Regler for Gastransport Version 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Gastransport Version 9.0"

Transkript

1 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende

2 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER Introduktion Lovgrundlag Ikrafttræden Definitioner Anvendte definitioner Anvendelse af ental og flertal samt bestemt og ubestemt form Det Danske Naturgasmarked og Det Danske Naturgassystem Det Danske Naturgasmarked og dets Aktører Det Danske Naturgassystem Betingelser for at agere som Transportkunde, Lagerkunde og Gasleverandør Transportkunde Lagerkunde Gasleverandør Aftalegrundlag Aktørregister Indhold Aktørrelationer Kommunikation vedrørende Aktørregistret Procedure for Foreløbig Godkendelse af Potentielle Transportkunder Del II: TRANSPORTVILKÅR Kapacitetsaftaler i Transmissionssystemet Kapacitetsperioder Indgåelse af Kapacitetsaftaler Tidligste frister for behandling af Kapacitetsordrer Energinet.dk Selvbetjening... 49

3 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Online Booking Procedure Betingelser for at bruge Online Booking Proceduren Manuel Procedure Flytning af Kapacitet Betaling for Kapacitetsaftaler Kapacitetsoverdragelse Udnyttelse af overskydende Kapacitet ("Use It or Lose It Principle"/"UIOLI"-princippet) Køb af Kapacitet med kort varsel eller tilbagevirkende kraft Ophør Distributionsnettene Månedlig opdatering af døgnmængdeprofil og sæsonmængdeprofil Nominering Nomineringer før Gasdøgnet Renominering for hele Gasdøgnet Renominering for de resterende Timer af Gasdøgnet Vilkår for Nominering og renominering Matchingprocedure ved Entry-, Transit- og Lagerpunkterne Allokering Allokeringsprincip ved Entrypunkterne og Transitpunkterne Allokeringsprincip ved Gasoverdragelser Allokeringsprincip ved Lagerpunkterne Allokeringsprincip for Exitzonen (Forbrugerporteføljer) Timeaflæste Målersteder Ikke-Timeaflæste Målersteder Afregningsprincipper Leverings- og Releveringsbestemmelser Bestemmelser vedrørende Entry-, GTF-, Lager- og Transitpunkterne Bestemmelser vedrørende Exitzonen... 76

4 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Ansvar, risiko og dispositionsret Gasbalance Mængdebalance Døgnbalance Balanceserviceaftaler Balanceoverdragelse Kapacitetsoverdragelsers indvirkning på Balancemarginen Balancegasbetaling Reduktion af Godkendte Nomineringer ved overskridelse af Balancemargin Maksimal Balancemargin Energinet.dk Gastransmissions forpligtelser Balanceserviceaftale Indgåelse af Balanceserviceaftaler Online Booking Balanceserviceproceduren (via Energinet.dk Selvbetjening) Betingelser for brugen af Online Balanceserviceordreproceduren Manuel Balanceserviceordreprocedure Forlængelse af tidsfrist Betaling for Balanceserviceaftaler Nulstilling af Balancemargin ved udløb af Balanceserviceperioden Gratis Balanceserviceaftale Del III: ØVRIGE VILKÅR Reparation og vedligeholdelse Reparation og vedligeholdelse Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Manglende opfyldelse ved Lagerpunktet Manglende opfyldelse ved Entrypunktet Manglende opfyldelse ved Transitpunktet... 94

5 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Manglende opfyldelse ved Exitzonen Måling Generelt Beregningsmetode Måling ved Entry- og, Transitpunkter, Direkte Forbrugssteder samt Overgangspunkter Verifikation og kalibrering af Gasmålesystemet Håndtering af ukorrekte målinger i Transmissionssystemet Håndtering af ukorrekte målinger i Distributionsselskabernes Gasmålesystemer Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Reduceret Kapacitet Meddelelse om Reduceret Kapacitet Force Majeure Generelt Generelle konsekvenser af Force Majeure Information Energinet.dk Gastransmissions forpligtelser i en Force Majeure situation Energinet.dk Gastransmissions Force Majeure Transportkundens Force Majeure Længerevarende Force Majeure Nødforsyning mv Nødforsyningssituation Primær og Sekundær Nødforsyning Energinet.dk Gastransmissions rettigheder og forpligtelser Transportkundens og Lagerkundens forpligtelse Betaling Transit Samarbejde

6 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Transportkundens manglende levering Tariffer, gebyrer og betalinger Tariffer i Transmissionssystemet Gebyrer og betalinger Regulering af tariffer, gebyrer og betalinger Tariffer i Lagrene Transporttariffer i Distributionsnettet Fakturering og betaling Fakturering af Kapacitet fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunden eller Lagerkunden Månedlig variabel faktura fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunden Korrektionsfaktura Korrektionsfaktura Ekstraordinær Korrektionsfaktura Saldoafregningsfaktura Betaling Betalingsfrister Forsinket betaling Uenighed om betalinger mv Fejl eller unøjagtigheder Kreditgodkendelse Kreditramme Kreditgodkendelse uden sikkerhedsstillelse Kreditgodkendelse med sikkerhedsstillelse Kredittjek Overdragelse Værneting og Lovvalg Værneting Lovvalg

7 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Forrang Ophævelse og Erstatning Ophævelse som følge af misligholdelse Erstatning Opsigelse af Rammeaftalen for Transportkunder Almindelige bestemmelser Fortrolighed Overskrifter Passivitet

8 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 8 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Rammeaftale for Transportkunder Rammeaftale for Gasleverandører Rammeaftale for Lagerkunder Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening Kapacitetsordre Balanceserviceordre Anfordringsgaranti Profilskemaer for døgn- og sæsonmængder (De gældende versioner af bilagene kan ses på Energinet.dk's hjemmeside.) SUPPLERENDE REGELSÆT Energinet.dk Gastransmissions Regler for Balance Transfer Facility ("Regler for BTF") Energinet.dk Gastransmissions Regler for Capacity Transfer Facility ("Regler for CTF") Energinet.dk Gastransmissions Regler for Gas Transfer Facility ("Regler for GTF") Regelbog for Nord Pool Gas' Fysiske Gasmarked Energinet.dk Gasstransmissions Regler for Nord Pool Gas Transfer Facility DONG Storages Regler for Gaslagring ("RfGL") Energinet.dk Gaslagers Regler for Energinet.dk Gaslager ("REGL") Regler for DONG Storage og Energinet.dk Gaslagers Inter Storage Gas Transfer Facility ("Regler for ISGTF") Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution ("RfGD") Aftale om Sekundær Nødforsyning (De til enhver tid gældende versioner af ovennævnte regler kan downloades på Energinet.dk's hjemmeside.)

9 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 9 FORORD Regler for Gastransport ("RfG") foreligger i en juridisk bindende engelsk udgaver samt i en dansk, ikke juridisk bindende oversættelse heraf.rfg er udarbejdet i overensstemmelse med Naturgasforsyningsloven i samarbejde mellem distributionsselskaberne (Naturgas Fyn Distributin A/S, HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S), Naturgas Midt-Nord I/S og DONG Distribution A/S), Aalborg Kommunale Gasforsyning A/S, lagerselskaberne DONG Storage A/S og Energinet.dk Gaslager A/S og Energinet.dk Gastransmission (Energinet.dk SOV). Formålet med ændringerne og tilføjelserne omfattet af nærværende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG") er: at reducere den frie Balancemargin bundlet for Exitzone i løbet af sommerperioden fra 15 procent til 5 procent; at sætte en maksimumgrænse for mængden af den Balancemargin, der sælges under Balanceserviceaftalerne; at introducere en lukket bud auktion som allokeringsmekanisme for Balancemargin i tilælde af, at efterspørgslen efter Balancemargin overstiger de mængder, der er fysisk er til rådighed; at tillade Sekundær Nødforsyning for forbrugere med et årligt forbrug på mellem 2 mio. Nm 3 og 10 mio. Nm 3 jf. den separate Aftale om Sekundær Nødforsyning; at introducere en lukket bud auktion som købsmekanisme for Sekundær Nødforsyning; at introducere en mulighed for prioritering af shipper codes; en ændring af ordlyden enkelte bestemmelser og definitioner som følge af den opdaterede RfGD; og andre forskellige mindre rettelser og ændringer. Læsevejledning Regler for Gastransport består af tre dele: Del I: Del II: Del III: Det Danske Naturgassystem og dets Aktører Transportvilkår Øvrige vilkår Bilag med diverse aftaler, skemaer osv. er vedlagt dette dokument. For så vidt angår: sekundær handel med transportkapacitet, naturgas og balancemargin, henvises til Energinet.dk's Bulletin Board kapacitetshandel i transmissionssystemet, henvises til Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility) gashandel i Transmissionssystemet, henvises til Regler for GTF (Energinet.dk Gastransmissions Gas Transfer Facility) handel med Balancemargin i transmissionssystemet, henvises til de nye Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility)

10 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 10 adgang til lagrene, henvises til lagerselskabernes regler for adgang til gaslagrene, henholdsvis Energinet.dk Gaslagers regler for gaslageret i Lille Torup (Regler for Energinet.dk Gaslager/"REGL") og DONG Storage A/S' regler for gaslageret i Stenlille (Regler for Gaslagring/"RfGL") samt Regler for ISGTF adgang til distributionssystemerne, henvises til distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution ("RfGD") og distributionsselskabernes øvrige vilkår adgang til det danske opstrømsrørledningsnet, henvises til DONG Naturgas A/S adgang til det nærliggende svenske transmissionssystem, henvises til Svenska Kraftnät adgang til det nærliggende tyske DEUDAN-transmissionssystem, henvises til en eller flere af DEU- DAN's systemoperatører: Gasunie Deutschland GmbH, E.ON Gastransport AG eller DONG Energy Pipelines GmbH. Hvad angår muligheden for at tilbyde Forbrugeren betaling for at acceptere Sekundær Nødforsyning i stedet for Primær Nødforsyning, henvises til Energinet.dk's hjemmeside. Vi håber, at denne læsevejledning og vores hjemmeside gør det lettere at danne sig et overblik over vilkårene på det danske gasmarked. Herudover er såvel aktuelle som potentielle aktører meget velkomne til at kontakte Energinet.dk Gastransmission for yderligere information. Kontaktoplysningerne fremgår af Energinet.dk Gastransmissions hjemmeside. God læselyst.

11 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 11 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER 1. Introduktion 1.1 Lovgrundlag I henhold til Lov om Naturgasforsyning har alle kunder, herunder Forbrugere, ret til frit at vælge Gasleverandør. Naturgasselskaber og alle Forbrugere i Danmark har således ret til, mod betaling, at benytte Transmissions- og Distributionsnet til transport af Naturgas samt at benytte Lagrene, når det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at give effektiv adgang til Transmissions- og Distributionsnet. I henhold til Lov om Naturgasforsyning har Energinet.dk Gastransmission i samarbejde med Distributionsselskaberne, DONG Storage og Energinet.dk Gaslager udarbejdet disse regler for benyttelse af Transmissions- og Distributionsnet samt Lagrene (Regler for Gastransport). Der henvises herudover til Energinet.dk Gastransmissions regler for BTF, CTF og GTF samt Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution, DONG Storage's Regler for Gaslagring samt Energinet.dk Gaslagers Regler for Energinet.dk Gaslager. Energinet.dk Gastransmission opdaterer løbende RfG. Disse Regler for Gastransport er anmeldt til Energitilsynet og Energistyrelsen i henhold til Lov om Naturgasforsyning. 1.2 Ikrafttræden Den endelige version af Regler for Gastransport, version 9.0, træder i kraft den 1. oktober 2008 og erstatter pr. denne dato version 8.0 af Regler for Gastransport i sin helhed.

12 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Definitioner 2.1 Anvendte definitioner Bortset fra de tilfælde, hvor andet måtte følge af sammenhængen, skal følgende termer i Regler for Gastransport have nedenstående betydning: 1. Korrektion ("1st Correction") har den i punkt 9.4 c) fastlagte betydning. 1. Korrektionsfaktura ("1st Correction Invoice") har den i punkt 9.4 c) fastlagte betydning. 2. Korrektion ("2nd Correction") har den i punkt 9.4 d) fastlagte betydning. 2. Korrektionsfaktura ("2nd Correction Invoice") har den i punkt 9.4 d) fastlagte betydning. Afbrydelig Kapacitet ("Interruptible Capacity") er Kapacitet, hvorunder transporten kan afbrydes helt eller delvist, hvis Energinet.dk Gastransmission mangler Kapacitet. Afbrydelig Kapacitet tilbydes, jf. punkt 6.6.5, kun i tilfælde af mangel på Kapacitet i Transmissionssystemet. Afbrydelig Niveau 1 Kapacitet ("Interruptible Level 1 Capacity ) har den i punkt fastlagte betydning. Afbrydelig Niveau 2 Kapacitet ("Interruptible Level 2 Kapacitet") har den i punkt fastlagte betydning. Afgivende Transportkunde ("Transferring Shipper") har den i punkt fastlagte betydning. Den Afgivende Transportkunde er ved Kapacitetsoverdragelser, Gasoverdragelser og Balanceoverdragelser defineret i henholdsvis Regler for BTF, CTF og GTF. Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening ("Online Access Agreement") er den aftale om adgang til Energinet.dk Online, der er vedlagt denne aftale som Appendix 5. Aftale om Foreløbig Godkendelse ("Preliminary Acceptance Agreement") har den i punkt 5.4 fastlagte betydning. Aftaler ("Agreements") har den i punkt e)-h) og k)-m) nævnte aftaler/kontrakter. Akkumuleret Balancegas ("Accumulated Balancing Gas") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning. Aktører ("Players") er de relevante Transportkunder, Lagerkunder og Gasleverandører samt Energinet.dk Gastransmission, Distributionsselskaberne, Energinet.dk Gaslager og DONG Storage.

13 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 13 Aktørregistret ("Register of Players") er et register, i hvilket alle Gasleverandører, Lagerkunder, Transportkunder, Distributionsselskaber, lagerselskaber og transmissionsselskaber i Det Danske Naturgassystem skal være opført. Aktørregistret er nærmere beskrevet i punkt 5. Formålet med Aktørregisteret er at sikre ens og entydig registrering af alle Aktører i Det Danske Naturgassystem. Aktørrelationerne registreres også i Aktørregistret, hvilket danner grundlaget for kommunikationen mellem Aktørerne og allokeringen af deres forbrug af Naturgas. Energinet.dk Gastransmission er ansvarlig for at føre og udvikle Aktørregisteret i henhold til Regler for Gastransport. Aktørregisterguiden ("Guide to the Register of Players") er en guide, udarbejdet af Energinet.dk Gastransmission, som beskriver, hvorledes Transportkunder, Gasleverandører og Lagerkunder bliver registreret i Aktørregistret, og hvorledes Aktørregistret løbende opdateres. Aktørrelation ("Player Relationship") betyder relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Forbrugerportefølje. Der henvises til punkt 5.2. Allokering ("Allocation") har den i punkt 9 fastlagte betydning. Allokeringsområdenominering ("Allocation Area Nomination") har den i punkt 8.1 a) v) 1) fastlagte betydning. Allokeringsområder ("Allocation Areas ") har den i punkt fastlagte betydning. Anden Kommunikation ("Other Communication") er skriftlig kommunikation i form af brev, telefax og . Ansvarlig Part ("Liable Party") har den i punkt 25.2 fastlagte betydning. Backhaul ("Backhaul") betyder en kommerciel strøm af Naturgas i modgående retning af den fysiske Naturgasstrøm. For Ellunds vedkommende vil dette for eksempel være en kommerciel syd-nordgående import fra Tyskland, som giver plads til en tilsvarende nord-sydgående kommerciel eksport fra Danmark, eller omvendt. Balancegas ("Balancing Gas") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning. Balancegasbetaling ("Balancing Gas Charge") har den i punkt 11.6 fastlagte betydning. Balancemargin ("Balance Margin") er et fleksibilitetsbånd inden for hvilket Transportskundens daglige ubalance skal ligge, jf. punkt Balancemargin kan overdrages i henhold til Regler for BTF. Balancemarginauktion ("Balance Margin Auction") er en allokeringsmekanisme for Balancemargin beskrevet i punkt Balanceoverdragelse ("Balance Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions BTF, hvortil henvises. Balanceserviceaftale ( Balance Service Agreement ) er en Aftale mellem Energinet.dk Gastransmission og en Transportkunde, som giver Transportkunden ret til inden for visse grænser at fravige de i punkt 11.2 indeholdte krav til balance mellem energimængder leveret ved Entrypunktet, GTF og Lagerpunkterne og energimængder aftaget ved GTF, Lagerpunkter-

14 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 14 ne, Exitzonen og Transitpunkterne. Vilkårene for indgåelse af en Aftale om Balanceservice er nærmere beskrevet i punkt 12. Balanceserviceordre ("Balancing Service Order") har den i punkt 12.1 fastlagte betydning. Balanceserviceordreprocedure ("Balancing Service Order Procedure") har den i punkt 12.2 fastlagte betydning. Balanceserviceperiode ("Balancing Service Period") er den periode, hvori en Aftale om Balanceservice finder anvendelse. Balanceservicetariffer ("Balancing Service Charges") har den i punkt 20.2 d) i) fastlagte betydning. Bankdag ("Business Day") betyder enhver dag, hvor banker i Danmark har åbent for normale bankforretninger. Bar ("Bar") svarer til definitionen "unit of pressure bar" som defineret i DS/ISO.1000 "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Bar er, hvor intet andet er angivet, bar over atmosfærisk tryk. Bevillingshavere ("Licensees") betyder Distributionsselskaberne og DONG Storage. Booker ("Booker") er en medarbejder hos Transportkunden, som i henhold til Transportkundens Online Adgangsaftale har tilladelse til at: - booke Kapacitetsordrer og Balanceserviceordrer - booke anmodninger om Kapacitet og Balanceoverdragelser - lave Nomineringer. BTF ("BTF") (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) er en facilitet, hvormed Balancemargin kan overdrages fra en Transportkunde til en anden i Transmissionssystemet. Balanceoverdragelser er nærmere reguleret i Regler for BTF. C (Celcius) svarer til differencen mellem en temperatur i Kelvin og 273,15 Kelvin, som defineret i DS/ISO.1000 "SI-enheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. CTF ("CTF") (Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility) er en facilitet, hvormed Kapacitet i Transmissionssystemet kan overdrages fra en Transportkunde til en anden. Kapacitetsoverdragelser er beskrevet nærmere i Regler for CTF. Det Danske Naturgasmarked ("Danish Natural Gas Market") er det til enhver tid samlede marked af danske Forbrugere. Det Danske Naturgasmarked og dets Aktører er beskrevet i punkt 3.1. Det Danske Naturgassystem ("Danish Natural Gas System") er Transmissionssystemet, Distributionsnettet og Lagrene i Danmark. Opbygningen af Det Danske Naturgassystem er beskrevet i punkt 3.2.

15 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 15 Det Danske Opstrømsrørledningsnet ("Danish Upstream Pipeline Network") er enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives eller er anlagt som en del af et dansk olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede Naturgas fra et eller flere sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal samt sådanne behandlingsanlæg, behandlingsterminaler og kystlandingsterminaler. Direkte Forbrugssted ("Direct Site") har den i punkt fastlagte betydning. Direkte Forbrugsstedsnominering ("Direct Site Nomination") har den i punkt a) 0 2 fastlagte betydning. Distributionsselskab ("Distribution Company"). Et Distributionsselskab er en hvilken som helst fysisk eller juridisk person, som kan varetage distributionen af Naturgas. På nuværende tidspunkt varetager Naturgas Fyn Distribution A/S, HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S), Naturgas Midt-Nord I/S, DONG Gas Distribution A/S og Aalborg Kommunale Gasforsyning A/S, distributionsfunktionen i deres respektive Distributionsnet efter bevilling i henhold til Lov om Naturgasforsyning. Distributionsselskabernes Standardvilkår ("Distribution Companies' Standard Conditions") betyder Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution og Distributionsbetingelser. Distributionsnet ( Distribution Net ) betyder det lokale eller regionale Naturgas distributionsnet, der ejes og/eller drives af et Distributionsselskab. Et Distributionsselskab kan have flere Distributionsnet. DKK betyder danske kroner. DONG Storage betyder DONG Storage A/S, som ejer og opererer Stenlille efter bevilling i henhold til Lov om Naturgasforsyning. I tillæg hertil faciliterer DONG Storage handel med lagerydelser. Døgnkapacitet ("Daily Capacity") har den i punkt 6.1 d) fastlagte betydning. EDI-baseret Kommunikation ("EDI-based Communication") betyder kommunikation, som opfylder Brancheforskrifterne for EDI kommunikation på det danske Gasmarked. Ekstraordinær Korrektion ("Extraordinary Correction") har den i punkt 9.4 e) fastlagte betydning. Ekstraordinær Korrektionsfaktura ("Extraordinary Correction Invoice") har den i punkt 21.5 fastlagte betydning. Energinet.dk Gastransmission ("Energinet.dk Gastransmission") er Energinet.dk SOV, der varetager transmissionsfunktionen, forsyningssikkerheden, markedsfacilitering og det overordnede fysiske balanceansvar i henhold til Lov om Energinet.dk. Energinet.dk Gastransmission er herudover ansvarlig for Aktørregistret. Energinet.dk Gaslager er Energinet.dk Gaslager A/S, som ejer og opererer gaslageret i Lille Torup i henhold til Lov om Energinet.dk.

16 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 16 Energinet.dk Selvbetjening ("Energinet.dk Online") er Energinet.dk Gastransmissions internetportal, som der er adgang til via Energinet.dk's hjemmeside. Entrypunkt ("Entry Point") har den i punkt fastlagte betydning. Entrypunkt-nominering ("Entry Point Nomination") har den i punkt 8.1.a) i) fastlagte betydning. Exitzone ("Exit Zone") har den i punkt fastlagte betydning. Exitzone-nominering ("Exit Zone Nomination") - se Forbrugerporteføljenominering. Finansiel Afregning ("Financial Settlement") af forskelle mellem de Uvaliderede og de Validerede Data fra Exitzonen har den i punkt 20.2 c) iii) fastlagte betydning. First-come-first-served-princip har den i punkt fastlagte betydning. Forbruger ("Consumer") er en forbruger, som køber og anvender Naturgas til eget forbrug i Danmark. Begrebet Forbruger anvendes af Distributionsselskaber i forhold til Forbrugere, slutbrugere og slutforbrugere. Forbrugeren kan være den samme fysiske eller juridiske person som Gasleverandøren eller Transportkunden. Forbrugerportefølje ("Consumer Portfolio") har den i punkt fastlagte betydning. Forbrugerportefølje-nominering ("Consumer Portfolio Nomination") har den i punkt 8.1 a) v) fastlagte betydning. Forbrugerregister ("Consumer Register") er Distributionsselskabernes register indeholdende information om Forbrugerne og Målerstederne i Distributionsnettet, og om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Målersteder. Forbrugerstamdata ("Consumer Base Data") er Stamdata registreret af Distributionsselskabernes i Forbrugerregistret for hver enkelt Målersted. Visse Forbrugerstamdata er reguleret i Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution. Forbrugssted ("Consumption Site") er et eller flere Målesteder i et nærmere defineret geografisk område ejet af én Forbruger. Forbrugsstedet består af alle Målesteder beliggende på et enkelt matrikelnummer. Forbrugt Mængde ("Quantity Consumed") har den i punkt fastlagte betydning. Force Majeure ("Force Majeure") har den i punkt 18 fastlagte betydning. Fordelt Residualforbrug ("Distributed Residual Consumption") har den i punkt fastlagte betydning. Foreløbigt Godkendt Transportkunde ("Preliminary Accepted Shipper") er en fysisk eller jurdisk person, som har underskrevet en Aftale om Foreløbig Godkendelse.

17 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 17 Gasdøgn ("Gas Day") er en periode, som løber fra kl på en dag til kl den efterfølgende dag. I forbindelse med overgang til sommertid om foråret henholdsvis til vintertid om efteråret reduceres Gasdøgnet til 23 Timer henholdsvis øges til 25 Timer, og alle relevante rettigheder og forpligtelser i Regler for Gastransport øges henholdsvis reduceres tilsvarende på sådanne Gasdøgn. Gasleverandør ("Gas Supplier") er enhver fysisk eller juridisk person, som forsyner Forbrugere med Naturgas, og som opfylder betingelserne i punkt 4.3. Leverandøren kan være den samme fysiske eller juridiske person som Transportkunden eller Forbrugeren. Forbrugere, som får leveret Naturgas direkte fra Transmissionssystemet, er deres egen Leverandør. Gasleverandøraftale ("Gas Supplier Agreement") er en aftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren, hvorved Gasleverandøren tiltræder Regler for Gasdistribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution regulerer parternes rettigheder og forpligtelser under samarbejdet om Gasleverandørens levering af naturgas til Forbrugere i det pågældende Distributionsselskabs Distributionsområde og Distributionsselskabets transport af naturgassen gennem Distributionsnettet til Forbrugerne. Aftalen regulerer blandt andet også måling af Målersteder og forbrugerens Gasleverandørskift. Gasleverandøren skal i Aktørregistret have registreret en Gasleverandøraftale med Forbrugerens Distributionsselskab for at kunne anmelde Gasleverandørskift på Forbrugeren. Gasleverandørens Samlede Periodiserede Forbrug ("Gas Supplier's Total Periodised Consumption") har den i punkt fastlagte betydning. Gasmålesystem ("Gas Metering System") er en betegnelse for det system, der anvendes til måling, registrering, aflæsning og beregning af naturgasmængder. Gasmålesystemernes måleudstyr måler enten masse, volumen eller kvalitet af den leverede Naturgas ved Entrypunktet, Målerstedet, Overgangspunktet, Lagerpunkterne, det Direkte Forbrugssted eller Transitpunktet, jf. punkt Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution regulerer og definerer Forbrugsstedernes Gasmålesystemer og Målesteder. Gasoverdragelse ("Gas Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions GTF, hvortil henvises, og via NPTF. Gasår ("Gas Year") er det tidsrum, som begynder den 1. oktober kl i et År og slutter den 1. oktober kl i det efterfølgende År. Global Location Number ("GLN ") er det nummer, som alle Aktører i Det Danske Naturgassystem tildeles ved henvendelse til GS1 Danmark. Nummeret gør det muligt at identificere Aktørerne entydigt. Godkender ("Approver") er en medarbejder hos Transportkunden, som i henhold til Transportkundens Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening, har tilladelse til at bruge Selvbetjeningsportalen (Energinet.dk Online) med henblik på at: - godkende Kapacitetsaftaler og Balanceserviceordrer - godkende Kapacitets- og Balanceoverdragelser, og - lave Nomineringer. Godkendt Nominering ("Accepted Nomination") har den i punkt 8.1 d) fastlagte betydning.

18 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 18 GTF ("GTF") (Energinet.dk Gastransmissions Gas Transfer Facility") er en facilitet, hvormed Naturgas kan overdrages fra en Transportkunde til en anden i Transmissionssystemet. Gasoverdragelser er nærmere reguleret i Regler for GTF. GTF-Nominering ("GTF-Nomination") har den i Regler for GTF fastlagte betydning. GTF-punkt ("GTF Point") er et virtuelt handelspunkt, som anvendes i forbindelse med overdragelse af Naturgas i henhold til GTF. Ikke-Timeaflæst Målersted ("Non-Daily Metering Site") har den i punkt b) beskrevne betydning. Incitamentsbaseret Overleverancegebyr ("Incentive Based Overrun Fee") har den I punkt 20.2 b) i) fastlagte betydning. Injektionstransport ("Injection Transport") er transport af Naturgasmængder til injektion i Lagrene. Joule svarer til definitionen af "SI Unit of quantity of heat J" som defineret i ISO.1000; "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Kapacitet ("Capacity") er transportkapacitet ind og ud af det danske Transmissionssystem, som kan reserveres hos Energinet.dk Gastransmission. Kapacitetsaftale ("Capacity Agreement") er en Aftale mellem Energinet.dk Gastransmission og en Transportkunde, som regulerer Transportkundens køb af Kapacitet til brug for transport af Naturgas gennem Transmissionssystemet. En Kapacitetsaftale indgås ved Transportkundens accept af et Kapacitetstilbud fra Energinet.dk Gastransmission. Såfremt der i tilknytning til en Kapacitetsaftale er indgået en Aftale om Balanceservice, omfatter udtrykket Kapacitetsaftale endvidere en sådan aftale. Kapacitetsbetaling ("Capacity Charge") har den i punkt 20.1 a) fastlagte betydning. Kapacitetsordre ("Capacity Order") har den i punkt 6.2 fastlagte betydning. Kapacitetsoverdragelse ("Capacity Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility (CTF), hvortil henvises. Kapacitetsperiode ("Capacity Period") har den i punkt 6.1 fastlagte betydning. Kapacitetssøgende Transportkunde (Capacity-requesting Shipper") har den i punkt fastlagte betydning. Korrektioner ("Corrections") er en samlebetegnelse for den 1. og den 2. Korrektion samt eventuelle Ekstraordinære Korrektioner. Korrektionsfakturaer ("Correction Invoices") er en samlebetegnelse for den 1. og den 2. Korrektionsfaktura og eventuelle Ekstraordinære Korrektionsfakturaer.

19 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 19 Kreditramme ("Credit Limit") er, jf. punkt 22.1, det maksimale beløb i DKK op til hvilket en Transportkunde i henhold til sin Rammeaftale er kreditgodkendt til at kunne indgå Kapacitetsaftaler i henhold til sin Rammeaftale for Transportkunder. Kreditrammen gælder også i forhold til Kapacitets- og Gasoverdragelser, jf. således henholdsvis Regler for CTF og GTF. Kvalitets- og Leveringsspecifikationer ("Quality and Delivery Specifications") har den i punkt 14.1 a) fastlagte betydning. Kvartal ("Quarter") er enhver 3-måneders periode, som starter kl den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. kwh (Kilowatt-time) er 3,6 x 10 6 Joules og udtrykker den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af Naturgas i henhold til definitionen af Øvre Brændværdi. Øvre Brændværdi er den mængde varme, der udvikles ved forbrænding af en kubikmeter gas under konstant tryk, når gas og luft til forbrændingen har en temperatur på 25 C, idet forbrændingsprodukterne bringes til 25 C, og det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand. Øvre Brændværdi angives i kwh ø /m 3 eller MJ/m 3 ø. Lageraftale ("Storage Agreement") er en aftale mellem en Lagerkunde og henholdsvis DONG Storage eller Energinet.dk Gaslager om lagring af Naturgas i et af Lagrene. Vilkårene for Lageraftaler er reguleret i henholdsvis RfGL vedrørende Stenlille og REGL vedrørende Lille Torup. Lagerkunde ("Storage Customer") er en fysisk eller juridisk person, som opfylder betingelserne i punkt 4.2. Lagernominering ("Storage Nomination") har den i punkt 8.1.a) 0 nævnte betydning. Lagerpunkterne ("Storage Points") har den i punkt fastlagte betydning. Lagrene ("Storage Facilities") er DONG Storage's naturgaslager i Stenlille og Energinet.dk Gaslagers naturgaslager i Lille Torup. Leveret Mængde ("Delivered Quantity") har den i punkt fastlagte betydning. Lille Torup er Energinet.dk Gaslagers naturgaslager i Lille Torup. Lov om Naturgasforsyning ("Natural Gas Supply Act") er den til enhver tid gældende Lov om Naturgasforsyning. M 3 (kubikmeter) svarer til den naturgasmængde, som ved 0 C og et absolut tryk på 1,01325 Bar og uden vanddamp fylder én kubikmeter (normalkubikmeter), som beskrevet i Conférence Générale des Poids et Mesures, Paris, Frankrig. Maksimal Balancemargin ("Maximum Balance Margin") har den i punkt 11.8 fastlagte betydning. Maksimal Timemængde ved Entrypunktet ("Maximum Hourly Quantity at the Entry Point") er den samlede Kapacitet ved Entrypunktet, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser.

20 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 20 Maksimal Timemængde ved Exitzonen ("Maximum Hourly Quantity in the Exit Zone") er den samlede Kapacitet ved Exitzonen, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Maksimal Timemængde ved Transitpunktet ("Maximum Hourly Quantity at the Transit Point") er den samlede Kapacitet ved Transitpunktet, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Manuel Balanceserviceordreprocedure ("Manual Balancing Service Order Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Manuel Procedure ("Manual Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Matching ("Matching") har den i punkt 8.5 fastlagte betydning. Matching af Gasoverdragelser er reguleret i Regler for GTF. Meddelelse om Reduceret Kapacitet ("Reduced Capacity Notice") har den i punkt 17.1 fastlagte betydning. Modpart ("Counterparty") betyder enhver fysisk eller juridisk person i de Tilstødende Systemer, der leverer eller modtager Naturgas henholdsvis til eller fra en Transportkunde i et af Lagerpunkterne eller i Entry- eller Transitpunktet. Modparten i GTF er defineret i Regler for GTF. Modtagende Transportkunde ("Receiving Shipper") har ved Kapacitetsoverdragelser, Gasoverdragelser og Balanceoverdragelser den betydning, der er defineret i henholdsvis Regler for BTF, CTF og GTF. Mol ("Mole") svarer til definitionen af "SI base-unit Mol" som defineret i ISO.1000 "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Mol-% skal svare til mængden af et stof i en gasblanding (udtrykt i Mol) multipliceret med 100 og divideret med den totale gasmængde (udtrykt i Mol) i en sådan gasblanding. Målerstedet ( Metered Site") har den i punkt beskrevne betydning. Måned ("Month") svarer til en periode, som begynder kl det første Gasdøgn i en kalendermåned og slutter kl det første Gasdøgn i den efterfølgende kalendermåned. Månedsaflæst Målersted ("Monthly Metering Site") har den i punkt a) b) i) fastlagte betydning. Månedsforbrug ("Monthly Consumption") er forbruget for én Gasmåned på et Ikketimeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved udgangen af Gasmåneden eller på baggrund af Distributionsselskabets beregninger af forbruget i den pågældende Gasmåned, jf. punkt Månedskapacitet ("Monthly Capacity") har den i punkt 6.1.b) fastlagte betydning. Naturalopfyldelse ("Payment in Kind") af forskelle mellem Uvaliderede og Validerede Data fra Exitzonen har den i punkt 20.2c) iii) 2 fastlagte betydning.

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Maj 2011 Regler for Gastransport, version 10.1 ("RfG") 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER...

Læs mere

Regler for Gastransport Version 8.09.0

Regler for Gastransport Version 8.09.0 Regler for Gastransport Version 8.09.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave Regler for Gastransport, version 8.09.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 4.2 Juni 2010 Regler for BTF, version 4.1, Endelig

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Åben Energinet.dk s hjemmeside og vælg Det danske naturgassystem øverst til højre.

Åben Energinet.dk s hjemmeside  og vælg Det danske naturgassystem øverst til højre. 1. Introduktion Velkommen til Energinet.dk s bulletin board! Denne guide beskriver forløbet for en transportkunde på det danske gasmarked, der ønsker at købe/sælge gas, kapacitet eller balancemargin på

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Transport af gas i Danmark. November 2008

Transport af gas i Danmark. November 2008 Transport af gas i Danmark November 2008 Indhold 1. Det danske naturgassystem... 2 2. Markedsmodellen for gas... 3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem... 4 4. Energinet.dk som lagerejer... 6 5. Optagelse

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

P Å B Ø R S E N F O R N O R D P O O L G A S

P Å B Ø R S E N F O R N O R D P O O L G A S Mellem Kunde Postnummer By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Selskab Postnummer By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT P Å B Ø

Læs mere

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder Almindelige Betingelser for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder 1. Karakteristik Disse Almindelige Betingelser gælder for Shells salg og levering af Naturgas og er en integreret

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 2.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet

Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet Til Energitilsynet Fra Energinet.dk Kopi Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet september 2006 I henhold til lovbekendtgørelse 2005-04-20 nr. 287, jf. 40 skal

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Denne afbrydelighedsaftale (i det følgende kaldet Aftalen ) er indgået mellem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR: 28980671 (i det følgende kaldet

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato: GAS DETAILMARKEDSRAPPORT 2016 Sagnr. 17/07092 Dato: 24.08.2017 1 INDHOLD 1. Introduktion 2. Aktører på detailmarkedet 3. Forudsætninger og datagrundlag 4. Målersteder fordelt på distributionsområder 5.

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 3 20. januar 2014 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. august 2016 CMJ/CRU Nærværende metodeanmeldelse søger Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013 1. Baggrund... 3 2. Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/2013... 3 2.1 Indhold af nødplan generelt... 3 30. november 2012 JBJ/HIK 3. Proces

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2014/2016

Forebyggende handlingsplan 2014/2016 Forebyggende handlingsplan 2014/2016 24. november 2014 HIK/JBJ/MGN 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget til Det Danske

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl, Energinet.dk September 2016 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl September 2015 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Ikke-timeaflæste Forbrugssteder

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Ikke-timeaflæste Forbrugssteder Almindelige Betingelser for Shells salg og levering af Naturgas til Ikke-timeaflæste Forbrugssteder 1. Karakteristik Disse Almindelige Betingelser gælder for Shells salg og levering af Naturgas og er en

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-6 Klassificering: Offentlig/Public Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE

Læs mere

Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith

Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith Transmissionssystemet Afsætning: 4.2 mia.m 3 Stenlille Gaslager 0 m Ll. Torup Gaslager Aalborg Dybde (M) 500 X» X» X 1000 m 1000

Læs mere

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas Energitilsynet: Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmiss... Side 1 af 17 Printet: 09:16 http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-og-praksis/1/afgoerelser-gas/godkendelse-af-metoder-til-fastsaettelse-af-priser-og-vilkaar-fortransmission-og-distribution-af-naturgas/

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre??

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Kursusindhold Naturgassen nu og i fremtiden og konsekvenserne heraf Ny indreguleringsmetode for kedler med premixbrændere Ny indreguleringsmetode

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas)

Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 23. september 2014 23/09/2014 ENGROS 14/03714 /CDY/IHO/HNJ Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas) Resumé 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Gas i Danmark. Forsyningssikkerhedsplan 2009

Gas i Danmark. Forsyningssikkerhedsplan 2009 Gas i Danmark Forsyningssikkerhedsplan 2009 Gas i Danmark Forsyningssikkerhedsplan 2009 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf.

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.2 1. januar 2017 Sagsnr. 16/19522-3 Offentlig Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Dato: 23. september 2013 Sag: 13/01922 Afd.: Engros og Transmission Sagsbehandler: /IHO/HTH Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas)

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Flowtemadag FORCE Technology 07.10.2010 John Bo Siemonsen HMN Naturgas 12-10-2010 1 Adgang til naturgasnettet tt t Det følger af Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Onsdag den 14. maj 2014 kl. 16:30 v/jakob Kjær, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk s målsætning Biogas transporteret i naturgassystemet udgør

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET

ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET UDKAST KLAUSULERET UDKAST KLAUSULERET ENERGITILSYNET DECEMBER 2015 ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR

Læs mere

METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK

METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 29. september 2015 Engros & Transmission 15/03882 HNJ RESUMÉ 1. Denne sag er en principel metodesag på

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1 Industriforum 10. September 2014 Dato - Dok.nr. 1 Program Dato - Dok.nr. 2 Forsyningsbillede 2014-2015 Christian Meiniche Andersen can@energinet.dk Dato - Dok.nr. 3 Forsyningsbilledet Forsyningssikkerheden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas Version 1.0 9. december 2013 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version 1.0 2 Forord Dette regelsæt (RfS) indeholder forudsætningerne

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere