Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Runa Dorph-Petersen Espersen Olaf Krogh Madsen (L) Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Rikke Albæk Jørgensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Handicaprådets stop-op-dag Konstituering af handicaprådet Godkendelse af referat fra sidste møde Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet Udmøntning af renoveringspuljen Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune Retningslinjer for befordringsgodtgørelse og diæter Handicaprådets tilgængelighedspulje - tidsplan Orientering om justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur Handicaprådets arbejdsplan Orientering...23 Bilagsoversigt...24 Norddjurs Kommune

3 1. Handicaprådets stop-op-dag G01 16/96 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Handicaprådet holder stop-op-dag i Dronningens Ferieby torsdag den 14. januar 2016 kl Program for stop-op-dagen er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Program for Stop-op-dag den 14. januar /16 Beslutning i Handicaprådet den Stop-op-dagen blev afholdt og punkterne, der fremgår af det vedhæftede bilag, blev drøftet. 1

4 2. Konstituering af handicaprådet G00 14/986 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Handicaprådets tidligere formand Jens Holst har været nødsaget til at udtræde som medlem af handicaprådet. Runa Dorph-Petersen Espersen (DH Norddjurs) er i stedet indtrådt som nyt medlem. Efter formandens udtræden skal handicaprådet konstituere sig med valg af en ny formand. På handicaprådets møde den 12. november 2015 besluttede handicaprådet at udsætte konstitueringen til mødet i januar Næstformand Olaf Krogh Madsen har siden den tidligere formands udtræden fungeret som formand. Følgende er godkendt af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune som hhv. ordinært medlem og personlig suppleant af handicaprådet: Ordinært medlem Peter Hjulmand Nielsen Alice Brask Kaj Aagaard Preben Fruelund Runa Dorph-Petersen Espersen Lars Møller Niels Basballe Rikke Albæk Jørgensen Olaf K. Madsen Pia Bjerregaard Personlig suppleant Torben Nimb Isling Henrik Stig Tina Olsen Poul E. Schumacher Winnie Joan Åkesson Tom Bytoft Lars Pedersen Kasper Bjerregaard Lars Sørensen Ulf Habo Handicaprådets formand udarbejder, med bistand fra velfærdssekretariatet, dagsorden for handicaprådets møder. Handicaprådets formand har bemyndigelse til at udtale sig på rådets vegne. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 2

5 Indstilling Det indstilles, at handicaprådet vælger en formand. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet valgte Peter Hjulmand som formand. 3

6 3. Godkendelse af referat fra sidste møde G01 16/96 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Referat fra mødet den 9. december 2015 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at referatet godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 4

7 4. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud P05 15/15478 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 20. august 2013 om kvalitetsrapporter for skoler og dagtilbud fremlægges disse samlet i form af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler. Bind 2 viser fremdriften i implementeringen af de nationale og kommunale politikker, handleplaner og kvalitetsstandarder. Bind 3 samler alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og rammebetingelser. Kvaliteten i kommunens dagtilbud er for første gang samlet i én og samme rapport sammen med kvalitetsoplysninger for skoleområdet. I analysen af kvaliteten i kommunens dagtilbud indgår data fra medarbejdernes vurdering af børnenes trivsel og inklusionsmiljø samt børnenes sprogvurderinger. Sprogvurderingerne sammenlignes med tidligere års datamateriale, mens data på børnenes trivsel og inklusionsmiljø udgør en startmåling (baseline), da det er første år, disse data er tilgængelige i Norddjurs Kommune. Dagtilbuddene vil pr udarbejde pædagogiske læreplaner for perioden De gældende pædagogiske læreplaner for er allerede bearbejdet af kommunalbestyrelsen i efteråret 2014, hvorfor de ikke vil indgå i nærværende rapport. Kvalitetsrapporten i 2015 for skoleområdet er den anden, som udarbejdes på baggrund af folkeskolereformen og den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni De nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten for skoleområdet herunder resultaterne af de nationale test er indarbejdet i de 3 bind, som kvalitetsrapporterne består af i Norddjurs Kommune. 5

8 Resultaterne af de nationale test er fortrolige og må ikke offentliggøres jfr. folkeskolelovens 55b. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet to udgaver af bind 1. I den ene udgave, som er vedlagt den åbne dagsorden er resultaterne af de nationale test udeladt. I den anden udgave, som er vedlagt den lukkede dagsorden, indgår de nationale test. Endelig er resultaterne af de nationale test på skoleniveau vedlagt som bilag til den lukkede dagsorden i bilaget: Nationale måltal på skoleniveau. Kvalitetsrapportens bind 2 og bind 3 er vedlagt som bilag til både den åbne og den lukkede dagsorden. I den sidste del af bind 1 foreligger en beskrivelse af iværksatte og kommende hovedindsatser for at forbedre resultaterne. En nærmere beskrivelse af indsatserne samt det fulde overblik over indsatserne er vedlagt som bilag Igangværende og kommende trivsels- og læringsfremmende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune samt Oversigt over nuværende og kommende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet. Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 17. december 2015 besluttet, at sende kvalitetsrapportens bind 1, bind 2 og bind 3 til høring i bestyrelser, handicaprådet, fælleselevrådet og ungdomsrådet. Høringsfristen sættes til den 5. februar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud Bilag: 1 Åben Bind 1 - Kvalitet i dagtilbud og skoler (offentlig udgave) /15 2 Åben Bind 2 - Implementering /15 6

9 3 Åben Bind 3 - Faktaoplysninger /15 4 Åben Mindmap over indsatser på skole- og dagtilbudsområdet /15 5 Åben Overblik over igangværende og kommende indsatser - opdateret /15 december Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tager kvalitetsrapporten til efterretning. Handicaprådet bemærker, at der bør være stor opmærksomhed på inklusionsmiljøerne for de børn, der kræver en særlig indsats - herunder også fokus på lektiecaféernes rolle. Handicaprådet mener, at kommende kvalitetsrapporter med fordel også kan inddrage forældrenes oplevelser med inklusion. 7

10 5. Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Der er udarbejdet en ny og sammenhængende kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, der går på tværs af kommunens afdelinger/fagområder. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. Kvalitetsstandarden giver et overblik over de samlede tilbud, der kan være aktuelle, når en borger erhverver en hjerneskade. Der er i kvalitetsstandarden ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse, der omhandler særligt komplekse forløb, hvor der er behov for særlig koordinering og tilrettelæggelse på tværs af afdelinger. Derudover vil der ultimo marts 2016 blive udarbejdet en samlet serviceinformation til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, der kan hjælpe med til at skabe et samlet overblik over Norddjurs Kommunes forskellige tilbud og muligheder. I første omgang bliver informationen tilgængelig via kommunens hjemmeside. Forslaget til kvalitetsstandard og den tilhørende indsatsbeskrivelse er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 5. januar 2016 besluttet at sende kvalitetsstandarden og indsatsbeskrivelsen til høring. Høringsfristen er fastsat til den 24. januar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 8

11 Indstilling Det indstilles, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade samt den tilhørende indsatsbeskrivelse. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for erhvervet hjerneskade /15 2 Åben Forslag til indsatskatalog for erhvervet hjerneskade /15 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tager kvalitetsstandarden samt de tilhørende indsatsbeskrivelser til efterretning. 9

12 6. Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for kommunikationsområdet, der dækker Norddjurs Kommunes servicetilbud på syns-, høre- og taleområdet. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. I løbet af 2014 og 2015 har velfærdsforvaltningen haft et særligt fokus på kommunikationsområdet. Dette har medført en opkvalificering af området blandt andet som følge af, at ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade er blevet hjemtaget til kommunen og at der er ansat en talepædagog til at varetage denne opgave, samt at der er blevet ansat en visitator til at varetage al visitation på området. I den udarbejdede kvalitetsstandard er der ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: øvrige ydelser Læse-, stave- og skriveområdet Synsområdet Taleområdet: erhvervet hjerneskade Taleområdet: øvrige ydelser. 10

13 Forslaget til kvalitetsstandard og de tilhørende indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 5. januar 2016 besluttet at sende kvalitetsstandarden og indsatsbeskrivelserne til høring. Høringsfristen er fastsat til den 24. januar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet og de tilhørende indsatsbeskrivelser. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet /15 2 Åben Forslag til indsatskatalog for kommunikationsområdet /15 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tager kvalitetsstandarden samt de tilhørende indsatsbeskrivelser til efterretning. Handicaprådet værdsætter den ydelse og ekspertise, der er adgang til for borgeren. 11

14 7. Udmøntning af renoveringspuljen Ø34 15/16184 Åben sag Sagsgang: KUU, høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til renoveringsprojekter til selvejende haller og idrætsanlæg samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen. Forvaltningen har i lighed med de foregående år nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen har besigtiget de faciliteter, hvor det blev vurderet relevant for at kunne prioritere det indsendte projekt. Arbejdsgruppen har ligeledes foretaget en prioritering af projekterne. En oversigt over de prioriterede projekter er vedlagt som bilag. Der er lagt vægt på nedenstående forhold i prioriteringen af de indsendte projekter: nødvendige tiltag af hensyn til sikkerhedsmæssige årsager nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift tiltag af energibesparende hensyn tiltag af effektiviserende/fleksible årsager frivilligt arbejde og evt. supplerende fundraising tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette evt. tidligere tilsagn fra puljen. I 2016 foreslår forvaltningen, at der afsættes 0,040 mio. kr. netto til fundraising i forbindelse med projekter, hvor det skønnes muligt at skaffe midler fra eksterne fonde. Puljen til fundraising skal ses i lyset af, at renoveringspuljen er 1,0 mio. kr. mindre i 2016 end i

15 Indkøb af professionel assistance fra ekstern konsulent skal derfor bidrage til at supplere det kommunale tilskud til projekter. I de enkelte projekter, som har potentiale for ekstern finansiering, vil der være tale om mindre beløb til at indkøbe konsulentbistand til ansøgningsfasen. Forvaltningen foreslår derfor, at puljen til konsulentbistand til fundraising udmøntes af forvaltningen. Tidsplan for udmøntning af puljen Indkaldelse af projekter 9. oktober 30. oktober 2015 Indledende møde i arbejdsgruppe 3. november 2015 Besigtigelsesture november 2015 Prioriteringsmøde administrativt 13. november 2015 Behandling og prioritering af KUU 14. december 2015 Høring af Idrætsråd, Handicapråd og Januar 2016 Ældreråd Behandling af KUU efter høringssvar 22. februar 2016 Behandling af økonomiudvalg og Marts 2016 kommunalbestyrelse Tilsagn og afslag udsendes April 2016 Udmøntning af renoveringspuljen 2016 Maj-december 2016 Kultur- og udviklingsudvalget har på sit møde den 14. december 2015 besluttet at sende udmøntning af renoveringspuljen 2016 til høring i idrætsråd, handicapråd og ældreråd. Høringsfristen er fastsat til fredag den 5. februar Økonomiske konsekvenser Såfremt der prioriteres andre projekter og andre beløb end de prioriterede projekter nr. 1, 3-8, 10-14, 16 20, 22, 24, 26, 28 og jf. prioriteringslisten, vil dette kunne få betydning for størrelsen på driftsomplaceringen. Ved udbetaling af drifts- eller anlægstilskud yder kommunen refusion med en andel af det udbetalte tilskud via den kommunale momsrefusionsordning. Momsandelens størrelse er afhængig af, om det er til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som et drifts- eller anlægsformål. Det er vurderet, at ingen af de prioriterede projekter for 2016 er anlæg. Kommunens udbudsregler skal følges ved udmøntning af den afsatte pulje. 13

16 Indstilling Det indstilles, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget om udmøntning af renoveringspuljen for Bilag: 1 Åben Prioriterede projekter til udmøntning af Renoveringspuljen /15 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet bemærker, at fysisk og psykisk tilgængelighed bør tænkes ind som et kriterium for fremtidige prioriteringer i forbindelse med udmøntning af renoveringspuljen. 14

17 8. Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune G01 16/104 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget har på sit møde den 14. december 2015 behandlet en sag vedrørende evaluering af handlinger foretaget på baggrund af kultur- og fritidspolitikken i 2015 og udvælgelse af de handlinger, der skal gennemføres i Udviklingsforvaltningen har på den baggrund udsendt et brev til de involverede parter herunder handicaprådet. Brev af 17. december 2015, skema over vedtagne handlinger 2016 samt skema over evaluering af handlinger 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at henvendelsen og de udvalgte indsatser for 2016 drøftes. Bilag: 1 Åben Kultur- og fritidspolitik - brev af 17. december /16 2 Åben Vedtagne handlinger /16 3 Åben Evaluering af handlinger /16 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet finder de vedtagne handlinger for 2016 positive. Handicaprådet finder det særligt positivt, at der under afsnittet socialt ansvar er beskrevet handlinger i 2016 målrettet borgere med handicap. 15

18 9. Retningslinjer for befordringsgodtgørelse og diæter G01 15/18244 Åben sag Sagsgang: HR/ÆR Sagsfremstilling I forbindelse med afholdelse af møder i ældrerådet og handicaprådet i Norddjurs Kommune har medlemmerne mulighed for at modtage befordringsgodtgørelse og diæter. Med afsæt i den nuværende praksis er der udarbejdet retningslinjer for befordring og diæter for handicaprådet og ældrerådet i Norddjurs Kommune. Økonomiudvalget behandler på sit møde den 12. januar 2016 retningslinjerne for befordringsgodtgørelser og diæter i handicapråd og ældreråd. På handicaprådets møde vil der blive orienteret om retningslinjerne. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 16

19 10. Handicaprådets tilgængelighedspulje - tidsplan G01 16/167 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Handicaprådets tilgængelighedspulje til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune udgør årligt 0,1 mio. kr. Hidtil er ansøgninger til puljen blevet behandlet løbende. I stedet foreslåes det, at ansøgningerne til tilgængelighedspuljen fremover behandles en gang årligt. Tidsplan for ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2016: Uge 2, 2016 (14. januar 2016) Uge 5 og 6, 2016 (1. feb.-12. feb.) Uge 9, 2016 (7. marts 2016) Uge 11, 2016 (17. marts 2016) Uge 15, 2016 (12. april 2016) Uge 16, 2016 (19. april 2016) Ultimo april 2016 Primo maj 2016 Godkendelse af tidsplan på handicaprådets møde Annonce i lokalavisen (under kommunens sider) Nyhed på hjemmesiden Ansøgningsfrist 7. marts 2016 for ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje i handicaprådet Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje i økonomiudvalget Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje i kommunalbestyrelsen Kontakt til ansøgere ift. tildeling af midler Udbetaling til ansøgere Økonomiske konsekvenser Handicaprådets tilgængelighedspulje i 2016 på kr. inkl. overførsel fra Indstilling Det indstilles, at tidsplanen for udmøntningen af handicaprådets tilgængelighedspulje for 2016 godkendes. 17

20 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 18

21 11. Orientering om justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur A00 10/23900 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Siden etableringen af velfærdsforvaltningen i 2011 er der løbende blevet arbejdet på at tilpasse og videreudvikle organisationen med henblik på bl.a. at styrke og udbygge det tværgående samarbejde og sikre en mere systematisk koordinering af de forskellige typer af kommunale indsatser og serviceydelser. For at sikre en fortsat optimal tilrettelæggelse af arbejdet på velfærdsområdet er der nu udarbejdet et forslag til en justering af organisationsstrukturen på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Organisationsændringen skal bl.a. bidrage til at: Muliggøre en yderligere udbygning af den tværgående og helhedsorienterede indsats i de kommende år. Forbedre mulighederne for at udmønte, dels de vedtagne besparelser og udvidelser i budgettet for 2016 og overslagsårene, og dels de besparelsespuljer i budget 2016 og eventuelle besparelser i budget 2017, som der endnu ikke er taget stilling til. Sikre en tilstrækkelig ledelsesmæssig kapacitet og organisatorisk robusthed både i den almindelige dagligdag og i særlige situationer med større omstillinger og belastninger bl.a. ved at reducere det nuværende ledelsesspænd, der i enkelte tilfælde er på over 100 medarbejdere pr. leder. Samtidig har det været et væsentlig mål med justeringen af organisationsstrukturen at: Bidrage til at nedbryde den geografiske øst/vest-opdeling af de forskellige indsatser og servicetilbud til borgerne. 19

22 Bidrage til organisatorisk at samle indsatser og servicetilbud, der understøtter hinanden og skaber større fælles effekt i forhold til udvalgte målgrupper. Reducere den organisatoriske kompleksitet og forenkle samarbejdet i forhold til de enkelte grupper af borgere ved at skabe mere entydige samarbejdsrelationer og færre snitflader mellem de enkelt organisationsenheder. Styrke de tidlige og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet og den rehabiliterende og trænende indsats på sundheds- og omsorgsområdet. Samle de enkelte indsatser og servicetilbud i organisationsenheder, der modsvarer de enkelte trin i indsatstrappen på børne- og ungeområdet. Samlet set medfører justeringen af strukturen på socialområdet bl.a. at: Der etableres en ny, tværgående forebyggelsesenhed for udsatte børn og unge Alle psykiatri- og misbrugsbehandlingstilbud samles i én sammenhængende og geografisk tværgående organisationsenhed Antallet af decentrale organisationsenheder reduceres fra 14 til 11 De enkelte enheder som minimum kommer til at bestå af en leder (aftaleholder) og én afdelingsleder To områdelederstillinger nedlægges og erstattes af en souschef for socialchefen. På sundheds- og omsorgsområdet medfører justeringen af strukturen bl.a. at: Der etableres en ny, tværgående trænings- og rehabiliteringsenhed Alle nuværende tilbud til demente samles i én sammenhængende og geografisk tværgående organisationsenhed Der etableres et nyt tværgående specialteam til særligt komplicerede og omfattende indsatser i hjemmeplejen 20

23 Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Møllehjemmet samles under én fælles ledelse Antallet af decentrale organisationsenheder reduceres fra 13 til 8 De enkelte enheder som minimum kommer til at bestå af en leder (aftaleholder) og én afdelingsleder To områdelederstillinger nedlægges og erstattes af en souschef for sundheds- og omsorgschefen. Justeringen af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur er nærmere beskrevet i et notat, der er vedlagt til orientering. Der er ligeledes vedlagt en tidsplan for den videre proces med bl.a. drøftelser i de forskellige MED-udvalg samt udpegningen af souschefer, aftaleholdere og afdelingsledere. Økonomiske konsekvenser Justeringen af organisationsstrukturen har ingen økonomiske konsekvenser på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Det er således tilstræbt, at der fremover ikke anvendes flere ressourcer til ledelse og koordinering end i den nuværende organisation. Indstilling Det indstilles, at orienteringen om justeringen af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur /15 2 Åben Tidsplan for justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur /15 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 21

24 12. Handicaprådets arbejdsplan G01 16/96 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for handicaprådet i Arbejdsplanen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at den reviderede arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Handicaprådets arbejdsplan /16 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt Følgende temaer indarbejdes i arbejdsplanen: Velfærdsteknologi Præsentation af kvalitetsstandarder på ny hjemmeside Arbejdsmarkedsområdet 22

25 13. Orientering G01 16/96 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling På handicaprådets møde vil der blive orienteret om følgende: Orienteringsmøde med Aarhus Letbane vedr. tilgængelighed den 26. november 2015 Referat samt dias fra mødet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Referat af orienteringsmøde med Aarhus Letbane den 26. november /16 2 Åben Dias fra orienteringsmøde med Aarhus Letbane den 26. november /16 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 23

26 Bilagsoversigt 1. Handicaprådets stop-op-dag 1. Program for Stop-op-dag den 14. januar 2016 (654/16) 4. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Bind 1 - Kvalitet i dagtilbud og skoler (offentlig udgave) (175907/15) 2. Bind 2 - Implementering (175908/15) 3. Bind 3 - Faktaoplysninger (175905/15) 4. Mindmap over indsatser på skole- og dagtilbudsområdet (174731/15) 5. Overblik over igangværende og kommende indsatser - opdateret december (174730/15) 5. Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade 1. Forslag til kvalitetsstandard for erhvervet hjerneskade (180461/15) 2. Forslag til indsatskatalog for erhvervet hjerneskade (180460/15) 6. Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet 1. Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet (180459/15) 2. Forslag til indsatskatalog for kommunikationsområdet (180457/15) 7. Udmøntning af renoveringspuljen Prioriterede projekter til udmøntning af Renoveringspuljen 2016 (164919/15) 8. Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune 1. Kultur- og fritidspolitik - brev af 17. december 2015 (1417/16) 2. Vedtagne handlinger 2016 (1420/16) 3. Evaluering af handlinger 2015 (1421/16) 11. Orientering om justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur 1. Justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur (168615/15) 2. Tidsplan for justering af velfærdsforvaltningens organisationsstruktur (168616/15) 12. Handicaprådets arbejdsplan 1. Handicaprådets arbejdsplan 2016 (3765/16) 13. Orientering 1. Referat af orienteringsmøde med Aarhus Letbane den 26. november (2912/16) 2. Dias fra orienteringsmøde med Aarhus Letbane den 26. november 2015 (2914/16) 24

27 Underskriftsside Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Runa Dorph-Petersen Espersen Olaf Krogh Madsen (L) Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Rikke Albæk Jørgensen (V) 25

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. august 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 15. januar 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale Kantinen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 12. november 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Runa

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs Åboulevarden 64 i Grenaa Dato: Onsdag den 29. april 2015 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Ungdomsklubben, Åboulevarden 64, Grenaa Dato: Onsdag den 20. marts 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Christina Kaae Simonsen, Kenneth Jensen mødte som stedfortræder for Arne Gynther

Christina Kaae Simonsen, Kenneth Jensen mødte som stedfortræder for Arne Gynther 1 of 13 Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 22. oktober 2015 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information, forespørgsler og orientering... 4 3 Lovændring Serviceloven Fast

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Nærum Ungdomsgård Mødedato Torsdag den 6. maj 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (KMB), Marianne Bigum (KMB), Per Vangekjær (Arbejdsgiverne),

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Station Allingåbro A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster FORORD Kære forældre Velkommen til arbejdet i områdeforældrebestyrelse og forældreråd. Tønder Kommune har besluttet,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere