Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag."

Transkript

1 Idé katalog ovér muligé AT-forløb méd kémi som dét éné fag. Dette idekatalog er et produkt af kemilærerforeningens undersøgelse med at indsamle og belyse problemstillinger ved at arbejde tværfagligt med kemi (2014). Undersøgelsen blev udformet som en spørgeskemaundersøgelse. I denne sammenhæng er lærerne blevet spurgt Hvilke af nedenstående fag har du som kemilærer haft samarbejde med i AT? (flere svarmuligheder) Som det ses af figuren til venstre (hvor fagene står op af y-aksen og procentandel ud af x-aksen) er biologi, dansk og historie blandt de fag, der oftest bliver kombineret med kemi, mens engelsk, fysik, matematik og samfundsfag også ofte samarbejder med kemi. Det skal bemærkes, at psykologi og erhversøkonomi desværre ikke er kommet på den liste, hvori lærerne kunne vælge fag i spørgeskemaet. 1

2 Desuden blev der spurgt Hvilke af følgende fag vurderer du, at kemi kan give frugtbare AT-forløb i samarbejde med? Vurdér på baggrund af såvel erfaring som generelt indtryk og fornemmelse. (flere svarmuligheder) Som det fremgår af figuren (fagene op ad y-aksen og procentandelen ud ad x-aksen) kan kemilærerne, udover de nævnte fag ovenfor (biologi, dansk, historie, engelsk, fysik, matematik og samfundsfag) se gode muligheder i følgende fag: billedkunst, bioteknologi, idræt, naturgeografi, oldtidskundskab, religion og tysk. Det skal bemærkes, at psykologi og erhversøkonomi desværre ikke er kommet på den liste, hvori lærerne kunne vælge fag i spørgeskemaet. 2

3 Nedenfor i idékataloget er angivet forskellige fag, som kemi har været kombineret med. Hvis der har været mere end et samarbejdsfag, står ideen under samtlige samarbejdsfag. Desuden er der under Beskrivelse skrevet, hvilket fag kemi er kombineret med hvis flere end et fag. Fag Billedkunst Gamle værdier: Restaurering (billedkunst, historie, samfundsfag) Kunst i kemi i fysik, kemi og billedkunst Eksempler på farvestoffer og pigmenter. Krav til pigmenter. Fremstilling af pigmenter. Pigmenters (uorganiske saltes) opløselighed i vand: Heterogene ligevægte. Opløselighedsprodukt, ionprodukt samt mættet, umættet og overmættet opløsning. Eksempler på kendte kunstmalere og valg af pigmenter. Restaurering af malerier. Farvestoffer. Billedkunst. Syntetisk produktion af farver. Eleverne producerede hver sin farve i laboratoriet og malede en freske med dem. Biologi (Biotek) Fødevarer: Mad til milliarder: Nærringsstoffers betydning for planteproduktion. Mad. Kostens kemiske opbygning, koblet på bl.a. organisk kemi, syre base kemi. Biologisk en beskrivelse af f.eks kost og fordøjelse. Kost og ernæring. identifikation af kulhydrater, eller måle fedtindhold i wienerbrød mad, smag og lugt Mad, kulhydrater og fedt. Inkl. eksperimenter Mad og mennesker "Chokolade, fedt, biologisk virkning af mørk chokolade..." Mad og mennesker, "Hormonforstyrrende stoffer" Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie Mad til muskler, Proteiner, optagelse og omdannelse Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Fedtstof i fiskeolie Rusmidler Rusmidler, biologi eller historie, eleverne arbejdede især med koffein og alkohol. Ølbrygning 1) Eksperimentelt arbejde: * Fremstilling af en Ale * Undersøgelseaf gæringsprocessens afhængighed af temperaturen * Undersøgelse af gæringsprocessens afhængighed af arten af carbohydrat * Tyndtlagskromatografi af carbohydrater i urten *Bestemmelse af alkoholprocenten vha. hydrometer 2) Synopsis - med fokus på nedenstående *Problemformulering (og problemstillinger) * Naturvidenskabelig metode * (Delkonklusioner) 3

4 * Konklusion * Litteratur Alkohol og celler. øl og vin Nervesystem Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag bedøvelse, at være på. Hvilke stoffer bliver brugt til bedøvelse og hvordan virker de i kroppen Smerter. Unges forbrug af smertestillende medicin, fremstilling af smertestillere, fysiologiske påvirkninger på organismen kemi mod smerter med dansk eller biologi Energi Energi i fagkombination med geografi eller biologi. F.eks om bioethanol. Bioethanol, Fremstilling og analyse af bioethanol. Andet Kemikalier som miljøproblemer, 1. dag: besøg på DTU med 2 laboratorieforsøg: Kemikalier og økosystemer Akuttest på Daphnia Magna Farver. Enzymkinetik, Spildevandsrensning og rensningsanlæg Træning og kosttilskud, kemi & idræt, biologi. En stigende del ad de unge tager kosttilskud i forbindelse med fitness (proteinpulver, kulhydrater) for at optimere deres træning. Hvad indeholder disse produkter og er de nødvendige? Allergier 4

5 Dansk Formidling Medie omhandlende kemiske emner. Eleverne skulle finde en reklame, artikel eller andet hvor kemi var omdrejningspunktet. De undersøgte f. ex. Hårfjerningsmidlet Veet, Cillit bang, artikel fra DSB om molekylær gastronomi. Ordet KEMI brugt som skældsord ( f.eks. "sutteflasker uden kemi, cremer uden kemi osv). Produkt: inddeling i grupper. Hver gruppe spiller en bestemt rolle, f.eks. en matasmedarbejder, der skal formidle indholdet af varedeklarationer eller nybagte forældre med overdreven angst for at udsætte barnet for "kemi". Argumentation. Teoretisk gennemgang af argumentation samt kritisk læsning af udvalgte naturvidenskabelige artikler omfattende bl.a. artikler forfattet af Lomborg. Formidling af kemi. Udsendelser fra "Viden om" dannede grundlag for en vurdering af formidlingen af kemiske/naturvidenskabelige problemstillinger/emner. Rusmidler Alkohol. Samfundsfag, kemi og dansk har bidraget med henholdsvis sociologi, alkoholers opbygning, reklamers betydning Euforiserende stoffer. Analyse af Nordkraft i dansk Sammenholder kemiske strukturer for nogle af de stoffer personerne tager i "bogen" Undersøger ligheder og forskelle i kemiske strukturer, herunder kan man berøre stereoisomeri Små forsøg med påvisning af forskellige kemiske grupper i udvalgte stoffer. Eller forsøg med undersøgelse af polaritet og evne til at trænge ind i hjernen. Herunder kan simpel estersyntese laves hvor man kan illustrere forskellen på polaritet af morfin og heroin, og dermed forskellen i deres evne til at trænge ind i hjernen fra blodet. Forløbet er ok, men skal tilpasses elevernes niveau og der er en risiko for at falde i biologifælden hvor de arbejder mere med hvordan stofferne påvirker personen end hvorfor en given kemisk struktur gør at stofferne virker på receptorerne. Kampen for det gode liv, stofmisbrug, Øl Rusmidler - syntese samt nedbrydning i kroppen, kampagner i medier. Fødevarer Kumarindhold i kanel - sammen med dansk, som analyserede artikler med ophedet debat om kanelsneglen. Tilsætningsstoffer i fødevarer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Mad og mennesker, Innovativ, "Kunstigt fremstillet kød - forslag fra et fiktivt firma: In Vitro Kød". Farvestoffer/madsminke, reklamer, allergener, Eksperiment: Bestemmelse af farvestoffer (spektrofotometrisk) i forskellige mad/drikkevarer. Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie 5

6 fedme Sukkerkemi og fedtkemi og noget om livsstil og reklamer Chokolade. Undersøge chokolade som et afrodisiakum, hvor vi vil inddrage en kemisk analyse af chokolade, de stoffer, som indgår og chokolades evne til bl.a. at smelte oplevelsen, nydelsen. Vi vil forsøge at undersøge chokoladen fra både en naturvidenskabelig men også en hermeneutisk vinkel, idet vi benytter romanen Chocolat, hvis tema netop er nydelsen ved chokoladen og de konsekvenser, som afledes heraf. Parabener i blåbær - analyse af, hvorvidt blåbær indeholder parabener, og vurdering af om det kan føre til massehysteri (ligesom riskiksen med dens arsensindhold) Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Fedt. I forbindelse med fedtafgifter, analyse af oplysningskampagner og reklamer - retoriske virkemidler Kemi - ekstraktion af fedt fra selvvalgt fødevare, undersøgelse af mættethed med olivenolie som reference (additionsreaktioner) cis og transfedtsyrer, additionsreaktioner, mættethed osv. Opgaverne blev meget forskellige da de havde valgt forskellige fødevarer og de fik de to fag til at hænge rigtig godt sammen. Der var rig mulighed for at diskuterer hvordan de arbejde med kemidelen og eleverne valgte selv lidt forskellige metoder. Muligt også at tale om kvantitative og kvalitative metoder. Forløbet var rigtig godt og fra denne klasse var der mange der valgte at skrive AT-eksamen i netop kemi og dansk. Klima Forløb om klimaforandringer. Research og forsøg i kemidelen ang. afsmeltning, grønlandspumpen mv. Produkt: Posters med klart og fyndigt busskab og billedmateriale. Bjørn Lomborgs argumentation i klimadebatten og hvilke teknologiske emner, der kan Være et skridt mod bremsningen af optrappende naturkatastrofer hvilke Lomborg beskyldes for at være med til at holde tilbage. Hvordan argumenterer Bjørn Lomborg for sine kontroversielle holdninger til klimaændringerne? Hvordan fungerer hydrogenbrændselscellen som alternativ CO 2 - neutral energikilde, og hvilke andre metoder findes der? Skaber Lomborg unødvendig debat, om hvorvidt der skal satses på denne slags skridt mod nedsættelse af CO 2 -udslip, når de alternative energikilder viser evnen til dette? og hvis, hvordan gør han dette? Skifergas, Engelsk, dansk, kemi. Vi så dokumentaren Gasland om skifergas i USA Eleverne skulle find ud af hvad var godt eller skidt med Skifergas (I fremtid kan man bruge det med urolighed med Rusland som truer med at lukker for gas) Global opvarmning med humanstisk fag, der har fokus på formidling. Der findes data og metoder på virtuel galathea, som man kombinere med småforsøg eller forsøg lavet i den normale undervisning. 6

7 Engelsk Medicin kemi mod smerter med dansk eller biologi Kampen for det gode liv - lykkepiller Lægemidler, Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag Andet Tiltrækning, forelskelse og kærlighed. Skønlitterære tekster samt billeder i dansk. Emnerne i kemi: fedtstoffer (det tiltrækkende ved kvindelige former) og protein (bestanddel i muskler, der er tiltrækkende ved den maskuline mand). Cigaretter Ekstrem sport, Fokus på behov under ekstreme forhold. Udgangspunkt i en tv-serie Sollys og solbeskyttelse i kemi, fysik og dansk Problemstilling: Hvorfor er det så attraktivt at være solbrændt? Hvad er det for en lyseksponering, der øger risikoen for at udvikle hudcancer, og hvordan kan man beskytte sig mod strålingens skadelige virkninger? Kemifagligt indhold: Solbrændthed: Ultraviolet lys og melanin. Fordele og ulemper ved lyseksponering. Udvikling i antal tilfælde af modermærkekræft i DK og årsager hertil. Sollysets spektrum, UV-A og UV-B. Solbeskyttelse med fokus på solcreme: Fysiske solfiltre - refleksion af lys. Kemiske solfiltre - absorption af UV-lys. Solbeskyttelsesfaktor. Eksperimenter: Udvikling og fremstilling af solcreme Solbeskyttelsesfaktor Absorptionsspektre for UV-filtre og for solcremer Kemiske våben. Hvordan virker kemiske våben Bhopal ulykken, Engelsk (og med dansk) Seveso ulykken, Dansk (eller engelsk). Historiske Den industrielle revolution i England. Videnskabsmænd i England Engelsk, fysik, kemi. Temaet er videnskabsmænd i England i tallet. F. eks. Boyle, Dalton, Priestly, Cavendish. Opdagelse af grundstoffer, kemiske reaktioner. Fødevarer Fedme i USA. Samfundsfag, engelsk, kemi. I kemi arbejdes med fedtstoffers opbygning, forekomst. I laboratoriet undersøges indholdet af fedt i forskellige fødevarer. Desuden analyser med henblik på undersøgelser af fedtstoffers mættethed. mad - fokus på madkultur og madkemi Fedt. Tema har været Jamie Olivers "school dinners". Engelsk analyse af retoriske virkemidler mm Kemi har set på fedts kemiske struktur, forskel på mættet og umættet fedt, cis og transfedtsyrer. Eksperimentelt undersøgelse af mættethed i forskellige madolier, smør, fedt fra chips, oksefedt osv med additionsreaktioner. Har også ekstraheret fedt fra chips og undersøgt mættethed Der sammenlignes med hvilken form for 7

8 fedt der er anvendt normalt i skolekøkkener i USA/England og hvad Jamie Oliver anvender. Det har være muligt at dele eleverne så nogle har arbejdet hypotetisk deduktivt og andre empirisk og dermed gøre dem bevidste om hvordan de arbejder. Eleverne var i starten skeptiske, men endte med alle at konkludere at de ikke kunne have svaret på problemet uden brug af både engelsk og kemi Fedme, fedmeepidemi i USA, kostanalyse, fedtstoffer, følgesygdomme Rusmidler Carlsberg og ølbrygning Narkotika, Fear and loathing in Las Vegas (70'ernes stoffer sammenlignet med 90'ernes) Branding/ antibranding af alkohol til unge. Energi Skifergas, Engelsk, dansk, kemi. Vi så dokumentaren Gasland om skifergas i USA Eleverne skulle find ud af hvad var godt eller skidt med Skifergas (I fremtid kan man bruge det med urolighed med Rusland som truer med at lukker for gas) Bæredygtighed. Tekster på engelsk. Biodiesel og bioethanol (1. og 2. generation) i kemi. Bæredygtighed. Kemi med bæredygtighed (enten i form af klima eller i form af ressourcemangel), engelsk med forklaring på hvorfor folk ikke tror på klimaforandringer, hvilke argumenter der anvendes mv. Forurening. Eng, hi, kemi. Luftforurening, syreregn, kulforbrænding. Andet Kemisk krigsførsel og mediernes behandling af dette THALIDOMID, KE/fi og KE/EN, kemisk syntese R/S, 3D strukturmodeller, DNA Bhopal ulykken, Engelsk (og med dansk) Seveso ulykken, Dansk (eller engelsk). Mordsager. Filosofi Smag THALIDOMID, KE/fi og KE/EN, kemisk syntese R/S, 3D strukturmodeller, DNA Flogistonteorien. Filosofiens udvikling i oplysningstiden og kemiens fødsel. Fransk 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Fremmedsprog Parfume Fysik Lys Lys, spektrofotometri i begge fag, atommodeller i historisk lys til forståelse af samspillet mellem teori-model-virkelighed. Inkl. eksperimenter Gasser Fy/Ke, kemisk ligevægt, Henrys lov, Le Chatelier, 8

9 idealgasloven, Maxwell Lys og farver. Kemi: Spektrofotometri (teori og eksperimentelt arbejde) Energi Kemi: 1) Termometrisk titrering 2) Molar enthalpi-tilvækst ved spaltning af hydrogenperoxid 3) Hess' lov 4) Enthalpi-tilvækst ved opløsning af natriumcarbonat i vand Fysik: 1) Isolering: 2) Isoleret kasse (Newtons varmeledningslov) 3) Varmepumpe 4) Køleskab og fryser 5) Solfanger Raketter, MA,Fy,Ke Eksperiment med fremstilling og affyring af dihydrogenraket samt analyse af bevægelsen og energiomsætning energi sammen med fysik, samfundsfag Historisk Videnskabsmænd i England Engelsk, fysik, kemi. Temaet er videnskabsmænd i England i tallet. F. eks. Boyle, Dalton, Priestly, Cavendish. Opdagelse af grundstoffer, kemiske reaktioner. Oldtidens og renæssancens verdensbillede anvendt til illustration af idéhistoriske og naturvidenskabelige metoder (ol, fy og ke) Kemifagligt indhold: De forskellige typer af forbindelser og blandinger, der gennem tiden er blevet anvendt i forbindelse med krudt og fyrværkerikemi. Andet Sollys og solbeskyttelse i kemi, fysik og dansk Problemstilling: Hvorfor er det så attraktivt at være solbrændt? Hvad er det for en lyseksponering, der øger risikoen for at udvikle hudcancer, og hvordan kan man beskytte sig mod strålingens skadelige virkninger? Kemifagligt indhold: Solbrændthed: Ultraviolet lys og melanin. Fordele og ulemper ved lyseksponering. Udvikling i antal tilfælde af modermærkekræft i DK og årsager hertil. Sollysets spektrum, UV-A og UV-B. Solbeskyttelse med fokus på solcreme: Fysiske solfiltre - refleksion af lys. Kemiske solfiltre - absorption af UV-lys. Solbeskyttelsesfaktor. Eksperimenter: Udvikling og fremstilling af solcreme. Solbeskyttelsesfaktor Absorptionsspektre for UV-filtre og for solcremer hastighedsfordeling. Eksperimenter med gasser i ligevægt mht. tryk og temperatur Idealgasligningen Kunst i kemi i fysik, kemi og billedkunst Eksempler på farvestoffer og pigmenter. Krav til pigmenter. Fremstilling af pigmenter. Pigmenters (uorganiske saltes) opløselighed i vand: Heterogene ligevægte. Opløselighedsprodukt, ionprodukt samt mættet, umættet og overmættet opløsning. Eksempler på kendte kunstmalere og valg af pigmenter. Restaurering af malerier. farvestoffer kemi fysik old EXOPLANETER, spektralanalyse, IR-spektroskopi, atmosfærekemi Global opvarmning i kemi, fysik og samfundsfag Problemstilling: Hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på de stadigt mere alvorlige klimaforandringer? Stikord: Global opvarmning, drivhuseffekt. Feedback mekanismer (Albedo, Permafrost, 9

10 Historie Grønlandspumpe,...). Klimamodeller. Menneskelige handlinger, der har betydning for den globale opvarmning,... Eksperimentelt arbejde, der illustrerer forudsætninger for at lave klimamodeller : Påvisning af forbrændingsprodukter Er CO2 en drivhusgas? - og er vand? Planck kurver Varmeteleskop Albedo målinger Albedo-effekten Skydannelse Vands varmeudvidelse Planter forbruger CO2 CO2 og havets surhedsgrad Vandforsyning med besøg på et vandværk, Nanoteknologi. I forbindelse med studietur til Kbh - besøg på Lunds universitet, DTU og Købehavns universitet. Chokolade Mad og drikke: Rusmidler. Eleverne valgte et rusmiddel, som de beskrev den kemiske struktur og de kemiske/fysiske/biologiske egenskaber ved. Det skulle de så koble til hvilke betydning det pågældende rusmiddel havde for den historiske udvikling. Hash/Christiania samt opium/opiumskrigen fungerede bedst. Askorbinsyre og skørbug, Opdagelsen af askorbinsyres virkning og betydningen for søfarten, da der blev lavet kostforsøg med citrusfrugter og surkål. Eleverne fremstillede reagenser og undersøgte vitaminindhold i citrusfrugter og rødkål. Desuden satte de sig grundigt ind i såvel redoxkemi som biokemi med udgangspunkt i John Andersens bog (Kemiforlaget.) Der findes lister over proviant. Munchs ekspedition til Nordamerika. Ølbrygning, i kombination med historie. Kulhydrater, stereokemi. Rusmidler, biologi eller historie, eleverne arbejdede især med koffein og alkohol Chokolade Mejeri - ost. Vurdering af, hvordan små ændringer i mælkens sammensætning kan få en indflydelse på den endelig ost. Mejerikemi, W. Storchs arbejde Fødevareholdbarhed. Konservering. Vinproduktion på studietur til Salerno Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag - historie Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Ølbrygning: I dybden med glykolyse og alkoholgæring, reaktionstyper og funktionelle grupper Øl. Den naturvidenskabelige revolutions betydning for udvikling af ølbrygning på industriel skala. Videnskabshistorie, nybrud, opdagelser: Paradigmeskift i kemi (med særligt fokus på perioden i slutningen af 1700-tallet) Vi brugte AT-eksamensopgaven Videnskabelige gennembrud og 10

11 teknologiske landvindinger. Eleverne valgte emner: ølbrygning, giftgas, aspirin, dynamit, foto, sygdomsbekæmpelse (Biotek), spildevand. Videnskabelige nybrud - Teflon. Indsigt i hvordan en higen efter et videnskabeligt resultat ofte bevirker at man opnår noget helt andet. Opdagelsesrejser - hvad fandt man? Kaffe, chokolade og ædle metaller Sundhed og medicin: Acetylsalicylsyre, opdagelse, kemien bag, historisk kontekst. Sundhed, hygiejne og sygdomme - før og nu Lægemidler Anæstesi, stoffer, som blev brugt m.m. Medicin, forskellige typer medicinsk behandling/medicinale gennembrud i bestemte historieske perioder. Ingen eksperimenter penicillin, kampen for det gode liv og helbredelse Krig: Kemisk krigsførelse. Kemiske krigsvåben. Undersøgelse af hvilke former for kemiske krigsvåben, som anvendtes/anvendes i forskellige konflikter. Herunder de anvendte stoffers opbygning, hvorfor de anvendes som krigsvåben, virkning etc. 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Krig og terror (med beskrivelse af opbygning af kemiske våben, samt syntese og undersøgelse af renhed) Hvorfor gik Amerika i krig mod Vietnam og hvilket metoder blev der brugt? Herunder kan jeg så have problemstillingerne: - Hvorfor blev der krig? - Hvad er napalmbomber og Agent orange? Herunder vil jeg også komme med historien hvorpå det blev opdaget. - Hvilke konsekvenser fik krigen? Københavns bombardement. Fremstilling af krudt og krudtets anvendelse i Københavns bombardement i 1807 Krigsgasser Krudt. I historie læses historiske kilder om krudt og forsøgene prøves at laves efter i kemi (forskellige forhold mellem ingredienser), for at gøre kemi sværere kan der laves forsøg til at prøve at undersøge hvilke produkter der dannes ved afbrænding af krudt og et gæt på reaktion. Krudt. C-våben, gaskrig, C-våben, konventioner VIETNAM KRIGEN, dioxin, 3D strukturmodeller Ammoniaksyntesen - 1. verdenskrig - betydning for krigen og for fremtiden (gødning) Krudt og Konstantinopel, Fremstilling og forbrænding af krudt. Krudtets betydning i forbindelse med Konstantinopel. Industri: Udvikling af farvestoffer i perioden med den industrielle revolution, historie ammoniaksyntesen og gødning med historie om madproduktion og større befolkninger 11

12 Kolorimetri. Kemi/old kemi/historie. Skulpturerne var i oldtiden farvede men fremstår i dag som hvide Kemisk industri omkring år 1900, - f.eks. farvestofindustri, Tysklands behov for kolonier til levering af råstoffer VIKINGETID, metallers oxidation [besøg på Bevaringscenter], phosphatanalyse [museums udgravning for menneskelig aktivitet], strontium isotop analyse [geografisk oprindelse], C-13 isotop [ land el. /marint opholdssted] Den industrielle revolution i England. Studietur til London, underemner: bomuld og farvestoffer, 1. verdenskrig og giftgasser, industrialisering og kulproduktion, jernproduktion, alkohol - misbrug - kolonisering, opmåling og verdenskort, landbrug, gødning og teknologi. Industrialisering og infektionssygdomme - udvikling af antibiotika, generelt om lægemiddeludvikling. Det sorte guld - de moderne samfunds dybe afhængighed af olien og den petrokemiske industri. Fokus: oliekemi - anvendelser - politik og olie Fag: kemi - samfundsfag - historie Andelsmejerierne. Den naturvidenskabelige revolutions betydning for udvikling af mejeribruget på industriel skala Norsk Hydro frem til ca 1920 Andet: Kemisk produktion omkring middelhavet i middelalderen Vulkaner (på studietur til Salerno) Katastrofer. Ingen eksperimenter, men med mulighed for at tale om, hvordan man kunne arbejde, hvis man skulle undersøge noget eksperimentelt i forbindelse med den katastrofe, man har valgt. F.eks. Bopal, Ammoniakfabrikker der eksploderer, Ceveso, Thaladomidskandalen, Agent Orange, DDT, og flere andre emner. De fleste elever er i stand til at sige noget om, hvordan man kunne arbejde, hvis de selv skulle lave en undersøgelse, eller hvordan der arbejdes med udvikling af kemiske reaktioner/stoffer på en virksomhed. Det fungerer fint, men det er en fordel, hvis der er mulighed for at lave forsøg, da det så er lettere for eleverne at forklare det med metoderne. Doping Gamle værdier: Restauration (billedkunst, historie, samfundsfag) Kviksølvforurening. Der findes data og metoder, som kan kombineres med småforsøg eller forsø,g der er lavet i den normale undervisning på virtuel galathea BHOPAL KATASTROFEN, reaktionsenthalpi, termodynamik, gas/trykberegninger Forurening. Eng, hi, kemi. Luftforurening, syreregn, kulforbrænding. Idræt Træning og kosttilskud, kemi & idræt, biologi. En stigende del af de unge tager kosttilskud i forbindelse med fitness (proteinpulver, kulhydrater) for at optimere deres træning. Hvad indeholder disse produkter og er de nødvendige? Hvor meget skal kroppen arbejde for at forbrænde en pose chips 12

13 (Forsøg: fedt i chips) Doping. Behandling af depression. Hvordan fremstilles lægemidler til behandling af en depression. Motion og depression. Mad og mennesker "Forbedre præstationer (eliteidræt) vha. kost og kosttilskud" Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning. Innovation Bæredygtig emballage: At erstatte plastik (med blødgørere) med mere miljøvenlige emballagetyper Biomimik - polymere: Naturens polymere - hvad kan de bruges til? Matematik Funktioner, modellering og reaktionskinetik: Modellering. Kemi, Matematik, Samfundsfag. En sag case hvor eleverne vha. kemiske analysemetoder laver en model for udbredelsen af en forurening (fx illustreret med et farvestof) fra en kemisk industri. Matematik behandler data, og samfundsfag behandler politiske beslutningsprocesser og holdninger. Forløb med matematik ang. titrerkurver for titrering af stærk hhv. svag syre med stærk base. Matematik: funktionsudtryk (ph som fkt. af V(NaOH) ) opstilles. Kemi: potentiometriske titreringer foretages, og teoretiske og praktiske kurver sammenlignes. Emnet giver stor anledning til at tænke kreativt under det eksperimentelle arbejde for at raffinere forsøgene optimalt. Sætter også fokus på betydningen af fejlkilder og usikkerhed. Reaktionshastighed og vækstmodeller. Lineær regression Reaktionskinetik, På grundlag af SRO om reaktionskinetik udarbejdes en synopsis. Fokuspunkter: synopsiseksamen, problemformulering, matematiske modeller i naturvidenskab. SRO handlede om reaktionskinetik og differentialligninger, forsøget var ethanol og dichromat. Sukker, kulhydrater, sukkerforbrug, diabetesmodeller, differentialligninger Absorption: Lys, farver og bølger. Farvestoffer, bølger, måling af betacaroten ved spektrofotometri, syntese af indigo. Spektrofotometri: bestemmelse indhold af farvestof i fødevare (kemimatematik) 1) eksperiment bestemmelse af indhold af Patent Blue V i halspastiller 2) problemformulering Hvorvidt er det muligt at bestemme indholdet af et farvestof i fx en fødevare vha. spektrofotometri? * Gør rede for sammenhængen mellem lys og farver * Gør rede for den teorien bag Lambert-Beers lov. * Eftervis Lambert-Beers lov i praksis og bestemme mængden af et farvestof i en fødevare. * Gør rede for teorien bag lineær regression og mindste kvadraters metode. * Vurder 13

14 de eksperimentelle resultater vha. de matematiske metoder * Diskuter styrker og svagheder ved forsøget og hvorvidt det er muligt at anvende metoden til at lave en reel bestemmelse af indholdet af farvestoffer i fødevare. Lys, keb-mata 1g, spektrofotometri, lineær model, modellens begrænsninger. Inkl. eksperimenter Andet: Raketter, Eksperiment med fremstilling og affyring af dihydrogenraket samt analyse af bevægelsen og energiomsætning Tilsætningsstoffer Sved., idræt (B) og matematik (B) I kemi er der bestemt saltkonc i sved. I idræt er der lavet div. undersøgelser af hvor meget man sveder i forhold til kondital mm. I matematik er der arbejdet med vækstmodeller. Jordtyper og gødning - optimering af gødningsbehov Olie, Overskrift: oliens muligheder, problemer og alternativer Formål: Denne gang skal der være fokus på synopsis-formen, hvilket vil sige, at I skal lave en problemformulering, der er tværfakkultær, skrive en synopsis og gå til en mundtlig årsprøve på baggrund af jeres synopsis. Mediefag Mad og mennesker, "Tilsætningsstoffer i maden, saltindhold i fødevarer, "Bitz og Frisk"." Naturgeografi Fødevareproduktion og plantenæringsstoffer Energi i fagkombination med geografi eller biologi. F.eks om bioethanol. Oldtidskundskab Kolorimetri: FARVER Nyere undersøgelser har vist, at mange af antikkens kunstværker har været bemalet. Hvordan kan man kemisk afgøre det? - hvilke farver fandtes? - hvorfor og hvordan var kunstværkerne bemalet? Farver, Kemi, billedkunst, evt. oldtidskundskab i stedet Isolering af klorofyl og caroten oa, fremstilling af berliner blå. evt. gæste forlæser med konservator. Helt oplagt, hvis det er kemi B og A Kolorimetri. Kemi/old kemi/historie Skulpturerne var i oldtiden farvede men fremstår idag som hvide Farvestoffer. kemi fysik old Andet: Tro og viden. Opdagelsen af atomets opbygning Kost og sygdomme, kemi, idræt, biologi, historie, oldtidskundskab. Kan visse fødevarer forbygge visse sygdomme? Er det brugt igennem tiden og hvordan? Aktive stoffer i kosten og deres virkning? Oldtidens og renæssancens verdensbillede anvendt til illustration af idéhistoriske og naturvidenskabelige metoder (ol, fy og ke) Kemifagligt indhold: De forskellige typer af forbindelser og blandinger, der gennem tiden er blevet anvendt i forbindelse med krudt og fyrværkerikemi. sur regn og nedbrydning af marmor 14

15 psykologi Doping. Kan man forhindre doping, hvor kemi kigger på de analysemetoder der er og psykologi kigger på hvad der får dem til at dope sig. Molekylær gastronomi. I kemi: madens kemi, og betydningen af indholdsstoffer eller tilsætningsstoffer I psykologi: belønningssystemet og perception Vi har talt om at chokolade kunne være et egnet emne. Vi fik ikke talt om, hvorvidt der skulle indgå et lille forsøg. Eleven endte med at vælge andet emne og anden fagkombination Religion Fødevarer: Stoffer brugt i overgangsritualer i natur-religioner (psyko-aktive ingredienser, udvinding af stoffet fra planter, praktisk udvindelse af stoffet som en del af naturfolkets ritualer) Stenalderkost (religion). Videnskabeligt belæg for sundhedsværdien af stenalderkost-bølgen eller i højere grad en religiøs bevægelse. I kemi fokuseres på sundhedsværdien af det høje proteinindhold (fordele: mættende, ulempe?: Nedbrydning og udskillelse). Ramadan, religion. Faste og energiforbrug Mad, religiøse tabuer over for diverse madvarer. Andet: Dyreforsøg. etiske overvejelser omkring brug af dyreforsøg ved medicinudvikling Tro/overtro Var det et terrorangreb eller en nedrivning af World Trade Center? Anvendelse af bevidsthedsudvidende stoffer i fanatiske sekter ETIK (kosmetik) Undersøgelse af udvalgte kosmetiske varers indhold og virkning plus fremstilling af fx læbestifter. Euforiserende stoffer i religioner, fremstilling af mjød eller acetylsalicylsyre (lidt søgt) og måling af alkoholprocent eller renhed) Biobrændsel. Etiske overvejelser omkring produktion af biobrændsel, når mennesker sulter Samfundsfag Fødevarer: Molekylær gastronomi. Undersøge kemien bag denne gren af madlavning og desuden undersøge de sociologiske perspektiver(identitetsdannelse) i forholdt til udøveren, den restaurantbesøgeren etc. Mad og mennesker. "Dræberkanelsneglen" Alkohol, alkoholer, produktion, misbrug, ungdomskultur, antabus Fedme i USA. Samfundsfag, engelsk, kemi. I kemi arbejdes med fedtstoffers opbygning, forekomst. I laboratoriet undersøges indholdet af fedt i forskellige fødevarer. Desuden analyser med henblik på undersøgelser af fedtstoffers mættethed. Alkohol. Samfundsfag, kemi og dansk har bidraget med henholdsvis sociologi, alkoholers opbygning, reklamers betydning Tilsætningsstoffer. Kemisk viden og naturvidenskabeligt baseret risicivurdering stilles op over for det samfundsvidenskabelige begreb 15

16 "risikosamfundet". Tilsætningsstoffer i fødevarer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Den søde tand - sukker sundhed og sygdom - før, nu og i fremtiden Fag: kemi - biologi - dansk -samfundsfag - historie Mælkeskandalen i Kina - kjelldahls analyse af mælk samt vurdering af hvad melamin gør ved analyseresultat. Alkohol. Kemi og samfundsfag: hvilke skader giver alkohol i store mængder på kroppen - hvordan virker antabus og evt. andre, nyere metoder. Fedtstoffer - på godt og ondt Fag: kemi - biologi - dansk - samfundsfag Fedtafgiften - vurdering af forskellige fedttyper sundhed. Miljø og klima: For nogle år siden. Gifttransporten fra Australien til Kommunekemi. Miljøovervågning (hvilke stoffer, hvordan skulle de behandles, hvilke miljørisici, hvordan tjekker man at intet slipper ud ved/efter forbrændingen og så selvfølgelig politik-delen) Global opvarmning. Hvad er olie kemisk set og hvad sker der når olien forbrændes Kviksølv forurening i Japan. Hvad forårsagede forureningen? Hvorfor reagerede den japanske befolkning som de gjorde? Det sorte guld - de moderne samfunds dybe afhængighed af olien og den petrokemiske industri. Fokus: oliekemi - anvendelser - politik og olie Fag: kemi - samfundsfag - historie Pesticider (studietur til Køln) Kemi og Samfundsfag: Spormetaller: Brug og geopolitisk betydning global opvarmning Bioethanol. Kemi og samfundsfag Biobrændsel, Sa/Ke, 1. og 2. generations biobrændsler, økonomi, politik. Eksperimenter med fremstilling af bioethanol. Vandmiljø, i kombination med samfundsfag. Nitratkredsløb og noget med vandmiljøplanerne I, II og III, miljøpolitik i DK. Global opvarmning i kemi, fysik og samfundsfag Problemstilling: Hvorfor er det tilsyneladende så svært at finde internationale løsninger på de stadigt mere alvorlige klimaforandringer? Stikord: Global opvarmning, drivhuseffekt. Feedback mekanismer (Albedo, Permafrost, Grønlandspumpe,...). Klimamodeller. Menneskelige handlinger, der har betydning for den globale opvarmning,... Eksperimentelt arbejde, der illustrerer forudsætninger for at lave klimamodeller : Påvisning af forbrændingsprodukter Er CO2 en drivhusgas? - og er vand? Planck kurver Varmeteleskop Albedo målinger Albedo-effekten Skydannelse Vands varmeudvidelse Planter forbruger CO2 CO2 og havets surhedsgrad Menneskekroppen: Lægemiddelkemi og medicinalindustri sammen med. Dopamins binding til receptor, som del af AT om lykke, depression, 16

17 lykkepiller eller lignende. Kan kombineres med mange fag f.eks. Dansk, biologi eller samfundsfag Hormonforstyrrende stoffer. Slankepiller. Kemi og samfundsfag. I kemi kigges på opbygning af pillerne og virkemåde, i samfundsfag hvorfor folk bruger slankepiller DN- registre. I kemi kigges på hvordan dna profiler laves og i samfundsfag sættes fokus på overvågning Andet: Moderne bekvemmeligheder (samfundsfag, historie) Modellering. Kemi, Matematik, Samfundsfag. En sag case hvor eleverne vha. kemiske analysemetoder laver en model for udbredelsen af en forurening (fx illustreret med et farvestof) fra en kemisk industri. Matematik behandler data og samfundsfag behandler politiske beslutningsprocesser og holdninger. Energi sammen med fysik, samfundsfag Tekstilindustri, produktion af teklstiler, farvning af tøj, regionale problematikker i Bangladesh og Indien Gamle værdier: Restaurering (billedkunst, historie, samfundsfag) Tysk Holocaust, Filmkundskab I koncentrationslejr har nogle SS eller læger lave eksperimenter på mennesker. Vi har studeret om disse eksperimenter følge det naturvidensskabelig metode. Vi har snakket også om hvordan man tester medecin på dyr før de bliver markedsføret 1. verdenskrig (HI, Ty/Fr, ke) - Fritz Harbes arbejde, udvikling af giftgas Tysklands kemiske industri op til

Idékatalog over mulige AT forløb med kemi som det ene fag

Idékatalog over mulige AT forløb med kemi som det ene fag Idékatalog over mulige AT forløb med kemi som det ene fag Dette idekatalog er et produkt af lærerforeningens undersøgelse med at indsamle og belyse problemstillinger ved at arbejde tværfagligt med kemi

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HTX - Sukkertoppen Htx Kemi niveau

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi A Danielle Keller

Læs mere

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x KOSMOS C Færdigheds- og vidensmål Atomfysik Himmel og jord Energi på vej Elektronik og styring Kemiske metoder Kemisk produktion Madens kemi Kemi, menneske og samfund Naturfaglige undersøgelser Eleven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-Juni 11/12 Campus Bornholm htx Kemi A Nina Riise 3g

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013- Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus HTX Uddannelse Fag og niveau Lærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kemi

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi A Trille Hertz Quist 3 kea Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2014 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel Spørgsmål nr. 1 Fedme skal du analysere fordøjelsessystemets form og funktion med fokus på fordøjelse af fedt. Nævnt kort relevante metoder som bruges til undersøgelse af fedme. Endeligt skal du redegøre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsplan for hjemkundskab

Undervisningsplan for hjemkundskab Undervisningsplan for hjemkundskab Hjemkundskab introduceres fra 0. klasse og afsluttes i 9. klasse, som en integreret del af fagene: biologi, fysik, idræt (motion/svømning), geografi, samfundsfag, historie,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 09 KTG

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni - skoleår: 2012-2014 Institution EUC Nordvest Uddannelse

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Årsplan for Fysik-Kemi i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra forskellige forløb om centrale emner. Tre af forløbene er tværfaglige med biologi og geografi, så de leder frem mod den mundtlige fællesfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Teknisk

Læs mere

5. Paradigmatiske eksempler til Kemi B, stx

5. Paradigmatiske eksempler til Kemi B, stx 5. Paradigmatiske eksempler til Kemi B, stx I dette kapitel er der angivet en række eksempler på undervisningsforløb, som på ingen måde er normative, men blot er tænkt som inspiration. Til kemi B er der

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Marie Jensen 15xvu

Læs mere

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi KOSMOS A KOSMOS B Færdigheds- og vidensmål Start på fysik Stofegenskaber Tryk og opdrift Elektricitet Start på kemi Stoffer i hverdagen Grundstoffer og kemiske forbindelser Ild Sol, Måne og stjerner Magnetisme

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 16/17 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3mKE Denne

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab defineres som menneskelige aktiviteter, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne og andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

BIOLOGI. Strålings indvirkning på organismers levevilkår. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Strålings indvirkning på organismers levevilkår. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne forskellige Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi BA Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2b Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2b Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2b Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2bKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere