Sorgenfri Blomster på internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorgenfri Blomster på internettet"

Transkript

1 Sorgenfri Blomster på internettet Om optimering af webshop

2 ABSTRACT E commerce is not a new phenomenon; in fact e commerce is older than the WWW itself. Recent years have shown a steady incline in people with internet access, and as the potential market grows larger so does the supplier base. Competition in the e commerce world is fierce, with a large number of suppliers in almost every business. This competition is made even fiercer, as the nature of the WWW makes it easy to find an alternative supplier. Today, more than ever, it is important to keep your web shop updated and optimized for customer experience. This thesis investigates the theoretical and practical areas of optimizing web shops, with a profound basis in customer and company needs. Sorgenfri Blomster (www.sorgenfri blomster.dk), is the basis for our thesis. Sorgenfri Blomster is a florist and arts & crafts company located in Seest outside of Kolding. The company is a sole proprietorship, with no employees. The task of keeping the web shop updated and optimized is therefore something that has not been the main focus. As a result of this, Sorgenfri Blomster is experiencing a low conversion rate, where few visitors are converted to actual customers. Our research shows that Sorgenfri Blomster should be able to sell more online, as the tendencies for e commerce are very positive, and more and more people buy goods or services online. Although we found several barriers to e commerce, from the customers as well as the companies point of view, we saw significant changes in opinions towards e commerce. Supporting the claim, that the company should be able to sell more online, is the fact that the company s website receives a large amount of visitors every day. To establish which problems are associated with the company s website, we take our point of departure in an online questionnaire, which seeks to confirm or dismiss three hypotheses: ABSTRACT Side 2/203

3 The website/web shop is poorly structured and the design is not appealing The product portfolio or the prices does not match the expectations of the visitors The web shop is primarily used for inspiration prior to a visit to the physical store. Hypothesis one could be partly confirmed, as a fairly high percentage of the respondents stated that the reason they did not buy anything, was because of the poor structure. Furthermore, a large group of respondents stated that the design could be more appealing. However, a large group seemed content with the current structure and/or design. The second hypothesis was again partly confirmed, as hardly any respondents complained about the price being wrong, but a group did state that the web shop had no products of interest. Hypothesis three could be fully confirmed, as a large group of the respondents confirmed that they only used the website for inspiration. Following, we analyzed who the company s optimal target group/customer was. The conclusion was that the primary target group is women ages 20 to 49, with a large percentage living in the local area of Kolding. However, we estimate that there is a large potential for customers across the country, based on the diverse locations of many of the respondents in the aforementioned questionnaire. Also, the nature of the WWW and e commerce puts less emphasis on geographical location. Next we examine the prerequisites for usability and accessibility resulting in a heuristic usability test of blomster.dk, using the Bedst På Nettet usability test. We identified several issues to be addressed. The website had problems on a grand scale when it came to accessibility as well as usability in general. Additionally, we analyzed the textual usability of blomster.dk, according to current web writing guidelines; here problems were found as well. The website s texts were often ABSTRACT Side 3/203

4 long, making them unsuitable for screen reading, taking the focus away from the important elements of the website. Hereafter, we looked at marketing and positioning of Sorgenfri Blomster, and found there were a lot of inconsistencies in the communication of Sorgenfri Blomster, including newsletters and name/brand consistency. On the basis of the principles of usability, the company s competitors, the target group and the marketing we conclusively give our suggestions as to how the web shop can be optimized when it comes to design and structure. This is realized in three design templates which has been built according to the principles and theories analyzed throughout this thesis. ABSTRACT Side 4/203

5 FORDELINGSFORTEGNELSE Opgaven er blevet til i et samarbejde mellem os, hvorfor vi betragter nedenstående oversigt som formel. Opgaven er inddelt som følgende med de enkeltes eksamens nr.: (Typeenheder er angivet i parentes efter afsnitnavn.) 0 ABSTRACT (4.463)... FÆLLES 1 Indledning (14.038)... FÆLLES 2 Virksomheden Sorgenfri Blomster (45.242) Internethandel i Danmark (32.795) Konkurrentanalyse (28.235) Brugerundersøgelse (46.986) Målgruppe /kundeanalyse (38.155) Brugervenlighed på nettet (57.464) Positioneringsstrategi og markedsføring (25.687) Konkrete anvisninger til optimering af webshop (10.009) Konklusion (12.000)... FÆLLES Samlet typeenheder ~ 150 sider Fordelingsfortegnelse Side 5/203

6 INDHOLDSFORTEGNELSE ABSTRACT... 2 Fordelingsfortegnelse... 5 Indholdsfortegnelse Indledning Beskrivelse af virksomheden Beskrivelse af opgave Problemformulering Afgrænsning af problemfelt Begrebsafklaring Disposition og teoribrug Kildekritik Virksomheden Sorgenfri Blomster Virksomheden og E E commerce vs. E business Virksomheden på nuværende tidspunkt Produktportefølje Produkterne Webshoppens opdeling Kerneprodukter SWOT Analyse Fordele og ulemper ved SWOT SWOT analyse for Sorgenfri Blomster Indholdsfortegnelse Side 6/203

7 2.4 Websitestatistik Tilgængeligt data i Webalizer Analyse af juli og december Opsummering Internethandel i Danmark Generelle tendenser for internethandel Den danske befolkning og internet Danskerne og internethandel Fordele ved internethandel for forbrugerne Fordele ved internethandel for virksomhederne Barrierer Opsummering Konkurrentanalyse Definition af en konkurrent Den generelle konkurrencesituation Sorgenfri blomster Specifikke konkurrenter Mbargo.dk Oliviasart.dk Hoejgaardbrugskunst.dk Emmys.dk Hillerslevgaard.dk Opsummering Brugerundersøgelse Markedsanalyser og brugerundersøgelser Metode Indholdsfortegnelse Side 7/203

8 5.2.1 Der skal være et formål Forskellige undersøgelsesmetoder Som man spørger, får man svar! Validitet og reliabilitet i undersøgelsen Analyse af empiri Generelle konklusioner omkring de besøgende på websitet Be /afkræftelse af hypotese et: Websitet/Webshoppens struktur og design Be /afkræftelse af hypotese to: Produktudvalg og/eller priserne stemmer ikke overens med forventningerne Be /afkræftelse af hypotese tre : Webshoppen som inspiration Verificering af websitestatistik Opsummering Målgruppe /kundeanalyse Analysemetode Beskrivelse af kunder SMP modellen Sorgenfri Blomsters kunder Hvem er kunderne? Hvad køber kunderne? Hvornår køber kunderne? Segmentering og målgruppevalg for Sorgenfri Blomster Opsummering Brugervenlighed på nettet Hvad er brugervenlighed Test af brugervenlighed Metoder Indholdsfortegnelse Side 8/203

9 7.3 Tekstuel brugervenlighed Brugervenlighed og sorgenfri blomster blomster.dk Bedst på nettet og sorgenfri blomster.dk Opsummering Positioneringsstrategi og markedsføring Positioneringsstrategi for Sorgenfri Blomster Markedsføring Branding Nyhedsbreve Søgemaskineoptimering og Pay per click (PPC) Opsummering Konkrete anvisninger til optimering af webshop Designforslag: forsiden Navigationen Indholdskolonne Andre informationer kolonnen Designforslag: Produktgruppe Designforslag: produktdetaljer Afsluttende bemærkninger Konklusion Bibliografi Tabeloversigt Figuroversigt Bilagsliste Indholdsfortegnelse Side 9/203

10 1 INDLEDNING Ser man på, hvor hurtigt den teknologiske udvikling går, er E handel i forhold til internettet ikke noget nyt. Allerede før internettet blev et almindeligt dagligdagsbegreb, var det muligt at handle online. På trods af dette, var det først i midten af 90erne, at fænomenet E handel begyndte at blive mere alment. I 1994 udgav Netscape sin browser, som gjorde det mere sikkert at anvende betalingskort på internettet og muliggjorde dermed spredningen af E handel (Wikipedia, 2007b). Allerede året efter kom to af de største E handelsspillere på banen, Amazon.com og ebay.com (internet story.com, 2007), og i de efterfølgende år steg antallet af forretninger på nettet drastisk. Nettet var et urørt marked, som gav adgang til utroligt store målgrupper og potentiel rigdom. Denne mulighed betød, at mange ønskede at komme online med den tanke, at hvis vi har en E handel, bliver vi rige. Dette fungerede også for mange, idet det var nemt at skaffe kapital, hvis bare ideen var i orden (internet story.com, 2007). Mange virksomheder troede derfor, at de var usårlige og ting som forretningsplan samt strategi blev ofte tilsidesat. Man snakkede om DOT COM æraen, hvor det var muligt at blive rig, hvis man havde en god ide og en E handel. Men markedet blev hurtigt mættet, og årene bragte et nyt begreb ind i vores sprog DOT COM krakket i samme hurtige takt som internetvirksomhederne var skudt op, begyndte de at lukke igen; mange gange på grund af mangelfulde strategier (internet story.com, 2007). I dag kan det siges, at mange virksomheder er blevet bedre til netop det med strategien. Dog er der ofte andre problemer, som kan være lige så graverende. Efter egne erfaringer mener vi, at internettet er fyldt med standard E handelsløsninger, som ikke tager hensyn til de enkelte virksomheders målgrupper, og samtidig ikke giver meget plads til differentiering. Dette mener vi kan være et problem, idet der er stor konkurrence blandt webshops. Derfor mener vi, at der er mange webshops, som har brug for en optimering for at kunne opnå en konkurrencemæssig fordel. Fordelen ved disse standardiserede webshops kan være, at brugervenligheden ofte er gennemprøvet og derfor i top. Dette er efter egne erfaringer ikke altid tilfældet, når det gælder specialløsninger. I nærværende speciale vil vi give vores bud på en optimering af en Indledning Side 10/203

11 webshop, som netop ikke er en standardiseret løsning, og som vi mener lider under en del problemer bl.a. omkring brugervenligheden. Vi vil med udgangspunkt i virksomheden Sorgenfri Blomsters website analysere virksomhedens behov, dens kunder og konkurrenter, for derefter at give vores bud på, hvordan en optimering af virksomhedens webshop kunne se ud. 1.1 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN Sorgenfri Blomster blev etableret i år 2000 og startede dengang som gårdbutik med blomster og et mindre sortiment af brugskunst. Siden da er butikken blevet udviklet og omfatter i dag et bredt sortiment af brugskunst og tøj. Herudover tilbydes homeparties og diverse kurser i blomsterbinding og pileflet. Butikken ligger lidt uden for Kolding og er indrettet i en gammel stald, hvor den gamle stil og atmosfære er i fokus. I år 2003 blev virksomheden udvidet med et website og en webshop, og i dag foregår virksomhedens salg således dels via butikken og dels via webshoppen. Websitet har i gennemsnit unikke besøgende i døgnet og 400 har tilmeldt sig som faste modtagere af nyhedsbrevet. Tilsyneladende forlader størstedelen af de mange besøgende på websitet hurtigt stedet uden at have købt noget, og virksomheden har dermed ikke opnået det ønskede salg via webshoppen. 1.2 BESKRIVELSE AF OPGAVE På nuværende tidspunkt star den fysiske butik for størstedelen af omsætningen, men virksomheden ønsker at en større andel af denne skal komme via webshoppen. Som det er nu, har virksomheden mange besøgende på deres website, men få af disse bliver konverteret til kunder, derfor ønsker virksomheden et klarere overblik over målgruppen; hvem er de og hvorfor køber de ikke igennem webshoppen? Yderligere ønsker virksomheden at vidde hvordan de kan optimere deres webshop, således de besøgende fastholdes og konverteres til kunder. Virksomheden ønsker ligeledes at få et overblik over deres konkurrenter, samt hvordan disse er repræsenteret på WWW. Indledning Side 11/203

12 1.3 PROBLEMFORMULERING På baggrund af ovenstående beskrivelse af virksomhed og opgave når vi frem til følgende problemformulering: Hvordan optimeres Sorgenfri Blomsters E shop, så virksomheden kan opnå et større salg via denne, og hvilke konkrete anvisninger kan gives for at opnå dette mål? Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering, vil opgaven endvidere give svar på følgende delspørgsmål: Hvordan er situationen for Sorgenfri Blomster? Hvilke tendenser er der for internethandel i Danmark? Hvordan ser konkurrencesituationen på internettet ud for Sorgenfri Blomster? Hvem er de besøgende på Sorgenfri Blomsters website, og hvordan opfatter de webshoppen? Lever Sorgenfri Blomsters webshop op til gældende retningslinjer for brugervenlighed? Hvordan kan virksomheden fremover positionere sig på markedet, og hvordan kan den markedsføre webshoppen? 1.4 AFGRÆNSNING AF PROBLEMFELT Vi vil i nærværende speciale ikke tage hensyn til økonomiske forhold, når vi fremsætter konkrete anvisninger. Vi vil ligeledes heller ikke beskrive markedsføringsteori, idet vi anser dette som værende uden for vores speciales primære fokusområde. Efter udarbejdelse af konkrete anvisninger (design templates) vil vi ikke udføre yderligere brugervenlighedstest, idet disse anvisninger netop er baseret på teorierne og problemerne, som er gennemarbejdet igennem specialet. Hermed finder vi, at efterfølgende brugervenlighedsarbejde ville være redundant. Indledning Side 12/203

13 Endvidere er det af praktiske årsager ikke muligt at dokumentere, om virksomheden rent faktisk opnår et større salg via webshoppen, hvis vores anvisninger følges, hvorfor dette ikke bliver yderligere behandlet. 1.5 BEGREBSAFKLARING For at undgå begrebsforvirring vil vi i dette afsnit afklare en række begreber ud fra vores og dermed dette speciales forståelse af disse. Corporate Bullshit Corporate Bullshit er et begreb som Martin Thorborg anvender i sin bog E pusher (Thorborg, 2007), som dækker over unødigt virksomhedsrelateret information som placeres hvor kunden ikke ønsker det. E E skal opfattes som værende de samlede elektroniske aktiviteter (f.eks. E handel, E indkøb). E handler E handler bruges i nærværende speciale som verbum, hvorved det får betydningen handler på internettet. Pay Per Click og PPC PPC anvendes som samlet betegnelse for de annonceringsmetoder, hvor virksomheden betaler pr. bruger, der klikker på annoncen. Template Template anvendes som betegnelse for websitedesignforslag udarbejdet i Photoshop, og som ikke er klargjort til implementering på website. Tilgængelighed Indledning Side 13/203

14 Tilgængelighed ser vi som værende det, at et website (eller webside) er tilgængelig for almindelige brugere såvel som brugere med specielle behov (f.eks. brugere med skærmoplæsere), og kan således ikke sidestilles med brugervenlighed, men bør ses som et krav til et brugervenligt website. Screenshot(s) Vi bruger konsekvent den engelske betegnelse screenshot som betegnelse for et øjebliksbillede af skærmen på en computer. Webshop Begrebet webshop dækker i dette speciale over forretninger som sælger deres varer eller tjenesteydelser via internettet, og kan således sidestilles med andre begreber som E handel, internethandel, netbutik eller E commerce. Vi vil dog i vores brugerundersøgelse anvende begrebet E shop, som refererer specifikt til Sorgenfri Blomsters webshop. Grundlaget for denne distinktion er, at virksomheden anvender ordet E shop på deres website. Webside Webside anvendes som betegnelse for et enkelt dokument som indgår i et website (f.eks. et websites forside) Website Begrebet website anvendes til at beskrive en samling af websider på internettet X X anvendes flere steder i dette speciale som indikator for at X kan antage forskellige værdier, f.eks. X antal styk. Når vi nogle steder skriver Figur med stort begyndelsesbogstav inde i en sætning, refererer det til en specifik figur. Indledning Side 14/203

15 Ydermere vil vi præcisere, at når der gengives citater, sker dette i fuld overensstemmelse med originalteksten, hvorfor der ikke er korrigeret for grammatiske og sproglige fejl. Vi ønsker endvidere at gøre opmærksom på, at generelle fagtermer som udgangspunkt ikke vil blive defineret i specialet, da vi forventer kendskab til den terminologi, der anvendes indenfor dette fags område. 1.6 DISPOSITION OG TEORIBRUG Nærværende speciale er inddelt i 10 kapitler, hvoraf det første er indledning mv. og det sidste er konklusion, og de to danner således rammen om det egentlige indhold, der udgøres af de resterende otte kapitler. Vi ønsker her at give et overblik over specialets centrale kapitler og samtidig kort opridse, hvilken litteratur/teori, der danner grundlag for disse kapitler. Strukturen i de otte centrale kapitler er som følger: 1) Virksomheden Sorgenfri Blomster (kapitel 2) 2) Internethandel i Danmark (kapitel 3) 3) Konkurrentanalyse (kapitel 4) 4) Brugerundersøgelse (kapitel 5) 5) Målgruppe /kundeanalyse (kapitel 6) 6) Brugervenlighed på nettet (kapitel 7) 7) Positioneringsstrategi og markedsføring (kapitel 8) 8) Konkrete anvisninger til optimering af webshop (kapitel 9) Ad 1) I dette kapitel ønsker vi at præsentere den virksomhed, der er omdrejningspunkt for dette speciale, og det medfører en redegørelse af, hvordan den nuværende situation er for virksomheden. Dette indebærer blandt andet en analyse af, hvordan virksomheden anvender E business og E commerce samt en analyse af virksomhedens styrker/svagheder og muligheder/trusler. Den overordnede teoretiske ramme for dette kapitel udgøres af en definition på E business og E commerce, E businesstrappen samt SWOT analyse. Indledning Side 15/203

16 Ad 2) Formålet med dette kapitel er at få indblik i, hvilke tendenser der er for internethandel i Danmark i dag, hvilket skal hjælpe os med at vurdere, om det er et grundlæggende problem at sælge varer online, eller om denne problemstilling mere specifikt gælder for Sorgenfri Blomster. Kapitler er blevet til på baggrund af relevante undersøgelser og artikler på området. Ad 3) Dette kapitel indeholder en analyse af nogle af Sorgenfri Blomsters konkurrenter på internettet, og hensigten med denne analyse er at få indblik i, hvordan de markerer sig og henvender sig til kunderne, og samtidig ønsker vi at klarlægge, hvad de gør anderledes i forhold til Sorgenfri Blomster. Teoretisk set trækker vi overordnet på Porters Five Forces samt Snitkers fem tommelfingerregler omkring brugervenlighed. Ad 4) og 5) Efter at have foretaget en analyse af konkurrenterne finder vi det naturligt at foretage en analyse af Sorgenfri Blomsters nuværende og potentielle kunder. Dette sker ad to omgange, idet vi har valgt først at udføre en brugerundersøgelse (kapitel 5) for at få klarlagt, hvem de besøgende på Sorgenfri Blomsters website er, hvilke erfaringer de har med websitet og webshoppen, samt deres vurdering af webshoppen. Gennem en brugerundersøgelse ønsker vi også at klarlægge om de tendenser for internethandel, vi fandt i kapitel 3, også er gældende for de besøgende på Sorgenfri Blomsters website. Brugerundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af teorier, der omhandler markedsanalyser, brugerundersøgelser samt spørgeskemaundersøgelser. Efterfølgende i kapitel 6 ser vi nærmere på, hvordan man kan analysere kunderne, samt om og i så fald hvordan man kan definere den mest optimale målgruppe, samt hvilken målgruppestrategi, man som virksomhed kan satse på. I dette kapitel trækker vi i forhold til teori primært på teori om kundeanalyse, STP/SMP modellen og SMUKmodellen. Ad 6) I dette kapitel vil vi redegøre for, hvor vigtigt det er at have et brugervenligt website, og vi vil foretage en analyse af Sorgenfri Blomsters website, netop med henblik på at vurdere brugervenligheden og tilgængeligheden. Den teoretiske ramme her udgøres overordnet af gældende principper og retningslinjer for brugervenlighed Indledning Side 16/203

17 med udgangspunkt i teoretikerne Jakob Nielsen, Thomas Visby Snitker, Jensen et al. og Price & Price. Ad 7) Som følge af konkurrent, målgruppe /kunde og websiteanalysen for Sorgenfri Blomster vil vi i kapitel 8 se nærmere på, hvordan Sorgenfri Blomster kan positionere sig på markedet, og endvidere hvordan webshoppen kan markedsføres med henblik på at skabe en tydelig identitet og et image for virksomheden, der gerne skulle munde ud i et større salg via webshoppen. Dette kapitel omhandler teorier om positionering og markedsføring, og vi trækker især på Chaffey, Sandstrøm og Thorborg. Ad 8) I dette kapitel giver vi vores konkrete bud på, hvordan en optimeret webshop hos Sorgenfri Blomster kunne se ud. Vi tage udgangspunkt i og hensyn til de forhold, der er blevet behandlet i de foregående kapitler, og vi efterstræber at efterleve de anbefalinger, retningslinjer mv. der er givet. 1.7 KILDEKRITIK Vi har bl.a. til belysning af generelle tendenser for internethandel benyttet os af undersøgelser, rapporter og statistisk materiale, og man kan stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af dette datamateriale, men da det er udarbejdet og/eller udgivet af så prominente institutioner og organisationer som eksempelvis Danmarks Statistik, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelse og FDIH, vurderer vi, at disse data er valide. I forbindelse med analysen af de besøgende på Sorgenfri Blomsters website og dermed deres (potentielle) kunder, har vi udover vores egen brugerundersøgelse inddraget en undersøgelse, der er udarbejdet af en studerende fra SDU i Roskilde, til at underbygge vores konklusioner. Når der er tale om en undersøgelse, som ikke kan verificeres andre steder, kan det svært at vurdere kvaliteten, men vi mener at kunne forsvare at inddrage informationer derfra, fordi vi ved, at den er udført i samme tidsrum som vores, undersøgelsen har samme målgruppe som vores, og endelig stemmer de givne svar godt overens med de besvarelser, som vi har fået. Indledning Side 17/203

18 2 VIRKSOMHEDEN SORGENFRI BLOMSTER Som tidligere nævnt eksisterer Sorgenfri Blomster på nuværende tidspunkt både som en fysisk butik beliggende i Kolding og som en internetbutik. Den fysiske butik har til huse i en gammel stald, hvor en gammel stil og atmosfæren er prioriteret højt. Virksomheden sælger både blomster, binderiartikler, brugskunst og tøj, og derudover tilbydes der homeparties og diverse kurser i blomsterbinding og pileflet. Virksomheden drives og ejes af Gitte Hansen, og der er ingen yderligere ansatte, men ejers mand hjælper til, hvor det er nødvendigt. På internettet er virksomheden repræsenteret ved et website, der dels fungerer som et udstillingsvindue med de produkter, virksomheden tilbyder og dels som en decideret webshop. I denne webshop forefindes en del af de produkter, der også er i den fysiske butik, men det er ikke alle varer, man rent faktisk kan købe gennem webshoppen. Websitet har besøgende i døgnet, men hovedparten forlader stedet igen uden at have købt noget; dette uddybes yderligere i afsnittet analyse af websitestatistik. I nærværende kapitel vil vi se nærmere på, hvordan virksomheden anvender E business og E commerce. Indledningsvist vil grundbegreberne inden for E business og E commerce defineres, hvorefter virksomhedens aktiviteter analyseres. Analysen vil tage udgangspunkt i virksomhedens placering i E business trappen. Efterfølgende vil virksomhedens styrker og svagheder samt muligheder og trusler analyseres i en SWOTanalyse. Analysen vil give et indblik i hvilket grundlag, der er for at optimere virksomhedens E aktiviteter. Afslutningsvist analyseres virksomhedens websitestatistik, som vil give et indblik i de besøgendes adfærd på virksomhedens website og ikke mindst, hvor mange besøgende webshoppen har. Virksomheden Sorgenfri Blomster Side 18/203

19 2.1 VIRKSOMHEDEN OG E Virksomheden blev startet i år 2000 som en traditionel virksomhed med en fysisk butik og ingen webshop. Denne type virksomhed vil man i E sammenhænge kalde for en Bricks and Mortar (mursten og mørtel) virksomhed (Chaffey, 2004). Som nævnt er virksomheden i dag repræsenteret på internettet via blomster.dk. Dette betyder, at Sorgenfri Blomster nu kan betegnes som en såkaldt Clicks and Bricks/mortar (kliks og mursten/mørtel) (Chaffey, 2004) altså en virksomhed som er repræsenteret både som traditionel virksomhed med en fysisk butik, men også på internettet via en webshop. Den tredje mulighed for en virksomhed er Clicks only (kun klik), som refererer til en virksomhed, som kun er repræsenteret via internettet og helt uden en fysisk forretning. Når en virksomhed er gået fra Bricks and Mortar til Clicks and Bricks, er det naturligt at se på, hvordan dette er sket. Her snakker Bove Nielsen og Ørsted (2001) om to overordnede strategier: E transforming og E engineering. Forskellene på disse to strategier ses i tabellen herunder. Tabel 1 E transforming vs E engineering Kilde: Bove Nielsen & Ørsted, 2001; 112 Forandring Ny organisation Netværksorganisation Business Process Outsourcing Lærende organisation Ny organisation og/eller medarbejdere Udvikling af nye produkter/services E transformation Ny organisation Ny indtjeningsmodel Nye kundesegmenter Nyt image og brand Nye partnere/alliancer (make, buy or partner) Forbedring E engineering Effektivisering: Besparelser Intranet (K M) E indkøb E HRM E uddannelse E Rekrutering Internt rettede aktiviteter og forretningsprocesser Effektivisering: Meromsætning Extranet E handel E rm E marketing E Services Eksternt rettede aktiviteter og forretningsprocesser Virksomheden Sorgenfri Blomster Side 19/203

20 Bove Nielsen og Ørsted, beskriver E engineering som værende en proces, der handler om at foretage en elektronisk re engineering af arbejdsprocesserne i virksomheden og dens værdikæde. Elektronikken overtager rutiner og arbejdsgange som er egnede til det. Målet for en sådan re engineering vil være besparelser, forenkling af arbejdsgange eller at øge muligheden for større omsætning. Ved E engineering er der tale om en strategi, der har en kort tidshorisont samt en lille risiko for virksomheden (Bove Nielsen & Ørsted, 2001). E transforming er anderledes risikofyldt og er en mere langvarig proces. Her handler det om at ændre virksomhedens grundlæggende forretningsgrundlag, hvilket f.eks. kan være nødvendigt, hvis virksomheden er truet på sin eksistens eller ønsker at få en del af E business kagen. Tidshorisonten, hvis E transforming vælges, er iflg. Bove Nielsen og Ørsted 2 5 år, idet en sådan strategi vil være gennemgribende i hele virksomheden. Dette betyder også, at risikoen er større, men samtidig er muligheden for afkast også større. Da Sorgenfri Blomster i 2003 valgte at gå fra Bricks and Mortar til Clicks and mortar, blev der nok ikke tænkt i E engineering og E transformation baner, men det er dog let at definere, hvilken strategi der ubevidst er valgt ud fra møder og samtaler med virksomheden. Virksomheden er i bund og grund den samme, som før Clicks blev tilføjet, og ønsket har fra starten været at øge omsætningen og gøre handlen lettere for både virksomhed og kunde. Dette peger på E engineering med meromsætning som mål. For en lille virksomhed som Sorgenfri Blomster virker E engineering også som den fornuftigste strategi, idet risikoen er forholdsvis lav, og det ikke kræver de helt store ændringer i virksomheden. Da virksomheden valgte Clicks and Bricks modellen, kan man også sige, at der måske ikke ville være behov for en E transformation. Dog skal virksomheden være opmærksom på, at hvis den engang i fremtiden ønsker at gå fra Clicks and Bricks til Clicks only vil det være nødvendigt, at E transformere virksomheden over en langvarig periode. Virksomheden Sorgenfri Blomster Side 20/203

21 2.1.1 E COMMERCE VS. E BUSINESS Det er samtidig relevant at skelne mellem begreberne E commerce og E business. Chaffey (2004) opstiller følgende tre eksempler på definitioner: E commerce og E business begreberne overlapper hinanden E commerce og E business er det samme E commerce er et underbegreb/underdel af E business Chaffey bruger i sin bog den tredje definition, og det er også den synsvinkel, vi har anlagt i dette speciale. Synsvinklen betyder, at E commerce kan sidestilles med det danske begreb E handel, som dækker over salg af varer og tjenester via internettet. Chaffey definerer videre E business som værende: The transformation of key business processes through the use of internet technologies (Chaffey, 2004; 8) Ovenstående citat er fra IBM, som var blandt de første til at anvende begrebet Ebusiness. Definitionen indebærer, at E business handler om at gå fra traditionelle arbejdsmetoder til digitale arbejdsmetoder vha. internetteknologier. E commerce derimod defineres af Chaffey som værende: All electronically mediated information exchanges between an organization and its external stakeholders (Chaffey, 2004; 7) Dette understreger som tidligere nævnt, at E commerce langt hen ad vejen kan sidestilles med det danske begreb E handel, som handler om at sælge sine vare eller ydelser via WWW (Bove Nielsen & Ørsted, 2001). Dog dækker begrebet E commerce over mere end bare salg over WWW. Som citatet beskriver, er der tale om alle transaktioner mellem organisation og dens interessenter. Disse værende finansielle transaktioner, men også kommunikative transaktioner, som forespørgsler fra kunder eller servicering af disse. Chaffey opdeler yderligere E commerce på sell side og buyside E commerce (Chaffey, 2004), hvor buy side E commerce refererer til de Virksomheden Sorgenfri Blomster Side 21/203

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER 1 2 INDEX 6 10 12 14 16 24 26 Nye Muligheder Priser Responsiv Design Rækkevidde Placering Lead Generering Kontakt 3 4 NYE MUL IGHEDER OMKRING SYNL IGHEDEN AF DIT SEL

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere