Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer"

Transkript

1 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar Kommunalbestyrelsen godkendte udmøntningen af de administrative effektiviseringer den 26. februar Kommunalbestyrelsen godkendte udmøntningen af de administrative effektiviseringer den 26. februar Kommunalbestyrelsen godkendte udmøntningen af de administrative effektiviseringer den 26. februar Grøn MAG BMO Gate 21: Tilpasning af medlemskab Gennemført Partnerskabsaftale med Gate 21 er opsagt fra 1.1. I mellemtiden er prisen for almindeligt medlemskab steget. Der forhandles med Gate 21 om fremtidigt tilhørsforhold. MAG SEO Digitaliseringsplan 2018 Forvaltningen beder KB om frigivelse af rådighedsbeløb i januar mhp. efterfølgende planlagt igangsættelse Partnerskabsaftale med Gate 21 er opsagt med virkning fra den 1. januar I mellemtiden er prisen for almindeligt medlemskab steget. Der forhandles fortsat med Gate 21 om fremtidigt tilhørsforhold. Kommunalbestyrelsen har frigivet rådighedsbeløb og projekterne er igangsat som planlagt Partnerskabsaftale med Gate 21 er opsagt fra 1.1. Det er besluttet, at Frederiksberg Kommune fra 2019 over går til netværksmedlem. Partnerskabsaftale med Gate 21 er opsagt fra 1.1. Det er besluttet, at Frederiksberg Kommune fra 2019 over går til netværksmedlem. Grøn Kommunalbestyrelsen har frigivet Kommunalbestyrelsen har frigivet Grøn rådighedsbeløb og projekterne forløber rådighedsbeløb og projekterne forløber som planlagt som planlagt. Effektiviseringerne udmøntes. MAG SEO Handleplan for udbud Det forventes, at den forventede effektivisering fsva vil blive realiseret Det er fortsat forvaltningens forventning, at den estimerede effektivisering fsva realiseres. Den forventede effektivisering for 2018 skønnes ikke fuld ud realiseret. Ved 2. FR udestår en realisering af effekter svarende til 2,1 mio. kr. Den manglede realisering af effekter beløber sig ved 3. FR til 2,3 mio. kr. Gul MAG KDO Moderniseringsinitiativer Udmøntningen er sket i budgettet og de enkelte områder sikrer at initiativerne implementeres. Udmøntningen er sket i budgettet og forvaltningen sikrer at initiativerne implementeres. Udmøntningen er sket i budgettet og forvaltningen sikrer at initiativerne implementeres. Udmøntningen er sket i budgettet og forvaltningen sikrer at initiativerne implementeres. Grøn MAG BMO Facility Management Gennemført Der arbejdes med en plan for, hvordan effektiviseringen kan hentes. Der arbejdes med en plan for, hvordan effektiviseringen kan hentes. Udmøntning af effektiviseringerne indgår i en samlet plan for optimering af arbejdet med kommunens ejendomsportefølje, som forelægges politisk i forbindelse med forhandlingerne om budget Der er vedtaget nye effektmål og tiltag for 2019 og 2020 i forbindelse med budgetaftalen for 2019, som der udarbejdes en implementeringsplan for. Grøn BEU BMO Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI) Gennemført Beløbet er udmøntet i budgettet og tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne for beboelsesejendommene. Beløbet er udmøntet i budgettet og tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne for beboelsesejendommene. Beløbet er udmøntet i budgettet og tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne for beboelsesejendommene. Beløbet er udmøntet i budgettet og Grøn tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne for beboelsesejendommene. UU BUO Effektiv IT-drift Gennemført Justeringen i budgettet medtænkes fremadrettet i it-indkøbene. Justeringen i budgettet medtænkes fremadrettet i it-indkøbene. Justeringen i budgettet medtænkes fremadrettet i it-indkøbene. Justeringen i budgettet medtænkes fremadrettet i it-indkøbene. Grøn KFU BU SEO BUO Partierne Udfasning er af enige om at stille lokale til Gennemført Forvaltningen Aktuelt drøftelser har rettet med henvendelse udlejer vedr. til de Forvaltningen Pavilloner på har Betty indtil Nansens nu modtaget Alle en 16 er Forvaltningen Pavilloner på har Betty ikke Nansens modtaget Alle yderligere 16 Der Pavilloner ikke yderligere på Betty Nansens foreninger, Alle som 16 har er Gul Grøn genhusningspavilloner på Betty Nansensvej nr. 16 nedtagning. alle nedtaget og området er delvist ryddet. alle nedtaget og området er ryddet. alle nedtaget og området er ryddet. BU BUO Køb af Magnoliahuset Revideret tidsplan Budget til køb i 2020 Budget til køb i 2020 KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 2018KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til Der hentes dermed en effektivisering på 0,5 mio. kr. allerede fra Grøn BU BUO Køb af idrætsbørnehuset Ingemannsvej Revideret tidsplan Budget til køb i 2020 Budget til køb i 2020 KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til Der hentes dermed en effektivisering på 0,5 mio. kr. allerede fra Grøn BU BUO Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier og medtænkes i analysen vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge i en udsat position og medtænkes i analysen vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge i en udsat position og medtænkes i analysen vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge i en udsat position og medtænkes i omlægning af indsatsen vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge i en udsat position der blev vedtaget med budget Grøn Side 1 af 15

2 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer BU BUO Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer Gennemført Arbejdet er gået i gang. Arbejdet er igangsat. Arbejdet er igangsat. Hjemtagning af opgaven er tilendebragt. Grøn BU BUO Tilpasning af Allégårdens budget Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn BMU BMO Udskiftning af beplantning i midterrabatter Gennemført Igangsættes i marts/april. BMU BMO Øget busfremkommelighed Forslag til fremkommelighedsprojekter er under udarbejdelse og sag kommer for udvalg i 1. kvartal. Der er indhentet tilbud på opgaven, og arbejdet forventes igangsat ultimo marts Udvalgssag forelægges i 2. kvartal Opgaven er udført Gennemført Grøn Besparelsen udmøntes fra 2019 se i øvrigt anlægslinje om busfremkommelighed Udvalgssag til yderligere udmøntning af puljen forelægges i 4. kvartal. Grøn BMU BMO Drift af private arealer Dialog med private om ophør af drift opstartes i februar. Ophør driften vil ske snarest muligt. Private arealer er identificeret, og der tages dialog med de private Der er igangsat en gennemgang af deklarationer på de private områder der driftes med henblik på en vurdering af om de kan opsiges. Grøn BMU BMO Opsætning af reklamer på stilladser Gennemført Sagen genbehandles på BMU d Sagen er vedtaget i KB den Sagen er vedtaget i KB den Gennemført - og der forventes en indtjening over kr. i indeværende år Grøn BMU BMO Færdselskampagner, undtagen skolestart Gennemført Udmøntet i budgettet og færdselskampagnerne tilpasses hertil. Udmøntet i budgettet og færdselskampagnerne tilpasses hertil. Udmøntet i budgettet og færdselskampagnerne tilpasses hertil. Udmøntet i budgettet og færdselskampagnerne tilpasses hertil. Grøn Side 2 af 15

3 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser MAG KDO Fortsat styrkelse af erhvervsindsatsen Indsatsen er en videreførsel af den eksisterende styrkede indsats, så medarbejderen er forlænget for to år og aktiviteterne planlagt. Indsatsen er en videreførsel af den eksisterende styrkede indsats, så medarbejderen er forlænget for to år og aktiviteterne planlagt. Indsatsen er en videreførsel af den eksisterende styrkede indsats, så medarbejderen er forlænget for to år og aktiviteterne planlagt. Indsatsen er en videreførsel af den eksisterende styrkede indsats, så medarbejderen er forlænget for to år og aktiviteterne planlagt. Grøn MAG KDO Fortsat iværksættertilbud for virksomheder på Frederiksberg Gennemført Iværksættertilbud er efter udbud forhandlet med en ny operatør og fungerer fra 1. januar 2018 Iværksættertilbud er efter udbud forhandlet med en ny operatør og fungerer fra 1. januar 2018 Iværksættertilbud er efter udbud forhandlet med en ny operatør og fungerer fra 1. januar 2018 Iværksættertilbud er efter udbud forhandlet med en ny operatør og fungerer fra 1. januar 2018 Grøn MAG KDO Etablering af kongrespulje Borgmesteren har skrevet til Wonderful Copenhagen om beslutningen. WoCo er blevet bedt om at sende en faktura for indskuddet. MAG SSA Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent) forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal Indskud betalt til WoCO Indskud betalt til WoCO Indskud betalt til WoCO Grøn forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal af de eksisterende indsatser. Status på indsatsen vil foreligge i forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. halvår af de eksisterende indsatser. Status på indsatsen foreligger i forbindelse med ungeopfølgningen, der behandles i udvalget november Grøn MAG SSA Integrationspolitisk redegørelse Redegørelsen er i gang med at blive konkretiseret og derefter udviklet med henblik på præsentation til konference om integration medio Redegørelsen vil blive udarbejdet forår 2018 og vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af den nye integrationspolitik. Redegørelsen er under udarbejdelse og vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af den nye integrationspolitik. Forventes forelagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i august 2018 Redegørelsen blev præsenteret for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 17. september. Efterfølgende har redegørelsen været i orientering i de øvrige fagudvalg med henblik på fælles drøftelse den 5. november. Grøn MAG SSA Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsatte over 30 år af en eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal af en eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 3. kvartal af en eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 3. kvartal af en eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i primo Grøn MAG SSA Styrket indsats ift. unge hjemløse (koordineret sagsbehandling) forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal forbindelse med Udsatteplanen i 3. kvartal forbindelse med Udsatteplanen i 3. kvartal forbindelse med Udsatteplanen primo Grøn MAG BMO Hurtigere byggesagsbehandling Gennemført Der er ansat 3 nye byggesagsbehandlere og der arbejdes på at ansætte to mere. Der er ansat 3 nye byggesagsbehandlere og der arbejdes på at ansætte to mere. Der er ansat 5 byggesagsbehandlere og en medarbejder til SAVE-rapport og punktet er dermed gennemført. Der er ansat 5 byggesagsbehandlere og en medarbejder til SAVE-rapport og punktet er dermed gennemført. Grøn MAG KDO Styrket fundraising Revideret tidsplan Oplæg under udarbejdelse forventes behandlet i direktionen primo 2018 Oplæg under udarbejdelse forventes behandlet i direktionen april 2018 Oplæg godkendt og ordningen er iværksat. Oplæg godkendt og ordningen er iværksat. Pengene forventes dog ikke brugt fuldt ud i 2018 og derfor for søges en del overført Gul MAG KDO Borgerforslagsordning Revideret tidsplan UU BUO Idrætslinje og idrætsskole - profilskole Juridisk Afdeling har påtaget sig at Sag forventes forelagt for Magistraten udarbejde et oplæg. Sendes i høring i i april 2018 Ledelsesstaben, når oplægget foreligger i udkast Forelagt for Magistraten, som besluttede en række ændringer i det indstillede. Ny indstilling forelægges for Magistraten til september. Gennemført Under planlægning. Under planlægning. Der er oprettet idrætsprofillinje på Tre Falke Skolen. De første elever starter august Oplæg godkendt i Magistraten 5/11. Pga. det sene tidspunkt søges en del at pengene overført Der er oprettet idrætsprofillinje på Tre Falke Skolen. De første elever startede august Gul Grøn Side 3 af 15

4 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser UU BUO Tildeling af vikarmidler til skolerne Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn UU BUO Specialundervisning - yderligere Gennemført Igangsættes med skoleåret 2018/19. Igangsættes med skoleåret 2018/19. Igangsættes med skoleåret 2018/19. med skoleåret 2018/19. Grøn ressourcer til Skolen ved Nordens Plads UU BUO Lærerløn Gennemført Aktuelt drøftelser vedr. udmøntning med Frederiksberg Lærer Forening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærer Forening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærer Forening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærer Forening. Forening og beløbet er udmøntet til skolerne. Grøn UU BUO Aktivitetspulje til elevråd på hver skole. ÆOU SSA Ældrepakke: Fastholdelse af aktivitet i hjemmeplejen Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn Gennemført Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de forventede regnskaber samt resutatrapport. Derudover forventes der at blive fremlagt en statussag forud for budget Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de forventede regnskaber samt resutatrapport. Derudover forventes der at blive fremlagt en statussag forud for budget Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de forventede regnskaber samt resutatrapport. Derudover blev der fremlagt en status på aktiviter og udgifter på ældreområdet for Ældre- og 60). Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de forventede regnskaber samt resutatrapport. Derudover blev der fremlagt en status på aktiviter og udgifter på ældreområdet for Ældre- og 60). Grøn ÆOU SSA Ældrepakke: Træning m.v. (rehabilitering/kørestole) Gennemført Der arbejdes i øjeblikket på at fastsætte og vurdere initiativerne og der forventes at kunne gives en staus på dette arbejde i 4. kvartal Der arbejdes i øjeblikket på at fastsætte og vurdere initiativerne, og der forventes at kunne gives en staus på dette arbejde i 4. kvartal Der arbejdes i øjeblikket på at fastsætte og vurdere initiativerne, og der forventes at kunne gives en staus på dette arbejde i 4. kvartal Midlerne er udmøntet til virtual reality cykling hos Sundhedscentret og Frederiksberg Døgnrehabilitering, som en træningsform der kan tilbydes til kørestolsbrugere. Tilknyttet til initiativet er et Ph.D studie, som har fokus på at videreudvikle mulighederne i brugen af denne velfærdsteknologi. Grøn ÆOU SSA Ældrepakke: Sociale aktiviteter på plejecentrene Gennemført Midlerne er afsat til fastholde indsatserne fra budget 2017, samt at sætte fokus på muligheder for koncerter og andre kulturelle oplevelser på tværs af alle plejecentre. I forbindelse med en samlet politisk statussag for tryghed og fællesskaber vil der blive gjort status over initiativer og indsatser. Midlerne er afsat til at fastholde indsatserne fra budget 2017 samt til at sætte fokus på muligheder for koncerter og andre kulturelle oplevelser på tværs af alle plejecentre. I forbindelse med en samlet politisk statussag for tryghed og fællesskaber vil der blive gjort status over initiativer og indsatser. Midlerne er afsat til at fastholde indsatserne fra budget 2017 samt til at sætte fokus på muligheder for koncerter og andre kulturelle oplevelser på tværs af alle plejecentre. I forbindelse med en samlet politisk statussag for implementering af ældre- og værdighedspolitikker blev der gjort status over initiativer og indsatser. Sagen blev fremlagt d. 4. juni 2018 (pkt. 64). Midlerne er afsat til at fastholde indsatserne fra budget 2017 samt til at sætte fokus på muligheder for koncerter og andre kulturelle oplevelser på tværs af alle plejecentre. I forbindelse med en samlet politisk statussag for implementering af ældre- og værdighedspolitikker blev der gjort status over initiativer og indsatser. Sagen blev fremlagt d. 4. juni 2018 (pkt. 64). Der er årligt afsat 2,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Grøn ÆOU SSA Ældrepakke: Tryghed og fællesskaber for ældre i Frederiksberg Kommune Gennemført Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt en samlet statussag for tryghed og fællesskaber mhp. fornyet prioritering af samlet VM-restbeløb for Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt en samlet statussag for tryghed og fællesskaber mhp. fornyet prioritering af samlet VM-restbeløb for I sagen vedr. status på I sagen vedr. status på implementering af ældre- og implementering af ældre- og værdighedspolitikkerne blev der fremlagt status for tryghed og fællesskaber, herunder fornyet prioritering af samlet VM-restbeløb for Sagen blev fremlagt for Ældreog Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 64). værdighedspolitikkerne blev der fremlagt status for tryghed og fællesskaber, herunder fornyet prioritering af samlet VM-restbeløb for Sagen blev fremlagt for Ældreog Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 64). Der forventes fremlagt ny status i Grøn Side 4 af 15

5 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser ÆOU SSA Ældrepakke: Kvalitet i mad og måltider Gennemført Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover gives der en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler i første halvår Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover vil der blive givet en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Dette forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj Der er blevet foretaget en afsluttede evaluering i regi af måltidspanelet, som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 51). I sagen indgik desuden en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Der er blevet foretaget en afsluttede evaluering i regi af måltidspanelet, som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 51). I sagen indgik desuden en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Grøn ÆOU SSA Styrket sundhedsfaglig rådgivning af læger på plejecentre Der forelægges en politisk status i forbindelse med "plan for borgernes lokale sundhedsvæsen" i løbet af Der forelægges en politisk status i forbindelse med "plan for borgernes lokale sundhedsvæsen", der forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni Der blev forelagt en politisk status i forbindelse med "plan for borgernes lokale sundhedsvæsen", der blev fremlagt for Ældre- og 61). Desuden forventes resultaterne af en evaluering af samarbejdsmodel mellem plejecentre og praktiserende læger fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 13. august Der blev forelagt en politisk status i forbindelse med "plan for borgernes lokale sundhedsvæsen", der blev fremlagt for Ældre- og 61). Der vil blive fremlagt en slutevaluering af samarbejdsmodellen mellem plejecentre og praktiserende læger for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 26. november Grøn ÆOU SSA Ældrepakke: "Smart Sundhed" - visioner for bedre udnyttelse af sundheds- og velfærdsteknologi Gennemført Der gives en status i 2. kvartal Der gives en status i sagen vedr. "Smart Sundhed", som forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 30. april Der blev givet en status i sagen vedr. "Smart Sundhed", som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 52). Der blev givet en status i sagen vedr. "Smart Sundhed", som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 52). Der forventes fremlagt ny status i Grøn ÆOU SSA Borgerens lokale sundhedsvæsen Gennemført Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der gives en politisk opfølgning på gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. borgerens lokale sundhedsvæsen", kvartal Herudover forventes der forventes fremlagt for Ældre- og det, at bevillingen revurderes i Omsorgsudvalget d. 4. juni forbindelse med Budget Herudover forventes det, at bevillingen revurderes i forbindelse med Budget Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der blev givet en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", der blev fremlagt for Ældre- og 61). Herudover forventes det, at bevillingen revurderes i forbindelse med Budget Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der blev givet en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", der blev fremlagt for Ældre- og 61). Der forventes fremlagt ny status i Grøn KFU SEO Fritidspas for børn og unge samt flygtninge Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn KFU SEO Aveny-T Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet og udbetalt i 2017 i forbindelse med fremrykning af midler. Bevillingen er indarbejdet i budgettet og udbetalt i 2017 i forbindelse med fremrykning af midler. Bevillingen er indarbejdet i budgettet og udbetalt i 2017 i forbindelse med fremrykning af midler. Bevillingen er indarbejdet i budgettet og udbetalt i 2017 i forbindelse med fremrykning af midler. Grøn KFU SEO Bevæg dig for livet Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn KFU SEO Copenhagen Phil Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn KFU SEO Kulturpuljer Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn Side 5 af 15

6 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser KFU SEO Facilitetsudvikling - analyse af idrætshaller på Frederiksberg Gennemført Der forelægges sag vedrørende processen for det videre arbejde i februar. Der blev forelagt sag for Kultur- og Fritidsudvalgets d. 5. februar vedrørende den videre proces. Sagen blev drøftet og udsat, idet udvalget ønskede en række forhold nærmere belyst. Sagen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. juni, hvor udvalget anmodede forvaltningen om et oplæg (2025-plan) baseret på en samlet opdateret halkapacitetsanalyse med alternative løsningsforslag, idet forvaltningen blev anmodet om at arbejde videre med mulighederne på Rolighedsvej mhp. at fastholde og udbygge halkapaciteten i det østlige Frederiksberg. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at arbejde for etableringen af 2 idrætshaller på Rolighedsvej og ved Nordens Plads. Indledningsvist blev der afsat 1 mio. kr. på budgettet til brug for en forundersøgelse af placeringen af en hal på Rolighedsvej i 2019, mens de videre undersøgelser omkring placeringen af en hal ved Nordens Plads indtil videre er sat i bero. De resterende midler af den i 2018 afsatte bevilling til afdækning af mulighederne for at etablere nye idrætsfaciliteter søges overført til Gul BU BUO Børnepakke: Fokus på bedre normeringer Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn BU BUO Børnepakke: Neutralisering af forældrebetaling Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn BU BUO Børnepakke: Midler til nyt legetøj Gennemført Midler for 2018 allerede meldt ud efterår 2017 ifm. fremrykning af serviceudgifter. Midler for 2018 allerede meldt ud efterår 2017 ifm. fremrykning af serviceudgifter. Midler for 2018 allerede meldt ud efterår 2017 ifm. fremrykning af serviceudgifter. Midler for 2018 allerede meldt ud efterår 2017 ifm. fremrykning af serviceudgifter. Grøn BU BUO Børnepakke: Trivsel Gennemført Under planlægning. Under planlægning. Midlerne er anvendt målrettet de institutioner, der har det højeste Midlerne er anvendt målrettet de institutioner, der har det højeste Grøn sygefravær i et tæt sparringsforløb om sygefravær i et tæt sparringsforløb om opbygning af social kapital. opbygning af social kapital. BU BUO Børnepakke: Aflønning af pædagogstuderende Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn BU BUO Børnepakke: Frigjorte midler digitalisering Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn BU BUO Øget budget til frokost i dagtilbud Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for Grøn SU SSA Alternative plejeboligpladser Revideret tidsplan Der forelægges status på alternative plejeboligpladser i forbindelse med den sociale masterplan. Der forelægges status på alternative plejeboligpladser i forbindelse med den sociale masterplan. Alternative plejeboliger etableres i 2020 som fremlagt d. 7. maj 2018 i Den Sociale Masterplan (Socialudvalget, sag 62). Der fremlægges desuden en uddybende orienteringssag med status for Socialudvalget i Alternative plejeboliger etableres i 2020 som fremlagt d. 7. maj 2018 i Den Sociale Masterplan (Socialudvalget, sag 62). Der fremlægges desuden en uddybende orienteringssag med status for Socialudvalget i Grøn SU SSA Integreret psykiatrisk indsats (borgere i ambulent behandling mv.) Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser i 1. kvartal Der forelægges Socialudvalget en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser d. 30. april 2018 (sag 54). Indsatsen er igangsat, som det Indsatsen er igangsat, som det Grøn fremgår af statussag d. 30. april 2018 fremgår af statussag d. 30. april 2018 (Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil (Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil blive evalueret i foråret Evalueringen vil blive forelagt Socialudvalget. blive evalueret i foråret Evalueringen vil blive forelagt Socialudvalget. Side 6 af 15

7 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser SU SSA Integreret psykiatrisk indsats (flere målgrupper, samarbejde m. Region H mv.) Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser primo Der forelægges Socialudvalget en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser d. 30. april 2018 (sag 54). Indsatsen er igangsat, som det Indsatsen er igangsat, som det Grøn fremgår af statussag d. 30. april 2018 fremgår af statussag d. 30. april 2018 (Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil (Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil blive evalueret i foråret Evalueringen vil blive forelagt Socialudvalget. blive evalueret i foråret Evalueringen vil blive forelagt Socialudvalget. SU SSA Integreret psykiatrisk indsats (finansiering) Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser primo Der forelægges Socialudvalget en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser d. 30. april 2018 (sag 54). Indsatsen er igangsat, som det Indsatsen er igangsat, som det Grøn fremgår af statussag d. 30. april 2018 fremgår af statussag d. 30. april 2018 (Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil (Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil blive evalueret i foråret Evalueringen vil blive forelagt Socialudvalget. blive evalueret i foråret Evalueringen vil blive forelagt Socialudvalget. SU SSA Terapiforløb for børn vokset op i hjem med misbrug Politisk forelæggelse af samarbejdsaftale i 1. kvartal Samarbejdsaftale forelagt Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 32). Heraf fremgår det, at der skal aflægges årlig rapport for bl.a. effekt for borgerne. Samarbejdsaftale forelagt Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 32). Heraf fremgår det, at der skal aflægges årlig rapport for bl.a. effekt for borgerne. Indsatsen er igangsat. Samarbejdsaftale forelagt Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 32). Heraf fremgår det, at der skal aflægges årlig rapport for bl.a. effekt for borgerne. Rapporten udarbejdes af TUBA, som står for terapiforløbene, primo januar 2019 Grøn SU SSA Styrket indsats ift. unge hjemløse (Bostøttemedarbejder mv.) af den eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal af den eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal af den eksisterende indsats. Status på indsatsen vil blive indtænkt i revisionen af Udsattepolitikken i 2. halvår Indsatsen er igangsat. Der er ansat en kontaktperson og en sagsbehandler, som har deres daglige virke på det nye ungecenter. Kontaktpersonen bruges til at understøtte udsatte unge til at forblive i egen bolig. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen primo Grøn SU SSA Integrations- og forebyggelsespakke Der fremlægges konkret forslag til udmøntning af midlerne i februar BMU BMO Grøn pakke: FN's verdensmål Gennemført Indgår både i overordnet bæredygtighedsplan, som blev behandlet på udvalg d og sendes i høring. Konkret indgår målene også i indsatsplan på bæredygtighedsområdet, som forelægges udvalget hvert andet år. Næste gang i februar Forslag til udmøntning af midlerne fremlagt for Socialudvalget d. 5. marts 2018 (sag 33.) Vurdering af indsatsen og dens tilrettelæggelse i den resterende program periode fremlægges 2. halvår Høringen af bæredygtighedsplan afsluttet og forelægges udvalget 9. april. Indsatsplan forelægges 9. april. Forslag til udmøntning af midlerne fremlagt for Socialudvalget d. 5. marts 2018 (sag 33.) Vurdering af indsatsen og dens tilrettelæggelse i den resterende programperiode fremlægges 2. halvår Procesplanen for arbejdet med FN s verdensmål forelægges Direktionen, diverse udvalg samt Magistraten i august. De bevilgede midler indgår til ekstra ressourcer (timer) til opgavens løsning. Indsatsen er igangsat. Socialtudvalget vil d. 5 november 2018 blive forelagt en statussag om projektets, fremdrift, mindreforbrug og forslag om forlængelse til Direktionen, diverse udvalg samt Magistraten har truffet de fornødne beslutninger og procesplanen er ny styrende for arbejdet med FN s verdensmål på Frederiksberg. Indledningsvist er påbegyndt en afdækning af status på Frederiksberg på de enkelte delmål, og den interne organisering af arbejdet med deltagelse af alle forvaltninger er ved at falde på plads. Grøn Grøn BMU BMO Grøn pakke: Styrket renhold Gennemført Eksisterende ordning kører videre. Eksisterende ordning videreføres. Eksisterende ordning videreføres. Eksisterende ordning videreføres. Grøn BMU BMO Dyrevelfærd Gennemført Der sigtes mod indgåelse af aftale Der er indgået kontrakt med kattens med Kattens Værn inden udgangen af værn om afhentning af herreløse februar. katte. Der er indgået kontrakt med kattens værn om afhentning af herreløse katte. Der er indgået kontrakt med kattens værn om afhentning af herreløse katte. Grøn Side 7 af 15

8 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser BMU BMO Flere parkeringspladser Statussag på parkering forelægges udvalget i 1. kvartal. BMU BMO Bispeengbuen Indledende undersøgelser og dialog med Københavns Kommune er igangsat. Disponerings -og statussag blev behandlet 1. kvartal. Ny status forventes i næste frigivelsesag i 2. kvartal Disponerings -og statussag blev behandlet 1. kvartal. Ny status forventes i næste frigivelsessag i 3. kvartal Første møde med Københavns Der er udarbejdet procespapir for de Kommune er afholdt. Orienteringssag yderligere undersøgelser for især blev forelagt BY- og Miljøudvalget den nedrivning. Næste skridt er møde 12. marts mellem de to borgmestre og transportministeren Disponerings og statussag forelagt den 29/10. Der er afholdt møde mellem de to borgmestre og transportministeren den 25. oktober. Resultatet skal drøftes og de videre skridt aftales Grøn Grøn BMU BMO Ny områdefornyelse - Finansens Kvarteret Forsinket Indledende undersøgelser er igangsat. Temamøde på direktionen i april. Indledende undersøgelser er igangsat. Temamøde på direktionen i april. Temamøde i direktionen blev afholdt i maj. Der er planlagt en workshop i juni. Workshop blev afholdt i juni. Efterfølgende har der været endnu en drøftelse i DIR og en sag på BMU i september. Der skal nu hyres en rådgiver, og vi forventer først at bruge de 500 t.kr. i Gul BMU BMO Grønne gavle på Frederiksberg Forslag til grønne gavle er under udarbejdelse og sag forelægges udvalget i 1. kvartal. Forslag er fortsat under udarbejdelse og en sag forventes forelagt udvalget inden medio Et udarbejdet projektforslag forelægges til politisk godkendelse i BMU 20. august 2018 Det af BMU godkendte projekt er under udførelse. Projektet forventes færdiggjort ultimo december Grøn BMU BMO Grønne gavle på Frederiksberg - vedligehold Se ovenfor. Forslag er fortsat under udarbejdelse og en sag forventes forelagt udvalget inden medio Et udarbejdet projektforslag forelægges til politisk godkendelse i BMU 20. august 2018 Det af BMU godkendte projekt er under udførelse. Projektet forventes færdiggjort ultimo december Grøn BMU BMO Pulje til grønne (borger-)initiativer Ingår i indsatsplan på bæredygtighedsområdet, som forelægges udvalget hvert andet år. Næste gang i februar Der er annonceret bredt om puljen i marts og udmøntning sker løbende. Der er indtil videre bevilget ,- til indkøb af en el-ladcykel til gårdlauget ved Nordens Plads Der er indtil videre bevilget ,- til indkøb af en el-ladcykel til gårdlauget ved Nordens Plads Grøn AUU SSA Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejledning Status er senest fremlagt i november 2017 og der vil blive afholdt nye temadrøftelser for relevante udvalg i marts Der vil være fokus på pilotforsøg om en indgang, en sagsbehandler. For så vidt angår FGU fremlægges der selvstændig vurdering af dette i andet kvartal. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte d. 5 marts 2018 under pkt. 18 rammer og retning for implementeringen af en yderligere sammenhængende kommunal ungeindsats. Status for analyse første bud på forsøgsimplementeringer forventes forlagt for udvalget i løbet af maj Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 28. maj 2018 Unge Godt På Vej for årene 2019 til 2022 og behandlede samtidig den seneste resultatopfølgning for planen. I denne sættes den overordnede rame for unges vej mod uddannelse og beskæftigelse og herunder også det øgede fokus på sammenhængen i støtte og vejledning fra budget I øjeblikket arbjedes der på at implementere en yderligere sammenhængende kommunal ungeindsats og implementere tiltag for at imødekomme de ændrede statslig målsætninger fra 2019 og frem. Udvalget behandlede den 5. november 2018 status på indsatsen og initiativerne for bedre sammenhæng i støtte og vejledning. Mens Kommunalbestyrelsen havde fælles drøftelse af de videre tiltag på et fællesmøde den 12. november Grøn AUU SSA Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent) forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal af de eksisterende indsatser. Status på indsatsen vil foreligge i forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. halvår af de eksisterende indsatser. Status på indsatsen foreligger i forbindelse med Ungeopfølgningen (resultatrapport på ungeområdet) forventet november Grøn Side 8 af 15

9 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit MAG SEO Frederiksberg Kommune ønsker fortsat en styrkelse af samarbejdet med den private sektor. Sigtet er, at Frederiksberg Kommune og den private sektor udveksler ideer i tæt dialog med henblik på innovative og bæredygtige løsninger, der optimerer kommunens service til borgerne. For at bidrage til nytænkning af nye udbud, skal forvaltningen indhente privat konsulentbistand omkring Frederiksberg Kommunes udbudsplan samt inddrage Dansk Erhverv og DI i arbejdet med udbud. Forvaltningen er i gang med at udarbejde revision af Handlingsplan for Udbud Baggrunden er først og fremmest fastholdelse af en IKU i 2020 på 33,0 - i det Frb. Svømmehal med Budgetforliget ikke indgår i Handlingsplanen og skal erstattes af andet/andre projekter. Revisionen vil tage afsæt i bl.a. inddragelse af Dansk Industri og Dansk Erhverv, og forventes forelagt politisk inden udgang af Q1 Revisionen af Handlingsplan for Udbud , der har til formål at sikre efterlevelse af den fastlagte målsætning om en IKU på 33 % i 2020, forventes forelagt politisk pr. medio april Revisionen vil tage afsæt i bl.a. inddragelse af Dansk Industri og Dansk Erhverv Med ønsket om at indfri den politiske målsætning om en IKU på 33,0 i 2020 er der blandt andet med input fra DI og Dansk Erhverv udarbejdet et oplæg, der betyder, at denne målsætning realiseres. Sagen er forelagt og tiltrådt af Magistraten den 7. maj, idet nævnte sag indgår ved udarbejdelsen af Handlingsplanen for Udbud og dermed i de politiske drøftelser vedr. B I forlængelse af Budgetforliget B2019 bliver der inden udgangen af 2018 fremlagt en sag illustrerende håndteringsmuligheder for så vidt angår indfrielse af målsætningen om IKU på 33 %. UU BUO Fastholdelse og rekruttering af lærere: Partierne vil følge udviklingen og drøfte status herpå i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 i lyset af resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger og udviklingen i øvrigt. Aktuelt drøftelser vedr. udmøntning med Frederiksberg Lærerforening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærerforening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærerforening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærerforening ÆOU SSA Partierne vil i 2018 sammen med måltidspanelet evaluere indsatsen for sund og velsmagende mad og gode måltider med inddragelse af både brugere og pårørende. Gennemført Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover gives der en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler i første halvår Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover vil der blive givet en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Dette forventes forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj Der er blevet foretaget en afsluttede evaluering i regi af måltidspanelet, som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 51). I sagen indgik desuden en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Der er blevet foretaget en afsluttede evaluering i regi af måltidspanelet, som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 51). I sagen indgik desuden en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Side 9 af 15

10 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit ÆOU SSA Samlingen af kommunens døgnrehabilitering på Frederiksberg Hospital har givet et mærkbart løft og en væsentlig serviceforbedring for brugerne. Placeringen på hospitalsgrunden er en vigtig ramme for fortsat udvikling af samarbejdet mellem kommunen og regionen. Partierne er enige om, at det tætte samarbejde med regionen skal fastholdes med henblik på sikring af både aktivitet og kvalitet i rehabiliteringsindsatsen og forebyggende tilbud. Det er i særlig grad borgere med kroniske sygdomme, ældre borgere med hyppige indlæggelser og borgere med demens, som har glæde af de styrkede samarbejder og fælles indsatser. Partierne er enige om, at der fremadrettet i dette arbejde sikres maksimalt fokus på at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Der fremlægges status for dette forud for næste års budget. Gennemført Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. kvartal Derudover vil der i forbindelse med udvalgets resultatrapporter blive givet status om indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der forventes at blive givet en politisk status i 2. kvartal Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", som forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni Derudover vil der i forbindelse med udvalgets resultatrapporter blive givet status om indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der forventes at blive givet en politisk status i 2. kvartal Der blev givet en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 61). Derudover vil der i forbindelse med udvalgets resultatrapporter blive givet status om indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der forventes at blive givet en politisk status ultimo Der blev givet en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 61). Derudover vil der i forbindelse med udvalgets resultatrapporter blive givet status om indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der forventes at blive givet en politisk status i foråret ÆOU SSA Der gennemføres en ny status for anvendelse af ny teknologi i 2018 i samarbejde med borgere, pårørende, leverandører, Ældrerådet og Handicaprådet. KFU SEO Organisationen bag Copenhagen Pride arbejder bl.a. med støtte fra Frederiksberg Kommune - aktivt på at tiltrække de store mangfoldighedsevents World Out Games og World Pride i 2021 til Hovedstaden. Såfremt Hovedstaden får tildelt værtskabet til ét eller begge arrangementer, er partierne enige om, at forvaltningen afklarer scenarier for Frederiksberg Kommunes bidrag til afviklingen af arrangementerne og afsøger mulighederne for fondsfinansiering frem mod budget Gennemført Der gives en status politisk i 2. kvartal Der gives en status politisk i 2. kvartal Gennemført Hovedstadsområdet har fået tildelt Det er primo marts blevet værtsskabet for World Pride, mens offentliggjort, at placeringen af World Out Games Hovedstadsområdet/Copenhagen forventes afklaret i marts/april. Forvaltningen er i indledende kontakt med bl.a. Copenhagen Pride, Københavns Kommune og flere lokale aktører omkring deltagelse i projektet. Pride også har fået tildelt værtsskabet for Eurogames i Copenhagen Pride blev tidligere tildelt værtsskabet for World Pride, og organisationen markedesfører nu de 2 arrangementer under fællesbetegnelsen Happy 2021.Forvaltningen arbejder på, i samarbejde med de øvrige aktører at få et overblik over de 2 arrangementers samlede økonomi. Der blev givet en status i sagen vedr. "Smart Sundhed", som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 52). Forvaltningen har anmodet arrangørerne om at fremsende ansøgning med detaljeret budget for arrangementerne. Der afventes fortsat et Sag forventes forelagt politisk i august Der blev givet en status i sagen vedr. "Smart Sundhed", som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 (pkt. 52). Ved budgetvedtagelsen for 2019 vedtog kommunalbestyrelsen at arbejde videre med at undersøge mulighederne for en finansiering af støtte til internationale events, herunder eksempelvis Worls Pride og Eurogames med henblik på budgettet for I forlængelse heraf er det overfor arrangørerne tilkendegivet, at de er velkomne til at søge puljemidler i Side 10 af 15

11 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit KFU SEO Partierne er enige om at stille lokale til rådighed for Ungerådet, Handicaprådet, ungdomspartierne og eventuelt frivillige grupper. I den forbindelse undersøges det bl.a., om Fælleshuset ved Frederiksberg Stadion kan anvendes til formålet. Forvaltningen har rettet henvendelse til de forskellige råd og partier med henblik på en nærmere afklaring af disses behov for lokaler, faciliteter m.v. Endvidere er der taget kontakt til FIU omkring mulige placeringer i de af FIU administrerede lokaliteter. Der afventes svar på forespørgslerne. Forvaltningen har indtil nu modtaget en enkelt tilkendegivelse, hvor en af de adspurgte parter melder tilbage om deres interesse for at blive en del af et lokalefællesskab. Forvaltningen vil rykke de øvrige for en tilbagemelding. Forvaltningen har ikke modtaget yderligere tilbagemeldinger med ønsker til lokaler. En undersøgelse af Fælleshuset har godtgjort, at dette ikke er egnet til formålet. Der er ikke yderligere foreninger, som Gul har meldt tilbage med en interesse i at få stillet lokaler til rådighed. Et muligt lokale, som forvaltningen vurderede egnet kunne alligevel ikke bringes i anvendelse. Forvaltningen søger stadig efter alternativer. BU BUO Partierne er enige om, at der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg herunder muligheden for på et eller flere områder at etablere samdrift. Gennemført Forslag til projektbeskrivelse forelagt Børneudvalget den 15. januar Projektbeskrivelse inklusive supplerende spørgsmål godkendt af Børneudvalget den Projektbeskrivelse inklusive supplerende spørgsmål godkendt af Børneudvalget den Afrapportering til udvalg den Budgetanalyse forelagt børneudvalget SU SSA I 2018 fremlægges et samlet plangrundlag for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for arbejdet. Sammen med en midtvejsstatus for brugen af anvisning og udlejning i den almene sektor skal dette danne grundlag for en ny prioritering af både sociale indsatser, områdefornyelser og andre tiltag i forhold til social bæredygtighed i byen. Partierne ønsker en opfølgning på dette, og heri skal indgå et fælles blik på alle kommunale såvel som private investeringer i det enkelte lokalområde. Som et vigtigt led i at understøtte den gode integration af flygtninge på Frederiksberg, lægger partierne vægt på, at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe boligløsninger spredt ud over hele byen gennem en række initiativer i et bredt samarbejde med almene boligorganisationer, private udlejere, fonde mv. Boligløsningerne skal være en central del af indsatsen, for at alle flygtninge så hurtigt som muligt integreres i forhold til lokalsamfund, sprog, uddannelse og job. I marts/april 2018 fremlægges et samlet plangrundlag for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for arbejdet samt "regnskab". Efterfølgende konference m. "byen". Der fremlægges i feb midtvejsstatus for brugen af anvisning og udlejning i den almene sektor. Derudover fremlægges der en selvstændig sag i maj/jun vedr. områdefornyelse/sbb-investering målrettet et område. I juni 2018 fremlægges et samlet plangrundlag for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for arbejdet samt "regnskab". Efterfølgende konference m. "byen". Der fremlagdes 12. marts 2018 (sag 37) midtvejsstatus for brugen af anvisning og udlejning i den almene sektor. Derudover fremlægges der en selvstændig sag i maj/jun vedr. områdefornyelse/sbb-investering målrettet et område. En Strategi for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for arbejdet samt "regnskab" forventes fremlagt D. 20. august Efterfølgende opfølgning "med byen". Strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by - lige muligheder og stærke fællesskaber blev forelagt SU den 17. september 2018 og til høring i øvrige udvalg og råd efterfølgende. Strategien forelægges SU den 5. november 2018 til endelig godkendelse. Strategien indgår bl.a. i det videre arbejde med Frederiksbergstrategien og i udviklingen af politikker mv. Side 11 af 15

12 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit SU SSA Sammenhænge for borgere med handicap eller udviklingshæmning: Med budgettet afsættes også penge til at dække den stigende aktivitet på området, og der sættes fokus på bedre sammenhæng mellem børne- og voksenområderne. Partierne ønsker en opfølgning på implementering af dette. Her skal fokus være på sammenhængende forløb for den enkelte unge og dennes pårørende og flere tilbud og indsatser, der dækker både børne- og voksenområderne. Udviklingen og udgiftspresset følges løbende og der afgives status i 2. kvartal Udviklingen og udgiftspresset følges løbende og der afgives status i 2. kvartal Udviklingen og udgiftspresset følges Udviklingen og udgiftspresset følges løbende og der aflagdes status d. 9. løbende, og der aflægges status igen april 2018 (sag 45) forud for 1. i forbindelse med 3. forventet forventet regnskab. Der afgives status regnskab d. 19. november igen i forbindelse med 2. forventet regnskab d. 13. august BMU BMO Frederiksberg Allé er en af de smukkeste i landet. Allerede i år udskiftes en række af lindetræerne, og partierne er enige om at plante træer det sidste stykke ned mod Vesterbrogade. Indgår i et samlet plan for Frederiksberg Alle, som forelægges udvalget i 1. kvartal. Projektbeskrivelse ultimo marts Politisk behandling af oplæg til proces og økonomi april Borger -og interessentinddragelse første halvdel af Helhedsplan beandles politisk 3. kvartal Træerne plantes i efteråret 2018 Projektbeskrivelse ultimo marts Dialog med styrelsen om rammerne for initiativer på alléen i forhold til fredningen. Politisk behandling af oplæg til proces og økonomi august Borger- og interessentinddragelse tredje kvartal Helhedsplan fjerde kvartal. Proces for helhedsplan er vedtaget. Der pågår dialog med styrelsen om rammerne for initiativer på alléen i forhold til fredningen. Sag til udvalget om rammer for fredning samt belysning forventes fremlagt i november. BMU BMO Partierne ønsker fortsat at fastholde og udvikle Frederiksbergs bidrag til den grønne omstilling. Partierne lægger således vægt på målet om, at Frederiksberg bliver CO2- neutral senest i Partierne vil i samarbejde med private og andre aktører arbejde aktivt for, at det ambitiøse mål om muligt nås tidligere end 2035, bl.a. ved, at kommunen i dialogen med private bygherrer opfordrer til CO2- neutralt byggeri. Arbejde med at at udarbejde materiale til dialog med private bygherrer er igangsat. Arbejdet med at udarbejde materialet er igangsat og det forventes færdig medio Der forlægges en sag efter sommerferien Byens grønne regnskab blev forelagt BMU på mødet den 24. september Af regnskabet fremgår, at CO2 udledningen i perioden er faldet med 50%. Der er således en forventning om, at også det langsigtede mål om CO2-neutralitet nås inden AUU SSA Partierne ønsker et fortsat fokus på at skabe vedvarende vækst, stimulere beskæftigelsen og nedbringe ledigheden. Derfor skal kommunen styrke og prioritere samarbejdet med virksomheder i alle sammenhænge. Det gælder både i forhold til rådgivning for iværksættere, støtte og samarbejde i forbindelse med rekrutteringer og fastholdelse. Der arbejdes som en integreret del af Der arbejdes som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen med at beskæftigelsesindsatsen med at styrke samarbejdet med styrke samarbejdet med virksomhederne og nuværende og virksomhederne og nuværende og kommende iværksættere. I forbindelse kommende iværksættere ud fra med en revidering af målgruppeplanen "Vækst og målgruppeplanen "Vækst og jobskabelse - plan for jobskabelse - plan for virksomhedsrettet indsats". I virksomhedsrettet indsats" vil dette resultatrapporterne til AUU for 2018 arbejde blive præciseret yderligere. I vil der blive udarbejdet et afsnit med løbet af 2018 vil resultatrapporterne det formål at synliggøre resultaterne under udvalget blive udviklet med det af virksomhedssamarbejdet. formål at synliggøre resultaterne for virksomhedssamarbejdet også. Der arbejdes som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen med at styrke samarbejdet med virksomhederne og nuværende og kommende iværksættere ud fra målgruppeplanen "Vækst og jobskabelse - plan for virksomhedsrettet indsats". Denne foreligges udvalget den 4. juni Der arbejdes som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen med at styrke samarbejdet med virksomhederne og nuværende og kommende iværksættere ud fra målgruppeplanen "Vækst og jobskabelse - plan for virksomhedsrettet indsats". Planen for perioden blev godkendt af udvalget den 4. juni 2018 under punkt 46. Side 12 af 15

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer MAG BMO Gate 21: Tilpasning af medlemskab Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar MAG BMO

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Udmøntning af den nye integrationspulje

Udmøntning af den nye integrationspulje Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Notat. Erfaringsopsamling handicappolitik

Notat. Erfaringsopsamling handicappolitik Notat 31. januar 2018 Sagsbeh.:KNM J.nr.: 00.15.10-G01-9-17 Plan og Projektstab Erfaringsopsamling handicappolitik 2015-2018 Baggrund og formål Formålet med erfaringsopsamlingen er at få viden, der kan

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016 Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi Aalborg Bygger Bro

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi Aalborg Bygger Bro Punkt 3. Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg Bygger Bro 2018-091346 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at drøfter forslag til Erhvervsstrategi for 2019-2022 Aalborg

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Analyseoplæg. Analyse af Nye veje i det lokale sundhedsvæsen Frederiksberg

Analyseoplæg. Analyse af Nye veje i det lokale sundhedsvæsen Frederiksberg Analyseoplæg Analyse af Nye veje i det lokale sundhedsvæsen Frederiksberg 1 Baggrund og ambition Frederiksberg Kommune har gennem årene opbygget et lokalt sundhedsvæsen der er kendetegnet ved høj faglighed,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 16. marts 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: Jonk@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017 Erhvervs- og Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Processen for formulering af udviklingsmål (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) Chefteamet i Fagsekretariatet Børn

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro'

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro' Punkt 3. Godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - 'Aalborg bygger bro' 2018-085541 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Erhvervsstrategi 2019-2022. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen

Læs mere

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere

Centeraftale Direktionens aftale med Center for Sundhed og Ældre

Centeraftale Direktionens aftale med Center for Sundhed og Ældre Centeraftale 2019 Direktionens aftale med Center for Sundhed og Ældre Indledning Denne centeraftale indgås mellem Direktionen og Center for Sundhed og Ældre. Aftalen er gældende for 2019. Aftalen er en

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Socialudvalget... 2 1.1. Mere sundhed for pengene:... 2 1.2. Unge med misbrug:... 2 1.3. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 NOTAT Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019

FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Facility Management i private beboelsesejendomme Udmøntet i budgettet -200-200 -200-200 Undervisningsudvalget

Læs mere

Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg

Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg VIBORG STORKOMMUNE PROJEKTSEKRETARIATET Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg A. Overordnet beskrivelse af processen i plansystemet 16. august /HK Grundidéen i plansystemet er, at

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere