Statsministeriet 2 4 NOV USA's og UK's afrapportering til Sikkerhedsrådet, jf. res. 1483, para 24:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsministeriet 2 4 NOV. 2803. - USA's og UK's afrapportering til Sikkerhedsrådet, jf. res. 1483, para 24:"

Transkript

1 Fra: Sendt: Til: Emne: Hahn, Henrik Bramsen 22. november Udenrigsministeriet FN-Mis. New York MIS Irak - USA og UK aflægger rapport i Sikkerhedsrådet. ukimq.pdf 1207.pdf USUN PR 237.doc Til: - Comcen;Official Mailbox, Ankara Embassy;Official Mailbox, Athens Embassy;Official Mailbox, Beijing Embassy;Official Mailbox, Berlin Ambassade;Official Mailbox, Bryssel DANAT0;Official Mailbox, Cairo Embassy;Official Mailbox, Damascus Embassy;Official Mailbox, Dublin Embassy;Official Mailbox, EU Repræsentationen;Officlal Mailbox, Geneva FN Mission;Official Mailbox, Haag Embassy;Official Mailbox, Islamabad Embassy;Official Mailbox, London Embassy;Official Mailbox, Madrid Embassy;Official Mailbox, Mexico Embassy;Official Mailbox, Moscow Embassy;Official Mailbox, New Delhi Embassy;Official Mailbox, Oslo Embassy;Official Mailbox, Ottawa Embassy;Official Mailbox, Paris Embassy;Official Mailbox. Paris OECD De1egation;Official Mailbox, Riyadh Embassy;Official Mailbox, Santiago Embassy;Official Mailbox, Singapore Embassy;Official Mailbox, Sofia Ernbassy;Official Mailbox, Stockholm Embassy;Official Mailbox, Tehran Embassy;Official Mailbox, Tel Aviv Embassy;Official Mailbox, Vienna Embassy;Official Mailbox, Warsaw Ernbassy;Official Mailbox, Washington Louise;Braad, Michael;Bruckner. Peter;Christensen, Jan Top;Christensen, Tomas Anker;Christiansen, Lars;Christiansen, Thure;Europæisk korrespondent;faaborg-andersen. Lars;FNV;Geelan, Kirsten;Hækkerup, Susanne Rumohr;Hahn, Henrik Bramsen;Hansen, Peter Lysholt;Holboll, Lars Bjorn;Holm, Klavs A.;HUM;Jensen, Michael Bremerskov;Jensen, Peter Bogh;Jeppesen, Jacob Bang;Jeppesen, Michael Lund;Jepsen, Christel;JTF;Kardel, Pernille Dahler;Lassen, Christina Markus;Lauridsen, Morten Lykke:Laursen, Charlotte (FNV);Ledelsessekretariatet DL Bo;Loj, Ellen Margrethe;Lorenzen. Erik Vilstrup;Lose, Lars Gert;Lund-Sorensen, Thomas;MELA;Michelsen, JetteiMoesby, Ole;Nielsen, Helle;Nielsen, Lars Steen;Nordam, Jette;NYCMISU, Archive;Ove~ad, Marie-Louise;Piras, Stig Paolo;Röpke, Signe;Rosendahl, Jens;Skydsgaard, Soren Munk;Sondergaard, Carsten;SP;Staur, Carsten;Stender, Flemming;Svendstorp, Morten;Szczepanski, Pia Starbæk;Taksoe-Jensen, Peter;UP;Vagthavende;Vahr, Jesper;Wæver, Svend;Warburg, Jacob;Woggsborg, Niels Henrik;Zilmer-Johns, Michael (STM) FN-Missionen New York E-post MIS1725 af 21. november :51:36 Deck By: , kl J.nr.: 5.E.lrak Irak - USA og UK aflægger rapport i Sikkerhedsrådet. Mismail 1713 af Statsministeriet 2 4 NOV Sammenfatning: USA's og UK's briefing bragte som ventet ikke væsentlig nyi om situationen i Irak, herunder om den fremtidige politiske proces. Sikkerhedssituationen fortsat meget alvorlig, men væsentlige fremskridt vedrorende genopbygningen. Aftalen mellem regeringsrådet og CPA blev generelt hilst velkommen, men flere informationer om aflalens konkrete implementering efterspurgtes. Også FN's rolle i implementeringen af aflalen efterspurgtes. FrankrigITyskland hilste velkommenlnoterede sig, at der var sket et "strategiskift". Frankrig, Tyskland og Rusland gentog forslag om international konference i FN-regi om Irak (a la Bonn-konferencen om Afghanistan) for at skabe en bred national deltagelse, herunder med inddragelse af alle irakiske grupper og nabolandene. Kun Rusland stillede helt konkrete sporgsmål til aftalen. Få konkrete svar fra USA og UK. Resolution om ophor af Irak-sanktionskomiteen og oprettelsen af en ny sanktionskomite udskudt til vedtagelse mandag i næste uge. - USA's og UK's afrapportering til Sikkerhedsrådet, jf. res. 1483, para 24: USA's ambassader afholdt vedhæftede indlæg om udviklingen i Irak siden vedtagelsen af res i maj måned. Han understregede, at irakerne dag for dag fortsætter med at overtage ansvaret for administrationen af Irak og sorge for "basic services" til landets 25 millioner indbyggere. Tilsvarende var gældende på genopbygningsområdet, hvor irakere i

2 s. stigende grad stod for indsatsen. Der blev redegjort for hovedelementerne i aftalen af 15. november 2003 mellem regeringsrådet (GC) og CPA. Det nævntes bl.a., at aftalen var et dramatisk skridt fremad, som burde hilses velkommen og få stotte fra det internationale samfund. Det fremhævedes, at den kommende nationale overgangsadministration pr. 30. juni 2004 ville overtage det fulde ansvar for administrationen af Irak og at CPA og regeringsrådet samtidigt oplostes. Resultatet af donorkonferencen i Madrid blev nævnt og at yderligere bidrag til genopbygningsindsatsen var velkomne. USA tilskyndede FN til at vende tilbage til Irak for at spille en vital rolle, som fastlagt af sikkerhedsrådet i res og 1511 og bekræftede, at man var rede til at drnfle stotte til FN på sikkerhedsområdet. som forudset i res. 151 l. Det erkendtes, at sikkerhedssituationen var alvorlig og bekymrende og at en forbedring heraf var en af CPA's hovedprioriteter. Der redegjordes i hovedtal for bestræbelserne på at få skabt en irakisk hær, politi og grænseværn. Afslutningsvis redegjorde ambassadaren for bestræbelserne på at skabe lokale demokratiske institutioner, herunder blev det oplyst, at flere end 800 lokale råd i dag er etableret i Irak samt for "the Iraqi Survey Group's" arbejde med at finde bl.a. masseodelæggelsesvåben. Der fremkom dog intet nyt i den forbindelse. UK's indlæg koncentreredes om koalitionens bestræbelser på at skabe "basic services", okonomisk udvikling samt forbedring af menneskerettighederne og retstilstanden. Det blev nævnt, at vandforsyning, el og olieproduktion steg dag for dag, at Bagdad Luflhavn samt havnen i UMM Qasr nu fungerede, at der i januar forventes tre mobiltelefonnet og internetforbindelser, at 240 hospitaler var operative, at 30 millioner vaccinationer var gennemfort med hjælp fra UNICEF, at de fleste skoler i dag var åbnet, herunder var 1800 blevet renoveret og at 22 universiteter og 43 tekniske skoler var åbnet. Den irakiske nationalbank var blev uafhængig og nye pengesedler var blevet indfort. Der var endvidere blevet etableret en krediifacilitet for små- og mellemstore virksomheder, etableret regler for direkte udenlandske investeringer og etableret et "handelsvenligt" toldregime. På menneskerettighedsområdet var der blevet etableret et Menneskerettighedsministerium, og regeringsrådet var i gang med at etablere en særlig domstol til at håndtering af menneskerettighedskrænkelser under det tidligere styre. CPA var aktivt involveret i at styrke kvinders deltagelse i genopbygningen af Irak, men bestræbelserne skulle styrkes med henblik på at sikre, at kvinder ville få indflydelse i den nationale overgangsforsamling og -administration. På retsområdet var en central kriminaldomstol nu operationel og irakiske dommere sad i dag i mere end 500 domstole landet over. Disse rådgives af et dommerråd, som var blevet oplost under det tidligere regime. Straffelovgivningen var i dag blevet ændret og retten til advokatbistand var blevet fastslået. Tilsvarende var det fastslået, at beviser opnået ved brug af tortur ikke var gyldige. Der vedhæfles et britisk anneks, som nærmere opregner de opnåede resultater i Irak. - Reaktionerne fra Rådet ovrige medlemmer: Franske ambassador fremhævede, at betydningsfulde fremskridt var blevet opnået i Irak. "Basic services" var i dag retableret, en humanitær krise undgået og Madrid-konferencen havde vist, at mange lande onskede at bidrage til genopbygningen af Irak. Frankrig stottede aktivt FN's organisationers og NGO'ers arbejde l Irak. Desværre kunne processen fortsat gå hel galt som folge af et stigende antal angreb på koalitionen, FN og humanitære organisationer. Den fortsatte besættelse af Irak ansporede disse angreb, hvilket blev udnyttet af ekstremister. Af disse årsager havde Frankrig vedvarende talt for en hurtig overdragelse af suverænitet til irakerne samt en afslutning på besættelsen. Frankrig hilste derfor aflalen mellem GC og CPA velkommen og så det som en bekræftelsen på, at den hidtidige franske tilgang havde været rigtig. Frankrig fremhævede, at implementeringen af aflalen var væsentlig og at en national konference i FN-regi kunne sikre at alle grupper i det irakiske samfund blev bragt samme. En sådan konferencen burde naje overvejes i konsultation med irakerne. Det var for Frankrig essentielt, at FN gav legitimitet og stotte til den politiske proces. Frankrig forstod FN's bekymring for sikkerheden og havde derfor foreslået, at Generalsekretærens kommende særlige repræsentant for Irak indledningsvis kunne residere uden for Irak. Tyske ambassador tog aftalen mellem GC og CPA til eflerretning, men fandt, at en række elementer krævede yderligere forklaring. Der var tale om et strategiskift, hvilket bl.a. Tyskland hele tiden havde talt for. Aftalen burde dog klargores og evalueres for at fremskynde og styrke den politiske proces med henblik på, at denne kunne bidrage til en forbedring af sikkerhedssituationen. Aflalen burde sættes i et bredere international perspektiv. En stærk rolle for FN ville bidrage til at give processen legitimitet indtil demokratiske valg havde fundet sted. Den politiske proces skulle udvides til at omfatte alle samarbejdsvillige elementer i det irakiske samfund. Desuden skulle Irak reintegreres i regionen. Afholdelsen af en international konference kunne bidrage til processen. Dette var blevet gjort med succes i Afghanistan. Kinesiske ambassad~r tog ligeledes aftalen mellem GC og CPA til eflerretning og udtrykte håb om, at denne ville bidrag til en snarlig overdragelse af suverænitet til irakerne. Fra kinesisk side fo~entede man desuden, at FN ville komme til at spille en substantiel rolle i den politiske proces. Der udtryktes bekymring over sikkerhedssituationen og håb om, at CPA ville tage yderligere skridt til at forbedre denne. Russiske ambassador tog bestræbelserne på at genoprette normale tilstande i Irak til eflerretning. Man fandt at USAog UK havde spillet en stor rolle for at sikre en ordentlig afslutning på Olie-for-Mad-programmet og Iose udestående problemer. Fra russisk side fandt man, at sikkerhedssituationen var under forværring, men man forventede, at der i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme blev anvendt proportional magt og hensyn til civilbefolkningen. Rusland forstod ikke, hvorfor CPA's (Iraqi Survey Groups) rapporter ikke kunne gives til UNMOVIC og IAEA for verificering. Rusland tog aftalen mellem GC og CPA til efterretning og hilste bestræbelserne på at skabe en ny dynamik i processen 2

3 velkommen. Det var dog uforståeligt, at aftalen endnu ikke var blevet oversendt formelt til Sikkerhedsrådet. Hvorfor. ventede man på, at GC skulle sende aftalen? CPA kunne vel ligeså godt gore det. Desuden var det skuffende, at FN ikke " nævntes i aftalen. FN måtte være en del af lixningen og kunne f.eks. udarbejde konkrete forslag til de forskellige skridt i den politiske proces. Fra russisk side afventede man med stor spænding generalsekretær Annans udmeldinger om FN's fremtidige indsats i Irak. Rusland stottede afholdelsen af en international konference, som eventuelt kunne finde sted uden for Irak, hvis sikkerhedssituationen ikke tillod afholdelse i Irak. Om end tidsplanen for den politiske proces for så vidt var realistisk stod man fra russisk side uforstående over for, hvorfor valget til en grundlovsgivende forsamling forst skulle finde sted i marts Det burde være op til den nationale overgangsforsamling og - administration at beslutte, hvornår dette kunne ske. Aftalen indeholdt også nogle modsætninger. I para 3, stk. 2 stod der f.eks., at GC ikke ville få en formel rolle i udvælgelsen af medlemmer til den nationale overgangsforsamling, men to linier længere nede stod der, at GCmedlemmer alligevel ville kunne få sæde i overgangsforsamlingen. Desuden var der aftalerne mellem GC og CPA om sikkerhedsarrangementer i para 2. Hvorfor skulle disse ikke indgås mellem den nationale overgangsadministration og de amerikansklbritiske styrker? Og ændrede disse aftaler status for besættelsesstyrkernes forpligtelser i henhold til res og 151 l? Rusland onskede flere oplysninger om planerne for koalitionsstyrkernes fremtidige tilstedeværelse i Irak. Efter de enkelte landes indlæg besvarede USA og UK nogle få af de sp~rgsmål, som var blevet stillet af især Rusland. USA's ambassad~r gjorde det dog klart, at det ikke var muligt at besvare samtlige sp~rgsmål ved dette msde, men at han ville gore dette ved en senere lejlighed. USA's ambassa <<ukiraq.pdf>> d c<1207.pdf>> 0 <<USUN PR 237.doc>> r nævnte vedrorende sikkerhedssituationen, at han ville fremlægge en liste over de tiltag, som p.t. tages med henblik på at forbedre situationen. Der var også en række tiltag, som det internationale samfund kunne tage, f.eks. at Iraks naboer styrkede grænsekontrollen. Ambassadoren understregede, at datoerne angivet i aftalen mellem GC og CPA skulle betragtes som deadlines for hvornår et givent mål senest skulle være opfyldt. Der var intet i vejen for, at elementerne kunne opfyldes på et tidligere tidspunkt end angivet. For så vidt angik FN's rolle blev det på ny blot oplyst, at FN skulle spille en "vital role". Britiske ambassader fremhævede, at en fremtidig international sikkerhedsstyrke i Irak ville operere på invitation af en irakisk regering, og at håbet var, at Sikkerhedsrådet kunne anerkende styrkens tilstedeværelsen i en eller anden form. Desuden oplystes det, at besættelsen af Irak ville oph~re ved CPA's ophnr.. Resolutionsudkast vedr~rende Irak-sanktionskomiteens ophar og etableringen af en ny sanktionskomite: Det i ovennævnte mismail 1713 omtalte resolutionsudkast er på russisk foranledning ændret, så den nye komites mandat holdes åbent med henblik på at overveje muligheden for, at komiteen overvåger, at medlemsstaterne overholder våbenembargoen. mod Irak. Vedtagelse af udkastet forventes nu mandag den 24. november Det seneste udkast vedhæftes. pmvleb Henrik B. Hahn ccukiraq.pdf>> <<1207.pdf>> CCUSUN PR 237.doc>> FN-Missionen New York MIS1725

4 USUN PRESS RELEASE #237 (03) CHECK AGAINST DELIVERY November 21,2003 Statement by Ambassador John D. Negroponte, United States Representative to the United Nations, on UNSCR 1483 Implementation, in the Secunty Council, November 21, 2003 Mr. President, when we came together on August 21 to discuss the implementation of Resolution 1483, it was in the wake of the tragic attack of August 19 against United Nations Headquarters in Baghdad. Three short months later, even more innocent people have sacnficed their lives in support of a vision of an Iraq that is a democratic, pluralistic country at peace with its neighbors and a full member of the international community. The same forces that for so long plagued the Iiaqi people continue to resort to murder and intimidation to prevent the realization of this vision. We saw these forces strike again in the heinous November 12 attack against the Italian contingent courageously serving in Nasiriyah. However, they have not and will not succeed in preventing the emergence of a new Iraq. The people of Iraq are achieving successes on a daily basis, some of which we will be discussing today. Yes, there are difficulties, and the pnce paid is high. Violence is directed against the Iraqi people and all those who are trying to assist them in creating a new Iraq. The intemational community owes it to the future peace and secunty of the region, as well as to the memory of the victims of August 19, November 12 and other attacks, to build upon the unanimous passage of Resolution and help the Iraqi people defend themselves against those who do not want the new Iraq to succeed. Iraqis are well aware of the role they must play in their own defense and they are taking on increasing responsibility for their secunty every day. The Iraqi people are working to rebuild a strong Iraqi police and to stand up a new Iraqi army. Mr. President, Iraqis also continue to take over administrative responsibilities and to provide for the delivery of basic services to their country's 25 million people. Today, Iraq's ministries are run by Iraqi ministers, appointed by and reportiiig to the Iraqi Goveming Council. Iraqis are increasingly at the forefront of the reconsmiction effort, from electricity to oil to schools. And today, the Oil-for-Food Programme comes to an end. This is one more important step in the establishment of a free Iraq, where the resources and wealth of the nation are used by and for the Iraqi people as they take charge of their future. Regarding Iraq's political transition, we have always advocated the most rapid transfer practicable of governing authonty to the Iraqi people. The November 15 announcement by the Goveming Council of a political process to establish a representative transitional national assembly to assume full sovereign powers in 2004 was a dramatic step forward, and one that should be welcomed and supported by the international community. This timetable, as called for by Resolution 15 11, ensures that Iraqis quickly take controi of their own affairs, while basic freedoms and nghts for all Iraqis are protected under the law. And, in accordance with the wishes of the Iraqi people, a permanent constitution will be drafted by a constitutional convention directly elected by the Iraqi people. The Governing Council's announcement is an

5 important step toward realizing the vision of Iraq as a democratic, pluralistic country at peace with its neighbors. Under the process announced on November 15, a Transitional National Assembly will be formed to elect an executive branch, select ministers and serve as a legislative body. By June 30, 2004, this new transitional administration will assume ful1 responsibility for goveming Iraq. The CPA will then dissolve, as will the iraqi Goveming Council. The Transitional National Assembly will be formed through caucuses at the provincial level. The selection, structure and powers of the assembly will be established by a "fundamental law" with basic principles of openness and transparency established as part of the November 15 Agreement. The delegates to the transitional assembly will be selected no later than May 31, The fundamental law will protect freedom of speech and religion and include a statement of equal rights for all Iraqis. The law will define the relationship between the central government and provincial authonties. Importantly, the law will have an expiration date; by which time a permanent constitution for Iraq is to be drafted and a new Govemment of Iraq elected. The process announced on November 15 establishes a timeline for the direct election of a constitutional convention, no later than March 15,2005, to draft a permanent constitution for Iraq. The constitution will be ratified through a popular referendum, and a new Iraqi Govemment will be elected under terms of the ratified constitution, no later than December 3 1, As Iraqis assume increased responsibility for their own secunty and govemance, those who seek to undermine a free and democratic Iraq will be further isolated. These basic steps -- increased assumption by Iraqis for security, the creation of the Goveming Council, appointment of effective ministers to run Iraqi minishies, and the continuing transfer of political authority to Iraqis -- are part of our planning for post-saddam Iraq. We are on the offensive in Iraq. While those who traffic in evil work to murder innocents, Coalition and Iraqi forces are adapting to defeat the enemy and will prevail. Yesterday, in London, President Bush and Prime Minister Blair reaffirmed our long-term commitment to Iraq. I quote from theirjoint statement: "The United States and the United Kingdom stand ready to support the Transitional Administration in its task of building a new Iraq and its democratic institutions. Our military participation in the multinational force in Iraq will serve the Iraqi people until the Iraqis themselves are able to discharge ful1 responsibility for their own secunty. At the same time, we hope that intemational partners will increasingly participate in the multinational force." Mr. President, the continued support of the intemational community in reconsmiction efforts is also cntical. Last month, the intemational community came together when the Secunty Council adopted Resolution and pledged over $33 billion in support to Iraq at the Madrid

6 Donors' Conference. I would like to take the opportunity to thank the Spanish Government for their leadership in hosting the Donors' Conference, which included representatives from 73 countries and 20 international organizations. Much more, of course, remains to be done and additional contributions by all assembled here are very much encouraged. As President Bush and Prime Minister Blair have stressed many times, the United Nations has a vital role to play in Iraq. We would welcome the return of United Nations international personnel to Iraq to carry out the mandate called for in Resolutions 1483 and We stand ready to discuss with U.N. officials appropriate security support, as envisioned under Resolution Security and Stability Security and stability underpin all other efforts on the ground, and creating these conditions constitutes one of the main prionties for the Coalition Provisional Authonty in its work with the Iraqi people. Despite the killings, bombings, and other attacks we witness in the media, much of Iraq is calm, and our strategy of enabling Iraqis to assume responsibility speedily for their own security is achieving success. The reality that cannot be captured by a television camera is that Iraqis are coming together to expand conditions of security and stability, adding more than 130,000 personnel to the security effort. They join 33 nations that have contributed approximately 25,000 troops on the ground, alongside the United States and the United Kingdom, as part of the multinational force. The numher of Iraqis contnbuting to the secunty effort is rising steadily. These Iraqis are actively engaged in operations to stabilize Iraq and thwart the terrorists who are killing Iraqi civilians, aid workers, and Coalition personnel alike. Iraqi security personnel also are being targeted; their courage, commitment to their country, and hope for the future is demonstrated by their perseverance in the face of the casualties they have suffered. The Iraqi Civil Defense Corps is developing capacity to foil saboteurs who target electrical infrastructure, the oil industry, and other sectors cntical to Iraq's renewal. The Civil Defense Corps has approximately 8,000 personnel on duty and that number will increase to more than 40,000 over the next several months. In addition, there is a Facilities Protection Service to protect Iraq's strategic infrastructure, government buildings, and cultural and educational assets. The Protection Service currently has more than 48,000 guards hired and trained, with a desired strength of roughly 50,000.

7 Major progress is also being made with respect to the Iraqi police force. Over 60,000 police are back on the streets. Looking ahead, 35,000 new Iraqi police recmits will be trained over the next two years in Jordan. We are currently improving the physical facilities at that training site to accommodate up to 3,000 students and 1,000 international trainers and support staff. The first class will begin next week with 500 students. The U% Canada, Poland, the Czech Republic, Austria, Slovakia, Slovenia, and Finland are planning to contribute police trainers for the Jordan facility. Other countries, including our Council colleague Germany, for example, have indicated an interest in participating in the training process. Following graduation from the 8-week basic course, Iraqi police recruits will participate in a 10-montb field training program at home, led by as many as 1500 international police advisors. The U.S. plans to provide up to 1,000 of these advisors, with the first 150 to be deployed in January. Establishing horder security, with Iraqi border posts capable of interdicting the flow of proliferation-sensitive materials, radioactive sources that could be used to create "dirty bombs," contraband, terrorists and foreign fighters, is an ohvious security pnonty. Over 12,000 Iraqi border personnel are now on duty, and Iraq's border police and customs service will steadily grow to more than 25,000. As it resumes ful1 control of its affairs, Iraq, like all nations, will need a military for selfdefense. On October 4, nearly 700 Iraqi troops graduated from basic training to form the first battalion of the new Iraqi Army. By the fa11 of 2004, the Iraqi Army will expand to about 35,000 troops. But force and recruit numbers, although they are headed in the right direction, are only part of the story. The international community has the opportunity and, indeed, the obligation to help the Iraqi people build highly competent organizations which are dedicated to public service and which maintain both high standards of professionalism and respect for human nghts. Only through the creation of such an environment can the Iraqi people have public confidence and develop and enjoy a sound economy. Mr. President, notwithstanding the considerable efforts I have just descnbed, we must acknowledge that secunty conditions in Iraq remain a major preoccupation for us, for the international community, and for the Iraqi people, and that there remains a need to deliver a sustainable, improved security situation, particularly in the center of the country. None of us want a repeat of the terrible events we witnessed through late summer into the fall, and which we recognize have impacted on the international community's civilian presence in Iraq. The aim of the persisting efforts to improve security as I have descnbed, as well as of our efforts to improve basic services and empower the Iraqi people, is to yield the increased stability and security that we all want. We are determined that those efforts should succeed.

8 Advancing Iraqi efforts to restore and establish national and local institutions for representative governance Since I already discussed in detail the national political developments currently taking place in Iraq, I would now like to focus for a moment on political developments at the local level. Iraq's democratic transition is dependant on the vitality and effectiveness of Iraqi institutions at the local level, where most of the decisions affecting individuals are made. Local government provides the foundation for democracy and promotes social stability by allowing citizens a say in how their govemment operates. Day-to-day operation of the Iraqi government is now in the hands of Iraqis. Across the country, neighborhood, district, and provincial councils represent the needs and opinions of their constituents to the Iraqi Goveming Council. These institutions are taking responsibility for the delivery of essential services, and fostenng citizen participation in decision-making. There are municipal councils in all major cities and most towns, and provisional govemorate councils have been formed across the country. Two hundred neighborhood advisory councils help provide services such as water, education, public sanitation, health, and electricity. More and more councils are budgeting and managing their own resources. For example, in each of Baghdad's 88 neighborhoods, citizens have freely selected representatives for local goveming councils. They, in tum, choose members of nine District Councils and a 37-member City Council. Overall, more than 800 democratically selected Council Members are now hard at work serving their fellow citizens. They include Sunnis, Shias, Christians, Arabs and Kurds -- and more than 75 women. Over the coming months, the Coalition will continue to work with the Goveming Council to promote diverse and representative citizen participation within and among communities throughout Iraq. Our focus will be on increasing financial transparency and accountability, and strengthening the capacity of local administrations to provide essential municipal services. Phase-out of the Oil-for-Food Program The head of the Office of the Iraq Program, Benon Sevan, gave a Iengthy briefing eariier this week on the phase-out of the Program, and yesterday, Secretary-General Annan also addressed this issue. I would like to commend Mr. Sevan, the Office of the Iraq Program, and the UN agencies that have worked in Iraq under difficult circumstances, for their role in providing for the humanitarian needs af the Iraqi people.

9 Disarmament Before I conclude and tum the discussion over to Ambassador Jones Parry, I wanted to address the disarmament of Iraq. On June 16, the Iraqi Survey Group assumed responsibility for the mission af searching for and eliminating Iraqi weapons of mass destruction, prohibited missile delivery systems, and related infrastnicture. Led by former IAEA inspector Dr. David Kay and U.S. Army Major General Keith Dayton, the Survey Group is comprised af military and civilian personnel. The Group includes Coalition personnel from the United States, the United Kingdom, and Australia, as well as former UN Special Commission ar UNSCOM Iraq experts with direct experience an the ground in Iraq. The Survey Group is compnsed of two task forces -- ane for exploitation, led by the U.S. Defense Intelligence Agency, and another for disablement and elimination, led by the U.S. Defense Threat Reduction Agency. The Survey Group has consolidated the WMD-related efforts of the vanous intelligence collection operations currently in Iraq under one national-level headquarters in order to better exploit developing intelligence. Using quick reaction teams, the Survey Group has been investigating suspect sites based on leads denved from debriefings, interrogations and tips by Iraqi civilians. The Survey Group is systematically reviewing existing sites already identified by intelligence. An interim report in October an the activities of the Iraq Survey Group to date detailed numerous violations bv Iraa of its UNSCR-mandated obligations. These include deliberate efforts to conceal equ$meni and WMD-related program activities from the UN during the inspections beginning late 2002, clandestine lahoratones and safehouses within the secunty service apparatus that contained equipment subject to UN monitonng and suitable for continuing CBW research, and plans and advanced design work for new long-range missiles with ranges up to at least 1000 km -- well beyond the 150 km range limit imposed by the UN. A large body af information has been developed through debriefings, site visits, and exploitation af captured Iraqi documents that confirms that Iraq deliberately concealed equipment and matenals from UN inspectors when they retumed in This is a large undertaking, which will continue to require significant time and resources. A final word: Iraqis have a long and proud history. We look forward to continued progress on all fronts as the people af Iraq work to build a new, stable and secure country. Thank you.

10 UNSCR SECOND QUARTERLY REPORT: ANNEX Humanitarian Activities and tbe Provision of Basic Senices Iraq has for some years been highly dependent on the centrally organised distribution of essentid suppiia, in particular food rations. Following the fa11 of thc Saddam regime. the CPA has worked to ensure the rapid restoration of distribution networks and basic services. When it becarne clear that food provision was not going to be a major problem - by August, food distribution systens were Nly restored - the CPA's efforts fwused on increasing water supply, electricity generation and oil production. Work has been carried out in partnership with many talented iraqis as well as with the UN and humanitarian organisations. What follows is only an account of some of the major achievements - work is continuing every &y. Water and sanitation Projects across the country are providing more and cleaner water to over 14.5 miiiion iraqis. In Baghdad, over 1,700 cntical breaks in the water network have been repaired, inwing the water flow by 200,000 cubic metra a day. Seventy out of ninety waste pumping stations have been rehabilitated and ongoing work expandiig the Saba Nissan water plant will add cubic meters a &y to the water supply by May. City wide rubbish collection has also begun - no such universal sysiem existed under Saddam. Outside of Baghdad, work is dso underway rehabilitating 15 water treatment facilities and portions of the Sweet Water Canai to Basra, which will inaease waier supply to a ftuiher 6 million people; refurbishing sewage treatment plans in Qadisiyah, Najaf, Hillah and Karabda governerates; and refurbishing a main water treatment plant in Najaf irrigation canals have already bcen cleared and, on average, a further 500 are being cleared a week. Fuel and Power On elecbicity, work to improve power generation has lead to a peak in supply of over 4,400 MW, above the preconflict level in early October. Power generation is m t l y averaging 3,800 MW daily as work is undmay, during the autumn months of lower demand, to repair some existing power generation facilitics. The goal is to reach 6000 MW output by summer 2004 and 9,000 MW - 2,000 MW in excess of estimated demanded - during the spring of On &e fuel side, there has been a steady upturn in the guantities of oil produced and exported &om iraq, rising most recently to some 2.2 miiiion barrels per &y of which 1.3 million were exported. Forecasts for 2004 suggest that oil reveniks will be in the order of %12bn, rising to $19bn by Demand for Kerosene, which is the main hiel in Iraq for winter heating is currently beiig met. Baghdad International Airport is being repaired and refurbished as part of a $17.5M contract. It is open to NGO and military flights. Refurbishment has also taken place at

11 Basrah akport. Both are being reviewed for potential re-opening to scheduied wmmerciai traffic, subject to security. Umm Qasr port is functioning at a much higher capacity than for several pars. Dredging operations have been succcssfully completed, with aii 21 berths now open to deep-drafi ships. The grain-receiving facility at the port has been completely renovated. Passenger vessels are docking, and customs and immigration services are working well. Work has also taken place on mitical road and rail i~ttucture: the cousiruction of a 1.5 b four lane bypass for the damaged Al-Mai Bridge ailows 3000 vehicles daily to travel between Jordan and iraq - a key route for humanitarian efforts. Reconshuction work has aiso begun on othcr key bridges while 72 kms of railway track &om Umm Qasr to Shuiaba Junction are &mg rehabilitated at a cost of S16.8m. Only a third of Baghdad's telephone lines are operational, and mund a Wer thitd of switches are damaged. $45 million in emergency work is undenvay to restore them. Iraq's fibre optic backbone is being rebuilt which will permit inter-city cailing and the operation of ~~mrnunications networks for major utilities. It will also allow subscribers to m&e international calls through the satellite gateway system now installcd at A1 Arnouu. Three mobile phone networks are expected to be functioning by January. And Internet use set to burgeon. The aim is to increase the number of wnnections fiom 4500 under Saddam to 50,000 by January. Health care Nearly au 240 hospitals in iraq are now hctioning and no longer is access to health care being used as a political tool. Doctors salaries have been increased 8 times. With the help of UNiCEF, a national immunisation pmgramme has been launched. Over 30 million vaccines have been procured and distributed by the Ministry of Heaith since July. An estimated 3 million iraqi children under the age of 5 have been vaccinated while over 100,000 pregnant, nursing women and malnourished children have received supplementary high protein food ration. Training has begun of more ihau 8000 heaith workm to suppoit screening and management of acutely malnourished children. The drug supply at the Govemorate level is generally sufficient, but there are still some distribution problems lower dom the chaia Schools Most schools had opened by the end of June, with nearly 5.5 million children taking exams in June and July. The Coalition and NGOs have rehabilitated 1,595 schools, with work on a further 200 ongoing - a programme employing more than 35,000 iraqis. Meanwhile schools in Al Basrah province that have not yet been rehabiiitated have each bcen given an emergency p ut of $500 by the UK military to help with immediate repairs. 1.5 million school kits are being distributed to secondary school children and 70 million revised textbooks will be printed by the end of December. Iraq's higher education institutes have received 97,000 applications for the academic year, an increase of 50% from last year. All 22 universities have reopened, as have 43 tecimical schwls.

12 Economic and Reconstruction Efforts Economic manaeement and transoarency In addition to improving the provision of basic services, eshblishing a sound economic hmework and a transparent public expenditure system has been a key focus for the CPA. Working with the Governllig Council and the Iraqi ministries there have been a number of significant achievements. Fi, on 13 October, Minister of Finance Karnil al-gailani announced details of Iraq's 2004 Budget. For the hrst time in many decades iraq's resources are Wing used to pay for the needs of the Iraqi people, rather than to finance war mongering, oppression and decadence. That Budget and the status of the Development Fund for Iraq are available on the CPA web site (m.coa-iraq.orp3 - a marked conbast from the days of printing money to h c e an opaque, secret and regularly ignored budget under Saddam. In addition, we look forward to the International Advisory and Monitoring Board (IAMB) rapidly approving an independent public accountant to audit the Development Fund and export oil sales. IAMB members have already been wnsulted on procurement guidelines for the Development Fund, which are now being applied. Second, the Central Bank of Jraq is now independent, d i e under Saddam when political interference was common in credit and monetary policy, to the detriment of sound economic management. A new govemor, Dr Sinan Al-Shabibi, previously a senior economist at UNCTAD, was appointed in September, and a new central bank faw should be passed soon. Third, based on the pre-1990 designs, a new set of bank notes is replacing the two Iraqi currencies in circulation. The exchange, which involves handling over 2000 tonna of new notes, began on 15 October and is proceeding well. The new bank notes will provide a more effective means of cash payment and, perhaps more importantly, offer Iraqis confidence in and ownership of their currency. Reports suggest that the notes and desip are Wred. At the same time, non-cash means of payment are also being encouraged, through a restoration of the cheque-clearing system and the building of an electronic communications system for the banking sector. This system was used in October to enable timely payment of public sector salaries. Stimulatinp. economic activitv and emulovment These actions, carried out in close consultation with the International Financial Institutions, should help give both the Iraqi people and the international community new confidence in the public finances and economic management of Iraq. In addition, a key focus of our efforts has been the need to stimulate economic activity and tackle the major challenge of unemployment. New public works have given jobs to hundreds of thousands of people - over the summer more than three times the number of people employed in the Iraqi oil industry were employed in the restoration of the water supply canai networks in Iraq. The "Towards a Cleaner and Bnghter Iraq" programme m by the Migistry of Municipalities and Public Work has been employing tens of thousands of Iraqis to clean their neighbourhoods.

13 Nonetheless, high unemployment will only be sustainably reduced with the successfui transition flom a centralised state dominated economy to a liberalised market based economy. A credit facility for smau and medium sized enterprises has been estabiished to foster the growth of indigenous industry, des on foreign direct investment have been introduced to bring new capital to the country, and a new pro-trade tarsregime has been passed by the Governing Council. The private sector must be encouraged to create employment and the Coalition and the Lraqi ministries have begun to create the wnditions in which this can happen. The international wntribution to Irao's recoostmction The international community has also been wming together to assist in iraq's reconstruction as was clearly demonstrated at Madrid last month when 73 countries attended the Iraq Donor's Conference. This event, most excellently hosted by Prime Minister Aznar, brought the needs assessments of the World Bank, IMF and UN Development Group - in addition to assessments &om the Iraqi adminsimtion and the 2004 Budget - to the attention of the international wmmunity. In response donors pledged more than $33bn with additional support in the form of technical and other assistance. This achievement will significantly assist the creation of a prosperous &e and democratic Iraq. To help them in rebuilding their wuntry, the people of iraq are also entitled to the overseas assets of Saddam's regime. It is crucial that Member States rapidly fuifil the obligation under 1483 to transfer such funds to the Development Fund for Iraq. The UK and its Overseas Territories had transferred $325m by 11 November. The US, has transferred the majonty of Iraqi assets frozen since 1990, totallig $1.7 billion, and the balance will be transferred shortly. Many other Member States are holding considerable assets fiozen since By fkeezing these assets, states have already detemiined that they were cootrolled by the former regime. Those funds should not remain idle but instead be put to work to help the Iraqi people rebuild their country. The international wmmunity will ned to agree a fair and sustainable solution to Iraq's extemal debt problems. The sooner this is done, the sooner Iraq can restore its creditworthiness and regain access to international capital markets to help finance reconstniction and development. The Pds Club has confimed its readiness to play a constructive role. It published an assessment of its members clairns on Iraq on 10 July The IMF has requested data flom other official creditors in order to make a fuil assessment of iraq's debt burden. All official creditors should cooperate with this process in order to speed a fair and sustainable solution to Iraq's debt problems. Human Riehts and Leeal and Judicial Reform A vital part of guaranteeing that the future political, legal and social structures of Iraq work for the benefit of all Iraqis is to ensure that human nghts and the nile of law are central. As part of creating a human right5 culture, the CPA has enacted legislation prohibiting torture and cruel degrading or inhumane treatment; outlawing discrimination by hose holding public office; and ensuring secure and humane prison wnditions. The CPA and USIUK govemments are also facilitating efforts to strengthen civil society and human

14 nghts education: disseminathg information and training and supporting the work of local NGOs through weekly meetings, conferences, and funding. The newly formed h4inistry of Human Rights, headed by Abdel Basset Turki, now employs 43 people. It is a clear signal that there is no place for oppression in the new Iraq. Mass Graves -a Brutal Legacy The extent to which human rights were disregarded by the previous regime is illustrated by reports received so far of more than 260 mass graves. Military and international forensic tearns have conducted initial assessments of around 35% of these sites. Based on these, the estimated number of people bwied in mass graves throughout Iraq is as much as 300,000. Putting this in perspective, the Bosnian and Kosovan mass graves contained about 30,000 and 7000 bodies respe-ctively. In addition, 18 out of 36 iraqi graves exatnined by the US Army CD contained evidence of airocities. It is clear therefore that investigation of these graves represents an extraordiiarily difficult chdenge and wiu take many years. The UK has sponsored two forensic tearns to work within the CPA Office for Human Rights and Transitional Justice. The first dved in May and conducted a scoping assessment. The second &ved in August and developed a Mass Graves Action Plan and a centralised Mass Graves Database. Because of the scale of the problem, a cmcial part of our assistance is focussed on building Iraqi capacity. Transitional Justice The number of mass graves drives home the importance of transitional justice. For those atrocities committed in the past against Iraqis, we believe that those respornible should be brought before an Iraqi-led process. Supported by the CPA, a Governing Council cominittee is drafling the Statute and Rules of Procedure for a Special Iraqi Tribunal. The CPA have developed an investigation strategy and a target iist of hose who should be prosecuted. A training programme in December will train Iraqi judges in relevant international hurnanitazian and human rights law. The CPA has also been CO-ordhating with the Governing Council Acwuntability and Rmnciliation Committee, which is looking into tmth and reconciliation processes. There are hundreds of thousands of documents to analyse and hundreds of potential witnesses to be identified. In the interim a procedure has been established whereby Iraqis are able to have a formal record made of their suffering. In addition, with the fate of thowands of missing persons is still unknown, the CPA has been working with the ICRC to develop the concept of a National Irad Bureau of Missing Persons. Local NGOs are being fimded to participate in these efforts. Role of Women On the issue of women, we are actively encouraging the broadest participation of women in the reconstruction of Iraq, in line with Resolution We hope Iraqi leaders will view tbis as an important part of introducing democracy.

15 Tbe presence of the late Akila Al-Hashimi, Songui Omar and Raja Habib Khurzai on the Goveming Council, and Nesreen Mustafa Sidiq Berwari as Minister for Public Works, has given women a base kom which to work. Further participation will increasingiy depend on female representation at the mid-ranking as well as top-raking political levels. There has been some succes on city councils and committees, for example, in Baghdad. However, much more needs to be done to give women a sustained and powerful voice, especially in the Transitional National Assembly and Interim National Govemment. That proces5 is underway. For example, a proposal to establish a Higher Council for Women, an umbrella organisation to which all women's organisations can affiliate, has been submitted to the Goveming Council. This proposal had been discussed at the Iraqi Women and Political Participation conference in Sulaymaniyah on October- the second in a series organised by Iraqi women. The final conference is due to be held m Basrah in December to include so far under-represented women in the south. Judicial Reform The restoration of law and order rests, in part, on the development of a fuiiy functioning and effective justice system. A Central Criminal Court of Iraq (CCCI) is now up and running with juisdiction over crimes wmmitted since 19 March The Court tries cases of particular seiiousness as deiined in CPA order 13. The judges and prosecutors of the CCCI are aii Iraqi and operate independently and impartially. The Court operates within the Wework of the Iraqi court system, including a two-stage appeal process. Separately from the Central Criminai Cowt, over 600 iraqi judges preside over some 500 Iraqi courts. Smce the end of the conflict 300 cases have been tried and the pace of judicial operations is increasing. Supervision of iraq's judicial and prosecutorial system is canied out by the re-established Council of Judges. The Council operates independently and invatigates degations of professional misconduct and incompetence, takes necessary disciplinary or administrative actions, and nominates lawyen to fil1 judicial and prosecutorial vacancies. The Council of Judges was first estabtished in 1964, but had been abolished by the previous regime in In addition, the Judicial Review Committee (JRC) is reviewing every judge and prosecutor in Iraq for membership of the Ba'ath Party, complicity in human rights violations, or conuption, to ensure that the Iraqi justice system is run by people of integrity. The penal code has been amended to include new rigbts: right to counsel; right against selfincrimination; right to be informed of these nghts; and the absolute exclusion of evidence obtauied through torhue. The iraqi Bar Association has established a system of public defenders and $5 million has been provided by the CPA for legal aid.

16 United Nations Security Council Provisional 2 1 November 2003 Original: English Sao United Kingdorn of Great Britain and Northern Ireland: draft resolution The Securiiy Council. Recalling all of its previous relevant resolutions. Recdlingfur~her its earlier decision in resolution 1483 (2003) of 22 May 2003 to tcrminate ihe Sccurity Council Committee established punuant to resolution 661 (1990). Stmsing the importance of all Member States fulfilling their obligations under paragraph 10 of resolution 1483 (2003). Deiermining tbat the situation in Iraq, although improved, continues to constihite a thnat to international peace and seaurity, Acting under Cbapter VII of the Charter of the United Nations, l. Decides to establisb. with immediate effect, in accordance with nile 28 of its provisional les of procedure, a Comminee of the Security Council, consisting of all the memben of thc Council, to continue to identify pursuant to parapph 19 of resolution 1483 (2003) individuals and entities referred to in paragraph 19 of that resolulion, including by updating the list of individuals and entities that have already been identified by the Committee established pursuant to paragraph 6 of resolution 661 (1990), and to report on its work to the Council; 2. Decides to adop1 the guidelines (reference SCl7791 IW365 of I2 June 2003) and definitions (reference SC W372 of 29 July 2003) previously a ped by the Committee established pursuant to paragraph 6 of resolution 661 (1990). to implcment the provisions of paragraphs 19 and 23 of resolution 1483 (2003), and further decides that the guidelines and definitions can be amended by the Comminee in light of furtier considerations; 3. Decides that the mandate of the Comminee referred to in paragraph I above will be kepi under review and to consider ihe possible authorisation of the additional lask of observing Member States' fulfilment of their obligations under paragraph 10 of resolution 1483 (2003); 4. Decides to remain seized of tbe maner.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

EURO MEI General Assembly

EURO MEI General Assembly EURO MEI General Assembly Bruxelles 27.-28.11.13 20 slides om to dages møde Lars Trudsø HOVEDINDTRYKKET AF DE TO DAGE Krisen i Europa er dyb meget dybere end i Norden Den europæiske økonomiske politik

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271.

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271. The Danish Municipal and Regional elections Denmark s municipal and regional landscape has changed. The municipal and regional elections on 5 th November 005 resulted in a reduction of 4607 municipal politicians

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere