Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter"

Transkript

1 Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1

2 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt- Samtale 1 Ca. 1 times varighed Invitation til samarbejde Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Hvad finder du for tiden udfordrende eller svært ved at leve med nyresvigt? Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov Plads til nyresvigt i dit liv Udleveret Drøftet Oplevede problemer/udfordringer - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Planer for ændring af levevis Billede, metafor eller fast vending, du bruger om dit liv med nyresvigt Dine erfaringer med kendte symptomer hos hæmodialysepatienter Forandringsaftale - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Aftaleark Forandringsarbejde - samtale uger senere. Ca. 1 times varighed Dine iagttagelser Dine tanker og følelser Dine mål og intentioner Dine handlinger Dynamisk problemløsning Væskeoverskud, vægt, fosfat og kalium - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Væske - vægt - fosfat - kalium Din uge, døgnet rundt, med nyresvigt Hvad ved vi om væskeoverskud? Hvad ved vi om vægttab? Hvad ved vi om fosfatindholdet i blodet? Hvad ved vi om kaliumindholdet i blodet? Afslutningssamtale - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Nye strategier og langsigtet plan Afslutningsaftale Udleveret Udleveret Udleveret Udleveret Udleveret Drøftet Drøftet Drøftet Drøftet Drøftet Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 2

3 Livet med nyresvigt Samtale 1 Dit liv med nyresvigt Invitation til samarbejde Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Hvad er for tiden udfordrende eller svært ved at leve med nyresvigt Ufuldendte sætninger Plads til nyresvigt i dit liv Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 3

4 Invitation til samarbejde Hvad skal vi samarbejde om? Vi vil sammen udvælge noget, som opleves udfordrende eller svært for dig i dit liv med nyresvigt Hvilken rolle har vi hver især? Både din og min viden og erfaring er nødvendig. Måske vil dine nærmeste pårørendes viden og erfaring også være vigtig for samarbejdet. Vi skal begge være aktive og bruge tiden bedst muligt på noget, vi finder vigtigt. Noget af tiden vil vi arbejde hver for sig, noget af tiden vil vi arbejde sammen. Hvordan skal samarbejdet være? Det er i orden, - og kan være en fordel, at vi ser forskelligt på tingene. Det er i orden, at vi er uenige. Det er i orden, at følelse kan opleves svære og at de udtrykkes. Det er nødvendigt, at vi kender hinandens opfattelser. Det er nødvendigt at vi sammen drager nytte af dine erfaringer og vores viden og tilrettelægger behandlingen derudfra Hvad er fordelen ved refleksionsarkene og hvad skal de bruges til? Du kan bruge dem til i fred og ro at tænke over og blive klogere på din situation. Vi kan bruge dem sammen til at få overblik over hvad der er vigtigt i din situation. De kan gøre det lettere at snakke om det, der ellers kan være svært at snakke om. De kan hjælpe dig til, at tage beslutninger der passer til dig. Efter at du har brugt refleksionsarkene, kan de fremover hjælpe dig med at holde fast i det der er vigtig for dig. Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 4

5 Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Angiv årstallet for det tidspunkt du fik nyresvigt Angiv tidspunktet hvor du begyndte i hæmodialysebehandling længere perioder, hvor du har haft det godt (skriv G henover perioden) længere perioder, hvor du har haft det mindre godt (skriv MG henover perioden) længere perioder, hvor du har haft det decideret dårligt (skriv D henover perioden) Angiv det, du selv mener, har påvirket dit liv positivt eller negativt: F.eks. følelser og reaktioner; begivenheder; oplevelser hjemme, på arbejde/under uddannelse eller i fritiden; andre forhold som f.eks. komplikationer til hæmodialysebehandling (se eksempel på næste side) Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 5

6 Eksempel på patient med nyresvigt Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Problemer Hjertesyg med fistel anlagt ny Maj: Akut opstart i hæmodialyse Akut kateter Juli: Anlagt A/V fistel Flere indlæggelser på nyreafdeling og hjerteafdeling D/G G G G G G MG G D MG D MG Julie blev født Stoppede Farfar arbejde. Førtidspension Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 6

7 Hvad finder du for tiden er udfordrende eller svært ved at leve med nyresvigt? Skriv nogle stikord: Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 7

8 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov Fuldend de sætninger, du synes, der er relevante for dig. Det jeg er bedst til angående min nyresygdom er Det værste ved at være nyresyg er Når jeg skal i dialyse, tænker jeg Det jeg er dårligst til er Min nyresygdom har forhindret mig i Den må ikke forhindre mig i Om et år vil jeg Når jeg tænker på fremtiden, frygter jeg Jeg bør ikke give min nyresygdom skylden for Jeg vil gerne lære noget mere om Hvis jeg tager aktiv del i min behandling, er det fordi Noget, der kan give problemer derhjemme, er De, som kender min måde at leve på, synes at jeg Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 8

9 Jeg synes, at mine kollegaer/venner Noget, jeg forsøger at forandre ved mig selv, er En vane, jeg har svært ved at blive af med, er Jeg har svært ved at modstå pres fra Jeg får en god støtte af Jeg får for lidt støtte af Min nyresygdom har lært mig, at Den lykkeligste dag i mit liv var, da Den mest triste dag i mit liv var, da Det, jeg ønsker mig allermest, er Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne se tilbage på, at jeg har Min familie tænker om min nyresygdom, at... Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 9

10 Plads til nyresvigt i dit liv Så meget har mit nyresvigt fyldt indtil nu (skraver det felt, som dit nyresvigt fylder) Så meget skal mit nyresvigt fylde fremover (skraver det felt, som dit nyresvigt skal fylde) Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 10

11 Livet med nyresvigt Samtale 2 Oplevede problemer og udfordringer Planer for ændring af levevis Billede, metafor eller fast vending, du bruger om dit liv med nyresvigt Dine erfaringer med kendte symptomer hos i hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 11

12 Planer for ændring af levevis Meget af det, man anbefales i livet med nyresvigt, kan være svært at indpasse i en hverdag. Hvordan er følgende leveregler indpasset i din hverdag? Sæt ét kryds på hver linie hvad der passer på din hverdag og om der er noget du vil ændre på eller fortsætte med. Følgende kendetegner min hverdag Jeg spiser for få måltider, til at jeg kan holde min vægt Jeg vil lave om på det: Inden Inden Efter for for det den det første første første ½ år måned ½ år Jeg har ikke planer om at lave det om Jeg drikker og spiser for meget mad, hvor fosfatindholdet er højt Jeg tager ikke de fosfatbindere, jeg har brug for Jeg drikker og spiser for meget mad, hvor kaliumindholdet er højt Jeg tager ikke det resonium, jeg har brug for Mit væskeindtag er for stort Jeg dyrker for lidt motion Jeg ryger Jeg har problemer i forbindelse med alkohol Jeg tager ikke den medicin, jeg har fået ordineret Jeg får ikke holdt min mund og tænder i orden Jeg kommer ikke til alle de ordinerede dialyser Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 12

13 Billede, metafor eller en fast vending, du bruger om dit liv med nyresvigt (Skriv og/eller tegn) Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 13

14 Dine erfaringer med kendte symptomer hos hæmodialysepatienter Sæt kryds ved de symtomer, der kendetegner din hverdag. Min hverdag er kendetegnet ved, at jeg: Føler mig træt og tappet for energi Bekymrer mig Har tør hud Har kløe Har svært ved at få en sammenhængende søvn Har svært ved at falde i søvn Er ked af det Er irritabel Har svært ved at blive seksuelt opstemt Har knogle- og ledsmerter Har muskelkramper Er urolig Har nedsat lyst til sex Har en tør mund Er forstoppet Har hævede ben Har rastløse ben/har uro i benene Er nervøs Har hovedpine Har diarre Har nedsat appetit Hoster Har ømme muskler Har kvalme Er uklar i hovedet og svimmel Er stakåndet Har svært ved at koncentrere mig Mine fødder er følelesløse og de snurrer Kaster op Har brystsmerter Ikke aktuelt Det har jeg kendt til gennem måneder Det har jeg kendt til de sidste uger Det har jeg kendt til i de sidste dage Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 14

15 Livet med nyresvigt Samtale 3 Forandringsaftale Aftaleark Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 15

16 Udleveres til patienten - Patientens kladde Valg og benævnelse af udfordring/problem i dit liv med nyresvigt Må gerne være forskellig fra sygeplejerskens liste Patientens liste: Udfyldes lige efter samtale 2 og påføres under samtale 3 en fælles liste sammen med sygeplejersken Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 16

17 Udleveres ikke - Sygeplejerskens kladde Valg og benævnelse af udfordring/problem i patientens liv med nyresvigt Må gerne være forskellig fra patientens liste Sygeplejerskens liste: Udfyldes lige efter samtale 2 og påføres under samtale 3, efter at patientens liste er udfyldt Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 17

18 Aftaleark Aktuelle problemer eller udfordringer som opleves som udfordrende eller svære i håndteringen af dit nyresvigt: Din liste: Sygeplejerskens liste: Ønskes forandret: Udfylder vi i fællesskab ved samtalen Vores fælles benævnelse af en udfordring eller et problem, vi mener du med fordel kan uddybe din indsigt i og kapacitet til at håndtere Formuleres på en måde, du kan lide og som vi begge finder dækkende Valg af problem(er)/ udfordring(er) vi vil arbejde med i din situation Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 18

19 Livet med nyresvigt Samtale 4 Forandringsarbejde Dine iagttagelser Dine tanker og følelser Dine mål og intentioner Dine handlinger Dynamisk problemløsning Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 19

20 Måde at løse problemet/udfordringen på hidtil. Hvad skal vi kalde det, der er svært? Dine iagttagelser ========================================================== Hvor længe har du oplevet det? Hvor ofte oplever du det? Er det blevet større eller mindre med tiden? Hvornår mærker du det mest? Hvornår mærker du det mindst? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 20

21 Dine tanker og følelser ========================================================== Hvad mener du problemet/udfordringen hænger sammen med? Hvad gør det værre? Hvad gør det mindre? Hvad forhindrer det dig i? Hvad opnår du ved at have det? Hvor meget påvirker det dig? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 21

22 Dine mål og intentioner ========================================================== Hvad er vigtigt for dig? - hvad stiler du efter? Hvad kan du/andre vinde ved at problemet/udfordringen klares? Hvad kan du og andre tabe ved at problemet/udfordringen klares? På kort sigt? På kort sigt? På lang sigt? På lang sigt? Har du sat dig for at klare problemet/udfordringen helt eller delvist? Hvis delvist - hvilke dele? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 22

23 Dine handlinger ========================================================== Hvad har du hidtil haft gode erfaringer med for at klare problemet/udfordringen? Hvornår? Hvor tit? Hvad har du gjort uden held? Hvem har du fået hjælp af? Hvem har du savnet hjælp fra? Hvem har du bedt om hjælp? Hvem ville du gerne have bedt om hjælp? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 23

24 Dine iagttagelser Dynamisk problemløsning Dine mål og intentioner Udvidet problemløsning Hidtidig problemløsning Det, der er svært: Dine tanker og følelser Dine handlinger Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 24

25 Livet med nyresvigt Samtale 5 Væskeoverskud, vægt, fosfat og kalium Væske - vægt - fosfat kalium Din uge, døgnet rundt, med nyresvigt Hvad ved vi om væskeoverskud? Hvad ved vi om vægttab? Hvad ved vi om fosfatindholdet i blodet? Hvad ved vi om kaliumindholdet i blodet? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 25

26 Væske - Vægt - Fosfat - Kalium Sæt et kryds i figuren der, hvor du til nu har haft besvær med at følge anbefalingerne. Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 26

27 Din uge, døgnet rundt, med nyresvigt Hvornår spiser du sover eller hviler er aktiv? Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 27

28 Hvad ved vi om væskeoverskud? Væskeoverskud er et stort problem for mange hæmodialysepatienter. Du anbefales maksimum at indtage 800 ml væske i døgnet. Vi ved at dette kan være vanskeligt især, fordi du som hæmodialysepatient kan have en øget tørst samt en metalsmag i munden. En hæmodialysepatient der med et væskeoverskud på mindre end to liter mellem hver dialyse har 28 % større chance for at overleve end en patient der har mere end 4 liter i overskud mellem hver dialyse. Væskeoverskud mellem dialyserne har ikke kun en betydning på langsigt, men giver også symptomer i hverdagen, før dialyse, under dialyse og efter dialyse. Væskeoverskud Overlevelse Mindre end 2 liter Normal (dialyse) Mere end 4 liter 72 % Symptomer før dialyse på stort væskeoverskud: Hævede ben, fingre eller hævet omkring øjnene Åndedrætsbesvær Hovedpine Symptomer under dialyse på stort væsketræk: Blodtryksfald Hovedpine Lægkramper Kvalme/opkast Symptomer efter dialyse pga stort væsketræk: Svimmelhed, når du rejser dig efter dialyse Lægkramper Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 28

29 Der kan være en sammenhæng mellem dit velbefindende før dialyse, under dialyse eller efter dialyse og hvor meget væske du indtager mellem dialyserne. Vi ønsker at du i forbindelse med dine næste 6 dialyser vurderer dit velbefindende i sammenhæng med dit væskeoverskud. Du skal vurdere dit velbefindende på en skala fra 0-4, hvor 4 er meget godt og 0 er dårligt. Dårligt Mindre godt Nogenlunde godt Godt Meget godt Du skal vurdere dit velbefindende lige før du påbegynder dialyse. Når du har afsluttet dialyse skal du vurdere dit velbefindende under dialyse. Næste gang du kommer i dialyse skal du vurdere hvordan dit velbefindende var sidste gang du var i dialyse. Dine vurderinger føres ind i nedenstående skema sammen med dit væskeoverskud. Datoer Væskeoverskud Antal liter Velbefindende Før dialyse Velbefindende Under dialyse Velbefindende Efter dialyse Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 29

30 Hvad ved vi om vægttab? Hvad kan du opnå ved at spise tilstrækkelig energi og protein, så du får dækket kroppens daglige behov? Du kan bevare dit aktivitets niveau, og forhindre at din muskelmasse bliver mindre det gælder også lunge- og hjertemuskler. Du kan mindske risikoen for, at der kan opstå koncentrationsbesvær, lettere irritation og udvikling af depression. Du kan forhindre, at immunforsvaret bliver svækket, så risikoen for infektioner bliver mindre og sår heles hurtigst mulig. Du kan bevare den optimale mulighed for at kræfter og livskvalitet genvindes. Du kan undgå et alvorligt vægttab, der kan føre til underernæring. Underernæring er et stort problem for hæmodialysepatienter, da den nedsatte nyrefunktion kan give kvalme og nedsat appetit. Samtidig bevirker dialysen, at der sker et øget forbrug af vigtige stoffer i kroppen dvs. at det er nødvendigt at spise mere protein og energi end normalt, når man er i dialyse. Det kan dog være svært at spise tilstrækkelig protein, når fosfat- og kaliumholdige fødevarer samtidig skal begrænses. Ernæring Overlevelse Normal ernæret Normal (dialyse) Let underernæret 95 % Alvorlig underernæret 66 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 30

31 Måltider Dine egne grunde til at spise. Andre menneskers grunde til at du skal spise. Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 31

32 Hvad ved vi om højt fosfatindholdet i blodet? Symptomer ved for højt fosfat i blodet: Øget hudkløe røde øjne Men på længere sigt kan det medføre: stivhed af blodkar og hjertesvigt (forkalkning af blodkar) smertefulde sår med dødt væv (forkalkning af små blodkar med aflukning af karret) afkalkning af knogler knoglebrud Højt fosfat kan være et stort problem for mange hæmodialysepatienter, da fosfat findes i mange fødevarer. Højt fosfat bevirker at blodkarrene med tiden forkalkes, så der opstår hjertesvigt. Så hæmodialysepatienter med s- fosfat i niveau (1,13 1,78 mmol/l) har 3 gange større chance for at overleve, end hæmodialysepatienter hvor s- fosfat er ca. 3,5 mmol/l. S-fosfat Overlevelse 1,13 1,78 mmol/l Normal (dialyse) Ca. 3,0 mmol/l 50 % Ca. 3,5 mmol/l 33 % Ca. 4,0 mmol/l 20 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 32

33 Hvad ved vi om lavt fosfatindhold i blodet? Lavt fosfat kan være et problem for hæmodialysepatienter med nedsat appetit. Symptomer ved for lavt fosfat i blodet: muskelsvaghed, lammelse (også hjerte og lunger) træthed, rysten, kramper afkalkning af knogler konfusion og koma Lavt fosfat kan også forekomme ved alkoholisme, langvarig diarre, opkast eller hvis tarmen ikke kan optage nok fosfat feks. efter fjernelse af noget af tarmen. Hæmodialysepatienter med s-fosfat i niveau (1,13 1,78 mmol/l) har 50 % større chance for at overleve, end hæmodialysepatienter hvor s-fosfat er ca. 0,45 mmol/l. S-fosfat Overlevelse 1,13 1,78 mmol/l Normal (dialyse) Ca. 0,6 mmol/l 75 % Ca. 0,45 mmol/l 50 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 33

34 Hvad ved vi om kaliumindholdet i blodet? Symptomerne på for højt kalium i blodet kan være: Slaphed, træthed og kraftesløshed, muskelsvaghed og i sjældne tilfælde mavesmerter. De farligste symptomer på for højt kalium er rytmeforstyrrelser i hjertet som kan ende med hjertestop. Større udsving i kalium indholdet i blodet kan også medføre hjerterytmeforstyrrelser, som kan ende med hjertestop. Højt kaliumindhold i blodet kan være et stort problem for mange hæmodialysepatienter, da kalium findes i mange fødevarer og drikke varer. Af det kalium vi spiser og drikker os til, kommer 20 % fra mælkeprodukter, 25 % fra grøntsager og 15 % fra drikkevarer, specielt kaffe. Niveauet af kalium i blodet skal ligge inden for et snævert område. Højeste overlevelse ved kalium mindre end 5,3 mmol/l. Ved kalium højere end 5,6 mmol/l er der en mindre overlevelse. S-Kalium Overlevelse Mindre end 5,3 mmol/l Normal (dialyse) Ca. 6,3 mmol/l 50 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 34

35 Livet med nyresvigt Samtale 6 Afslutningssamtale Nye strategier og langsigtet plan Afslutningsaftale Afsluttende spørgsmål Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 35

36 Nye strategier og langsigtet plan Hvad har du opnået indtil nu - udtrykt i én sætning? Hvilke forandringer arbejder du stadig på fra arket Dine planer for ændringer af levevis, samtale 2? Inden for den første måned Inden for det første halve år Hvilke vil du stadig ikke ændre Hvilke problemer/udfordringer fra arket Dynamisk problemløsning, samtale 4, arbejder du stadig med? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 36

37 Hvilke mål vil du stile efter i forhold til fx væskeoverskud, legmesvægt, fosfat og kalium i blodet, fordi du mener, det er godt for dig at nå og også opnåeligt? Hvordan vil du arbejde med at nå disse mål? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 37

38 Afslutningsaftale: vil til den / år stile efter: Din indsats: Støtte fra os og andre: Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 38

39 Afsluttende spørgsmål Hvis du i én sætning skal beskrive dit udbytte af, hvad du har fået ud af forløbet, hvad er det så? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 39

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Min historie med ITP. Foto: Privat

Min historie med ITP. Foto: Privat Min historie med ITP Martin var 26 år, da han i marts 2013 fik konstateret ITP. Her kan du læse hans historie og hans oplevelse af hele forløbet fra de første sygdomstegn til i dag, hvor han er uden for

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere