Regler for Gastransport Version 9.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Gastransport Version 9.0"

Transkript

1 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende

2 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER Introduktion Lovgrundlag Ikrafttræden Definitioner Anvendte definitioner Anvendelse af ental og flertal samt bestemt og ubestemt form Det Danske Naturgasmarked og Det Danske Naturgassystem Det Danske Naturgasmarked og dets Aktører Det Danske Naturgassystem Betingelser for at agere som Transportkunde, Lagerkunde og Gasleverandør Transportkunde Lagerkunde Gasleverandør Aftalegrundlag Aktørregister Indhold Aktørrelationer Kommunikation vedrørende Aktørregistret Procedure for Foreløbig Godkendelse af Potentielle Transportkunder Del II: TRANSPORTVILKÅR Kapacitetsaftaler i Transmissionssystemet Kapacitetsperioder Indgåelse af Kapacitetsaftaler Tidligste frister for behandling af Kapacitetsordrer Energinet.dk Selvbetjening... 49

3 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Online Booking Procedure Betingelser for at bruge Online Booking Proceduren Manuel Procedure Flytning af Kapacitet Betaling for Kapacitetsaftaler Kapacitetsoverdragelse Udnyttelse af overskydende Kapacitet ("Use It or Lose It Principle"/"UIOLI"-princippet) Køb af Kapacitet med kort varsel eller tilbagevirkende kraft Ophør Distributionsnettene Månedlig opdatering af døgnmængdeprofil og sæsonmængdeprofil Nominering Nomineringer før Gasdøgnet Renominering for hele Gasdøgnet Renominering for de resterende Timer af Gasdøgnet Vilkår for Nominering og renominering Matchingprocedure ved Entry-, Transit- og Lagerpunkterne Allokering Allokeringsprincip ved Entrypunkterne og Transitpunkterne Allokeringsprincip ved Gasoverdragelser Allokeringsprincip ved Lagerpunkterne Allokeringsprincip for Exitzonen (Forbrugerporteføljer) Timeaflæste Målersteder Ikke-Timeaflæste Målersteder Afregningsprincipper Leverings- og Releveringsbestemmelser Bestemmelser vedrørende Entry-, GTF-, Lager- og Transitpunkterne Bestemmelser vedrørende Exitzonen... 76

4 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Ansvar, risiko og dispositionsret Gasbalance Mængdebalance Døgnbalance Balanceserviceaftaler Balanceoverdragelse Kapacitetsoverdragelsers indvirkning på Balancemarginen Balancegasbetaling Reduktion af Godkendte Nomineringer ved overskridelse af Balancemargin Maksimal Balancemargin Energinet.dk Gastransmissions forpligtelser Balanceserviceaftale Indgåelse af Balanceserviceaftaler Online Booking Balanceserviceproceduren (via Energinet.dk Selvbetjening) Betingelser for brugen af Online Balanceserviceordreproceduren Manuel Balanceserviceordreprocedure Forlængelse af tidsfrist Betaling for Balanceserviceaftaler Nulstilling af Balancemargin ved udløb af Balanceserviceperioden Gratis Balanceserviceaftale Del III: ØVRIGE VILKÅR Reparation og vedligeholdelse Reparation og vedligeholdelse Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Manglende opfyldelse ved Lagerpunktet Manglende opfyldelse ved Entrypunktet Manglende opfyldelse ved Transitpunktet... 94

5 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Manglende opfyldelse ved Exitzonen Måling Generelt Beregningsmetode Måling ved Entry- og, Transitpunkter, Direkte Forbrugssteder samt Overgangspunkter Verifikation og kalibrering af Gasmålesystemet Håndtering af ukorrekte målinger i Transmissionssystemet Håndtering af ukorrekte målinger i Distributionsselskabernes Gasmålesystemer Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Reduceret Kapacitet Meddelelse om Reduceret Kapacitet Force Majeure Generelt Generelle konsekvenser af Force Majeure Information Energinet.dk Gastransmissions forpligtelser i en Force Majeure situation Energinet.dk Gastransmissions Force Majeure Transportkundens Force Majeure Længerevarende Force Majeure Nødforsyning mv Nødforsyningssituation Primær og Sekundær Nødforsyning Energinet.dk Gastransmissions rettigheder og forpligtelser Transportkundens og Lagerkundens forpligtelse Betaling Transit Samarbejde

6 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Transportkundens manglende levering Tariffer, gebyrer og betalinger Tariffer i Transmissionssystemet Gebyrer og betalinger Regulering af tariffer, gebyrer og betalinger Tariffer i Lagrene Transporttariffer i Distributionsnettet Fakturering og betaling Fakturering af Kapacitet fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunden eller Lagerkunden Månedlig variabel faktura fra Energinet.dk Gastransmission til Transportkunden Korrektionsfaktura Korrektionsfaktura Ekstraordinær Korrektionsfaktura Saldoafregningsfaktura Betaling Betalingsfrister Forsinket betaling Uenighed om betalinger mv Fejl eller unøjagtigheder Kreditgodkendelse Kreditramme Kreditgodkendelse uden sikkerhedsstillelse Kreditgodkendelse med sikkerhedsstillelse Kredittjek Overdragelse Værneting og Lovvalg Værneting Lovvalg

7 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Forrang Ophævelse og Erstatning Ophævelse som følge af misligholdelse Erstatning Opsigelse af Rammeaftalen for Transportkunder Almindelige bestemmelser Fortrolighed Overskrifter Passivitet

8 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 8 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Rammeaftale for Transportkunder Rammeaftale for Gasleverandører Rammeaftale for Lagerkunder Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening Kapacitetsordre Balanceserviceordre Anfordringsgaranti Profilskemaer for døgn- og sæsonmængder (De gældende versioner af bilagene kan ses på Energinet.dk's hjemmeside.) SUPPLERENDE REGELSÆT Energinet.dk Gastransmissions Regler for Balance Transfer Facility ("Regler for BTF") Energinet.dk Gastransmissions Regler for Capacity Transfer Facility ("Regler for CTF") Energinet.dk Gastransmissions Regler for Gas Transfer Facility ("Regler for GTF") Regelbog for Nord Pool Gas' Fysiske Gasmarked Energinet.dk Gasstransmissions Regler for Nord Pool Gas Transfer Facility DONG Storages Regler for Gaslagring ("RfGL") Energinet.dk Gaslagers Regler for Energinet.dk Gaslager ("REGL") Regler for DONG Storage og Energinet.dk Gaslagers Inter Storage Gas Transfer Facility ("Regler for ISGTF") Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution ("RfGD") Aftale om Sekundær Nødforsyning (De til enhver tid gældende versioner af ovennævnte regler kan downloades på Energinet.dk's hjemmeside.)

9 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 9 FORORD Regler for Gastransport ("RfG") foreligger i en juridisk bindende engelsk udgaver samt i en dansk, ikke juridisk bindende oversættelse heraf.rfg er udarbejdet i overensstemmelse med Naturgasforsyningsloven i samarbejde mellem distributionsselskaberne (Naturgas Fyn Distributin A/S, HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S), Naturgas Midt-Nord I/S og DONG Distribution A/S), Aalborg Kommunale Gasforsyning A/S, lagerselskaberne DONG Storage A/S og Energinet.dk Gaslager A/S og Energinet.dk Gastransmission (Energinet.dk SOV). Formålet med ændringerne og tilføjelserne omfattet af nærværende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG") er: at reducere den frie Balancemargin bundlet for Exitzone i løbet af sommerperioden fra 15 procent til 5 procent; at sætte en maksimumgrænse for mængden af den Balancemargin, der sælges under Balanceserviceaftalerne; at introducere en lukket bud auktion som allokeringsmekanisme for Balancemargin i tilælde af, at efterspørgslen efter Balancemargin overstiger de mængder, der er fysisk er til rådighed; at tillade Sekundær Nødforsyning for forbrugere med et årligt forbrug på mellem 2 mio. Nm 3 og 10 mio. Nm 3 jf. den separate Aftale om Sekundær Nødforsyning; at introducere en lukket bud auktion som købsmekanisme for Sekundær Nødforsyning; at introducere en mulighed for prioritering af shipper codes; en ændring af ordlyden enkelte bestemmelser og definitioner som følge af den opdaterede RfGD; og andre forskellige mindre rettelser og ændringer. Læsevejledning Regler for Gastransport består af tre dele: Del I: Del II: Del III: Det Danske Naturgassystem og dets Aktører Transportvilkår Øvrige vilkår Bilag med diverse aftaler, skemaer osv. er vedlagt dette dokument. For så vidt angår: sekundær handel med transportkapacitet, naturgas og balancemargin, henvises til Energinet.dk's Bulletin Board kapacitetshandel i transmissionssystemet, henvises til Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility) gashandel i Transmissionssystemet, henvises til Regler for GTF (Energinet.dk Gastransmissions Gas Transfer Facility) handel med Balancemargin i transmissionssystemet, henvises til de nye Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility)

10 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 10 adgang til lagrene, henvises til lagerselskabernes regler for adgang til gaslagrene, henholdsvis Energinet.dk Gaslagers regler for gaslageret i Lille Torup (Regler for Energinet.dk Gaslager/"REGL") og DONG Storage A/S' regler for gaslageret i Stenlille (Regler for Gaslagring/"RfGL") samt Regler for ISGTF adgang til distributionssystemerne, henvises til distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution ("RfGD") og distributionsselskabernes øvrige vilkår adgang til det danske opstrømsrørledningsnet, henvises til DONG Naturgas A/S adgang til det nærliggende svenske transmissionssystem, henvises til Svenska Kraftnät adgang til det nærliggende tyske DEUDAN-transmissionssystem, henvises til en eller flere af DEU- DAN's systemoperatører: Gasunie Deutschland GmbH, E.ON Gastransport AG eller DONG Energy Pipelines GmbH. Hvad angår muligheden for at tilbyde Forbrugeren betaling for at acceptere Sekundær Nødforsyning i stedet for Primær Nødforsyning, henvises til Energinet.dk's hjemmeside. Vi håber, at denne læsevejledning og vores hjemmeside gør det lettere at danne sig et overblik over vilkårene på det danske gasmarked. Herudover er såvel aktuelle som potentielle aktører meget velkomne til at kontakte Energinet.dk Gastransmission for yderligere information. Kontaktoplysningerne fremgår af Energinet.dk Gastransmissions hjemmeside. God læselyst.

11 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 11 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER 1. Introduktion 1.1 Lovgrundlag I henhold til Lov om Naturgasforsyning har alle kunder, herunder Forbrugere, ret til frit at vælge Gasleverandør. Naturgasselskaber og alle Forbrugere i Danmark har således ret til, mod betaling, at benytte Transmissions- og Distributionsnet til transport af Naturgas samt at benytte Lagrene, når det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at give effektiv adgang til Transmissions- og Distributionsnet. I henhold til Lov om Naturgasforsyning har Energinet.dk Gastransmission i samarbejde med Distributionsselskaberne, DONG Storage og Energinet.dk Gaslager udarbejdet disse regler for benyttelse af Transmissions- og Distributionsnet samt Lagrene (Regler for Gastransport). Der henvises herudover til Energinet.dk Gastransmissions regler for BTF, CTF og GTF samt Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution, DONG Storage's Regler for Gaslagring samt Energinet.dk Gaslagers Regler for Energinet.dk Gaslager. Energinet.dk Gastransmission opdaterer løbende RfG. Disse Regler for Gastransport er anmeldt til Energitilsynet og Energistyrelsen i henhold til Lov om Naturgasforsyning. 1.2 Ikrafttræden Den endelige version af Regler for Gastransport, version 9.0, træder i kraft den 1. oktober 2008 og erstatter pr. denne dato version 8.0 af Regler for Gastransport i sin helhed.

12 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave Definitioner 2.1 Anvendte definitioner Bortset fra de tilfælde, hvor andet måtte følge af sammenhængen, skal følgende termer i Regler for Gastransport have nedenstående betydning: 1. Korrektion ("1st Correction") har den i punkt 9.4 c) fastlagte betydning. 1. Korrektionsfaktura ("1st Correction Invoice") har den i punkt 9.4 c) fastlagte betydning. 2. Korrektion ("2nd Correction") har den i punkt 9.4 d) fastlagte betydning. 2. Korrektionsfaktura ("2nd Correction Invoice") har den i punkt 9.4 d) fastlagte betydning. Afbrydelig Kapacitet ("Interruptible Capacity") er Kapacitet, hvorunder transporten kan afbrydes helt eller delvist, hvis Energinet.dk Gastransmission mangler Kapacitet. Afbrydelig Kapacitet tilbydes, jf. punkt 6.6.5, kun i tilfælde af mangel på Kapacitet i Transmissionssystemet. Afbrydelig Niveau 1 Kapacitet ("Interruptible Level 1 Capacity ) har den i punkt fastlagte betydning. Afbrydelig Niveau 2 Kapacitet ("Interruptible Level 2 Kapacitet") har den i punkt fastlagte betydning. Afgivende Transportkunde ("Transferring Shipper") har den i punkt fastlagte betydning. Den Afgivende Transportkunde er ved Kapacitetsoverdragelser, Gasoverdragelser og Balanceoverdragelser defineret i henholdsvis Regler for BTF, CTF og GTF. Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening ("Online Access Agreement") er den aftale om adgang til Energinet.dk Online, der er vedlagt denne aftale som Appendix 5. Aftale om Foreløbig Godkendelse ("Preliminary Acceptance Agreement") har den i punkt 5.4 fastlagte betydning. Aftaler ("Agreements") har den i punkt e)-h) og k)-m) nævnte aftaler/kontrakter. Akkumuleret Balancegas ("Accumulated Balancing Gas") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning. Aktører ("Players") er de relevante Transportkunder, Lagerkunder og Gasleverandører samt Energinet.dk Gastransmission, Distributionsselskaberne, Energinet.dk Gaslager og DONG Storage.

13 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 13 Aktørregistret ("Register of Players") er et register, i hvilket alle Gasleverandører, Lagerkunder, Transportkunder, Distributionsselskaber, lagerselskaber og transmissionsselskaber i Det Danske Naturgassystem skal være opført. Aktørregistret er nærmere beskrevet i punkt 5. Formålet med Aktørregisteret er at sikre ens og entydig registrering af alle Aktører i Det Danske Naturgassystem. Aktørrelationerne registreres også i Aktørregistret, hvilket danner grundlaget for kommunikationen mellem Aktørerne og allokeringen af deres forbrug af Naturgas. Energinet.dk Gastransmission er ansvarlig for at føre og udvikle Aktørregisteret i henhold til Regler for Gastransport. Aktørregisterguiden ("Guide to the Register of Players") er en guide, udarbejdet af Energinet.dk Gastransmission, som beskriver, hvorledes Transportkunder, Gasleverandører og Lagerkunder bliver registreret i Aktørregistret, og hvorledes Aktørregistret løbende opdateres. Aktørrelation ("Player Relationship") betyder relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Forbrugerportefølje. Der henvises til punkt 5.2. Allokering ("Allocation") har den i punkt 9 fastlagte betydning. Allokeringsområdenominering ("Allocation Area Nomination") har den i punkt 8.1 a) v) 1) fastlagte betydning. Allokeringsområder ("Allocation Areas ") har den i punkt fastlagte betydning. Anden Kommunikation ("Other Communication") er skriftlig kommunikation i form af brev, telefax og . Ansvarlig Part ("Liable Party") har den i punkt 25.2 fastlagte betydning. Backhaul ("Backhaul") betyder en kommerciel strøm af Naturgas i modgående retning af den fysiske Naturgasstrøm. For Ellunds vedkommende vil dette for eksempel være en kommerciel syd-nordgående import fra Tyskland, som giver plads til en tilsvarende nord-sydgående kommerciel eksport fra Danmark, eller omvendt. Balancegas ("Balancing Gas") har den i punkt 11.2 fastlagte betydning. Balancegasbetaling ("Balancing Gas Charge") har den i punkt 11.6 fastlagte betydning. Balancemargin ("Balance Margin") er et fleksibilitetsbånd inden for hvilket Transportskundens daglige ubalance skal ligge, jf. punkt Balancemargin kan overdrages i henhold til Regler for BTF. Balancemarginauktion ("Balance Margin Auction") er en allokeringsmekanisme for Balancemargin beskrevet i punkt Balanceoverdragelse ("Balance Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions BTF, hvortil henvises. Balanceserviceaftale ( Balance Service Agreement ) er en Aftale mellem Energinet.dk Gastransmission og en Transportkunde, som giver Transportkunden ret til inden for visse grænser at fravige de i punkt 11.2 indeholdte krav til balance mellem energimængder leveret ved Entrypunktet, GTF og Lagerpunkterne og energimængder aftaget ved GTF, Lagerpunkter-

14 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 14 ne, Exitzonen og Transitpunkterne. Vilkårene for indgåelse af en Aftale om Balanceservice er nærmere beskrevet i punkt 12. Balanceserviceordre ("Balancing Service Order") har den i punkt 12.1 fastlagte betydning. Balanceserviceordreprocedure ("Balancing Service Order Procedure") har den i punkt 12.2 fastlagte betydning. Balanceserviceperiode ("Balancing Service Period") er den periode, hvori en Aftale om Balanceservice finder anvendelse. Balanceservicetariffer ("Balancing Service Charges") har den i punkt 20.2 d) i) fastlagte betydning. Bankdag ("Business Day") betyder enhver dag, hvor banker i Danmark har åbent for normale bankforretninger. Bar ("Bar") svarer til definitionen "unit of pressure bar" som defineret i DS/ISO.1000 "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Bar er, hvor intet andet er angivet, bar over atmosfærisk tryk. Bevillingshavere ("Licensees") betyder Distributionsselskaberne og DONG Storage. Booker ("Booker") er en medarbejder hos Transportkunden, som i henhold til Transportkundens Online Adgangsaftale har tilladelse til at: - booke Kapacitetsordrer og Balanceserviceordrer - booke anmodninger om Kapacitet og Balanceoverdragelser - lave Nomineringer. BTF ("BTF") (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) er en facilitet, hvormed Balancemargin kan overdrages fra en Transportkunde til en anden i Transmissionssystemet. Balanceoverdragelser er nærmere reguleret i Regler for BTF. C (Celcius) svarer til differencen mellem en temperatur i Kelvin og 273,15 Kelvin, som defineret i DS/ISO.1000 "SI-enheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. CTF ("CTF") (Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility) er en facilitet, hvormed Kapacitet i Transmissionssystemet kan overdrages fra en Transportkunde til en anden. Kapacitetsoverdragelser er beskrevet nærmere i Regler for CTF. Det Danske Naturgasmarked ("Danish Natural Gas Market") er det til enhver tid samlede marked af danske Forbrugere. Det Danske Naturgasmarked og dets Aktører er beskrevet i punkt 3.1. Det Danske Naturgassystem ("Danish Natural Gas System") er Transmissionssystemet, Distributionsnettet og Lagrene i Danmark. Opbygningen af Det Danske Naturgassystem er beskrevet i punkt 3.2.

15 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 15 Det Danske Opstrømsrørledningsnet ("Danish Upstream Pipeline Network") er enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives eller er anlagt som en del af et dansk olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede Naturgas fra et eller flere sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal samt sådanne behandlingsanlæg, behandlingsterminaler og kystlandingsterminaler. Direkte Forbrugssted ("Direct Site") har den i punkt fastlagte betydning. Direkte Forbrugsstedsnominering ("Direct Site Nomination") har den i punkt a) 0 2 fastlagte betydning. Distributionsselskab ("Distribution Company"). Et Distributionsselskab er en hvilken som helst fysisk eller juridisk person, som kan varetage distributionen af Naturgas. På nuværende tidspunkt varetager Naturgas Fyn Distribution A/S, HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S), Naturgas Midt-Nord I/S, DONG Gas Distribution A/S og Aalborg Kommunale Gasforsyning A/S, distributionsfunktionen i deres respektive Distributionsnet efter bevilling i henhold til Lov om Naturgasforsyning. Distributionsselskabernes Standardvilkår ("Distribution Companies' Standard Conditions") betyder Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution og Distributionsbetingelser. Distributionsnet ( Distribution Net ) betyder det lokale eller regionale Naturgas distributionsnet, der ejes og/eller drives af et Distributionsselskab. Et Distributionsselskab kan have flere Distributionsnet. DKK betyder danske kroner. DONG Storage betyder DONG Storage A/S, som ejer og opererer Stenlille efter bevilling i henhold til Lov om Naturgasforsyning. I tillæg hertil faciliterer DONG Storage handel med lagerydelser. Døgnkapacitet ("Daily Capacity") har den i punkt 6.1 d) fastlagte betydning. EDI-baseret Kommunikation ("EDI-based Communication") betyder kommunikation, som opfylder Brancheforskrifterne for EDI kommunikation på det danske Gasmarked. Ekstraordinær Korrektion ("Extraordinary Correction") har den i punkt 9.4 e) fastlagte betydning. Ekstraordinær Korrektionsfaktura ("Extraordinary Correction Invoice") har den i punkt 21.5 fastlagte betydning. Energinet.dk Gastransmission ("Energinet.dk Gastransmission") er Energinet.dk SOV, der varetager transmissionsfunktionen, forsyningssikkerheden, markedsfacilitering og det overordnede fysiske balanceansvar i henhold til Lov om Energinet.dk. Energinet.dk Gastransmission er herudover ansvarlig for Aktørregistret. Energinet.dk Gaslager er Energinet.dk Gaslager A/S, som ejer og opererer gaslageret i Lille Torup i henhold til Lov om Energinet.dk.

16 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 16 Energinet.dk Selvbetjening ("Energinet.dk Online") er Energinet.dk Gastransmissions internetportal, som der er adgang til via Energinet.dk's hjemmeside. Entrypunkt ("Entry Point") har den i punkt fastlagte betydning. Entrypunkt-nominering ("Entry Point Nomination") har den i punkt 8.1.a) i) fastlagte betydning. Exitzone ("Exit Zone") har den i punkt fastlagte betydning. Exitzone-nominering ("Exit Zone Nomination") - se Forbrugerporteføljenominering. Finansiel Afregning ("Financial Settlement") af forskelle mellem de Uvaliderede og de Validerede Data fra Exitzonen har den i punkt 20.2 c) iii) fastlagte betydning. First-come-first-served-princip har den i punkt fastlagte betydning. Forbruger ("Consumer") er en forbruger, som køber og anvender Naturgas til eget forbrug i Danmark. Begrebet Forbruger anvendes af Distributionsselskaber i forhold til Forbrugere, slutbrugere og slutforbrugere. Forbrugeren kan være den samme fysiske eller juridiske person som Gasleverandøren eller Transportkunden. Forbrugerportefølje ("Consumer Portfolio") har den i punkt fastlagte betydning. Forbrugerportefølje-nominering ("Consumer Portfolio Nomination") har den i punkt 8.1 a) v) fastlagte betydning. Forbrugerregister ("Consumer Register") er Distributionsselskabernes register indeholdende information om Forbrugerne og Målerstederne i Distributionsnettet, og om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Målersteder. Forbrugerstamdata ("Consumer Base Data") er Stamdata registreret af Distributionsselskabernes i Forbrugerregistret for hver enkelt Målersted. Visse Forbrugerstamdata er reguleret i Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution. Forbrugssted ("Consumption Site") er et eller flere Målesteder i et nærmere defineret geografisk område ejet af én Forbruger. Forbrugsstedet består af alle Målesteder beliggende på et enkelt matrikelnummer. Forbrugt Mængde ("Quantity Consumed") har den i punkt fastlagte betydning. Force Majeure ("Force Majeure") har den i punkt 18 fastlagte betydning. Fordelt Residualforbrug ("Distributed Residual Consumption") har den i punkt fastlagte betydning. Foreløbigt Godkendt Transportkunde ("Preliminary Accepted Shipper") er en fysisk eller jurdisk person, som har underskrevet en Aftale om Foreløbig Godkendelse.

17 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 17 Gasdøgn ("Gas Day") er en periode, som løber fra kl på en dag til kl den efterfølgende dag. I forbindelse med overgang til sommertid om foråret henholdsvis til vintertid om efteråret reduceres Gasdøgnet til 23 Timer henholdsvis øges til 25 Timer, og alle relevante rettigheder og forpligtelser i Regler for Gastransport øges henholdsvis reduceres tilsvarende på sådanne Gasdøgn. Gasleverandør ("Gas Supplier") er enhver fysisk eller juridisk person, som forsyner Forbrugere med Naturgas, og som opfylder betingelserne i punkt 4.3. Leverandøren kan være den samme fysiske eller juridiske person som Transportkunden eller Forbrugeren. Forbrugere, som får leveret Naturgas direkte fra Transmissionssystemet, er deres egen Leverandør. Gasleverandøraftale ("Gas Supplier Agreement") er en aftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren, hvorved Gasleverandøren tiltræder Regler for Gasdistribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution regulerer parternes rettigheder og forpligtelser under samarbejdet om Gasleverandørens levering af naturgas til Forbrugere i det pågældende Distributionsselskabs Distributionsområde og Distributionsselskabets transport af naturgassen gennem Distributionsnettet til Forbrugerne. Aftalen regulerer blandt andet også måling af Målersteder og forbrugerens Gasleverandørskift. Gasleverandøren skal i Aktørregistret have registreret en Gasleverandøraftale med Forbrugerens Distributionsselskab for at kunne anmelde Gasleverandørskift på Forbrugeren. Gasleverandørens Samlede Periodiserede Forbrug ("Gas Supplier's Total Periodised Consumption") har den i punkt fastlagte betydning. Gasmålesystem ("Gas Metering System") er en betegnelse for det system, der anvendes til måling, registrering, aflæsning og beregning af naturgasmængder. Gasmålesystemernes måleudstyr måler enten masse, volumen eller kvalitet af den leverede Naturgas ved Entrypunktet, Målerstedet, Overgangspunktet, Lagerpunkterne, det Direkte Forbrugssted eller Transitpunktet, jf. punkt Distributionsselskabernes Regler for Gasdistribution regulerer og definerer Forbrugsstedernes Gasmålesystemer og Målesteder. Gasoverdragelse ("Gas Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions GTF, hvortil henvises, og via NPTF. Gasår ("Gas Year") er det tidsrum, som begynder den 1. oktober kl i et År og slutter den 1. oktober kl i det efterfølgende År. Global Location Number ("GLN ") er det nummer, som alle Aktører i Det Danske Naturgassystem tildeles ved henvendelse til GS1 Danmark. Nummeret gør det muligt at identificere Aktørerne entydigt. Godkender ("Approver") er en medarbejder hos Transportkunden, som i henhold til Transportkundens Aftale om Adgang til Energinet.dk Selvbetjening, har tilladelse til at bruge Selvbetjeningsportalen (Energinet.dk Online) med henblik på at: - godkende Kapacitetsaftaler og Balanceserviceordrer - godkende Kapacitets- og Balanceoverdragelser, og - lave Nomineringer. Godkendt Nominering ("Accepted Nomination") har den i punkt 8.1 d) fastlagte betydning.

18 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 18 GTF ("GTF") (Energinet.dk Gastransmissions Gas Transfer Facility") er en facilitet, hvormed Naturgas kan overdrages fra en Transportkunde til en anden i Transmissionssystemet. Gasoverdragelser er nærmere reguleret i Regler for GTF. GTF-Nominering ("GTF-Nomination") har den i Regler for GTF fastlagte betydning. GTF-punkt ("GTF Point") er et virtuelt handelspunkt, som anvendes i forbindelse med overdragelse af Naturgas i henhold til GTF. Ikke-Timeaflæst Målersted ("Non-Daily Metering Site") har den i punkt b) beskrevne betydning. Incitamentsbaseret Overleverancegebyr ("Incentive Based Overrun Fee") har den I punkt 20.2 b) i) fastlagte betydning. Injektionstransport ("Injection Transport") er transport af Naturgasmængder til injektion i Lagrene. Joule svarer til definitionen af "SI Unit of quantity of heat J" som defineret i ISO.1000; "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Kapacitet ("Capacity") er transportkapacitet ind og ud af det danske Transmissionssystem, som kan reserveres hos Energinet.dk Gastransmission. Kapacitetsaftale ("Capacity Agreement") er en Aftale mellem Energinet.dk Gastransmission og en Transportkunde, som regulerer Transportkundens køb af Kapacitet til brug for transport af Naturgas gennem Transmissionssystemet. En Kapacitetsaftale indgås ved Transportkundens accept af et Kapacitetstilbud fra Energinet.dk Gastransmission. Såfremt der i tilknytning til en Kapacitetsaftale er indgået en Aftale om Balanceservice, omfatter udtrykket Kapacitetsaftale endvidere en sådan aftale. Kapacitetsbetaling ("Capacity Charge") har den i punkt 20.1 a) fastlagte betydning. Kapacitetsordre ("Capacity Order") har den i punkt 6.2 fastlagte betydning. Kapacitetsoverdragelse ("Capacity Transfer") kan foretages via Energinet.dk Gastransmissions Capacity Transfer Facility (CTF), hvortil henvises. Kapacitetsperiode ("Capacity Period") har den i punkt 6.1 fastlagte betydning. Kapacitetssøgende Transportkunde (Capacity-requesting Shipper") har den i punkt fastlagte betydning. Korrektioner ("Corrections") er en samlebetegnelse for den 1. og den 2. Korrektion samt eventuelle Ekstraordinære Korrektioner. Korrektionsfakturaer ("Correction Invoices") er en samlebetegnelse for den 1. og den 2. Korrektionsfaktura og eventuelle Ekstraordinære Korrektionsfakturaer.

19 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 19 Kreditramme ("Credit Limit") er, jf. punkt 22.1, det maksimale beløb i DKK op til hvilket en Transportkunde i henhold til sin Rammeaftale er kreditgodkendt til at kunne indgå Kapacitetsaftaler i henhold til sin Rammeaftale for Transportkunder. Kreditrammen gælder også i forhold til Kapacitets- og Gasoverdragelser, jf. således henholdsvis Regler for CTF og GTF. Kvalitets- og Leveringsspecifikationer ("Quality and Delivery Specifications") har den i punkt 14.1 a) fastlagte betydning. Kvartal ("Quarter") er enhver 3-måneders periode, som starter kl den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. kwh (Kilowatt-time) er 3,6 x 10 6 Joules og udtrykker den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af Naturgas i henhold til definitionen af Øvre Brændværdi. Øvre Brændværdi er den mængde varme, der udvikles ved forbrænding af en kubikmeter gas under konstant tryk, når gas og luft til forbrændingen har en temperatur på 25 C, idet forbrændingsprodukterne bringes til 25 C, og det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand. Øvre Brændværdi angives i kwh ø /m 3 eller MJ/m 3 ø. Lageraftale ("Storage Agreement") er en aftale mellem en Lagerkunde og henholdsvis DONG Storage eller Energinet.dk Gaslager om lagring af Naturgas i et af Lagrene. Vilkårene for Lageraftaler er reguleret i henholdsvis RfGL vedrørende Stenlille og REGL vedrørende Lille Torup. Lagerkunde ("Storage Customer") er en fysisk eller juridisk person, som opfylder betingelserne i punkt 4.2. Lagernominering ("Storage Nomination") har den i punkt 8.1.a) 0 nævnte betydning. Lagerpunkterne ("Storage Points") har den i punkt fastlagte betydning. Lagrene ("Storage Facilities") er DONG Storage's naturgaslager i Stenlille og Energinet.dk Gaslagers naturgaslager i Lille Torup. Leveret Mængde ("Delivered Quantity") har den i punkt fastlagte betydning. Lille Torup er Energinet.dk Gaslagers naturgaslager i Lille Torup. Lov om Naturgasforsyning ("Natural Gas Supply Act") er den til enhver tid gældende Lov om Naturgasforsyning. M 3 (kubikmeter) svarer til den naturgasmængde, som ved 0 C og et absolut tryk på 1,01325 Bar og uden vanddamp fylder én kubikmeter (normalkubikmeter), som beskrevet i Conférence Générale des Poids et Mesures, Paris, Frankrig. Maksimal Balancemargin ("Maximum Balance Margin") har den i punkt 11.8 fastlagte betydning. Maksimal Timemængde ved Entrypunktet ("Maximum Hourly Quantity at the Entry Point") er den samlede Kapacitet ved Entrypunktet, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser.

20 Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"), Endelig udgave 20 Maksimal Timemængde ved Exitzonen ("Maximum Hourly Quantity in the Exit Zone") er den samlede Kapacitet ved Exitzonen, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Maksimal Timemængde ved Transitpunktet ("Maximum Hourly Quantity at the Transit Point") er den samlede Kapacitet ved Transitpunktet, som Transportkunden har erhvervet sig ret til på grundlag af Kapacitetsaftaler og Kapacitetsoverdragelser. Manuel Balanceserviceordreprocedure ("Manual Balancing Service Order Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Manuel Procedure ("Manual Procedure") har den i punkt fastlagte betydning. Matching ("Matching") har den i punkt 8.5 fastlagte betydning. Matching af Gasoverdragelser er reguleret i Regler for GTF. Meddelelse om Reduceret Kapacitet ("Reduced Capacity Notice") har den i punkt 17.1 fastlagte betydning. Modpart ("Counterparty") betyder enhver fysisk eller juridisk person i de Tilstødende Systemer, der leverer eller modtager Naturgas henholdsvis til eller fra en Transportkunde i et af Lagerpunkterne eller i Entry- eller Transitpunktet. Modparten i GTF er defineret i Regler for GTF. Modtagende Transportkunde ("Receiving Shipper") har ved Kapacitetsoverdragelser, Gasoverdragelser og Balanceoverdragelser den betydning, der er defineret i henholdsvis Regler for BTF, CTF og GTF. Mol ("Mole") svarer til definitionen af "SI base-unit Mol" som defineret i ISO.1000 "SIenheder og brugen af deres decimale multipla og visse andre enheder" i den til enhver tid seneste udgave offentliggjort af Dansk Standard. Mol-% skal svare til mængden af et stof i en gasblanding (udtrykt i Mol) multipliceret med 100 og divideret med den totale gasmængde (udtrykt i Mol) i en sådan gasblanding. Målerstedet ( Metered Site") har den i punkt beskrevne betydning. Måned ("Month") svarer til en periode, som begynder kl det første Gasdøgn i en kalendermåned og slutter kl det første Gasdøgn i den efterfølgende kalendermåned. Månedsaflæst Målersted ("Monthly Metering Site") har den i punkt a) b) i) fastlagte betydning. Månedsforbrug ("Monthly Consumption") er forbruget for én Gasmåned på et Ikketimeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved udgangen af Gasmåneden eller på baggrund af Distributionsselskabets beregninger af forbruget i den pågældende Gasmåned, jf. punkt Månedskapacitet ("Monthly Capacity") har den i punkt 6.1.b) fastlagte betydning. Naturalopfyldelse ("Payment in Kind") af forskelle mellem Uvaliderede og Validerede Data fra Exitzonen har den i punkt 20.2c) iii) 2 fastlagte betydning.

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Det Danske Engrosmarked for Naturgas En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Energitilsynet Det Danske Engrosmarked for Naturgas Side 1 af 51 Konklusioner og resumé......

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 1.1B INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 CPH s forpligtigelser... 3 Selskabets forpligtigelser...

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere