BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE FOR ALVORLIGT SYGE BØRN OG DERES FAMILIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE FOR ALVORLIGT SYGE BØRN OG DERES FAMILIE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE

2 FORORD Vi har i lighed med 2009 haft særligt fokus på aktiviteter for både børn og forældre. Vi gjorde os en del erfaringer med musiktilbud i 2009, som vi mente kunne være gavnlige at udvikle og fortsætte med i Desuden har vi iværksat flere tiltag for forældrene med forskellig succes og taget nogle af de bedste tiltag med ind i I foråret fik vi ombygget et skur til et brugbart værksted, der blev taget i brug henover sommeren. Vi har haft nogle børn med sprog- og forståelsesproblemer samt i øvrigt en del børn i alderen 1-3 år, som i netop den periode udvikler deres sprog. Vi har derfor haft øget opmærksomhed på børn og deres sprogforståelse. Årets fremmøde har været fint. Først på året havde vi vældig mange familier tilmeldt. En del børn startede i almindelige institutioner i løbet af foråret og sommeren, hvorefter der var færre børn, men i løbet af sensommeren kom nye familier til. I 2009 blev Børnehuset SIV godkendt af Furesø Kommune som et opholdssted efter Servicelovens 142 stk. 5. Det var vi rigtig glade for. Desværre har det vist sig at være problematisk for kommunerne, da det er en større administrativ proces. Det har også gjort det svært for en del af dem at placere det økonomiske ansvar. Børnehuset SIV har haft kontrolbesøg af Levnedsmiddelkontrollen, Arbejdstilsynet samt Furesø Kommune og godkendt af alle 3 instanser.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af fokusområder samt donationer 4 Musikoplevelser for børn og forældre 4 Aktiviteter for forældre 5 Fælles aktiviteter 7 Børn med særlige behov 7 Barnets udvikling 8 Årets øvrige aktiviteter 9 Personalemæssige aktiviteter 12 Statistik 13 Økonomi 15 Kort om planer for

4 Evaluering af fokusområder for 2010 Vi har i år haft øget opmærksomhed på strukturerede aktiviteter for børn og forældre for at skabe mere ro til leg og fordybelse. DET PÆDAGOGISKE FELT 1. Forskellige musikoplevelser for især børn, men også for forældrene En fond støttede det samlede musikprojekt økonomisk. Projekt Nye toner har budt på klassisk musik i form af koncerter for børn og forældre. Målet har været at både børn og forældre fik mulighed for: At få en anderledes kulturoplevelse sammen og hver for sig At styrke fællesskabet Stimulering af sanserne og lysten til bevægelse At komme i kontakt med sine følelser Koncerterne har været til stor glæde for begge parter og har givet langt de fleste børn og forældre en rolig og glad stund. Det har givet en stor fællesskabs følelse og der er blevet sunget og danset med indimellem. Tumlastik musik og rytmik for børn i alderen 0-6 år. De har alle været en del af et fællesskab og dermed mulighed for at have få de sociale kompetencer. En del af arrangementerne har været afholdt, når der har været børnepasning således at børnene har været uden deres forældre. Det betyder, at der opstår et andet samspil blandt børnene og dermed en anden dynamik i gruppen, som børnene også har stor glæde af. Sang og musik er børnesange, sanglege og musik ved en musikpædagog. Styrker deres udvikling, kropsbevidsthed, koordinering og motorik Får kendskab til leg med instrumenter Fået øvet sig i at vente på tur Får leget, pjattet og grinet Målene er stort enslydende med tumlastikken, men metoderne er forskellige. Her har især været fokus på sang samt brug af instrumenter og en meget stor succes. De fleste forældre holder meget af at deltage sammen med børnene og det giver dem en rigtig dejlig og fornøjelig oplevelse sammen. Forældrene kan også være forstyrrende, fordi de taler sammen og dermed ikke er nærværende. Målet har været at børnene: Styrker deres udvikling, kropsbevidsthed, koordinering og motorik Får leget, pjattet og grinet En musik- og rytmiklærer har stået for afholdelsen. Der er blevet sunget børnesange og gymnasticeret, så børnene har fået brugt deres krop og fantasi, de har fået grinet, leget og danset. 4

5 2. Aktiviteter for forældre Forældrene i Børnehuset er naturligt svært bekymrede for deres børn. Hele deres døgn går med at passe barnet og de har sjældent et øjeblik, hvor de er i stand til at slippe bekymringerne og give plads for deres egne behov. Vi har med aktiviteter for forældrene givet dem mulighed for også at rette fokus mod sig selv, når de er i Børnehuset. Vi har lavet arrangementer ud fra forældrenes ønsker og behov. Målet har været at give forældrene Indhold og oplevelser i hverdagen Hjælp til at blive aktive og få ny energi Mulighed for koncentration og fordybelse i perioder Mulighed for at beskæftige sig med noget kreativt eller andet Et frikvarter fra deres børn Mulighed for at opbygge et indbyrdes netværk Blandede bolsjer - forskellige aktiviteter for forældrene Vi havde forestillet os lave 1-2 faste formiddage/ eftermiddage, hvor forældrene sammen med en pædagog skulle opfordres til at deltage. Kreative hobby betonede indslag som fx syning Storytelling Gruppesamtaler med psykolog Bevægelse fx løbeture og Nintendo Wii. Studiekreds Madlavning sammen med køkkenass. og pædagog To do liste med opgaver i huset for handymænd og kvinder Forårs aktiviteter med drivhus, krydderurter og have Arrangementerne er afviklet med forskellig suc- ces. Især de kreative hobbyindslag, løbeture og enkelte praktiske opgaver i huset har kunnet engagere forældrene, hvorimod storytelling, studiekreds, madlavning og urtehave ikke har haft den store interesse. Opgaven har vist sig at være langt vanskeligere end vi havde forestillet os. Forældrene har ikke rigtig har haft lyst eller overskud til at engagere sig. Det kan skyldes at nogle af ideerne er kommet fra forældre, der er udmeldt af Børnehuset og måske ikke relevante for de resterende. Det er også muligt, at vi ikke har været gode nok til at informere om de mange muligheder, vi har i Børnehuset. Se verden i nye farver et malerkursus for forældre Vi arrangerede en billedkunstner til at forestå undervisning i billedkunst med pastel- og oliemaling. Forældrene fik mulighed for at arbejde kreativt med billeder. Målet var at forældrene: Udforsker og finder frem til deres eget personlige billedsprog Udfordres håndværksmæssigt og får udvidet deres visuelle ordforråd Får styrket deres kreativitet Får plads til fordybelse Glædes over selv at skabe noget Opdager evner, de ikke vidste, de havde Mod til at prøve noget nyt Kurset løb over 8 gange og de fleste forældre, der havde tilmeldt sig deltog, når de ellers var til stede i huset. Forældrene var meget engagerede, men hen ad vejen faldt interessen hos enkelte. De fleste var dog dybt involverede og nød fordybelsen hele vejen igennem. Alle fik lært noget om farvelære, at male, at finde deres kreative evner og glæden ved at 5

6 have lavet et maleri. Der er nu sket en stor udskiftning i brugergruppen, så sidst på året har vi set langt større interesse fra forældrenes side om at deltage i kreative ting som fx håndarbejde og smykkefremstilling. Nogle forældre taler dog fortsat om kunstforløbet og vi har derfor besluttet at gentage processen i 2011 dog med den variation, at de skal male sammen med deres børn denne gang og forhåbentligt opleve det som en spændende og sjov proces. Værksted for især fædre ombygning af Børnehusets skur til et egnet værksted. En fond støttede projektet, således at det meste af ombygningen samt inventar blev betalt. Vi har en lille gruppe fædre, der deler orloven med mødrene. For at tilgodese deres behov for andet end avislæsning, har vi fået ombygget vores skur til et værksted. Målet har været at give fædrene: Fornyet energi og lyst til at bruge deres kreative evner Mulighed for at lave noget praktisk Får lavet mindre ting til Børnehuset eller sig selv Lov til at holde fri for deres barn nogle timer eller lave noget sammen med dem Skuret er blevet isoleret og sat i stand og benyttes nu som værksted. Det er indrettet med høvlebænk til både voksne og børn, værktøjstavle, diverse maskiner samt materialer. 6

7 Værkstedet blev indviet officielt lige efter sommerferien på den skønneste sommerdag med deltagelse af mange familier og presse. Der blev bygget sejlbåde til den helt store guldmedalje, som straks blev sendt på jomfrusejlads i et dertil indkøbt badebassin. Værkstedet bliver i hverdagen brugt af især fædrene og deres børn, og de har lavet skibe, biler og skydevåben. På opfordring fra en af de tidligere fædre lavede vi en To do liste med opgaver i huset, der skulle laves. Tanken var, at fædrene kunne skrive sig på listen, hvis de havde lyst til at udføre opgaven. Vi måtte snart indse, at det ikke blev til meget og da huset slides med årene, bliver reparationerne selvfølgelig flere. Vi har derfor fået ansat en altmuligmand nogle timer ugentlig til at varetage disse opgaver. 3. Fællesaktiviteter for børn og forældre Madværksted deltagelse i madlavning for både børn og forældre. Vi har endnu en gang haft fokus på sund og ernæringsrigtig mad som alle brugerne til stadighed har behov for. Målet har været at børn og forældre: Kan deltage i meningsfulde aktiviteter Får flere oplevelser sammen og hver for sig Både børn og forældre skal inspireres og lære noget om sund mad Vi har erfaret, at det ikke har været nemt at engagere forældrene til indendørs madlavning, men derimod gerne til bålmad. Børnene derimod har ofte deltaget i fx bagning. De elsker at lave dejen, rulle bollerne og pynte kagerne og forældrene spiser gerne bagværket. Vi har fået ansat en økonoma, der er meget bevidst om ernæringsrigtig kost til både børn og voksne og som også har vejledt vedrørende børnenes særlige behov. 4. Børn med særlige behov Nogle af børnene i Børnehuset har særlige behov og kan fx have svært ved at udtrykke eller forstå det talte sprog. Vi har derfor tilbudt i samarbejde med forældrene at lave en tidlig registrering af sproget (TRAS), der fortæller noget om barnets sprog og sprogforståelse. Målet er at: Hjælpe barnet til at tale, forstå og selv blive forstået Barnet undgår frustrationer Forældre og personale kan yde barnet den rigtige hjælp Vi har haft stor opmærksomhed på området og har lavet flere registreringer. Vi har fået tilknyttet en talepædagog, der har vejledt os som personalegruppe. Flere forældre har benyttet talepædagogen for mere specifik vejledning i forhold til deres barns behov for særlig støtte. I personalegruppen er vi desuden blevet undervist i Tegn til Tale og har derfor kunnet understøtte de børn, der har lært dette. 7

8 Årsrapport Barnets udvikling Læringspunkter for børn hvad og hvordan lærer mit barn Vi har ønsket at hjælpe forældrene med at forstå pædagogernes bevæggrunde for deres måde at agere sammen med det enkelte barn på. Vi havde derfor besluttet at tydeliggøre målet med det daglige pædagogiske arbejde ved i første omgang at fortælle om det. Støtte forældrene i deres opdragelse af det syge barn Vi har talt meget med forældrene om hensigten med det pædagogiske arbejde og der er blevet drøftet mange dagligdags situationer samt givet vejledning og gode råd. Det har været lidt tilfældigt, hvilke forældre, vi har fået talt med og da erfaringerne med disse vejledningssituationer har været meget positive, besluttede vi at strukturere det. Målet er at forældrene forstår: Hvorfor personalet agerer, som de gør Hvad barnet lærer i forskellige situationer Det betyder, at vi i det næste år vil tilbyde forældresamtaler, hvor vi kan drøfte deres barns adfærd og udvikling. 8

9 ÅRETS ØVRIGE AKTIVITETER Hverdagen i Børnehuset er som altid fyldt med leg og aktiviteter for både børn og forældre. Der er oftest en meget dejlig atmosfære med masser af snak og godt humør, men der er bestemt også plads til og brug for, at forældrene kan få lov til at fortælle om den bekymring og angst, der følger med det at have et alvorligt sygt barn. For familierne Vi har som vanligt haft mange aktiviteter i dagligdagen, men også egentlige arrangementer som fx raske børn møder i deres almindelige institutioner. Vi har haft besøg af et dukketeater, en teaterbus, klassiske musikere, musikpædagoger, rytmiklærer, været på flere bondegårdsbesøg, biograf besøg i Farum Bio og biblioteket m.fl. De største succeser indenfor aktiviteter for forældrene har især været kreative aftener for mødrene og det nye værksted, som især fædrene har benyttet sig af. Løbeture to gange om ugen har vist sig at være særdeles attraktivt for begge køn. Mål for maden i Børnehuset: Sæsonbetonet økologisk kost Friske økologiske grøntsager og kun få frosne grøntsagsprodukter Økologiske mælkeprodukter En del økologisk kød og helst ufrosset Altid friskfanget ubehandlet fisk Økologiske mel-, gryn-, bønne- og ærte produkter Så vidt muligt økologisk frugt, saft, sukker osv. Ingen færdige og ingen delvist tillavede produkter Årets fester og mærkedage for hele familien har som altid stor tilslutning ligesom vi to gange årligt holder sammenkomst for tidligere brugere, som også er vældigt populært. Vi har fortsat tilbud om vejledning af en socialrådgiver, som bliver brugt mere og mere. Først på året tilknyttede vi som tidligere nævnt en talekonsulent, der har bistået både forældre og personale vedrørende sproglige problemer hos børnene. Måltider i Børnehuset Vi fik i januar 2010 ansat en ny medarbejder, der er uddannet økonoma, i køkkenet. Der bliver hver dag lavet mad til ca. 25 børn og voksne. De fleste råvarer er økologiske og bliver bragt ud ligesom frisk fisk leveres en gang ugentlig. Årsopgørelsen viser, at 70 % af de indkøbte produkter har været økologiske. 9

10 Maden bliver anrettet som buffet. Børn og forældrespiser adskilt, mens eftermiddagsmåltidet foregår fællesskab. Der bliver hver dag bagt økologisk gærbrød (surdej kan medføre skimmelsvamp) og ofte tilsat grøntsager, ris, gryn, kerner, kartofler. Økonomaen eksperimenterer for tiden med havtang i brød, i ris og i salater, da tang indeholder jod, mineraler, c- vitaminer og aminosyrer stammende fra protein, som er et meget sundt tilskud. Børnene får serveret en energitæt kost. Tætheden fås fra fløde, pasteuriserede æg, vegetabilsk fløde, olier, smør, honning, sirup, kvark, bønner, ærter og nu også tang. De voksne får en grov hjertevenlig kost fremstillet af magre produkter, mange grøntsager, groft hjemmebagt brød og vegetabilsk fedt frem for animalsk. Eftermiddagsmåltidet består af frugt samt en mættende anretning med f.eks. hjemmebagt brød, bolle, kage, koldskål, risengrød. Køkkenhygiejne har også været et fokusområde i 2010 og det er svært foreneligt med børn og forældre som hjælpere i køkkenet. Dette felt er derfor indskrænket til særlige anledninger, men børnene deltage dog ofte i bagning af boller og lignende og får så selv bagværket med hjem. Økonomaen har opbygget et egenkontrolsprogram ud fra lovgivningen for området. Ved levnedsmiddelkontrollens uanmeldte besøg i juni 2010 fik Børnehuset en stor smiley for korrekt og flot håndtering indenfor alle områder. Småreparationer i Børnehuset Vi har midt i året fået tilknyttet en altmuligmand på timebasis, der varetager mindre reparationsopgaver i huset. Han er der 2-3 timer om ugen, men i starten drejede det sig om langt flere timer, fordi vi havde så mange opgaver, der skulle ordnes. Tidligere har vi klaret mange ting selv, men huset bliver mere og mere slidt og opgaverne derfor større, hvilket vi fagligt og ressourcemæssigt ikke kan håndtere længere. Der er blevet løst rigtig mange opgaver, hvilket har gjort at de praktiske ting i huset har fungeret og dermed været med til at gøre dagligdagen lettere for pædagoger og det øvrige personale. Der er fx blevet løst opgaver omkring den indvendige vedligeholdelse af huset som musesikring af kælder/køkken, opretning af flere døre så de kan låse og lukke, opkørselsrampe til yderdør for varelevering og et lille overdække til affaldspap (krav vedr. affaldssortering). Altmuligmanden har indrettet det nye værksted, løst problemer med sæbe- og spritdispensere i samarbejde med leverandøren, ombygget rengøringsvognen så den er bedre afpasset til rengøringsdamens behov. Administrativt Visitation til Børnehuset Det har mange gange været en stor udfordring at få børnene visiteret til Børnehuset SIV af deres hjemkommune. Paragraf 142 stk. 5, som vi er blevet godkendt efter, volder desværre en del problemer ude i den enkelte kommune. For det første kender de fleste sagsbehandlere ikke og selvom kommunen er blevet orienteret herom adskillige gange, så er der stor udskiftning i sagsbehandlergruppen. Denne del af sagen er dog klaret forholdsvis nemt med orienteringsbrev samt telefonisk kontakt. Den oftest lange proces på 2-3 måneder, skyldes visitationen internt i kommunen, hvor det tilsyneladende er svært at placere opgaven i rette afdeling. Kommunerne opfatter Børnehuset SIV som et dagtilbud og det kolliderer med paragraffen, vi er godkendt efter. Den omhandler børn i dagtilbud 10

11 Årsrapport 2010 og fordrer en paragraf 50 undersøgelse. Sidstnævnte er oftest grænseoverskridende for familierne. Men også sagsbehandlerne stejler. Det er en stor og krævende opgave, selvom de i orienteringen fra Børnehuset SIV kan læse, at Velfærdsministeriet anbefaler undersøgelsen som en light udgave af paragraf 50. Vi har i løbet af 2010 også oplevet, at kommunerne er økonomisk pressede og nogle har sågar givet afslag på ansøgningen til Børnehuset SIV. Familierne har så anket sagen og vundet, men ikke uden blod, sved og mange tårer. En meget opslidende og ressourcekrævende proces for forældrene, der i forvejen er hårdt ramt. Nyt grafisk udtryk Vi har i anden halvdel af 2010 påbegyndt arbejdet med opdatering af Børnehusets grafiske udtryk. Vi har haft en grafisk designer til at forestå det konkrete arbejde samt en konsulent til at varetage ændringen på hjemmesiden. Det indebærer at der i foråret 2011 udkommer en ny pjece, vejledning til forældre, ny hjemmeside samt et lidt ændret logo. Donationer Vi har i år søgt flere fonde om støtte til 3 projekter, som er nævnt under aktiviteter. Desuden har vi modtaget økonomisk støtte fra flere private organisationer, som har lært os at kende gennem foredrag hos flere af dem, via dagspressen og fra mund til mund. Kontrolbesøg Børnehuset SIV har haft kontrolbesøg af 3 instanser i Levnedsmiddelkontrollen var på besøg i juni og belønnede os med en stor Smiley. I juni havde vi ligeledes et anmeldt kontrolbesøg af en repræsentant fra Furesø Kommune. Han vur- derede, at Børnehuset levet fuldt op til gældende mål og regler. Endelig var Arbejdstilsynet på kontrolbesøg i august, hvor vi skulle eftersende Arbejdspladsvurdering for alle medarbejdere og det skete en måned senere. 11

12 Personalemæssige aktiviteter Personale På dette område er der sket 2 ændringer. Vi har som tidligere nævnt hjælp fra en altmuligmand nogle timer hver uge. Desuden har en af pædagogerne fået tilkendt tabt arbejdsfortjeneste 2 timer om ugen af sin hjemkommune og derfor nedsat sin arbejdstid med tilsvarende antal timer. Normering 4 pædagoger 127 timer (37, 32, 30 og 28 timer) 1 rengøringsmedarbj. 30 timer 1 økonoma 30 timer 1 leder 37 timer Kurser for personalet Der har som vanligt været afholdt flere temadage i huset for hele personalet ud fra årets fokusområder og personalets behov og ønsker samt indkøbt relevant litteratur. Personalet bliver fortsat superviseret hver 3. uge af en udefra kommende konsulent. Rengøringsmedarbejderen har været på 7 dages efteruddannelseskursus, som hun, bl.a. indenfor ergonomi, har stor glæde af i hverdagen. 12

13 STATISTIK VEDR. ANTAL BRUGERE OG DERES FREMMØDE Første halvdel af året har været præget af mange brugere og hyppigt fremmøde. Herefter startede 10 børn i almindelige institutioner og antallet af brugere faldt med næsten en tredjedel. Efter sommerferien begyndte nye familier at komme til. Vi havde i første halvdel af året mange børn med alvorlige kroniske sygdomme. En del af dem stoppede midt i året. De fleste af de nye børn har cancer og denne andel er derfor vokset. Af cancerbørnene har en del andre cancerdiagnoser end leukæmi, som er den almindeligst forekommende diagnose i Børnehuset. Statistikken i 2011 bliver ændret, således at det bliver muligt at se det enkelte barns sygdom, alder og fremmøde. Det vil lette arbejdet med statistikken, gøre det nemmere når kommunerne ønsker dokumentation for det enkelte barn samt give os mulighed for at fremdrage andre forhold. Søjle diagrammerne viser fremmødet af børn samt fordeling på sygdomme i Børnehuset SIV Sommerferielukket i 2 uger i 3. kvartal - Lukket mellem jul og nytår i 4. kvartal 600 Frenmøde drenge, piger og total Antal af børn Drenge Piger Total drenge+piger Kvartaler 2010 Fordeling af sygdomme i 2010 Antal af børn Kvartaler 2010 Hjerte Cancer Immun defekt Andet 13

14 Årsrapport 2010 Søjlediagrammet nedenfor viser hvor mange brugere, der har været pr. kvartal. Det siger altså intet om, hvor mange gange det enkelte barn har været der. Antal af brugere voksne og børn pr. kvartal Antal af brugere Søskende 800 Afbud fra børn Forældre 600 Støtte person 400 Dag brugere Døgn brugere Kvartaler

15 ØKONOMI Pr. 1/ steg prisen for en plads i Børnehuset SIV fra kr. til kr. grundet almindelige prisstigninger. Prisen for at benytte Børnehuset i 2020: Dagplads pr. måned Eftermiddagsplads efter skoletid Døgnophold pr. døgn Ugeophold kr kr. 700 kr kr. Vi har et søskendepar tilknyttet huset, der efter aftale med bestyrelsen betaler 1½ dagplads og dermed får rabat i lighed med almindelige børneinstitutioner. Driftsregnskabet for 2010 indgår ikke i årsrapporten, men kan rekvireres særskilt. 15

16 Årsrapport 2010 Fokusområder 2011 Vi vil i det kommende år fokusere på tre områder indenfor aktiviteter for familierne. 1. Forældresamtaler vedrørende barnets trivsel og udvikling Målet er at sætte det enkelte barn i fokus, opnå enighed med forældrene om de pædagogiske mål, så vi følger samme vej. 2. Inddrage det nye værksted mere i dagligdagen Selvom værkstedet allerede er en succes, så vil pædagogerne gerne gøre værkstedet til en naturlig del af dagligdagen, er ikke kun afhænger af, om der er en far til stede. Målet er, at inspirere både børn og forældre samt lære børnene at bruge værktøjet. De mange små børn er i forvejen på et niveau i deres normale udvikling, hvor de skal lære at kravle, gå, hoppe o.s.v. Det vil vi gerne styrke, da gruppen af børn hos os netop er præget af medicinske bivirkninger, er ofte nedsætter deres fysiske formåen. Vi vil også gerne øge familiernes fællesskab på en sjov måde og hjælpe forældrene til mere energi. Administrativt Vi skal have gjort samarbejdet med kommunerne vedrørende visitation mere strømlinet, så det ikke tager så lang tid inden opholdet i Børnehuset bevilges og at ressourceforbruget formindskes. Vi skal tage et nyt statistikmodul i brug, der fx vil gøre det muligt at se det enkelte barns fremmøde, hvilket bl.a. vil gøre det langt nemmere når kommunerne beder om dokumentation for det syge barns fremmøde. 3. Bevægelse for alle Vi vil gerne øge det fysiske aktivitetsniveau for både børn og voksne. Endvidere skal vi have færdiggjort arbejdet med opdatering af Børnehusets grafiske udtryk. 16

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben.

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. ugust 2008. Vi tror på god sund mad af høj kvalitet tilberedt med kærlighed 1 Indholdsfortegnelse Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben....

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE

BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE 2011 FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE Årsberetning for børnehuset siv 2011 Vi har i årets løb haft mange oplevelser i Børnehuset, både i selve huset og på udflugter, og har haft meget stor opmærksomhed

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Dagplejen Nord Fyrparken Esbjerg V Tlf Dagplejen Syd Giørtz Plads Ribe Tlf

Dagplejen Nord Fyrparken Esbjerg V Tlf Dagplejen Syd Giørtz Plads Ribe Tlf Dagplejen Nord Fyrparken 11-6710 Esbjerg V Tlf. 76 16 22 00 Dagplejen Syd Giørtz Plads - 6760 Ribe Tlf. 76 16 87 20 Forældre - dagplejer - samarbejde: Da barnets kost skal ses som en helhed over et døgn,

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna.

Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna. Lokal kostpolitik for Børnehuset Bella Luna. Se vejledningen på side 2. Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Bella Luna vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Børnehuset SIV. En institution for immunsvækkede børn og deres familier

Børnehuset SIV. En institution for immunsvækkede børn og deres familier Børnehuset SIV En institution for immunsvækkede børn og deres familier Børnehuset SIV 3 / 16 Indhold 5 Børnehuset SIV er en institution for immunsvækkede børn og deres familier 7 Børnehuset SIV s 6 hovedopgaver

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud - 1 - Forord Lemvig Kommune vil gerne sætte fokus på sund levevis for alle børn og unge. Allerede i 1999 blev der udarbejdet en overordnet kostpolitik

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%.

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologi Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologiprocenten udregnes ud fra et gennemsnit på indkøbte varer

Læs mere

Styrke og energi som 55+ er. Kost og bevægelse

Styrke og energi som 55+ er. Kost og bevægelse er Kost og bevægelse Det er aldrig for sent.. Det er aldrig for sent at begynde at spise sundere og motionere uanset alder. Kropssammensætning Sundt og varieret mad Sundt og varieret mad Tænk på proteinerne!

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Side af 6 KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Kosten til 0-6 årige i kommunale dagtilbud skal bygge på et fagligt grundlag. Forældre skal kunne være sikre på, at den mad, børnene

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Børnehuset Nansensgade Nansensgade 46 1366 Kbh K 82562950 37511@buf.kk.dk Kosten er afgørende for børns vækst og trivsel, derfor er det vigtigt, at børn fra begyndelsen

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2012 - BØRNEHUSENE BULDERVANG MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK BØRNEHUSENE BULDERVANG Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt Vi spiser

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost.

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost. Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011 Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: Den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig Institutionerne

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt

Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt Spørgsmål og svar så ud som følger (svar er kopieret

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS Sidst revideret: 06.7.2016 Kostpolitik for Nim Børnehus Kostpolitikken skal synliggøre Børnehusets holdninger vedrørende kost overfor forældre, og samtidig tjene som retningslinje

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN

BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN SUNDHEDSPOLITIK FOR Forsidebillede fra Børnehusene Syvstjernens fælles OL 2011 BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN SUNDHEDSPOLITIK FOR BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN 16 JUNI 2011. 0/ 8 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Via

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Mad & Måltids politik. For Børnehuset Sankt Thomas

Mad & Måltids politik. For Børnehuset Sankt Thomas Mad & Måltids politik For Børnehuset Sankt Thomas Målet med måltidet Vores mål er, at børnene i Sankt Thomas Børnehus får de optimale betingelser for, at udvikle sig i hver deres individuelle tempo. Vores

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Revideret i 2012 Skolen ved Nordens Plads Sofus Francks Vænge 32 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 10 00 skolenvednordensplads@frederiksberg.dk

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Sundhed i Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Kostpolitik Skovhuset havde i årene 2004-2005 valgt at sætte fokus på mad, måltider

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Madkassen. Inspiration til sunde madpakker for børn i dagpleje eller daginstitution

Madkassen. Inspiration til sunde madpakker for børn i dagpleje eller daginstitution Madkassen Inspiration til sunde madpakker for børn i dagpleje eller daginstitution Forord Denne lille folder er beregnet til dig, der har et barn i en dagpleje eller daginstitution i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Madmod og madglæde - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at

Læs mere

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2008. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost.

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2008. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost. Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2008 Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: Den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig Institutionerne

Læs mere

Kost, Sundhed og Trivsel

Kost, Sundhed og Trivsel Kost, Sundhed og Trivsel En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Op mod 80% af den daglige kost bliver spist i Dagplejen Politik for Kost, Sundhed og Trivsel I Danmark er der stor fokus på at forbedre folkesundheden,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Dagplejerne i Ravsted Børneunivers har i gennemsnit en erfaring på 18 år

Dagplejerne i Ravsted Børneunivers har i gennemsnit en erfaring på 18 år Dagplejen Dagplejerne i Ravsted Børneunivers har i gennemsnit en erfaring på 18 år I dagplejen har vi fleksible åbningstider, der aftales med den enkelte dagplejer. Vi har barnevogne og dyner til rådighed,

Læs mere

Mad og Måltid i Dagplejen. Juli Natur og Udvikling

Mad og Måltid i Dagplejen. Juli Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Juli 2016 Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Børn skal have dejlig og nærende mad, i trygge rammer. Forord Halsnæs kommune har udarbejdet en overordnet Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Dagpleje har valgt at udarbejde en kostpolitik, hvor vi arbejder for en sund dansk kost. Vi tilstræber, at alle produkter er

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid.

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. Den varme mad skal leveres i kantiner/fade som passer til opvarmning i institutionernes ovne. Til rugbrødsmåltidet

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere