Regler Sirius AIR Rally september 2012 Tønder Flyveplads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads"

Transkript

1 Regler Sirius AIR Rally september 2012 Tønder Flyveplads INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE: EMNE: 1 Konkurrenceformål. 1 Flyveplanlægnings-prøve. 1 Navigations-prøve. 2 Speciale prøver. 2 Landings-konkurrence. 3 Generelle regler. 3 Pointberegning. 3 Diskvalifikation. 3 Dommere. 4 Protester. 5 Strafpoint-liste. 6 Rally information. 7 Rally information. 8 Program A1 A2 A3 Bilag - information om udlagte mærker. Bilag - information om baneafmærkning. Bilag - information om kurs og tid.

2 SIRIUS AIR-RALLY A. KONKURRENCEREGLER A.0.1. A.0.2. Konkurrencen er åben for alle piloter (solo og med navigatør). Alle flytyper (undtagen vandfly) må anvendes. Minimum tilladt TAS er 60 kts Vægt: minimum tomvægt 175 kg, maksimum total vægt kg jvf. luftdygtighedsbeviset. Konkurrencen vil bestå af følgende 3 discipliner: 1. Flyveplanlægning- og navigationsprøve. 2. Specialprøver. 3. Landingstest. Hver deltager skal flyve det samme fly gennem hele konkurrencen, men hvis konkurrencelederen tillader det, må deltageren skifte til et andet fly af samme type, hvis der opstår tekniske problemer. A.0.3. Det er tilladt at medtage passagerer på navigationsturen, men de må ikke deltage i kalkulationsprøverne. FLYVEPLAN- OG NAVIGATIONSPRØVE A.1. FLYVEPLAN PRØVE A Ved ankomsten til flyveplanlægningslokalet udleveres en kuvert en flyveplan og et konkurrencekort 1: Kuverten indeholder: Instruktioner for navigationsturen, omfattende nødvendige flyveprocedurer og identifikation af vendepunkter. ( Vendepunkter samt start og mål er vist på vedlagte kortkopi og er markeret med en cirkel og nummererede.) Et sæt vendepunktfotografier Et sæt rutefotografier Eventuelt Instruktion til touch and go/udelanding Et rutespørgeskema. A Endvidere udleveres: Flykendings opgave. A A A.1.05 Deltageren har nu én time og 15 min til: Beregning af flyveplan, når flyveplanen er udregnet og afleveret, får man en computer beregnet flyveplan. Løse flykendingsopgaven Klargøre kort mv. til flyveturen Navigationsruten/ruterne skal flyves efter den udleverede computer-beregnede flyveplan, der er baseret på hver deltagers individuelle officielle TAS. Den udregnes af konkurrenceledelsen og skal anvendes af alle deltagere. Computer-flyveplanen specificerer tid for start og passage af mål og alle vendepunkter samt TT (true track), TH (true heading), GS (ground speed) og tid på hvert ben. A Det er tilladt deltageren at anvende 75 minutter til ovenstående opgaver.. Såfremt rummet forlades senere end 75 minutter efter udleveringen af opgaverne, gives strafpoint. Fra det tidspunkt, hvor det er planlagt, at deltageren skal forlade rummet, gives 15 minutter til at gå direkte til flyet, forberede det for flyvning og taxi til startposition. A A A.1.1 A A A A A Der må medtages computer (såvel manuel som elektronisk), lineal, målestok, protractor, blyant, kuglepen, delepasser, knappenåle og blanke driftsflyveplaner i flyveplanlægningslokalet og i flyet. Flykendings opgave og flyveplan skal afleveres senest efter 75 minutter. NAVIGATIONSPRØVEN Formålet med denne prøve er at teste deltagernes evner i præcis navigation og afpasning af tid. Prøverne inkluderer at holde korrekt kurs, højde og GS. Under navigationsturen vil tiden blive kontrolleret ved start og mållinie, vendepunkter og andre checkpunkter. Der behøver ikke nødvendigvis at være tidskontrol på vendepunkter. Der skal være mindst 5, max. 10 tidskontroller udover tidskontroller ved start og mål. Tidskontrol sker med GPS logger. Cirkling er ikke tilladt, undtagen hvis det er foreskrevet ved specielle flyveprocedurer. Vendepunkter, start og mål skal være veldefinerede punkter både på kortet og på jorden. 1

3 A A A A Rutelængden skal være mindst 90 NM og højst 120 NM, mindst 7 ben og max 10 ben.. TAS oplyses af piloten ved tilmeldingen med angivelse af TAS delelig med 5. Minimum tilladt TAS er 60 kts. Kontrolpunkter skal overflyves fra den korrekte retning langs indgående track. Tidscheck vil blive foretaget, når flyet passerer en linie vinkelret på track. Enhver deltager, der ikke identificeres på de fastlagte kontrol- og målpunkter, vil blive dømt som ikke passeret, og gives max. tidsstrafpoint. Kun kort i skala mellem 1: og 1: må anvendes til konkurrencen. Til brug i en nødsituation må ICAO kort 1: , uden konkurrencemarkeringer, medbringes i flyet. Der må ikke medføres andre korttyper under konkurrencen. A.2. A SPECIAL OG OBSERVATIONS PRØVER Formålet med denne prøve er, at afprøve pilotens sans for flytype kendskab og evne til at foretage korrekte observationer under en navigationsflyvning. Prøven omfatter: - identificere mærker på ruten. - identificere fotos på ruten. - identificere vendepunktsfoto - påtegne rutesvarskemaet positionen af alle typer mål, der findes på ruten. A A A Vendepunktsfoto kan være taget fra hvilken som helst flyveretning. Vendepunktsfoto kan være korrekte eller inkorrekte Hvis vendepunktsfoto er inkorrekte, skal de være taget mindst 0,5 mn fra vendepunktet. Der skal mindst være 4 mærker udlagt og mindst 8 enroute foto. Max 15 foto og mærker tilsammen, plus start og mål. Udlagte mærker skal være fremstillet af hvide eller orange 50 cm brede strimler og udlægges således, at den totale størrelse af hvert mærke ikke er under 3 m og ikke over 4 m. Udlagte mærke skal være indenfor 100 m til venstre eller højre fra track. Fotos skal være taget indenfor 300 m til højre eller venstre for track, og i en retning af ikke over 45 til indgående track. Udlagte mærker er obligatoriske ved start og målpunkter. A Tilladte bogstaver og tegn fremgår af bilag A1. A A A Det nøjagtige punkt, der skal identificeres, vil være markeret med en cirkel på hvert fotografi. Fotos skal være taget med en mm linse i 500'-1000' AGL, og være taget i samme sæson som afviklingen af rallyet. Intet foto eller mærke må være placeret indenfor de første 500 m på hvert ben. Ved flyvningens afslutning er det tilladt deltageren at blive siddende 15 minutter i flyet, for at fuldføre notater på rutesvarskemaet. De 15 minutter løber fra flyet er stoppet på anvist parkeringsplads. A.3. A A A A A A LANDINGSTESTEN Formålet med denne er, at afprøve pilotens evne til at udføre 2 normale præcisionslandinger. Landingsrunder flyves i 1000 ft AGL og kan være venstre- eller højrerunder efter konkurrenceledelsens afgørelse. Der er 2 muligheder for landingstesten: (1) ved ankomst til udelandingspladsen og (2) ved hjemkomsten efter NAV turen. Hvis der ikke foretages udelanding skal man lave 2 landinger ved hjemkomsten. Normal landing er en landing, hvor brug af motor, spoilers, flaps og sideglidning er op til pilotens egen afgørelse. Alle landinger skal foretages i landingsfeltet, på eller så tæt på 0-arealet som muligt. Landingsfeltet er 12 m bredt og 50 m langt og skal være afmærket. Se bilag A2. Landing skal ske på begge hovedhjul samtidigt (maximum 5 meter fra hinanden). Når cheflandingsdommeren har besluttet, at sidevindslandinger må foretages, må sætningen ske på hovedhjulet i vindsiden først. Næsehjulet skal være klart løftet fra banen. Halehjulsfly skal landes i en stilling, hvor halen er lavere end det horisontale plan. Sætningen efter 0-arealet er defineret som det punkt, hvor flyet begynder at rulle på jorden efter alle hop. I tilfælde af hop fra før til efter 0-arealet, sættes sætningspunktet til det, der giver højest strafpoint. Et fly dømmes for at hoppe, når begge hovedhjul (eller et enkelt hovedhjul), efter kontakt med banen, hopper til en højde på mere end hovedhjulenes diameter, eller en længde på 15 meter. 2

4 A A Hvis nogen del af flyet rører jorden inden 0-arealet, måles afstanden fra sætningspunktet til 0-arealet. I tilfælde af halehjulslandinger, der dømmes som trepunktslandinger, skal sætningspunktet for hovedhjulene anvendes. Sidevindsforhold eksisterer, når sidevindskomponenten er 8 kts eller mere. Vindhastigheden skal måles tæt ved 0-arealet med en egnet vindmåler. Cheflandingsdommeren beslutter, når der eksisterer sidevindsforhold, og lader et iøjnefaldende flag opsætte 50 m før 0-arealet, for at advisere deltagerne. Deltagerne bliver også orienteret over radioen. Hvis sidevindskomponenten overstiger 15 kts, bliver landingstesten stoppet. A UNORMALE LANDINGER defineres som: a. Næsehjulet ikke klart fri af jorden. b. Et halehjulsfly sættes ikke med halen lavere end det horisontale plan. c. Et hovedhjul klart over banen i begyndelsen af sætningen uden autoriserede sidevindsforhold, i en højde større end hovedhjulets diameter. d. Under autoriserede sidevindsforhold at lande på hovedhjulet i læsiden alene og med hjulet i vindsiden fri af banen i en større højde end hovedhjulets diameter. e. Andre dele af flyet end hjulene har berørt banen. f. Optrækning af flaps indenfor landingsfeltet før eller efter sætningen. A A.4. A A A A Såfremt et fly ikke rører jorden i en landingstest eller lander udenfor landingsfeltet, idømmes maksimum strafpoint. GENERELLE REGLER Alle deltagende fly skal bære identifikationsbogstaver eller numre, klart synlige fra jorden i 1000 ft AGL. Såfremt der opstår startproblemer for et fly, må deltageren ikke forlade flyet. Deltageren skal foretage et radioopkald til konkurrenceledelsen (via tårnet), forklare situationen og derefter følge de givne instruktioner. I tilfælde af indskrænkninger i flyvningen (f.eks. på grund af vejret), vil konkurrenceledelsen diskutere alternative opgaver med juryen og overdommeren, før der udstedes direktiver for en alternativ afgørelse af konkurrencen. Rygning er forbudt ved briefinger,debriefing og i flyveplanlægningslokalet. A.5. A A A POINTGIVNING Konkurrencen er en individuel konkurrence med præmier til de tre bedst placerede piloter. Det samlede resultat består af alle strafpointene lagt sammen. Deltageren med det laveste antal strafpoint har vundet konkurrencen. Hvis to eller flere deltagere har samme antal strafpoint, bliver deltageren med det laveste antal strafpoint i hver gruppe i nedennævnte rækkefølge udnævnt til vinder: 1. Deltageren med det laveste antal strafpoint i navigation eller, 2. Deltageren med det laveste antal strafpoint i landinger eller, 3. Deltageren med det laveste antal strafpoint i specialprøven. Hvis to eller flere deltagere stadig er lige i hver eneste af ovennævnte prøver, vil de alle få udleveret samme præmiestørrelse. A.6. A A A.7. A DISKVALIFIKATION Enhver forseelse, dårlig opførsel på jorden eller i luften, indbefattet usportslige optræden eller generelle protester mod andre deltagere, kan resultere i, at juryen diskvalificerer vedkommende. Hvis en deltager kommunikerer med en uautoriseret person, i tiden fra ankomsten til flyveplanlægningslokalet og indtil sidste deltager er fløjet ud på navigationsturen, risikerer deltageren at blive diskvalificeret. DOMMERE Overdommer, to dommere og tre jurymedlemmer udpeges af rallykomiteen. Juryens afgørelse er endelig. A.8. A PROTESTER Protester mod dommernes afgørelser kan indbringes for juryen. 3

5 A A A A A A A A Konkurrencelederen vil offentliggøre delresultaterne efterhånden som de udregnes. Listen mærkes midlertidigt, og der kan forekomme rettelser. Hver deltager har 30 min. til at gennemgå resultaterne, efter offentliggørelsen. Før udgangen af 30 minutters perioden må deltageren kontakte konkurrenceledelsen for at afklare evt. uoverensstemmelser. Hvis der ikke opnås enighed skal der afleveres en skriftlig protest og det foreskrevne depositum indbetales. Deltageren må begrunde den skrevne protest. Protesten er nu officiel. Protesten bliver derefter overgivet til juryen for en afgørelse. Deltageren har ret til at henvende sig til juryen. Efter 30 minutters periodens udløb, kan der ikke afleveres protester. Protester mod andre deltagere er ikke tilladt. De endelige officielle resultater vil blive offentliggjort, efter at dommerpanelet har orienteret de implicerede om resultatet af protesterne. Ved skriftlige protester til juryen betales et depositum på kr. 300,- der vedlægges den skriftlige protest. Depositum vil kun blive tilbagebetalt, hvis protesten tages til følge. 4

6 A.9. STRAFPOINT-LISTE A klassen A FLYVEPLANLÆGNING OG NAVIGATION (Total max. strafpoint 2.000) Strafpoint Max. strafp. A Flyveplanlægning 50 - Undlade at forlade flyveplanlægningslokalet efter 60 minutter A Starttid (flyet passerer startlinien på banen) Grænse + 60 sekunder 0 - Passere linien før eller efter grænsen A Passage af vendepunkter (hvert punkt) A klassen grænse +/- 2 sekunder (hvis tidskontrol) 0 - B klassen grænse +/- 15 sekunder (hvis tidskontrol) Yderligere afvigelser pr. fuldt sekund (hvis tidskontrol) A Passage af hemmelig tidskontrol (hvert punkt) A klassen grænse +/- 2 sekunder 0 - B klassen grænse +/- 15 sekunder - Yderligere afvigelser pr. fuldt sekund A Passage af målpunkt A klassen grænse +/- 2 sekunder 0 - B klassen grænse +/- 15 sekunder - Yderligere afvigelser pr. fuldt sekund A Andre afvigelser fra track (hver gang) Manøvrer over 90 fra track (hver gang) Ukorrekte procedurer i kontrol og informationszoner A For sen aflevering af rutespørgeskema 50 - (efter 15 minutters tillæg) A Korridoren ved hver tidskontrol er +/- 0,5 NM A.9.1. SPECIAL PRØVE (Total max. strafpoint 1100) A Udregning af flyveplantest Grænse +/- 2 grader i kurs 0 - Yderligere afvigelse pr. fuld grad Grænse +/- 15 sek i tid for hvert ben 0 - Yderligere afvigelse pr. fuldt sekund Strafpoint Max strafp. 5

7 A Flykending 60 - Flykending: Ikke eller forkert besvaret (hvert) Ulovlige hjælpemidler For sen aflevering af besvarelser (senere end 75 minutter) A Ophold i sikkerhedszonen (hvert) Ikke tilladt A Mærker, fotos og beskrevne mål (hvert) 30 - Foto eller mærke indenfor 0,5 NM fra aktuel position 0-0,5 til 1,0 NM 10 - ikke observeret 20 - Ukorrekt identifikation eller udenfor 1,0 NM. 30 Vendepunktfotoer - Korrekt besvaret 0 - Fejl besvaret 30 - Ikke besvaret 20 A.9.2. LANDINGER (Total max. strafpoint 200) A Normal landing (hver) 100 (se bilag A2) - 3 meter fri areal 0 - Areal "A" 10 - Areal "B" og "E" 20 - Areal "C" 30 - Areal "D" og "F" 40 - Udenfor landingsfeltet, udrulning af landingsfeltet 100 eller unormal landing. - Overskydning uden at røre banen 100 B. B. RALLY INFORMATION ANKOMST INFORMATION: B.01. Ankomst finder sted fredag aften eller lørdag INFORMATION OM RALLY KONKURRENCEN: B.10. B.11. Starttid vil være meddelt på en liste i informationen og ved flyveplanlægningslokalet. Masterur findes ved flyveplanlægningslokalet. B.14. B.15. B.16. B.17. Computerflyveplanen skal anvendes til den endelige færdiggørelse af navigationskonkurrencen. Det 1: : kort, der skal anvendes, udleveres sammen med rutespecifikationerne. ICAO-kort 1: må kun anvendes i en nødsituation og må ikke være påført konkurrencemarkeringer. Flyveplanlægningslokalet skal forlades senest 75 min. efter udlevering af opgaver. Før start skal flyet placeres mindst 50 m før startlinien på bane i brug, og tiden vil blive bedømt, når propellen passerer denne linie. 6

8 B.18. B.19. B.20. B.21. B.22. B.23. B.24. B.25. B.26. Under navigationsturen er det tilladt at medtage passagerer. Computerplanen skal følges så nøjagtigt som muligt. Hvis der mistes et kontrolpunkt, skal flyvningen fortsættes i overensstemmelse med flyveplanen. Turen skal flyves i 1000 ft AGL. Lufttrafikreglerne skal overholdes. Mærker og fotos, der observeres på turen, skal noteres på rutespørgeskemaet. Afstanden måles fra sidste vendepunkt og skal angives i NM. Hvis der skal flyves gennem kontrol- og informationszoner, husk opkald til ATC. Der kan udføres en landing på en flyveplads under turen. Her kan der gøres et ophold på ca. 120 min. hvis det er beskervet i flyveplanen, ellers er det en touch/and go landing. Landingen kan blive bedømt, hvis det er fastlagt af konkurrenceledelsen. Landingen skal da udføres som en normal præcisionslanding (se pkt. B.04.). På denne flyveplads skal startende fly give plads for landende fly. Efter passage af mållinien, skal flyveledelsen på konkurrencepladsen anmodes om landingsinstruktioner, og der skal fortsættes direkte til landingsrunden. Hvis konkurrenceledelsen har fastlagt det, vil landingen på konkurrencepladsen blive dømt som en normal præcisionslanding (se pkt. B.04.). Efter landing vil flyet blive dirigeret til parkering. Flyet må ikke forlades, før rutespørgeskemaet er afleveret til en ordonnans senest 15. min. efter, at flyet er stoppet på anvist parkeringsplads. Kuverten med alt original konkurrensematrialer afleveres. Lovlige hjælpemidler: Skriveredskaber, målelineal, nav. computer (manuel eller elektronisk) AIP eller Airfield Manual og ICAO kort Danmark 1: B.29. B.30. Resten af dagen er fri til frokost og afslapning. Der er til overnatningsstederne. Rally middag og præmieoverrækkelse vil blive holdt om aftenen. SØNDAG B.32 Søndagen er beregnet til afslapning og hjemtransport. På gensyn ved de kommende rallys. Dette rally afholdes hvert år, og dette rally er nr. 43 Sirius Air Rally regler

9 C. PROGRAM FOR SIRIUS AIR-RALLY C.1 FREDAG Ankomst for deltagere der ønsker at ankomme fredag. C.2. LØRDAG 08:00 morgenkaffe 09:15 briefing GRUPPE I GRUPPE II opgaveuddeling 1100 frokost, take off opgaveuddeling og 2. landing take off 1300 frokost og 2.landing 1400 sidste landing 1600 sidste landing 1900 Rally middag og præmieoverrækkelser. Ret til ændringer forbeholdes. C.3. SØNDAG Fri til afslapning og hjemtransport. 8

10 Bilag A1 MÆRKER INFORMATION Udlagte mærker skal være hvide eller orange og fremstilles af strimler på 0,5 m brede og en total størrelse på 3 og 4 m. Tilladte bogstaver i startpunkt, vendepunkter og målpunkt: Tilladte mærker på ruten: Når bogstaver og/eller mærker er brugt skal de være placeret så de ses korrekt i forhold til flyveretning. 9

11 Bilag A 3 Kurs og tid Timecheck lines Approach of the start point Start point Secret check point Turning point Finish point 10

12 100 penalties 10 m D 40 penalties 10 m C 30 penalties 50 m 10 m B 20 penalties 100 penalties 7 m A 10 penalties 100 penalties T 3 m 0 white line 5 m E 20 penalties 5m F 40 penalties 50 m 12 m 100 penalties x-wind flag 11

13 12

Sirius Air Rally august 2010 Herning Lufthavn

Sirius Air Rally august 2010 Herning Lufthavn Sirius Air Rally 2010 28. august 2010 Herning Lufthavn INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE: EMNE: 1 Konkurrenceformål. 1 Flyveplanlægnings-prøve. 1 Navigations-prøve. 2 Speciale prøver. 2 Landings-konkurrence. 3

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

Sommerlejr 2010 Konkurrencer

Sommerlejr 2010 Konkurrencer Sommerlejr 2010 Konkurrencer konkurrencerne er baseret påp hyggeligt samvær r imellem piloterne Enten Fly For Fun eller Fly For Alvor Konkurrencerne er udvalgt fra offentlig liste Listen offentliggjort

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 03 DATO: 22.01.08 Emne: Brug af simulator i uddannelsen til

Læs mere

DANSK GYROKOPTER UNION

DANSK GYROKOPTER UNION Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION KLASSEOMSKOLING for Ultralet Gyroplan, klasse C Samt UDVIDELSE AF ANDET CERTIFIKAT (ikke Ultralet Gyroplan-certifikat). Side: 2 af 2 Denne Omskolings uddannelse på ultralet

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Sommerlejr Konkurrencer

Sommerlejr Konkurrencer Sommerlejr Konkurrencer Indhold Intro... 3 Dommere... 3 Model... 4 Præmier... 5 Point... 6 FFA Point :... 6 Nølepoint:... 6 Landingspoint:... 6 FFF Point :... 6 FFA - Fly For Alvor... 7 Bakkeræs... 7 Forhindringsbane,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000331 Havari Luftfartøj: Cessna 182M, Skylane Registrering: OY-DZJ Motor(er): 1- Continental IO-550-1RF Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Information om DM i pløjning 2015 Pløjevært: Kragerup Gods Kragerupgårdsvej 33 4291 Ruds-Vedby Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere.

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med ca. 300 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er desværre sidste gang i år at DANSKE

Læs mere

November 2008 Side 1 af 16

November 2008 Side 1 af 16 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ...2 4.300 GENERELT...2 4.301 DELTAGER...2 4.302 KØRETØJER...2 4.303 KLASSER...3 4.304 LØBSRUTEN...3 4.305 P-ETAPER...4 4.306

Læs mere

Dansk Automobil Sports Union

Dansk Automobil Sports Union GRUNDLÆGGENDE REGLER FOR HISTORISK REGULARITY RALLY (Historisk Pålidelighedsrally) Nærværende regelsæt er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Automobil Sports Union reglement 4, Reglement for pålidelighedsløb

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger AIC B 11/05 AIM/Luftfartsinformationsledelsen, Ellebjergvej 50, DK-2450 København SV, Danmark TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22, E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk AIC B 11/05. Landingsdistancer

Læs mere

Dansk Faldskærms Unions AFF ELEVHÅNDBOG

Dansk Faldskærms Unions AFF ELEVHÅNDBOG Dansk Faldskærms Unions AFF ELEVHÅNDBOG 1 Introduktion AFF er en forkortelse for Accelereret Frit Fald AFF er altså en hurtigere måde at lære at beherske det frie fald på end den traditionelle (automat/-

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Odense! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som atlet til KMD 4:18:4 Odense. Velkommen til den femte udgave af KMD 4:18:4 Odense.

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 Egå Sejlklub 30/4 1/5 2016 Første afdeling af TORM Junior Grandprix for A-Optimist og Zoom8 Første afdeling af A-optimisternes rangliste 2016 Yderligere

Læs mere

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16 Nordea Næstved Cup Fra den 3. til 5. oktober 2014 Ungdomshåndbold U10-U16 Velkommen til Nordea Næstved Cup 2014. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 11. juni 2016 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2016 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til FjordTri 2016

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

PROGRAM Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL

PROGRAM Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL PROGRAM 40 Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL UUA Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Hærens Kampskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af dette program skal du

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig begynderinstruktion

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Kronborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Kronborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på spørgsmål

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

Manual for Standpladsklarering

Manual for Standpladsklarering Manual for Standpladsklarering Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Standpladsklarering generelt..side 3 2. Standpladsklarererens ansvar Side 4 3. Standpladskategorier...Side 5 4. Udførelse af standpladsklarering...side

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011 3. og 4. SEPTEMBER 2011 LIDT OM AIRFIELDS.DK Som noget nyt arrangerer Airfields.dk med mellemrum nogle ture, for alle interesserede. Det er lige meget hvilken flyveklub du hører til, og om du er medlem

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Om deltagelse: a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM). b)

Læs mere

Sommerlejr 2015 Skagen

Sommerlejr 2015 Skagen Sommerlejr 2015 Skagen Velkommen til sommerlejr SÅ BLEV DET ENDELIG SOMMERLEJR Det er os en stor glæde at byde dig og din familie, hjertelig velkommen til sommerlejr 2015. Et stort stykke forarbejde skal

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage.

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med 295 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er stadig DANSKE BANK, Albertslund afd. som

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

En velanset verdensomspændende konkurrence, som udfordrer din kreativitet med chokolade! World Chocolate Masters

En velanset verdensomspændende konkurrence, som udfordrer din kreativitet med chokolade! World Chocolate Masters Præsentation af World Chocolate Masters 2008 En velanset verdensomspændende konkurrence, som udfordrer din kreativitet med chokolade! Hvis du har gode idéer til chokolade, hvad enten du er chocolatier

Læs mere

Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013

Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013 - Because Basketball matters.. Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013 HIC Bredde indbyder til endnu et fantastisk ungdomesstævne i Horsens. Stævnet afholdes fra d. 27-29.

Læs mere

Praktiske oplysninger håndboldstævne den 26. 28. marts 2010 i Gråsten. Arrangør: Håndboldklubben Egene Gråsten

Praktiske oplysninger håndboldstævne den 26. 28. marts 2010 i Gråsten. Arrangør: Håndboldklubben Egene Gråsten Praktiske oplysninger håndboldstævne den 26. 28. marts 2010 i Gråsten Arrangør: Håndboldklubben Egene Gråsten Praktiske oplysninger Indkvartering / overnatning Indkvartering foregår på stævnekontoret i

Læs mere

QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING

QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING maj 2013 QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING FLYTYPE: Navn: Adresse: Postnr: BY: Dato: Certifikatnr: Telefon: e-mail Alle hjælpemidler er tilladt. Til hvert spørgsmål kan der være flere svarmuligheder

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

TERMIK-LIGAEN Den Danske Svæveflyver Turnering Konkurrenceregler gældende for 2007

TERMIK-LIGAEN Den Danske Svæveflyver Turnering Konkurrenceregler gældende for 2007 Den Danske Svæveflyver Turnering Filnavn D:\Source\AlfaVision\SoarTask\Regler\TERMIK-Ligaen Konkurrenceregler 2007.doc Senest redigeret 28-02-2007 22:47 Dokument version 69 Forfattere Arne Boye-Møller,

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Banekort og sejladsbestemmelser for kapsejlads 6.4.2016

Banekort og sejladsbestemmelser for kapsejlads 6.4.2016 2016 Hou Bådelaug Banekort og sejladsbestemmelser for kapsejlads 6.4.2016 1. Alle deltagere - med undtagelse af dem, der sejler efter de internationale søvejsregler (fører Danneborg) sejler efter ISAF/Dansk

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Aalborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aalborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Information om DM i pløjning 2010 Pløjevært: Klitgaard Agro A/S v. Anders & Michael Bundgaard Rørholtvej 76 9370 Hals

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2013 NYBORG SEJLFORENING

AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2013 NYBORG SEJLFORENING Dommergerning Start- og mållinie Startlinie udlægges med Kegnæsjolle. Benzintank, stager med orange flag, samt blylodder til stager findes i benzinskuret, som er aflåst med A-nøgle. A-nøgle udleveres af

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere