Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag."

Transkript

1 Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag. Dette idekatalog er et produkt af kemilærerforeningens undersøgelse med at indsamle og belyse problemstillinger ved at arbejde tværfagligt med kemi (2014). Undersøgelsen blev udformet som en spørgeskemaundersøgelse. I denne sammenhæng er lærerne blevet spurgt Hvilke af nedenstående fag har du som kemilærer haft samarbejde med i AT? (flere svarmuligheder) Som det ses af figuren til venstre (hvor fagene står op af y-aksen og procentandel ud af x-aksen) er biologi, dansk og historie blandt de fag, der oftest bliver kombineret med kemi, mens engelsk, fysik, matematik og samfundsfag også ofte samarbejder med kemi. Det skal bemærkes, at psykologi og erhversøkonomi desværre ikke er kommet på den liste, hvori lærerne kunne vælge fag i spørgeskemaet. 1

2 Desuden blev der spurgt Hvilke af følgende fag vurderer du, at kemi kan give frugtbare AT-forløb i samarbejde med? Vurdér på baggrund af såvel erfaring som generelt indtryk og fornemmelse. (flere svarmuligheder) Som det fremgår af figuren (fagene op ad y-aksen og procentandelen ud ad x-aksen) kan kemilærerne, udover de nævnte fag ovenfor (biologi, dansk, historie, engelsk, fysik, matematik og samfundsfag) se gode muligheder i følgende fag: billedkunst, bioteknologi, idræt, naturgeografi, oldtidskundskab, religion og tysk. Det skal bemærkes, at psykologi og erhversøkonomi desværre ikke er kommet på den liste, hvori lærerne kunne vælge fag i spørgeskemaet. 2

3 Nedenfor i idékataloget er angivet forskellige fag, som kemi har været kombineret med. Hvis der har været mere end et samarbejdsfag, står ideen under samtlige samarbejdsfag. Desuden er der under Beskrivelse skrevet, hvilket fag kemi er kombineret med hvis flere end et fag. Fag Billedkunst Gamle værdier: Restaurering (billedkunst, historie, samfundsfag) Kunst i kemi i fysik, kemi og billedkunst Eksempler på farvestoffer og pigmenter. Krav til pigmenter. Fremstilling af pigmenter. Pigmenters (uorganiske saltes) opløselighed i vand: Heterogene ligevægte. Opløselighedsprodukt, ionprodukt samt mættet, umættet og overmættet opløsning. Eksempler på kendte kunstmalere og valg af pigmenter. Restaurering af malerier. Farvestoffer. Billedkunst. Syntetisk produktion af farver. Eleverne producerede hver sin farve i laboratoriet og malede en freske med dem. Biologi (Biotek) Fødevarer: Mad til milliarder: Nærringsstoffers betydning for planteproduktion. Mad. Kostens kemiske opbygning, koblet på bl.a. organisk kemi, syre base kemi. Biologisk en beskrivelse af f.eks kost og fordøjelse. Kost og ernæring. identifikation af kulhydrater, eller måle fedtindhold i wienerbrød mad, smag og lugt Mad, kulhydrater og fedt. Inkl. eksperimenter Mad og mennesker "Chokolade, fedt, biologisk virkning af mørk chokolade..." Mad og mennesker, "Hormonforstyrrende stoffer" Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie Mad til muskler, Proteiner, optagelse og omdannelse Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Fedtstof i fiskeolie Rusmidler Rusmidler, biologi eller historie, eleverne arbejdede især med koffein og alkohol. Ølbrygning 1) Eksperimentelt arbejde: * Fremstilling af en Ale * Undersøgelseaf gæringsprocessens afhængighed af temperaturen * Undersøgelse af gæringsprocessens afhængighed af arten af carbohydrat * Tyndtlagskromatografi af carbohydrater i urten *Bestemmelse af alkoholprocenten vha. hydrometer 2) Synopsis - med fokus på nedenstående *Problemformulering (og problemstillinger) * Naturvidenskabelig metode * (Delkonklusioner) 3

4 * Konklusion * Litteratur Alkohol og celler. øl og vin Nervesystem Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag bedøvelse, at være på. Hvilke stoffer bliver brugt til bedøvelse og hvordan virker de i kroppen Smerter. Unges forbrug af smertestillende medicin, fremstilling af smertestillere, fysiologiske påvirkninger på organismen kemi mod smerter med dansk eller biologi Energi Energi i fagkombination med geografi eller biologi. F.eks om bioethanol. Bioethanol, Fremstilling og analyse af bioethanol. Andet Kemikalier som miljøproblemer, 1. dag: besøg på DTU med 2 laboratorieforsøg: Kemikalier og økosystemer Akuttest på Daphnia Magna Farver. Enzymkinetik, Spildevandsrensning og rensningsanlæg Træning og kosttilskud, kemi & idræt, biologi. En stigende del ad de unge tager kosttilskud i forbindelse med fitness (proteinpulver, kulhydrater) for at optimere deres træning. Hvad indeholder disse produkter og er de nødvendige? Allergier 4

5 Dansk Formidling Medie omhandlende kemiske emner. Eleverne skulle finde en reklame, artikel eller andet hvor kemi var omdrejningspunktet. De undersøgte f. ex. Hårfjerningsmidlet Veet, Cillit bang, artikel fra DSB om molekylær gastronomi. Ordet KEMI brugt som skældsord ( f.eks. "sutteflasker uden kemi, cremer uden kemi osv). Produkt: inddeling i grupper. Hver gruppe spiller en bestemt rolle, f.eks. en matasmedarbejder, der skal formidle indholdet af varedeklarationer eller nybagte forældre med overdreven angst for at udsætte barnet for "kemi". Argumentation. Teoretisk gennemgang af argumentation samt kritisk læsning af udvalgte naturvidenskabelige artikler omfattende bl.a. artikler forfattet af Lomborg. Formidling af kemi. Udsendelser fra "Viden om" dannede grundlag for en vurdering af formidlingen af kemiske/naturvidenskabelige problemstillinger/emner. Rusmidler Alkohol. Samfundsfag, kemi og dansk har bidraget med henholdsvis sociologi, alkoholers opbygning, reklamers betydning Euforiserende stoffer. Analyse af Nordkraft i dansk Sammenholder kemiske strukturer for nogle af de stoffer personerne tager i "bogen" Undersøger ligheder og forskelle i kemiske strukturer, herunder kan man berøre stereoisomeri Små forsøg med påvisning af forskellige kemiske grupper i udvalgte stoffer. Eller forsøg med undersøgelse af polaritet og evne til at trænge ind i hjernen. Herunder kan simpel estersyntese laves hvor man kan illustrere forskellen på polaritet af morfin og heroin, og dermed forskellen i deres evne til at trænge ind i hjernen fra blodet. Forløbet er ok, men skal tilpasses elevernes niveau og der er en risiko for at falde i biologifælden hvor de arbejder mere med hvordan stofferne påvirker personen end hvorfor en given kemisk struktur gør at stofferne virker på receptorerne. Kampen for det gode liv, stofmisbrug, Øl Rusmidler - syntese samt nedbrydning i kroppen, kampagner i medier. Fødevarer Kumarindhold i kanel - sammen med dansk, som analyserede artikler med ophedet debat om kanelsneglen. Tilsætningsstoffer i fødevarer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Mad og mennesker, Innovativ, "Kunstigt fremstillet kød - forslag fra et fiktivt firma: In Vitro Kød". Farvestoffer/madsminke, reklamer, allergener, Eksperiment: Bestemmelse af farvestoffer (spektrofotometrisk) i forskellige mad/drikkevarer. Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie 5

6 fedme Sukkerkemi og fedtkemi og noget om livsstil og reklamer Chokolade. Undersøge chokolade som et afrodisiakum, hvor vi vil inddrage en kemisk analyse af chokolade, de stoffer, som indgår og chokolades evne til bl.a. at smelte oplevelsen, nydelsen. Vi vil forsøge at undersøge chokoladen fra både en naturvidenskabelig men også en hermeneutisk vinkel, idet vi benytter romanen Chocolat, hvis tema netop er nydelsen ved chokoladen og de konsekvenser, som afledes heraf. Parabener i blåbær - analyse af, hvorvidt blåbær indeholder parabener, og vurdering af om det kan føre til massehysteri (ligesom riskiksen med dens arsensindhold) Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Fedt. I forbindelse med fedtafgifter, analyse af oplysningskampagner og reklamer - retoriske virkemidler Kemi - ekstraktion af fedt fra selvvalgt fødevare, undersøgelse af mættethed med olivenolie som reference (additionsreaktioner) cis og transfedtsyrer, additionsreaktioner, mættethed osv. Opgaverne blev meget forskellige da de havde valgt forskellige fødevarer og de fik de to fag til at hænge rigtig godt sammen. Der var rig mulighed for at diskuterer hvordan de arbejde med kemidelen og eleverne valgte selv lidt forskellige metoder. Muligt også at tale om kvantitative og kvalitative metoder. Forløbet var rigtig godt og fra denne klasse var der mange der valgte at skrive AT-eksamen i netop kemi og dansk. Klima Forløb om klimaforandringer. Research og forsøg i kemidelen ang. afsmeltning, grønlandspumpen mv. Produkt: Posters med klart og fyndigt busskab og billedmateriale. Bjørn Lomborgs argumentation i klimadebatten og hvilke teknologiske emner, der kan Være et skridt mod bremsningen af optrappende naturkatastrofer hvilke Lomborg beskyldes for at være med til at holde tilbage. Hvordan argumenterer Bjørn Lomborg for sine kontroversielle holdninger til klimaændringerne? Hvordan fungerer hydrogenbrændselscellen som alternativ CO 2 - neutral energikilde, og hvilke andre metoder findes der? Skaber Lomborg unødvendig debat, om hvorvidt der skal satses på denne slags skridt mod nedsættelse af CO 2 -udslip, når de alternative energikilder viser evnen til dette? og hvis, hvordan gør han dette? Skifergas, Engelsk, dansk, kemi. Vi så dokumentaren Gasland om skifergas i USA Eleverne skulle find ud af hvad var godt eller skidt med Skifergas (I fremtid kan man bruge det med urolighed med Rusland som truer med at lukker for gas) Global opvarmning med humanstisk fag, der har fokus på formidling. Der findes data og metoder på virtuel galathea, som man kombinere med småforsøg eller forsøg lavet i den normale undervisning. 6

7 Engelsk Medicin kemi mod smerter med dansk eller biologi Kampen for det gode liv - lykkepiller Lægemidler, Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag Andet Tiltrækning, forelskelse og kærlighed. Skønlitterære tekster samt billeder i dansk. Emnerne i kemi: fedtstoffer (det tiltrækkende ved kvindelige former) og protein (bestanddel i muskler, der er tiltrækkende ved den maskuline mand). Cigaretter Ekstrem sport, Fokus på behov under ekstreme forhold. Udgangspunkt i en tv-serie Sollys og solbeskyttelse i kemi, fysik og dansk Problemstilling: Hvorfor er det så attraktivt at være solbrændt? Hvad er det for en lyseksponering, der øger risikoen for at udvikle hudcancer, og hvordan kan man beskytte sig mod strålingens skadelige virkninger? Kemifagligt indhold: Solbrændthed: Ultraviolet lys og melanin. Fordele og ulemper ved lyseksponering. Udvikling i antal tilfælde af modermærkekræft i DK og årsager hertil. Sollysets spektrum, UV-A og UV-B. Solbeskyttelse med fokus på solcreme: Fysiske solfiltre - refleksion af lys. Kemiske solfiltre - absorption af UV-lys. Solbeskyttelsesfaktor. Eksperimenter: Udvikling og fremstilling af solcreme Solbeskyttelsesfaktor Absorptionsspektre for UV-filtre og for solcremer Kemiske våben. Hvordan virker kemiske våben Bhopal ulykken, Engelsk (og med dansk) Seveso ulykken, Dansk (eller engelsk). Historiske Den industrielle revolution i England. Videnskabsmænd i England Engelsk, fysik, kemi. Temaet er videnskabsmænd i England i tallet. F. eks. Boyle, Dalton, Priestly, Cavendish. Opdagelse af grundstoffer, kemiske reaktioner. Fødevarer Fedme i USA. Samfundsfag, engelsk, kemi. I kemi arbejdes med fedtstoffers opbygning, forekomst. I laboratoriet undersøges indholdet af fedt i forskellige fødevarer. Desuden analyser med henblik på undersøgelser af fedtstoffers mættethed. mad - fokus på madkultur og madkemi Fedt. Tema har været Jamie Olivers "school dinners". Engelsk analyse af retoriske virkemidler mm Kemi har set på fedts kemiske struktur, forskel på mættet og umættet fedt, cis og transfedtsyrer. Eksperimentelt undersøgelse af mættethed i forskellige madolier, smør, fedt fra chips, oksefedt osv med additionsreaktioner. Har også ekstraheret fedt fra chips og undersøgt mættethed Der sammenlignes med hvilken form for 7

8 fedt der er anvendt normalt i skolekøkkener i USA/England og hvad Jamie Oliver anvender. Det har være muligt at dele eleverne så nogle har arbejdet hypotetisk deduktivt og andre empirisk og dermed gøre dem bevidste om hvordan de arbejder. Eleverne var i starten skeptiske, men endte med alle at konkludere at de ikke kunne have svaret på problemet uden brug af både engelsk og kemi Fedme, fedmeepidemi i USA, kostanalyse, fedtstoffer, følgesygdomme Rusmidler Carlsberg og ølbrygning Narkotika, Fear and loathing in Las Vegas (70'ernes stoffer sammenlignet med 90'ernes) Branding/ antibranding af alkohol til unge. Energi Skifergas, Engelsk, dansk, kemi. Vi så dokumentaren Gasland om skifergas i USA Eleverne skulle find ud af hvad var godt eller skidt med Skifergas (I fremtid kan man bruge det med urolighed med Rusland som truer med at lukker for gas) Bæredygtighed. Tekster på engelsk. Biodiesel og bioethanol (1. og 2. generation) i kemi. Bæredygtighed. Kemi med bæredygtighed (enten i form af klima eller i form af ressourcemangel), engelsk med forklaring på hvorfor folk ikke tror på klimaforandringer, hvilke argumenter der anvendes mv. Forurening. Eng, hi, kemi. Luftforurening, syreregn, kulforbrænding. Andet Kemisk krigsførsel og mediernes behandling af dette THALIDOMID, KE/fi og KE/EN, kemisk syntese R/S, 3D strukturmodeller, DNA Bhopal ulykken, Engelsk (og med dansk) Seveso ulykken, Dansk (eller engelsk). Mordsager. Filosofi Smag THALIDOMID, KE/fi og KE/EN, kemisk syntese R/S, 3D strukturmodeller, DNA Flogistonteorien. Filosofiens udvikling i oplysningstiden og kemiens fødsel. Fransk 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Fremmedsprog Parfume Fysik Lys Lys, spektrofotometri i begge fag, atommodeller i historisk lys til forståelse af samspillet mellem teori-model-virkelighed. Inkl. eksperimenter Gasser Fy/Ke, kemisk ligevægt, Henrys lov, Le Chatelier, 8

9 idealgasloven, Maxwell Lys og farver. Kemi: Spektrofotometri (teori og eksperimentelt arbejde) Energi Kemi: 1) Termometrisk titrering 2) Molar enthalpi-tilvækst ved spaltning af hydrogenperoxid 3) Hess' lov 4) Enthalpi-tilvækst ved opløsning af natriumcarbonat i vand Fysik: 1) Isolering: 2) Isoleret kasse (Newtons varmeledningslov) 3) Varmepumpe 4) Køleskab og fryser 5) Solfanger Raketter, MA,Fy,Ke Eksperiment med fremstilling og affyring af dihydrogenraket samt analyse af bevægelsen og energiomsætning energi sammen med fysik, samfundsfag Historisk Videnskabsmænd i England Engelsk, fysik, kemi. Temaet er videnskabsmænd i England i tallet. F. eks. Boyle, Dalton, Priestly, Cavendish. Opdagelse af grundstoffer, kemiske reaktioner. Oldtidens og renæssancens verdensbillede anvendt til illustration af idéhistoriske og naturvidenskabelige metoder (ol, fy og ke) Kemifagligt indhold: De forskellige typer af forbindelser og blandinger, der gennem tiden er blevet anvendt i forbindelse med krudt og fyrværkerikemi. Andet Sollys og solbeskyttelse i kemi, fysik og dansk Problemstilling: Hvorfor er det så attraktivt at være solbrændt? Hvad er det for en lyseksponering, der øger risikoen for at udvikle hudcancer, og hvordan kan man beskytte sig mod strålingens skadelige virkninger? Kemifagligt indhold: Solbrændthed: Ultraviolet lys og melanin. Fordele og ulemper ved lyseksponering. Udvikling i antal tilfælde af modermærkekræft i DK og årsager hertil. Sollysets spektrum, UV-A og UV-B. Solbeskyttelse med fokus på solcreme: Fysiske solfiltre - refleksion af lys. Kemiske solfiltre - absorption af UV-lys. Solbeskyttelsesfaktor. Eksperimenter: Udvikling og fremstilling af solcreme. Solbeskyttelsesfaktor Absorptionsspektre for UV-filtre og for solcremer hastighedsfordeling. Eksperimenter med gasser i ligevægt mht. tryk og temperatur Idealgasligningen Kunst i kemi i fysik, kemi og billedkunst Eksempler på farvestoffer og pigmenter. Krav til pigmenter. Fremstilling af pigmenter. Pigmenters (uorganiske saltes) opløselighed i vand: Heterogene ligevægte. Opløselighedsprodukt, ionprodukt samt mættet, umættet og overmættet opløsning. Eksempler på kendte kunstmalere og valg af pigmenter. Restaurering af malerier. farvestoffer kemi fysik old EXOPLANETER, spektralanalyse, IR-spektroskopi, atmosfærekemi Global opvarmning i kemi, fysik og samfundsfag Problemstilling: Hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på de stadigt mere alvorlige klimaforandringer? Stikord: Global opvarmning, drivhuseffekt. Feedback mekanismer (Albedo, Permafrost, 9

10 Historie Grønlandspumpe,...). Klimamodeller. Menneskelige handlinger, der har betydning for den globale opvarmning,... Eksperimentelt arbejde, der illustrerer forudsætninger for at lave klimamodeller : Påvisning af forbrændingsprodukter Er CO2 en drivhusgas? - og er vand? Planck kurver Varmeteleskop Albedo målinger Albedo-effekten Skydannelse Vands varmeudvidelse Planter forbruger CO2 CO2 og havets surhedsgrad Vandforsyning med besøg på et vandværk, Nanoteknologi. I forbindelse med studietur til Kbh - besøg på Lunds universitet, DTU og Købehavns universitet. Chokolade Mad og drikke: Rusmidler. Eleverne valgte et rusmiddel, som de beskrev den kemiske struktur og de kemiske/fysiske/biologiske egenskaber ved. Det skulle de så koble til hvilke betydning det pågældende rusmiddel havde for den historiske udvikling. Hash/Christiania samt opium/opiumskrigen fungerede bedst. Askorbinsyre og skørbug, Opdagelsen af askorbinsyres virkning og betydningen for søfarten, da der blev lavet kostforsøg med citrusfrugter og surkål. Eleverne fremstillede reagenser og undersøgte vitaminindhold i citrusfrugter og rødkål. Desuden satte de sig grundigt ind i såvel redoxkemi som biokemi med udgangspunkt i John Andersens bog (Kemiforlaget.) Der findes lister over proviant. Munchs ekspedition til Nordamerika. Ølbrygning, i kombination med historie. Kulhydrater, stereokemi. Rusmidler, biologi eller historie, eleverne arbejdede især med koffein og alkohol Chokolade Mejeri - ost. Vurdering af, hvordan små ændringer i mælkens sammensætning kan få en indflydelse på den endelig ost. Mejerikemi, W. Storchs arbejde Fødevareholdbarhed. Konservering. Vinproduktion på studietur til Salerno Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Ølbrygning: I dybden med glykolyse og alkoholgæring, reaktionstyper og funktionelle grupper Øl. Den naturvidenskabelige revolutions betydning for udvikling af ølbrygning på industriel skala. Videnskabshistorie, nybrud, opdagelser: Paradigmeskift i kemi (med særligt fokus på perioden i slutningen af 1700-tallet) Vi brugte AT-eksamensopgaven Videnskabelige gennembrud og 10

11 teknologiske landvindinger. Eleverne valgte emner: ølbrygning, giftgas, aspirin, dynamit, foto, sygdomsbekæmpelse (Biotek), spildevand. Videnskabelige nybrud - Teflon. Indsigt i hvordan en higen efter et videnskabeligt resultat ofte bevirker at man opnår noget helt andet. Opdagelsesrejser - hvad fandt man? Kaffe, chokolade og ædle metaller Sundhed og medicin: Acetylsalicylsyre, opdagelse, kemien bag, historisk kontekst. Sundhed, hygiejne og sygdomme - før og nu Lægemidler Anæstesi, stoffer, som blev brugt m.m. Medicin, forskellige typer medicinsk behandling/medicinale gennembrud i bestemte historieske perioder. Ingen eksperimenter penicillin, kampen for det gode liv og helbredelse Krig: Kemisk krigsførelse. Kemiske krigsvåben. Undersøgelse af hvilke former for kemiske krigsvåben, som anvendtes/anvendes i forskellige konflikter. Herunder de anvendte stoffers opbygning, hvorfor de anvendes som krigsvåben, virkning etc. 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Krig og terror (med beskrivelse af opbygning af kemiske våben, samt syntese og undersøgelse af renhed) Hvorfor gik Amerika i krig mod Vietnam og hvilket metoder blev der brugt? Herunder kan jeg så have problemstillingerne: - Hvorfor blev der krig? - Hvad er napalmbomber og Agent orange? Herunder vil jeg også komme med historien hvorpå det blev opdaget. - Hvilke konsekvenser fik krigen? Københavns bombardement. Fremstilling af krudt og krudtets anvendelse i Københavns bombardement i 1807 Krigsgasser Krudt. I historie læses historiske kilder om krudt og forsøgene prøves at laves efter i kemi (forskellige forhold mellem ingredienser), for at gøre kemi sværere kan der laves forsøg til at prøve at undersøge hvilke produkter der dannes ved afbrænding af krudt og et gæt på reaktion. Krudt. C-våben, gaskrig, C-våben, konventioner VIETNAM KRIGEN, dioxin, 3D strukturmodeller Ammoniaksyntesen - 1. verdenskrig - betydning for krigen og for fremtiden (gødning) Krudt og Konstantinopel, Fremstilling og forbrænding af krudt. Krudtets betydning i forbindelse med Konstantinopel. Industri: Udvikling af farvestoffer i perioden med den industrielle revolution, historie ammoniaksyntesen og gødning med historie om madproduktion og større befolkninger 11

12 Kolorimetri. Kemi/old kemi/historie. Skulpturerne var i oldtiden farvede men fremstår i dag som hvide Kemisk industri omkring år 1900, - f.eks. farvestofindustri, Tysklands behov for kolonier til levering af råstoffer VIKINGETID, metallers oxidation [besøg på Bevaringscenter], phosphatanalyse [museums udgravning for menneskelig aktivitet], strontium isotop analyse [geografisk oprindelse], C-13 isotop [ land el. /marint opholdssted] Den industrielle revolution i England. Studietur til London, underemner: bomuld og farvestoffer, 1. verdenskrig og giftgasser, industrialisering og kulproduktion, jernproduktion, alkohol - misbrug - kolonisering, opmåling og verdenskort, landbrug, gødning og teknologi. Industrialisering og infektionssygdomme - udvikling af antibiotika, generelt om lægemiddeludvikling. Det sorte guld - de moderne samfunds dybe afhængighed af olien og den petrokemiske industri. Fokus: oliekemi - anvendelser - politik og olie Fag: kemi - samfundsfag - historie Andelsmejerierne. Den naturvidenskabelige revolutions betydning for udvikling af mejeribruget på industriel skala Norsk Hydro frem til ca 1920 Andet: Kemisk produktion omkring middelhavet i middelalderen Vulkaner (på studietur til Salerno) Katastrofer. Ingen eksperimenter, men med mulighed for at tale om, hvordan man kunne arbejde, hvis man skulle undersøge noget eksperimentelt i forbindelse med den katastrofe, man har valgt. F.eks. Bopal, Ammoniakfabrikker der eksploderer, Ceveso, Thaladomidskandalen, Agent Orange, DDT, og flere andre emner. De fleste elever er i stand til at sige noget om, hvordan man kunne arbejde, hvis de selv skulle lave en undersøgelse, eller hvordan der arbejdes med udvikling af kemiske reaktioner/stoffer på en virksomhed. Det fungerer fint, men det er en fordel, hvis der er mulighed for at lave forsøg, da det så er lettere for eleverne at forklare det med metoderne. Doping Gamle værdier: Restauration (billedkunst, historie, samfundsfag) Kviksølvforurening. Der findes data og metoder, som kan kombineres med småforsøg eller forsø,g der er lavet i den normale undervisning på virtuel galathea BHOPAL KATASTROFEN, reaktionsenthalpi, termodynamik, gas/trykberegninger Forurening. Eng, hi, kemi. Luftforurening, syreregn, kulforbrænding. Idræt Træning og kosttilskud, kemi & idræt, biologi. En stigende del af de unge tager kosttilskud i forbindelse med fitness (proteinpulver, kulhydrater) for at optimere deres træning. Hvad indeholder disse produkter og er de nødvendige? Hvor meget skal kroppen arbejde for at forbrænde en pose chips 12

13 (Forsøg: fedt i chips) Doping. Behandling af depression. Hvordan fremstilles lægemidler til behandling af en depression. Motion og depression. Mad og mennesker "Forbedre præstationer (eliteidræt) vha. kost og kosttilskud" Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning. Innovation Bæredygtig emballage: At erstatte plastik (med blødgørere) med mere miljøvenlige emballagetyper Biomimik - polymere: Naturens polymere - hvad kan de bruges til? Matematik Funktioner, modellering og reaktionskinetik: Modellering. Kemi, Matematik, Samfundsfag. En sag case hvor eleverne vha. kemiske analysemetoder laver en model for udbredelsen af en forurening (fx illustreret med et farvestof) fra en kemisk industri. Matematik behandler data, og samfundsfag behandler politiske beslutningsprocesser og holdninger. Forløb med matematik ang. titrerkurver for titrering af stærk hhv. svag syre med stærk base. Matematik: funktionsudtryk (ph som fkt. af V(NaOH) ) opstilles. Kemi: potentiometriske titreringer foretages, og teoretiske og praktiske kurver sammenlignes. Emnet giver stor anledning til at tænke kreativt under det eksperimentelle arbejde for at raffinere forsøgene optimalt. Sætter også fokus på betydningen af fejlkilder og usikkerhed. Reaktionshastighed og vækstmodeller. Lineær regression Reaktionskinetik, På grundlag af SRO om reaktionskinetik udarbejdes en synopsis. Fokuspunkter: synopsiseksamen, problemformulering, matematiske modeller i naturvidenskab. SRO handlede om reaktionskinetik og differentialligninger, forsøget var ethanol og dichromat. Sukker, kulhydrater, sukkerforbrug, diabetesmodeller, differentialligninger Absorption: Lys, farver og bølger. Farvestoffer, bølger, måling af betacaroten ved spektrofotometri, syntese af indigo. Spektrofotometri: bestemmelse indhold af farvestof i fødevare (kemimatematik) 1) eksperiment bestemmelse af indhold af Patent Blue V i halspastiller 2) problemformulering Hvorvidt er det muligt at bestemme indholdet af et farvestof i fx en fødevare vha. spektrofotometri? * Gør rede for sammenhængen mellem lys og farver * Gør rede for den teorien bag Lambert-Beers lov. * Eftervis Lambert-Beers lov i praksis og bestemme mængden af et farvestof i en fødevare. * Gør rede for teorien bag lineær regression og mindste kvadraters metode. * Vurder 13

14 de eksperimentelle resultater vha. de matematiske metoder * Diskuter styrker og svagheder ved forsøget og hvorvidt det er muligt at anvende metoden til at lave en reel bestemmelse af indholdet af farvestoffer i fødevare. Lys, keb-mata 1g, spektrofotometri, lineær model, modellens begrænsninger. Inkl. eksperimenter Andet: Raketter, Eksperiment med fremstilling og affyring af dihydrogenraket samt analyse af bevægelsen og energiomsætning Tilsætningsstoffer Sved., idræt (B) og matematik (B) I kemi er der bestemt saltkonc i sved. I idræt er der lavet div. undersøgelser af hvor meget man sveder i forhold til kondital mm. I matematik er der arbejdet med vækstmodeller. Jordtyper og gødning - optimering af gødningsbehov Olie, Overskrift: oliens muligheder, problemer og alternativer Formål: Denne gang skal der være fokus på synopsis-formen, hvilket vil sige, at I skal lave en problemformulering, der er tværfakkultær, skrive en synopsis og gå til en mundtlig årsprøve på baggrund af jeres synopsis. Mediefag Mad og mennesker, "Tilsætningsstoffer i maden, saltindhold i fødevarer, "Bitz og Frisk"." Naturgeografi Fødevareproduktion og plantenæringsstoffer Energi i fagkombination med geografi eller biologi. F.eks om bioethanol. Oldtidskundskab Kolorimetri: FARVER Nyere undersøgelser har vist, at mange af antikkens kunstværker har været bemalet. Hvordan kan man kemisk afgøre det? - hvilke farver fandtes? - hvorfor og hvordan var kunstværkerne bemalet? Farver, Kemi, billedkunst, evt. oldtidskundskab i stedet Isolering af klorofyl og caroten oa, fremstilling af berliner blå. evt. gæste forlæser med konservator. Helt oplagt, hvis det er kemi B og A Kolorimetri. Kemi/old kemi/historie Skulpturerne var i oldtiden farvede men fremstår idag som hvide Farvestoffer. kemi fysik old Andet: Tro og viden. Opdagelsen af atomets opbygning Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Oldtidens og renæssancens verdensbillede anvendt til illustration af idéhistoriske og naturvidenskabelige metoder (ol, fy og ke) Kemifagligt indhold: De forskellige typer af forbindelser og blandinger, der gennem tiden er blevet anvendt i forbindelse med krudt og fyrværkerikemi. sur regn og nedbrydning af marmor 14

15 psykologi Doping. Kan man forhindre doping, hvor kemi kigger på de analysemetoder der er og psykologi kigger på hvad der får dem til at dope sig. Molekylær gastronomi. I kemi: madens kemi, og betydningen af indholdsstoffer eller tilsætningsstoffer I psykologi: belønningssystemet og perception Vi har talt om at chokolade kunne være et egnet emne. Vi fik ikke talt om, hvorvidt der skulle indgå et lille forsøg. Eleven endte med at vælge andet emne og anden fagkombination Religion Fødevarer: Stoffer brugt i overgangsritualer i natur-religioner (psyko-aktive ingredienser, udvinding af stoffet fra planter, praktisk udvindelse af stoffet som en del af naturfolkets ritualer) Stenalderkost (religion). Videnskabeligt belæg for sundhedsværdien af stenalderkost-bølgen eller i højere grad en religiøs bevægelse. I kemi fokuseres på sundhedsværdien af det høje proteinindhold (fordele: mættende, ulempe?: Nedbrydning og udskillelse). Ramadan, religion. Faste og energiforbrug Mad, religiøse tabuer over for diverse madvarer. Andet: Dyreforsøg. etiske overvejelser omkring brug af dyreforsøg ved medicinudvikling Tro/overtro Var det et terrorangreb eller en nedrivning af World Trade Center? Anvendelse af bevidsthedsudvidende stoffer i fanatiske sekter ETIK (kosmetik) Undersøgelse af udvalgte kosmetiske varers indhold og virkning plus fremstilling af fx læbestifter. Euforiserende stoffer i religioner, fremstilling af mjød eller acetylsalicylsyre (lidt søgt) og måling af alkoholprocent eller renhed) Biobrændsel. Etiske overvejelser omkring produktion af biobrændsel, når mennesker sulter Samfundsfag Fødevarer: Molekylær gastronomi. Undersøge kemien bag denne gren af madlavning og desuden undersøge de sociologiske perspektiver(identitetsdannelse) i forholdt til udøveren, den restaurantbesøgeren etc. Mad og mennesker. "Dræberkanelsneglen" Alkohol, alkoholer, produktion, misbrug, ungdomskultur, antabus Fedme i USA. Samfundsfag, engelsk, kemi. I kemi arbejdes med fedtstoffers opbygning, forekomst. I laboratoriet undersøges indholdet af fedt i forskellige fødevarer. Desuden analyser med henblik på undersøgelser af fedtstoffers mættethed. Alkohol. Samfundsfag, kemi og dansk har bidraget med henholdsvis sociologi, alkoholers opbygning, reklamers betydning Tilsætningsstoffer. Kemisk viden og naturvidenskabeligt baseret risicivurdering stilles op over for det samfundsvidenskabelige begreb 15

16 "risikosamfundet". Tilsætningsstoffer i fødevarer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk -samfundsfag - historie Mælkeskandalen i Kina - kjelldahls analyse af mælk samt vurdering af hvad melamin gør ved analyseresultat. Alkohol. Kemi og samfundsfag: hvilke skader giver alkohol i store mængder på kroppen - hvordan virker antabus og evt. andre, nyere metoder. Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Fedtafgiften - vurdering af forskellige fedttyper sundhed. Miljø og klima: For nogle år siden. Gifttransporten fra Australien til Kommunekemi. Miljøovervågning (hvilke stoffer, hvordan skulle de behandles, hvilke miljørisici, hvordan tjekker man at intet slipper ud ved/efter forbrændingen og så selvfølgelig politik-delen) Global opvarmning. Hvad er olie kemisk set og hvad sker der når olien forbrændes Kviksølv forurening i Japan. Hvad forårsagede forureningen? Hvorfor reagerede den japanske befolkning som de gjorde? Det sorte guld - de moderne samfunds dybe afhængighed af olien og den petrokemiske industri. Fokus: oliekemi - anvendelser - politik og olie Fag: kemi - samfundsfag - historie Pesticider (studietur til Køln) Kemi og Samfundsfag: Spormetaller: Brug og geopolitisk betydning global opvarmning Bioethanol. Kemi og samfundsfag Biobrændsel, Sa/Ke, 1. og 2. generations biobrændsler, økonomi, politik. Eksperimenter med fremstilling af bioethanol. Vandmiljø, i kombination med samfundsfag. Nitratkredsløb og noget med vandmiljøplanerne I, II og III, miljøpolitik i DK. Global opvarmning i kemi, fysik og samfundsfag Problemstilling: Hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på de stadigt mere alvorlige klimaforandringer? Stikord: Global opvarmning, drivhuseffekt. Feedback mekanismer (Albedo, Permafrost, Grønlandspumpe,...). Klimamodeller. Menneskelige handlinger, der har betydning for den globale opvarmning,... Eksperimentelt arbejde, der illustrerer forudsætninger for at lave klimamodeller : Påvisning af forbrændingsprodukter Er CO2 en drivhusgas? - og er vand? Planck kurver Varmeteleskop Albedo målinger Albedo-effekten Skydannelse Vands varmeudvidelse Planter forbruger CO2 CO2 og havets surhedsgrad Menneskekroppen: Lægemiddelkemi og medicinalindustri sammen med. Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, 16

17 lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag Hormonforstyrrende stoffer. Slankepiller. Kemi og samfundsfag. I kemi kigges på opbygning af pillerne og virkemåde, i samfundsfag hvorfor folk bruger slankepiller DN- registre. I kemi kigges på hvordan dna profiler laves og i samfundsfag sættes fokus på overvågning Andet: Moderne bekvemmeligheder (samfundsfag, historie) Modellering. Kemi, Matematik, Samfundsfag. En sag case hvor eleverne vha. kemiske analysemetoder laver en model for udbredelsen af en forurening (fx illustreret med et farvestof) fra en kemisk industri. Matematik behandler data og samfundsfag behandler politiske beslutningsprocesser og holdninger. Energi sammen med fysik, samfundsfag Tekstilindustri, produktion af teklstiler, farvning af tøj, regionale problematikker i Bangladesh og Indien Gamle værdier: Restaurering (billedkunst, historie, samfundsfag) Tysk Holocaust, Filmkundskab I koncentrationslejr har nogle SS eller læger lave eksperimenter på mennesker. Vi har studeret om disse eksperimenter følge det naturvidensskabelig metode. Vi har snakket også om hvordan man tester medecin på dyr før de bliver markedsføret 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Tysklands kemiske industri op til

Idékatalog over mulige AT forløb med kemi som det ene fag

Idékatalog over mulige AT forløb med kemi som det ene fag Idékatalog over mulige AT forløb med kemi som det ene fag Dette idekatalog er et produkt af lærerforeningens undersøgelse med at indsamle og belyse problemstillinger ved at arbejde tværfagligt med kemi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Eksempelkatalog Problemformuleringer og underspørgsmål: Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook-

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion 1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion ONSDAG d. 8. februar og torsdag d. 1. marts er 3. og 4. lektion afsat til valgaktiviteter under overskriften

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14

Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14 Hold A: Henrik /Gurli Hold B: Marion/Piet + Anders Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14 Periode Indhold Faglige mål Mystiske metaller og Celler Uge 33-36 August / september Metaller i det

Læs mere