Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1"

Transkript

1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konfigurer afstemningssted Konfigurer afstemningssted og overfør data De fire filer Flyt 4 filer Synkroniser alle pc er Kontroller installation Log på KMD Start konfiguration Startbilledets opbygning og indhold Hent data Billedets opbygning og indhold Hent data flere gange Vis konfiguration Billedets indhold og opbygning Autorisation og rolleprofiler Tilknyt printer Billede 3287 og printernavn Minivejledning til printertest Her får du hjælp Online hjælp Kundenet Vigtigste datoer og tidsfrister Faglig Support Stikord Copyright KMD A/S Side 1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration

4 Forord Forord KMD Digital Valgliste Konfiguration er udviklet til at etablere stamdata der er en forudsætning for at kunne bruge selve KMD Digital Valgliste applikationen. Konfigurations programmet henter stamdata fra KMD s centrale system og placerer dem i krypterede filer på den benyttede PC. Filerne skal derefter distribueres til de pc er der skal indgå i netværket tilhørende KMD Digital Valgliste. Øvrige Kom godt i gang - vejledninger vedrørende Digital Valgliste og bestillinger (afstemningssted, valgborde m.v.), hvortil kan henvises: KMD VALG. Bestillinger KMD VALG. Digital Valgliste. Installation KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration. Installation KMD VALG. Digital Valgliste. Systembeskrivelse KMD VALG. Digital Valgliste. Tekniker KMD VALG. Digital Valgliste. Tjekliste KMD VALG. Digital Valgliste. Valgsekretær Disse, samt øvrige vejledninger, finder du på KMD Kundenet. Læs mere i denne vejledning, afsnit 8. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 2

5 Konfigurer afstemningssted 1 Konfigurer afstemningssted 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data Applikation KMD Digital Valgliste Konfiguration benyttes til at konfigurere afstemningsstedet og til at overføre data fra KMD. Bortset fra antal pc er, så hentes alle konfigurationsoplysninger fra KMD, hvor de er oprettet i KMD Valgudskrivning. KMD Digital Valgliste Konfiguration danner automatisk konfigurationsoplysninger for pc er og afsnit. Brugeren skal være oprettet i KSP/CICS. Applikationen skal minimum afvikles én gang pr. afstemningssted. For hver afvikling dannes fire filer i en separat mappe. Ved gentagelse overskrives de tidligere dannede filer. Applikationen henter den nyeste valgliste, og den henter alle brevstemmer registreret via KMD BrevStemmeProtokollen. 1.2 De fire filer De fire filer (XML) der dannes i konfigurationsprogrammet er krypterede og skal overføres til valgsekretær PC (PCA) via en USB nøgle. Filnavn DVKonfiguration.lmx Afsnitsrolle.lmx Brevstemmer.lmx DigitalValgliste.lmx Beskrivelse Konfigurationsfil med oplysninger om valget, afstemningsstedet og antal afsnit. Konfigurationsfil med oplysning om fordeling af master og backup pr. afsnit. Brevstemmer. En digital udgave af valglisten. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 3

6 Konfigurer afstemningssted 1.3 Flyt 4 filer Der skal flyttes 4 filer fra pc en med KMD Digital Valgliste Konfiguration til valgsekretærens pc, evt. via en USB-nøgle. Filerne hentes i denne mappe: C:\Program Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\<Valg>\<Afstemningssted>\ Eksempel: C:\Program Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\KV\Rådhuset\ Filerne gemmes i denne mappe: C:\Program Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\ 1.4 Synkroniser alle pc er De fire filer bliver automatisk distribueret, når pc erne startes: Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærs pc. Start KMD Digital Valgliste på de valgtilforordnedes pc er. Når de valgtilforordnedes pc er startes, vil de automatisk blive synkroniseret med valgsekretærens pc. 1.5 Kontroller installation Valgsekretæren logger på applikationen og kontrollerer, at der er adgang til alle pc er i nettet. Via dialogen Overvågning kontrolleres: Netværksforbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er. Dobbeltklik på hver pc for detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger for vigtige hændelser. Status på master og backup for alle afsnit Via dialogen Statistik kontrolleres antal vælgere. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 4

7 Log på KMD 2 Log på KMD For at benytte applikationen skal der være logget på KMD s centrale system via CAP IP. Via dette log on hentes brugerens kommunenummer. Dernæst forudsættes at brugeren har rettigheder (KSP / Rolleprofiler) på KMD s centrale system der vedrører KMD Digital Valgliste. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 5

8 Start konfiguration 3 Start konfiguration På dette billede vises de aktive valg for den bruger der er logget på. Hvis der kun er ét aktivt valg, kan du gå direkte til konfiguration, og næste billede. Hvis der afholdes to eller flere valg samtidig, samme dag eller indenfor få dage eller uger, skal du vælge det valg du ønsker at danne data for. Sådan gør du 1. Marker i kolonnen Vælg for det valg du vil hente data for, såfremt der er flere aktive valg. Vises kun ét aktivt valg, skal du ikke markere i kolonnen 2. Tryk på knappen Hent data Nyt billede åbner KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 6

9 Start konfiguration 3.1 Startbilledets opbygning og indhold Kommune Viser kommunenummer og kommune navn Vælg Markering for det valg der skal hentes data for Valg tekst Valgarten vist i fuld tekst. F.eks. Folketingsvalg Valgdato Datoen for afholdelse af valget Antal digitale afstemningssteder Antal digitale afstemningssteder som kommunen har indberettet på bestillingsbilledet A101 Data hentet for, antal Her vises det antal digitale afstemningssteder der er hentet data for Valgart En forkortelse af det aktuelle valg, som anvendes bl.a. i valgopgørelse. Knappen Afslut Lukker applikationen uden at gemme data Knappen Vis konfiguration Åbner nyt billede. Indeholder oplysning om de data der allerede er dannet på den benyttede pc Knappen Hent data Åbner nyt billede. Fortsætter processen med at danne stamdata for det markerede valg Knappen Hjælp Åbner nyt vindue med hjælp til dette billede. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 7

10 Hent data 4 Hent data Ved tryk på knappen Hent data på startbilledet, åbner dette billede. Her vises en specifik oversigt over de digitale afstemningssteder som kommunen har valgt. Når du henter data kan dette ske til alle digitale afstemningssteder samtidig, eller du kan vælge ét eller flere afstemningssteder, og kun hente data for disse. Sådan gør du 1. Tryk på knappen Marker alle hvis du ønsker at hente data for alle afstemningssteder 2. Sæt markering ud for det eller de afstemningssteder du ønsker at hente data for, såfremt du ikke ønsker alle afstemningssteder 3. Tryk på knappen Hent data Nyt billede åbner KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 8

11 Hent data 4.1 Billedets opbygning og indhold Kommune Viser kommunenummer og kommunens navn. Valgart Det aktuelle valg og valgdato, overført fra forrige billede Vælg Markering for det afstemningssted der skal hentes data for. Antal pc Her skal vælges det antal pc som skal benyttes på afstemningsstedet. Antallet er inklusive valgsekretær pc, og er opsat med 3 som minimum. Der kan højest angives 25 pc. Valgborde Antal valgborde som kommunen har indberettet på bestillingsbilledet A101. Afstemningssted Distriktsnummer og afstemningsstedets navn. Data hentet dato Dato og klokkeslæt for hvornår der sidst er hentet data til afstemningsstedet. Feltet er blankt såfremt data ikke er hentet. Antal vælgere Antal registrerede vælger til afstemningsstedet. Antal brevstemmer Antal registrerede brevstemmer til afstemningsstedet. For at kunne vise antal brevstemmer, kræves det at kommunen anvender KMD BrevStemmeProtokol. Knappen Marker alle Ved tryk på knappen, markeres alle afstemningssteder. Knappen Fjern markering Ved tryk på knappen, fjernes de markeringer der er sat. Knappen Tilbage Vender tilbage til forrige billede. Fortsættes næste side! KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 9

12 Hent data Knappen Hent data Ved tryk på knappen, starter dannelse af stamdata for de valgte afstemningssteder og med de valgte parametre. Processen kan tage nogle minutter. Der skal være valgt mindst ét afstemningssted. Knappen Hjælp Åbner nyt vindue med hjælp til dette billede. 4.2 Hent data flere gange Data kan hentes så ofte det måtte ønskes. Hentes der data for et afstemningssted hvortil data allerede er hentet, overskriver nye data blot ældre data. Jo tættere på valgdatoen data hentes, jo mere korrekte bliver data. Både med hensyn til antal vælgere og antal brevstemmer. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 10

13 Vis konfiguration 5 Vis konfiguration Dette billede viser de dannede stamdata for afstemningsstederne. Det fremkommer enten efter at data er dannet, eller hvis der er valgt Vis Konfiguration på det første billede. Oversigten over alle afstemningssteder, uanset om data er hentet eller ikke, vises i rammen på billedet. Skift mellem afstemningsstederne, er markeret på denne oversigt med punkter. 5.1 Billedets indhold og opbygning Kommune Viser kommunenummer og kommunens navn. Valgart Det aktuelle valg og valgdato KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 11

14 Vis konfiguration Data ikke hentet Hvis data ikke er hentet for et afstemningssted, vises afstemningsstedets distriktsnummer, navn samt teksten Data ikke hentet for afstemningssted Data er hentet Hvis data er hentet for et afstemningssted, vises afstemningsstedets distriktsnummer, navn og adresse. Endvidere vises oplysning om: Antal pc på afstemningsstedet Antal valgborde Antal vælgere på afstemningsstedet Antal brevstemmer på afstemningsstedet PC Navn og IP-Adresse KMD Digital Valgliste skal afvikles på pc er i et lukket netværk, der skal konfigureres med faste pc-navne og IP-adresser. Når pc erne navngives, skal domæne også ændres til: arbejdsgruppe. Eksempel PC-navn IP-adresse Anvendelse PCA Valgsekretær PCB Valgtilforordnet PCC Valgtilforordnet PCD Valgtilforordnet Eksemplet viser en opstilling med tre valgtilforordnede pc'er og en valgsekretær. Er der flere valgtilforordnede fortsætter navngivningen efter samme princip. Knappen Tilbage Viser forrige billede Knappen Udskriv Udskriver listen som den vises i rammen på billedet. Der udskrives i Portrait A4 format, med skrifttype Arial. Der udskrives endvidere med sideskift for hvert afstemningssted. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 12

15 Vis konfiguration Knappen Hjælp Åbner nyt vindue med hjælp til dette billede. Når data vises på dette billede er de allerede dannet fysisk på PC. De kan ikke slettes via denne applikation, men kan altid dannes igen på ny, hvis man ønsker at få hentet nye evt. opdaterede data. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 13

16 Autorisation og rolleprofiler 6 Autorisation og rolleprofiler Kommunens medarbejdere kan tildeles forskellige autorisationer afhængigt af deres arbejdsopgaver i relation valgopgaven. For at benytte denne applikation, skal der være logget på KMD s centrale system via CAP IP. Dernæst forudsættes at brugeren har rettigheder (KSP / Rolleprofiler) på KMD s centrale system der vedrører KMD Digital Valgliste. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 14

17 Tilknyt printer 7 Tilknyt printer Skærmbilledet 3287 anvendes generelt, når en AFP-printer skal tilknyttes eller afprøves. 7.1 Billede 3287 og printernavn Via skærmbilledet kan du få hjælp til at finde navnet på den printer, som ønskes anvendt til lokaludskrivning. Sådan gør du: 1. Vælg billede 3287 Afprøvning af printer 2. Anbring markøren i feltet "Printernavn" 3. Tryk F4 = Vis muligheder Popup åbnes Vis muligheder, Printeroversigt 4. Sæt X ud for den printer der ønskes anvendt. Der skal være angivet et JA ud for printeren, i kolonnen AFP 5. Tryk Enter Popup lukker, der returneres til billede Tryk F11 = Egen standard AFP-printer Sørg for at IT-afdelingen indtaster på popup-billedet, i hvilket lokale printeren befinder sig. 7.2 Minivejledning til printertest 3287 er et standardbillede, som er nærmere beskrevet i en særskilt vejledning. Vejledningen findes på KMD Kundenet. Adgang til vejledningen: KMD Kundenet IT Ansvarlig Vejledninger Printertest KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 15

18 Her får du hjælp 8 Her får du hjælp 8.1 Online hjælp Når markøren placeres i et indtastningsfelt, en overskriftslinje, i en ledetekst eller et andet sted på skærmen, og der trykkes F1, fås hjælp til feltet eller generel hjælp til skærmbilledet. 8.2 Kundenet Vejledninger, servicebreve, sidste nyt samt andre relevante oplysninger til KMD's produkter, findes på KMD Kundenet. Adgang til valgudskrivning via følgende adresse: Kundenet.dk Systembrugere Valg Valgudskrivning 8.3 Vigtigste datoer og tidsfrister Forud for et valg, udsender KMD elektroniske servicebreve med oplysning om de datoer der vedrørende bestillinger og leverancer. Endvidere praktiske forhold vedrørende f.eks. udvidede CICS-åbningstider. 8.4 Faglig Support KMD. Team Valg Lautrupparken Ballerup Telefon Fax Åbningstider Normale åbningstider er mandag-onsdag: , torsdag , fredag Helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag er der lukket. Falder Grundlovsdag og 1. maj på en hverdag, er der åbent disse dage fra til I forbindelse med et valg, er der udvidede åbningstider. KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 16

19 Stikord 9 Stikord Autorisation (6.0) Billede 3287 (7.1) CAP IP (2.0, 6.0) Data hentet (5.1) Data ikke hentet (5.1) De fire filer (1.2) Digitale afstemningssteder (4.0) Faglig Support (8.4) Flyt fire filer (1.3) Hent data (4.0) Hent data flere gange (4.2) IP Adresse (5.1) Kom godt i gang (Forord) Konfiguration, start (3.0) Konfigurer afstemningssted (1.1) Kontroller installation (1.5) Krypterede data (1.2) KSP/CICS (1.1, 6.0) Kundenet (8.2) Log på KMD (2.0) Minivejledning til printertest (7.2) Online hjælp (8.1) Overfør data (1.2) PC Navn (5.1) Printernavn (7.1) Rolleprofil (6.0) Startbillede (3.0) Startbilledets opbygning (3.1) Synkroniser pc (1.4) Tilknyt printer (7.0) Udskriv (5.1) USB Nøgle (1.2) Vis konfiguration (5.0) XML (1.2) Åbningstider (8.4) KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Side 17

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere