GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1."

Transkript

1 GOLFREGLERNE som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar udgave pr. 1. januar 2004 Copyright 2003 Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and the United States Golf Association. Publiceret under licens fra R&A Rules Limited All Rights reserved. Dansk Golf Unions officielle oversættelse Copyright 2003 Dansk Golf Union 1

2 R&A Rules Limited Med virkning fra 1. januar 2004 overfører The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ansvaret for og myndigheden over udarbejdelsen, fortolkningen og udstedelsen af decisions vedr. Golfreglerne og Amatørreglerne til R&A Rules Limited. De nye Golfregler og de nye Amatørregler er derfor blevet godkendt af R&A Rules Limited. Med virkning fra 1. januar 2004 vil Golfreglerne og Amatørreglerne blive udarbejdet, ændret, fortolket og anvendt af R&A Rules Limited. Køn I Golfreglerne er kønnet, der er anvendt i forbindelse med en person, underforstået at inkludere begge køn. Fysisk eller mentalt handicappede golfspillere R&A publikationen A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities, som indeholder tilladelige modifikationer af Golfreglerne for fysisk eller mentalt handicappede golfspillere, kan erhverves i Dansk Golf Union. 2

3 Forord til Golfreglerne 2004 Med virkning fra 1. januar 2004 bliver the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ledelsesansvar og myndighed overført til R&A Rules Limited. Denne bog indeholder Golfreglerne, som træder i kraft i hele verden fra 1. januar Den repræsenterer kulminationen på fire års arbejde af the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og United States Golf Association efter konsultationer med andre golfinstanser over hele verden. Selv om den veletablerede nummerering er blevet bibeholdt og ingen ændring fundamentalt ændrer den måde, hvorpå spillet bliver spillet, repræsenterer denne udgave af Golfreglerne alligevel den mest omfattende revision i tyve år. Hele bogen er blevet sprogligt bearbejdet og for første gang er der skabt en klar forbindelse mellem etikettereglerne og de egentlige Regler. Disse og andre ændringer af betydning er opsummeret på siderne Såvel R&A som USGA har ved enhver given lejlighed under udarbejdelsen været bevidste om det konstante behov for at tydeliggøre og forenkle Reglerne. På trods af, at disse mål ikke let lader sig forene, mener vi, at en rimelig balance er opnået. Såvel R&A som USGA ønsker at fremme respekten for og efterlevelsen af Reglerne og at bevare spillets integritet på alle niveauer. Vi forpligter os til for spillets bedste at fortsætte vor tætte samarbejde for at opnå disse mål. Til sidst vil vi udtrykke vor taknemmelighed for ikke alene det arbejde, vore respektive komiteer har udført, men også over for alle de andre, hvis forskellige bidrag på så mange måder har gjort denne revision mulig. Ian R. H. Pattinson Formand for Regelkomiteen The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Paul D. Caruso Jr. Formand for Regelkomiteen United States Golf Association September

4 Forord til den danske oversættelse af Golfreglerne 2004 Dette er Dansk Golf Unions officielle oversættelse af Golfreglerne. Der er hermed tale om den 30. reviderede udgave. Der sker nemlig hvert fjerde år en justering af de Regler, som gennem århundreder har præget vor sport. Regler som mange oplever vanskelige at lære og forstå. Men som ikke desto mindre er helt afgørende for spillets udførelse ja for dets fortsatte eksistens. Derfor har alle golfspillere et ansvar for at kende og bruge Reglerne. Bogen her er den nødvendige hjælp, som bør medbringes og anvendes på hver eneste golfrunde. På den måde vil man erfare Reglernes indre logik og golfspillets sande værdier - og Reglernes mystik vil fortone sig. Mange mennesker har gennem årene bidraget til den danske oversættelse. Tidligere har Poul Erik Steinmeier, Preben Esmann Jensen og ikke mindst Jørgen Frigast Larsen investeret stort engagement, sidstnævnte endda gennem adskillige udgivelser. Nærværende udgave er oversat og opdateret af Alison Vinther og Thorleik Nellemann, - på det imponerende fundament, der er skabt gennem de tidligere oversættelser. Dansk Golf Union er dem alle megen tak skyldig. DGU modtager løbende henvendelser fra golfspillere med forslag til rettelser og forbedringer i den danske udgave. Dette tjener til inspiration, hvorfor sådanne henvendelser altid modtages med stor taknemmelighed. De bidrager alle til at Golfreglerne kan blive endnu bedre, og disse henvendelser har dannet grundlag for mange forbedringer af den danske oversættelse. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at i tilfælde af disputs om en Regels betydning, er det den engelske udgave af Reglerne, som er gældende. Skulle der herudover opstå tvivl om en fortolkning af en Regel, kan man slå spørgsmålet op i bogen Decisions on the Rules of Golf eller senere udgave for en afklaring. Morten Vinter Formand for Dansk Golf Union 4

5 Sådan anvendes Regelbogen Forstå ordenes betydning Regelbogen er skrevet præcist og velovervejet. Man bør være opmærksom på og forstå forskellen i brugen af følgende ord. kan/må = muligt bør = anbefaling skal = forskrift (som straffes, hvis den ikke følges) en bold = man kan erstatte med en anden bold (f.eks. Reglerne 26, 27 eller 28) bolden = man kan ikke erstatte med en anden bold (f.eks. Reglerne 24-2 eller 25-1) Kend definitionerne Der er over tres definerede begreber, og de danner det grundlag, som Reglerne for golfspillet er skrevet på. Et godt kendskab til de definerede begreber (som er kursiveret i Reglerne) er meget vigtigt for en korrekt anvendelse af Reglerne. Hvilken Regel skal anvendes? Indholdsfortegnelsen kan være til hjælp med at finde den relevante Regel. Som alternativ er der et stikordsregister bag i bogen. Hvad er afgørelsen? For at svare på ethvert spørgsmål om Reglerne må man først fastslå kendsgerningerne i sagen. For at gøre det bør man altid finde ud af: 1. spilleform (f.eks. hulspil eller slagspil, single, foursome eller four-ball?) 2. hvem er involveret (f.eks. spilleren, hans partner eller caddie, en outside agency (fremmedelement)?) 3. hvor hændelsen fandt sted (f.eks. på teestedet, i en bunker eller vandhazard, på greenen eller et andet sted på banen). 5

6 I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at fastslå: 4. spillerens hensigter (f.eks. hvad foretog han sig, og hvad ønsker han at gøre?) 5. nogen efterfølgende hændelse (f.eks. at spilleren har afleveret sit scorekort, eller at turneringen er afsluttet). Henvis til Regelbogen Det anbefales, at man har en Regelbog i sin golfbag og bruger den, når der dukker et spørgsmål op. Hvis der er tvivl, så spil banen, som den er, og bolden som den ligger. Når man er tilbage i klubhuset, vil læsning af Decisions on the Rules of Golf kunne hjælpe med til at besvare ikke afklarede spørgsmål. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Indhold Forord 3-4 Sådan anvendes Regelbogen 5 De væsentligste ændringer 14 Afsnit I Etikette 19 II Definitioner 23 III Regler for golfspillet 36 Spillet 1. Spillet Hulspil Slagspil 39 Køller og bolden 4. Køller Bolden 44 Spillerens ansvar 6. Spilleren Øvelse Råd; udpegning af spillelinie Oplysning om slagantal 56 Spilleorden 10. Spilleorden 57 Teestedet 11. Teestedet 59 Spil med bolden 12. Søgen efter og identifikation af bold En bold skal spilles, som den ligger. Boldens leje. Området for tilsigtet stance og sving eller spillelinie. Stance Slaget til bolden Erstatningsbold; forkert bold 68 Greenen 16. Greenen Flagstangen 72 Bold flyttet, 18. Bold i hvile flyttet 74 ført ud af sin ret- 19. Bold i bevægelse ført ud af sin ning eller stoppet retning eller stoppet 76 12

13 Lempelses- 20. At løfte, droppe og placere; situationer og spil fra forkert sted 79 fremgangsmåde 21. Rensning af bold Bold til hjælp eller gene for spil Løse naturgenstande Forhindringer Unormale overfladeforhold, bold fæstnet i eget nedslagsmærke og forkert green Vandhazarder (herunder parallelle vandhazarder) Bold tabt eller out of bounds (uden for banen); provisorisk bold Uspillelig bold 101 Andre former 29. Threesomes og foursomes 102 for spil 30. Three-ball, best-ball og four-ball hulspil Four-ball slagspil Bogey, Par og Stableford turneringer 108 Administration 33. Komiteen Uoverensstemmelser og afgørelser 115 Tillæg I Indhold 117 Afsnit A. Lokale Regler 119 Afsnit B. Eksempler på Lokale Regler 122 Afsnit C. Turneringspropositioner 134 Handicap 142 Amatørregler 143 Stikordsregister for Golfreglerne

14 GENERELT De væsentligste ændringer pr. 1. januar 2004 Hele Regelbogen er blevet redigeret for at gøre teksten mere klar og moderne. ETIKETTE Generelt Afsnittet er væsentligt ændret og udvidet for at give en bredere vejledning om spillets etikette og for at præcisere, at en Komite må diskvalificere en spiller for et alvorligt brud på etiketten efter Regel DEFINITIONER Bold i spil Udvidet for at præcisere status af en bold spillet fra et sted uden for teestedets grænser. Bunker Ændret således, at en bunkervæg af stablet græstørv ikke er en del af bunkeren, uanset om den er græsbevokset eller af jord. Nærmeste punkt for lempelse Ændret for at øge klarheden. Regel eller Regler Udvidet til at omfatte turneringspropositioner og Decisions on the Rules of Golf. Erstatningsbold En ny Definition, som præciserer forskellen mellem en erstatningsbold og en forkert bold. 14

15 Tabt bold Afsnit b ændret til at fastslå, at en bold er tabt, hvis spilleren har udført et slag til en erstatningsbold, i stedet for simpelthen at have sat en anden bold i spil. Tee En ny Definition, som angiver specifikationer for en tee. REGLER Regel 2-5. Protester; hulspil Udvidet for at præcisere fremgangsmåden for gyldige protester (tidligere indeholdt i Decision 2-5/2). Regel 3-3. Tvivl om fremgangsmåden; slagspil Ændret for at foreskrive, at spilleren skal rapportere til Komiteen i alle tilfælde, herunder også når han mener, han har scoret det samme med begge bolde. Straffen for at undlade dette er diskvalifikation. Regel 5-3. Bold ubrugelig til spil Ændret, så fremgangsmåderne til at løfte bolden i Regel 5-3 og 12-2 er mere ensartede. Regel 6-4. Caddie Straffen for at have mere end én caddie er ændret fra diskvalifikation til tab af hul i hulspil (justering af matchens stilling) eller to straffeslag i slagspil med et maksimum på to huller i hulspil og fire straffeslag i slagspil. Regel 6-8d. Fremgangsmåde, når spillet genoptages Der er tilføjet en note for at foreskrive, at hvis det sted, hvor bolden skal placeres, når spillet genoptages, ikke kan bestemmes, så skal stedet skønnes og bolden placeres på det skønnede sted (se tilsvarende undtagelse til Regel 20-3c). 15

16 Regel 7-1b. Øvelse før eller mellem runder Udvidet for at præcisere, hvad det vil sige at prøve overfladen før en runde. Regel 9-2. Oplysning om slagantal; hulspil. Adskilt i to kategorier hhv. oplysning om, hvor mange slag spilleren har brugt, og forkert oplysning og det er angivet mere detaljeret, hvornår en spiller anses for at have givet forkert oplysning. Regel 10-1b og 10-2b. Spilleorden Ny note præciserer spilleordenen, når en bold ikke skal spilles som den ligger (tidligere indeholdt i Decisions 10/1, 10/2 og 10/3). Regel Identifikation af bold Ændret, så fremgangsmåderne til at løfte bolden i Regel 5-3 og 12-2 er mere ensartede. Regel Forbedring af leje, området for tilsigtet stance og sving eller spillelinie Omskrevet for klarhed. Regel 13-4b. Bold i hazard Ændret til at indskrænke straffeslag til situationer, hvor bunden af hazarden eller vandet i vandhazarden berøres med hånden eller en kølle. Undtagelse 2 til Regel Bold i hazard Ændret, så caddien ikke længere må udjævne sand eller jord i hazarden før spilleren har udført et slag. Regel 15. Forkert bold, erstatningsbold Omskrevet og ændret for klarhed. Regel 16-1a. Greenen Ændret for at foreskrive, at spilleren må fjerne løse naturgenstande på greenen på en hvilken som helst måde, forudsat han ikke presser noget ned. 16

17 Regel 17. Flagstangen Ændret for klarhed. Regel Bold flyttet under udmåling Regel 10-4 er fjernet og ny Regel 18-6 er indført for at foreskrive, at ingen straf pådrages, hvis en bold eller et boldmarkeringsmærke flyttes under anvendelse af en Regel eller bestemmelse af en Regels anvendelse. Regel 20-3c. Placerings- eller genplaceringsstedet kan ikke bestemmes Der er tilføjet en undtagelse for at foreskrive, at en spiller, som genoptager spillet efter Regel 6-8d, skal placere bolden på det skønnede sted, hvis det nøjagtige sted ikke kan bestemmes. Regel Spil fra forkert sted Ændret for klarhed. Regel 22. Bold til gene for eller til hjælp for spillet Ændret for klarhed. Regel Løse Naturgenstande Regel 18-2c er fjernet og Regel 23-1 er blevet ændret for at foreskrive, at straffen for at forårsage, at bolden, når den ligger andre steder end på en green, flytter sig, når en løs naturgenstand fjernes, vil blive vurderet efter Regel 18-2a. Der er ikke længere automatisk straf, hvis bolden flytter sig, efter at en løs naturgenstand inden for én køllelængde fra bolden er blevet berørt. Regel 24-2b. Ikke-flytbar forhindring; lempelse Ændret for klarhed og for at tillade en spiller at tage lempelse for en ikke-flytbar forhindring i en bunker ved at droppe uden for bunkeren med ét straffeslag. Regel Bold mistet i forhindring Ny Regel, udformet for at behandle en bold, som er mistet i en flytbar forhindring, og en bold, som er mistet i en ikke-flytbar forhindring (tidligere dækket af Regel 24-2c). 17

18 Regel 25-1c. Bold mistet i unormalt overfladeforhold Ændret for at præcisere referencepunktet for lempelse, når bolden er mistet i et unormalt overfladeforhold (tilsvarende ændring er lavet i ny Regel 24-3b). Regel 25-3b. Forkert green Ændret for klarhed. Regel 26-2a. Bold spillet fra et sted i en vandhazard Ændret og udvidet for klarhed Regel 28. Uspillelig bold Punkterne b og c ombyttet for at opnå ensartethed med opbygningen af Regel Regel 34-1a. Uoverensstemmelser og afgørelser Ændret ved at udelade de punkter, der allerede er dækket af Regel 2-5. Regel Komiteens afgørelse Henvisning til klubbens sekretær ændret til Komiteens behørigt autoriserede repræsentant. TILLÆG I Indholdsfortegnelse for Tillæg I Tilføjet for at lette anvendelsen Ikke-flytbare forhindringer tæt på green Tidligere Lokal Regel for fast anbragte sprinklerhoveder ændret til at tillade medtagelse af enhver ikke-flytbar forhindring inden for to køllelængder fra green. Lejeforbedring Den formulerede Lokale Regel ændret for klarhed og for at foreskrive, at boldens position skal markeres, når den løftes i forbindelse med lejeforbedring. R&A og Dansk Golf Union vil også nu fortolke denne Lokale Regel. 18

19 GOLFREGLERNE AFSNIT I ETIKETTE; OPFØRSEL PÅ BANEN Introduktion Dette afsnit giver retningslinier for den måde, hvorpå golf bør spilles. Hvis disse retningslinier følges, vil alle spillere få den maksimale fornøjelse af spillet. Det overordnede princip er, at hensyn altid bør vises over for andre på banen. Spillets ånd I modsætning til mange sportsgrene spilles golf for det meste uden en dommers overvågning. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd. Sikkerhed Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikerer at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et slag eller prøvesving. Spillere bør ikke spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde. Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag, der kunne bringe dem i fare. Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er fore. 19

20 Hensyn til andre spillere Ingen forstyrrelse Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller unødvendig støj. Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. På teestedet bør en spiller ikke tee sin bold op, før det er hans tur til at spille. Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at spille. På green På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinie eller kaste en skygge på denne linie, når han skal spille. Spillere bør blive på eller tæt ved green indtil alle i gruppen har spillet i hul. Føre score I slagspil bør markøren - om nødvendigt undervejs til næste tee kontrollere scoren med spilleren, og notere den på scorekortet. Spilletempo Spil i godt tempo og hold trit Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan etablere retningslinier for spilletempo, som alle spillere bør følge. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den invitere gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Vær parat til at spille Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. 20

21 Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste tee. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen. Mistet bold Hvis en spiller tror, at hans bold kan være mistet andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds (uden for banen), bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved gennemgang, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde. Fortrinsret på banen Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde. Omsorg for banen Bunkers Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved. Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål. Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader forårsaget af pigsko Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt uanset om det er forårsaget af spilleren selv. Når alle spillere i gruppen har færdigspillet hullet, bør der foretages udbedring af alle skader på greenen, som er forårsaget af golfsko. 21

22 Forebyggelse af unødig skade Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv under prøvesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag. Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når flagstangen eller bags lægges på greenen. For at undgå skade på hullet bør spillere og caddier ikke stå for tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden fra hullet. Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet. Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke når bolden tages op af hullet. Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader greenen. Lokale påbud vedr. brugen af golfbiler bør nøje overholdes. Konklusion: Straf for overtrædelse Hvis spillere følger retningslinierne i dette afsnit, vil det gøre spillet mere fornøjeligt for alle. Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinier under en runde eller over en længere periode på andres bekostning, anbefales det, at Komiteen overvejer at idømme denne spiller en passende disciplinær sanktion. En sådan sanktion kunne f.eks. omfatte et spilleforbud på banen i en begrænset periode eller i et bestemt antal turneringer. Dette anses som berettiget for at tilgodese flertallet af golfspillere, som ønsker at spille i overensstemmelse med disse retningslinier. I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten, må Komiteen diskvalificere en spiller iht. Regel

23 AFSNIT II DEFINITIONER Definitionerne står i alfabetisk orden, og i selve Reglerne er definerede udtryk skrevet med kursiv skrift. Adressere bolden En spiller har adresseret bolden, når han har taget sin stance og også har grounded sin kølle; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden, så snart han har taget sin stance. Areal under reparation Areal under reparation er enhver del af banen markeret som sådant af Komiteen eller således angivet af Komiteens repræsentant. Det omfatter materiale samlet sammen med bortfjernelse for øje og et hul lavet af en greenkeeper, selv om det ikke er markeret som sådant. Hele arealet og alt græs, buske, træer eller anden vækst inden for arealet under reparation er en del af arealet under reparation. Grænsen for areal under reparation forlænges lodret nedad, men ikke opad. Pæle og linier, der afgrænser areal under reparation, er i arealet. Sådanne pæle er forhindringer. En bold er i areal under reparation, når den ligger i, eller nogen del af den berører arealet under reparation. Note 1: Afklippet græs eller andet materiale, som er efterladt på banen, uden at det påtænkes fjernet, er ikke areal under reparation, medmindre det er markeret som sådant. Note 2: Komiteen må fastsætte en Lokal Regel, der forbyder spil fra areal under reparation eller fra et miljøfølsomt område, som er defineret som areal under reparation. Banen Banen er hele området inden for de grænser, som Komiteen har etableret (se Regel 33-2). Best-ball Se Matcher 23

24 Bold i hul Se I hul. Bold, som har flyttet sig Se Flyttet sig. Bold i spil En bold er i spil, så snart spilleren har udført et slag på teestedet. Den vedbliver at være i spil, indtil den er i hul, undtagen når den er tabt, out of bounds eller løftet, eller erstattet af en anden bold, uanset om denne erstatning er tilladt eller ej. En sådan erstatningsbold bliver bolden i spil. Hvis en bold bliver spillet fra et sted uden for teestedets grænser, når spilleren starter spil på et hul, eller når spilleren forsøger at rette denne fejl, er bolden ikke i spil, og Regel 11-4 eller 11-5 gælder. Ellers omfatter bold i spil en bold, som er spillet fra et sted uden for teestedets grænser, når spilleren vælger at spille eller skal spille sit næste slag fra teestedet. Undtagelse i hulspil: Bold i spil omfatter en bold, som er spillet af spilleren fra et sted uden for teestedets grænser ved starten af spillet på hullet, såfremt modstanderen ikke forlanger slaget annulleret i henhold til Regel 11-4a. Bold tabt Se Tabt bold. Bunker En bunker er en hazard, der består af et behandlet jordstykke, ofte en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet og erstattet med sand eller lignende. Græsbevokset areal, der afgrænser eller er i en bunker samt en bunkervæg af stablet græstørv (uanset om den er græsbevokset eller af jord), er ikke en del af bunkeren. En væg eller bunkerkant, som ikke er græsbevokset, er en del af bunkeren. Bunkerens grænse forlænges lodret nedad, men ikke opad. En bold er i en bunker, når den ligger i, eller nogen del af den berører bunkeren. 24

25 Caddie En caddie er en person, der assisterer spilleren i overensstemmelse med Reglerne, hvilket kan indebære at bære eller at tage sig af en spillers køller under spillet. Når flere spillere har én og samme caddie, skal denne altid anses for at være caddie for den spiller, hvis bold det drejer sig om, og det udstyr, caddien tager sig af, skal anses for at være denne spillers udstyr, undtagen når caddien retter sig efter specielle direktiver fra en anden spiller. I så fald skal han anses for at være denne anden spillers caddie. Dommer En dommer er en person udnævnt af Komiteen til at ledsage spillerne for at træffe afgørelser om faktiske forhold og for at anvende Reglerne. Han skal skride ind ved enhver overtrædelse af Reglerne, som han måtte iagttage, eller som han bliver gjort opmærksom på. En dommer bør ikke passe flagstangen, stå ved hullet eller markere dettes placering eller løfte bolden eller markere dens position. Dyr, gravende Se Gravende dyr. Erstatningsbold En erstatningsbold er en bold, som er sat i spil i stedet for den oprindelige bold, som var enten i spil, tabt, out of bounds eller løftet. Fastsat runde Den fastsatte runde består i at spille banens huller i deres rigtige rækkefølge, hvis ikke andet er bestemt af Komiteen. Antallet af huller i en fastsat runde er 18, medmindre et lavere antal bestemmes af Komiteen. Om forlængelse af en fastsat runde i hulspil, se Regel 2-3. Flagstang Flagstangen er en flytbar, lige stang med eller uden påsat flagdug eller andet materiale, der er placeret midt i hullet for at vise dettes placering. Dens tværsnit skal være cirkulært. Belægning eller vibrationsdæmpende materiale, som kunne have urimelig indflydelse på boldens bevægelse, er forbudt. 25

26 Flyttet sig En bold anses for at have flyttet sig, hvis den bevæger sig fra sin position og kommer til hvile i et andet leje. Forecaddie En forecaddie er en person ansat af Komiteen for at vise spillerne, hvor på banen deres bolde ligger under spillet. Forecaddien er en outside agency (fremmedelement). Forhindringer Forhindringer er alt tilvirket, herunder vejes og stiers kunstige overfladebelægninger og sider og kunstigt fremstillet is, med undtagelse af: a. Genstande, der angiver out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og rækværker, b. Enhver del af en ikke-flytbar, kunstig (tilvirket) genstand, der er out of bounds, og c. Enhver konstruktion, der af Komiteen er bestemt som værende en integrerende del af banen. En forhindring er en flytbar forhindring, hvis den kan flyttes uden urimelig anstrengelse, uden unødig forsinkelse af spillet og uden at beskadige noget. I modsat fald er den en ikke-flytbar forhindring. Note: Komiteen må fastsætte en Lokal Regel, der definerer en flytbar forhindring som en ikke-flytbar forhindring. Forkert bold En forkert bold er enhver anden bold end spillerens: bold i spil, provisoriske bold, eller anden bold spillet i overensstemmelse med Regel 3-3 eller Regel 20-7c i slagspil; og inkluderer en anden spillers bold; en efterladt bold; og spillerens oprindelige bold, når den ikke længere er i spil. Note: En bold i spil omfatter også en erstatningsbold, der har erstattet bolden i spil, hvad enten erstatningen er tilladt eller ej. 26

27 Forkert green En forkert green er enhver green, der ikke hører til det hul, der spilles. Medmindre Komiteen har bestemt andet, omfatter dette udtryk en øvelsesgreen eller en indspilsgreen på banen. Four-ball Se Matcher. Foursome Se Matcher Fremmedelement Se Outside agency. Gravende dyr Et gravende dyr er et dyr, der graver et hul i jorden for at bo eller søge ly i det, f.eks. en kanin, muldvarp, ræv, jordegern eller salamander. Note: Et hul lavet af et ikke-gravende dyr, som f.eks. en hund, er ikke et unormalt overfladeforhold, medmindre det er markeret eller angivet som areal under reparation. Greenen Greenen er hele det areal, der er særligt behandlet til at putte på eller på anden måde angivet af Komiteen som sådant, på det hul, der er ved at blive spillet. En bold er på greenen, når nogen del af den berører greenen. Hazarder En hazard er enhver bunker eller vandhazard. Honnøren Den spiller, der skal slå først fra teestedet, siges at have honnøren. Hullet Hullet skal være 4 1/4 eng. tommer (108 mm) i diameter og mindst 4 eng. tommer (101,6 mm) dybt. Hvis der anvendes en foring, skal 27

28 denne være nedsænket mindst 1 eng. tomme (25,4 mm) under greenens overflade, medmindre jordens beskaffenhed umuliggør dette. Dens ydre diameter må ikke overstige 4 1/4 eng. tommer (108 mm). I hul En bold er i hul, når den kommer til hvile inden for hullets omkreds, og hele bolden er under hulkanten. I spil Se Bold i spil. Komiteen Komiteen er den turneringskomite, der leder turneringen, eller - hvis det er et spørgsmål, der ikke vedrører en turnering - banekomiteen. Løse naturgenstande Løse naturgenstande er utilvirkede genstande, herunder: sten, blade, kviste, grene og lignende gødning og orme og insekter og skud og knolde frembragt af disse dyr, forudsat at de ikke er fastsiddende eller vokser er jordfaste eller klæber til bolden. Sand og løs jord er løse naturgenstande på greenen, men ikke andre steder. Sne og naturlig is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg. Dug og rim er ikke løse naturgenstande. Markør En markør er en person udnævnt af Komiteen til i slagspil at føre regnskab med en slagspillers score. Han kan være en medslagspiller. Han er ikke dommer. 28

29 Matcher Single: En match, i hvilken én spiller mod en anden. Threesome: En match, i hvilken én spiller mod to, og hver side spiller én bold. Foursome: En match, i hvilken to spiller mod to andre, og hver side spiller én bold. Three-ball: En hulspilmatch, i hvilken tre deltagere spiller mod hinanden, og hver spiller sin egen bold. Hver deltager spiller to særskilte matcher. Best-ball: En match, i hvilken én spiller mod to eller tre spilleres bedste bold. Four-ball: En match, i hvilken to spiller deres bedste bold mod to andres bedste bold. Medslagspiller Se Slagspiller. Nærmeste punkt for lempelse Det nærmeste punkt for lempelse er referencepunktet for at tage lempelse uden straf for gene fra en ikke-flytbar forhindring (Regel 24-2), eller et unormalt overfladeforhold (Regel 25-1) eller en forkert green (Regel 25-3). Det er det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden ligger (i) (ii) som ikke er nærmere hullet, og hvor, hvis bolden lå dér, gene fra den forekomst, hvorfra lempelse søges, ikke ville eksistere for det slag, som spilleren ville have udført fra den oprindelige position, hvis forekomsten ikke var der. Note: For at bestemme det nærmeste punkt for lempelse nøjagtigt, bør spilleren bruge den kølle, som han ville have anvendt til sit næste slag, hvis forekomsten ikke var der, til at simulere stedet for adresseringen, spilleretningen og for svinget for et sådant slag. Observatør En observatør er en person udnævnt af Komiteen til at bistå en dommer i afgørelser om faktiske forhold og gøre ham opmærksom på enhver overtrædelse af Reglerne. En observatør bør ikke passe 29

30 flagstangen, stå ved hullet eller markere dettes placering eller løfte bolden eller markere dens position. Out of bounds (Uden for banen) Out of bounds (uden for banen) er på den anden side af banens grænser eller nogen del af banen, som Komiteen har markeret således. Når out of bounds er beskrevet med henvisning til pæle eller et hegn eller som beliggende på den anden side af pæle eller et hegn, bestemmes out of bounds linien af pælenes eller hegnspælenes nærmeste indvendige punkter i jordhøjde. Der ses bort fra skråstivere. Genstande, der definerer out of bounds (uden for banen), som f.eks. mure, hegn, pæle og stakitter, er ikke forhindringer og anses for at være fastsiddende. Når grænsen for out of bounds markeres med en afstribning på jorden, er selve afstribningen out of bounds. Out of bounds linien forlænges lodret opad og nedad. Bolden er out of bounds, når hele bolden ligger out of bounds. En spiller må stå out of bounds og spille en bold, der ikke er out of bounds. Outside agency (Fremmedelement) En outside agency er enhver indvirkning af noget eller nogen, som i hulspil ikke hører til matchen, eller i slagspil ikke hører til slagspillerens side. Også dommere, markører, observatører og forecaddier er outside agency. Hverken vind eller vand er en outside agency. Parallel vandhazard En parallel vandhazard er en vandhazard eller den del af en vandhazard, der forløber på en sådan måde, at det ikke er muligt, eller af Komiteen anses for ikke praktisk gennemførligt at droppe en bold bag vandhazarden i overensstemmelse med Regel 26-1b. Den del af en vandhazard, der skal spilles som en parallel vandhazard, bør afmærkes tydeligt. En bold er i en parallel vandhazard, når den ligger i eller nogen del af den berører den parallelle vandhazard. 30

31 Note 1: Pæle eller afstribninger, som markerer parallelle vandhazarder, skal være røde. Når der anvendes såvel pæle som afstribninger til at definere parallelle vandhazarder, bestemmer pælene hazarden og afstribningerne definerer hazardens grænse. Note 2: Komiteen må fastsætte en Lokal Regel, der forbyder spil fra et miljøfølsomt område, som er defineret som en parallel vandhazard. Note 3: Komiteen må definere en parallel vandhazard som en vandhazard. Partner Partnere er spillere, der tilsammen udgør en side. Hvor formuleringen af Reglerne tillader det, omfatter i threesomes, foursomes, best-balls og four-balls ordet spiller også partneren eller partnerne. Provisorisk bold En provisorisk bold er en bold spillet i henhold til Regel 27-2, hvis den oprindelige bold kan være mistet andre steder end i en vandhazard eller kan være out of bounds. Puttelinien Puttelinien er den linie, spilleren ønsker, at bolden skal bevæge sig ad efter et slag på greenen. Med undtagelse af den i Regel 16-1e omhandlede situation omfatter puttelinien en rimelig afstand til begge sider af den påtænkte linie. Puttelinien strækker sig ikke forbi hullet. R&A R&A betyder R&A Rules Limited Regel eller Regler Begrebet Regel omfatter a. Golfreglerne og deres fortolkning, som fremgår af Decisions on The Rules of Golf. b. Enhver turneringsproposition, som er fastsat af Komiteen iht. Regel 33-1 og Tillæg I c. Enhver Lokal Regel, som er fastsat af Komiteen i henhold til Regel 33-8a og Tillæg I, og d. Specifikationerne for køller og bolde i Appendix II og III i den engelske udgave af Golfreglerne. 31

32 Rub of the green (Tilfældig hændelse) Rub of the green forekommer, når en bold, der er i bevægelse, tilfældigt føres ud af retning eller stoppes ved påvirkning af en outside agency (se Regel 19-1). Råd Råd er enhver anvisning eller ethvert forslag, som kunne påvirke en spiller i hans planlægning af spillet, hans valg af kølle eller måden at udføre et slag på. Oplysning om Reglerne eller om almindeligt kendte omstændigheder, som f.eks. placeringen af hazarder og af flagstangen på green, er ikke råd. Side En side er en spiller, eller to eller flere spillere, som er partnere. Single Se Matcher. Slag Et slag er den fremadgående bevægelse af køllen, som foretages i den hensigt at slå til bolden og flytte den, men hvis en spiller frivilligt standser sit nedsving, inden køllehovedet når bolden, har han ikke udført et slag. Slag, modtagne De modtagne slag i Regel 6-2 er i hulspil de slag, som siden får i forhold til modstandersiden, og i slagspil de slag, som fremkommer af turneringspropositioners eventuelle Regler herom. Slagspiller En slagspiller er en deltager i en slagspilturnering. En medslagspiller er enhver person, som slagspilleren spiller sammen med. De er ikke partnere. 32

33 Hvor formuleringen af Reglerne tillader det, omfatter i foursomeslagspil og four-ball-slagspil ordene slagspiller og medslagspiller også partneren. Spillehandicap En spillers spillehandicap er den talværdi (heltal) som aflæses i konverteringstabellen. Spillelinien Spillelinien er den retning, spilleren ønsker, at bolden skal tage efter et slag, plus en rimelig afstand til begge sider af den påtænkte retning. Spillelinien forlænges lodret opad fra jordoverfladen, men strækker sig ikke forbi hullet. Stance En spiller har taget sin stance, når han har anbragt sine fødder ved bolden som forberedelse til at udføre et slag. Straffeslag Et straffeslag er et slag, der lægges til en spillers eller en sides score efter visse Regler. Straffeslag har ingen indflydelse på spilleordenen i en threesome eller foursome. Tabt bold En bold anses for at være tabt, hvis: a. Den ikke findes eller af spilleren identificeres som hans inden fem minutter efter, at spillerens side eller hans eller deres caddier er begyndt at søge efter den, eller b. Spilleren har udført et slag til en erstatningsbold, eller c. Spilleren har udført et slag til en provisorisk bold fra det sted eller fra et sted nærmere hullet end det sted, hvor den oprindelige bold formodes at være. Den tid, der medgår til spil med forkert bold, medregnes ikke i de fem minutter, hvori der må søges. Tee En tee er en anordning konstrueret til at hæve bolden fra jorden. Den må ikke være længere end 4 engelske tommer (101,6 mm), og 33

34 den må ikke være udformet eller fremstillet på en sådan måde, at den kunne angive spillelinien eller påvirke boldens bevægelse. Teested Teestedet er startstedet til det hul, der skal spilles. Det omfatter et rektangulært areal i en dybde af to køllelængder målt fra frontlinien. Frontlinien og siderne afgrænses af ydersiderne af to teestedsmarkeringer. Bolden er uden for teestedet, når hele bolden ligger uden for teestedet. Three-ball Se Matcher. Threesome Se Matcher. Through the green Through the green er hele banens område med undtagelse af: a. Teestedet og greenen på det hul, der er ved at blive spillet, og b. Alle hazarder på banen. Tilfældig hændelse Se Rub of the green. Tilfældigt vand Tilfældigt vand er enhver midlertidig ansamling af vand på banen, som er synlig før eller efter, at spilleren tager sin stance, og som ikke er i en vandhazard. Sne og naturlig is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg. Kunstigt fremstillet is er en forhindring. Dug og rim er ikke tilfældigt vand. En bold er i tilfældigt vand, når den ligger i, eller nogen del af den berører det tilfældige vand. Uden for banen Se Out of bounds. 34

35 Udstyr Udstyr er alt, hvad spilleren bruger eller har på, eller som bæres eller transporteres af eller for spilleren, bortset fra enhver bold, han har spillet på det hul, der er ved at blive spillet, og enhver mindre genstand, som f.eks. en mønt eller en tee, når denne anvendes til at markere en bolds position eller udstrækningen af det område, i hvilket en bold skal droppes. Udstyr indbefatter en golfvogn, med eller uden motor. Hvis en sådan vogn deles af to eller flere spillere, anses vognen og alt, hvad den indeholder, for at være udstyr tilhørende den spiller, hvis bold det drejer sig om, medmindre vognen køres af en af de spillere, der deler den. I så fald skal vognen og alt, hvad den indeholder, anses for at være denne spillers udstyr. Note: En bold, der er spillet på det hul, der er ved at blive spillet, er udstyr, når den er løftet og ikke på ny er sat i spil. Unormale overfladeforhold Unormale overfladeforhold er alt tilfældigt vand, areal under reparation eller hul, tue eller løbegang på banen lavet af et gravende dyr, krybdyr eller en fugl. Vandhazarder Vandhazarder er alle have, søer, damme, floder, grøfter, afvandingsrender og andre overfladevandløb, (hvad enten de indeholder vand eller ej), og alt af lignende art på banen. Alt areal eller vand inden for en vandhazards grænser er en del af vandhazarden. En vandhazards grænse forlænges lodret opad og nedad. Pæle og afstribninger, der markerer en vandhazards grænser, befinder sig i hazarden. Sådanne pæle er forhindringer. En bold er i en vandhazard, når den ligger i, eller nogen del af den berører vandhazarden. Note 1: Pæle eller afstribninger, som markerer vandhazarder, skal være gule. Når der anvendes såvel pæle som afstribninger til at definere vandhazarder, bestemmer pælene hazarden og afstribningerne definerer hazardens grænse. Note 2: Komiteen må fastsætte en Lokal Regel, der forbyder spil fra et miljøfølsomt område, som er defineret som en vandhazard. 35

36 Afsnit III REGLER FOR GOLFSPILLET Regel 1. Spillet SPILLET Definitioner Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet se side Generelt Golfspillet består i med en kølle at spille en bold fra teestedet og i hul med et slag eller med successive slag i overensstemmelse med Reglerne Påvirkning af bolden En spiller eller en caddie må ikke foretage sig noget, der kan påvirke en bolds position eller bevægelse, undtagen i overensstemmelse med Reglerne. (Fjernelse af flytbar forhindring - se Regel 24-1) STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 1-2: Hulspil - tab af hul; slagspil - to straffeslag. Note: Komiteen må i tilfælde af en alvorlig overtrædelse af Regel 1-2 diskvalificere spilleren Aftale om tilsidesættelse af Reglerne Spillerne må ikke enes om at udelukke anvendelse af en Regel eller at se bort fra en straf, der er pådraget. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 1-3: Hulspil - diskvalifikation af begge sider; Slagspil - diskvalifikation af de pågældende slagspillere. (Aftale om at spille uden for tur i slagspil - se Regel 10-2c) Tvivlsspørgsmål, der ikke er dækket af Reglerne Hvis et tvivlsspørgsmål ikke dækkes af Reglerne, bør afgørelsen træffes efter ret og rimelighed. 36

37 Regel 2. Hulspil Definitioner Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet se side Generelt En match består i at én side spiller mod en anden i en fastsat runde, medmindre andet er bestemt af Komiteen. I hulspil spilles der om de enkelte huller. Medmindre andet er bestemt i Reglerne, vindes et hul af den side, der spiller sin bold i hul med færrest slag. I en handicapmatch vindes hullet af den side, der har den laveste nettoscore. Matchens stilling udtrykkes med følgende vendinger: Så og så mange huller op eller all square ( uafgjort ), og så og så mange huller at spille. En side er dormie, når den er lige så mange huller op, som der er huller tilbage at spille Halveret hul Et hul halveres, hvis begge sider spiller i hul i det samme antal slag. Når en spiller har spillet i hul, og hans modstander har ét slag tilbage for at halvere hullet, halveres hullet, hvis spilleren efterfølgende pådrager sig straf Vinder af matchen En match vindes, når en side er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. I tilfælde af en halveret match må Komiteen forlænge den fastsatte runde med lige så mange huller, der kræves, for at matchen kan vindes. 37

38 2-4. At give modstanderen det næste slag, et hul eller matchen En spiller må til enhver tid give sin modstander det næste slag, forudsat modstanderens bold er i hvile. Modstanderen anses for at have spillet i hul med sit næste slag og bolden må fjernes af begge sider. En spiller må give modstanderen et hul på et hvilket som helst tidspunkt, inden hullet er påbegyndt eller færdigspillet. En spiller må give modstanderen en match på et hvilket som helst tidspunkt, inden matchen er påbegyndt eller færdigspillet. Når en spiller har givet modstanderen et slag, et hul eller matchen, kan gaven hverken nægtes modtaget eller trækkes tilbage. (Bold, som hænger ind over hullet: Se Regel 16-2) Tvivl om fremgangsmåden; Protester Hvis der i hulspil opstår uoverensstemmelser eller tvivl mellem spillerne, må en spiller nedlægge en protest. Hvis der ikke kan komme en behørigt autoriseret repræsentant for Komiteen til stede inden for et rimeligt tidsrum, skal spillerne fortsætte matchen uden ophold. Komiteen må alene tage hensyn til en protest, hvis spilleren, der protesterer, over for modstanderen (i) har tilkendegivet, at han nedlægger en protest, (ii) har redegjort for situationens kendsgerninger og (iii) har tilkendegivet, at han ønsker en afgørelse. Protesten skal nedlægges, før nogen af spillerne i matchen spiller fra næste teested, eller, i tilfælde af sidste hul i matchen, før alle spillerne i matchen forlader greenen. En senere protest må ikke tages til følge af Komiteen, medmindre den bygger på kendsgerninger, som spilleren, der nedlægger protesten, hidtil har været uvidende om, og han har fået forkert oplysning (Regel 6-2a og 9) af en modstander. Efter at matchens resultat er officielt bekendtgjort, må ingen senere protest tages til følge af Komiteen, medmindre den er overbevist om, at modstanderen vidste, at han gav forkert oplysning Almindelig straf Straffen for overtrædelse af en Regel i hulspil er tab af hul, medmindre andet er foreskrevet. 38

39 Regel 3. Slagspil Definitioner Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet se side Vinder Den slagspiller, der spiller den fastsatte runde eller de fastsatte runder i det færreste antal slag, er vinder. I en handicapturnering er den slagspiller, der har lavest nettoscore i den fastsatte runde eller de fastsatte runder, vinder Undladelse af at spille i hul Hvis en slagspiller undlader at spille sin bold i hul og ikke retter sin fejl, før han udfører et slag fra det næste teested, eller, hvis det drejer sig om sidste hul i runden, før han forlader greenen, er han diskvalificeret Tvivl om fremgangsmåden a. Fremgangsmåde Hvis en slagspiller under spillet af et hul er i tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må han uden straf færdigspille hullet med to bolde. Efter at den situation, der skabte tvivlen, er opstået, skal slagspilleren, før han foretager sig videre, meddele sin markør eller en medslagspiller, at han agter at spille to bolde, samt hvilken bold han ønsker skal gælde, hvis Reglerne tillader det. Hvis han undlader at gøre dette, gælder Regel 3-3b(ii). Slagspilleren skal meddele Komiteen de faktiske omstændigheder, inden han afleverer sit scorekort. Hvis han undlader dette, er han diskvalificeret. 39

40 b. Bestemmelse af scoren på hullet (i) Hvis den bold, som slagspilleren forud valgte, skulle gælde, er blevet spillet i overensstemmelse med Reglerne, er scoren med den bold slagspillerens score på hullet. Ellers gælder scoren med den anden bold, forudsat Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold. (ii) Hvis slagspilleren undlader på forhånd at meddele sin beslutning om at færdigspille hullet med to bolde, eller hvilken bold, han ønsker skal gælde, er scoren med den oprindelige bold gældende, forudsat den er spillet i overensstemmelse med Reglerne. Hvis den oprindelige bold ikke er en af de bolde, der er spillet, er den første bold, som bliver sat i spil, gældende, forudsat den er spillet i overensstemmelse med Reglerne. Ellers gælder scoren med den anden bold, forudsat Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold. Note 1: Hvis en slagspiller spiller en anden bold efter Regel 3-3, skal der ses bort fra slag til den bold, der ikke skal gælde, efter at denne Regel er taget i anvendelse, samt straffeslag, der alene er pådraget ved spil med denne bold. Note 2: En anden bold spillet efter Regel 3-3 er ikke en provisorisk bold i henhold til Regel Nægtelse af at rette sig efter en Regel Hvis en slagspiller nægter at rette sig efter en Regel, der påvirker en anden slagspillers rettigheder, er han diskvalificeret Almindelig straf Straffen for overtrædelse af en Regel i slagspil er to straffeslag, medmindre andet er foreskrevet. 40

41 KØLLER OG BOLDEN R&A forbeholder sig ret til når som helst at ændre Reglerne vedrørende køller og bolde (se Appendix II og III i den engelske udgave af Golfreglerne) og fastsætte eller ændre fortolkningen af disse Regler. Regel 4. Køller En spiller, der er i tvivl om en kølles lovlighed, bør rådføre sig med R&A. En fabrikant bør aflevere et prøveeksemplar af en kølle, der agtes fremstillet, til R&A for at få en afgørelse af, om køllen er i overensstemmelse med Reglerne. Hvis en fabrikant undlader at aflevere et prøveeksemplar eller afvente afgørelsen, før han fremstiller og/eller markedsfører køllen, påtager fabrikanten sig risikoen for en afgørelse gående ud på, at køllen ikke er i overensstemmelse med Reglerne. Ethvert prøveeksemplar afleveret til R&A bliver R&A s ejendom i referenceøjemed. Definitioner Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet se side Køllernes form og konstruktion a. Generelt Spillerens køller skal være i overensstemmelse med denne Regel og de bestemmelser, specifikationer og fortolkninger, der fremgår af Appendix II i den engelske udgave af Reglerne. b. Slid og ændring En kølle, der som ny er i overensstemmelse med Reglerne, er det også efter slid ved normalt brug. Enhver del af en kølle, der med forsæt er ændret, betragtes som ny og skal i dens ændrede tilstand være i overensstemmelse med Reglerne. 41

42 4-2. Ændring af spillekarakteristika og fremmed materiale a. Ændring af spillekarakteristika Under en fastsat runde må en kølles spillekarakteristika ikke forsætligt ændres ved justering eller på anden måde. b. Fremmed materiale Fremmed materiale må ikke påføres køllens slagflade med den hensigt at påvirke boldens bevægelse. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-1 eller 4-2: Diskvalifikation 4-3. Beskadigede køller. Reparation og udskiftning a. Beskadigelse under spillets normale gang Hvis en spillers kølle beskadiges under spillets normale gang i en fastsat runde, må spilleren: (i) bruge køllen i dens beskadigede tilstand under resten af den (ii) fastsatte runde; eller reparere den eller få den repareret uden at forsinke spillet unødigt; eller (iii) som en yderligere mulighed udskifte den beskadigede kølle med en hvilken som helst kølle, men kun hvis køllen er ubrugelig til spil. Udskiftningen af en kølle må ikke forsinke spillet unødigt og må ikke ske ved lån af nogen kølle, som nogen anden person, der spiller på banen, har valgt at spille med. STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4-3a: Se straf for overtrædelse af Regel 4-4a eller b og c Note: En kølle er ubrugelig til spil, hvis den er væsentligt beskadiget, f.eks. hvis skaftet er bulet, betydeligt bøjet eller gået i flere stykker eller hvis køllehovedet sidder løst, falder af eller er kommet væsentligt ud af facon, eller grippet er løst. En kølle er ikke ubrugelig til spil, bare fordi køllens lie (vinkel mellem skaftet og køllehovedets sål) eller loft (slagfladens hældningsvinkel i forhold til køllens skaft) er blevet ændret, eller køllehovedet er blevet skrammet. 42

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011 - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2008 31. udgave

Læs mere

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GÆLDENDE FRA JANUAR 2016 OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 IN PLATINUM GOLFREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor: GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION Hovedsponsor: GODE RÅD, NÅR DU SKAL BRUGE POWER POINT Giv tilhørerne tid til at se og læse, hvad der er kommet på skærmen. Hvis der er meget tekst, så inddel

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport Regelundervisning 1 Oversigt 1. Introduktion 2. Regelbøgerne 3. Gennemgang af et golfhul 4. Fore 5. Påklædning. 6. Kaninprøve 7. Begynderkort 1 / prøvemedlemskort. 8. Begynderprogram 2. 9. Begynderturneringer

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE En hurtig guide til Golfreglerne 15 EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE Denne guide giver simple forklaringer på almindeligt forekommende Regelsituationer. Den er ikke en erstatning for Golfreglerne, som

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist D A N S K G O L F U N I O N Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Golfregler et uddrag teksthæfte til kursist 1 H O V E D S P O N S O R Bemærkninger til materialet Det er ikke uden en vis betænkelighed,

Læs mere

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor: GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER Hovedsponsor: BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med at korte ned på og forenkle golfreglerne, og vi har i arbejdsgruppen

Læs mere

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015 Golfreglerne Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015 og Amatørreglerne 2012 2015 A RULES OF GOLF SCOTLAND, 1744. WITH A SIMPLE BELIEF IN FAIRNESS, A GROUP OF MEN ESTABLISHED THE RULES OF GOLF.

Læs mere

Teksthæfte til kursist

Teksthæfte til kursist GOLFREGLER - ET UDDRAG Regelkomiteen Teksthæfte til kursist Golfregler - et uddrag 4. udgave / DGU / 2004 1 BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET. Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILLEFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 SECTION REGLER INDLEDNING: Væskebalance,

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILleFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 Section REGLER Indledning: Væskebalance,

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Hovedsponsor: INDLEDNING 4 INDLEDNING ETIKETTE 5 DROPPEREGLER 2 REGLER 28 TEESTEDET 34 HAZARDER 39 THROUGH THE 49 ETIKETTE DROP REGLER TEESTEDET

Læs mere

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts Regelopdatering Seniorklubben Torsdag d. 26 marts Dropperegler Hvem må droppe bolden? Hvordan droppes bolden? Hvornår skal bold droppes - og hvornår skal den placeres.. Hvor droppes korrekt - og hvornår

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Dansk Golf Union Gældende fra januar 2016. Tekst og idé: Hans Henrik Bergenser ISBN: 978-87-91886-05-8 INDLEDNING 4 INDLEDNING

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub VEJLENING TIL TEORIPRØVE Prøven består af 30 spørgsmål. Spørgsmålene er opdelt i 3 grupper. Spørgsmål 1 2 er Etikette spørgsmål Spørgsmål 3 er spørgsmål om efinitioner

Læs mere

Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen.

Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen. Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen. Der har samtidig været mange opfordringer til at indsende svar, men desværre er der kun meget få (4), som har

Læs mere

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008 NYE OG GAMLE REGLER MM. AGENDA. Gennemgang, diskussion og lynquiz De nye golfregler De nye handicapregler Golf reglerne - 7. marts Regelsituationer på vores egen bane En 10 min. lynquiz Gennemgå lynquiz

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

Fyn Open den 29. april 2016

Fyn Open den 29. april 2016 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Fyn Open den 29. april 2016 Velkommen til Fyn Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor fornøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer

DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer DANSK GOLF UNION Rundt på banen - golf for juniorer vejledning til UNDERVISNINGSBOG Indholdsfortegnelse IntroduktIOn 4 Et golfhul 5 teestedet 8 Through the green 12 Hazarder 19 Green 23 test dig selv 27

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor:

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor: Hovedsponsor: KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP ISBN 978-87-91886-14-0 Udgiver: Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tel: 4326 2700 Mail:

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB Forest / sand F o r es t / S a n d e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r Konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering. Hvad er det for en turnering?... 2 Banens længde.... 3 Bunkerriven. Hvor skal den ligge?... 4 Flaget.... 5 Hvem bestemmer hvor

Læs mere

Aars Golfklubs Elitehold

Aars Golfklubs Elitehold Aars Golfklubs Elitehold Nr. 7 Side 1. Kampreferat fra Eliteholdenes kampe i weekenden lørdag den 25. og søndag den 26. april. Sidste weekend påbegynde elitetruppen i Aars Golfklub matcherne i Danmarksturneringen.

Læs mere

DANSK GOLF UNION GOLF. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? - I TEGNINGER OG BOBLER 2

DANSK GOLF UNION GOLF. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? - I TEGNINGER OG BOBLER 2 DANSK GOLF UNION GOLF - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? SPILleFORMER ETIKETTE REGLER - I TEGNINGER OG BOBLER 2 Indledning: Væskebalance, Spilleformer

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 3. maj 2013 Arrangør: PI-Odense Velkommen til Fyn Open 2013 Som formand for Odense politi s Idrætsforening er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til det

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014.

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. Indhold: Generelt Ordens- & Etiketteregler for klubhus, omklædningsrum og terrasse Ordens- & Etiketteregler for

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

fo r es t / fo r e s t Lokal regler

fo r es t / fo r e s t Lokal regler Forest / Forest fo r es t / fo r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dka i gl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerte r t e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB Forest x 2-tabel.indd 1 17/12/14 11.06

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august

Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Danske politimesterskaber i Golf 2013 Torsdag den 22. august Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Silkeborg Forord af politidirektør Jens Kaasgaard Jeg vil gerne ønske Silkeborg Politis Idrætsforening

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB Forest / Forest f o r est / f o r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dk iagl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerrtte e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl

Læs mere

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Tirsdag den 19. april 2016 Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Klager over aftenens indslag afleveres her ved regelentusiast Flemming Engelhardt J 1 PROGRAM Et par konkrete regler,

Læs mere

LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter

LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter 7. LOKALE REGLER Fastsættelse af lokale regler Lokale reglers indhold Markeringer på banen Ordensforskrifter Fastsættelse af lokale regler Formål Indhold af lokalt regelsæt Fastsættelseskompetence DGU

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen Kære medlem. Det er mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til Golfafdelingens Klubmesterskab 2010, som er vores 10-års-jubilæumsmatch. Klubmesterskabet er et af de vigtigste elementer i bestyrelsens

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen Hillerød Golf Klub Velkommen VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443 meter, men det vil snart opdages, at den har kvaliteter, der belønner det præcision frem for længde.

Læs mere

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky Lokale regler Midlertidige lokale regler Konverteringstabeller GOLF CLUB Lokale regler for Lübker Golf Club Banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds Gule pæle/markeringer: Vandhazard Røde

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

PUBLIKATIONER OG ANDRE TRYKSAGER Priserne er inkl. moms, men ekskl. porto.

PUBLIKATIONER OG ANDRE TRYKSAGER Priserne er inkl. moms, men ekskl. porto. Det samme gælder din opsparing Sparinvest er igen kåret som Danmarks bedste investeringsforening. Det er vi glade for. Men størst er glæden naturligvis for de investorer, der har fået væksten at mærke.

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane Hul 1. Så er I klar til runden. Din medspiller slår et dejligt, langt slag lidt i venstre med retning mod området med høj rough. Han slår sidenhen en provisorisk bold, da han ikke kan være sikker på at

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club

Golf-kørekort. Asserbo Golf Club Golf-kørekort Junior Asserbo Golf Club Medl. Nr.: Navn: Adresse Telefon/mobil: Mail: LILLE GRØNT GOLF KØREKORT Når du har gennemført pkt. 1-2, har du erhvervet dig det Lille Grønne Golf Kørekort. Det giver

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016

Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016 Kaninfører i Brøndby Golfklub 2016 Velkommen som kaninfører i Brøndby Golfklub. Med dette kaninførernotat forsøger vi at beskrive kaninførerrollen i Brøndby Golfklub. Kaninførernotatet skal ses som en

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Jysk Open. Arrangør: PI-Esbjerg

Dansk Politiidrætsforbund. Jysk Open. Arrangør: PI-Esbjerg Dansk Politiidrætsforbund Jysk Open Arrangør: PI-Esbjerg i Golf 1. juni 2012 Velkommen 2012 Da jeg personligt kender meget lidt til golf, har det været nødvendigt at lave lidt research om emnet. Egentlig

Læs mere