Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag."

Transkript

1 Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag. Dette idekatalog er et produkt af kemilærerforeningens undersøgelse med at indsamle og belyse problemstillinger ved at arbejde tværfagligt med kemi (2014). Undersøgelsen blev udformet som en spørgeskemaundersøgelse. I denne sammenhæng er lærerne blevet spurgt Hvilke af nedenstående fag har du som kemilærer haft samarbejde med i AT? (flere svarmuligheder) Som det ses af figuren til venstre (hvor fagene står op af y-aksen og procentandel ud af x-aksen) er biologi, dansk og historie blandt de fag, der oftest bliver kombineret med kemi, mens engelsk, fysik, matematik og samfundsfag også ofte samarbejder med kemi. Det skal bemærkes, at psykologi og erhversøkonomi desværre ikke er kommet på den liste, hvori lærerne kunne vælge fag i spørgeskemaet. 1

2 Desuden blev der spurgt Hvilke af følgende fag vurderer du, at kemi kan give frugtbare AT-forløb i samarbejde med? Vurdér på baggrund af såvel erfaring som generelt indtryk og fornemmelse. (flere svarmuligheder) Som det fremgår af figuren (fagene op ad y-aksen og procentandelen ud ad x-aksen) kan kemilærerne, udover de nævnte fag ovenfor (biologi, dansk, historie, engelsk, fysik, matematik og samfundsfag) se gode muligheder i følgende fag: billedkunst, bioteknologi, idræt, naturgeografi, oldtidskundskab, religion og tysk. Det skal bemærkes, at psykologi og erhversøkonomi desværre ikke er kommet på den liste, hvori lærerne kunne vælge fag i spørgeskemaet. 2

3 Nedenfor i idékataloget er angivet forskellige fag, som kemi har været kombineret med. Hvis der har været mere end et samarbejdsfag, står ideen under samtlige samarbejdsfag. Desuden er der under Beskrivelse skrevet, hvilket fag kemi er kombineret med hvis flere end et fag. Fag Billedkunst Gamle værdier: Restaurering (billedkunst, historie, samfundsfag) Kunst i kemi i fysik, kemi og billedkunst Eksempler på farvestoffer og pigmenter. Krav til pigmenter. Fremstilling af pigmenter. Pigmenters (uorganiske saltes) opløselighed i vand: Heterogene ligevægte. Opløselighedsprodukt, ionprodukt samt mættet, umættet og overmættet opløsning. Eksempler på kendte kunstmalere og valg af pigmenter. Restaurering af malerier. Farvestoffer. Billedkunst. Syntetisk produktion af farver. Eleverne producerede hver sin farve i laboratoriet og malede en freske med dem. Biologi (Biotek) Fødevarer: Mad til milliarder: Nærringsstoffers betydning for planteproduktion. Mad. Kostens kemiske opbygning, koblet på bl.a. organisk kemi, syre base kemi. Biologisk en beskrivelse af f.eks kost og fordøjelse. Kost og ernæring. identifikation af kulhydrater, eller måle fedtindhold i wienerbrød mad, smag og lugt Mad, kulhydrater og fedt. Inkl. eksperimenter Mad og mennesker "Chokolade, fedt, biologisk virkning af mørk chokolade..." Mad og mennesker, "Hormonforstyrrende stoffer" Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie Mad til muskler, Proteiner, optagelse og omdannelse Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Fedtstof i fiskeolie Rusmidler Rusmidler, biologi eller historie, eleverne arbejdede især med koffein og alkohol. Ølbrygning 1) Eksperimentelt arbejde: * Fremstilling af en Ale * Undersøgelseaf gæringsprocessens afhængighed af temperaturen * Undersøgelse af gæringsprocessens afhængighed af arten af carbohydrat * Tyndtlagskromatografi af carbohydrater i urten *Bestemmelse af alkoholprocenten vha. hydrometer 2) Synopsis - med fokus på nedenstående *Problemformulering (og problemstillinger) * Naturvidenskabelig metode * (Delkonklusioner) 3

4 * Konklusion * Litteratur Alkohol og celler. øl og vin Nervesystem Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag bedøvelse, at være på. Hvilke stoffer bliver brugt til bedøvelse og hvordan virker de i kroppen Smerter. Unges forbrug af smertestillende medicin, fremstilling af smertestillere, fysiologiske påvirkninger på organismen kemi mod smerter med dansk eller biologi Energi Energi i fagkombination med geografi eller biologi. F.eks om bioethanol. Bioethanol, Fremstilling og analyse af bioethanol. Andet Kemikalier som miljøproblemer, 1. dag: besøg på DTU med 2 laboratorieforsøg: Kemikalier og økosystemer Akuttest på Daphnia Magna Farver. Enzymkinetik, Spildevandsrensning og rensningsanlæg Træning og kosttilskud, kemi & idræt, biologi. En stigende del ad de unge tager kosttilskud i forbindelse med fitness (proteinpulver, kulhydrater) for at optimere deres træning. Hvad indeholder disse produkter og er de nødvendige? Allergier 4

5 Dansk Formidling Medie omhandlende kemiske emner. Eleverne skulle finde en reklame, artikel eller andet hvor kemi var omdrejningspunktet. De undersøgte f. ex. Hårfjerningsmidlet Veet, Cillit bang, artikel fra DSB om molekylær gastronomi. Ordet KEMI brugt som skældsord ( f.eks. "sutteflasker uden kemi, cremer uden kemi osv). Produkt: inddeling i grupper. Hver gruppe spiller en bestemt rolle, f.eks. en matasmedarbejder, der skal formidle indholdet af varedeklarationer eller nybagte forældre med overdreven angst for at udsætte barnet for "kemi". Argumentation. Teoretisk gennemgang af argumentation samt kritisk læsning af udvalgte naturvidenskabelige artikler omfattende bl.a. artikler forfattet af Lomborg. Formidling af kemi. Udsendelser fra "Viden om" dannede grundlag for en vurdering af formidlingen af kemiske/naturvidenskabelige problemstillinger/emner. Rusmidler Alkohol. Samfundsfag, kemi og dansk har bidraget med henholdsvis sociologi, alkoholers opbygning, reklamers betydning Euforiserende stoffer. Analyse af Nordkraft i dansk Sammenholder kemiske strukturer for nogle af de stoffer personerne tager i "bogen" Undersøger ligheder og forskelle i kemiske strukturer, herunder kan man berøre stereoisomeri Små forsøg med påvisning af forskellige kemiske grupper i udvalgte stoffer. Eller forsøg med undersøgelse af polaritet og evne til at trænge ind i hjernen. Herunder kan simpel estersyntese laves hvor man kan illustrere forskellen på polaritet af morfin og heroin, og dermed forskellen i deres evne til at trænge ind i hjernen fra blodet. Forløbet er ok, men skal tilpasses elevernes niveau og der er en risiko for at falde i biologifælden hvor de arbejder mere med hvordan stofferne påvirker personen end hvorfor en given kemisk struktur gør at stofferne virker på receptorerne. Kampen for det gode liv, stofmisbrug, Øl Rusmidler - syntese samt nedbrydning i kroppen, kampagner i medier. Fødevarer Kumarindhold i kanel - sammen med dansk, som analyserede artikler med ophedet debat om kanelsneglen. Tilsætningsstoffer i fødevarer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Mad og mennesker, Innovativ, "Kunstigt fremstillet kød - forslag fra et fiktivt firma: In Vitro Kød". Farvestoffer/madsminke, reklamer, allergener, Eksperiment: Bestemmelse af farvestoffer (spektrofotometrisk) i forskellige mad/drikkevarer. Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie 5

6 fedme Sukkerkemi og fedtkemi og noget om livsstil og reklamer Chokolade. Undersøge chokolade som et afrodisiakum, hvor vi vil inddrage en kemisk analyse af chokolade, de stoffer, som indgår og chokolades evne til bl.a. at smelte oplevelsen, nydelsen. Vi vil forsøge at undersøge chokoladen fra både en naturvidenskabelig men også en hermeneutisk vinkel, idet vi benytter romanen Chocolat, hvis tema netop er nydelsen ved chokoladen og de konsekvenser, som afledes heraf. Parabener i blåbær - analyse af, hvorvidt blåbær indeholder parabener, og vurdering af om det kan føre til massehysteri (ligesom riskiksen med dens arsensindhold) Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Fedt. I forbindelse med fedtafgifter, analyse af oplysningskampagner og reklamer - retoriske virkemidler Kemi - ekstraktion af fedt fra selvvalgt fødevare, undersøgelse af mættethed med olivenolie som reference (additionsreaktioner) cis og transfedtsyrer, additionsreaktioner, mættethed osv. Opgaverne blev meget forskellige da de havde valgt forskellige fødevarer og de fik de to fag til at hænge rigtig godt sammen. Der var rig mulighed for at diskuterer hvordan de arbejde med kemidelen og eleverne valgte selv lidt forskellige metoder. Muligt også at tale om kvantitative og kvalitative metoder. Forløbet var rigtig godt og fra denne klasse var der mange der valgte at skrive AT-eksamen i netop kemi og dansk. Klima Forløb om klimaforandringer. Research og forsøg i kemidelen ang. afsmeltning, grønlandspumpen mv. Produkt: Posters med klart og fyndigt busskab og billedmateriale. Bjørn Lomborgs argumentation i klimadebatten og hvilke teknologiske emner, der kan Være et skridt mod bremsningen af optrappende naturkatastrofer hvilke Lomborg beskyldes for at være med til at holde tilbage. Hvordan argumenterer Bjørn Lomborg for sine kontroversielle holdninger til klimaændringerne? Hvordan fungerer hydrogenbrændselscellen som alternativ CO 2 - neutral energikilde, og hvilke andre metoder findes der? Skaber Lomborg unødvendig debat, om hvorvidt der skal satses på denne slags skridt mod nedsættelse af CO 2 -udslip, når de alternative energikilder viser evnen til dette? og hvis, hvordan gør han dette? Skifergas, Engelsk, dansk, kemi. Vi så dokumentaren Gasland om skifergas i USA Eleverne skulle find ud af hvad var godt eller skidt med Skifergas (I fremtid kan man bruge det med urolighed med Rusland som truer med at lukker for gas) Global opvarmning med humanstisk fag, der har fokus på formidling. Der findes data og metoder på virtuel galathea, som man kombinere med småforsøg eller forsøg lavet i den normale undervisning. 6

7 Engelsk Medicin kemi mod smerter med dansk eller biologi Kampen for det gode liv - lykkepiller Lægemidler, Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag Andet Tiltrækning, forelskelse og kærlighed. Skønlitterære tekster samt billeder i dansk. Emnerne i kemi: fedtstoffer (det tiltrækkende ved kvindelige former) og protein (bestanddel i muskler, der er tiltrækkende ved den maskuline mand). Cigaretter Ekstrem sport, Fokus på behov under ekstreme forhold. Udgangspunkt i en tv-serie Sollys og solbeskyttelse i kemi, fysik og dansk Problemstilling: Hvorfor er det så attraktivt at være solbrændt? Hvad er det for en lyseksponering, der øger risikoen for at udvikle hudcancer, og hvordan kan man beskytte sig mod strålingens skadelige virkninger? Kemifagligt indhold: Solbrændthed: Ultraviolet lys og melanin. Fordele og ulemper ved lyseksponering. Udvikling i antal tilfælde af modermærkekræft i DK og årsager hertil. Sollysets spektrum, UV-A og UV-B. Solbeskyttelse med fokus på solcreme: Fysiske solfiltre - refleksion af lys. Kemiske solfiltre - absorption af UV-lys. Solbeskyttelsesfaktor. Eksperimenter: Udvikling og fremstilling af solcreme Solbeskyttelsesfaktor Absorptionsspektre for UV-filtre og for solcremer Kemiske våben. Hvordan virker kemiske våben Bhopal ulykken, Engelsk (og med dansk) Seveso ulykken, Dansk (eller engelsk). Historiske Den industrielle revolution i England. Videnskabsmænd i England Engelsk, fysik, kemi. Temaet er videnskabsmænd i England i tallet. F. eks. Boyle, Dalton, Priestly, Cavendish. Opdagelse af grundstoffer, kemiske reaktioner. Fødevarer Fedme i USA. Samfundsfag, engelsk, kemi. I kemi arbejdes med fedtstoffers opbygning, forekomst. I laboratoriet undersøges indholdet af fedt i forskellige fødevarer. Desuden analyser med henblik på undersøgelser af fedtstoffers mættethed. mad - fokus på madkultur og madkemi Fedt. Tema har været Jamie Olivers "school dinners". Engelsk analyse af retoriske virkemidler mm Kemi har set på fedts kemiske struktur, forskel på mættet og umættet fedt, cis og transfedtsyrer. Eksperimentelt undersøgelse af mættethed i forskellige madolier, smør, fedt fra chips, oksefedt osv med additionsreaktioner. Har også ekstraheret fedt fra chips og undersøgt mættethed Der sammenlignes med hvilken form for 7

8 fedt der er anvendt normalt i skolekøkkener i USA/England og hvad Jamie Oliver anvender. Det har være muligt at dele eleverne så nogle har arbejdet hypotetisk deduktivt og andre empirisk og dermed gøre dem bevidste om hvordan de arbejder. Eleverne var i starten skeptiske, men endte med alle at konkludere at de ikke kunne have svaret på problemet uden brug af både engelsk og kemi Fedme, fedmeepidemi i USA, kostanalyse, fedtstoffer, følgesygdomme Rusmidler Carlsberg og ølbrygning Narkotika, Fear and loathing in Las Vegas (70'ernes stoffer sammenlignet med 90'ernes) Branding/ antibranding af alkohol til unge. Energi Skifergas, Engelsk, dansk, kemi. Vi så dokumentaren Gasland om skifergas i USA Eleverne skulle find ud af hvad var godt eller skidt med Skifergas (I fremtid kan man bruge det med urolighed med Rusland som truer med at lukker for gas) Bæredygtighed. Tekster på engelsk. Biodiesel og bioethanol (1. og 2. generation) i kemi. Bæredygtighed. Kemi med bæredygtighed (enten i form af klima eller i form af ressourcemangel), engelsk med forklaring på hvorfor folk ikke tror på klimaforandringer, hvilke argumenter der anvendes mv. Forurening. Eng, hi, kemi. Luftforurening, syreregn, kulforbrænding. Andet Kemisk krigsførsel og mediernes behandling af dette THALIDOMID, KE/fi og KE/EN, kemisk syntese R/S, 3D strukturmodeller, DNA Bhopal ulykken, Engelsk (og med dansk) Seveso ulykken, Dansk (eller engelsk). Mordsager. Filosofi Smag THALIDOMID, KE/fi og KE/EN, kemisk syntese R/S, 3D strukturmodeller, DNA Flogistonteorien. Filosofiens udvikling i oplysningstiden og kemiens fødsel. Fransk 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Fremmedsprog Parfume Fysik Lys Lys, spektrofotometri i begge fag, atommodeller i historisk lys til forståelse af samspillet mellem teori-model-virkelighed. Inkl. eksperimenter Gasser Fy/Ke, kemisk ligevægt, Henrys lov, Le Chatelier, 8

9 idealgasloven, Maxwell Lys og farver. Kemi: Spektrofotometri (teori og eksperimentelt arbejde) Energi Kemi: 1) Termometrisk titrering 2) Molar enthalpi-tilvækst ved spaltning af hydrogenperoxid 3) Hess' lov 4) Enthalpi-tilvækst ved opløsning af natriumcarbonat i vand Fysik: 1) Isolering: 2) Isoleret kasse (Newtons varmeledningslov) 3) Varmepumpe 4) Køleskab og fryser 5) Solfanger Raketter, MA,Fy,Ke Eksperiment med fremstilling og affyring af dihydrogenraket samt analyse af bevægelsen og energiomsætning energi sammen med fysik, samfundsfag Historisk Videnskabsmænd i England Engelsk, fysik, kemi. Temaet er videnskabsmænd i England i tallet. F. eks. Boyle, Dalton, Priestly, Cavendish. Opdagelse af grundstoffer, kemiske reaktioner. Oldtidens og renæssancens verdensbillede anvendt til illustration af idéhistoriske og naturvidenskabelige metoder (ol, fy og ke) Kemifagligt indhold: De forskellige typer af forbindelser og blandinger, der gennem tiden er blevet anvendt i forbindelse med krudt og fyrværkerikemi. Andet Sollys og solbeskyttelse i kemi, fysik og dansk Problemstilling: Hvorfor er det så attraktivt at være solbrændt? Hvad er det for en lyseksponering, der øger risikoen for at udvikle hudcancer, og hvordan kan man beskytte sig mod strålingens skadelige virkninger? Kemifagligt indhold: Solbrændthed: Ultraviolet lys og melanin. Fordele og ulemper ved lyseksponering. Udvikling i antal tilfælde af modermærkekræft i DK og årsager hertil. Sollysets spektrum, UV-A og UV-B. Solbeskyttelse med fokus på solcreme: Fysiske solfiltre - refleksion af lys. Kemiske solfiltre - absorption af UV-lys. Solbeskyttelsesfaktor. Eksperimenter: Udvikling og fremstilling af solcreme. Solbeskyttelsesfaktor Absorptionsspektre for UV-filtre og for solcremer hastighedsfordeling. Eksperimenter med gasser i ligevægt mht. tryk og temperatur Idealgasligningen Kunst i kemi i fysik, kemi og billedkunst Eksempler på farvestoffer og pigmenter. Krav til pigmenter. Fremstilling af pigmenter. Pigmenters (uorganiske saltes) opløselighed i vand: Heterogene ligevægte. Opløselighedsprodukt, ionprodukt samt mættet, umættet og overmættet opløsning. Eksempler på kendte kunstmalere og valg af pigmenter. Restaurering af malerier. farvestoffer kemi fysik old EXOPLANETER, spektralanalyse, IR-spektroskopi, atmosfærekemi Global opvarmning i kemi, fysik og samfundsfag Problemstilling: Hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på de stadigt mere alvorlige klimaforandringer? Stikord: Global opvarmning, drivhuseffekt. Feedback mekanismer (Albedo, Permafrost, 9

10 Historie Grønlandspumpe,...). Klimamodeller. Menneskelige handlinger, der har betydning for den globale opvarmning,... Eksperimentelt arbejde, der illustrerer forudsætninger for at lave klimamodeller : Påvisning af forbrændingsprodukter Er CO2 en drivhusgas? - og er vand? Planck kurver Varmeteleskop Albedo målinger Albedo-effekten Skydannelse Vands varmeudvidelse Planter forbruger CO2 CO2 og havets surhedsgrad Vandforsyning med besøg på et vandværk, Nanoteknologi. I forbindelse med studietur til Kbh - besøg på Lunds universitet, DTU og Købehavns universitet. Chokolade Mad og drikke: Rusmidler. Eleverne valgte et rusmiddel, som de beskrev den kemiske struktur og de kemiske/fysiske/biologiske egenskaber ved. Det skulle de så koble til hvilke betydning det pågældende rusmiddel havde for den historiske udvikling. Hash/Christiania samt opium/opiumskrigen fungerede bedst. Askorbinsyre og skørbug, Opdagelsen af askorbinsyres virkning og betydningen for søfarten, da der blev lavet kostforsøg med citrusfrugter og surkål. Eleverne fremstillede reagenser og undersøgte vitaminindhold i citrusfrugter og rødkål. Desuden satte de sig grundigt ind i såvel redoxkemi som biokemi med udgangspunkt i John Andersens bog (Kemiforlaget.) Der findes lister over proviant. Munchs ekspedition til Nordamerika. Ølbrygning, i kombination med historie. Kulhydrater, stereokemi. Rusmidler, biologi eller historie, eleverne arbejdede især med koffein og alkohol Chokolade Mejeri - ost. Vurdering af, hvordan små ændringer i mælkens sammensætning kan få en indflydelse på den endelig ost. Mejerikemi, W. Storchs arbejde Fødevareholdbarhed. Konservering. Vinproduktion på studietur til Salerno Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Ølbrygning: I dybden med glykolyse og alkoholgæring, reaktionstyper og funktionelle grupper Øl. Den naturvidenskabelige revolutions betydning for udvikling af ølbrygning på industriel skala. Videnskabshistorie, nybrud, opdagelser: Paradigmeskift i kemi (med særligt fokus på perioden i slutningen af 1700-tallet) Vi brugte AT-eksamensopgaven Videnskabelige gennembrud og 10

11 teknologiske landvindinger. Eleverne valgte emner: ølbrygning, giftgas, aspirin, dynamit, foto, sygdomsbekæmpelse (Biotek), spildevand. Videnskabelige nybrud - Teflon. Indsigt i hvordan en higen efter et videnskabeligt resultat ofte bevirker at man opnår noget helt andet. Opdagelsesrejser - hvad fandt man? Kaffe, chokolade og ædle metaller Sundhed og medicin: Acetylsalicylsyre, opdagelse, kemien bag, historisk kontekst. Sundhed, hygiejne og sygdomme - før og nu Lægemidler Anæstesi, stoffer, som blev brugt m.m. Medicin, forskellige typer medicinsk behandling/medicinale gennembrud i bestemte historieske perioder. Ingen eksperimenter penicillin, kampen for det gode liv og helbredelse Krig: Kemisk krigsførelse. Kemiske krigsvåben. Undersøgelse af hvilke former for kemiske krigsvåben, som anvendtes/anvendes i forskellige konflikter. Herunder de anvendte stoffers opbygning, hvorfor de anvendes som krigsvåben, virkning etc. 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Krig og terror (med beskrivelse af opbygning af kemiske våben, samt syntese og undersøgelse af renhed) Hvorfor gik Amerika i krig mod Vietnam og hvilket metoder blev der brugt? Herunder kan jeg så have problemstillingerne: - Hvorfor blev der krig? - Hvad er napalmbomber og Agent orange? Herunder vil jeg også komme med historien hvorpå det blev opdaget. - Hvilke konsekvenser fik krigen? Københavns bombardement. Fremstilling af krudt og krudtets anvendelse i Københavns bombardement i 1807 Krigsgasser Krudt. I historie læses historiske kilder om krudt og forsøgene prøves at laves efter i kemi (forskellige forhold mellem ingredienser), for at gøre kemi sværere kan der laves forsøg til at prøve at undersøge hvilke produkter der dannes ved afbrænding af krudt og et gæt på reaktion. Krudt. C-våben, gaskrig, C-våben, konventioner VIETNAM KRIGEN, dioxin, 3D strukturmodeller Ammoniaksyntesen - 1. verdenskrig - betydning for krigen og for fremtiden (gødning) Krudt og Konstantinopel, Fremstilling og forbrænding af krudt. Krudtets betydning i forbindelse med Konstantinopel. Industri: Udvikling af farvestoffer i perioden med den industrielle revolution, historie ammoniaksyntesen og gødning med historie om madproduktion og større befolkninger 11

12 Kolorimetri. Kemi/old kemi/historie. Skulpturerne var i oldtiden farvede men fremstår i dag som hvide Kemisk industri omkring år 1900, - f.eks. farvestofindustri, Tysklands behov for kolonier til levering af råstoffer VIKINGETID, metallers oxidation [besøg på Bevaringscenter], phosphatanalyse [museums udgravning for menneskelig aktivitet], strontium isotop analyse [geografisk oprindelse], C-13 isotop [ land el. /marint opholdssted] Den industrielle revolution i England. Studietur til London, underemner: bomuld og farvestoffer, 1. verdenskrig og giftgasser, industrialisering og kulproduktion, jernproduktion, alkohol - misbrug - kolonisering, opmåling og verdenskort, landbrug, gødning og teknologi. Industrialisering og infektionssygdomme - udvikling af antibiotika, generelt om lægemiddeludvikling. Det sorte guld - de moderne samfunds dybe afhængighed af olien og den petrokemiske industri. Fokus: oliekemi - anvendelser - politik og olie Fag: kemi - samfundsfag - historie Andelsmejerierne. Den naturvidenskabelige revolutions betydning for udvikling af mejeribruget på industriel skala Norsk Hydro frem til ca 1920 Andet: Kemisk produktion omkring middelhavet i middelalderen Vulkaner (på studietur til Salerno) Katastrofer. Ingen eksperimenter, men med mulighed for at tale om, hvordan man kunne arbejde, hvis man skulle undersøge noget eksperimentelt i forbindelse med den katastrofe, man har valgt. F.eks. Bopal, Ammoniakfabrikker der eksploderer, Ceveso, Thaladomidskandalen, Agent Orange, DDT, og flere andre emner. De fleste elever er i stand til at sige noget om, hvordan man kunne arbejde, hvis de selv skulle lave en undersøgelse, eller hvordan der arbejdes med udvikling af kemiske reaktioner/stoffer på en virksomhed. Det fungerer fint, men det er en fordel, hvis der er mulighed for at lave forsøg, da det så er lettere for eleverne at forklare det med metoderne. Doping Gamle værdier: Restauration (billedkunst, historie, samfundsfag) Kviksølvforurening. Der findes data og metoder, som kan kombineres med småforsøg eller forsø,g der er lavet i den normale undervisning på virtuel galathea BHOPAL KATASTROFEN, reaktionsenthalpi, termodynamik, gas/trykberegninger Forurening. Eng, hi, kemi. Luftforurening, syreregn, kulforbrænding. Idræt Træning og kosttilskud, kemi & idræt, biologi. En stigende del af de unge tager kosttilskud i forbindelse med fitness (proteinpulver, kulhydrater) for at optimere deres træning. Hvad indeholder disse produkter og er de nødvendige? Hvor meget skal kroppen arbejde for at forbrænde en pose chips 12

13 (Forsøg: fedt i chips) Doping. Behandling af depression. Hvordan fremstilles lægemidler til behandling af en depression. Motion og depression. Mad og mennesker "Forbedre præstationer (eliteidræt) vha. kost og kosttilskud" Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning. Innovation Bæredygtig emballage: At erstatte plastik (med blødgørere) med mere miljøvenlige emballagetyper Biomimik - polymere: Naturens polymere - hvad kan de bruges til? Matematik Funktioner, modellering og reaktionskinetik: Modellering. Kemi, Matematik, Samfundsfag. En sag case hvor eleverne vha. kemiske analysemetoder laver en model for udbredelsen af en forurening (fx illustreret med et farvestof) fra en kemisk industri. Matematik behandler data, og samfundsfag behandler politiske beslutningsprocesser og holdninger. Forløb med matematik ang. titrerkurver for titrering af stærk hhv. svag syre med stærk base. Matematik: funktionsudtryk (ph som fkt. af V(NaOH) ) opstilles. Kemi: potentiometriske titreringer foretages, og teoretiske og praktiske kurver sammenlignes. Emnet giver stor anledning til at tænke kreativt under det eksperimentelle arbejde for at raffinere forsøgene optimalt. Sætter også fokus på betydningen af fejlkilder og usikkerhed. Reaktionshastighed og vækstmodeller. Lineær regression Reaktionskinetik, På grundlag af SRO om reaktionskinetik udarbejdes en synopsis. Fokuspunkter: synopsiseksamen, problemformulering, matematiske modeller i naturvidenskab. SRO handlede om reaktionskinetik og differentialligninger, forsøget var ethanol og dichromat. Sukker, kulhydrater, sukkerforbrug, diabetesmodeller, differentialligninger Absorption: Lys, farver og bølger. Farvestoffer, bølger, måling af betacaroten ved spektrofotometri, syntese af indigo. Spektrofotometri: bestemmelse indhold af farvestof i fødevare (kemimatematik) 1) eksperiment bestemmelse af indhold af Patent Blue V i halspastiller 2) problemformulering Hvorvidt er det muligt at bestemme indholdet af et farvestof i fx en fødevare vha. spektrofotometri? * Gør rede for sammenhængen mellem lys og farver * Gør rede for den teorien bag Lambert-Beers lov. * Eftervis Lambert-Beers lov i praksis og bestemme mængden af et farvestof i en fødevare. * Gør rede for teorien bag lineær regression og mindste kvadraters metode. * Vurder 13

14 de eksperimentelle resultater vha. de matematiske metoder * Diskuter styrker og svagheder ved forsøget og hvorvidt det er muligt at anvende metoden til at lave en reel bestemmelse af indholdet af farvestoffer i fødevare. Lys, keb-mata 1g, spektrofotometri, lineær model, modellens begrænsninger. Inkl. eksperimenter Andet: Raketter, Eksperiment med fremstilling og affyring af dihydrogenraket samt analyse af bevægelsen og energiomsætning Tilsætningsstoffer Sved., idræt (B) og matematik (B) I kemi er der bestemt saltkonc i sved. I idræt er der lavet div. undersøgelser af hvor meget man sveder i forhold til kondital mm. I matematik er der arbejdet med vækstmodeller. Jordtyper og gødning - optimering af gødningsbehov Olie, Overskrift: oliens muligheder, problemer og alternativer Formål: Denne gang skal der være fokus på synopsis-formen, hvilket vil sige, at I skal lave en problemformulering, der er tværfakkultær, skrive en synopsis og gå til en mundtlig årsprøve på baggrund af jeres synopsis. Mediefag Mad og mennesker, "Tilsætningsstoffer i maden, saltindhold i fødevarer, "Bitz og Frisk"." Naturgeografi Fødevareproduktion og plantenæringsstoffer Energi i fagkombination med geografi eller biologi. F.eks om bioethanol. Oldtidskundskab Kolorimetri: FARVER Nyere undersøgelser har vist, at mange af antikkens kunstværker har været bemalet. Hvordan kan man kemisk afgøre det? - hvilke farver fandtes? - hvorfor og hvordan var kunstværkerne bemalet? Farver, Kemi, billedkunst, evt. oldtidskundskab i stedet Isolering af klorofyl og caroten oa, fremstilling af berliner blå. evt. gæste forlæser med konservator. Helt oplagt, hvis det er kemi B og A Kolorimetri. Kemi/old kemi/historie Skulpturerne var i oldtiden farvede men fremstår idag som hvide Farvestoffer. kemi fysik old Andet: Tro og viden. Opdagelsen af atomets opbygning Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Oldtidens og renæssancens verdensbillede anvendt til illustration af idéhistoriske og naturvidenskabelige metoder (ol, fy og ke) Kemifagligt indhold: De forskellige typer af forbindelser og blandinger, der gennem tiden er blevet anvendt i forbindelse med krudt og fyrværkerikemi. sur regn og nedbrydning af marmor 14

15 psykologi Doping. Kan man forhindre doping, hvor kemi kigger på de analysemetoder der er og psykologi kigger på hvad der får dem til at dope sig. Molekylær gastronomi. I kemi: madens kemi, og betydningen af indholdsstoffer eller tilsætningsstoffer I psykologi: belønningssystemet og perception Vi har talt om at chokolade kunne være et egnet emne. Vi fik ikke talt om, hvorvidt der skulle indgå et lille forsøg. Eleven endte med at vælge andet emne og anden fagkombination Religion Fødevarer: Stoffer brugt i overgangsritualer i natur-religioner (psyko-aktive ingredienser, udvinding af stoffet fra planter, praktisk udvindelse af stoffet som en del af naturfolkets ritualer) Stenalderkost (religion). Videnskabeligt belæg for sundhedsværdien af stenalderkost-bølgen eller i højere grad en religiøs bevægelse. I kemi fokuseres på sundhedsværdien af det høje proteinindhold (fordele: mættende, ulempe?: Nedbrydning og udskillelse). Ramadan, religion. Faste og energiforbrug Mad, religiøse tabuer over for diverse madvarer. Andet: Dyreforsøg. etiske overvejelser omkring brug af dyreforsøg ved medicinudvikling Tro/overtro Var det et terrorangreb eller en nedrivning af World Trade Center? Anvendelse af bevidsthedsudvidende stoffer i fanatiske sekter ETIK (kosmetik) Undersøgelse af udvalgte kosmetiske varers indhold og virkning plus fremstilling af fx læbestifter. Euforiserende stoffer i religioner, fremstilling af mjød eller acetylsalicylsyre (lidt søgt) og måling af alkoholprocent eller renhed) Biobrændsel. Etiske overvejelser omkring produktion af biobrændsel, når mennesker sulter Samfundsfag Fødevarer: Molekylær gastronomi. Undersøge kemien bag denne gren af madlavning og desuden undersøge de sociologiske perspektiver(identitetsdannelse) i forholdt til udøveren, den restaurantbesøgeren etc. Mad og mennesker. "Dræberkanelsneglen" Alkohol, alkoholer, produktion, misbrug, ungdomskultur, antabus Fedme i USA. Samfundsfag, engelsk, kemi. I kemi arbejdes med fedtstoffers opbygning, forekomst. I laboratoriet undersøges indholdet af fedt i forskellige fødevarer. Desuden analyser med henblik på undersøgelser af fedtstoffers mættethed. Alkohol. Samfundsfag, kemi og dansk har bidraget med henholdsvis sociologi, alkoholers opbygning, reklamers betydning Tilsætningsstoffer. Kemisk viden og naturvidenskabeligt baseret risicivurdering stilles op over for det samfundsvidenskabelige begreb 15

16 "risikosamfundet". Tilsætningsstoffer i fødevarer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk -samfundsfag - historie Mælkeskandalen i Kina - kjelldahls analyse af mælk samt vurdering af hvad melamin gør ved analyseresultat. Alkohol. Kemi og samfundsfag: hvilke skader giver alkohol i store mængder på kroppen - hvordan virker antabus og evt. andre, nyere metoder. Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Fedtafgiften - vurdering af forskellige fedttyper sundhed. Miljø og klima: For nogle år siden. Gifttransporten fra Australien til Kommunekemi. Miljøovervågning (hvilke stoffer, hvordan skulle de behandles, hvilke miljørisici, hvordan tjekker man at intet slipper ud ved/efter forbrændingen og så selvfølgelig politik-delen) Global opvarmning. Hvad er olie kemisk set og hvad sker der når olien forbrændes Kviksølv forurening i Japan. Hvad forårsagede forureningen? Hvorfor reagerede den japanske befolkning som de gjorde? Det sorte guld - de moderne samfunds dybe afhængighed af olien og den petrokemiske industri. Fokus: oliekemi - anvendelser - politik og olie Fag: kemi - samfundsfag - historie Pesticider (studietur til Køln) Kemi og Samfundsfag: Spormetaller: Brug og geopolitisk betydning global opvarmning Bioethanol. Kemi og samfundsfag Biobrændsel, Sa/Ke, 1. og 2. generations biobrændsler, økonomi, politik. Eksperimenter med fremstilling af bioethanol. Vandmiljø, i kombination med samfundsfag. Nitratkredsløb og noget med vandmiljøplanerne I, II og III, miljøpolitik i DK. Global opvarmning i kemi, fysik og samfundsfag Problemstilling: Hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på de stadigt mere alvorlige klimaforandringer? Stikord: Global opvarmning, drivhuseffekt. Feedback mekanismer (Albedo, Permafrost, Grønlandspumpe,...). Klimamodeller. Menneskelige handlinger, der har betydning for den globale opvarmning,... Eksperimentelt arbejde, der illustrerer forudsætninger for at lave klimamodeller : Påvisning af forbrændingsprodukter Er CO2 en drivhusgas? - og er vand? Planck kurver Varmeteleskop Albedo målinger Albedo-effekten Skydannelse Vands varmeudvidelse Planter forbruger CO2 CO2 og havets surhedsgrad Menneskekroppen: Lægemiddelkemi og medicinalindustri sammen med. Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, 16

17 lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag Hormonforstyrrende stoffer. Slankepiller. Kemi og samfundsfag. I kemi kigges på opbygning af pillerne og virkemåde, i samfundsfag hvorfor folk bruger slankepiller DN- registre. I kemi kigges på hvordan dna profiler laves og i samfundsfag sættes fokus på overvågning Andet: Moderne bekvemmeligheder (samfundsfag, historie) Modellering. Kemi, Matematik, Samfundsfag. En sag case hvor eleverne vha. kemiske analysemetoder laver en model for udbredelsen af en forurening (fx illustreret med et farvestof) fra en kemisk industri. Matematik behandler data og samfundsfag behandler politiske beslutningsprocesser og holdninger. Energi sammen med fysik, samfundsfag Tekstilindustri, produktion af teklstiler, farvning af tøj, regionale problematikker i Bangladesh og Indien Gamle værdier: Restaurering (billedkunst, historie, samfundsfag) Tysk Holocaust, Filmkundskab I koncentrationslejr har nogle SS eller læger lave eksperimenter på mennesker. Vi har studeret om disse eksperimenter følge det naturvidensskabelig metode. Vi har snakket også om hvordan man tester medecin på dyr før de bliver markedsføret 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Tysklands kemiske industri op til

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen Lærervejledning SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Lærervejledning Jeg elsker denne hårlak. Den er bare så ultra strong. Kemiske stoffer de er

Læs mere

Projektarbejde i kemi

Projektarbejde i kemi Projektarbejde i kemi 1 Forord Hensigten med dette hæfte er at give inspiration til øget brug af projektorganiseret undervisning i kemi i gymnasiet og på hf samt til fornyet inspiration til samarbejde

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Dansk og biologi. Dansk og biologi

Dansk og biologi. Dansk og biologi Dansk og biologi ~ Alkohol og Tom Kristensens Hærværk Der ønskes en analyse og fortolkning af Tom Kristensen: Hærværk (1930) med særligt henblik på at undersøge alkohols betydning for hovedpersonens personlighed,

Læs mere

Samlede undervisningsbeskrivelser

Samlede undervisningsbeskrivelser Projekt C Naturvidenskab for alle - et tværfagligt projekt biologi, fysik/kemi og geografi på 8. klassetrin 2004-06 Samlede undervisningsbeskrivelser Naturvidenskab for alle et tværfagligt projekt biologi,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2014/2015

SÆSONPROGRAM 2014/2015 UNF SÆSONPROGRAM 2014/2015 Hormonforstyrrende kemikalier og mange flere ANDRE FOREDRAG SRP-aften Enzymer Spilteori Syntetisk DNA Evolution STUDIETURE OG WORKSHOPS Cheminova Knogletur Barsebäck Pattedyrsdissektion

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus

Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus l rervejledning Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus Tak til: Kirsten Marie Pedersen, Hanne Birkum og Mikkel Østergaard Troelsen. indhold

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Sustainable.dk. - lærervejledning

Sustainable.dk. - lærervejledning Lærervejledning Til det interaktive undervisningsmateriale Sustainable.dk Udviklet med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler. Sustainable.dk

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Stamceller & Komplekse tal

Stamceller & Komplekse tal NF SÆSONPROGRAM 13/14 Stamceller & Komplekse tal ANDRE FOREDRAG Sex: Hvad er mening? Medicinalkemi Sprængstoffer WORKSHOPS Laborieweekend STUDIETURE Atomkraftværk Novozymes Ungdommens Naturvidenskabelige

Læs mere