En guide til Projektansvarsforsikring. Playbook for Projektansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En guide til Projektansvarsforsikring. Playbook for Projektansvarsforsikring"

Transkript

1 En guide til Projektansvarsforsikring Playbook for Projektansvarsforsikring

2 Projektansvarsforsikring tegnes for et specifikt konstruktion- og anlægsprojekt, og er særlig relevant for designere, arkitekter, ingeniører og projektets ejer Hvem dækkes? Hvad dækkes? Forsikringen dækker alle professionelle rådgivere, som kontraktligt er involveret i et konstruktion- og anlægsprojekt: designere, arkitekter, ingeniører og projektets ejer. Forsikringen dækker underleverandører, uanset om de arbejder for sig selv eller i et joint venture eller lignende. Forsikringen dækker de professionelle rådgiveres erstatningsansvar i forbindelse med deres arbejde, og dækker i hele projektets anlægstid: fra det første designudkast til aflevering af byggeriet, plus eventuel efteranmeldelsesperiode på op til 10 år - eller længere hvis der er behov. Ligesom en almindelig løbende professionel ansvarsforsikring, dækker projektansvarsforsikringen efter krav rejst -princippet. Forsikringssummen kan ikke annulleres, og er øremærket til det specifikke konstruktion- og anlægsprojekt. 2

3 CENTRALE TEMAER En projektansvarsforsikring dækker, i modsætning til en almindelig årlig professionel ansvarsforsikring for den enkelte professionelle rådgiver, alle involverede rådgivere i projektet Kontrol Projektdeltagerne har mere kontrol over dækning, forsikringssum og forsikringsperiode. Dækning Giver projektdeltagerne og byggeriets ejer sikkerhed for dækningen i hele projektets varighed. Forsikringssummen på en almindelig løbende professionel ansvarsforsikring kan være opbrugt pga. krav imod rådgiveren, som er relateret til andre arbejdsopgaver end det konkrete projekt. Effektive løsninger Idet en projektansvarsforsikring dækker alle professionelle rådgivere på projektet, undgås interne tvister om placering af ansvar blandt projektets deltagere ofte med involvering af flere forsikringsselskaber og advokater. Ensartet dækning Projektansvarsforsikringen yder ensartet dækning for alle deltagere, som er omfattet af projektet. Gennemsigtighed Med en projektansvarsforsikring kendes udgiften til forsikringsdækning for projektet i hele projektperioden på forhånd. Varighed Leverer sikkerhed for dækning i hele projektetperioden, plus en periode på op til 10 år eller længere hvis der er behov herfor efter afslutning af projektet. Den almindelige årlige professionelle ansvarsforsikring for de enkelte projektdeltagere giver ikke sikkerhed for, at de respektive ansvarsforsikringer vil kunne fornyes for og bliver fornyet af de enkelte projektdeltagere. Erstatningsbegrænsning Projektansvarsforsikringen sammensættes i forhold til projektets omfang, størrelse og periode, således at man undgår risiko for, at de enkelte projektdeltageres tegnede forsikringssummen ikke stemmer overens med deres reelle ansvar i forbindelse med deres arbejde på projektet. Skadesløsholdelse af projektets ejer Projektansvarsforsikringen kan udvides til at holde ejeren af et projekt skadesløs for krav rejst, som vedkommende er juridisk forpligtet til at betale tredjemand, som følge af dækningsberettiget fejl begået af en sikret på policen. 3

4 CENTRALE TEMAER (JOINT VENTURES) Projektansvarsforsikringen har også særlige fordele for design- og anlægsfagfolk i projekter som konstrueres i joint ventures: MANGLENDE DÆKNING Entreprenørens årlige professionelle ansvarsforsikring vil normalt ikke yde fuld dækning i forbindelse med joint ventures. Projektansvarsforsikringen sammensættes specifikt i forhold til projektets konkrete beskaffenhed. PRIMÆRE GRÆNSER Forsikringssummen for en projektansvarsforsikring opretholdes, uanset om eventuelle erstatningskrav rejses imod de enkelte deltagere i et joint ventures egne tegnede professionelle ansvarsforsikringer. EFFEKTIVE LØSNINGER Projektansvarsforsikringen indeholder en bestemmelse om fælles forsvar, med henblik på at undgå interne krav bland projektdeltagerne. VARIGHED Dækning opretholdes i hele den aftalte projektperiode, plus 10 år eller længere hvis der er behov for det efter projektets afslutning. EKSPONERING Ved at have tegnet en projektansvarsforsikring har den enkelte entreprenør og professionelle rådgiver ikke behov for at forholde sig til deres egen professionelle ansvarsforsikring (herunder evt. præmieallokering), i forhold til risiko relateret til andre parter i et joint venture. GENNEMSIGTIGE OMKOSTNINGER Den samlede omkostning til projektansvarsforsikringen kan budgetteres og betales via projektet. 4

5 FOKUSPROJEKTER Vi kan skræddersy projektansvarsforsikringen til alle slags projekter. AIG har primært appetit på projekter, som har en anlægsværdi på over DKK Her er et par eksempler på vores fokusområder: MINDRE RISIKO Simple anlægsprojekter Ukomplicerede arbejdsopgaver Ingen produktioneller præstationsbeskrivelse Begrænset underjordisk arbejde Lille risiko for følgeskader STØRRE RISIKO Mere komplekse anlægsprojekter Komplicerede arbejdsopgaver Opgaver med produktioneller præstationskrav Afhængighed af underjordisk arbejde Potentielt større følgeskader EKSEMPLER: Lufthavnsterminaler Akvarier Offentlige bygninger Kirker Konferencecentre Klinikker og ambulatorier Gymnasier og universiteter Sende- og kommunikationsmaster Fængsler Retsbygninger Kollegier Skoler og børnehaver Plejehjem Idrætsanlæg Brand- og politistationer Fitnesscentre Gas- og vandrørsledninger Golfbaner Hotel under 20 etager (ikke kasinoer) Vandingsanlæg Lægehuse Institutioner Militæranlæg Kontor- og erhvervsbygninger under 20 etager Parkeringsanlæg Postanlæg Bygninger i forbindelse med jernbane og metro Saneringsprojekter Resorts Restauranter Detailbutikker Veje Kloakker Shopping-centre Boligbyggerier Tv-stationer Teatre og auditorier Anlæg til køretøjsvedligeholdelse Lagre og distributionscentre Vinproduktion Zoologiske haver EKSEMPLER: Lufthavne og landingsbaner Dæmninger Afsaltningsanlæg Hospitaler Industriel vandbehandling Materialehåndteringssystemer Miner Museer, gallerier og biblioteker Kontor- og erhvervsbygninger over20 etager Petrokemisk behandling Havneanlæg og moler Kraftværker (både fossile brændstoffer og vandkraftsanlæg) Procesanlæg Jernbaner og metroer, herunder jernbanetunneller Forskningslaboratorier Stadioner og arenaer Tunneller Rensningsanlæg Vandbehandlingsanlæg 5 NEXT

6 HVILKEN MULIGHED ER DER? CENTRALE TEMAER CENTRALE TEMAER (JOINT VENTURES) FOKUSPROJEKTER SKADESEKSEMPLER ARKITEKT- OG INGENIØRRÅDGIVNING I FORBINDELSE MED UDVIKLING AF JERNBANESYSTEMER Den forsikrede rådgiver var ansvarlig for design af toge, og modtog krav om erstatning fra projektets ejer pga. mangelfuldt designede togvogne. Designet viste sig at være defekt, idet vand trænge ind i vognen, som beskadigede de indre komponenter. Erstatningskravet vedrørte berigtigelse af 74 togvogne, og projektansvarsforsikringen udbetalt ca. DKK i reparationsudgifter. TIMESHARE-FERIEHUSE Efter design og anlæg af timeshare-boliger, blev der kort tid efter byggeriets aflevering konstateret forekomst af skimmel i nogle af husene. Skaden opstod i regnsæsonen efter en orkan, og fugtindtrængningen skete igennem ydervæggene. Der udviklede sig en ubehagelig lugt i boligerne, og som følge heraf var det nødvendigt at udskifte væggene, hvilket kostede over DKK Det blev fastslået, at husenes design adskilte sig fra normal praksis og byggeskik på det pågældende sted. Ifølge projektansvarsforsikringen var der dækning for fejl begået af alle leverandører og underleverandører for deres arbejde på projektet. TILBAGE BACK 6 NÆSTE NEXT

7 VEJBÆRENDE VIADUKT Et krav på over DKK blev rejst, da det viste sig, at designet af en vejbærende viadukt over en flod var mangelfuld, da efterfølgende undersøgelse viste, at designberegningerne var forkerte og derfor gav utilstrækkelige toleranceværdier. Kundens projektansvarsforsikring dækkede reparationen. TUNNELFØRING UNDER VANDVEJE To tunneler under vand var designet og anlagt til motordrevne kørertøjer. En række problemer med designet af den cementerede tunnelbeklædning førte til for store belastningsværdier på konstruktionen, som medførte gennemtrængning af vand i tunnellerne. Flere elementer blev udskift, og krav om erstatning for anlægsforsinkelsen og omgørelse af designet løb op i næsten DKK , som blev dækket af projektansvarsforsikringen. 7

8 AIG DENMARK Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tel: (+45) American International Group, Inc. (AIG) er en førende international forsikringskoncern, der betjener kunder i mere end 130 lande og jurisdiktioner. AIG-selskaber betjener kommercielle, institutionelle og individuelle kunder gennem et af forsikringsbranchens mest omfattende globale ejendoms- og ulykkesnetværk. Desuden er AIG-selskaber førende udbydere af livsforsikrings- og pensionsydelser i USA. AIG s stamaktier er noteret på New York Stock Exchange og børsen i Tokyo. AIG er markedsføringsnavnet for American International Group, Inc. s verdensomspændende ejendoms-, ulykkes-, livs- og pensions- samt generelle forsikringsvirksomhed. Produkter og ydelser tegnes eller leveres af datterselskaber eller associerede selskaber i American International Group, Inc. I Europa er den primære forsikringsudbyder AIG Europe Limited. Dette materiale er udelukkende til orientering. Ikke alle produkter og ydelser er tilgængelige i enhver jurisdiktion, og alle forsikringsdækninger er underlagt de aktuelle vilkår og betingelser, der er beskrevet i den pågældende police eller forsikringsaftale. Visse produkter og ydelser kan leveres af uafhængige tredjeparter. Forsikringsprodukter kan distribueres gennem tilknyttede eller ikke-tilknyttede selskaber. For yderligere information, se vores hjemmeside på AIG Europe Limited er registreret i England: company number Registeret adresse: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. AIG er autoriseret af The Prudential Regulation Authority og under tilsyn af The Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority (FRN number ). Denne information kan kontrolleres i FS Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). DK SPPI Playbook MAY15

Playbook for miljøansvarsforsikring

Playbook for miljøansvarsforsikring Forsikringsmæglerguide til salg af miljøansvarsforsikring Playbook Start Miljøansvarsforsikring dækker virksomheder mod en række miljøforpligtelser og risici. Miljøansvarsforsikringen er udviklet til at

Læs mere

Miljøansvarsforsikring Guide for Mæglere. Hvad enhver mægler bør vide for at beskytte sine kunder og sig selv

Miljøansvarsforsikring Guide for Mæglere. Hvad enhver mægler bør vide for at beskytte sine kunder og sig selv Miljøansvarsforsikring Guide for Mæglere Hvad enhver mægler bør vide for at beskytte sine kunder og sig selv Hvorfor en miljøansvarsforsikring er vigtig EU-regulering øger interessen for miljørisici I

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Klagevejledning. AIG klageansvarlige

Klagevejledning. AIG klageansvarlige Vores kunder forsikrer sig mod en række risici i hverdagen og har dermed en række forventninger til os som forsikringsselskab. Derfor bestræber vi os altid på at sikre, at vores kunder får en god, ansvarlig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING Virksomhed med kun 1 person Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces,

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

VEJLEDNING OM FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING

VEJLEDNING OM FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING VEJLEDNING OM FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig rådgiveransvars-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere