Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade Stege

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege"

Transkript

1 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger, efter at klagerne havde afvist at acceptere et købstilbud på den aftalte pris. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor i juni 2008 en

2 2 formidlingsaftale med indklagede om salg af huset for kr Formidlingsaftalen udløb efter 3 måneder, uden at der var sket salg. Klagerne har oplyst, at det i januar 2009 mundtligt blev aftalt med indklagede at nedsætte salgsprisen til kr , og klagerne har fremlagt udskrifter fra Internettet, hvoraf det fremgår, at indklagede har annonceret huset til salg til denne pris. Indklagede fik kontakt til en interesseret køber, der ville give kr for huset, og klagerne accepterede mundtligt denne salgspris over for indklagede. I den forbindelse udarbejdede indklagede den 5. februar 2009 et salgsbudget til klagerne ud fra denne pris. Den 19. februar 2009 sendte indklagede salgsprovenuberegning og formidlingsaftale til klagerne og bad klagerne returnere formidlingsaftalen i underskrevet stand, idet der nu var udfærdiget og sendt købsaftale til køber. Den 20. februar 2009 skrev klagerne til indklagede og spurgte, hvorfor salgsprisen på Internettet var nedsat til kr , når klagerne ikke havde godkendt dette. Klagerne meddelte, at klagerne alene havde accepteret en nedsat salgspris vedrørende den aktuelle interesserede køber. Indklagede svarede samme dag, at det var af tekniske årsager, og at prisen straks ville blive rettet på Internettet. Den 21. februar 2009 skrev indklagede til klagerne, idet køber ønskede oplyst bl.a., hvem der havde udført vvs- og el-arbejde i forbindelse med opsætning af køkken i huset. Klagerne svarede samme dag, at vvs-arbejdet var udført af en bekendt til klagerne mens el-arbejdet var udført af en elektriker i familien. Den 24. februar 2009 underskrev klagerne en ny formidlingsaftale for 3 måneder, hvori det blev aftalt, at huset kunne sælges for kr Det fremgik videre af aftalen bl.a.: Undlader sælger at underskrive et købstilbud på basis af den aftalte udbudspris, betragtes formidlingsaftalen som opsagt af sælger, og der betales vederlag, for det udførte arbejde, samt øvrige salgsfremmende foranstaltninger, udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv. og dokumentationsomkostninger, som om ejendommen var solgt af ejendomsmægleren. Vedrørende betaling til indklagede var der aftalt et salær på kr inkl. moms og skønnede dokumentationsomkostninger på kr Den 23. februar 2009 havde den interesserede køber afgivet et købstilbud på kr , og det fremgik af aftalen, at køber ønskede at gennemføre handlen som en finansieret handel. Køber havde endvidere betinget handlen af, at klagerne indestod for,

3 3 at vvs og el i forbindelse med klagernes ombygning var foretaget af autoriserede vvs- og el-installatører. Denne betingelse kunne klagerne ikke godkende, hvorfor de den 1. marts 2009 underskrev en ny købsaftale, hvor denne betingelse var fjernet og handlen ændret til en kontanthandel. Den 3. marts 2009 skrev indklagede til klagerne og meddelte, at køber ikke ønskede at tiltræde den af klagerne fremsendte købsaftale, angiveligt fordi køber ikke længere havde tillid til klagerne. Indklagede oplyste samtidig, at han havde krav på betaling af fuldt salær, idet klagerne ikke havde accepteret det af køber fremsatte købstilbud. Den 4. marts 2009 fremsendte indklagede sin faktura: [...] Vederlagt ifølge formidlingsaftale kr , % moms kr ,00 kr ,00 Tingbogsoplysninger kr. 350,00 Kommunalt oplysningsskema kr. 400,00 I alt [...] kr ,00 Den 8. marts 2009 skrev klagerne til indklagede og meddelte, at de ikke mente, at indklagede havde krav på betaling af sin faktura, idet indklagede havde udarbejdet et købstilbud, ifølge hvilket klagerne skulle indestå for, at vvs- og el-arbejde var udført af autoriserede installatører, selvom indklagede var klar over, at dette arbejde ikke var udført af autoriserede håndværkere. Klagerne anførte videre, at de havde mistet tilliden til indklagede, idet han ikke havde arbejdet for klagernes interesser, hvorfor klagerne ønskede indklagedes bekræftelse på, at formidlingsaftalen var annulleret uden nogen form for udgift for klagerne samt ønskede nøglerne til huset retur. Den 11. marts 2009 sendte klagerne de fra indklagede modtagne nøgler tilbage til indklagede, idet indklagede gerne ville fremvise huset til en anden interesseret køber. Klagerne oplyste, at de stadig var interesseret i at sælge fritidshuset på trods af tvisten med indklagede, men at deres syn på sagen var uændret, hvis det ikke lykkedes at sælge ejendommen. Den 25. marts 2009 videresendte indklagede til klagerne et købstilbud fra den anden interesserede køber på kr Den anden interesserede køber henviste i sit tilbud til, at der var fugt og råd flere steder i ejendommen, og at taget var nedslidt. Den 31. marts 2009 meddelte klagerne, at de fastholdt, at indklagede ikke havde krav

4 4 på salær, og at de nøgler til fritidshuset, som indklagede var i besiddelse af, ville blive afhentet af klagernes nye ejendomsmægler. Den anden interesserede køber købte ved købsaftale af 29. april 2009 klagernes fritidshus. Indklagede medvirkede ikke ved dette salg. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på betaling af sin faktura. Den i juni 2008 indgåede formidlingsaftale var udløbet uden salg, men det blev mundtligt aftalt mellem parterne at fortsætte salget til en nedsat pris på kr Efter at indklagede fik kontakt til en interesseret køber, der ville give kr for huset, accepterede klagerne denne pris, men det var ikke meningen, at udbudsprisen skulle nedsættes i annoncer mv. Alligevel annoncerede indklagede huset til salg for kr , men rettede dog straks dette til kr efter klagernes henvendelse. Indklagede har således erkendt, at udbudsprisen var aftalt til kr Det var således en fejl, at indklagede udarbejdede en formidlingsaftale på en handelspris på kr i stedet for kr Indklagede har ikke indhentet et købstilbud på kr , men desuagtet har klagerne accepteret en pris, som var aftalt til kr ved underskrivelse af ny tilrettet købsaftale. Klagerne har klart pointeret over for indklagede, at klagerne alene kunne acceptere den nedsatte pris, såfremt der ikke fra købers side blev fremsat yderligere krav, som kunne medføre udgifter for klagerne. Køber ville imidlertid ikke underskrive den nye købsaftale, og der er således ikke indgået en handel. Hertil kommer, at det er stærkt kritisabelt, at indklagede prøvede at få klagerne til at underskrive på nogle vilkår, som han allerede var gjort bekendt med ikke var i overensstemmelse med virkeligheden, samt at indklagede ikke fortalte klagerne, hvad det indebar at skrive under på en indeståelse. Indklagede tilbageholdt købsaftalen, indtil klagerne havde underskrevet formidlingsaftalen, hvorfor klagerne først bagefter blev klar over, at indklagede havde indføjet nogle vilkår, som ikke var aftalt, og som klagerne ikke kunne acceptere. Indklagede vidste, at det ikke var autoriserede håndværkere, der havde udført vvs- og el-arbejde, idet klagerne havde oplyst dette allerede den 21. februar Indklagede havde endvidere ændret den aftalte kontanthandel til en finansieret handel, hvilket klagerne blev frarådet at godkende af deres pengeinstitut. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede fastholder at have krav på betaling af salær og dokumentationsomkostninger som anført i fakturaen.

5 5 Det er korrekt, at udbudsprisen på Internettet i en kort periode ved en fejl var nedsat til kr Dette skyldtes, at indklagede havde udskrevet salgsopstilling og købsaftale på denne pris og herefter glemte at rette prisen tilbage til kr i it-systemet. Dette har dog intet at gøre med det købstilbud, den interesserede køber afgav, idet prisen på Internettet først blev nedsat, efter at køber havde afgivet købstilbuddet. Af samme grund udarbejdede indklagede en formidlingsaftale på den i købsaftalen anførte pris og sendte denne til klagernes underskrift. Indklagede regnede ikke med, at det blev nødvendigt at arbejde mere med sagen, og prisen kunne jo også sagtens bagefter sættes op til det tidligere aftalte kr , hvilket også blev gjort. For så vidt angår vvs- og el-installationerne forespurgte køber, hvem der havde udført de pågældende installationer. Indklagede vidste, at det var bekendte til klagerne, der havde udført arbejdet, hvorfor indklagede oplyste dette til køber, hvorefter køber forlangte at få indføjet bestemmelse i købsaftalen om installationerne. Det var således et vilkår, som køber forlangte indføjet i købsaftalen, og ikke noget indklagede selv havde skrevet ind i aftalen. Købers ønske om klagernes indeståelse for installationerne var fornuftigt, idet køber kun ville have mulighed for at reklamere over for autoriserede installatører, og klagerne burde havde accepteret dette vilkår, når der var tale om arbejde udført af klagers bekendte. Klagerne må have sparet penge ved at få arbejdet udført uden en autoriseret montør. Det var ligeledes køber, der ønskede, at deres køb skulle være en finansieret handel. Der er ikke tale om en fejl fra indklagedes side, som anført af klagerne. Klagernes provenu bliver det samme, uanset om der er tale om en kontant- eller finansieret handel, og klagerne har fået udleveret provenuberegning på begge typer handel. Klagerne burde derfor have accepteret dette krav fra købers side. Indklagede har handlet helt efter klagernes forlangende ved at udarbejde en ny købsaftale, efter at det viste sig, at klagerne ikke kunne acceptere købers forbehold i den første købsaftale. Klagerne kom dermed med et modbud over for køber. Det virker imidlertid som om, at klagerne ikke kan forstå, at køber ikke bare skal acceptere dette modbud. Indklagede fremviste efterfølgende ejendommen for en anden interesseret køber, der imidlertid afgav et meget lavt købstilbud. Den 31. marts 2009 meddelte klagerne, at klagernes nye ejendomsmægler ville afhente nøglerne til fritidshuset hos indklagede. Indklagede gik derfor ud fra, at han ikke længere skulle arbejde for et salg. Klagerne har aldrig selv spurgt til, om formidlingsaftalen var ophørt. Den anden interesserede køber har efterfølgende købt fritidshuset for kr

6 6 gennem en anden ejendomsmægler, og købsaftale herom er underskrevet den 29. april 2009, hvilket er inden formidlingsaftalen med indklagede udløb. Det er derfor indklagedes opfattelse, at han har krav på salær af denne grund. Nævnet udtaler: Nævnet finder det uheldigt, at indklagede annoncerede fritidshuset til salg på Internettet for kr , uden at klagerne havde accepteret annoncering til denne pris. Nævnet finder det tillige uheldigt, at indklagede i købstilbuddet indføjede bestemmelse om, at klagerne skulle indestå for, at vvs- og el-installationer var foretaget af autoriserede installatører, når indklagede var bekendt med at dette ikke var tilfældet, og at klagerne dermed ikke kunne opfylde denne betingelse. Nævnet finder, at klagerne var berettigede til at afvise det fremkomne købstilbud, på grund af det byrdefulde vilkår om, at klagerne skulle indestå for, at vvs- og elinstallationer var foretaget af autoriserede installatører. Indklagede har herefter ikke krav på salær, som følge af klagerne ikke accepterede købsaftalen. Nævnet finder videre, at klagerne, efter indklagedes fremsendelse af faktura som følge af klagernes undladelse af accept af købstilbuddet, var berettigede til at opsige formidlingsaftalen uden at skulle betale arbejdsvederlag til indklagede. Det har i den forbindelse ingen betydning, at klagerne efter formidlingsaftalens ophør gav indklagede lov til at fremvise ejendommen for en anden interesseret køber. Nævnet kan ikke godkende indklagedes krav på betaling af tingbogsoplysninger kr. 350 og kommunalt oplysningsskema kr. 400, idet disse dokumentationsomkostninger ikke er afholdt på tidspunkter, hvor der gjaldt en aftale mellem klager og indklagede. Konklusion: Klagen tages til følge. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr på kr Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V

7 Lone Kerrn-Jespersen formand 7

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere