Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger."

Transkript

1 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger 1 3 QUO VADIS data og algoritmer. 5 4 Forslag til forbedret fremkommelighedsregistrering 8 5 Bilag - køretidsmålinger 9 1 Baggrund I forlængelse af status og arbejdsnotat fra 20 november 1999 besluttedes at registrere omfanget af trafikproblemer med køretidsmålinger og at kontrollere QUO VADIS ved at sammenholde målingerne med QUO VADIS tavlevisninger og detektordata. Resultaterne dokumenteres i dette notat. Ruter 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger Køretider og tavlevisning er målt og registreret på 2 ruter der begge forløber fra Hobrovej, ad Vesterbro og Limfjordsbroen. Nord for Limfjorden fortsætter rute 1 ad Hjørringvej og rute 2 ad Thistedvej. Begge ruter passerer således Vesterbro og Limfjordsbroen, der betragtes som de mest kritiske strækninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Ruterne er afgrænset således, at QUO VADIS tavlerne på Hobrovej, Hjørringvej og Thistedvej passeres og aflæses i forbindelse med køretidsmålingerne. På Hobrovej og Hjørringvej, hvor der kan forekomme kø før QUO VADIS tavlerne, er køretiderne målt fra henholdsvis Ny Kærvej og Vangen. På Thistedvej, hvor QUO VADIS tavlerne er placeret uden for byområdet, hvor der næppe forekommer kø, er der kun målt på en kort strækning før tavlen. Tidspunkter Ruterne er gennemkørt i alt ca. 60 gange. Tiderne fremgår at tabel 1, 2 og 3 Dokument nr KRP-4 Revision nr. 1 Udgivelsesdato 26 januar 2000 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt KRP JTH JTH

2 2 / 9 Tur Tid Hobrovej til Østre Alle nedenfor. Tidspunkterne ligger primært i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Vesterbrogade og broen Brolandingen til Vangen/Elleham mersvej Forsinkelse i alt QUO VADIS tavlevisning Forsinkelser /12/99 06:07 0:00:00 0:00:00 0:01:46 0:01: /12/99 06:34 0:00:15 0:00:35 0:00:43 0:01: /12/99 06:56 0:00:35 0:00:50 0:00:08 0:01: /12/99 07:19 0:00:30 0:00:37 0:00:36 0:01: /12/99 07:44 0:01:19 0:02:25 0:01:30 0:05: /12/99 08:25 0:00:40 0:00:43 0:00:00 0:01: /12/99 08:44 0:00:44 0:01:55 0:01:37 0:04: /12/99 09:08 0:00:42 0:00:58 0:00:45 0:02: /12/99 09:33 0:00:33 0:01:54 0:00:22 0:02: /12/99 15:05 0:01:06 0:05:02 0:00:59 0:07: /12/99 15:33 0:00:15 0:05:57 0:02:21 0:08: /12/99 16:07 0:01:06 0:03:28 0:00:59 0:05: /12/99 16:35 0:01:31 0:01:40 0:01:15 0:04: /12/99 17:01 0:00:56 0:03:22 0:01:12 0:05: /12/99 17:32 0:01:00 0:02:02 0:00:56 0:03: /12/99 06:45 0:00:55 0:00:43 0:00:03 0:01: /12/99 07:04 0:00:50 0:00:44 0:00:20 0:01: /12/99 07:25 0:00:59 0:00:37 0:00:39 0:02: /12/99 07:50 0:02:11 0:03:01 0:00:02 0:05: /12/99 15:09 0:01:08 0:09:13 0:01:27 0:11: /12/99 15:42 0:01:14 0:08:24 0:01:42 0:11: /12/99 16:13 0:01:10 0:04:44 0:01:04 0:06: /12/99 07:05 0:00:53 0:00:45 0:02:36 0:04: /12/99 07:57 0:01:41 0:02:28 0:01:31 0:05: /12/99 08:37 0:01:00 0:01:25 0:00:00 0:02: /12/99 15:10 0:01:38 0:06:07 0:04:31 0:12: /12/99 15:52 0:02:20 0:04:41 0:03:54 0:10: /12/99 07:07 0:00:53 0:01:35 0:02:16 0:04: /12/99 07:43 0:01:54 0:01:47 0:02:14 0:05:55 0 Tabel 1: Forsinkelser og tavlevisninger på rute 1 og 2 mod nord. I tabel 1, 2 og 3 er målingerne vist for 3 strækninger, idet den midterste strækning generelt svarer til QUO VADIS strækningen.

3 3 / 9 Hjørringvej, Østergade og broen Forsinkelse i alt QUO VADIS tavlevisning Forsinkelser /12/99 06:19 0:00:10 0:00:39 0:00:17 0:01: /12/99 06:43 0:01:20 0:00:17 0:01:52 0:03: /12/99 07:07 0:00:15 0:00:00 0:01:29 0:01: /12/99 07:29 0:00:23 0:01:26 0:02:07 0:03: /12/99 07:57 0:04:24 0:04:00 0:02:17 0:10: /12/99 08:33 0:00:08 0:01:02 0:00:00 0:01: /12/99 08:57 0:00:06 0:00:10 0:01:17 0:01: /12/99 09:20 0:00:39 0:00:07 0:01:16 0:02: /12/99 09:44 0:00:04 0:01:33 0:00:32 0:02: /12/99 14:52 0:01:39 0:00:32 0:01:06 0:03: /12/99 15:21 0:00:32 0:00:36 0:02:08 0:03: /12/99 15:52 0:00:50 0:01:11 0:01:28 0:03: /12/99 16:22 0:00:14 0:01:30 0:01:13 0:02: /12/99 16:46 0:00:07 0:01:10 0:02:02 0:03: /12/99 17:18 0:00:43 0:00:24 0:01:49 0:02: /12/99 17:43 0:00:20 0:01:18 0:00:41 0:02: /12/99 06:55 0:00:28 0:00:05 0:00:12 0:00: /12/99 07:14 0:00:28 0:01:27 0:00:53 0:02: /12/99 07:36 0:00:25 0:02:06 0:01:53 0:04: /12/99 08:02 0:00:33 0:02:35 0:01:08 0:04: /12/99 15:29 0:00:48 0:00:33 0:03:30 0:04: /12/99 16:01 0:00:00 0:00:15 0:01:24 0:01: /12/99 16:32 0:00:45 0:04:47 0:01:38 0:07:10 0 Tabel 2: Forsinkelser og tavlevisninger på rute 1 mod syd. Tur Tid Til Høvejen Hjørringvej, Østergade og broen Tur Tid Til Forbindelsesvejen Vesterbrogade og Hobrovej Vesterbrogade og Hobrovej Forsinkelse i alt QUO VADIS tavlevisning Forsinkelser i minutter og sekunder /12/99 07:21 0:00:07 0:05:42 0:00:39 0:06: /12/99 08:14 0:00:22 0:01:06 0:01:25 0:02: /12/99 08:51 0:00:01 0:00:00 0:00:20 0:00: /12/99 14:53 0:00:00 0:00:15 0:00:21 0:00: /12/99 15:33 0:00:12 0:00:10 0:00:00 0:00: /12/99 16:14 0:00:07 0:02:52 0:01:39 0:04: /12/99 07:23 0:00:21 0:01:34 0:02:43 0:04: /12/99 08:00 0:00:07 0:01:47 0:01:28 0:03:22 0 Tabel 3: Forsinkelser og tavlevisninger på rute 2 mod syd. De detaljerede rejsetidsmålinger og hastighedsberegninger for de 2 ruter og de 2 retninger er vist i bilaget.

4 4 / 9 Målte forsinkelser Rejsetidsmålingerne er resumeret i tabel 1-3 ovenfor. I tabellerne er vist forsinkelser, idet forsinkelserne er beregnet som køretiden for den aktuelle tur i forhold til den hurtigste tur. Det kan selvfølgelig diskuteres, om det er korrekt at anvende den hurtigste tur som reference. Det er bekvemt at anvende den hurtigste tur, fordi beregningsgangen er simpel og let at definere entydigt. Forudsætningen er næppe væsentlig forkert. I tabellerne er ture med væsentlige forsinkelser markeret med fed skrift, idet forsinkelser over 5 minutter betragtes som væsentlige. De væsentlige forsinkelser er markeret for turen som helhed og for de centrale QUO VADIS strækninger. I nordgående retning er der væsentlige forsinkelser på over 5 minutter for 13 af de 29 målte ture. For 4 af turene var forsinkelserne over 10 minutter. Beregnes forsinkelsen alene på den centrale del af strækninger - dvs. Vesterbrogade og Limfjordsbroen - er der væsentlige forsinkelser på 5 af de 29 ture. I sydgående retning er trafikproblemerne tilsyneladende mindre, idet der kun er målt væsentlige forsinkelser på 2 ture. QUO VADIS tavler Konklusion I forbindelse med køretidsmålingerne er tavlevisningen på QUO VADIS tavlerne registreret, som det fremgår af tabel 1-3. På en enkelt af turene i nordgående retning, viste tavlen 10 minutters forsinkelse. I nordgående retning var tavlen blank for alle øvrige ture. I sydgående retning var tavlerne blanke eller med sort kryds ved alle passager af tavlerne. Der er væsentlige trafikproblemer på ruterne i nordlig retning med væsentlige forsinkelser. Der forekommer umiddelbart overraskende at trafikproblemerne er større om eftermiddagen end om morgenen, men forklaringen er formentlig at Vesterbrogade ikke er en typisk radialgade med stort retningssplit og specielt store trafikproblemer om morgenen. Rent teknisk fungerer QUO VADIS i nordgående retning, mens der i sydgående retning var tekniske problemer i en væsentlig del af måleperioden. I nordgående retning fungerer QUO VADIS tilsyneladende rimeligt, i forhold til de intentioner, der var med QUO VADIS, og i forhold til trafiksituationen, da QUO VADIS blev etableret. I sydgående retning er der kun på en enkelt tur registreret en forsinkelse på over 5 minutter på QUO VADIS strækningerne, så målingerne kan ikke anvendes til at vurdere tavlerne i sydgående retning. Målingerne viser, at der er væsentlige forsinkelser på strækninger, der ikke er dækket af QUO VADIS, og der er derfor behov for at registrere forsinkelser på en større del af vejnettet.

5 5 / 9 3 QUO VADIS data og algoritmer. QUO VADIS tavlevisninger, strækningsforsinkelser og detektordata opsamles løbende i systemet. Systemets data er nedenfor sammenholdt med køretidsmålingerne. Tavlevisning Tavlevisningen som den er registreret ved køretidsmålingerne svarer til oplysningerne i QUO VADIS data filerne. I tabel 4 er vist en mindre del af QUO VADIS data for tavle 6, der er placeret på Hobrovej umiddelbart syd for Øster Alle. Tavlen passeres af den nordgående trafik og viser dels forsinkelser via broen og forsinkelser via tunnelen. Tabellen viser tavlevisningen den 15/12 omkring kl: 15.42, hvor tavlen viste 10 minutters forsinkelse. Tabellen viser, at tavlen skiftede fra 0 til 5 minutters forsinkelse via broen kl.: Kl ændredes tavlevisningen til 10 minutter. Kl og nedtrappes tavlevisningen til 5 og 0 minutter. Tavle Dato Kl Plan Fejlstatus Tavlekode Ventetid 6 15/12/99 14:10:13 VA /12/99 15:13:56 VA /12/99 15:28:18 VA /12/99 15:43:13 VA /12/99 16:01:09 VA Tabel 4: QUO VADIS tavlevisning For alle øvrige ture har forsinkelsen på tavle 6 været 0, svarende til registreringerne i marken. For tavle 17 og 12 på henholdsvis Hjørringvej og Thistedved har ventetiden været 0 for alle relevante tidspunkter. Fejlstatus og tavlekode indikerer, at der har været tekniske problemer i længere perioder. Forsinkelser I QUA VADIS beregnes forsinkelserne overordnet i 2 trin, som beskrevet i "Quo Vadis styrestrategi, Vejdirektoratet, Trafikinformatikafdelingen". I trin 1 beregnes strækningsforsinkelser som vist nedenfor i tabel 5. I trin 2 beregnes tavlevisninger som vist i tabel 4. I tabel 5 er strækningsforsinkelserne på Vesterbro og Limfjordsbroen vist omkring det tidspunkt hvor QUO VADIS melder 5 og 10 minutters kø. Strækningsforsinkelserne i tabel 5 beregnes minut for minut. Algoritmen der virker mellem strækningsforsinkelserne og tavlevisningerne vurderer forsinkelserne i flere efterfølgende perioder, så en stor strækningsforsinkelse ikke umiddelbart slår igennem. Først når der er konstateret forsinkelser i flere efterfølgende perioder, slår det igennem i tavlevisningen. I algoritmerne er indbygget flere regneregler, der gør det svært umiddelbart af se sammenhængen mellem de 2 tabeller. Regnereglernes formål er bl.a. at indbygge tøven i forbindelse med tavleændringer, så tilfældige variationer ikke slår igennem på tavlerne.

6 6 / 9 Tabel 5 viser, at de beregnede forsinkelser på minutsniveau varierer meget. Spørgsmålet er om de reelle forsinkelser trafikanterne oplever varierer tilsvarende, eller variationen skyldes spinkelt datagrundlag med tilfældige variationer. Tid2 Vesterbro - SBV Limfjordbroen - Bn I alt 15/12/99 15:20: /12/99 15:21: /12/99 15:22: /12/99 15:23: /12/99 15:24: /12/99 15:25: /12/99 15:26: /12/99 15:27: /12/99 15:28: /12/99 15:29: /12/99 15:30: /12/99 15:31: /12/99 15:32: /12/99 15:33: /12/99 15:34: /12/99 15:35: /12/99 15:36: /12/99 15:37: /12/99 15:38: /12/99 15:39: /12/99 15:40: /12/99 15:41: /12/99 15:42: /12/99 15:43: /12/99 15:44: /12/99 15:45: /12/99 15:46: /12/99 15:47: /12/99 15:48: Tabel 5: QUA VADIS strækningsforsinkelser Detektordata I trin 1 i QUO VADIS algoritmerne omregnes detektordata som vist i tabel 6 til forsinkelser som vist i tabel 5. I tabel 6 vises data fra alle detektorsnit på Vesterbro omkring kl. 15:38, hvor der er beregnet meget store forsinkelser i QUO VADIS. I QUO VADIS algoritmerne er angivet, at Vesterbro strækningen er dækket af 8 snit med i alt 15 QUO VADIS detektorer, idet der i de fleste snit er 2 kørebaner. Detektordata i tabel 6 er ikke helt ubehandled, idet antallet af køretøjer og belægningstiderne er summeret i de situationer, hvor et snit består af 2 kørebaner.

7 7 / 9 I tabel 6 er hastigheder over snittene og den køretid, der beregnes for hver delstrækning, søgt beregnet som angivet i QUO VADIS algoritmerne. Tidspunkt Snit ID Detektorer Køretøjer Belægningstid Hastighed Køretid antal pr. minut 1/10 sekund km/time minutter 15:36: :36: :36: :36: :36: :37: :37: :37: :37: :37: Tabel 6: Detektordata fra snit på Vesterbro 1999/12/15 kl.: 15:36 og 15:37. Som det fremgår af tabel 6, er der kun data for 5 af de 8 snit. Den meget store forsinkelse der er beregnet på Vesterbro kl 15:38 i tabel 5, kan tilsyneladende henføres til et enkelt snit. I snit 3601 er der detekteret en belægningstid på 58 sekunder i alt for de 2 kørebaner i snittet. Da der samtidig kun er registreret 2 køretøjer, giver det tilsyneladende anledning til en meget lav hastighed og tilsvarende stor køretid og forsinkelse. Eksemplet i tabel 6 er det mest ekstreme i perioden, der dækkes af tabel 5: Det gælder dog generelt at forsinkelserne stor set kan henføres til snit Køretiden på 38 minutter i tabel 6 er markant større end den beregnede forsinkelse på 18 minutter i tabel 5. Forskellen kan skyldes, at der er indbygget størrelsesorden check og substitution i QUO VADIS, som der ikke er taget højde for i beregningen i tabel 6. For de øvrige tidspunkter med knap så ekstreme belægningstider for snit 3601, er der god sammenhæng mellem QUO VADIS forsinkelser, og de beregninger der ligger bag tabel 6. Konklusion I nordgående retning, hvor der er størst trafikproblemer, fungeret QUO VADIS tilsyneladende rimeligt, i forhold til de intentioner der var med QUO VADIS og i forhold til trafiksituationen da QUO VADIS blev etableret. Mellemregningerne viser dog af de beregnede forsinkelser bestemmes med stor usikkerhed. I sydgående retning er algoritmerne og mellemregningerne ikke sammenholdt tilsvarende, dels fordi tavlekoder og fejlkoder melder om tekniske fejl i en del af måleperioden, og dels fordi de måle forsinkelser var mindre. Der har desværre ikke været mulighed for at diskutere ovennævnte analyse med Vejdirektoratet.

8 8 / 9 Udstrækning Metode 4 Forslag til forbedret fremkommelighedsregistrering Køretidsmålingerne viser, at trafikproblemerne ikke kun forekommer på de mest kritiske strækninger, der er dækket af QUO VADIS. Trafikproblemerne er samtidig stigende. Der er derfor behov for at registrere fremkommeligheden på en større del af de overordnede veje i Aalborg, end det sker i dag i QUO VADIS. Detektering af køretider og forsinkelser med traditionelle induktionsspoler i bygader er væsentlig mere kompliceret end tilsvarende registrering på motorveje. QUO VADIS algoritmerne i bygaderne fungerer principielt som algoritmerne på motorvejen, idet snithastigheder principielt forudsættes at svare til hastigheder for en delstrækning. I bygadealgoritmerne i QUO VADIS er der estimeret korrektionsfaktorer, men det ændret ikke afgørende ved det overordnede princip. De eksisterende detektorer i bygaderne er enkeltspoler, der ikke direkte kan måle hastigheder. Hastighederne beregnes derfor på grundlag af en gennemsnitslængde for køretøjerne. Det nævnes ofte som et problem at hastighederne ikke måles direkte, men det er næppe så væsentlig et problem. Det væsentligste problemet ved at måle køretider i bygader er at forsinkelserne opstår ved lysreguleringerne, så hastighedsmålinger i få detektorsnit er meget svære at omsætte til forsinkelser. Registreringen af fremkommeligheden i bygader med induktionsspoler kan forbedres med registrering af kølængder ved kritiske lysreguleringen. Forudsætningen er, at der etableres flere detektorer i tilfarterne til de kritiske kryds - f.eks. med 50 meters afstand - og at der suppleres med algoritmer, der identificerer kølængderne som udgangspunkt for køretidsberegningerne. Udvidet spoledækning kan eventuelt etableres samtidig med dymamisk trafikstyring, så de samme spoler anvendes til begge formål. Video Alternativet er direkte at måle køretider for strækninger med video og nummerpladegenkendelse, som diskuteret i notatet af 20 november.

9 9 / 9 5 Bilag - køretidsmålinger

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prognose for ledige Parkeringspladser - Aktivitet ATI 5. Indholdsfortegnelse

Prognose for ledige Parkeringspladser - Aktivitet ATI 5. Indholdsfortegnelse Aalborg Kommune, VIKING Prognose for ledige Parkeringspladser - Aktivitet ATI 5 Særlig kritiske dage, dataanalyse Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 28 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Kravspecifikationer for forbedringer af www.aalborgtrafikinfo.dk. Indholdsfortegnelse

Kravspecifikationer for forbedringer af www.aalborgtrafikinfo.dk. Indholdsfortegnelse Aalborg Kommune, VIKING Kravspecifikationer for forbedringer af www.aalborgtrafikinfo.dk - Aktivitet ATI 2 Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Bilag 6 Transporttider til og fra Vester Mariendal Skole

Bilag 6 Transporttider til og fra Vester Mariendal Skole Bilag 6 Transporttider til og fra Vester Mariendal Skole På baggrund af trafikmålinger og beregninger gennemført af afdelingen for Trafik og Veje i By- og Landskabsforvaltningen (jf. side 3-6), har Skoleforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler.

Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler. Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler. I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 forventes anlægsarbejderne at medføre en omlejring af trafik til bl.a. (se figur 1). For

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Resume. Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik. Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm

Københavns Kommune. 1 Resume. Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik. Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm 1 Resume ønsker at kende omfanget af gennemkørende trafik i kvarteret omkring Randbølvej. I et afgrænset område omkring

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

EKSTRA BEREGNINGER - RING 3 VEST OM ODENSE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Resultater 2. 3 Usikkerheder 5

EKSTRA BEREGNINGER - RING 3 VEST OM ODENSE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Resultater 2. 3 Usikkerheder 5 ODENSE KOMMUNE EKSTRA BEREGNINGER - RING 3 VEST OM ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater 2 3

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2 RUDERSDAL KOMMUNE CITY SENSE I RUDERSDAL ANALYSE AF RUTEVALG GENNEM BIRKERØD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Beskrivelse af billeder

Beskrivelse af billeder Beskrivelse af billeder Generelle virkemidler: Punchlines Understreger/tydeliggøre billeder Fastslår budskab Pointere vigtigheden Positive konsekvenser ved sektorens arbejde Teknisk vs. virkelighed Alle

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen STE Dato: 19. november 1998 Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen 1. Baggrund I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Bilag 6. Københavns Kommune. Notat. 1 Sammenstilling af cykeltrafik og skibstrafik

Bilag 6. Københavns Kommune. Notat. 1 Sammenstilling af cykeltrafik og skibstrafik Københavns Kommune Notat COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk 1 Sammenstilling af cykeltrafik og skibstrafik 1 2 Skibsregistreringer 3 21 Ugevariation

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro. Teknisk notat.

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro. Teknisk notat. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3 Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere