Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats"

Transkript

1 Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU I EPINION PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 44/2006 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Socialt mønster i tilbagetrækning Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 A4 Tilbagetrækning Tabelrapport - Epinion A/S 12. december 2006

3 1 Spørgeskemaet Tabeller Tilskriver størst betydning Planlagt tilbagetrækning Syn på arbejde Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt Forventet årsag til tilbagetrækning Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet Snakken om det grå guld er overvurderet Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? Jeg vil meget gerne have et arbejde Jeg ville ønske, det var muligt, at jeg kunne arbejde mere end 37 timer om ugen...69

4 1 Spørgeskemaet (Skemaet indeholder en del betingelser, dvs. at ikke alle spørgsmål er stillet til alle respondenter. Dette afsnit indeholder en oversigt over de stillede spørgsmål og de tilhørende ) Hvilken tilknytning har du til arbejdsmarkedet? [single] Jeg er i ordinært arbejde Jeg er ledig Jeg er i flexjob Jeg er langtidssygemeldt Jeg er førtidspensionist Hvilket af følgende tillægger du størst betydning i dit liv: [single] Et godt familieliv Et godt arbejdsliv Et godt helbred En god økonomi Ved ikke Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? [single] Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efterløn Som 60-årig Som 61-årig Som 62-årig Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig Senere Jeg har ikke taget stilling [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: [single] A: "Mit arbejde er min hobby, og jeg skelner ikke så meget mellem arbejde og fritid" B: "Jeg arbejder først og fremmest for at tjene penge, så jeg kan have det godt i min fritid" Ved ikke

5 [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Forventer du at komme til at forlade arbejdsmarkedet frivilligt eller at blive tvunget til at trække dig tilbage? [single] Jeg forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt Jeg forventer, at jeg bliver tvunget til at trække mig tilbage Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Hvad forventer du vil være årsagen til, at du forlader arbejdsmarkedet? [single] At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder Andet, notér Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: [single] A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe som muligt Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde, ledig eller i flexjob] Oplever du større muligheder for at kunne blive længere på arbejdsmarkedet som følge af det aktuelle opsving og manglen på arbejdskraft? [single] Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbejdskraft giver mig større muligheder for at kunne blive længere på arbejdsmarkedet Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen på arbejdskraft giver mig større muligheder for at kunne blive længere på arbejdsmarkedet Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: [single] A: Jeg føler, jeg har en sikker tilknytning til arbejdsmarkedet B: Jeg føler, jeg har en noget usikker tilknytning til arbejdsmarkedet

6 C: Jeg føler, at jeg holder mig fast i arbejdsmarkedet med det yderste af neglene Ved ikke Er du enig eller uenig i følgende udsagn:'snakken om det grå guld er opreklameret' [single] Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? [single] Ja Nej Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Har det aktuelle opsving og manglen på arbejdskraft fået dig til at udskyde dine planer om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? [single] Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Er der mulighed for ansættelse på deltid eller fleksibel arbejdstid for seniorer på din arbejdsplads? [single] Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksibel arbejdstid Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller fleksibel arbejdstid Ved ikke [Betingelse: Har mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksibel arbejdstid] Ville muligheden for deltid eller fleksibel arbejdstid kunne få dig til at udskyde din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? [single]

7 Ja Nej Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? [single] Ja Nej Ved ikke [Betingelse: Har mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job] Ville muligheden for udvikling og nye udfordringer i jobbet kunne få dig til at udskyde din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? [single] Ja Nej Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Der tales i den offentlige debat meget om behovet for, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Har denne debat påvirket dine planer om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? [single] Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Den megen debat om, at ældre ikke bør trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet for tidligt, lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tidligt tilbage [single] Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke

8 [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? [single] Ja Nej Ved ikke [Betingelse: Planlægger at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år] Du har besluttet dig for at holde op på arbejdsmarkedet om få år. Er der noget, der kunne få dig til at ændre den beslutning? [single] Ja, hvis jeg fik betydeligt højere løn Ja, hvis lønindtægten ikke blev modregnet i efterløn/pension Ja, hvis der var mulighed for nedsat arbejdstid Ja, hvis der var mulighed for nye arbejdsfunktioner Ja, andre ting Nej, jeg har besluttet mig endeligt [Betingelse: Ledig] Er du enig eller uenig i følgende udsagn:'jeg vil meget gerne have et arbejde, men kan ikke få et arbejde på grund af min alder' [single] Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke [Betingelse: I ordinært arbejde eller flexjob] Er du enig eller uenig i følgende udsagn:'jeg ville ønske, det var muligt, at jeg kunne arbejde mere end 37 timer om ugen' [single] Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Jeg arbejder allerede noget mere end 37 timer om ugen

9

10 2 Tabeller 2.1 Tilskriver størst betydning Tabel 1: Tilskriver størst betydning krydset med køn Mand Kvinde Et godt familieliv 5 (128) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 (69) En god økonomi Ved ikke (218) 6 (130) 3 (71) (209) 6 (257) 3 (141) (427) Tabel 2: Tilskriver størst betydning krydset med Alder Et godt familieliv 6 (54) 6 (52) 6 (62) 7 (52) 4 (37) 6 (257) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 2 (23) 3 3 (30) 2 (21) 5 (40) 3 (141) En god økonomi Ved ikke (88) (86) (99) (74) (80) (427)

11 Tabel 3: Tilskriver størst betydning krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Et godt familieliv 6 (111) 5 (85) 5 (32) 5 7 (22) 6 (257) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 (57) 3 (45) 4 (26) (141) En god økonomi Ved ikke (179) (143) (60) (32) (427) Tabel 4: Tilskriver størst betydning krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Et godt familieliv 6 (95) 5 (102) 5 (59) 6 (257) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 (43) 3 (60) 3 (38) 3 (141) En god økonomi Ved ikke (141) (179) (107) (427) Tabel 5: Tilskriver størst betydning krydset med sektor Privat Offentlig Et godt familieliv 5 (79) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 En god økonomi Ved ikke (148) 6 (89) 2 (39) (134) 5 (168) 3 (95) (282)

12 Tabel 6: Tilskriver størst betydning krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Udenfor arb.marke d Et godt familieliv 5 (189) 5 6 (54) 6 (257) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 (108) 4 2 (21) 3 (141) En god økonomi Ved ikke (320) (26) (81) (427) Tabel 7: Tilskriver størst betydning krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Et godt familieliv 6 (187) 6 (40) 6 (24) 3 6 (257) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 (100) 2 (18) (141) En god økonomi Ved ikke (304) (63) (38) (23) (427)

13 Tabel 8: Tilskriver størst betydning krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Et godt familieliv 5 (45) 5 (88) 6 (124) 6 (257) Et godt arbejdsliv Et godt helbred 3 (29) 3 2 (57) 3 (141) En god økonomi Ved ikke (81) (149) (196) (427) 2.2 Planlagt tilbagetrækning Tabel 9: Planlagt tilbagetrækning krydset med køn Mand Kvinde Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter 1 (33) 2 (44) 1 (77) Som 60-årig 1 (26) Som 61-årig Som 62-årig 2 (60) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 (39) Senere Jeg har ikke taget stilling 1 (32) (218) 3 (62) 1 (33) 1 (21) 1 (37) (209) 2 (87) 2 (93) 1 (59) (24) 1 (68) (427)

14 Tabel 10: Planlagt tilbagetrækning krydset med Alder Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter (18) 2 (15) 2 (22) 1 (77) Som 60-årig 2 (24) 1 (15) (21) 2 (87) Som 61-årig Som 62-årig 2 (21) 2 (25) 1 2 (18) 1 2 (93) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 2 (22) 2 (15) 1 (59) Senere (24) Jeg har ikke taget stilling (18) (68) (88) (86) (99) (74) (80) (427) Tabel 11: Planlagt tilbagetrækning krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter 1 2 (33) (77) Som 60-årig 1 (30) 2 (31) (87) Som 61-årig Som 62-årig 2 (38) 2 (37) 2 2 (93) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 (33) (59) Senere (15) 1 (24) Jeg har ikke taget stilling 2 (35) 1 (19) (68) (179) (143) (60) (32) (427)

15 Tabel 12: Planlagt tilbagetrækning krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter 2 (29) 1 (32) 1 1 (77) Som 60-årig 2 (29) 2 (46) 1 2 (87) Som 61-årig Som 62-årig 1 (23) 2 (46) 2 (23) 2 (93) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 (26) 2 (22) 1 (59) Senere (24) Jeg har ikke taget stilling 1 1 (34) 1 1 (68) (141) (179) (107) (427) Tabel 13: Planlagt tilbagetrækning krydset med sektor Privat Offentlig Som 60-årig 1 (24) Som 61-årig Som 62-årig 3 (56) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 (25) Senere Jeg har ikke taget stilling 2 (33) (148) 3 (46) 2 (34) 1 (18) 1 (21) (134) 2 (69) 3 (90) 1 (43) 1 (282)

16 Tabel 14: Planlagt tilbagetrækning krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Udenfor arb.marke d Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter 9 (77) 1 (77) Som 60-årig 2 (70) 5 2 (87) Som 61-årig Som 62-årig 2 (91) 2 (93) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 (54) 2 1 (59) Senere (24) (24) Jeg har ikke taget stilling 2 (64) 1 1 (68) (320) (26) (81) (427)

17 Tabel 15: Planlagt tilbagetrækning krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter 2 (60) (77) Som 60-årig 2 (71) (87) Som 61-årig Som 62-årig 2 (63) (93) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 (38) (59) Senere 1 (24) Jeg har ikke taget stilling 1 (49) (68) (304) (63) (38) (23) (427) Tabel 16: Planlagt tilbagetrækning krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Jeg har allerede trukket mig tilbage på førtidspension/efter 2 2 (32) 1 1 (77) Som 60-årig 2 (22) 2 (29) 1 (36) 2 (87) Som 61-årig Som 62-årig (51) 2 (93) Som 63-årig Som 64-årig Som 65-årig 1 1 (18) 1 (32) 1 (59) Senere (24) Jeg har ikke taget stilling 1 1 (26) 1 (34) 1 (68) (81) (149) (196) (427)

18 2.3 Syn på arbejde Tabel 17: Syn på arbejde krydset med køn Mand Kvinde Mit arbejde er min hobby 3 (66) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 5 (102) Ved ikke (176) Tabel 18: Syn på arbejde krydset med Alder 3 (48) 5 (84) 1 (153) 3 (115) 5 (186) Mit arbejde er min hobby 3 (24) 2 4 (37) (115) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 6 (46) 6 (48) 4 (34) 5 (31) 5 5 (186) Ved ikke 1 (75) (70) (79) (49) Tabel 19: Syn på arbejde krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Mit arbejde er min hobby 4 (62) 2 (24) (115) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 5 (83) 6 (66) 6 (24) (186) Ved ikke 1 (157) (98) (39) Tabel 20: Syn på arbejde krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Mit arbejde er min hobby 4 (51) 2 (29) 4 (35) 3 (115) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 5 (54) 7 (93) 4 (39) 5 (186) Ved ikke 1 (109) (132) (88)

19 Tabel 21: Syn på arbejde krydset med sektor Privat Offentlig Mit arbejde er min hobby 2 (44) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 6 (95) Ved ikke (148) 2 (36) 6 (82) 1 (134) 2 (80) 6 (177) (25) (282) Tabel 22: Syn på arbejde krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Mit arbejde er min hobby 3 (111) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 5 (181) Ved ikke (320) Tabel 23: Syn på arbejde krydset med indkomst (115) 5 (186) kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Mit arbejde er min hobby 3 (71) 4 (22) (115) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 6 (136) 4 (25) (186) Ved ikke 1 (226) (33) Tabel 24: Syn på arbejde krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Mit arbejde er min hobby 3 (18) 3 (38) 3 (59) 3 (115) Jeg arbejder mest for pengenes skyld 5 (32) 5 (64) 5 (89) 5 (186) Ved ikke 1 (58) (113) (157)

20 2.4 Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt Tabel 25: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med køn Mand Kvinde Ja 9 (163) Nej Ved ikke (176) 8 (133) (153) 9 (296) Tabel 26: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med Alder Ja 9 (69) 9 (66) 9 (71) 9 (53) 7 (37) 9 (296) Nej 1 1 Ved ikke 1 (75) (70) (79) (49) Tabel 27: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja 8 (137) 9 (94) 9 (36) 9 8 (21) 9 (296) Nej 1 Ved ikke (157) (98) (39)

21 Tabel 28: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja 9 (104) 8 (113) 9 (79) 9 (296) Nej Ved ikke (109) (132) (88) Tabel 29: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med sektor Privat Offentlig Ja 9 (134) Nej Ved ikke (148) 9 (121) (134) 9 (255) (282) Tabel 30: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja 9 (288) Nej Ved ikke (320) 9 9 (296)

22 Tabel 31: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja 9 (204) 8 (49) 9 (31) 7 9 (296) Nej 2 Ved ikke (226) (33) Tabel 32: Forventer at forlade arbejdsmarkedet frivilligt krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja 9 (52) 9 (103) 9 (141) 9 (296) Nej Ved ikke (58) (113) (157) 2.5 Forventet årsag til tilbagetrækning Tabel 33: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med køn Mand Kvinde At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 (21) At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 5 (102) Andet, notér Ved ikke (176) 7 (110) (153) 6 (212) (19)

23 Tabel 34: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med Alder At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 1 At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (45) 6 (48) 7 (56) 6 (35) 5 6 (212) Andet, notér 1 1 (19) Ved ikke (75) (70) (79) (49) Tabel 35: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet 1 (23) (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet 1 At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (100) 6 (62) (212) Andet, notér (19) Ved ikke (157) (98) (39)

24 Tabel 36: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 1 At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet 1 1 (21) 1 (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (71) 6 (84) 6 (57) 6 (212) Andet, notér 1 (19) Ved ikke (109) (132) (88) Tabel 37: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med sektor Privat Offentlig At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 (15) (25) At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet 1 (22) 1 1 (38) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (94) Andet, notér Ved ikke (148) 6 (92) (134) 6 (186) (282)

25 Tabel 38: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet 1 (46) 1 1 (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (206) Andet, notér (19) Ved ikke (320) 7 6 (212) (19) Tabel 39: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 1 At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet 1 (34) (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (149) 5 (32) 6 (21) 7 6 (212) Andet, notér (19) Ved ikke (226) (33)

26 Tabel 40: Forventet årsag til tilbagetrækning krydset med region København Sjælland og øerne Jylland At der er en fast aldersgrænse på min arbejdsplads 1 At jeg bliver fyret Svigtende helbred, så jeg ikke længere kan klare jobbet (47) At jeg ikke længere føler mig værdsat på arbejdet At jeg ønsker en aktiv tredje alder 6 (38) 7 (79) 6 (95) 6 (212) Andet, notér (19) Ved ikke (58) (113) (157) 2.6 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Tabel 41: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med køn Mand Kvinde A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 4 (79) 4 (75) 4 (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 4 (85) 4 (62) 4 (147) Ved ikke (176) 1 (153) Tabel 42: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med Alder A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 5 (42) 5 (38) 3 (25) 4 (26) 4 (23) 4 (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 3 (25) 3 5 (46) 4 4 (22) 4 (147) Ved ikke 1 (75) (70) (79) (49)

27 Tabel 43: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 3 (58) 5 (51) 7 (29) (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 5 (83) 4 (41) (15) 4 (147) Ved ikke 1 1 (157) (98) (39) Tabel 44: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 4 (47) 5 (66) 4 (41) 4 (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 5 4 (56) 4 (36) 4 (147) Ved ikke 1 (109) (132) (88) Tabel 45: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med sektor Privat Offentlig A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 4 (68) 5 (77) 5 (145) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 4 (62) 3 (50) 4 (112) Ved ikke 1 (19) (148) (134) (26) (282)

28 Tabel 46: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 4 (151) 4 4 (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 4 (142) 5 4 (147) Ved ikke (320) Tabel 47: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 4 (110) 3 (21) 5 (19) 2 4 (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 4 (96) (147) Ved ikke 1 1 (226) (33) Tabel 48: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med region København Sjælland og øerne Jylland A: Jeg ser frem til at holde op med at arbejde 5 (33) 4 4 (66) 4 (154) B: Jeg vil foretrække at fortsætte med at arbejde, så længe 3 (21) 4 (47) 5 (79) 4 (147) Ved ikke 1 (58) (113) (157)

29 2.7 Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? Tabel 49: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med køn Mand Kvinde Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 4 (74) 3 (61) 3 (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 4 (87) 4 (75) 4 (162) Ved ikke 1 (23) (184) 1 (24) (161) 1 (47) (344) Tabel 50: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med Alder Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 4 (35) 4 (32) 3 3 (23) 3 3 (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 4 (33) 4 (31) 5 (42) 4 (26) 5 (31) 4 (162) Ved ikke (47) (79) (72) (81) (59) (54) (344) Tabel 51: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 3 (54) 4 (50) (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 5 (86) 4 (44) 4 (19) (162) Ved ikke 1 (19) (47) (159) (108) (40) (29) (344)

30 Tabel 52: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 4 (47) 3 (53) 3 (34) 3 (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 4 (46) 5 (71) 5 (45) 4 (162) Ved ikke 1 (19) 1 (18) 1 1 (47) (112) (143) (90) (344) Tabel 53: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med sektor Privat Offentlig Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 4 (70) 3 (45) 4 (115) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 4 (62) 5 (67) 4 (129) Ved ikke 1 (148) 1 (22) (134) 1 (38) (282) Tabel 54: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 4 (131) 1 3 (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 4 (147) 6 (15) 4 (162) Ved ikke 1 (42) (320) 2 (24) 1 (47) (344)

31 Tabel 55: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 3 (88) 2 5 (18) 8 3 (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 5 (120) (162) Ved ikke 1 (33) 2 1 (47) (241) (56) (33) (344) Tabel 56: Større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af opsvinget? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja, jeg oplever, at det aktuelle opsving og mangelen på arbe 3 (22) 4 (49) 3 (64) 3 (135) Nej, jeg oplever ikke, at det aktuelle opsving og mangelen p 4 4 (54) 4 (81) 4 (162) Ved ikke (21) 1 (47) (60) (117) (167) (344) 2.8 Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet Tabel 57: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med køn Mand Kvinde sikker 8 (149) Usikker 1 (18) Meget usikker Ved ikke (176) 8 (129) 1 (22) (153) 8 (278) 1 (40)

32 Tabel 58: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med Alder sikker 7 (59) 8 (63) 8 (69) 8 (47) 8 (41) 8 (278) Usikker (40) Meget usikker Ved ikke (75) (70) (79) (49) Tabel 59: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre sikker 8 (130) 8 (86) 8 (34) 8 8 (22) 8 (278) Usikker (40) Meget usikker Ved ikke (157) (98) (39) Tabel 60: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående sikker 8 (93) 8 (108) 8 (77) 8 (278) Usikker 1 1 (19) 1 (40) Meget usikker Ved ikke (109) (132) (88)

33 Tabel 61: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med sektor Privat Offentlig sikker 8 (128) Usikker Meget usikker Ved ikke (148) 8 (112) 1 (22) (134) 8 (240) 1 (35) (282) Tabel 62: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig sikker 8 (272) Usikker 1 (39) Meget usikker Ved ikke (320) (278) 1 (40) Tabel 63: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse sikker 8 (188) 8 (46) 9 (31) 8 8 (278) Usikker 1 (31) 1 1 (40) Meget usikker Ved ikke (226) (33)

34 Tabel 64: Sikker eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet krydset med region København Sjælland og øerne Jylland sikker 8 (51) 8 (94) 8 (133) 8 (278) Usikker 1 1 (19) 1 (40) Meget usikker Ved ikke (58) (113) (157) 2.9 Snakken om det grå guld er overvurderet Tabel 65: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med køn Mand Kvinde Helt enig 3 (80) Enig 3 (69) Hverken enig eller uenig 1 (40) Uenig (15) Helt uenig Ved ikke (218) 4 (86) 3 (62) 1 (25) 1 (209) 3 (165) 3 (131) 1 (65) (35) (427)

35 Tabel 66: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med Alder Helt enig 3 3 (31) 5 (49) 4 (32) 3 (25) 3 (165) Enig 2 (26) 2 (25) 2 (26) 3 (23) 4 (32) 3 (131) Hverken enig eller uenig 2 (21) 1 (15) 1 1 (15) 1 (65) Uenig 1 (35) Helt uenig Ved ikke (88) (86) (99) (74) (80) (427) Tabel 67: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Helt enig 3 (56) 3 (54) 6 (37) (165) Enig 3 (54) 3 (43) (131) Hverken enig eller uenig 2 (36) 1 (22) 1 1 (65) Uenig 1 (22) 1 (35) Helt uenig Ved ikke (179) (143) (60) (32) (427)

36 Tabel 68: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Helt enig 4 (67) 3 (66) 3 (32) 3 (165) Enig 2 (33) 3 (57) 3 (41) 3 (131) Hverken enig eller uenig 1 (18) 1 (24) 2 (22) 1 (65) Uenig 1 (15) (35) Helt uenig Ved ikke (141) (179) (107) (427) Tabel 69: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med sektor Privat Offentlig Helt enig 3 Enig 2 (43) Hverken enig eller uenig 2 (30) Uenig Helt uenig Ved ikke (148) 4 3 (41) 1 (19) (134) 3 (110) 3 (84) 1 (49) (22) (282)

37 Tabel 70: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Udenfor arb.marke d Helt enig 3 (121) (165) Enig 2 (93) 1 4 (35) 3 (131) Hverken enig eller uenig 1 (54) 1 1 (65) Uenig 1 (31) (35) Helt uenig Ved ikke (320) (26) (81) (427) Tabel 71: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Helt enig 4 (122) 3 (22) (165) Enig 2 (79) 4 (26) (131) Hverken enig eller uenig 1 (51) (65) Uenig (24) 1 1 (35) Helt uenig Ved ikke (304) (63) (38) (23) (427)

38 Tabel 72: Snakken om det grå guld er overvurderet krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Helt enig 3 (30) 3 (52) 4 (83) 3 (165) Enig 2 (22) 3 (53) 2 (57) 3 (131) Hverken enig eller uenig (31) 1 (65) Uenig 1 (35) Helt uenig Ved ikke (81) (149) (196) (427) 2.10 Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? Tabel 73: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med køn Mand Kvinde Ja 3 Nej 5 (89) Ved ikke 1 (31) (176) 2 (41) 5 (85) 1 (153) 2 (96) 5 (174) 1 (59) Tabel 74: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med Alder Ja 3 (22) 3 (22) 3 (24) 2 (15) 2 2 (96) Nej 5 (41) 5 (38) 5 (41) 5 5 (25) 5 (174) Ved ikke (59) (75) (70) (79) (49)

39 Tabel 75: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja 2 (45) 3 (31) (96) Nej 5 (86) 4 (47) 5 (22) (174) Ved ikke 1 (26) (59) (157) (98) (39) Tabel 76: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja 3 (40) 2 (32) 2 (25) 2 (96) Nej 4 (47) 6 (79) 5 (48) 5 (174) Ved ikke 2 (23) 1 (21) 1 (15) 1 (59) (109) (132) (88) Tabel 77: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med sektor Privat Offentlig Ja 3 (46) Nej 5 (79) Ved ikke 1 (24) (148) 2 (33) 6 (82) 1 (19) (134) 2 (79) 5 (161) 1 (43) (282)

40 Tabel 78: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja 2 (92) Nej 5 (170) Ved ikke 1 (58) (320) (96) 5 (174) 1 (59) Tabel 79: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja 2 (57) (96) Nej 5 (128) (174) Ved ikke 1 (41) 2 1 (59) (226) (33) Tabel 80: Har din arbejdsgiver gjort noget for at holde fast i dig på arbejdsmarkedet? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja 2 2 (32) 3 (48) 2 (96) Nej 4 (29) 6 (69) 4 (76) 5 (174) Ved ikke (33) 1 (59) (58) (113) (157)

41 2.11 Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? Tabel 81: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med køn Mand Kvinde Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 8 (147) 8 (130) 8 (277) Ved ikke (15) (176) 1 (153) 1 (32) Tabel 82: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med Alder Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer 1 Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 9 (68) 8 (60) 8 (63) 8 (46) 8 (40) 8 (277) Ved ikke (32) (75) (70) (79) (49) Tabel 83: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer 1 1 Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 8 (132) 8 (82) 9 (38) 9 6 (18) 8 (277) Ved ikke 1 (19) 1 1 (32) (157) (98) (39)

42 Tabel 84: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer 1 Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 7 (78) 9 (119) 9 (80) 8 (277) Ved ikke 1 (19) 1 (32) (109) (132) (88) Tabel 85: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med sektor Privat Offentlig Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 8 (124) 9 (123) 8 (247) Ved ikke 1 (148) (134) (24) (282) Tabel 86: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 8 (269) 8 (277) Ved ikke 1 (32) (320) 1 (32)

43 Tabel 87: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer 1 2 Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 8 (193) 8 (47) 8 (29) 6 8 (277) Ved ikke 1 (23) 1 1 (32) (226) (33) Tabel 88: Har opsvinget fået dig til at udskyde din tilbagetrækning? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja, opsvinget har fået mig til at udskyde mine planer Nej, opsvinget har ikke fået mig til at udskyde mine planer 8 (51) 8 (95) 8 (132) 8 (277) Ved ikke 1 1 (32) (58) (113) (157) 2.12 Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? Tabel 89: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med køn Mand Kvinde Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 5 (101) 5 (85) 5 (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 (44) 1 (25) 2 (69) Ved ikke 1 (31) (176) 2 (43) (153) 2 (74)

44 Tabel 90: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med Alder Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 5 (38) 5 (39) 6 (52) 5 (30) 5 5 (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 (19) (69) Ved ikke 2 (18) 3 (23) (74) (75) (70) (79) (49) Tabel 91: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 5 (91) 5 (54) (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 (33) 2 (23) (69) Ved ikke 2 (32) 2 (21) (74) (157) (98) (39) Tabel 92: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 5 (64) 5 (68) 6 (53) 5 (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 (25) 1 (24) 2 2 (69) Ved ikke 1 3 (39) 1 (15) 2 (74) (109) (132) (88)

45 Tabel 93: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med sektor Privat Offentlig Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 5 (88) 5 (67) 5 (155) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 1 2 (35) 2 (62) Ved ikke 2 (33) (148) 2 (32) (134) 2 (65) (282) Tabel 94: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 5 (179) 7 5 (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 (67) 1 2 (69) Ved ikke 2 (73) (320) 2 (74) Tabel 95: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 6 (135) 4 5 (18) 4 5 (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 (45) (69) Ved ikke 2 (46) (74) (226) (33)

46 Tabel 96: Mulighed for deltid/fleksibel arbejdstid? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja, der er mulighed for ansættelse på deltid og/eller fleksi 4 6 (69) 5 (90) 5 (186) Nej, der er hverken mulighed for ansættelse på deltid eller 2 1 (18) 2 (38) 2 (69) Ved ikke 3 (18) 2 (26) 1 (29) 2 (74) (58) (113) (157) 2.13 Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? Tabel 97: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med køn Mand Kvinde Ja 4 (31) Nej 4 (32) Ved ikke 1 (75) 3 (25) 4 2 (15) (68) 3 (56) 4 (60) 1 (26) (143) Tabel 98: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med Alder Ja (56) Nej (60) Ved ikke (26) (37) (31) (26) (25) (22) (143)

47 Tabel 99: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja 4 3 (15) (56) Nej 4 (26) 4 (19) (60) Ved ikke (26) (65) (44) (143) Tabel 100: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja (18) 3 (56) Nej 5 (26) 3 (21) 3 4 (60) Ved ikke 1 2 (15) 1 (26) (45) (64) (34) (143) Tabel 101: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med sektor Privat Offentlig Ja 6 (36) Nej 2 (15) Ved ikke 1 (60) 2 (18) 5 (37) 1 (67) 4 (54) 4 (52) 1 (21) (127)

48 Tabel 102: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja 4 (56) Nej 4 (59) Ved ikke 1 (26) (141) (56) 4 (60) 1 (26) (143) Tabel 103: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja 4 (39) (56) Nej 4 (40) (60) Ved ikke (26) (91) (29) (15) (143) Tabel 104: Kunne muligheden for alt. arbejdstid få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja 3 5 (23) 3 (23) 3 (56) Nej (34) 4 (60) Ved ikke (26) (31) (44) (67) (143)

49 2.14 Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? Tabel 105: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med køn Mand Kvinde Ja 6 (119) Nej 2 (46) Ved ikke (176) 6 (99) 2 (34) 1 (19) (153) 6 (219) 2 (81) (29) Tabel 106: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med Alder Ja 7 (54) 7 (51) 6 (50) 7 (39) 5 (25) 6 (219) Nej 2 (18) 2 2 (23) (81) Ved ikke 1 2 (29) (75) (70) (79) (49) Tabel 107: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja 6 (108) 6 (59) 6 (25) (219) Nej 2 (34) 2 (25) (81) Ved ikke (15) 1 (29) (157) (98) (39)

50 Tabel 108: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja 6 (69) 5 (75) 8 (75) 6 (219) Nej 2 (29) 3 (43) 2 (81) Ved ikke 1 1 (29) (109) (132) (88) Tabel 109: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med sektor Privat Offentlig Ja 6 (91) Nej 2 (38) Ved ikke 1 (19) (148) 6 (86) 2 (39) (134) 6 (177) 2 (77) 1 (282) Tabel 110: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja 6 (212) Nej 2 (79) Ved ikke (29) (320) (219) 2 (81) (29)

51 Tabel 111: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja 6 (144) 6 (36) 8 (29) 7 6 (219) Nej 2 (62) (81) Ved ikke 1 1 (29) (226) (33) Tabel 112: Har du mulighed for udvikling og nye udfordringer i dit nuværende job? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja 6 (38) 6 (73) 6 (108) 6 (219) Nej 2 2 (25) 2 (39) 2 (81) Ved ikke 1 (29) (58) (113) (157) 2.15 Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? Tabel 113: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med køn Mand Kvinde Ja 1 Nej 6 (30) Ved ikke 1 (46) 1 7 (25) 1 (34) (81)

52 Tabel 114: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med Alder Ja Nej Ved ikke (18) (23) (81) Tabel 115: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja Nej 6 (23) 5 (15) 7 6 Ved ikke (34) (25) (81) Tabel 116: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja Nej 7 6 (29) 7 6 Ved ikke (29) (43) (81)

53 Tabel 117: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med sektor Privat Offentlig Ja 1 Nej 6 (24) Ved ikke 2 (38) (39) 1 6 (52) 1 (77) Tabel 118: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja 1 Nej 6 (54) Ved ikke 1 (79) (81) Tabel 119: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja 1 1 Nej 6 (37) 9 6 Ved ikke 2 1 (62) (81)

54 Tabel 120: Kunne udfordringer/udvikling i jobbet få dig til at udskyde tilbagetrækning? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja Nej 7 7 (18) 6 (25) 6 Ved ikke (25) (39) (81) 2.16 Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? Tabel 121: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med køn Mand Kvinde Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (160) Ved ikke (176) 9 (144) (153) 9 (304) Tabel 122: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med Alder Ja, debatten har påvirket mine planer 1 1 Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (71) 8 (62) 9 (77) 9 (50) 9 (44) 9 (304) Ved ikke (75) (70) (79) (49)

55 Tabel 123: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja, debatten har påvirket mine planer 1 1 Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (150) 8 (83) 9 (38) 8 9 (26) 9 (304) Ved ikke (157) (98) (39) Tabel 124: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (104) 9 (121) 9 (79) 9 (304) Ved ikke (109) (132) (88) Tabel 125: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med sektor Privat Offentlig Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (136) Ved ikke (148) 9 (122) (134) (19) 9 (259) (282)

56 Tabel 126: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (296) Ved ikke (320) 9 (304) Tabel 127: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 9 (210) 9 (50) 9 (30) 9 9 (304) Ved ikke (226) (33) Tabel 128: Har debatten ændret dine planer om at trække dig tilbage? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja, debatten har påvirket mine planer Nej, debatten har ikke påvirket mine planer 8 (52) 9 (110) 9 (142) 9 (304) Ved ikke (58) (113) (157)

57 2.17 Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt Tabel 129: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med køn Mand Kvinde Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 3 (53) Uenig 2 (41) Helt uenig 3 Ved ikke (176) 2 (38) 3 (59) 2 (40) (153) 2 (91) 3 (100) 2 (95) Tabel 130: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med Alder Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 3 (22) 1 3 (25) (91) Uenig 3 3 (23) 3 (24) (100) Helt uenig 2 (19) 3 (25) 3 (24) (95) Ved ikke 1 (75) (70) (79) (49)

58 Tabel 131: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Helt enig 1 Enig 1 Hverken enig eller uenig 3 (47) 2 (26) (91) Uenig 3 (56) 2 3 (15) (100) Helt uenig 2 (41) 3 (30) (95) Ved ikke 1 (157) (98) (39) Tabel 132: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 3 (39) 2 (30) 2 (21) 2 (91) Uenig 3 (33) 2 (36) 3 (32) 3 (100) Helt uenig 1 (19) 3 (49) 3 2 (95) Ved ikke 1 (109) (132) (88)

59 Tabel 133: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med sektor Privat Offentlig Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 3 (51) Uenig 2 (42) Helt uenig 2 (42) Ved ikke (148) 2 (26) 3 (47) 3 (45) (134) 2 (77) 3 (89) 3 (87) (282) Tabel 134: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 2 (89) Uenig 3 (98) Helt uenig 2 (91) Ved ikke (320) (91) 3 (100) 2 (95)

60 Tabel 135: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Helt enig Enig Hverken enig eller uenig 2 (60) 3 (18) (91) Uenig 3 (67) (100) Helt uenig 3 (69) (95) Ved ikke 1 (226) (33) Tabel 136: Debatten lægger en dæmper på min lyst til at trække mig tilbage tidligt krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Helt enig Enig Hverken enig eller uenig (50) 2 (91) Uenig 3 3 (36) 3 (47) 3 (100) Helt uenig 3 3 (37) 2 (39) 2 (95) Ved ikke (58) (113) (157)

61 2.18 Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? Tabel 137: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med køn Mand Kvinde Ja 3 Nej 6 (113) Ved ikke (176) 5 (78) 3 (59) 1 (153) 4 (132) 5 (172) (25) Tabel 138: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med Alder Ja 2 (19) 3 (23) 4 (31) 5 (30) 6 (30) 4 (132) Nej 6 (51) 6 (43) 5 (43) 3 (21) 2 5 (172) Ved ikke 1 (25) (75) (70) (79) (49) Tabel 139: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja 3 (56) 4 (43) (132) Nej 5 (88) 5 (51) (172) Ved ikke 1 (25) (157) (98) (39)

62 Tabel 140: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja 3 (38) 4 (63) 3 (32) 4 (132) Nej 5 (63) 4 (58) 5 (51) 5 (172) Ved ikke (25) (109) (132) (88) Tabel 141: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med sektor Privat Offentlig Ja 3 (51) Nej 5 (81) Ved ikke 1 (148) 5 (72) 4 (56) (134) 4 (123) 4 (137) (22) (282) Tabel 142: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med tilknytning til arbejdsstyrke I Arbejde Ledig Ja 4 (130) Nej 5 (166) Ved ikke (25) (320) (132) 5 (172) (25)

63 Tabel 143: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med indkomst kr eller derunder eller derover Ønsker ikke at oplyse Ja 4 (94) (132) Nej 5 (117) 5 (33) (172) Ved ikke (15) 1 2 (25) (226) (33) Tabel 144: Planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år? krydset med region København Sjælland og øerne Jylland Ja 4 4 (50) 3 (54) 4 (132) Nej 4 5 (58) 5 (87) 5 (172) Ved ikke 1 (25) (58) (113) (157) 2.19 Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? Tabel 145: Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? krydset med køn Mand Kvinde Ja, hvis jeg fik betydeligt højere løn Ja, hvis lønindtægten ikke blev modregnet i efterløn/pension 2 3 (24) 3 (40) Ja, hvis der var mulighed for nedsat arbejdstid 2 1 (18) Ja, hvis der var mulighed for nye arbejdsfunktioner Ja, andre ting Nej, jeg har besluttet mig endeligt 3 (19) 4 (38) (78) 4 (57) (132)

64 Tabel 146: Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? krydset med Alder Ja, hvis jeg fik betydeligt højere løn 1 Ja, hvis lønindtægten ikke blev modregnet i efterløn/pension (40) Ja, hvis der var mulighed for nedsat arbejdstid (18) Ja, hvis der var mulighed for nye arbejdsfunktioner Ja, andre ting 1 Nej, jeg har besluttet mig endeligt (57) (19) (23) (31) (30) (30) (132) Tabel 147: Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? krydset med politik V K DF SD SF Enh Rad Andre Ja, hvis jeg fik betydeligt højere løn 1 Ja, hvis lønindtægten ikke blev modregnet i efterløn/pension 4 (24) (40) Ja, hvis der var mulighed for nedsat arbejdstid (18) Ja, hvis der var mulighed for nye arbejdsfunktioner 2 Ja, andre ting Nej, jeg har besluttet mig endeligt 3 4 (18) (57) (56) (43) (132)

65 Tabel 148: Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? krydset med Uddannelse Gymnasial eller kortere Erhvervsfaglig Videregående Ja, hvis jeg fik betydeligt højere løn Ja, hvis lønindtægten ikke blev modregnet i efterløn/pension (40) Ja, hvis der var mulighed for nedsat arbejdstid (18) Ja, hvis der var mulighed for nye arbejdsfunktioner 1 Ja, andre ting Nej, jeg har besluttet mig endeligt 4 4 (30) 3 4 (57) (38) (63) (32) (132) Tabel 149: Er der noget, der kunne få dig til at ændre din beslutning tilbagetrækning? krydset med sektor Privat Offentlig Ja, hvis jeg fik betydeligt højere løn Ja, hvis lønindtægten ikke blev modregnet i efterløn/pension 2 (15) 3 (22) 3 (37) Ja, hvis der var mulighed for nedsat arbejdstid Ja, hvis der var mulighed for nye arbejdsfunktioner Ja, andre ting Nej, jeg har besluttet mig endeligt 4 (23) (51) 4 (31) (72) 4 (123)

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Mobning og sladder på arbejdspladsen

Mobning og sladder på arbejdspladsen Mobning og sladder på arbejdspladsen Sladder og bagtalelse trives på danske arbejdspladser, hvor 39 procent inden for det seneste år har været berørt af problemet. Blandt sosu er, portører og håndværkere

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Kvindekamp er arbejdskamp

Kvindekamp er arbejdskamp Kvindekamp er arbejdskamp Lønforskel mellem mænd og kvinder er det største problem for ligestilling. Derfor skal ligestillingskampen vindes på arbejdsmarkedet med en fagbevægelse i frontlinjen, mener tre

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år)

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år) Politiske forslag der har til formål at øge arbejdsstyrken, sigter typisk på at få erhvervsaktive til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til fordel for flere år i jobbet. Der

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Unge vrager job i den offentlige sektor

Unge vrager job i den offentlige sektor Unge vrager job i den offentlige Kun hver tiende 16-24-årige ser sig selv arbejde i den offentlige om 10 år. 70 % ser mest prestige at arbejde i det lavest prestige inden for ældreforsorg, børnepasning

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber Åbne kontorlandskaber skulle resultere i videndeling og samarbejde, men giver faldende produktivitet og fejl i massevis. Således klager hver syvende over

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I Ligestilling Ifølge et stort flertal af danskerne har arbejdsmarkedets parter det største ansvar for at skabe ligestilling mellem kønnene. Herefter følge den enkelte kvinde, familien, politikerne og den

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERS OG EFTERLØNSMODTAGERES ARBEJDSKRAFTPOTENTIALE SFI-KONFERENCE, 20.09.2012 MONA LARSEN

FOLKEPENSIONISTERS OG EFTERLØNSMODTAGERES ARBEJDSKRAFTPOTENTIALE SFI-KONFERENCE, 20.09.2012 MONA LARSEN FOLKEPENSIONISTERS OG EFTERLØNSMODTAGERES ARBEJDSKRAFTPOTENTIALE SFI-KONFERENCE, 20.09.2012 MONA LARSEN DAGENS OPLÆG Datagrundlag Størrelsen af arbejdskraftpotentialet Genindtræden på arbejdsmarkedet Barrierer

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9 10:16 Friday, June 17, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.214 50,3 49,7 1. Mænd 615 99,6 0,4 2. Kvinder 599 0,1 99,9 16-29 år 143 51,0 49,0 30-59 år 679 50,5 49,5 60-74

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere