BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE FOR ALVORLIGT SYGE BØRN OG DERES FAMILIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE FOR ALVORLIGT SYGE BØRN OG DERES FAMILIE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE

2 FORORD Vi har i lighed med 2009 haft særligt fokus på aktiviteter for både børn og forældre. Vi gjorde os en del erfaringer med musiktilbud i 2009, som vi mente kunne være gavnlige at udvikle og fortsætte med i Desuden har vi iværksat flere tiltag for forældrene med forskellig succes og taget nogle af de bedste tiltag med ind i I foråret fik vi ombygget et skur til et brugbart værksted, der blev taget i brug henover sommeren. Vi har haft nogle børn med sprog- og forståelsesproblemer samt i øvrigt en del børn i alderen 1-3 år, som i netop den periode udvikler deres sprog. Vi har derfor haft øget opmærksomhed på børn og deres sprogforståelse. Årets fremmøde har været fint. Først på året havde vi vældig mange familier tilmeldt. En del børn startede i almindelige institutioner i løbet af foråret og sommeren, hvorefter der var færre børn, men i løbet af sensommeren kom nye familier til. I 2009 blev Børnehuset SIV godkendt af Furesø Kommune som et opholdssted efter Servicelovens 142 stk. 5. Det var vi rigtig glade for. Desværre har det vist sig at være problematisk for kommunerne, da det er en større administrativ proces. Det har også gjort det svært for en del af dem at placere det økonomiske ansvar. Børnehuset SIV har haft kontrolbesøg af Levnedsmiddelkontrollen, Arbejdstilsynet samt Furesø Kommune og godkendt af alle 3 instanser.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af fokusområder samt donationer 4 Musikoplevelser for børn og forældre 4 Aktiviteter for forældre 5 Fælles aktiviteter 7 Børn med særlige behov 7 Barnets udvikling 8 Årets øvrige aktiviteter 9 Personalemæssige aktiviteter 12 Statistik 13 Økonomi 15 Kort om planer for

4 Evaluering af fokusområder for 2010 Vi har i år haft øget opmærksomhed på strukturerede aktiviteter for børn og forældre for at skabe mere ro til leg og fordybelse. DET PÆDAGOGISKE FELT 1. Forskellige musikoplevelser for især børn, men også for forældrene En fond støttede det samlede musikprojekt økonomisk. Projekt Nye toner har budt på klassisk musik i form af koncerter for børn og forældre. Målet har været at både børn og forældre fik mulighed for: At få en anderledes kulturoplevelse sammen og hver for sig At styrke fællesskabet Stimulering af sanserne og lysten til bevægelse At komme i kontakt med sine følelser Koncerterne har været til stor glæde for begge parter og har givet langt de fleste børn og forældre en rolig og glad stund. Det har givet en stor fællesskabs følelse og der er blevet sunget og danset med indimellem. Tumlastik musik og rytmik for børn i alderen 0-6 år. De har alle været en del af et fællesskab og dermed mulighed for at have få de sociale kompetencer. En del af arrangementerne har været afholdt, når der har været børnepasning således at børnene har været uden deres forældre. Det betyder, at der opstår et andet samspil blandt børnene og dermed en anden dynamik i gruppen, som børnene også har stor glæde af. Sang og musik er børnesange, sanglege og musik ved en musikpædagog. Styrker deres udvikling, kropsbevidsthed, koordinering og motorik Får kendskab til leg med instrumenter Fået øvet sig i at vente på tur Får leget, pjattet og grinet Målene er stort enslydende med tumlastikken, men metoderne er forskellige. Her har især været fokus på sang samt brug af instrumenter og en meget stor succes. De fleste forældre holder meget af at deltage sammen med børnene og det giver dem en rigtig dejlig og fornøjelig oplevelse sammen. Forældrene kan også være forstyrrende, fordi de taler sammen og dermed ikke er nærværende. Målet har været at børnene: Styrker deres udvikling, kropsbevidsthed, koordinering og motorik Får leget, pjattet og grinet En musik- og rytmiklærer har stået for afholdelsen. Der er blevet sunget børnesange og gymnasticeret, så børnene har fået brugt deres krop og fantasi, de har fået grinet, leget og danset. 4

5 2. Aktiviteter for forældre Forældrene i Børnehuset er naturligt svært bekymrede for deres børn. Hele deres døgn går med at passe barnet og de har sjældent et øjeblik, hvor de er i stand til at slippe bekymringerne og give plads for deres egne behov. Vi har med aktiviteter for forældrene givet dem mulighed for også at rette fokus mod sig selv, når de er i Børnehuset. Vi har lavet arrangementer ud fra forældrenes ønsker og behov. Målet har været at give forældrene Indhold og oplevelser i hverdagen Hjælp til at blive aktive og få ny energi Mulighed for koncentration og fordybelse i perioder Mulighed for at beskæftige sig med noget kreativt eller andet Et frikvarter fra deres børn Mulighed for at opbygge et indbyrdes netværk Blandede bolsjer - forskellige aktiviteter for forældrene Vi havde forestillet os lave 1-2 faste formiddage/ eftermiddage, hvor forældrene sammen med en pædagog skulle opfordres til at deltage. Kreative hobby betonede indslag som fx syning Storytelling Gruppesamtaler med psykolog Bevægelse fx løbeture og Nintendo Wii. Studiekreds Madlavning sammen med køkkenass. og pædagog To do liste med opgaver i huset for handymænd og kvinder Forårs aktiviteter med drivhus, krydderurter og have Arrangementerne er afviklet med forskellig suc- ces. Især de kreative hobbyindslag, løbeture og enkelte praktiske opgaver i huset har kunnet engagere forældrene, hvorimod storytelling, studiekreds, madlavning og urtehave ikke har haft den store interesse. Opgaven har vist sig at være langt vanskeligere end vi havde forestillet os. Forældrene har ikke rigtig har haft lyst eller overskud til at engagere sig. Det kan skyldes at nogle af ideerne er kommet fra forældre, der er udmeldt af Børnehuset og måske ikke relevante for de resterende. Det er også muligt, at vi ikke har været gode nok til at informere om de mange muligheder, vi har i Børnehuset. Se verden i nye farver et malerkursus for forældre Vi arrangerede en billedkunstner til at forestå undervisning i billedkunst med pastel- og oliemaling. Forældrene fik mulighed for at arbejde kreativt med billeder. Målet var at forældrene: Udforsker og finder frem til deres eget personlige billedsprog Udfordres håndværksmæssigt og får udvidet deres visuelle ordforråd Får styrket deres kreativitet Får plads til fordybelse Glædes over selv at skabe noget Opdager evner, de ikke vidste, de havde Mod til at prøve noget nyt Kurset løb over 8 gange og de fleste forældre, der havde tilmeldt sig deltog, når de ellers var til stede i huset. Forældrene var meget engagerede, men hen ad vejen faldt interessen hos enkelte. De fleste var dog dybt involverede og nød fordybelsen hele vejen igennem. Alle fik lært noget om farvelære, at male, at finde deres kreative evner og glæden ved at 5

6 have lavet et maleri. Der er nu sket en stor udskiftning i brugergruppen, så sidst på året har vi set langt større interesse fra forældrenes side om at deltage i kreative ting som fx håndarbejde og smykkefremstilling. Nogle forældre taler dog fortsat om kunstforløbet og vi har derfor besluttet at gentage processen i 2011 dog med den variation, at de skal male sammen med deres børn denne gang og forhåbentligt opleve det som en spændende og sjov proces. Værksted for især fædre ombygning af Børnehusets skur til et egnet værksted. En fond støttede projektet, således at det meste af ombygningen samt inventar blev betalt. Vi har en lille gruppe fædre, der deler orloven med mødrene. For at tilgodese deres behov for andet end avislæsning, har vi fået ombygget vores skur til et værksted. Målet har været at give fædrene: Fornyet energi og lyst til at bruge deres kreative evner Mulighed for at lave noget praktisk Får lavet mindre ting til Børnehuset eller sig selv Lov til at holde fri for deres barn nogle timer eller lave noget sammen med dem Skuret er blevet isoleret og sat i stand og benyttes nu som værksted. Det er indrettet med høvlebænk til både voksne og børn, værktøjstavle, diverse maskiner samt materialer. 6

7 Værkstedet blev indviet officielt lige efter sommerferien på den skønneste sommerdag med deltagelse af mange familier og presse. Der blev bygget sejlbåde til den helt store guldmedalje, som straks blev sendt på jomfrusejlads i et dertil indkøbt badebassin. Værkstedet bliver i hverdagen brugt af især fædrene og deres børn, og de har lavet skibe, biler og skydevåben. På opfordring fra en af de tidligere fædre lavede vi en To do liste med opgaver i huset, der skulle laves. Tanken var, at fædrene kunne skrive sig på listen, hvis de havde lyst til at udføre opgaven. Vi måtte snart indse, at det ikke blev til meget og da huset slides med årene, bliver reparationerne selvfølgelig flere. Vi har derfor fået ansat en altmuligmand nogle timer ugentlig til at varetage disse opgaver. 3. Fællesaktiviteter for børn og forældre Madværksted deltagelse i madlavning for både børn og forældre. Vi har endnu en gang haft fokus på sund og ernæringsrigtig mad som alle brugerne til stadighed har behov for. Målet har været at børn og forældre: Kan deltage i meningsfulde aktiviteter Får flere oplevelser sammen og hver for sig Både børn og forældre skal inspireres og lære noget om sund mad Vi har erfaret, at det ikke har været nemt at engagere forældrene til indendørs madlavning, men derimod gerne til bålmad. Børnene derimod har ofte deltaget i fx bagning. De elsker at lave dejen, rulle bollerne og pynte kagerne og forældrene spiser gerne bagværket. Vi har fået ansat en økonoma, der er meget bevidst om ernæringsrigtig kost til både børn og voksne og som også har vejledt vedrørende børnenes særlige behov. 4. Børn med særlige behov Nogle af børnene i Børnehuset har særlige behov og kan fx have svært ved at udtrykke eller forstå det talte sprog. Vi har derfor tilbudt i samarbejde med forældrene at lave en tidlig registrering af sproget (TRAS), der fortæller noget om barnets sprog og sprogforståelse. Målet er at: Hjælpe barnet til at tale, forstå og selv blive forstået Barnet undgår frustrationer Forældre og personale kan yde barnet den rigtige hjælp Vi har haft stor opmærksomhed på området og har lavet flere registreringer. Vi har fået tilknyttet en talepædagog, der har vejledt os som personalegruppe. Flere forældre har benyttet talepædagogen for mere specifik vejledning i forhold til deres barns behov for særlig støtte. I personalegruppen er vi desuden blevet undervist i Tegn til Tale og har derfor kunnet understøtte de børn, der har lært dette. 7

8 Årsrapport Barnets udvikling Læringspunkter for børn hvad og hvordan lærer mit barn Vi har ønsket at hjælpe forældrene med at forstå pædagogernes bevæggrunde for deres måde at agere sammen med det enkelte barn på. Vi havde derfor besluttet at tydeliggøre målet med det daglige pædagogiske arbejde ved i første omgang at fortælle om det. Støtte forældrene i deres opdragelse af det syge barn Vi har talt meget med forældrene om hensigten med det pædagogiske arbejde og der er blevet drøftet mange dagligdags situationer samt givet vejledning og gode råd. Det har været lidt tilfældigt, hvilke forældre, vi har fået talt med og da erfaringerne med disse vejledningssituationer har været meget positive, besluttede vi at strukturere det. Målet er at forældrene forstår: Hvorfor personalet agerer, som de gør Hvad barnet lærer i forskellige situationer Det betyder, at vi i det næste år vil tilbyde forældresamtaler, hvor vi kan drøfte deres barns adfærd og udvikling. 8

9 ÅRETS ØVRIGE AKTIVITETER Hverdagen i Børnehuset er som altid fyldt med leg og aktiviteter for både børn og forældre. Der er oftest en meget dejlig atmosfære med masser af snak og godt humør, men der er bestemt også plads til og brug for, at forældrene kan få lov til at fortælle om den bekymring og angst, der følger med det at have et alvorligt sygt barn. For familierne Vi har som vanligt haft mange aktiviteter i dagligdagen, men også egentlige arrangementer som fx raske børn møder i deres almindelige institutioner. Vi har haft besøg af et dukketeater, en teaterbus, klassiske musikere, musikpædagoger, rytmiklærer, været på flere bondegårdsbesøg, biograf besøg i Farum Bio og biblioteket m.fl. De største succeser indenfor aktiviteter for forældrene har især været kreative aftener for mødrene og det nye værksted, som især fædrene har benyttet sig af. Løbeture to gange om ugen har vist sig at være særdeles attraktivt for begge køn. Mål for maden i Børnehuset: Sæsonbetonet økologisk kost Friske økologiske grøntsager og kun få frosne grøntsagsprodukter Økologiske mælkeprodukter En del økologisk kød og helst ufrosset Altid friskfanget ubehandlet fisk Økologiske mel-, gryn-, bønne- og ærte produkter Så vidt muligt økologisk frugt, saft, sukker osv. Ingen færdige og ingen delvist tillavede produkter Årets fester og mærkedage for hele familien har som altid stor tilslutning ligesom vi to gange årligt holder sammenkomst for tidligere brugere, som også er vældigt populært. Vi har fortsat tilbud om vejledning af en socialrådgiver, som bliver brugt mere og mere. Først på året tilknyttede vi som tidligere nævnt en talekonsulent, der har bistået både forældre og personale vedrørende sproglige problemer hos børnene. Måltider i Børnehuset Vi fik i januar 2010 ansat en ny medarbejder, der er uddannet økonoma, i køkkenet. Der bliver hver dag lavet mad til ca. 25 børn og voksne. De fleste råvarer er økologiske og bliver bragt ud ligesom frisk fisk leveres en gang ugentlig. Årsopgørelsen viser, at 70 % af de indkøbte produkter har været økologiske. 9

10 Maden bliver anrettet som buffet. Børn og forældrespiser adskilt, mens eftermiddagsmåltidet foregår fællesskab. Der bliver hver dag bagt økologisk gærbrød (surdej kan medføre skimmelsvamp) og ofte tilsat grøntsager, ris, gryn, kerner, kartofler. Økonomaen eksperimenterer for tiden med havtang i brød, i ris og i salater, da tang indeholder jod, mineraler, c- vitaminer og aminosyrer stammende fra protein, som er et meget sundt tilskud. Børnene får serveret en energitæt kost. Tætheden fås fra fløde, pasteuriserede æg, vegetabilsk fløde, olier, smør, honning, sirup, kvark, bønner, ærter og nu også tang. De voksne får en grov hjertevenlig kost fremstillet af magre produkter, mange grøntsager, groft hjemmebagt brød og vegetabilsk fedt frem for animalsk. Eftermiddagsmåltidet består af frugt samt en mættende anretning med f.eks. hjemmebagt brød, bolle, kage, koldskål, risengrød. Køkkenhygiejne har også været et fokusområde i 2010 og det er svært foreneligt med børn og forældre som hjælpere i køkkenet. Dette felt er derfor indskrænket til særlige anledninger, men børnene deltage dog ofte i bagning af boller og lignende og får så selv bagværket med hjem. Økonomaen har opbygget et egenkontrolsprogram ud fra lovgivningen for området. Ved levnedsmiddelkontrollens uanmeldte besøg i juni 2010 fik Børnehuset en stor smiley for korrekt og flot håndtering indenfor alle områder. Småreparationer i Børnehuset Vi har midt i året fået tilknyttet en altmuligmand på timebasis, der varetager mindre reparationsopgaver i huset. Han er der 2-3 timer om ugen, men i starten drejede det sig om langt flere timer, fordi vi havde så mange opgaver, der skulle ordnes. Tidligere har vi klaret mange ting selv, men huset bliver mere og mere slidt og opgaverne derfor større, hvilket vi fagligt og ressourcemæssigt ikke kan håndtere længere. Der er blevet løst rigtig mange opgaver, hvilket har gjort at de praktiske ting i huset har fungeret og dermed været med til at gøre dagligdagen lettere for pædagoger og det øvrige personale. Der er fx blevet løst opgaver omkring den indvendige vedligeholdelse af huset som musesikring af kælder/køkken, opretning af flere døre så de kan låse og lukke, opkørselsrampe til yderdør for varelevering og et lille overdække til affaldspap (krav vedr. affaldssortering). Altmuligmanden har indrettet det nye værksted, løst problemer med sæbe- og spritdispensere i samarbejde med leverandøren, ombygget rengøringsvognen så den er bedre afpasset til rengøringsdamens behov. Administrativt Visitation til Børnehuset Det har mange gange været en stor udfordring at få børnene visiteret til Børnehuset SIV af deres hjemkommune. Paragraf 142 stk. 5, som vi er blevet godkendt efter, volder desværre en del problemer ude i den enkelte kommune. For det første kender de fleste sagsbehandlere ikke og selvom kommunen er blevet orienteret herom adskillige gange, så er der stor udskiftning i sagsbehandlergruppen. Denne del af sagen er dog klaret forholdsvis nemt med orienteringsbrev samt telefonisk kontakt. Den oftest lange proces på 2-3 måneder, skyldes visitationen internt i kommunen, hvor det tilsyneladende er svært at placere opgaven i rette afdeling. Kommunerne opfatter Børnehuset SIV som et dagtilbud og det kolliderer med paragraffen, vi er godkendt efter. Den omhandler børn i dagtilbud 10

11 Årsrapport 2010 og fordrer en paragraf 50 undersøgelse. Sidstnævnte er oftest grænseoverskridende for familierne. Men også sagsbehandlerne stejler. Det er en stor og krævende opgave, selvom de i orienteringen fra Børnehuset SIV kan læse, at Velfærdsministeriet anbefaler undersøgelsen som en light udgave af paragraf 50. Vi har i løbet af 2010 også oplevet, at kommunerne er økonomisk pressede og nogle har sågar givet afslag på ansøgningen til Børnehuset SIV. Familierne har så anket sagen og vundet, men ikke uden blod, sved og mange tårer. En meget opslidende og ressourcekrævende proces for forældrene, der i forvejen er hårdt ramt. Nyt grafisk udtryk Vi har i anden halvdel af 2010 påbegyndt arbejdet med opdatering af Børnehusets grafiske udtryk. Vi har haft en grafisk designer til at forestå det konkrete arbejde samt en konsulent til at varetage ændringen på hjemmesiden. Det indebærer at der i foråret 2011 udkommer en ny pjece, vejledning til forældre, ny hjemmeside samt et lidt ændret logo. Donationer Vi har i år søgt flere fonde om støtte til 3 projekter, som er nævnt under aktiviteter. Desuden har vi modtaget økonomisk støtte fra flere private organisationer, som har lært os at kende gennem foredrag hos flere af dem, via dagspressen og fra mund til mund. Kontrolbesøg Børnehuset SIV har haft kontrolbesøg af 3 instanser i Levnedsmiddelkontrollen var på besøg i juni og belønnede os med en stor Smiley. I juni havde vi ligeledes et anmeldt kontrolbesøg af en repræsentant fra Furesø Kommune. Han vur- derede, at Børnehuset levet fuldt op til gældende mål og regler. Endelig var Arbejdstilsynet på kontrolbesøg i august, hvor vi skulle eftersende Arbejdspladsvurdering for alle medarbejdere og det skete en måned senere. 11

12 Personalemæssige aktiviteter Personale På dette område er der sket 2 ændringer. Vi har som tidligere nævnt hjælp fra en altmuligmand nogle timer hver uge. Desuden har en af pædagogerne fået tilkendt tabt arbejdsfortjeneste 2 timer om ugen af sin hjemkommune og derfor nedsat sin arbejdstid med tilsvarende antal timer. Normering 4 pædagoger 127 timer (37, 32, 30 og 28 timer) 1 rengøringsmedarbj. 30 timer 1 økonoma 30 timer 1 leder 37 timer Kurser for personalet Der har som vanligt været afholdt flere temadage i huset for hele personalet ud fra årets fokusområder og personalets behov og ønsker samt indkøbt relevant litteratur. Personalet bliver fortsat superviseret hver 3. uge af en udefra kommende konsulent. Rengøringsmedarbejderen har været på 7 dages efteruddannelseskursus, som hun, bl.a. indenfor ergonomi, har stor glæde af i hverdagen. 12

13 STATISTIK VEDR. ANTAL BRUGERE OG DERES FREMMØDE Første halvdel af året har været præget af mange brugere og hyppigt fremmøde. Herefter startede 10 børn i almindelige institutioner og antallet af brugere faldt med næsten en tredjedel. Efter sommerferien begyndte nye familier at komme til. Vi havde i første halvdel af året mange børn med alvorlige kroniske sygdomme. En del af dem stoppede midt i året. De fleste af de nye børn har cancer og denne andel er derfor vokset. Af cancerbørnene har en del andre cancerdiagnoser end leukæmi, som er den almindeligst forekommende diagnose i Børnehuset. Statistikken i 2011 bliver ændret, således at det bliver muligt at se det enkelte barns sygdom, alder og fremmøde. Det vil lette arbejdet med statistikken, gøre det nemmere når kommunerne ønsker dokumentation for det enkelte barn samt give os mulighed for at fremdrage andre forhold. Søjle diagrammerne viser fremmødet af børn samt fordeling på sygdomme i Børnehuset SIV Sommerferielukket i 2 uger i 3. kvartal - Lukket mellem jul og nytår i 4. kvartal 600 Frenmøde drenge, piger og total Antal af børn Drenge Piger Total drenge+piger Kvartaler 2010 Fordeling af sygdomme i 2010 Antal af børn Kvartaler 2010 Hjerte Cancer Immun defekt Andet 13

14 Årsrapport 2010 Søjlediagrammet nedenfor viser hvor mange brugere, der har været pr. kvartal. Det siger altså intet om, hvor mange gange det enkelte barn har været der. Antal af brugere voksne og børn pr. kvartal Antal af brugere Søskende 800 Afbud fra børn Forældre 600 Støtte person 400 Dag brugere Døgn brugere Kvartaler

15 ØKONOMI Pr. 1/ steg prisen for en plads i Børnehuset SIV fra kr. til kr. grundet almindelige prisstigninger. Prisen for at benytte Børnehuset i 2020: Dagplads pr. måned Eftermiddagsplads efter skoletid Døgnophold pr. døgn Ugeophold kr kr. 700 kr kr. Vi har et søskendepar tilknyttet huset, der efter aftale med bestyrelsen betaler 1½ dagplads og dermed får rabat i lighed med almindelige børneinstitutioner. Driftsregnskabet for 2010 indgår ikke i årsrapporten, men kan rekvireres særskilt. 15

16 Årsrapport 2010 Fokusområder 2011 Vi vil i det kommende år fokusere på tre områder indenfor aktiviteter for familierne. 1. Forældresamtaler vedrørende barnets trivsel og udvikling Målet er at sætte det enkelte barn i fokus, opnå enighed med forældrene om de pædagogiske mål, så vi følger samme vej. 2. Inddrage det nye værksted mere i dagligdagen Selvom værkstedet allerede er en succes, så vil pædagogerne gerne gøre værkstedet til en naturlig del af dagligdagen, er ikke kun afhænger af, om der er en far til stede. Målet er, at inspirere både børn og forældre samt lære børnene at bruge værktøjet. De mange små børn er i forvejen på et niveau i deres normale udvikling, hvor de skal lære at kravle, gå, hoppe o.s.v. Det vil vi gerne styrke, da gruppen af børn hos os netop er præget af medicinske bivirkninger, er ofte nedsætter deres fysiske formåen. Vi vil også gerne øge familiernes fællesskab på en sjov måde og hjælpe forældrene til mere energi. Administrativt Vi skal have gjort samarbejdet med kommunerne vedrørende visitation mere strømlinet, så det ikke tager så lang tid inden opholdet i Børnehuset bevilges og at ressourceforbruget formindskes. Vi skal tage et nyt statistikmodul i brug, der fx vil gøre det muligt at se det enkelte barns fremmøde, hvilket bl.a. vil gøre det langt nemmere når kommunerne beder om dokumentation for det syge barns fremmøde. 3. Bevægelse for alle Vi vil gerne øge det fysiske aktivitetsniveau for både børn og voksne. Endvidere skal vi have færdiggjort arbejdet med opdatering af Børnehusets grafiske udtryk. 16

BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE

BØRNEHUSETSIV FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE 2011 FOR ALVORLIGT SYGE OG DERES FAMILIE Årsberetning for børnehuset siv 2011 Vi har i årets løb haft mange oplevelser i Børnehuset, både i selve huset og på udflugter, og har haft meget stor opmærksomhed

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3 1 Pjecens indhold 1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2 2. Kost... side 3 a. Dagplejen Lolland om kost... side 3 b. Ved bordet i Dagplejen... side 3 c. Børn med behov for diæt/special (fro)kost...

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere