VURDERINGSFORRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERINGSFORRETNING"

Transkript

1 Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej B og Kastrupvej , 2770 Kastrup

2 Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 01. Rekvirent 02. Valuar 03. Vurderingsobjekt 04. Adkomstforhold 05. Vurderingsformål 06. Vurderingstema 07. Dokumenter og bilag 08. Indhentede oplysninger 09. Specifikationer art og anvendelse areal BBR-oplysninger offentlig ejendomsvurdering vejforhold vandforsyning og - afledning elforsyning og - installation energimæssige forhold forsikringsforhold kommune lokalplanforhold byrder og servitutter pantehæftelser kontraktforhold regnskabsforhold miljøforhold 10. Besigtigelse 11. Beskrivelse 12. Besvarelse 13. Forudsætninger 14. Habilitetserklæring 15. Copyright 16. Fremsendelse 17. Datering og underskrift

3 Side 3 af REKVIRENT Andelsboligforeningen Saltværksvej B / Kastrupvej , 2770 Kastrup v/ administrator Advokat Klaus E. Henriques Frederiksberggade 2, København K 02. VALUAR Statsaut. ejendomsmægler MDE, Valuar Bente Kjølhede Strandvejen 138 A 2900 Hellerup journal nr. CDV 1047/ /B VURDERINGSOBJEKT Boligejendom med erhverv 04. ADKOMSTFORHOLD Andelsboligforeningen Saltværksvej / Kastrupvej VURDERINGSFORMÅL Til brug for fastlæggelse af andelskronen skal der foretages en vurdering af ejendommens kontante markedsværdi som udlejningsejendom, jfr. lov om Andelsboligforeninger 5 stk. 2, b. 06. VURDERINGSTEMA Der ønskes en vurdering af ejendommens kontante markedsværdi pr. 31. december DOKUMENTER OG BILAG Vi har fra administrator, advokat Klaus E. Henriques modtaget følgende dokumenter: Årsrapport for 2010 med budget 2011 Referat af ordinær generalforsamling afholdt 26. april 2012, Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt 3. september 2012

4 Side 4 af 10 Lejerliste kopier af 8 stk. fakturaer vedr. el..- og bygningsrenovering. 08. INDHENTEDE OPLYSNINGER Tingbogsaattest Ejendomsdata BBR-meddelelse 09. SPECIFIKATIONER Art og anvendelse Beboelsesejendom med 39 beboelseslejligheder og 107 m2 erhverv, Garager og carporte Grundareal Areal ifølge tingbogsattest: grundareal m2 heraf vejareal: m BBR-oplysninger Etageboligbebyggelse opført i 1936 Ydervægge er mursten, tegl tagdækning. Bygning nr 1 for bygningen Samlet bygningsareal Samlet boligareal Tagetage Udnyttet areal af tagetage Kælderens samlede areal Erhvervsareal 773 m m m2 620 m2 418 m2 666 m2 107 m2 Antal etager: 3 Varmeinstallation: Fjernvarme/radiatorsystem Kastrupvej 292 indeholder: 2 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 56 m2 1 stk. 3 værelsers beboelseslejlighed på 67 m2 1 stk. 4 værelsers beboelseslejlighed på 67 m2 1 stk. 5 værelsers beboelseslejlighed på 96 m2 1 stk. 5 værelsers beboelseslejlighed på 123 m2

5 Side 5 af 10 Kastrupvej 294 indeholder: 1 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 66 m2 5 stk. 3 værelsers beboelseslejlighed på 66 m2 Kastrupvej 296 indeholder: 3 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 59 m2 3 stk. 3 værelsers beboelseslejlighed på 67 m2 1 stk. 4 værelsers beboelseslejlighed på 79 m2 Saltværksvej 71 indeholder: 3 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 58 m2 1 stk. 3 værelsers beboelseslejlighed på 78 m2 1 stk. 4 værelsers beboelseslejlighed på 94 m2 2 stk. 4 værelsers beboelseslejlighed på 107 m2 Erhvervslokaler på 107 m2 Endvidere Saltværksvej 71, bygning nr 2 opført 1942 med ydervægge af mursten og tagpap tagdækning 25 m2 Samlet areal i kælder 25 m2 Samlet erhvervsareal 25 m2 Saltværksvej 73 A indeholder: 6 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 56 m2 Saltværksvej 73 B indeholder: 3 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 56 m2 3 stk. 2 værelsers beboelseslejlighed på 59 m2 1 stk. 3 værelsers beboelseslejlighed på 71 m2 Bygning nr. 3 - Æblerosevej 1 indeholder: 8 garager opført i 1950 med ydervægge i mursten og built-up tagdækning 163 m2 Bygning nr. 4 - Æblerosevej 1 indeholder:: Carport opført i 2009 med metal ydervægge og pvc tagdækning Bygning nr. 5 - Æblerosevej 1 indeholder: Carport opført i 2009 med metal ydervægge og pvc tagdækning Bygning nr.6 - Æblerosevej 1 indeholder: Udhus opført 2009 træbeklædte ydervægge og pvc tagdækning Bygning nr. 7 - Æblerosevej 1 indeholder: Udhus opført 2009 træbeklædte ydervægge og pvc tagdækning 61 m2 60 m2 46 m2 51 m2

6 Side 6 af Offentlig ejendomsvurdering Ejendomsvurdering 2012 Ejendomsværdi kr Grundværdi kr Vejforhold Offentlig vej Vandforsyning og - afledning Offentlig almindelig vandforsyning med afløb til offentligt spildevandsanlæg Elforsyning og installation Københavns energiforsyning Der er moderne installationer i ejendommen Energimæssige forhold Der foreligger energimærkning af Forsikringsforhold Ejendommen er bygningsforsikret i Købstædernes Forsikring, Grønningen 1, 1270 København K. Police nr B Forsikringsdækning: Brand- svampe- og insektskadeforsikring mv Kommune Tårnby Kommune Lokalplanforhold Ingen Byrder og servitutter Der henvises til vedhæftede tingbogsattest Pantehæftelser Der tages ikke hensyn til prioriteter i ejendommen, idet disse forudses indfriet i forbindelse med salg.

7 Side 7 af Kontraktforhold Ingen oplysninger Regnskabsforhold Der er modtaget årsrapport for 2011 indeholdende budget for Miljøforhold Jordforurening efter jordforureningsloven ikke tinglyst på ejendommen. Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jfr. 1 i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder indenfor byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenet, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. 10. BESIGTIGELSE Ejendommen blev besigtiget den 18. marts 2013 kl. 11:00 sammen med formanden Dorte Solberg. En lejlighed blev besigtiget og ejendommen gennemgået incl. udenomsarealerne. Gennemgangen havde ikke karakter af byggeteknisk gennemgang. 11. BESKRIVELSE Velholdt ejendom opført i røde mursten med nyere tegltag. Termoruder. Fortrapper med linoleum. Porttelefon Internet, fibernet. Kabel TV. Fjernvarme. Alle lejligheder undtagen stue- og taglejligheder har altaner. Flot velanlagt gårdareal med moderne belysning. 8 garager og 8 carporte. En lejlighed har trægulve, stuklofter, badeværelse og køkken. Der er loftrum og et mindre kælderrum til hver lejlighed. I kælderen er der mange disponible rum. Et mødelokale. Et stort lokale er indrettet til cykel rum. Der er opvarmede tørre rum og vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumbler. I årets løb er alt el. til kælder, loft og hovedtrapper udskiftet. 12. BESVARELSE På baggrund af de foreliggende dokumenter og indhentede oplysninger, kan jeg efter bedste evne og overbevisning besvare det stillede vurderingstema således: Ejendommens kontante markedsværdi pr. 31. december 2012 vurderes til:

8 Side 8 af 10 Kr ,00 skriver kroner tretifire millioner to hundredetusinde 00/100. Det er forudsat, at prioriteterne i ejendommen indfries. Værdien er fastsat under hensyntagen til ejendommens gode beliggenhed, vedligeholdelsesstand, herunder de foretagne forbedringer. Der er kalkuleret mede en pris på kroner ,- pr. etagemeter Boliglejen pr. m2 er fastsat til kr. 596,- og erhvervslejen til kr. 750,-. Leje for garager og carporte er det opkrævede beløb. Overskud til forrentning kr ,- Egenkapitalforrentningen udgør 3 %. Det bemærkes, at der for en ejendomsinvestor er store lejereserver ved udlejning af en nymoderniseret lejlighed, hvilket derved giver væsentlig højere egenkapitalforrentning. 13. FORUDSÆTNINGER Det er en forudsætning for vurderingen: at alle installationer er lovlige og funktionsdygtige, at der foretages sædvanlig refusion, herunder deposita og forudbetalt leje at der ikke foreligger aftaler med lejere, skriftlige eller mundtlige som er mig ubekendt 14. HABILITETSERKLÆRING Nærværende besvarelse er afgivet efter bedste evne og overbevisning, og jeg kan erklære: at jeg ikke har nogen interesse i objektet udover denne vurderingsforretning, der vederlægges mig af rekvirenten. at jeg har udført vurderingsforretningen i henhold til Dansk Ejendomsmægler Forenings normer. 15. COPYRIGHT Nærværende vurderingsforretning kan ikke uden mit skriftlige samtykke anvendes af andre end rekvirenten, til andre formål end angivet i vurderingsformålet og må ikke gengives, helt eller i uddrag.

9 Side 9 af FREMSENDELSE Et eksemplar af vurderingsforretningen tillige med tingbogsattest og BBRmeddelelse er fremsendt til: Andelsboligforeningen Saltværksvej B / Kastrupvej , 2770 Kastrup v/ formand Dorte Solberg Kastrupvej 294, 2. tv., 2770 Kastrup og Andelsboligforeningens administrator Advokat Klaus E. Henriques Frederiksberggade 2, København K Et eksemplar er i valuarens besiddelse. 17. DATERING OG UNDERSKRIFT Hellerup, den 20. marts Bente Kjølhede statsaut. ejendomsmægler MDE, valuar

10 Side 10 af 10

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Hyrebakken 12, 3460 Birkerød Tlf.: 48 17 28 08 ravnshoj@post6.tele.dk VURDERINGSRAPPORT Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Sag 12-4101 INDLEDNING MÆGLER: EJENDOMMEN: EJERFORHOLD: John Lindgreen,

Læs mere

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014 Vurdering Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted VVAK90177 August 2014 INDHOLD 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 5 Instruktioner og forhold 5 Rekvirent 5 Valuar 5 Vurderingsobjekt 5 Vurderingsformål 5

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København. 2 1. Rekvirent:

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Gavllejlighed med ekstra lysindfald..

Gavllejlighed med ekstra lysindfald.. Gavllejlighed med ekstra lysindfald.. Berings Gade 24 1. TV, 2630 Taastrup Dejlig lys 3 værelses beliggende i kort afstand til CITY 2, med masser af indkøbsmuligheder, ligeledes tæt på Høje-Taastrup station

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

Dejlig bolig, velegnet til børnefamilien

Dejlig bolig, velegnet til børnefamilien Dejlig bolig, velegnet til børnefamilien Linkøpingvej 148, 1. Trekroner 4000 Roskilde Sags nr. 4000-383 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Salgsopstilling Dato 29. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere