Analyse af grillpølse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af grillpølse"

Transkript

1 1. års-opgave Analyse af grillpølse af Kenneth Buchwald Johansen 2laba0108 Fedtekstraktion Kjeldahldestillation stomacher til homogenisering af prøve til mikrobiologisk analyse Nærværende rapport er en del af 1. årsprøven ved laborantuddannelsen, Nordjyllands Erhvervsakademi, juni Tema: Levnedsmidler

2 Nordjyllands Erhvervsakademi Laborantskolen Sofiendalsvej Aalborg TITEL: Analyse af grillpølse TEMA: FORFATTER: 1. årsprøve, Levnedsmidler Kenneth Buchwald Johansen PROJEKT PERIODE: SEMESTER: HOLD: Fra 4. juni 2008 Til 17. juni Semester 2laba0108 SYNOPSIS: En grillpølse skal undersøges for antallet af aerobe mikroorganismer, koliforme bakterier og Staphylococcus aureus. Grillpølsens indhold af fedt og protein ønskes også bestemt. Der benyttes analyseforskrifter fra Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler til de mikrobiologiske analyser og tidligere udleverede forskrifter til de kemiske analyser. Analyseresultaterne sammenlignes med vejledende grænseværdier. Analyserne viser, at fedt-, protein- og kulhydratindhold svarer til normalindholdet for pølser. De mikrobiologiske analyser afslører et lavt indhold af aerobe mikroorganismer, og der kunne ikke påvises et indhold af hverken koliforme bakterier eller S. aureus. Varmebehandlingen af pølsen har altså haft den ønskede effekt. COPYRIGHT (2008) KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. SAT MED LATEX OG MEMOIR-KLASSEN.

3 FORORD Nærværende rapport er dokumentationen for laboratoriearbejdet i sammenhæng med 1. årsprøven på laborantuddannelsens 2. semester ved Nordjyllands Erhvervsakademi. I denne rapport vil henvisninger til litteratur fremgå med en identifikation og årstal, f.eks. Vejledende grænseværdier 2007, som henviser til analyseforskriften Vejledende grænseværdier for rutinemæssig kontrol i detailledet., som også findes som bilag A på side 15. For at gøre indholdsfortegnelsen mere overskuelig, medtages der ikke under-underafsnit. dato Kenneth Buchwald Johansen II

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord II 1 Teori Problemformulering Mikrobiologiske analyser Kemiske analyser Resultater Organoleptisk undersøgelse Mikrobiologiske analyser Kemiske analyser Resultatskemaer Diskussion Mikrobiologiske analyser Kemiske analyser Konklusion 13 Litteratur 14 Bilag A Vejledende grænseværdier 15 Bilag B Vejledende indhold i pølser 16 Bilag C Sikkerhed 17 Bilag D Mikrobiologiske analyser 19 Bilag E Fedtstofbestemmelse 20 Bilag F Proteinbestemmelse 21 Bilag G Aske, tørstof og kulhydrat 23 III

5 KAPITEL 1 TEORI Dette kapitel giver overblik over rapporten og analysernes formål. Metoder og principper beskrives nærmere. Kapitlet er delt op i et afsnit om de mikrobiologiske analyser og et afsnit om de kemiske analyser. Først præsenteres problemformuleringen. 1.1 Problemformulering Opgaven er formuleret som følger: Der foretages kemiske og mikrobiologiske undersøgelser på grill-pølse indkøbt ved en detailslagter. Undersøgelsen skal mindst omfatte: Organoleptisk undersøgelse Aerobe mikroorganismer, NMKL nr. 86 Koliforme bakterier, NMKL nr. 44 Staphylococcus aureus, NMKL nr. 66 Fedtstof ved Büchi ekstraktion Protein ved bestemmelse af Kjeldahl N Ved forbehandling af prøven til mikrobiologiske undersøgelser skal proceduren til bestemmelse af gennemsnitsflora anvendes (NMKL 91, 7.3). Der er altså tale om 4 mikrobiologiske og 2 kemiske analyser. Derudover laves der også tørstof- og askebestemmelse, idet det så er muligt at bestemme kulhydratindholdet. Derved findes altså indholdet af fedtstof, protein og kulhydrat, som tilsammen udgører en varedeklaration for grillpølsen. 1.2 Mikrobiologiske analyser For at vide, hvor store fortyndinger, der skal laves, må man have nogle vejledende værdier for indholdet af mikroorganismer. Vejledende grænseværdier 2007 er nogle tidligere udleverede grænseværdier for mikrobiologisk indhold, som vil blive brugt i denne rapport. Der er dog ikke nogle grænseværdier, der direkte gælder for pølser, så i stedet vil værdierne for Pålæg i skiver (løssalg) blive brugt. Dette menes at kunne forsvares, da grillpølserne også bliver solgt som løssalg og derfor vil blive udsat for de samme mikroorganismer, som pålæg i skiver. Desuden er både pålægget og pølserne varmebehandlet inden salg. Vejledende grænseværdier 2007 kan findes som bilag A på side 15. Vejledende grænseværdier 2007 giver 2 vejledende grænseværdier for hver kimtalsparameter (f.eks. koliforme bakterier, Cl. perfringens osv.). Den ene grænse, m, kaldes i denne rapport den acceptable grænse. Hvis kimtallet er mindre end denne grænse, kan produktet sælges uden yderligere forbehold. Den anden grænse, M, kaldes i denne rapport den kritiske grænse. Hvis kimtallet er over denne grænse, er der en så væsentlig fejl på levnedsmidlet, at det ved almindelig anvendelse er uacceptabelt, og der bør (øjeblikkeligt) undersøges, hvad årsagen kan være. Imellem de to grænseværdier siges det, at levnedsmidlet er behæftet med fejl og årsagen hertil snarest bør undersøges. Levnedsmidlet kan dog stadig sælges. Det 1

6 er her vigtigt igen at påpege, at der er tale om vejledende grænseværdier, og altså ikke nogle værdier, der er vedtaget ved lov. I denne rapport regnes fortyndinger ud efter den acceptable grænse i første omgang, idet det må forventes, at grillpølsen er egnet til salg. Det forsøges dog at tage hensyn til, at kimtallet kan ligge tættere på den kritiske grænse, og derfor bestræbes det, at mindst én af fortyndingerne vil være egnet til tælling, selvom kimtallet er tæt på den kritiske grænse. Da prøven er fast, angives kimtal som kim/g. Til teorien om mikroorganismerne er bogen Thougaard 2007 blevet brugt Forbehandling af prøven En grillpølse er ikke en specielt homogen sammensætning. NMKL91 bruges til at udtage en prøve, der er repræsentativ for gennemsnitsfloraen. Dette betyder, at der aseptisk skal udtages en prøve, på en sådan måde, at materiale fra både dybde og overflade er forholdsmæssigt repræsenteret. Rent praktisk skæres der en skive ud fra midten af pølsen, således at der både medtages skind og fyld. Enderne af pølsen udgås, da enderne hovedsageligt består af skind, og derfor ikke vil være en gennemsnitlig prøve. Prøven overføres til en stomacherpose sammen med fortyningsvæske og homogeniseres (et stomacher-apparat kan ses på forsiden af denne rapport). Skindet vil ikke blive ødelagt så godt, men de bakterier, der er i pølsen, vil blive frigivet til fortyndingsvæsken. Derved haves en fortynding Aerobe mikroorganismer Antallet af aerobe mikroorganismer giver et overblik over det samlede antal af levende mikroorganismer i prøven. Derfor udpodes der på et alsidigt præparat, nemlig PCA, som er beskrevet nærmere nedenfor. Ifølge Vejledende grænseværdier 2007 er den acceptable grænse 10 5 kim/g, og den kritiske grænse er 10 7 kim/g. Der benyttes analyseforskriften NMKL , som fortæller, at det er acceptabelt med kim pr. plade. Derfor skal der laves fortyndingerne 10 3, 10 4 og 10 5, hvor der forventes at være 100, 10 og 1 kim pr. plade. I tilfældet af, at kimtallet ligger tæt på den kritiske grænse, vil fortyndingen være nyttig til tælling. Forskriften lægger op til undersøgelsen af psykrostrofe kim (6,5 C), men det kræver en inkubationstid på 10 døgn, hvilket der ikke er tid til her. I stedet vælges der at inkubere i 72 timer ved 30 C, idet der så direkte kan sammenlignes med de vejledende grænseværdier. PCA Plate-Count-Agar er en universalagar, som de fleste mikroorganismer kan vokse på. Det indeholder pepton (kvælstof-kilde), glucose (kulstof- og energikilde), gærekstrat, vækststoffer og mineralsalte. Det har desuden en neutral ph på 7, Koliforme bakterier Koliforme bakterier er en betegnelse for laktoseforgærende enterobakterier - det vil sige en del af slægten Enterobacteriaceae. Betegnelsen omfatter Escherichia coli samt nogle nærtstående arter og slægter, blandt andet Klebsiella. Enterobakterier betyder jo tarmbakterier, og det er derfor af stor betydning, hvor store mængder af koliforme bakterier, man finder i levnedsmidler. E. coli er normalt apatogen og findes normalt i tarmfloraen hos mennesker og dyr. Derfor er den i sig selv ikke interessant at påvise. Men E. coli er kun i stand til at leve i kortere tid udenfor tarmkanalen, og da den samtidig er let at påvise, bruges den som indikator for frisk fækal forurening. Klebsiella findes også som en normal bestanddel 2

7 af tarmfloraen, er også normalt apatogen, men er i stand til at formere sig udenfor tarmfloraen. Derfor kan Klebsiella ikke bruges som indikator for fækal forurening, og det betyder, at mængden af koliforme bakterier heller ikke direkte er indikator for fækal forurening. I stedet kan parameteren anvendes som udtryk for f.eks. korrekt varmebehandling og i visse tilfælde krydskontamination mellem rå og varmebehandlede produkter. Det skal dog nævnes, at hvis der påvises et højt indhold af koliforme bakterier, kan det alligevel godt være, at der har foregået fækal forurening, hvorfor levnedsmidlet bør undersøges nærmere (f.eks. en undersøgelse af indholdet af E. coli). Om de koliforme bakterier gælder følgende: 1. Tilhører gruppen af fakultativt anaerobe, gramnegative stave, 2. Galdetolerante, 3. glucoseforgærende, 4. lactose+ (laktoseforgærende). Ifølge Vejledende grænseværdier 2007 er den acceptable grænse 1000 kim/g i grillpølser. Den kritiske grænse er 10 5 kim/g. Der bruges analyseforskriften NMKL , som fortæller, at det ønskede kimtal er kim pr. plade. Derfor skal der laves fortyndingerne 10 1 og 10 2, hvor der forventes at være 100 og 10 kim pr. plade eller mindre. Egentlig bør der også medtages en ufortyndet prøve, idet prøven er varmebehandlet og derfor ikke bør indholde så mange mikroorganismer, men det kan ikke lade sig gøre, da prøveforbehandlingen kræver, at prøven fortyndes. Prøven indstøbes i TSA (Trypton-Soya-Agar), som er et alsidigt substrat, hvor stressede bakterier bakterier kan påbegynde vækst. Trypton er et delvist nedbrudt protein, som er let at nedbryde. Efter præinkubationen hældes der et lag af RVG-agar over indstøbningssubstratet og inkuberes ved 37 C i 24 timer. Her er altså tale om dybdeudsæd. RVG beskrives nærmere nedenfor. RVG (Rød-Violet-Galdeagar) Substratet består ifølge Thougaard 1999 af grundsubstrat, crystalviolet, galdesalte, lactose og neutralrødt. Koliforme bakterier, som er laktose+, danner (mørke-)røde kolonier med violet opklaringszone på dette substrat. Kolonierne er sædvanligvis 0,5mm i diameter eller større. De selektive og indikative principper for substratet kan ses i tabel 1.1. Selektivt princip Galdesalte og crystalviolet gør substratet selektivt, idet bakterien skal være galderesistent, for at kunne vokse på substratet. Agaren hæmmer grampositive bakterier, og tillader altså vækst af gramnegative enterobakterier. Indikativt princip Ved lactoseforgæringen sænkes ph på grund af syredannelse. Omkring kolonierne dannes der komplekser af galdesyrer og substrates farvestoffer (crystalviolet og neutralrødt). Ikke-laktoseforgærende enterobakterier vokser derimod med blege kolonier (f.eks. Salmonella). Tabel 1.1: Selektive og indikative principper for RVG. Typiske eller mistænkelige kolonier konfirmeres ved at overføre kolonimasse til brilliantgrønt-galdelactose-bouillion (BGLB), hvori der er et durhamrør. BGLB indeholder oksegalde, hvorfor kun galdetolerante bakterier kan vokse heri. Sammen med brilliantgrønt hæmmes stort set alle grampositive og gramnegative bakterier udover koliforme bakterier. De koliforme bakterier er laktoseforgærende og danner derfor gas, som kan ses som bobler i durhamrørerne efter inkubation. 3

8 1.2.4 Staphylococcus aureus Stafylokokker er en af de mest berygtede bakterier i Danmark. Dette skyldes først og fremmest den medieomtale, der har været, når der har været et udbrud af penicillinresistente stammer af stafylokokker på de danske sygehuse. Det er nemlig vanskeligt at bekæmpe en bakterie, der er penicillinresistent. Resistensen opstår fordi stafylokokker kan danne enzymet penicillinase, der ødelægger penicillin. Stafylokokker vokser naturligt på hud og slimhinder hos mennesker og dyr, og kan derfor give anledning til en række infektioner, f.eks. bylder, bulne fingre, børnesår, skægpest, mellemørebetændelse og benmarvsbetændelse. I fødevaresammenhæng er S. aureus sandsynligvis den hyppigste årsag til fødevareforgiftning herhjemme. Den kan nemlig opformere sig i fødevarer og danne et kraftigt toksin, enterotoxin. Det er dog sjældent at forgiftningen registreres. Dette kan skyldes, at selve forgiftningen - på trods af at den er voldsom og meget ubehagelig - er hurtigt overstået, så der sjældent søges læge. Symptomerne er stærk opkast, kvalme og diarré. Stafylokokker vokser dårligt i konkurrence med andre bakterier, hvorimod de hurtigt kan formere sig i varmebehandlede varer, hvor der er få andre bakterier. Også i saltede kød- og fiskeprodukter kan stafylokokker opformeres, idet stafylokokker er salttolerante. S. aureus kan findes i mange forskellige fødevarer som fx råt okse- og svinekød og råt fjerkræ. Den kan som nævnt også findes i varmebehandlede fødevarer som fx kogt skinke, bacon, fjerkræ- og fiskeprodukter samt ægholdige produkter som cremer og saucer. Årsagen til forgiftninger er oftest, at mennesker overfører bakterier fra f.eks. et sår, næsen eller via hænderne til maden under forarbejdningen, og at maden derefter ikke køles tilstrækkeligt. Bakterien kan så opformere sig og danne toksin. S. aureus-toksin er meget varmestabilt og kan tåle mere end ½ times kogning. Om S. aureus gælder følgende: 1. Tilhører gruppen af grampositive kokker, 2. Katalase+ (kan inaktivere cellegiften H 2 O 2 ), 3. Fakultativt anaerob, 4. Salttolerant, 5. Koagulase+ (kan få blodplasma til at koagulere, dvs. stivne), 6. Hæmolytisk (springer de røde blodlegemer (hæmoglobin), hvilket ses ved hæmolysezone omkring kolonier (blodagar)), 7. Mannitol+ (forgærer kulhydrat og danner syre). Til analysen benyttes NMKL , der ikke fortæller noget om det ønskede kimtal pr. plade. Der regnes derfor med kim pr. plade. Vejledende grænseværdier 2007 fortæller ikke om en acceptabel værdi for S. aureus, så i stedet bruges den kritiske grænse på 1000 kim/g. Fortyndingerne bliver da 10 1 og I denne analyse laves der overfladeudsæd, og der skal derfor kun udpodes 0,1mL prøve, hvilket vil give en ekstra fortynding af prøven. For at kompensere for dette, udpodes 1mL på 3 plader (0,33mL pr. plade), der så aflæses som en plade. Der udpodes parallelt på Baird-Parker og blodagar. Disse to agare beskrives nærmere nedenfor. BP (Baird-Parker) Substratet består ifølge Thougaard 1999 af grundsubstrat, Li-chlorid, K-tellurit, Na-pyruvat, glycin og æggeblommeemulsion. 4

9 S. aureus vokser frem som sorte/grå, konvekse og skinnende kolonier på substratet. Deres størrelse er ca. 1-1,5mm i diameter efter 1 døgn. Selektive og indikative egenskaber for BP kan ses i tabel 1.2. Selektivt princip Pyruvat og glycin fremmer væksten af S. aureus, men Li-chlorid og tellurit virker hæmmende på de fleste andre bakterier Indikativt princip Stafylokokker reducerer tellurit til tellur, der giver en sortfarvning af kolonierne. Efter 1-2 døgn har der forekommet en protein- og lecitinspaltning (fra æggeblommeemulsionen), hvilket giver opklarings- og udfældningszoner i substratet. Tabel 1.2: Selektive og indikative principper for BP. BA (Blodagar) Blodagar indeholder, som navnet antyder, blod. Der er tale om fåre-, heste- eller, som i dette tilfælde, kalveblod. Substratet bruges til dyrkning af kræsne bakterier samt til bestemmelse af hæmolyseområder. Der er tale om et substrat, der er specielt rigt på næringsstoffer, og giver derfor gode vækstbetingelser for mange bakterier. S. aureus er hæmolytisk, og vil derfor give klare hæmolysezoner på BA. Den er også mannitol+, hvilket vil sige, at der dannes syre og laves gulfarvning. Typiske og mistænkelige kolonier bør videredyrkes til konfirmering ved gramfarvning og test for koagulaseproduktion. Dette må dog undlades her, idet inkubationstiderne vil overskride den tilladte laboratorietid. 1.3 Kemiske analyser Til de kemiske analyser benyttes der vejledende værdier for indhold af fedt, protein, aske og så videre. Disse vejledende værdier er taget fra opslagsværket Fødevareinstituttet 2008, som findes på internettet (bilag B på side 16). For at kunne bruge disse vejledende værdier, antages det at indholdet i grillpølsen svarer til indholdet af en wiener-/frankfurterpølse Forbehandling af prøven Til de kemiske analyser anses det for acceptabelt at blende hele pølsen i en blender. Blenderen skal selvfølgelig være rengjort, så prøven ikke forurenes med ekstra fedt eller protein. Her udgås enderne af pølsen altså ikke, idet hele pølsen kan homogeniseres til en ensartet masse. Pølse-massen opbevares på frys i små poser indtil det skal bruges Fedtbestemmelse Fedt er sammen med protein og kulhydrat en af de vigtigste energikilder for mennesker. Det er den energikilde, som mennesker også har flest problemer med, dels fordi vi spiser for meget fedt, dels fordi vi har svært ved at skelne mellem det sunde og det knapt så sunde fedt. Fedt er en nødvendig energikilde. F.eks. ville mange vitaminer ikke kunne opløses og virke, hvis der ikke var fedt til stede i vores kost, og vi ville blive fejlernærede. Fedtbestemmelse foretages her ved soxhlet-metoden, som henviser til en soxhlet ekstraktor (Büchi ekstraktor, som kan ses på forsiden af denne rapport) - det ekstraktionsapparat, der skal bruges til analysen. Analyseforskriften (NOEA 2007) er udleveret ved Levnedsmiddeltemaet. 5

10 Den afvejede prøvemængde skal svare til ca. 0,5% fedt, så der afvejes 4 homogeniserede prøver af 2-3g, idet der ifølge Fødevareinstituttet 2008 er ca. 23% fedt i pølsen. Prøve og sand blandes med en spatel, som aftørres med methanol på vat. Vattet anbringes ovenpå prøven. Sandets formål er at gøre prøvens overflade større, så tørring og ekstraktion går hurtigere. Ekstraktionshætte med indhold tørres ved 135 C, og anbringes derefter i ekstraktionsapparatet. Der påfyldes petroleumsether. Der monteres cups, ekstraktionen startes og kører i 30 cycles. Efter endt ekstraktion og afdestillation af etheren, tørres cup ene ved 105 C og vejes efter afkøling. Derved findes massen af den ekstraherede fedt, som ligger på bunden af cup ene. Tørring og afvejning gentages indtil vægten er stabil - dog må fedtet ikke udsættes for for meget varme, da fedtet så kan omdannes til andre organiske forbindelser med større molmasse. Både methanol og petroleumsether er giftige og dampene skal derfor undgås. Petroleumsether er også kræftfremkaldende, så analysen kræver stor forsigtighed. Der bruges altså stinkskab, sikkerhedsbriller og handsker. Faremærkninger kan ses i bilag C på side Proteinbestemmelse Proteiner er kroppens byggesten. Proteiner bruges til opbygning af muskler og indre organer, herunder hjernen. Til bestemmelse af proteinindholdet benyttes Kjeldahl-metoden, som der tidligere er blevet udleveret en analyseforskrift på (NOEA 2007). Analysen går ud på at finde nitrogenindholdet af prøven og derefter regne det om til proteinindhold. Prøven destrueres ved 420 C i koncentreret svovlsyre med kjeltabs som katalysator. Herved omdannes tilstedeværende nitrogen til ammoniumioner. Reaktionen forløber således: P/N +H 2 SO 4 NH SO2+ 4 Herefter tilsættes Kjeldahllud (NaOH) i overskud, og den dannede NH 3 destilleres over i et forlag af HCl: NH OH NH 3 + H 2 O, NH 3 + HCl NH 4 Cl (+ overskud af HCl). Overskudet af HCl titreres med NaOH og Kjeldahlindikator. Titrerligningen er en gammel kending: HCl + NaOH NaCl + H 2 O. Kontroller og blindprøver behandles på samme måde som prøver. Som kontrol bruges trypton (N= 12,5 ± 0,3%, P= 76,9 ± 0,3%), og som blindprøve bruges saccharose, da evt. nitrat kun reduceres til ammonium ved tilstedeværelse af organisk stof. Der bruges blindprøver, fordi f.eks. svovlsyren kan indeholde nitrogen-forbindelser. Til analysen indstilles HCl på TRIS, og NaOH indstilles på HCl. Ved analysen skal der bruges en del farlige stoffer, nemlig kjeldahllud (32% NaOH), kjeltabs, koncentreret svovlsyre og en 0,5M NaOH. Der skal derfor bruges handsker, sikkerhedsbriller og så vidt muligt stinkskab. Efter prøverne er blevet destrueret, skal der tilsættes vand til destruktionsrørene, her skal man være forsigtig, idet man hælder vand direkte i koncentreret svovlsyre. Faremærkningerne kan ses i bilag C på side 17. 6

11 1.3.4 Aske, tørstof og kulhydrat Som tidligere nævnt bestemmes aske- og tørstofindhold, så kulhydratindholdet kan bestemmes. Det hænger nemlig således sammen, at kulhydrat = tørstof (protein + fedt + aske). Kulhydrat er endnu en primær biologisk måde at oplagre eller hente energi til kroppen. F.eks. er sukker kulhydrater, som nedbrydes under stofskiftet. For at finde aske- og tørstofindholdet, benyttes der analyseforskriften NMKL , som i al sin enkelthed går ud på at udtage prøve, som lægges i vejede digler og porcelænsskåle. Disse opvarmes i henholdsvis muffelovn ved 550 C og i varmeskab ved 105 C. Herefter vejes digler og skåle med afkølet prøve. Det er en god idé at opvarme diglerne langsomt (på en kogeplade), så prøven allerede er tørret en del, inden den skal i muffelovnen. Opvarmning og nedkøling gentages indtil vægten er stabil. 7

12 KAPITEL 2 RESULTATER I dette kapitel præsenteres resultaterne. En oversigt over resultater og vejledende værdier kan ses i tabel 2.1 og 2.2 på side Organoleptisk undersøgelse Pølsen har en meget bleg lysebrun farve, som er meget normal for almindelige grillpølser. Duften er klassisk og meget kraftig. Pølsens konsistens er meget fast. Overfladen af pølsen er jævn og glat, og der er ingen synlige misfarvninger eller andre uregelmæssigheder. 2.2 Mikrobiologiske analyser Ved analysen for aerobe mikroorganismer blev der kun fundet få kolonier på fortyndingen. Antallet af aerobe mikroorganismer estimeres til 6, kim/g. Til dette estimat hører et 95%-konfidensinterval på [ 3, kim/g; 1, kim/g ]. Analysen for koliforme bakterier viste nogle rødlige kolonier uden opklaringszone. Konfirmeringen viste, at det ikke var koliforme bakterier. Der blev ikke fundet nogle kolonier af S. aureus. Til gengæld blev der fundet en stor grøn/brun koloni med hæmolysezone på blodagaren. Denne kan ses i figur 2.1. Figur 2.1: Brunlig koloni på blodagar. 2.3 Kemiske analyser Aske, tørstof og kulhydrat Der blev fundet et askeindhold på 4,62g/100g, hvor den vejledende værdi er på 3,3g/100g. Præcisionen blev bestemt til 4,19%. 8

13 Tørstofindholdet blev 47,8g/100g imod den vejledende værdi 42,9g/100g. Præcisionen blev bestemt til 0,05%. Kulhydratindholdet blev bestemt til 3,28g/100g. Den vejledende værdi er 3,0g/100g Fedtbestemmelse Ved analysen blev fedtindholdet i pølsen bestemt til 26,1%. Den vejledende værdi er 23,2%. Analysen har givet en præcision på 0,79% Proteinbestemmelse Der er blevet bestemt et proteinindhold på 13,8g/100g med en præcision på 1,09%. Den vejledende værdi er 13,4g/100g. Kontrollerne, som bestod af saccharose, fik bestemt et proteinindhold på 73,9g/100g, hvor den vejledende værdi er 76,9g/100g. 9

14 2.4 Resultatskemaer Analyse Kimtal Acceptabel grænse Kritisk grænse 95%-konfidensinterval Bilag (kim/g) (kim/g) (kim/g) nedre grænse (kim/g) øvre grænse (kim/g) Aerobe mikroorganismer 1, (est.) (10 5 ) (10 7 ) 3, , D på side 19 Koliforme bakterier < (10 3 ) (10 5 ) - - D på side 19 S. aureus < (10 3 ) - - D på side 19 Tabel 2.1: Analyseresultater for mikrobiologiske analyser. Analyse Metode Enhed Resultat Vejledende værdi Kontrol CV% RF% Bilag Fedtstof Büchi ekstraktion g fedt / 100g 26,1 23,2 (17,9-29,4) - 0,79% - E på side Protein Kjeldahl g protein / 100g 13,8 13,4 (10,9-15,5) 73,9 1,09-3,91 F på side 21 Aske Muffelovn g aske / 100g 4,62 (est.) 3,3 (2,70-4,24) - 4,19 - G på side 23 Tørstof Varmeskab g tørstof / 100g 47,8 42,9 (37,1-49,5) - 0,05 - G på side 23 Kulhydrat Differensmetoden g kulhydrat / 100g 3,28 (est.) 3,0 (0-8) G på side 23 Tabel 2.2: Analyseresultater for kemiske analyser. Ved vejledende værdier er variationen af resultatet i parentes.

15 KAPITEL 3 DISKUSSION 3.1 Mikrobiologiske analyser Aerobe mikroorganismer Der var for få kim på pladerne til, at der kunne beregnes andet end et estimat af kimtallet. Der er altså færre kim i prøven end de vejledende grænseværdier tillader. Selv med et estimeret 95%-konfidensinterval, kommer kimtallet ikke tæt på grænseværdierne. Under analysen opstod der tvivl om, om fortyndingsrækken blev fortyndet videre efter fortyndingen. Dette har gudskelov vist sig ikke at være noget problem, da der var meget få kim på pladerne, og der derfor ikke kunne forventes nogle kim på og fortyndingerne. Udover den mulige fejl i fortyndingsrækken, har analysen ikke givet nogle problemer - den er nem og ligetil. Det trækker dog hårdt på den pressede tidsplan, at der er en inkuberingstid på 72 timer - der er simpelthen bare ikke tid til at lave analysen om, hvis noget går galt Koliforme bakterier Der var en del kolonier på de mindst fortyndede RVG-plader. Disse kolonier faldt dog for kravet om opklaringszoner. Kolonierne blev dog alligevel testet for gasdannelse, men også denne test var negativ. Det er naturligvis positivt, at der ikke blev fundet koliforme bakterier i prøven Staphylococcus aureus Der blev ikke fundet nogle mistænkelig kolonier hverken på BP eller på blodagar. Der blev dog fundet en stor brunlig koloni med hæmolysezone, som det blev vist i figur 2.1 på side 8. Kolonien har samme udseende som Bacillus cereus har på blodagar, og det antages derfor, at det er den, der er tale om. B. cereus er også patogen og altså ikke ønskelig i fødevarer. Her er dog kun tale om små mængder, som de vejledende grænseværdier tillader. Større mængder af B. cereus ville kunne give opkast og diarré. Generelt må det siges, at varmebehandlingen har været succesfuld. Indholdet af mikroorganismer er mindre end de vejledende grænseværdier. 3.2 Kemiske analyser Aske, tørstof og kulhydrat Ved askebestemmelsen fortæller forskriften, at diglerne med prøven langsomt skal varmes op på kogeplade, inden de sættes i muffelovn. Hvad forskriften ikke fortæller er, at nogle prøver også bør varmes over gasblus efter de har været på en kogeplade. Diglerne har stået på en kogeplade i omkring 5 timer, inden de blev overført til muffelovn. Prøven var alligevel ikke blevet varmet nok, og da de kom ind ved 550 C, gik der ild i en af prøverne. Derfor kan askeindholdet kun regnes for at være et estimat. Derved bliver også kulhydratindholdet et estimat, da det beregnes på baggrund af askeindholdet. Askeindholdet ligger lidt over normalindholdet i pølser til trods for fejlen ved opvarmningen. Diglerne fik i alt 2 døgn ved 550 C, hvor vægten var uændret det sidste døgn. 11

16 Tørstofindholdet blev bestemt uden komplikationer. Dog ser prøven stadig meget fugtig ud efter tørring, men det skyldes det store indhold af fedt. Analysen gav en meget lav CV%, og resultatet ligger indenfor variationsområdet, som er normalt for pølser. Kulhydratindholdet er bestemt ved differensmetoden, og det fundne estimat ligger meget tæt på den vejledende værdi. Det kan altså godt siges at være et realistisk bud på kulhydratindholdet Fedtbestemmelse Fedtindholdet ligger en lille smule over det forventede, men det er dog indenfor normalområdet. Under analysen blev ekstraktionsapparatet påfyldt for meget petroleumsether, men det lader ikke til at have haft større betydning for resultatet Proteinbestemmelse Proteinindholdet ligger meget tæt på den vejledende værdi. Analysen har givet en CV% på 1,09, som er lidt høj. Nøjagtigheden på kontrollen blev fundet til -3,91%, så tilsyneladende giver analysen et lidt for lavt proteinindhold. Dette er også helt i orden, da der sagtens kan være et større proteinindhold uden at prøven vil kommer over de vejledende værdier. 12

17 KAPITEL 4 KONKLUSION De mikrobiologiske analyser har vist, at der hverken kunne findes koliforme bakterier eller Staphylococcus aureus ved en fortynding. Det betyder, at indholdet af disse to kimtalsparametre altså må være mindre end 10kim/g, hvilket er langt under de vejledende grænseværdier. Der blev dog fundet en enkelt koloni af, hvad der antages at være, Bacillus cereus i en af fortyndingerne, men dette er også helt acceptabelt i henhold til de vejledende grænseværdier. Antallet af aerobe mikroorganismer er også meget lavere end de vejledende grænseværdier, og det må altså konkluderes, at varmebehandlingen har virket. Prøven er tilsyneladende heller ikke blevet kontamineret efter varmebehandlingen, og pølsen må altså siges at være salgsegnet. De kemiske analyser har vist, at fedt-, protein- og kulhydratindhold stemmer godt overens med normalindholdet for en pølse. Fedtindholdet ligger en lille smule over gennemsnittet, men er dog stadig indenfor normalområdet. Alt i alt kan pølsen betragtes som en gennemsnitlig grillpølse. I henhold til de vejledende grænseværdier og analyserne i denne rapport, er der intet i vejen for at sælge pølsen, og der er intet unormalt at bemærke. 13

18 LITTERATUR Büchi, Labortechnik AG (2007). Application Büchi. Büchi Kjeldahl Systems. Nitrogen and Protein Determination. Fødevareinstituttet (2008). Pølser, wienerpølse, frankfurterpølse. Bilag B. URL: dk/fvdb_details.asp?foodid=0292. NMKL23 (1991). Vatten och aska. Gravimetrisk bestämning i kött och köttvaror. 2. udg. Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel. NMKL44 (2004). Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. 6. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NMKL66 (2003). Staphylococcus aureus. Bestemmelse i næringsmidler. 4. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NMKL86 (2006). Aerobe Mikroorganismer. Bestemmelse i næringsmidler ved 30 C, 20 C eller 6,5 C. 4. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NMKL91 (2002). Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse. 4. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NOEA (2007). Levnedsmiddeltema 1 Efteråret 2007: Kemi. Thougaard, Varlund & Madsen (1999). Praktisk Mikrobiologi. 1. udg. Teknisk Forlag. (2007). Mikrobiologi. Fødevarer. Hygiejne. Genteknologi. 2. udg. Nyt Teknisk Forlag. Vejledende grænseværdier, for rutinemæssig kontrol i detailledet (2007). Laboratorieklubben for Sjælland, Lolland-Falser og Bornholm. Bilag A. 14

19 BILAG A VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR RUTINEMÆSSIG KONTROL I DETAILLEDET Vejledende grænseværdier (detailledet) A B C D E F Fersk hakket kød og kødfars Hele stykker, færdige retter VARMEBEHANDLEDE KØDVARER Pålæg i skiver (løssalg) Vakuumpakkede pålægsvarer Mayonnaisesalater Kødsalater KIMTALSPARAMETRE m M m M m M m M m M m M 1.Kimtal 30 C, 1000/g Psykrotrofe kim 1000/g Kimtal 21 C, JA, 1000/g 4.H2S-produc. kim, JA, 1000/g 5.Fremmede kim 6.Mælkesyrebakt. 1000/g Brochotrix. therm. 1000/g Gær/skimmel 100/g 10/ /1 10/ /1 INDIKATORPARAMETRE 9.Coliforme bakt. /g Termotol. coliforme /g Fækale strept. /g PATOGENER 12.B.cereus /g Staf.aureus /g Hæmolyt. strept. /g Cl.perfring. /g m : Levnedsmidlet er acceptabelt og er uden forbehold salgsegnet. m-m: Levnedsmidlets salgsegnethed er behæftet med fejl. Der foretages (snarest) en undersøgelse af årsagsforholdene. M: Levnedsmidlets salgsegnethed er behæftet med så væsentlige fejl, at det ved anvendelse på almindelig eller foreskreven måde ikke umiddelbart er acceptabelt. Årsagen hertil må (øjeblikkelig) underkastes en nærmere undersøgelse. 15

20 Fødevaredatabanken - Detaljerede fødevareoplysninger 12/06/ Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet BILAG B VEJLEDENDE INDHOLD I PØLSER Fødevaredatabanken - version 6.02 Fødevaredatabanken - Søg fødevaredata - Om fødevaredata - Hent fødevaredata - Brug af fødevaredata - Ændringer i data - Specielle lister - Fødevaredatahistorie - Norfoods - LanguaL - EuroFIR - Andre netsteder - Kontakt os Food Composition Pølser, wienerpølse, frankfurterpølse Pork, sausage, vienna/frankfurter type FVDB nr Svind: 0% Indhold pr. 100 g Enhed Indhold Variation Antal Kilde Energi kj Protein, total [NCF: 6.25] g S0943 total-n g S0944 Fedt, total [FACF: 0.920] g S0945 mættede fedtsyrer g monoumætt. fedtsyrer g polyumætt. fedtsyrer g Kulhydrat, total g S0947 kulhydrat, tilgængelig g tilsat sukker g kostfibre g Alkohol g Aske g S0948 Vand g S0949 A-vitamin RE Retinol!g 0 < ß-caroten!g D-vitamin!g D3 cholecalciferol!g D2 ergocalciferol!g hydroxycholecalciferol!g E-vitamin "- TE alfa-tokoferol mg K-vitamin!g B1-vitamin, thiamin mg B2-vitamin, riboflavin mg Niacin NE niacin mg tryptofans bidrag mg B6-vitamin mg Pantothensyre mg 0.68 T0293 Biotin!g 3.70 T0293 Folat!g B12-vitamin!g C-vitamin mg L-ascorbinsyre mg L-dehydroascorbins. mg Natrium, Na mg S0950 Kalium, K mg S0951 Calcium, Ca mg Magnesium, Mg mg Phosphor, P mg S0952 Jern, Fe mg Kobber, Cu mg Zink, Zn mg Jod, I 16!g Mangan, Mn mg Chrom, Cr!g Side 1 af 2

21 BILAG C SIKKERHED Fedtbestemmelse Petroleumsether Methanol Giftig Meget brandfarlig Giftig Brandfarlig. Kan fremkalde kræft. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå enhver kontakt indhent særlige anvisninger før brug. Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug CO 2 -slukker ved brandslukning. Affaldsgruppe: C Meget brandfarlig. Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Affaldsgruppe: C Proteinbestemmelse Svovlsyre (konc.) Kjeltabs (K 2 SO 4 + CuSO 4 5 H 2 O + TiO 2 ) Ætsende Sundhedsskadelig Miljøskadelig Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Affaldsgruppe: X Farlig ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage u- ønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af støv. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / leverandørbrugsanvisning. Affaldsgruppe: X 17

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER:

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER AF KENNETH BUCHWALD JOHANSEN TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 KORT OM RAPPORTEN Rapporten handler om syntesen af FeSO4 7H2O, Aspirin, benzoesyre,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Rendyrkning og identifikation af bakterier

Rendyrkning og identifikation af bakterier Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg www.nucleus.dk 3 Rendyrkning og identifikation af bakterier Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvilke mikroorganismer man har i sin prøve.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler CIR nr 159 af 22/08/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 01-09-1994 Fødevareministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften CIR nr 90 af 16/09/2002 Yderligere dokumenter: Afgørelser truffet i

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN ØVELSE K4 KØDKVALITET DENATURERING AF PROTEINER OG HÆM-JERN VED VARMEBEHANDLING SIDE 1 AF 1 K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN På de følgende sider findes en række færdigberegnede kostregistreringer

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE!

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! Annika Andersen Elifritz Om kost og sundhed Hvor mange her har nogensinde været på slankekur? 95% af alle danskere har været på slankekur. 95% af dem har ikke været

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Dette er vores første nyhedsbrev, og vi er meget spændte pa, hvad det kan bringe med af gode ting.

Dette er vores første nyhedsbrev, og vi er meget spændte pa, hvad det kan bringe med af gode ting. Nyhedsbrev Nov 2014 Leder: Dette er vores første nyhedsbrev, og vi er meget spændte pa, hvad det kan bringe med af gode ting. I og med at det er det første nyhedsbrev fra os, vil jeg lige komme ind pa,

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere