Analyse af grillpølse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af grillpølse"

Transkript

1 1. års-opgave Analyse af grillpølse af Kenneth Buchwald Johansen 2laba0108 Fedtekstraktion Kjeldahldestillation stomacher til homogenisering af prøve til mikrobiologisk analyse Nærværende rapport er en del af 1. årsprøven ved laborantuddannelsen, Nordjyllands Erhvervsakademi, juni Tema: Levnedsmidler

2 Nordjyllands Erhvervsakademi Laborantskolen Sofiendalsvej Aalborg TITEL: Analyse af grillpølse TEMA: FORFATTER: 1. årsprøve, Levnedsmidler Kenneth Buchwald Johansen PROJEKT PERIODE: SEMESTER: HOLD: Fra 4. juni 2008 Til 17. juni Semester 2laba0108 SYNOPSIS: En grillpølse skal undersøges for antallet af aerobe mikroorganismer, koliforme bakterier og Staphylococcus aureus. Grillpølsens indhold af fedt og protein ønskes også bestemt. Der benyttes analyseforskrifter fra Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler til de mikrobiologiske analyser og tidligere udleverede forskrifter til de kemiske analyser. Analyseresultaterne sammenlignes med vejledende grænseværdier. Analyserne viser, at fedt-, protein- og kulhydratindhold svarer til normalindholdet for pølser. De mikrobiologiske analyser afslører et lavt indhold af aerobe mikroorganismer, og der kunne ikke påvises et indhold af hverken koliforme bakterier eller S. aureus. Varmebehandlingen af pølsen har altså haft den ønskede effekt. COPYRIGHT (2008) KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. SAT MED LATEX OG MEMOIR-KLASSEN.

3 FORORD Nærværende rapport er dokumentationen for laboratoriearbejdet i sammenhæng med 1. årsprøven på laborantuddannelsens 2. semester ved Nordjyllands Erhvervsakademi. I denne rapport vil henvisninger til litteratur fremgå med en identifikation og årstal, f.eks. Vejledende grænseværdier 2007, som henviser til analyseforskriften Vejledende grænseværdier for rutinemæssig kontrol i detailledet., som også findes som bilag A på side 15. For at gøre indholdsfortegnelsen mere overskuelig, medtages der ikke under-underafsnit. dato Kenneth Buchwald Johansen II

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord II 1 Teori Problemformulering Mikrobiologiske analyser Kemiske analyser Resultater Organoleptisk undersøgelse Mikrobiologiske analyser Kemiske analyser Resultatskemaer Diskussion Mikrobiologiske analyser Kemiske analyser Konklusion 13 Litteratur 14 Bilag A Vejledende grænseværdier 15 Bilag B Vejledende indhold i pølser 16 Bilag C Sikkerhed 17 Bilag D Mikrobiologiske analyser 19 Bilag E Fedtstofbestemmelse 20 Bilag F Proteinbestemmelse 21 Bilag G Aske, tørstof og kulhydrat 23 III

5 KAPITEL 1 TEORI Dette kapitel giver overblik over rapporten og analysernes formål. Metoder og principper beskrives nærmere. Kapitlet er delt op i et afsnit om de mikrobiologiske analyser og et afsnit om de kemiske analyser. Først præsenteres problemformuleringen. 1.1 Problemformulering Opgaven er formuleret som følger: Der foretages kemiske og mikrobiologiske undersøgelser på grill-pølse indkøbt ved en detailslagter. Undersøgelsen skal mindst omfatte: Organoleptisk undersøgelse Aerobe mikroorganismer, NMKL nr. 86 Koliforme bakterier, NMKL nr. 44 Staphylococcus aureus, NMKL nr. 66 Fedtstof ved Büchi ekstraktion Protein ved bestemmelse af Kjeldahl N Ved forbehandling af prøven til mikrobiologiske undersøgelser skal proceduren til bestemmelse af gennemsnitsflora anvendes (NMKL 91, 7.3). Der er altså tale om 4 mikrobiologiske og 2 kemiske analyser. Derudover laves der også tørstof- og askebestemmelse, idet det så er muligt at bestemme kulhydratindholdet. Derved findes altså indholdet af fedtstof, protein og kulhydrat, som tilsammen udgører en varedeklaration for grillpølsen. 1.2 Mikrobiologiske analyser For at vide, hvor store fortyndinger, der skal laves, må man have nogle vejledende værdier for indholdet af mikroorganismer. Vejledende grænseværdier 2007 er nogle tidligere udleverede grænseværdier for mikrobiologisk indhold, som vil blive brugt i denne rapport. Der er dog ikke nogle grænseværdier, der direkte gælder for pølser, så i stedet vil værdierne for Pålæg i skiver (løssalg) blive brugt. Dette menes at kunne forsvares, da grillpølserne også bliver solgt som løssalg og derfor vil blive udsat for de samme mikroorganismer, som pålæg i skiver. Desuden er både pålægget og pølserne varmebehandlet inden salg. Vejledende grænseværdier 2007 kan findes som bilag A på side 15. Vejledende grænseværdier 2007 giver 2 vejledende grænseværdier for hver kimtalsparameter (f.eks. koliforme bakterier, Cl. perfringens osv.). Den ene grænse, m, kaldes i denne rapport den acceptable grænse. Hvis kimtallet er mindre end denne grænse, kan produktet sælges uden yderligere forbehold. Den anden grænse, M, kaldes i denne rapport den kritiske grænse. Hvis kimtallet er over denne grænse, er der en så væsentlig fejl på levnedsmidlet, at det ved almindelig anvendelse er uacceptabelt, og der bør (øjeblikkeligt) undersøges, hvad årsagen kan være. Imellem de to grænseværdier siges det, at levnedsmidlet er behæftet med fejl og årsagen hertil snarest bør undersøges. Levnedsmidlet kan dog stadig sælges. Det 1

6 er her vigtigt igen at påpege, at der er tale om vejledende grænseværdier, og altså ikke nogle værdier, der er vedtaget ved lov. I denne rapport regnes fortyndinger ud efter den acceptable grænse i første omgang, idet det må forventes, at grillpølsen er egnet til salg. Det forsøges dog at tage hensyn til, at kimtallet kan ligge tættere på den kritiske grænse, og derfor bestræbes det, at mindst én af fortyndingerne vil være egnet til tælling, selvom kimtallet er tæt på den kritiske grænse. Da prøven er fast, angives kimtal som kim/g. Til teorien om mikroorganismerne er bogen Thougaard 2007 blevet brugt Forbehandling af prøven En grillpølse er ikke en specielt homogen sammensætning. NMKL91 bruges til at udtage en prøve, der er repræsentativ for gennemsnitsfloraen. Dette betyder, at der aseptisk skal udtages en prøve, på en sådan måde, at materiale fra både dybde og overflade er forholdsmæssigt repræsenteret. Rent praktisk skæres der en skive ud fra midten af pølsen, således at der både medtages skind og fyld. Enderne af pølsen udgås, da enderne hovedsageligt består af skind, og derfor ikke vil være en gennemsnitlig prøve. Prøven overføres til en stomacherpose sammen med fortyningsvæske og homogeniseres (et stomacher-apparat kan ses på forsiden af denne rapport). Skindet vil ikke blive ødelagt så godt, men de bakterier, der er i pølsen, vil blive frigivet til fortyndingsvæsken. Derved haves en fortynding Aerobe mikroorganismer Antallet af aerobe mikroorganismer giver et overblik over det samlede antal af levende mikroorganismer i prøven. Derfor udpodes der på et alsidigt præparat, nemlig PCA, som er beskrevet nærmere nedenfor. Ifølge Vejledende grænseværdier 2007 er den acceptable grænse 10 5 kim/g, og den kritiske grænse er 10 7 kim/g. Der benyttes analyseforskriften NMKL , som fortæller, at det er acceptabelt med kim pr. plade. Derfor skal der laves fortyndingerne 10 3, 10 4 og 10 5, hvor der forventes at være 100, 10 og 1 kim pr. plade. I tilfældet af, at kimtallet ligger tæt på den kritiske grænse, vil fortyndingen være nyttig til tælling. Forskriften lægger op til undersøgelsen af psykrostrofe kim (6,5 C), men det kræver en inkubationstid på 10 døgn, hvilket der ikke er tid til her. I stedet vælges der at inkubere i 72 timer ved 30 C, idet der så direkte kan sammenlignes med de vejledende grænseværdier. PCA Plate-Count-Agar er en universalagar, som de fleste mikroorganismer kan vokse på. Det indeholder pepton (kvælstof-kilde), glucose (kulstof- og energikilde), gærekstrat, vækststoffer og mineralsalte. Det har desuden en neutral ph på 7, Koliforme bakterier Koliforme bakterier er en betegnelse for laktoseforgærende enterobakterier - det vil sige en del af slægten Enterobacteriaceae. Betegnelsen omfatter Escherichia coli samt nogle nærtstående arter og slægter, blandt andet Klebsiella. Enterobakterier betyder jo tarmbakterier, og det er derfor af stor betydning, hvor store mængder af koliforme bakterier, man finder i levnedsmidler. E. coli er normalt apatogen og findes normalt i tarmfloraen hos mennesker og dyr. Derfor er den i sig selv ikke interessant at påvise. Men E. coli er kun i stand til at leve i kortere tid udenfor tarmkanalen, og da den samtidig er let at påvise, bruges den som indikator for frisk fækal forurening. Klebsiella findes også som en normal bestanddel 2

7 af tarmfloraen, er også normalt apatogen, men er i stand til at formere sig udenfor tarmfloraen. Derfor kan Klebsiella ikke bruges som indikator for fækal forurening, og det betyder, at mængden af koliforme bakterier heller ikke direkte er indikator for fækal forurening. I stedet kan parameteren anvendes som udtryk for f.eks. korrekt varmebehandling og i visse tilfælde krydskontamination mellem rå og varmebehandlede produkter. Det skal dog nævnes, at hvis der påvises et højt indhold af koliforme bakterier, kan det alligevel godt være, at der har foregået fækal forurening, hvorfor levnedsmidlet bør undersøges nærmere (f.eks. en undersøgelse af indholdet af E. coli). Om de koliforme bakterier gælder følgende: 1. Tilhører gruppen af fakultativt anaerobe, gramnegative stave, 2. Galdetolerante, 3. glucoseforgærende, 4. lactose+ (laktoseforgærende). Ifølge Vejledende grænseværdier 2007 er den acceptable grænse 1000 kim/g i grillpølser. Den kritiske grænse er 10 5 kim/g. Der bruges analyseforskriften NMKL , som fortæller, at det ønskede kimtal er kim pr. plade. Derfor skal der laves fortyndingerne 10 1 og 10 2, hvor der forventes at være 100 og 10 kim pr. plade eller mindre. Egentlig bør der også medtages en ufortyndet prøve, idet prøven er varmebehandlet og derfor ikke bør indholde så mange mikroorganismer, men det kan ikke lade sig gøre, da prøveforbehandlingen kræver, at prøven fortyndes. Prøven indstøbes i TSA (Trypton-Soya-Agar), som er et alsidigt substrat, hvor stressede bakterier bakterier kan påbegynde vækst. Trypton er et delvist nedbrudt protein, som er let at nedbryde. Efter præinkubationen hældes der et lag af RVG-agar over indstøbningssubstratet og inkuberes ved 37 C i 24 timer. Her er altså tale om dybdeudsæd. RVG beskrives nærmere nedenfor. RVG (Rød-Violet-Galdeagar) Substratet består ifølge Thougaard 1999 af grundsubstrat, crystalviolet, galdesalte, lactose og neutralrødt. Koliforme bakterier, som er laktose+, danner (mørke-)røde kolonier med violet opklaringszone på dette substrat. Kolonierne er sædvanligvis 0,5mm i diameter eller større. De selektive og indikative principper for substratet kan ses i tabel 1.1. Selektivt princip Galdesalte og crystalviolet gør substratet selektivt, idet bakterien skal være galderesistent, for at kunne vokse på substratet. Agaren hæmmer grampositive bakterier, og tillader altså vækst af gramnegative enterobakterier. Indikativt princip Ved lactoseforgæringen sænkes ph på grund af syredannelse. Omkring kolonierne dannes der komplekser af galdesyrer og substrates farvestoffer (crystalviolet og neutralrødt). Ikke-laktoseforgærende enterobakterier vokser derimod med blege kolonier (f.eks. Salmonella). Tabel 1.1: Selektive og indikative principper for RVG. Typiske eller mistænkelige kolonier konfirmeres ved at overføre kolonimasse til brilliantgrønt-galdelactose-bouillion (BGLB), hvori der er et durhamrør. BGLB indeholder oksegalde, hvorfor kun galdetolerante bakterier kan vokse heri. Sammen med brilliantgrønt hæmmes stort set alle grampositive og gramnegative bakterier udover koliforme bakterier. De koliforme bakterier er laktoseforgærende og danner derfor gas, som kan ses som bobler i durhamrørerne efter inkubation. 3

8 1.2.4 Staphylococcus aureus Stafylokokker er en af de mest berygtede bakterier i Danmark. Dette skyldes først og fremmest den medieomtale, der har været, når der har været et udbrud af penicillinresistente stammer af stafylokokker på de danske sygehuse. Det er nemlig vanskeligt at bekæmpe en bakterie, der er penicillinresistent. Resistensen opstår fordi stafylokokker kan danne enzymet penicillinase, der ødelægger penicillin. Stafylokokker vokser naturligt på hud og slimhinder hos mennesker og dyr, og kan derfor give anledning til en række infektioner, f.eks. bylder, bulne fingre, børnesår, skægpest, mellemørebetændelse og benmarvsbetændelse. I fødevaresammenhæng er S. aureus sandsynligvis den hyppigste årsag til fødevareforgiftning herhjemme. Den kan nemlig opformere sig i fødevarer og danne et kraftigt toksin, enterotoxin. Det er dog sjældent at forgiftningen registreres. Dette kan skyldes, at selve forgiftningen - på trods af at den er voldsom og meget ubehagelig - er hurtigt overstået, så der sjældent søges læge. Symptomerne er stærk opkast, kvalme og diarré. Stafylokokker vokser dårligt i konkurrence med andre bakterier, hvorimod de hurtigt kan formere sig i varmebehandlede varer, hvor der er få andre bakterier. Også i saltede kød- og fiskeprodukter kan stafylokokker opformeres, idet stafylokokker er salttolerante. S. aureus kan findes i mange forskellige fødevarer som fx råt okse- og svinekød og råt fjerkræ. Den kan som nævnt også findes i varmebehandlede fødevarer som fx kogt skinke, bacon, fjerkræ- og fiskeprodukter samt ægholdige produkter som cremer og saucer. Årsagen til forgiftninger er oftest, at mennesker overfører bakterier fra f.eks. et sår, næsen eller via hænderne til maden under forarbejdningen, og at maden derefter ikke køles tilstrækkeligt. Bakterien kan så opformere sig og danne toksin. S. aureus-toksin er meget varmestabilt og kan tåle mere end ½ times kogning. Om S. aureus gælder følgende: 1. Tilhører gruppen af grampositive kokker, 2. Katalase+ (kan inaktivere cellegiften H 2 O 2 ), 3. Fakultativt anaerob, 4. Salttolerant, 5. Koagulase+ (kan få blodplasma til at koagulere, dvs. stivne), 6. Hæmolytisk (springer de røde blodlegemer (hæmoglobin), hvilket ses ved hæmolysezone omkring kolonier (blodagar)), 7. Mannitol+ (forgærer kulhydrat og danner syre). Til analysen benyttes NMKL , der ikke fortæller noget om det ønskede kimtal pr. plade. Der regnes derfor med kim pr. plade. Vejledende grænseværdier 2007 fortæller ikke om en acceptabel værdi for S. aureus, så i stedet bruges den kritiske grænse på 1000 kim/g. Fortyndingerne bliver da 10 1 og I denne analyse laves der overfladeudsæd, og der skal derfor kun udpodes 0,1mL prøve, hvilket vil give en ekstra fortynding af prøven. For at kompensere for dette, udpodes 1mL på 3 plader (0,33mL pr. plade), der så aflæses som en plade. Der udpodes parallelt på Baird-Parker og blodagar. Disse to agare beskrives nærmere nedenfor. BP (Baird-Parker) Substratet består ifølge Thougaard 1999 af grundsubstrat, Li-chlorid, K-tellurit, Na-pyruvat, glycin og æggeblommeemulsion. 4

9 S. aureus vokser frem som sorte/grå, konvekse og skinnende kolonier på substratet. Deres størrelse er ca. 1-1,5mm i diameter efter 1 døgn. Selektive og indikative egenskaber for BP kan ses i tabel 1.2. Selektivt princip Pyruvat og glycin fremmer væksten af S. aureus, men Li-chlorid og tellurit virker hæmmende på de fleste andre bakterier Indikativt princip Stafylokokker reducerer tellurit til tellur, der giver en sortfarvning af kolonierne. Efter 1-2 døgn har der forekommet en protein- og lecitinspaltning (fra æggeblommeemulsionen), hvilket giver opklarings- og udfældningszoner i substratet. Tabel 1.2: Selektive og indikative principper for BP. BA (Blodagar) Blodagar indeholder, som navnet antyder, blod. Der er tale om fåre-, heste- eller, som i dette tilfælde, kalveblod. Substratet bruges til dyrkning af kræsne bakterier samt til bestemmelse af hæmolyseområder. Der er tale om et substrat, der er specielt rigt på næringsstoffer, og giver derfor gode vækstbetingelser for mange bakterier. S. aureus er hæmolytisk, og vil derfor give klare hæmolysezoner på BA. Den er også mannitol+, hvilket vil sige, at der dannes syre og laves gulfarvning. Typiske og mistænkelige kolonier bør videredyrkes til konfirmering ved gramfarvning og test for koagulaseproduktion. Dette må dog undlades her, idet inkubationstiderne vil overskride den tilladte laboratorietid. 1.3 Kemiske analyser Til de kemiske analyser benyttes der vejledende værdier for indhold af fedt, protein, aske og så videre. Disse vejledende værdier er taget fra opslagsværket Fødevareinstituttet 2008, som findes på internettet (bilag B på side 16). For at kunne bruge disse vejledende værdier, antages det at indholdet i grillpølsen svarer til indholdet af en wiener-/frankfurterpølse Forbehandling af prøven Til de kemiske analyser anses det for acceptabelt at blende hele pølsen i en blender. Blenderen skal selvfølgelig være rengjort, så prøven ikke forurenes med ekstra fedt eller protein. Her udgås enderne af pølsen altså ikke, idet hele pølsen kan homogeniseres til en ensartet masse. Pølse-massen opbevares på frys i små poser indtil det skal bruges Fedtbestemmelse Fedt er sammen med protein og kulhydrat en af de vigtigste energikilder for mennesker. Det er den energikilde, som mennesker også har flest problemer med, dels fordi vi spiser for meget fedt, dels fordi vi har svært ved at skelne mellem det sunde og det knapt så sunde fedt. Fedt er en nødvendig energikilde. F.eks. ville mange vitaminer ikke kunne opløses og virke, hvis der ikke var fedt til stede i vores kost, og vi ville blive fejlernærede. Fedtbestemmelse foretages her ved soxhlet-metoden, som henviser til en soxhlet ekstraktor (Büchi ekstraktor, som kan ses på forsiden af denne rapport) - det ekstraktionsapparat, der skal bruges til analysen. Analyseforskriften (NOEA 2007) er udleveret ved Levnedsmiddeltemaet. 5

10 Den afvejede prøvemængde skal svare til ca. 0,5% fedt, så der afvejes 4 homogeniserede prøver af 2-3g, idet der ifølge Fødevareinstituttet 2008 er ca. 23% fedt i pølsen. Prøve og sand blandes med en spatel, som aftørres med methanol på vat. Vattet anbringes ovenpå prøven. Sandets formål er at gøre prøvens overflade større, så tørring og ekstraktion går hurtigere. Ekstraktionshætte med indhold tørres ved 135 C, og anbringes derefter i ekstraktionsapparatet. Der påfyldes petroleumsether. Der monteres cups, ekstraktionen startes og kører i 30 cycles. Efter endt ekstraktion og afdestillation af etheren, tørres cup ene ved 105 C og vejes efter afkøling. Derved findes massen af den ekstraherede fedt, som ligger på bunden af cup ene. Tørring og afvejning gentages indtil vægten er stabil - dog må fedtet ikke udsættes for for meget varme, da fedtet så kan omdannes til andre organiske forbindelser med større molmasse. Både methanol og petroleumsether er giftige og dampene skal derfor undgås. Petroleumsether er også kræftfremkaldende, så analysen kræver stor forsigtighed. Der bruges altså stinkskab, sikkerhedsbriller og handsker. Faremærkninger kan ses i bilag C på side Proteinbestemmelse Proteiner er kroppens byggesten. Proteiner bruges til opbygning af muskler og indre organer, herunder hjernen. Til bestemmelse af proteinindholdet benyttes Kjeldahl-metoden, som der tidligere er blevet udleveret en analyseforskrift på (NOEA 2007). Analysen går ud på at finde nitrogenindholdet af prøven og derefter regne det om til proteinindhold. Prøven destrueres ved 420 C i koncentreret svovlsyre med kjeltabs som katalysator. Herved omdannes tilstedeværende nitrogen til ammoniumioner. Reaktionen forløber således: P/N +H 2 SO 4 NH SO2+ 4 Herefter tilsættes Kjeldahllud (NaOH) i overskud, og den dannede NH 3 destilleres over i et forlag af HCl: NH OH NH 3 + H 2 O, NH 3 + HCl NH 4 Cl (+ overskud af HCl). Overskudet af HCl titreres med NaOH og Kjeldahlindikator. Titrerligningen er en gammel kending: HCl + NaOH NaCl + H 2 O. Kontroller og blindprøver behandles på samme måde som prøver. Som kontrol bruges trypton (N= 12,5 ± 0,3%, P= 76,9 ± 0,3%), og som blindprøve bruges saccharose, da evt. nitrat kun reduceres til ammonium ved tilstedeværelse af organisk stof. Der bruges blindprøver, fordi f.eks. svovlsyren kan indeholde nitrogen-forbindelser. Til analysen indstilles HCl på TRIS, og NaOH indstilles på HCl. Ved analysen skal der bruges en del farlige stoffer, nemlig kjeldahllud (32% NaOH), kjeltabs, koncentreret svovlsyre og en 0,5M NaOH. Der skal derfor bruges handsker, sikkerhedsbriller og så vidt muligt stinkskab. Efter prøverne er blevet destrueret, skal der tilsættes vand til destruktionsrørene, her skal man være forsigtig, idet man hælder vand direkte i koncentreret svovlsyre. Faremærkningerne kan ses i bilag C på side 17. 6

11 1.3.4 Aske, tørstof og kulhydrat Som tidligere nævnt bestemmes aske- og tørstofindhold, så kulhydratindholdet kan bestemmes. Det hænger nemlig således sammen, at kulhydrat = tørstof (protein + fedt + aske). Kulhydrat er endnu en primær biologisk måde at oplagre eller hente energi til kroppen. F.eks. er sukker kulhydrater, som nedbrydes under stofskiftet. For at finde aske- og tørstofindholdet, benyttes der analyseforskriften NMKL , som i al sin enkelthed går ud på at udtage prøve, som lægges i vejede digler og porcelænsskåle. Disse opvarmes i henholdsvis muffelovn ved 550 C og i varmeskab ved 105 C. Herefter vejes digler og skåle med afkølet prøve. Det er en god idé at opvarme diglerne langsomt (på en kogeplade), så prøven allerede er tørret en del, inden den skal i muffelovnen. Opvarmning og nedkøling gentages indtil vægten er stabil. 7

12 KAPITEL 2 RESULTATER I dette kapitel præsenteres resultaterne. En oversigt over resultater og vejledende værdier kan ses i tabel 2.1 og 2.2 på side Organoleptisk undersøgelse Pølsen har en meget bleg lysebrun farve, som er meget normal for almindelige grillpølser. Duften er klassisk og meget kraftig. Pølsens konsistens er meget fast. Overfladen af pølsen er jævn og glat, og der er ingen synlige misfarvninger eller andre uregelmæssigheder. 2.2 Mikrobiologiske analyser Ved analysen for aerobe mikroorganismer blev der kun fundet få kolonier på fortyndingen. Antallet af aerobe mikroorganismer estimeres til 6, kim/g. Til dette estimat hører et 95%-konfidensinterval på [ 3, kim/g; 1, kim/g ]. Analysen for koliforme bakterier viste nogle rødlige kolonier uden opklaringszone. Konfirmeringen viste, at det ikke var koliforme bakterier. Der blev ikke fundet nogle kolonier af S. aureus. Til gengæld blev der fundet en stor grøn/brun koloni med hæmolysezone på blodagaren. Denne kan ses i figur 2.1. Figur 2.1: Brunlig koloni på blodagar. 2.3 Kemiske analyser Aske, tørstof og kulhydrat Der blev fundet et askeindhold på 4,62g/100g, hvor den vejledende værdi er på 3,3g/100g. Præcisionen blev bestemt til 4,19%. 8

13 Tørstofindholdet blev 47,8g/100g imod den vejledende værdi 42,9g/100g. Præcisionen blev bestemt til 0,05%. Kulhydratindholdet blev bestemt til 3,28g/100g. Den vejledende værdi er 3,0g/100g Fedtbestemmelse Ved analysen blev fedtindholdet i pølsen bestemt til 26,1%. Den vejledende værdi er 23,2%. Analysen har givet en præcision på 0,79% Proteinbestemmelse Der er blevet bestemt et proteinindhold på 13,8g/100g med en præcision på 1,09%. Den vejledende værdi er 13,4g/100g. Kontrollerne, som bestod af saccharose, fik bestemt et proteinindhold på 73,9g/100g, hvor den vejledende værdi er 76,9g/100g. 9

14 2.4 Resultatskemaer Analyse Kimtal Acceptabel grænse Kritisk grænse 95%-konfidensinterval Bilag (kim/g) (kim/g) (kim/g) nedre grænse (kim/g) øvre grænse (kim/g) Aerobe mikroorganismer 1, (est.) (10 5 ) (10 7 ) 3, , D på side 19 Koliforme bakterier < (10 3 ) (10 5 ) - - D på side 19 S. aureus < (10 3 ) - - D på side 19 Tabel 2.1: Analyseresultater for mikrobiologiske analyser. Analyse Metode Enhed Resultat Vejledende værdi Kontrol CV% RF% Bilag Fedtstof Büchi ekstraktion g fedt / 100g 26,1 23,2 (17,9-29,4) - 0,79% - E på side Protein Kjeldahl g protein / 100g 13,8 13,4 (10,9-15,5) 73,9 1,09-3,91 F på side 21 Aske Muffelovn g aske / 100g 4,62 (est.) 3,3 (2,70-4,24) - 4,19 - G på side 23 Tørstof Varmeskab g tørstof / 100g 47,8 42,9 (37,1-49,5) - 0,05 - G på side 23 Kulhydrat Differensmetoden g kulhydrat / 100g 3,28 (est.) 3,0 (0-8) G på side 23 Tabel 2.2: Analyseresultater for kemiske analyser. Ved vejledende værdier er variationen af resultatet i parentes.

15 KAPITEL 3 DISKUSSION 3.1 Mikrobiologiske analyser Aerobe mikroorganismer Der var for få kim på pladerne til, at der kunne beregnes andet end et estimat af kimtallet. Der er altså færre kim i prøven end de vejledende grænseværdier tillader. Selv med et estimeret 95%-konfidensinterval, kommer kimtallet ikke tæt på grænseværdierne. Under analysen opstod der tvivl om, om fortyndingsrækken blev fortyndet videre efter fortyndingen. Dette har gudskelov vist sig ikke at være noget problem, da der var meget få kim på pladerne, og der derfor ikke kunne forventes nogle kim på og fortyndingerne. Udover den mulige fejl i fortyndingsrækken, har analysen ikke givet nogle problemer - den er nem og ligetil. Det trækker dog hårdt på den pressede tidsplan, at der er en inkuberingstid på 72 timer - der er simpelthen bare ikke tid til at lave analysen om, hvis noget går galt Koliforme bakterier Der var en del kolonier på de mindst fortyndede RVG-plader. Disse kolonier faldt dog for kravet om opklaringszoner. Kolonierne blev dog alligevel testet for gasdannelse, men også denne test var negativ. Det er naturligvis positivt, at der ikke blev fundet koliforme bakterier i prøven Staphylococcus aureus Der blev ikke fundet nogle mistænkelig kolonier hverken på BP eller på blodagar. Der blev dog fundet en stor brunlig koloni med hæmolysezone, som det blev vist i figur 2.1 på side 8. Kolonien har samme udseende som Bacillus cereus har på blodagar, og det antages derfor, at det er den, der er tale om. B. cereus er også patogen og altså ikke ønskelig i fødevarer. Her er dog kun tale om små mængder, som de vejledende grænseværdier tillader. Større mængder af B. cereus ville kunne give opkast og diarré. Generelt må det siges, at varmebehandlingen har været succesfuld. Indholdet af mikroorganismer er mindre end de vejledende grænseværdier. 3.2 Kemiske analyser Aske, tørstof og kulhydrat Ved askebestemmelsen fortæller forskriften, at diglerne med prøven langsomt skal varmes op på kogeplade, inden de sættes i muffelovn. Hvad forskriften ikke fortæller er, at nogle prøver også bør varmes over gasblus efter de har været på en kogeplade. Diglerne har stået på en kogeplade i omkring 5 timer, inden de blev overført til muffelovn. Prøven var alligevel ikke blevet varmet nok, og da de kom ind ved 550 C, gik der ild i en af prøverne. Derfor kan askeindholdet kun regnes for at være et estimat. Derved bliver også kulhydratindholdet et estimat, da det beregnes på baggrund af askeindholdet. Askeindholdet ligger lidt over normalindholdet i pølser til trods for fejlen ved opvarmningen. Diglerne fik i alt 2 døgn ved 550 C, hvor vægten var uændret det sidste døgn. 11

16 Tørstofindholdet blev bestemt uden komplikationer. Dog ser prøven stadig meget fugtig ud efter tørring, men det skyldes det store indhold af fedt. Analysen gav en meget lav CV%, og resultatet ligger indenfor variationsområdet, som er normalt for pølser. Kulhydratindholdet er bestemt ved differensmetoden, og det fundne estimat ligger meget tæt på den vejledende værdi. Det kan altså godt siges at være et realistisk bud på kulhydratindholdet Fedtbestemmelse Fedtindholdet ligger en lille smule over det forventede, men det er dog indenfor normalområdet. Under analysen blev ekstraktionsapparatet påfyldt for meget petroleumsether, men det lader ikke til at have haft større betydning for resultatet Proteinbestemmelse Proteinindholdet ligger meget tæt på den vejledende værdi. Analysen har givet en CV% på 1,09, som er lidt høj. Nøjagtigheden på kontrollen blev fundet til -3,91%, så tilsyneladende giver analysen et lidt for lavt proteinindhold. Dette er også helt i orden, da der sagtens kan være et større proteinindhold uden at prøven vil kommer over de vejledende værdier. 12

17 KAPITEL 4 KONKLUSION De mikrobiologiske analyser har vist, at der hverken kunne findes koliforme bakterier eller Staphylococcus aureus ved en fortynding. Det betyder, at indholdet af disse to kimtalsparametre altså må være mindre end 10kim/g, hvilket er langt under de vejledende grænseværdier. Der blev dog fundet en enkelt koloni af, hvad der antages at være, Bacillus cereus i en af fortyndingerne, men dette er også helt acceptabelt i henhold til de vejledende grænseværdier. Antallet af aerobe mikroorganismer er også meget lavere end de vejledende grænseværdier, og det må altså konkluderes, at varmebehandlingen har virket. Prøven er tilsyneladende heller ikke blevet kontamineret efter varmebehandlingen, og pølsen må altså siges at være salgsegnet. De kemiske analyser har vist, at fedt-, protein- og kulhydratindhold stemmer godt overens med normalindholdet for en pølse. Fedtindholdet ligger en lille smule over gennemsnittet, men er dog stadig indenfor normalområdet. Alt i alt kan pølsen betragtes som en gennemsnitlig grillpølse. I henhold til de vejledende grænseværdier og analyserne i denne rapport, er der intet i vejen for at sælge pølsen, og der er intet unormalt at bemærke. 13

18 LITTERATUR Büchi, Labortechnik AG (2007). Application Büchi. Büchi Kjeldahl Systems. Nitrogen and Protein Determination. Fødevareinstituttet (2008). Pølser, wienerpølse, frankfurterpølse. Bilag B. URL: dk/fvdb_details.asp?foodid=0292. NMKL23 (1991). Vatten och aska. Gravimetrisk bestämning i kött och köttvaror. 2. udg. Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel. NMKL44 (2004). Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. 6. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NMKL66 (2003). Staphylococcus aureus. Bestemmelse i næringsmidler. 4. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NMKL86 (2006). Aerobe Mikroorganismer. Bestemmelse i næringsmidler ved 30 C, 20 C eller 6,5 C. 4. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NMKL91 (2002). Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse. 4. udg. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler. NOEA (2007). Levnedsmiddeltema 1 Efteråret 2007: Kemi. Thougaard, Varlund & Madsen (1999). Praktisk Mikrobiologi. 1. udg. Teknisk Forlag. (2007). Mikrobiologi. Fødevarer. Hygiejne. Genteknologi. 2. udg. Nyt Teknisk Forlag. Vejledende grænseværdier, for rutinemæssig kontrol i detailledet (2007). Laboratorieklubben for Sjælland, Lolland-Falser og Bornholm. Bilag A. 14

19 BILAG A VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR RUTINEMÆSSIG KONTROL I DETAILLEDET Vejledende grænseværdier (detailledet) A B C D E F Fersk hakket kød og kødfars Hele stykker, færdige retter VARMEBEHANDLEDE KØDVARER Pålæg i skiver (løssalg) Vakuumpakkede pålægsvarer Mayonnaisesalater Kødsalater KIMTALSPARAMETRE m M m M m M m M m M m M 1.Kimtal 30 C, 1000/g Psykrotrofe kim 1000/g Kimtal 21 C, JA, 1000/g 4.H2S-produc. kim, JA, 1000/g 5.Fremmede kim 6.Mælkesyrebakt. 1000/g Brochotrix. therm. 1000/g Gær/skimmel 100/g 10/ /1 10/ /1 INDIKATORPARAMETRE 9.Coliforme bakt. /g Termotol. coliforme /g Fækale strept. /g PATOGENER 12.B.cereus /g Staf.aureus /g Hæmolyt. strept. /g Cl.perfring. /g m : Levnedsmidlet er acceptabelt og er uden forbehold salgsegnet. m-m: Levnedsmidlets salgsegnethed er behæftet med fejl. Der foretages (snarest) en undersøgelse af årsagsforholdene. M: Levnedsmidlets salgsegnethed er behæftet med så væsentlige fejl, at det ved anvendelse på almindelig eller foreskreven måde ikke umiddelbart er acceptabelt. Årsagen hertil må (øjeblikkelig) underkastes en nærmere undersøgelse. 15

20 Fødevaredatabanken - Detaljerede fødevareoplysninger 12/06/ Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet BILAG B VEJLEDENDE INDHOLD I PØLSER Fødevaredatabanken - version 6.02 Fødevaredatabanken - Søg fødevaredata - Om fødevaredata - Hent fødevaredata - Brug af fødevaredata - Ændringer i data - Specielle lister - Fødevaredatahistorie - Norfoods - LanguaL - EuroFIR - Andre netsteder - Kontakt os Food Composition Pølser, wienerpølse, frankfurterpølse Pork, sausage, vienna/frankfurter type FVDB nr Svind: 0% Indhold pr. 100 g Enhed Indhold Variation Antal Kilde Energi kj Protein, total [NCF: 6.25] g S0943 total-n g S0944 Fedt, total [FACF: 0.920] g S0945 mættede fedtsyrer g monoumætt. fedtsyrer g polyumætt. fedtsyrer g Kulhydrat, total g S0947 kulhydrat, tilgængelig g tilsat sukker g kostfibre g Alkohol g Aske g S0948 Vand g S0949 A-vitamin RE Retinol!g 0 < ß-caroten!g D-vitamin!g D3 cholecalciferol!g D2 ergocalciferol!g hydroxycholecalciferol!g E-vitamin "- TE alfa-tokoferol mg K-vitamin!g B1-vitamin, thiamin mg B2-vitamin, riboflavin mg Niacin NE niacin mg tryptofans bidrag mg B6-vitamin mg Pantothensyre mg 0.68 T0293 Biotin!g 3.70 T0293 Folat!g B12-vitamin!g C-vitamin mg L-ascorbinsyre mg L-dehydroascorbins. mg Natrium, Na mg S0950 Kalium, K mg S0951 Calcium, Ca mg Magnesium, Mg mg Phosphor, P mg S0952 Jern, Fe mg Kobber, Cu mg Zink, Zn mg Jod, I 16!g Mangan, Mn mg Chrom, Cr!g Side 1 af 2

21 BILAG C SIKKERHED Fedtbestemmelse Petroleumsether Methanol Giftig Meget brandfarlig Giftig Brandfarlig. Kan fremkalde kræft. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå enhver kontakt indhent særlige anvisninger før brug. Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug CO 2 -slukker ved brandslukning. Affaldsgruppe: C Meget brandfarlig. Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Affaldsgruppe: C Proteinbestemmelse Svovlsyre (konc.) Kjeltabs (K 2 SO 4 + CuSO 4 5 H 2 O + TiO 2 ) Ætsende Sundhedsskadelig Miljøskadelig Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Affaldsgruppe: X Farlig ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage u- ønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af støv. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / leverandørbrugsanvisning. Affaldsgruppe: X 17

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

ANALYSE AF HAKKET SVINEKØD

ANALYSE AF HAKKET SVINEKØD ANALYSE AF HAKKET SVINEKØD METTE BERTHEL LEVNEDSMIDDELTEMA KENNETH JOHANSEN Nordjyllands Erhvervsakademi Laborantskolen Sofiendalsvej 60 9100 Aalborg Titel: Analyse af hakket svinekød Tema: Levnedsmidler

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Blandbarhed. HTX Roskilde. Ida Sophie Dyrbye Hersbøll H 1.3

Blandbarhed. HTX Roskilde. Ida Sophie Dyrbye Hersbøll H 1.3 Kemi Blandbarhed HTX Roskilde Ida Sophie Dyrbye Hersbøll H 1.3 21/1-2010 Teststoffer Formålet med denne øvelse er at undersøge nogle stoffer blandbarhed I to forskellige opløsningsmidler, vand og pentan.

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Polære og upolære stoffer

Polære og upolære stoffer 2007 Polære og upolære stoffer Kemi Her i denne rapport indgår nogle forsøg med nogle polære og upolære stoffer f eks. Hvilken reaktion får man når man blander dem sammen. Ja hvad sker der så? Emad Osman

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER:

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER AF KENNETH BUCHWALD JOHANSEN TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 KORT OM RAPPORTEN Rapporten handler om syntesen af FeSO4 7H2O, Aspirin, benzoesyre,

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Foderanalyser. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum

Foderanalyser. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Foderanalyser Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Fra foder til mælk, Kursus for kvægrådgivere, AU Foulum, 21. marts 2017 Foderanalyser Hvad er det relevant at analysere? I hvilke

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Kemiaflevering uge 37

Kemiaflevering uge 37 Kemiaflevering uge 37 Kenneth Buchwald Johansen, 1laba0807 Opgave 1: Afstem redoxligningen Cl 2 Cl +ClO 3 : 0 1 5 3( 2) Cl 2 Cl + ClO 3 (basisk væske). Vi kan se at Cl 2 både reduceres og oxideres. Det

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Bioaske (slamaske) Indgår som råmateriale i produktion af beton

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE VERSION 1.2 OPDATERET DATO : 13/12/2001 1 IDENTIFIKATION HANDELSBETEGNELSE DESILIIN KLOV ANVENDELSES OMRÅDE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE LEVERANDØR LINDS AS Blüchersvej 3-7480

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revision: 06-03-2008 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj 36 Anvendelse: Rensning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

ANALYSE RØMØGADE NOEA AF DRIKKEVAND FRA LABORANT- UDDANNELSEN AF: TINA ARENDTSEN SANNE PEDERSEN KENNETH JOHANSEN PERIODE: NOVEMBER 2007 1.

ANALYSE RØMØGADE NOEA AF DRIKKEVAND FRA LABORANT- UDDANNELSEN AF: TINA ARENDTSEN SANNE PEDERSEN KENNETH JOHANSEN PERIODE: NOVEMBER 2007 1. NOEA LABORANT- UDDANNELSEN ANALYSE AF DRIKKEVAND FRA RØMØGADE AF: TINA ARENDTSEN SANNE PEDERSEN KENNETH JOHANSEN PERIODE: NOVEMBER 2007 1. SEMESTER TEMA DRIKKEVAND Nordjyllands Erhvervsakademi Laborantskolen

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE ANALYSE AF FEDTINDOLD I MADOLIE Ved denne øvelse bestemmes det gennemsnitlige antal dobbeltbindinger pr. fedtsyre og fedtstoffets middelmolmasse for en madolie. Supplerende baggrundsinformation om lipider

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2 da SIKKERHEDSDATABLAD Oprettet: 7. maj 2003 Revisionsdato: 2. nov. 2010 erstatter: 29. apr. 2008 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 4140 Borup

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER CONDENCIDE Side 1 Dato: 05/08/2003 Version: 1.1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation af virksomheden: CONDENCIDE Lokalirriterende

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V461D Produktregisternummer: 2170880

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel Multifunktionelt rengøringsmiddel Sammensætning: indeholder under 5 % anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, duftstof. Øvrige ingredienser: kompleksdanner, ammoniak, farvestof. ph-værdi ca. 11. Effekt:

Læs mere