DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006"

Transkript

1 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

3 Danskere behandlet på udenlandske sygehuse Danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse fra Sundhedsstyrelsen offentliggør hermed statistik over danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse for perioden Statistikken er opgjort på baggrund af DUSAS, som er Sundhedsstyrelsens register over danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten. DUSAS blev oprettet i forbindelse med etableringen af det udvidede frie sygehusvalg og indførelsen af den centrale pulje til finansiering af sygehusenes meraktivitet i Oplysninger vedrørende danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse indgår således som en del af beregningen af sygehusenes meraktivitet, der finansieres af meraktivitetspuljen. Endvidere indgår DUSAS også i beregningen af den kommunale medfinansiering. Formålet med DUSAS er herudover desuden at bidrage til sundhedsovervågning og monitorering af bl.a. kræftområdet. Denne publikation omfatter sygehuskontakter på udenlandske sygehuse, hvor patienten betales af bopælsamtet. Opgørelsen indeholder ikke oplysninger om akut behandling efter ulykke eller operation, hvor patienten selv har betalt for eksempelvis plastikkirurgiske indgreb, da der i disse tilfælde ikke foreligger aftale om betaling fra sygehuskommunen. DUSAS indeholder heller ikke oplysninger om danskere, der har modtaget eksperimentel behandling i udlandet eller højt specialiseret behandling i udlandet efter godkendelse af Sundhedsstyrelsen. Der er et relativt beskeden antal observationer i DUSAS, hvorfor datafølsomheden er forholdsvis stor. Dette er ensbetydende med, at selv små ændringer i det faktiske antal, vil betyde store procentvise ændringer. Sundhedsstyrelsen har til tider oplevet en mangelfuld indberetning til DUSAS. På trods af disse vanskeligheder og forbehold offentliggøres tallene, da erfaringer viser, at den bedste måde at forbedre datakvaliteten er ved at anvende data. Fald på 20, 8 pct. i antal danskere behandlet på udenlandske sygehuse Tabel 1 viser antal danskere behandlet på udenlandske sygehuse, fordelt på bopælsamt. I perioden er i alt danskere blevet behandlet på et sygehus i udlandet. Samlet set er der i hele perioden sket et fald i antallet af danskere behandlet på udenlandske sygehuse fra 389 til 308, svarende til et fald på 20,8 pct. Tallene dækker dog over periodiske svingninger. I årene steg antallet af danskere behandlet på udenlandske sygehuse, mens antallet af behandlede personer modsat faldt i den efterfølgende periode Det er især danskere med bopæl i Sønderjyllands Amt, som har modtaget behandling i udlandet. I 2006 kom 77,6 pct. af de danske patienter, som blev behandlet i udlandet, således fra Sønderjyllands Amt. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

4 Tabel 1 Antal danskere behandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Da samme patient kan være flyttet og dermed have haft flere bopælsamter det samme år, er totalen ikke nødvendigvis summen af ovenstående kolonner. Behandling omfatter både indlæggelser og ambulante besøg. Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Figur 1 Antal danskere behandlet på udenlandske sygehuse Anm: Tallene omfatter både indlagte og ambulante patienter behandlet på udenlandske sygehuse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

5 Antal udskrivninger af danskere indlagt på udenlandske sygehuse faldet med 69,5 pct. Antallet af udskrivninger af danskere behandlet på udenlandske sygehuse er i 2006 opgjort til 53 mod 174 i 2002, svarende til et fald på 69,5 pct. I 2006 omfattede de 53 udskrivninger 45 indlagte patienter. Med hensyn til antallet af udskrivninger er der ligeledes tale om periodiske svingninger, da antallet af udskrivninger steg i årene , mens antallet omvendt blev reduceret betydeligt i perioden Faldet i antallet af udskrivninger af indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse kan forklares med, at der er sket en stigning i ambulante kontakter, som til dels erstatter indlæggelser af danskere på udenlandske sygehuse. Til sammenligning er der årligt ca antal udskrivninger fra somatiske sygehuse i Danmark. Antal udskrivninger af danskere indlagt på udenlandske sygehuse udgør således årligt under 1 promille af antallet af udskrivninger af alle indlagte danskere. Tabel 2 Antal udskrivninger af indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Da samme patient kan være flyttet og dermed have haft flere bopælsamter det samme år, er totalen ikke nødvendigvis summen af ovenstående kolonner. Fald på 73,1 pct. i antal sengedage for indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse I perioden faldt antallet af sengedage for indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse med 73,1 pct. Der har været et relativt stort udsving i antallet af sengedage. Da antal udskrivninger er forholdsvis lille, vil en enkelt længere indlæggelse påvirke udviklingen i antal sengedage betragteligt. Fra 2002 til 2003 skete der næsten en fordobling i antallet af sengedage fra til I den efterfølgende periode er der dog sket et betydeligt fald i antallet af sengedage. I 2006 var 45 danskere indlagt på et sygehus i udlandet, og indlæggelserne udgjorde tilsammen 583 sengedage. I lighed med faldet i antallet af udskrivninger, så afspejler faldet af antallet af sengedage for indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse ligeledes en stigning i ambulante kontakter. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

6 Antallet af sengedage på somatiske sygehuse i Danmark er faldet årligt fra ca i 2002 til ca i Det relativt beskedne antal sengedage for indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse udgør årligt under 1 promille af antallet af sengedage for alle indlagte danskere. Tabel 3 Antal sengedage for indlagte danskere behandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Da samme patient kan være flyttet og dermed have haft flere bopælsamter det samme år, er totalen ikke nødvendigvis summen af ovenstående kolonner. Stigning på 11,7 pct. i antal ambulante besøg vedrørende danskere behandlet på udenlandske sygehuse Antallet af ambulante besøg for danskere behandlet på udenlandske sygehuse steg fra besøg i 2002 til besøg i 2006, hvilket svarer til en stigning på 11,7 pct. Fra 2002 til 2003 faldt antallet af ambulante besøg. I den efterfølgende periode fra viser tallene modsat en stigende tendens. Til sammenligning kan oplyses, at der årligt er ca ambulante besøg på somatiske sygehuse i Danmark. Antal ambulante besøg for danskere behandlet på udenlandske sygehuse udgør årligt omkring 1 promille af antallet af ambulante besøg for alle danske patienter. I 2005 er der kun blevet registeret ambulante besøg for danskere behandlet på udenlandske sygehuse. Det kan dog ikke udelukkes, at der til tider har været en mangelfuld indberetning til DUSAS. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

7 Tabel 4 Antal ambulante besøg for danskere behandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Århus Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Over 90 pct. af danskerne i DUSAS var i behandling på et sygehus i Tyskland Tabel 5 viser, at langt de fleste danskere, som henvises til behandling i udlandet, bliver behandlet på et sygehus i Tyskland. I perioden blev over 90 pct. af danskerne, som er registreret i DUSAS, behandlet på et sygehus i Tyskland. Danskere, som har modtaget behandling i Tyskland, er hovedsageligt blevet behandlet på følgende sygehuse: Malteser Krankenhaus i Flensborg, Ev. Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg i Flensborg, Klinik für Strahlentherapie i Kiel, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i Lübeck og Ostseeklinik Damp GmbH i Damp. Tabel 5 Antal danskere behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på behandlingsland Behandlingsland Sverige Finland Luxembourg Tyskland Frankrig Italien Schweiz I alt Anm: Da samme patient kan have været behandlet i flere forskellige behandlingsland det samme år, er totalen ikke nødvendigvis summen af ovenstående kolonner. Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metodeafsnittet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

8 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv udgjorde ca. 80 pct. af alle udskrivninger af danskere behandlet på udenlandske sygehuse Antallet af udskrivninger, sengedage og ambulante besøg fordelt på 19 hoveddiagnosegrupper i perioden ses i tabellerne 6,7 og 8. Endvidere viser disse tre tabeller også den procentvise på de 19 hoveddiagnosegrupper af udskrivninger, sengedage og ambulante besøg i perioden Langt de fleste udskrivninger af danskere behandlet på udenlandske sygehuse omfattede i perioden sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. Danskere, som har været indlagt på udenlandske sygehuse, er især blevet opereret for slidgigt i hofte og slidgigt i knæ. Med hensyn til antal udskrivninger så udgjorde sygdomme i knogler, muskler og bindevæv den største enkelte diagnosegruppe med 74,7 pct. af alle udskrivningerne i 2002 og 88,4 pct. af alle udskrivningerne i Fra 2003 til 2004 stagnerede væksten i antal udskrivninger for denne diagnosegruppe dog. Samtidig med den overordnede nedgang i udskrivningstallet, er der ligeledes sket et fald i andelen af udskrivninger for sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. I 2006 udgjorde sygdomme i knogler, muskler og bindevæv således kun 7,5 pct. af udskrivningerne. Fra 2002 til 2003 skete der en fordobling i sengedagstallet fra sengedage til sengedage for danskere, som var indlagte på udenlandske sygehuse i forbindelse med indsættelse af protese i hofteled pga. slidgigt i hofte eller indsættelse af protese i knæled pga. slidgigt i knæ. Dette hænger sammen med væksten i udskrivningstallet for sygdomme i knogler, muskler og bindevæv i årene 2002 til Med hensyn til antallet af sengedage var den største diagnosegruppe således sygdomme i knogler, muskler og bindevæv med et årligt gennemsnit på 82,0 pct. af alle sengedage i perioden I den efterfølgende periode er antallet af sengedage i forbindelse med sygdomme i knogler, muskler og bindevæv dog faldet markant til 18 sengedage i 2006 fordelt på 4 udskrivninger, hvilket kun udgjorde 3,1 pct. af alle sengedage i dette år. I 2003 og 2004 var sengedagstallet relativt højt i forbindelse med sygdomme i kredsløbsorganer. Dette relative høje sengedagstal skyldtes især operationer på vener pga. åreknuder. Antallet af sengedage for denne diagnosegruppe faldt dog fra 384 sengedage i 2003 til 9 sengedage i Med hensyn til den procentvise udgjorde sygdomme i kredsløbsorganer 9,2 pct. af alle sengedage i Denne andel faldt til 1,5 pct. af alle sengedage i Infektions- og parasitære sygdomme, ondartede svulster (kræft) og godartede svulster er de eneste diagnosegrupper, hvor der er sket en stigning i sengedagstallet i perioden 2005 til Med hensyn til infektions- og parasitære sygdomme og godartede svulster skyldtes stigningen i sengedagstallet, at udskrivningerne for begge diagnosegrupper steg fra 0 i 2005 til 1 i Sengedagstallet for ondartede svulster steg fra 78 sengedage i 2005 til 346 sengedage i 2006, selv om antallet af udskrivninger faldt fra 17 til 16. I 2006 udgjorde ondartede svulster 59,3 pct. af alle sengedage. Kræft udgjorde over 99 pct. af alle ambulante besøg Næsten al ambulant aktivitet for danskere behandlet på udenlandske sygehuse omfatter kræft. I perioden udgjorde ondartede svulster årligt i gennemsnit over 99 pct. af alle ambulante besøg. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

9 Tabel 6 Udskrivninger af danskere behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på 19 hoveddiagnosegrupper Diagnosegruppe 2002 i i i i Pct. vis i Infektions- og parasitære sygdomme ,9 2 Ondartede svulster 19 10,9 1 0,4 2 0, , ,2 3 Godartede svulster ,9 4 Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme 5 Sygdomme i blod og bloddannende 1 0, organer 6 Psykiske lidelser , Sygdomme i nervesystemet og sanseorganer 1 0, Sygdomme i kredsløbsorganer 4 2,3 4 1, ,4 5 4,9 9 17,0 9 Sygdomme i åndedrætsorganer ,2 1 0,3 1 1, Sygdomme i fordøjelsesorganer 8 4, ,4 3 2,9 1 1,9 11 Sygdomme i urinog kønsorganer ,6 2 0,6 1 1,0 2 3,8 12 Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselsseng , ,6 8 15,1 13 Sygdomme i hud og underhud 1 0, Sygdomme i knogler, bevægesystem , , , ,6 4 7,5 og bindevæv 15 Medførte misdannelser , Årsager til sygdomme i perinatalperiode 17 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 18 Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse 2 1,1 11 4,3 19 5, , ,8 19 Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden 8 4,6 5 1,9 1 0,3 3 2,9 - - sygdoms-tegn eller uden oplysning om diagnose I alt , , , , ,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

10 Tabel 7 Sengedage for danskere behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på 19 hoveddiagnosegrupper Diagnosegruppe i i i i i Infektions- og parasitære sygdomme ,5 2 Ondartede svulster 197 9,1 77 1,9 5 0,1 78 8, ,3 3 Godartede svulster ,7 4 Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme 5 Sygdomme i blod og bloddannende 21 1, organer 6 Psykiske lidelser , Sygdomme i nervesystemet og 1 0, sanseorganer 8 Sygdomme i kredsløbsorganer 38 1, , ,4 14 1,5 9 1,5 9 Sygdomme i åndedrætsorganer ,1 5 0,1 3 0, Sygdomme i fordøjelsesorganer 38 1, ,6 9 0,9 4 0,7 11 Sygdomme i urin- og kønsorganer ,4 15 0,4 4 0,4 5 0,9 12 Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i ,1 31 3,3 25 4,3 barselsseng 13 Sygdomme i hud og underhud 6 0, Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv , , , ,5 18 3,1 15 Medførte misdannelser , Årsager til sygdomme i perinatalperiode 17 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 18 Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse 26 1, , , , ,9 19 Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn 90 4,2 49 1,2 2 0,1 65 6,8 - - eller uden oplysning om diagnose I alt , , , , ,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

11 Tabel 8 Diagnosegruppe Infektions- og parasitære sygdomme 2 Ondartede svulster 3 Godartede svulster 4 Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme 5 Sygdomme i blod og bloddan- Ambulante besøg for danskere behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på 19 hoveddiagnosegrupper i i i i i , , , , ,7 nende organer 6 Psykiske lidelser 7 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganer 1 0, Sygdomme i kredsløbsorganer 10 0, ,1 5 0,3 1 0,0 9 Sygdomme i åndedrætsorganer , Sygdomme i fordøjelsesorganer 4 0, , Sygdomme i urin- og kønsorganer ,1 1 0, ,1 12 Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i ,0 8 0,4 4 0,1 barselsseng 13 Sygdomme i hud og underhud 14 Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv 15 Medførte misdannelser 16 Årsager til sygdomme i perinatalperiode 17 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 3 0,1 1 0,0 5 0,1 1 0,1 1 0,0 18 Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse ,1 3 0,2 2 0,0 19 Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn 2 0,0 1 0, ,1 eller uden oplysning om diagnose I alt , , , , ,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

12 Kræftstatistik baseret på DUSAS I forbindelse med gennemførelsen af de nationale kræftplaner producerer Sundhedsstyrelsen løbende statistik baseret på Landspatientregisteret (Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006:9) og Cancerregisteret til dokumentation af udviklingen på kræftområdet. Hensigten med kræftafsnittet i denne publikation er at levere et supplement til sundhedsovervågningen på kræftområdet. DUSAS kan bidrage til monitorering af kræftområdet, da en stigning i antallet af strålebehandlinger til danske kræftpatienter behandlet i udlandet muligvis kan afspejle en mangel på strålekanoner eller veluddannet personale, som kan betjene disse strålekanoner, i Danmark. Nærværende kræftafsnit er endvidere inkluderet i denne opgørelse, fordi langt størsteparten af aktiviteten vedrørende danskere behandlet i udlandet omfatter kræftdiagnoser. Dette afsnit omhandler behandlingen for danske kræftpatienter behandlet i udlandet i perioden Stigning på 13,8 pct. i antal danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse I perioden har mellem 107 og 264 danske kræftpatienter årligt modtaget behandling på et sygehus i udlandet. Set over hele perioden steg antallet af danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse fra 232 behandlede personer i 2002 til 264 behandlede personer i 2006, hvilket svarer til en stigning på 13,8 pct. Udviklingen fra 2004 til 2006 viser en stigende tendens i procentandelen af patienter med en kræftdiagnose i forhold til alle danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse. I 2006 var 85,7 pct. af danskerne, som blev henvist til et sygehus i udlandet, i behandling for kræft. Til sammenligning er der årligt personer i behandling for kræft på offentlige sygehuse i Danmark. Antallet af danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse udgør årligt ca. 2 promille af antallet af danskere i behandling for kræft. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

13 Tabel 9 Antal danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Da samme patient kan være flyttet og dermed have haft flere bopælsamter det samme år, er totalen ikke nødvendigvis summen af ovenstående kolonner. Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Figur 2 Den procentvise andel af kræftpatienter i forhold til alle danskere behandlet på udenlandske sygehuse Anm: Den procentvise andel omfatter både indlagte og ambulante kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

14 Brystkræft er den mest hyppige kræftdiagnose hos danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse Tabel 10 viser antal danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på kræftdiagnoser i perioden Danske kræftpatienter, som henvises til et sygehus i udlandet, behandles hovedsageligt for kræft i bryst. I årene 2002 til 2006 var omkring 80 pct. af danskere behandlet for kræft på udenlandske sygehuse i behandling for brystkræft. Tabel 10 I Danmark er der årligt kvinder, som er i behandling for brystkræft på offentlige sygehuse. Antallet af danske kræftpatienter, som behandles for brystkræft på et udenlandsk sygehus, udgør årligt ca. 1 pct. af alle danske patienter i behandling for brystkræft. Antal danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på kræftdiagnoser Kræftdiagnoser Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestokke Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier (Carcinoma In Situ) Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst I alt Anm: Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Stigning på 11,8 pct. i antal ambulante besøg for danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse Antal ambulante besøg for danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse steg fra ambulante besøg i 2002 til ambulante besøg i 2006, hvilket svarer til en stigning på 11,8 pct. I perioden vedrørte knapt 87 pct. af danskernes ambulante besøg på udenlandske sygehus kræftdiagnosen: Kræft i bryst. Til sammenligning kan oplyses, at der årligt er ambulante besøg for personer i behandling for kræft på offentlige, danske sygehuse. Antal ambulante besøg for danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse udgør ca. 0,7 pct. af antallet af ambulante besøg for danske kræftpatienter. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

15 Tabel 11 I 2005 er der kun blevet indberettet ambulante besøg for danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse. Som nævnt tidligere kan det dog ikke udelukkes, at der især dette år har været en mangelfuld indberetning til DUSAS. Antal ambulante besøg pr. person i behandling har været nogenlunde stabil i perioden Udviklingen i ambulante besøg kan således forklares af, at antallet af danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse steg fra 232 i 2002 til 264 i Endvidere foretages en større del af kræftbehandlingen på sygehusene ambulant. Både af hensyn til patienten og af økonomiske hensyn vil det som hovedregel være en fordel, at behandlingerne foretages ambulant. Antallet af kræftpatienter, som har været indlagt på et sygehus i udlandet, er yderst beskeden. Antal ambulante besøg for danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse fordelt på kræftdiagnoser Kræftdiagnoser Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestokke Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier (Carcinoma In Situ) Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst I alt Anm: Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

16 Figur 3 Den procentvise andel af ambulante besøg for kræftpatienter i forhold til alle danskere behandlet på udenlandske sygehuse Strålebehandling I denne publikation er antallet af strålebehandlinger opgjort som summen af simulering af strålebehandling og ekstern strålebehandling. Antallet af strålebehandlinger afspejler antallet af givne strålefraktioner. Den samlede behandling består af et antal af strålefraktioner (behandlingsserie). Stigning på 79,6 pct. i antal strålebehandlede danske kræftpatienter på udenlandske sygehuse Tabel 12 viser antal danske kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling på udenlandske sygehuse i perioden Antallet af danske patienter, som har været i strålebehandling på udenlandske sygehuse for en kræftdiagnose, er steget fra 137 behandlede personer i 2002 til 246 behandlede personer i Dette svarer til en stigning i antallet af strålebehandlede personer med 79,6 pct. Det er især danske kræftpatienter med bopæl i Sønderjyllands Amt, som har modtaget strålebehandling i udlandet. I perioden kom omkring 90 pct. af de danske kræftpatienter, som fik strålebehandling i udlandet, således fra Sønderjyllands Amt. Dette peger således i retningen af en tendens til, at de fleste danske kræftpatienter, som indgår i denne publikation, havde bopæl i Sønderjyllands Amt og modtog strålebehandling på sygehuse i Tyskland. Antallet af strålebehandlinger til danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse steg med 71,4 pct. Tabel 13 viser antal strålebehandlinger til danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse. Antallet steg fra strålebehandlinger i 2002 til strålebehandlinger i 2006, hvilket svarer til en stigning på 71,4 pct. Til sammenligning gives der årligt omkring strålebehandlinger til personer i behandling for kræft på offentlige, danske sygehuse. Antal strålebehandlinger til danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse udgør ca. 2-3 pct. af antallet af strålebehandlinger til danske kræftpatienter. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

17 Tabel 12 Antal danske kræftpatienter strålebehandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Da samme patient kan være flyttet og dermed have haft flere bopælsamter det samme år, er totalen ikke nødvendigvis summen af ovenstående kolonner. Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Tabel 13 Antal strålebehandlinger til danske kræftpatienter behandlet på udenlandske sygehuse Bopælsamt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Anm: Oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed, jf. Metode-afsnittet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

18 Metode Denne publikation er baseret på sygehusenes indberetninger til DUSAS. Oplysninger til DUSAS indberettes til Sundhedsstyrelsen via hjemmesiden dusas.sst.dk. På baggrund af DUSAS udarbejdes der statistik over personer med dansk personnummer og fast bopæl i Danmark, som er blevet behandlet på et sygehus i udlandet. På grund af mangelfuld indberetning til DUSAS indskærpede Indenrigsog Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i starten af 2007, at sygehusejerne fik korrigeret de mangelfulde oplysninger vedrørende danskere behandlet i udlandet for perioden Sygehusejerne er ligeledes blevet anmodet om fremadrettet at sørge for en korrekt indberetning til DUSAS. På trods af øget fokus på indberetning hos sygehusejerne, vurderer Sundhedsstyrelsen, at oplysningerne særligt vedrørende 2005 er behæftet med usikkerhed. Statistikken for 2005 fremstår undervurderet. DUSAS indeholder bl.a. oplysninger om: patienten (personnummer, bopælskommune, bopælsamt/region, alder og køn), henvisende sygehus, henvisende amt/region, diagnosekode, operationskode og behandlingsland. Det er muligt at indberette behandlingsstedet, men dette er dog ikke obligatorisk. Denne publikation indeholder ikke oplysninger om danskere, som har modtaget behandling på Montebello i Spanien. Montebello ejes af Region Hovedstaden (tidligere H:S og Københavns Amt) og fungerer som enhver anden sygehusafdeling i det danske sygehusvæsen. Montebello er et behandlings- og rekreationstilbud til danskere, som har behov for klimabehandling og genoptræning med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Danskere, som blev henvist til behandling på Montebello, blev i perioden indberettet til DUSAS. I løbet af 2004 blev registreringsproceduren ændret. Siden juli 2004 er patientaktivitet på Montebello blevet indberettet til Landspatientregisteret. I perioden har danskere modtaget behandling på Montebello i Spanien. Opgørelsesdefinitioner Henvendelse: Der er opgjort følgende: Udskrivninger: Antal udskrivninger af danskere fra en sygehusafdeling i udlandet. Sengedage: Et døgn, hvor en patient har modtaget behandling. Antallet af sengedage for den enkelte patient beregnes ved at trække indlæggelsesdatoen fra udskrivningsdatoen. Hvis patienten er indlagt og udskrevet samme dag beregnes én sengedag. Ambulante besøg: Tallene dækker over afsluttede ambulante kontakter i perioden. Behandlede personer: Antallet af forskellige personer, afgrænset ved et CPR-nummer, med enten en udskrivning i perioden eller mindst ét ambulant besøg i perioden. Fuldmægtig Trine Kirkeby, tlf , Danskere behandlet på udenlandske sygehuse 2007 forventes offentliggjort juni 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

19 Oversigtstabel 1 19 hoveddiagnosegrupper Gruppe Infektions- og parasitære sygdomme Ondartede svulster Godartede svulster Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme Sygdomme i blod og bloddannende organer Psykiske lidelser Sygdomme i nervesystemet og sanseorganer Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselsseng Sygdomme i hud og underhud Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv Medførte misdannelser Årsager til sygdomme i perinatalperiode Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande Traumer, forgiftninger og anden voldelig legemsbeskadigelse Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose Diagnoser A00-B99 C00-C99 + D00-D09 D10-D48 E00-E90 D50-D89 F00-F99 G00-G99 I00-I99 J00-J99 K00-K93 N00-N99 O00-O99 L00-L99 M00-M99 Q00-Q99 P00-P96 R00-R99 + Z031 + Z08 S00-T98 Øvrige Oversigtstabel 2 Anvendte grupperinger og kræftdiagnoser Gruppe Kræft i hoved og hals Kræft i tyktarm og endetarm (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspec. kræft i lymfeknude og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Al kræft Svære forstadier (Carcinoma In Situ) Godartede svulster Svulster af usikker og ukendt karakter Observation pga. mistanke om ondartet svulst Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst Diagnoser C00-C14 + C30-C32 C18-C20 C34 C43 C44 C50 C53 C54-C56 C61 C62 C64-C68 C77-C79 C81-C90 C91-C96 Øvrige C C D00-D09 D10-D36 D37-D48 Z031 Z08 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11 Nr. 12, august

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, direkte 7222 7601 Afdelingslæge Jørgen Steen Andersen, direkte 7222 7815 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen,

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2009:7 4. juni 2009 Sygehusbenyttelse 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I alt 620.993 personer var i 2007 indlagt en eller flere gange

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV SEPTEMBER 2008 Udgivet af: Kontoret for Sundhedsstatistik, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstatistik 1216 København K. Telefon: 72 26

Læs mere