflyvning, som jeg begyndte på sidste år og hvor jeg netop er gået solo - dvs må flyve alene uden instruktør. Jeg har været så heldig, at jeg livet igennem har haft mulighed for at beskæftige mig med det, der lige interesserede mig for tiden. Det har givet mig en spændende tilværelse, hvor jeg har haft mulighed for at sætte mig ind i mange ting, som jeg mener vil være nyttige, hvis jeg skulle blive valgt. Efterfølgende ridser jeg lige hovedpunkterne op. Jeg vil uddybe nogle af punkterne og min politik på vor hjemmeside Realeksamen 1956 Ud at sejle som messedreng Radiotelegrafistelev, Svendborg Navigationsskole Radiotelegrafist DFDS 11

12 Aalborg Seminarium Lærer i Grønland, Eqalugarssuit og Julianehaab Lærer, Himmerlands Ungdomsskole, Haubro, Aars Lærer, Mølleskolen, Grenaa SG-Elektrik, Grenaa. Udvikler computerstyringer Konsulent, Dansk teknologicenter for Handicappede Brusgaard Produktionshøjskole, Randers, IT-chef Selvstændig. Computerbutik i Grenaa Pensionist Grenaa - medlem af DF Pensionist Randers 12

13 Lars Krogsdorf-Jensen Født i 1962, gift, et barn fra tidligere forhold. Bosiddende i Jennumparken i Randers. Arbejder som ERPprogrammør, primært indenfor revisorbranchen. Jeg har gennem mit 30-årige arbejdsliv tilegnet mig en bred erhvervserfaring indenfor forskellige brancher. Mine holdninger bygger på en lang livserfaring gennem mit aktive voksenliv. Derfor mener jeg bl.a. at: Det er de ældre, vi kan takke for det velfærdssamfund, vi kender i dag. Derfor har de også fortjent en værdig alderdom. Vi er forpligtiget til at give vore børn og unge de bedste betingelser. Det er dem, der skal føre vort samfund videre. De syge og handicappede skal også have mulighed for at kunne eksistere i vort samfund. Infrastrukturen er vigtig i ethvert samfund, både lokalt og nationalt. Muligheden for transport til og fra virksomheder m.m. skal sikre vækst i erhvervslivet. Budgetoverskridelser, nedskæringer og lukning af institutioner er hverdagsvendinger, som vi kender alt for godt. Det kræver rationalisering og styring at undgå dette. Der er mange forhold, som skal ændres, og ting tager tid, men 13

14 det er min klare overbevisning, at kæmper man for sagen, vil det også lykkedes. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at fremme muligheden for at ovennævnte punkter gennemføres i den rigtige retning. Stem på Lars Krogsdorf-Jensen, Dansk Folkeparti selvfølgelig. Frivillige bidrag til DF-Randers Inden længe starter valgkampen, og dertil skal vi bruge en hel del penge til brochurer, plakater, flyers, annoncer og alt det andet der skal medvirke til at få vore kandidater valgt ind i byrådet. Vi opretter derfor en valgfond, og det skulle glæde os meget, hvis vore medlemmer ville give et økonomisk bidrag til valgkampen. Måske kender I også en virksomhed, som kunne tænke sig at sponsorere nogle tusinde kroner til det gode formål. Men husk at reglerne er således, at sponsorer ikke kan forvente modydelser, og beløbet kan ikke gives til enkeltpersoner, men skal gives til lokalforeningen, som videregiver midlerne til kandidaterne. Bidrag - store som små - skal være hjertelig velkomne på vor bankkonto ( Østjysk Bank A/S) Indbetalingen kan ske via netbank, ved henvendelse i egen bank, eller på posthuset, eller direkte i Østjysk Bank på Østervold ved at oplyse kontonummer. Ligeledes kan vi godt bruge lidt hjælp til at uddele brochurer, opsætning af valgplakater i lygtepæle, stille op på gader og stræder for at fremme DFs sag, så derfor appellerer vi til vore medlemmer om at hjælpe og støtte vore kandidater med det praktiske. Interesserede kan melde sig til formanden på tlf eller til den enkelte kandidat. På forhånd tak for jeres positive medvirken til at DF-Randers får succes ved valget den 17 november. Med venlig hilsen p.b.v. Børge Olsen 14

15 Karin Middelboe Carlson Jeg er 53 år og har siden kommunesammenlægningen arbejdet i Social- og arbejdsmarked afdelingen i Randers Kommune i afdelingen Førtidspension/ Handicapbiler som kontorassistent. Men mit daglige arbejde strækker sig også rundt i det sociale sekretariat, kontanthjælps afdelingen og kommunens journalkontor. Jeg kommer fra en kontorstilling på Langå Kommune, hvor jeg fra 1997 til december 2006 administrativt styrede de Forebyggende hjemmebesøg tilbudt borgere fra deres fyldte 75 år. Jeg hører til dem, der gerne vil have orden i tingene, for så kan tiden altid bruges mere rationelt. Ønsker og målsætninger for: Ældre: At hjemmeplejen bliver stillet mere frit med hensyn til fordelingen af de visiterede timer henholdsvis til rengøring og personlig pleje og at borgeren kommer mere i centrum. Hvis kommunen havde en bedre økonomi, så jeg også gerne, at alders folkepensionister fik permanent gratis buskort. Børn/familie: Jeg er meget bekymret over det store antal problemfyldte familier, som rammes af skilsmisse, problembørn, børn der mishandles hjemme eller i daginstitutioner samt endelig de familier, hvor familieproblemerne ender med drab af den ene forælder. Disse problemer må og skal fjernes fra familierne. Så derfor har jeg gået med en tanke om, at samfundet skulle have en 15

16 lov, lig med den der tilbydes de ældre over 75 år. Hvorledes den skal foranstaltes overlader jeg til regeringen. Unge: Syge/handicappede: Jeg ser gerne, at uddannelsesstøtten følger den unge: d.v.s. selv om den unge kun er 17 år, når han/hun påbegynder en uddannelse, skal støtten starte, men dette kræver, at myndighedsalderen bliver sat ned til evt. 16 år. Skal efter min mening have de bedst mulige vilkår, jeg tolererer ikke besparelser på dette område, uden at kommunalbestyrelsen har forespurgt sig i de respektive afdelinger, om der er mulighed for besparelser på evt. enkelte områder. Indvandrere: Kommunalpolitikken på dette område skal overholdes i forhold til regeringens målsætning og vedtagelser på området. Trafik: Økonomi: Jeg tilslutter mig ønsket om en hurtig løsning af bro-problemet over Gudenåen. Alle ønskelige tiltag i kommunen skal overvejes grundigt og fornuftigt og prioriteres i overensstemmelse med hvad har vi råd til her og nu og måske senere. Giv mig din stemme den 17. november og jeg skal gøre mit til, at vi får en fornuftig kommune Deadline for næste blad er 15 januar 2010 Eventuelle indlæg sendes til Morten Grosbøl Skelvangsvej 79/3/th 8920 Randers NV 16

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Din Ankeinstans: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Porto 8,- kr. Høvejen 22, Vorup 8940 Randers SV Den rette vej til kørekortet

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Dansk Folkeparti. Hvordan ser jeres ideelle danske samfund ud? Dette beskrives meget tydeligt i vores Principprogram og Arbejdsprogram

Dansk Folkeparti. Hvordan ser jeres ideelle danske samfund ud? Dette beskrives meget tydeligt i vores Principprogram og Arbejdsprogram Dansk Folkeparti Frederikshavn gymnasiums elevblad har interviewet Carsten Sørensen fra Dansk folkeparti: Navn: Carsten Sørensen 34 år Stilling: Langtidssygemeldt specialarbejder Opstiller i: Frederikshavn

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn.

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Alle unge har ret til en god fremtid For langt de fleste unge i Danmark er det at flytte hjemmefra en positiv begivenhed, som

Læs mere

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Leverandørpjece Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frit valg 1) personlig pleje og 2) hjælp

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere