FØDEVAREKVALITET OG DENS BETYDNING FOR SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØDEVAREKVALITET OG DENS BETYDNING FOR SUNDHED"

Transkript

1 FØDEVAREKVALITET OG DENS BETYDNING FOR SUNDHED Kostråd fokuserer oftest på kvantitet frem for kvalitet og dermed overses en vigtig faktor når det gælder kost og sundhed. Af Nikolaj Lehmann Der hersker efterhånden ikke længere nogen tvivl om, at fedme og dertil relaterede velfærdssygdomme er et stigende problem i Danmark, ligesom det er i den øvrige del af den vestlige verden. Antallet af stærkt overvægtige er tiltagende, flere børn bliver overvægtige i en tidlig alder, gammelmandssukkersyge konstateres hos helt unge osv. Parallelt med dette synes der også at være en stigning i forekomsten af allergier, infektioner, svamp, hud- og fordøjelsesproblemer. Forbruget af medicin er stigende, selv hos unge, hvor der i dag ses et større forbrug af smertestillende sammenlignet med tidligere. Det er en meget stor sandsynlighed for, at ovennævnte problemer er relateret til kost og motion, og der er også iværksat mange tiltag for at gøre befolkningen opmærksom på behovet for motion og sund kost i hverdagen. Men hvad er en sund kost? Mens eksperter fra motionsbranchen efterhånden godt kan blive nogenlunde enige m.h.t. hvad motion bør indebære, så er rådene fra kosteksperterne meget divergerende. Problemet med kost er, at det er et ekstremt kompliceret emne. Kosten har en direkte indflydelse på funktionen af kroppens organer, muskler, knogler m.m. og er derfor altafgørende for kroppens helbred og funktionalitet. Mad er ikke bare energi; Mad er også byggesten for kroppen, idet kroppens væv (hud, muskler, organer, hår m.m.) fornyer sig hele tiden /1/. Men desværre fokuserer de fleste kostråd oftest på energien. Traditionelle kostråd handler primært om fordeling af såkaldte makronæringsstoffer, dvs. kulhydrater, fedt og protein. Debatten om kosten fokuserer alt for meget om kvantitet og sjældent om kvalitet af næringsindholdet i føden. For sandheden er, at kroppen ikke kan blive bedre end kvaliteten af den næring den modtager. Fordi det er ikke ligegyldigt, hvor kulhydraterne eller proteinerne kommer fra, og hvad de er blevet udsat for undervejs. Det er heller ikke ligegyldigt hvilke andre stoffer der optræder samtidig med. Det handler nemlig ikke kun om makronæringsstofferne, men i særdeleshed også om mikronæringsstofferne. Hvert øjeblik foregår der tusindvis af kemisk og biologisk reaktioner i kroppen /2/ som sikrer, at kroppen fungerer optimalt, kan genopbygges og forny sig selv løbende. For at disse reaktioner kan forløbe optimal kræves tilstedeværelsen af enzymer og såkaldte mikronæringsstoffer som omfatter co- enzymer, antioxidanter, vitaminer, specifikke organiske stoffer, salte, mineraler og sporelementer. Disse mikronæringsstoffer er essentielle, og skal tilvejebringes via føden. Kvalitetsfødevarer er karakteriseret ved at have den rette sammensætning og mængde af såvel makro- som mikronæringsstoffer. Kroppens funktion kan dermed ikke blive bedre end kvaliteten af de fødevarer der indtages. Så hvordan står det til med kvaliteten af fødevarer i dag? En meget stor del af det samlede fødevareudbud er i dag karakteriseret ved at være forarbejdet, at indeholde tilsætningsstoffer eller være delvise eller helt syntetiske. Hovedparten af landbrugsprodukterne (frugt, grønt, kød, æg og mælkeprodukter) kommer fra såkaldt konventionelt landbrug. 1

2 Forarbejdede fødevarer er produkter, hvor råvarerne er blevet opvarmet, ristet, malet, tilberedt, pasteuriseret, tilsat sukker osv. Eksempler herpå er pålæg, juice, færdigretter, morgenmadsprodukter. Forarbejdningsprocesserne har desværre den uheldige bivirkning, at de ændrer på den naturlige sammensætning af især mikronæringsstoffer, blandt andet ved at ødelægge fødevarens naturlige indhold af vitaminer og enzymer. Hvordan reagerer kroppen på en ukomplet fødevare? Man skal huske på, at kroppens fordøjelsessystem og organer er resultatet af millioner af års evolution. De mekanismer der styrer fordøjelse og optagelse af næringsstoffer i kroppen er de samme som for mindst år siden /3/ dvs., at kroppen stadig kun er designet til at genkende og håndtere fødevarer der fandtes for over år siden. Et godt eksempel er alkohol; mennesket har sandsynligvis indtaget alkohol i omtrent år, men kroppen kan stadig ikke håndtere det i større mængder. Det tager meget lang tid for organismer at tilpasse sig nye fødevarer. Når vi spiser et æble så genkender kroppen det, og ved, at der udover energi tilvejebringes en lang række næringsstoffer (enzymer, vitaminer, mineraler osv.) essentielle for kroppens funktion. Nogle af de næringsstoffer er faktisk tilstede for at hjælpe kroppen med at fordøje æblet. Hvis vi indtager æblejuice i stedet for, så genkender kroppen smagen og forventer at få æbler, men der mangler nogle næringsstoffer, som er blevet fjernet under pasteuriseringen, medmindre juicen er frisk presset. Hvilken betydning det har for kropsfunktionen er uvist, men situationen kan ikke betragtes som optimal. Man kunne forestille sig at kroppen bliver tvunget til at kompensere for denne mangel, ved at nedsætte eller delvis stoppe aktiviteten af visse kemiske reaktioner som kræver tilstedeværelsen af pågældende næringsstoffer eller stjæle dem fra andre reaktioner i kroppen. Eksempelvis, for at omsætte fedt og kulhydrat til energi har kroppen behov for mikronæringsstoffer, og hvis disse ikke er til stede i tilstrækkelige mængder bliver kroppen tvunget til at lagre fedt og kulhydrat, hvilket på sigt kan føre til overvægt. Såfremt hovedparten af den kost man indtager, består af forarbejdede fødevarer, kan man på sigt faktisk blive underernæret selvom energiindtaget er tilstrækkeligt. Forarbejdede fødevarer indeholder i langt de fleste tilfælde tilsætningsstoffer. Der er stillet mange spørgsmålstegn ved de sundhedsmæssige aspekter af tilsætningsstoffer. Lovgivningen påbyder producenter af tilsætningsstoffer at fremlægge dokumentation, der viser, at stofferne ikke har skadelige virkninger på mennesker, selv efter lang tids indtagelse. Man kan dog imidlertid stiller sig skeptisk over for det forhold, at det er producenten selv der skal fremskaffe dokumentationen og ikke en uvildig komite. Der er mange forskellige tilsætningsstoffer og de grupperes efter deres respektive funktion, herunder smagsstoffer og konserveringsstoffer, farvestoffer, næringsstoffer, sødestoffer og bærestoffer. En komplet liste over anvendte tilsætningsstoffer kan ses af fødevarestyrelsens positivliste /6/. Derudover findes også aromastoffer som typisk dækker over en sammensætning af stoffer. Så hermed har vi en lang række stoffer, hvis formål er at forlænge en fødevares holdbarhed, at forbedre dens smag og farve samt at øge dens næringsstofindhold. Man kan ikke lade være med at spekulere over, hvor meget skade en fødevare har taget under forarbejdning, tilberedelse og indpakning siden varen har behov for at få forbedret dens holdbarhed, smag, udseende og sågar næringsindhold. En nyopgravet kartoffel har jo ikke behov for at få forbedret dens udseende og smag og bestemt ikke dens næringsværdi. En naturlig råvare er nemlig karakteriseret ved, udover et energimæssigt indhold, at tilvejebringe 2

3 førnævnte næringsstoffer (enzymer, vitaminer, m.m.) som er essentielle for kroppens funktion. Så jo mere forarbejdet en fødevare er, desto færre naturlige næringsstoffer er tilbage og muligvis flere tilsætningsstoffer er der behov for, og dermed længere væk næringsstofsammensætningen er fra det optimale. Hvor ligger f.eks. sodavand eller cornflakes på sådan en skala? Det er lidt arrogant at tro, at man blot ved at tilsætte tilsætningsstoffer kan skabe noget der næringsmæssigt nærmer sig en naturlig råvare. Naturlige fødevarer er trods alt også resultatet af millioner års udvikling. Følgende stoffer er at finde blandt godkendte tilsætningsstoffer: Butylhydroxyanisol (E320), dimethylpolysiloxan (E900), ethyl- p- hydroxybenzoat (E214), hexamethylentetramin (E239), propylenglycolalginat (E405), neohesperidindihydrochalcon (E959) etc. og listen er lang. Disse stoffer lyder mere som noget man bør finde i kontaktlim end som ingredienser i fødevarer. Der findes utallige undersøgelser som påpeger, at mange af de anvendte tilsætningsstoffer kan have en toksisk, mutagen (kræftfremkaldende) og allergifremkaldende effekt. Hexamethylentetramin er i øvrigt at finde på beredskabsstyrelsens liste over farlige og sundhedsskadelige kemikalier Det er højst tvivlsomt, at kroppens fordøjelsessystem er designet til at få næring ud af disse stoffer. Men faktum er, at kroppen bliver nødt til at forholde sig til tilsætningsstoffer, når de først er indtaget. Visse eksperter vil fortælle at stofferne optræder i så lave mængder, at kroppen sagtens kan klare det. Og det er sådan set rigtigt; kroppen har heldigvis en lang række mekanismer bl.a. i leveren som gør det muligt at håndtere fremmede stoffer i et vist omfang (ligesom kroppen kan håndtere alkohol i begrænset mængder). Problemet er, at det ikke er lejlighedsvis, at kroppen skal forholde sig til disse stoffer. Det er gang på gang. Prøv at lave regnskab over hvor mange tilsætningsstoffer du bliver udsat for over en dag du vil blive overrasket. Hver gang leveren og andre organer skal håndtere disse stoffer er det på bekostning af andre processer i kroppen såsom fedtforbrændingen eller dannelse af hormoner. Derudover udgør det en stressfaktor på organerne og det skal kroppen også kompensere for. Det er desværre ikke kun tilsætningsstoffer og forarbejdede produkter med nedsat næringsindhold, som kroppen skal forholde sig til. Landbrugsprodukter fra konventionelt landbrug er i dag også en kilde til belastende stoffer. Brugen af pesticider i konventionelt landbrug havner ikke kun i grundvandet og søer, men også i afgrøderne. Fødevarestyrelsen foretager landsdækkende kontrolundersøgelser for pesticidrester i fødevarer. Resultaterne offentliggøres hvert år i en rapport på Fødevaredirektoratets hjemmeside. Blandt fund af pesticidrester i frugt og grønt kan nævnes: Dithiocarbamater, Imazalil, Diazinon, Cyfluthrin, Chlorothalonil, Brompropylat, Endosulfan, Metalaxyl, Carbendazim osv. og her nævnes kun stoffer, som er fundet over maksimalgrænsen. Disse stoffer er oprindeligt designet til at slå insekter, parasitter og svamp ihjel og er dermed giftstoffer. Disse kan umuligt være hensigtsmæssige for kroppen uanset hvor små mængder stofferne findes i. Så det er meget fint, hvis man, som anbefalet, spiser sine 600 g frugt og grønt om dagen, og dermed reducerer risikoen for eksempelvis kræft. Men hvad nytter det, hvis man samtidig udsætter sig selv for ovennævnte stoffer, hvoraf nogle er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Stofferne er toksiske og når disse havner i kroppen skal de håndteres før alt andet, dvs. på bekostning af normale kropsfunktioner. Hvad med mere eller mindre syntetiske fødevarer? Sodavand er et godt eksempel på syntetisk fødevare, hvis man kan kalde det en føde. Sodavand mistænkes for blandt andet at kunne 3

4 trække kalcium ud af knogler og muskler, og dermed potentielt forringe dem. I en artikel for nylig skrevet i Journal of Bone and Mineral Research argumenterer nogle læger imod denne mistanke ved at komme med beviser på, at nyrerne kan kompensere for et eventuelt kalciumtab ved at tilbageholde kalcium fra urinen. Det er formentlig også rigtigt, at kroppen sagtens kan kompensere, ligesom den kan kompensere for en våd julefrokost (en ofte dyr kompensation den efterfølgende dag). Det er et klassisk argument: mængderne er ikke større end kroppen kan klare det, stoffet er ikke giftigt fordi kroppen kan kompensere ved at gøre dit og dat. Men er det meningen, at kroppen skal kompensere for føden? Er det ikke meningen, at kroppen skal få det godt af føden? Mad er ikke blot energi; det er byggesten og værktøj til kroppen. Eksempelvis producerer den menneskelige krop omtrent blodlegemer i sekunder /4/, og de skal opbygges af den indtagne mad, ligesom alt andet i kroppen. Så man må spørge sig selv, hvad man ønsker, at ens blodlegemer eller andre kropsdele skal være opbygget af. Det er i hvert svært at bygge et solidt og smukt hus med dårlige og ubrugelige byggematerialer Formålet med føden er at få kroppen til at fungere optimalt, og ikke belaste den med alle mulige stoffer. Problemer er, at det er en konstant belastning. Det betyder, at organerne kommer på overarbejde, herunder leveren som har travlt med at håndtere alle de stoffer. Stress og overarbejde koster energi, og når der kun er en begrænset mængde energi til rådighed må det gå ud over andre kropsfunktioner. Det kan være alt fra muskelarbejde, hjerneaktivitet, søvn, stofskifte, kvalitet af hud, hår og negle, modstand mod svampe- og parasitangreb, fordøjelse, immunforsvar osv. Derudover er der risiko for at visse toksiske stoffer akkumulerer i kroppens fedtvæv, hvilket giver endnu mere stress på det fysiologiske system. Ovenstående er selvfølgelig spekulationer og der findes ingen undersøgelser der kan af- eller bekræfte disse. Men faktum er, at der er alvorlige sundhedsproblemer i det vestlige samfund og kvaliteten af vores fødevarer er langt fra optimalt. Vi spiser mere død mad end levende, og det får man ikke meget liv ud af. Nogen vil sige, at sundhedsproblemerne sagtens kan skyldes andre forhold som stress, arbejdsmiljø, forurening, mangel på motion m.m. De øvrige forhold er blot ekstra punkter på regningen, som kroppen skal forholde sig til. Så har du ringe energi, usund hud, forstyrret søvn, ondt i hovedet, forstoppelser, kronisk diarré, svampeinfektioner, luft i maven, svært med at restituere efter træning, ledsmerter, overvægt eller andre problemer har du sandsynligvis nogle organer på overarbejde som følge af kosten. Sundhed og overskud handler om at minimere energispild og stressfaktorer i kroppen. Kroppen kan ikke være sund og rask uden sunde og raske organer. Organer skal have næring som understøtter deres funktioner ikke modarbejder dem. Organernes funktion er derfor ikke bedre end kvaliteten af næringen og dermed kosten. Og hvad karakteriserer kvalitetsfødevarer? Det er fødevarer med minimal forarbejdning, uden tilsætningsstoffer, uden pesticidrester og fra sunde dyr. De eneste fødevarer som kan leve op til de krav er friske økologiske eller biodynamiske produkter. Så spis rene og naturlige fødevarer og din krop vil takke dig. Spis kvalitet og du vil få livskvalitet og så er du bedre rustet til at klare sidespring ved festlige lejligheder (man skal jo ikke være fanatisk!). Kvalitetsfødevarer kan ikke masseproduceres og de er selvfølgelig dyrere end 4

5 konventionelle produkter. Men et liv med kompromitteret helbred er sandelig også dyrt. Og kvalitetsvarer skal nok blive ved med at være dyre, så længe vi ikke vælger at købe dem. /1/ Sheeler, P. & Bianchi, D.E.: Cell and Molecular Biology, 3 rd edition. John Wiley & Sons, Inc., 1987 /2/ Stryer, L.: Biochemistry, 3 rd edition. W.H. Freeman and Company, 1988 /3/ Institute of Human Origin - /4/ Gershon, M.D.: The second brain, HarperCollins Publishers /5/ Tilsaetningsstoffer/Positivlisten/forside.htm 5

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Kort og godt om Biopati og Naturopati

Kort og godt om Biopati og Naturopati Kort og godt om Biopati og Naturopati Praktiserende Zn Biopater og Naturopather ibm Fe Biotin Jod Mg Ca Ω3 Se A B1 C Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather ibm optager studerende og uddannede

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Forårskure. Antinutrienter

Forårskure. Antinutrienter Forårskure Når foråret spirer frem, får vi naturligt lyst til at forny os på samme måde, som naturen fornyer sig ved at lade det nye vokse frem. Forårsrengøring, hvor vi renser ud i det gamle og får luftet

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE

KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE Depression ADHD Stress Gigt Knogler Hvorfor leve sundt? Fedt-junglen Hvidløg Økologi Sukker Kræsne børn Madpakker Immunforsvar Fordøjelsen Allergi 40 ARTIKLER OM SUNDHED, SYGDOMME

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Kom Igennem julen uden ti ekstra kg på sidebenene

Kom Igennem julen uden ti ekstra kg på sidebenene motivation. Typografi og ombrydning for tema For hvert eneste minut, du forsinker dit eftertræningsmåltid, forlænges din restitutionstid med op til en time! Venter du mere end to timer, går der 3-4 døgn,

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Når barnet er på vej

Når barnet er på vej Når barnet er på vej RUNDT OM GRAVIDITETEN Artikler og råd til dig i graviditeten Maj 2011 RUNDT OM GRAVIDITETEN Berlingske Infoshop Side 1 De mange spørgsmål Den lykkelige nyhed om at der er en lille

Læs mere

- til dig som har børn i 3-6 års alderen

- til dig som har børn i 3-6 års alderen - til dig som har børn i 3-6 års alderen En sund livsstil mad, bevægelse og opdragelse! En sund livsstil er godt for dig og dit barn Som forælder kan du gennem din opdragelse, hjælpe dit barn i en tidlig

Læs mere

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid!

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid! Det ioniserede alkaline vand 6. udgave af ingeniør, videnskabsmand og opfinder, Sang Whang. Oversat og kommenteret af: Poul-Erik Nielsen, Sc.D. Vi har øje for din sundhed GRATIS UDGAVE! Videnskabelig afhandling

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel?

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference afholdt af Teknologirådet. Resumé og ekspertindlæg fra konference på Christiansborg den 13. september 2001 Rapport: Beriget mad mulighed eller trussel?

Læs mere

guide Spis anti-inflammatorisk og bliv rask Er du syg uden at vide det? Guider, fakta, oversigt sider

guide Spis anti-inflammatorisk og bliv rask Er du syg uden at vide det? Guider, fakta, oversigt sider Foto: Scanpix guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Er du syg uden at vide det? 22 sider Spis anti-inflammatorisk og bliv rask Guider, fakta, oversigt Anti-inflammatorisk mad

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien Islandsk Hest er udgivet af e - magasinet 1 årgang / nummer 2 / Oktober 2013 e - magasinet ISLANDSK HEST Kjölur Den gamle højlandsrute til hest Indlæring og træning Anne Sofie Nielsen med ny artikel i

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere