SF: Bryggen kan bevare små fritidshjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF: Bryggen kan bevare små fritidshjem"

Transkript

1 Klage afvist Modstanderne af bådpavillonen på Islands Brygge fi k ikke medhold i Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har ikke fundet graverende fejl i kommunens sagsbehandling. indkørsel forbudt Politibiler er til fare for trafi ksikkerheden på Artillerivej. Politiet erkender problemet og gør nu noget ved det. Bryggen vinder To Robert er flyttede til Bryggen efter årets store fi lmfest, og en bryggebo havde solid andel i Grand Prix-vinderen The Way You Are. LÆS SiDE 2 LÆS SiDE 3 2. SEKTioN SiDE 2, 3 og 6 1. SeKTION 19. februar ÅrGaNG Nr. 3 SF: Bryggen kan bevare små fritidshjem Klaus Mygind (SF) vil ikke samle fritidshjemmene fysisk på KKFO Skibet på Skolen på Islands Brygge, som der ellers er lagt op til i kommunens forslag Fremtidens Fritidstilbud. Han vil i stedet invitere lokale interessenter til at fi nde en løsning, der kan fungere for bryggeboerne Tekst: Kenneth Dürr Foto: Ricardo Ramirez En skole, et fritidshjem. Det har været mantraet i Københavns Kommunes forslag Fremtidens Fritidstilbud, der har fået mange forældre til tasterne og ud på gaden i protest. Nu lukker bryggepolitiker Klaus Mygind (SF) op for, at det måske ikke behøver at være så firkantet. I hvert fald på Bryggen. Han mener, at Fremtidens Fritidstilbud, der netop har over- Der viser sig måske alligevel en åbning for kænguruen på Bryggens Børne- og Ungdomscenter og for alle børn på Bryggen. SF vil støtte bevarelsen af de små institutioner. stået sin høringsperiode, har været for bombastisk uden at tage hensyn til de specifikke omstændigheder, der er på hver enkelt skole. Det giver for eksempel ikke så meget mening at udbygge skibet på Skolen på Islands Brygge, når vi snart har en ny skole på vej, siger Klaus Mygind, der selv har været med til at stå bag forslaget. Lokal løsning Klaus Mygind foreslår nu, at fritidshjemmene på Bryggen får én samlet leder, men ellers kan blive i de lokaler, som de allerede bruger. De nærmere detaljer vil han gerne diskutere med forældre, institutionsledere og andre, der kan have interesse i, hvordan fritidstilbuddene skal være på Bryggen i fremtiden. Jeg vil gerne lægge op til en fælles diskussion med alle parterne på Bryggen, for at se om der er nogen grund til fysisk at sætte fritidshjemmene sammen, eller se om vi skal vente på, at der kommer en ny skole, før vi gør noget, siger han. Denne løsning flugter meget godt med det, Pia Lykke Pedersen, der er institutionsleder på Krudtuglen, foreslog i Bryggebladet den 15. januar. Hun foreslog, at Krudtuglen, Thorsanna og Bryggehuset fusionerer, så de på den måde får en fælles leder, men stadig kan blive i deres lokaler. Gode rammer Klaus Mygind forventer at invitere til et diskussionsmøde i den nærmeste fremtid. Han regner også med, at hvis de kan komme frem til en god fælles lokal løsning, så vil udvalget se positivt på det. Både Pia Lykke Pedersen og Klaus Mygind ser det også som en fordel, at rammerne på fritidshjemmene på Islands Brygge er så gode, som de er. De ligger lige op ad Amager Fælled og med masser af plads til heste, høns og kænguruer. Derudover er det også vigtigt for dem begge, at der er forskellige tilbud at vælge imellem. Det har altid været et politisk krav fra min side, at der skal være differentierede tilbud på fritidshjemmene selv om de får en fælles ledelse, siger Klaus Mygind. Forslag i modvind Fremtidens Fritidstilbud blev mødt med modstand fra forældre allerede fra dag et. Mere end personer har skrevet under på, at de er imod forslaget. Der er indsendt 666 høringssvar i sagen, og godt personer har meldt sig ind i Facebookgruppen Bevar de små fritidshjem i København. Det fleste bekymringer har været, at institutionerne skulle rumme op mod 500 børn, hvilket har fået forældre til at tvivle på, om der ville blive tid nok til alle børnene. Eller at de sensitive og stille børn ville blive trampet ned af de store børnemængder. Der har også været stor bekymring over, at de små fritidshjems særegne identitet ville forsvinde, når de blev slået sammen til én stor institution. Læs også: LEDER SIDE 2 KRONIK SIDE 11 DEBAT SIDE 14 Ring for en gratis salgsvurdering LOKALNYT Tag godt imod de nye bryggeboere på: H.C. Hansens Gade 5, 3.mf. Carl Th. Zahles Gade 12, 1.th. Skal vi også sælge din lejlighed? Estate Michael Musfelth STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER MDE Islands Brygge 7, 2300 København S Tlf.: mail: Din lokale ejendomsmægler TOBI S CAFÉ LEIFSGADE 3

2 2 BRYGGEBLADET LEDER / NYHEDER 19. februar 2015 Den rigtige løsning Leder af Kenneth Dürr Hvis du har børn i fritidshjemsalderen, har du ikke kunnet undgå at høre om det. Fremtidens Fritidstilbud. Et forslag fra Københavns Kommune, der i store træk vil sørge for, at der kun er ét fritidshjem til en skole. Disse fritidshjem kan så komme op at være på omkring 500 børn. Hvilket vil være tilfældet på Skolen på Islands Brygge, hvis forslaget (som det ser ud nu) bliver til virkelighed. Det har resulteret i store protester fra forældre og pædagoger i hele byen. Der er blevet demonstreret, samlet underskrifter og debatteret på Facebook. Og faktisk er der blevet indsendt over 600 høringssvar på sagen. Det tyder alt sammen på, at der er en stor kløft mellem befolkningen og politikerne og embedsmændene. Men forhåbentlig kan vi få bygget en bro over kløften på Bryggen. Tidligere i Bryggebladet har lederen på Krudtuglen Pia Lykke Pedersen foreslået, at de tre selvejende fritidshjem Thorsanna, Krudtuglen og Bryggehuset skal slå sig sammen med en fælles ledelse. På den måde vil pædagogerne komme politikerne i møde om, at der kun skal være et fritidshjem per skole. De vil nemlig have samlet sig under den samme paraply, men kan beholde de fantastiske lokaler, der ligge lige op ad Amager Fælled, som de så gerne vil. Og samtidig have alle de dyr, som børnene sætter stor pris på. Og undgå at blive til en megainstitution. I dette nummer af Bryggebladet rækker Klaus Mygind (SF) en olivengren til pædagogerne, forældrene og børnene på Bryggen. Han kan godt se, at det ikke er løsningen at samle alle Bryggens 500 fritidshjemsbørn på KKFO Skibet. Blandt andet fordi der snart skal bygges en ny skole på Islands Brygge, og hvad skal der så ske? Skal der være to forskellige fritidshjem eller et fælles? Det er der endnu ingen, der ved. Derfor indbyder Klaus Mygind alle dem, der kan være interesserede i at finde en model, der passer til det Bryggen, vi har, og det Bryggen, som vi gerne vil have. Måske kan vi sammen finde den rigtige løsning. Jeg har interviewet både pædagoger, forældre, børn og politikere i denne her sag. Min fornemmelse er, at der er grobund for at finde en løsning, som alle kan leve med. En løsning der holder fast i de gode ting, der allerede er på Bryggen, og giver plads til en positiv udvikling både for vores bydel generelt og for børnene på Bryggen. trappespecialisten.dk n Er jeres trapper klar til vinteren? n Korrekt vask og pleje af linoleum og andre gulvtyper n Vores medarbejdere arbejder under ordentlige forhold Ejendomsservice, viceværtsarbejde, trappevask, gårdfejning, lugning, græsslåning, snerydning, vinduespudsning, renovering af linoleum og grundige hovedrengøringer. Vi bor på Bryggen! Ring og få et uforpligtende tilbud: Bådpavillon blåstemplet Natur- og Miljøklagenævnet afviser alle klagepunkter fra borgerne på Bryggen, men der er også et forsigtigt og konsekvensløst spark til kommunens handlemåde Tekst: Hans Buhl Foto: Ricardo Ramirez I maj 2014 klagede en større gruppe borgere på Bryggen og Islands Brygges Lokalråd til Natur- og Miljøklagenævnet over Københavns Kommune. Klagen gjaldt kommunens dispensation fra lokalplanen, så der kunne opføres en pavillon og drives bådudlejning lige syd for Langebro. Nu er der kommet svar fra klagenævnet. Svaret er stort set en blåstempling af bådpavillonen og kommunens handlemåde. Jeg synes, klagenævnet har været meget velvillig overfor kommunen. Jeg er overrasket, både over at kendelsen ikke dømte kommunens handlemåde ugyldig og over, at der for mig at se slet ikke er taget stilling til det juridiske, det er som om, klagenævnet er gledet udenom. Og min vurdering er stadig, at kommunen ikke har overholdt lovens krav, siger Jan Oster, der har været talsmand for de mange modstandere af bådpavillonens placering. Kommunal fejl Jan Oster undrer sig også over afgørelsen, fordi klagenævnet i sin sagsgennemgang slår fast, at kommunen ikke har levet op til lovens krav om naboorientering, før tilladelsen til bådpavillonen blev givet. Kommunen burde have naboorienteret Islands Brygges Lokalråd. Klagenævnet konkluderer: Klagenævner finder efter en konkret vurdering, at kommunens afgørelse trods den retlige mangel har fået et korrekt indhold. Klagenævnet giver os ret, men det giver os ikke medhold, noterer Jan Oster, der ikke er indstillet på at kaste håndklædet i ringen. Som brugere har vi ingen rettigheder. Planloven siger, at både borgere og brugere skal orienteres og spørges, inden der gives dispensation, men det virker, som om klagenævnet slet ikke har forholdt sig Bådpavillonen har slået rødder på Bryggen. Klagenævnets afgørelse giver dem ekstra grokraft. Men Jan Oster talsmand for modstanderne, vil fortsætte kampen. til det, ja nærmest som om brugerinddragelse er et ukendt begreb. Fri proces Jan Oster mener, at netop den manglende brugerinddragelse giver håb om medhold, hvis næste skridt bliver en retssag. Han mener også, at sagen har så principiel karakter, at der er gode muligheder for at få fri proces. Men det er ikke min afgørelse alene, hvad der videre skal ske, jeg er bare talsmand for modstanderne, understreger Jan Oster, der nu vil tage kontakt til sit bagland af pavillonmodstandere og samtidig bede Islands Brygges Lokalråd tage stilling til, om de er med på at føre kampen videre. Beboerhjørnet Leifsgade København S Kontortid hver onsdag fra til Tlf.: eller mobil: facebook.com/bryggebladetavis bryggebladet.dk Udgiver: Beboerhjørnet Redaktør: Hans Buhl (ha) (ansv.) og Kenneth Dürr (knd) Redaktion: Anders Bo Petersen (abp), Jesper Schou Hansen (Jesch), Charlotte Ringbæk, Christoffer Mejer (cmn), Christian Lindtoft (CL), Jakob Ravn Fjordbo (jrf), Aleksander Thastum, Eleonore Fenne, Hjalte Josefsen, Christina Majcher, Marianne Barfod, Birgitte Reindel. Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt Webmaster: William Gauthier Annoncer: Jean Gauthier (ljg)(ansv.) mobil: DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen Korrektur: Asger Jeppesen (aj) Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk Oplag: Distribution: Anders Bo Petersen (ansv.) og egne bude. Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen, Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne. Næste nummer udkommer: 5. marts Deadline: 26. februar Ny klage over Enghave Brygge Modstanderne af det store byggeprojekt går igen til angreb på lokalplanen Tekst: Hans Buhl Ukuelig er kampviljen blandt modstanderne af Enghave Brygge-projektet. For mens de alle uden det store håb venter på Teknik- og Miljøudvalgets stillingtagen senere i denne måned til VVMredegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet, red.), hvor et forventet JA vil give endeligt grønt lys til entrepenørhæren, er modstanderne igen gået til angreb på lokalplanen. Der er sendt endnu en mail til Natur- og Miljøklagenævnet. Angrebet sættes ind på to fronter. Det handler om tolkningen af Fingerplan 2007 og om sikringen af rekreative og kulturelle miljøer langs havneløbet. Mod reglerne Fingerplan 2007 en overordnet ramme/køreplan for udviklingen i København udarbejdet af Naturstyrelsen fastsætter reglerne for grænsen mellem by og vand og for omfanget af opfyldning, det vil sige inddragelse af vandareal til landareal, som det for eksempel vil ske med 10 kunstige boligøer i Enghave Brygge-projektet. Modstanderne mener, at omfanget af opfyldning på Enghave Brygge strider mod intentionerne i reglerne. Kulturværdier Modstanderne udtrykker i den nye henvendelse til klagenævnet påny bekymring for de rekreative og kulturelle værdier langs havneløbet, hvis byggeriet bliver godkendt i sin nuværende form. Det handler om offentlighedens adgang til og udfoldelsesmuligheder på havnekajen, og det handler om at beskytte arkitektoniske perler H.C. Ørstedsværket, Pumpehuset og den store kampestensbygning (Uniscrap). Der er, mener modstanderne, ikke taget nær nok hensyn til hverken de kulturelle eller rekreative værdier i det nuværende byggeprojekt. Blandt afsenderne af henvendelsen til klagenævnet er Havnelauget, husbådeforeningen Skibbroen, Danmarks Naturfredningsforening København og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

3 19. februar 2015 NYHEDER BRYGGEBLADET 3 Tandlægerne på Bryggen Stephen A. Pedersen Pernille Molin Lars Nielsen En kassevogn venter på, at porten til politiskolen bliver åbnet og spærrer imens for både cykelsti og fortov. Nu ændrer politiet praksis til gavn for trafiksikkerheden for alle de børn, der går i skole på nabogrunden. Politiet stopper politiet på Artillerivej Farvel til tikkende ulykkesbombe: Al indkørsel til den forhenværende politiskole skal fremover ske fra Ørestads Boulevard Tekst: Hans Buhl Foto: Ricardo Ramirez En politibil holder tværs over cykelsti og fortov på Artillerivej. Bilen skal ind på politiskolen og venter på, at den eldrevne port svinger op. Fodgængere og cyklister, skolebørn og voksne må pænt vente. Men de utålmodige og travle søger bagom mellem politibilens bagende og den forbikørende trafik. Det er en tikkende ulykkesbombe. Tekst: Kenneth Dürr Foto: Ricardo Ramirez I de kommende år vil indbyggertallet på Bryggen runde personer. Det kræver, at busdækningen i bydelen bliver bedre, mener Islands Brygges Lokalråd. De har nu fået opbakning af Amager Vest Lokaludvalg, hvilket betyder, at det næste stop på vejen mod en realisering af bedre busdækning på Bryggen er Teknik- og Miljøudvalget. De vil tage stilling til forslaget i den nærmeste fremtid. På grund af bydelens vokseværk mod syd har nogle borgere tre kilometer til metrostationen og op mod meter til nærmeste busstation. Lokalrådet har Nu bliver bomben demonteret. Efter terrorhændelserne i Paris er det besluttet af sikkerhedsmæssige årsager altid at holde porten lukket. Det giver gener for fodgængere og cyklister på Artillerivej, når biler skal ind på politiskolen, det er vi godt klar over. Derfor ansøger vi nu om opsætning af et indkørsel forbudt-skilt ved indkørslen, siger vicepolitiinspektør Claus Olesen, Københavns Politi. Når skiltet er sat op, skal tidligere forsøgt at få indført en ny busrute på Bryggen og en mere effektiv al indkørsel til politiskolen ske fra Ørestads Boulevard. Fortsat udkørsel Politiet vil stoppe politibiler, der vil ind ad porten på Artillerivej, men vicepolitiinspektøren oplyser, at porten fortsat vil blive brugt ved udkørsel, blandt andet fordi politiets busser og andre store køretøjer ikke har plads til at vende inde på politiets grund. Udkørsel til Artillerivej, der hver dag benyttes af mange hundrede elever fra Bedre busdækning måske på vej rute 250S, men forslagene er indtil videre blevet afvist af Teknik- og Miljøudvalget. Skolen på Islands Brygge, udgør et langt mindre sikkerhedsproblem for de svage trafikanter. Chaufføren har front mod cykelsti og fortov og kan uafhængigt af porten køre frem, når der er hul i trafikken. Forbud mod indkørsel til politiets grund fra Artillerivej har været et stort ønske hos mange forældre til børn på Skolen på Islands Brygge. Forældrene har blandt andet givet udtryk for deres bekymring gennem henvendelser til politiet og Bryggebladet. Beslutningen om bedre busdækning på Islands Brygge kommer på Teknikog Miljøudvalgets dagsorden i den nærmeste fremtid Bedre busdækning, tak. AVLU og Islands Brygge Lokalråd er enige om det ønske. Tandklinik på Islands Brygge Islands Brygge 17 st.th FEST? Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere drikkevarerne til dit arrangement. Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke mængder. Vi tager gerne uåbnede flasker retur. Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale efter forbrug. Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet fra L/time pr. anlæg. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Islands Brygge 25, 2300 København S tlf: , Hent og send pakker Køb frimærker Send breve Dit lokale posthus på Bryggen Isafjordsgade 4 overfor maling.dk 7:30 22:30 mandag - torsdag 7:30 24:00 fredag 8:00 24:00 lørdag 8:00 22:30 søndag Kiosk Stort udvalg i slik Tobak og aviser Købmandsvarer Din lokale kiosk på Bryggen Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på Bryggens Pizzaria Tilbud II 1 x Hjemmelavet Big Burger plus 1 x mellem Pommes Frites. 1 x 0,5 l. cola kr. 65,- Tilbud III 2 x Alm. Pizza (med*) 1 x 1,5 ltr./ 2 ltr. sodavand kr. 130,- Tilbud IV 1 x Pizza (med*) 1 x Lasagne Bolognese 1 x 1,5 ltr./ 2 ltr. sodavand kr. 130,- Altid høj kvalitet og højt humør Bryggen's Pizzaria Leifsgade Man. til fre.: Alle andre dage (Udbringning ved bestilling over 80 kroner)

4 4 BRYGGEBLADET NYHEDER 19. februar 2015 Bryggen får posthus på to adresser To postbutikker i Njalsgade og Isafjordsgade erstatter posthuset under Langebro, der lukker i næste uge. De to nye poststeder har lang åbningstid, men ingen parkeringspladser, og bryggeboere skal nu på Fisketorvet med girokort og anbefalede breve Tekst: Hans Buhl Foto: Ricardo Ramirez Mens posthuset under Langebro slikker på sidste vers på mandag lukker det for evigt er der i disse dage postale begyndernerver på i to kiosker på Bryggen. Lucky Shop i Njalsgade og Kiosken i Isafjordsgade 4 er Post Danmarks nye tilbud til borgerne på Bryggen. Dobbelt op på posthuse, hvad handler det om? Det har ikke været muligt at finde én butik med Bryggen går fra ét til to post huse. Men der er ikke dobbelt op på antallet af parkeringspladser til kunderne. Tværtimod. I Njalsgade (billedet) må der slet ikke parkeres foran butikken. tilstrækkelig volumen, så af hensyn til pladsforholdene for kunderne åbner vi to steder, siger Tonny Povlsen, kundechef i Post Danmark. Men hvorfor to postbutikker så tæt på hinanden, burde den ene så ikke være placeret i den sydlige den del af Bryggen, hvor befolkningstilvæksten er størst? Vi har været på udkig efter et egnet sted i den sydlige bydel, men det er ikke lykkedes os at finde noget, siger kundechefen. Giro de Fisketorvet Bryggeboere med sydlig adresse får derimod et forspring, når det kommer til girokort, anbefalede breve og pakker til udlandet, for de to nye postbutikker er ikke gearet til den slags opgaver. Så skal man på Fisketorvet, hvor postbutikken i Føtex i forbindelse med lukningen af posthuset under Langebro er opgraderet til at kunne klare alle typer af postekspeditioner. Fisketorvet, for bryggeboere er det en tur til fods eller på cykel. Som det nok også bliver, når man skal aflægge de nye Pakker i døgndrift postbutikker på Bryggen et besøg. Det vrimler ikke med parkeringspladser ved Lucky Shop i Njalsgade (lige overfor Leifsgade) og ved Kiosken i Isafjordsgade (mellem Njalsgade og Egilsgade). I Njalsgade er der ingen parkeringspladser lige udenfor Lucky Shop. Er det ikke et problem? Det regner vi ikke med, at det bliver. De nye postbutikker er små, supplerende steder, og nu er der jo to af dem, siger Post Danmarks kundechef, der dog anbefaler erhvervskunder med større pakkemængder at indlevere dem i Københavns Erhvervsposthus i Carsten Niebuhrs Gade 6, på den anden side af havneløbet. Brevmængden styrtdykker. Pakkerne er det nye horn under kronen i Post Danmarks logo, det er indkøb over nettet, der primært skal langes over disken i Njalsgade og Isafjordsgade næsten døgnet rundt. Der bliver mulighed for at sende og hente pakker (og købe frimærker) fra tidlig morgen til midt om natten. Lukningen af posthuset og åbningen af to postbutikker er for Post Danmark en tilpasning til markedet. Men også en spareøvelse. Den eneste tilbageværende ansatte på posthuset under Langebro bliver dog ikke sparet helt væk, men overflyttet til posthuset på Fisketorvet. Posthuset under Langebro har sidste åbningsdag mandag den 23. februar. FAKTA n Kiosken Isafjordsgade 4 er åben hverdage 08-22, lørdag-søndag n Lucky Shop, Njalsgade 38, er åben mandag-torsdag 07-24, fredag-lørdag og søndag n I disse tidsrum kan man sende pakker og hente pakker adresseret til postbutikkerne. Hvis man har bestilt en pakke til sin hjemadresse og ikke er hjemme, når pakkeposten kommer, skal pakken hentes på Fisketorvet. BRYGGENS SPISEHUS BOLDKLUBBEN HEKLA Onsdag 18/2: Lammekrone med kartoffel mousseline, løg salat og stegte svampe 119,- Torsdag 19/2: Wiener schnitzel med brasede kartofler, ærter og smør sauce 109,- Fredag 20/2: Helstegt rødspætte med kartofler i løvstikke, gulerødder og persille sauce 129,- Lørdag 21/2: Okse cuvette, pommes Anna og rodfrugter vendt i urter og oksebouillon 119,- Søndag 22/2: Paneret kyllingefilet med råstegte kartofler, aioli og grøn salat 109,- Mandag 23/2: Høns i asparges med tarteletter 99,- Tirsdag 24/2: Stegt flæsk ad libitum 119,- Onsdag 25/2: Pasta putanesca 99,- Torsdag 26/2: Svensk pølseret 99,- Fredag 27/2: Nakkekam med kartofler, syltede agurker og sky sauce 119,- Lørdag 28/2: Stegt bavette med ravioli og tomatsauce 109,- Søndag 1/3: Kylling danoise 109,- Mandag 2/3: Biksemad med spejlæg 99,- Tirsdag 3/3: Stegt flæsk ad libitum 119,- Onsdag 4/3: Stegt laks med sauté af syltede kartofler, glaskål, æbler og hasselnødder 109,- Torsdag 5/3: Spaghetti bolognese 99,- Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Hekla Park, fredag den 6. Marts 2015 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Seniorformandens beretning 4. Ungdomsafdelingens beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag (Aktuelle forslag vises på 7. Valg jf. 6 stk. 1&2 8. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en uge (27/2-15) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på dagsordenen. Caféens åbningstider: Mandag-Onsdag: Torsdag-Lørdag: Søndag: Køkkenets åbningstider: Mandag-Søndag: Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs kontingent 2015 skal være betalt, for at være stemmeberettiget. Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er stemmeberettiget. Vel mødt. Bestyrelsen Husk at tjekke hver dag. Bryggens Spisehus Kulturhuset Islands Brygge København S

5 Kære politiker i Børne- og ungdomsudvalget i København, der lige nu afgør, om 4 små fritidshjem skal lukkes på Bryggen. Lukning vil betyde farvel til fritidshjem, der hver eneste dag sørger for, at mange af Bryggens børn oplever nærvær, trygge rammer og et særligt helle med dygtige pædagoger. Vi håber, du lytter. Bevar de små fritidshjem på Bryggen.

6 6 BRYGGEBLADET NYHEDER Byggelunten er tændt på Faste Batteri Bryggen får boliger og arbejdspladser på batterigrunden mellem Seruminstituttet og Njalsgade. Lokalplanen er sidste forhindring, og den ventes vedtaget i februar 2016 Tekst: Hans Buhl Foto: Bach Gruppen Går man en tur ad Njalsgade fra Artillerivej til Amager Fælledvej og kigger mod nord, møder øjet en barakbørnehave, en øveplads for kørekortstuderende og en syndflod af murbrokker og forvredet metal. Det lugter af forfald. Går man den samme tur præcis om et år, vil man med stor sandsynlighed møde en hær af mænd og maskiner, der netop er sluppet løs på det kvadratmeter store område. Det lugter af mursten. Med et velvilligt ja i Teknik- og Miljøudvalget for to uger siden til startredegørelsen for det store byggeprojekt, er en lokalplan nu sidste forhindring, og den kan forventes vedtaget i begyndelsen af Alperne aflyst 19. februar 20 Dermed ser det ud til, at områdets fremtid endelig kører ind på endestationen. Undervejs i snart 25 år har de kvadratmeter været udset til både park og moské og boldbaner og i den nu skrottede lokalplan fra 2011 til et himmelstræbende bjerglandskab af boliger og butikker. Men intet af det er blevet til noget. Bjerglandskabet der med ni tinder ville blive Bryggens bolig-alper strålede arkitektonisk. Men arkitekt Bjarke Ingels ambitiøse tanke fløj direkte ind i finanskrisen. Investorerne tøvede, og pensionskasserne løftede øjenbrynene over et byggebudget højere end alle bjerge. Ingen meldte sig med villige penge, og før-krise-arkitektur Bach Gruppen, der står bag det store byggeprojekt, har dette bud på fremtiden i det nye Batterikvarter på Bryggen. var forklaringen, når man spurgte. Nu er Bach Gruppen så klar med et mere jordbundent projekt: Der er skåret af byggeprisen, og de ni bjerge er blevet til to højhuse på henholdsvis 86 meter og 70 meter. I alt bliver der omkring 10 bygninger bolig, erhverv, butikker, et hotel og et kultursted. Skybrudsparat Også klimaforandringerne er med på tegnebrættet i det nye projekt. En grøn kile slanger sig gennem det nye område fra øst til vest sænket i forhold til omgivelserne, så store regnmængder ikke forårsager oversvømmelser. Den grønne kile vil rumme en kanal forbundet med Emil Holms Kanal, der på den anden side af Njalsgade skærer en våd fure ned gennem KUA, Københavns Universitet. Almen procent Flere almene boliger er en mærkesag for det politiske flertal på rådhuset, og med ændringerne i planloven kan kommunerne nu stille krav om helt op til 25 procent almene boliger i nybyggeri. En procentsats, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhedslisten) tidligere i en samtale med Bryggebladet har sagt, at han ville have som mål for alt fremtidigt boligbyggeri i København. Der er ikke sat tal på bygherrens ambitioner i den almene retning, men Bach Gruppen oplyser, at man ønsker at undersøge mulighederne både for almene boliger og for ungdomsboliger. Med de forventede boliger, arbejdspladser, hotel, måske kvadratmeter butikker og en bred offentlig tilgængelig slange gennem området fra øst til vest, kan batterigrunden blive en ny magtbase i vores bydel og et naturligt bindeled mellem Bryggen og Amagerbro. HJEMMEBRYG Sporten kort: David Beckham-Dalai Lama 1-0 Tekst: Hans Buhl I Hobro har man opkaldt en vej efter racerkøreren Tom Kristensen. Den hedder Tom Kristensen Vej og støder ud til Ølsvej. Det med Ølsvej er en gratis og helt uinteressant bonusoplysning. Det interessante er, at Tom Kristensen aldrig var kørt op på et gadeskilt i København. Hovedstadens reglement for den slags fastslår, at man ikke alene skal være død, men også efterfølgende have ligget stille i mindst et år, før man kan komme i betragtning til fast arbejde som gadenavn. Et år. En slags karenstid. Eller død periode om man vil. Mens boet bliver gjort op snavset hvirvlet op, asken spredt. Dalai Lama Plads Nu vil Dansk Folkeparti udfordre et-årsreglen i Borgerrepræsentationen. Partiet foreslår, at Tibets åndelige leder Dalai Lama, som var forbi i sidste uge, bliver sat på skiltet i København. En gade, en plads, en park. Forslagsstilleren Finn Rudaizky fremhæver ham som humanist, som frihedskæmper uden blod på hænderne, som åndelig leder for det tibetanske folk. Det er et godkendt forslag også fordi det pirker til regeringens Kina-skræk og herfra skal der ikke lyde nogle protester, når Finn Rudaizky udnævner Bryggen som sin favorit til en tibetansk lokalitet. Måske Bryggebladets redaktion kunne få adresse på Dalai Lama Plads. Fuck, det kunne være åndeligt. Finn Rudaizky synes, Bryggen har fortjent en Dalai Lama-lokalitet, fordi vi i forvejen har en Svend Auken Plads, og Svend var stor og kærlig på sin måde. Der er en tråd dér, som vel ikke kan træde nogen over tæerne. Det kan derimod godt være, at der vil blive raslet lidt med sablerne i andre bydele over Rudaizkys andet argument for en Brygge-lokalitet: at bryggeboerne i helt særlig grad kæmpede mod den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. David Beckham Square Det er en anden kamp. Vi skal til fodbold, vi skal høre og se, hvordan København solgte sig selv for at blive værtsby for fire kampe i EM-slutrunden i fodbold i Hør hvad de siger på præsentationsvideoen: The streets of Copenhagen will be named after legends. Og se på skærmen en David Beckham Square og en Michel Platini Square på Østerbro ser det ud til. Nu er videoen og dens løfter om lyslevende fodboldstjerner på gadeskiltene ikke Københavns Kommunes værk og David Beckham Square har næppe været omkring det kommunale Vejnavnenævn. Men kommunen har dog en central rolle i både EM-buddet og EM-arrangementet, og man holder vel, hvad man lover også i en salgsvideo. Lige nu står det 1-0 til David Beckham, han er kommet på skiltet. Men Finn Rudaizkys fodboldfinte at pege på, at de kommunale regler tilsyneladende ikke gælder for fodboldstjerner - kan bringe Dalai Lama tilbage i kampen. Finns fodboldfinte For man kan da ikke forestille sig, at politikerne i Borgerrepræsentationen gerne vil bo på David Beckham Square, men ikke på Dalai Lama Square. Resultatet får vi først, når Dansk Folkepartis forslag har været i Borgerrepræsentationen senere i februar. Indtil da vil jeg tænke over, hvem der er mest living legend, David Beckham eller Dalai Lama.

7 Skal du investere i en andelsbolig eller går du med tanker om at skifte bank? Vi kan hjælpe dig med finansiering af andelsbolig hvad enten det drejer sig om køb eller overtagelse af eksisterende lån. Ring eller skriv til os for at aftale en tid til et uforpligtende møde på vores kontor. Swedbank. Kalvebod Brygge 45, 1650 København V. Telefon Kom og besøg vores stand Swedbank sponserer Powerman, som finder sted på Bryggen den 9. og 10. maj Besøg os og få råd til mere Vil du løbe på Swedbank Run Course, kan du deltage i lodtrækningen om et startnummer til Powerman Kort. Powerman løber af stablen lørdag den 9. maj Læs mere om Powerman på Alt du skal gøre er at sende en mail til og oplyse dit navn, adresse og telefonnummer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om et af i alt 12 startnumre. Vi udtrækker 4 vindere i februar, 4 i marts og 4 i april. Vinderne får direkte besked.

8 8 BRYGGEBLADET SOGNELIV 19. februar 2015 Den mangfoldige kirke Folkekirken er under pres også i Islands Brygges Sogn, hvor blot en tredjedel af de 362 nyfødte blev døbt i Så noget må der gøres. Bryggebladet har mødt sognepræst Lars Ahlmann Olesen, der ikke har noget mod at smutte i en udklædning, hvis det er godt for menigheden i Hans Tausens Kirke Tekst: Marianne Barfod Foto: Ricardo Ramirez Der bor omkring mennesker i Islands Brygges Sogn. Af dem er godt medlemmer af folkekirken, så de udgør menigheden i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge, hvor Lars Ahlmann Olesen har været præst siden Hvad er en moderne menighed? En moderne menighed er en ordentlig menighed med kontakt til det omliggende samfund. En ordentlig menighed er åben, den tager imod og giver, den er en del af lokalsamfundet og det føler jeg, at vi er her, svarer Lars Ahlmann Olesen og fortsætter: I kirken laver vi mange ting, som vi ikke gjorde for 20 år siden, vi formidler på en anden måde. Vi bruger for eksempel dukketeater og udklædning. Jeg har ikke noget imod at smutte i en udklædning. Hans Tausens Kirke er også en del af Folkeskolens Skoletjeneste, som skolerne kan gøre brug af, og skolebørnene i bydelen kan være med i forskellige arrangementer. Det kan for eksempel være Et møde med den danske salme, hvor børnene lærer de danske salmer at kende. Efter at have øvet et par gange i deres lokale kirke mødes børn fra hele København i en af de store kirker og synger salmer sammen. For børnehavebørnene er der også salmesang, de kan komme til morgensang hver torsdag. I øjeblikket deltager omkring børn delt op i mindre grupper. Selv babyerne kommer til salmesang. I år er der otte hold til babysalmesang. For de voksne i menigheden er der torsdagsklub, udflugter og samtalegrupper. En blandet skare En mangfoldig kirke til en mangfoldig menighed, som i Hans Tausens Kirke er sammensat af en blandet skare af nye og gamle bryggeboere på alle alders- og sociale trin. Vi giver til lokalsamfundet med de kirkelige handlinger, og vi ved, at folk føler sig velkomne her, siger Lars Ahlmann Olesen. I 2014 blev 127 børn båret til døbefonden i Hans Tausens Kirke, så på den måde har kirken kontakt til mange familier. Til foråret vil 34 spændte konfirmander stå på kirkegulvet på deres store dag. Unge er positive Vi har fået en kraftig vækst i menigheden det ses især på dåb og konfirmation. Der var seks konfirmander på mit første hold her i kirken i 1997, hvor jeg var vikar her, i år er der 34 konfirmander. Væksten skyldes den store tilflytning til Islands Brygge, som også har medført andre forandringer for Islands Brygges Sogn og sognekirke. Tidligere bestod befolkningen på Bryggen overvejende af arbejderfamilier, som var tilknyttet de store arbejdspladser i området, B&W og Sojakagen. Nu er det overvejende unge familier, der bor her, og mange af dem kommer fra Jylland. De har en meget positiv holdning til kirken i modsætning til familierne på Nørrebro, hvor der eksisterede en gammel modsætning mellem fagforeningerne og kirken. Den modsætning er udlignet her, vurderer Lars Ahlmann Olesen. Desuden trækker mange af de unge familier de ældre med. Når bedsteforældrene har afviklet arbejdsliv og parcelhus, rykker mange til Bryggen. Man vælger stedet til som en helhed med kirke, cafeerne, skolen og så videre. Har de nye tilflyttere kvalt de oprindelige beboere på Islands Brygge? De oprindelige bryggeboere er her stadig. Islands Brygge har altid ligget for sig selv, lidt som en ø, og de gamle bryggeslægter bliver her man står sammen her. Der er et stærkt fællesskab, hvor både de gamle og de nye unge gerne vil være med. Lars Ahlmann understreger, at man kan bruge sognets kirke på mange måder. Hvis man ikke er til søndagshøjmessen, kan man jo gå til mange andre ting, der er natkirker og familiegudstjenester. Men Ud over faste gudstjenester og kirkelige handlinger har Hans Tausens Kirke: n Babysalmesang: otte hold årligt n Morgensang for børnehaver: børn n Folkekirkens Skoletjeneste: foreløbig ni klasser i foråret 2015 n Konfirmander: 34 n Koncerter: 8-10 per år n Torsdagscafé hver anden torsdag i sæsonen n Sommerudflugt n Ud at se med HT n Samtalegruppe n Menighedspleje n Besøgstjeneste n Børnekirke under søndagens gudstjeneste n Juletræsfest med familiegudstjeneste n Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning n Udlån af kirken til den estiske menighed i København Lars Ahlmann Olesen er ikke alene, menigheden i Islands Brygges Sogn er på næsten Men færre og færre bliver døbt.

9 19. februar 2015 DEBAT BRYGGEBLADET 9 der er mange, der gerne vil have den klassiske gudstjeneste, fordi det der sker er genkendeligt. Derfor tror jeg, at søndagsgudstjenesten også er god for unge mennesker, fordi den har en fast struktur. Hvor mange steder kan man gå ind, uden at der er en skærm? Der er en meditativ stemning i højmessen, den har sin faste rytme og en ro, så man er fælles og alligevel kan være sig selv. Færre bliver døbt Er det faldende medlemstal i folkekirken en skrøne? Ja, det er det i hvert fald i København. Ifølge Danmarks Statistik er medlemstallet i folkekirken i København stigende, og det skyldes formentlig den store tilflytning til byen. Og så dukker der mange migrantmenigheder op med medlemmer fra især afrikanske lande. En omvendt faktor ikke mindst i København er den lave dåbsprocent, der også gør sig gældende her på Bryggen. Skal præsterne så ikke ud og opsøge menigheden, deltage i bryllupsmesser og den slags? Jeg har ikke personligt deltaget på bryllupsmesser, men der var fire piger altså unge kvindelige præster der deltog i sådan en messe, og folkekirken har nu været med i en række år. Jeg synes, det er en god idé. Alle andre, som har med et bryllup at gøre, er der, leverandører af kjoler, smykker, musik og mad, så hvorfor ikke også præsterne? Vi er jo en væsentlig del af et bryllup. På den måde prøver vi at være med vi er ude og v i s efl a g e t. Er det nødvendigt for at få medlemmer ind i kirken? Det ved jeg ikke. Her hos os kommer de selv. Jeg tror ikke, vi redder folkekirken bare ved at være med på en messe. Vi har jo mange andre særopgaver, på hospitalerne og på universitetet. Det handler ikke bare om at få folk ind i kirken. Det handler om at få kirken ud til folk. KiRKETAL 2014 Antal folkekirkemedlemmer: Antal indbyggere: Antal fødte: 362 Antal døde: 43 Antal døbte: 127 Antal konfirmerede: 31 Antal vielser: 16 Antal velsignelser: 2 Antal kirkelige begravelser: 33 KRONIK København bør droppe mega-fritidshjem Kronik af Dennis Schnell- Lauritzen Mange forældre til børn i Københavns fritidshjem kæmper lige nu mod, at deres velfungerende fritidshjem skal nedlægges og børnene flyttes til 34 nye mega-institutioner med børn. Jeg har selv tre børn, der alle har gået i et enormt godt lokalt fritidshjem, som efter planerne skal nedlægges og lægges ind på byens største folkeskole, hvor der så bliver 500 børn samlet i en fritidsordning. Udfordringen for København er, at der bliver flere børn i fremtiden. Det kræver flere fritidshjemspladser, og når skolereformen medfører, at børnene kommer til at være kortere på fritidshjem, så skal der nytænkes. Fair nok! Men når jeg læser kommunens notater og planer, så tvivler jeg stærkt på, at man har fundet den rigtige løsning. For kommunens udgangspunkt er ikke, hvordan man indretter tilbud, der i tæt samarbejde mellem skolerne og fritidshjem giver gode rammer for en del af ungernes fritid. Kapacitetsanalyse Ny letbane i baghaven Debat af Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti I øjeblikket arbejder Region Hovedstaden med planer om en letbane fra Vestegnen til lufthavnen. En af de mulige ruter kan komme til at gå via Sydhavnen, Vejlands Alle, Bella Centret til lufthavnen. Det vil give beboerne fra Islands Brygge en mulighed for at koble sig på endnu en transportmulighed praktisk talt i baghaven. Gennem 2013 og 2014 er der blevet arbejdet intensivt med mulighederne for at få skabt letbanen. Cowi Fremtidens Fritidstilbud bygger ikke på pædagogiske vurderinger: Kodeordene i kommunens plan, Fremtidens Fritidstilbud, er kapacitetsanalyse, udnyttelsesgrad og fleksibel lokaleanvendelse. Kodeordene dækker over, at man skærer ned på de kvadratmeter, der afsættes til hvert barn. Hvor der i fritidshjemmene er over fire kvadratmeter per barn til praktiske formål som toiletter, garderober, gangarealer og køkkener, reduceres dette areal til to kvadratmeter per barn. Men hvad så med opholdsrum, legerum og plads til at lege kysseleg? Ja, den slags er der ikke sat plads af til. Men som kommunens embedsmænd forklarer i et notat*: Børnene har selvsagt stadig behov for arealer til fritidsaktiviteter såsom leg, bevægelse, fordybelse etc., men det antages, at disse arealer kan anvises i skolens øvrige lokaler uden for skoletid. Passagen om, at det antages, at legearealer og så videre kan anvises i skolens undervisningslokaler, viser desværre, hvor usikkert og uklart et grundlag, planerne hviler på. Det viser også en kedelig teknisk tilgang til, hvilke rammer og lokaler vores børn skal have. De fleste er jo nok klar over, at en folkeskole naturligvis er indrettet til undervisning og ikke til leg, hygge og ludospil. Når man læser videre i notatet, viser det sig endda, at skolerne ikke engang vil få tilstrækkelige lokaler til brug for de nye aktiviteter, der følger af skolereformen. Fremover skal skolerne jo være arbejdsplads for lærernes forberedelse, deres teammøder, øget holddeling for de store elever og inklusion af vanskeligt stillede elever. overfyldte lokaler Kort sagt kræver skolereformen brug af hver en centimeter i skolerne. Og mere end det. For det fremgår, at man bevidst underbudgetterer med pladsen i skolerne. For eksempel skriver embedsmændene i notatet, at har udarbejdet en rapport for regionen, og i løbet af det seneste års tid er der udarbejdet yderligere analyser. De analyser indgår nu i arbejdet. Letbane fra Vestegnen til lufthavnen er en glimrende måde at binde mere af byen sammen på. Derfor troede jeg også, at overborgmester Frank Jensen (S) havde engageret sig i arbejdet. Linjeføringerne er jo utrolig interessante. Måske kunne vi ligefrem få en letbane på Bryggen. Og så er det en socialdemokratisk partikollega, der er formand for regionen. Men nej. Stor var min Husum Skole kun får seks ud af de 20 grupperum, som egentligt er nødvendige til de funktioner, der følger af: Børnene har selvsagt stadig behov for arealer til skolereformen. Embedsmændene skriver helt åbent, at der hverken sættes lokaler af til øget holddeling, inklusion eller mere bevægelse af i planerne for Københavns nye skoler. Alligevel foreslår man frejdigt, at alle disse funktioner foreslås dækket inden for de eksisterende rammer på skoler og fritidstilbud. I mellemform 1 dækkes disse behov ved en mere fleksibel brug af bygningerne. Det er så disse overfyldte skolelokaler, der også skal lægge lokaler til flere hundrede børns fritidsaktiviteter. Der bliver altså kamp om pladsen i fritidsordningerne for mange københavnske børn! Mon ikke især de mindste elever i høj grad vil blive anvist lokaler til fritidsbrug i de klasselokaler, hvor deres almindelige skoledag er forløbet, fordi skolens øvrige lokaler ifølge kommunens egne vurderinger bliver optaget af de større elevers undervisning og lærernes forberedelsesaktiviteter gennem hele dagen til sent på eftermiddagen. For at føje spot til skade indebærer planen også, at overraskelse, da jeg i januar modtog svar fra Frank Jensen. Han og kommunen havde sådan set ikke foretaget sig noget. I 2013 havde man dog deltaget i to workshops, og man kendte da til projektet. I betragtning af at letbanen måske skal løbe i baghaven af Islands Brygge eller via Løjtegårdsvej så synes jeg nok, at det er lige lovlig arrogant sådan nærmest helt at ignorere arbejdet med mere kollektiv trafik. Man kunne jo have interesseret sig for, hvor tæt man kunne komme på for eksempel Hekla Park med et stoppested, hvordan man fik integreret metroen, man reducerer børnenes udendørs legeareal betydeligt. Der skal således ske en halvering af udendørsarealerne, når der bygges til de nye elever. Mit forslag Når man læser dokumenterne, der ligger til grund for Fremtidens Fritidstilbud, kan det være svært at forstå, hvorfor et bredt flertal i Borgerrepræsentationen indtil videre bakker op om planen. Folkeskolereformen indeholder mange gode elementer, og det er oplagt at se på et tættere samarbejde mellem skoler og fritidshjem, hvis det kan ske på en forsvarlig måde. Hverken på nationalt eller kommunalt niveau bør man undslå sig for at afsætte de nødvendige midler til at få fremtidens skole og fritidshjem til at fungere godt. Efter min mening er det nødvendigt, at Københavns Kommune skrotter de nuværende planer. I stedet for bør man begynde på en frisk og starte med at lave pædagogiske og praktiske undersøgelser af, hvordan man bedst muligt kan skaffe det nødvendige antal fritidshjemspladser i ordentlige lokaler inden for rimelige økonomiske rammer. Forældre og medarbejdere i institutionerne samt pædagogisk sagkyndige bør deltage i dette arbejde på lige fod med kommunens medarbejdere. * Notat af 21. februar 2014 Analyse Rapporten Notatsamling omkring Kapacitetsanalysen (dok. nr: ). Notatet ligger også til grund for de senere analyser med videre. Mere side 14 hvordan den kom fra Sydhavnen til Vejlands Alle og så videre. I stedet har Region Hovedstaden gjort hele arbejdet, og Frank Jensens socialdemokrater på rådhuset har igen ikke foretaget sig noget. Der er alt for meget trafikal udvikling i København, der foregår helt efter tilfældighedernes spil. Derfor har jeg i slutningen af 2014 efterlyst en samlet trafikplan for Amager. Så kan vi måske undgå den slags manglende planlægning i fremtiden.

10 19. februar BRYGGEBLADET NYHEDER Fra techno til taburet Tommy Petersen er Radikale Venstres nye gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation. Han bor på Islands Brygge med sin familie og bruger vores bydel intensivt Tommy Petersen læner sig op ad fortiden, 90 ernes technofester under Langebro. Nutiden er politik og mere politik for den 37-årige bryggebo. Tekst: Eleonore Fenne Foto: Ricardo Ramirez Da jeg var teenager, var Islands Brygge enormt skummelt, siger Tommy Petersen, bryggebo og den nye gruppeformand for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation. Når man kom ned til det område ved siloerne, syntes man, at der var meget uhyggeligt, og at man var langt væk fra byen. Jeg gik til technofest i nogle af de gamle fabriksbygninger og i lokalerne under Langebro. Men sådan er det ikke mere, konstaterer den 37-årige politiker. I dag er Bryggen en integreret del af København. For mig er Bryggen et bykvarter, ligesom Vesterbro eller Nørrebro er. Mere i dybden Tommy Petersen har været bryggebo siden Efter sin cand. merc. fra CBS har han i FN s regi rejst rundt i store dele af verden, og han har blandt andet arbejdet i Jordan, Afghanistan og USA. Efter sin globale indsats arbejder han nu lokalt. Tommy Petersen har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation siden 2013 for det Radikale Venstre. Her sidder han i Økonomiudvalget og i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. I januar i år overtog han gruppeformandsposten efter Henrik Nord. SF s skoleforvirring Som gruppeformand er det mit mål at komme meget mere ud til borgerne, så folk lærer os bedre at kende. Fremadrettet vil jeg sørge for, at vi går mere i dybden, og at vi viser, at de Radikale har politik på alle hylder. Et af de emner, Tommy Petersen og de Radikale har en mening om, er den nye skole på Islands Brygge. Jeg sad med til budgetforhandlingerne og sagde ja til, at vi skulle afsætte mange millioner til den nye skole. Jeg sagde også ja til det, som står i budgetteksten, nemlig at det skal være en tresporet skole. Til gengæld synes jeg, at SF har været med til, blandt andet i Bryggebladet, at skabe unødig forvirring og unødvendigt drama omkring organiseringen af skolen. Hele organiseringsspørgsmålet er jo først noget, man tager stilling til, når skolen er der om mange år, hvor Børne- og Ungdomsudvalget skal se på skoledistriktet. Det er en alt for tidligt debat, SF rejser. Bryggen Syd er slet ikke færdigt, folk er slet ikke flyttet ind endnu. Vi kan tage snakken til den tid, når det bliver relevant, og så gør vi det ordentligt, slår Tommy Petersen fast. Fælled-camping ok Tommy Petersen mener, at Bryggen er det grønne og blå åndehul i København. Jeg kan virkelig godt lide, at folk bruger både Amager Fælled og havnen. Folk kommer hertil fra de andre bydele for at få luft og for at komme i vandet. Jeg bruger Bryggen enormt meget selv. Hele sommeren bruger jeg Havnebadet og ligger på de grønne arealer ved vandet. Tommy Petersen er også en flittig bruger af Fælleden. Jeg går mange ture med mine tvillingesønner på fire år. Den anden dag så vi hjorte, det er jo helt fantastisk. Det generer ikke Tommy Petersen, at der bliver etableret en campingplads på Amager Fælled. Jeg synes, at det er en super idé, at der kan ligge en campingplads midt i København. For mig skal København ikke kun være en by for turister, som har råd til at betale en masse penge for en hotelovernatning. København skal være en by, der tiltrækker alle mulige turister, også campister. Jeg synes, at det er en enorm gevinst for København, at campisternes første møde med byen vil være dette kæmpe grønne område. Samtidig mener Tommy Petersen, at man også skal passe på med at spise af Fælleden: Vi har ingen interesse i at ødelægge Amager Fælled. Man skal være varsom med at æde af dette naturområde, men i dette tilfælde mener jeg, at det her er et projekt, som sker i Fælledens ånd. Altså, Fælleden skal også blive brugt af byens borgere. Den samme argumentation gælder byggeplanerne for Enghave Brygge: Der kommer til at være hundredvis af borgere, der kan få glæde af et område, som ellers bare har ligget bart. Der skal være kanaler og øer, som er med til at beholde den særlige karakter, havnen har. Det bliver et nyt, pænt område. Men også her vil jeg understrege, at man skal være varsom med at tage for meget fra havnen og vandet. Det er klart, man får jo ikke mere vand, og derfor skal man fremadrettet være meget mere strategisk med udviklingen af havnen. Fænomenalt Petersen er glad for den udvikling, Islands Brygge som bydel er gået igennem de sidste par år. Der har været meget snak om, at Bryggen knækker over socialt, fordi Bryggen Syd er et nyt og dyrt område. Jeg tror ikke, det kommer til at virke opdelt. Jeg synes, at folk jo er naboer herude, et større areal er Bryggen nu heller ikke. Jeg elsker blandingen af det gamle og det nye. Når man er vokset op i København, er man også vant til at vokse op i forskellige miljøer. Jeg går meget op i, at der er plads til forskellighed og mangfoldighed, og det finder jeg på Bryggen. Jeg synes, at Islands Brygge er et fænomenalt sted, jeg flytter aldrig herfra.

11 Du ved, hvad du betaler til fitness. Du ved, hvad en liter mælk koster. Men hvad kan du få for din bolig? Det ved danbolig Islands Brygge Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Islands Brygge på tlf og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. danbolig Islands Brygge Islands Brygge 81D, 2300 København S Tlf danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S Tlf danbolig Amager Strand Øresundsvej 124, 2300 København S Tlf danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Svanemøllen - Østerbro Ejendomsmægler og Valuar, MDE

12 INVITATION TIL BOLIGARRANGEMENT MED HAVNETEMA Enghave Brygge er Hovedstadens nye maritime bykvarter, der ligger i direkte forlængelse af Kalvebod Brygge lige over for Islands Brygge. Her bor man med vandet i forgrunde og centrum lige om hjørnet. Inden længe skyder boligerne op i området, og derfor holder vi et særligt åbent hus med fokus på det at bo ved havnen: Oplev beliggenheden og se hvor tæt på vandet, du kan komme til at bo Få mere at vide om udviklingen af Enghave Brygge og se hvordan området anlægges med øer og kanaler Bliv inspireret af designudstillingen med kvalitetsinteriør fra Alape, Dornbracht og TREND KØKKEN/ SNEDKERI Se de mere end 30 boligtyper, der omfatter alt lige fra store familieboliger til lækre singlelejligheder og eksklusive penthouses Tag en ganske uforpligtende boligsnak med mæglerne fra home Lone Bøegh Henriksen Vi byder naturligvis på lækker kaffe og the Kom med til boligarrangementet søndag d. 15. februar kl i Boligshoppen på Fiskerihavnsgade 6, 2450 København. Kør efter skiltene med Åbent Hus. HAVNEN ER DIN

13 ENHED I KØBENHAVN STRØGET CHRISTIANSBORG LANGELINIE AMALIENBORG Besøg Boligshoppen på Fiskerihavnsgade 6, 2450 København søndag d. 15. feb. kl Kør efter skiltene med Åbent Hus. RÅDHUSPLADSEN TIVOLI ÅRDEN LANGEBRO RO CYKEL/GANGBRO FISKETORVET ENGHOLMENE ISLANDS BRYGGE KÆRHOLM Etape 1-93 ejerlejligheder Se mere på engholmene.dk Projektudvikler: Sælges af: home Projektsalg Teglholmsgade 66A 2450 København SV Tlf

14 14 BRYGGEBLADET NYHEDER / DEBAT 19. februar 2015 Læserbrev til alle de søde mennesker på Bryggen som støtter vores arbejde Lørdag den 31. januar fejrede vi i GenBryggen vores 30 års fødselsdag. Vi var glade, og vi havde besøg af en masse dejlige mennesker, som hjalp os med at gøre dagen festlig. Tak til jer alle! Det var glædelig overraskelse for os. De faste kunder plus mange, mange nye mødte op. Vi fik rigtig god hjælp af Birthe fra Sølvertrioen, vores lokale klovn, fra Københavns Hestedrosche og fra Ida fra duoen Ida og Jan fra Haraldsborg. Tusind tak til dem! Vi er en genbrugsforretning, som er et særsyn. Vi hører ikke til nogen organisation, men er selvstændige under tilsyn af UVLA, vores lokalråd. Alle medarbejdere er frivillige. Hele overskuddet går til sociale og kulturelle projekter her på Bryggen, det vil sige, alt overskud fra dit køb bliver formidlet tilbage til beboerne på Islands Brygge. Vi tager imod godt, ikke udslidt tøj og sælger det i butikken eller lader det gå videre til aftagere, der har brug for din hjælp. Vores leverandører er jer, der bor i området, og de fleste kunder kommer også herfra. Vi ser nu, til vores glæde, at flere og flere kommer til. Det er en glæde at kunne videregive godt tøj til en billig pris, fordi vi tror på, at genbrug påvirker både miljøet og den enkeltes økonomi rigtigt meget. Genbrug er guld for samfundet. Et lille hjertesuk tillades her: Vi har så meget godt børnetøj, brugt, men ikke slidt, til salg. Vi har især meget til babyer og undrer os over, at det ikke bliver solgt. Det er ikke slidt, og barnet vokser jo hurtigt ud af sit tøj. Vi har også meget godt tøj til lidt ældre børn. Hvor er mændene? Vi får masser af fint herretøj ind, men ser alt for få mænd i forretningen. Vores overskud går som nævnt tilbage til Islands Brygge. Vi uddeler penge til de bryggeboere, som har gode projekter. Det kan være hjælp til legepladser, T-shirts til fodboldholdet, hjælp til projekter for ubemidlede, tilskud til koncert med et kulturelt formål og meget, meget andet. Vi kan ikke støtte enkeltpersoner, men gode mennesker med projekter til glæde for os alle eller for grupper, hvis det foregår på Islands Brygge. Kom ned i butikken med din ansøgning, så kigger vi med velvillige øjne på den. Tusind tak til alle vores gæster på fødselsdagen. Med kærlig hilsen fra os alle i GenBryggen. På vegne af GenBryggen Lisbeth Iversen Weidekampsgade København S Bevar de små institutioner Netværk for brystopererede Det kan svært og tungt at gå rundt med alvorlige sygdomme. Ikke mindst, hvis man står alene med det. Charlotte Hammer blev for fire uger siden opereret for brystkræft og har oprettet en Facebook-gruppe for mennesker på Islands Brygge, der er, skal eller har været i gang med behandling for brystkræft. Meningen med gruppen er enkel, god og erfaringsmæssigt effektiv. Et forum for ligesindede, hvor de kan mødes og kommunikere om (livet med) sygdommen og behandlingen af den. Digitalt eller i virkeligheden for eksempel til kaffe, snak, træning. Generelt skal folk i netværket kunne udveksle erfaringer og fungere som gensidig støtte for hinanden, på den ene eller anden måde. Alt efter behov og lyst. Bare det at være sammen med andre, der kender arten af ens sygdom og dens implikationer kan være en støtte - også selv om man aldrig måtte nå til hverken kaffe eller lange, dybe samtaler i det virkeli- ge liv. Måske har man bare behov for at være tavst medlem i begyndelsen. Det er også okay. - at Hvis man vil I kontakt med Charlotte og ikke er på facebook, kan man skrive direkte på Facebook-adresse: https:// groups/ / (eventuelt kan søges på "Netværk for brystopererede på Islands Brygge") Mød døden og Eva Jørgensen på Højdevej Debat af Signe Rosenlund(mor) og Henrik Menné (far) Hans Hedtoftsgade, 2300 København S, og Amager Boulevard, 2300 København S Kære politikere i Københavns Kommune Jeg vil gerne fortælle en personlig historie om mødet med et lille fantastisk fritidshjem på Islands Brygge og udtrykke min største bekymring for fremtidens børn i kæmpeinstitutioner. Jeg flyttede i sommeren 2013 til Islands Brygge, fordi jeg skulle skilles fra mine børns far. Vi har sammen et par tvillinger, som skulle starte i skole. Vi var rundt og besøge alle fritidshjem på Bryggen og var sikker på to ting. Et; de ikke skulle gå på skolens SFO-ordning. Stedet var såmænd meget flot, men alt for stort og uoverskueligt til vores børn. To; vi var helt sikre på, at de ville trives på Thorshave. Stedet emmede af glade børn og voksne. Vores børn er født for tidligt og vi har derfor valgt at passe dem hjemme og i en meget lille børnehave med bare 20 Gulfoss-drøm børn. Vores børn stod nu overfor mange forandringer og udfordringer i livet på en gang. Både Bryggeskolens og Thorshave lederen var meget indstillede på at hjælpe vores børn igennem den svære tid og gøre det store skift så godt som muligt. Der blev fundet plads i en Thorshave klasse på skolen og vi søgte om dispensation til at de kunne starte på Thorshave der var nemlig ikke var plads. Vores dispensation blev imødekommet af pladsanvisningens dispensationsudvalg. Der var altså rigtig mange voksne mennesker- enten med faglig indsigt eller med vores forældrekendskab til børnenes behov, der kunne se det hensigtsmæssige i at tage særligt hensyn og give dem plads i en lille institution. Vi har lige siden nydt at hente to glade børn fra en lille utrolig hjemlig, hyggelig og hjertevarm institution. Derfor er det også meget ulykkeligt, at politikerne vil lukke et sted som Thorshave. Ikke kun fordi lukningen måske kommer til at gå ud over mine børn, men også fordi det går ud I AB Gullfoss har vi en drøm, vi vil forsøge, at genskabe Arkitekt Kaj Fiskers smukke hus. Mange års krav om billige løsninger har givet os hvide plastikvinduer, grimme døre og butiksløsninger. Det har i mange år, på grund af en nødvendig tilbageholdenhed, gjort vores forening økonomisk "bundsolid". Derfor søger vi fotos af facaden ved "Bryggebageren", hoveddøre og butikkerne i Halfdansgade. Vi fotokopier gerne dine fotos, og et rigtig godt foto gir vi gerne en "findeløn" for. over muligheden for at tage et særligt hensyn til fremtidens børn med behov for små, kendte og trygge rammer. Det kan undre mig, at så mange voksne samstemmende var enige om, at det ville være godt, for netop mine børn, at være i denne lille institution, når politikerne samtidig fortæller at kæmpeinstitutioner ikke vil forringe opbevaringen af vores børn. Godt nok er mine børn enestående, men jeg tvivler alligevel på, at de er de eneste børn, der har behov for særlige hensyn. Jeg kan også spørge: Hvorfor er det, at de fleste mindre institutioner er så populære? Hvorfor er det, at de fleste forældre, der deler erfaring om institutioner, altid taler om hvor mange børn, der går på stedet og hvor god pædagognormeringen er? Fordi det netop er to meget afgørende faktorer for det enkelte barns trivsel. Jeg er derfor dybt bekymret for vores børns fremtid i kæmpeinstitutioner, som kommer til at ligne opbevaring mere end gennemtænkt og kærlig omsorg. Henvendelse mail: abgullfoss.dk, post AB gullfoss, Leifsgade 23, 2300 Kbh. S Venlig hilsen Bodil Henriques Bestyrelsen AB Gullfoss De fleste af os vil helst dø i vores egen rede. Men derfor kan man nu godt vove sig ud af Bryggen i ny og næ. For eksempel tirsdag den 24. februar, hvor ceremonileder og bededame Ane Christensen fra firmaet Begravelses Service inviterer til en aften med døden på dagsordenen. Vi har udliciteret døden til eksperterne læge, sygehus, plejehjem, hospice og nu skal vi prøve at få den hjem i familiens skød igen, siger Ane Christensen. Vi vil gerne slå et slag for, at mennesker forholder sig til døden, inden den indfinder sig. Det handler om at få aftabuiseret døden, for det vil gavne både de afdøde og de efterladte. Ved arrangementet vil journalist og forfatter Eva Jørgensen fortælle om sine erfaringer med døden, hendes mand døde som 43-årig af sygdommen ALS. Bededame Ane Christensen vil fortælle om sit arbejde og om begravelsesceremonier Enhedslisten Amager Vest afholdt generalforsamling på Islands Brygge lørdag den 14. februar. Diskussionerne ledte til vedtagelsen af en plan for det kommende års arbejde, der især handler om at føre en meget aktiv valgkamp for Liste Ø ved det kommende folketingsvalg. Generalforsamlingen udenfor folkekirken, og så er der ellers sat vand over til debat, spørgsmål og svar om døden fra a til z. ha Man dør ikke af at tale om døden -arrangementet fi nder sted tirsdag den 24. februar klokken på Højdevej 52 (lige over for Filips Kirke). Det er gratis at deltage. Enhedslisten gør klar til valgkamp valgte også en ny bestyrelse. De ni medlemmer af den nyvalgte bestyrelse er Henning Petersen, Jesper Qvist, Josefine Kjeldsen, Bjarne Øverås, Marianne Rosenkvist, Jesper Tidemann, Peder Larsen, Hanne Schmidt og Dorthe Pedersen. Afdelingen har i alt 234 medlemmer.

15 19. februar 2015 PORTRÆT BRYGGEBLADET 15 Tør du købe et rugbrød af denne mand? I en lille høkerbiks i Den Grå Kødby på Vesterbro holder en rar mand til. Om morgenen bager han brød, bagefter går han op på 1. sal og er grafi ker. Hver anden uge kommer han til Bryggen og forvandler et kaos af artikler, fotos og annoncer til et veldrejet, ofte smukt Bryggebladet. Mød Jens aus Berlin Tekst: Marianne Barfod Foto: Ricardo Ramirez Man kan godt hedde Jens og være født i Tyskland, samme år som muren blev bygget. Jens er overhovedet ikke et dansk navn. Der er mange nordtyskere og hollændere, der render rundt og hedder sådan, siger Bryggebladets Jens, som hedder Burau til efternavn og efterhånden har boet 14 år i Danmark. Jeg blev født i Østberlin. Min mor var østtysker, min far vesttysker, og én dag gammel kom jeg til Vestberlin og voksede op dér. Som ung var Jens i gang med en uddannelse som radio- og t v - t e k n i k e r, men driftig som han var og er satte han lidt af hvert i gang, drev en ungdomsavis, var musiker og blev efterhånden en dygtig selvlært g r a fi k e r. Hobby som levevej I lang tid var jeg selvstændig. Det var den eneste mulighed for at få noget at lave, og jeg er en iværksætter. Jeg kan lide at sætte ting i gang og få noget til at ske. Jeg har næsten altid gjort mine hobbies til min levevej. Det starter som lidt sjov, og så bliver det alvor, siger Jens med den lidt rullende accent, som afslører, at hans modersmål er tysk. Det gør ham ikke noget, tværtimod. Det er med vilje, det må gerne høres. På et tidspunkt var jeg arbejdsløs i Berlin, og hvad skulle jeg så gøre? Jeg tænkte, at der jo var muligheder i EU. Man kunne være andre steder end i sit hjemland, så jeg bad om at komme til Danmark. På arbejdsløshedskontoret vidste de ikke engang, at Danmark var med i EU. Alle, der ville ud på den måde, ville til Spanien eller Portugal. Den onde cirkel Bevæbnet med en bærepose med sine ting, sine talenter og en god vennekreds i København gjorde Jens Burau sin entré i København. Han håbede, at han kunne få et job og en god tid i byen. Men så nemt var det trods alt ikke. Faktisk er det rigtig svært at få et job i Danmark, indtil man bryder den onde cirkel. Når man ikke har en sygesikring, det vil sig et cpr-nummer, og heller ingen bankkonto, kan man ikke få job, og man kan ikke få det ene, før man har det andet. Men i sidste øjeblik af mine tre måneder fik jeg to jobs, og så fik jeg sygesikring og bankkonto, fortæller Jens. Jeg var også ved at lære dansk. Som tysker er det ikke så svært, men de bløde lyde i det danske sprog er svære. Københavns Kommune tilbyder sprogundervisning til fremmede, og jeg fik en rigtig god hjælp. Men faktisk ville jeg gerne beholde min tyske accent så det fik jeg lov til af min lærer. Et af mine første job i Danmark var som grafiker for Røde Kors, dér har jeg været nu i år. Jeg arbejder også med et magasin for asylansøgere i Danmark. Jeg har undervist og spillet musik. Jeg kan lide at sætte ting i gang og være med i mange forskellige ting. Bryggebladet kom jeg med i, fordi jeg kender Jean Gauthier, som står for annoncerne. I 2002 mødte Jens sin danske kæreste og er nu far til to børn plus den voksne søn på 25, som kom til København fra Berlin som 12-årig og lærte dansk på bare to måneder. Indholdet i den første plastikpose er vokset og blevet til en tilværelse i Danmark med familie- og arbejdsliv. Nu med brød Et ur ringer, og Jens forsvinder ned ad den stejle metaltrappe for at tjekke sine brød, som han har gang i til dagens brødflove kunder. I dag har jeg bagt seks rugbrød, fem franskbrød og 30 rundstykker. Vi er i Den Grå Kødby, og vores lille biks passer godt ind her. Den Hvide Kødby er blevet meget fin og trendy. Vores ide var at være et modstykke til alt det trendy. Man kan købe en lighter og en snaps hos os. Vi er ikke fine på den. Og så, ha, ha, så blev vi sørme udnævnt til at være hipster i Politiken. Og det var virkelig vores mening at være det modsatte. Det med at bage er endnu en hobby for Jens, som nu også er blevet en levevej og en livsglad beskæftigelse for ham og de to partnere. Kombinationen af kontor, bageri og høkerbiks er ideel. Grafisk arbejde oppe, brøddeje nede et stykke med spegepølse og ost. Det behøver ikke være så indviklet. Vi åbnede Høkeren i Høker er et gammelt ord, som jeg godt kan lide og det passer fint til os. Vi er ikke romantiske vi er det modsatte, vi har ikke et gammelt kasseapparat. Vi har bare en ipad, det er så praktisk. En høkerbutik er en gammel tradition. Vi tænkte, at vi ville være modstykke til alle disse hipstercaféer og bare lave noget godt hjemmebagt brød med godt pålæg. Man kan få morgenmad og frokost her nå ja, og så kom Politiken forbi. Journalisten syntes, det var så sjovt, at jeg sad der og spillede banjo i butikken. Og så fik Kødbyens Høker et portræt i Politiken.

16 16 BRYGGEBLADET FAGREGISTER Advokat Computer Frisører Kropsterapeut Psykoterapi Tandlæger FÜRST advokatfirma Islands Bgge København S. tlf Afspændingspædagog Mine Camilla Olsen Havnestadsklinikkens Fysioterapi Kigkurren 8B, st.tv Akupunktur Jordemoder & akupunktør yoga & hypnose Langebrogade Apoteker Islands Brygges Apotek Islands Brygge Mandag og tirsdag kl Onsdag kl Torsdag og fredag kl Lørdag kl Atelier Art-Lui Gunløgsgade Bagerier Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell Egilsgade Banker Danske Bank Njalsgade Nykredit Amagerbrogade København S Begravelse Begravelsesforretningen Islands Brygge Leifsgade Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge Blomster Blomstercirklen Leifsgade Isblomsten Isafjordsgade Børnetøj dinbabuska Gunløgsgade 19 kl. th Clairvoyance Medium clairvoyance / Tarot v/ Michel Yieng Kows enestående eget system Clairvoyance, sessions og kurser, 40 års erfaring Have s TV-PC-Service & PC-hjælp og undervisning ( ) Englandsvej 47, kld. tv. Åbent hus: onsdage kl Cykler Bryggen City Cykler Leifsgade Man-fre 9-18 lør Bryggens Cykler Gunløgsgade Diætister Klinisk diætist Vibeke Mousten Kigkurren 8D, st. th Dyreartikler Dortes Foder og Dyreartikler. Njalsgade 24 a HPReptiles. Egilsgade 12, kld. Tir & Tor Ejendomsmæglere base1 Holmbladsgade EDC Poul Erik Bech v/ Lasse Ernst Estate mæglerne Michael Musfelth Islands Brygge Ejendomsselskaber Ejendomsselskabet Huffeldt & Rydmann Udlejning : Administration : Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering København N Tlf Elektrikere P. Kilting A/S Egilsgade Fiskehandlere Fiskebørsen Thorshavnsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv Foreninger Bryggen For Alle (tidligere: Bryggebeboere Mod Støjforureningen (BMS)) www. Bryggenforalle.dk Islands Brygge Badminton SAM Sammen om Bryggen Fotohandlere Njal Foto Njalsgade Cabello Grøn frisørsalon Islands Brygge Eminentia Egilsgade Frisør Gabriela Thorshavnsgade 2 st. th mobil Hair by Dahl Islands Brygge 1B Online-bestilling: Kim Q Hair Design Fisketorvet Shopping Center Dæk OnlineBooking på Saxkjær (A-huset) Islands Brygge 79 F Fysioterapeuter FeetBack ved Charlotte Ringbæk Fysioterapi og reformerpilates Gunløgsgade 3, kld. tv Fødselsforberedelse Havnestadsklinikkens Fysioterapi Før- og efterfødselskurser Særlige kurser for»kejserinder« Jordemoder & akupunktør yoga & pilates & babyhold Langebrogade Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Mandag & onsdag kl Lørdag kl Glarmestre DANSK GLAS A/S Artillerivej 52 Galleri-, glas- og indramnings-afd Gulvservice A-Z Gulve ApS Gunløgsgade 35, kld Historiefortælling Historiedamen Mariane Josefsen Hoteller Hotel Copenhagen Egilsgade Interiør L'Unica By Elisabeth Herlufsdóttir Artillerivej 52, st København S Kiropraktorer Bryggens Kiropraktor Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund Amager Boulevard 128 A Konfliktrådgivning Nethe Plenge Kropsterapeut v/ Body-sds Massage, akupressur, m.m Lokalråd Islands Brygge Lokalråd/ Bryggens Borgerforening Beboerhjørnet Leifsgade 7 Læger Lægerne på Bryggen Louise Engell, Britta Forslund og Susan Rosenberg von Scholten Kigkurren 8M, Havnestadens lægehus v. Annette Lemche Kigkurren 8D st. th Malerfirmaer Kasper Hougaard Hilversumvej 17, 2791 Dragør mob Massører slowmotion v/ Per Jensen Center for sundhed og velvære Massage & kostvejledning Øreakupunktur & pilates Kinesisk akupunktur Klangmassage og healing v/ Maria Fobian Artillerivej 63, hus Murere BSA Byg v/ Toni Bergenhammer Egilsgade 45, kld Murermester Niclas Rask Egilsgade 42 Kld. tv Musikforeninger Bryggens Musikforening Kulturhuset Islands Brygge 18 Formand Jan Bauner Parterapi Psykoterapeut & Parterapeut Gerda Beck Njalsgade 17 B, 4. sal Politiske partier SF Socialistisk Folkeparti på Bryggen Kontaktperson: Klaus Mygind, Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S Psykologer Heidi Sahlgreen Leifsgade 16, 5. th aktivforandring.dk Bryggens Psykoterapi Mette Lind Egilsgade 26, kld Brian Sebens, psykoterapeut MPF medlem af Dansk Psykoterapeutforening Amager Boulevard sebens.dk Helle Bobjerg, eksam. gestaltpsykoterapeut, Havnestadsklinikken Kigkurren 8D, st. tv Psykoterapeut & Parterapeut Gerda Beck Njalsgade 17 B, 4. sal Rengøring Clean as we go v. Morten Jacobsen Weidekampsgade EMS Euro-multiservice Mobil: Tlf.: Rosenmetoden Karen Vinding Gunløgsgade 43, kld. tv Sexologer Jimmy Hansen, sexolog og psykoterapeut Egilsgade 45, 1. th jimmysterapi.dk Sexologiskolen v. Yazmin Fox Uddannelse og konsultation Gunløgsgade Skoler & institutioner Bryggens Børne & Ungdomscenter Artillerivej 71C Tlf Fax Skønhedsklinikker JagBeauty Skincare Reykjaviksgade 5, kld. tv Smuk Njalsgade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Islands Brygge Systuer Shhhy vi sy r også efter mål Thorshavnsgade Take Away Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe Islands Brygge Bryggens Spisehus Islands Brygge il pane di mauro Italiensk bageri og café Islands Brygge Sushiya Thorshavnsgade Wokaway Thorshavnsgade Tandklinik på Islands Brygge v/lars Nielsen, Pernille Molin Mathiasen, Stephen Ambrosius Pedersen Islands Brygge 17 Tlf Undervisning / kurser tlf kurser, camps og events i windog kitesurfing & surfkajakker Viktualier Charcuteriet kød, ost og delikatesser Thorshavnsgade Vinhandlere Toft Vin Islands Brygge Vinothek Marquart Thorshavnsgade 24, kld VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Økobutikker min helsekost Islands Brygge Optagelse i Fagregisteret: Send mail til Pris: 360 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer (maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). Ekstra linjer: 80 kr. per linje. Priser eksklusiv moms Fagregisteret kan også ses på

17 Bryggeboernes egen butik Genbryggen har rundet 30 år Søger man efter Genbryggen på Bryggebladets hjemmeside, dukker der oftest ordene: Tak til Genbryggen for støtte til op. Genbryggen har givet støtte til lokale intitiativer i alle årene siden dens tilblivelse i januar Men historien om den lille genbrugsforretning er aldrig blevet fortalt. Vi giver her hovedlinjerne: Åbnede den 29. januar 1985 i cykelhandleren Williams kælderbutik i Reykjaviksgade 2. De formelle rammer omkring butikken tegnes af Islands Brygges Lokalråd. Butikkens formål er at hjælpe bryggeboerne med tøj til en billig penge. Butikken drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Eventuelt overskud går til kulturelle og sociale formål på Bryggen. Det er de frivillige i Genbryggen, der vælger, hvilke arrangementer eller projekter der får støtte. Ayoë og Rie var de første frivillige i Genbryggen. Kort efter åbningen tilslutter Kirsten Johnsen sig den lille gruppe frivillige, og hun blev en slags genbrugsmutter i 15 år. I gennemsnit afleveres der cirka 40 sække tøj om måneden. Tøj, der ikke sælges i butikken, afleveres hos blandt andre Mødrehjælpen, Mændenes Hjem, Reden International, KFUMkollegiet samt i en indsamlingscontainer på opstart. Den første plakat fra januar Arkivfoto genbrugsstationen. Listen over støttede projekter er lang, men blandt gengangere findes der: Kirkens Julehjælp, Boldklubben Hekla, Børnearrangementer i kulturhuset, Spejderne og Bryggens Virkelighed. ljg 30 år. Fra jubilæumsfest den 31. januar Foto: Genbryggen Nybolig Islands Brygge - Schlichting & Nielsen A/S Kontantpris: Ejerudgift pr. md: SOLGT Lignende søges! 33 Start dit boligsalg d gratis rd ri g ra bolig Går du med salgstanker tilbyder vi ganske gratis en salgsvurdering af din bolig, hvor der vil blive udarbejdet en detaljeret handlingsplan for salget af netop din bolig. i g og r r r Bolig m² 90 Etage 2. Vær 3 Opført KOMPAGNISTRÆDE 34 TELEFON FEB. ONSDAG KL JAM V/AMANDA WIUM 19. FEB. TORSDAG KL SABOTAGE 20. FEB. FREDAG KL. 24(E) HIGHWAY JAM 21. FEB. LØRDAG KL (E) INSTANT COMA 23. FEB. MANDAG KL ØL, QUIZZE & HORNMUSIK 25. FEB. ONSDAG KL JAM V/MIKALA BOSETI 26. FEB. TORSDAG KL DE HÅRDE DØRE 27. FEB. FREDAG KL. 24(E) LUFTWAFFE 28. FEB. LØRDAG KL. 24(E) STAKKELS JIM 2. MARTS MANDAG KL. 22 STIG MØLLER TRIO 3. MARTS TIRSDAG KL. 21 SONG SURFING V/NANNA LARSEN 4. MARTS ONSDAG KL JAM V/KASPER KLEMME EBDRUP 5. MARTS TORSDAG KL SILLE NILSSON MUSIKCAFÉ FEBRUAR/ MARTS Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Bolig m² 7 Vær Etage Opført 2007 SOLGT Lignende søges! 9 SOLGT Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Bolig m² 10 Vær 3 Lignende søges! Etage 2. Opført Nybolig Islands Brygge Vestmannagade København S nybolig.dk Tlf: Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Bolig m² 5 Vær Etage 5. Opført 1913 SOLGT Lignende søges! SOLGT Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Bolig m² Vær 3 Lignende søges! Etage 5. Opført 1913

18 18 BRYGGEBLADET KIRKE 19. februar 2015 GUDSTJENESTE- PLAN 1. KVARTAL 2015 Søndag kl. 11 Inger Lundager Søndag kl. 11 Camilla Aggersbjerg Lørdag kl. 12 Lars Ahlmann Olesen Dåbsgudstjeneste Søndag kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søndag kl. 11 Konfirmanderne holder gudstjeneste Søndag kl. 11 Camilla Aggersbjerg Søndag kl. 15 Lars Ahlmann Olesen Babysalmesangsgudstjeneste Tirsdag den kl Musikgudstjeneste De ni læsninger Søndag kl. 11 Camilla Aggersbjerg Palmesøndag Torsdag kl. 17 Inger Lundager Skærtorsdag med efterfølgende middag HANS TAUSENS KIRKE TORSDAGSCAFÉ KAREN BLIXEN OG KRISTENDOMMEN VED LEKTOR JØRGEN STORMGAARD Torsdag den 26. februar kl I 1910 udgav Jørgen Stormgaard bogen GUDS PLAN Karen Blixen og kristendommen, der danner baggrund for denne eftermiddags foredrag. Via citater fra forfatterskabet, breve og andre tekster stiller Jørgen Stormgaard skarpt på, hvordan Karen Blixen, hendes far, mor, mormoren Mama og den rebelske Moster Bess hver især forholdt sig til kristendommen, og hvordan deres fortolkning af denne religion gav sig udslag i deres livsførelse. VI GÅR PÅ GADEN FOR VERDENS FATTIGSTE Islands Brygges Sogn deltager i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling til fordel for verdens fattigste søndag den 8. marts Blandt landbefolkningen i det vestlige Nepal er det kvinderne, der klarer det meste. Alt fra tøjvask og børnepasning til det hårde arbejde i marken tager de sig af. Det skyldes, at langt de fleste mænd i området er taget til udlandet for at arbejde. Der er stort set ingen job at få i det vestlige Nepal, og de fleste beboere kan på trods at hårdt arbejde ikke få mad ud af deres små jordlodder til mere end et par måneders forbrug om året. Derfor rejser mændene som unge til blandt andet Indien, hvor de udgør billig arbejdskraft, og de kommer kun hjem i kort tid ad gangen med måneders eller års mellemrum. På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykt af mændene. Folkekirkens Nødhjælp hjælper kvinderne med at organisere sig i kvindegrupper, hvor de lærer om deres rettigheder og at bruge deres stemme. De får også gode råd og vejledning til mere effektiv dyrkning, så de kan øge deres udbytte og holde sulten fra døren. Sunita Kami har en lille butik, hvor hun blandt andet sælger te, som hun laver over den åbne ild. Foto: Thomas White Islands Brygges sogn vil den 8. marts kl. 12 sammen med andre sogne og frivillige over hele landet gå på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Vi deltager i Sogneindsamlingen, fordi: n Vi ved at bruge en halv søndag kan gøre en kæmpe forskel for mennesker, der kæmper en daglig kamp for at klare livet. Vi har brug for mange flere indsamlere! Tilmelding skal ske til: TO FYRAFTENS- KONCERTER I MARTS Torsdag den 5. marts kl. 17 bliver det igen muligt at lytte til en lille times tid med unge pianister, som for øjeblikket studerer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, DKDM. Komponisterne, som tegner koncerten denne første torsdag i måneden, er blandt flere J. S. Bach, som Slavik Terentiev fra Ukraine står for; dernæst Skrjabin, som Simon Møller Jensen spiller musik af. Om Simon Møller Jensen vides, at han er født 1993 og har deltaget i DR's tv-udsendelse Spil for livet. Han har desuden modtaget Esbjergs Talentpris 2012 og har modtaget støtte til studierne fra Augustinus Fonden. Torsdag den 19. marts kl. 17 introduceres orglet som instrument ved en fyraftenskoncert. Elena Koukhar er eftermiddagens solist. Hun er uddannet som både pianist og organist og studerer for øjeblikket kirkemusik hos professor Bine Bryndorf på DKDM. Elena Koukhar har arbejdet som organist ved Den Danske Kirke i Paris og i øvrigt givet koncerter i Danmark, Frankrig, Rusland, Israel, Tjekkiet og Schweiz. For tiden er hun ansat som organist ved Dråby/ Gerlev kirker. Ved koncerten i Hans Tausens Kirke skal vi høre: Arvo Pärt: Annum per annum, J. S. Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C dur BWV 564, Louis Vierne: fra 1. symfoni opus 14: Allegro og Finale. Der er fri adgang til de to koncerter, og alle er meget velkomne! bbm Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho) (Ghita Katz Olsen er sygemeldt) Konstitueret sognepræst Camilla Aggersbjerg Træffes bedst telefonisk: på tlf: Mandag fridag. Sognepræst, konstitueret kbf Lars Ahlmann Olesen (lao) Tlf: Træffes i kirken og på tlf: Tirsdag kl og onsdag kl Træffes på Ulrik Birchs Allé 30 torsdag og fredag kl Mandag fridag Sogne- og studenterpræst Inger Lundager (ilk) Træffes på telefon Mail: Kirkens kontor Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Hverdage kl , tirsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg (hmst) Tlf: Træffes bedst telefonisk man-tors kl Fredag fridag. Kirketjener Peter Hermansen (peh) Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen (bbm), Tlf: / Mandag fridag. HUSK TILMELDING TIL BABYSALMESANG FORÅR II 2015 Tilmelding til forårets anden omgang af babysalmesang er i gang. Undervisningen begynder mandag den 13. april og forløber over otte mandage. Deltagerbetalingen er kr. 250,- Hold I: børn i alderen 7 til 12 måneder Undervisningsdag: mandag (dog ikke i uge 22) Start: 13. april 2015 kl Hold II: børn i alderen 3 til 6 måneder Undervisningsdag: mandag (dog ikke i uge 22) Start: 13. april 2015 kl Du kan downloade indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside eller hente den på kirkekontoret i åbningstiden på hverdage. Vi glæder os til at se jer. Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 tlf døgnvagt Øens Bedemand v/ Søren Riber Løjtegårdsvej 125 Møllevej 2, Dragør Åbent efter aftale Ring: / Døgnvagt også søn- og helligdage BEgravelsesforretningen islands brygge Døgnvagt En smuk og værdig afsked Aftale træffes gerne i Deres hjem Leifsgade København S Allan Nielsen

19 19. februar 2015 Lejelejlighed på Bryggen ønskes Vi er et ældre ægtepar, uden hjemmeboende børn og husdyr, ikkeryger, der søger en 3 værelses lejelighed med ordentlige faciliteter og tæt ved indkøbsmuligheder og transport. Kontakt Ove Johansen Kære Kenni., Et stort til lykke med din fødselsdag den 24. februar. Kærlig hilsen din farmor KØBES: Tre-/fire-personers lædersofa. Max-bredde: ca cm. Grøn eller sort. Henv. til Helle, tlf.: EFTERLYSNING. Vores norske skovkattekilling er løbet hjemmefra, og vi og vores datter savner hende frygteligt. Hun løb hjemmefra den 5. februar. Hun havde halsbånd på, men måske hun har tabt det, eller nogen har taget det af. På halsbåndet står blandt andet, at hun selv kan finde hjem. Det kan hun desværre ikke. I hvert fald savner vi hende. Kan du hjælpe med at få hende hjem igen, vil vi være dybt taknemmelige og give en findeløn, eventuelt en killing når hun skal have første kuld killinger. Håber nogen kan hjælpe. Laus, Ballonparken Tlf.: BRYGGEBLADET 19 OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere opslagene. værelse søges her og nu af ung studerende mand på 20 år. Alt til en rimelig husleje har interesse. Kontakt Marcus, Mangler du en barnepige? Jeg er en jysk pige på 19 år. Jeg ser mig selv frisk og ansvarsfuld, derudover har jeg flere års erfaring inden for faget. Karoline Kontakt mig enten på telefon: eller mail: P Dagsparkering (hverdage ) Døgnparkering (alle dage 0-24) PARKERING Kommandantens Gaard i Klaksvigsgade Kr. 638,81 /md. Kr ,81 /md. Depositum for adgangskort: kr. 625,- Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra Henvendelse: A/S Freden-Invest, Hambros Allé 1, 2900 Hellerup, tlf , CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de billige priser KONTAKT: indsamlingsleder Christel Eyermann: DK-2300 København S EN STOR FADØL 23 kr. ALLE UGENS DAGE Reykjaviksgade 1 tlf Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet Leifsgade København S Kundeservice: Kundeservice har åbent i weekenden Vidste du, at Kundeservice har åbent kl hver lørdag og søndag samt helligdage? På hverdage kan du ringe fra kl. 9 om morgenen til 8 om aftenen. Der er kun tre dage om året, hvor de har lukket, og det er 24. december, 31. december samt 1. januar. Er der noget galt? Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl på Bryggenet, bør du gøre følgende: 1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside. 2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl. Det kunne jo være at det f.eks. blot er dit fjernsyn eller dit antennekabel der er i stykker. 3. Har du et ældre antennekabel, så anskaf et nyt, med ferritkerner, de nye er et must for alle med fladskærm. 4. Kontakt Kundeservice. Det anbefales at kontakte Kundeservice pr. frem for telefonisk da både du og de dermed har på skrift hvad du har oplyst dem om og hvornår. Kundeservice Kundeservice kan hjælpe dig med tilmelding og framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår. Det er også Kundeservice du skal kontakte, hvis du vil melde om fejl på de tjenester du modtager. Husk at oplyse dit kundenummer når du henvender dig til Kundeservice. På telefonen ( ) ydes der personlig betjening mandag til fredag kl. 09:00-20:00, lørdag og søndag kl. 10:00-16:00. Du kan også sende en e- mail til Bryggenets priser Internet Basis abonnement: 63 kr./md. (50/50Mbit/s) Stort abonnement: 135 kr./md. (250/250Mbit/s) Tv Basispakke: 120 kr./md. Mellempakke: 310 kr./md. Mellempakke med Bland Selv: 310 kr./ md. (OBS: Kræver kort) Stor pakke: 415 kr./md. Stor pakke med Bland Selv: 415 kr./ md. (OBS: Kræver kort) Telefon: Forbrugsafregnet: 37 kr./md. Flatrate: 89 kr./md. Læs mere på bryggenet.dk

20 Når du skal sælge din bolig, så spørg de lokale. Vi ved hvad din bolig er værd, og hvem der gerne vil købe den. Ring for en gratis vurdering.

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI De Danske Politimesterskaber i Maraton Søndag den 24. maj 2015 VELKOMMEN Kære idrætsfolk Så skal vi ud på en løbedistance, der kræver sin kvinde/mand. Med

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere