ATI KROP OG IDENTITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATI KROP OG IDENTITET"

Transkript

1 ATI KROP OG IDENTITET FAG: IDRÆT BIOLOGI MATERIALE ESTRUP M.FL. IDRÆT C KOMPENDIUM: FYSISK PROFIL

2 4. Grundlæggende fysiologi og kroppen under arbejde For at kunne forstå, hvad der sker i kroppen i idrætstimerne og for at kunne planlægge din egen træning, er det vigtigt at kunne trække på viden om, hvordan kroppen fungerer under fysisk aktivitet og reagerer på træning. Fysiologien beskæftiger sig med de processer, der finder sted i kroppen bl.a. under arbejde. Arbejdets fysiologi Når kroppen er aktiv, bruger vi musklerne, energibehovet øges, pulsen stiger, og vi trækker vejret hurtigere. For at det kan lade sig gøre, er vi afhængige af, at flere forskellige organsystemer fungerer og kan arbejde sammen. Det er dette samarbejde, der skal sikre, at vores krop kan omstille sig fra hvile til maksimalt arbejde - med andre ord, at kroppen kan tilpasse sig de krav, vi stiller til den, når vi er aktive. Disse systemer vil også kunne udvikles og forbedres ved træning, så kroppen efter en længere træningsperiode kan præstere mere. De vigtigste fysiologiske systemer i forbindelse med kroppens evne til at yde et stykke arbejde er: Musklerne - hvordan er de opbygget, og hvordan fungerer de? Muskelfibre, fiberryper, kapillærer, mitokondrier. Energisystemet - hvor kommer energien fra? Energiforsyningen, føden, næringsstoffer, energiomsætningen, ATP, CrP, aerob, anaerob. Ilt-transportkæden - hvordan får vi ilten ud til musklerne? Lunger, hjerte, kredsløb, blodet.

3 4.2 Energisystemet De fleste har oplevet den situation, at kroppen er træt efter en lang skoledag. Måske har man ikke fået nok at spise og drikke i løbet af dagen, og oven i købet var det også den dag, man havde idræt på skemaet. Man er løbet "tør" for energi, og den fysiske oplevelse er træthed. At kroppen har brug for energi for at kunne fungere, kender vi alle til. Jo mere aktiv man er, desto mere energi skal der til for at holde kroppen kørende. Kroppen består af mange forskellige typer væv, der alle er opbygget af celler. Hver celle har en bestemt funktion x nerveceller, der danner nervevævet, der skal lede impulser til og fra hjernen, eller muskelceller, der danner musklerne, der skal trække sig sammen og skabe bevægelse. For at cellerne kan opretholde denne funktion, kræver det tilførsel af energi. Energien kommer fra den mad, vi spiser. Kroppen får altså energi ved at nedbryde og omsætte de næringsstoffer, der er i den mad og væske, som vi dagligt indtager. Den føde, vi spiser, bliver bearbejdet i fordøjelsessystemet, så næringsstofferne kan optages i kroppen. I mavesækken nedbrydes føden yderligere efter at være blevet bearbejdet i mundhulen, og i tarmsystemet sker selve optagelsen af nærings stofferne. De vigtigste næringsstoffer i energiomsætningen er kulhydrater, fedt, og protein. (Se også s. 22) Proteinet bruges dog primært til at opbygge og vedligeholde kroppens celler. En ergiomsætn ingen For at fa energi til at arbejde må musklerne omsætte næringsstofferne til ATP. (Se faktabox s. 43). ATP er den eneste energiform, som muskelcellerne kan bruge. Det, vi forstår som energiomsætningen, er den proces, der omdanner næringsstofferne til ATP. Det kan ske på to måder: 1) hvis der ikke er ilt nok tilstede, er det den anaerobe energiomsætning, der fungerer og 2) hvis der er ilt nok tilstede i musklerne, kan både den aerobe og anaerobe energiomsætning fungere.

4 AdenosinTriPhosphat (ATP) Musklerne kan kun bruge en bestemt form for energi, som hedder AdenosinTri- Phosphat (ATP). Energien skabes, når ATP fraspalter en phosphatgruppe. Den bliver derefter til AdenosinDiPhosphat (ADP). Kroppen indeholder kun en meget lille mængde ATP. Derfor skal ATP hele tiden gendannes, så der er energi nok til muskelarbejdet. Gendannelsen af ATP kan ske via to processer 1. den anaerobe og 2. den aerobe. Den anaerobe energiomsætning bruger vi til at gendanne ATP i korte perioder, når iltoptagelseshastigheden ikke er stor nok. Anaerobt kan vi gendanne ATP på to måder enten ved spaltning af Creatinphosphat (CrP) eller ved spaltning af kulhydrater under dannelse af mælkesyre. Den aerobe energiomsætning kan gendanne ATP i meget store mængder svarende til 12 gange mere ATP pr grarn kulhydrat i forhold til den anaerobe energiomsætning. Det kræver blot, at der er ilt nok tilstede i muskelcellerne. Begrænsningen i den aerobe energiomsætning ligger primært i tilførslen af ilt til muskelcellen. Så jo mere ilt, der tilføres muskelcellerne, jo mere ATP kan der gendannes til muskelarbejde.

5 Når du dyrker idræt, vil det aldrig være enten den ene eller den anden type energiomsætning, men altid en kombination af de to former. Om dannelsen af ATP sker fra den ene eller den anden energiomsætningsform kommer an på den intensitet, du arbejder med. Ved korte intensive aktiviteter, som & et 200 m. løb, vil fordelingen være omtrent 85% anaerob og 15% aerob. Ved et langvarigt arbejde ved lavere intensitet, som fx et 10 km. løb, vil fordelingen være ca. 95% aerob og 5% anaerob, I nedenstående figur kan du se, hvordan de to systemer bidrager til energileveringen under forskellige arbejdslængder. Fig. 4.3 Aerob og anaerob energiomsætning i relation til tid. Jo længere arbejdstiden bliver, desto mere afhængige bliver vi af den aerobe energiomsætning. Arbejdsevnen under længerevarige aktiviteter er helt afhængig af vores evne til at skabe ATP via den aerobe energiomsætning. Som et vigtigt led i denne evne indgår vores evne til at optage og transportere ilten. 4.3 Ilttransportkæden - iltens vej fra lunger til muskelcellerne Iltens vej fra luften til cellerne kaldes ilttransportkæden og involverer flere forskellige organer: lungerne, hjertet, det centrale kredsløb samt det lokale kredsløb i musklerne. I dette afsnit bliver de tre første or-

6 ganers funktion beskrevet, mens det lokale kredsløb er beskrevet under afsnittet med muskler. Lungerne Det første trin i Uttran sportkæde n er lungerne. Lungerne rummer 4-6 l luft og er placeret i brystkassen godt beskyttet af brystbenet, ribbensbrusken og ribbenene. Lungernes vigtigste opgave er at sikre, at der finder et luftskifte sted, hvor der tilføres ilt (O 2 ) til kroppen, og at kuldioxid (CO 2 ) forlader kroppen. Lungevævet er opbygget af en stor mængde små luftsække kaldet alveoler samt elastisk bindevæv. Deres samlede overflade udgør ca. 80 m 2. Dette store areal er med til at sikre en god udveksling af O 2 og CO 2 imellem luften i alveolerne og kapillærerne, som er de små blodkar, der ligger i tæt forbindelse med alveolerne. Når vi trækker vejret, bruger vi respirationsmusklerne. Den vigtigste respirationsmuskel er mellemgulvsmusklen. Den er placeret under lungerne og adskiller brysthulen fra bughulen. En mængde små muskler der er placeret mellem ribbenene, bidrager også til respirationen. I hvile trækker vi i gennemsnit vejret gange i minuttet (åndedrætsfrekvensen). Hver gang flytter vi ca. 0,5 l luft ind og ud af lungerne (åndedrætsdybden). Det betyder, at vi i hvile har en lungeventilation (åndedrætsfrekvens x åndedrætsdybde) på 6-7 l luft/min. Det der bestemmer, hvor stor lungeventilationen skal være, er primært musklernes efterspørgsel på ilt. Lungeventilationen kan variere fra 6-7 l/min i hvile Fig. 4.4 Lungernes opbygning med luftrør, bronkier og alveoler.

7 til omkring 150 l/min under meget hårdt arbejde. Den øgede lungeventilation under arbejde kommer i stand ved, at både åndedrætsdybden og åndedrætsfrekvensen øges. Når du løber en tur, vil du efter et stykke tid opleve, at åndedrættet er blevet mere aktivt, så du nu både kan tilføre musklerne den ilt, de har brug for og slippe af med den producerede kuldioxid. Hjertet Når den ilt, der var i lungerne, er flyttet over i blodet, bliver det via lungekredsløbet ført til hjertet. Hjertet er en stor hul muskel, der er placeret i brysthulen. Hjertet pumper under sammentrækning blodet ud i lungekredsløbet (det lille kredsløb) og det centrale kredsløb (det store kredsløb). (Se figur 4.5). Hjertet består af fire kamre - to hjertekamre og to forkamre. Blodet ankommer til de to forkamre fra henholdsvis lungerne (venstre forkammer) og fra de store vener (højre forkammer) fra kroppen. Fra forkamrene løber blodet ned i hjertekamrene, og via et klapsystem, der forhindrer blodet i at løbe tilbage, kan blodet nu pumpes ud fra hjertekamrene på grund af blodtrykket. Blodtrykket kommer i stand ved, at hjertekamrene lukkes omkring blodet, og at hjertemusklen trækker sig sammen. Når trykket i hjertekamrene er stort nok, vil hjerteklapperne til hovedpulsåren (aorta) åbne sig, og blodet strømme ud. Dette pulstryk kan du bl.a mærke, som puls, på siden af halsen eller ved håndleddet, hvor blodkarrene ligger tæt på overfladen. Hvis du tæller din puls i hvile, vil du sikkert komme frem til ca slag/min, (pulsfrekvens). Veltrænede kan dog have en meget lavere hvilepuls. Hjertet pumper ca. 70 ml blod/slag (slagvolumen), og ved at gange slagvolumen med pulsfrekvens findes minutvolumen, som er et udtryk for, hvor meget blod der forlader hjertet/min. I hvile er det ca. 5-6 l/min. Minutvolumens størrelse er afhængig af musklernes efterspørgsel på ilt og næringsstoffer. Minutvolumen kan variere fra 5-6 l/min i hvile til ca. 25 l/min, under hårdt arbejde. Fra hjertet løber blodet ud i aorta, som er den store pulsåre. Via en masse mindre arterier og blodkar når blodet til sidst ud til kapillærerne, som er de mindste blodkar, hvor det kan udveksle ilt, kuldioxid og næringsstoffer med muskelcellerne. Mennesker, der i lang tid har trænet konditionstræning, får et større og mere effektivt hjerte, og dermed også et større slagvolumen. Det betyder bl.a, at det kan pumpe mere blod ud pr. minut. Ved submaximale intensiteter vil trænede arbejde ved en

8 HJERTET OG KREDSLØBET Det store kredsløb Fig. 4.5 Hjertets forbindelse med der store og lille kredsløb. lavere puls end utrænede, når de skal præstere det samme, fordi trænede kan pumpe mere blod ud pr. slag. Figurerne på næste side viser denne sammenhæng. Blodet Et menneske har i gennemsnit 5-6 liter blod, mænd lidt mere end kvinder. Blodet består af væske og faste stoffer. Blodets primære opgave er at transportere ilt, kuldioxid og næringsstoffer rundt i kroppen. Den største del af de faste stoffer i blodet udgøres af de røde blodlegemer. Deres opgave er at transportere ilt fra lungerne til musklerne og organerne og kuldioxid tilbage til lungerne. Ilten bindes i de røde blodlegemer til hæmoglobin, der er et rødt farvestof, der giver blodet sin røde farve. 8

9 Af andre faste sroffer kan nævnes de hvide blodlegemer, som er en del af vores immunforsvar samt blodplader, som indgår i blodets størkningsproces. 1. Hvad karakteriserer de to typer muskelfibre, som mennesket har? 2. På hvilke måder kan ATP gendannes i musklen, når den arbejder? 3. Hvordan dækkes musklernes energibehov i starten af et arbejde? 4. Hvilke organer indgår i ilttransportkæden, og hvilken funktion har de? 5. Hvad er effekten af konditionstræning på hjertet og lungerne? 6. Hvordan transporteres ilten i blodet? 9

10 2. Sundhed og livsstil Når du har idræt i skolen, er formålet både, at du er fysisk aktiv og får nogle gode idrætslige oplevelser, men også at du samtidig får en viden om og en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at dyrke idræt. At være fysisk aktiv og i god fysisk form er en meget væsentlig forudsætning for at være sund og i den bedste betydning'leve et godt liv'. Sundhed er en multifaktoriel størrelse, hvor fysiske, psykiske og sociale faktorer spiller ind og påvirker hinanden. Rg.2.1. Men også andre forhold som fe levevilkår påvirker vores sundhed og dermed livskvaliteten, forstået som vores samlede ressourcer for et godt liv. Nogle af forholdene er samfundets ansvar, andre har vi selv mulighed for at påvirke gennem vores livsstil. Sundhed er for alvor kommet på den politiske dagsorden på grund af de enorme udgifter til behandling af sygdomme relateret til usund livsstil. Regeringen lancerede i 2002 forebyggelsesprogrammet "Sund hele livet", og Sundhedsstyrelsen udsendte i 2003 et oplæg til en national handleplan mod svær overvægt. Men det er ikke kun i Danmark, det står skidt til med folkesundheden. Således anslår WHO, at 70 % af alle dødsfald i hele verden i 2020 vil kunne relateres til livsstils sygdomme - blandt disse anses fysisk inaktivitet som en selvstændig risikofaktor.

11 Unge og livsstil Som teenager kan det være svært at forestille sig selv som årig med kredsløbsproblemer eller sukkersyge, fordi man ikke har været tilstrækkelig fysisk aktiv, eller fordi man har røget. Livs s tiis sygdomme udvikles over mange år. Det kan betale sig at vide noget om, hvilke livsstils faktorer, der virkelig 'har en pris' i det lange løb og allerede tidligt kan påvirke helbredet og dermed livskvaliteten negativt. I fødes ind i et bestemt miljø, og mens I vokser op, er det jeres forældre og andre voksne, der i høj grad er med til at bestemme jeres livsstil. Det gælder fe kostvaner og mål tids mønstre, fritid og fysisk aktivitet. Med alderen får I mere og mere indflydelse på jeres eget liv og gørjer erfaringer rned ting, der hører voksenlivet til - forhold der påvirker livsstilen. Siden år 2000 er flere tusinde unges livsstil blevet undersøgt i MULDprojektet, iværksat af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. Rapporten konstaterer, at unge mellem 16 og 20 år ryger for meget drikker for meget bevæger sig for lidt men også, at langt de fleste giver udtryk for, at de trives. I dette afsnit vil vi se nærmere på enkelte livsstilsfaktorer. I forhold til faget idræt er det især vigtigt at se på betydningen af den fysiske aktivitet. 2.1 Fysisk aktivitet Betydningen af fysisk aktivitet Blandt livsstilsfaktorerne er fysisk aktivitet den væsentligste enkeltfaktor i forhold til det 'gode liv 1. Fysisk aktivitet kan defineres som ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen - fra at cykle i skole eller til arbejde, til at løbe sig en tur eller træne i center eller klub. Hvis der ikke stilles krav til kroppen, forfalder den. Musklerne svinder ind, og muskelstyrken falder. Når der bliver mindre aktivt muskelvæv, tager man lettere på i vægt. Knoglemassen påvirkes, hvis knoglerne ikke belastes, og når hjerte og kredsløb ikke trænes, går det ud over konditionen. Man bliver hurtigere forpustet og træt, ikke bare i idrætssam-

12 menhæng men også ved almindelige daglige gøremål. At være fysisk aktiv er ikke blot et behov, men det er også en nødvendighed. Den nyeste forskning inden for motion og sygdom har dokumenteret, at bestemte gener, der beskytter mod visse sygdomme, kun aktiveres ved fysisk aktivitet. Det er dokumenteret, at V^-l times fysisk aktivitet om dagen af moderat intensitet (dvs. at du skal have pulsen op og gerne svede, men at du stadig gerne må kunne snakke) nedsætter risikoen for overvægt og udvikling af de såkaldte livsstils sygdomme (hjerte-/karsygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og knogleskørhed). Fysisk aktivitet er vigtig for alle, uanset om man er tyk eller tynd, ung eller gammel. Jo bedre form man er i, desto bedre beskyttet er man, og jo længere lever man. Fig. 2.2 Sammenhængen mellem fysisk form (kondital) og sygdomsrisiko. De to % -angivelser på y-aksen angiver hhv. andel af befolkningen og sygdomsrisiko. Kilde: bearbejdet efter Modon-online.dk "30 minutter om dagen" På denne baggrund lancerede Sundhedsstyrelsen i 2003 kampagnen "Rør dig 30 minutter om dagen" henvendt til den voksne danske befolkning. Børn og unge anbefales dog at bevæge sig mindst en time dagligt af hensyn til optimal vækst og udvikling, men især for at grundlægge gode vaner. Undersøgelser efter kampagnen viser, at ca. 25 % af danskerne er så fysisk inaktive, at det går ud over deres helbred. For de årige drejer 12.

13 det sig om ca. 20 %. Idrætstimerne i gymnasiet tæller med i 'motionsregnskabet', men de er ikke alene tilstrækkelige - du skal også motionere i fritiden. Senere i livet er det de færreste, der har et fysisk krævende arbejde, og derfor er dét at være fysisk aktiv et valg, man må træffe og tænke ind i hverdagen. Man skal primært være fysisk aktiv, fordi man oplever et større velvære, føler mindre træthed og overkommer flere ting i det daglige, men et fysisk aktivt liv betyder også, at det aldersbetingede fald i den fysiske præstationsevne sker langsommere, og at man generelt bliver mindre alvorligt og sjældnere syg. Hvordan være fysisk aktiv? Den mængde fysisk aktivitet, der skal til for at vedligeholde kroppen og opnå en forebyggende effekt på Uvsstilssygdomme, svarer til et ekstra energiforbrug på minimum 6000 kj om ugen. Skemaet i fig. 2.4 giver eksempler på, hvordan man kan sætte energiforbruget op, og hvor lang tid en aktivitet kræver ugentligt for at nå et merforbrug på 6000 kj. Generelt forbrænder vi i hvile 4,2 kj/kg/min.. Jo hårdere vi arbejder, jo større er energiforbruget og jo kortere vil arbejdstiden være for en given aktivitet.

14 AKTIVITET KJ/TIME TID FOR AT NÅ ET MERFORBRUG PÅ 6000 KJ/UGE gang (3-3,5 km/t) husligt arbejde dans gymnastik cykling til arbejdet brystsvømning kraftigt havearbejde cykling (20 km/t) tennis badminton gang på trapper lob (motion) lob ( 1 6 km/t) 700 ( ) 900( ) (LI 00- (.250) 1.300( ) 1.500( ) ( ) { ) 2.000( ) 2.000( ) ( ) ( ) ( ) 4.800( ) 9 timer 6-7 timer Stimer 4-5 timer 4 timer 4 timer 3-4 timer 3 timer 3 timer 2 timer 2 timer 2 timer 1-2 timer Fig. 2.4 Tallene i parantes angiver spredningen pi energiforbruget afhængig af vægt, alder og køn. Bearbejdet efter Ernæringsrådet: Den danske fedmeepedemi. 2.2 Kost og energibehov For at fremme og bevare et godt helbred er det ikke nok at være fysisk aktiv. Kosten spiller også en vigtig rolle. Mad handler ikke kun om at tilføre kroppen dét, den har brug for eller om at blive mæt. Mad er en kilde til glæde og samvær, men bruges også til at kompensere for kedsomhed, ensomhed eller manglende selvværd. Kroppen skal hver dag tilføres energi for at kunne opretholde basale livsfunktioner, for at kunne bevæge sig samt for at kunne opbygge og forny celler. Andelen af de forskellige næringsstoffer protein, fedt og kulhydrater i kosten angives som E %. Protein fornyr kroppens celler, opbygger muskler og sørger for, at kroppens hormoner, enzym- og immunsystem fungerer. Dagsbehovet er ca E % (mellem 0,8-2,0 g./kg legemsvægt) og fås især gennem kød, fisk, æg og bønner. Fedt er nødvendigt for celler, nerver, hud, hormoner og for optagelsen af visse vitaminer. Vi bør få omkring 20 E % dagligt (max 30 E %) svarende til 84 g for mænd og 65 g for kvinder. Fedt inddeles i mættet (kød, æg, fløde, ost), enkeltumættet (olivenolie, nødder) og flerumættet fedt (fede fisk, kornprodukter), hvor man især bør undgå at få for meget mættet fedt, da det påvirker blodets kolesterolniveau negativt og fremmer åreforkalkning.

15 Kulhydrat er kroppens vigtigste energikilde. Dagsbehovet er E%. Man skelner mellem simple kulhydrater (sukker, slik, sodavand), som er hurtigoptagelige og komplekse eller langsomt optagelige kulhydrater, som især findes i groft brød, frugt og grønt. Det er især godt for blodsukker og fordøjelse at spise komplekse kulhydrater, da de mætter mere og frigives over længere tid. Vitaminer og mineraler: Spiser man varieret og tilstrækkeligt, får man rigeligt dækket sit vitamin- og mineralbehov. Disse indgår som en slags hjælpestoffer i optagelsen og udnyttelsen af næringsstofferne. Mineraler indgår desuden i kroppens hormon- og enzymsystem, knogler og tænder. Væske: Kroppen består af op til 60 % væske. Vi mister dagligt op til 2 liter gennem urin, afføring og udåndingsluft, og yderligere væske når vi sveder.man bør derfor drikke mindst denne mængde dagligt for ikke at blive utilpas (hovedpine, træthed). Bedst i form afvand og ikke i form af søde drikke. -NÆRINGSSTOF -ENERGIMÆNGDE: IDEEL EIMEKGIR3KDELING. IDEELKQST KaSTFQKaELING. TYPISK DANSK KOST IDRÆTSAKTIV 1 g kulhydrat 17 kj E % 48 E % E % 1 g fedt 38 kj max. 30 E % 33 E % E % 1 g protein 17 kj E% 13 E% \ E % 1 g alkohol 30 kj 6E% Fig.2.5 Kroppens næringsstoffer, energiangivelser og forbrændingsværdi samt energifordeling i henholdsvis optimal kost, en typisk dansk kost (2005) og optimal kost for en idrætsaktiv. E % angiver andelen af de forskellige næringsstoffer i kosten. Det daglige energibehov udgør mellem kj afhængig af køn, alder, fysisk aktivitetsniveau og træningstilstand. Kostvaner og kostråd Kostvaner påvirkes af vores omgivelser, kultur, opvækst og livsstil - derfor ændrer vores kostvaner sig løbende. Sund kost giver ikke blot mere energi i det daglige, men er også med til at forebygge overvægt og livsstilssygdomme. Er man aktiv, spiser man også sundere. I en tid hvor det vrimler med modstridende oplysninger orn, hvad man skal spise eller ikke spise, gælder en række klassiske kostråd stadig:

16 Kostråd -si i Spis varieret, en optimalt sammensat kost er en varieret kost.. Spis ofte, herved undgås uheldige fald i blodsukkerkoncentrationen. cr±3 Spis groft, dvs. groft brød, gryn, grønt og frugt (gerne mindst 600 g om dagen). Spis magert, spar på fedtet (kød, ost, mælkeprodukter). Spar på sukkeret, gælder især slik og 'flydende' sukker i form af søde drikke. Spis ikke for meget, portionsstørrelserne er vokset - det påvirker vores indtag. Kost og træning Er du fysisk aktiv 1-3 gange ugentligt, bør du følge de almindelige kostråd. Træner du flere gange ugentligt, gælder disse fortsat, men du bør især få flere kulhydrater, mere væske og mere protein. Musklerne bruger kulhydrat og fedt som brændstof. Jo hårdere et arbejde er, jo større andel af forbrændingen kommer fra kulhydrater, der i kroppen (udover blodsukkeret) er lagret som giykogendepoter i muskler og lever. Ved belastning omkring % af maksimal ydeevne rækker disse depoter til 1^-2 timers aktivitet. Når lagrene er ved at være tomme, bliver man hurtigere træt jo mere fyldte de er, desto længere tid kan man arbejde uden at blive træt. Ved hårdere eller længerevarende aktiviteter (fx en idrætsdag eller et maratonløb) vil det være relevant at tilføre kroppen væske og energi i form af kulhydrat. Det sker nemmest ved at drikke noget sukkerholdigt. Sukkerkoncentrationen bør dog ikke være over 7-8 %, da for søde drikke nedsætter væskeoptagelsen fra mavesækken. Ved længerevarende arbejde med lav intensitet (50-70 %) forbrændes primært fedt. Evnen til at udnytte fedt som energikilde forbedres ved træning, hvilket betyder, at en trænet person generelt kan arbejde længere tid end en utrænet. Hos den utrænede vil energien i større omfang komme fra kulhydrat. Væske Kroppens præstationsevne er særdeles afhængig af væskebalancen. Blot 2 % dehydrering virker væsentlig præstationsnedsættende, da blodvolumen herved falder, og hjertet derfor må arbejde hårdere for at tilfredsstille vævets iltbehov. Væskebehovet er afhængigt af intensitet og varighed af den fysiske aktivitet, men også af ydre faktorer som temperatur, luftfugtighed og vind.

17 BMI Overvægt og fedme klassificeres efter BMI som angiver forholdet mellem højde og vægt. DEFINITION PÅ FEDME BMI INTERVAL KLASSIFIKATION SYGDOMSRISIKO BMI <! 8,5 BMI 18, BMI 20-24,9 BMI 25-29,9 BMI 30-34,9 BMI 35-39,9 BMI > 40 undervægt tynd normal vægt moderat vægt fedme svær fedme ekstrem fedme øget lav lav øget let øget moderat øget høj kro p s vægt (kg) højde (m) 2 eksemf>e/.7person vejer 75 kg og måler l80cm:.bmi =75' kg/ 1,80 m x 1,80 m =23' Klinisk er man fed, hvis ens BMI (Body Mass Index) er over % af alle voksne i Danmark har et BMI over 30. For de årige drejer det sig om 7 %. Målt på BMI vejer hver anden dansker i dag for meget. Et højt BMI er dog ikke ensbetydende med overvægt. Er man kraftigt bygget, eller har man en stor muskelmasse, er et højt BMI ikke nødvendigvis et sundhedsproblem. BMI er en indirekte fedtindikator, da denne ikke siger meget om kroppens faktiske fedtprocent, der normalt er mellem for kvinder og mellem for mænd. 2.4 Kropskultur og kropsidealer Mad- og kropskultur er tæt forbundne størrelser. Aldrig har der været så megen fokus på sund mad, motion og udseende som nu. I bladene vrimler det med gode forslag til, hvordan vi bliver sundere og slankere ved at spise eller træne på en bestemt 'måde. Sund mad er blevet lig med fedtfattig mad, og en sund krop er en tynd krop. Det lægger et stort pres på mennesker, der ikke lever op til tidens ideal om den slanke og effektive krop. Men vi er skabt forskellige, og at være slank er ikke nødvendigvis ensbetydende med at være sund. Især ikke hvis man sulter sig til en vægt, man ikke er skabt til, som fe de tyndfede. De er slanke, men inaktive, og de spiser ikke varieret og tilstrækkeligt.

18 I forhold til udvikling af livsstilssygdomme er det farligere at være tynd og inaktiv end at veje et par kilo for meget og være aktiv. Spiseforstyrrelser Siden 1970erne er antallet af spiseforstyrrelser steget voldsomt, primært blandt årige piger, der kæmper for at leve op til mediernes idealisering af den tynde kvindekrop. Også blandt drenge ses et stigende problem med affinde sig med den krop, man er født med. Her er der tale om en slags omvendt spisevægring, hvor det gælder om at blive mest mulig muskuløs og markeret - om nødvendigt ved hjælp af doping. Spiseforstyrrelser - uanset om det handler om at blive større eller mindre - er et udtryk for et forstyrret forhold mellem mad og kropsoplevelse/identitet. Spiseforstyrrelser er en psykosomatisk sygdom (en fysisk sygdom med en bagvedliggende dybere psykologisk årsag) og må således behandles både fysisk og psykisk af professionelle. Doping I idræts sammenhæng er doping forbudt, dels af helbredsmæssige årsager, dels af etiske årsager. Besiddelse eller salg af dopingpræparater er strafbart. Doping kan ikke siges at være et stort problem i den organiserede idræt, men til gengæld er antallet af dopingtilfælde blandt motionister steget markant. Således er op til 5% af prøverne (primært taget i fitnesscentre) positive. Det drejer sig fortrinsvis om brug af anabolske steroider blandt rnænd, der dyrker styrketræning med henblik på at forøge muskelmassen. Brugen af anabolika har store helbredsmæssige konsekvenser: hormonforstyrrelser (sterilitet), kredsløbsforstyrrelser (forhøjet blodtryk, blodpropper) og muskelskader, men kan også forårsage psykotiske reaktioner. Mange kosttilskud indeholder stoffer, der er på dopinglisten, men da deklarationerne ofte er mangelfulde, kan man ikke rned sikkerhed vide, hvilke stoffer, eller hvor store mængder, man får.

19 Kompendium: Fysiologisk profil Journaløvelse i idræt Formål; kendskab til egen krops evner og begrænsninger, ved forskellige fysiologiske tests viden om metoder til testning viden om grundbegreber i idræt, herunder kondition, kondital, BMI, egen træning, usikkerheder og fejlkilder, samt kunne anvende disse begreber i en sammenhæng. Opgave: 1) Beregn ud fra de tilbagelagte distancer i de to Cooper-tests dit kondital 2) Beregn ud fra dit hastighedsniveau i yo-yo-testen dit kondital 3) Bestem din masse og højde og beregn herudfra dit BMI 4) Beregn ud fra dit bedste testresultat din maksimale iltoptagelse (Husk!! Konditallet er et mål for hvor mange ml ilt et kg maksimalt kan optage pr. min) 5) Vurder dit kondital i forhold til gennemsnittet for l.g-elever (se søjlediagrammet nedenfor) 6) Vurder testmetodernes pålidelighed. I svaret inddrages en diskussion af eventuelle forskelle på testresultaterne og dine egne idrætsvaner)

20 Fysiologisk profil Navn: Klasse: Resultater Kommentarer Køn Alder (år) Højde (m) Vægt (kg) BMI (kg/m 2 ) Hvilepuls (slag/min) Blodtryk (mmhg) Peak flow Kondital 6 min. Cooper (ml (Vkg/min) Kondital 12 min. Cooper (ml O2/kg/min) Kondital yo-yo test. Cooper (ml (Vkg/min) Træningsmængde (timer/uge) Fingermuskulatur Benmuskulatur Rygmuskulatur Reaktionsevne Sit & reach (smidighed) Balance

21 2.1

22 'BMI-tallet' er nu den vigtigste vægtskåle.. Grafik: Jens Hersklnd Tykke danskere klager over kur Opskrifter kan ikke fordrive juledellerhe- Af Joan Jacobsen Efter julen er adskillige danskere reget på en fed -nedtur, og har klaget deres ned til Forbrugerstyrelsen: Ugebladenes løfterige slankekure, der hvert år i januar har stærk appel til læserne, far ikke JTiledelleme til at forsvinde. Skuffeisen er enorm, siger husholdningslærer Anne-Dorte Gjerulff, Forbrugerstyrelsen. Hun nar her i januar sagt trøstens ord til utallige danskere, som endnu en gang har begivet sig ud på en mislykket slankekur. Folk forstår ikke, at sulet bliver hængende, når man siavisit følger kuren, siger Anne-Dorte Gjerulff. Men mange slankekure iover et vægttab på fem kilo på en uge, og det er fysisk umuligt. Så meget kan kroppen ikke forbrænde, uden man øver void på sig selv. Hvis man overhovedet ikke apiaer noget i en hel uge, reduceres fedtdepoterne maksimalt med to kilo. Fedtet rasler simpelt hen ikke så hurtigt af, som folk tror og ugebladene lover, fastslår Anne- Dorte Gjerulff, BOJH har skrevet Forbrugerstyrelsens pjece: Tyk & Tynd. Den koster seks kr. plus 4,75 kr. i pono og er et realistisk bud på et slankere liv.. Hvis man vejer 5, 10 eller 15 kilo for meget kan man ifølge Arme-Dorte Gjerulff godt selv klare sin af-' magring. Men der skal tålmodigbed til. JSi vægttab på et halvr ti] et kilo pr. ugs er opnåeligt, og holder man sig til det mål, er man dellefri til sommersolen. Man skal selvfølgelig være målrettet og-' ikke følge en slankekur, som alligevel ikke på længere sigt ændrer kostvanerne. Man kan begynde med en liste over de ting, man helst vu undvære, f.eks. smør på' brøddet, foreslår Anne-Dorte Gjerulff...--., Forbrugerstyrelsens pjece Tyk & Tynd giver nyttige råd om kost, siankepsykoiogi og fortæller om det nye Kropamasseindeks B MI (Body Mass Ind.es), der har erstattet de tidligere'vægttabeller. BMI skal helst ligge mellem Er BMI mellem 25 og 30 er man overvægtig, og er BMI over 30, er man aå tyk, at der er tale om fedme. For at finde sit BMI-tal, skal man dividere vægten (i kilo) med højden (i meter) og så gange med samme højde (også i meter). Se iøvrigt grafikken, BMI bruges ikke på børn og unge under 16-1E år. Overflødig fedt må ikke aidde på' og omkring maven, derfor kan man tage sit talje-hoftemål, hvis man vil være på den aiankesikrfe side. Målet findes ved at dividere.taljemålet (i cm) med hoftemålet {i cm). Kos kvinder skal talje-hofte forholdet være under 0,8.og for mænd ikke over 1,Q. Denne regnemetode kan heller ikks bruges på børn.' / Z2_

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

FØR OG NU IDRÆTTENS KULTUR KROP OG KOST

FØR OG NU IDRÆTTENS KULTUR KROP OG KOST Kom i gang er et undervisningsmateriale, som kan lære dig noget om kroppen, og hvorfor det er vigtigt at bruge sin krop. Du kan også lære noget om, hvor du kan dyrke idræt eller bevæge dig, og hvordan

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Kom i gang. - idræt for ikke-motionsvante grupper. Træning

Kom i gang. - idræt for ikke-motionsvante grupper. Træning Kom i gang - idræt for ikke-motionsvante grupper Træning INDHOLD INDHOLD Forord... 2 Partnerskaber og samarbejde... 3 Hvordan indgå partnerskab til gavn for ikke-motionsvante?.... 3 Hvilke muligheder

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Alt omløb. Elkjærs Forlag

Alt omløb. Elkjærs Forlag Alt omløb Elkjærs Forlag Dedikeret tilløbekammeraterne Uden utallige venners hjælp havde det ikke været muligt for mig at udarbejde denne bog. Jeg vil derfor indlede med en tak til»nedergaard FOTO«for

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Kost, Rygning, Alkohol, Motion

Kost, Rygning, Alkohol, Motion 77 gode råd om Kost, Rygning, Alkohol, Motion Råd nr. 38: Gå tur med din hund, også den du ikke har! Forord Udgiver Redaktion Foto Layout Distribution Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Bente Nørgaard, DAI

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

ATK Aldersrelateret Træningskoncept

ATK Aldersrelateret Træningskoncept ATK Aldersrelateret Træningskoncept Dansk Kano og Kajak Forbund Aldersrelateret træningskoncept 1 Kompendiet er udarbejdet af en skrivegruppe bestående af: Mads Kongsgaard Cand. Scient, PhD i Træning-

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

... En undervisningsavis fra. mad & motion. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. mad & motion. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 mad & motion Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 M A D & M O T I O N Er du sund eller slap? Undervisningsavisen har spurgt elever fra 7.-10 klasse, hvad de mener om

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere