Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8"

Transkript

1 Nye kurser for kronikere Frivillige med kroniske smerter står bag. Byd smerten velkommen. Side 15 Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8 Årets initiativpris Sofie Thorhauge får initiativprisen for sit engagement i Det Grå Pakhus. Side 11 Åbning af Jägers Ny skatepark i Gentofte Sportspark åbner den 19. juni kl. 16. Side 11 JUNI 2015 Første år med skolereform Side 4-5

2 AKTIVE MEDBORGERE Borgerne er kernen i det politiske arbejde Den 1. august ændrer vi den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune. Det gør vi, fordi vi gerne vil have endnu mere og tættere samarbejde med borgerne. For selv om vi hvert år holder rigtig mange borgermøder, og hver især som politikere gør os umage med at være synlige og tilgængelige så ønsker vi at øge det aktive borgerskab. Derfor har et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttet at sætte endnu større fokus på borgerinddragelsen i den politiske proces. Det nye er, at processen begynder hos borgerne: Først udvikler borgere, interessenter og lokalpolitikere sammen forslag til strategien på et givent område, og herefter bliver resultatet politisk behandlet. Det betyder, at lokalpolitikerne i langt mindre grad skal sagsbehandle indstillinger fra forvaltningen, men i stedet skal formulere rammerne for forvaltningens arbejde sammen med relevante interessenter. Vi ønsker at inddrage borgerne i vores beslutninger på et langt højere niveau, fordi vi ved, at det virker. Borgerne i Gentofte er jo netop eksperter i at være borgere i Gentofte. Hvem andre end brugerne af den ombyggede Jägers Skatepark kunne eksempelvis have fortalt os, hvordan vi bedst indretter skateranlægget ved stadion? Hvem andre end de idrætsudøvende kunne have rådgivet os om Gentofte Sportspark? Og hvis ikke vi havde været i dialog med både sejlere, foreninger, erhverv og andre brugere af Skovshoved Havn, hvordan kunne vi så have sikret en ny havn, der tilgodeser borgernes meget forskelligartede brug af faciliteterne? Den ny arbejdsform handler ikke bare om at spørge borgerne i den politiske beslutningsproces eller inddrage dem en gang imellem. Der er en markant ændring i, hvordan vi kommer til at udvikle vores kommune fremover. Vi lokalpolitikere skal have endnu mere dialog med borgerne, og vi skal også tage de nogle gange vanskelige drøftelser med borgerne, før vi låser os fast. Sammen finder vi nemmere de bedste prioriteringer og løsninger. Gennem vores nye arbejdsform bringes unge og voksnes hverdag i lokalsamfundet ind i et aktivt borgerskab, der styrker det lokale demokrati og kvalificerer de politiske beslutninger. Vi tror på, at det vil give bedre beslutninger og et større ejerskab og ser frem til at høste de første erfaringer efter sommerferien. God sommer! Med venlig hilsen SANKT HANS Sankt Hans i Gentofte I Gentofte Kommune kan du tirsdag den 23. juni opleve bål følgende steder: Bernstorffsparken ved Svenske Villa Bålet tændes ca. kl Charlottenlund Strandpark Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Bellevue Strand Bålet tændes ca. kl Dyssegårdsparken Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Gentofte Sø ved Folkeparken Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Hundesømosen Bålet tændes ca. kl Nymosen Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Hans Toft Borgmester Waterfront Bålet tændes ca. kl (Borgmester Hans Toft taler kl ) Følg med på gentofte.dk for opdaterede oplysninger om de enkelte arrangementer. 2 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

3 GENTOFTE KOMMUNE Ny politisk arbejdsform i Gentofte Gentofte Kommune indfører ny politisk struktur og arbejdsform. Kommunalbestyrelsen vedtager en ny styrelsesvedtægt, hvor hovedparten af arbejdet i kommunens fagudvalg erstattes af nye opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere. Politikerne skal fremover kun mødes fire gange om året i de stående fagudvalg i stedet for 11 gange om året. Til gengæld vil borgerne blive mere inddraget i beslutningsprocesserne, idet der nedsættes ca. otte nye opgaveudvalg, der skal bestå af både borgere og lokalpolitikere. Opgaveudvalgene skal fokusere på et konkret, defineret område. De er midlertidige og løber kun indtil opgaven er løst, hvorefter et nyt opgaveudvalg nedsættes. De stående fagudvalg skal fremover understøtte kommunalbestyrelsens ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres fagområder gennem politikudvikling og -opfølgning. De stående udvalg skal ikke længere have ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Dette gælder dog ikke Byplanudvalget, da udvalget løser nogle særlige myndighedsopgaver om lokalplaner mv. Den nye styrelsesvedtægt Vedtages den 22. juni GENTOFTE ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE 2015 #ungtofte vis hvem du er Fotokonkurrence på det sociale medie Instagram sætter fokus på kommunens unge. Gentofte blev i januar kåret til Årets Ungdomskommune 2015 af Dansk Ungdoms Fællesråd. Men hvad er det egentligt for en ungdom, som fællesrådet har hyldet med prisen? Det stiller en konkurrence på Instagram for tiden skarpt på. Reglerne er simple. Er du ung, så tag et billede, der viser, hvem du er, hvor du er, og hvad du laver. Del det på Instagram med #ungtofte Henover sommeren udlodder vi præmier til de bedste skud. I juni er der et par Nike Air Huarache Light X Footpatrol Concrete på højkant. Skoene er helt særlige der findes kun 500 styk på verdensplan, og alle par er nummererede. Dette par er nummer 470. Vinderen vælges den 25. juni. På kan du læse mere om konkurrencen og kommunens tilbud til unge. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

4 SKOLEREFORM Vi er ikke helt i mål endnu Lærere, pædagoger, elever og forældre har alle haft meget nyt at forholde sig til i det første skoleår efter indførslen af folkeskolereformen. Nogle dele er gået godt, mens andre dele af reformen kræver mere tid, før forventningerne til reformen kan indfries til fulde. En hurtig søgning på computeren bekræfter fornemmelsen: Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, er et emne, der i de sidste par år er blevet skrevet og talt ualmindeligt meget om. Bag de over hits på Google gemmer sig således alt fra arge angreb til ditto brandtaler for den store reform, som Folketinget indførte med løftet om øget trivsel og faglighed for de danske folkeskoleelever. På rådhuset på Bernstorffsvej kender kommunens skolechef Hans Andresen alt til de mange både positive og negative udsagn og udlægninger af reformen, der efter indførslen sidste år har givet kommunens skoleelever mere sprogundervisning, flere timer i matematik og dansk, mere bevægelse og motion og for de ældre klasser helt nye valgfag. I tillæg til en længere skoledag for eleverne har skolereformen også medført, at skolelærerne har fået en ny arbejdstidsaftale, så de i dag skal bruge mere arbejdstid ude på skolerne. Her et lille års tid efter indførslen er spørgsmålet så, hvordan det egentlig er gået med at omsætte forandringerne i skoledagen. - Det er en kæmpe reform med rigtig meget nyt, som vi har skullet få til at fungere på kort tid. Jeg synes, at alle, både lærere, elever, forældre og bestyrelser, har ydet Nu er opgaven at omsætte de gode erfaringer fra det første år til en endnu bedre skoledag Hans Andresen en kæmpe indsats for at få alt det nye til at fungere, selvom der selvfølgelig stadig ligger arbejde forude, indleder Hans Andresen og fortsætter: - Men overordnet synes jeg, at vi er nået et rigtig langt stykke i dette skoleår. Nu er opgaven at omsætte de gode erfaringer fra det første år til en endnu bedre skoledag, siger Hans Andresen. Flere fagtimer det letteste at indføre Ifølge skolechefen har de flere fagtimer i blandt andet dansk og matematik og den øgede undervisning i fremmedsprog umiddelbart været noget af det, der har været lettest at indføre. Derimod har nogle af reformens nyskabelser givet visse udfordringer. Ifølge Hans Andresen gælder det blandt andet, hvordan skolerne får de frivillige lektiecaféer, kravet om bevægelse og motion i løbet af skoledagen samt de nye valgfag til at fungere endnu bedre. Men billedet er langt fra entydigt, fastslår han samtidig. - Vi indsamler systematisk alle erfaringer. Både de gode og de mindre gode, så vi alle kan lære af det. Men det er altså forskelligt, hvad der har givet knaster, og hvad der har fungeret på vores forskellige skoler. For eksempel er Munkegårdsskolen et bevis på en skole, der er lykkedes godt med deres frivillige lektiecafé, mens andre skoler endnu ikke har fået deres til at fungere optimalt. Kompetenceløft på vej Udover kravet om flere undervisningstimer og tid til understøttende undervisning, rummede reformen også ambitioner om, at måden, elever skal lære på, skal forbedres. Flere elever skal trives i skolen, og de skal opleve, at de bedre forstår formålet med den undervisning, de modtager og hvordan de kommer videre i deres læringsproces. I Gentofte kaldes indsatsen for Synlig Læring. Gennem refleksion og feedback skal eleverne blive mere bevidste om at sætte sig mål, mens den enkelte lærer også skal blive bedre til at reflektere over lærerrollens betydning for elevernes indlæring, blandt andet gennem FOLKESKOLEREFORMEN fokus på udfordrende læring for den enkelte elev. - Det er et eksempel på endnu en af de ting, vores lærere skal forholde sig til, selvom dele af indholdet genkendes fra vores egen skolevision (Læring uden Grænser), siger Hans Andresen og løfter sløret for, at der derfor er planlagt et stort kompetenceløft indenfor Synlig Læring efter sommerferien. Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, har som overordnet mål at styrke de danske skoleelevers faglighed og trivsel. Alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan blive, uafhængigt af hvem de er, og hvor de kommer fra. Samtidig er det et mål, at endnu flere skal være rustet og motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen (kilde: UVM.dk). Det fik eleverne med skolereformen: Flere timer i dansk og matematik Engelsk fra 1. klasse Tysk eller fransk fra 5. klasse To nye fag: Madkundskab og Håndværk & Design Understøttende undervisning Mere IT i undervisningen Motion og bevægelse hver dag udover undervisning i idræt Tid til lektiehjælp og faglig fordybelse Valgfag fra 7. klasse Mere synlige læringsmål (i Gentofte kaldet synlig læring), så eleverne ved, hvad de skal lære, og hvad de skal blive bedre til 4 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

5 Fritiden er blevet mere dyrebar Nødvendig reform Et stykke fra rådhuset mod nord på Skovgårdsskolen i Charlottenlund diskuterer veninderne Frederikke Schioldann von Eyben (8. H), Liv Kreiser (8. H) og Klara Sophia Klekner (9. Y), hvilke dele af reformen de har bidt mest mærke i. Klara er ikke i tvivl. - Meget er det samme, men fritiden kan man godt mærke er blevet skåret en smule ned. Nu har flere travlt med at komme hjem direkte Løber stærkt En anden der har oplevet reformen på tæt hold er Marianne Povlsen, der gennem 11 år har undervist de ældste klasser på Skovshoved Skole i matematik, geografi og biologi. - Reformen indeholder mange fine takter, men jeg føler ikke, at ressourcerne helt er fulgt med. Vi er færre til at løse mere, og jeg oplever, at mange lærere er pressede, selvom vores ledelse støtter op, siger Marianne Povlsen. Den ændrede arbejdstidsaftale har gjort, at meget af lærernes forberedelsestid nu skal afholdes på skolen. Det synes hun har gjort det sværere end tidligere at få skabt den nødvendige ro til at forberede sig i. - Når man er på skolen, vil man efter skole, siger hun. Liv bekræfter udlægningen. - Ja, der er nok blevet lidt mindre overskud til det sociale. Selvom skoledagen er blevet længere, mener de alle tre, at reformen rummer gode elementer. Især fremhæver de engelskundervisning fra første klasse og valgfrit andetsprog fra femte. Selv har de dog lidt svært ved at se gevinsten i den nye, valgfrie Lærerne skal forholde sig til mange nye tiltag med skolereformen. også gerne ordne de andre ting, der sker i dagligdagen, som er nødvendige at få løst, men som ikke nødvendigvis fremgår af ens skema. Det kan være at få pigegruppen med problemer til at fungere bedre eller at tage den ekstra snak med et forældrepar. Jeg oplever, at det tager tid og fokus fra vores forberedelse, siger Marianne Poulsen. lektiecafé, ligesom de heller ikke mener, at reformens krav om motion og bevægelse har fungeret godt i praksis midt i den travle skoledag. - Man kan sige, at alle brikkerne er her nu, men at de endnu ikke er sat ordentligt sammen, konkluderer Frederikke. Hendes oplevelser kommer ikke bag på Jeppe Dehli, der er formand for lærerne i Gentofte. - Mange lærere er for hårdt spændt for, men det er jo desværre realiteten, når så mange forandringer skal rulles ud på så kort tid, siger lærerformanden. Oplevelsen af mange samtidige forandringer kender man også til på Ordrup Skole. Især i den første halvdel af skoleåret, hvor skolen blandt andet måtte sige farvel til flere lærere. Det forklarer skolens bestyrelsesformand gennem de sidste fire år, Pierre Vernet. - Jeg tror ikke, de var trætte af vores skole, men fordi de simpelthen havde svært ved at få deres privatliv til at hænge sammen med de længere dage, hvis de også havde lang transporttid. Det har jeg fuld forståelse for, fortæller Pierre Vernet. Selv er han ikke i tvivl om, at reformen er nødvendig, selvom der også på hans skole har været bump undervejs. Han fortæller, at han tidligere ofte hørte historier om børn, der ikke blev udfordret nok. Eller bare mistrivedes generelt. Derfor er han overordnet glad for reformen, som han mener danner en god ramme for at udfolde kommunens egen vision på skoleområdet, der sigter på, at alle elever skal have muligheden for at nå deres fulde potentiale. Ifølge ham skyldes udfordringerne derfor også mere og andet end den længere skoledag. - Reformen handler om en hel ny kultur, et nyt mindset, der skal indføres. Som lærer skal man vænne sig til i højere grad at være en slags læringscoach frem for en traditionel underviser. Som elev skal man lære at tage ekstra ansvar for eksempel ved at opstille mål for egen læring. Og som forældre skal vi lære at se på skolen med nye øjne og ikke blive ved med bare at sammenligne Pierre Vernet, Ordrup Skoles bestyrelsesformand den med vores egen skolegang, siger Pierre Vernet og fortsætter: - Det er en kæmpe bevægelse, der er sat i gang, og jeg tror først, vi ser det fulde potentiale om fire-fem år. Vi har trådt de første skridt, og takket være alles indsats er der tegn på, at vi bevæger os i den rigtige retning. Reformen er en hel ny kultur, der skal indføres Pierre Vernet Tilbage på rådhuset er Hans Andresen fortsat fuld af fortrøstning. - Vi er fuldt opmærksomme på udfordringerne og har løbende tætte drøftelser med kommunelærerforeningen og de andre parter, for alle vil gerne lykkes med det her, siger Hans Andresen og nævner, at der forud for de næste overenskomstforhandlinger er udarbejdet et fælles papir, hvor parterne formulerer en fælles forståelse for reformen og dens mål. EN LEKTIECAFÉ Studietid på Munkegårdsskolen Som et led i folkeskolereformen skal alle skoler tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse til eleverne. Men eleverne bestemmer selv, hvorvidt de ønsker at tage imod det. Alle skoler i Gentofte tilbyder lektiecafe og flere har gjort det i mange år før reformen. Lektiecafeerne er lokalt forankrede, og det er forskelligt, hvordan skolerne har organiseret dem. På Munkegårdsskolen har man indført Studietid, der ligger sidst på skoledagen fire gange om ugen. Det er ikke en klassisk lektiecafe, men et tidsrum, hvor der bliver udbudt kurser af de respektive lærere på de forskellige klassetrin. Det kan fx være et kommakursus, et særligt forløb med intensiv læsning eller forskellige typer af lege, der lærer eleverne at samarbejde. For eleverne i klasse er desuden ansat en amerikansk lærer, der blandt andet har opstartet debatklubber for at styrke elevernes mundtlige engelsk. To af dagene er afsat til lektielæsning, da nogle elever også har brug for at arbejde med det, man laver i hverdagen. - Eleverne har generelt taget rigtig godt imod det, og det samme gælder for lærere og forældre, selvom studietiden er frivillig, siger Nathalie Sirvent, der sammen med tre andre lærere er tovholder på studietiden. Både lærere og ledelse har valgt at betragte studietiden som et fag og omtale det som et sådant overfor forældrene, der aktivt skal fritage deres børn fra studietid, hvis de ikke ønsker tilbuddet. Samlet har det gjort, at næsten alle elever deltager. Studietiden betragtes som et fag, hvilket er med til, at næsten alle elever deltager Nathalie Sirvent STUDIETID Fire dage om ugen á 45 minutter Varetages kun af lærere, der får forberedelsestid til det Alle fag dækkes ind fagligt Studietiden organiseres i forhold til de to trin: Afd. 1.( 0 4. klasse) og Afd. 2. (5. 9. klasse) To studietidskoordinatorer på hvert trin Samarbejde med Ældresagen, hvor de frivillige arbejder sammen med de lærere, der ønsker det I klasse er der vægt på trygge og nære rammer, så studietiden varetages af en lærer, der har klassen. I klasse er der både traditionel lektiehjælp og kurser, der varetages af en faglærer. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

6 REN BY - HVER DAG En skoledag på genbrugsstationen Gentofte genbrugsstation tilbyder undervisningsforløb til børnehaver og skoleklasser. I dag er det 2. D fra Maglegårdsskolens tur til at blive undervist i affald og genbrug. - Kan den her tandbørste genbruges, eller skal den brændes? Sebastian, Anna, Carla og de andre elever fra 2. D på Maglegårdsskolen kravler rundt på gulvet for at placere papemballage, plastikflasker og batteridrevet legetøj de rigtige steder i affaldspyramiden. I små grupper diskuterer eleverne, hvilke affaldstyper der kan genbruges, hvad der skal brændes, hvad der skal til specialbehandling, og hvad der skal til deponi. Klassen er på besøg på Gentofte Genbrugsstation, og i dag er der affaldssortering og genanvendelse på skoleskemaet. Tilbuddet om et besøg i formidlingslokalet i midten Det er godt med hands-on-opgaver, så børnene kan have en dialog om affald og genbrug Kim Menne af genbrugsstationen gælder for alle børnehaver og skoler i Gentofte Kommune. I dag har klassen fra Maglegårdsskolen - udover at sortere affald i affaldspyramiden lært, at man kan lave fodboldtrøjer af plastikflasker og cykler af brugte dåser. Og de har lært, hvordan man belaster miljøet mindst muligt med sit affald. - Det er godt med hands-on opgaver, så børnene kan røre ved de forskellige affaldstyper og have en dialog om det i gruppen, fortæller klasselærer Kim Menne. Sammen med resten af Maglegårdsskolen har 2. D været med til at samle henkastet affald i Ren By-ugen, som er en del af Gentofte Kommunes Ren By Hver Dag indsats. Arbejdet med affald og sortering er derfor ikke nyt for børnene. Fra container til container Nu er grupperne færdige med at sortere bunkerne med affald. Tandbørsten havner i feltet med brændbart affald på pyramiden, NYE UNDERVISNINGSTILBUD PÅ GENBRUGSSTATIONEN og eleverne tager de skriggule sikkerhedsveste på, så de er klar til rundvisning på selve genbrugspladsen. Undervisningstilbuddene er for alle børnehaver og skoler. Kommunens medarbejdere er i fuld gang med at udvikle et undervisningsforløb i genbrugsstationens bunker om affald i Gentofte Kommune i historisk perspektiv. Der vil også blive oprettet et undervisningstilbud om henkastet affald som en del af Ren By Hver Dag indsatsen, hvor eleverne får viden om nedbrydning af forskellige affaldstyper og få mulighed for at holde en kompostorm m.m. Vil du vide mere om de forskellige undervisningstilbud eller booke et besøg for din klasse eller børnehave, kan du læse mere på 6 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

7 SIKKER TRAFIK SOMMER I GENTOFTE Gentofte er danmarksmester i skoletrafik Gentofte er danmarksmester i skoletrafik, fordi kommunen blandt andet stiller krav om, at alle skoler har en trafikpolitik og sikrer skoleelever på alle trin undervisning i gode trafikvaner. Det fastslår Kommunernes Skoletrafiktest 2015, der måler på, hvor meget fokus kommunerne har på området. Kommunen scorede 97 ud af 100 mulige points og deler førstepladsen med Tønder Kommune, som fik samme antal points. Kommunernes Skoletrafiktest gennemføres af Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden. Sommer for børn Det er kedeligt at kede sig i sommerferien og det er der heller ingen grund til. Her er lidt inspiration til sommeraktiviteter for Gentoftes børn. Aktiv Sommer hvad vil du gerne prøve? Aktiv Sommer er for alle børn og unge i Gentofte. Aktiv Sommer finder sted i de to første uger og den sidste uge af sommerferien (uge 27, 28 og 32). Du kan vælge mellem ikke mindre end 40 aktiviteter i årets program fra stunt og kampsport over ridning, spejderliv og vandski til byggeworkshop, bogkunst og madværksted med kok og kogebogsforfatter Katrine Klinken. Hver aktivitet koster kun 100 kr., og der er både aktiviteter af en dags varighed og forløb, de strækker sig over flere dage. Kulturen i Gentofte og idrætsforeninger i kommunen står bag tilbuddene i Aktiv Sommer. Se programmet på booking.gentofte.dk. Strandcyklen mangler du legetøj på stranden? Du kan igen i år låne strandlegetøj ved Charlottenlund Fort og Bellevue Strand. I skolernes sommerferie (uge 27 til og med 32) vil der køre en cykel rundt på Charlottenlund Fort og Bellevue Strand fyldt med legetøj til en aktiv dag ved stranden. Har du glemt din bold, frisbee eller skovl derhjemme, så kig efter flaget og den karakteristiske cykel. Det er gratis at låne legetøjet, du skal blot aflevere dit telefonnummer og huske at aflevere legetøjet tilbage, så du og andre kan få glæde af det en anden dag. Sommerbogen luk læsegabet Sommerbogen er for børn mellem 7 og 14 år. Du kan læse og anmelde fem bøger fra den 19. juni til den 22. august 2015 og deltage i konkurrencen om en ipad. Alle der anmelder mindst tre bøger får en gratis bog. Hent et startkit og få flere tip til ferielæsning på dit bibliotek. Læs mere på genbib.dk 3 gode til sommerferien Anbefalet af børnebibliotekar Johanne Elvers Madsen Villads fra Valby på sommerferie Anne Sofie Hammer, illustreret af Dina Gellert Så er der nyt fra Villads fra Valby! Villads har sommerferie, og vi hører bl.a. om en kanotur, der ikke går som planlagt, et uheldigt drivhus, og om hvordan man laver sin egen is. Villads fra Valby er en moderne Emil fra Lønneberg, og bogen anbefales til højtlæsning for børn fra ca. 5 år. Skal det genbruges - eller skal det brændes? - Ej se, der er nogen, der har smidt træ ned her. Det må man ikke. Eleverne er nået til containeren med småt brændbart på deres guidede tour rundt på genbrugspladsen. De følger opmærksomt med, mens rundviser Claus Wendelboe fortæller om hverdagen på genbrugsstationen. Især er klassekammeraterne imponerede, når Claus sætter de store maskiner i gang, der presser indholdet i containerne sammen, så der er plads til mere. - Den her aldersgruppe er virkelig sjov. De er nysgerrige, imponerede over maskinerne, og de synes det er skægt, når de ser en gammel barbiedukke eller andet legetøj i en af containerne, fortæller Claus Wendelboe. I alt besøgte ca børnehaveog skolebørn genbrugsstationen sidste år, og der bliver løbende udviklet nye tilbud, så alle alderstrin kan få mere viden om affald, genbrug og ressourcer. Ej se, der er nogen der har smidt træ ned her. Det må man ikke elev fra 2.D Monster Patrick Ness, illustreret af Jim Kay En nat kommer et urgammelt monster til Connor, men Connor er ikke bange, for han frygter sine natlige mareridt langt mere. Problemet er bare, at monsteret er kommet for at få sandheden - sandheden om Connors mareridt. Monster er en stærk og gribende fortælling om at acceptere sorg og tab, og den anbefales til alle, der kan lide, når bøger trækker tårer, fra 10 til 99 år. Gamerz 3 Paradis 42 Kasper Hoff, illustreret af Jan Solheim Serien Gamerz er en supersej serie om gameren Tim/Timmo, der i starten af første bog får en måneds (!) spilkarantæne af sine forældre. Han finder dog en løsning, og snart hvirvles han ind i et actionfyldt spil, hvor ikke alt er, som det ser ud til. Der er fuld smæk på, og samtidig vækker bøgerne til eftertanke. Der er tre bøger i serien, og flere er på vej. Anbefales til gamers og bogorme fra 9 år. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

8 KULTURKALENDEREN Kilde: Kultunaut MUSIK Sommerjazz Gentofte 2015 Mellem den 3. og den 12. juli er der langt op til sommereftermiddage og solnedgange med topjazz fra både ind- og udland. Programmet for Sommerjazz Gentofte 2015 får du her. Bellevue Teater Tom McEwan og band Bellevue Teatret byder på fyraftens-sommerjazz på tagterrassen. Oplev skøn vellyd i solnedgangen, når Tom McEwan på trommer, Chris Tanner på klarinet/vokal og Mads Søndergaard på keyboard gæster teatret. Fredag d. 3. juli kl Entré 50 kr. Køb billetter på bellevueteatret.dk. Bernstorff Slot Sommerjazz i gårdhaven Kom og nyd en skøn sommeraften med swingende jazztoner og god mad. Oplev Uptown Jazzband, et lineup med hele 8 mand og tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen i spidsen. Bandet underholder med dixieland jazz der serveres mad fra kl. 18. Fredag d. 3. juli kl Fri entré. Sølyst/Jazz Diva Days Mikkel Nordsø Band Mikkel Nordsø er Danmarks fusionsguitarist Numero Uno! Formidabel teknik, suveræn beherskelse af den elektriske guitars uendelige muligheder samt ikke mindst udsøgt smag har altid været hans varemærker. Fredag d. 3. juli kl David Sanborn Electric Band Altsaxofonisten David Sanborn er et ikon. Sanborn har, sideløbende med karrieren som efterspurgt side-man, siden firserne ledet et af fusionsjazzens mest succesfulde ensembler, og det er i den rolle, han entrer scenen på Sølyst med fuldfed funk og jazz. Fredag d. 3. juli kl Diego Figueiredo Trio Sublim teknik parret med en udsøgt evne til at variere sit spil, så det konstant pirrer og begejstrer: Diego Figueiredos udtryk på den akustiske guitar henter inspiration fra hjemlandets rige musikalske arv, men det er tydeligt, at han også kender til jazzens finurligheder. Lørdag d. 4. juli kl Karin Krog/Scott Hamilton/ Jan Lundgren Group Norske Karin Krog er måske den største nulevende skandinaviske jazzsangerinde. Med sig har hun bl.a. tenorsaxofonisten Scott Hamilton, som gæstede Sølyst i 2013 og er altid god for en fyrig solo. Repertoiret rummer udelukkende sange, der associeres med divaen over dem alle, Billie Holiday. Lørdag d. 4. juli kl Niels Jørgen Steens A-team feat. Malene Mortensen Man kommer ikke uden om Niels Jørgen Steen, når man snakker dansk jazz. Både som pianist, komponist, arrangør og orkesterleder hører han til landets førende. Her er han med sit ultimative drømmehold A-Team og med sangerinden Malene Mortensen, der forgylder den musik, hun synger. Lørdag d. 4. juli kl Cyrille Aimée / Diego Figueiredo Cyrille Aimeé har en fortryllende stemme; spæd og fin, men med en udsøgt frasering. Oplev hende i en eksklusiv duokoncert med brasilianske Diego Figueiredo. Et sommerjazz must. Søndag d. 5. juli kl Stefano Bollani / Jesper Bodilsen / Morten Lund Europas fedeste pianotrio simpelthen. Den italienske pianist Stefano Bollani favner det bedste fra den europæiske musik, fusionerer det med jazzens blå toner og går i tætte musikalske samtaler med de to danskere, bassisten Jesper Bodilsen og trommeslageren Morten Lund. Søndag d. 5. juli kl Lizz Wright Årets Diva Days afsluttes med en af de allerskønneste sangerinder. Lizz Wright voksede op som præstedatter i Georgia med gospel, blev teenager med blues og trådte ind i voksenlivet med jazz. Hendes gribende smukke og rygradsrislende altstemme går lige i hjertet, uanset hvad hun synger. Søndag d. 5. juli kl Billetpris pr. person pr. dag før 14. juni 245 kr., normalpris 295 kr. Køb billet til alle 3 dage: Billetpris før 14. juni 545 kr., normalpris 645 kr. Billetter på billetlugen.dk Ordrup Bibliotek Malene Mortensen Jazztrio Malene Mortensen er anerkendt som en af de nye danske jazz divaer. Gennem de sidste 10 år har hun markeret sig som én af Danmarks dygtigste sangerinder, og hun formår at forene jazzen med elementer fra pop, rock, soul og R n B. Lørdag d. 4. juli kl Entré 65 kr. Billetter på genbib.dk/ billetter Waterfront Shopping /Jazz på havnfronten Kiss Kiss Bang Bang Hele jazzhistorien er med i rygsækken, når Kiss Kiss Bang Bang kaster sig over musikken fra de klassiske James Bond film. Der er fart på, glimt i øjet, god stil og masser af eventyr - leveret med kærlighed og respekt for den gode musik og de ikoniske film. Søndag d. 5. juli kl Karina Kappel Oplev Karina Kappels skønne stemme, når hun kaster sig over jazzen, der genremæssigt er en blanding af soul, r&b og jazz. Søndag d. 5. juli kl Chris Minh Doky & The Nomads Dagen slutter af med et brag af en jazz-koncert, når den danske verdensstjerne Chris Minh Doky indtager havnefronten med sit fænomenalt sammenspillede amerikanske band The Nomads. Oplev den danske bassist Chris Minh Doky, der er noget af det tætteste, dansk jazz kommer på en verdensstjerne. Søndag d. 5. juli kl Fri entré til alle koncerter. Ordrupgaard Jan Harbeck Quartet Ordrupgaard inviterer til sommerjazz med Jan Harbeck Quartet. Den prisvindende kvartet spiller lækker, gennemført jazz med inspiration fra bl.a. Ben Webster og Cole Porter. Søndag d. 5. juli kl Malene Kjærgaard Sangerinden Malene Kjærgaard er et nyt stjerneskud på jazzhimmelen. Med overbevisende og fløjlsblød klang leverer hun både fortolkninger af klassikere og egne kompositioner. Søndag d. 12. juli kl Fri entré til koncerterne / alm. entré til museets udstillinger. Gentofte Hovedbibliotek Eliel Lazo and the Afrocuban Connection Eliel Lazos virtuose perkussionstil har bragt ham vidt omkring i verden. Han har arbejdet sammen med en lang række danske kunstnere som Mikkel Nordsø og Savage Rose og internationale jazzikoner som Herbie Hancock og Wayne Shorter. Med sig har han sit fem mand store band det bliver en legendarisk sommeraften. Fredag d. 10. juli kl Entré 65 kr. Billetter på genbib.dk/billetter /sommerjazz 8 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

9 BØRN Seje videoanmeldelser til Sommerbogen Vil du deltage i en sjov og kreativ eftermiddag med filmanmeldelser? Tag en god bog med, så kan du lære at lave en sej videoanmeldelse til Palles Gavebod. Der vil være ipads til låns til workshoppen, men tag gerne din egen med. Alder: 7-14 år. Mandag den 22. og onsdag den 24. juni kl Gentoftegade Bibliotek. Ulvetime med børne- Sankt Hans Blev du puttet så tidligt, at du slet ikke så bålet, kan du være med, når vi denne aften laver børne-sankt Hans bål. Vi laver små hekse og hygger med bål, sommersange, historier, aftensmad og snobrød. Alder: 3-8 år. Onsdag den 24. juni kl Gentofte Hovedbibliotek. BabyDrama for de mindste Bliv introduceret for BabyDrama af teater- og dramapædagog Naja Birke. I kan opleve en ny form for stimulering af kreativitet og fantasi, når Naja kombinerer historiefortælling med fysiske øvelser. Mandag den 22. og den 29. juni kl Ordrup Bibliotek. KUNST TEATER Asbjørn Skou: Hauntings Den sidste udstilling under sæsonprogrammet 3D to Infinity på Tranen er skabt særligt til Henning Larsens Architects Hovedbiblioteksbygning. Asbjørn Skous udstilling Hauntings er en sort punk-formalistisk undersøgelse, der kollapser fremtidens byggescenarier med ruinen - som et fortidslevn, der er på vej til at ske. Fernisering fredag den 19. juni kl. 17. Tranen på Gentofte Hovedbibliotek. Omvisning: Asbjørn Skou: Hauntings Kom ind under huden på den aktuelle udstilling i Tranen, når Charlotte Sprogøe, der er leder af Tranen og har kurateret udstillingen, fortæller om de tanker, der ligger bag værkerne og om forløbet i skabelsen af udstillingen. Mandag den 22. juni kl Fri entré. Tilmelding på genbib.dk/billetter. Tranen på Gentofte Hovedbibliotek. Passion for impressionisme. Wilhelm Hansens Ordrupgaard. Udstillingen levendegør tilblivelsen af Ordrupgaard og dermed en af Europas betydelige, offentlige kunstsamlinger, og udforsker det nuværende museums rødder i en forgangen, historisk samlerkultur af borgerlige dyder og dumdristig kunstspekulation. Indtil den 9. august. Ordrupgaard. Gensyn med vennerne værker fra museets samling Oplev værker fra Øregaard Museums faste samling af maleri og kunsthåndværk fra Et eksklusivt udvalg af malerier skabt af danske kunstnere som Jens Juel, C.W. Eckersberg, Johan Th. Lundbye, Oluf Rude og Paul Fischer kan ses i samspil med møbler, sølv og porcelæn. Museets seneste nyerhvervelser er med på udstillingen. Indtil den 23. august. Øregaard Museum. Sommerballet Lolita. Alexander Kølpin tager i årets sommerballet udgangspunkt i Vladimir Nabokovs berømte roman Lolita fra 1955, hvor den unge Lolita leger med ilden og udforsker sine nyfundne kræfter udi at styre det modsatte køn. I ensemblet er bl.a. solodanserne Ida Praetorius og Mads Blangstrup. Den 13. august til den 29. august. Billetter på bellevue.billetten.dk. Bellevue Teatret. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

10 GENTOFTE ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE 2015 Lønnen er at gøre en forskel Frivilligt arbejde betyder rigtig meget for 19-årig Samir Rafiqi - han vil nemlig gerne være med til at hjælpe andre unge flygtninge til en god start i Danmark. Samir Rafiqi er 19 år og bor i Gentofte. Han kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan, da han var 15 år. I dag læser han HF, træner drenge i fodbold og er engageret i flere frivillige grupper. Samir fortæller her om hans egen oplevelse af at komme til Danmark, og hvorfor han bare ikke kan lade være med at arbejde som frivillig. Hvordan husker du dit første møde med Danmark? Det var lidt skræmmende at komme til et helt nyt samfund og en ny kultur. Jeg blev mødt af politibetjente og blev krydsforhørt. Også fordi jeg ikke havde nogen id på mig, da jeg kom til landet. De bad mig også tage mine strømper og sko af, hvilket jeg slet ikke kunne forstå. I dag forstår jeg hvorfor. I starten var det også svært for mig at komme i kontakt med danskerne, fordi jeg ikke kunne sproget. Sproget er nøglen til at komme ind i et samfund. Jeg oplevede en tydelig forskel, da jeg begyndte at kunne tale sproget. Og så fik jeg en Jeg elsker at hjælpe, at give andre håb og at give en hånd med Samir Rafiqi værge, Arne Madsen (leder af Netværkshuset, red.). Han har betydet og gør det stadig rigtig meget for mig. Han blev et forbillede for mig. Hans ærlighed og min ærlighed passede godt sammen. Og så var han der for mig, når jeg havde brug for det og omvendt. I dag er han som en far for mig. Hvordan blev du frivillig? Jeg gik på Gentofte Ungdomsskole for at lære dansk, og her hørte jeg første gang om frivilligt arbejde. DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom, red.) kom forbi, og så spurgte jeg dem, om jeg måtte være med som frivillig. Jeg elsker sport og begyndte at lave forskellige sportsaktiviteter for børn og unge. I dag er jeg også med i andre frivillige organisationer som Røde Kors. Jeg træner små drenge fra Nordvest i fodbold, arrangerer basket, bowling og meget andet. Det handler om, at de skal have det sjovt. Jeg har også arrangeret fodbold-turneringer i bl.a. Hellerup Fritidsklub, hvor både unge danskere og flygtninge deltog. Jeg vil gerne være med til at bygge bro mellem danskere og flygtninge. Hvad betyder det for dig at være frivillig? Det betyder rigtig meget for mig. Jeg er meget glad for mennesker. Jeg har selv oplevet skræmmende ting i mit liv, men jeg har det godt i dag. Jeg vil gerne hjælpe andre flygtninge til også at få det godt og dermed gøre en forskel for dem. De har brug for det, og nu har jeg tid og overskud til at hjælpe dem. Hvad har du af tanker om fremtiden i Danmark? Jeg tror helt sikkert, at jeg bliver ved med at være frivillig det kan jeg bare ikke lade være med, og det er en meget stor del af mit liv. Min far sagde altid til mig jo mere du giver, jo mere får du. Og det råd vil jeg blive ved med at følge, for det er meget rigtigt. Derfor håber jeg også, at jeg kan blive politibetjent en dag jeg elsker at hjælpe, at give andre håb og at give en hånd med. Samir Rafiqi vil gerne bygge bro mellem danskere og flygtninge. 10 GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

11 ÅRETS INITIATIVPRIS Et sted, hvor jeg kunne være mig Sofie Thorhauge modtager i år Gentofte Kommunes Intitiativpris for sit 13 år lange engagement i at skabe muligheder for unge kunstnere i Det Grå Pakhus. Hun er kun 26 år, men historien ligner et livsværk. Mest af alt er det en kærlighedshistorie. Sofie Thorhauge er 26 år og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Hun er født og opvokset på Hvidørevej i Klampenborg, og siden hun var 13 år - dvs. i halvdelen af hendes liv - har hun kredset om Det Grå Pakhus. - Historien om mig og Det Grå Pakhus er en laaang historie. Det er jo også et stort og tungt hus, siger hun. Sofies stemme er varm, og når hun taler kan man mærke, at det her er hjerteblod. - Min historie med Det Grå Pakhus startede, da jeg var 13 år. En veninde og jeg opdagede huset for enden af Melchiorsvej i Skovshoved. Det stod tomt, men vi så en masse muligheder. Hun smiler og fortsætter: - Lad mig sige det sådan her: Vi prøvede nogle ideer af men fandt ud af, at hvis vi virkelig ville noget, så skulle vi i dialog med kommunen. Jeg var virkelig forelsket i det hus, men vi kom ikke så langt dengang. Mulighederne kom senere. Råt og uspoleret Har man ikke været i Det Grå Pakhus, får man lyst til at komme afsted, når man hører Sofie Thorhauge fortælle om huset. - Da jeg var 13 år, var jeg ikke interesseret i fodbold. Og jeg spillede ikke guitar. Jeg var en af de unge, der nogle gange bliver usynlige. Jeg gik op i kunst og i alt det visuelt kreative. Jeg havde ingen steder at gå hen. Så jeg sad mest på mit værelse. Der skete noget, da Sofie opdagede pakhuset med veninden: - For mig er Det Grå Pakhus eventyrligt. Et råt og uspoleret sted med en sjæl og en styrke, jeg kunne spejle mig i. Jeg følte mig hjemme der. Det var et sted, hvor jeg kunne være mig. I 2010 blev Sofie Thorhauge optaget på Kunstakademiet, og med ny energi derfra tog hun igen fat på pakhuset. - Jeg følte, jeg kunne klare hele verden, og huset stod stadig dér. Så jeg skrev helt enkelt en mail til kommunen. Jeg præsenterede min ide om at bruge huset til en udstilling, hvor unge kunstnere kunne vise deres arbejde. Ideen blev grebet det var fantastisk! For mig er Det Grå Pakhus eventyrligt Sofie Thorhauge På GentofteNatten i september 2010 åbnede udstillingen Råkunst, og 500 borgere kom forbi og så værker fra lokale unge kunstnere. - Det var magisk! Både at det var muligt at få projektet op at stå, men også at vise de mange talentfulde menneskers arbejde frem. Nogle af de besøgende havde været bekymrede for, hvad det mon kunne ende med det hus. Så det var fantastisk at vise, hvordan vi kan bruge det gamle hus til noget sundt. Der var en næsten elektrisk stemning. At bane vejen Nu får Sofie Thorhauge Gentofte Kommunes Initiativpris for sit vedholdende engagement i Det Grå Pakhus. I løbet af få måneder åbner huset i sommerhalvåret som kreative værksteder for unge, der arbejder med billedkunst. Gentofte Lige Nu spørger Sofie, om ikke historien gør hende stolt? - Jo. Det gør mig stolt at have banet vejen for unge som mig selv. Og jeg er stolt over at have bevist, at det faktisk kan lade sig gøre at skabe muligheder og få projekter til at lykkes. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på mig selv for 13 år siden: Nu giver jeg mig selv det, jeg ikke fik dengang, siger Sofie med eftertænksomhed i stemmen. Så flammer passionen op igen: Sofie Thorlauge får Gentofte Kommunes initiativpris for sit vedholdende engagement i Det Grå Pakhus. PRISOVERRÆKKELSE Sofie Thorhauge får overrakt Gentofte Kommunes Initiativpris under Kultur & Festdage torsdag den 18. juni kl. 17 i Det Grå Pakhus, hvor der er åbent hus. Borgmester Hans Toft overrækker prisen, der foruden æren er på kr. - Jeg glæder mig til at se huset komme i gang. Billedkunst er jo mange ting, og jeg håber, det hele vil blomstre i Det Grå Pakhus. Det skal være det sted, hvor de nye ideer starter. GENTOFTE ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE 2015 Kom til åbning af Jägers 3000 m2 står klar til skateboardere, løbehjuls- og rulleskøjtebrugere: Et udendørsareal formet som et stort otte-tal med rails, trapper og forhindringer, en ny lethal, der giver ly for regnen, og zoner for tilskuere, så de kan se med uden at stå i vejen. Fredag den 19. juni kl Åbning ved borgmester Hans Toft samt musik, opvisning og konkurrencer Søndag den 21. juni kl skateboard Skateday workshops for drenge og piger samt opvisning, konkurrencer og præmier Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne. Jägers: Gentofte Sportspark, Ved Stadion 18, 2820 Gentofte Banen er åben hele året kl Lørdag den 20. juni kl løbehjul Scootworld konkurrencer og opvisning med team riders GENTOFTE LIGE NU / JUNI

12 KILDESKOVSHALLEN GENTOFTE ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE 2015 Sommeråbningstider i Kildeskovshallen Svømmehallen Åbningstider fra mandag den 22. juni til søndag den 16. august: Mandag fredag kl Lørdag og søndag kl Billetsalg og indgang til svømmehallen lukker ½ time før lukketid. Skolebørn skal kun betale 10 kr. for en billet til svømmehallen i sommerperioden. Ved stævner, vedligeholdelse og lignende kan hele eller dele af svømmehallen være lukket. Se nærmere på eller spørg i billetsalget (tlf , tryk 9). Fra mandag den 17. august gælder de normale åbningstider igen. Boldhaller, sale og mødelokaler Åbningstider fra torsdag den 25. juni til søndag den 9. august: Mandag fredag kl Lørdag og søndag lukket Fra mandag den 10. august gælder de normale åbningstider igen. Se hvornår Café Kruse, Kildeskovshallens Fysioterapi og Fitness World har åbent på Læs mere om aktiviteter i svømmehallen, boldhaller, sale og mødelokaler på Flere unge i idrætsforeninger Gennem mange år har det været en stor udfordring for idrætsforeningerne, at de unge droppede fodbold, svømning og andre idrætter til fordel for venner, lektier og meget andet. Med støtte fra Gentofte Kommune har Hellerup Sejlklub, Hellerup Fægteklub, Gentofte Svømmeklub og HIK Pigefodbold ansat ungekonsulenter til at hjælpe dem med at fastholde og rekruttere de unge. De fire foreninger arbejder forskelligt med fastholdelse og rekruttering af de unge lige fra inddragelse af forældre, læren om kost og ernæring til kompetenceudvikling af de unge - alt efter, hvad der virker i den enkelte forening. En af idrætsforeningerne, Gentofte Svømmeklub, har valgt at fokusere på at forsøge at fastholde deres unge elitesvømmere. Christine Eilertsen er en af klubbens to ungekonsulenter: - Vi ser en tendens til, at mange unge elitesvømmere falder fra, når de går ud af folkeskolen og begynder i gymnasiet, fordi de synes, at det er svært at få et liv som elitesportsudøver til at gå op med skole, venner og familie. Vi vil gerne prøve at gøre det lettere for dem. Derfor forsøger Gentofte Svømmeklub at hjælpe de unge med at planlægge og prioritere i et liv som elitesvømmer, hvor man svømmer timer om ugen. Vi prøver at hjælpe de unge med at få det hele til at gå op i en højere enhed Christine Eilertsen - Mange unge tror, at man skal satse 100 procent på sin sport, men så brænder man sit lys i begge ender, fortæller Christine Eilertsen. Det er nemlig vigtigt for en elitesportsudøvers trivsel og dermed præstationer, at man også har et liv ved siden af. Derfor hjælper ungekonsulenterne elitesvømmerne med at lægge en plan for, hvilke mesterskaber de skal deltage i, hvilke familiefødselsdage de kan deltage i, og hvordan de når skolearbejdet ved siden af. Gentofte Svømmeklub arbejder på at lave flere indsatser, der skal være med til at fastholde de unge elitesportsudøvere, bl.a. vil klubben gerne styrke involveringen af forældrene, idet et liv som elitesvømmer kræver, at man har opbakning fra sine forældre. Gentofte Svømmeklub skal også være et attraktivt tilvalg for forældrene. GENTOFTE KOMMUNES UNGEKONSULENTER Hellerup Fægteklub, Hellerup Sejlklub, HIK Pigefodbold og Gentofte Svømmeklub har med økonomisk støtte fra Gentofte Kommune og egenfinansiering ansat ungekonsulenter i en to-årig periode, som skal have fokus på at rekruttere og fastholde. Ungekonsulenterne mødes jævnligt for at udveksle erfaringer på tværs af de fire idrætter. CYKELLØB Tour de Bank Mikkelsensvej Find din cykel frem og kom ud og se Bank Mikkelsensvej området, inden det bliver bygget om. Den 2. juli inviterer Handicaprådet til cykelløb for alle. Cykelløbet er en festdag med masser af aktiviteter, specielt tilrettelagt børn, unge og voksne med særlige behov, men alle inviteres til at cykle med. Torsdag den 2. juli kl Gratis, men tilmelding på inden søndag den 21. juni Nyt havnebassin Det nye havnebassin i Skovshoved Havn blev indviet den 2. maj og de første joller sat i vandet. Hele havneanlægget forventes klar til brug i foråret GENTOFTE LIGE NU / JUNI 2015

13 GENTOFTE ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE 2015 Vejen til succes Succes på banen kræver vindermentalitet. Det kan lyde indlysende, men faktisk skal man være fokuseret og motiveret til at vinde for at vinde i konkurrencer. kan; jeg ved, jeg kan, osv. før en konkurrence. Det kan virkelig rykke ens præstation. Og de øvelser har været en øjenåbner for mig. Jeg har indset, at det mentale har en rigtig stor indflydelse. Hvad har været det bedste ved Viden til gøren? Det bedste har været, at jeg har været med i en sparringsgruppe på fire personer fra forskellige sportsgrene. Det har været meget lærerigt at snakke med de andre om, hvordan de arbejder med mentaltræning. Hvilket råd vil du give til en elitesportsudøver, der kæmper for at få succes? Man skal være villig til at gå hele vejen og det betyder, at man også skal tænke i mentale baner, fordi det kan være det afgørende. VIDEN TIL GØREN Jens Ejlertsen arbejder meget med spillernes mentale indstilling for at få dem til at yde deres bedste. Alle elitesportsudøvere træner så tæt på maksimum som muligt, og derfor er de fysiske forskelle mellem dem minimale. Til gengæld er de psykiske forskelle der stadig, og det er af og til dem, der kan afgøre, hvem der vinder. De fleste trænere og udøvere inden for eliteidrætten har et godt kendskab til mentaltræning, men mangler måske lige det sidste for, at de kan implementere deres viden i den daglige træning. Gentofte Kommune ønsker at styrke arbejdet med toppræstationer i eliteidrætten og har derfor sat fokus på, hvordan man skaber vindermentalitet med projektet Viden til gøren. Emilie Rosenkilde er kajakroer i Skovshoved Roklub og på landsholdet. Jens Ejlertsen er træner for HIK s tophold U12 piger. De har begge været med i Viden til gøren og fortæller her, hvad de har fået ud af det: Jens Ejlertsen: Hvordan har du arbejdet med Viden til gøren? Da jeg begyndte at træne piger i stedet for drenge, kunne jeg mærke, at der skulle noget andet til at motivere pigerne, end jeg var vant til fra drengene. Det fungerede ikke, at jeg var hård og kontant. Jeg søgte derfor om at komme med i Viden til gøren projektet og har lært en masse her. Som det første skridt kiggede jeg indad: Hvad vil jeg stå for som træner? Hvad vil jeg opnå med min træning? Hvis jeg fx gerne vil være en træner, der guider og hjælper sine spillere under en kamp, så skal jeg bevare roen og overblikket under kampen - og ikke stå og råbe og skrige. Pigernes mentale indstilling er alfa og omega for deres præstationer. Derfor har vi lært at lave tjek-ind øvelser før hver træning, så spillerne kan omstille sig og være til stede i træningen, når de kommer efter en lang skoledag. Vi mediterer også før hver kamp for at blive bedre til at holde fokus. Og hver spiller har en træningsmakker, som de evaluerer træningen med, så de kan give hinanden gode råd og støtte hinanden. Hvad har I fået ud af at arbejde med spillernes mentalitet? Pigerne er blevet meget mere bevidste om deres egen rolle på holdet, om at gå til kamp og holde fokus på den opgave, de skal ind og løse på banen. De er blevet udviklingsorienterede og mere selvstændige fx kan de nu rejse på egen hånd, hvis de bliver indkaldt til landsholdstræning i Jylland. Derudover har flere fortalt, at de er blevet bedre i skolen de er blevet mere strukturerede og fokuserede. Hvad har været det bedste ved Viden til gøren? Det bedste har helt klart været sparring med trænere fra andre sportsgrene. På trods af at vi udøver forskellig sport, sidder vi med mange ens problematikker. Hvilket råd vil du give til en elitesportsudøver, der kæmper for at få succes? Vær med i Viden til gøren projektet, fordi du bliver klogere på dig selv, og hvad det er, du vil. Og du lærer at arbejde med dig selv, så du kan rykke andre. Emilie Rosenkilde: Hvordan kom du med i Viden til gøren? Jeg er med i Gentofte Kommunes talentudviklingsprojekt og hørte om Viden til gøren derigennem. Jeg syntes, at det lød interessant, fordi det handlede om mentaltræning, som jeg egentlig ikke har lagt særlig stor vægt på tidligere. Men jeg var nysgerrig og søgte derfor om at komme med i projektet. Hvordan har du arbejdet med Viden til gøren? Det har været svært og udfordrende at være med i Viden til gøren. Vi har arbejdet meget med os selv og bl.a. haft megen fokus på, hvor afgørende det er, at man har hovedet med i sin træning og ved konkurrencer. Vi har øvet os i at holde fokus, og vi har fået gode redskaber til at arbejde med os selv. Hvis man fx har brug for at tro mere på sig selv, så kan man gentage for sig selv igen og igen jeg ved, jeg Viden til gøren er et sportspsykologisk projekt, som ønsker at skabe en større opmærksomhed om mentalitetsudvikling i eliteidrætskulturen i Gentofte. Projektets navn henviser til, at de mentale redskaber, deltagerne får gennem kurset, skal de bruge i deres sportslige præstationer. Deltagerne kommer fra forskellige foreninger, og de deler erfaringer og viden på tværs af idrætsgrenene. Mentale øvelser har været en øjenåbner for Emilie Rosenkilde. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

14 KURSER FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV Læring øger livskvalitet Alle kan lære nyt og udvikle sig - uanset funktionsniveau og handicap. Nye kurser på Job- og Aktivitetscenteret (JAC) giver borgerne mulighed for at udvikle sig. Det øger deres livskvalitet og giver dem flere muligheder i livet. I løbet af det sidste år har over 80 borgere, der er tilknyttet JAC, fået nye kompetencer - og er blevet endnu bedre til at udføre f.eks. snedkerarbejde, fotoarbejde og til at arbejde med IT. De har nemlig været på kursus en gang om ugen som en del af deres beskyttede værkstedstilbud eller aktivitets- og samværstilbud. Kurserne har været en ny og lærerig oplevelse for borgerne. Flemming Grubbe, der til dagligt arbejder på JAC s beskyttede snedkerværksted, har fulgt et snedkerkursus sammen med tre andre fra værkstedet: Jeg drømmer om at skrive en bog om samfundet set fra en handicappets synsvinkel - Jens Pienig -Jeg har aldrig før prøvet at være på kursus med undervisning en gang om ugen. Vi har bl.a. spillet træsortsbingo for at lære om træsorter og lært om arbejdskultur og regler på en arbejdsplads. Nu har jeg fået mod på at lære mere, så vi er ved at planlægge en virksomhedspraktik hos en møbelpolstrer efter sommerferien. Jens Pienig fra JAC s medieværksted har været på IT-kursus, hvor de bl.a. har været omkring internetsøgning, nethandel, Word og sociale medier: -Jeg er blevet mere glad for at skrive på computer. På kurset lærte vi at kopiere tekst og bruge genvejstaster, så jeg nu kan skrive i mit stavestøtteprogram og kopiere det over i fx en mail. Jeg er også begyndt at skrive dagbog på min computer. Jeg drømmer om at skrive en bog om samfundet set fra en handicappets synsvinkel. Borgerne fejret De over 80 borgere fik overrakt bevis på at have gennemført et kursus af borgmester Hans Toft ved en stor dimissionsfest den 30. april. Til september begynder en ny sæson med kurser, som de godt 200 borgere, der er tilknyttet et dagtilbud på JAC, kan deltage i. NYE KURSER I EFTERÅRET JAC tilbyder over 15 forskellige kurser, som borgerne med særlige behov selv kan vælge at deltage i som en del af deres dagtilbud. Kurserne er opdelt i tre kategorier: arbejdsrettede læringsforløb, personlig interesse kurser og individuelle læringsforløb. Underviserne er personalet på JAC. Læs mere på På kurset i snedkerarbejde har deltagerne haft undervisning i bl.a. træsorter, træproduktion, sikkerhed og arbejdskultur. UDSTILLING Bank-Mikkelsens Vej rykker ind på Vangede Bibliotek Vil du gerne vide mere om moderniserings- og udbygningsprojektet for bo og dagtilbud, de sociale institutioner og de almene familieboliger på Bank-Mikkelsens vej, så kig forbi Vangede Bibliotek. Fra midten af juni til og med august vil vinderprojektet, som Tegnestuen Vandkunsten sammen med Wissenberg og PK3 står bag, blive udstillet. Indtil udgangen af august. Vangede Bibliotek. Sundhedsuge 21 Brugere af de boligsociale og socialpsykiatriske tilbud i Gentofte Kommune kunne i uge 21 deltage i mere end 30 forskellige aktiviteter, f.eks. sundhedstjek, foredrag, oplæg om sundhed, fællesspisning og idrætsaktiviteter. G.I.F. (Idræt på Tværs) afholdte årets idrætsdag på Gentofte Stadion som afslutning på Sundhedsugen. Idrætsdagen var fyldt op med hygge, gode oplevelser og aktiviteter som fælles opvarmning, fodbold, petanque, rundbold og kongespil. 14 GENTOFTE LIGE NU / APRIL 2015

15 HJEMMEHJÆLP Turkort og klippekort hvad er forskellen? Staten har indført et nyt klippekort, som skal give de svageste hjemmehjælpsmodtagere flere muligheder, og i Gentofte har vi også et turkort til aktiviteter hvad er forskellen? TURKORT KLIPPEKORT Hvem kan bruge kortet? Alle modtagere af personlig pleje, som er omfattet af frit valg af leverandør Modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje med 7-30 visiterede timer om ugen, og som er omfattet af frit valg af leverandør Gensynsglæden var stor, da Agnes Hauberg og Birte Hagelund mødte hinanden igen et par måneder efter kurset. Hvad kan jeg bruge kortet til? Aktiviteter ud af huset med en hjælper, fx en tur på museum, besøg hos familie eller ud og drikke kaffe. Hvor mange timer gælder kortet til? To timer i kvartalet. Du kan spare timerne op og samle dem. Du kan også dele tiden op i mindre portioner. Til aktiviteter og til ekstra hjælp i hjemmet, fx gulvvask eller lave mad sammen. En halv time om ugen. Du kan spare tiden op og samle den. Du kan også dele tiden op i mindre portioner. KURSER FOR KRONIKERE Vi lever med smerten Hvad er formålet med kortet? At give de ældre mulighed for at være mere aktive og komme trygt ud af huset med en kendt hjælper. At give de ældre mere hjælp efter eget valg, meget gerne aktiverende. Frivillige står for undervisningen af mennesker med kroniske smerter. Til efteråret er der nye kurser. Start: 1. april 2015 Finansieret af Ældrepuljen Lokalt projekt i Gentofte Læs mere om turkortet og klippekortet på Hvis du får hjemmehjælp, kan du tale med din hjemmehjælper om dine muligheder. AKTIV OLDE-UGE Mavedans og Dario Start: 1. juli 2015 Finansieret af finansloven 2015 Tildeles alle landets kommuner Alle brugere af dagcentre og plejeboliger inviteres til Aktiv Olde-uge i uge 36 fra slutningen af august og først i september. Der vil være både bevægelse og kultur under overskriften Jorden rundt på fem dage. Mandag står i Middelhavets tegn med sangeren Dario Campeotto, rødternede duge og italiensk stemning i loggiaen på Jægersborghave. I løbet af ugen er der mulighed for at deltage i aktiviteter på de forskellige plejeboliger turen går til Nordamerika, Afrika, Norden og Alperne, bl.a. vil der være mulighed for at høre Lotte Heise, se mavedans og høre musik fra de forskellige lande. Sæt kryds i kalenderen i uge 36. Det endelige program kommer i løbet af sommeren. Hvis du har lyst til at hjælpe til som frivillig, er du meget velkommen til at kontakte forstander Jane Buus Lassen på - Når smerten kommer, byder jeg den velkommen og tænker, nåh, er du nu der igen? Derefter bruger jeg de teknikker, jeg har lært på kurset, som gør, at jeg kan leve med smerten. En af teknikkerne er vejrtrækningsøvelser, fortæller 77-årige Ernst Ingurt, der i 40 år har haft et kraftigt hold i lænden på grund af et for tungt løft. Han bliver suppleret af Agnes Hauberg, som for to år siden brækkede håndleddet. Siden har hun haft smerter og kan ikke de samme ting som tidligere.»jeg er meget, meget begejstret for kurset. Fordi undervisningen foregår på baggrund af videnskabelig dokumentation, giver det ro blandt deltagerne. Selvfølgelig er den del af undervisningen, der handler om de fysiske smerter, vigtig, men den psykiske del er mindst lige så vigtig,«påpeger Agnes Hauberg. Kurset, der foregår på Tranehaven, har deltagere, der mødes en gang om ugen i seks uger. Det er væsentligt, at man får talt om, hvordan man har det - Ernst Ingurt Øvelser hver dag»det er væsentligt, at man uden at beklage sig får talt om, hvordan man har det. Det kan man i gruppen, hvor folk forstår en. Når NYE KURSER I EFTERÅRET Alle kurser er gratis og foregår i kælderen på Ordruplund i Charlottenlund. Du kan høre mere om kurserne på informationsmøderne: Lær at tackle kronisk sygdom 10. august kl Lær at tackle angst og depression 7. oktober kl Lær at tackle kroniske smerter 19. oktober kl Læs mere på sundhedigentofte.dk/kronisk sygdom/patientuddannelse. jeg har fået luft i gruppen, glider alting også bedre på hjemmefronten,«smiler Ernst Ingurt, som er tidligere direktør. De seks møder i kurset varer 2 ½ time, og blandt de teknikker, som deltagerne øver, er at skubbe smerten i baggrunden, det vil sige, at de lærer tackle den. Derudover får deltagerne redskaber til at håndtere frustration, træthed, social isolation og dårlig søvnkvalitet.»vi lavede hver især en handlingsplan for, hvad vi skulle træne den næste uge, fx at lave en afslapningsøvelse ti minutter hver dag. Det forpligter, og samtidig hjælper de andre med at sætte nogle realistiske mål, så man får succes,«siger Agnes Hauberg på 70 år, der er uddannet læge. De to er blevet undervist af Birte Hagelund, som selv har fået så kraftig en hjernerystelse, at hun ikke længere kan arbejde.»jeg har en pædagogisk uddannelse og har savnet at undervise. Kurset er noget, der smager af fugl, og så vil jeg gerne gøre noget for andre,«forklarer hun, der selv har deltaget i et lignende kursus og efterfølgende er blevet uddannet som instruktør.»det har betydet meget for os, at vores træner ikke er en i hvid kittel, men én, som selv har det inde på livet og derfor forstår os bedre,«siger Agnes Hauberg om 60-årige Birte Hagelund. GENTOFTE LIGE NU / JUNI

16 GENTOFTE FØR OG NU Statuen af godsejer A.P. Bernstorff, nevø og arvtager til J.H.E. Bernstorff, blev rejst i 1904 foran Bernstorff Slot. Den 6 meter høje bronzestatue er udformet af billedhugger Andreas Paulsen ( ). I denne udformning fremstår Bernstorff ophøjet og statsmandsagtig. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) Det var den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin, der tegnede Bernstorff. Ejendommen i nyklassicistisk stil stod indflytningsklart i maj Stik af Bernstorff Slot anno Bernstorff Slot og Slotshave bliver 250 år I år er det 250 år siden Bernstorff Slot stod indflytningsklar for Danmarks udenrigsminister og godsejer J.H.E. Bernstorff. Bernstorff Ejendommen Bernstorff blev opført af den franskfødte arkitekt Nicolas-Henri Jardin i tidens enkle og naturlige stil, som var højeste mode. Denne stilart passede fint til udenrigsministeren, som havde en stram økonomi. Bernstorffs nye bolig blev planlagt som et fritidshus, men fungerede mere som en hovedbygning for det bøndergods, han overtog og en yndet inspirationskilde for efterfølgende herregårdsbyggeri. Landboreformer Samme år i 1765 gennemførte Bernstorff en gennemgribende forandring af organiseringen af landbruget på sine jorder, og det blev startskuddet for landboreformerne i Danmark. Et centralt element i reformerne var en særlig lodtrækning på Bernstorff Slot i En skæbnesvanger lodtrækning I september 1765 mødte otte fæstebønder fra Ordrup landsby op på Bernstorff gods. Her skulle de have deres fremtid afgjort. Få dage efter var der bud efter de 20 fæstebønder fra Gentofte landsby, og det følgende år kom så turen til Vangede. I alt 42 fæstebønder for der var 42 gårde i de tre landsbyer under Bernstorff gods. Bønderne var iført deres fineste tøj, for de kom for at trække et lod til den jord, der fremover skulle blive deres hjem, arbejdsplads ja, hele deres Gentofte Lige Nu udgives af Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Telefon tilværelse. Meget var på spil i disse skæbnesvangre dage! Efter lodtrækningen blev det gamle fællesdyrkningssystem ophævet, og med tiden fik bønderne selveje, og gårdene i landsbyerne blev flyttet ud på de nye marklodder. Bernstorffs reformer Bernstorfferne ønskede at fremme individets virkelyst ved at give den enkelte bonde frihed til selv at bestemme over sin jord, gård og husstand. Væk var hoveri for godsejeren - i stedet kom en pengeafgift Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Marianne Grundsøe Telefon Indlæg til bladet består af bidrag fra medarbejdere i Gentofte Kommune. og mulighed for at bruge kræfterne på egen jord. Og frem for at fæste en gård skulle bønderne selv eje deres gårde. Landsbyfællesskabet blev ophævet, for Bernstorff mente, det virkede hæmmende på individets frihed. Det skulle være slut med bøndernes kollektive dyrkningsfællesskab. Frisættelsens angst I eftertiden er Bernstorfferne blevet fremstillet som de indsigtsfulde og retfærdige godsejere, som befriede bønderne og gav dem frihed og velstand. Men bønderne tog ikke jublende imod friheden. Nogen var modvillige, skeptiske og nervøse. Bonden Jens Nielsen i Gentofte drak sig plørefuld dagen før lodtrækningen, men da det gik op for ham, at Baunegården var faldet i hans lod, så fejrede han det med at drikke endnu vildere. Bonde Niels Andersen trak Onsgården i Hellerup og var ude af sig selv af fortvivlelse. Den sandede strandjord var jo umulig at dyrke og et dårligt lod. Bondefriheden Når bønderne var så modvillige, så skyldtes det måske, at der var tale om en særlig forestillingsverden, som er forskellig fra elitens og fra nutidens. En forestillingsverden hvor værdien af frihed er ukendt og endnu ikke har fået den betydning, Gentofte Lige Nu udkommer 6 gange om året til alle husstande i Gentofte Kommune. Næste nummer af Gentofte Lige Nu husstandsomdeles som indstik i Villabyerne august Hvis bladet udebliver, kontakt Villabyerne på som vi i dag tillægger den. For også ideerne har en historie og værdier er noget, man skal lære at forstå. Bernstorff Slot I 1833 var Bernstorffs hovedbygning så forfalden, at den blev sat på auktion til nedbrydning, men så gik selveste kronprins Christian (d. 8.) ind i sagen, og ejendommen blev reddet, - og i 1840 erne udbygget til brug for kongehuset. I dag er her kursus- og konferencecenter. FAKTA Gennem hele 2015 bliver 250 års jubilæet markeret med en række arrangementer. Det næste arrangement bliver en historisk dag på Bernstorff Slot og i Slotsparken søndag den 21. juni under Kultur & Festdagene, - se programmet her: LIGE NU Gent fte Information fra din kommune juni 2015, 15. årgang, oplag

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Fægtning er godt at lære

Fægtning er godt at lære Fægtning er godt at lære - for når man er i en skov, kan man ramme en ulv Når faciliteterne er i orden, udstyret er sjovt, og sporten samtidig er god til alle grupper, er det muligt for en forening, der

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere