Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter"

Transkript

1 Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1

2 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt- Samtale 1 Ca. 1 times varighed Invitation til samarbejde Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Hvad finder du for tiden udfordrende eller svært ved at leve med nyresvigt? Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov Plads til nyresvigt i dit liv Udleveret Drøftet Oplevede problemer/udfordringer - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Planer for ændring af levevis Billede, metafor eller fast vending, du bruger om dit liv med nyresvigt Dine erfaringer med kendte symptomer hos hæmodialysepatienter Forandringsaftale - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Aftaleark Forandringsarbejde - samtale uger senere. Ca. 1 times varighed Dine iagttagelser Dine tanker og følelser Dine mål og intentioner Dine handlinger Dynamisk problemløsning Væskeoverskud, vægt, fosfat og kalium - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Væske - vægt - fosfat - kalium Din uge, døgnet rundt, med nyresvigt Hvad ved vi om væskeoverskud? Hvad ved vi om vægttab? Hvad ved vi om fosfatindholdet i blodet? Hvad ved vi om kaliumindholdet i blodet? Afslutningssamtale - samtale uger senere. Ca. 30 minutters varighed Nye strategier og langsigtet plan Afslutningsaftale Udleveret Udleveret Udleveret Udleveret Udleveret Drøftet Drøftet Drøftet Drøftet Drøftet Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 2

3 Livet med nyresvigt Samtale 1 Dit liv med nyresvigt Invitation til samarbejde Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Hvad er for tiden udfordrende eller svært ved at leve med nyresvigt Ufuldendte sætninger Plads til nyresvigt i dit liv Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 3

4 Invitation til samarbejde Hvad skal vi samarbejde om? Vi vil sammen udvælge noget, som opleves udfordrende eller svært for dig i dit liv med nyresvigt Hvilken rolle har vi hver især? Både din og min viden og erfaring er nødvendig. Måske vil dine nærmeste pårørendes viden og erfaring også være vigtig for samarbejdet. Vi skal begge være aktive og bruge tiden bedst muligt på noget, vi finder vigtigt. Noget af tiden vil vi arbejde hver for sig, noget af tiden vil vi arbejde sammen. Hvordan skal samarbejdet være? Det er i orden, - og kan være en fordel, at vi ser forskelligt på tingene. Det er i orden, at vi er uenige. Det er i orden, at følelse kan opleves svære og at de udtrykkes. Det er nødvendigt, at vi kender hinandens opfattelser. Det er nødvendigt at vi sammen drager nytte af dine erfaringer og vores viden og tilrettelægger behandlingen derudfra Hvad er fordelen ved refleksionsarkene og hvad skal de bruges til? Du kan bruge dem til i fred og ro at tænke over og blive klogere på din situation. Vi kan bruge dem sammen til at få overblik over hvad der er vigtigt i din situation. De kan gøre det lettere at snakke om det, der ellers kan være svært at snakke om. De kan hjælpe dig til, at tage beslutninger der passer til dig. Efter at du har brugt refleksionsarkene, kan de fremover hjælpe dig med at holde fast i det der er vigtig for dig. Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 4

5 Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Angiv årstallet for det tidspunkt du fik nyresvigt Angiv tidspunktet hvor du begyndte i hæmodialysebehandling længere perioder, hvor du har haft det godt (skriv G henover perioden) længere perioder, hvor du har haft det mindre godt (skriv MG henover perioden) længere perioder, hvor du har haft det decideret dårligt (skriv D henover perioden) Angiv det, du selv mener, har påvirket dit liv positivt eller negativt: F.eks. følelser og reaktioner; begivenheder; oplevelser hjemme, på arbejde/under uddannelse eller i fritiden; andre forhold som f.eks. komplikationer til hæmodialysebehandling (se eksempel på næste side) Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 5

6 Eksempel på patient med nyresvigt Vigtige begivenheder og perioder i dit liv med nyresvigt Problemer Hjertesyg med fistel anlagt ny Maj: Akut opstart i hæmodialyse Akut kateter Juli: Anlagt A/V fistel Flere indlæggelser på nyreafdeling og hjerteafdeling D/G G G G G G MG G D MG D MG Julie blev født Stoppede Farfar arbejde. Førtidspension Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 6

7 Hvad finder du for tiden er udfordrende eller svært ved at leve med nyresvigt? Skriv nogle stikord: Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 7

8 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov Fuldend de sætninger, du synes, der er relevante for dig. Det jeg er bedst til angående min nyresygdom er Det værste ved at være nyresyg er Når jeg skal i dialyse, tænker jeg Det jeg er dårligst til er Min nyresygdom har forhindret mig i Den må ikke forhindre mig i Om et år vil jeg Når jeg tænker på fremtiden, frygter jeg Jeg bør ikke give min nyresygdom skylden for Jeg vil gerne lære noget mere om Hvis jeg tager aktiv del i min behandling, er det fordi Noget, der kan give problemer derhjemme, er De, som kender min måde at leve på, synes at jeg Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 8

9 Jeg synes, at mine kollegaer/venner Noget, jeg forsøger at forandre ved mig selv, er En vane, jeg har svært ved at blive af med, er Jeg har svært ved at modstå pres fra Jeg får en god støtte af Jeg får for lidt støtte af Min nyresygdom har lært mig, at Den lykkeligste dag i mit liv var, da Den mest triste dag i mit liv var, da Det, jeg ønsker mig allermest, er Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne se tilbage på, at jeg har Min familie tænker om min nyresygdom, at... Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 9

10 Plads til nyresvigt i dit liv Så meget har mit nyresvigt fyldt indtil nu (skraver det felt, som dit nyresvigt fylder) Så meget skal mit nyresvigt fylde fremover (skraver det felt, som dit nyresvigt skal fylde) Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 10

11 Livet med nyresvigt Samtale 2 Oplevede problemer og udfordringer Planer for ændring af levevis Billede, metafor eller fast vending, du bruger om dit liv med nyresvigt Dine erfaringer med kendte symptomer hos i hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 11

12 Planer for ændring af levevis Meget af det, man anbefales i livet med nyresvigt, kan være svært at indpasse i en hverdag. Hvordan er følgende leveregler indpasset i din hverdag? Sæt ét kryds på hver linie hvad der passer på din hverdag og om der er noget du vil ændre på eller fortsætte med. Følgende kendetegner min hverdag Jeg spiser for få måltider, til at jeg kan holde min vægt Jeg vil lave om på det: Inden Inden Efter for for det den det første første første ½ år måned ½ år Jeg har ikke planer om at lave det om Jeg drikker og spiser for meget mad, hvor fosfatindholdet er højt Jeg tager ikke de fosfatbindere, jeg har brug for Jeg drikker og spiser for meget mad, hvor kaliumindholdet er højt Jeg tager ikke det resonium, jeg har brug for Mit væskeindtag er for stort Jeg dyrker for lidt motion Jeg ryger Jeg har problemer i forbindelse med alkohol Jeg tager ikke den medicin, jeg har fået ordineret Jeg får ikke holdt min mund og tænder i orden Jeg kommer ikke til alle de ordinerede dialyser Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 12

13 Billede, metafor eller en fast vending, du bruger om dit liv med nyresvigt (Skriv og/eller tegn) Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 13

14 Dine erfaringer med kendte symptomer hos hæmodialysepatienter Sæt kryds ved de symtomer, der kendetegner din hverdag. Min hverdag er kendetegnet ved, at jeg: Føler mig træt og tappet for energi Bekymrer mig Har tør hud Har kløe Har svært ved at få en sammenhængende søvn Har svært ved at falde i søvn Er ked af det Er irritabel Har svært ved at blive seksuelt opstemt Har knogle- og ledsmerter Har muskelkramper Er urolig Har nedsat lyst til sex Har en tør mund Er forstoppet Har hævede ben Har rastløse ben/har uro i benene Er nervøs Har hovedpine Har diarre Har nedsat appetit Hoster Har ømme muskler Har kvalme Er uklar i hovedet og svimmel Er stakåndet Har svært ved at koncentrere mig Mine fødder er følelesløse og de snurrer Kaster op Har brystsmerter Ikke aktuelt Det har jeg kendt til gennem måneder Det har jeg kendt til de sidste uger Det har jeg kendt til i de sidste dage Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 14

15 Livet med nyresvigt Samtale 3 Forandringsaftale Aftaleark Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 15

16 Udleveres til patienten - Patientens kladde Valg og benævnelse af udfordring/problem i dit liv med nyresvigt Må gerne være forskellig fra sygeplejerskens liste Patientens liste: Udfyldes lige efter samtale 2 og påføres under samtale 3 en fælles liste sammen med sygeplejersken Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 16

17 Udleveres ikke - Sygeplejerskens kladde Valg og benævnelse af udfordring/problem i patientens liv med nyresvigt Må gerne være forskellig fra patientens liste Sygeplejerskens liste: Udfyldes lige efter samtale 2 og påføres under samtale 3, efter at patientens liste er udfyldt Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 17

18 Aftaleark Aktuelle problemer eller udfordringer som opleves som udfordrende eller svære i håndteringen af dit nyresvigt: Din liste: Sygeplejerskens liste: Ønskes forandret: Udfylder vi i fællesskab ved samtalen Vores fælles benævnelse af en udfordring eller et problem, vi mener du med fordel kan uddybe din indsigt i og kapacitet til at håndtere Formuleres på en måde, du kan lide og som vi begge finder dækkende Valg af problem(er)/ udfordring(er) vi vil arbejde med i din situation Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 18

19 Livet med nyresvigt Samtale 4 Forandringsarbejde Dine iagttagelser Dine tanker og følelser Dine mål og intentioner Dine handlinger Dynamisk problemløsning Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 19

20 Måde at løse problemet/udfordringen på hidtil. Hvad skal vi kalde det, der er svært? Dine iagttagelser ========================================================== Hvor længe har du oplevet det? Hvor ofte oplever du det? Er det blevet større eller mindre med tiden? Hvornår mærker du det mest? Hvornår mærker du det mindst? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 20

21 Dine tanker og følelser ========================================================== Hvad mener du problemet/udfordringen hænger sammen med? Hvad gør det værre? Hvad gør det mindre? Hvad forhindrer det dig i? Hvad opnår du ved at have det? Hvor meget påvirker det dig? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 21

22 Dine mål og intentioner ========================================================== Hvad er vigtigt for dig? - hvad stiler du efter? Hvad kan du/andre vinde ved at problemet/udfordringen klares? Hvad kan du og andre tabe ved at problemet/udfordringen klares? På kort sigt? På kort sigt? På lang sigt? På lang sigt? Har du sat dig for at klare problemet/udfordringen helt eller delvist? Hvis delvist - hvilke dele? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 22

23 Dine handlinger ========================================================== Hvad har du hidtil haft gode erfaringer med for at klare problemet/udfordringen? Hvornår? Hvor tit? Hvad har du gjort uden held? Hvem har du fået hjælp af? Hvem har du savnet hjælp fra? Hvem har du bedt om hjælp? Hvem ville du gerne have bedt om hjælp? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 23

24 Dine iagttagelser Dynamisk problemløsning Dine mål og intentioner Udvidet problemløsning Hidtidig problemløsning Det, der er svært: Dine tanker og følelser Dine handlinger Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 24

25 Livet med nyresvigt Samtale 5 Væskeoverskud, vægt, fosfat og kalium Væske - vægt - fosfat kalium Din uge, døgnet rundt, med nyresvigt Hvad ved vi om væskeoverskud? Hvad ved vi om vægttab? Hvad ved vi om fosfatindholdet i blodet? Hvad ved vi om kaliumindholdet i blodet? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 25

26 Væske - Vægt - Fosfat - Kalium Sæt et kryds i figuren der, hvor du til nu har haft besvær med at følge anbefalingerne. Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 26

27 Din uge, døgnet rundt, med nyresvigt Hvornår spiser du sover eller hviler er aktiv? Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 27

28 Hvad ved vi om væskeoverskud? Væskeoverskud er et stort problem for mange hæmodialysepatienter. Du anbefales maksimum at indtage 800 ml væske i døgnet. Vi ved at dette kan være vanskeligt især, fordi du som hæmodialysepatient kan have en øget tørst samt en metalsmag i munden. En hæmodialysepatient der med et væskeoverskud på mindre end to liter mellem hver dialyse har 28 % større chance for at overleve end en patient der har mere end 4 liter i overskud mellem hver dialyse. Væskeoverskud mellem dialyserne har ikke kun en betydning på langsigt, men giver også symptomer i hverdagen, før dialyse, under dialyse og efter dialyse. Væskeoverskud Overlevelse Mindre end 2 liter Normal (dialyse) Mere end 4 liter 72 % Symptomer før dialyse på stort væskeoverskud: Hævede ben, fingre eller hævet omkring øjnene Åndedrætsbesvær Hovedpine Symptomer under dialyse på stort væsketræk: Blodtryksfald Hovedpine Lægkramper Kvalme/opkast Symptomer efter dialyse pga stort væsketræk: Svimmelhed, når du rejser dig efter dialyse Lægkramper Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 28

29 Der kan være en sammenhæng mellem dit velbefindende før dialyse, under dialyse eller efter dialyse og hvor meget væske du indtager mellem dialyserne. Vi ønsker at du i forbindelse med dine næste 6 dialyser vurderer dit velbefindende i sammenhæng med dit væskeoverskud. Du skal vurdere dit velbefindende på en skala fra 0-4, hvor 4 er meget godt og 0 er dårligt. Dårligt Mindre godt Nogenlunde godt Godt Meget godt Du skal vurdere dit velbefindende lige før du påbegynder dialyse. Når du har afsluttet dialyse skal du vurdere dit velbefindende under dialyse. Næste gang du kommer i dialyse skal du vurdere hvordan dit velbefindende var sidste gang du var i dialyse. Dine vurderinger føres ind i nedenstående skema sammen med dit væskeoverskud. Datoer Væskeoverskud Antal liter Velbefindende Før dialyse Velbefindende Under dialyse Velbefindende Efter dialyse Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 29

30 Hvad ved vi om vægttab? Hvad kan du opnå ved at spise tilstrækkelig energi og protein, så du får dækket kroppens daglige behov? Du kan bevare dit aktivitets niveau, og forhindre at din muskelmasse bliver mindre det gælder også lunge- og hjertemuskler. Du kan mindske risikoen for, at der kan opstå koncentrationsbesvær, lettere irritation og udvikling af depression. Du kan forhindre, at immunforsvaret bliver svækket, så risikoen for infektioner bliver mindre og sår heles hurtigst mulig. Du kan bevare den optimale mulighed for at kræfter og livskvalitet genvindes. Du kan undgå et alvorligt vægttab, der kan føre til underernæring. Underernæring er et stort problem for hæmodialysepatienter, da den nedsatte nyrefunktion kan give kvalme og nedsat appetit. Samtidig bevirker dialysen, at der sker et øget forbrug af vigtige stoffer i kroppen dvs. at det er nødvendigt at spise mere protein og energi end normalt, når man er i dialyse. Det kan dog være svært at spise tilstrækkelig protein, når fosfat- og kaliumholdige fødevarer samtidig skal begrænses. Ernæring Overlevelse Normal ernæret Normal (dialyse) Let underernæret 95 % Alvorlig underernæret 66 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 30

31 Måltider Dine egne grunde til at spise. Andre menneskers grunde til at du skal spise. Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 31

32 Hvad ved vi om højt fosfatindholdet i blodet? Symptomer ved for højt fosfat i blodet: Øget hudkløe røde øjne Men på længere sigt kan det medføre: stivhed af blodkar og hjertesvigt (forkalkning af blodkar) smertefulde sår med dødt væv (forkalkning af små blodkar med aflukning af karret) afkalkning af knogler knoglebrud Højt fosfat kan være et stort problem for mange hæmodialysepatienter, da fosfat findes i mange fødevarer. Højt fosfat bevirker at blodkarrene med tiden forkalkes, så der opstår hjertesvigt. Så hæmodialysepatienter med s- fosfat i niveau (1,13 1,78 mmol/l) har 3 gange større chance for at overleve, end hæmodialysepatienter hvor s- fosfat er ca. 3,5 mmol/l. S-fosfat Overlevelse 1,13 1,78 mmol/l Normal (dialyse) Ca. 3,0 mmol/l 50 % Ca. 3,5 mmol/l 33 % Ca. 4,0 mmol/l 20 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 32

33 Hvad ved vi om lavt fosfatindhold i blodet? Lavt fosfat kan være et problem for hæmodialysepatienter med nedsat appetit. Symptomer ved for lavt fosfat i blodet: muskelsvaghed, lammelse (også hjerte og lunger) træthed, rysten, kramper afkalkning af knogler konfusion og koma Lavt fosfat kan også forekomme ved alkoholisme, langvarig diarre, opkast eller hvis tarmen ikke kan optage nok fosfat feks. efter fjernelse af noget af tarmen. Hæmodialysepatienter med s-fosfat i niveau (1,13 1,78 mmol/l) har 50 % større chance for at overleve, end hæmodialysepatienter hvor s-fosfat er ca. 0,45 mmol/l. S-fosfat Overlevelse 1,13 1,78 mmol/l Normal (dialyse) Ca. 0,6 mmol/l 75 % Ca. 0,45 mmol/l 50 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 33

34 Hvad ved vi om kaliumindholdet i blodet? Symptomerne på for højt kalium i blodet kan være: Slaphed, træthed og kraftesløshed, muskelsvaghed og i sjældne tilfælde mavesmerter. De farligste symptomer på for højt kalium er rytmeforstyrrelser i hjertet som kan ende med hjertestop. Større udsving i kalium indholdet i blodet kan også medføre hjerterytmeforstyrrelser, som kan ende med hjertestop. Højt kaliumindhold i blodet kan være et stort problem for mange hæmodialysepatienter, da kalium findes i mange fødevarer og drikke varer. Af det kalium vi spiser og drikker os til, kommer 20 % fra mælkeprodukter, 25 % fra grøntsager og 15 % fra drikkevarer, specielt kaffe. Niveauet af kalium i blodet skal ligge inden for et snævert område. Højeste overlevelse ved kalium mindre end 5,3 mmol/l. Ved kalium højere end 5,6 mmol/l er der en mindre overlevelse. S-Kalium Overlevelse Mindre end 5,3 mmol/l Normal (dialyse) Ca. 6,3 mmol/l 50 % Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 34

35 Livet med nyresvigt Samtale 6 Afslutningssamtale Nye strategier og langsigtet plan Afslutningsaftale Afsluttende spørgsmål Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 35

36 Nye strategier og langsigtet plan Hvad har du opnået indtil nu - udtrykt i én sætning? Hvilke forandringer arbejder du stadig på fra arket Dine planer for ændringer af levevis, samtale 2? Inden for den første måned Inden for det første halve år Hvilke vil du stadig ikke ændre Hvilke problemer/udfordringer fra arket Dynamisk problemløsning, samtale 4, arbejder du stadig med? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 36

37 Hvilke mål vil du stile efter i forhold til fx væskeoverskud, legmesvægt, fosfat og kalium i blodet, fordi du mener, det er godt for dig at nå og også opnåeligt? Hvordan vil du arbejde med at nå disse mål? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 37

38 Afslutningsaftale: vil til den / år stile efter: Din indsats: Støtte fra os og andre: Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 38

39 Afsluttende spørgsmål Hvis du i én sætning skal beskrive dit udbytte af, hvad du har fået ud af forløbet, hvad er det så? Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 39

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Finderup J, Bjerre T, Søndergård A, Nielsen M, Zoffmann V

Finderup J, Bjerre T, Søndergård A, Nielsen M, Zoffmann V Finderup J, Bjerre T, Søndergård A, Nielsen M, Zoffmann V Baggrund Formål Metode Udviklingsproces Certificeringsproces Implementeringsproces Evalueringsproces Resultater Konklusion Svært for professionelle

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Eller med andre ord Sukkersyge 6 april 2013 Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Læring for alle Hvad forbinder I med sukkersyge? Hvorfor er sukkersyge vigtigt at vide noget om? I forhold til

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon.

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. 2 3 En tålmodig 360 graders tilgang 4 Typer af aktiviteter Signaturprojekter Partnerskaber

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere