Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8"

Transkript

1 Nye kurser for kronikere Frivillige med kroniske smerter står bag. Byd smerten velkommen. Side 15 Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8 Årets initiativpris Sofie Thorhauge får initiativprisen for sit engagement i Det Grå Pakhus. Side 11 Åbning af Jägers Ny skatepark i Gentofte Sportspark åbner den 19. juni kl. 16. Side 11 JUNI 2015 Første år med skolereform Side 4-5

2 AKTIVE MEDBORGERE Borgerne er kernen i det politiske arbejde Den 1. august ændrer vi den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune. Det gør vi, fordi vi gerne vil have endnu mere og tættere samarbejde med borgerne. For selv om vi hvert år holder rigtig mange borgermøder, og hver især som politikere gør os umage med at være synlige og tilgængelige så ønsker vi at øge det aktive borgerskab. Derfor har et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttet at sætte endnu større fokus på borgerinddragelsen i den politiske proces. Det nye er, at processen begynder hos borgerne: Først udvikler borgere, interessenter og lokalpolitikere sammen forslag til strategien på et givent område, og herefter bliver resultatet politisk behandlet. Det betyder, at lokalpolitikerne i langt mindre grad skal sagsbehandle indstillinger fra forvaltningen, men i stedet skal formulere rammerne for forvaltningens arbejde sammen med relevante interessenter. Vi ønsker at inddrage borgerne i vores beslutninger på et langt højere niveau, fordi vi ved, at det virker. Borgerne i Gentofte er jo netop eksperter i at være borgere i Gentofte. Hvem andre end brugerne af den ombyggede Jägers Skatepark kunne eksempelvis have fortalt os, hvordan vi bedst indretter skateranlægget ved stadion? Hvem andre end de idrætsudøvende kunne have rådgivet os om Gentofte Sportspark? Og hvis ikke vi havde været i dialog med både sejlere, foreninger, erhverv og andre brugere af Skovshoved Havn, hvordan kunne vi så have sikret en ny havn, der tilgodeser borgernes meget forskelligartede brug af faciliteterne? Den ny arbejdsform handler ikke bare om at spørge borgerne i den politiske beslutningsproces eller inddrage dem en gang imellem. Der er en markant ændring i, hvordan vi kommer til at udvikle vores kommune fremover. Vi lokalpolitikere skal have endnu mere dialog med borgerne, og vi skal også tage de nogle gange vanskelige drøftelser med borgerne, før vi låser os fast. Sammen finder vi nemmere de bedste prioriteringer og løsninger. Gennem vores nye arbejdsform bringes unge og voksnes hverdag i lokalsamfundet ind i et aktivt borgerskab, der styrker det lokale demokrati og kvalificerer de politiske beslutninger. Vi tror på, at det vil give bedre beslutninger og et større ejerskab og ser frem til at høste de første erfaringer efter sommerferien. God sommer! Med venlig hilsen SANKT HANS Sankt Hans i Gentofte I Gentofte Kommune kan du tirsdag den 23. juni opleve bål følgende steder: Bernstorffsparken ved Svenske Villa Bålet tændes ca. kl Charlottenlund Strandpark Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Bellevue Strand Bålet tændes ca. kl Dyssegårdsparken Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Gentofte Sø ved Folkeparken Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Hundesømosen Bålet tændes ca. kl Nymosen Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Hans Toft Borgmester Waterfront Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Følg med på gentofte.dk for opdaterede oplysninger om de enkelte arrangementer. 2 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

3 GENTOFTE KOMMUNE Ny politisk arbejdsform i Gentofte Gentofte Kommune indfører ny politisk struktur og arbejdsform. Kommunalbestyrelsen vedtager en ny styrelsesvedtægt, hvor hovedparten af arbejdet i kommunens fagudvalg erstattes af nye opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere. Politikerne skal fremover kun mødes fire gange om året i de stående fagudvalg i stedet for 11 gange om året. Til gengæld vil borgerne blive mere inddraget i beslutningsprocesserne, idet der nedsættes ca. otte nye opgaveudvalg, der skal bestå af både borgere og lokalpolitikere. Opgaveudvalgene skal fokusere på et konkret, defineret område. De er midlertidige og løber kun indtil opgaven er løst, hvorefter et nyt opgaveudvalg nedsættes. De stående fagudvalg skal fremover understøtte kommunalbestyrelsens ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres fagområder gennem politikudvikling og -opfølgning. De stående udvalg skal ikke længere have ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Dette gælder dog ikke Byplanudvalget, da udvalget løser nogle særlige myndighedsopgaver om lokalplaner mv. Den nye styrelsesvedtægt Vedtages den 22. juni GENTOFTE ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE 2015 #ungtofte vis hvem du er Fotokonkurrence på det sociale medie Instagram sætter fokus på kommunens unge. Gentofte blev i januar kåret til Årets Ungdomskommune 2015 af Dansk Ungdoms Fællesråd. Men hvad er det egentligt for en ungdom, som fællesrådet har hyldet med prisen? Det stiller en konkurrence på Instagram for tiden skarpt på. Reglerne er simple. Er du ung, så tag et billede, der viser, hvem du er, hvor du er, og hvad du laver. Del det på Instagram med #ungtofte Henover sommeren udlodder vi præmier til de bedste skud. I juni er der et par Nike Air Huarache Light X Footpatrol Concrete på højkant. Skoene er helt særlige der findes kun 500 styk på verdensplan, og alle par er nummererede. Dette par er nummer 470. Vinderen vælges den 25. juni. På kan du læse mere om konkurrencen og kommunens tilbud til unge. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

4 SKOLEREFORM Vi er ikke helt i mål endnu Lærere, pædagoger, elever og forældre har alle haft meget nyt at forholde sig til i det første skoleår efter indførslen af folkeskolereformen. Nogle dele er gået godt, mens andre dele af reformen kræver mere tid, før forventningerne til reformen kan indfries til fulde. En hurtig søgning på computeren bekræfter fornemmelsen: Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, er et emne, der i de sidste par år er blevet skrevet og talt ualmindeligt meget om. Bag de over hits på Google gemmer sig således alt fra arge angreb til ditto brandtaler for den store reform, som Folketinget indførte med løftet om øget trivsel og faglighed for de danske folkeskoleelever. På rådhuset på Bernstorffsvej kender kommunens skolechef Hans Andresen alt til de mange både positive og negative udsagn og udlægninger af reformen, der efter indførslen sidste år har givet kommunens skoleelever mere sprogundervisning, flere timer i matematik og dansk, mere bevægelse og motion og for de ældre klasser helt nye valgfag. I tillæg til en længere skoledag for eleverne har skolereformen også medført, at skolelærerne har fået en ny arbejdstidsaftale, så de i dag skal bruge mere arbejdstid ude på skolerne. Her et lille års tid efter indførslen er spørgsmålet så, hvordan det egentlig er gået med at omsætte forandringerne i skoledagen. - Det er en kæmpe reform med rigtig meget nyt, som vi har skullet få til at fungere på kort tid. Jeg synes, at alle, både lærere, elever, forældre og bestyrelser, har ydet Nu er opgaven at omsætte de gode erfaringer fra det første år til en endnu bedre skoledag Hans Andresen en kæmpe indsats for at få alt det nye til at fungere, selvom der selvfølgelig stadig ligger arbejde forude, indleder Hans Andresen og fortsætter: - Men overordnet synes jeg, at vi er nået et rigtig langt stykke i dette skoleår. Nu er opgaven at omsætte de gode erfaringer fra det første år til en endnu bedre skoledag, siger Hans Andresen. Flere fagtimer det letteste at indføre Ifølge skolechefen har de flere fagtimer i blandt andet dansk og matematik og den øgede undervisning i fremmedsprog umiddelbart været noget af det, der har været lettest at indføre. Derimod har nogle af reformens nyskabelser givet visse udfordringer. Ifølge Hans Andresen gælder det blandt andet, hvordan skolerne får de frivillige lektiecaféer, kravet om bevægelse og motion i løbet af skoledagen samt de nye valgfag til at fungere endnu bedre. Men billedet er langt fra entydigt, fastslår han samtidig. - Vi indsamler systematisk alle erfaringer. Både de gode og de mindre gode, så vi alle kan lære af det. Men det er altså forskelligt, hvad der har givet knaster, og hvad der har fungeret på vores forskellige skoler. For eksempel er Munkegårdsskolen et bevis på en skole, der er lykkedes godt med deres frivillige lektiecafé, mens andre skoler endnu ikke har fået deres til at fungere optimalt. Kompetenceløft på vej Udover kravet om flere undervisningstimer og tid til understøttende undervisning, rummede reformen også ambitioner om, at måden, elever skal lære på, skal forbedres. Flere elever skal trives i skolen, og de skal opleve, at de bedre forstår formålet med den undervisning, de modtager og hvordan de kommer videre i deres læringsproces. I Gentofte kaldes indsatsen for Synlig Læring. Gennem refleksion og feedback skal eleverne blive mere bevidste om at sætte sig mål, mens den enkelte lærer også skal blive bedre til at reflektere over lærerrollens betydning for elevernes indlæring, blandt andet gennem FOLKESKOLEREFORMEN fokus på udfordrende læring for den enkelte elev. - Det er et eksempel på endnu en af de ting, vores lærere skal forholde sig til, selvom dele af indholdet genkendes fra vores egen skolevision (Læring uden Grænser), siger Hans Andresen og løfter sløret for, at der derfor er planlagt et stort kompetenceløft indenfor Synlig Læring efter sommerferien. Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, har som overordnet mål at styrke de danske skoleelevers faglighed og trivsel. Alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan blive, uafhængigt af hvem de er, og hvor de kommer fra. Samtidig er det et mål, at endnu flere skal være rustet og motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen (kilde: UVM.dk). Det fik eleverne med skolereformen: Flere timer i dansk og matematik Engelsk fra 1. klasse Tysk eller fransk fra 5. klasse To nye fag: Madkundskab og Håndværk & Design Understøttende undervisning Mere IT i undervisningen Motion og bevægelse hver dag udover undervisning i idræt Tid til lektiehjælp og faglig fordybelse Valgfag fra 7. klasse Mere synlige læringsmål (i Gentofte kaldet synlig læring), så eleverne ved, hvad de skal lære, og hvad de skal blive bedre til 4 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

5 Fritiden er blevet mere dyrebar Nødvendig reform Et stykke fra rådhuset mod nord på Skovgårdsskolen i Charlottenlund diskuterer veninderne Frederikke Schioldann von Eyben (8. H), Liv Kreiser (8. H) og Klara Sophia Klekner (9. Y), hvilke dele af reformen de har bidt mest mærke i. Klara er ikke i tvivl. - Meget er det samme, men fritiden kan man godt mærke er blevet skåret en smule ned. Nu har flere travlt med at komme hjem direkte Løber stærkt En anden der har oplevet reformen på tæt hold er Marianne Povlsen, der gennem 11 år har undervist de ældste klasser på Skovshoved Skole i matematik, geografi og biologi. - Reformen indeholder mange fine takter, men jeg føler ikke, at ressourcerne helt er fulgt med. Vi er færre til at løse mere, og jeg oplever, at mange lærere er pressede, selvom vores ledelse støtter op, siger Marianne Povlsen. Den ændrede arbejdstidsaftale har gjort, at meget af lærernes forberedelsestid nu skal afholdes på skolen. Det synes hun har gjort det sværere end tidligere at få skabt den nødvendige ro til at forberede sig i. - Når man er på skolen, vil man efter skole, siger hun. Liv bekræfter udlægningen. - Ja, der er nok blevet lidt mindre overskud til det sociale. Selvom skoledagen er blevet længere, mener de alle tre, at reformen rummer gode elementer. Især fremhæver de engelskundervisning fra første klasse og valgfrit andetsprog fra femte. Selv har de dog lidt svært ved at se gevinsten i den nye, valgfrie Lærerne skal forholde sig til mange nye tiltag med skolereformen. også gerne ordne de andre ting, der sker i dagligdagen, som er nødvendige at få løst, men som ikke nødvendigvis fremgår af ens skema. Det kan være at få pigegruppen med problemer til at fungere bedre eller at tage den ekstra snak med et forældrepar. Jeg oplever, at det tager tid og fokus fra vores forberedelse, siger Marianne Poulsen. lektiecafé, ligesom de heller ikke mener, at reformens krav om motion og bevægelse har fungeret godt i praksis midt i den travle skoledag. - Man kan sige, at alle brikkerne er her nu, men at de endnu ikke er sat ordentligt sammen, konkluderer Frederikke. Hendes oplevelser kommer ikke bag på Jeppe Dehli, der er formand for lærerne i Gentofte. - Mange lærere er for hårdt spændt for, men det er jo desværre realiteten, når så mange forandringer skal rulles ud på så kort tid, siger lærerformanden. Oplevelsen af mange samtidige forandringer kender man også til på Ordrup Skole. Især i den første halvdel af skoleåret, hvor skolen blandt andet måtte sige farvel til flere lærere. Det forklarer skolens bestyrelsesformand gennem de sidste fire år, Pierre Vernet. - Jeg tror ikke, de var trætte af vores skole, men fordi de simpelthen havde svært ved at få deres privatliv til at hænge sammen med de længere dage, hvis de også havde lang transporttid. Det har jeg fuld forståelse for, fortæller Pierre Vernet. Selv er han ikke i tvivl om, at reformen er nødvendig, selvom der også på hans skole har været bump undervejs. Han fortæller, at han tidligere ofte hørte historier om børn, der ikke blev udfordret nok. Eller bare mistrivedes generelt. Derfor er han overordnet glad for reformen, som han mener danner en god ramme for at udfolde kommunens egen vision på skoleområdet, der sigter på, at alle elever skal have muligheden for at nå deres fulde potentiale. Ifølge ham skyldes udfordringerne derfor også mere og andet end den længere skoledag. - Reformen handler om en hel ny kultur, et nyt mindset, der skal indføres. Som lærer skal man vænne sig til i højere grad at være en slags læringscoach frem for en traditionel underviser. Som elev skal man lære at tage ekstra ansvar for eksempel ved at opstille mål for egen læring. Og som forældre skal vi lære at se på skolen med nye øjne og ikke blive ved med bare at sammenligne Pierre Vernet, Ordrup Skoles bestyrelsesformand den med vores egen skolegang, siger Pierre Vernet og fortsætter: - Det er en kæmpe bevægelse, der er sat i gang, og jeg tror først, vi ser det fulde potentiale om fire-fem år. Vi har trådt de første skridt, og takket være alles indsats er der tegn på, at vi bevæger os i den rigtige retning. Reformen er en hel ny kultur, der skal indføres Pierre Vernet Tilbage på rådhuset er Hans Andresen fortsat fuld af fortrøstning. - Vi er fuldt opmærksomme på udfordringerne og har løbende tætte drøftelser med kommunelærerforeningen og de andre parter, for alle vil gerne lykkes med det her, siger Hans Andresen og nævner, at der forud for de næste overenskomstforhandlinger er udarbejdet et fælles papir, hvor parterne formulerer en fælles forståelse for reformen og dens mål. EN LEKTIECAFÉ Studietid på Munkegårdsskolen Som et led i folkeskolereformen skal alle skoler tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse til eleverne. Men eleverne bestemmer selv, hvorvidt de ønsker at tage imod det. Alle skoler i Gentofte tilbyder lektiecafe og flere har gjort det i mange år før reformen. Lektiecafeerne er lokalt forankrede, og det er forskelligt, hvordan skolerne har organiseret dem. På Munkegårdsskolen har man indført Studietid, der ligger sidst på skoledagen fire gange om ugen. Det er ikke en klassisk lektiecafe, men et tidsrum, hvor der bliver udbudt kurser af de respektive lærere på de forskellige klassetrin. Det kan fx være et kommakursus, et særligt forløb med intensiv læsning eller forskellige typer af lege, der lærer eleverne at samarbejde. For eleverne i klasse er desuden ansat en amerikansk lærer, der blandt andet har opstartet debatklubber for at styrke elevernes mundtlige engelsk. To af dagene er afsat til lektielæsning, da nogle elever også har brug for at arbejde med det, man laver i hverdagen. - Eleverne har generelt taget rigtig godt imod det, og det samme gælder for lærere og forældre, selvom studietiden er frivillig, siger Nathalie Sirvent, der sammen med tre andre lærere er tovholder på studietiden. Både lærere og ledelse har valgt at betragte studietiden som et fag og omtale det som et sådant overfor forældrene, der aktivt skal fritage deres børn fra studietid, hvis de ikke ønsker tilbuddet. Samlet har det gjort, at næsten alle elever deltager. Studietiden betragtes som et fag, hvilket er med til, at næsten alle elever deltager Nathalie Sirvent STUDIETID Fire dage om ugen á 45 minutter Varetages kun af lærere, der får forberedelsestid til det Alle fag dækkes ind fagligt Studietiden organiseres i forhold til de to trin: Afd. 1.( 0 4. klasse) og Afd. 2. (5. 9. klasse) To studietidskoordinatorer på hvert trin Samarbejde med Ældresagen, hvor de frivillige arbejder sammen med de lærere, der ønsker det I klasse er der vægt på trygge og nære rammer, så studietiden varetages af en lærer, der har klassen. I klasse er der både traditionel lektiehjælp og kurser, der varetages af en faglærer. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

6 REN BY - HVER DAG En skoledag på genbrugsstationen Gentofte genbrugsstation tilbyder undervisningsforløb til børnehaver og skoleklasser. I dag er det 2. D fra Maglegårdsskolens tur til at blive undervist i affald og genbrug. - Kan den her tandbørste genbruges, eller skal den brændes? Sebastian, Anna, Carla og de andre elever fra 2. D på Maglegårdsskolen kravler rundt på gulvet for at placere papemballage, plastikflasker og batteridrevet legetøj de rigtige steder i affaldspyramiden. I små grupper diskuterer eleverne, hvilke affaldstyper der kan genbruges, hvad der skal brændes, hvad der skal til specialbehandling, og hvad der skal til deponi. Klassen er på besøg på Gentofte Genbrugsstation, og i dag er der affaldssortering og genanvendelse på skoleskemaet. Tilbuddet om et besøg i formidlingslokalet i midten Det er godt med hands-on-opgaver, så børnene kan have en dialog om affald og genbrug Kim Menne af genbrugsstationen gælder for alle børnehaver og skoler i Gentofte Kommune. I dag har klassen fra Maglegårdsskolen - udover at sortere affald i affaldspyramiden lært, at man kan lave fodboldtrøjer af plastikflasker og cykler af brugte dåser. Og de har lært, hvordan man belaster miljøet mindst muligt med sit affald. - Det er godt med hands-on opgaver, så børnene kan røre ved de forskellige affaldstyper og have en dialog om det i gruppen, fortæller klasselærer Kim Menne. Sammen med resten af Maglegårdsskolen har 2. D været med til at samle henkastet affald i Ren By-ugen, som er en del af Gentofte Kommunes Ren By Hver Dag indsats. Arbejdet med affald og sortering er derfor ikke nyt for børnene. Fra container til container Nu er grupperne færdige med at sortere bunkerne med affald. Tandbørsten havner i feltet med brændbart affald på pyramiden, NYE UNDERVISNINGSTILBUD PÅ GENBRUGSSTATIONEN og eleverne tager de skriggule sikkerhedsveste på, så de er klar til rundvisning på selve genbrugspladsen. Undervisningstilbuddene er for alle børnehaver og skoler. Kommunens medarbejdere er i fuld gang med at udvikle et undervisningsforløb i genbrugsstationens bunker om affald i Gentofte Kommune i historisk perspektiv. Der vil også blive oprettet et undervisningstilbud om henkastet affald som en del af Ren By Hver Dag indsatsen, hvor eleverne får viden om nedbrydning af forskellige affaldstyper og få mulighed for at holde en kompostorm m.m. Vil du vide mere om de forskellige undervisningstilbud eller booke et besøg for din klasse eller børnehave, kan du læse mere på 6 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

7 SIKKER TRAFIK SOMMER I GENTOFTE Gentofte er danmarksmester i skoletrafik Gentofte er danmarksmester i skoletrafik, fordi kommunen blandt andet stiller krav om, at alle skoler har en trafikpolitik og sikrer skoleelever på alle trin undervisning i gode trafikvaner. Det fastslår Kommunernes Skoletrafiktest 2015, der måler på, hvor meget fokus kommunerne har på området. Kommunen scorede 97 ud af 100 mulige points og deler førstepladsen med Tønder Kommune, som fik samme antal points. Kommunernes Skoletrafiktest gennemføres af Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden. Sommer for børn Det er kedeligt at kede sig i sommerferien og det er der heller ingen grund til. Her er lidt inspiration til sommeraktiviteter for Gentoftes børn. Aktiv Sommer hvad vil du gerne prøve? Aktiv Sommer er for alle børn og unge i Gentofte. Aktiv Sommer finder sted i de to første uger og den sidste uge af sommerferien (uge 27, 28 og 32). Du kan vælge mellem ikke mindre end 40 aktiviteter i årets program fra stunt og kampsport over ridning, spejderliv og vandski til byggeworkshop, bogkunst og madværksted med kok og kogebogsforfatter Katrine Klinken. Hver aktivitet koster kun 100 kr., og der er både aktiviteter af en dags varighed og forløb, de strækker sig over flere dage. Kulturen i Gentofte og idrætsforeninger i kommunen står bag tilbuddene i Aktiv Sommer. Se programmet på booking.gentofte.dk. Strandcyklen mangler du legetøj på stranden? Du kan igen i år låne strandlegetøj ved Charlottenlund Fort og Bellevue Strand. I skolernes sommerferie (uge 27 til og med 32) vil der køre en cykel rundt på Charlottenlund Fort og Bellevue Strand fyldt med legetøj til en aktiv dag ved stranden. Har du glemt din bold, frisbee eller skovl derhjemme, så kig efter flaget og den karakteristiske cykel. Det er gratis at låne legetøjet, du skal blot aflevere dit telefonnummer og huske at aflevere legetøjet tilbage, så du og andre kan få glæde af det en anden dag. Sommerbogen luk læsegabet Sommerbogen er for børn mellem 7 og 14 år. Du kan læse og anmelde fem bøger fra den 19. juni til den 22. august 2015 og deltage i konkurrencen om en ipad. Alle der anmelder mindst tre bøger får en gratis bog. Hent et startkit og få flere tip til ferielæsning på dit bibliotek. Læs mere på genbib.dk 3 gode til sommerferien Anbefalet af børnebibliotekar Johanne Elvers Madsen Villads fra Valby på sommerferie Anne Sofie Hammer, illustreret af Dina Gellert Så er der nyt fra Villads fra Valby! Villads har sommerferie, og vi hører bl.a. om en kanotur, der ikke går som planlagt, et uheldigt drivhus, og om hvordan man laver sin egen is. Villads fra Valby er en moderne Emil fra Lønneberg, og bogen anbefales til højtlæsning for børn fra ca. 5 år. Skal det genbruges - eller skal det brændes? - Ej se, der er nogen, der har smidt træ ned her. Det må man ikke. Eleverne er nået til containeren med småt brændbart på deres guidede tour rundt på genbrugspladsen. De følger opmærksomt med, mens rundviser Claus Wendelboe fortæller om hverdagen på genbrugsstationen. Især er klassekammeraterne imponerede, når Claus sætter de store maskiner i gang, der presser indholdet i containerne sammen, så der er plads til mere. - Den her aldersgruppe er virkelig sjov. De er nysgerrige, imponerede over maskinerne, og de synes det er skægt, når de ser en gammel barbiedukke eller andet legetøj i en af containerne, fortæller Claus Wendelboe. I alt besøgte ca børnehaveog skolebørn genbrugsstationen sidste år, og der bliver løbende udviklet nye tilbud, så alle alderstrin kan få mere viden om affald, genbrug og ressourcer. Ej se, der er nogen der har smidt træ ned her. Det må man ikke elev fra 2.D Monster Patrick Ness, illustreret af Jim Kay En nat kommer et urgammelt monster til Connor, men Connor er ikke bange, for han frygter sine natlige mareridt langt mere. Problemet er bare, at monsteret er kommet for at få sandheden - sandheden om Connors mareridt. Monster er en stærk og gribende fortælling om at acceptere sorg og tab, og den anbefales til alle, der kan lide, når bøger trækker tårer, fra 10 til 99 år. Gamerz 3 Paradis 42 Kasper Hoff, illustreret af Jan Solheim Serien Gamerz er en supersej serie om gameren Tim/Timmo, der i starten af første bog får en måneds (!) spilkarantæne af sine forældre. Han finder dog en løsning, og snart hvirvles han ind i et actionfyldt spil, hvor ikke alt er, som det ser ud til. Der er fuld smæk på, og samtidig vækker bøgerne til eftertanke. Der er tre bøger i serien, og flere er på vej. Anbefales til gamers og bogorme fra 9 år. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

8 KULTURKALENDEREN Kilde: Kultunaut MUSIK Sommerjazz Gentofte 2015 Mellem den 3. og den 12. juli er der langt op til sommereftermiddage og solnedgange med topjazz fra både ind- og udland. Programmet for Sommerjazz Gentofte 2015 får du her. Bellevue Teater Tom McEwan og band Bellevue Teatret byder på fyraftens-sommerjazz på tagterrassen. Oplev skøn vellyd i solnedgangen, når Tom McEwan på trommer, Chris Tanner på klarinet/vokal og Mads Søndergaard på keyboard gæster teatret. Fredag d. 3. juli kl Entré 50 kr. Køb billetter på bellevueteatret.dk. Bernstorff Slot Sommerjazz i gårdhaven Kom og nyd en skøn sommeraften med swingende jazztoner og god mad. Oplev Uptown Jazzband, et lineup med hele 8 mand og tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen i spidsen. Bandet underholder med dixieland jazz der serveres mad fra kl. 18. Fredag d. 3. juli kl Fri entré. Sølyst/Jazz Diva Days Mikkel Nordsø Band Mikkel Nordsø er Danmarks fusionsguitarist Numero Uno! Formidabel teknik, suveræn beherskelse af den elektriske guitars uendelige muligheder samt ikke mindst udsøgt smag har altid været hans varemærker. Fredag d. 3. juli kl David Sanborn Electric Band Altsaxofonisten David Sanborn er et ikon. Sanborn har, sideløbende med karrieren som efterspurgt side-man, siden firserne ledet et af fusionsjazzens mest succesfulde ensembler, og det er i den rolle, han entrer scenen på Sølyst med fuldfed funk og jazz. Fredag d. 3. juli kl Diego Figueiredo Trio Sublim teknik parret med en udsøgt evne til at variere sit spil, så det konstant pirrer og begejstrer: Diego Figueiredos udtryk på den akustiske guitar henter inspiration fra hjemlandets rige musikalske arv, men det er tydeligt, at han også kender til jazzens finurligheder. Lørdag d. 4. juli kl Karin Krog/Scott Hamilton/ Jan Lundgren Group Norske Karin Krog er måske den største nulevende skandinaviske jazzsangerinde. Med sig har hun bl.a. tenorsaxofonisten Scott Hamilton, som gæstede Sølyst i 2013 og er altid god for en fyrig solo. Repertoiret rummer udelukkende sange, der associeres med divaen over dem alle, Billie Holiday. Lørdag d. 4. juli kl Niels Jørgen Steens A-team feat. Malene Mortensen Man kommer ikke uden om Niels Jørgen Steen, når man snakker dansk jazz. Både som pianist, komponist, arrangør og orkesterleder hører han til landets førende. Her er han med sit ultimative drømmehold A-Team og med sangerinden Malene Mortensen, der forgylder den musik, hun synger. Lørdag d. 4. juli kl Cyrille Aimée / Diego Figueiredo Cyrille Aimeé har en fortryllende stemme; spæd og fin, men med en udsøgt frasering. Oplev hende i en eksklusiv duokoncert med brasilianske Diego Figueiredo. Et sommerjazz must. Søndag d. 5. juli kl Stefano Bollani / Jesper Bodilsen / Morten Lund Europas fedeste pianotrio simpelthen. Den italienske pianist Stefano Bollani favner det bedste fra den europæiske musik, fusionerer det med jazzens blå toner og går i tætte musikalske samtaler med de to danskere, bassisten Jesper Bodilsen og trommeslageren Morten Lund. Søndag d. 5. juli kl Lizz Wright Årets Diva Days afsluttes med en af de allerskønneste sangerinder. Lizz Wright voksede op som præstedatter i Georgia med gospel, blev teenager med blues og trådte ind i voksenlivet med jazz. Hendes gribende smukke og rygradsrislende altstemme går lige i hjertet, uanset hvad hun synger. Søndag d. 5. juli kl Billetpris pr. person pr. dag før 14. juni 245 kr., normalpris 295 kr. Køb billet til alle 3 dage: Billetpris før 14. juni 545 kr., normalpris 645 kr. Billetter på billetlugen.dk Ordrup Bibliotek Malene Mortensen Jazztrio Malene Mortensen er anerkendt som en af de nye danske jazz divaer. Gennem de sidste 10 år har hun markeret sig som én af Danmarks dygtigste sangerinder, og hun formår at forene jazzen med elementer fra pop, rock, soul og R n B. Lørdag d. 4. juli kl Entré 65 kr. Billetter på genbib.dk/ billetter Waterfront Shopping /Jazz på havnfronten Kiss Kiss Bang Bang Hele jazzhistorien er med i rygsækken, når Kiss Kiss Bang Bang kaster sig over musikken fra de klassiske James Bond film. Der er fart på, glimt i øjet, god stil og masser af eventyr - leveret med kærlighed og respekt for den gode musik og de ikoniske film. Søndag d. 5. juli kl Karina Kappel Oplev Karina Kappels skønne stemme, når hun kaster sig over jazzen, der genremæssigt er en blanding af soul, r&b og jazz. Søndag d. 5. juli kl Chris Minh Doky & The Nomads Dagen slutter af med et brag af en jazz-koncert, når den danske verdensstjerne Chris Minh Doky indtager havnefronten med sit fænomenalt sammenspillede amerikanske band The Nomads. Oplev den danske bassist Chris Minh Doky, der er noget af det tætteste, dansk jazz kommer på en verdensstjerne. Søndag d. 5. juli kl Fri entré til alle koncerter. Ordrupgaard Jan Harbeck Quartet Ordrupgaard inviterer til sommerjazz med Jan Harbeck Quartet. Den prisvindende kvartet spiller lækker, gennemført jazz med inspiration fra bl.a. Ben Webster og Cole Porter. Søndag d. 5. juli kl Malene Kjærgaard Sangerinden Malene Kjærgaard er et nyt stjerneskud på jazzhimmelen. Med overbevisende og fløjlsblød klang leverer hun både fortolkninger af klassikere og egne kompositioner. Søndag d. 12. juli kl Fri entré til koncerterne / alm. entré til museets udstillinger. Gentofte Hovedbibliotek Eliel Lazo and the Afrocuban Connection Eliel Lazos virtuose perkussionstil har bragt ham vidt omkring i verden. Han har arbejdet sammen med en lang række danske kunstnere som Mikkel Nordsø og Savage Rose og internationale jazzikoner som Herbie Hancock og Wayne Shorter. Med sig har han sit fem mand store band det bliver en legendarisk sommeraften. Fredag d. 10. juli kl Entré 65 kr. Billetter på genbib.dk/billetter /sommerjazz 8 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring

Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring Skolen 2.0 Læring og ledelse i forandring Hvor er folkeskolen på vej hen? Læs politikernes bud på fremtidens skole Mentale pauser giver bedre elever Fremtidens folkeskole skriver elever på venteliste Smartboards

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere