Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter"

Transkript

1 Trash2Cash Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Udført af AquaMind for Trash2cash Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse Kina Markedsundersøgelse Konklusioner og anbefalinger... 3 Baggrund... 7 Forbrug og forbrugsudvikling for Seafood I Kina... 9 Udvikling de seneste 20 år... 9 Udvikling i Kinas produktion Udvikling i kinesisk import og eksport Kina som marked Status Megatrends Omsætningskanaler Arter Pakning, fremtrædelsesform, segmenter Handelshindringer Told, moms og afgifter på import af fiskeprodukter Toldsatser Importprocedurerne er følgende: Import af biprodukter Muligheder og priser for danske fiskere og eksportører Importbilledet generelt Fødevaresikkerhed i Kina Den kinesiske gavetradition Priser i forskellige led Danske produkter af særlig interesse Fiskemel Laks Taskekrabber Hellefisk Knivmuslinger Østers Tobis Sild Rejer Markedet for fladfisk Skrubbe Rødspætte Anbefalinger Kildeliste

3 Konklusioner og anbefalinger Produktion af Seafood Kina står for 35% af verdens produktion af Seafood Fangsten af vild seafood er stagneret i firserne Aqua kultur er vokset med faktor 12 siden 1985 I Kina endnu mere; men væksttempoet er faldet markant de seneste år Det forventes at den kinesiske produktion vil stagnere, eller i hvert fald stige i et langt lavere tempo i fremtiden, fordi der er stort pres på vandressourcerne til andre og mere lukrative formål Kinas aquakulturprodukter er for ca. halvdelens vedkommende karper; men andelen er faldende Kina som marked Det kinesiske forbrug af Seafood pr indbygger er ca. 35 kg/år i dag mod ca. 15 kg i Europa Det kinesiske forbrug er steger fra 6,5 kg i 1985 til det nuværende niveau på 35 kg Det kinesiske marked er således verdens suverænt største marked Forbruget stiger pt ca. 1 kg/indbygger pr. år. Der er 1,4 mia. mennesker dvs. 1,4 mio. tons /år Den kraftige stigning i importen til Kina vil selv på ret kort sigt få følgevirkninger for Dansk fiskeri og fiskeeksport fordi der vil opstå konkurrence imellem de traditionelle danske kunder og de kinesiske forbrugere. Det kinesiske forbrugsmønster Forbrugsstigningen drives af urbanisering, indkomststigning, vækst i moderne retail, bedre kølekæde og vækst i restaurationssektoren Forbruget stiger mere end proportionalt med indkomsten Andelen af seafood i proteinindtaget stiger med indkomsten på bekostning af grøntsager, kød og fjerkræ. Andelen af dyre produkter i kosten stiger med indkomsten. 3

4 Fødevaresikkerhed Der er i Kina stærkt stigende opmærksomhed på at den kinesiske fødevaresikkerhed lader meget tilbage at ønske i forhold til f.eks. den Europæiske. Der efterspørges derfor i højere grad udenlandske varer som der også er prestige i at købe Udenlandske varer skal derfor mærkes som og anprises som udenlandske. Forskellen mellem en udenlandsk og den tilsvarende kinesiske vare kan være enorm ofte 20 gange højere Gavemarkedet Det kinesiske marked for gaver er stort Gaver er ofte fødevarer Det er ofte en forudsætning at gaven er dyr og dermed prestigebetonet Udenlandsk producerede fødevarer er velegnede som gaver alt fra kirsebær over krabber til østers kan bruges. Megatrends i forbrug og import Forbruget stiger mere end proportionalt med indkomsten Den årlige lønstigningstakt er på ca 15 % Middelklassen er stærkt voksende fra 90 mio mennesker i 2005 til 650 mio i dag Den kinesiske egenproduktion vil ikke kunne holde takt med forbruger i fremtiden Importen vil stige langt mere (i procent) end forbruget Importen vil firedobles indenfor de nærmeste 5 år og udgøre 20 mia USD i år 2020 Forbruget af importerede produkter vil stige markant også pga. fødevaresikkerhed og af prestigemæssige grunde Importen vil blive stimuleret af en stigende kurs på den kinesiske valuta Omsætningskanaler Det samlede forbrug er nogenlunde ligeligt fordelt mellem restaurationssalg og salg til forbrugere. Den halvdel som afsættes til forbrugerne deles nogenlunde ligeligt mellem lokale wet markets og supermarkeder og knapt 10 % til internetsalg. Supermarkederne vinder markedsandele fra wet markets; men det stærkest voksende segment er internetsalget som er steget til 8 % af omsætningen mod 2 procent for et par år siden. 4

5 Pakning og fremtrædelsesform En stor andel af omsætningen er levende fisk og skaldyr Fede fisk værdsættes mere end magre fisk Skaldyr udgør en stor del af omsætningen Der sælges typisk hele fisk og i ringe omfang portioner selvom dette er under ændring Forarbejdede varer findes kun i supermarkeder og kun i ringe omfang Hovedparten af fiskene er urensede. Der sælges alle størrelser; men som de fleste andre steder er de største individer de dyreste De store til restauranter, de små til kantiner. Der omsættes en stor andel levende seafood og kun lidt frosne produkter i detailleddet. De fleste ferske varer er dog optøede varer (fresh from frozen) Karper udgør næsten halvdelen af den omsatte mængde; men en langt mindre andel af værdien. Told, moms, afgifter og formaliteter ved import Man skal være opmærksom på at der er told og moms på varer ved import. Beskrevet i rapporten. Der er en række registreringer som kan foretages inden eksport til Kina både af eksportør og importør; men også af varen hvis den ikke har været importeret fra Danmark før. Er beskrevet i rapporten 5

6 Muligheder for danske eksportører. Især fladfisk I lys af den generelle markedsudvikling er der store muligheder for næsten alle danske fiskeprodukter. Det gælder ikke mindst rejer, laks, taskekrabber fladfisk, østers, sild, makrel, og en række mindre almindelige arter Der sælges i øjeblikket mindre mængder rødspætter; men markedet er ikke voldsomt stort pt og har netop været udsat for prisfald som følge af større partier billige hollandske rødspætter Der er gode muligheder for at sælge især skrubber; men også isinger til lønnende priser, især hvis de er urensede Der er ligeledes gode muligheder for at sælge pasteuriserede, frosne taskekrabber Markedet for laks er i dag på over t og i kraftig vækst Anbefalinger Som der fremgår ovenfor er der store muligheder for dansk fiskeeksport allerede nu og disse muligheder vil blive kraftigt forøgede i de kommende år Der bør gennemføres en systematisk og målrettet dansk indsats for at styrke den danske position på det kinesiske marked. Denne indsats bør omfatte følgende: - Flere, mere detaljerede og tilbundsgående markedsundersøgelser - Koordineret dansk eksportfremstød med forudgående grundig forberelse og afsluttende med et delegationsbesøg under Ministerens ledelse 6

7 Baggrund Udviklingen i det kinesiske forbrug af fisk og skaldyr har undergået en kraftig vækst siden den økonomiske vækst tog fart i Kina i slutningen af firserne. Forbruget er steget fra et niveau på godt 6 kg/indbygger årligt i 1985 til nu godt 35 kg I Til sammenligning er det europæiske forbrug ca. 15 kg/indbygger og det amerikanske ca. 10 kg/indbygger. Forbruget i Kina er stærkt afhængigt af indkomst og stiger mere end proportionalt med indkomsten. Samtidigt har egenproduktionen fra fiskeri og akvakultur ikke kunnet følge med forbruget, med det resultat, at importen er steget langt stærkere end forbruget især i det seneste tiår. Denne tendens forventes forstærket i de kommende år fordi der er et stort pres på alle vandressourcer til mange andre og mere lukrative formål - end akvakultur. De mest velhavende kinesere spiser over 300 kg fisk og skaldyr pr hoved pr år, mens vi i Danmark spiser 26 kg pr. år. Sammenholdes dette med at der er mere end 1,4 mia. kinesere og at lønningerne nu stiger med mere end 15 % pr. år, giver det en fornemmelse af et kæmpe potentiale for alle fiskeprodukter i Kina i dag og et stærkt voksende potentiale i de kommende år. Potentialet i Kina er ikke kun drevet af forbedrede økonomiske forhold for forskellige segmenter af forbrugere (især den hurtigt voksende middelklasse), men også som resultat af det generelle fokus på og bekymring omkring fødevaresikkerhed fra lokal akvakultur, som allerede slås med andre projekter for retten til at bruge land/vandressourcerne i og omkring Kina. I denne sammenhæng er der særlig efterspørgsel efter importerede produkter som, af de nævnte grunde, er specielt efterspurgte. Det generelle prisniveau er for fisk højere end i Danmark også for de arter som er omfattet af dette studie der forventes en stigning i forbruget som vil afstedkomme yderligere prisstigninger. Det er med andre ord et optimalt tidspunkt at indlede eksport til Kina. Der er, eller vil komme, et marked for stort set alt der kan ilandbringes fra havet. I dette projekt fokuseres på en del uudnyttede arter, især fladfisk, i det nordjyske fiskeri som vurderes til at have potentiale i Kina. Nogle af arterne fanges i øjeblikket men smides over bord. Andre har ikke hidtil været fanget fordi der ikke er et attraktivt kendt marked for dem i øjeblikket, eller fordi de med de nu gældende regler ikke må ilandbringes. De arter som i første omgang frembyder interesse er forskellige fladfisk, som sælges til lave priser i øjeblikket dvs. rødspætter, skrubber og isinger. Et specielt segment er små isinger, rødspætter og skrubber som kan sælges urenset til foodservicemarkedet i Kina. 7

8 En anden art som har et meget stort potentiale i Kina er kogte frosne taskekrabber. Disse er ikke omfattet af nærværende studie efter aftale med opdragsgiver. Der er i øvrigt talrige andre arter som har et oplagt marked i Kina herunder knivmuslinger, østers, hjertemuslinger, helleflynder og hellefisk, makrel, sild, tobis m.v. 8

9 Forbrug og forbrugsudvikling for Seafood I Kina Udvikling de seneste 20 år I de seneste 20 år er verdensproduktionen af seafood steget markant. Øget efterspørgsel efter Seafood har medvirket til at større fiskefartøjer med større kapacitet har effektiviseret fangsten (som ikke er steget af den grund), men i særdeleshed er akvakultur blevet den helt store spiller på seafood markedet. Det er tydeligt at loftet for vildfanget fisk for længst er nået. Hele væksten i verdens produktion er derfor båret af akvakultur. Figur 1. Verdens Produktion af seafood (tons) World Production of Seafood China Production of Seafood Kilde: FAO, Aquamind. Kina har i høj grad været forgangsland på opdræt og dyrkning af fisk samt skal- og krebsdyr. Kina har i den omtalte periode forøget sin produktion af seafood i akvakultur med knap 200%, hvilket er helt i tråd med den globale procentvise stigning i akvakultur, hvor det helt store opsving fandt sted i start 1990 erne. Forskellen fra Kina og resten af verden er at akvakultur allerede var stort i Kina i start 1990 erne (Kina stod for 21% af verdensproduktionen) og for at følge med i opsvinget har akvakulturen i Kina gennemgået en nærmest eksplosiv vækst i den nævnte periode. Produktionen er således 12 doblet siden Som nævnt var det store opsving globalt og i Kina i start 1990 erne. Herefter stiger produktionen støt, men i de seneste 10 år er den procentvise stigning 60%. 9

10 Meget tyder derfor på at udbygningen af akvakultur produktionen i Kina er på vej til at nå sit maksimum og derefter vil stagnere eller stige svagt. I 2011 var Kinas andel i den globale produktion af Seafood 35% mod blot 21% i På trods af dette er såvel eksporten som importen af Seafood steget markant. Efterspørgslen er, især i de senere år steget stærkere og væksten har fundet sted i højre segmenter pga. den stærkt stigende over- og især mellemklasse som efterspørger stadig mere og stadig dyrere produkter. Udvikling i Kinas produktion Fig. 2. Kinas andel af den globale akvakulturproduktion (61%). Kilde: (Rabobank&FAO) At Kina spiller en vigtig rolle i akvakulturproduktionen af Seafood er åbenlyst. Denne store andel skyldes opdræt af kinesiske karper til afsætning i det rurale Kina, men selv hvis vi forestiller os, at opdræt af kinesiske karper ikke var med i figuren, ville Kina stadig have en meget stor akvakulturindustri i forhold til verdensmarkedet. På verdensplan er vildtfangsten stagneret og har ikke bevæget sig nævneværdigt siden starten af 1990 erne. Derimod har Kina, i den samme periode, haft et opsving på over 40% og øger dermed sin andel af totalfangsten på bekostning af især Rusland. Der er dog nogen diskussion om hvorvidt Kina reelt har haft det opsving i vildtfangsten de har rapporteret til FAO, som noterer sig pålidelighedsproblemer i forhold til kinesiske vildtfangstdata. Dog er det klart at 10

11 Millioner T Kina i dag har verdens største fjernfiskeflåde. Figur 3. Verdens og Kinas fangst af vilde fisk og skaldyr World production of wildcatch China production of wildcatch Kilde: FAO, Aquamind 11

12 Udvikling i kinesisk import og eksport Kina er i mange år blevet anset som verdens fiskefabrik og ikke uden grund. Specielt torsk og pollock bliver i stort omfang sendt til Kina for at blive fileteret og sendt tilbage til forbrugere i Europa og USA. I de seneste år er vildlaks også blevet en del af industrien. Derfor er oversigter over import/eksport misvisende, da det er svært at udskille hvad der produceres til eksport og hvad der først er blevet importeret før det bliver eksporteret. Fig. 4. Kinas eksportvolume og andel af import af torsk og Pollock til USA og EU, Kilde: Rabobank & NOAA Fisheries 2012, EUROSTAT, 2012 Tendensen er dog klar. Eftersom den voksende middelklasse får råd til mere Seafood vil det skabe et behov for luksusfiskevarer fra uspolerede vestlige vande og dermed fremme importen af premium seafood. Det vil dog næppe i første omgang blive magre hvidfisk som torsk og sej; men snarere fede fisk som sild, makrel, tun, m.v. I 2013 eksporterede Danmark for 881 mio. Kr. til Kina, hvor fladfisk, rejer og fiskemel stod for langt størstedelen. 12

13 Millioner kroner I Danmark importerede vi for 430 mio. Kr, hvor fiskefilet og krebsdyr er de største arter. Fiskefileterne tegnede sig for 155. Mio. kr ( reprocessed). Fig. 5. Danmarks eksport og import til Kina Danmarks Eksport til Kina Danmarks Import Fra Kina Krebsdyr Fiskefilet Rejer Fladfisk Torsk Fiskemel Fiskekød Fig. 5. Danmarks statistik, Aquamind Kina som marked Kina er verdens største marked for Seafood og har for længst overhalet både EU og USA både absolut set og pr. hoved. Som det fremgår af figur 6 er der tale om en tredobling af forbruget pr hoved (og antallet af hoveder er vokset 40 %) i perioden fra Der er i øvrigt tale om en seksdobling fra 1980 til nu. Inter tyder på at væksten er ved at klinge ud tværtimod. Det er dog værd at bemærke at omkring halvdelen af forbruget er karper; men den andel forventes at falde. Væksten i forbruget pr indbygger drives især af følgende faktorer: Urbaniseringen (byboere spiser langt mere seafood end landbefolkningen) Indkomststigningerne (kinesere spiser mere seafood, jo mere de tjener Vækst i moderne retail Bedre kølekæde Vækst i restaurationssektoren 13

14 Fig. 6. Chinese Seafood forbrug pr indbygger Kilde: Rabobank, FOA og FN. Sea Food er karakteriseret ved en høj indkomstelasticitet dvs. at forbruget stiger mere end proportionalt med indkomsten i modsætning til kød. Dvs. at jo rigere en kineser er, jo større andel af hans protein er Seafood og jo større indkomsten er jo dyrere produkter spiser han. Der er ligeledes en klar sammenhæng mellem indkomsten og sammensætningen af proteinerne i kosten. Med stigende indkomst stiger Seafood andelen som det fremgår ovenfor; men samtidig falder andelen af kød og fjerkræ (se figur 7 nedenfor). Begge faktorer er afgørende signaler om at udviklingen kun netop er begyndt. 14

15 Fig. 7. Proteinsammensætning af Seafood og kød (Fjerkræ, okse, lam, svin) Kilde: Rabobank, China statistical yearbook, 2011 Som det fremgår er kødandelen i den laveste indkomstgruppe 22 % mens den kun er 14% i den højeste indkomstgruppe. Da det samtidig er sådan at de højeste indkomstgrupper spiser langt dyrere proteiner end de lavere grupper, vil den budgetsum der bruges på at købe Seafood stige endnu mere markant end mængden tilsiger. Med årlige lønstigninger i størrelsesordenen 15 % er det klart, at denne sammenhæng vil indebære en særdeles kraftig stigning i forbruget. Det årlige forbrug pr indbygger er steget fra ca. 10 kg i 1990 til 30 kg i 2009 og formentlig ca. 36 kg i dag. Selvom der har været en kraftig vækst i den kinesiske egenproduktion forventes det ikke at denne stigningstakt kan fortsætte. Med accelererende forbrug og stagnerende produktion er det klart at importen vil stige og det er også klart at dette, i det væsentlige, vil berøre Premium segmentet dvs. skaldyr, laks og vildtfangede marine fisk. Det forventes ifølge Rabobank, at Kinas samlede import vil overstige 20 mia USD i 2020 mod 4,4 mia USD i Ud over den overordnede udvikling i forbrug og egenproduktion hjælpes udviklingen på vej gennem en stigende valutakurs på den kinesiske Yan som billiggør importen målt i kinesisk valuta. (Kursen på Yuan er steget ca 30 % i forhold til Euro siden 2010 og vil stige yderligere, hvis Kina fastholder sit mål om at gøre sin valuta fuldt konvertibel.) 15

16 Status Kina er således i dag ikke blot det største marked for Sea Food; men også den største producent og tegner sig for 40 % af verdensproduktionen og hele 60 % af akvakulturproduktionen. Samtidig er Kina den ledende procesnation og den største eksportør. Afgørende for den fremtidige udvikling er, at det vil blive stadigt vanskeligere for den kinesiske produktion, at følge med den stigende efterspørgsel. Det forventes at Kina allerede inden udgangen af dette tiår vil have en import på mere end 20 mia US$. Hovedparten af efterspørgselsstigningen vil ligge i premiumsegmentet hvor der er begrænsede ekspansionsmuligheder. Udviklingen vil derfor få konsekvenser for hele det globale Seafoodmarked fordi Kina nu bliver en alvorlig konkurrent til den europæiske og amerikanske forbruger. Der må derfor ventes et pres på priserne ikke alene på premium Seafoodprodukterne; men også på de inputs der skal bruges for at producere dem. Megatrends Interviews med fremtrædende markedsføringsfolk og grundlæggende data viser samstemmende at udviklingen præges af følgende overordnede tendenser: Forbruget stiger mere end proportionalt med indkomsten. Middelklassen som i 2005 udgjorde 90 mio. mennesker udgør i dag ca. 650 mio. mennesker. Den årlige lønstigningstakt er på ca. 15 % Egenproduktionen vil ikke stige i takt med forbruget. Importen af især premiumprodukter vil stige mellem 100% og 200 % i de nærmeste 5 år. Forbruget af importerede produkter vil stige markant dels fordi det er prestigebetonet, dels af fødevaresikkerhedsmæssige grunde, dels som følge af den overordnede udvikling i egenproduktion og forbrug. Importen vil tillige blive stimuleret af en stigende valutakurs som følge af at den kinesiske Yuan forventes at blive gjort fuldt konvertibel i løbet af forholdsvis kort tid. Omsætningskanaler Det samlede forbrug er nogenlunde ligeligt opdelt mellem restaurationsmarkedet og forbrugere. Tendensen er i modsætning til i Europa at en stigende del spises hjemme. 16

17 Restauranterne betjenes af en række distributører, som i almindelighed køber deres varer fra lokale grossister som forsyner sig dels fra engrosmarkedet, dels direkte fra producenter og dels fra importører. Den halvdel, som afsættes til forbrugerne, sælges dels på lokale markeder, dels i supermarkeder, dels specialbutikker og dels over internettet. Dagligvarehandelen i supermarkeder, der nu udgør ca 44 % af omsætningen i detailleddet vokser med ca. 10 % pr år i øjeblikket (Kilde: IntraFish), og tager markedsandele fra de lokale markeder såkaldte wetmarkets. Internettet er en kraftigt voksende omsætningsform og tegner sig nu for 8 % af omsætningen i detailleddet mod 3 % for 2 år siden. I øjeblikket omsættes knap halvdelen af produkterne på lokale markeder som både håndterer levende og ferske fisk og,i meget ringe grad, frosne varer. Arter Der er en meget betydelig artsvariation i de udbudte fisk og skaldyr. Dels på det enkelte marked/supermarked, dels geografisk. En stor del af de produkter som sælges hidrører fra akvakultur, herunder en masse skrubber og små pighvarrer, og så naturligvis store mængder karper. Ca. halvdelen af det kinesiske forbrug er i øjeblikket forskellige karper fra den lokale akvakultur; men deres andel af forbruget falder og erstattes af dyrere arter. Det stærkest voksende segment er laks (især importerede og vildt fangede saltvandsfisk) og skaldyr. Pakning, fremtrædelsesform, segmenter Der er en række meget iøjnefaldende forskelle i det kinesiske forbrugsmønster sammenlignet med det vi kender fra den vestlige verden. De mest iøjnefaldende forskelle er følgende: En stor andel af omsætningen er levende fisk og skaldyr Fede fisk værdsættes mere end i vesten og prissættes generelt højere end fisk med lavt olieindhold. Skaldyr udgør en meget betydelig del af omsætningen. Der sælges typisk hele fisk og kun i meget ringe omfang portioner, selvom dette er under ændring. Forarbejdede varer findes i supermarkeder; men i yderst ringe omfang (endnu i hvert fald). 17

18 Hovedparten af fiskene er urensede. Der sælges typisk alle størrelser; men som alle andre steder er de største også de dyreste. De små sælges typisk til kantiner og de store til restauranter. Da den kinesiske spisekultur består i at dele de forskellige retter er en god størrelse fisk mellem 500 g og 1000g. Langt de fleste produkter sælges fersk; men ofte er der tale om optøede produkter ( fresh from frozen ) Karper udgør næsten halvdelen af den omsatte mængde (men en langt mindre andel af værdien). 18

19 Handelshindringer Told, moms og afgifter på import af fiskeprodukter Importformaliteter i Kina er forholdsvis komplicerede, ligesom de fleste fiskeprodukter er belagt med told og moms, som ofte udgør 20 % eller mere i alt. Import vanskeliggøres desuden ved, at der er en del åbenlys svindel med toldsatserne, da en række importører tager varerne eller i hvert fald importpapirerne i transit gennem Vietnam eller et andet land som nyder et mere gunstigt importregime end europæiske virksomheder gør. Dette giver en betydelig konkurrenceforvridning for de virksomheder som ønsker at have deres papirer i orden. På det seneste synes der dog at være opbrud i denne tradition, muligvis affødt af den betydelig politiske spænding i forhold til Vietnam. Importtold er ikke den eneste hindring. Der skal desuden foretages registrering af den pågældende vare, hvis den ikke har været importeret før ligesom eksportøren skal registreres og godkendes hos de danske myndigheder. Derved opføres han på en liste, som er en forudsætning for at han kan eksportere til Kina. Der er flere andre hindringer, herunder at eksportdokumenterne skal være forsynet med forseglingsnummer. Normalt er det det afskibende rederi eller speditør, der foretager denne forsegling; men i Danmark insisterer fødevareministeriet på at de skal gøre det. Derved vil der optræde et andet forseglingsnummer i importdokumenterne end det forseglingsnummer som rederiet har forsynet containeren med og containeren kan i så fald ikke importeres. Toldsatser. Ved import belægges varen dels med importtold, dels med moms. Momsen er 13% for fiskeprodukter. Toldsatsen varierer typisk mellem 2% og 10 %. For rødspætter er den 2 % for skrubber, isinger og krabber er den 10 %. Importprocedurerne er følgende: Importproceduren afhænger af om produktet har været importeret fra det pågældende land før eller ikke. Generelt gælder at: Importøren og eksportøren skal registreres i China Inspection and Quarantine Service (herefter CIQ). (Formularen findes på Registreringen omfatter bl.a. firmanavn, adresse, kontaktperson, telefonnr, fødevarekategori, handelspartner etc. Den art som skal importeres til Kina skal være på listen over godkendte arter hos CIQ. (Entry Qualification of Aquatic Product). På listen er bl.a skrubber, ising rødspætter, krabber og laks). 19

20 Den udenlandske producent skal godkendes af den kinesiske myndighed (CIQ) Der skal udstedes et certifikat af de Danske myndigheder på en formular som er godkendt af de kinesiske myndigheder (findes allerede). Import af biprodukter Som hovedregel er import af affaldsprodukter forbudt. Kina er derfor ikke et marked for forarbejdning af spildprodukter fra fiskeri og fiskeproduktion. Muligheder og priser for danske fiskere og eksportører Importbilledet generelt. Som det fremgår ovenfor, stiger den kinesiske import kraftigt i disse år som følge af en stærk stigning i efterspørgslen, som igen skyldes stigende indkomst og forbrug. Importen hjælpes desuden på vej af en styrket kinesisk valuta, der gør varerne billigere end før, målt i kinesisk valuta. Disse hovedtræk i udviklingen ventes at fortsætte og forstærkes i de kommende år. Således forventes en stigning til en samlet import i 2020 på 20 mia. USD fra ca. 7.5 mia. i 2011 (inkl. varer til reeksport efter forarbejdning). Kina er i øjeblikket stor på reprocessing af fisk og skaldyr. Der er en betydelig uenighed om hvordan fremtiden vil forme sig på dette område. Med de lønstigninger som finder sted i øjeblikket er lønniveauet efterhånden ca kr /måned for en ufaglært arbejder og stigende med ca. 15 % pr år. Det må derfor anses for sandsynligt at en betydelig del af denne virksomhed vil flytte til udlandet, selvom investeringer i maskiner til filetering mv. giver plads til at øge produktiviteten. Danske eksportører har en beskeden andel i dette importeventyr; men det svarer langt fra til vores andel af den samlede eksport i verden. Der er imidlertid gode muligheder for dansk eksport af Seafood produkter til Kina. I det følgende gennemgås kort de arter, som er oplagte muligheder; men fokus er i denne rapport på fladfisk, som gennemgås mere grundigt nedenfor. 20

21 Fødevaresikkerhed i Kina Fødevaresikkerheden i Kina er generelt dårlig. Sagen om iblanding af melamin i mælk der forårsagede flere dødsfald blandt småbørn og tusindvis af syge, har gjort et stort indtryk i den kinesiske befolkning. Der findes et utal af sager om fødevaresvindel og den generelle hygiejne standard på fiskemarkederne var meget dårlig. Den seneste skandale om gammelt kød på forfalskede certifikater, bekræfter blot at systemet ikke er troværdigt. Dette er almindeligt kendt af den kinesiske forbruger og resultatet er at der importeres stadig flere udenlandske fødevarer og at disse både er prestigefyldte og dyre. Fig 8. Uth mælk fra Arla til ca 18 kr/l Foto: Aquamind Derfor har importerede fødevarer fra eksempelvis EU et godt ry da de er kendt for høj fødevaresikkerhed. Dette er helt klart en konkurrence fordel som er vigtig i forhold til danske fødevarer. F.eks. ses uht mælk fra bl.a. Arla i butikkerne til priser på omkring 20 kr /l som er et slagtilbud. Den normale pris er kr/l. 21

22 Fig 9. Disse forhold ville næppe give en smiley hos den danske fødevarekontrol. Foto: Aquamind Importerede fødevarer nyder derfor stor prestige i Kina og der betales gerne for dette image i mange segmenter af markedet. Det er derfor en betingelse for at opnå den højere pris at der skiltes med at varen er udenlandsk og at det tydeligt fremgår af pakningen at dette er tilfældet. 22

23 Den kinesiske gavetradition Der findes en meget veludviklet gavetradition i Kina, der gives ofte gaver til vigtige gæster eller forretningsforbindelser og til kinesisk nytår, men også ved talrige andre lejligheder, gives der gaver til venner og familie, som vi kender det fra juleaften. Madvarer er en almindelig gave og da Seafood er en populær og eksklusiv spise, er det en meget brugt gaveartikel. Derfor stiger priserne på Seafood produkter op til kinesisk nytår og mange firmaer er specialiseret til at levere til dette gavemarked. Visse meget populære varer, kan for den bedste kvalitet, opnå priser som er svære at fatte for europæere. Eksempelvis koster den bedste kvalitet af kirsebær fra Californien og Chile op til 360 kr/kg i detailleddet. Dette skyldes at der er meget prestige forbundet med at give en så dyr gave, hvilket presser prisen op, da udbuddet er begrænset. Der er en meget stor produktion af kirsebær i Kina, men de er af en lidt lavere kvalitet og sælges derfor til en pris der afspejler deres værdi som konsumvare. Denne pris er ca 10 % af prisen for de importerede kirsebær i gavepakning. Priser i forskellige led. I det følgende gennemgås en række produkter, som har særlig interesse for danske producenter. Der angives de priser, som de er set til i detailmarkedet. For at denne oplysning kan være nyttig er det nødvendigt at kende prisstrukturen således at den pris der betales i detailleddet kan føres tilbage til en ab Danmark pris således at fiskere og eksportører kan forholde sig til de priser der kan betales for de enkelte produkt. 23

24 Prisen på fladfisk til det kinesiske marked stiger efterhånden som den kommer nærmere detailleddet og forbrugeren. Regnestykket ser sådan ud og man kan selv udregne sin salgseller købspris ved at indsætte en anden værdi i skemaet og regne baglæns. Rødspætte opkøbt på auktion i Danmark Pris stigning 5 kr/kg 5 Pris total Indfrysning, 1,5 kr/kg 6,50 Transport til Kina med 0,1 kr/kg 6,60 frysecontainer, pris for hel container Told og moms i Kina, 15% for rødspætter, men normalt mellem 19-29% for seafood. Des mere processed det er jo dyrere er det. (Ising og Skrubbe er 22%) Frysehus i Kina og logistik til kunde 15% 7,60 0,5 kr/kg 8,10 Eksportør fortjeneste 15% 15% 9,32 Kinesisk importørs fortjeneste 15% 10,72 Kinesisk grossest fortjeneste 20 % 12,86 Kinesisk wetmarked/ supermarked/ restaurant Meget varierende, men det er i dette led at der er større eller mindre svind, som ikke sælges hvilket skal indregnes i prisen. Forbruger 35 kr/kg til 50 kr/kg afhængig af stedet og størrelsen. Op til 88 kr/kg for str 1. rødspætte. Dybfrost i supermarked. Danske produkter af særlig interesse. Den kinesiske statistik lader meget tilbage at ønske. Dels er de nyeste offentliggjorte tal fra 2011, dels er opdelingen på arter ret tilfældig. Det er derfor vanskeligt at give præcise talmæssige oplysninger baseret på statistik. Oplysningerne om disse spørgsmål i nærværende rapport er derfor baseret på oplysninger fra 24

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

T2C hvordan startede det?

T2C hvordan startede det? Resultatseminar 29. april 2015 T2C hvordan startede det? Ønsker om konkrete initiativer...... 1 T2C hvordan startede det? Ansøgning til Fornyelsesfonden (nu Markeds-modningsfonden) Initiativer 4 kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT!

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! Side 1 af 6 MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! SØNDAG, 23. NOVEMBER 2008 KL. 12:37 / LIVET, SMIL, SØNDAG Dig, mig, os to, vi to eller de andre? 37 KOMMENTARER RAPPORTÉR/ANMELD På en togtur

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Royal Greenland. Camp 2015, 21. august 2015. Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

Royal Greenland. Camp 2015, 21. august 2015. Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland Royal Greenland Camp 2015, 21. august 2015 Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland Grønland Blandt de mindst befolkede områder i verden men med en betydelig mængde ressourcer i det omkringliggende hav Folk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere