Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18"

Transkript

1 Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18

2 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/inger Michelsen Haugevej Kjell Thorning Spejderne v/karina Müller Højgårdsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/karina Philipsen Ungstrupvej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning Menighedsråd v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Prangervej Kjell Thorning Forsamlingshus v/grete Møller Kong Knuds Vej Kjell Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/poul Erik Madsen Hosekræmmervej Kjell Thorningegnens Friluftsspil v/birgit M. Andersen Rosenborgvej Kjell Thorning Pensionistforening v/viggo Eriksen Skovvej Kjell Thorning Børnehus v/aase Ørnstrup Thorning Venstrevælgerforening v/agner S. Christensen Munkemarken Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerupegnen v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/lissi Frydenlund Kompedalvej Engsv Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Thorning Skole v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/brit C. Olsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Ellen Andersen (formand) Deadline fredag den 6. maj Næste udsendelse uge 21 Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Hvis man ikke har modtaget Blichfang, kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i Thorning, i Hauge Minimarked eller på Kjellerup Bibliotek. Blichfang kan også læses/printes fra 2 Indhold Årsmøde i Blichfang... 3 Det sker på Bakkegården... 6 Foreningen Norden Kjellerupegnen... 7 Thorning Pensionistforening... 9 Nyt fra kirken Trivsel i Thorning og omegn Thorning Vandværk KFUM og KFUK program Billetsalget starter Midt om Natten Nyt fra museet HT-87 U-16 drenge på skitur til Sverige

3 Referat den 22. februar 2011 kl på Bakkegården af Årsmøde i Blichfang Deltagere: Gråmose Beboer- og Idrætsforening og Blicheregnens Lokalråd ved Linda Lyngsø, Thorning Foredragsforening ved Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegården ved Søren Sørensen, KFUM og K og Thorning Skole ved Tove Vinther, Thorning Menighedsråd og Foreningen Norden Kjellerupegnen ved Ellen Andersen, Indre Mission i Thorning ved Henrik Rask, Thorning Forsamlingshus ved Grethe Møller, Thorningegnens Friluftsspil ved Birgit Andersen og Thorning Vandværk ved Lars Munk. Redaktionen var mødt fuldtallig. Afbud fra Socialdemokraterne i Silkeborg Nord, Thorning Venstrevælgerforening, Thorning Spejderne og Thorning Borgerforening. Formanden Ellen Andersen bød velkommen til årsmødet, og generalforsamlingen kunne begynde. Pkt. 1. Søren Sørensen valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Pkt. 2. Formandens beretning: Ellen Andersen indledte sin beretning med at citere et af de forslag, der ikke blev brugt, da vort foreningsblad i 1992 skulle have et navn. Forslaget lød: De red vestpå og har det godt. Det passede med en lettere omskrivning udmærket til året, der var gået. Bladet har haft det godt, er udkommet planmæssigt, og formanden har ingen klager modtaget. I 2010 har 24 foreninger stået bag Blichfang. Ved bladets start i 1992 var antallet 16. Bladet er udkommet med de sædvanlige seks numre, hvoraf nr. 2 og nr. 3 var på 20 sider, nr. 1, nr. 4 og nr. 6 på 16 sider og nr. 5 på 28 sider, hvilket skyldtes Thorning skoles 50 års jubilæum, en festlig og markant begivenhed på vor egn. Bladet har i det forløbne år været benyttet af 10 foreninger, der har haft indlæg i 4-6 gange. Syv foreninger har haft indlæg i 1-3 gange, og syv foreninger har ikke brugt bladet. Ellen Andersen gav udtryk for, at det er dejligt, at så mange benytter sig af bladet, 3

4 så det kan leve op til sit formål med at være et informations- og oplysningsblad i lokalområdet, og hun opfordrede til, at foreningerne ville bruge det endnu flittigere, da Blichfang efterspørges og læses. Bladet er både et hit og lokalområdets kit. Blichfang er med til at synliggøre, hvad der rører sig af liv på egnen. Hvis der ikke kom indlæg, var der intet blad, så derfor skal de mange penneførere eller tasteskrivere have en stor tak for deres flid. Det er glædeligt, at bladet har så mange faste annoncører, og at der kommer nye til. Bladet kunne ikke udkomme, hvis de ikke støttede bladet. Tak for det. De støtter os, og hermed gives der en opfordring til at støtte dem. Vi har en ansvarsbevidst og dygtig redaktion og en stabil ordning med trykkeri og distribution. Det skal vi være glade for. En stor tak skal lyde til Peter Nielsen for et omfattende og trofast arbejde med at sætte bladet op. Redaktøren, Tom Andersen skal have en tak for sit vedholdende arbejde med forholdene for bladet. Også kassereren Tove Vinther og revisorerne Cita Brøns og Harry Madsen skal have en tak for det vigtige arbejde med at holde styr på pengesagerne. En stor tak til Hanne Pehrson for det utrættelige arbejde med at finde annoncører til bladet. Til slut vil rettede Ellen Andersen en tak til Bakkegården, fordi vi må benytte faciliteterne her til vores årsmøde. Blomsterne på bordene er en påskønnelse herfor. Beretningen godkendtes. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2010 ved Tove Vinther. Regnskabet viste indtægter på ,42 kr. Udgifterne viste ,16 kr. Der er et underskud på 4.276,74 kr. Kassebeholdningen er på ,47 kr. Alle foreninger på en nær har betalt kontingentet på 200 kr. Annonceindtægten har været mindre og bladomkostningerne større end i Underskuddet kan betales af kassebeholdningen, men redaktionen vil være opmærksom på situationen i Regnskabet godkendtes. Pkt. 4. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang. Redaktøren modtager stadigvæk håndskrevne indlæg, renskriver og sender til Peter Nielsen, der sætter bladet op. Redaktøren takkede for det gode samarbejde med Peter Nielsen. De fleste indlæg sen- 4

5 des elektronisk direkte til Peter Nielsen. Samarbejdet med Birk Laursen Bogtryk i Viborg og Forbrugerkontakt i Tilst fungerer udmærket. Der omdeles 1654 blade sammen med reklamer. Skulle der opstå leveringsfejl, kan man kontakte redaktøren. Hanne Pehrson kunne fortælle, at antallet af annoncører er konstant og der er velvilje over for bladet. Prisen er uændret, men måske kan en forhøjelse komme på tale næste år. Pkt. 5. Forslag om opdatering af vedtægternes 1 og 2 fra 27. februar Bestyrelsen vedtog følgende ændring og ordlyd: Vedtægter for Blichfang Navn og hjemsted 1 Fælles foreningsblad: Blichfang. Grundlagt d. 17. marts Hjemmehørende i den nordvestlige del af Silkeborg kommune. Formål 2 Samarbejdet har til formål at forestå udgivelse af et informations- og oplysningsblad i den nordvestlige del af Silkeborg kommune. Pkt. 6. Debat og gode ideer. Peter Nielsen foreslog, at for - og bagside af bladet blev med farver. Redaktionen blev bemyndiget til at undersøge mulighederne og træffe bestemmelse. Grethe Møller kom med forslag om at gøre noget for at byde tilflyttere velkommen til lokalområdet og samtidig give dem oplysninger om foreningsmuligheder. Måske kunne der laves en folder. Bestyrelsen fandt ideen god og opfordrede til, at man brugte bladet til indlæg herom, da Blichfangs redaktion ikke står for opsøgende journalistik, men driver bladet. Grethe Møller så gerne, at der kunne skrives om Dagplejen, hvilket redaktionen opfordrede til, da Dagplejen er en del af byens liv. Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen vedtog uændret kontingent på 200 kr. Pkt. 8. Valg. Der var genvalg til næstformand Hanne Pehrson, kasserer Tove Vinther, revisorerne Cita Brøns og Harry Madsen og til redaktør Tom Andersen, som sagde ja til et år mere. Fmd. ikke på valg. Pkt. 9. Eventuelt. Linda Lyngsø opfordrede til at møde op til Stormøde i Blicheregnens Lokalråd den 24. marts. Søren Sørensen fortalte, at Sundhedskonsulent i Silkeborg kommune, Malene Kjær, er primus motor i et projekt: Sundhed og trivsel i Thorning. Sundhedsbussen kommer til byen 3. marts Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten. Referent Ellen Andersen 5

6 Det sker på Bakkegården April: 20. Banko kl Rosenrevyen kl Maj: 18. Banko kl Evt. udflugt med Bakkegårdens beboere Juni: 15. Banko kl Skt. Hans aften v. Erling prang kl Brugerrådet Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og prædiken. Alle er velkomne! 6

7 Aktivt år i Foreningen Norden Kjellerupegnen Ved den nyligt afholdte generalforsamling i Hørup Kirkecenter, som var foreningens 67sindstyvende, kunne formanden Ellen Andersen berette om et aktivt år med venskabstræf i Hagfors, tre udflugter, Skumringstid i Den nordiske Biblioteksuge, filmaften og aftener med rejseoplevelser fra Norden. Der havde været god opbakning til arrangementerne både af medlemmer og andre nordisk interesserede, hvilket glædede bestyrelsen. Der er 80 medlemmer i foreningen, men absolut plads til flere. Økonomien er god, og formanden rettede en tak til Silkeborg Kommune for det årlige tilskud på kr., hvilket muliggør, at venskabsforbindelsen med Sørum, Hagfors og Lapua kan plejes. Det årlige lodseddelsalg, som finder sted i marts og april, giver mulighed for at yde tilskud til børn og unge, der deltager i nordiske lejre, og de skoleklasser, der sælger lodsedlerne, får en god skilling til deres aktiviteter. Ved at købe en lodseddel støtter man det nordiske, både på landsplan og lokalt, og der skal lyde en tak til såvel købere som sælgere. Der var genvalg til bestyrelsen, hvis medlemmer er Hein Heinsen, Henning Nielsen, som modtog en erkendtlighed for 25 års arbejde i bestyrelsen, Harriet Hansen, Dorthe Kaldal Mikkelsen, Edna Fisker og Ellen Andersen. Suppleant er Thorkild A. Laursen, og til revisor valgtes Inger Hedegaard og som revisorsuppleant Elisabeth Nørskov. Ellen Andersen takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og med Kjellerup Bibliotek, Naturfredningsforeningen og Foreningen Norden i Silkeborg. Der rettedes en tak til Hørup Kirkecenter for dets velvilje til, at foreningen kunne benytte sig af Kirkecentrets gode faciliteter, og til den lokale presse for positiv holdning til at bringe orientering om foreningens arbejde. Efter generalforsamlingen var der Nordiske rejseoplevelser på programmet. I 2011 har venskabsforeningen i Lapua i Finland indbudt til træf, og Dorthe Kaldal Mikkelsen fortalte og viste fine billeder fra tidligere træf i Lapua, som er smukt beliggende i et stykke Finland uden søer, 100 km. øst for Wasa i Østerbotten. I dagene august afholdes kultur- og musik festival, og de nordiske venskabsforeninger er indbudt. 10 har meldt sig som interesserede deltagere, og skulle flere, det være sig medlemmer som andre nordenentusiaster have lyst til at komme med, er de velkomne til at kontakte formanden. I løbet af foråret vil der blive afholdt en orienteringsaften om turen. 7

8 April: Torsdag d. 14. kl Torsdag d. 28. kl Påskemøde ved Hedenstedkoret. Glædelig påske. Danmissions Årsmøde ved Lilly og Knud Grøn, Levring. Maj: Torsdag d. 5. kl Møde ved Preben Sørensen, Viborg. Torsdag d. 12. kl Soldatervennefest ved Bjarne Friis, Esbjerg. Torsdag d. 19. Bibeltime i hjemmene. Johs. 1. brev kap. 4. Fredag d. 27. kl Fællesaften med KFUM og K. Fælles spisning. kl Foredrag ved Domprovst Torben Frank, som taler om sin lange tur i havkajak Fra Wittenberg til Viborg. Danmissions Kvindekreds Onsdag den 6. april kl hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning: Ap. G. kap. 28. Torsdag den 28. april kl Årsmøde i Missionshuset, Birkevej 10, Thorning Kristne i Nordkina før og nu Fortælling og rejseberetning med billeder ved Lilly og Knud Grøn Onsdag den 4. maj kl hos Inger Riis Rasmussen, Tørrepladsen 17, Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning: Salme 103. Enhver er velkommen til at være med i vor lille kreds og gode fællesskab om Danmissions arbejde. 8

9 Omtale af Danmissions årsmøde: Et møde med den kristne kirke i Kina Ved Danmissions årsfest i Missionshuset på Birkevej 10 fortæller Lilly og Knud Grøn om deres rejse til Kina, hvor de besøgte kristne menigheder. Kirken i Kina er i stærk vækst. Der bygges nye kirker, og det er ikke ualmindeligt, at der er flere tusinde mennesker til gudstjeneste. Det fortælles, at allerede i år 61 kom apostlen Thomas til Kina fra Indien. I 635 kom italienske munke til det store land. I perioden sendte DMS, det tidligere Danmission, 144 missionærer til Kina, men da Mao kom til magten, blev kirkerne lukket og missionærerne udvist. Men kristendommen levede sit skjulte liv, og i dag er 1 million kristne. Ægteparret Grøn ledsager deres beretning med fine billeder, også fra kendte turistmål som Den kinesiske mur og Kejserpaladset i Beijing. Der vil være kaffebord og lotteri til fordel for Danmissions arbejde. Alle er velkomne til denne interessante aften. Thorning Pensionistforening Onsdag d. 13. april kl på Bakkegården er der Forårsfest med underholdning af Løvelpigerne. Der serveres snitter, vin og kaffe. Prisen pr. deltager er 60 kr. Husk tilmelding til Viggo eller Gunhild senest d. 10. april. Onsdag d. 11. maj kl. 14,00 på Bakkegården kommer Viberne fra Vildbjerg og underholder med musik og fællessang. Der bliver serveret kaffe med brød. Pris pr. deltager 50 kr. Alle er velkommen. Kommende arrangementer er en udflugt til det Sønderjyske onsdag d. 8. juni, og onsdag d. 29. juni kommer Degnekapellet og underholder. Hilsen Viggo Eriksen. 9

10 Nyt fra kirken Konfirmanderne Thorning og Grathe 2011: Grathe Kirke, lørdag d 30. april kl Rasmus Hvass Bendtsen Steffen Marquardt Frederik Rasmussen Nicolai Soungaris Grathe Kirke søndag d. 8. maj kl Frederikke Esbensen, Ulrøgelvej 6, Oustrup Line Lyngbak Jensen, Haugevej 68, Hauge Agnete Andersen Nyrup, Gadegårdsvej 1, Duelund Astrid Andersen Nyrup, Gadegårdsvej 1, Duelund Thorning Kirke søndag d. 15. maj kl Anne Sofie Nedergård Amby, Skivevej 36, Skræ Amalie Lundstrøm Andersen, Møllevej 14, Thorning Veronika Krog Andersen, Aalborgvej 47, Thorning Helle Bech Christiansen, Kong Knuds Vej 3, Thorning Rune Lehrmann Christoffersen, Volden 32, Skelhøje Casper Collet, Skovvej 37, Thorning Jonathan Youssef Dahl, Stendalvej 10, Stendalgård Mathias Thuesen Imdrup, Bethaniagade 3C, Kjellerup Henrik Hattesen Kristensen, Kong Valdemars Vej 27, Thorning Emil Nyrup Mogensen, Ulrøgelvej 3, Oustrup Thomas Rahn, Munkemarken 25, Thorning Jakob Kjærulff Schou, Skovvej 46, Thorning Maria Svendsen, Birkevej 12, Thorning 10

11 Thorning Kirke søndag d. 15. maj kl Dennis Andersen, Krogsgardsvej 76, Hvam Nikolaj Strandbygaard Andreasen, Østermarksvej 9, Knudstrup Marie Collet, Skovvej 37, Thorning Christian Ditlevsen, Skovvej 69, Impgård Kevin Staunstrup D`Souza, Højgårdsvej 12, Thorning Jonas Hagen, Ålborgvej 95, Thorning Iben Kristensen, Birkevej 20, Thorning Emil Larsen, Thybovej 22, Knudstrup Pernille Mathiesen, Sangildvej 26, Knudstrup Jonas Døssing Nielsen, Tørrepladsen 39, Thorning Sofie Padkjær Nielsen, Birkevej 11, Thorning Kamilla Mosbech Søndergaard, Mads Doss Vej 11, Thorning Levring 30. april kl Jakob Overby Damkjer, Skovvej 1, Thorning På ældrecenteret Bakkegården er der hver tirsdag kl kaffe, sang og musik. Alle er velkomne til at deltage. Vores organist Elisabeth Tøttrup spiller. Hver den sidste tirsdag i måneden holder vi gudstjeneste, ligeledes med kaffe, sang og musik. Her deltager også kirkesanger og sognepræst. Alle er velkomne! Gudstjenesteliste 10. april Maria bebudelse Aage Nielsen 17. april Palmesøndag 9.00 Inge Mader Jensen 21. april Skærtorsdag april Langfredag april Påskedag april 2.påskedag april Konf. Specialklasse 1.maj 1.s.e.påske 9.00 Karen Marie Ravn 8. maj 2.s.e.påske Konfirmation 15. maj 3.s.e.påske 9.00 og Konfirmation 20. maj Bededag maj 4.s.e.påske Knud Ove Mandrup 29. maj 5.s.e.påske

12 Trivsel i Thorning og omegn Som et led i kommunens forpligtelse til at styrke borgernes sundhed, er der nu søsat et projekt, der kaldes Trivsel i Thorning og omegn. Projektet vil sætte fokus på sundhed og trivsel tæt på jer, der bor i Thorning og omegn. Målet er at udvikle eksisterende tilbud og at etablere nye tilbud, så alle - børn, unge, voksne og ældre - får muligheden for at få en endnu sundere hverdag. Dette vil ske i tæt samarbejde med foreninger, insitutioner og andre aktører i området. Borgercaféer torsdag den 5. maj For at få jeres input til nye aktiviteter og tilbud, der kan styrke folkesundheden i Thorning og omegn inviterer vi til borgercaféer. Så kom med dine idéer og ønsker og del dem med os andre. Det foregår torsdag den 5. maj hold øje med tid og sted i Kjellerup Tidende og opslag forskellige steder, men sæt x i kalenderen allerede nu. Team Sundhedscenter Vi løber for sundhed og med smil på læben: Gratis Løbehold til dig. Et tilbud til alle - uanset om du har løbet før eller ej. Vi tilbyder følgende hold: Børnehold for alle i alderen 7-16 år Voksenhold øvede og begyndere Walk & Talk / Stavgang Vi mødes torsdage kl på Sundhedscentrets parkeringplads (Lægehuset). Hvis du vil vide mere, så kontakt Kirsten på Gymnastik på Bakkegården: Brugerrådet søger en instruktør til gymnastik på Bakkegården, der kan afløse det tidligere tilbud for ældre over 75 år. Vi forestiller dig, at du er gymnastikinstruktør, tidligere fysioterapeut eller har anden relevant erfaring. Hvis du gerne vil have et kursus, betaler vi det selvfølgelig for dig. Tidspunktet aftales nærmere, så det passer dig. Henvendelse til Malene Kjær på Forældrecafé i FRO: Vi søger en tovholder, der én gang om måneden vil stå for Forældrecaféen (lave kaffe og te) og sammen med forældrene finde ud af, hvordan forældrecaféen skal køre. Måske er du forælder, måske er du tidligere pædagog, eller også er du noget helt andet, men har tid og overskud til at skabe en hyggelig og nærværende stemning med forældrene. Hvis du er interesseret så kontakt Malene på eller på eller Anne på eller på annenorgaard. Hvis du vil vide mere om projekt Trivsel i Thorning og omegn, så kontakt projektleder Malene Kjær, tlf ,

13 Thorning Vandværk Thorning Vandværk I/S har afholdt generalforsamling. Der er tilslutning til 638 installationer og 623 målere. Vandforbrug i kbm., i 2009 var det på kbm. En stigning i forbruget på 3,4 %. Vandspildet er på 10,78 %. Der er spildt en del vand, især i sidste halvår på grund af kloakeringsarbejderne i Thorning, og der er nok også spildt ekstra på grund af de hårde vintre. Der har været flere frostsprængte vandmålere end sædvanligt. Vandkvaliteten er god. Hårdhedsgraden af vandet på ledningsnettet er 8,3. De seneste vandanalyser kan findes på www. mitdrikkevand.dk. Det altoverskyggende ledningsbrud skete i weekenden den Det tog en hel dag at lokalisere bruddet. Og det kunne sagtens have været værre, hvis ikke vi havde fået hjælp fra en lokal beboer fra Thorning Overby. Der forsvandt en del vand og der skulle graves et dybt hul for at finde ned til ledningen, der befandt sig under opfyldet fra Thorning Hallen. Det vidste vi i øvrigt ikke noget om, da ledningen ifølge planerne skulle have ligget langs med stien. Der blev ydet en stor indsats fra både Frederiks Smedie og VVS og Hvam Maskinstation. Hjemmesiden fungerer. Det medfører, at der i forbindelse med fremtidige utilsigtede hændelser hurtigt kan lægges nye oplysninger på hjemmesiden, så forbrugerne kan holdes opdateret. Sidste år sattes prisen på vand op med 50 øre. Den faste afgift blev også forhøjet. I år kommer Svend Grathesvej til at medføre et større træk på kassekreditten. Derefter er der ikke planlagt større renoveringsarbejder. Forsyningsområdet mangler kun udbygning ud ad Bødkersmindevej. I år skal taksterne nyberegnes efter kommunens anvisninger. Sandsynligvis vil der ikke ske voldsomme ændringer i forhold til de nuværende. Vandværkets 100 års jubilæum blev fejret i vandværksbygningen. Der var rigtig god tilslutning af brugerne, som blev budt på et stående traktement og en rundvisning på vandværket. 13

14 KFUM og KFUK program Lør. 9/4 kl Fællesspisning hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Tilmelding senest 3/4. Fre. 15/4 kl Rejseaften. Billeder og fortælling fra Færøerne hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10. Fre. 29/4 kl Sangaften. Sted bekendtgøres senere. Fre. 6/5 kl /20 Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10 og hos Birger og Bettina Madsen, Vattrupvej 9. Tor. 12/5 kl Deltagelse i Soldatervennefest i Missionshuset. Tor. 19/5 kl. kl GPS-løb Mødested meddeles senere (Tove V.) Kaffe hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttes Vej 27. Fre. 27/5 kl Fællesspisning i Missionshuset. Tilmelding sen. 19/5 til Jan Pedersen eller Tove Sjørslev. Tor. 2/6 kl.? Deltagelse i friluftsgudstjeneste et sted. Fre. 10/6 kl Aftentur. Mødested: P-pladsen. Arr. Jeppe og Linda Nielsen. Alle er velkomne. Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther tlf

15 Billetsalget starter Midt om Natten Ja, du læste rigtig, billetsalget til Midt om Natten starter naturligvis midt om natten i Haveje, hvor Kim Larsen underholder. Ved den lejlighed kommer den meget efterspurgte Kim Larsen look-a-like Peter Phillipsen og spiller Kim Larsen numre torsdag d. 14. april kl i forsamlingshuset. Der vil være værtshusstemning a la Haveje og man kan nyde en håndbajer. Kl går billetsalget i gang. Alle er velkomne til at deltage i arrangementet, som er gratis, også for dem der ikke ønsker en billet. Vi håber dog at mange benytter lejligheden til at anskaffe sig en billet til Midt om Natten, da vi godt tør love en forestilling ud over det sædvanlige. Med mere end 20 sangnumre fra den kendte Kim Larsen/ Gasolin sangskat og med 50 medvirkende på scenen, bliver der noget både for øjne og ører. Forestillingen Midt om Natten spilles syv gange med forestillinger på følgende dage: Lørdag 4. juni kl premiere Søndag 5. juni kl og kl Tirsdag 7. juni kl Torsdag 9. juni kl Lørdag 11. juni kl Søndag 12. juni kl Som noget nyt, kan man før forestillingen lørdag d. 11. juni for 100 kr. købe en 80ér anretning, som serveres indendørs kl Forestillingen d. 11. juni slutter ved midnatstid, og man vil rigtig få glæde af den stemningsfulde lyssætning ved scenen. 15

16 Nyt fra museet SÆRUDSTILLINGER Vi har stadig vores 2 særudstillinger Hærvejen på Spil- LIVE! og Hedebosyning- en verden af variationer. Vi har endnu en workshop i forbindelse med vores særudstilling Hedebosyning- en verden af variationer. Der endnu få ledige pladser 13 april kl : Workshop: Hedebosyning - hulsømme Workshop i forbindelse med udstillingen Hedebosyning - en verden af variationer i samarbejde med tekstilprojektet TRÅD. Underviser er Amy Lyngaa, Skals Design og Håndarbejdsskole. Tilmelding nødvendig på Vi vil i forbindelse med påskedagene have åbent og der er i disse dage mulighed for at gå på påske skattejagt. I forbindelse med Forskningens Døgn kommer Leif Søndergaard fra Syddansk Universitet og holder foredrag d. 28. april kl om : Fest, farver og fornøjelser i Middelalderen. Der vil blive aflivet en del myter om Den Mørke Middelalder og vi vil blive klogere på hvordan almindelige mennesker levede og festede. Let traktement i forbindelse med foredraget.tilmelding nødvendig på eller Blicheregnens Museumsforening har deres årlige udflugt d. 14. maj. I år går turen til Kulturhistorisk Museum i Randers 9-17 pris 200 kr,. Tilmelding skal ske til museet på eller Vi glæder os til at se jer på Blicheregnens Museum. 16 Her er pindsvinet på vej gennem skoven i Særudstilling Hærvejen på spil - LIVE! Kan du finde påskeæggene der er gemt på museet? Tag mor, far eller dine bedsteforældre under armen og gå på museet i påskeferien.

17 Forsidebilledet: Vinterferie 2011, Børn laver teater på museet. De opførte deres eget stykke Den forvirrede bog til stor underholdning for publikum, som var familie, Gludsted friskole SFO og Thorning SFO. Nyt fra Hugin og Munin Vi har d. 29. maj Store bagedag oppe i Thueninghus kl Du er velkommen til at komme og se om klubben er noget for dig. Der er jernalderweekend 7-8 maj med Hugin og Munin i Silkeborg. Se mere om vores arrangementer på og www. silkeborgmuseum.dk 17

18 HT-87 U-16 drenge på skitur til Sverige Midt i VM håndboldfeberen tog HT-87 U-16 drenge på skitur til Branäs i Sverige. Turen er i stedet for en afslutning til et håndboldstævne i foråret. Torsdag kl. 17 var alle spillerne og trænerne samlet ved Thorning Hallen for at drage af sted i samlet flok. Der var fem biler til at klare transporten. Natten mellem torsdag og fredag ankom de til deres hytter, og efter nogle timer søvn var de klar til at stå på ski. Der var en enkelt, som var uheldig allerede på førstedagen; han brækkede sit kraveben. Med sig hjemmefra havde de hver især medbragt mad til hele turen. Nogle havde lavet kødsovs, andre lasagne, eller havde pizzasnegle, pøslehorn og kage med, som forældrene nok havde lavet. Thorning Bageri havde sponseret 12 franskbrød til turen og Hauge Marked støttede med et økonomisk tilskud. Efter et par hyggelige dage på ski vendte drengene hjem til Thorning søndag aften ved 21 tiden. De havde dog set håndboldfinalen ombord på færgen. 18

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens

Læs mere

Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Tillykke til Kirsten Lehrmann - modtager af Silkeborg Kommunes Sundhedspris 2011 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Dagorden ifølge vedtægter: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Nummer 3 Juni 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Thorning-dyrlæge nu i egen smådyrs-klinik Se mere side 15

Thorning-dyrlæge nu i egen smådyrs-klinik Se mere side 15 Nummer 1 Februar 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Thorning-dyrlæge nu i egen smådyrs-klinik Se mere side 15 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Nummer 6 December 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 9. februar 2015 kl. 13.00 i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 9. februar 2015 kl. 13.00 i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S. Referat fra Generalforsamlingen mandag den 9. februar 2015 kl. 13.00 i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S. Fremmødt: Lene Persson, Ruth Petersen, Hans Larsen, Åshild Videsen, Leo Sørensen samt 122

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Hos Lene mandag d. 15. november kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald () Nina Dige Vinther () Bettina Quvang Jørgensen (BQJ)

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17

Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17 Nummer 5 Oktober 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Plakaten til Skumringstid, tema i Foreningen Norden, se side 17 Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer-

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn September 2014 Indhold: * Høstgudstjeneste: * Vennekredsen: Høstfest * Lyne Hallen: Generalforsamling * Aktivitetskalenderen:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00

PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00 Nummer 3 Maj 2012 21. årgang 2000 eksemplarer FRILUFTSSCENEN I THORNING 2. JUNI - 10. JUNI 2011 Af Gunnar Geertsen Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00 søndag

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.

Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14. Nummer 2 April 2009 18. årgang 1800 eksemplarer Lørdag 6. juni Kl. 14.00 Søndag 7. juni Kl. 14.00 og 18.00 Onsdag 10. juni Kl. 19.00 Lørdag 13. juni Kl. 14.00 og 18.00 Søndag 14. juni Kl. 14.00 Foreninger

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Nummer 2 April 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Projekt Byfest i Fløng

Projekt Byfest i Fløng Referat BYFESTMØDE #8 DELTAGERE: MEDDELT AFBUD: Cafeen, Kim (og Hans-Arne) Høje-Taastrup Private Dagpleje mv, Pernille Fløng Partytelte, Henrik FHI Seniormotion, Hans-Arne Engvadgård, Pia FHF Fodbold,

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere