Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27"

Transkript

1 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren... 4 Bliv fortrolig med din computer... 5 Tastaturet og touchpad... 5 Computerens drev... 6 Strømforsyning... 8 Porte og stik... 9 Sådan Tænder/Slukker du for computeren Opgradering af computeren De første trin på internettet Få adgang til internettet! Netværksforbindelser Surf på internettet! Brug af Windows og din software Windows Velkomst Konfigurer min PC Packard Bell Recovery Management Packard Bell Updator Dokumentation til computeren Dit programbibliotek Afspilning af multimediefiler Lydstyrkeregulering Helpdesk 27 Sikker computeranvendelse Vedligeholdelse Opdateringer Sikkerhed Windows Fjernsupport Diagnosticering og reparation Top 5-fejlfindingstilfælde Diverse fejlfinding Gendannelse af systemet Sådan gendanner du systemet Gendannelse af forudinstallerede programmer og drivere Vende tilbage til en tidligere systemtilstand Nulstille systemet til fabrikstilstanden. 51 Oplysninger om lovbestemmelser 53 Miljø 56 Softwarelicens 57 Indeks 58 Indholdsfortegnelse - 1

2 Bemærkning vedrørende copyright Packard Bell Quickstart- og fejlfindingsvejledning. Copyright 2008 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Packard Bell B.V. Ansvarsfralæggelse Packard Bell B.V. yder ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, for dette produkt og den tilhørende dokumentation. Med jævne mellemrum foretages der opdateringer af software- og hardwarekomponenterne. Derfor kan nogle af anvisningerne, specifikationerne og billederne i denne dokumentation se lidt anderledes ud end de afbildninger, du ser. Alle produkter/emner, der er beskrevet i denne vejledning, er kun tænkt som illustration, og kan afvige fra din situation. Der kan ikke opnås nogen rettigheder eller berettigelser på grundlag af beskrivelserne i denne vejledning. Packard Bell B.V. forbeholder sig retten til at revidere, ændre eller forbedre dette produkt eller dokumentationen til enhver tid uden at have pligt til at underrette nogen om sådanne ændringer eller forbedringer. Packard Bell B.V. hæfter under ingen omstændigheder for eventuelle følgeskader eller tilfældige skader, herunder, men ikke begrænset til tab af indtjening eller andre forretningsmæssige skader, som måtte opstå i forbindelse med brugen af dette produkt. Varemærke Microsoft og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. FireWire er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PS/2 er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Google er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende Packard Bell B.V. Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker, som tilhører deres respektive indehavere. 2 - Quickstartvejledning

3 VIGTIG INFORMATION Tak, fordi du har valgt en Packard Bell-computer! Denne håndbog er lavet som introduktion til funktionerne på din computer og som en hjælp til brug af den. Den hjælper dig også med vedligeholdelse af computeren og fejlfinding, hvis der opstår problemer. Packard Bell anbefaler, at du for at få mest muligt ud af din computer udfører de handlinger, der er beskrevet nedenfor, før du tager computeren i brug. Konfigurer min PC For at gøre det nemt har Packard Bell samlet alle vigtige konfigureringsprocedurer i ét program! Konfigurer min PC starter automatisk, første gang du starter din computer. Det er en nem trinvis procedure til at konfigurere din internet-adgang, dit antivirus-program, dit id-kort osv. (se side 19 for nærmere oplysninger). Packard Bell Recovery Management Hvis der skulle opstå et problem med din computer, som ikke kan løses ved hjælp af Quickstart & fejlfindingsvejledningen, som følger med computeren, kan du køre programmet Packard Bell Recovery Management. Gendannelsesprogrammet gendanner den tilstand, som computeren var i, da du købte den, og samtidig får du mulighed for at bibeholde alle indstillinger og personlige data, så du kan hente dem på et senere tidspunkt (du kan finde flere oplysninger på side 19). Packard Bell Updator Brug venligst programmet Packard Bell Updator, så snart du har konfigureret en internetforbindelse for at sikre, at de nyeste opdateringer til drivere og programmer bliver installeret på din computer (du kan finde flere oplysninger på side 21). Packard Bell InfoCentre Se Packard Bell InfoCentre, den elektroniske brugervejledning, der er installeret på din computer, hvor du kan finde nærmere oplysninger om computeren. Brugervejledningen skal opdateres mindst én gang online (du kan finde flere oplysninger på side 22). Packard Bells websted Husk at besøge webstedet ofte! Se afsnittet Support: Det indeholder vores onlinefejlfinding, opdateret information, hjælp, drivere og downloads. Packard Bell Support Husk at skrive computerens serienummer, købsdato og -sted samt modelnavn på denne vejlednings omslag. Gem også købsbeviset. Inden du ringer til os, skal du notere eventuelle fejlmeddelelser i forbindelse med problemet og om muligt have computeren klar og tændt foran dig. Vi kan yde dig en bedre og hurtigere service, hvis du har disse ting klar, når du kontakter os. Vigtig information - 3

4 GRUNDLÆGGENDE KENDSKAB TIL COMPUTEREN SIKKERHED OG KOMFORT Sikkerhedsforanstaltninger Følg nedenstående retningslinjer for at opnå maksimal komfort, når du arbejder med din computer, og undgå problemer med helbredet. Computerens omgivelser Sørg for, at computeren: ikke er udsat for direkte sollys og varmekilder ikke er udsat for magnetiske felter eller eventuelle enheder, der genererer statisk elektricitet er placeret mindst 30 cm fra en mobiltelefon ikke befinder sig i støvede eller fugtige omgivelser ikke anbringes på et tæppe eller en anden overflade, der kan være opladet af statisk elektricitet Kabler Tildæk ikke netadapteren, og stil ikke nogen genstande på den. Når adapteren er fri af genstande, kan den afkøle optimalt under brugen. Anvend kun den netadapter, der leveres sammen med computeren. Selv om andre netadaptere har samme udseende, kan det beskadige computeren, hvis de anvendes. Rengøring af computeren Sprøjt aldrig rengøringsmidlet direkte på skærmen. Hvis du spilder væske på den bærbare computer, skal du straks slukke for den, tage sikket ud af netadapteren, tage batteriet ud og sikre, at alt er helt tørt, før du tænder den igen. Vent eventuelt til næste dag. Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren Hold regelmæssigt pauser, hvis du arbejder med computeren eller spiller computerspil flere timer i træk. Se ikke hele tiden på skærmen, men fokusér også på en anden genstand en gang imellem. Brug ikke computeren, når du er træt. Opstil din computer, så du kan arbejde i en naturlig og afslappet stilling. Placer ting, som du ofte anvender, inden for rækkevidde. Placer computeren lige foran dig. Det forhøjer sikkerheden og øger komforten. Sørg for at have tastatur og touchpad i en komfortabel højde. Øjenafstanden til skærmen skal være ca cm. Computerens underside, strømforsyning og luften fra ventilationsåbninger kan blive varm under brug. Undgå uafbrudt kropskontakt, og anbring ikke computeren på skødet, mens du arbejder på den. Sørg for, at der er fri passage til computerens ventilationsåbninger, og at de aldrig er tildækkede. Undgå at placere computeren på en blød overflade (f.eks. et tæppe, en stol eller en seng), som kan blokere ventilationsåbningerne. Visse gener i hænder, håndled, arme, nakke, skuldre, ben og ryg kan være forårsaget af eller kan forværres af bestemte gentagne bevægelser. For at mindske risikoen for denne type gener bør du altid skrive på tastaturet med strakte håndled, og således at hænder og håndled "svæver" over tastaturet. Søg læge, hvis du (somme tider) har smerter, prikken, følelsesløshed eller andre gener. 4 - Quickstartvejledning

5 Vi anbefaler, at forældre overvåger børns brug af computerspil. Hvis du eller dit barn oplever nogen af følgende symptomer: Svimmelhed, sløret syn, trækninger i øjne eller muskler, tab af bevidsthed, manglende orienteringsevne, enhver form for ufrivillige bevægelser eller kramper, skal I OMGÅENDE stoppe og søge læge. Dette kan forekomme, selvom den pågældende person ikke tidligere har haft epilepsi. BLIV FORTROLIG MED DIN COMPUTER Tastaturet og touchpad Tastatur Tastaturet anvendes til at indtaste tekst eller kommandoer. Tasternes funktioner afhænger af, hvilket program der køres. Tastaturet, der er vist i denne håndbog, er kun et eksempel. Dit tastatur kan se en smule anderledes ud. Se InfoCentre for at få en fuldstændig beskrivelse af tastaturet. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➍ ➓ ➐ ➎ ➏ 1. Tal: Bruges til indtastning af tal og specialtegn. Tryk på [Skift] samtidig for at skrive tegnene øverst på tasten, og tryk på [Ctrl] + [Alt] for at skrive tegnene på højre side af tasten. 2. Backspace: Bruges til at gå én position tilbage og slette det sidst indtastede tegn. 3. Del: Sletter tegn til højre for markøren eller et markeret element. 4. Numerisk tastatur: Fungerer som et andet sæt markørtaster. Tryk på tasten [Numlock] for at skrive tal. 5. Piltaster: Bevæger markøren op, ned, til højre og til venstre. 6. Enter: Benyttes til at aktivere en kommando, indsætte en ny linje i en tekst eller bekræfte en valgt funktion. 7. Mellemrum: Bruges til at indsætte et mellemrum i teksten. 8. Skift: Bruges i kombination med en bogstavstast til at skrive store bogstaver. 9. Esc: Sletter de seneste opgaver. 10.Fn: Bruges i kombination med tasterne [F1] til [F12] (blå symboler) til at aktivere specialfunktioner. Bemærk: For at spare plads og vægt bruger visse computere kompakte tastaturer, som ikke har et numerisk tastatur. Hvis det er tilfældet, kan du bruge det integrerede tastatur ved at aktivere Num Lock og bruge de taster, hvor tegnene er trykt med blåt (tasterne midt for mod højre på tastaturet). Tryk på Num Lock igen for at aktivere tasternes normale funktioner igen. ➏ Grundlæggende kendskab til computeren - 5

6 Touchpad Touchpad'en styrer pilen på skærmen. Denne pil kaldes cursor eller markør. Lad fingeren glide let hen over touchpad'en, så følger markøren din bevægelse. Klik på en af knapperne øverst på touchpad'en for at vælge eller aktivere den kommando, som markøren peger på. Sørg for at bruge lette berøringer på touchpad'en. Venstreklik for at vælge elementet under markøren. Dobbeltklik for at starte programmet under markøren eller markere et helt ord, når du skriver tekst. To hurtige berøringer på en touchpad-overflade udfører samme handling som et dobbeltklik. Højreklik for at få vist en pop-op-menu. Bemærk: Du kan tilslutte en mus til din bærbare computer. Den skal blot sættes i computerens USBport. Dette deaktiverer ikke touchpad-funktionen. Gør markørens bevægelse og synlighed bedre! Klik på 'Start' > Kontrolpanel > Mus > Markørindstillinger. Computerens drev Packard Bell computere er almindeligvis udstyret med drev, der er beskrevet i det følgende. Det betyder dog ikke, at de findes på den computer, du har købt, eller at det er begrænset til disse drev. Hvis du vil se den dokumentation, der er specifik for den model, du har valgt, kan du gå til Packard Bell InfoCentre. Hukommelseskortlæser Hukommelseskort bruges i en lang række digitalkameraer, PDA'er (Personal Digital Assistant), MP3-afspillere og mobiltelefoner. Udvalgte computere er udstyret med en "alt-i-et"-hukommelseskortlæser, der gør det muligt at læse og skrive til de mest almindelige typer, som f.eks. MMC (Multi Media Card ), SD (Secure Digital) og MS (Memory Stick ). Formatering af et kort Inden du bruger et kort for første gang, skal det formateres. 1. Sæt kortet i den tilhørende slot, og klik på 'Start' > Denne computer. 2. Højreklik på ikonet for kortet, og vælg Formater. 3. Klik på Start i formateringsvinduet, og klik derefter på OK. 6 - Quickstartvejledning

7 Fjernelse af et kort fra en ekstern kortlæser 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet (ved siden af tidsangivelsen). 2. Klik på Sikker fjernelse af USB-datalagringsenhed. 3. Vent til meddelelsen Sikker fjernelse af hardware vises. 4. Fjern kortet. Optiske drev Et optisk drev kan læse fra (eller skrive til) en række forskellige cd- eller dvd-diske (f.eks. lyd-cd, cd-rom eller dvd). Read-only-drev (ROM-drev) Nogle optiske drev kan kun læse data fra en disk. De kan ikke bruges til at lagre nye data på. Disse drev kan bruges til at afspille film, installere programmer og læse data, f.eks. fotos eller musik. Skrivbare (R) eller Re-Writable-drev (R- og RW-drev): Ud over at læse data fra kompatible diske kan de optiske drev på din computer muligvis skrive (eller 'brænde') data til bestemte diske. Du kan bruge disse drev til duplikering af dine cd'er, indspilning af egne musiksamlinger, til digitale fotoalbummer eller til sikkerhedskopiering af vigtige data. Du skal have et diskoptageprogram, som kan skrive data til skrivbare diske. Bemærk: Inden du kopierer en cd, skal du kontrollere, at dens indhold ikke er beskyttet af varemærker og copyrights, og at det er tilladt at kopiere den. I de fleste lande er det tilladt at tage en sikkerhedskopi af software til arkiveringsformål eller at kopiere musik til egen brug. Diskkompatibilitet for skrivbare drev: DVD±RW-brænder: DVD±RW-drev (eller DVD Dual-drev) kan skrive til de diske, der understøttes af både DVD-RW- og DVD+RW-drev, og kan evt. skrive til DVD-RAM-diske (afhængigt af drevspecifikationen). Double-Layer DVD-RW-brænder: Double-Layer DVD-RW-drev (DVD-RW-drev med dobbeltlag eller DVD+R9 DL-drev) kan skrive til skrivbare cd'er, skrivbare dvd'er ('-' eller '+'), DVD-RAM-diske og også diske med dobbeltlag, som næsten fordobler maksimummængden af data, som kan lagres. Blu-Ray-combo-drev: Blu-Ray-combo-drev kan skrive til skrivbare cd'er, alle 'standard' skrivbare dvd'er (ikke 'High-definition'-dvd'er) og kan evt. læse fra (men ikke skrive til) Blu-Ray-diske. Blu-Ray-brænder: Blu-Ray-drev kan skrive til skrivbare cd'er, alle 'standard' skrivbare dvd'er og skrivbare Blu-Ray-diske. De kan ikke i alle tilfælde skrive til skrivbare HD DVD'er. Bemærk: Diske og enheder, som bruger HD DVD-standarden, kan ikke benyttes sammen med Blu-rayenheder. Sikkerhedsforanstaltninger Læg disken i drevet, før du starter et program. Brug ikke overdrevne kræfter til at lægge en disk i drevet. Sørg for at disken er korrekt isat, og luk derefter diskskuffen. Tag ikke disken ud uden først at lukke det program, der anvender disken, da din computer ellers kan holde op med at reagere. Hvis det skulle ske, skal du genstarte computeren ved hjælp af Windows Jobliste. Hvis skuffen ikke åbnes, kan du prøve at gøre det manuelt: 1. Sluk for computeren. 2. Sæt forsigtigt en udrettet papirclips ind i nødudkasterporten (hvis en sådan findes). Brug ikke en blyant, da spidsen kan knække inde i hullet og beskadige drevet. Hold drevskuffen lukket, når drevet ikke anvendes. Berør ikke den optiske linse i drevet. Hvis linsen i drevet er snavset, fungerer det optiske drev måske ikke korrekt. Tør ikke linsen med en almindelig klud. Rens forsigtigt linsen med en vatpind. Det optiske drev er klassificeret som et laserprodukt i klasse 1. Grundlæggende kendskab til computeren - 7

8 Bemærk: Dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet teknologi, der er beskyttet af patenter i USA og andre ophavsrettigheder til intellektuel ejendom. Brugen af denne ophavsretligt beskyttede teknologi skal tillades af Macrovision, og den er beregnet til brug i hjemmet og andre begrænsede visningsformål, medmindre andet er tilladt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Strømforsyning Computeren kræver en konstant og stabil strømkilde for at kunne køre. Hvis du er hjemme, kan netadapteren sluttes til en stikkontakt og bruges i ubegrænset tid. På farten eller hvis du ønsker at undgå ledninger, kan batteriet forsyne computeren med strøm. Netadapter Computeren kan køre på vekselstrøm ved hjælp af den leverede, eksterne netadapter ('power brick'). Computeren leveres med et netkabel, som er egnet til strømforholdene i det land, hvor computeren er købt. Netadapteren forsyner computeren med den nødvendige strøm og oplader samtidig batteripakken. Advarsel: Tildæk ikke netadapteren, og stil ikke nogen genstande på den. Når adapteren er fri af genstande, kan den afkøle optimalt under brugen. Anvend kun den netadapter, der leveres sammen med computeren. Selv om andre netadaptere har samme udseende, kan det beskadige computeren, hvis de anvendes. Netadapteren og undersiden af computeren kan blive varme efter langvarig brug. Dette er normalt, men kan volde skade ved længerevarende kontakt. Batterier Når der ikke er adgang til strømforsyning, bruger computeren et genopladeligt batteri. Batteriet kan fjernes, hvilket giver dig mulighed for at medbringe flere batterier i forbindelse med lange rejser og for at udskifte udtjente batterier. Bemærk: Selv om batteriet er opladet fra fabrikkens side, kan spændingen være reduceret som følge af transport- og lagertid. Første gang, du bruger computeren, skal du tilslutte netadapteren og lade batteriet helt op. Du kan finde flere oplysninger om computerens batteri på InfoCentre. Batteriets levetid Batteriets levetid afhænger af, hvordan computeren bruges, af batteriets kapacitet og af computerens design. Batteriernes ydeevne mindskes med tiden. Forlængelse af batteriets levetid På rejse er det vigtigt at være opmærksom på de simple ting, man kan gøre for at forlænge levetiden af computerens hovedbatteri. Når man skruer ned for skærmens lysstyrke, forlænger man batteriets levetid (de fleste computere reducerer skærmens lysstyrke automatisk, når de kører på batteri). Batteriets levetid bliver længst under følgende betingelser: Batteriet er nyt og fuldt opladet. 8 - Quickstartvejledning

9 Ingen perifere enheder (f.eks. ExpressCards) eller funktioner (f.eks. trådløse LAN-funktioner) er aktive eller tilsluttet computeren. Computerens harddiskdrev, optiske drev og processor er uvirksomme eller under lav belastning. Strømstyringsfunktioner er aktive. Du kan ændre strømindstillingerne for computeren ved at klikke på 'Start' > Kontrolpanel > Strømstyring. Visse batterityper kræver vedligeholdelse for at undgå nedsættelse af batteriets levetid. Lad ikke batteriet ligge i direkte sollys. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ydeevne. Det er bedst at bruge og oplade batteriet ved stuetemperatur. Udskiftning af batterier Batteripakker kan udtages og erstattes med nye. Læs forholdsreglerne for håndtering af batteriet, før du skifter batteriet ud. I nogle computere opretholder et lille litiumbatteri ('CMOS'-batteri) de grundlæggende konfigurationsoplysninger (f.eks. klokkeslæt og dato). Hvis batteriet ikke kan opretholde disse oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret tekniker, som kan udskifte batteriet. Forholdsregler for og bortskaffelse af batterier Batterier indeholder en blanding af kemikalier, der skal behandles med omhu. Sæt tape over batteripolerne, før batteriet bortskaffes. Skil ikke batteriet ad. Smid ikke kasserede batterier ud sammen med husaffald. Bortskaffelse af batterier/batteripakker skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om miljømæssig forsvarlig indsamling, genbrug og bortskaffelse af batterier. Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med batterier af samme type eller en tilsvarende type, der er anbefalet af producenten. Porte og stik De port- og stiktyper, der er beskrevet nedenfor, anvendes typisk på Packard Bell computere. Det betyder dog ikke, at de findes på den computer, du har valgt, eller at det er begrænset til disse porte. Gå til InfoCentre for at se dokumentationen til den model, du har købt. Sikkerhedsforanstaltninger Det anbefales, at du læser de installationsanvisninger, der følger med en enhed, før du slutter enden til computeren. Fjern ikke en Plug and Play-enhed, hvis den bruges af computeren. De fleste enheder er "hot-pluggable". Det betyder, at enhederne kan tilføjes eller fjernes, mens computeren er tændt. Enhederne genkendes og installeres automatisk. De skal dog deaktiveres, før de kan fjernes fra computeren (se Fjernelse af et kort fra en ekstern kortlæser på side 7). Kommunikationsporte Netværk Tilslut computeren til et netværk ('LAN') eller bestemte højhastighedsinternetforbindelser. Modem Et internt fax/datamodem forbinder computeren med internettet via en opkaldsforbindelse. En netværksport minder meget om en modemport, og de er ofte placeret i nærheden af hinanden. Netværksporten er lidt større end modemporten. Forsigtig: I tordenvejr skal du frakoble alle tilslutningskabler, trække modemstikket ud af telefonstikket, tv-stikket ud af antennestikket og eventuelle netværkskabler. Lynnedslag i nærliggende telefonlinjer eller en antenne kan beskadige modemmet, tv-kort eller endda hele computeren. Bemærk, at produktgarantien bortfalder, hvis computeren beskadiges af lynnedslag. Grundlæggende kendskab til computeren - 9

10 Udvidelsesporte USB (Universal Serial Bus) USB-porte gør det muligt at tilslutte en række ydre enheder til computeren (f.eks. tastatur, printer, scanner). IEEE 1394 (FireWire) En EEE 1394-port (også kaldt FireWire eller i.link) gør det muligt at tilslutte digitale højhastighedsenheder, som f.eks. digitale videokameraer, eksterne harddiske eller scannere, til computeren. ExpressCard Denne slot (sprække) giver mulighed for at bruge et udvidelseskort af typen ExpressCard/34 eller ExpressCard/54. Bemærk: Det er ikke muligt at bruge en pc-kortenhed i en ExpressCard-slot. esata En esata-port gør det muligt at forbinde en kompatibel ekstern lagringsenhed (normalt en harddisk) med en SATA-højhastighedsforbindelse. Skærm- og lydporte VGA-port Tilslut computeren til en skærm med en VGA-port. Det kabel, der skal bruges, leveres normalt sammen med skærmen. DVI-port Tilslut computeren til en skærm med en DVI-port (Digital Video Interface). Det kabel, der skal bruges, leveres normalt sammen med skærmen. Bemærk: Mange skærme bruger en analog forbindelse med 15 ben, så du skal evt. købe en adapter eller et DVI-til-analog-kabel. S-Video-forbindelse (tv-udgangsforbindelse) En S-Video-tv-udgangsport gør det muligt at tilslutte computeren til et kompatibel tv. HDMI-forbindelse (tv-udgangsforbindelse) En HDMI tv-udgangsport gør det muligt at forbinde en kompatibel skærmenhed (f.eks. et højdefinitions-tv) med et enkelt, brugervenligt stik. Forsigtig: Hvis du vil bruge tv'ets højttalere, skal du skifte audio-udgang (se side 26) eller tilslutte computerens Line-Out-port til dit tv (eller højttalersystem). Line-Out Gør det muligt at tilslutte stereohovedtelefoner eller højttalere med indbygget forstærker. Tilslutning af en lydenhed deaktiverer eventuelle indbyggede højttalere. Mikrofon Bruges til tilslutning af en ekstern mikrofon til optagelse i mono eller forstærkning gennem enheden. Den integrerede mikrofon deaktiveres, når der tilsluttes en ekstern mikron. Andre konnektorer Hukommelseskortlæser Hukommelseskort bruges til at lagre og overføre data af en lang række digitale kameraer, PDA'er, MP3-afspillere og mobiltelefoner (se side 6). Tv-tuner Gør det muligt at tilslutte en antenne og se analogt eller digitalt tv på computeren (se side 24). Du skal evt. bruge en adapter, når du vil tilslutte en antenne hvis din computer har to tvtunerporte, skal du bruge et fordelerkabel til at tilslutte begge porte til en antenne. Bemærk: Tv-tuneren skal være kompatibel med signaler i området, hvor du befinder dig. AC-netadapter (DC-indgang) Gør det muligt at tilslutte computeren til den leverede vekselstrømsadapter. Der skal bruges en Packard Bell-certificeret adapter til computeren. Andre funktioner Modtager til fjernbetjening Med modtageren til fjernbetjeningen (Commercial IR) kan du styre din computers mediefunktioner på afstand, når computeren bruges sammen med en kompatibel fjernbetjening (ekstraudstyr). Forsigtig: Sensoren er ikke en IR-port med 'fuld funktionalitet' og kan således kun modtage signaler fra en fjernbetjening. Den kan ikke anvendes til kommunikation med en mobiltelefon Quickstartvejledning

11 Beslag til Kensington sikkerhedslås I sikkerhedslåsbeslaget kan du anbringe en Kensington sikkerhedslås eller en lignende lås for at forebygge tyveri. Sådan Tænder/Slukker du for computeren TÆND for computeren 1. Tænd først for alle enheder, der er tilsluttet computeren ved at trykke på TÆND-/SLUK-knappen på disse enheder. 2. TÆND derefter for computeren ved at trykke på TÆND-/SLUK-knappen. Du kan oprette en konto til hver bruger for at dele computeren med familien og have dine egne systemindstillinger, hver gang du tænder for computeren. Du kan få adgang til og ændre dine konti når som helst ved at klikke på 'Start' > Kontrolpanel > Brugerkonti. Se afsnittet "Styring af brugerkonti", hvis du vil vide mere om administration af brugerkonti. Sleep mode Klik på knappen Dvale for at gemme din session og få computeren til at skifte til en tilstand med lavt strømforbrug, så du hurtigt kan genoptage arbejdet (se afsnittet Strømstyring for nærmere oplysninger). ➊ ➋ Bemærk: Du kan også slukke for computeren uden at gå til menuen Start i Windows. Luk alle programmer, og tryk på tænd-/slukknappen. SLUK for computeren Sørg for, at alle programmer er afsluttet, før du slukker for din computer. ➊ ➋ ➌ Når computeren er lukket ned, skal du SLUKKE for alle eksterne enheder hvis de har en afbryderknap. Grundlæggende kendskab til computeren - 11

12 Tvunget nedlukning Hvis computeren ikke reagerer, kan du forsøge at anvende Jobliste. Hjælpeprogrammet giver oplysninger om systemets ydeevne og viser detaljer om de programmer og processer, der kører på computeren. Dette gøres ved at trykkepå tasterne [Ctrl]+[Alt]+[Del] samtidigt og vælge Start Jobliste i pop-op-menuen. Klik på fanen Programmer, vælg det job, du ønsker at afslutte, og klik på Afslut job. Advarsel: Hvis computeren stadig ikke reagerer, skal du trykke på computerens tænd-/slukknap for at slukke for computeren. Hold tænd-/slukknappen nede, indtil alle lamper er slukket, og vent ca. 30 sekunder, før du igen tænder for computeren. Strømstyring Strømstyringsfunktionerne i Windows kan styre computerens strømtilstand, og gør det muligt at spare strøm. Afhængigt af dine behov kan du definere den strømstyringsmodel, der passer dig bedst. Der er fire strømbesparelsestilstande: Luk computeren, Standby, Dvale og Slumre. Slumretilstandenkombinerer Standbytilstandens hastighed med Dvaletilstandens databeskyttelsesfunktioner og lave strømforbrug. Det tager kun nogle få sekunder at skifte fra Slumringstilstanden tilbage til computerens normale driftstilstand. Du behøver ikke at lukke computeren ned og genstarte den så ofte. Slumretilstanden nedsætter ikke blot strømforbruget, men bidrager også til at beskytte dine data. Hvis du vil vide mere om personlige indstillinger på computeren, skal du klikke på Start > Hjælp og support. Opgradering af computeren Packard Bell bestræber sig på at gøre din computeroplevelse så nem og behagelig som muligt. Fordi dine databehandlingsbehov kan udvikle sig, er Packard Bell klar til at hjælpe dig med at vælge det rigtige tilbehør og få mest muligt ud af computeren. Hukommelse Hukommelse (RAM) er en nøglekomponent i computeren. Hvis du kører hukommelseskrævende programmer, som f.eks. billed- eller digital videoredigering eller 3D-spil, vil tilføjelse af hukommelse forøge computerens ydeevne og få den til at køre hurtigere. Du kan få hjælp til at finde ud af, hvilket hukommelsesmodul der egner sig bedst til din Packard Bell computer, ved at besøge vores online-konfigurationsprogram på adressen Dette trinvise konfigurationsprogram er din bedste mulighed for hurtigt og nemt at finde det rigtige modul uden risiko for fejl og til en konkurrencedygtig pris Quickstartvejledning

13 Lager Uanset om du behøver ekstra lagerplads, har brug for at tage sikkerhedskopier eller har brug for et udtageligt lager til dine data, er en ekstern harddisk en praktisk løsning til udvidelse af din computer. Du skal blot slutte den til en FireWire- eller USB-port, så kan du med "træk og slip"-funktionen overføre dine værdifulde data på nogle få sekunder. Hvis du vil tage midlertidige sikkerhedskopier, er dette langt hurtigere end at brænde en cd eller dvd! Højkapacitetsdrev er også ideelle til lagring af din yndlingsmusik, fotos og videoer, så du kan tage dem med overalt! Besøg for at se vores tilbehør, købe online eller finde den nærmeste butik! Konvergens Packard Bell bestræber sig på at få mest muligt ud af tidens stadigt mere digitale verden med produkter, der er ideelle til populære og nye digitale aktiviteter. Vores produkter integrerer de bedste teknologier og giver dig mulighed for at drage nytte af de seneste fremskridt, som f.eks. bredbåndsinternet, WiFi-netværk og digitale medier. Vort hjemmeunderholdningsudvalg omfatter en serie MP3-afspillere, så du kan tage teknologi og underholdning med dig overalt! Besøg i dag, og gå til Lounge, hvor teknologi altid er fri for stress og personligt berigende! Garanti Packard Bell computere leveres med en begrænset garanti. For at give dig yderligere sikkerhed kan du med valgfrie PB Care-pakker udvide standardgarantien op til tre år (ét år + to år yderligere) og opgradere til service på stedet for din computer. Besøg for at få oplysninger. Hvis din garanti er udløbet, eller hvis PB Care-pakker ikke fås i dit område, skal du ikke spekulere på det. Packard Bell har løsningen. Packard Bell har udpeget autoriserede servicecentre til at yde dig service af høj kvalitet! Du får fordel af service udført af erfarne teknikere, der er uddannet i dit Packard Bell produkt. Genbrug Du har lige købt en ny computer eller og overvejer, hvad du kan gøre med det gamle udstyr? Lad være med at smide det ud! Packard Bell opfordrer til genbrug! Det meste computerudstyr indeholder sundhedsfarlige materialer, som helst ikke skal lande på lossepladser. Gennem genbrugsordninger kan mange materialer, der anvendes i computere, genindvindes og bruges igen. Mange velgørenhedsorganisationer indsamler computerudstyr, andre virksomheder kan reparere og sælge brugte computere. Du kan finde flere oplysninger om bortskaffelse af produkter under Oplysninger om lovbestemmelser på side 53. Grundlæggende kendskab til computeren - 13

14 GRUNDL DE FØRSTE TRIN PÅ INTERNETTET Få adgang til internettet! Brug af internettet er blevet en naturlig del af den daglige databehandling. For at gøre det nemmere har Packard Bell inkluderet alle de værktøjer, du skal bruge for at komme i gang! Internetudbyder For at få internetforbindelse skal du tegne et abonnement hos en internetudbyder, som sørger for den fysiske forbindelse mellem din computer og internettet. Visse computere leveres med et udvalg af internetudbydere forudinstalleret. Hvis du vil bruge en anden internetudbyder end de foreslåede, skal du se i instruktionerne, som leveres sammen med installationspakken fra internetudbyderen. Forbindelsestyper Afhængigt af din computermodel, din placering og dine kommunikationsbehov er der flere måder at oprette forbindelse til internettet på. Opkald De fleste computere indeholder en standardopkaldsforbindelse ('modem'). Den gør det muligt at oprette forbindelse til internettet ved hjælp af telefonlinjen. Med en opkaldsforbindelse kan du ikke bruge modemmet og telefonen samtidig på samme telefonlinje. Denne type forbindelse anbefales kun, hvis du bruger internettet i begrænset omfang, fordi tilslutningshastigheden er lav, og tilslutningstiden som regel opkræves pr. time. DSL (f.eks. ADSL) DSL (Digital Subscriber Line) er en fast forbindelse, der kører via telefonlinjen. Du kan bruge telefonlinjen, samtidig med at du er koblet til internettet, fordi DSL og telefoner ikke bruger de samme frekvenser. For at kunne få DSL skal du være i nærheden at et teleselskabs hovedafdeling (tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder på landet). Forbindelseshastigheder varierer, afhængigt af hvor du befinder dig, men DSL giver generelt en meget hurtig og pålidelig internetforbindelse. Fordi forbindelsen er fast, afregnes der som regel med bestemte månedlige beløb. Bemærk: En DSL-forbindelse kræver et egnet modem. Internetudbyderen leverer som regel et modem, når du registrerer dig. Mange af disse modemmer har en 'router', som giver netværks- og Wi-fi-adgang. Kabel En kabelforbindelse giver hurtig og fast internetservice via en kabel-tv-linje. Denne service er som regel tilgængelig i store byer. Du kan bruge din telefon og se kabel-tv, samtidig med at du er på internettet Quickstartvejledning

15 Netværksforbindelser Et LAN (Local Area Network, lokalnetværk) er en gruppe computere (f.eks. i en bygning eller et hjem), der deler en fælles kommunikationslinje og fælles ressourcer. Når du konfigurerer et netværk, kan du dele filer, eksterne enheder (som f.eks. en printer) og en internetforbindelse. Du kan konfigurere et LAN ved hjælp af fastkoblede teknologier (som f.eks. Ethernet) eller trådløse teknologier (som f.eks. WiFi eller Bluetooth). Trådløse netværk Et trådløst LAN eller WLAN er et trådløst lokalnet, der forbinder to eller flere computere med hinanden uden brug af kabler. WiFi (som er en forkortelse for "wireless fidelity" "trådløst pålidelighed") er en stadigt mere populær type trådløst lokalnetværk (Wireless Local Area Network, WLAN). Konfiguration af et WiFi-netværk er nemt og gør det muligt at dele filer, eksterne enheder og en internetforbindelse. Bemærk: Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningen om trådløse netværk i InfoCentre. Hvad er fordelene ved et trådløst netværk? Mobilitet Trådløse LAN-systemer giver dig og andre brugere af dit hjemmenetværk mulighed for at få fælles adgang til filer og enheder, f.eks. en printer eller scanner, der er tilsluttet netværket. Du kan også dele en internetforbindelse med andre computere i dit hjem. Hurtig og ukompliceret installation Installationen af et trådløst LAN-system kan foregå hurtigt og let, uden at der skal trækkes kabler gennem vægge og lofter. Komponenter i et trådløst LAN Du skal have følgende komponenter for at sætte et trådløst netværk op hjemme: Adgangspunkt (router) Adgangspunkter (routere) er tovejs-transceivere, der overfører data til det omkringliggende miljø. Adgangspunkter fungerer som mediator mellem trådtilsluttede og trådløse netværk. De fleste routere har et indbygget DSL-modem, der giver adgang til en højhastigheds-dsl-internetforbindelse. Den internetudbyder, du har valgt, leverer som regel et modem/en router sammen med et abonnement på deres tjenesteydelser. Du kan finde detaljerede installationsanvisninger i dokumentationen til dit adgangspunkt/din router. Netværkskabel (RJ45) Et netværkskabel (også kaldt RJ45) anvendes til at tilslutte værtscomputeren til adgangspunktet (se illustrationen nedenfor). Denne type kabel bruges også til at tilslutte eksterne enheder til adgangspunktet. Trådløs adapter Der er normalt på forhånd installeret en intern trådløs adapter i computeren. Hvis det ikke er tilfældet, kan du købe en USB-WiFi-adapter. Tilslut denne til en af din computers USB-porte for at få adgang til et trådløst netværk. Grundlæggende kendskab til computeren - 15

16 Diagram over et fungerende netværk 1. Adgangspunkt/router 2. Desktopcomputer 3. Modem 4. Printer 5. Bærbar computer 6. PDA/Webpad 7. Netværkskabler (RJ45) ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Ad-hoc-deling af internetforbindelsen Takket være funktionen Deling af internet (ICS Internet Connection Sharing) i Microsoft Windows Vista kan du dele én internetforbindelse med flere computere. Den indbyggede understøttelse af trådløse LAN- og WLAN-netværk ifølge IEEE standarden giver dig mulighed for at oprette et ad-hoc trådløst netværk. Disse to funktioner kan bruges sammen til at dele en fortrådet internetforbindelse med medlemmerne af et ad-hoc trådløst netværk. Det er den forbindelsesmetode, du bør bruge, hvis du ikke har et adgangspunkt (router). Tænde og slukke en WiFi-netværksforbindelse De fleste computere har en 'WiFi'-knap, som slår netværksforbindelsen til eller fra. Hvis din computer ikke har en 'WiFi'-knap, kan du slå dit trådløse netværk til eller fra eller styre, hvad der deles via netværket, med netværksstyringsfunktionerne. Klik på 'Start' > Netværk > Netværks- og delingcenter. Surf på internettet! Hvis du vil surfe på internettet, skal du bruge en såkaldt internetbrowser. Packard Bell har valgt Windows Internet Explorer på forhånd. Internet Explorer giver en lettere og sikrere weboplevelse. Når du har installeret din internet-adgang og har oprettet forbindelse til internettet, kan du klikke på genvejen Internet Explorer på dit skrivebord og løfte din online-oplevelse til et nyt niveau! 16 - Quickstartvejledning

17 Funktioner i Internet Explorer Dette er Internet Explorer-browserens startside. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af din nye browsers vigtigste aspekter. ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➊ ➋ ➍ 1. Link til menuen Hjælp: Klik for at få adgang til afsnittet Hjælp i Internet Explorer. Der kan du finde oplysninger om Internet Explorer og tage Internet Explorer-touren. Du kan også trykke på [F1] på dit tastatur. 2. Formindsker, maksimerer eller lukker vinduet. 3. Adresselinje: Skriv en internetadresse (f.eks.: og tryk på Enter-tasten på tastaturet. Herefter bliver du dirigeret direkte til den adresse, du har indtastet. 4. Boksen Hurtigsøgning: Søg på internettet uden at skulle åbne en søgemaskineside. Du kan tilpasse din søgning ved at indstille din foretrukne søgemaskine som standard. Brug rullelisten til at vælge en søgemaskine. 5. KnapperneTilbage og Frem: Går en side frem eller tilbage, når du surfer på internettet. 6. Faner: Se flere websteder i et enkelt browservindue ved at skifte fra ét sted til et andet via fanerne øverst i browserruden. 7. Hurtig fanenavigation: Vælg og naviger gennem åbne faner ved at aktivere miniaturer af dem alle i et enkelt vindue. 8. Favoritter : Administrer dine foretrukne websteder, oversigten over din browserhistorik og dine RSS Feedabonnementer med blot få klik. 9. RSS-feeds: Her kan du automatisk holde dig på omgangshøjde med dine foretrukne websteder. Et illumineret ikon på værktøjslinjen angiver, at webstedet har en kilde (feed), du kan abonnere på, så du får besked, når indhold opdateres. Din browser leverer oplysningerne til dine Favoritter. Nu kan du læse overskrifter på nyheder, sportsresultater etc., så snart de ankommer. Forsigtig: Internet Explorer har et Phishing-filter, som advarer dig og hjælper med at beskytte dig mod potentielle eller kendte svindel-websteder (websteder, som ser ud til at være i orden, men som faktisk er designet til at hente dine personlige oplysninger). Adresselinjen bliver gul, og der vises en advarselsmeddelelse, hvis du besøger et phishing-websted, der er mistanke til. Google Desktop (valgfrit) Google Desktop er et gratis forinstalleret program, der muliggør let søgning og tilpasning af din Packard Bell computer. Ved hjælp af fuldtekstsøgning gennemsøger Google Desktop hurtigt din computer for at finde s, filer, musik, fotos, tidligere chatsamtaler, websider, du har besøgt, m.m. Ved at gøre din computer søgbar giver Google Desktop dig nem adgang til dine oplysninger, og du slipper for selv at skulle organisere dine filer. Google Desktop hjælper dig også med at indsamle ny information fra internettet med Sidebjælke og Google Gadgets, som er visuelt tiltrækkende mini-programmer, der kan vise alt fra f.eks. dine nye s, den lokale vejrudsigt til personligt Grundlæggende kendskab til computeren - 17

18 tilpassede nyheder. Med Google Desktop får du personligt tilpassede oplysninger, når du ønsker det direkte på dit skrivebord. Klik blot på ikonet Google Desktop -søgning på dit skrivebord for at starte programmet. Picasa (valgfrit) Googles Picasa, et program til organisering af dine fotos, er også installeret på din nye Packard Bell computer og gør det nemt for dig lynhurtigt at finde, redigere og dele alle billederne på din computer. Det er den software, som skulle være leveret med dit digitalkamera. Hver gang du åbner Picasa, finder det automatisk alle dine billeder (også dem, du havde glemt, du har liggende) og sorterer dem i albummer, der organiseres efter dato med mappenavne, du kan genkende. Du kan bringe orden i albummerne ved at trække og slippe billederne samt lave etiketter til at oprette nye billedgrupper. Picasa gør det også legende let at udføre avanceret redigering ved at foretage rettelser og indlægge flotte effekter med et enkelt klik. Du kan finde Picasa på listen over installerede programmer: Klik på 'Start' > Alle programmer > Packard Bell - Foto/video > Picasa. Bemærk: Besøg hvis du vil vide mere om Google -produkter og funktioner. Packard Bells websted Hvorfor ikke besøge vores websted på adressen for at komme i gang! (Klik på Vælg dit land øverst på siden). Packard Bell ser det som sin opgave at yde dig vedvarende og personlig teknisk support. Se vores Supportsektion for at få hjælp, der er skræddersyet til netop dit behov. Min produktidentifikation genkender din computers serienummer og giver dig med det samme alle de oplysninger, der er specifikke for din computer! OmrådetDiagnose & Reparation kan hjælpe dig med at finde løsninger, hvis der er opstået problemer med din computer (er muligvis ikke tilgængelig i alle lande). Indtast søgeord i feltet Søg, og find alle de supportartikler, der er relateret til din søgning! Gå til området Downloads for at søge efter og downloade driveropdateringer til din computer samt patches og opgraderinger til programmer og firmware. Del dine oplevelser med andre Packard Bell brugere, og find hjælp i Brugerforum. Du kan også søge efter produktoplysninger pr. sortiment eller kategori, læse om din garanti og finde kontaktoplysninger. Hvis du vil vide mere om de seneste teknologier, som Packard Bell tilbyder, kan du besøge vores websted og se under Produkter Showroom. I sektionen Indkøb kan du også finde den nærmeste butik eller få de seneste Packard Bell produkter med blot et par klik! er din gateway til en verden af online-aktiviteter og serviceydelser: Besøg os med jævne mellemrum for at få de seneste oplysninger og downloads! BRUG AF WINDOWS OG DIN SOFTWARE Windows Velkomst Første gang du tænder din computer, åbnes vinduet Velkomst. Velkomst præsenterer de nye funktioner og værktøjer i Windows Vista for dig. Du kan gå til vinduet Velkomst når som helst ved at klikke på 'Start' > Kontrolpanel Quickstartvejledning

19 Konfigurer min PC For at gøre det nemt har Packard Bell samlet alle vigtige konfigureringsprocedurer i ét program, Konfigurer min PC! Programmet Konfigurer min PC starter automatisk første gang, du tænder din computer. En guide vejleder dig gennem proceduren for at konfigurere din internetforbindelse, antivirussoftware, telefon og spil, og udskriver dit PC-ID-kort. Du skal bare vælge de elementer, du vil konfigurere, og følge anvisningerne! Bemærk: Antallet af muligheder kan variere, afhængigt af computermodel og område. Packard Bell Recovery Management Når du skal forberede computeren til yderligere systemgendannelsesmuligheder, skal du så hurtigt som muligt oprette et sæt gendannelsesdiske. Gendannelsesdiske tager tid at oprette, men det er besværet værd i det lange løb. Oprettelse af gendannelsesdiske Hvis der opstår problemer med din computer, som ikke kan løses på andre måder, skal du evt. geninstallere Windows-operativsystemet og programmer og drivere, som var installeret fra fabrikkens side. Når du vil geninstallere ved hjælp af diske, skal du oprette et sæt gendannelsesdiske på forhånd. Du får hjælp under hele processen via anvisninger på skærmen. Læs dem nøje! 1. Klik på Start > Alle programmer > Packard Bell, og klik derefter på Packard Bell Recovery Management. Packard Bell Recovery Management åbnes. Grundlæggende kendskab til computeren - 19

20 2. Hvis du vil oprette gendannelsesdiske med alt oprindeligt indhold på harddisken, herunder Windows Vista og alle fabriksindlæste programmer og drivere, skal du klikke på Opret cd med fabriksindstillingerne. - ELLER - Hvis du kun vil oprette gendannelsesdiske for de fabriksindlæste programmer og drivere, skal du klikke på Opret sikkerhedskopi-cd med drivere og programmer. Vigtigt: Det anbefales at oprette begge typer gendannelsesdiske så hurtigt som muligt. Dialogboksen Create Backup Disc (Lav sikkerhedskopi). I denne dialogboks kan du se, hvor mange tomme, recordable diske du i alt skal bruge til gendannelsen. Sørg for at have det nødvendige antal identiske, tomme diske klar, før du fortsætter Quickstartvejledning

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Grundlæggende EDB for Seniorer

Grundlæggende EDB for Seniorer Grundlæggende EDB for Seniorer www.syddjurs-seniorer.dk Indholdsfortegnelse GRUNDLÆGGENDE BEGREBER... 3 Informationsteknologi... 3 Hardware... 3 Indre enheder... 4 Mikroprocessor... 4 Clockfrekvens...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere