Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter"

Transkript

1 Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Forfattere: Charlotte Rossing, Marianne A Vammen, Mira El-Souri og Kirsten Pultz 1 Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon August 2010

2 Bilag 1 Interventionsregistrering Bilag 2 Spørgeskema patient (start) Bilag 3 Spørgeskema patient (slut) Bilag 4 Spørgeskema farmaceut Bilag 5 Spørgeskema læge Bilag 6 Status rapporter

3 Projektnummer Interventionsregistrering Apotek: Tlf.: Patient oplysninger Navn: CPR: Tlf.: Adresse: Ryger: Ja Nej Tidligere Allergier: Praktiserende læge: Navn: Tlf.: Fax: Adresse: Sæt kryds: Inkluderet på apotek: Henvist fra rådgivningscenter: Andet: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

4 Projektnummer Identificerede problemer og problemløsninger Problemtype Problemer vedr. indikation Beskrivelse (angiv præparat) Apotekets rådgivning/forslag til løsning Forelagt læge * Accepteret af læge* Patienten anvender ikke det lægemiddel han/hun har brug for Patienten anvender et lægemiddel, han/hun ikke har brug for Problemer med manglende effekt af behandlingen Patienten anvender et uhensigtsmæssigt valgt lægemiddel * Svar med et ja eller nej Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

5 Projektnummer Problemtype Beskrivelse (angiv præparat) Apotekets rådgivning/forslag til løsning Forelagt læge * Accepteret af læge* Patienten anvender en dosering, et doseringsinterval eller en behandlingsvarighed mindre end det, der er behov for Problemer med sikkerhed og uønskede virkninger Patienten anvender en dosering, et doseringsinterval eller en behandlingsvarighed ud over det, der er behov for Patienten anvender et lægemiddel, som giver bivirkninger Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

6 Projektnummer Problemtype Beskrivelse (angiv præparat) Apotekets rådgivning/forslag til løsning Forelagt læge * Accepteret af læge* Brug af ikkerekommanderet lægemiddel Hvad blev resultatet af henvisningen til lægen? (Spørg ved telefonopfølgningen) Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

7 Projektnummer Identificerede problemer med lægemiddelbehandlingen Kontaktdato (dag/måned, fx 21/12) Problemer med motivation for at bruge medicin Problemer med viden om medicinen sygdommen compliance Praktiske problemer med medicinen Besvær med at synke medicinen Besvær med at åbne emballagen Besvær med at få medicinen ud af emballagen Besvær med at læse etiketten Besvær med at læse indlægssedlen Ubehagelig smag af medicinen Usikkerhed om, hvornår medicinen skal tages Usikkerhed om skiftende navn og pakning på medicin (substitution) Andet (beskriv nedenfor): Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

8 Hvad vi har snakket om for at forsøge at løse problemerne (interventioner): Kontaktdato (dag/måned, fx 27/11) Anbefalet husketeknikker (sæt kryds) - hvis ja, hvilken: Projektnummer Anbefaling af dosisdispensering Anbefaling af doseringsæske Anbefaling af SMS Vejledning i brug af dagbog Vejledning i individuelle huskeregler Anbefaling af hjemmeblodtryksmåling Støtte fra hjemmepleje Vejledning, rådgivning, information: Introduceret/rådgivet om brug af Medicinprofilen Givet mundtlig information eller skriftligt materiale Introduceret relevante hjemmesider Gennemført motiverende samtale Henvist til Hjerteforeningens rådgivningscenter Anbefalet kontakt til: Egen læge Livsstilsrådgivning (fx rygestop, diætist, motion) Familie/netværk (med henblik på støtte) Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

9 Tidsforbrug til ydelsen Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Projektnummer Medicingennemgangen med compliancerettet rådgivning Telefonopfølgningen Forberedelse: min Forberedelse: min Samtalen: min Samtalen: min Dokumentation: min Dokumentation: min Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

10 Spørgeskema om medicinbrug Projektnummer:

11 Deltagersamtykke Projektnummer: Vi beder dig udfylde dette deltagersamtykke, hvis du ønsker at deltage i projektet Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning. Alle oplysninger, vi får fra dig i forbindelse med projektet, vil blive behandlet fortroligt. Kun forskergruppen vil få adgang til dine oplysninger, og der vil ikke blive offentliggjort oplysninger, som vil kunne føres tilbage til dig. Deltagelsen i projektet er frivillig og sker, efter du har givet skriftligt samtykke til deltagelse i projektet, dvs. underskrevet nedenfor. Du vil primo 2010 modtage et evalueringsskema, som du vil blive bedt om at udfylde og returnere. Du kan dog altid ved henvendelse til Mille Holst Thomsen tilbagetrække dit samtykke og dermed udtræde af undersøgelsen. Jeg vil gerne deltage i projektet og giver hermed tilladelse til, at apotek må få adgang til min medicinprofil i projektperioden. Dato: Underskrift: Mit cpr-nr.: Jeg kan træffes på telefon: Jeg kan træffes på Navn og adresse på min praktiserende læge som det fremgår af mit sundhedskort (sygesikringsbevis): Hvem varetager din medicinske behandling? Min praktiserende læge Anden: En kopi af samtykkeerklæringen udleveres til borgeren. Denne findes på sidste side i skemaet. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

12 Projektnummer: Læs venligst nedenstående vejledning igennem, inden du udfylder skemaet. Spørgeskemaet har til formål at afdække, hvordan du bruger din medicin, og hvilke behov du har for information. Der vil være ekstra fokus på din brug af hjerte-karmedicin. Dine svar bliver anonymiseret og behandlet fortroligt. I spørgeskemaet bruger vi af praktiske grunde betegnelsen hjerte-kar-medicin. Betegnelsen dækker over: medicin, der tages for hjertet (for at forbedre hjertets funktion), for at sænke blodtrykket, for at sænke kolesterol, vanddrivende medicin samt medicin, som forebygger blodpropper. Brug venligst sort eller blå kuglepen. Hvis der er spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der passer bedst. Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis du går i stå ved besvarelsen af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste frem for helt at opgive at udfylde skemaet. Vi vil bede dig, så vidt muligt, besvare alle spørgsmål og aflevere eller sende spørgeskemaet til apoteket 1 uge inden du skal til samtale, så farmaceuten kan nå at forberede sig. Tal og kryds skal være nemme at læse, som vist i nedenstående eksempel: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

13 Projektnummer: Dine kliniske værdier Vi vil gerne vide noget om dine kliniske værdier. Nedenfor er der nogle spørgsmål om dit blodtryk og dine kolesteroltal. Blodtryk Så godt som du husker det: 1. Hvornår fik du sidst målt dit blodtryk? (måned år) Hvad var dit blodtryk, sidste gang du fik det målt hos lægen?... / 3. Er din læge tilfreds med dit blodtryk?... Ja Nej Kolesterol 4. Har du fået målt dit kolesterol hos lægen?... Ja Nej Så godt som du husker det: 5. Hvornår fik du sidst målt kolesterol? (måned år) Hvad var dit kolesteroltal, sidst du fik det målt? a. Totalkolesterol..., mmol/l b. LDL-kolesterol..., mmol/l c. HDL-kolesterol..., mmol/l d. Triglycerider..., mmol/l 7. Er din læge tilfreds med dine kolesteroltal? Dine ønsker til information Vi vil gerne vide, hvilke ønsker du har til information om din sygdom og medicin. Ja Nej (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) 8. Jeg har brug for mest mulig information om min medicin For meget information er dårligt Man kan aldrig vide for meget om medicin Jeg har ikke behov for mere information Jeg læser så meget som muligt om min medicin og sygdom Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af... Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

14 Projektnummer: Din medicin Vi vil gerne vide, om du oplever problemer med din medicin, og hvordan du bruger din medicin netop nu. Problemer med medicinen 14. Har du oplevet nogle af følgende problemer med din medicin? (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) Ja Nej a. Besvær med at synke medicin... b. Besvær med at åbne emballagen... c. Besvær med at få medicinen ud af emballagen... d. Ubehagelig smag af medicinen... e. Bivirkninger, der giver problemer... f. Besvær med at læse etiketten... g. Besvær med at læse brugsvejledningen i pakken... h. Usikkerhed omkring, hvornår medicinen skal tages... i. Usikkerhed omkring skiftende navn og pakning på medicin (substitution)... Andet Din brug af medicin Nedenfor er opstillet nogle tænkte situationer, vedrørende hvordan du bruger din hjertekar-medicin. Vi vil bede dig afkrydse, hvor sikker du er på, at du i de opstillede situationer vil tage din hjerte-kar-medicin, som det er aftalt med lægen. 15. Jeg er sikker på, at jeg ville tage min hjerte-kar-medicin som aftalt med lægen, 1 = Slet ikke sikker; 5 = Helt sikker a. hvis det bekymrer mig at skulle tage hjerte-kar-medicin resten af livet... b. hvis hjerte-kar-medicinen giver bivirkninger... c. hvis jeg er bekymret for at blive afhængig af hjerte-kar-medicinen... d. hvis hjerte-kar-medicinen nogle gange gør mig træt... e. hvis hjerte-kar-medicinen nogle gange gør mig svimmel Ikke relevant Med hjerte-kar-medicin menes der: medicin, der tages for hjertet (for at forbedre hjertets funktion), for at sænke blodtrykket, for at sænke kolesterol, vanddrivende medicin samt medicin, som forebygger blodpropper. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

15 Projektnummer: 16. Jeg er sikker på, at jeg ville tage min hjerte-kar-medicin som aftalt med lægen, 1 = Slet ikke sikker; 5 = Helt sikker a. hvis der ikke er nogen til at huske mig på det... b. hvis hjerte-kar-medicinen er dyr... c. hvis jeg er sammen med familien... d. hvis jeg er på et offentligt sted... e. hvis hjerte-kar-medicinen skal tages mellem måltiderne... f. hvis jeg skal tage hjerte-karmedicinen mere end en gang daglig Ikke relevant Dine erfaringer med din medicin Vi vil gerne vide noget om de erfaringer, du har med at bruge din hjerte-kar-medicin. Nedenfor er en række spørgsmål, der handler om den betydning dine erfaringer har, for den måde du bruger din hjerte-kar-medicin på. Erfaringer med medicinen 17. Hvordan bruger du din hjerte-kar-medicin *? (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig a. Jeg tager alt min hjerte-kar-medicin nøjagtigt, som aftalt med lægen... b. Jeg glemmer generelt at tage min hjertekar-medicin... c. Jeg glemmer at tage min hjerte-karmedicin, når jeg ikke er hjemme... d. Jeg glemmer at tage min hjerte-karmedicin, når jeg har travlt... e. Jeg holder pauser med min hjerte-karmedicin... f. Jeg tager mindre hjerte-kar-medicin, end jeg har aftalt med lægen... g. Jeg tager mere hjerte-kar-medicin, end jeg har aftalt med lægen... Med hjerte-kar-medicin menes der: medicin, der tages for hjertet (for at forbedre hjertets funktion), for at sænke blodtrykket, for at sænke kolesterol, vanddrivende medicin samt medicin, som forebygger blodpropper. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

16 Projektnummer: h. Jeg vælger at springe en dosis over... i. Jeg har besvær med at huske at tage min hjerte-kar-medicin... j. Jeg holder op med at tage min hjerte-karmedicin, når jeg føler, at min sygdom er under kontrol... k. Jeg holder op med at tage min hjerte-karmedicin, hvis jeg gør noget andet for at forbedre mit blodtryk/kolesterol (fx rygestop, motion, vægttab, kostændring)... l. Jeg holder op med at tage min hjerte-karmedicin, hvis jeg oplever bivirkninger af medicinen... m. Jeg holder op med at tage min hjerte-karmedicin, hvis jeg ikke tror, den virker... Din(e) sygdom(me) Lider du af en eller flere af følgende sygdomme? Hvis ja, notér måneden og året for, hvornår du har fået konstateret sygdommen: måned år Ja Nej 18. Forhøjet blodtryk? Forhøjet kolesterol? Rytmeforstyrrelser i hjertet (fx hjertearytmier)? Hjertekrampe (angina pectoris)? Hjertesvigt (hjerteinsufficiens)? Åreforkalkning i benene eller vindueskiggersyndrom? Har du haft en blodprop/blødning i hjernen? Har du haft en blodprop i hjertet? Andet: - Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

17 Projektnummer: Din receptpligtige medicin 27. Beskriv dine erfaringer med den receptpligtige medicin, som du bruger regelmæssigt (dvs. medicin udskrevet af lægen). Hvordan synes du, medicinen virker for dig? Volder din medicin dig problemer? Hvad er navn og evt. styrke på medicinen? Eksempel: Enalapril 10 mg Hvilken sygdom eller lidelse tager du medicinen for? Hvor meget tager du af medicinen om dagen? For blodtrykket 1 tablet dagligt X X Meget godt Rimeligt Ikke godt I høj grad I nogen grad Slet ikke Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

18 Projektnummer: Din receptpligtige medicin 27. (fortsat) Beskriv dine erfaringer med den receptpligtige medicin, som du bruger regelmæssigt (dvs. medicin udskrevet af lægen). Hvordan synes du, medicinen virker for dig? Volder din medicin dig problemer? Hvad er navn og evt. styrke på medicinen? Eksempel: Enalapril 10 mg Hvilken sygdom eller lidelse tager du medicinen for? Hvor meget tager du af medicinen om dagen? For blodtrykket 1 tablet dagligt X X Meget godt Rimeligt Ikke godt I høj grad I nogen grad Slet ikke Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

19 Projektnummer: Anden medicin 28. Hvilken anden medicin/kosttilskud anvender du, og hvor ofte anvender du den? (håndkøbsmedicin, vitaminpiller, mineraler, naturlægemidler, kosttilskud). Hvor tit anvender du medicinen? Hvad er navnet på medicinen? Hver dag Hver uge Sjældnere Eksempel: Ginseng X Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

20 Projektnummer: Deltagersamtykke Vi beder dig udfylde dette deltagersamtykke, hvis du ønsker at deltage i projektet Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning. Alle oplysninger, vi får fra dig i forbindelse med projektet, vil blive behandlet fortroligt. Kun forskergruppen vil få adgang til dine oplysninger, og der vil ikke blive offentliggjort oplysninger, som vil kunne føres tilbage til dig. Deltagelsen i projektet er frivillig og sker, efter du har givet skriftligt samtykke til deltagelse i projektet, dvs. underskrevet nedenfor. Du vil primo 2010 modtage et evalueringsskema, som du vil blive bedt om at udfylde og returnere. Du kan dog altid ved henvendelse til Mille Holst Thomsen tilbagetrække dit samtykke og dermed udtræde af undersøgelsen. Jeg vil gerne deltage i projektet og giver hermed tilladelse til, at apotek må få adgang til min medicinprofil i projektperioden. Dato: Underskrift: Mit cpr-nr.: Jeg kan træffes på telefon: Jeg kan træffes på Navn og adresse på min praktiserende læge som det fremgår af mit sundhedskort (sygesikringsbevis): Hvem varetager din medicinske behandling? Min praktiserende læge Anden: En kopi af samtykkeerklæringen udleveres til borgeren. Denne findes på sidste side i skemaet. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

21 Spørgeskema om medicinbrug Projektnummer:

22 Projektnummer: Læs venligst nedenstående vejledning igennem, inden du udfylder skemaet: Spørgeskemaet har til formål at afdække, hvordan du bruger din medicin, og hvilke behov du har for information. Dine svar bliver anonymiseret og fortroligt behandlet. I spørgeskemaet bruger vi af praktiske grunde betegnelsen hjerte-kar-medicin. Betegnelsen dækker over: medicin, der tages for at forbedre hjertets funktion, for at sænke blodtrykket, for at sænke kolesterol, vanddrivende medicin samt medicin, som forebygger blodpropper. Brug venligst sort eller blå kuglepen. Hvis der er spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der passer bedst. Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis du går i stå ved besvarelsen af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste frem for helt at opgive at udfylde skemaet. Tal og kryds skal være nemme at læse, som vist i nedenstående eksempel: Spørgsmål vedrørende projektet rettes til: Forsknings- og Udviklingsafdelingen, Pharmakon, Apotekernes Uddannelsescenter Att. Udviklingskonsulent Mira El-Souri, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Telefon eller Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

23 Projektnummer: Din medicin Vi vil gerne vide, om du oplever problemer med din medicin, og hvordan du bruger din medicin netop nu. Problemer med medicinen 1. Har du oplevet nogle af følgende problemer med din medicin? (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) a. Besvær med at synke medicin... b. Besvær med at åbne emballagen... c. Besvær med at få medicinen ud af emballagen... d. Ubehagelig smag af medicinen... e. Bivirkninger, der giver problemer... f. Besvær med at læse etiketten... g. Besvær med at læse brugsvejledningen i pakken... h. Usikkerhed omkring, hvornår medicinen skal tages... i. Usikkerhed omkring skiftende navn og pakning på medicin (substitution)... Andet Ja Nej Din tryghed Vi vil gerne vide noget om din tryghed i forhold til håndteringen af din hjerte-kar-sygdom *. Nedenfor er en række spørgsmål om dette. 2. Jeg føler mig (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst) Meget enig Enig Neutral Uenig Stærkt uenig a. tryg ved min evne til at klare min hjerte-kar-sygdom... b. i stand til at håndtere min hjerte-kar-sygdom nu... c. i stand til at varetage den rutinemæssige pasning af min hjerte-kar-sygdom nu... d. tryg ved at diskutere min hjerte-kar-sygdom med min læge... e. i stand til at møde den udfordring, det er at styre min hjerte-kar-sygdom... * Det kan være at du er en af de deltagere i projektet, som ikke har en diagnosticeret hjerte-kar-sygdom. Hvis ikke, tænk i stedet på den tilstand, du bruger medicin for. Det kan være forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

24 Projektnummer: Din brug af medicin Nedenfor er opstillet nogle tænkte situationer om, hvordan du bruger din hjerte-kar-medicin Jeg er sikker på, at jeg ville tage min hjerte-kar- 1 = Slet ikke sikker; 5 = Helt sikker a. hvis det bekymrer mig at skulle tage hjerte-karmedicin resten af livet... b. hvis hjerte-kar-medicin giver bivirkninger... c. hvis jeg er bekymret for at blive afhængig af hjerte-kar-medicin... d. hvis hjerte-kar-medicin nogle gange gør mig træt... e. hvis hjerte-kar-medicin nogle gange gør mig svimmel Ikke relevant 4. Jeg er sikker på, at jeg ville tage min hjerte-kar-medicin 1 = Slet ikke sikker; 5 = Helt sikker a. hvis der ikke er nogen til at huske mig på det... b. hvis hjerte-kar-medicinen er dyr... c. hvis jeg er sammen med familien... d. hvis jeg er på et offentligt sted... e. hvis hjerte-kar-medicinen skal tages mellem måltiderne... f. hvis jeg skal tage hjerte-kar-medicinen mere end en gang daglig Ikke relevant + Med hjerte-kar-medicin menes der: medicin, der tages for at forbedre hjertets funktion, for at sænke blodtrykket, for at sænke kolesterol, vanddrivende medicin samt medicin, som forebygger blodpropper. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

25 Projektnummer: Dine erfaringer med din medicin Vi vil gerne vide noget om de erfaringer, du har med at bruge din medicin. Nedenfor er en række spørgsmål, der handler om den betydning dine erfaringer har, for den måde du bruger din medicin på. Erfaringer med medicinen 5. Hvordan bruger du din hjerte-kar-medicin? a. Jeg tager al min hjerte-kar-medicin nøjagtig, som aftalt med lægen... b. Jeg glemmer generelt at tage min hjerte-karmedicin... c. Jeg glemmer at tage min hjerte-kar-medicin, når jeg ikke er hjemme... d. Jeg glemmer at tage min hjerte-kar-medicin, når jeg har travlt... (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig e. Jeg holder pauser med min hjerte-kar-medicin... f. Jeg tager mindre hjerte-kar-medicin, end jeg har aftalt med lægen... g. Jeg tager mere hjerte-kar-medicin, end jeg har aftalt med lægen... h. Jeg vælger at springe en dosis over... i. Jeg har besvær med at huske at tage min hjerte-kar-medicin... j. Jeg holder op med at tage min hjerte-kar-medicin, når jeg føler, at min hjerte-kar-sygdom er under kontrol... k. Jeg holder op med at tage min hjerte-kar-medicin, hvis jeg gør noget andet for at forbedre mit blodtryk/kolesterol (fx rygestop, motion, vægttab, kostændring)... l. Jeg holder op med at tage min hjerte-kar-medicin, hvis jeg oplever bivirkninger af medicinen... m. Jeg holder op med at tage min hjerte-kar-medicin, hvis jeg ikke tror, den virker... Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

26 Projektnummer: Partnerskab i behandlingen Nedenfor er en række spørgsmål om, hvorvidt din involvering i behandlingen af din hjerte-kar-sygdom er Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning 6. Hvordan synes du din inddragelse i behandlingen af din hjerte-kar-sygdom er blevet påvirket af projektet? (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) Er forbedret Er uændret Er forværret a. Min tilfredshed med de beslutninger, der er blevet taget om behandlingen af min hjerte-kar-sygdom... b. Min medindflydelse på at beslutte, hvad der skal gøres ved min hjertekarsygdom... c. Min evne til at kunne udføre de aftaler, der er lavet om min behandling... d. Min viden i forhold til at kunne være med til at tage beslutninger om behandlingen af min hjertekarsygdom... e. Den måde, der bliver lyttet til min mening om behandlingen af min hjertekarsygdom... Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

27 Projektnummer: Dit udbytte af projektet Medicingennemgang med compliancerettet rådgivninghjerte-kar-patienter. 7. Hvad synes du selv, at du har fået ud af at deltage i projektet? (Sæt kryds ved det mest passende svar for hvert udsagn) Er forbedret Er uændret Er forværret a. Min hjerte-kar-sygdom... b. Min viden om min hjerte-kar-sygdom... c. Min viden om medicinens virkning på min hjerte-karsygdom... d. Min viden om den indflydelse, min livsstil har på min hjerte-kar-sygdom (fx motion, rygning, kost, vægt, stress, alkohol)... e. Mine symptomer... f. Min evne til at bruge min medicin rigtigt... g. Min tryghed ved at bruge min medicin... h. Min livskvalitet... i. Mit forhold til min læge... j. Samarbejdet mellem apoteksfarmaceuten og min praktiserende læge... k. Min personlige kontakt til apoteksfarmaceuten... l. Min opfattelse af apoteksfarmaceutens faglige viden... m. Min opfattelse af apoteksfarmaceutens rådgivning... n. Min opfattelse af apoteksfarmaceutens mulighed for at hjælpe mig med problemer med min medicin... o. Min tillid til apoteket... p. Min oplevelse af fortrolighed på apoteket... Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

28 Projektnummer: Din tilfredshed med projektet Ja Nej Ved ikke 8. Kunne du tænke dig efter afslutningen af projektet at have mulighed for at modtage et rådgivningsforløb som det, der indgik i dette projekt? Hvis Ja, hvem synes du, skal betale for ydelsen på apoteket? (Sæt gerne flere krydser) a. Apoteket... b. Dig selv... c. Den offentlige sygesikring... d. Private sygeforsikringer... e. Patientforeninger... f. Kommunen... g. Regionen... h. Staten... i. Medicinalfirmaer Hvis du selv skulle betale, hvor meget ville du maksimalt betale for ydelsen på apoteket? (Skriv tydeligt) Kr. 11. Alt i alt hvor tilfreds har du været med at deltage i projektet?... Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds (Sæt kun ét kryds) Meget utilfreds Hvis du har været utilfreds eller meget utilfreds, beskriv venligst hvorfor: Andre kommentarer: Mange tak for hjælpen! Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

29 Evaluering af projektet Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning ID:

30 ID: Erfaringer fra projektet: Dit udbytte af at have deltaget i projektet 1. Angiv, i hvor høj grad du er enig i nedenstående udsagn: a. Jeg har værdsat at deltage i projektet... b. Jeg har følt mig fagligt rustet til at gennemføre rådgivning af hjerte-kar-patienter... c. Jeg har værdsat de faglige udfordringer, der har været en del af projektdeltagelsen... d. Jeg har oplevet en nærmere kontakt med hjertekar-patienter igennem projektet... e. Deltagelse i projektet har øget min motivation i mit daglige arbejde... f. Det øvrige apotekspersonale har bakket mig op i forbindelse med projektet... g. Jeg har følt mig tidsmæssigt presset i mit arbejde på apoteket som følge af projektforløbet h. Jeg har kunnet gøre en positiv forskel for hjertekar-patienterne i projektet... i. Jeg har fået et kompetenceløft på hjerte-karområdet... j. Jeg har værdsat at levere individuelle løsninger 1 til hjerte-kar-patienter i projektet... k. Deltagelse i projektet har givet mig større variation i mit daglige arbejde... l. Det har været dejligt at vise, at apoteket kan andet end at sælge medicin... m. Jeg har opnået større selvtillid i mit arbejde på apoteket... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke 1 Individuelle løsninger fx i form af dosisdispensering, husketeknikker mfl. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

31 ID: Din generelle holdning til apotekets rolle i forbindelse med forbedring af compliance og egenindsats blandt patienterne 2. Angiv, i hvor høj grad du er enig i nedenstående udsagn: (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) a. Når apoteksfarmaceuten yder denne type rådgivning, træder han/hun ind på lægens område... b. Jeg synes det i højere grad er apoteksfarmaceutens rolle, end det er lægens rolle, at rådgive patienterne om compliance og egenindsats... c. Apoteksfarmaceuten mangler den fornødne viden til at rådgive patienterne om compliance og egenindsats... d. Jeg synes, at rådgivning om compliance og egenindsats burde være en del af ethvert apoteks professionelle ansvar... e. Det har været nyttigt at få afdækket complianceproblemer blandt hjerte-karpatienter... Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

32 ID: Erfaringer fra projektet: Vurdering af projektets betydning for hjerte-karpatienterne og vurdering af samarbejdet med deres praktiserende læge samt med Hjerteforeningens rådgivningscentre 3. Mulige positive effekter for de hjerte-kar-patienter, der har modtaget ydelsen Du bedes angive, hvorvidt du har set følgende virkninger for en eller flere af de hjerte-kar-patienter, der deltog i projektet. (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Er forbedret Er uændret Er forværret a. Patientens compliance... b. Patientens symptomer... c. Patientens viden om livsstilens betydning for hjerte-kar-sygdom d. Patientens viden om sin medicin... e. Patientens viden om sin hjerte-kar-sygdom... f. Patientens lægemiddelbehandling... g. Patientens håndtering af sin hjerte-kar-sygdom... h. Patientens helbredsstatus... i. Patientens livskvalitet... j. Patientens tilfredshed med lægemiddelbehandlingen... k. Patientens tryghed ved sin lægemiddelbehandling... l. Patientens udgifter til medicin... m. Patientens forhold til den praktiserende læge... n. Patientens medindflydelse på sin lægemiddelbehandling... Andre positive effekter: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

33 ID: 4. Mulige negative konsekvenser af projektet Du bedes angive, hvorvidt du har set følgende negative konsekvenser af projektet for en eller flere hjerte-karpatienter, der deltog i projektet a. Patienten har været utryg ved, at flere var involveret i behandlingen... b. Patienten har oplevet, at der har været modstridende informationer fra apoteksfarmaceuten og lægen... c. Ansvaret for patientens lægemiddelbehandling er blevet uklart... d. Lægens overblik over patientens behandling er blevet dårligere... e. Patienterne er blevet skeptiske over for dig som apoteksfarmaceut... f. Projektet har været med til at skabe problemer for patienten, som ikke var der tidligere... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Andre negative konsekvenser: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

34 ID: 5. Angiv, i hvor høj grad du er enig i nedenstående udsagn: Nedenstående spørgsmål stilles tilsvarende til lægerne (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke a. Mit samarbejde med patienternes læger har fungeret godt i projektet... b. Jeg ville ønske et større engagement i projektet fra de involverede lægers side... c. Som følge af projektet er jeg begyndt at samarbejde mere med de involverede læger i projektet om deres patienter generelt... d. De involverede læger har været uenige med mig i mine anbefalinger om patienternes behandling... e. Jeg har været uenig i de involverede lægers anbefalinger om patienternes behandling... f. Det har været svært at få tilbagemelding fra de involverede læger i projektet... g. Der har været en gensidig anerkendelse mellem mig og de involverede læger... h. Jeg henviser unødigt mange gange til lægen som resultat af projektet... i. Jeg har optrådt loyalt over for de involverede læger i løbet af projektet... j. Mine anbefalinger til patienterne har været relevante... k. Jeg synes, at min faglige kompetence har været tilstrækkelig i forbindelse med dialogen med lægen... l. Jeg synes, at mine kommunikationskompetencer har været tilstrækkelige i forbindelse med dialogen med lægen... Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

35 ID: 6. Angiv, i hvor høj grad du er enig i nedenstående udsagn: a. Mit samarbejde med Hjerteforeningens rådgivningscentre har fungeret godt i projektet... b. Henvisning af patienter fra Hjerteforeningens rådgivningscentre har fungeret godt... c. Kommunikationen med Hjerteforeningens rådgivningscentre har fungeret godt... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke Andre kommentarer vedrørende samarbejdet med Hjerteforeningens rådgivningscentre: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

36 ID: Vurdering af ydelsens kvalitet. Hvad var godt, og hvad skal forbedres? 7. Angiv, i hvor høj grad du er enig i nedenstående udsagn: a. Jeg mener, at denne type ydelse skal leveres som en del af det daglige arbejde på apoteket... b. Det har været nyttigt at afdække complianceproblemer blandt apotekets hjerte-karpatienter... c. Ydelsen er et godt supplement til de ydelser hjerte-kar-patienter ellers tilbydes generelt... d. Ydelsen er for kompleks til at bruge på apoteket... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke 8. Hvordan har redskaberne til ydelsen fungeret i praksis? Støttematerialer til ydelsen: a.... b. Lægemiddellisten... c. Folder til interesserede brugere af hjerte-karmedicin... d. Talekort med information til målgruppen for ydelsen... e. Aftalekortet... f. Spørgeskema om medicinbrug... g.... h. Medicinprofilen... i. Eksempler på kategorisering af lægemiddelrelaterede problemer efter Granada modellen j. Forberedelse af samtale... k. Tjekliste til samtalen... l.... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Har fungeret Har ikke fungeret Neutral Ved ikke Ej benyttet m.... Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

37 ID: Har fungeret Har ikke fungeret Neutral Ved ikke Ej benyttet n. Livsstilsspindelvævet... o. Opsummering af samtale på apoteket... p. Tilbagemelding til praktiserende læge... q. Tjekliste til opfølgende telefonsamtale... r. Interventionsregistrering... Anbefaling af husketeknikker: s. Dosisdispensering... t. Doseringsæsker... u. SMS... v. Dagbog... w. Individuelle huskesystemer... x. Hjemmeblodtryksmåling... y. Støtte fra hjemmepleje... Rådgivning i øvrigt: z. Brug af medicinprofilen... æ. Udleveret skriftligt materiale... ø. Henvist til hjemmesider... å. Anvendt den motiverende samtale... aa. Henvisning til Hjerteforeningens rådgivningscenter... Uddyb gerne dit svar: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

38 ID: Din vurdering af og anbefalinger til ydelsens udformning 9. Hvem ville efter din mening være relevante leverandører af ydelsen? a. Den praktiserende læge... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Ja Nej Ved ikke b. Apoteksfarmaceuten... c. Apoteksfarmakonomen... d. Praksissygeplejerske... e. Andet praksispersonale... f. Sundhedspersonale i kommunen... g. Sundhedspersonale på sygehus... h. Sundhedspersonale fra patientforeninger. i. Lægemiddelindustri... j. Matas... Andre: I projektet har apoteket haft mulighed for at tilbyde patienterne forskellige former for complianceteknologi, f.eks. sms-påmindelser, doseringshjælpemidler, dagbøger og PEM-støtte (Personlig Elektronisk Medicinprofil). 10. Hvem ville efter din mening være relevante leverandører af complianceteknologi til patienter? a. Den praktiserende læge... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Ja Nej Ved ikke b. Apoteksfarmaceuten... c. Apoteksfarmakonomen... d. Praksissygeplejerske... e. Andet praksispersonale... f. Sundhedspersonale i kommunen... g. Sundhedspersonale på sygehus... h. Sundhedspersonale fra patientforeninger. i. Lægemiddelindustri... j. Matas... Andre: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

39 ID: 11. Hvordan synes du, at implementeringen af ydelsen fungerede på dit apotek? (Sæt kun et kryds) Tilfredsstillende... Nogenlunde... Både ja og nej... Ikke tilfredsstillende... Begrund gerne dit svar: 12. Synes du, at det afsatte tidsforbrug til udførelse af ydelsen er passende? (Sæt kun et kryds) Helt sikkert... Nogenlunde... Sikkert ikke... Helt sikkert ikke... Begrund gerne dit svar: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

40 ID: 13. Hvordan fungerede den telefoniske opfølgning i forhold til patienten? (Sæt kun et kryds) Tilfredsstillende... Nogenlunde... Både ja og nej... Ikke tilfredsstillende... Begrund gerne dit svar: 14. Hvis projektet skulle leveres som en fast ydelse, hvilke ændringer skulle efter din mening foretages for, at ydelsen blev optimal? (Beskriv og begrund) Mange tak for din besvarelse! Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

41 ID: Evaluering af indsatsen Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

42 ID: Dit kendskab til indsatsen 1. Har du kendskab til hjerte-karpatienter? Ja... Nej... a. Hvis ja, hvordan har du fået kendskab til det? (Sæt gerne flere krydser) Via et eller flere apoteker... Via Danmarks Apotekerforening... Via Hjerteforeningen... Via Pharmakon... Via en patient... Via en kollega... Andet: Dine erfaringer fra indsatsen 2. Hvad er din generelle opfattelse af den gennemførte indsats? Positiv... Negativ... Neutral... Ved ikke... Kommentarer: 3. Beskriv gerne, hvad du har fået ud af indsatsen: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

43 ID: 4. Mulige positive effekter for patienterne Du bedes angive, hvorvidt du har set følgende virkninger for en eller flere af de patienter, der deltog i. (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Er forbedret a. Patientens compliance... b. Patientens symptomer... c. Patientens viden om livsstilens betydning for hjerte-karsygdom... d. Patientens viden om sin medicin... e. Patientens viden om hjerte-kar-sygdom... f. Patientens lægemiddelbehandling... g. Patienten håndtering af sin hjerte-kar-sygdom... h. Patientens helbredsstatus... i. Patientens livskvalitet... j. Patientens tilfredshed med lægemiddelbehandlingen... k. Patientens tryghed ved sin lægemiddelbehandling... l. Patientens udgifter til medicin... m. Patientens forhold til den praktiserende læge... n. Patientens medindflydelse på sin lægemiddelbehandling... Er uændret Er forværret Andre positive effekter: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

44 ID: 5. Mulige negative konsekvenser af indsatsen Du bedes angive, hvorvidt du har set følgende negative konsekvenser for en eller flere af de deltagere, der deltog i. a. Patienten har været utryg ved, at flere var involveret i behandlingen... b. Patienten har oplevet, at der har været modstridende informationer fra apoteksfarmaceuten og lægen... c. Ansvaret for patientens lægemiddelbehandling er blevet uklart... d. Dit eget overblik over patientens behandling er blevet dårligere... e. Patienterne er blevet skeptiske over for dig som læge... f. Indsatsen har været med til at skabe problemer for patienten, som ikke var der tidligere... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke Andre negative konsekvenser: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

45 ID: Din vurdering af indsatsens kvalitet 6. Din holdning til og udbytte af samarbejdet mellem dig og apoteksfarmaceuten i forbindelse med (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke a. Mit samarbejde med apoteksfarmaceuten har været godt i forbindelse med indsatsen... b. Apoteksfarmaceuten henviser unødigt mange gange til mig som resultat af indsatsen... c. Apoteksfarmaceuten har optrådt loyalt over for mig i forbindelse med indsatsen... d. Apoteksfarmaceutens anbefalinger til patienterne har været relevante... e. Apoteksfarmaceuten har været uenig i mine anbefalinger til patienterne... f. Jeg synes, apoteksfarmaceutens faglige kompetence har været tilstrækkelig i forbindelse med indsatsen... g. Apoteksfarmaceuten har fremstået professionelt i kommunikationen med mig, når vi har været i kontakt... h. Der har været en gensidig anerkendelse mellem apoteksfarmaceuten og mig i forbindelse med indsatsen... Kommentarer: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

46 ID: Din generelle holdning til apotekets rolle i forbindelse med forbedring af compliance og egenindsats blandt patienterne 7. Angiv, i hvor høj grad du er enig i nedenstående udsagn: (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Ved ikke a. Når apoteksfarmaceuten yder denne type rådgivning, træder han/hun ind på mit område b. Jeg synes, det i højere grad er apoteksfarmaceutens rolle, end det er min rolle, at rådgive patienterne om compliance og egenindsats... c. Apoteksfarmaceuten mangler den fornødne viden til at rådgive patienterne om compliance og egenindsats... d. Jeg synes, at rådgivning om compliance og egenindsats burde være en del af ethvert apoteks professionelle ansvar... e. Det har været nyttigt at få afdækket complianceproblemer blandt hjerte-karpatienter... Kommentarer: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

47 ID: Din vurdering af og anbefalinger til ydelsens udformning 8. Hvem ville efter din mening være relevante leverandører af ydelserne? a. Den praktiserende læge... (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Ja Nej Ved ikke b. Apoteksfarmaceuten... c. Apoteksfarmakonomen... d. Praksissygeplejerske... e. Andet praksispersonale... f. Sundhedspersonale i kommunen... g. Sundhedspersonale på sygehus... h. Sundhedspersonale fra patientforeninger. i. Lægemiddelindustri... j. Matas... Andre: I forbindelse med indsatsen har apoteket haft mulighed for at tilbyde patienterne forskellige former for complianceteknologi, f.eks. sms-påmindelser, doseringshjælpemidler, dagbøger og PEM-støtte (Personlig Elektronisk Medicinprofil). 9. Hvem ville efter din mening være relevante leverandører af complianceteknologi til patienter? (Sæt kryds ved det svar, der passer bedst for dig) Ja Nej Ved ikke a. Den praktiserende læge... b. Apoteksfarmaceuten... c. Apoteksfarmakonomen... d. Praksissygeplejerske... e. Andet praksispersonale... f. Sundhedspersonale i kommunen... g. Sundhedspersonale på sygehus... h. Sundhedspersonale fra patientforeninger. i. Lægemiddelindustri... j. Matas... Andre: Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

48 ID: Kommentarer: 10. Hvis indsatsen skulle leveres som en fast ydelse, hvilke ændringer skulle efter din mening foretages, for at ydelsen blev optimal? Mange tak for din besvarelse! Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

49 Statusrapport Tema Stikord Refleksioner 1. Inklusion af patienter Vi vil gerne vide noget om, hvad der har fungeret godt og mindre godt i forbindelse med at inkludere patienter fra rådgivningscentre. Fx: Identifikation af patienter Introduktion af projektet til patienter Rekruttering Praktiske problemer med at inkludere Erfaringer, der letter evt. fremtidig rekruttering Hvordan du har fået det til at fungere i hverdagen. 2. Samarbejde med apoteket Vi vil gerne vide noget om, hvordan samarbejdet har fungeret mellem rådgivningscenter og apotek. Henvisning af patienter fra rådgivningscenter til apotek Praktiske problemer med henvisning af patienter til apotek Kommunikationsform og omfang med apoteket Anden form for samarbejde mellem rådgivningscenter og de deltagende apoteker i projektperioden Dine tanker om fremtidigt samarbejde med apoteket. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

50 Tema Stikord Refleksioner 3. Redskabernes egnethed Vi vil gerne vide noget om, hvordan de redskaber, der er blevet anvendt i forbindelse med rekruttering af patienter, har fungeret. Redskaber: Flowdiagram for inklusion af brugere af hjerte-karmedicin Lægemiddellisten Talekort med information til målgruppen for ydelsen Informationsfoldere til interesserede patienter Registreringsskemaet. 4. Viden Vi vil gerne vide noget om, hvilken viden og kompetence er en forudsætning for at inkludere patienterne. Fx: Større viden om projektet og dets formål Større viden om apoteket Andet. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

51 Tema Stikord Refleksioner 5. Personlige opfattelser Vi vil gerne vide noget om, hvilke personlige opfattelser du har af projektet. Fx: Projektforløbet Din oplevelse af at deltage i projektet Din motivation for projektet Din generelle tilfredshed med projektet Din vurdering af deltagernes udbytte. 6. Tid og økonomi Vi vil gerne vide noget om ressourceforbruget i forbindelse med projektet. Fx: Antal medarbejdere, der har været involveret i rekruttering af patienter Tidsforbrug i forbindelse med rekruttering herunder introduktion af projektet til patienter Tidsforbrug i forbindelse med overlevering mellem rådgivningscenter og apotek. Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Pharmakon

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning. - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Version 1.

Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning. - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Version 1. Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Version 1.1 August - 2010 Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom Dette undervisningsredskab er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonalet i vurdering og undervisning af patienter,

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap 1t Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Patientombuddets temadag den 20. november 2012 om utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen hvad gik der galt og hvad kan vi

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2diabetikere Evaluering af patienters, lægers og apotekspersonales tilfredshed og effektvurdering Arbejdsrapport 30. sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma

Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma Dato: Deltagernummer: Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma Kære Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en befolkningsundersøgelse med fokus

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Børneafdelingen Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Rumle www.koldingsygehus.dk Projekt-ID: S-2012 0016 Deltagerinformation til

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 3: Den praktiserende læge 3 Den praktiserende læge Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne Rygning og diabetes Har du diabetes, er risikoen ved at ryge meget større end for andre. Rygning forværrer nemlig de mange følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Visitationsafsnit C Medicinsk Afdeling C Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold Velkommen til Næstved Sygehus side 3 Til og fra sygehuset side 4 Praktiske informationer side 5 Når du skal behandles ambulant side 7 Oversigtskort over Næstved Sygehus

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Færdigudvikling og evaluering af en regionalt forankret model Version 1.1-2011 Marts 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Færdigudvikling og evaluering af en regionalt

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere