Dannelse og dansk skolepolitik. Lektor Thomas Rømer, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dannelse og dansk skolepolitik. Lektor Thomas Rømer, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Dannelse og dansk skolepolitik Lektor Thomas Rømer, Aarhus Universitet

2 Dannelse og dansk skolepolitik ved Thomas Aastrup Rømer Axeborg, d. 27. februar 2015

3 Hvad skal der ske? Jeg vil vise, at skolens formål er effektivt forsvundet og udelukket i aktuel skolepolitik, med særlig vægt på det ledelsesmæssige: 1. Hvad er formålet? 2. Ny Nordisk Skole 3. Skolereformen/KL s skolesyn 4. Hvorfor? 5. En ide Hannah Arendts filosofi

4 Folkeskolens formål, 1 Stk1: Kundskaber, færdigheder, lyst til at lære mere, dansk kultur og historie, andre lande og kulturer, samspil med natur og alsidig udvikling. Stk 2: Fordybelse, virkelyst, erkendelse, fantasi, tage stilling og handle. Stk 3: Deltagelse, medansvar, rettigheder, pligter, frihed folkestyre, åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

5 Ny Nordisk Skole - Ideen lanceres i Lars Olsen: Uddannelse for de mange - opskrift på en kulturrevolution, 2011, i et efterskrift af Nana Westerby og Christine Antorini. - Konkurrenceevne og alles deltagelse på arbejdsmarkedet sættes som mål i stedet for ansvar for egen læring. - At dette er Danmarks væsentlige udfordringer er udpeget af alle lige fra regeringens vækstforum til det økonomiske råd. Ingen henvisninger til danske eller europæiske åndstraditioner, pædagogik, demokrati etc. Måske fordi man mener, at disse har medansvar for uligheden? Christine Antorinis opgør med det nationale, det solidariske og grundtvigianismens moralske svigt omkring Fra undervisning til læring/fra indhold til kompetence En skolefilosofi i finanskrisens damp Manifest, revolution, kulturrevolution og paradigmeskift Dermed har vi et opgør med ånden og indholdet i 1med baggrund i den kolde krig, ungdomsoprør og finanskrise.

6 NNS som policy og dialoggruppen/akademirådet Gælder både børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser, herunder gymnasiet et samlet læringssyn og et samlet undervisningssyn. Ingen humanister, friskolefolk, grundtvigianere eller kulturelt interesserede. De ledende kræfter er mellemledere og organisationsfolk, der er særdeles venligt stemt over for tabet af formål og dannelse. Eneste professor er Per Fibæk Laursen, der har sagt og gentaget, at dannelse er noget, der hører til i Dansk Folkeparti, og at man i stedet bør forberede til det globaliserede arbejdsmarked. Disse kritikpunkter gælder også for alle andre kommissioner/udvalg vedr. uddannelse og forskning. Der er et stærkt personsammenfald fra dialoggruppen ud i beslægtede kommissioner mm. (Danmarks Pædagogiske Oligarki (DPO)).

7 Kronik i Berlingeren 2010 I have a dream lød ordene om og om igen fra Lincoln-monumentet i den amerikanske hovedstad en augustdag i Der stod Martin Luther King. En kvart million stimlede sammen. De drømte med. Drømmen gjaldt et fremtidens USA præget af velstand, velfærd og social retfærdighed. Sådan lød det i USA, og sådan lød det i Danmark en novemberdag sidste år i Odense Kongrescenter. Der stod statsminister Lars Løkke Rasmussen og fortalte om den danske drøm, og han satte som et af sine mål, at danske børn i år 2020 skal være blandt top 5 internationalt i læsning, matematik og naturfag. Hvor opmærksomheden tidligere har været rettet mod det normative, vil indsatsen i tråd med internationale tendenser snarere orientere sig mod det beskrivende, analyserende og handlingsrettede. Pædagogikken i Danmark og internationalt ændres i disse år fra at være holdningspræget til at orientere sig efter forsknings- og udviklingsresultater. (Lars Qvortrup, Harald Mikkelsen, Laust Joen Jacobsen, Stefan Hermann: kronik i Berlingske Tidende, fredag d. 4. juni 2010, 10-4 løsning til folkeskolen )

8 De tre mål Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

9 Regeringens skoleudspil Gør en god skole bedre /skolereformen En slags operationalisering af Ny Nordisk Skole. De tre mål omdannes til operative måltal, som det hedder. Ingen referencer til formålsparagraffen eller dens begreber. Kun til OECDrapporter og Pisa-listen.

10 Ny Nordisk Skole Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereform de klare operative mål Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse i de nationale tests og antallet af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Kort Kommentar Dygtighed = Liste- og Pisa-placering på særskilte tekniske færdigheder. Dansk=læsning. Kommunernes Landsforenings nysyn på folkeskolen 2010 og en ny folkeskole 2013 Den danske folkeskole skal være i top 5 på Pisalisten. Skolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater. Andelen af elever med dårlige resultater i nationale tests for dansk og matematik skal reduceres år for år. Lighed defineres som gennemførsel og testresultater. 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (nævnes også flittigt i GGSB) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel praksis og viden. Elevernes trivsel skal øges Måltal har fokus på elever og ikke på professionel praksis. De første tests er netop gennemført. Kun 5% af børnene skal have en sag i PPR

11 Administrative systemer I kommunerne skal de nationale mål og de operative måltal danne grundlag for dialogen mellem skolerne og mellem skoleleder og skolens medarbejder om udvikling af kvaliteten og resultatopfølgning. Med udgangspunkt i data og viden om resultater, skal der hvert år følges op på kvaliteten og realiseringen af måltallene

12 Undervisningsministeriet Alt i alt står folkeskolen over for en kulturændring. Med reformen bliver folkeskolens ledelsesopgave tydeliggjort: Målet med al ledelse skal være elevernes læring og trivsel. Dette fokus fordrer en bevidsthed om mål, der giver mening, samt bevidsthed om opfølgning i alle led af styringskæden. (På af Arne Eggert, chef for Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver i Undervisningsministeriet

13 Jørn Lund på Sorømøde i 2013 om skoleledelse Forandringsrejse, vitaliseringsmiljøer, værenskompetence, oplevelseskompetence, det selvprogrammerende barn, proaktive værktøjer, udrulning, brændende platforme, forandringspotentialer, faciliteringsprocesser, føregreb, komfortzone, benchmarking, feedforwardprocesser osv. Et paradoksalt forhold mellem benhårde styringsstrukturer og ovenstående floffy HR/læringssprog. Begge har dog opgøret med pædagogik til fælles. (det nyeste ord er mellemrumspotentiale. Det er f.eks. et frikvarter)

14 Forholdet mellem 1 og 2 2. Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. - 2 løsriver sig fra 1. Derpå søger 2 nye herrer. Hvem finder de? Pisalisten. Herefter glemmer de 1, og hvis der endelig skulle dukke et lille 1-ord op, så er det underordnet den nye ledelse. Dermed har vi i dannelsesmæssig forstand fået en kæntret pædagogik.

15 Hvorfor er det sådan? Murens fald fører til en form for ideologiernes sammenbrud Sammenbruddets pædagogiske konsekvens: Systemteoriens metodiske antihumanisme i 00 erne, reformens ilt. Konkurrencestatens filosofi, 10 erns strukturering af sammenbruddet.

16 Teorien om forholdet mellem konkurrencestat og dannelse, f.eks. Jens Erik Kristensen i Folkeskolen, nr.16, 2012 stærkt inspireret af Ove Kaj Pedersens: Konkurrencestaten. Velfærdsstat Konkurrencestat Menneske Arbejdskraft Dannelse Kompetence Social Darwinisme retfærdighed

17 Danmarks dannelse forfalder Det fine danske dannelsessystem forfalder hurtigt, mens man prøver at erhvervsrette alle uddannelser. Det, Danmark kunne stå for, nemlig en kulturel dannelsestradition, pakkes bort, og i stedet indfører vi den standardvare, alle andre lande har i forvejen. (Peter Kemp, filosof og teolog) Nogle dannelsesorienterede grupperinger i samfundet: Sophia, Rønshovedgruppe, Nyt Askov, gruppe vedr. privat seminarium.

18 Hannah Arendt Hvad er handling? Det er et lede på to måder: a. At begynde b. At slutte Den danske og europæiske tradition har vægt på a. Den aktuelle skoletænkning har vægt på b.

19 Hannah Arendts uddannelsesbegreb Uddannelse er det øjeblik, hvor vi afgør, om vi elsker den fælles verden tilstrækkeligt meget til at tage ansvar for den ved hele tiden at invitere de nyes fødthed inden for. Dermed reddes den fælles verden fra en ellers uundgåelig ruin. (Crisis in Education, 1961) Bemærk: Øjeblik, beslutning, kærlighed, ansvar, børn, fælles verden, fødthed (natalitet)

20 Et par introducerende aktuelle iagttagelser Ove Kaj Pedersens hvad ellers? Marianne Jelved på Vartov Agedrup-sagen

21 Læs mere: Bogudgivelser: - Pædagogikkens to verdener, Aalborg Universitetsforlag Uren pædagogik 2, Klim Krisen i dansk pædagogik, Forlaget Fjordager Uren pædagogik, Klim Uddannelse i spænding, Klim At lære noget i en verden uden gelænder, DPUs forlag 2005

Ny nordisk skole udelukker dannelse og nordisk tradition

Ny nordisk skole udelukker dannelse og nordisk tradition Ny nordisk skole udelukker dannelse og nordisk tradition Af Thomas Aastrup Rømer, lektor Ny nordisk skole I 2011 lancerede undervisningsminister Christine Antorini sin Ny Nordiske Skole. Udgangspunktet

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole Skolebestyrelsen og den nye folkeskole -Skolereform og forældreindflydelse Ved næstformand for Skole og Forældre Finn Juel Larsen Det primære håb for en nation ligger i den rette uddannelse af dens unge.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 2, feb. 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Hensigten med dette tidsskrift er at give hinanden mulighed for

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden

Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden Velkommen til den første generalforsamling efter normaliseringen! Som forudsagt på sidste generalforsamling blev hele planlægningsfasen, af det skoleår vi

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere