NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?"

Transkript

1 NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed tages første skridt mod branchens målsætning om, at alle konventionelt opdrættede ferskvandsørreder til detailhandlen skal være ASCcertificerede. Dansk Akvakultur har ambitioner om at være en branche, hvor alle konventionelt opdrættede ferskvandsørreder, der sælges til detailhandlen, skal være ASCcertificerede. Med certificeringen af Christiansminde Dambrug kom Dansk Akvakultur et skridt nærmere at indfri deres mål. Efter den omfattende godkendelsesproces, kan dambruget i Christiansminde bryste sig af ASC-anerkendelsen, som blandt andre WWF står bag. Kunderne efterspørger bæredygtige produkter og har gjort det i flere år. I Danmark har vi tradition for høje standarder til miljø og bæredygtighed, og nu har vi ASC-certificering til at bevise det. Vi har altid haft fokus på ansvarligt opdræt, men vi kan nu dokumentere alt ned i mindste detalje og har fået endnu større klarhed over de enkelte processer. Med ASC-certificeringen kan vi have ryggen helt fri og være stolte over, at vi leverer et ordentligt produkt, siger Niels Wittus, der er fiskemester på Christiansminde Dambrug. Det er det internationale certificeringsbureau Bureau Veritas, der står for ASCcertificeringen, og flere danske dambrug er ved at afslutte certificeringsprocessen. ASC-standarden har høje krav til miljø, etik og dyrevelfærd. Samtidigt dækker standarden alle produktionstyper, recirkulering og gennemstrømningsanlæg, og hver fiskeart har sin egen ASC-standard. Med standarden kan virksomheden dokumentere sit systematiske arbejde med at skabe og vedligeholde en bæredygtig organisation samt dokumentere, at produktionen af det færdige fiskeprodukt kommer fra en bæredygtig ressource. Siger Jacob Færgemand, der er Country Chief Executive hos Bureau Veritas, der har stået for at gennemføre certificeringen. Side 2 Er fiskeaffald guld? Side 2 Nyt innovationsprojekt om fiskefoder Side 2 20 mio. kr. til økologi Side 3 Fast arbejde på Kærhede Dambrug Side 3 Hva for en fisk? Side 4 Ny GUDP ansøgningsrunde Side 4 Akvakultur udtaget af Randzoneloven Side 4 Ny høring for 1. gen. vandplaner Side 5 Barslund dambrug Side 6 Hovborg Fiskeri Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger HVORFOR KOMMUNIKERE? I akvakulturbranchen har vi meget fokus på det vi går og arbejder med fra det omgivende samfund. Hver dag! Vi er synlige til vands og til lands. Og med Danmarks i international sammenhæng meget høje fokus på miljø (nogen gange for højt) vil al fødevareproducerende erhverv være i konstant fokus. Især når det gælder de sensationsorienterede negative historier. De positive sider nedtones oftest, hvis vi ikke som erhverv selv bringer dem ind i den løbende kommunikation i offentligheden. Derfor har vi meget ofte usaglige, direkte forkerte og udokumenterede angreb på erhvervet fra enkelt personer og forskellige interessegrupper. Et godt eksempel er hele debatten omkring det miljøgodkendte nye havbrug ved Endelave, hvor enkelt personer forsøger at skabe et direkte forkert og usandt billede af opdrætsaktiviteten. Og hvis disse postulater får lov til at stå uimodsagte i mediebilledet i en længere periode, bliver mange af disse små negative stik efterhånden til sandheder, som bliver meget svære at gendrive. Derfor skal vi fra Dansk Akvakulturs side, være mere offensive og synlige i den offentlige debat sådan, at vi kan give et meget mere afbalanceret og sagligt faktuelt korrekt billede af vort erhvervs aktiviteter. Med verdens mest miljørigtige akvakulturproduktion og højeste standarder for fødevaresikkerhed har vi mange gode fortællinger at bringe ind i debatten. Men vor kommunikation skal være seriøs, saglig og forståelig for danskerne! Derfor arbejder vi nu med at udvikle vor løbende kommunikation, og det har helt konkret betydet, at vi nu konsekvent går ind og reagerer med kronikker, debatindlæg, interviews i dagblade og de elektroniske medier. Senere vil Dansk Akvakulturs aktiviteter på området blive yderligere bredt ud på nye områder. Er fiskeaffald guld? Det er det tilsyneladende i Norge. Nye tal fra Fødevareministeriet viser, at man i Norge er langt fremme med at udnytte marine biprodukter, som i dag bidrager med en årlig værdi på 1,4 mia. kr. I Danmark anvendes det meste fiskeaffald til dyrefoder, men det ville med stor sandsynlighed kunne bruges i alternative anvendelser med langt højere værdi. Vi har tradition for at smide fx indvolde fra fisk, der renses til søs, direkte ud til mågerne. Lægges hertil fraskær fra forarbejdning, så bliver det i Danmark til ca tons fiskeaffald om året. Markederne for nye anvendelser findes bl.a. i asien, hvor der er stor interesse for torskemaver og svømmeblærer. Fødevareminister Dan Jørgensen støtter intentionerne om at dyrke mad i havet. Jeg kommer helt sikkert til at arbejde benhårdt på, at vi udnytter de potentialer, vi har i havet langt bedre. Men det handler ikke kun om mad, det handler også om at skabe vækst og arbejdspladser og om at komme forrest i den globale konkurrence, siger Dan Jørgensen. Kilde: DR.DK Nyt innovationsprojekt om fiskefoder DTU Aqua deltager sammen med BioMar, KU Food og AU Food i et stort innovationsprojekt, der skal forbedre udnyttelsen af råstofferne i fiskefoder til gavn for både miljø og producenter. Projektet ExiPro har et samlet budget på 14 mio. kroner og støttes med 7 mio. kroner fra InnovationsFonden. Fisk i voksealderen har brug for protein, og væksten afhænger af proteinets kvalitet og biotilgængelighed. Selv ganske små forskelle i proteinernes sammensætning og struktur har stor indflydelse på, hvor godt de bliver udnyttet. Hvis optagelsen og udnyttelsen er optimal, vokser fiskene mere og udskiller samtidig mindre kvælstof i deres afføring, som kan forurene det omgivende miljø. Den primære miljøbelastning fra akvakultur stammer fra det foder, fiskene har spist men ikke udnyttet til vækst, og en optimering af fiskenes proteinudnyttelse er helt essentiel for at reducere udskillelsen af kvælstof, der netop stammer fra uudnyttet protein, fortæller Anne Johanne Dalsgaard, seniorforsker ved DTU Aqua. Både råstofkvalitet og fremstillingsproces har betydning for fiskefoderets ernæringsværdi. Højkvalitets protein er en dyr ingrediens og en mangelvare, så ved at optimere udnyttelsen kan man producere mere fisk med samme mængde foder og samtidig reducere udledningen til miljøet. Kilde: DTU Aqua Ivan Bundgaard Sørensen 20 mio. kr. til økologi Fødevareminister Dan Jørgensen styrker den danske økologiindsats med 20 mio. kr. 2

3 I efteråret fremlægger fødevareministeren en ny økologisk handlingsplan, men processen kickstartes allerede nu ved at sætte gang i flere af anbefalingerne i evalueringsrapporten. Du kan se eller gense hele udsendelsen på www. tvmidtvest.dk Vi har travlt, hvis vi skal indfri vores høje ambitioner. Derfor er der heller ingen grund til at vente med at løse nogle af de mest åbenlyse udfordringer. I dag giver vi ekstra 20 mio. kr. til bl.a. at styrke eksporten af økologiske produkter og hjælpe landmænd med omlægningen til økologi. Det skal være nemmere at vælge den økologiske vej fastslår Dan Jørgensen. Ministeren bestilte kort tid efter sin tiltrædelse en statusevaluering af Danmarks økologiindsats samt nye ideer til, hvordan der kan sættes ekstra turbo på den økologiske omlægning. Fødevareministeren har netop modtaget rapporten, der bl.a. foreslår: Hva for en fisk? I juni måned udsendte WWF en opdateret fiskeguide. Den har til formål at hjælpe forbrugerne med at træffe bæredygtige valg, når vi står ved diskene i supermarkeder og hos fiskehandlere. I WWF s Fiskeguiden tildeles arterne farverne rød, gul og grøn ud fra en samlet vurdering, der bygger på: 1. Hvordan den enkelte art og bestand har det. 2. Hvordan og hvor arten er fanget herunder hvilke konsekvenser fiskeriet/opdrættet har for det samlede økosystem (fx bifangst, udsmid, påvirkning af havbund). 3. Hvordan fiskeriet/opdrættet forvaltes. 1. En endnu stærkere afsætningsindsats for økologiske produkter (15 mio. kr.) 2. Omlægnings- og fastholdelsestjek (5 mio. kr.) 3. Regelforenkling, så økologi bliver det nemme valg for både landmand og forbruger. WWF anbefaler, at vi køber grønne fisk, og at vi vælger fisk, der er enten MSC eller ASC mærkede. På den grønne liste finder vi bl.a. linemuslinger og dansk opdrættede regnbueørreder (de tyrkiske er på den gule liste). Ål er desværre (endnu) at finde på den røde liste. Fast arbejde på Kærhede Dambrug TV MidtVest bragte fredag den 11. juni et længere indslag om Kærhede Dambrug i serien Fast arbejde. Du kan læse hele Fiskguiden på WWFs hjemmeside. ALLER VITAMAX ALLER VITAMAX er et funktionelt foder beriget med ekstra C-vitamin, E-vitamin, nukleotider og glucaner. De aktive ingredienser styrker det naturlige immunforsvar og forbereder fisken til at klare stressende situationer såsom håndtering, transport, nedsat vandkvalitet, vaccination, ændringer i vandtemperaturer og sygdomme. Det anbefales at fodre ALLER VITAMAX for at styrke fiskens immunsystem før en forudset stress situation opstår. - Let s grow together! ALLER AquA A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

4 Ny GUDP ansøgningsrunde GUDP har åbnet den sidste ansøgningsrunde i 2014 med ansøgningsfrist den 10. september. Den samlede pulje er på ca. 90 mio. kr., hvoraf ca. 6,3 mio. kr. er reserveret til projekter vedrørende økologisk sortsudvikling og sortsafprøvning. Der er i denne runde fokus på samarbejdsprojekter mellem virksomheder, hvor ressourceeffektivitet og udnyttelse af fødevareindustriens sidestrømme er hovedformålet. Yderligere er der særlig fokus på projekter, der understøtter en emissionsbaseret regulering af produktionsanlæg samt på projekter, der understøtter en målrettet og differentieret arealregulering. GUDP ønsker desuden at målrette sin indsats inden for innovationsnetværk, og der er i denne ansøgningsrunde særlig fokus på netværksprojekter inden for fiskeri/akvakultur samt netværksprojekter inden for forarbejdning, hvor sidestrømme som fremtidens højværdiprodukter er omdrejningspunktet. Fælles for alle projekter er, at de skal have et stærkt forretningsmæssigt perspektiv. Puljen kan ansøges af virksomheder og brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, og der kan søges om tilskud fra 0,25-15 mio. kr. pr. projekt. Der afholdes informationsmøder i København den 14. august og i Aarhus den 19. august. Du finder yderligere information på GUDP s hjemmeside. Akvakultur udtaget af Randzoneloven Folketinget vedtog revideret lov om randzoner, så det nu fremgår helt klart, at arealer med dambrugsaktiviteter er undtaget randzonereglerne. 1. 1, stk. 1:»Der må i landzone ikke foretages gødskning og anden jordforbedring, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning i en randzone på indtil 10 m, jf. stk. 4, fra bredden af de åbne vandløb og søer med et overfladeareal på mere end 100 m 2, 1) der er klassificeret som offentlige efter 9 i lov om vandløb, 2) der er beskyttet efter 3 i lov om naturbeskyttelse, 3) der er omfattet af kravet om 2-meterbræmmer i 69, stk. 1, i lov om vandløb, eller 4) for hvilke der er fastsat miljømål i a) de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven eller b) bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning.«2. 1, stk. 2:»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park eller dambrugsaktiviteter.«lovændringen træder i kraft 1. august Ny høring for 1. gen. vandplaner Naturstyrelsen har udsendt forslag til 1. generations vandplaner i supplerende offentlig høring 30 juni 26. august I forslaget reduceres bl.a. vandplanernes vandløb fra km til km. Konkret betyder dette, at spildevandsindsatser for 25 dambrug bortfalder for de udgåede vandløb. Dog kan en kommune vælge at fastholde en spildevandsindsats, hvis indsatsen har betydning for opnåelse af miljømålet for et nedstrøms liggende målsat vandløb. Desuden vil fjernelse af spærringer mm også bortfalde i de udgåede vandløb. Betydningen for det enkelte dambrug kan ses på MiljøGis: ekstrah2014 Mere info på Naturstyrelsens hjemmeside: Vi gennemgår høringsmaterialet og indsender høringssvar, hvis vi finder det påkrævet. Hvis du har spørgsmål til vandplaner, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på Barslund dambrug 19. maj 2014 stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Herning Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af Barslund Dambrug. Danmarks Sportsfiskerforbund havde 29. februar 2012 klaget over kommunens afgørelse. Danmarks Sportsfiskerforbund fandt ikke, at godkendelsens krav til udledning af spildevand lever op til BAT, idet de fandt at de nye BAT standardkrav angivet i den ny dambrugsbekendtgørelse, også må gælde dambrug, der skal godkendes efter en ældre bekendtgørelse. Det fremgår af den gældende dambrugsbekendtgørelse, at verserende klagesager skal behandles efter de hidtil gældende regler. Så da den nye dambrugs bekendtgørelse ikke var trådt i kraft på afgørelsens tidspunkt, er det de dagældende BAT krav der gælder. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at afgørelsen svarer til de dagældende BAT krav, og at der ikke kan stilles vilkår, om endnu ikke gældende krav. Danmarks Sportsfiskerforbund har endvidere anført, at kravet til faunaklassen nedstrøms Barslund Dambrug skal være DVFI 7 og ikke DVFI 5 som angivet i godkendelsen, da faunaklassen nedstrøms dambruget har været 7 i Forbundet har som baggrund for dette klagepunkt angivet, at det i vandplanen for Limfjorden står anført, at kravet til faunaklasse i et vandløb med målsætningen god tilstand er sat til DVFI 7, hvis den nuværende faunaklasse i vandløbet er målt til DVFI 7. I Vandplanen var miljømålet for Barslund Bæk på strækningen ved Barslund Dambrug fastsat til god økologisk tilstand med et krav om en faunaklasse på mindst 5 både op- og nedstrøms dambruget. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at driften af Barslund Dambrug ikke må forhindre, at Barslund Bæk umiddelbart nedstrøms dambruget har en faunaklasse på mindst 5, er i overensstemmelse med både den gældende regionplan, der har status af landsplandirektiv, og de på tidspunktet for Herning Kommunes afgørelse gældende vandplaner. 4

5 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Hovborg Fiskeri Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Vejen Kommunes miljøgodkendelse af Hovborg Fiskeri og hjemsendt afgørelsen til fornyet behandling i kommunen. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Danmarks Sportsfiskerforbund havde klaget over, at der ikke var medtaget BAT krav efter den nye endnu ikke gældende dambrugsbekendtgørelse, at der kun var krav om 65 % iltmætning i udløbsvandet samt manglende målopfyldelse nedstrøms dambruget. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Hvad kan Bureau Veritas gøre for dig? Bureau Veritas tilbyder ASC certificering af ørred og laks! Med en certificering efter ASC-standarden sikrer du, at din virksomhed er på forkant med myndighedskravene og kan imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige varer. Bureau Veritas Certification kan bistå din virksomhed i alle led af forsyningskæden og være med til at sikre de højeste standarder. Vil du høre mere? Vil du vide mere om ASC certificering? Se mere på eller kontakt os på Bureau Veritas Denmark Tlf Birkemosevej 7 Vestkraftgade 1 Oldenborggade 1B Vesterbrogade 149 DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia DK-1620 København V DK-6000 Kolding 5

6 Dansk Akvakultur havde klaget over at kravet om 12 prøver var for højt, idet der ønskes krav om 2 prøver, da dambrugets hidtidige prøver, alle havde overholdt gældende krav, samt at der var fastsat krav om max. netto udledning af N, P og BI5 i afgørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet fastslår at der ikke kan stilles krav om BAT efter en endnu ikke gældende bekendtgørelse, samt at BAT krav efter den gamle dambrugsbekendtgørelse var overholdt. Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at der i Hovborg Fiskeris miljøgodkendelse ikke kan stilles krav om, at der skal være målopfyldelse nedstrøms dambruget, idet forhold, som dambruget ikke har indflydelse på, kan være medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse i Holme Å nedstrøms dambruget. Hovborg Fiskeri må dog ikke være medvirkende årsag til manglende målopfyldelse nedstrøms dambrug. Pga. manglende målopfyldelse finder Natur- og Miljøklagenævnet det relevant at fastsætte vilkår om øget egenkontrol med henblik på at kunne sandsynliggøre, om den manglende målopfyldelse skyldes dambrugets udledninger. Natur og Miljøklagenævnet finder, at kommunen kan fastsætte vilkår om årlig maksimale udledninger. Vester Hvoldal Dambrug Vemb - Holstebro - søger en engageret medarbejder med interesse for produktion af udsætningsfisk til havbrug. Dambruget er et stort moderne dambrug, udstyret med moderne tekniske hjælpemidler. Dine opgaver bliver, i samarbejde med gode kolleger, at sikre fiskens optimale trivsel samt en effektiv og økonomisk drift af anlægget. Du forventes: - at være levende interesseret i arbejdet med dyr - at være omhyggelig og pålidelig - at have øje for mulige optimeringer - at have flair for drift og vedligehold af maskiner og udstyr - at vide at driften af en moderne animalsk produktion kræver styring og registrering - og så er du naturligvis fleksibel og indstillet på, at ikke alle dage er lige lange Du skal deltage i en vagtordning, der omfatter hver 3. weekend og skal derfor være indstillet på at bo i nærheden af anlægget. Bolig kan stilles til rådighed. Branchekendskab er naturligvis en fordel, men ikke en betingelse. Vi ser gerne, at du har erfaring fra intensiv animalsk produktion, men det vigtigste er interessen og lysten til at sætte sig ind i driften af et moderne dambrug. Gode løn og ansættelsesforhold tilbydes. The smartest way to purer water 30 years in Aquaculture extensive sales and after sales service Ansøgning med CV og Spørgsmål kan også anbefalinger bedes rettes til: sendt til: Fiskemester Peter Jessen Keld Knudsen mobil: mobil: Cost-effective technology Low maintenance Reduced carbon footprint Low energy consumption World leader First class Swedish engineering Nyt privat medlem Vi byder velkommen til Karl Iver Dahl-Madsen Phone: +46 (0) Sommerferie i sekretariatet Brian Thomsen 14/7-3/8 Lisbeth J. Plesner 7/7-30/7 Kaare Michelsen 7/7-3/8 Niels Henrik Henriksen 14/7-3/8 Villy J. Larsen 7/7-27/7 Marianne Sneftrup 22/7-27/7 6

7 Skarrild den 30. juni 2014 Pressemeddelelse FREA Aquaculture Solutions lancerer ny hjemmeside: Igennem en årrække er vores produkter og projektløsninger primært blevet solgt til dambrugere via vores netværk og via kundernes kendskab til vores virksomhed. Vi har i meget begrænset omfang gjort brug af datablade, og vi har ikke haft et decideret produktkatalog. Med den nye hjemmeside giver vi nu vores eksisterende kunder, forretningsforbindelser og nye kontakter mulighed for at læse meget mere om vores virksomhed, vores medarbejdere, vores keep it simple make it work slogan og ikke mindst om vores produkter. Der er også mulighed for at tilmelde sig vores Nyhedsbrev, som bliver udsendt når der er nyheder om virksomheden, vores produkter og projekter vi arbejder med. Hjemmesiden giver fra starten adgang til en lang række informationer, men det stopper ikke her. Vi planlægger at udvide hjemmesiden med detaljerede beskrivelser af kunde-projekter, og så vil vi løbende udvide vores produktdokumentation, ikke mindst på vores populære løsninger til beluftning og iltning af vand. Vi byder dig velkommen indenfor på vores nye hjemmeside: Ha en god sommer. Med venlig hilsen FREA Aquaculture Solutions Lars Rahbæk Adm. Direktør 7

8 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Patriotisk selskabs ledelse pr. 1. september 2011 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landmandens fagforening Af formand Flemming Fuglede Jørgensen Da Bæredygtigt Landbrug startede sin virksomhed op for snart fire år siden, var det for os initiativtagere

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere