Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017."

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. fr) 15633/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 15311/17 Vedr.: Den Demokratiske Republik Congo - Rådets konklusioner (11. december 2017) COAFR 326 CFSP/PESC 1135 RELEX 1106 COHOM 163 COHAFA 109 Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december /17 mta 1

2 BILAG Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo 1. Afholdelsen af troværdige, gennemsigtige, inklusive og fredelige valg skal gøre det muligt for Den Demokratiske Republik Congo (DRC) at komme ud af den politiske krise ved at bane vej for et demokratisk regeringsskifte i overensstemmelse med dens forfatning, der begrænser præsidenters valgperioder, og med den politiske aftale fra nytårsaften, bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 2348 (2017) samt det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse. 2. I forlængelse af offentliggørelsen den 5. november af tidsplanen for valget understreger EU, at hovedansvaret hviler på regeringen og de institutioner, der er ansvarlige for tilrettelæggelsen af valgene, navnlig den nationale uafhængige valgkommission (CENI), med hensyn til en effektiv og rettidig gennemførelse af de foranstaltninger og tiltag, der kan sikre, at denne tidsplan overholdes, gennem en troværdig, legitim, konsensuspræget og inklusiv proces, der respekterer den politiske aftale fra nytårsaften. EU erindrer om, at FN's Sikkerhedsråd i samråd med Den Afrikanske Union flere gange har anmodet om hurtig offentliggørelse af en troværdig og konsensuspræget tidsplan for valget og er af den opfattelse, at det er afgørende, især for legitimiteten af de institutioner, der er ansvarlige for overgangen, at sikre, at valgdatoen, der nu er fastsat til den 23. december 2018, overholdes /17 mta 2

3 3. EU fordømmer på det kraftigste såvel krænkelserne af menneskerettighederne som chikanen mod politiske aktører fra oppositionen, repræsentanter for medierne og civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere. Det er uforeneligt med de demokratiske principper og respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder, som er fastlagt i folkeretten. EU understreger, at det er nødvendigt at overholde forfatningen, og at regeringen hurtigst muligt fuldt ud skal gennemføre alle de politiske foranstaltninger til at mindske spændingerne, der er fastsat i aftalen fra nytårsaften, og som er nødvendige for at skabe troværdige og inklusive betingelser for valgene, genskabe tilliden mellem de berørte aktører og mindske de politiske spændinger, navnlig løsladelse af alle de politiske fanger, indstilling af uberettiget retsforfølgelse, afskaffelse af praksis med at kopiere politiske partier, pressefrihed og genåbning af lukkede medier. EU opfordrer også indtrængende til respekt for forsamlingsfriheden og friheden til at demonstrere fredeligt. 4. I den forbindelse bekræfter EU på ny sin vilje til at støtte troværdige og inklusive valg i samarbejde med alle de congolesiske aktører og deres partnere, navnlig FN, Den Afrikanske Union, SADC, CIRGL og OIF. EU evaluerer i forbindelse med gennemførelsen af sin tekniske og finansielle støtte gennemførelsen af ovennævnte foranstaltninger vedrørende anvendelsen af aftalen fra nytårsaften, som danner grundlag for en legitim overgang, men også såvel respekten for menneskerettighederne og genåbningen af det politiske rum som de nødvendige foranstaltninger for at sikre en gennemsigtig og inklusiv valgproces, en nøje overholdelse af den nye tidsplan for valget, offentliggørelse af et troværdigt budget og en realistisk betalingsplan, vedtagelse af den fornødne valglovgivning og opdatering af vælgerregistret, så det bliver troværdigt. EU vil arbejde side om side med sine internationale partnere, navnlig inden for rammerne af det fælles hold af valgeksperter, som vil skulle have adgang til de oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af dets mission vedrørende opfølgning på gennemførelsen af valgprocessen, herunder kvindernes fulde deltagelse /17 mta 3

4 5. EU tilslutter sig det internationale samfunds øvrige aktører, navnlig FN, i fordømmelsen både af overgrebene og de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og af de grundlæggende frihedsrettigheder i DRC og af krænkelserne af den humanitære folkeret, især i Kasaï. EU er fortsat dybt bekymret over den forværrede sikkerhedssituation i Kasaï, i Tanganyika og i det østlige DRC, som især rammer kvinder og børn. Det minder om, at de congolesiske myndigheder, navnlig DRC's væbnede styrker, bærer hovedansvaret for befolkningernes beskyttelse. Inden for rammerne af resolutionen om Kasaï, der blev vedtaget af 35. samling i FN s Menneskerettighedsråd med de congolesiske myndigheders støtte, vil EU med stor opmærksomhed følge det internationale ekspertholds mission, der er fastlagt af Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder. Denne resolution forpligter DRC, som er medlem af Menneskerettighedsrådet, til at give dem fri og uhindret adgang til de relevante dokumenter, territorier og personer og sikre, at det kan udføre sine opgaver efter de internationale standarder for uafhængighed og upartiskhed. EU støtter ligeledes FN's støtte til undersøgelserne i forbindelse med drabet på to eksperter fra Sikkerhedsrådet, som døde tragisk i marts 2017, og til indsatsen for at retsforfølge de ansvarlige. 6. EU udtrykker tilfredshed med FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO), som for nylig blev hårdt ramt under angrebet den 7. december i Nordkivu, der resulterede i adskillige dræbte og sårede blandt de tanzanianske styrker, congolesiske soldater og civile. EU støtter gennemførelsen af resolution 2348, støttet af den igangværende strategiske gennemgang af MONUSCO, der navnlig tager sigte på forbedring af foranstaltningerne til beskyttelse af civile og styrkelse af kapaciteten til at skabe sikkerhed for og yde logistisk støtte til en troværdig og inklusiv valgproces /17 mta 4

5 7. EU er oprørt over den dramatiske humanitære situation, som er skærpet på grund af den politiske krise. Ca. 4,1 mio. fordrevne befinder sig i øjeblikket i DRC, hvilket i oktober 2017 fik FN til at aktivere det højeste katastrofeberedskabsniveau i DRC. Landene i regionen står med en strøm af flygtninge. Desuden lever 7,7 mio. congolesere i fødevareusikkerhed, og 1,9 mio. børn er ramt af alvorlig akut fejlernæring. EU støtter en øget international mobilisering for at imødegå denne humanitære situation. Det understreger på ny de humanitære princippers forrang og nødvendigheden af at garantere adgang til de berørte befolkningsgrupper i en sikkerhedssituationen, der hele tiden forværres. 8. I overensstemmelse med Rådets tidligere konklusioner og i henhold til erklæringen fra FN's Sikkerhedsråd minder EU såvel de politiske beslutningstagere og medlemmerne af sikkerhedsstyrkerne som de juridiske personer om, at de har et individuelt ansvar i tilfælde af grove krænkelser af menneskerettighederne, opildnen til vold, tiltag eller erklæringer, der udgør en hindring af gennemførelsen af den politiske aftale og tilrettelæggelsen af valgene efter den fastlagte tidsplan, obstruktion af en konsensuspræget, fredelig løsning på krisen, der lever op til den congolesiske befolknings ønske om at vælge sine repræsentanter. 9. EU vil fortsat yde sin støtte til den congolesiske befolkning, som dagligt står over for alvorlige socioøkonomiske vanskeligheder. Med henblik på en varig løsning på den aktuelle økonomiske og finanspolitiske krise og en retfærdig og inklusiv udvikling opfordrer EU til på en struktureret måde at genoptage dialogen med de internationale finansielle institutioner og forbedre regeringsførelsen, navnlig gennem bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge og uretmæssig tilegnelse af statsmidler, som også er faktorer, der giver anledning til sociale, økonomiske og politiske spændinger /17 mta 5

6 10. EU opfordrer samtlige congolesiske aktører, og først og fremmest de congolesiske myndigheder og institutioner, til at spille en konstruktiv rolle i valgprocessen og glæder sig over de eksterne partneres støtte i denne henseende. Det erindrer også om, hvor vigtig civilsamfundets og især kvindernes rolle er. En fredelig løsning på krisen, der respekterer den konsensusprægede ånd i den politiske aftale fra nytårsaften og det congolesiske folks ønske om at vælge sine repræsentanter, bliver afgørende for definitionen af forbindelserne mellem DRC og EU /17 mta 6

6791/17 aan/jb/hsm 1 DG C 1

6791/17 aan/jb/hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. fr) 6791/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 6. marts 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 6647/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2017 (OR. fr)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2017 (OR. fr) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2017 (OR. fr) 6641/17 LIMITE PUBLIC COAFR 78 CFSP/PESC 173 RELEX 169 COHOM 25 COHAFA 10 NOTE fra: til: Vedr.: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. november 2018 (OR. en) 13960/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COAFR 279 CFSP/PESC 1050 CSDP/PSDC 660

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11245/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10997/16

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

På samlingen den 22. juli 2014 vedtog Rådet de konklusioner om De Store Søers Område, der er gengivet i bilaget til denne note.

På samlingen den 22. juli 2014 vedtog Rådet de konklusioner om De Store Søers Område, der er gengivet i bilaget til denne note. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2014 (OR. en) 12048/14 COAFR 212 DEVGEN 188 RELEX 621 COHAFA 77 CSDP/PSDC 449 ACP 123 COPS 189 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om Yemen, som Rådet vedtog på samling den 3. april 2017.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om Yemen, som Rådet vedtog på samling den 3. april 2017. Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7675/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne MOG 24 COPS 111 CFSP/PESC

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7775/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 44 CFSP/PESC 300

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 11. marts 2011 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 11. marts 2011 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EKSTRAORDINÆRE MØDE I DET EUROPÆISKE RÅD ERKLÆRING Vedlagt

Læs mere

11334/17 mbn/mbn/kmm 1 DGC 2C

11334/17 mbn/mbn/kmm 1 DGC 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2017 (OR. en) 11334/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 17. juli 2017 til: Tidl. dok. nr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHAFA

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 3. april 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 3. april 2017. Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7614/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7611/17 Vedr.: Somalia Rådets

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne i tillægget Rådets konklusioner om Tunesien, som Rådet vedtog den 20. juli 2015.

Hermed følger til delegationerne i tillægget Rådets konklusioner om Tunesien, som Rådet vedtog den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. fr) 11076/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 20. juli 2015 MAMA 114 CFSP/PESC 433 RELEX 626 TU 15 Tidl. dok. nr.: 11048/15 MAMA

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0120/2017 25.1.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelsen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen 9.3.2015 B8-0214/1 1 Punkt 19 a (nyt) 19a. beklager, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har fremmet ideen om, at der ikke vil ske nogen yderligere udvidelser i løbet af de næste fem år;

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Iran som vedtaget af Rådet den 4. februar 2019.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Iran som vedtaget af Rådet den 4. februar 2019. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2019 (OR. en) 5744/19 MOG 7 CFSP/PESC 57 CONOP 9 IRAN 2 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.:

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om Aserbajdsjan: sagen om Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om Aserbajdsjan: sagen om Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP)) P7_TA-PROV(2013)0285 Aserbajdsjan: Ilgar Mammadovs situation Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om Aserbajdsjan: sagen om Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser

Læs mere

6068/16 hsm 1 DGG 1B

6068/16 hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5783/1/16 REV 1 Vedr.: EF

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

7048/17 sl 1 DG C 2A

7048/17 sl 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. marts 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 12. og 13. december 2002 BILAG. Bulletin DA - PE 326.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 12. og 13. december 2002 BILAG. Bulletin DA - PE 326. 21 DET EUROPÆISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 12. og 13. december 2002 23 I BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE SPØRGSMÅL EU tilslutter sig resultatet af de forhandlinger, hvor det er blevet

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2017)0200 Situationen i Venezuela Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) Europa-Parlamentet, der

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati, som blev vedtaget af Rådet den 22.

VEDTAGNE TEKSTER. der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati, som blev vedtaget af Rådet den 22. Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2015)0278 Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma Europa-Parlamentets

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Udkast til Rådets konklusioner om en EU-strategi for Syrien

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Udkast til Rådets konklusioner om en EU-strategi for Syrien Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) 7650/17 NOTE fra: dato: 31. marts 2017 til: Vedr.: LIMITE MAMA 64 COPS 105 CFSP/PESC 290 COHAFA 17 RELEX 270 SY 2 Den Udenrigs-

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 1.7.2015 B8-0669/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

B8-0225/2019 } B8-0227/2019 } B8-0229/2019 } RC1/Am. 1

B8-0225/2019 } B8-0227/2019 } B8-0229/2019 } RC1/Am. 1 B8-0229/2019 } RC1/Am. 1 1 Betragtning A a (ny) Aa. der henviser til, at EU fortsat er overbevist om, at en fredelig og demokratisk politisk løsning er den eneste holdbare vej ud af krisen; der henviser

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15573/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne, Rådets konklusioner om Irak, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne, Rådets konklusioner om Irak, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 19. juni 2017 (OR. en) 10197/17 MOG 42 CFSP/PESC 514 IRAQ 5 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0064 Situationen i Egypten

P7_TA-PROV(2011)0064 Situationen i Egypten P7_TA-PROV(2011)0064 Situationen i Egypten Europa-Parlamentets beslutning af 17. februar 2011 om situationen i Egypten Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, - der

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

10393/16 ipj 1 DG C 1

10393/16 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 20. juni 2016 (OR. en) 10393/16 COAFR 187 ACP 94 CFSP/PESC 509 RELEX 540 MIGR 119 POLMIL 64 CIVCOM 119 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

5689/17 pfw/pfw/ikn 1 DGC 2B

5689/17 pfw/pfw/ikn 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. februar 2017 (OR. en) 5689/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 27. februar 2017 til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: delegationerne

Læs mere

9916/17 jn/la/hsm 1 DGD2B

9916/17 jn/la/hsm 1 DGD2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 9916/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7923/2/17 REV 2 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

9452/16 ef/bmc/ef 1 DG G 2B

9452/16 ef/bmc/ef 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) 14795/16 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 14597/16 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet JAI 992 COSI 193 CT

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) 12671/17 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 12112/17 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FREMP 99 JAI 847 COHOM

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

15445/17 kmm 1 DG G 2B

15445/17 kmm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2017 (OR. en) 15445/17 FISC 346 ECOFIN 1092 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 15175/17

Læs mere

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 15. oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Rådets konklusioner -

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

1. Den 25. oktober 2016 vedtog Kommissionen reformpakken for selskabsskat.

1. Den 25. oktober 2016 vedtog Kommissionen reformpakken for selskabsskat. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

8792/16 gng/top/ipj 1 DG G 2B

8792/16 gng/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. maj 2016 (OR. en) 8792/16 FISC 73 ECOFIN 383 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

9632/17 ipj 1 DGE 1C

9632/17 ipj 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2017 (OR. en) 9632/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 24. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne JEUN 77 EDUC 264 SOC 433

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria

P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om de nyligt afholdte valg i Nigeria Europa-Parlamentet, - der henviser til erklæringen af 23. april 2007 om de foreløbige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0028/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0028/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 14.1.2008 B6-0028/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af Pasqualina Napoletano,

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1398/2015 14.12.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1354/2015 9.12.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1356/2015 9.12.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0346/2017 15.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0023/8. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0023/8. Ændringsforslag 4.3.2015 A8-0023/8 8 Punkt 1 a (nyt) 1a. understreger befolkningernes umistelige ret til selvbestemmelse uden ekstern indgriben i tredjelandes politiske, økonomiske og sociale liv; advarer endnu en gang

Læs mere

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring 1. Indledning I sine konklusioner af 25. juni 2001 udtalte Rådet tilfredshed med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2001

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1355/2015 9.12.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Finansieringen af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika

Finansieringen af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING RESOLUTION: Finansieringen af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika på grundlag af rapport fra Udvalget om Politiske Anliggender,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0101/25. Ændringsforslag. Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0101/25. Ændringsforslag. Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen 22.4.2015 A8-0101/25 25 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen Punkt 179 179. beklager, at fejlagtige "kontroller på første niveau" i de nationale forvaltningsog kontrolsystemer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0177/2019 11.3.2019 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FÆLLES HOLDNING om ændring af fælles holdning 2004/161/FUSP

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6626/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0098/7. Ændringsforslag. Monika Hohlmeier, Elmar Brok for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0098/7. Ændringsforslag. Monika Hohlmeier, Elmar Brok for PPE-Gruppen 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. opfordrer USA til at efterforske og retsforfølge de mange krænkelser af menneskerettighederne som følge af CIAprogrammet for overførsler og hemmelige tilbageholdelser og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juli 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitutionel sag: 2011/0178 (NLE)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juli 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitutionel sag: 2011/0178 (NLE) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juli 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitutionel sag: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere